Sunteți pe pagina 1din 20

270

C. Toma

CONTABILITATEA EXPORTULUI

5124 -Conturi la bnciTn


valut"/EUR

206.444.49

4111Cllenr

203.127,70
3.306,73

462 Creditoridiverffl
Diferente din import

1.08Na

43. Plata ultimei rate din datorie 9i a dobnzii aferente perioadei de


creditare fumizorlui extem:

- valoareadatorieila curs plat: 47239 EUR


4,38 lei/EUR =
valoarea datoriei la curs 31.12.N+2: 47,239
EUR 4,30 leVEUR =

206.906,82 lei;

45. Se
exportuluiin

203.127,70
3.779,12

pltite:47239 EUR

43
Tsd

Tsd
Sfc

472,39

15.wN3

cu beneficiarut de hport diferentele din derularea

pe parcursul exercitiutuiN+2.
461 DebitoridIDifecen din im
3.779 12
3.779,12
3.779 12
3.779,12
462 Creditori
din
3.306,73

Tsc
Sfd

42
44

3.779 12
3.779 12

Tsc
3.779,12

importurilor n comision;
vamale;
Caracterizati formele
8. Definiti contractul de comision de cumprare;
9. Enumerali categoriile de contracte specifice importului n comision;
10. Enumerati categoriile de contracte specifice importului pe cont propriu;
I l, Enumerali categoriile de decontri ocazionate de importul mffirilor pe cont
propriu;
12. Enumerai categoriile de diferente care apar n caafl decontrii importurilor
n comision;
13. Enumerati componentele preului extan complet de import;
14. Enumerairegimurile vamale suspensive;
15. Enumeraciremurile vamale economice;
16. Enumeraice elemente reflect contul 461 in cand importurilor n comision;
17. Enumerati ce elemente reflect connd 462 n caad importurilor n comision;
18. Enumerati momentele pn cnd mlfirile strine _rmnsub supraveghere
vamal;

importuri n cadrul unui contract de comision;

3.779,12

- Diferentecuvenite (Sfd 461):


- Diferenle datorate(Sfc 462):
Diterenl de recuperatttncasat
Diferente
462 SCredltori
din im

CaracterizagidiferenCele de curs valutar care apar in cand decontrii

19. Enumerafi structurile importului potrivit


modalitfile de
decontare" cu fumizorii externi;
20. Enumerati structurile importului potrivit criteriului
mrfurilor";
21. Precimi sursa de acoperire a dobnzii pltit la extem perfru importurile pe
credit comercial;
22. Precizacicare este sursa &epturilor
revin beneficiarilor de

47239

Caracterimci diferentele de cheltuieli care apar n caml decontrii

7.

valut'/EUR

4,38
200.906.82 lei,'
Diferent de achitat
de import
472,39 lei.
5124 -Conturi la bnci Tn = 462 -Creditori diver$/
valut%'EUR
Diferenle din import

comercial pe termen mediu


Caracterizati avansurile importurilor pe
lung;
3. Caracterizali creditele pe termen scurt folosite la finanrea importurilor;
4. Caracterizagidecontrile din momentul aprovizionrii specifice importurilor
pe cont propriu pe credit comercial pe termen mediu lung;
6.

44. Concomitenttse regularizeaz diferenla de curs valutar aferent sumei


tncasat de la beneficiarulde importsi achitat fumizoruluiextem:
valoarea in lei a sumei incasate: 47.239 EUR
4,37 leVEUR =
206.434,43

- valoareatn bi a

l. Caracterimti regimul de punere .nliber circulaie;

2.

importurilor n comision;

203.127.7Q tef;

din import

44. Teme de verificare a cunoytinfelor

5.

Diferen de Tncasat de la ctientul Intem:


3.779,12 lei.
% = 5124 -Conturi la bnci tn

401 Furnizori'/ Fumizor extem


461 Debitoridiver$/ Diferente

Contabllitatea imponulgl de mrfuH

IMPORTULUI DE MARFURI

lei;

3.779.12 lei
0,00 lei.
461 Debitori diver$/
Diferen e din im

3.779,12

23. Precizati ce element exercit cea mai mare influena asupra reflecurii
n
contabilitate a importului de mrfuri n comision;
24. Precimti ce elemente se reflect in contul 665 la importul mrfurilor
in
comision;
25. Precimci ce elemente se reflect n contul 704 la importul
mrfurilor in
comision;
26. Precizavice elemente se reflect in contul 765 la importul
mrfurilor in
comision;
27. Precimti ce elemente se reflect in gestiunea societtilor
participante la
importul
mrfurilor in comision;

272

C.Toma

CONTABLITATEA EXPORTULUI

DE MARFURI

- Contabilitatea importului de mrfuri

28. Precimti ce particularitCiapar la importurile in comision,


comparativcu

42. O societate de comert exterior prezint la nceputul exercitiului N

importul de mrfuri pe cont propriu;


29. Precimti modul de decontare al comisioanelor bancare generate
de decontarea
datoriilor afaente impollui in comision;

disponibiliuti n conturile deschise la bnci de 70.000 lei.


n cursul exercitiului au loc urmtoarele operaii:

-pe 15.06.Ncumpr mrfuri de la un partener extern in condiia de livrare CIF

30. Precimti modul de decontare al diferentelor care apar n cazul


decontrii
operatiilor n comision;

(FFR), pentru suma de 57.500 lire turce$i m Y, inclusiv dobnda (2,34 leirrmo. Mrfurile

sunt achizitionatepe credit comercial de 6 luni (termen de Plat 15.12.N),iar procentul


dobnzii externe este de 5,5 0/0.Taxele legale percepute n vam sunt: taxa vamal 12 0/0,

31. Precimti modul de decontare cu furnizorii externi;


32. Precimti modul de decontare cu beneficiarii mrfurilor
importate pe cont
propriu;
33. Precizati modul de
cu furnizorii de mrfuri la importul mrfurilor

comisionul vamal 0,5 0/0,TVA 24%.

importatorului este de 25 % din pretul extern FFR;

-la 20.06.Nmrfurile aprovizionatedin import sunt vndute la intern se ncaseazh


In termenul normal de decontare pe 30.06.N. Dobnda acordat de banc pentru disponibilul
ncasat constituit ntr-un depozit bancar de 200.000 lei, la 1.07.N,pe 3 luni este de 6 % pe an.
La expirarea termenului de constituire a depozitului acesta se lichideaz si se

n comision;
34. Precizati modul de decontare cu unittile prestatoare de servicii pe
parcurs
intern si extern;
35. Precimti obiectul contactului de comision;
36. Precimti principalele criterii care vor genera o metodologie
contabil
diferentiat de nregistrare a operatiilor de import;
37. Prezentati relatia de calcul a diferentelor de curs valutar;
38.
relatiile de calcul specifice dobnzii externe la importurile pe credit
comercial pe tamen scurt;
39.
relatiile de calcul specifice dobnzii externe la importurile pe credit
comercial pe termen mediu lung
40. Prezentati
importului potrivit criteriului modalittile de realimre";
41. O
de comert exterior detine n cont la nceputul perioadei 50.000 lei
si
n cursul exercitiului N trmtoarele operatii:

dobnda aferent;

-Plata mrfurilor aprovizionate de la extern pe credit comercial intervine anticipat


scadentei cu dou luni (2,36 leiRY), la initiativa societtii importatoare, potrivit
prevederilor contractuale. Scontul obtinut este egal cu dobnda aferent perioadei de
decontare anticipat; Suma necesar pltii la extern s-a obtinut prin schimbul valutar din
13.10.Ncnd s-a virat suma de 139.000lei pentru cumprarea a 58.000TRY la un curs de
2,37 leifTRY; comision bancar 0,5

Se cere: Calculul si nregistrarea cronologic a operatiunilor din exercitiul N, n


conditiile evidentei stocurilor de mrfuri dup metoda inventarului intermitent.

43. O societate de comert exterior prezint la nceputul exerciiului N


disponibilittin conturile deschise la bnci de 25.000 CHF
respectiv,
180.000 lei.
n ctrsul exercitiului au loc urmtoarele operatii:

- pe 10.03.N
mrfi.nide la Im frrnizor extern n conditia de livrare
CPT, in valoare de 15.000 dolari
(AUD). La ntocmirea declaraieivamale de
import si calculul taxelor legale, cheltuielile de asigurare s-au determinat pe baza cotei

-pe 10.03.Ncumprmrfuri de la un ftrnizor extern n conditia de livrare CF, n


valoare de 22.400 CHF. Taxele legale s-au calculat pe baza trmtoarelor cote: taxa vamal
10%, comisionul vamal 0,5 % TVA 24 0/0. Marja practicat de importator este de 25 % din

procentuale de 10 % din valoarea extern FOB care este de 14.500AUD. Taxele legale s-au
determinat pe baza urmtoarelor cote: taxa vamal 10%, comisionul vamal 0,5 0/0, TVA 24 0/0.
Marja practicat de importator este de 30 % din pretul extern franco-frontieraromn. La
aceea$i dat se achit obligaile n vam;
datoria fat de ftrnizorul extern, iar valuta necesar pltii la
- pe 20.03.N se
extern s-a obtinut prin schimbul valutar din data de 17.03.N,comisionul bancar fiind de 0,5
0/0. Suma in lei
schimbul valutar este de 43.150;
- pe 31.03.N vinde integal mrfirile clienilor interni, ncasarea realizndu-se pe

pretul extern franco frontiera romn (valoarea CIF);

-la 15.03.Nse achit furnizoruluiextern confravaloareamrfii importate; n aceea;i zi


se achit si taxa vamal, comisionul vamal 9i TVA prin virament bancar;

-pe 20.03.N se vnd integal la intern mrfurile importate, ncasarea realizndu-sepe


30.03.N;

-la 20.08.N se achizitioneazde la furnizori interni mrfuri la un cost de 80.000 lei cu

TVA aferent; Plata conavalorii lor se

pe 29.08.N;

-pe 1.09.Nmrfurile achizitionate anterior se vnd la extern pe credit comercial pe


termen scurt (6 luni), n conditia de livrare CPT. Valoarea extern CPT, inclusiv dobnda, este
de 22.000 CHF. Cheltuielile de transport antecalculate sunt de 1.800 CHF, iar procentul

15.04.N.,

- pe 5.04.N se prime$e decontul societtii de asigurare n valoare de 1.500AUD, iar


se face 10.04.N pentru obtinerea valutei necesare s-a efectuat un nou schimb
datoriei
Plata
valutar pe 7.04.N. Comisionul bancar este de 0,5 0/0, iar suma virat n lei 4.475;
Evolutia cmsului in lei se prezint astfel: 10.03.N- 2,83 lei/AUD; 17.03.N- 2,86

dobnzii externe 10 0,4;

lei/AUD, 20.03.N- 2,85 lei/AUD, 31.03.N- 2,90 lei/AUD; 5.04.N- 2,92 lei/AUD, 7.04.N-

2,93 lei/AUD; 10.04.N- 2,91 lei/AUD.

Se cere Calculul si nregistrarea cronologic a operatiilor din exerciiulN, n


conditiile, utilizrii metodei inventarului permanent de evidenCa stocurilor de mrfuri si
decontrii la extern prin

273

-la 6.09.N se prime$e factura unittii de transport n valoare de 1.750 CHF, pe care o
achit pe 15.09.N;
-pe I .03.N+l se ncaseaz mrfurile de la extern, modalftateafolosit find incasso-ul
documentar.
Evolutia cursului n lei a monedei elvetiene se prezint astfel: la 1.01.N 3,6 lei/CHF;

la 10.03.N.- 3,61 lei/CHF,la 15.03.N-3,605; la facturarea la extern -3,7 lei/CHF;la 6.09.N

276

C. Toma

d)

CONTABLITATEA

5121 =

IMPORTULUIDE MARFURI

4111
4111

5124
665

62.000
64.000
62.000
2.000

10) Diferenele constatate la decontarea creantelor-clienti, n valut, cnd cursul de

8) La nchiderea exercitiului,o
comercial are
valut de 2.500
AUD evaluate la un curs de 3,0 lei/AUD si datoriicreante
n valut de 1.500 AUD
evaluate la un curs de 3,1 lei/AUD. Cursul de schimb
la nchiderea exercitiului
de 3,2 lei/AUD. Care sunt
contabile care se impun?
4111 =
a)
765 500
665
401 150
b)
4111 =
665 500

c)
d)

e)

401
4111
401
4111
401
665
401

765

665 =
665
665
4111 =
665

100
500
150

150

c)

4111 =
765 =

d)
5124
765

11) Regularizarea avansurilor aferente datoriilor si creantelor comercile are loc:


a) momentul facturrii bunurilor vndute, respectiv primirii cturii;
b) la decontare;
c) imediat dup acordarea, respectiv primirea avansului.
12) Articolul contabil: 5121 = 409 reprezint:
a) primireaunui avans de la un cumprtor;
b) acordarea unui avans vanztorului;
c) ncasarea unui avans de la o banc.

a) regularizarea soldului contului de disponibil in valut n cursul anului;

500

b) diferente de curs valutar constatate si nregistrate la sfir;itul


financia;

.150

c) decontarea Imei facturi n valut cu o diferent favorabil;


d) decontarea unei facturi n valut cu o diferent nefavorabil.

