Sunteți pe pagina 1din 33

ORDIN (A) 1013 06/06/2001

1 din 33

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G299UF6NF7F...

ORDIN nr. 1.013 din 6 iunie 2001 (*actualizat*)


privind aprobarea structurii, continutului i modului de utilizare a Documentatiei standard
pentru elaborarea i prezentarea ofertei pentru achizitia public de servicii
(actualizat pn la data de 23 iunie 2005*)
EMITENT
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Nr. 1.013 din 6 iunie 2001
MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR I LOCUINTEI
Nr. 873 din 12 iunie 2001

---------------*) Textul initial a fost publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 27 iunie 2001. Aceasta este
forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt pn la
data de 23 iunie 2005, cu modificrile i completrile aduse de ORDINUL nr. 762 din 7 iunie
2005.
Ministrul finanelor publice, n baza Hotrrii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea i
functionarea Ministerului Finanelor Publice, cu modificrile i completrile ulterioare, i
ministrul lucrrilor publice, transporturilor i locuinei, n baza Hotrrii Guvernului nr.
3/2001 privind organizarea i functionarea Ministerului Lucrrilor Publice, Transporturilor i
Locuinei,
n aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziiile publice,
n temeiul prevederilor art. 57 din Hotrrea Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea
normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziiile
publice,
emit urmatorul ordin:
Articolul 1
Se aprob structura, coninutul i modul de utilizare a Documentatiei standard pentru
elaborarea i prezentarea ofertei pentru achizitia public de servicii, prevzut n anexa
care face parte integrant din prezentul ordin.
Articolul 2
Documentaia
a) Seciunea
b) Seciunea
c) Seciunea
d) Seciunea
e) Seciunea

standard pentru elaborarea i prezentarea ofertei este structurata astfel:


I - Informaii generale;
II - Fisa de date a achizitiei;
III - Caietul de sarcini;
IV - Formulare;
V - Contract de prestri de servicii.

Articolul 3
(1) Documentaia standard pentru elaborarea i prezentarea ofertei asigura punerea la
dispoziie tuturor potentialilor candidati/ofertanti informaiile necesare privind aplicarea
procedurii pentru atribuirea contractului de achiziie public i reprezinta modelul pe baza
caruia autoritatea contractant are obligaia de a ntocmi fiecare documentatie pentru
elaborarea i prezentarea ofertei.
(2) n sensul prevederilor alin. (1), seciunile au urmatorul continut:
a) Seciunea I prezinta cadrul general referitor la aplicarea procedurii pentru atribuirea
contractului de servicii i contine indicatii asupra modului de derulare a fiecarei faze a
procedurii. n scopul asigurarii respectarii principiului transparentei indicatiile se
concretizeaza att prin preluarea unor prevederi ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
60/2001 privind achiziiile publice, semnificative pentru fiecare faza, cat i prin descrierea
regulilor generale care stau la baza procedurii aplicate.
b) Seciunea II contine texte scrise cu caractere normale i inclinate, care precizeaza modul
de detaliere a cadrului general prevzut n seciunea I, la specificul fiecarui contract de
servicii care urmeaza s fie atribuit.
c) Seciunea III contine indicatii privind regulile de baza care trebuie respectate astfel
nct potentialii ofertanti sa elaboreze propunerea tehnica corespunztor cu necesitatile
autoritii contractante.
d) Seciunea IV contine formulare cu caracter obligatoriu, precum i formulare cu caracter
optional, destinate sa faciliteze elaborarea i prezentarea unitara a ofertelor.
e) Seciunea V contine modelul orientativ al unui contract de servicii.
Articolul 4
La intocmirea documentatiei pentru elaborarea i prezentarea ofertei autoritatea contractant
are obligaia de a utiliza documentaia standard prevzut n anexa, dup cum urmeaza:
a) coninutul seciunii I din cadrul fiecarei documentaii pentru elaborarea i prezentarea

6/11/2016 10:51 AM

ORDIN (A) 1013 06/06/2001

2 din 33

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G299UF6NF7F...

ofertei va fi identic cu coninutul seciunii I din documentaia standard i este general


valabil pentru fiecare procedura aplicata;
b) coninutul seciunii II din cadrul fiecarei documentaii pentru elaborarea i prezentarea
ofertei va fi elaborat prin transcrierea identica a textelor scrise cu caractere normale din
coninutul seciunii II din documentaia standard i prin completarea datelor necesare n
vederea elaborarii i prezentarii ofertei n conformitate cu indicatiile precizate prin
textele scrise cu caractere inclinate;
c) coninutul seciunii III din cadrul fiecarei documentaii pentru elaborarea i prezentarea
ofertei va cuprinde Caietul de sarcini, elaborat n concordanta cu necesitatile obiective ale
autoritii contractante i cu respectarea regulilor de baza precizate n documentaia
standard;
d) coninutul seciunii IV din cadrul fiecarei documentaii pentru elaborarea i prezentarea
ofertei va cuprinde setul de formulare solicitate de autoritatea contractant, set care este
constituit din formularele precizate ca fiind obligatorii n documentaia standard, la care se
pot adauga i alte formulare considerate necesare pentru evaluarea corespunztoare a
ofertelor;
e) coninutul seciunii V din cadrul fiecarei documentaii pentru elaborarea i prezentarea
ofertei va cuprinde propunerea concreta de contract care va fi incheiat ntre autoritatea
contractant i prestatorul de servicii, propunere care se elaboreaza prin adaptarea modelului
orientativ prevzut n documentaia standard la specificul fiecarui contract care urmeaza s
fie atribuit.
Articolul 5
n sensul prevederilor art. 102 din Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind
achiziiile publice, prin procedura aflata n curs de desfurare la data intrarii n vigoare
a noii legislatii privind achiziiile publice se nelege orice procedura de achiziie public
care pn la data de 11 mai 2001 se afla n oricare dintre urmatoarele stadii:
a) documentatiile de licitaie pentru achiziiile de servicii de proiectare a lucrrilor de
constructii au fost elaborate i prezentate spre avizare la Ministerul Lucrrilor Publice,
Transporturilor i Locuinei;
b) a fost transmis spre publicare un anunt publicitar de participare, n cazul licitaiilor
publice deschise;
c) au fost transmise invitatii de participare ctre potentialii ofertanti, n cazul
licitaiilor publice restranse sau n cazul cererilor de oferte de pret.
Articolul 6
Prezentul ordin va fi publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
Ministrul finanelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu
p. Ministrul lucrrilor publice,
transporturilor i locuinei,
Ion Selaru,
secretar de stat
Anex
DOCUMENTATIA STANDARD
pentru elaborarea i prezentarea ofertei pentru achizitia public de servicii
Seciunea I INFORMATII GENERALE
Seciunea I contine informaiile generale referitoare la aplicarea procedurii pentru
atribuirea contractului de achiziie public, care sunt destinate potentialilor ofertanti
interesati sa participe la procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii.
Informaiile din aceasta seciune sunt, dup caz, completate, adaptate sau detaliate n cadrul
seciunii II.
n msura n care prevederile seciunii I nu sunt modificate n cadrul seciunii II, acestea
devin obligatorii att pentru autoritatea contractant, cat i pentru candidati/ofertanti pe
toata perioada de aplicare a procedurii pentru atribuirea contractului de achiziie public.
A. Introducere
A.1. Informaii privind autoritatea contractant
A.1.1. Informaiile privind autoritatea contractant, precum i sursele de finanare asigurate
pentru indeplinirea contractului sunt prezentate n Fisa de date a achizitiei.
A.2. Scopul aplicarii procedurii
A.2.1. Autoritatea contractant invita persoanele juridice sau fizice interesate s depun
oferta n scopul atribuirii contractului pentru prestarea serviciilor descrise n Fisa de date
a achizitiei i n Caietul de sarcini.
A.2.2. Pentru atribuirea acestui contract de achiziie public se aplic procedura indicat n
Fisa de date a achizitiei.
A.3. Principii care stau la baza atribuirii contractului de achiziie public
A.3.1.

6/11/2016 10:51 AM

ORDIN (A) 1013 06/06/2001

3 din 33

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G299UF6NF7F...

a) libera concurenta;
b) eficienta utilizarii fondurilor publice;
c) transparenta;
d) tratamentul egal;
e) confidentialitatea.
A.4. Legislatie aplicabila
A.4.1. Atribuirea contractului de achiziie public se realizeaz n conformitate cu
prevederile actelor normative indicate n Fisa de date a achizitiei.
B. Calificarea candidailor/ofertanilor
B.1. Eligibilitate
B.1.1. Orice persoan juridica sau fizica, romn ori strin, are dreptul de a participa la
procedura pentru atribuirea contractului de achiziie public.
B.1.2. Poate fi exclus dintr-o procedur pentru atribuirea contractului de achiziie public,
respectiv nu este eligibil, orice ofertant/candidat care se afla n oricare dintre urmatoarele
situaii:
a) este n stare de faliment ori lichidare, afacerile i sunt administrate de un judecatorsindic sau activitile sale comerciale sunt suspendate ori este intr-o situaie similara cu
cele menionate anterior, reglementata prin lege;
b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa n una dintre situaiile prevzute
la lit. a);
c) nu i-a indeplinit oblibaiile exigibile de plat a impozitelor i taxelor ctre stat,
inclusiv cele locale, precum i a contributiei pentru asigurarile sociale de stat;
d) furnizeaza informaii false n documentele prezentate;
e) a comis o grava greseala n materie profesionala sau nu i-a indeplinit oblibaiile asumate
printr-un alt contract de achiziie public, n msura n care autoritatea contractant poate
aduce ca dovada mijloace probante n acest sens.
Observatie:
----------Impozitele i taxele pentru care s-au acordat inlesniri la plata (amanari, esalonari etc.) de
ctre organele competente nu se considera obligaii exigibile de plat, n msura n care s-au
respectat condiiile impuse la acordarea inlesnirilor.
B.1.3. Candidatul/ofertantul trebuie s prezinte documentele care dovedesc eligibilitatea,
astfel cum se precizeaza n Fisa de date a achizitiei.
B.1.4. Persoanele fizice sau juridice, care au participat n orice fel la intocmirea
documentatiei pentru elaborarea i prezentarea ofertei sau care fac parte din comisia de
evaluare constituita pentru atribuirea contractului de achiziie public, nu au dreptul s
aib calitatea de ofertant, ofertant asociat i nici de subcontractant (inclusiv angajat al
acestora, cu carnet de munc sau pe baz de convenie civila), sub sanciunea nulitatii
contractului n cauza.
B.1.5. Mai multe persoane juridice sau fizice au dreptul de a se asocia n scopul depunerii
unei oferte comune.
B.1.6. Filialele agentilor economici, cu personalitate juridica i nregistrate n
conformitate cu prevederile de la B.2.1, au dreptul de a participa la procedura pentru
atribuirea contractului de achiziie public n nume propriu i, n acest scop, trebuie s
prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, inregistrarea, capacitatea tehnica i
capacitatea economico-financiar, proprii filialei.
Sucursalele neinregistrate au dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea
contractului de achiziie public i de a incheia contractul respectiv numai n numele
societatii-mama, prin imputernicire. n acest caz documentele prezentate, care dovedesc
eligibilitatea, inregistrarea, capacitatea tehnica i capacitatea economico-financiar,
trebuie s fie cele ale societatii-mama.
B.1.7. La procedura aplicata pentru atribuirea unui contract de achiziie public nu au
dreptul de a participa doua sau mai multe filiale/sucursale ale aceleiasi societi-mama.
B.2. nregistrare
B.2.1. Autoritatea contractant are dreptul de a solicita oricrui ofertant/candidat s
prezinte dovada din care s rezulte o form de nregistrare ca persoana juridica sau de
nregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, n conformitate cu
prevederile legale din Romnia sau din tara n care este stabilit, dup caz.
B.2.2. Candidatul/ofertantul trebuie s prezinte documentele care dovedesc inregistrarea,
astfel cum se precizeaza n Fisa de date a achizitiei.
B.3. Capacitate tehnica i economico-financiar
B.3.1. Autoritatea contractant are dreptul de a solicita ofertanilor/candidailor ca acestia
sa faca dovada capacitii tehnice i capacitii economico-financiare de care dispun pentru
indeplinirea contractului.
B.3.2. Candidatul/ofertantul trebuie s prezinte documentele care dovedesc capacitatea tehnica
i capacitatea economico-financiar, astfel cum se precizeaza n Fisa de date a achizitiei.
B.4. Cerine minime de calificare
B.4.1. Fiecare candidat/ofertant trebuie s faca dovada ca indeplineste cerinele minime de
calificare; aceste cerine minime sunt prevzute n Fisa de date a achizitiei.
B.4.2. n cazul asocierii mai multor prestatori cerinele privind eligibilitatea,
inregistrarea i, dac sunt solicitate, lichiditatea general i solvabilitatea patrimoniala
trebuie s fie indeplinite de fiecare asociat, iar celelalte cerine privind capacitatea
tehnica i capacitatea economico-financiar trebuie s fie indeplinite prin cumul de grupul de

6/11/2016 10:51 AM

ORDIN (A) 1013 06/06/2001

4 din 33

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G299UF6NF7F...

