Sunteți pe pagina 1din 2

anularea inregistrarii in scopuri de TVA.

Ce
obligatii fiscale avem si cum raportam
facturile?
De la data de 01.08.2016, unei firme i s-a anulat din oficiu TVA-ul (expirare contract de
inchiriere). Stabilim daca incepand cu aceasta data se inregistreaza TVA aferent
livrarilor intr-un cont separat (de exemplu 462) pe care firma trebuie sa-l plateasca si
daca achizitiile se inregistreaza cu TVA. De asemenea, stabilim daca toate facturile, dupa
anularea TVA-ului, se raporteaza in formularul 311 sau doar livrarile pentru a evidentia
TVA de plata.
In situatia prezentata, unei societati i se anuleaza de catre organul fiscal competent
inregistrarea in scopuri de TVA avand in vedere ca societatea respectiva nu mai indeplinea
conditiile cu privire la detinerea unui sediu social (expirare termen contract inchiriere).
Societatea are obligatia de a emite in continuare facturi de livrare cu TVA colectata pentru
toate operatiunile taxabile desfasurate in perioada respectiva, fiind supusa obligatiei de plata a
TVA colectate, conform art.11 alin.(8) Cod fiscal.
Societatea nu poate deduce TVA aferenta achizitiilor pe toata perioada in care inregistrarea sa
a fost anulata pana in momentul in care va fi reinscrisa ca si persoana inregistrata in scopuri
de TVA, conform art.11 alin.(9) Cod fiscal, cu exceptia livrarii de bunuri efectuata de catre
persoane ce se afla in procedura de faliment, dar nu si a prestarilor de servicii efectuate de
catre aceste persoane.
TVA aferenta achizitiilor va fi inregistrata de catre societatea respectiva in costul
bunurilor/prestarilor de servicii.
Pe toata aceasta perioada, TVA colectata din facturile de livrare se va inregistra in evidentele
contabile prin cont analitic al contului 446, deci nu se vor mai inregistra rulaje prin conturile
specifice TVA (4423, 4424, 4426, 4427, 4428).
TVA colectata se va declara ca si taxa datorata la organul fiscal competent prin Declaratia 311.
Termenul de depunere al declaratiei 311, precum si termenul de plata a taxei datorate este 25 a
lunii urmatoare in care s-a produs exigibilitatea taxei.

Beneficiarii livrarilor efectuate de societatea in cauza nu pot deduce taxa aferenta achizitiilor,
inscrisa in facturile emise de societatea a carei inregistrare in scopuri de TVA a fost anulata,
cu exceptia achizitiilor efectuate in cadrul procedurii de executare silita si/sau a achizitiilor de
bunuri (nu si de servicii) de la persoane impozabile aflate in procedura falimentului, conform
art.11 alin.(9) Cod fiscal.
In concluzie, societatea va emite facturi cu TVA colectata inscrisa pentru toate livrarile
efectuate. TVA colectata se va inregistra in evidentele contabile in contul 446 analitic distinct
si va fi declarata prin Declaratia 311. TVA deductibila din facturile de achizitie intra in
costurile bunurilor ori ale prestarilor de servicii.

S-ar putea să vă placă și