5124?

c)

b)

701
765
665
4111
4111

665
5121

500

401
665
regularimrea soldului conaflui de disponibil n valut n cursul anului;

b)
diferente de curs
furnimr;

schimb valutar este mai mare fat de cel din momentul emiterii facturii se
nregistreazl:
a)
4111=

13) Ce semnific nregistrarea contabil:


401

9) Ce semnific

a)

277

e)
Plata n valut a unui furnizor din acreditiv bancar cu diferengede curs
nefavorabile.

7) Factum de pltitunui furnizorextemare


o
curs de 3,0 lei/CAD. Plata facturii are valoare nominal de 30.000 CAD laun
loc prin banc, la un curs 3,21 lei/CAD.
Care este nregistrarea contabil corect?
a)
401
5124 90.000
765
6.300
b)
401 =
5121
96.300
c)
401 =
5124 90.000
d)
401
5124 96.300
5124 96.300
401
90.000
665
6.300

665 =

Contabilitatea importului de mrfuri

constatate

nregisate la sfrsitul anului, la

Plata n valut a unui firnimr cu diferentede curs nefavorabile,prin

contul de la banc;
d)
Plata n valut a unui furnizor cu diferene de curs favorabile, prin contul
de la banc;

14) Contul 4091 FtmizoN debitori perfru cumprri de bunuri de natura stocurilor" se

creditea prin
a) 4111;
b) 5121;
c) 401;
d) 418.

contuilor:

274

C. Toma

CONTABLITATEAEXPORTULUI $IINOORTULUIDEMARFURI

- 3,725 lei/CHF; la 15.09.N - 3,71 lei/CHF, la 31.12.N 3,75 lei/CHF la data ncasrii de la
extern (1.03. N+l) 3,8 1eVCHF.
Se cere: Calculul nregistrarea cronologic a operatiilor din exercitiile N N+I, in
condiiile,utilizrii metodei inventarului permanent de evident a stocurilor de mrfuri
decontrii la extern prin incasso-documentar.
44. O SCE detine in cont, la nceputul exercitiului N, 3.000 Cl-F.
In cursul exerciiului N au loc urmtoarele operatii:
-Pe 15.03.N
clientului extern mrfuri livrate n comision, n conditia de
livrare CFR, n valoare de 4.500 AUD Cheltuielile de
pe parcurs extern se iau n

calcul la facturare pe baz de date estimate, 750 AUD ComisionulSCE este de 5% din
valoarea internalional a mrfurilor.
-La 16.03.N
mrfurile de la clientul extern, decontarea realizndu-se prin
acreditiv documentar, deschis la dispozitia SCE.
-Pe 20.03.N se achit suma datorat unittii productoare.
-La 23.03.N se primste factura unittii de
n valoare de 900 AUD, Plata
efectundu-se pe 24.03.N.
-Pe 25.03.N se
cu unitatea productoare diferenla aprut la cheltuielile
de transport, iar pe 28.03.N se deconteaz diferentele generate de derularea exportului n
comision

-La 12.07.N achizioneaz de la un furnizor intern mrfuri facturate la 43.000 lei, cu


TVA aferent.
-Pe 15.07.N livreaz mrfurile la extem, n condicia de livrare EXW, pentru suma de
15.000 CHF.

31.07.N se plteste obligaia fal de furnizorul intern dintr-un credit bancar

contractat pn la ncasarea mrfurilor de la clientul extern, dobnda anual find de 12 0/0.


-La 15.08.N se ncasea mrfurile de la extern, modalitatea folosit find incasso-ul
documentar.
-Pe 16.08.N, prin cererea de schimb valutar adresat bncii, se preschimb suma de
15.000 CHIF(comision bancar 0,50 0/0) si se resffilie creditul bancar dobnda aferent.
Evolutia cursului de schimb al valutelor este urmtoarea:
-la 01.01.N - 3,65 lei/CHF;
-la 15.03.N- 2,75 lei/AUD,
-la 16.03.N - 2,74 lei/AUD,
-la 20.03.N - 2,76 lei/AUD,
-la 23.03.N - 2,78 lei/AUD;
-1024.03.N - 2,785

-la 25.03.N - 2,791eVAUD;


-la 15.07.N- 3,66 lei/CHF,
-la 15.08.N - 3,67 lei/CHF,

-la

lei/CHF;

-la 31.08.N- 2,6 lei/AUD,


- 3,65 lei/CHF;

se reflecte operatiile din exercitiul N n registruljumal, n condiiile

evidentei disponibilitilorn valut la cursul zilei si utilizriimetodei inventarului intermitent


de evident a stocurilor de mrfuri.

275

Contabilitaua imponglui de mr/ud

4.5. Exemple de teste gril


l) in c,azulimportului in comision, diferenelede curs

aferente comisionului

de intermediere se nregistreaa n contul:


a) 461, n cazul diferenelornefavorabile;
b) 462, in cam.ildiferenelor favorabile;
c) 765, n cazul diferentelor favorabile;
d) 665, in cazul diferencelor nefavorabile.
2) Diferenelede curs valutar care apar .n relatiile cu

de importuri pot

viza:
a) diferenla dinn-e cursul valutar din momentul facturrii la intern (momentul

nregistrriiobligaiei

de productorsau de la snr$tul linii precedente)

cel de la data ncasrii creancei;

b) diferenta dintre cursul primirii avansurilor n valut sau de la itul

lunii

precedente 9i cursul decontrii acestora;

c) diferenta dil-e cursul valutar din momentul preschimbrii disponibilitcilor


din lei n valut si cursul folosirii valutei din contul de disponibilitti.
3) in cazul importuluin comision, diferentele de curs valutar de decontat cu
beneficiarul mrfirilor importate se
n contul:
a) 461, in caml diferentelor nefavorabile;
b) 462, n cazul diferentelor favorabile;
c) 765, n cazul diferentelor favorabile;
d) 665, n caml diferenelor nefavorabile.
4) Prin articolul contabil 419 = 4111 se

a) primirea unui avans de la Client;


b) decontarea avansului primit de la Client;
c) obligalia fat de client de a justifica avansul primit
5) in cazul importului in comision, diferentele de curs vahar constatate la sfrsitul

perioadei aferente creanelorsi datoriilor n valut se


a) 461, n cazul diferenelornefavorabile;
b) 462, in cazul diferentelor favorabile;
c) 765, in cazul diferencelor favorabile;
d) 665, n cazul diferentelor nefavorabile.

n comll.

6) Creanta de ncasat de la un client extern are o valoare nominal de


20.000 USD,
cursul find de 3,2 lei/USD. Aceast crean se
prin banc, cursul
find de 3,1 lei/USD. Care este
contabil corect?
a)
5124 =
4111 64.000
b)
5124 =
4111 62.000
c)
5121 =
4111 64.000

278

C. Toma

CONTABILITATEA EXPORTULUI

IMPORTULUI DE MARFURI

15) Primirea unui avans n valut de la un client extem se

a) 0/051249i665-4111,
b) 0/05124 665 =419;
c) 5124=419;
d) 5124= 0/0419

765.

16) Disponibilitile n valuu


a)
b)
c)
d)

la snrsitul
la snr$tul
la snrsitul
la snr$tul

prin articolul:

alte v)ri de trezorerie exprimate n valut se

fiecrui an;
fiecrui semesu,
fiecrui trimesfru,
fiecrei luni.

17) Datoria t de firnimrul extem de mrftri este de 10.000EUR find contractatla


data de 20.12.N, la cursul de 4,45 lei/EUR La 31.12N, 1 EUR- 4,40 lei. Data
este 31.01. N+l, cnd 1 EUR = 4,35 lei. Ce se obne dupplata datoriei?
a) o cheltuial din diferene de curs
de 500 lei',
b) un venit din diferente de curs valutar de 1.000 lei;
c) o cheltuial din diferenede curs
1.000 lei;
d) un venit din diferente de curs
de 500 lei.

18) Articolul contabil: 5121 = 409 reprezint:


a) primirea unui avans de la un client;
b) acordarea unui avans fumizorului;
c) ncasarea unui avans de la un Runizor;
d) articolul contabil nu este corect.
de un fumizor extem
are o datorie de 35.700 EUR
19) O sociente de comert
de
datoriei
evaluat la un curs de schimb de 4,25 lei/EUR. La dan
se fice din contul de disponibil al
ftrnizor, cursul de schimb este 4,50 lei iar
n contabilitate a decontrii datoriei presupune ntocmirea
tmiuii,
articol contabil:
160.650
5124
401
151.725
8.925
665
160.650
5121
b)
401
151.725
8.925
665
5124
160.650
c)
401
8.925
151.725
665

Contabitatea importului de mrgri

279

20) Prin articolul contabil % 4111


419
461/ Diferene din import
se nregistreazh:
la
a) primirea unui avans de la client cu o diferenCnefavorabil de ctrs
operatiile pe cont propriu;
b) primirea unui avans de la client cu o diferen nefavorabil de curs valutar la
operagiile n comision;

c) decontareaavansului primit de la client cu o diferent nefavorabil de curs


valutar la operatiile pe cont propriu;
d) decontareaavansuluiprimit de la client cu o diferennefavorabil de cus

valutar la operatiile n comision.

Toma

CONTABILITATEA EXPORTULUI $1 IMPORTULUI DE MARFURI

entitltilor gsirca de solutii pentru supravietuire.Exportul

importul de mirfuri,

forme de materializare a comertului international, sunt rezultatul diviziunii


internationale a muncii, care pot constitui alternative la vnzrile-cumprrile de
mirfUri intre unitli autohtone. Asemenea operatii sunt eficiente atunci cnd la la
export prevul extern in valut, exprimat in moned nationali este mai mare dect
costurile interne, iar la import pretul de desfacere pe piaa intern cstc mai marc
decat costurile externe la care s-au achizitionat mrfurile respective.
Lucrarea de fat propune s se constituie ntr-o sintez a problemelor
teoretice, dar mai ales aplicative ridicate de contabilitatea financiar armonizat
a unui domeniu att de complex, cum este comergul exterior. De;i aceast ramur a
economiei nationale a nregistrat o diversificare continu a formelor de manifestare
in ultima perioad (ca urmare a perfeclionrii tehnicilor de comercializare de
finangare pe piata internalional), lucrarea este axat pe forma clasic a vnzriicumprrii internationale. Aspectele abordate nu sunt structurate pe clase grupe de
conturi (modul obinuit de tratare a problematicii in contabilitatea financiar), ci pe

cele dou fluxurile principale de intrare-ieirea mrfurilor n/din perimetrul

national.
poate fi
Pornind de la considerentele anterioare, apreciem c lucrarea de fal

util n egal msur cititorilor care

formeaz sau

Capitolul 1 BAZELE ORGANIZARII CONTABILITATII IN


ACTIVITATEA DE EXPORT-IMPORT
Ca ramur distinct a economiei nationale, comertul reprezint activitatea de
l
intermediere a schimbului de bunuri prin entitti specializate , respectiv Oferta unor
2
mrfuri, in schimbul unor mijloace de plat (bani) sau altor mrfuri de schimb .
Acesta faciliteaz circulalia mrfurilor ntre productorii de bunuri beneficari, in
calitatea lor de consumatori intermediari sau de beneficiari finali. Dictionarul
explicativ al limbii romne define$e corner!ul ca un "schimb de produse prin
cumprarca vnzarea lor".3 in funclie de pozitionarea geografic a participantilor la
schimbul de mrfuri, comertul reunete dou mari componente: comertul interior
comertul exterior.
in componenta comerf interior se include "ansamblul activittilor prin care se
consumul
stabilesc legturi permanente intre productia bunurilor materiale
acestora 'A asigurnd circulatia mrfurilor n cadrul unui perimetru geografic naional.