asociai.
n cazul aplicarii procedurii de licitaie restransa sau de negociere competitiva, pentru
etapa de selectare a candidailor, capitolul B se completeaza cu urmatoarele:
B.5. Costuri asociate prezentarii scrisorii de interes
B.5.1. Scrisoarea de interes se ntocmete n conformitate cu modelul prevzut n seciunea IV
(Formularul 1A sau, n cazul aplicarii procedurii de negociere competitiva fr anunt de
participare, Formularul 1B).
B.5.2. Candidatul va suporta toate costurile asociate prezentarii scrisorii de interes i a
documentelor de calificare (documente care dovedesc eligibilitatea, inregistrarea, capacitatea
tehnica i capacitatea economico-financiar), iar autoritatea contractant nu va fi
responsabila sau rspunztoare pentru costurile respective decat n cazul prevzut la art. 96
alin. (2) din Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziiile publice.
B.6. Data limita de primire a scrisorii de interes
B.6.1. Candidatul trebuie s ia toate masurile astfel nct scrisoarea de interes, nsoit de
documentele de calificare i selecie, s fie primita de autoritatea contractant, la adresa
i pn la data limita de primire a scrisorii de interes, stabilite n anunul/invitaia de
participare.
B.6.2. Scrisoarea de interes, nsoit de documentele de calificare, poate fi depusa direct
sau transmisa prin posta. Indiferent de modalitatea de depunere/transmitere, candidatul i
asuma riscurile transmiterii, inclusiv forta major.
B.7. Limba de redactare
B.7.1. Scrisoarea de interes, precum i documentele anexate la aceasta trebuie s fie
redactate n limba specificata n Fisa de date a achizitiei. Documentele emise de
institutii/organisme oficiale din tara n care candidaii straini sunt rezidenti vor fi
prezentate n limba n care acestea au fost emise, cu condiia ca acestea s fie insotite de o
traducere autorizata n limba specificata n Fisa de date a achizitiei.
B.8. Modul de prezentare
B.8.1. Candidatul trebuie s prezinte scrisoarea de interes i un exemplar al documentelor de
calificare n original i ntr-un numar de copii de pe acestea, conform prevederilor cuprinse
n Fisa de date a achizitiei. n eventualitatea unei discrepante ntre original i copii va
prevala originalul.
B.8.2. Originalul i copia/copiile trebuie s fie tiparite sau scrise cu cerneala neradiabila
i vor fi semnate pe fiecare pagina, de reprezentantul/reprezentantii autorizat/autorizati
corespunztor sa angajeze candidatul n procedura pentru atribuirea contractului de achiziie
public. n cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate n acest sens
documentele respective trebuie s fie semnate i parafate conform prevederilor legale.
B.8.3. Orice stersatura, adaugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar
dac sunt vizate de persoana/persoanele autorizata/autorizate s semneze documentele.
B.8.4. Autorizarea reprezentantului/reprezentantilor trebuie s fie confirmata printr-o
imputernicire scrisa care va nsoi scrisoarea de interes.
Observatie:
----------n cazul n care, din motive obiective, candidatul nu are posibilitatea de a prezenta n
original anumite documente emise de institutii/organisme oficiale, comisia de evaluare are
obligaia de a stabili o dat limita pentru demonstrarea conformitatii copiilor prezentate cu
originalul.
B.9. Sigilarea i marcarea
B.9.1. Candidatul trebuie s sigileze originalul i fiecare set de copii n plicuri separate,
marcand corespunztor plicurile cu "ORIGINAL" i, respectiv, "COPIE". Plicurile se vor
introduce ntr-un plic exterior, netransparent i inchis corespunztor.
B.9.2. Plicurile interioare trebuie s fie marcate cu denumirea (numele) i adresa
candidatului, pentru a permite returnarea documentelor de calificare, fr a fi deschise, n
cazul n care scrisoarea de interes este declarata intarziata.
B.9.3. Plicul exterior trebuie s fie marcat cu adresa autoritii contractante i cu
inscripia "A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA..., ORA...".
B.9.4. Dac plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de la B.9.3, autoritatea
contractant nu i asuma nici o responsabilitate pentru ratacirea documentelor de calificare.
B.10. Scrisori de interes intarziate
B.10.1. Scrisoarea de interes care este depusa/transmisa la o alta adresa a autoritii
contractante decat cea stabilita n anunul/invitaia de participare sau care este primita de
autoritatea contractant dup expirarea datei limita de primire a scrisorii de interes se
returneaza nedeschisa.
B.11. Selectarea candidailor
B.11.1. Documentele de calificare vor fi examinate de comisia de evaluare constituita de
autoritatea contractant.
B.11.2. Orice candidat care indeplineste n totalitate cerinele minime corespunztoare
criteriilor de calificare este considerat candidat calificat. Candidat calificat nu nseamn
i candidat selectat.
B.11.3. Comisia de evaluare va stabili candidatii selectati numai pe baza cotarii
performantelor tehnice i economico-financiare ale candidailor calificati. Modalitatea
concreta de cotare (punctare) a performantelor respective este prevzut n Fisa de date a
achizitiei.
B.11.4. Numrul de candidati selectati se va incadra n intervalul sau va fi egal cu numrul

6/11/2016 10:51 AM

ORDIN (A) 1013 06/06/2001

5 din 33

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G299UF6NF7F...

precizat n Fisa de date a achizitiei.


B.12. Comunicarea rezultatului selectrii candidailor
B.12.1. Autoritatea contractant va comunic rezultatul selectrii tuturor participantilor la
etapa de selectare n cel mult dou zile de la data la care comisia de evaluare a stabilit
candidatii selectati.
B.12.2. n cazul candidailor selectati comunicarea reprezinta chiar invitaia de participare,
care va fi nsoit de informaii precise privind modul de obtinere a documentatiei pentru
elaborarea i prezentarea ofertei.
B.12.3. n cazul celorlali candidati comunicarea va preciza dac respectivul candidat a fost
exclus, necalificat sau, desi calificat, nu a fost selectat, precum i motivele care au condus
la aceasta decizie.
C. Elaborarea ofertei
C.1. Costul asociat elaborarii i prezentarii ofertei
C.1.1. Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborarii i prezentarii ofertei sale,
precum i a documentelor care o nsoesc, iar autoritatea contractant nu va fi responsabila
sau rspunztoare pentru costurile respective decat n cazul prevzut la art. 96 alin. (2) din
Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziiile publice.
C.2. Limba de redactare a ofertei
C.2.1. Oferta i documentele care o nsoesc trebuie s fie redactate n limba specificata n
Fisa de date a achizitiei.
Documentaia tehnica (pliante, prospecte, manual de utilizare etc.) i documentele emise de
institutii/organisme oficiale din tara n care ofertanii straini sunt rezidenti pot fi
prezentate n alta limba, cu condiia ca acestea s fie insotite de o traducere autorizata n
limba specificata n Fisa de date a achizitiei.
C.3. Perioada de valabilitate a ofertei
C.3.1. Ofertantul are obligaia de a menine oferta valabila pe toata perioada de valabilitate
prevzut n Fisa de date a achizitiei.
Orice oferta valabila pentru o perioad mai mica decat cea prevzut n Fisa de date a
achizitiei va fi respinsa de comisia de evaluare ca fiind necorespunzatoare.
C.3.2. Autoritatea contractant are dreptul de a solicita ofertanilor, n circumstane
excepionale, nainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei
perioade.
n cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei perioada de valabilitate a garantiei
pentru participare va fi prelungita n mod corespunztor. n orice situaie autoritatea
contractant nu are dreptul de a solicita prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei cu
mai mult de 30 de zile.
C.3.3. Ofertantul are obligaia de a comunic autoritii contractante dac este sau nu este
de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei.
C.3.4. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se
considera ca i-a retras oferta, fr ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei pentru
participare.
C.4. Documentele ofertei
C.4.1. Oferta elaborata de ofertant trebuie s cuprind:
Propunerea tehnica
-----------------Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel nct aceasta s respecte n totalitate
cerinele prevzute n Caietul de sarcini.
Propunerea financiar
--------------------Ofertantul va elabora propunerea financiar astfel nct aceasta sa furnizeze toate
informaiile cu privire la pret, tarif, dac este cazul, la condiii de cost ale creditului,
precum i la alte condiii financiare i comerciale legate de obiectul contractului de
achiziie public.
C.5. Documentele care nsoesc oferta
C.5.1. Scrisoarea de inaintare
----------------------Ofertantul trebuie s prezinte scrisoarea de inaintare n conformitate cu modelul prevzut n
seciunea IV (Formularul 2A sau, n cazul aplicarii procedurii de licitaie restransa sau de
negociere competitiva, Formularul 2B).
C.5.2. Imputernicirea
-------------Oferta trebuie s fie nsoit de imputernicirea scrisa prin care semnatarul ofertei este
autorizat sa angajeze ofertantul n procedura pentru atribuirea contractului de achiziie
public.
C.5.3. Garantia pentru participare
--------------------------Ofertantul trebuie s prezinte garantia pentru participare n conformitate cu prevederile
referitoare la cuantumul i forma de prezentare a acesteia, astfel cum sunt precizate n Fisa
de date a achizitiei.
C.5.4. Documentele de calificare
------------------------Ofertantul trebuie s prezinte documentele care dovedesc eligibilitatea, inregistrarea,
respectiv capacitatea tehnica i capacitatea economico-financiar, dup cum se precizeaza la

6/11/2016 10:51 AM

ORDIN (A) 1013 06/06/2001

6 din 33

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G299UF6NF7F...

B.1.3, B.2.2 i B.3.2.


Observatie:
----------n cazul aplicarii procedurii de licitaie restransa sau de negociere competitiva documentele
de calificare au fost prezentate o dat cu scrisoarea de interes i, n consecina, nu este
necesar prezentarea lor n etapa de evaluare a ofertelor.
C.6. Propunerea tehnica
C.6.1. Ofertantul are obligaia de a face dovada conformitatii serviciilor cu cerinele
prevzute n Caietul de sarcini.
n acest scop propunerea tehnica va contine, n functie de cerinele prevzute n Fisa de date
a achizitiei, un comentariu, articol cu articol, al specificatiilor tehnice continute n
Caietul de sarcini, prin care s se demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu
specificatiile respective.
C.6.2. Autoritatea contractant are dreptul de a solicita ofertanilor, precizand aceasta n
Fisa de date a achizitiei:
a) o descriere detaliata a metodologiei i a planului de lucru conceput pentru prestarea
serviciilor;
b) activitile i sarcinile concrete care vor fi ncredinate personalului implicat n
indeplinirea contractului, precum i graficul de timp prevzut pentru indeplinirea
activitilor i sarcinilor respective;
c) alte informaii considerate semnificative pentru evaluarea corespunztoare a propunerii
tehnice.
C.6.3. Autoritatea contractant are dreptul de a solicita ofertanilor, precizand acest lucru
n Fisa de date a achizitiei, completarea unor formulare specifice care permit, n functie de
particularitatile achizitiei sau ale tipului de contract, sintetizarea informaiilor
referitoare la elementele propunerii tehnice.
C.7. Propunerea financiar
C.7.1. Ofertantul trebuie s prezinte formularul de oferta indicat n seciunea IV (Formularul
3), care reprezinta elementul principal al propunerii financiare. Celelalte formulare aferente
propunerii financiare se vor completa corespunztor ncadrrii serviciilor n una dintre
urmatoarele grupe:
Grupa IIIA: Servicii pentru care cel puin 40% din valoarea contractului urmeaza s se
indeplineasca:
a) cu mana de lucru formata din ceteni romni; sau
b) de asociai i/sau de subcontractanti, care sunt persoane fizice sau juridice romne.
Grupa IIIB: Servicii care nu indeplinesc condiiile de ncadrare n grupa IIIA.
C.7.2. Ofertantul va evidentia, dac n Fisa de date a achizitiei nu se prevede altfel, preul
total/tariful ofertat pentru prestarea serviciilor, defalcat pe activiti (game) i/sau pe
faze, dup cum urmeaza:
a) remuneratia personalului necesar pentru indeplinirea contractului de servicii;
b) preul total/tariful pentru prestarea serviciilor, respectiv remuneratia personalului
necesar pentru indeplinirea contractului de servicii la care se adauga costurile pentru
transportul intern i/sau international, pentru diurna i cazare (dac este cazul), pentru
instrumente, echipamente i diverse consumabile, pentru asigurri, precum i alte costuri
locale i servicii neprevazute;
c) taxa pe valoarea adugat.
C.7.3. n cazul n care contractul de achiziie public urmeaza s fie finanat printr-un
credit a crui obtinere este n sarcina ofertantului, acesta trebuie s prezinte i oferta de
credit a bncii finantatoare.
C.7.4. Autoritatea contractant are dreptul de a solicita ofertanilor, precizand aceasta n
Fisa de date a achizitiei, completarea unor formulare-tip care permit, n functie de
particularitatile achizitiei, de durata i de tipul contractului, furnizarea de informaii
suplimentare referitoare la preuri, tarife, condiii financiare i comerciale specifice,
grafice de esalonare a plilor etc.
C.7.5. n scopul monitorizarii procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziie
public ofertantul are obligaia de a exprima preul/tariful ofertat att n lei, cat i n
euro. Echivalentul n euro al valorii exprimate n lei se va determina corespunztor cursului
mediu al pieei valutare, calculat de Banca Naionala a Romniei pentru ziua precizata n Fisa
de date a achizitiei (aceasta zi indica, implicit, reperul n timp la care se considera
valabil costul resurselor necesare pentru indeplinirea contractului).
C.8. Garantia pentru participare
C.8.1. Ofertantul trebuie s constituie garantia pentru participare n cuantumul i pentru o
perioad de valabilitate, astfel cum sunt prevzute acestea n Fisa de date a achizitiei.
C.8.2. Garantia pentru participare este necesar pentru a proteja autoritatea contractant
fa de riscul unui eventual comportament necorespunzator al ofertantului, n sensul
prevederilor de la C.8.5, pe ntreaga perioad derulata pn la semnarea contractului de
achiziie public.
C.8.3. Garantia pentru participare se exprima n lei sau intr-o valuta liber convertibila i
poate fi constituita n urmatoarele forme:
a) scrisoare de garantie bancara n favoarea autoritii contractante; n acest caz se va
utiliza modelul indicat n seciunea IV (Formularul 4);
b) ordin de plat n contul autoritii contractante;
c) lichiditati i/sau titluri de valoare, depuse la casieria autoritii contractante.

6/11/2016 10:51 AM

ORDIN (A) 1013 06/06/2001

7 din 33

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G299UF6NF7F...