1.1. Conceptul iformele comerlului exterior

desvGescpregtirea

sau doctoranzi),cadrelor
profesional n domeniul contabilitlii (studenti, masteranzi
nu numai, precum
didactice din nvtmntul preuniversitar de profil,
s-i actualizeze cunotingele
practicienilor care doresc s-i perfecioneze
contabilitii financiare, n conformitate cu
specifice acestui domeniu particular al
fiscale. in plus, i asigurm pe toti cititorii
cele mai recente reglementri contabile
recomandrile si criticile venite din partea
lucrrii c vom aprecia toate sugestiile,
provocndu-i n acelai timp la lectur,
acestora, pe care lc vom trata cu toat atentia,
studiu rationamente profesionale.

Contertul exterior cuprinde operatiile de vnzare-cumprarea bunurilor intre


intreprinderile romne;ti cele nerezidente (strine). Potrivit Regulamentuluinr.
republicat n
4/1.04.2005al Bncii Nationale a Romniei privind regimul valutar
Monitor-ulOficial al Romniei, Partea 1., nr. 616/06.09.2007,cu modificrile
4.3. din
completrile ulterioare, n categoria persoanelor nerezidente se includ (Art.
Anexa 1):
cu domiciliul
a) persoanele fizice cetleni strini, cetleni romni apatrizi,
legii;
in strintate, atestat cu documente de identitate emise conform

Autontl
Sedcom Llbris, la}i, 2005, p. 11
1Toma, C., Contabilitatea in comertul aterior, Ed.
27.082013
la
accesat
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comeq,
2
limbii romne, Ed. Univers Enciclopedic,
Academia Romn, DEX Dictionarul explicativ al
Bucurqti, 1996, p. 201
1995,p.
de gestiune in comerti turism, Ed. Intelcredo, Deva,
4 Dumbrav, P., Pop, A., Contabilitatea

97

16

C. Toma

Bazele organizrii contabilitii n activitatea de

CONTABILITATEA EXPORTULUI $1 IMPORTULUI DE MARFURI

17

presupunc nu este detinut n proportie de 25% sau mai mult de o alt ntreprindere
ori de mai multe ntreprinderi mpreun, care nu fac parte din categoria
ntreprinderilor mici mijlocii.
Independenta se stabile$e pe baza declaratiei pe propria rspundere a
ntreprinderiiinteresate n atestarea ncadrrii n categoria ntreprinderilor mici

Opional, ele pot ntocmi situatia modificrilor capitalului propriu i/sau

situatia fluxurilor de numerar. II

Potrivit Legii nr. 346/200412 privind stimularea nfiintrii


dezvoltrii
ntreprinderilormici si mijlocii, ntreprinderile mici mijlocii sunt definite ca flind
acele ntreprinderi Crendeplinesc cumulativ urmtoarele conditii:
a) au un numr mediu anual de salariai mai mic de 250;

mijlocll. 14

b) realizeaz o cifr de afaceri anual echivalent cu pn la 8 milioane de

ntreprinderile mici

mijlocii se clasific n urmtoarele categorii:

Dil

euro sau au un rezultat anual al bilantului contabil care nu

echivalentul n lei

a 5 milioane euro; plafonul cifrei de afaceri mentionat anterior poate fi modificat, n


functie de evolutia indicatorilor macroeconomici, prin hotrre a Guvernulul. 13

c) respect criteriul de independen, respectiv, sunt considerate independente


ntreprinderilemici mijlocii care nu sunt delinute n proportie de peste 25% din
capitalul social sau din drepturile de vot de ctre o alt ntreprindereori de mai multe
ntreprinderi mpreun, care nu fac parte din categoria ntreprinderilor mici mijlocii.
Prin exceptie, este considerat independent o ntreprindere aflat n una dintre
urmtoarele situatii:
1) este delinut de societi publice de investitii, de societti cu capital de risc,
investitori institutionali, universiti sau centre de cercetare nonprofit, cu conditia ca
ace$ia s nu exercite, n mod individual sau mpreun, controlul asupra ntreprinderii;

2) capitalul este divizat de asa natur nct deintoriinu pot fi identificati,


ntreprinderea declar cu bun-credint, pe propria rspundere, c este n msur s
Ordinul ministrului finanlelor publicc nr. 3.055/29.10.2009pentru aprobarea reglementrilor

contabile conforme cu directivele europene, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Parteal, nr. 766

766 bis/10.11.2009, modificat si completat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.

2.869/23.12.2010 pentru modificarea si completarea unor reglementri contabile, publicat n Monitorul

Oficial al Romniei,Partea I, nr. 882/29.12.2010,modificat completatprin Ordinulministrului


finantclor publicc nr. 2.239/30.062011,pentru aprobarea Sistcmuluisimplificatdc contabilitate,

publicat in Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 522/25.07.2011,modificat completat prin


Ordinul ministrului finantclor publice nr. 2.382/3.08.2011pentru completarea unor reglementri
contabile. Reglementri grupuri de interes economic, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Pat-tea

I, nr. 563/8.08.2011,modificat

completat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.

1.118/20.08.2012privind modificarea completarea Reglementrilor contabile aprobate prin Ordinul


ministrului finanlelor publice nr. 3.055/2009, publicat n Monitorul Oficial al Romnici, Partea I, nr.
603/22.08.2012,modificat completat prin Ordinul ministrului finanlelor publice nr. 1.690/12.12.2012
pentru completarea unor reglementri contabile, publicat n Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.
857/18.122012, punctul 3

12Publicat n MonitorulOficial al Romniei, Partea I, nr. 681/29.072004,cu modificrile

completrile ulterioare, art. 3, alin. (1)


Idem, art. 3, alin. (5)

1) microntreprinderi: Potrivit Legii privind Codul fiscal al Romaniei,


TITLUL IVAl lmpozitul pe veniturile microntreprinderilor", cu modificrile
completrile ulterioare, microntreprindere este o persoan juridic romn care
ndepline$e cumulativ urmtoarele condiii, la data de 31 decembrie a anului fiscal
precedent: 15

a) realizeaz venituri, altele dect cele rezultate din urmtoarele domenii:


- desfoar activitti in domeniul bancar;
- desfpar activitli n domeniile asigurrilor reasigurrilor, al pietei
de capital, cu exceptia persoanelor juridice care desfoar activitti de intermediere
n aceste domenii;
- desf;oar activitti n domeniile jocurilor de noroc, consultantei
managementului;
c) a realizat venituri care nu au depit echivalentul n lei al 65.000 euro;
d) capitalul social al acesteia este detinut de persoane, altele dect statul
autoritilelocale;
e) nu se afl n dizolvare cu lichidare, nregistrat n
comertului sau la
instantele judectore$i, potrivit legii.
2) ntreprinderi mici - au ntre 10 si 49 de salariati;
3) ntreprinderi mijlocii - au ntre 50 249 de salariai;
Pe lng reglementrile contabile aplicabile, mrimea societtilor de comer

exteriorcondigioneaz modul concret de organizare a lucrrilor contabilittii:


n sistem centralizat sau n sistem descentralizat. La unittile de dimensiune redus,
care nu prezint o structur organizatoric complex, contabilitatea este organizat
condus de obicei centralizat. Astfel, toate lucrrile contabilittii se realizeaz la
14

art. 3, alin (4), accesat la 28.08.2013


15http://lcgeaz.net/legea-346-din-2004-actualizata,
tt /sta c.anaf.ro/static/ 0/ a
latie RIC d scal not-me 01 .htm art. 112A1, accesat la
27.08.2013

14

C. Toma

Astfel, pe lng operatiile traditionale de export-import, au aprut noi forme de


comert exterior
cooperare cum sunt: operatiile combinate de comert exterior;
exporturile complexe; cooperarea economica; comertul cu drepturi de proprietate
industrial 9i intelectual; comertul electronic. Aceste noi forme prezint anumite
particularitti, care le deosebesc unele de altele, iar mecanismul de derulare este mai
complex fat de cel al exportului sau importului.

Formele de realizare a activittii de comert exterior implic cunoa$erea


detaliat a fiecrui tip de operatiune, pentru a organiza sistemul informational-contabil

astfel nct acesta sh rspund nevoilor decizionale ale utilizatorilor externi


de conducere a unittii.

echipei

Sistemul de finantare, creditare si decantare. Finantarea const n


ansamblul operatiilor desfurate de ctre societtilede comert exterior n vederea
constituirii resurselor proprii. Aceasta se asigur pe baza aportului initial al
proprietarilor la nfiintarea entittii (constituirea capitalului social, patrimoniului
public sau patrimoniului regiei in functie de forma juridic a entitii) pe baza
autofinantrii (resurse proprii constituite pe parcursul ftmctionrii unittii prin
prelevarea unei prCi din profit sau din alte surse). Resursele proprii apartin
proprietarilor, constituie garantia entittii n relatiile cu creditorii nu determin
angajamente fati de terti. La anumite intervale de timp, pot apare excedente ale
resurselor proprii, care sunt plasate n finanareaactivittii altor firme. Acestea se
concretizeaz n investitii financiare si n acordarea de credite comerciale partenerilor
de afaceri.

De cele mai multe ori ns, resursele proprii de finantare sunt insuficiente
pentru a asigura desfisurarea n conditii normale 9i eficiente a activittii. Creditarea

completeaz nevoile de
strine atrase de la
Resursele
terti.
de
degajate
finantare, prin atragerea resurselor
(dobnzi datorate
finantate
creditori pot genera contraprestatii din partea unittii
pentru mprumuturile contractate) sau numai obligatia de a achita sumele la scadenta
reprezint mijlocul prin care societtile de comert exterior

convenit (n cazul creditelor comerciale).

Decontarea activitii vizeaz mijloacele concrete utilizate la ncasarea

creantelor

Bazele o anizrii contabilitfii n activitatea de

CONTABILITATEA E)OORTULUI $1 IMPORTULUI DE MARFURI

plata datoriilor generate de derularea operatiilor de cornert exterior.

Desi sistemul de finantare, creditare 9i decontare prezint trsturile de baz


ale celui practicat de unittile care desf;oar activitti pe piaga interna, n comerlul
exterior apar anumite particularitti generate de folosirea monedelor strine n

ort-int ort

15

diferiti parteneri,
evaluarea operatiilor, utilizarea de valute diferite n relatiile cu
(acreditivul
folosirea anumitor modalitti de decontare specifice sau cu preponderent
documente de plat,
documentar, scrisoarea comercial de credit, schimbul de
vinculatia) etc.

1.2.2.Tipuri de unitti de comert exterior si incidentele asupra


de contabilitate aplicabil

sistemul

din tara
Activitatea de cornert exterior se poate desfura, potrivit legislatiei
alte unitti autorizate s cfectueze operatii
noastr, prin societicomerciale
comert
economico-financiare cu strintatea. La baza structurrii societtilor de
cxterior pot fi avute n vedere criterii multiple, si anume:
I)-dup mrimea societtilor distingem: societti mari, mijlocii si mici.
Criteriul mrimii societtilor de corner; exterior conditioneaz decisiv
reglementrile contabile 9i fiscale aplicabile acestora.
Astfel, persoanelejuridice care la data bilantului DEP$ESC limitele a dou
dintre urmtoarele trei criterii:
- total active: 3.650.000 euro,
- cifr de afaceri net: 7.300.000 euro,
- numr mediu de salariati n cursul exercitiului financiar: 50
ntocmesc situatii financiare anuale (complete) care cuprind:
- bilant;
- cont de profit si pierdere;
- situatia modificrilor capitalului propriu;
- situatia fluxurilor de numerar;
- notele explicative la situatiile financiare anuale.

Persoanelejuridice care la data bilanului NU DEP$ESC limitele a dou


dintre criteriile de mrime prevzute anterior ntocmesc situatii financiare anuale
simplificate care cuprind:
- bilant prescurtat;

- cont de profit pierdere;


- note explicative la situatiile financiare anuale simplificate.

18

C. Toma

CONTABILITATEA EXPORTULUI $1 IMPORTULUI DE MARFURI

nivelul sediului firmei, iar analizele deciziile luate de echipa de conducere vizeaz
activitatea global a acesteia.
n cazul unittilor mari mijlocii, care au o structur organizatoriccomplex,
dezvoltat geografic, contabilitatea este organizat condus de obicei descentralizat.
Potrivit acestui sistem, contabilitatea se realizeaz, pn la un anumit nivel, de ctre
principalele subdiviziuni ale structurii organizatorice (sucursale, filiale, agentii,
etc.), iar centralizarea datelor si colectarea
birouri de reprezentare n
cheltuielilor generale de conducere administratie se realizeaz la nivelul unittii. De
asemenea, contabilitatea de gestiune este mai complex, organizndu-se pe
principalele domenii de activitate si pe piece geografice, iar analizele deciziile luate
de echipa de conducere vizeaz particularittile sectoriale ale operaiilorderulate de
unitate.
16
2)-dup forma juridic n care s-au constituit:
-societti de persoane (societti n nume colectiv S.N.C. societti n
comandit simpl S.C.S.);
-societi de capital (societti n comandit pe actiuni S.C.A.
societti pe actiuni S.A.);
de persoane (societti cu
-societti intermediare de capitaluri
rspundere limitat S.R.L.).
financiarredus
De regul, societtile de persoane dispun de o putere
granitelor nationale. Majoritatea
limiteaz activittile desfsurate n interiorul
mbrac forma juridic de S.C.A., S.A.
unittilor care actioneaz n comerul exterior

S.R.L
exterior (S.C.E.) determin anumite
Forma juridic a societtilor de comer-C

vizeaz:
particulariti de ordin financiar-contabil care
-modul de constituire;
-mrimea capitalului social;
-natura structura aporturilor la capital;
de capital (actiuni
modul de transmitere a titlurilor
-valoarea

3)-dup nationalitatea capitalului investit:


-societti cu capital integral autohton:
-societi cu capital de stat;
-societi cu capital' privat;
-societi cu capital de stat privat;
-societti cu capital integral strin;
-societti cu capital mixt (romnesc strin).

Nationalitatea capitalului investit genereaz particulariti referitoare la


nregistrareaaporturilor,regimul de impozitare repartizarea profitului pe destinatii,
.a.m.d.

4)-dup natura si diversitatea activittii dessurate:


-societti de export-import de mrfuri;

-societti de prestri servicii internationale: transporturi si expeditii


internationale, asigurri pe parcurs extern, control calitativ al mrfurilor etc.;
-societti de cooperare economic international:exploatare de resurse
naturale, productie n cooperare, constructii-montaj, asistent tehnic tehnologic,
service etc.;
-societti cu activitate complex de comert exterior care realizeaz
actiuni de cooperare
operatii de schimb cu mrfuri, presteaz servicii externe
international.

diversitatea activittii desf;urate influenteaz complexitatea


Natura
evident contabil, varietatea elementelor de activ, capitaluri
de
volumul muncii
proprii si datorii, analiza rentabilittii operatiilor desf;urate pe segmente de activitate
pe piete geografice etc.
Constatm c gruparea societtilor de comert exterior, dup unul sau altul din
criteriile mentionate, are multiple implicatii de naturjuridic, financiar si contabil.

1.3. Modalittile de realizare a activitfii de export-import i


prti

sociale);
-rspunderea asociatilor;
tertii etc.
-rspunderea societtii n relatiile cu
comerciale,republicat,
Legii nr. 31/1990 privind societtile completrile ulterioare
modificrile
Pentru detalii vezi prevederile
cu
1066/17.11.2004,
nr.
Oficial al Romniei, Partea I,

Monitorul

19

Bazele organizrii contabilitfii n activitatea de ex-port-import

Realizarea activittii de exportimportse asigur prin dou modalitti


principale: direct indirect.

17Toma, C., Contabilitatea n comertul exterior, Ed. Sedcom Libris, lasi, 2005, pp. 19-21

20

C. Toma

CONTABILITATEAEXPORTULUI$1 IMPORTULUIDE MARFURI

Modalitatea direct 18 const n realizarea operatiilor de corner de ctre


productorii, respectiv importatorii de bunuri, lucrri servicii. De regul, aceast
creeaz
modalitate este practicat de uniti productoare/beneficiaremari care
compartimente specializate de export-import
cadrul structurii organizatorice si
dispun de personal calificat n domeniul relaiilor internationale. n cazul modalitii
directe, exporturile si importurile se realizeaz pe contul si pe riscul unitlilor
productoare/ beneficiare, iar cheltuielile si veniturile acestor operaiise reflect n
contabilitatea proprie.
Apelul la modalitatea direct de realizare a operatiilor de comer exterior
conduce la aparitia de costuri suplimentare, generate de constituirea unor
compartimente specializate n cadrul structurii organizatorice si de ncadrarea lor cu
personal calificat.
Schematic, realizarea operatiilor de corner! exterior potrivit modalitiidirecte
se prezint n fig. nr. 1.1.
Unitatea productoare /
Beneficiarul de import

Client /
Furnizor extern

Relatii contractuale

Fig. nr. 1.1.Modalitatea direct de

import

Modalitatea indirect. De cele mai multe ori ns, productorii de bunuri


pentru export beneficiarii de bunuri din import nu dispun de personal calificat si de
o cunoa$ere corespunztoare a pieelor internationale penfru a-i organiza
desfacerea/aprovizionarea lalde la extern n condiii de eficien.n acest ca.z,unittile
productoare/beneficiare de importuri nu pot sau nu doresc s-i asume
responsabilitatea derulrii de operatii la extern. Penu-u a-i asigura desfacerea
de
productiei Ia extern sau pentru a-i procura utilittile necesare realizrii obiectului
comert
de
specializate
activitate, din import, unitile interesate apeleaz la societi
exterior.
directe
Schematic, realizarea operaiilor de comerexterior potrivit modalittii
se prezint n fig. nr. 1.2.
mici si mijlocii,
Modalitatea indirect de export-import se practic de unitile

n
sau la care costurile generate de ndeplinirea acestor atributii ar fi foarte
comparatie cu veniturile generate. n plus, firmele de corner; exterior ofer
productorilor / beneficiarilor de import.ri "avmtajele specializrii n acest domeniu,
al unui personal calificat
Unitatea
productoare /
Beneficiarul de
import

al vadului comerclal.
RelaCii
contractuale

Societatea
de
exterior

Relatii

Clialt /

Fig. nr. 12. Modalitatea indirect de aport import

Societile specializate care mijlocesc activitatea de export import pot


actiona pe pietele externe pe cont propriu sau n calitate de comisionare ale unittilor
pe cont propriu,
productoare sau beneficiare de importuri. Atunci cnd
societtile de corner; exterior cumpr mrfuri de la frmizorii intemi sau externi
pentru a Ie revinde apoi la extern sau la intern n numele, pe contul si pe riscul lor. In
acest caz, rezultatele economico-financiare ale operaiilor de comer exterior se
de
reflect n gestiunea societilor specializate, iar umitile
importuri nregiseazn contabilitatea proprie operafiile de vanzare/cumprare n
mod similar desfacerii/aprovizionriilalde la intern, Dac operatiile de comerg
operatiile de
exterior se realizeaz n comision, societile specializate
export-import n numele lor, dar pe contul pe riscul unitilorproductoare sau
beneficiare de mrfuri din import. Consecinta o constituie reflectarea rezultatelor
cedeaz societtilor
activitlii de comer exterior n gestiunea comitentilor
specializate un comision, reprezentnd preul serviciului de intermediere.
Efectuarea operatiilor de cornerCexterior de ctre societtile specializate, pe
cont propriu sau n comision, genereaz apariiaunor particularitti de ordin juridic,
cum se va observa pe parcursul capitolelor unntoare.
financiar contabil,

1,4. Teme de verificare a cunoytinfelor


I. Caracterizati cooperarea economic
2. Caracterimti exportul invizibil;
3. Caracterimti importul invizibil;

specializate de comerexterior
care nu au posibilitatea s-i organizeze compartimente

realizate potrivit metodei directe a constituit obiectul


18Contabilitatea exporturilor importurilor
n acest sens, vezi Toma, C., Contabilitate
"Contabilitatefinanciar".
studiului n cadrul disciplinei
financiar, Ed. TipoMoldova, Iai, 2011, pp, 218 227

21

Bazele Organizrcontabititii fn activitatea de

cooperarea tehnico-$iinCific international;

19Popa, l., coord. 9i colectiv, Trarzaclii comerciale internationale, Ed. Economic, Bucuresti, 1997,p.
91

24

C. Toma

CONTABILITATEA EXPORTULUI

DE MARFURI

d) cifra de afaceri net;


e) numrul mediu de salariai din cursul exercitiului.
10) n componenta situatiilor financiare anuale (complete) nu se regsesc:
a) bilancul prescurtat;
b) contul de profit si pierdere;
c) situatia modificrilor capitalului propriu;
d) notele explicative la situatiile financiare simplificate,
I l) in componenCasituatiilor financiare anuale simplificate nu se regsesc:
a) bilantul prescurtat;
b) contul de profit si pierdere;
c) situatia modificrilor capitalului propriu;
d) notele explicative la situatiile financiare simplificate.
12) Societtile cu rspundere limitat fac parte din categoria societtilor:
a) de capitaluri;
b) de persoane;
c) intermediare de capitaluri 9i de persoane.

13) Sistemul descentralizat de contabilitate:


a) const n realizarea lucrrilor la sediul firmei;
b) este specific firmelor mici,'
c) este specific firmelor mari 9i mijlocii;
d) const n realizarea lucrrilor contabilittii pn la un anumit nivel de principalele

subdiviziuni organizatorice, iar centralimreadatelor


administratie la nivelul unitii.

colectarea cheltuielilorgenerale de

conducere

14) Rezultatele economico-financiare ale operatiilor desf;urate se reflect n


contabilitatea:
a) societtii de comert exterior la importurile pe cont propriu;
b) unittii productoare la importurile n comision;
c) beneficiarului de import la importurile n comision;
d) societlii de comerexterior la importurile n comison.

desf;urate se reflect n
15) Rezultatele economico-financiare ale operatiilor
contabilitatea:
a) societi de comer exterior la exporturile n comision;
b) unitCiiproductoare la exporturile n comision;
propriu;
c) beneficiarului de import la exporturile n pe cont
cont propriu.
d) societii de comer exterior la exporturile pe

Capitolul 2 REGLEMENTARI CONTABILE IN DOMENIUL


EXPORTULUI IMPORTULUI
Reglementrile contabile aplicabile n comerlul exterior sunt, in cea mai mare
parte, similare cu cele folosite de toate unittile care desfsoar acte de comert. Pe
lng acestea, o parte din prevederile legislatiei contabile sunt specifice numai
comerlului exterior. In cele ce urmeaz vom avea n vedere principalele reglementri
contabile care sunt aplicate n activitatea de export-import.

2.1. Principiile contabile aplicabile n activitatea de

import

Contabilitatea oricrei entitti si prezentarea situatiilor finmciare trebuie s se

bazeze pe un sistem unitar de norme, rezultat al procesului de normalizare,


cunoscute sub denumirea de principii si convenfii contabile. Acestea ar putea fi
definite ca "reguli de ordine de bun sim, rezultate din practic pe bam crora
profesioni$ii contabilitii fondeaz activitatea proprie, prezentarea bilanturilor
stabilirea rezultatelor contabile, n ntreaga lume .20
Potrivit legislatiei financiar-contabile din Cara noastr la baza organizrii
contabilittii financiare trebuie s se regseasc urmtoarele principii: prudena,
permanenCa metodelor, continuitatea activittii, independenta exercitiilor,
intangibilitatea bilanului de deschidere, necompensarea, evaluarea separat a
elementelor de activ si de pasiv, prevalenta economicului asupra juridicului si pragul
de semnificatie (importanta relativ).21

1. Principiul prudenfei este considerat pilonul de baz al contabilittii(mai


ales n grilen care aceasta ndepline$e un important rol juridic), deoarece aplicarea
lui protejeaz entitatea, dar mai ales tertii, mpotriva evalurilor subiective
incertitudini care pot apare in viitor. Principiul interzice
multiplelor riscuri
supraevaluarea elementelor de activ a veniturilor, respectiv subevaluarea datoriilor
a cheltuielilor. n plus, trebuie s fie luate n considerare riscurile, deprecierile
pierderile ce pot apare, generate de desfarea
anterior.

activitlii n exercitiul curent sau cel

Mthodologie, Ed. Minist&e


20Rousse, F., Normalisation comptable, Principes et pratiques,
128
p.
1989,
de la Coopration et du Dveloppement, Paris,
21Toma, C., Contabilitatea n contertul exterior, Ed. Sedcom Libris, la}i, 2005, pp. 23-26