C.8.4. Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei pentru participare vor
fi respinse i returnate la deschidere.
C.8.5. Autoritatea contractant are dreptul de a vira garantia pentru participare n bugetul
propriu, ofertantul pierzand suma constituita, atunci cnd acesta din urma se afla n oricare
dintre urmatoarele situaii:
a) i retrage oferta n perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna execuie n perioada
de valabilitate a ofertei n care urmeaza s se semneze contractul;
c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza s semneze contractul de achiziie public
n perioada de valabilitate a ofertei.
C.8.6. Garantia pentru participare, constituita de ofertantul a crui oferta a fost stabilita
ca fiind castigatoare, se returneaza de ctre autoritatea contractant n cel mult 3 zile
lucratoare de la data semnarii contractului de achiziie public.
C.8.7. Garantia pentru participare, constituita de ofertanii ale caror oferte nu au fost
stabilite ca fiind castigatoare, se returneaza de ctre autoritatea contractant imediat dup
semnarea contractului, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data expirarii perioadei
de valabilitate a ofertei.
C.9. Dreptul de a solicita clarificari
C.9.1. Orice prestator care a obinut un exemplar din documentaia pentru elaborarea i
prezentarea ofertei are dreptul de a solicita n scris clarificari despre elementele cuprinse
n aceasta.
C.9.2. Autoritatea contractant are obligaia de a transmite rspuns la orice solicitare de
clarificari, dar numai acelor solicitri primite cu cel puin:
a) 8 zile nainte de data limita pentru depunerea ofertelor, n cazul aplicarii procedurilor
prin licitaie deschisa, licitaie restransa sau negociere competitiva;
b) 6 zile nainte de data limita pentru depunerea ofertelor, n cazul accelerarii procedurii
de licitaie restransa.
C.9.3. Autoritatea contractant are obligaia de a transmite rspunsul la solicitarile de
clarificari cu cel puin:
a) 6 zile nainte de data limita pentru depunerea ofertelor, n cazul prevzut la C.9.2 lit.
a);
b) 4 zile nainte de data limita pentru depunerea ofertelor, n cazul prevzut la C.9.2 lit.
b).
Coninutul raspunsului privind clarificarile va fi transmis tuturor prestatorilor care au
obinut un exemplar din documentaia pentru elaborarea i prezentarea ofertei, fr a fi
dezvaluita identitatea celui care a solicitat clarificarile respective.
D. Prezentarea ofertelor
D.1. Data limita i modaliti pentru depunerea ofertei
D.1.1. Ofertantul trebuie s ia toate masurile astfel nct oferta s fie primita i
nregistrat de ctre autoritatea contractant pn la data limita pentru depunere, stabilita
n anunul sau n invitaia de participare.
D.1.2. Ofertele pot fi transmise prin posta sau depuse direct de ctre ofertant la adresa
indicat n anunul sau n invitaia de participare. Indiferent de modalitatea de
depunere/transmitere ofertantul i asuma riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta
major.
D.1.3. Autoritatea contractant are dreptul de a decala data limita pentru depunerea ofertei,
caz n care aceasta va comunic noua data limita, n scris, cu cel puin 6 zile nainte de
data limita stabilita initial, tuturor prestatorilor care au obinut un exemplar al
documentatiei pentru elaborarea i prezentarea ofertei.
D.2. Modul de prezentare
D.2.1. Ofertantul trebuie s prezinte un exemplar al ofertei i al documentelor care o
nsoesc, n original, i un numar de copii de pe acestea conform prevederilor cuprinse n
Fisa de date a achizitiei. n eventualitatea unei discrepante ntre original i copii va
prevala originalul.
D.2.2. Originalul i copia/copiile trebuie s fie tiparite sau scrise cu cerneala neradiabila
i vor fi semnate pe fiecare pagina de reprezentantul/reprezentantii autorizat/autorizati
corespunztor sa angajeze ofertantul n contract. n cazul documentelor emise de
institutii/organisme oficiale abilitate n acest sens documentele respective trebuie s fie
semnate i parafate conform prevederilor legale.
n cazul atribuirii unui contract de proiectare a lucrrilor de constructii propunerea tehnica
nu se semneaza de ofertant, nu va contine semne distinctive care s conduca la deconspirarea
ofertantului i va include, n interior, un plic suplimentar, inchis, n care se introduc
elementele de identificare ale ofertantului (denumire i adresa).
D.2.3. Orice stersatura, adaugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar
dac sunt vizate de ctre persoana/persoanele autorizata/autorizate s semneze oferta.
Observatie:
----------n cazul n care, din motive obiective, ofertantul nu are posibilitatea de a prezenta n
original anumite documente emise de institutii/organisme oficiale, comisia de evaluare are
obligaia de a stabili o dat limita pentru demonstrarea conformitatii cu originalul a
copiilor prezentate.
D.3. Sigilarea i marcarea ofertei
D.3.1. Ofertantul trebuie s sigileze originalul i fiecare set de copii n plicuri separate,

6/11/2016 10:51 AM

ORDIN (A) 1013 06/06/2001

8 din 33

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G299UF6NF7F...

marcand corespunztor plicurile cu "ORIGINAL" i, respectiv, "COPIE". Plicurile se vor


introduce ntr-un plic exterior, inchis corespunztor i netransparent.
n cazul atribuirii unui contract de proiectare a lucrrilor de constructii plicurile n care
fiecare ofertant va introduce propunerea tehnica sunt identice i sunt distribuite de ctre
autoritatea contractant o dat cu documentaia pentru elaborarea i prezentarea ofertei.
D.3.2. Plicurile interioare trebuie s fie marcate cu denumirea i adresa ofertantului, pentru
a permite returnarea ofertei fr a fi deschisa, n cazul n care oferta respectiva este
declarata intarziata. Propunerea tehnica, propunerea financiar i, dac este cazul,
documentele de calificare i ofertele alternative se vor introduce, dup cum este prevzut n
Fisa de date a achizitiei, n plicuri distincte, marcate corespunztor.
n cazul atribuirii unui contract de proiectare a lucrrilor de constructii plicul care
contine propunerea tehnica nu va fi marcat cu denumirea i adresa ofertantului i nu va avea
nici un alt semn distinctiv n exterior.
D.3.3. Plicul exterior trebuie s fie marcat cu adresa autoritii contractante i cu
inscripia "A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA..., ORA...".
D.3.4. Dac plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de la D.3.3, autoritatea
contractant nu i asuma nici o responsabilitate pentru ratacirea ofertei.
D.4. Modificarea i retragerea ofertei
D.4.1. Orice ofertant are dreptul de a-i modifica sau de a-i retrage oferta numai nainte de
data limita stabilita pentru depunerea ofertei i numai printr-o solicitare scrisa n acest
sens.
D.4.2. n cazul n care ofertantul doreste sa opereze modificari n oferta deja depusa, acesta
are obligaia de a asigura primirea i inregistrarea modificarilor respective de ctre
autoritatea contractant pn la data limita pentru depunerea ofertelor.
Pentru a fi considerate parte a ofertei modificrile trebuie prezentate n conformitate cu
prevederile de la D.1-D.3, cu amendamentul ca pe plicul exterior se va marca n mod
obligatoriu i inscripia "MODIFICARI".
D.4.3. Ofertantul nu are dreptul de a-i retrage sau de a-i modifica oferta dup expirarea
datei limita stabilite pentru depunerea ofertelor, sub sanciunea excluderii acestuia de la
procedura pentru atribuirea contractului de achiziie public i a pierderii garantiei pentru
participare.
D.5. Oferte intarziate
D.5.1. Oferta care este depusa/transmisa la o alta adresa a autoritii contractante decat cea
stabilita n anunul sau n invitaia de participare ori care este primita de ctre
autoritatea contractant dup expirarea datei limita pentru depunere se returneaza nedeschisa.
D.6. Oferte alternative
D.6.1. Ofertantul are dreptul de a depune, n plus fa de oferta de baza, i alte oferte,
denumite oferte alternative, dar numai n cazul n care n anunul de participare nu exista o
astfel de interdictie i numai dac criteriul pentru atribuirea contractului de achiziie
public este "oferta cea mai avantajoas din punct de vedere tehnico-economic".
Ofertele alternative se pot abate intr-o anumita msura de la cerinele prevzute n Caietul
de sarcini pentru oferta de baza.
D.6.2. Ofertantul care intenioneaz s depun oferta alternativa are obligaia de a depune i
oferta de baza. Oferta alternativa trebuie s respecte, din punct de vedere al solutiilor i
exigentelor de calitate, cerinele minimale prevzute n Caietul de sarcini.
D.6.3. Ofertele alternative care nu respecta prevederile de la D.6.2 nu vor fi luate n
considerare.
D.7. Oferta comuna
D.7.1. Mai multe persoane juridice sau fizice au dreptul de a se asocia i de a depune oferta
comuna, fr a fi obligate s i prezinte asocierea intr-o form legalizata. Fiecare dintre
acestea i asuma obligaia pentru oferta comuna i raspunde pentru orice consecinte ale
viitorului contract de achiziie public.
D.7.2. Autoritatea contractant are dreptul de a solicita ca asocierea s fie legalizata
nainte de semnarea contractului, n cazul n care oferta comuna este declarata castigatoare.
D.7.3. Asociaii desemneaza din randul lor pe cel care, n cazul atribuirii contractului de
achiziie public, i reprezinta n raporturile cu autoritatea contractant, n calitate de
lider de asociaie.
D.8. Interdictia de a depune mai multe oferte
D.8.1. Ofertantul nu are dreptul de a depune decat o singura oferta de baza. Ofertanii
asociai nu au dreptul de a depune alte oferte, n mod individual, pe lng oferta comuna.
D.8.2. Persoanele juridice sau fizice nominalizate ca subcontractanti n cadrul uneia sau mai
multor oferte nu au dreptul de a depune oferta n nume propriu sau n asociere.
D.8.3. Orice oferta pentru care se constata nerespectarea prevederilor de la D.8.1 sau D.8.2
va fi respinsa.
E. Deschiderea i evaluarea ofertelor
E.1. Deschiderea ofertelor
E.1.1. Deschiderea ofertelor se va face de ctre comisia de evaluare la data i n locul
indicate n anunul sau n invitaia de participare. Orice ofertant are dreptul de a fi
prezent, prin reprezentantii si, la deschidere.
E.1.2. Nici o ofert nu poate fi respinsa la deschidere, cu excepia ofertelor care se
returneaza nedeschise, conform prevederilor de la D.5, precum i a celor care nu fac dovada
constituirii garantiei pentru participare.
E.1.3. Comisia de evaluare va ntocmi un proces-verbal de deschidere care urmeaza s fie

6/11/2016 10:51 AM

ORDIN (A) 1013 06/06/2001

9 din 33

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G299UF6NF7F...

semnat att de ctre membrii comisiei, cat i de ctre reprezentantii ofertanilor care sunt
prezeni la deschiderea ofertelor. Fiecare membru al comisiei de evaluare i fiecare ofertant
care a semnat procesul-verbal de deschidere au dreptul de a primi o copie de pe acesta.
E.2. Confidentialitate
E.2.1. Autoritatea contractant are obligaia de a pastra confidentialitatea asupra
continutului ofertei, precum i asupra oricarei informaii privind ofertantul, a carei
dezvaluire ar putea aduce atingere dreptului acestuia de a-i proteja proprietatea
intelectuala sau secretele comerciale.
n cazul atribuirii unui contract de proiectare a lucrrilor de constructii autoritatea
contractant are obligaia de a pastra confidentialitatea asupra continutului ofertei inclusiv
dup atribuirea contractului, pe toata perioada de pastrare a dosarului achizitiei publice.
E.2.2. Comisia de evaluare nu are dreptul de a dezvlui ofertanilor sau altor persoane
neimplicate oficial n procedura de atribuire a contractului de achiziie public informaii
legate de propria activitate pn cnd nu a fost comunicat rezultatul aplicarii procedurii
respective.
E.3. Frauda i corupie
E.3.1. Ofertantul nu are dreptul de a influena sau de a incerca sa influenteze comisia de
evaluare n procesul de examinare i evaluare a ofertelor sau n decizia de stabilire a
ofertei castigatoare, sub sanciunea excluderii acestuia de la procedura aplicata pentru
atribuirea contractului de achiziie public.
E.3.2. Nici un ofertant nu are dreptul de a contacta comisia de evaluare asupra nici unei
probleme legate de oferta sa, din momentul deschiderii ofertelor pn n momentul atribuirii
contractului de achiziie public.
Ofertantul are dreptul de a aduce clarificari la oferta i/sau la documentele care nsoesc
oferta numai ca urmare a unei solicitri scrise din partea comisiei de evaluare.
E.3.3. Comisia de evaluare are obligaia de a exclude orice ofertant n cazul n care se
dovedeste ca acesta a fost sau este angajat n practici corupte ori frauduloase n legtur cu
procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiziie public.
E.4. Examinarea documentelor care nsoesc oferta
E.4.1. Fiecare ofertant trebuie s indeplineasca condiiile referitoare la eligibilitate i
nregistrare, precum i cerinele solicitate privind capacitatea tehnica i capacitatea
economico-financiar.
Orice ofertant care indeplineste n totalitate cerinele minime corespunztoare criteriilor de
calificare este considerat ofertant calificat.
E.5. Examinarea ofertelor
E.5.1. Ofertele vor fi examinate de ctre comisia de evaluare.
E.5.2. Comisia de evaluare are obligaia de a stabili care sunt clarificarile necesare pentru
evaluarea fiecarei oferte, precum i perioada acordat pentru transmiterea clarificarilor.
E.5.3. n cazul unei oferte care are un pret aparent neobisnuit de sczut n raport cu
serviciul care urmeaza s fie prestat, comisia de evaluare are obligaia de a solicita, n
scris i nainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii i precizri pe
care le considera relevante cu privire la oferta, precum i de a verifica raspunsurile care
justifica preul respectiv.
E.5.4. Comisia de evaluare are dreptul de a respinge o ofert n oricare dintre urmatoarele
cazuri:
a) oferta nu respecta cerinele prevzute n documentaia pentru elaborarea i prezentarea
ofertei;
b) ofertantul nu transmite n perioada precizata de ctre comisia de evaluare clarificarile
solicitate;
c) ofertantul modifica, prin clarificarile pe care le prezinta, coninutul propunerii tehnice
i/sau al propunerii financiare, cu excepia situaiei n care modificarea este determinata de
corectarea erorilor aritmetice;
d) oferta contine propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt n mod
evident dezavantajoase pentru autoritatea contractant;
e) explicatiile solicitate conform E.5.3 nu sunt concludente i/sau nu sunt susinute de
documentele justificative cerute de comisia de evaluare.
E.6. Corectarea erorilor
E.6.1. Singura modificare a continutului propunerii financiare care este permisa n oferta,
fr a atrage implicatiile de la E.5.4 lit. c), este corectarea eventualelor erori aritmetice.
E.6.2. Erorile aritmetice se corecteaza dup cum urmeaza:
a) dac exista o discrepanta ntre preul unitar i preul total (care este obinut prin
multiplicarea pretului unitar cu cantitatea totala), se va lua n considerare preul unitar,
iar preul total va fi corectat n mod corespunztor;
b) dac exista o discrepanta ntre litere i cifre, se va lua n considerare valoarea
exprimata n litere, iar valoarea exprimata n cifre va fi corectata n mod corespunztor.
E.6.3. Comisia de evaluare are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul
ofertantului. Dac ofertantul nu accepta corectarea acestor erori, oferta sa va fi considerata
necorespunzatoare i, n consecina, va fi respinsa de ctre comisia de evaluare.
E.7. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de servicii
E.7.1. Criteriul pe baza caruia se atribuie contractul de achiziie public este prevzut n
Fisa de date a achizitiei i nu poate fi schimbat pe toata durata de aplicare a procedurii de
atribuire a contractului respectiv.
E.7.2. Criteriul mentionat la E.7.1 poate fi numai:

6/11/2016 10:51 AM

ORDIN (A) 1013 06/06/2001

10 din 33

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G299UF6NF7F...

a) fie oferta cea mai avantajoas din punct de vedere tehnico-economic;


b) fie, n mod exclusiv, preul cel mai sczut.
E.8. Evaluarea ofertelor
E.8.1. Evaluarea ofertelor i, n urma acestei evaluari, stabilirea ofertei castigatoare se
realizeaz de ctre comisia de evaluare, avnd n vedere incadrarea n perioada de
valabilitate a ofertelor, precum i criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de
achiziie public.
E.8.2. n cazul n care atribuirea contractului de achiziie public se face pe baza
criteriului mentionat la E.7.2 lit. a), evaluarea ofertelor consta n acordarea pentru fiecare
oferta a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicarii algoritmului de calcul descris n Fisa de
date a achizitiei.
Clasamentul pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare se ntocmete n ordinea
descrescatoare a punctajului acordat.
E.8.3. n cazul n care atribuirea contractului de achiziie public se face pe baza
criteriului mentionat la E.7.2 lit. b), evaluarea ofertelor consta n compararea preturilor
fiecarei oferte i n intocmirea, n ordinea descrescatoare a preturilor respective, a
clasamentului pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare.
E.8.4. Preturile care se compara n scopul ntocmirii clasamentului sunt preturile ofertate
pentru prestarea integral a serviciilor, exclusiv T.V.A.
n cazul n care specificul contractului de servicii nu permite estimarea i cotarea pretului
total al prestatiei, n Fisa de date a achizitiei se va preciza ca baza de comparare a
ofertelor o reprezinta:
a) tariful prestatiei, dac obiectul contractului este prestarea unui singur tip de operaiune
clar definita; sau
b) un tarif mediu, care se va calcula - exclusiv n scopul compararii - prin insumarea
ponderata a tarifelor reale declarate pentru diferite prestatii, dac obiectul contractului
este prestarea unei game diversificate de operaiuni. Ponderea fiecarui tarif real declarat se
determina de autoritatea contractant n functie de ponderea anticipata a fiecarei operaiuni
n ansamblul prestatiilor care constituie obiect al contractului de servicii respectiv.
E.9. Stabilirea ofertei castigatoare
E.9.1. Oferta castigatoare stabilita de ctre comisia de evaluare va fi:
a) oferta care intruneste punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea algoritmului de calcul
descris n Fisa de date a achizitiei n cazul n care pentru atribuirea contractului de
servicii se aplic criteriul "oferta cea mai avantajoas din punct de vedere tehnicoeconomic"; sau
b) oferta cu cel mai mic pret - n cazul n care pentru atribuirea contractului de servicii se
aplic criteriul "preul cel mai sczut".
E.9.2. Atunci cnd stabileste oferta castigatoare comisia de evaluare va lua n considerare
clasamentul final refacut n urma acordarii marjei de preferinta interna.
E.10. Acordarea marjei de preferinta interna
E.10.1. Acordarea marjei de preferinta interna se realizeaz n cadrul procesului de evaluare,
dup cum urmeaza:
a) dac oferta clasata pe primul loc este ncadrat n grupa IIIA, clasamentul rmne
neschimbat i oferta respectiva este declarata castigatoare;
b) dac oferta clasata pe primul loc nu este ncadrat n grupa IIIA, comisia de evaluare
reface clasamentul conform prevederilor de la E.10.2 i declara castigatoare oferta care se
claseaza pe primul loc n urma refacerii clasamentului.
E.10.2. n functie de criteriul pe baza caruia se atribuie contractul de achiziie public,
refacerea clasamentului prin acordarea marjei de preferinta interna se realizeaz astfel:
I. n cazul n care criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de servicii este "oferta
cea mai avantajoas din punct de vedere tehnico-economic", comisia de evaluare adauga 7,5% din
punctajul obinut de oferta cel mai bine clasata tuturor ofertelor care prevad prestarea de
servicii care se ncadreaz n grupa IIIA.
II. n cazul n care criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de servicii este "preul
cel mai sczut", comisia de evaluare scade, exclusiv n scopul compararii i clasificarii, din
preul tuturor ofertelor care prevad prestarea de servicii care se ncadreaz n grupa IIIA o
valoare echivalenta cu 7,5% din preul prevzut de oferta cel mai bine clasata.
F. Atribuirea contractului de achiziie public
F.1. Comunicarea privind rezultatul aplicarii procedurii
F.1.1. Autoritatea contractant va comunic tuturor ofertanilor rezultatul aplicarii
procedurii n cel mult dou zile de la data la care comisia de evaluare a stabilit oferta
castigatoare.
F.1.2. n cazul ofertanilor a caror oferta nu a fost declarata castigatoare comunicarea va
preciza dac oferta a fost respinsa i care sunt motivele respingerii, iar n cazul n care a
fost admisa, va indica numele ofertantului castigator, precum i caracteristicile i
avantajele relative ale ofertei castigatoare fa de oferta respectivului ofertant
necastigator.
F.1.3. Autoritatea contractant are dreptul de a nu furniza anumite informaii referitoare la
atribuirea contractului de achiziie public care ar putea fi cuprinse n ansamblul
informaiilor pe care autoritatea contractant trebuie s le furnizeze n acord cu prevederile
de la F.1.2, i anume n situaia n care aceasta furnizare:
a) ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale i, implicit, ar fi contrara interesului
public; sau

6/11/2016 10:51 AM

ORDIN (A) 1013 06/06/2001

11 din 33

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G299UF6NF7F...

b) ar prejudicia interesele comerciale ale ofertanilor, inclusiv cele ale ofertantului a


crui oferta a fost declarata castigatoare; sau
c) ar prejudicia concurenta loiala ntre ofertanti.
F.1.4. n cazul ofertantului castigator comunicarea va preciza faptul ca oferta sa a fost
declarata castigatoare i ca acesta este invitat n vederea incheierii contractului.
F.1.5. n cazul n care autoritatea contractant a acordat marja de preferinta interna,
aceasta are dreptul de a solicita ofertantului a crui oferta a fost stabilita castigatoare
prin acordarea marjei respective ca acesta sa reduca preul ofertat la nivelul pretului din
oferta care a fost cel mai bine clasata nainte de acordarea marjei.
Ofertantul care primeste solicitarea de reducere a pretului are obligaia de a notifica n
scris autoritii contractante, ntr-o perioad de cel mult 3 zile lucratoare de la primirea
solicitarii, dac este sau nu este de acord cu reducerea de pret respectiva.
F.1.6. n cazul n care ofertantul raspunde afirmativ la solicitarea respectiva notificarea
transmisa de acesta autoritii contractante trebuie s fie nsoit i de o noua propunere
financiar, modificata n sensul reducerii de pret acceptate, care urmeaza s fie anexata la
oferta i care va prevala fa de propunerea financiar initiala.
F.1.7. n cazul n care ofertantul nu transmite autoritii contractante, n cel mult 3 zile
lucratoare de la primire, rspunsul la solicitarea privind reducerea de pret sau n cazul n
care prin notificarea transmisa acesta precizeaza c nu este de acord cu reducerea de pret
solicitata, autoritatea contractant are dreptul de a solicita n scris ofertantului a crui
oferta a fost clasata pe locul urmtor ca urmare a acordarii marjei de preferinta interna o
reducere de pret identica cu cea prevzut la F.1.5.
F.1.8. Prevederile de la F.1.5, F.1.6 i F.1.7 se aplic pentru fiecare eventuala reiterare a
solicitarii privind reducerea de pret, adresata ofertanilor de ctre autoritatea
contractant, n ordinea de clasare a ofertelor. Autoritatea contractant nu are dreptul de a
solicita reducerea de pret unui ofertant i, respectiv, de a invita ofertantul respectiv sa
incheie contractul de achiziie public, n cazul n care oferta acestuia se claseaza, dup
acordarea marjei de preferinta interna, n urma ofertei clasate pe primul loc nainte de
refacerea clasamentului.
F.1.9. n cazul n care toi ofertanii crora autoritatea contractant le-a solicitat
reducerea de pret nu sunt de acord cu reducerea respectiva, autoritatea contractant invita,
n vederea incheierii contractului, ofertantul a crui oferta a fost clasata pe primul loc ca
urmare a acordarii marjei de preferinta interna. n acest caz contractul se incheie la nivelul
pretului prevzut n propunerea financiar initiala cu care ofertantul a intrat n competitie.
F.2. Dreptul autoritii contractante de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea
contractului de achiziie public
F.2.1. Autoritatea contractant are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea
contractului de achiziie public numai dac ia aceasta decizie nainte de data transmiterii
comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii respective i numai n urmatoarele
circumstane:
a) nici unul dintre ofertanti nu este eligibil sau nu a indeplinit condiiile de calificare
prevzute n documentaia pentru elaborarea i prezentarea ofertei;
b) numrul de ofertanti este mai mic de 2, n cazul aplicarii procedurii prin negociere
competitiva;
c) au fost prezentate numai oferte necorespunzatoare, respectiv oferte care:
(i) fie sunt depuse dup data limita de depunere a ofertelor;
(i) fie nu au fost elaborate i prezentate n concordanta cu cerinele prevzute n
documentaia pentru elaborarea i prezentarea ofertei;
(iii) fie conin n propunerea financiar preuri care par n mod evident a nu fi rezultatul
liberei concurente;
(iv) fie conin propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt n mod
evident dezavantajoase pentru autoritatea contractant;
(v) fie, prin valoarea inclusa n propunerea financiar, fiecare dintre ele a depasit valoarea
fondurilor alocate pentru indeplinirea contractului de achiziie public respectiv;
d) circumstane excepionale afecteaz procedura pentru atribuirea contractului de achiziie
public sau este imposibila incheierea contractului.
F.2.2. Decizia de anulare nu creeaza vreo obligaie a autoritii contractante fa de
ofertanti, cu excepia returnarii garantiei pentru participare.
F.2.3. n cazul n care anuleaz aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de
achiziie public, autoritatea contractant are obligaia de a comunic n scris tuturor
ofertanilor att ncetarea obligaiilor pe care acestia i le-au creat prin depunerea de
oferte, cat i motivul anularii.
F.3. Actualizarea pretului contractului de achiziie public
F.3.1. Autoritatea contractant are dreptul de a accepta actualizarea pretului contractului,
caz n care n cadrul condiiilor de contractare va fi prevzut o clauza n acest sens.
F.3.2. Autoritatea contractant are obligaia de a preciza n Fisa de date a achizitiei dac
intenioneaz sa accepte actualizarea pretului contractului de achiziie public i, n cazul
n care actualizarea este acceptata, formula de actualizare va fi precizata n Fisa de date a
achizitiei.
F.3.3. Pentru contractele de achiziie public a caror durata de indeplinire nu depete 90
de zile autoritatea contractant este indreptatita sa impuna un coeficient de actualizare egal
cu 1 (preturile din oferta nu se actualizeaza).
F.4. Incheierea contractului de achiziie public

6/11/2016 10:51 AM

ORDIN (A) 1013 06/06/2001

12 din 33

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G299UF6NF7F...