28

C. Toma

CONTABILITATEA EXPORTULUI 91 IMPORTULIJI DE MARFURI

Dac intervine o modificare n baza de evaluare aplicat aceasta reprezint o


modificare n politica contabil nu o modificare n
contabile. Atunci cand
entitatea are dificulti n a face distincientre o modificare de politic contabil 9i o
modificare de estimare, aceasta se trateaz ca o modificare a estimrii.
Efectul modificrii unei estimri contabile se va recunoa;te prospectiv prin
includerea sa fie numai n rezultatul perioadei n care are loc modificarea, dac aceasta
afecteaz numai perioada respectiv (de exemplu, ajustarea pentru clienti incerti), fie

in rezultatul perioadei n care are loc modificarea al perioadelor viitoare, dac


modificarea are efect si asupra acestora (de exemplu, durata de viat util a
imobilizrilor corporale).
3. Principiul continuitfii activitlii are ca fundament presupunerea c
activitatean mod normal,fr a ajungen imposibilitatea
unitateasi va
continurii activittii sau fr reducerea semnificativ a acesteia.
O entitate nu va ntocmi situatiile financiare anuale pe baza continuittii
activittii dac organele de conducere stabilesc dup data bilantului fie c
intentioneaz s lichideze entitatea sau s nceteze activitatea acesteia, fie c nu exist
nici o alt variant realist n afara acestora.
Deteriorarea rezultatelor din exploatare a pozitiei financiare, ulterior datei
bilantului, impune nevoia de analiz dac presupunerea privind continuitatea
activittii este nc adecvat.
Dac administratorii unei entiti identific anumite evenimente care pot
conduce la incapacitatea acesteia de a-i continua activitatea, aceste evenimente

trebuie s fie prezentate n notele explicative. in situatian care situatiile financiare


anuale nu sunt ntocmite pe baza principiului continuitii,aceast informatie trebuie
prezentat, nsolit de explicatii privind modul lor de ntocmire si de motivere care au
stat la baza aprecierii conform creia entitatea nu-i mai poate continua activitatea.
Evenimentele sau conditiile ce necesit prezentri de informaiipot aprea 9i ulterior
datei bilanului.
4. Principiul independenrei (specializrii sau autonomiei) exercifiilor se
aplic n corelatie direct cu cel al continuittii. Specializarea exercitiilor ar putea fi
definit ca un ansamblu de reguli si de tehnici care permit s se aloce unui exerciiu
veniturile cheltuielile care i apartin, n scopul determinrii rezultatului financiar,
indiferent de data ncasrii veniturilor sau data pltii cheltuielilor. Practic,
independena exercitiilor este consecinta organizrii unei contabilitti de
angajamente, 9i nu de casa. Prin adoptarea contabilittiide angajamentese acord
ntietate "cauzelor asupra efectelor, se nregistreaz mai nti angajamentele 9i apoi

Revementri contabile tn domenigl

imponului

29

executarea lor. Veniturile si cheltuielile sunt deliminte si


sub
real
(miscare de bunuri servicii) 9i nu sub aspect monetar (mi}care monetar).
Astfel, se vor evidenia n conturile de venituri si creantele pentru
nu a
fost ntocmit nc facttra, respectiv n conturile de cheltuieli sau bunuri, datoriile
pentru care nu s-a primit nc factura. "n toate cazurile, nregistrarean
connri
se efectueaz pe baza documentelor care atest
bunurilor, respectiv
serviciilor (de exemplu, avize de nsotire a mrfii, situatii de luci
Segmentarea timpului pe exercitii financiare sau perioade de gestiune face
posibil asigurarea independencei exercitiului
activarea tmor criterii
delimitarean timp a veniturilor cheltuielilor.
5. Principiul intangibilitfii. Potrivit acestui principiu bilantul de deschidere al
fiecrui exerciiu
s corespund bilanu.lui de nchidere al exercitiului
precedent. Principiul vizeaz asigurarea continuittii
coerentei informatiilor
furnizate privind pozitia financiari performanta obtinut.
Modificrile de politici contabile se efectueaz numai de la nceputul unui
exerciiufinanciar numai pentru perioadele viitoare, ncepnd cu exercitiul financiar
urmtor celui n care s-a luat decizia modificrii. -Nu sunt permise modificri ale
politicilor contabile pe parcursul unui exercitiu financiar.
"n cazul modificrii politicilor contabile corectrii unor
aferente
perioadelor precedente, nu va fi modificat bilanul perioadei mterioare celei de
raportare, Corectarea pe seama rezultatului reportat, a erorilor semnificative
exercitiilor fianciare precedente, nu se consider nclcare a principiului
intangibilittii."29

6. Principiul necompensrii interzice compensrile ntre posturile de activ 9i


cele de datorii ale bilanului,precum ntre veniturile 9i cheltuielile contului de
rezultate. Aplicarea principiului mentionat asigur prezentarea prin bilant a totalittii
elementelor de activ, capitaluri proprii
datorii, iar prin contul de rezultate a
ansamblului cheltuielilor 9i veniturilor perioadei. 30
Potrivit Ordinului
financelor publice nr. 3.055/29.10.2009pentru
aprobarea reglementrilor contabile conforme cu directivele europene, paragraful 45,
toate creantele si datoriile frebuie
distinct n
pe
de
26

Ristea, M., Contabilitatea ntrefiscal si gestionar, Ed. 'Tribuna Economic", Bucuresti, 1998,p. 21

27

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/29.10.2009

contabile conforme cu directivele

aprobarea reglemenurilor

cu modificrile 9i completrile ulterioare, paragrall 42

Horomnea,E., Tabr, N., Budugan,D, Georgesu,1., Betianu, L, Dicu, R., Introducee in

contabilitate. Concepte si aplicalii, Ed. TipoMoldova, Ii, 2010, p. 26

29 Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/29.10.2009pentru aprobarea regIemenUrilor


contabile conforme cu directivele europale, cu modificrile completirile ulterioare, paragafid 44
Toma, C., Managementul contabilitfiifinanciare, Ed. TipoMoldova, la*i, 2012, p. 43

26

C. Toma

CONTABILITATEA EXPORTULUI

IMPORTULUI DE MARFURI

Mecanismele contabile n care se concretizeaz aplicarea principiului


prudentei sunt urmtoarele..22
a) n contul de profit $i pierdere poate fi inclus numai profitul realizat la data
bilantului;
b) trebuie si se Cin cont de toate datoriile aprute n cursul exerciiului
financiar curent sau al .unui exercitiu precedent, chiar daci acestea devin evidente
numai ntre data bilantului data elaborrii acestuia;
c) trebuie s se tin cont de toate datoriile previzibile si pierderile potentiale
aprute in cursul exerciiului financiar curent sau al unui exercitiu financiar precedent,
chiar dac acestea devin evidente numai nfre data bilantului si data ntocmirii
acestuia; n acest scop sunt avute n vedere si eventualele provizioane, precum si
datoriile rezultate din clauze contractuale;

d) trebuie s se tin cont de toate deprecierile, indiferent dac rezultatul


exercitiului financiar este pierdere sau profit; nregistrarea ajustrilor pentru
depreciere sau pierdere de valoare se efectueaz pe seama conturilor de cheltuieli,
indiferent de impactul acestora asupra contului de profit si pierdere.

Se constat c acest principiu impune o abordare pesimist a activltatll


trecute, prezente, dar, mai ales, viitoare a entittii. Asa cum se precizeaz si n cadrul
conceptual al IASC/IASB aplicarea prudentei nu justific crearea de rezerve oculte
sau de provizioane exagerate. "Aceast ultim precizare este capital, ea atrage atentia
asupra locului exact al prudentei care nu este sinonim cu subestimarea sistematic a
activului si supraestimarea automat a pasivului.
Rezult c exercitarea prudentei nu permite constituirea de provizioane
ajustri excesive, subevaluarea deliberat a activelor sau veniturilor, dar nici
supraevaluarea deliberat a datoriilor sau cheltuielilor, deoarece situatiile financiare
nu ar mai fi neutre 9i nu ar mai avea calitatea de a fi credibile.
2. Principiul permanenfei (constantei) metodelor. Contabilitatea ofer
posibilitatea msurrii performantelor nregistrate de o entitate, ns cunoasterea
pierderea
rezultatelor unui singur exercitiu nu este semnificativ pentru c profitul sau
Important
poate s aib un caracter accidental si u reflecte situatia real a unittii.

sunt n crestere,
este s se cunoasc evoluia rezultatelor, s se verifice dac ele
Analiza situatiei
inspirand ncredere, sau daci sunt n scadere, provocand ngrijorare.24

Comparatiilesunt
financiare presupune, n primul rnd, realizarea de comparatii.
n

Ordinul

reglementrilor
finahtelor publice nr. 3.055/29.10.2009pentru aprobarea

contabile conforme cu directivele eumpene, cu modificrile

si importului

27

Li*uratede faptul c bilanul si contul de rezultate ofer informatii referitoare la


exerciCiulncheiat si la cel imediat precedent, dar penfru ca datele sa fie comparabile
se impune ca situatiile financiare si fie elaborate de fiecare dat dupl acelea*i
"reguli ale joculuP'
Penfru atingerea acestui obiectiv intervine principiul permanentei metodelor
care impune ca metodele de evaluare si pdliticile contabile, n general, trebuie aplicate
n mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul.
.25
Cauzele care conduc la modificri de politici contabile pot avea la origine.

a) o initiativ entittii, caz n care modificarea trebuie justificat n notele


explicative la situatiile financiare anuale;
b) o decizie a unei autoritti competente si care se impune entittii (modificare
de reglementare), caz n care modificarea nu trebuie justificat n notele explicative, ci
doar mentionat n acestea.
Modificrile de politici contabile din initiativa entittii pot fi determinate de:

- o modificare exceptional intervenit n situatia entittii sau n contextul


desfsoar activitatea;
- obtinereaunor informatii credibile si mai relevante.
Exemple de situatii care justific modificarea de politici contabile pot fi:
pe o piat reglementat a valorilor mobiliare pe
- admiterea la anzacionare
termen scurt ale entittii sau retragerea lor de la tranzactionare;
- schimbareaactionariatului, datorat intrrii ntr-un grup, dac nofle metode
asigur fumizarea unor informatii mai fidele;
- fuziuni operatiuni asimilate efectuate la valori contabile, caz n care se
impune armonizareapoliticilor contabile ale societtii absorbite cu cele ale societtii
economico-financiar n care aceasta

absorbante etc.

Schimbareaconducerii entittii nujustific modificarea politicilor contabile.


Incertitudinile inerente n desfsurarea activittilor, determin ca unele
elemente ale situatiilor financiare anuale s nu poat fi evaluate cu precizie, ci doar
estimate. Pot fi necesare, de exemplu, estimri ale: clientilor incerti; deprecierii
morale a stocurilor; duratei de viat utile, precum 9i a modului preconizat de
consumare a beneficilor economice viitoare ncorporate n activele amortizabile etc.
Estimrile implic folosirea de ragionamenteprofesionale bazate pe cele mai
recente informatiicredibile avute la dispozitie. Estimarea poate necesita si o revizuire
dac au loc schimbriprivind circumstantelepe care s-a bazat aceast estimare sau ca
urmare a unor noi infonnatii sau a unei mai bune experiente.

completrile ulterioare, paragraful 41

23Viandier, A., Lauzainghein, Ch. de, Droit comptable, 2' dition, Ed. Prcis Dalloz, Paris, 1993,p;
277
l'entreprire, Deuximedition, Ed.
Casimir, J.-P., Caspar, B., Cozian, M., Comptabilit gnrale de

Paris, 1990,p. 18

Regementri contabile n domeniul

2S Ordinul ministrului finanelor publice nr. 3.055/29.10.2009


pentru aprobarea reglementrilor
contabile conforme cu directivele europene, cu modificrile si completrile ulterioare, paragraful
40,
alin. I

30

C. Toma

CONTABILITATEA EXPORTULUI $1

Re ementdricontabiletn domeniul

DE MARFURI

documente justificative. Eventualele compensri ntre creante datorii fat de aceea;i


entitate efectuate cu respectarea prevederilor legale pot fi nregistrate numai dup
contabilizarea veniturilor 9i cheltuielilor corespunztoare. in cazul schimbului de
active, n contabilitate se evidentiaz distinct operatiunea de vnzare/scoatere din
evident si cea de cumprare/intrare n evident, pe baza documentelor justificative,
cu nregistrarea tuturor veniturilor si cheltuielilor aferente operatiunilor. Tratamentul
contabil este similar n cazul prestrilor reciproce de servicii.

7. Principiul evalurii separate a elementelor de active si de datorii, n


snsinterdependent cu principiul prezentat anterior, oblig la evaluarea separata a
componentelor fiecrui element de activ si de datorie.
& Principiul prevalentei economicului asupra juridicului (cunoscut si sub
denumirea de principiul primordialittii realittii asupra formei) este tipic anglo-saxon
impune ca informatiile prezentate prin situatiile financiare anuale, pentru a fi
credibile, s reflecte fondul si realitatea economica a evenimentelorsi tranzacfiilor,
nu numai forma lor juridic.
Respectarea acestui principiu are drept scop nregistrarea n contabilitate
prezentarea fidel a operatiunilor economico-financiare, n conformitate cu realitatea
economici, punnd n evident drepturile si obligatiile, precum 9i riscurile asociate
acestor operatiuni.
Reglementrile financiar-contabile n vigoare prevd c: "Evenimentele si
cum acestea
operatiunile economico-financiare trebuie evidentiate n contabilitate
stau
la baza
care
Documentele
se produc, n baza documentelor justificative.
nregistrrii n contabilitate a operatiunilor economico-financiaretrebuie s reflecte
ntocmai modul cum acestea se produc, respectiv sa fie n concordant cu realitatea.
prCitrebuie s prevad modul de derulare a
ncheiate
De asemenea,
operatiunilor si s respecte cadrul legal existent.

n conditii obinuite, forma juridic a unui document trebuie s fie n


concordant cu realitatea economic. in cazuri rare, atunci cnd exist diferente ntre
fondul sau natura economic a unei operatiuni sau tranzacii forma sa juridic,
aceste operatiuni, cu respectarea fondului
entitatea va nregistra n
economic al acestora.
Exemple de situalii cnd se aplic principiul prevalentei economicului asupra
utilizatori, a contractelor de leasing
juridicului pot fi considerate: ncadrarea, de
n leasing operational sau financiar; ncadrarea operatiunilor la vanzare n nume
propriu sau comision, respectiv consignatie; recunoa$erea veniturilor, respectiv a
cheltuielilor n contul de profit si pierdere sau ca venituri n avans, respectiv cheltuieli

n avans; ncadrarea participaiilorca fiind detinute pe termen lung sau pe termen


scurt; recunoa$erea participatiilor detinute ca fiind de natura actiunilor detinute la

ortutui fi imponului

31

entitti afiliate, a intereselor de participare sau sub forma altor imobilizri financiare;
ncadrarea reducerilor acordate, respectiv primite, la reduceri comerciale sau
financiare.

Entittile au obligatia ca la contabilizarea operatiunilor economico-financiare


s tin seama de toate informatiile disponibile, astfel nct s fie extrem de rare
situatiile n care natura operatiunii, determinat pe baza principiului prevalentei
economiculuiasuprajuridicului, s difere de cea care ar fi stabilit n lipsa aplicrii
acestui principiu.

9. Principiul pragului de sentnificafie (al importantei relative) prevede ca n


situatiilefinanciareanuale s fie prezentat n mod distinct orice element care are o
valoaresemnificativ.Se consider c un element are o valoare semnificativ dac
omisiunea sau prezentarea lui eronat ar putea influenta deciziile economice ale
utilizatorilor.Rezultc pragul de semnificatie ofer o limit pentru informare, el
depinznd de mrimea elementului sau erorii, apreciate n condiiiile omisiunii ori
declarrii greite. Pe de alt parte, elementele cu valori nesemnificative ce au aceeasi
natur sau care ndeplinesc functii similare vor fi prezentate cumulat, pentru a nu
aglomera situatiile financiare cu informatii inutile.
Potrivit principiului mentionat valoarea elementelor din bilant si din contul de

profit si pierdere care sunt precedate de cifre arabe poate fi combinat dac acestea
reprezinto sum nesemnificativ sau dac o astfel de combinare ofer un nivel mai
mare de claritate, cu conditia ca elementele astfel combinate s fie prezentate separat
n notele explicative.

n cazuri exceptionale se pot nregistra abateri (nclcri) de 1a principiile


contabile generale prezentate anterior. Aceste abateri trebuie prezentate n notele
explicative,motivele care le-au determinat, precum si o evaluare a efectului acestora

asupra activelor, datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierdern. 32

2.2. Tratamente contabile n domeniul exportului Si importuIui 33


Elementele prezentate n situatiile financiare anuale se evalueaz, n general,

pe baza principiului costului de achizitie sau al costului de productie.

31 Ordinul minisfrului finantelor publice nr. 3.055/29.10.2009 pentru


contabile conforme cu directivele europene, cu modificrile completrile aprobarea reglem
ulterioare, paragraful 46
2 Idem, paragraftl 48
33
Ibidem, paragrall 46

32

C. Toma

CONTABILITATEA EXPORTULUI$1 IMPORTULUIDE MARFURI

2.2.1. Evaluarea la intrareain entltate


La data infrrii n entitate evaluarea se realizeaz distinct pentru elementele
corporale (bunurile) celelalte elemente de avere.

Bunurile se evalueaz

se nregistreazn contabilitate la valoarea de

intrare, care se stabileste astfel:


a) la cost de achizitie - pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
b) la cost de productie - pentru bunurile produse n entitate;
c) la valoarea de aport, stabilit n urma evalurii efectuat de persoane
autorizate - pentru bunurile reprezentnd aport la capitalul social;
d) la valoareajust - pentru bunurile oblinute cu titlu gratuit.
Valoarea de aport respectiv, valoareajust, se substituie costului de achiziie.
Costul de achizirie al bunurilor cuprinde costul de cumprare, taxele de import

alte taxe (cu exceptia acelora pe care persoana juridic le poate recupera de la
autoritile fiscale), cheltuielile de transport, manipulare alte cheltuieli care pot fi
atribuite direct achiziiei bunurilor respective. n costul de achizitie se includ, de
asemenea, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu oblinerea de autorizatii alte
cheltuieli nerecuperabile, auibuibile direct bunurilor respective. Reducerile
comerciale acordate de furnizor si nscrise n factura de achiziieajusteaz, n sensul
reducerii, costul de achizitie al bunurilor. Reducerile comerciale primite ulterior
facturrii, respectiv acordate ulterior facturrii, indiferent de perioada la care se refer,
contabil se aplic si n cazul
se evidentiaz distinct n contabilitate. Acela;i
t
reducerilor comerciale legate de prestrile de sen icii. n cazul n care reducerile
comerciale reprezint evenimente ulterioare datei bilanului, acestea se nregistreaz la
data bilanului si se reflect n situatiile financiare ale exercitiului pentru care se face
raportarea dac sumele respective se cunosc la data bilanului.
cheltuielile de
O problem deosebit n determinarea costul de achiziie o ridic

transport. n general, la transportul efectuat de unitti specializate includerea


informaiile
cheltuielilor corespunztoaren costul de achiziie nu ridic probleme,
cheltuielilor
necesare regsindu-se n documentele emise de prestator. incorporarea
dac
dificil,
frecvent
privind transportul bunurilor realizat cu mijlcele proprii este
contradiclie ntre regula de
nu imposibil. De altfel, n aceast situatie apare o
evaluare la intrare

prevederea contabil de a nregisfra cheltuielile

veniturile n

din dotare
conformitate cu natura lor. Dac unitatea apeleaz masiv la mijloacele
la sfr$tul
pentru transportul bunurilor aprovizionate, iar acestea nu s-au consumat
financelor publice nr. 3.055/29.102009 pentru aprobarea reglementrilor
34 Ordinul
europene, cu modificrile si completrileulterioare, paragraful 51,
directivele
cu
conforme
contabile
alin. 4

Regentent'i cantabile tn domenigl

importglgi

33

exerciiului,nregisareacheltuielilor n functie de natura lor diminueaz rezultanxl


perioadei curente, cand, n mod normal, ar trebui s afecteze costul perioadelor in
35
se consum stocurile.
Costul de producfie este folosit la evaluarea bunurilor rezultate din procesul de
fabricaieal unitii. Costul de producie al unui bun cuprinde cosn de achiziieal
materialelor consumabile
materiilor prime
cheltuielile de produccie direct
atribuibile bunului.
Costul de productie sau de prelucrare al stocurilor, precum
de produqie
al imobilizrilor cuprind cheltuielile directe aferente productiei, anume: materiale
directe, energie consumat n scopuri tehnoloce, manoper direct 9i alte cheltuieli
directe de productie, precum cota cheltuielilor indirecte de productie alocat n mod
ragionalca fiind legat de fabricatia acestora.
n costul de productie poate fi inclus o proportie rezonabil din cheltuielile care
sunt indirect atribuibile bunului, n msura n care acestea suit legate de perioada de
productie.

in costul de productieal unei imobilizri corporalepot fi incluse urmtoarele

elemente..36

a) costurile reprezentnd salariile angajailor, contribuiile legale


alte
cheltuieli legate de acestea, care rezult direct din
imobilizrii corporale;
b) cheltuielile materiale;
c) costurile de amenajare a amplasamentului;
d) costurile initiale de livrare manipulare;
e) costurile de instalare si asamblare;
f) cheltuielile de proiectare pentru obtinerea autorizatiilor;
g) costurile de testare a functionrii corecte a activului, dup deducerea
ncasrilor nete provenite din vanzarea elementelor produse n timpul aducerii
activului la amplasamentul conditia de functionare (cum ar fi esantioanele produse
la testarea echipamentului);
h) onorariile profesionale pltite avocatilor

expertilor etc.

Dac o cldire este demolat penni a fi consu-uito alta, cheltuielile cu


demolarea sunt recunoscute dup natura lor,
a fi considerate costuri de amenajare
a amplasamentului. Acela$ tratament contabil se aplic cheltuielilor reprezentnd
valoarea neamortizat a cldirii demolate.
35Toma, C.,
Modalitfi de asigurare a imaginiifidele. Metode de evaluare partea
"Contabilitatea, expertiza auditul acerilor" nr. 8/2002, p. 22-26
36 Ordinul minisuului finantelor publice nr. 3.055/29.10.2009 penuu aprobarea reglemenUriIor
contabile conforme cu directivele europene, cu modificrile completirile ulteioare, paragaftl 105,

36

C. Toma

CONTABILITATEAEXPORTULUI$1

MARFURI

c) avansurile acordate pentru ' cumprri de bunuri de natura stocurilor,


respectiv primite pentru livrri de bunuri si prestri de servicii;
d) depozitele bancare constituite n valut, pe termen lung sau scurt.40
6). Titlurile de valoare, concretizate n imobilizrifinanciare si investiliilepe

termen scurt, se evalueaz la costul de achizitie, prin care se nelege pretul de


cumprare, sau la valoarea stabiliti potrivit contractelor. Depozitele bancare pe termen
scurt n valut se nregisfreaz la constituire 1a cursul de schimb valutar comunicat de
Banca National a Romniei, de la data operatiunii de constituire.

Sumele ncasate/pltite valut prin viramentn numerar comport o dubl


exprimare n valut n lei, prin ansformarea valutei la cursul de schimb valutar,
comunicat de Banca National a Romniei, de la data efecturii operaiunii.
Operatiunile de vnzare-cumprare de valut, inclusiv cele derulate n cadrul
n contabilitte la cursul utilizat
confractelor cu decontare la termen, se
de banca comercial la care se efectueaz licitatia cu valut, fr ca acestea s
genereze n contabilitate diferente de curs valutar.
La finele fiecrei luni, disponibilitilen valut ii alte valori de trezorerie,
cursul
cum sunt titluri de stat n valut, acreditive si depozite n valut se evalueaz la
zi
ultima
din
Romniei
de schimb al pieei valutare, comunicat de Banca National a
la
contabilitate
n
bancari a lunii n cauz. Diferenele de curs nregistrate se recunosc

venituri sau cheltuieli din diferene de curs valutar, dup caz.


anumite reduceri pe
Cu ocazia evalurii intrrilor de mrfuri pot fi ntlnite
Aceste reduceri
scopuri.
anumite
care le acord filrnizorii din anumite cauze sau n

client, nerespectarea ntocmai a unor


sunt "destinate s plteasc" fidelitatea unui
ultimul rnd, s

termen a unei datorii si, nu n


clauze contractuale, achitarea nainte de
cresterea cifrei de afaceri."
incite clientul spre cumprare, ceea ce atrage
de natura lor, pot fi comerciale sau
Reducerile acordate de fumizori, n funcie
comerciale se cuprind rabaturile, remizele
financiare. n cadrul reducerilor
risturnurile (risturnele).
furnizor situatia excepional a nerespectrii
Rabaturile se acord de
livrate. Pretul de
1a conditiile de calitate a bunurilor
clauzelor contractuale referitoare
aplicarea unei
cumprtor este redus, de regul, prin
9i
vnztor
ntre
stabilit
vanzare
diminuare n sum absolut a valorii

acordat
cote procentuale, dar poate fi

facturii.
pentru aprobarea regiementrilor
finanelorpublice nr. 3.055/29.10.2009
ulterioare,paragaful
completrile
40 Ordinul ministrului
europene, cu modificrile
Bucure$i, 1998,
directivele
Economica,
cu
Ed
conforme
11,
contabile
contabilitatefinanciar, vol.
de
Tratat
1.,
Ionascu,
41Feleag, N.,
p. 46

Regementri contabile tn domeniut

Remizele "se acord asupra pretului pentru vani

imponglui

37

superioare volumului

convenit sau poziia preferential a clientului 'A2. Remiza se poate stabili fie sub forma

procentual din pretul de vnzare, fie prin negociere direct

9i

cumprtor.