F.4.1. Autoritatea contractant are obligaia de a incheia contractul de achiziie public cu


ofertantul a crui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare de comisia de evaluare.
F.4.2. Autoritatea contractant are obligaia de a incheia contractul de achiziie public n
perioada de valabilitate a ofertelor, dar nu mai devreme de 15 zile de la data transmiterii
comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii.
Preturile unitare prevzute n oferta care a fost stabilita castigatoare sunt ferme,
contractantul neavand posibilitatea de a modifica oferta care va constitui parte integrant a
contractului de achiziie public.
F.4.3. n cazul n care oferta care a fost stabilita castigatoare este oferta depusa n comun
de mai muli ofertanti, autoritatea contractant are dreptul de a impune nainte de incheierea
contractului legalizarea asocierii ofertanilor respectivi.
F.4.4. n cazul n care autoritatea contractant nu ajunge sa incheie contractul cu ofertantul
a crui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, aceasta are dreptul:
a) de a invita ofertanii, n ordinea descrescatoare a clasamentului, n vederea incheierii
contractului; sau
b) de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziie public.
F.4.5. Ofertantul invitat de autoritatea contractant sa incheie contractul de achiziie
public are obligaia de a constitui garantia de buna execuie n forma/formele i n
cuantumul precizate n Fisa de date a achizitiei.
n cazul incheierii unui contract de proiectare a lucrrilor de constructii garantia de buna
execuie este reprezentata de garantia de aplicabilitate a proiectului.
F.4.6. Scrisoarea de garantie bancara prin care se constituie garantia de buna execuie
trebuie s fie ntocmit n conformitate cu modelul prevzut n seciunea IV (Formularul 5).
Seciunea II FISA DE DATE A ACHIZITIEI
Seciunea II contine informaiile specifice referitoare la aplicarea concreta a procedurii
pentru atribuirea contractului de achiziie public, care sunt destinate potentialilor
ofertanti interesati sa participe la procedura aplicata pentru atribuirea contractului de
servicii. Informaiile continute n cadrul acestei seciuni completeaza, adapteaza sau
detaliaza prevederile seciunii I.
Numerotarea informaiilor prevzute n aceasta seciune asigura concordanta cu prevederile
corespondente din cadrul seciunii I.
A. Introducere
A.1.1. Denumirea autoritii contractante:
Cod fiscal:
Adresa:
Numrul de telefon, telex, fax, e-mail:
Sursele de finanare a contractului de servicii care urmeaza s fie atribuit:
...
A.2.1. Obiectul contractului de servicii:
Se precizeaza:
a) natura i cantitatea serviciilor ce urmeaza s fie achiziionate, precum i codul CPSA;
b) indicatii referitoare la posibilitatile ofertanilor de a depune oferta doar pentru o parte
din gama de servicii solicitate.
A.2.2. Procedura aplicata: (se bifeaza opiunea aplicabila)
[] licitaie deschisa
[] licitaie restransa
[] negociere competitiva
Justificare: este necesar numai n cazul aplicarii procedurii prin negociere competitiva.
A.4.1. 1. Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziiile publice, publicat
n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 241 din 11 mai 2001;
2. Hotrrea Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziiile publice, publicat n Monitorul Oficial
al Romniei, Partea I, nr. 268 din 24 mai 2001;
3. Ordinul comun al ministrului finanelor publice i al ministrului lucrrilor publice,
transporturilor i locuinei nr. 1.013/873/2001 privind aprobarea structurii, continutului i
modului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea i prezentarea ofertei pentru
achizitia public de servicii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.
....... din ............. (se completeaza numrul Monitorului Oficial al Romniei n care a
fost publicat respectivul ordin i data aparitiei acestuia).
B. Calificarea candidailor/ofertanilor
B.1.3. Documente care dovedesc eligibilitatea:
1. Declaratie pe propria raspundere completata n conformitate cu Formularul B1 din seciunea
IV
2. Certificate constatatoare privind indeplinirea obligaiilor exigibile de plat a
impozitelor i taxelor ctre stat, inclusiv cele locale, precum i a contributiei pentru
asigurarile sociale de stat (formulare-tip eliberate de autoritile competente din tara n
care candidatul/ofertantul este rezident).
B.2.2. Documente care dovedesc inregistrarea:
Pentru persoane juridice romne:

6/11/2016 10:51 AM

ORDIN (A) 1013 06/06/2001

13 din 33

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G299UF6NF7F...

Certificat emis de oficiul registrului comerului de pe lng camera de comert i industrie


naionala sau teritoriala
Pentru persoane fizice romne:

Se solicita autorizatia de functionare, precum i orice alt document edificator considerat


necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea
contractului.
Pentru persoane juridice/fizice straine:

Documente edificatoare care s dovedeasca o form de nregistrare ca persoana juridica sau de


nregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, n conformitate cu
prevederile legale din tara n care candidatul/ofertantul este rezident.
B.3.2. Documente care dovedesc capacitatea tehnica i capacitatea economico-financiar:
(pentru documentele prevzute la pct. 4-9 se bifeaza opiunea aplicabila)
1. Fisa de informaii generale (Formularul B2 din seciunea IV)
2. Lista cuprinzand subcontractantii, nsoit i de acordurile de subcontractare;
subcontractantii care urmeaza sa indeplineasca mai mult de 10% (n exprimare valorica) din
contractul de achiziie public trebuie s completeze cu propriile date Formularul B2 din
seciunea IV
3. Fisa/fise de informaii privind experienta similara (Formularul B3 din seciunea IV)
4. Recomandari din partea altor beneficiari/clienti
[] solicitat [] nesolicitat
Autoritatea contractant are dreptul de a solicita completarea unui formular-tip de
recomandare, conceput n functie de specificul contractului. n acest caz modelul care urmeaza
s fie completat de ctre candidati/ofertanti trebuie s fie inclus n cadrul seciunii IV.
5. Documente emise de organisme acreditate, care confirma certificarea sistemului calitii:
[] solicitat [] nesolicitat
n cazul n care astfel de documente sunt solicitate autoritatea contractant trebuie s
precizeze n mod clar tipul de documente i genul de certificare care trebuie prezentate de
ctre candidati/ofertanti.
6. Declaratie care contine informaii privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul
tehnic, mijloacele de transport, laboratoarele i alte mijloace fixe pe care
candidatul/ofertantul se angajeaz s le utilizeze pentru indeplinirea contractului
[] solicitat [] nesolicitat
Autoritatea contractant are dreptul de a solicita completarea unui formular-tip de
declaratie, conceput n functie de specificul contractului. n acest caz modelul care urmeaza
s fie completat de candidati/ofertanti trebuie s fie inclus n cadrul seciunii IV.
7. Declaratie care contine informaii privind numrul mediu, n ultimele 12 luni, al
personalului angajat, asigurarea cu personal de specialitate, numrul i pregtirea cadrelor
de conducere, precum i persoanele responsabile direct de indeplinirea contractului
[] solicitat [] nesolicitat
Autoritatea contractant are dreptul de a solicita completarea unui formular-tip de
declaratie, conceput n functie de specificul contractului. n acest caz modelul care urmeaza
s fie completat de ctre candidati/ofertanti trebuie s fie inclus n cadrul seciunii IV.
Autoritatea contractant are dreptul de a solicita ca declaratia/formularul s fie nsoit de
CV ale persoanelor responsabile direct cu indeplinirea contractului, precum i ale oricror
alti specialisti cu sarcini "cheie" n indeplinirea contractului.
8. Obligaii contractuale n desfurare fa de alti beneficiari/clienti
[] solicitat [] nesolicitat
Autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul centralizarii informaiilor
privind oblibaiile contractuale fa de alti beneficiari/clienti, completarea unui
formular-tip de fisa de informare, caz n care trebuie s indice acest lucru n Fisa de date a
achizitiei i s prezinte n seciunea IV modelul care se cere a fi completat.
9. Bilantul contabil din anul precedent, vizat i nregistrat de organele competente i/sau,
dup caz, rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea bncilor sau a unor societi
recunoscute de audit financiar i contabil, precum i orice alte documente legale edificatoare
prin care candidatul/ofertantul i poate dovedi capacitatea economico-financiar
[] solicitat [] nesolicitat
Autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul centralizarii informaiilor de
natura financiar, completarea unui formular-tip de fisa de informare, caz n care trebuie s
indice acest lucru n Fisa de date a achizitiei i s prezinte n seciunea IV modelul care se
cere a fi completat
Precizri generale:

- n msura n care se considera necesar, autoritatea contractant va face precizri


suplimentare privind documentele care urmeaza s fie prezentate de ctre candidati/ofertanti
i va prezenta informaii detaliate privind modul de completare a formularelor solicitate.
- Modelul oricrui formular solicitat trebuie s fie prezentat n cadrul seciunii IV.
- n msura n care se considera necesar, autoritatea contractant are dreptul de a solicita
alte documente decat cele precizate mai sus, n scopul obtinerii de informaii edificatoare
referitoare la capacitatea tehnica i capacitatea economico-financiar a
candidailor/ofertanilor.

6/11/2016 10:51 AM

ORDIN (A) 1013 06/06/2001

14 din 33

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G299UF6NF7F...

- Orice document/declaratie/formular va fi solicitat numai n msura n care contribuie la


verificarea cerinelor minime de calificare prevzute la B.4.1.
B.4.1. Cerine minime referitoare la capacitatea tehnica i la capacitatea economicofinanciar, pe care candidatul/ofertantul trebuie s le indeplineasca pentru a fi considerat
calificat:
Capacitatea tehnica

1. Prezentare general
Autoritatea contractant are dreptul de a stabili, ca cerina minima, numai obligativitatea
prezentarii Formularului B2 din seciunea IV.
2. Sustinere tehnica
Autoritatea contractant are dreptul de a stabili, ca cerina minima, numai obligativitatea
prezentarii listei cuprinzand subcontractantii, a acordurilor de subcontractare, precum i a
formularelor care trebuie prezentate de subcontractantii care vor avea o pondere de peste 10%
n indeplinirea contractului.
3. Experienta similara
Autoritatea contractant are dreptul de a stabili, ca cerina minima, indeplinirea i
finalizarea, n ultimii 3 ani, a cel puin unui contract care a avut ca obiect prestarea unor
servicii similare i care a avut valoarea egala sau mai mare decat o valoare minima impusa.
Valoarea minima impusa se precizeaza clar i nu poate depi valoarea estimat a contractului
de servicii care urmeaza s fie atribuit.
Valoarea minima impusa va fi exprimata n mii lei i n echivalent euro; echivalentul n euro
al valorii exprimate n lei se va determina corespunztor cursului mediu al pieei valutare,
calculat de Banca Naionala a Romniei pentru ziua premergatoare transmiterii spre publicare a
anuntului de participare ctre Regia Autonoma "Monitorul Oficial" sau transmiterii invitatiei
de participare ctre candidati, n cazul aplicarii procedurii de negociere pentru care nu
exista obligativitatea publicarii unui anunt de participare.
4. Recomandari din partea altor beneficiari/clienti
Autoritatea contractant are dreptul de a stabili, ca cerina minima, numai obligativitatea
prezentarii a cel puin unei recomandari din partea unui beneficiar/client.
5. Certificarea sistemului calitii
Autoritatea contractant are dreptul de a stabili, ca cerina minima, numai obligativitatea
prezentarii documentelor prevzute la B.3.2 pct. 5.
6. Resurse tehnice
Autoritatea contractant are dreptul de a stabili, ca cerina minima, asigurarea (n dotare
proprie, prin contracte sau conventii de nchiriere etc.) acelor echipamente, utilaje,
mijloace fixe i alte dotari care sunt considerate strict necesare pentru indeplinirea
contractului de servicii.
7. Resurse umane
Autoritatea contractant are dreptul de a stabili, ca cerina minima, asigurarea personalului
de specialitate care este considerat strict necesar pentru indeplinirea contractului de
servicii.
Capacitatea economico-financiar

1. Obligaii contractuale n desfurare


Autoritatea contractant are dreptul de a stabili, ca cerina minima, numai obligativitatea
prezentarii informaiilor solicitate cu privire la oblibaiile contractuale fa de alti
beneficiari/clienti.
2. Situaia financiar
Autoritatea contractant are dreptul de a stabili, ca cerina minima, incadrarea valorii unor
indicatori financiari peste o valoare minima impusa. Indicatorii financiari trebuie s se
regaseasca n documentele prevzute la B.3.2 pct. 9 sau s poat fi calculati pe baza
informaiilor prevzute n documentele respective.
Autoritatea contractant are dreptul de a stabili cerine minime pentru urmatorii indicatori:
a) Cifra medie anual de afaceri pe ultimii 3 ani:
[] solicitat [] nesolicitat
Autoritatea contractant are dreptul de a stabili, ca cerina minima, realizarea unei cifre
medii anuale de afaceri egala sau mai mare decat o valoare minima impusa.
Valoarea minima impusa se precizeaza clar i nu poate depi valoarea medie anual estimat a
contractului de servicii care urmeaza s fie atribuit, multiplicata cu 3.
Valoarea minima impusa va fi exprimata n mii lei i n echivalent euro; echivalentul n euro
al valorii exprimate n lei se va determina corespunztor cursului mediu al pieei valutare,
calculat de Banca Naionala a Romniei pentru ziua premergatoare transmiterii spre publicare a
anuntului de participare ctre Regia Autonoma "Monitorul Oficial" sau transmiterii invitatiei
de participare ctre candidati, n cazul aplicarii procedurii de negociere pentru care nu
exista obligativitatea publicarii unui anunt de participare.
b) Lichiditate general (active circulante/datorii curente x 100):
[] solicitat [] nesolicitat
Autoritatea contractant are dreptul de a stabili, ca cerina minima, incadrarea valorii
indicatorului respectiv peste procentul de 100%, dar numai n cazul n care indeplinirea
contractului urmeaza s se realizeze ntr-o perioad mai mare de 3 luni.
c) Solvabilitate patrimoniala (capital propriu/total pasiv x 100):
[] solicitat [] nesolicitat

6/11/2016 10:51 AM

ORDIN (A) 1013 06/06/2001

15 din 33

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G299UF6NF7F...

Autoritatea contractant are dreptul de a stabili, ca cerina minima, incadrarea valorii


indicatorului respectiv peste procentul de 30%, dar numai n cazul n care indeplinirea
contractului urmeaza s se realizeze ntr-o perioad mai mare de 3 luni.
Precizri generale:

- Autoritatea contractant nu are dreptul de a impune cerine minime de calificare cu scopul


de a restrictiona participarea la procedura aplicata pentru atribuirea contractului de
achiziie public.
- Cerinele minime de calificare trebuie s fie stabilite exclusiv n functie de exigentele
specifice impuse de natura i complexitatea contractului de servicii.
- Autoritatea contractant va prezenta informaii detaliate privind modul de indeplinire a
cerinelor minime de calificare stabilite, precum i modul de verificare a indeplinirii
acestor cerine n corelatie cu documentele prevzute la B.3.2; n cazul n care unul sau mai
multe dintre documentele prevzute la B.3.2 nu se solicita, atunci nu se va solicita nici
indeplinirea unor cerine minime care rezult din documentele respective.
- n cazul n care ofertanilor li se acord posibilitatea de a depune oferta pentru o parte
din gama de servicii care urmeaza s fie achizitionata, cerinele minime a caror indeplinire
este solicitata pentru calificare se precizeaza, n mod distinct, pentru fiecare gama de
servicii.
- Autoritatea contractant va preciza cerinele minime de calificare care se impun a fi
indeplinite de ctre liderul asociaiei i de ctre ceilalti asociai, n cazul n care
anumite persoane juridice sau fizice vor depune oferta comuna.
n cazul aplicarii procedurii de licitaie restransa sau de negociere competitiva, pentru
etapa de selectare a candidailor, capitolul B se completeaza cu urmatoarele:
B.6.1. Adresa la care se depune/transmite scrisoarea de interes nsoit de documentele de
calificare:
Data limita pn la care se primeste scrisoarea de interes nsoit de documentele de
calificare:
B.7.1. Limba de redactare a scrisorii de interes i a documentelor de calificare:
De regula, se indica limba romn i/sau, n msura n care se considera necesar, o limb de
circulatie internationala.
B.8.1. Numar de exemplare n copie:
B.9.3. Ora, data i locul de deschidere a pachetelor care conin documentele de calificare:
B.11.3. Selectarea candidailor calificati se realizeaz pe baza urmatoarei modaliti de
punctare a performantelor tehnice i economico-financiare:
(limite de ncadrare a punctajelor maxime)

Capacitatea tehnica,

din care:
(subcriterii)
a) experienta similara
30-60 puncte
b) resurse tehnice
5-10 puncte
c) resurse umane
5-40 puncte
Capacitatea economico-financiar,

din care:
(subcriterii)
d) cifra medie de afaceri
5-10 puncte
e) lichiditate
5-10 puncte
f) solvabilitate
5-10 puncte

TOTAL:
100 puncte

Precizri generale:

- Punctajele stabilite pentru fiecare subcriteriu trebuie s se incadreze n intervalul


precizat i trebuie s fie stabilite n functie de exigentele specifice impuse de natura i
complexitatea contractului de servicii.
- Pentru fiecare subcriteriu utilizat este obligatorie prezentarea detaliata a modului sau a
algoritmului de punctare, avandu-se n vedere urmatoarele:
a) orice candidat care a indeplinit cerinele minime de calificare prevzute la B.4.1 urmeaza
sa primeasca 50% din punctajul stabilit pentru fiecare subcriteriu;
b) pentru acordarea restului de 50% din punctajul aferent subcriteriului "experienta similara"
se utilizeaza urmatoarea formula de calcul:
K=Pn/PV(is)
n care:
Pn reprezinta suma totala a valorilor (exprimate n echivalent euro) contractelor prevzute
n fisele privind experienta similara;
PV(is) reprezinta plafonul pentru valoare impus ca cerina minima de calificare.
Pentru K2 se acord punctaj maxim; pentru alte valori obtinute se acord punctaje direct

6/11/2016 10:51 AM

ORDIN (A) 1013 06/06/2001

16 din 33

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G299UF6NF7F...

proportionale cu punctajul maxim acordat;


c) pentru acordarea restului de 50% din punctajul aferent subcriteriului "cifra medie de
afaceri" se acord punctajul maxim celei mai mari valori obtinute; pentru alte valori obtinute
se acord punctaje direct proportionale cu punctajul maxim acordat;
d) pentru acordarea restului de 50% din punctajul aferent subcriteriului "lichiditate" se
acord punctajul maxim pentru orice valoare obtinuta care este mai mare de 200%; pentru alte
valori obtinute se acord punctaje direct proportionale cu punctajul maxim acordat;
e) pentru acordarea restului de 50% din punctajul aferent subcriteriului "solvabilitate" se
acord punctajul maxim pentru orice valoare obtinuta care este mai mare de 50%; pentru alte
valori obtinute se acord punctaje direct proportionale cu punctajul maxim acordat;
f) pentru acordarea restului de 50% din punctajele aferente subcriteriilor "resurse tehnice"
i "resurse umane" stabilirea algoritmului de punctare se realizeaz n functie de exigentele
specifice impuse de natura i complexitatea contractului de servicii.
- n cazul n care cerinele minime de calificare nu vizeaza unul sau mai multe dintre
subcriteriile prezentate mai sus, respectivele subcriterii nu trebuie s fie incluse nici n
grila de punctaj utilizata pentru selectarea candidailor. n orice situaie totalul
punctajelor acordate subcriteriilor trebuie s fie 100.
- n cazul contractelor de proiectare a lucrrilor de constructii selecia se face numai pe
baza subcriteriilor "experienta similara" i "resurse umane". Pentru subcriteriul "resurse
umane" algoritmul de punctare va viza numai persoanele responsabile direct cu indeplinirea
contractului.
B.11.4. Numrul de candidati care vor fi selectati: Se indica acelasi numar sau acelasi
interval care a fost precizat n anunul/invitaia de participare.
C. Elaborarea ofertei
C.2.1. Limba de redactare a ofertei:
Se indica limba romn i, n msura n care se considera necesar, o limb de circulatie
internationala).
C.3.1. Perioada de valabilitate a ofertelor:
Se precizeaza o perioad de valabilitate estimat ca fiind suficienta pentru finalizarea
ntr-o perioad rezonabila a evalurii ofertelor i semnarii contractului, precum i pentru a
se evita, n msura n care nu apar circumstane excepionale, situaia n care este necesar
solicitarea de prelungire a acestei perioade.
De regula, perioada de valabilitate a ofertelor trebuie s se incadreze ntre 30 i 90 de
zile.
C.5.3. 1. Cuantumul garantiei pentru participare:
C.8. Garantia pentru participare trebuie s fie exprimata n suma fixa.
Cuantumul garantiei pentru participare va fi, de regula, 1 %-2 % din valoarea estimat a
contractului de achiziie public i n nici un caz mai mica de 0,5 % sau mai mare de 2,5 %
din aceasta valoare.
2. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare:
Perioada stabilita trebuie s fie cel puin egala cu perioada de valabilitate a ofertei
precizate la C.3.1.
3. Modul de constituire a garantiei pentru participare:
Se precizeaza:
a) care dintre formele de constituire a garantiei pentru participare, prevzute n seciunea I
(C.8.3), sunt acceptate de ctre autoritatea contractant;
b) toate informaiile necesare ofertantului pentru ca acesta s aib posibilitatea de a
constitui garantia pentru participare n oricare dintre formele prevzute la lit. a).
Scrisorile de garantie bancara vor fi eliberate, de regula, de o banca din Romnia sau, dup
caz, de o banca din strainatate, de preferinta cu corespondent n Romnia. Autoritatea
contractant nu are dreptul de a impune eliberarea garantiei pentru participare de ctre o
anumita banca, nominalizata n mod expres.
C.6.1. Se precizeaza modul de prezentare a propunerii tehnice, astfel nct s se asigure
posibilitatea
C.6.2. verificrii corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile tehnice prevzute n
Caietul de sarcini.
Atunci cnd se precizeaza modul de prezentare a propunerii tehnice trebuie s se aiba n
vedere i algoritmul de calcul prevzut pentru evaluarea ofertelor, astfel nct, n cazul n
care elemente ale propunerii tehnice intervin n algoritmul utilizat, informaiile prezentate
de ctre fiecare ofertant s fie complete i s permit calcularea corespunztoare a
punctajului.
C.6.3. Se indica, dac este cazul, formularele care trebuie prezentate de ctre ofertant,
inclusiv, n msura n care se considera necesar, informaii detaliate privind modul de
completare a acestora.
Modelul oricrui formular solicitat trebuie s fie prezentat n cadrul seciunii IV.
C.7.2. Se precizeaza formularul centralizator al propunerii financiare, care trebuie s fie
completat de ctre ofertanti, precum i orice alte elemente de natura financiar sau
comerciala care sunt necesare pentru evaluarea ofertei.
Atunci cnd se precizeaza modul de prezentare a propunerii financiare trebuie s se aiba n
vedere i algoritmul de calcul prevzut pentru evaluarea ofertelor, astfel nct, n functie
de elementele propunerii financiare care intervin n algoritmul utilizat, informaiile
prezentate de ctre fiecare ofertant s fie complete i s permit calcularea corespunztoare
a punctajului.

6/11/2016 10:51 AM

ORDIN (A) 1013 06/06/2001

17 din 33

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G299UF6NF7F...

C.7.3. n cazul n care finantarea contractului urmeaza s fie asigurat printr-un credit a
crui obtinere este n sarcina ofertantului, este obligatorie precizarea ansamblului minim de
informaii solicitate care vor constitui oferta de credit a bncii finantatoare.
C.7.4. Se indica, dac este cazul, orice alte formulare care trebuie prezentate de ctre
ofertant, inclusiv, n msura n care se considera necesar, informaii detaliate privind modul
de completare a acestora.
Modelul oricrui formular solicitat trebuie s fie prezentat n cadrul seciunii IV.
C.7.5. Data pentru care se determina echivalenta leu/euro:
Data stabilita trebuie s fie cu cel mult 15 zile nainte de data de deschidere a ofertelor.
D. Prezentarea ofertei
D.1.1. Adresa la care se depune oferta:
D.1.2. Data limita pentru depunerea ofertei:
D.2.1. Numrul de exemplare n copie:
D.3.1. Se precizeaza modul de prezentare n plicuri separate, dup caz, a documentelor care
nsoesc oferta, a propunerii tehnice, a propunerii financiare i a ofertelor alternative
(denumite variante n cazul atribuirii unui contract de proiectare a lucrrilor de
constructii).
n cazul atribuirii unui contract de proiectare a lucrrilor de constructii se precizeaza ca
cel puin propunerea tehnica trebuie s fie prezentat ntr-un plic separat, fr semne
distinctive, care va contine i eventualele variante propuse. n acest plic ofertantul va
introduce un plic suplimentar cu elementele proprii de identificare.
E. Deschiderea i evaluarea ofertelor
E.1.1. Ora, data i locul deschiderii ofertelor:
E.7.1. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziie public:
Se precizeaza unul dintre criteriile prevzute la E.7.2 din seciunea I.
E.8. Se precizeaza toi factorii care vor fi luati n considerare pentru evaluarea ofertelor;
algoritmul de calcul trebuie s fie clar definit i, o dat stabilit, nu poate fi schimbat pe
toata perioada de aplicare a procedurii pentru atribuirea contractului de achiziie public.
n functie de algoritmul de calcul stabilit pentru calcularea punctajului ofertelor
autoritatea contractant are obligaia de a preciza toate informaiile necesare pentru a
asigura deplina transparenta privind modul de aplicare a algoritmului de calcul, inclusiv
marimile constante care intervin n calculul punctajelor.
Se precizeaza dac, n functie de specificul contractului, baza de comparare a ofertelor este
preul total sau tariful.
Variante ale algoritmului de calcul n cazul utilizarii criteriului "oferta cea mai
avantajoas din punct de vedere tehnico-economic"
I. Metoda cost/calitate
Metoda presupune clasificarea ofertelor n ordinea descrescatoare a punctajelor combinate,
tehnic i financiar, avnd n vedere ponderile indicate n Fisa de date a achizitiei, pentru
fiecare dintre punctajele respective.
Punctajul total acordat pentru fiecare oferta se calculeaza pe baza formulei:
P(total) = P(financiar) x F% + P(tehnic) x T%
n care:
F% reprezinta ponderea corespunztoare punctajului financiar; aceasta pondere trebuie s se
incadreze, n functie de specificul obiectului contractului de servicii, ntre 50 % i 90 %;
T% reprezinta ponderea corespunztoare punctajului tehnic; aceasta pondere se determina astfel
nct F% + T% = 100%.
1. Punctajul financiar se acord astfel:
a) pentru cel mai sczut dintre preturile ofertelor se acord 100 de puncte;
b) pentru alt pret decat cel prevzut la lit. a) se acord punctaj astfel:
P(financiar)(n) = (pret minim/pret(n) ) x 100
Preturile care se compara n vederea acordarii punctajului sunt preturile prevzute n
seciunea I (E.8.4).
2. Punctajul tehnic se acord de ctre comisia de evaluare pe baza aprecierii obiective
efectuate de membrii acesteia, apreciere care trebuie s se raporteze n totalitate la
prevederile Caietului de sarcini. n acest scop, pentru punctajul tehnic se stabilesc criterii
clare, de natura tehnica, care se ncadreaz intr-o grila de punctaj sau pentru care se
defineste un algoritm de punctare.
Observatie:

n cazul atribuirii unui contract pentru proiectarea lucrrilor de constructii se utilizeaza


numai criteriul "oferta cea mai avantajoas din punct de vedere tehnico-economic", iar
ponderea corespunztoare punctajului financiar se va incadra ntre 20% i 30%.
Comisia de evaluare va lua masurile necesare astfel nct propunerile tehnice sa ramana
anonime pn la acordarea tuturor punctajelor tehnice aferente acestor propuneri. n acest
sens plicurile suplimentare care conin elementele de identificare a ofertanilor se vor
deschide numai dup ce s-a finalizat faza de acordare a punctajului pentru toate propunerile
tehnice.
Criteriile principale care vor sta la baza acordarii punctajului tehnic n cazul contractelor
de proiectare a lucrrilor de constructii sunt, dup caz, urmatoarele:
- solutia tehnologica (pentru alimentari cu apa, statii de epurare, statii de reglare gaze,
statii electrice, incalzire etc.);
- rezistenta i stabilitatea la sarcini statice, dinamice i seismice;

6/11/2016 10:51 AM

ORDIN (A) 1013 06/06/2001

18 din 33

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G299UF6NF7F...