Risturnurile sunt reduceri de pret acordate de fumizor asupra ansamblului


tranzaciilor efectuate cu aceli client ntr-o perioad determinat.

Scontul de decantare este o reducere cu caracter

acordat de un

creditor pentru ncasarea anticipat (naintea termenului de decontare convenit initial)


a creantei sale. Motivatia apariCieiscontului este determinat de faptul c beneficiarul

sumei, ncasndu-i anticipat creana, poate obtine dobnd de la banc, dac


pstreaz aceast sum n cont. Reducerile financiare primite de client reprezint
venituri ale perioadei indiferent de perioada la care se refer, iar la fumizor, aceste
reduceri acordate reprezint cheltuieli ale perioadei, indiferent de perioada la care se
refer.43

La determinarea

reducerilor

avute n vedere

44

urmtoarele elemente:
- reducerile de pret trebuie consemnate n factur;
- toate reducerile se calculeaz n cascad, n sensul c sumele sau procentele

fiecrei categorii de reducere se aplic valorii nete imediat anterioare;


- ordinea de calcul a reducerilor este urmtoarea: rabaturi, remize, ristu-nuri,
sconturi;

- taxa pe valoarea adugat se calculeaz la valoarea net obiinut n urma


determinrii ultimei reduceri, indiferent de natura acesteia;
- dac reducerile comerciale sunt acordate initial, nscrise n factur, nu se
nregistreaz n contabilitate diminueaz costul de achizitie a bunurilor;
- reducerile comerciale consemnate ntr-o factur distinct de cea initial dau
loc la nregistrri distincte n contabilitate, indiferent de perioada la care se refer;

reducerile financiare se reflect ntotdeauna, constituind o cheltuial


financiarla cel care le acord (fumizorul) un venit financiar la cel care le prime$e
(clientul).

Evaluarea la costul istoric se ncadreaz in limitele impuse de pnncipiul


ocazia
prudentei. Valoarea de intrare poate fi ns contestat sau contestabil cu
crei scop
reevalurii.Este vorba de o operatie care intervine la anumite intervale, al
42Ristea, M., Noul sistem contabil din Romania, Ed. CARTIMEX, Bucure$i, 1994, p. 218
reglemeilor

43 Ordinul ministrului finanelor publice nr. 3.055/29.10.2009penu


completirile ultaioare,
contabile conforme cu directivele europene, cu modificrile

51,

alin. (6)
1998,
Vol. II, Ed. Economic,Bucure$i,
Feleag, N., Iona;cu, 1., Tratat de contabilitatefinanciar,

p.4748

34

C. Toma

EXPORTULUI

IMPORTULUI DE MARFUR

ln costul unei imobilizri corporale sunt incluse si costurile estimate iniial cu


demontarea mutarea acesteia la scoaterea din functiune, precum 9i cu restaurarea
amplasamentuluipe care este poziionatimobilizarea,atunci cnd aceste sume pot fi
estimate credibil 9i entitatea are o obligatie legata de demontare, mutare a imobilizrii
corporale si de refacere a amplasamentului.
Costurile estimate cu demontarea mutarea imobilizrii corporale, precum si
cele cu resnurarea amplasamentului se recunosc n valoarea acesteia, n
coresponden cu un cont de provizioane.
Urmtoarele reprezint exemple de costuri care nu trebuie incluse n costul
stocurilor, ci sunt recunoscute drept cheltuieli ale perioadei n care au survenit, astfel:
- pierderile de materiale, manoper sau alte costuri de productie nregistrate
peste limitele normal admise;
- cheltuielile de depozitare, cu excepia cazurilor n care aceste costuri sunt
ntr-o nou faz de fabricalie;
necesare n procesul de productie, anterior
- regiile (cheltuielile) generale de. administratie care nu particip la aducerea
stocurilor n forma locul final;
- costurile de desfacere.
Dobnda la capitalul mprumutat pentru finantarea achmtlel, consucieisau

productiei de active cu ciclu lung de fabricatiepoate fi inclusi n costurile de


este legat de perioada de productie.n cazul
productie, n msura n care
prezentat n notele
includerii dobnzii n valoarea activelor, aceasta
explicative.
Prin activ cu ciclu lung de fabricatie se n;elege un activ care solicit n mod
necesar o perioad substantial de timp pentru a fi gata n vederea utilizrii sau pentru
vnzarea

bunurilor primite cu titlu gratuit sau


Valoareajust se folose$e la
se nelegesuma pentru care un
just
valoare
Prin
inventariere.
constatate n plus la
dou prti anate n cuno$int de cauz, n
activ ar putea fi schimbat de bunvoie
cadrul unei tranzactii, cu pretul determinat obiecv.
Valoarea de aport este folost la evaluarea bunurilor aduse ca aport n natura

la capitalul social. Aceast valoare se stabile$e de ctre experti evaluatori n baza


unor criterii multiple: pretul pietei, utilitatea pentru unitate, starea amplasarea
bunurilor.
Celelalte elemente de avere se evalueaz cu ocazia intrriin unitate astfel:

5). Evaluarea elementelor monetare n valuti si a celor exprimate n lei, a


cdror decantare se face n functie de cursul unei valute, se efectueazpotrivit
reglementrilor connbile aplicabile. Asfel, aceste elemente comport o dubl
reflectare: n valuta de origine $i n lei prin transformarea valutei, de regul, la cursul

R ementricontabilen domeniul

si int ortului

35

contabilitatea "n limba


ilei.Acest fapt se datoreazrespectriiobligaieide a tine
romn n moned national".37

sau necesit
O tranzacien valut este o fianzactiecare este exprimat tranzactiile
inclusiv
decontarea ntr-o alt moned dect moneda national (leu),
rezultate atunci cand o entitate:
exprimat n valut;
a) cumpr sau vinde bunuri sau servicii al cror pret este

urmeaz s fie
b) mprumutsau ofer spre mprumut fonduri, iar sumele ce
pltitesau ncasate sunt exprimate n valut; sau
contracteaz sau
c) achizitioneaz sau cedeaz ntr-o alt manier active,
achit datorii exprimate n valut.

valutar,
O tranzactien valut trebuie nregistrat initial la cursul de schimb
vederea
comunicatde Banca National a Romniei, de la data efecturii operatiunii. n
aplicriiregulilor privind contabilizareaoperatiunilor n valut, creantele 9i datoriile
exprimaten lei, a cror decontare se face n functie de cursul unei valute, sunt
asimilateelementelor exprimate n valut.

in cazul bunurilorachizitionatensotite de factur sau de aviz de nsotire a

mrfii, urmnd ca factura s soseasc ulterior, cursul valutar utilizat la nregistrarea


contabilitateeste cursul de la data receptiei bunurilor.
La finele fiecrei luni, creantele si datoriile n valut se evalueaz la cursul
schimb al pietei valutare, comunicat de Banca National a Romniei din ultima
bancara lunii n cauz. Diferenelede curs nregistrate se recunosc n contabilitate

de
zi
la
veniturisau cheltuieli din diferenede curs valutar, dup caz. Aceste prevederi se
aplicsi creantelor si datoriilor exprimate n lei, a cror decontare se face n functie de
cursul unei valute, caz n care diferentele nregistrate se recunosc n contabilitate la
altevenituri financiare sau alte cheltuieli financiare, dup caz.39
in mod similar se procedeaz si n cazul urmtoarelor elemente:
a) creantele, respectiv datoriile, reflectate n conturile 481 si 482 de
subunittiledin Romnia, care aparinunor persoane juridice cu sediul sau domiciliul
n strintate,provenind din relatiile cu persoana juridic creia i apartin aceste
subunitti,respectiv cu alte subunitti ale aceleiai persoane juridice;
b) avansurile acordate pentru imobilizri corporale si necorporale;
37 Legea
contabilittii nr. 82/1991, republicat n Monitorul

Oficial al

Romniei, Partea I, nr. 454 din


18/06/2008,modificata 9i completata prin Ordonanta de urgenl nr.
modificarea9i completareaLegii contabilittiinr. 82/1991 pentru37/2011 din 13 aprilie 2011 pentru
incidente,publicat n Monitorul Oficial nr. 285 din 22 aprilie 2011 modificarea altor acte normative
, art. 3, alin. (l)
38 Ordinulministruluifinanelorpublice nr. 3.055/29.10.2009
pentru aprobarea reglementrilor
contabile conforme cu directivele europene, cu modificrile 9i

completrile ulterioare, paragrafrl


185,

39Idem, paragraful 186

38

C. Toma

CONTABILITATEAEXPORTULUI $1 IMPORTULUI DE MARFURI

este luarea n considerare a deprecierii monetare si care conduce la exprimarea valorii


elementelor reevaluate n unitti monetare actuale45

2.22. Evaluarea la inventarsi prezentareain bilant


n scopul ntocmirii situatiilor financiare anuale, entittile trebuie s procedeze
la inventarierea si evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor 9i capitalurilor
proprii. La stabilirea valorii de inventar a bunurilor se va aplica principiul prudentei,
potrivit cruia se va tine seama de toate ajustrile de valoare datorate deprecierilor sau
pierderilor de valoare. Evaluarea imobilizrilor corporale si necorporale, cu ocazia
inventarierii, se face la valoarea de inventar, stabilit n functie de utilitatea bunului,
starea acestuia si pretul pietei. Fac obiectul evalurii si imobilizrile n curs de
executie. 46

Evaluarea la inventar a creantelor si a datoriilor se face la valoarea lor


probabil de ncasat sau de plat.
ln situatiile financiare anuale elementele de natura activelor, datoriilor si
capitalurilor proprii se reflect se evalueaz la valoarea contabil, pus de acord cu
rezultatele inventarierii. Valoarea contabil a unui activ este valoarea la care acesta
este recunoscut dup ce se deduc amorfizarea acumulat, pentru activele amortizabile
47
si ajustrile acumulate din depreciere sau pierdere de valoare.
valoarea de inventar stabilit la
Diferenele constatate n minus
inventariere valoarea contabil a creantelor se nregistreaz n contabilitate pe
constituie
seama ajustrilor pentru deprecierea creantelor. Pentru creaneleincerte se
ajustri pentii pierdere de valoare.
lor la
Corectarea valorii imobilizrilor necorporale 9i corporale aducerea
depreciere existent, fie
nivelul valorii de inventar se efectueaz, n ftncie de tipul de

care se constat o
prin nregistrarea unei amortizri suplimentare, n cazul n

suplimentarea ajustrilor penfru


depreciere ireversibil, fie prin constituirea sau
a acestora.
depreciere, n cazul n care se constat o depreciere reversibil
constatate n plus ntre
Pentru elementele de natura datoriilor, diferentele
n contabilitate, pe seama
valoarea de inventar valoarea contabil se nregistreaz
elementelor corespunztoare de datorii.
se efectueaz la cost, mai
Evaluarea imobilizrilor corporale la data bilantului
sau la valoarea reevaluat,
puin amortizarea ajustrile cumulate din depreciere,
*fiei,
45Tugui, Al.,
46Toma, C.. Contabilitatefinancir,

Ed. Economica, Bucuresti, 2000, p. 21-30


Ed. TipoMoldova, la}i, 2011, p. 98

reglementrilor
Ordinul
finantelor publice nr. 3.055/29.10.2009pentru aprobarea paragraful 54,

ulterioare,
completrile
si
modificrile
cu
europene,
directivele
contabile conforme cu
alin. 2

Regententri contabile n domeniul

'i importului

39

aceasta fiind valoarea just la data reevalurii, mai putin orice amortizare ulterioar
cumulat 9i orice pierderi din depreciere ulterioare cumulate.
Activele de natura stocurilor se evalueaz la valoarea contabil, mai putin
ajustrilepentru depreciere constatate.