- solutii de rezolvare din punct de vedere functional i arhitectural a partiurilor;


- solutii de rezolvare arhitecturala a fatadelor;
- sigurana la foc;
- sigurana n exploatare;
- izolatii termice, hidrofuge i pentru economia de energie;
- protectia mpotriva zgomotului;
- sntatea oamenilor i protectia mediului;
- gradul de acoperire a terenului;
- asigurarea utilitatilor;
- posibilitati de transformari ulterioare;
- costul estimativ al lucrrii;
- durata de serviciu (exploatare) estimat;
- solutii de recuperare dup expirarea perioadei de exploatare;
- alte criterii, n msura n care acestea sunt concludente pentru evaluarea propunerilor
tehnice.
II. Metoda bazata pe buget fix
Etapa I: Comisia de evaluare evalueaza mai nti propunerile tehnice i stabileste clasamentul
acestora n ordinea descrescatoare a punctajelor tehnice acordate ca urmare a aplicarii
algoritmului de punctare.
Etapa a II-a: Ofertele ale caror propuneri financiare prevad un pret mai mare decat valoarea
bugetului fix, prevzut n Fisa de date a achizitiei, sunt respinse i comisia de evaluare
ntocmete clasamentul final al ofertelor rmase n competitie, n ordinea descrescatoare a
punctajelor tehnice acordate.
F. Atribuirea contractului de achiziie public
F.3.2. [] Nu se accepta actualizarea pretului contractului
[] Se accepta actualizarea pretului contractului dup urmatoarea formula: (se bifeaza opiunea
aplicabila))
Precizare:
Not

Formula de actualizare se stabileste de autoritatea contractant, care are ns obligaia de a


se asigura c nu va depi, n urma actualizarii pretului, limita fondurilor anuale alocate
pentru indeplinirea contractului respectiv.
Un model de formula care poate fi utilizat pentru actualizarea pretului contractului de
achiziie public este urmatorul:
V = V(0) x K(A)
n care:
V reprezinta valoarea actualizata a situaiei de plat;
V(0) reprezinta valoarea situaiei de plat intocmite la nivelul preturilor declarate n
oferta;
K(A) reprezinta coeficientul de actualizare care urmeaza s fie aplicat.
Coeficientul de actualizare K(A) se determina dup cum urmeaza:
K(A) = E/E(0)
n care:
E reprezinta cursul mediu n lei, calculat de Banca Naionala a Romniei pentru 1 euro,
corespunztor primei zile din sptmna premergatoare saptamanii n care se prezinta situaia
de plat;
E(0) reprezinta cursul mediu n lei, calculat de Banca Naionala a Romniei pentru 1 euro,
corespunztor zilei stabilite n Fisa de date a achizitiei ca reper pentru stabilirea
preturilor unitare din oferta.
Pentru contractele de servicii care au ca obiect achizitia unor servicii de ntreinere i
reparatii (de exemplu: cazane, generatoare de abur, motoare, turbine, cuptoare i altele
asemenea) se poate utiliza formula de actualizare prevzut pentru contractele de lucrari.
F.4.5. a) Cuantumul garantiei de buna execuie a contractului de servicii:
Garantia de buna execuie trebuie s se exprime procentual ntr-un cuantum cuprins ntre 5%
10% din valoarea contractului de servicii.

6/11/2016 10:51 AM

ORDIN (A) 1013 06/06/2001

19 din 33

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G299UF6NF7F...

Se precizeaza care dintre formele de constituire a garantiei de buna execuie a contractului


de servicii vor fi acceptate de autoritatea contractant).
b) Modul de constituire a garantiei de buna execuie a contractului de servicii:

Seciunea III CAIETUL DE SARCINI


Caietul de sarcini face parte integrant din documentaia pentru elaborarea i prezentarea
ofertei i constituie ansamblul cerinelor pe baza crora se elaboreaza de ctre fiecare
ofertant propunerea tehnica.
Caietul de sarcini contine, n mod obligatoriu, specificatii tehnice. Acestea definesc, dup
caz i fr a se limita la cele ce urmeaza, caracteristici referitoare la nivelul calitativ,
tehnic i de performan, sigurana n exploatare, dimensiuni, precum i sisteme de asigurare
a calitii, terminologie, simboluri, teste i metode de testare, ambalare, etichetare,
marcare, condiiile pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante sau altele
asemenea.
Caietul de sarcini trebuie s precizeze i instituiile competente de la care prestatorii pot
obtine informaii privind reglementarile obligatorii referitoare la protectia muncii, la
prevenirea i stingerea incendiilor i la protectia mediului, care trebuie respectate pe
parcursul indeplinirii contractului respectiv i care sunt n vigoare la nivel naional sau,
n mod special, n regiunea ori n localitatea n care se executa lucrarile sau se presteaza
serviciile.
Autoritatea contractant are obligaia de a defini n Caietul de sarcini i n contract
specificatiile tehnice numai prin referire, de regula:
a) fie la reglementari tehnice, astfel cum sunt acestea definite n legislatia interna
referitoare la standardizarea naionala, care sunt compatibile cu reglementarile Comunitii
Europene;
b) fie, dac nu exista reglementari tehnice n sensul celor prevzute la lit. a), la standarde
naionale, i anume, de regula, n urmatoarea ordine de decadere:
(i) standarde naionale care adopta standarde europene;
(i) standarde naionale care adopta standarde internationale;
(iii) alte standarde.
n cazul n care sunt utilizate standarde speciale, Caietul de sarcini trebuie s precizeze ca
vor fi acceptate i produsele, serviciile sau lucrarile care indeplinesc alte standarde de
autoritate i care asigura o calitate substantial egala cu standardele menionate.
Se interzice indicarea n Caietul de sarcini a unor specificatii tehnice care desemneaza
produse de o anumita origine/fabricatie sau procedee speciale, n cazul n care introducerea
acestor specificatii tehnice are ca efect favorizarea, respectiv eliminarea, unuia sau mai
multor ofertanti.
Se interzice indicarea unei marci de fabrica sau de comert, a unui brevet de inventie, a unei
licente de fabricatie sau a unei anume origini ori productii. Totusi se admite o astfel de
indicatie, dar numai nsoit de meniunea "sau echivalent" i numai n situaia n care
autoritatea contractant nu are posibilitatea de a stabili n Caietul de sarcini specificatii
tehnice suficient de precise i inteligibile pentru toate prile interesate.
n cazul n care criteriul de evaluare a ofertelor este "oferta cea mai avantajoas din punct
de vedere tehnico-economic", iar autoritatea contractant nu a anuntat interdictia de a fi
depuse oferte alternative, Caietul de sarcini trebuie s precizeze cerinele minime
obligatorii pe care ofertele alternative trebuie s le indeplineasca pentru a fi luate n
considerare.
n cazul n care criteriul de evaluare a ofertelor este "preul cel mai sczut", Caietul de
sarcini trebuie s precizeze, n mod expres, faptul ca cerinele impuse vor fi considerate ca
fiind minimale. n acest sens orice oferta de baza prezentat, care se abate de la prevederile
Caietului de sarcini, va fi luata n considerare, dar numai n msura n care propunerea
tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinelor minimale din Caietul de
sarcini.
n cazul atribuirii contractelor de proiectare a lucrrilor de constructii Caietul de sarcini
va avea la baza, de regula, studiul de prefezabilitate aprobat conform prevederilor legale.
Caietul de sarcini se va concretiza intr-o tema de proiectare care cuprinde elementele
caracteristice ale lucrrii care urmeaza s fie executata. Tema va fi sustinuta i de
urmatoarele:
- date privind incadrarea n planul urbanistic sau de amenajare a teritoriului, n baza
certificatului de urbanism;
- date privitoare la amplasament, zona seismica, zona climatica, elemente geotehnice,
hidrogeologice, topometrice i de nivelment (insotite de planuri de situaii explicite);
- servituti i date tehnologice strict necesare pentru dimensionarea obiectelor lucrrii;
- informaii privind posibilitatile de asigurare a utilitatilor.
Faze de proiectare

Proiectarea lucrrilor de constructii se elaboreaza n urmatoarele faze:


- studiu de prefezabilitate;
- studiu de fezabilitate;
- proiect tehnic i caiete de sarcini pentru execuia lucrrilor;
- detalii de execuie.

6/11/2016 10:51 AM

ORDIN (A) 1013 06/06/2001

20 din 33

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G299UF6NF7F...

Pentru reparatiile capitale, consolidarile i demolarile la constructiile i reparatiile


aferente nu se elaboreaza studiu de prefezabilitate.
Coninutul-cadru al studiului de prefezabilitate
Studiul de prefezabilitate reprezinta documentaia care cuprinde datele tehnice i economice
prin care autoritatea contractant fundamenteaz necesitatea i oportunitatea realizrii unei
investitii.
A. Prile scrise

1. Date generale:
1.1. Denumirea investitiei
1.2. Elaboratorul studiului de prefezabilitate
1.3. Ordonatorul principal de credite
1.4. Autoritatea contractant
1.5. Amplasamentul (judeul, localitatea, strada, numrul)
1.6. Tema, cu fundamentarea necesitii i oportunitatii investitiei
2. Evaluari pentru proiectarea studiului de prefezabilitate i a studiului de fezabilitate
2.1. Valoarea totala estimat a investitiei
2.2. Cheltuieli pentru proiectarea studiului de prefezabilitate
2.3. Cheltuieli pentru proiectarea studiului de fezabilitate
2.4. Cheltuieli pentru obtinerea avizelor legale necesare elaborarii studiilor de
prefezabilitate i fezabilitate
2.5. Cheltuieli pentru pregtirea documentelor privind aplicarea procedurii pentru atribuirea
contractului de lucrari i a contractului de servicii de proiectare, urbanism, inginerie, alte
servicii tehnice, conform prevederilor legale (instruciuni pentru ofertanti, publicitate,
onorarii i cheltuieli de deplasare etc.)
3. Date tehnice ale lucrrii
3.1. Suprafaa i situaia juridica ale terenului care urmeaza s fie ocupat de lucrare
3.2. Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (zona seismica de calcul i
perioada de colt; natura terenului de fundare i presiunea conventionala; nivelul maxim al
apelor freatice)
3.3. Caracteristicile principale ale construciilor
3.3.1. Pentru cladiri: aria construita; aria desfurat i numrul de niveluri
3.3.2. Pentru retele: lungimi i diametre
3.4. Principalele utilaje de dotare a construciilor (cazane de abur sau apa fierbinte,
hidrofoare, ascensoare etc.)
3.5. Utilitati (modul de asigurare a acestora i solutia avuta n vedere)
4. Finantarea investitiei:
Din valoarea totala estimativa a investitiei, ...% din surse proprii, ...% din credite
bancare, ...% din fondurile bugetului de stat sau ale bugetului local, ...% din fondurile
speciale constituite prin lege n afara acestor bugete, ...% din credite externe garantate sau
contractate direct de stat etc.
La stabilirea valorii pe obiecte se vor utiliza indici specifici pe categorii de lucrari justificati prin resurse materiale, mana de lucru, utilaje i transporturi -, precum i
preuri rezultate din cataloage i oferte de la furnizorii de materiale, utilaje, echipamente
i dotari.
B. Prile desenate
1. Plan de amplasare n zona (1:25.000-1:5.000)
2. Plan general (1:5.000-1:1.000)
Coninutul-cadru al studiului de fezabilitate
Studiul de fezabilitate reprezinta documentaia care cuprinde caracteristicile principale i
indicatorii tehnico-economici ai investitiei, prin care se asigura utilizarea rationala i
eficienta a cheltuielilor de capital i a cheltuielilor materiale, pentru satisfacerea
cerinelor economice i sociale n domeniul respectiv.
A. Prile scrise
1. Date generale
1.1. Denumirea investitiei
1.2. Elaborator
1.3. Ordonatorul principal de credite
1.4. Autoritatea contractant
1.5. Amplasamentul (judeul, localitatea, strada, numrul)
1.6. Tema, cu fundamentarea necesitii i oportunitatii avute n vedere la aprobarea
studiului de prefezabilitate
1.7. Descrierea functionala i tehnologica, inclusiv memorii tehnice, pe specialitati
2. Date tehnice ale lucrrii
2.1. Suprafaa i situaia juridica ale terenului care urmeaza s fie ocupat (definitiv i/sau
temporar) de lucrare
2.2. Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (zona seismica de calcul i
perioada de colt; natura terenului de fundare i presiunea conventionala, nivelul maxim al
apelor freatice)
2.3. Caracteristicile principale ale construciilor
2.3.1. Pentru cladiri: deschideri, travei, aria construita, aria desfurat, numrul de
niveluri i nlimea acestora, volumul construit
2.3.2. Pentru retele: lungimi, latimi, diametre, materiale, condiii de pozare etc.

6/11/2016 10:51 AM

ORDIN (A) 1013 06/06/2001

21 din 33

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G299UF6NF7F...