Titlurile pe termen scurt (actiuni si alte investitii financiare) admise la

tranzactionarepe o piat reglementat se evalueaz la valoarea de cotaiedin ultima zi


de tranzactionare, iar cele netranzacionatela costul istoric mai putin eventualele
ajustri pentru pierdere de valoare.
Titlurile pe termen lung (actiuni si alte investitii financiare) se evalueaz la
costul istoric mai putin eventualele ajustri pentru pierdere de valoare.
Capitalurileproprii rmn evidentiate la valorile din contabilitate.
La fiecare dat a bilantului:
- Elementele monetare exprimate n valuta (disponibilitti alte elemente
asimilate, cum sunt acreditivele depozitele bancare, creante 9i datorii n valut)
trebuie evaluate si prezentate n situatiile financiare anuale utiliznd cursul de schimb
valutar, comunicat de Banca National a Romniei si valabil la data ncheierii
exercitiului financiar. Diferentele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, ntre
cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca National a Romniei de la

data nregistrriicreantelor sau datoriilor n valut, sau cursul la care acestea sunt
nregistrate n contabilitate 9i cursul de schimb de la data ncheierii exercitiului
financiar,se nregistreaz la venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, dup
caz;

- Pentru creantele datoriile, exprimate n lei, a cror decontare se face n


mctie de cursul unei valute, eventualele diferente favorabile sau nefavorabile, care
rezult din evaluarea acestora se nregistreaz la alte venituri sau alte cheltuieli
financiare,dup caz. Determinarea diferentelor de valoare se efectueaz prevederilor
de la paragraful precedent;

- Elementele nemonetare achizitionate cu plata n valut nregistrate la cost


istoric (imobilizri, stocuri) trebuie prezentate n situatiile financiare anuale utiliznd
cursul de schimb valutar de la data efecturii tranzactiei;

- Elementele nemonetare achizitionate cu plata n valut si nregistrate la


valoareajust (de exemplu, imobilizrile corporale reevaluate) trebuie prezentate n
situatiilefinanciare anuale la aceast valoare.
Prin elemente monetare se ntelege disponibilittile bnesti si activele/datoriile
de primit/de pltit n sume fixe sau determinabile. Caracteristica esential a unui
element monetar este dreptul de a primi sau obligaia de a plti un numr fix sau
determinabilde unitimonetare.

40

C. Toma

CONTABILITATEA EXPORTULUI $1 IMPORTULUI DE MARFURI

Evenimentele care apar dup databilantului pot fumia informatii suplimentare


referitoare la perioada raportat fat de cele cunoscute -la data bilantului. Dac
ajustate pentru a
situatiile financiare anuale nu au fost aprobate, acestea
reflecta si informatiile suplimentare, daci informatiile respective se refer la conditii
(evenimente, operaciuni etc.) care au existat la data bilanului.

2.2.3. Evalarea la iesirea din unitate sau la darea in consum


Cu ocazia iirii din unitate sau la darea n consum bunurile se evalueaz si se
n
scad din gestiune la valoarea lor de intrare sau valoarea la care sunt
contabilitate (de exemplu, valoarea reevaluat pentru imobilizrile corporale care au
fost reevaluate sau valoarea just pentru valorile mobiliare pe termen scurt admise la
tranzaclionare pe o piat reglementat). Regula enuntat nu poate fi aplicat in toate
toate categoriile de bunuri. Astfel, la intrarea n unitate stabilirea
cazurile
valorii contabile nu ridic, n general, dificultti, dar la iire ea devine adesea greu
sau chiar imposibil de determinat.
Bunurile din stoc (materii prime, materiale, mrfuri, produse finite etc.) pot fi
urmrite individual (bunuri identificabile) sau nu pot fi urmrite individual (bunuri
interschimbabile, adic bunuri fungibile, care n interiorul fiecrei categorii nu pot fi
48
n mod unitar identificabile dup intrarea lor n depozit)

Elementele identificabile sunt evaluate la ie;ire la costurile lor reale de


intrare. Costul acestor stocuri care nu sunt de obicei fungibile al acelor bunuri sau
servicii produse 9i destinate unor comenzi distincte trebuie determinat prin
49
identificarea specific a costurilor individuale.
Identificarea specific a costului presupune atribuirea costurilor specifice
elementelor identificabile ale stocurilor. Acest tratament contabil este adecvat pentru
acele elemente care fac obiectul unor comenzi distincte, indiferent dac au fost
cumprate sau produse. Identificarea specific nu poate fi folosit dac stocurile
cuprind un numr mare de elemente, care sunt de regul fungibile. n aceste cazuri,
metoda care permite selectarea acelor elemente ce rmn n stoc ar putea fi folosit

pentru oblinerea unor efecte dorite asupra rezultatului net al perioadei.


Elementele interschimbabile sunt evaluate la iesire prin costul lor estimat de
intrare. De aceea, n cazul elementelor fungibile s-au admis derogri de la regula
evaluarea
general (identificarea specific), putndd-se folosi metode specifice pentru
la iesire.
vol. II, Ed, Economic, Bucuresti, 1993, p. 216
Norme
49IAS 2 Stocuri, punctul 23, IASB, StandardeleInternationalede Raportare Financiar ,
48Feleag, N., Ionacu, 1., Contabilitatefinanciar,

CECCAR,
oficiale emise la I ianuarie, 2011, Partea A Cadrul general conceptual dispoziii,Ed.
Bucure$i, 2011, p. A425

Regententari contabile n domeniul aportului 'i impartului

41

n conditiile n care pe parcursul desfsurrii activittii aceleai feltri de


bunuri se procur la preturi diferite, pentru evaluarea cantitiide stocuri iqite sau
consumate,avnd la baz valoarea de intrare (costul estimat de intrare) a acestora, se
recomandurmtoarelemetode de evaluare:50
-metoda primului intrat-primului ie9it (First in-First out FIFO);
-metoda ultimului intrat-primului ie;it (Last in-First out LIFO);
-metoda costului mediu ponderat (CMP).
Potrivit metodei "primul intrat primul iesit" (FIFO), elementele stocabile
iesite din gestiune se evalueaz la costul de achizitie (sau de producie) n ordinea
cronologica vechimii loturilor intrate n unitate. Dac lotul iesit nu este acoperit in

totalitate (cantitativ) din cel mai vechi lot


achiziie/productie al lotului urmtor, n ordine

se

la costul de

cronologic.

Potrivit metodei "ultima intrare prima iesire" (LIFO), bunurile iesite din
gestiune se evalueaz la costul de achizitie (sau de productie) al ultimei
(lot).
Pe msura epuizrii lotului, bumrile iesite din gestiune se evalueaz la costul de
achiziie/productie al lotului anterior, n ordine cronologic.

Potrivit paragrafului 21 din IAS 2 "Stocuri", costul stocurilor fungibile se


determin pe baza metodei FFO sau a costului mediu ponderat. IAS 2 "Stocuri"
autorizeaz9i determinareacostului stocurilor fungibile pe baza metodei LFO.
Metoda costului mediu ponderat (CMP) presupune calcularea costului
fiecrui element pe baza mediei ponderate a costurilor elementelor similare aflate n
stoc la nceputul perioadei si a costului elementelor similare produse sau cumprate n
timpul perioadei. Media poate fi calculat periodic sau dup fiecare receptie. Perioada
de calcul nu
s dep$easc durata medie de stocare. Relatia de calcul aplicat
este urmtoarea:
Vsi + V1

Qsi+QI

, ln care:

(2.1.)

CMP = costui mediu ponderat;


Vsi= valoarea stocului initial;
V1= valoarea intrrii/inurilor,
Qsi= cantitatea existent n stocul initial;
QI= cantitatea intrat.

Pentru stocurile la care nu poate fi aplicat metoda identificrii specifice,


legislatia financiar contabil din tara noastr51 permite ca, n funcie de specificul
50
Dumbrav, P., Pop, A., Contabilitatea de gestiune n comerf si turism, Ed. Intelcredo, Devo, 1995,p.
122

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/29.10.2009perffil.laprobarea reglementrilor


contabile conforme cu directivele
cu modificrile 9i completrile ulterioare, paragafrl 162,
alin. I

42

C.Toma

DE MARFURI
CONTABLITATEA EXPORTULUI $1IMPORTULUI

costului
determinareacostului pot fi folosite, de asemenea, metoda
cu
comerul
n
amnuntul,
standard, n activitatea de productie sau metoda pregului cu
de
standard ia n considerarenivelurile normale ale consumurilor
amnuntul.
ale eficientei si capacittii de productie. Aceste
materiale, manoper, precum
in functie de conditiile
niveluri rebuie revizuite periodic 9i ajustate, dac este necesar,
concrete existente la un moment dat

Diferentele de pret fat de costul de achizitie sau de productie trebuie

evidenate distinct n contabilitate, find recunoscute in costul activului.


Repartizarea diferentelor de pret asupra valorii bunurilor iesite si asupra
stocurilor se efectueaz cu ajutorul unui coeficient care se calculeaz astfel:
sap
(2.2.)
, n care:
Coeficient de repartizae =

ortalui$im nulgi

43

entittile au libertate
n alegereametodelorde evaluarea ieilor de stocuri
reprezinte fidelitatea
deplin desi criteriul de baza al optiunilor ar trebui s-l
metode care le permit
informatiiloroferite, unittile sunt tentate s foloseasc acele
obtinerea de avantaje fiscale.

aplicat cu consecvent
Potrivit prevederilor legale, metoda aleas
fungibile de la un exercitiu
pentru elemente similare de natura stocurilor si a activelor
metoda pentru
la altul. Dac, n situaiiexceptionale, adminisfratoriidecid s schimbe
explicative trebuie s
un anumit element de stocuri sau alte active fungibile, n notele
...53
fie prezentate urmtoarele informatll.
motivul schimbrii metodei;
efectul financiar asupra rezultatului exerciiului.

Unittile trebuie s foloseasc aceleasi metode de determinare a costului

pentru toate stocurile care au natur si utilizare similare. Pentru stocurile cu natur sau

Sid,Soldul initial al diferentelor de

in cursul perioadei, cumulat de la nceputul


DpaiDiferalte de pret
de
perioadei
la
finele
pan
anului,
Sb = Soldul initial al stocuril la
I. = Valoarea intrrilor de stoctniin cusul perioadei la costul standard, cumulat de la
nceputul anului, pn la finele perioadei de referint;

Acest coeficient se nmulte$e cu valoarea bunurilor ie$te din gestiune la


costul standard, iar suma rezultat se nregistreaz n conturile corespunztoare n care
au fost nregistrate bunurile iesite.

Coeficienfiide repartizarea diferentelorde prec pot fi calculatila nivelul

conturilor sintetice de gradul I

R ementdricontabilendomeniut

Il, prevmrten planul general de conturi, pe grupe

sau categorii de stocuri.

La smrsitul perioadei, soldurile conturilor de diferente se cumuleaz cu


astfel nct aceste conturi s
soldurile conturilor de stocuri, la pret de
reflecte valoarea stocurilor la cost de achizitie, respectiv de productie, dup caz.
Diferenlele de pret astfel stabilite la receptia bunurilor respective se
nregistreaz proportional asupra valorii bumrilor ie;ite, cat asupra stocurilor.
costul stocurilor constituite din
a
In comertul cu ammmtul,
similare (a se ntelege marja
au
marje
articole numeroase cu miscare rapid, care
comerciantului sau adaosul comercial), poate folosit metoda pretului cu amnuntul.
marjei brute din pretul
Costul bunurilor vandute este calculat prin
de vanzare al stocurilor. -Modificrfieoperate asupra pretului de vnzare impun

utilizare diferit, utilizarea unor metode specifice de calcul al costului poate fi


justificat.

Elementele exprimate n valut, de natura creantelor si datoriilor, sunt


evaluatecu ocazia iesirii (decontrii lor) n lei la cursul istoric (cursul nregistrrii

penfru cele intrate n unitate pe parcursul lunii curente, respectiv, cursul din ultima zi
bancar a lunii precedente, penu creantele si datoriile provenite dintr-o lun
anterioar).Operatiile de plat (iesirile de lichiditti) exprimate n valut se convertesc
la cursul oficial al zilei, iar diferentele constatate fat de cursul istoric al datoriilor se
evidentiazsub forma cheltuielilor sau veniturilor financiare, dup caz.

2.3.Particularittileevalurii n comertul exterior


Desi societtile cu activitate de export - import aplic principiile
tratamentelecontabile generale prevzute pentru toate unitcile cu scop lucrativ, n
evaluareatranzacliilor desf;urate intervin
anumite particularitti. Acestea sunt
determinatede sturilespecifice domeniului de activitate se concretizeaz,
n
principal,n modul de formare al preturilor nationale

internationale.

recalcularea marjei brute, 52

La calcularea procentului mediu de adaos


intrrilor de marftni nu vor includeTVA neexigibil.

soldul initial al contului de mlrfuri 'i valoarea

Ordinulministruluifinantelor publice nr.


contabileconformecu directiveleeuropene,cu 3.055/29.10.2009pentru aprobarea reglementrilor
modificrile completrile ulterioare,
paragraftl 285,

S-ar putea să vă placă și