2.4. Structura constructiva


Pentru cladiri i retele se va face o descriere a solutiilor tehnice avute n vedere, cu
recomandari privind tehnologia de realizare i condiiile de exploatare ale fiecarui obiect.
2.5. Principalele utilaje de dotare a construciilor (cazane de abur sau apa fierbinte,
hidrofoare, ascensoare etc.)
2.6. Instalaii aferente construciilor
Se vor descrie solutiile adoptate pentru instalatiile de iluminat, forta, curenti slabi, apa,
canalizare etc.
2.7. Utilitati
Se vor descrie modul de asigurare a acestora i solutiile tehnice adoptate.
3. Date privind forta de munc ocupata dup realizarea investitiei
3.1. Total personal, din care:
- personal de execuie
3.2. Locuri de munc nou-create
4. Devizul general estimativ al investitiei
Valoarea totala a investitiei, cu detalierea pe structura devizului general, conform
prevederilor legale
5. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei
5.1. Valoarea totala
(n preuri - luna, anul),
din care:
- constructii-montaj
5.2. Esalonarea (INV/C + M)
- Anul I
- Anul II
- ..........
5.3. Durata de realizare (luni)
5.4. Capacitati (n uniti fizice)
Principalii indicatori se vor completa, dup caz, cu date privind:
- condiiile financiare de realizare a obiectivului (analiza cash-flow, inclusiv cu rata de
actualizare, rata interna de rentabilitate, analiza raportului cost-profit, rata impozitului
pe profit, perioada de scutire de impozit pe profit, influena variatiei n timp a preturilor,
rata dobanzii la credite bancare, rata de schimb valutar etc.);
- masini i utilaje necesare n procesul tehnologic (lista cuprinzand principalele utilaje,
echipamente i dotari, cu indicarea capacitii tehnice a acestora);
- producia i desfacerea (lista cuprinzand produsele, capacitatea teoretica anual, pe
produse, durata proiectata pentru functionarea capacitii, pentru fiecare produs, preul
unitar pe fiecare produs, preul de vanzare al produselor similare fabricate n tara sau
procurate din import);
- materiile prime, materialele, combustibilii i energia consumate pentru fiecare produs i
preturile de procurare a acestora;
- manopera (cu detalierea pe structura de personal);
- cheltuieli generale ale unitii (taxe, comisioane, impozite, instruire personal, chirii
i/sau amortismente, cheltuieli de administratie i marketing etc.).
6. Finantarea investitiei
Din valoarea totala a investitiei:
....... mii lei din surse proprii, ....... mii lei din credite bancare, ...... mii lei din
fondurile bugetului de stat sau ale bugetului local, ....... mii lei din fondurile speciale
constituite prin lege n afara acestor bugete, ...... mii lei din credite externe garantate
sau contractate direct de stat etc.
7. Avize i acorduri
Avizele i acordurile emise de organele n drept, potrivit legislaiei n vigoare, privind:
- avizul ordonatorului principal de credite privind necesitatea i oportunitatea realizrii
investitiei;
- certificatul de urbanism, cu incadrarea amplasamentului n planul urbanistic, avizat i
aprobat potrivit legii;
- avizele privind asigurarea utilitatilor (energie termica i electrica, gaz metan, apa,
canal, telecomunicatii etc.);
- avizele pentru consumul de combustibil;
- acordurile i avizele pentru protectia mediului i a apelor;
- alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispoziiilor legale.
B. Prile desenate

1. Plan de amplasare n zona (1:25.000 - 1:5.000)


2. Plan general (1:5.000 - 1:500)
3. Planuri de arhitectura - planurile nivelurilor, fatade, vederi, seciuni pentru
principalele obiecte de constructii
Coninutul-cadru al studiului de fezabilitate pentru proiectele ce urmeaza a fi realizate cu
asistena financiar nerambursabil din partea Comisiei Europene
A. Prile scrise:
1. Date generale
a) Denumirea investitiei
b) Elaborator

6/11/2016 10:51 AM

ORDIN (A) 1013 06/06/2001

22 din 33

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G299UF6NF7F...

c) Ordonatorul principal de credite


d) Autoritatea contractant
e) Amplasamentul (tara, regiunea, judeul, localitatea)
f) Tema, cu fundamentarea necesitii i oportunitatii avute n vedere la aprobarea studiului
de prefezabilitate (dac este cazul)
g) Descrierea investitiei (descriere general, stare actuala, preconizari)
2. Date tehnice ale investitiei
a) Date generale (zona i amplasamentul, statutul juridic al terenului care urmeaza s fie
ocupat, caracteristicile geofizice ale terenului - studiu geotehnic, studii topografice, date
climatice)
b) Situaia existenta a utilitatilor i analiza acesteia
c) Obiectivele studiului de fezabilitate/prioritati
d) Analiza i selecia alternativelor optime
e) Ipoteze de lucru i evaluarea alternativelor optime selectate pe baza analizei
multicriteriale (aspecte relevante privind parametrii tehnici, economici, de mediu,
legalitate, riscuri)
3. Durata de realizare i etape principale
4. Costul estimativ al investitiei
a) Componente majore ale proiectului
b) Asistena tehnica i supervizare
c) Publicitate
5. Analiza economico-financiar
a) Investitia de capital
b) Strategia de contractare
c) Ipoteze n evaluarea alternativelor (scenariilor)
d) Evolutia prezumata a tarifelor (dac este cazul)
e) Evolutia prezumata a costurilor de operare (servicii existente, personal, energie, operarea
noilor investitii, ntreinerea de rutina i reparatii)
f) Evolutia prezumata a veniturilor (dac este cazul)
g) Analiza cost-beneficiu
h) Riscuri asumate (tehnice, financiare, instituionale, legale)
i) Analiza de sensitivitate
j) Indicatori calitativi
k) Indicatori cantitativi
6. Finantarea investitiei
Din valoarea totala a investitiei:
- sume nerambursabile provenite de la Comisia Europeana;
- mprumuturi;
- buget de stat;
- buget local.
7. Estimari privind forta de munc ocupata prin realizarea investitiei
a) Numar de locuri de munc create n faza de execuie
b) Numar de locuri de munc create n faza de operare
8. Avize i acorduri
Avizele i acordurile emise de organele n drept, potrivit legislaiei n vigoare, privind:
- avizul ordonatorului principal de credite privind necesitatea i oportunitatea realizrii
investitiei;
- certificatul de urbanism, cu incadrarea amplasamentului n planul urbanistic, avizat i
aprobat potrivit legii;
- avizele privind asigurarea utilitatilor (energie termica i electrica, gaz metan, apa,
canal, telecomunicatii etc.);
- avizele pentru consumul de combustibil;
- acordurile i avizele pentru protectia mediului i a apelor;
- alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispoziiilor legale.
B. Prile desenate
- Plan de amplasare n zona (1:25.000-1:5.000)
- Plan general (1:5.000-1:500)
-------------Portiunea cuprinzand Coninutul-cadru al studiului de fezabilitate pentru proiectele ce
urmeaza a fi realizate cu asistena financiar nerambursabil din partea Comisiei Europene a
fost introdusa de art. I din ORDINUL nr. 762 din 7 iunie 2005, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 532 din 23 iunie 2005.
Coninutul-cadru al proiectului tehnic
A. Prile scrise

1. Descrierea general a lucrrilor


1.1. Elemente generale:
Proiectul tehnic verificat, avizat i aprobat potrivit prevederilor legale reprezinta
documentaia scrisa i desenata pe baza careia se executa lucrarea.
Proiectul tehnic trebuie s fie elaborat n mod clar i s asigure informaii complete, astfel
nct autoritatea contractant s obin date tehnice i economice complete privind viitoarea
lucrare care va raspunde cerinelor sale tehnice, economice i tehnologice.
De asemenea, este necesar ca proiectul tehnic s fie complet i suficient de clar, astfel

6/11/2016 10:51 AM

ORDIN (A) 1013 06/06/2001

23 din 33

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G299UF6NF7F...

nct s se poat elabora pe baza lui detaliile de execuie n conformitate cu materialele i


tehnologia de execuie propusa, dar cu respectarea stricta a prevederilor proiectului tehnic,
fr s fie necesar suplimentarea cantitilor de lucrari respective i fr a se depi
costul lucrrii, stabilit n faza de oferta pentru execuia lucrrilor.
1.2. Descrierea lucrrilor
n cadrul descrierii lucrrilor care fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri
asupra urmatoarelor elemente:
- amplasamentul;
- topografia;
- clima i fenomenele naturale specifice zonei;
- geologia, seismicitatea;
- prezentarea proiectului pe volume, brosuri, capitole;
- organizarea de santier, descriere sumara, demolari, devieri de retele etc.;
- caile de acces provizorii;
- sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon etc., pentru organizarea de santier i
definitive;
- caile de acces, caile de comunicatii etc.;
- programul de execuie a lucrrilor, graficele de lucru, programul de receptie;
- trasarea lucrrilor;
- protejarea lucrrilor executate i a materialelor din santier;
- masurarea lucrrilor;
- laboratoarele contractantului (ofertantului) i testele care cad n sarcina sa;
- curatenia n santier;
- serviciile sanitare;
- relatiile dintre contractant (ofertant), consultant i persoana juridica achizitoare
(investitor);
- memoriile tehnice, pe specialitati.
2. Caietele de sarcini pe specialitati
Caietele de sarcini dezvolta n scris elementele tehnice menionate n planse i prezinta
informaii, precizri i prescriptii complementare planselor.
Aceste caiete de sarcini se elaboreaza de ctre proiectant pe baza planselor deja terminate i
se organizeaza, de regula, n brosuri distincte, pe specialitati.
2.1. Rolul i scopul caietelor de sarcini
- Reprezinta descrierea scrisa a lucrrilor a caror execuie va face obiect al achizitiei; n
planse se face prezentarea lor grafica, iar n breviarele de calcul se justifica dimensionarea
elementelor constituente.
- Plansele, breviarele de calcul i caietele de sarcini sunt complementare. Notele explicative
inscrise n planse sunt scurte i cu caracter general, vizand n special explicitarea
desenelor.
- Conin nivelul de performan al lucrrilor, descrierea solutiilor tehnice i tehnologice
folosite, care s asigure exigentele de performan calitative.
- Detaliaza aceste note i cuprind caracteristicile i calitatile materialelor folosite,
testele i probele acestora, descriu lucrarile care se executa, calitatea, modul de realizare,
testele, verificrile i probele acestor lucrari, ordinea de execuie i de montaj i aspectul
final.
- mpreun cu plansele, trebuie s fie astfel concepute nct pe baza lor s se poat
determina cantitatile de lucrari, costurile lucrrilor i utilajelor, forta de munc i
dotarea necesar n vederea executiei lucrrilor.
- Elaborarea acestora se face pe baza breviarelor de calcul i a planselor de ctre ingineri
specialisti, pentru fiecare categorie de lucrare.
- Forma de prezentare trebuie s fie ampla, clara, sa conin i sa clarifice precizarile din
planse, sa defineasca calitatile materialelor, cu trimitere la standarde, sa defineasca
calitatea executiei, normativele i prescriptiile tehnice n vigoare.
- Stabilesc responsabilitatile pentru calitatile materialelor i ale lucrrilor i
responsabilitatile pentru teste, verificri i probe.
- Orice neclaritate n execuia lucrrilor trebuie s i gaseasca precizri n caietele de
sarcini.
- Nu trebuie s fie restrictive.
- Redactarea acestora trebuie s fie concisa, sistematizata i exprimarea se va face cu
minimum de cuvinte.
- Sa prevada modul de urmrire a comportarii n timp a lucrrii.
- Sa prevada masurile i actiunile de demontare, de demolare (inclusiv reintegrarea n mediul
natural al deseurilor), dup expirarea perioadei de viaa (postutilizarea).
2.2. Tipuri i forme de caiete de sarcini
n functie de destinatie caietele de sarcini pot fi:
- caiete de sarcini pentru execuia lucrrilor;
- caiete de sarcini pentru receptii, teste, probe, verificri i puneri n functiune,
urmarirea comportarii n timp a construciilor i coninutul cartii tehnice a construciei;
- caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, utilaje, echipamente i confectii diverse.
n functie de domeniul la care se refer caietele de sarcini pot fi:
- caiete de sarcini generale care se refer la lucrari curente n domeniul construciilor i
care acopera majoritatea categoriilor de lucrari; acestea se pot sistematiza pe categorii i
capitole de lucrari, pot deveni repetitive i pot fi introduse n memoria calculatoarelor;

6/11/2016 10:51 AM

ORDIN (A) 1013 06/06/2001

24 din 33

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G299UF6NF7F...

- caiete de sarcini speciale care se refer la lucrari specifice i care sunt elaborate
independent pentru fiecare lucrare.
2.3. Coninutul caietelor de sarcini
Dat fiind ca fiecare lucrare n constructii are un anumit specific, caietele de sarcini sunt
elaborate pentru fiecare lucrare, folosindu-se, dac este posibil, pri, seciuni, capitole
etc., elaborate anterior, verificate i adaptate la noile condiii tehnice ale lucrrii i
puse de acord cu prescriptiile tehnice n vigoare.
Astfel, coninutul unui capitol de lucrari din caietul de sarcini trebuie s cuprind:
- breviarele de calcul pentru dimensionarea elementelor de constructii i de instalaii;
- nominalizarea planselor care guverneaza lucrarea;
- proprietile fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerante, probe, teste etc. pentru
materialele componente ale lucrrii, cu indicarea standardelor;
- dimensiunea, forma, aspectul i descrierea executiei lucrrii;
- ordinea de execuie, probe, teste i verificri ale lucrrii;
- standardele, normativele i alte prescriptii care trebuie respectate la materiale, utilaje,
confectii, execuie, montaj, probe, teste i verificri;
- condiiile de receptie, masuratori, aspect, culori, tolerante etc.
3. Listele cantitilor de lucrari
Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare n vederea cuantificarii valorice i a
duratei de execuie a lucrrilor, i anume:
- centralizatorul obiectelor, pe obiectiv;
- centralizatorul categoriilor de lucrari, pe obiecte;
- listele cuprinzand cantitatile de lucrari pe capitole de lucrari, aferente categoriilor de
lucrari, cu descrierea n detaliu a acestora;
- listele cuprinzand cantitatile de utilaje i echipamente tehnologice, inclusiv dotarile
(dup caz);
- specificatiile tehnice.
4. Graficul general de realizare a lucrrii
B. Prile desenate

Sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza crora se elaboreaza prile scrise
ale proiectului i care, de regula, se compun din:
1. Planurile generale:
- planurile de amplasare a reperelor de nivelment i planimetrice;
- planurile topografice principale;
- planurile de amplasare a forajelor, profilurilor geotehnice, inclusiv cu nscrierea n
acestea a condiiilor i a recomandarilor privind lucrarile de pamant i de fundare;
- planurile principale de amplasare a obiectelor, inclusiv cote de nivel, distante de
amplasare, orientari, coordonate, axe, repere de nivelment i planimetrice, cotele +/- 0,00,
cotele trotuarelor, cotele i distantele principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor,
aleilor pietonale, platformelor etc.;
- planurile principale privind sistematizarea pe verticala a terenului, inclusiv nscrierea n
acestea a volumelor de terasamente, sapaturi-umpluturi, depozite de pamant, volumul pamantului
transportat (excedent i deficit), lucrarile privind stratul vegetal, precum i precizri
privind utilajele i echipamentele de lucru, completari i alte date i elemente tehnice i
tehnologice;
- planurile principale privind constructiile subterane - amplasarea lor, seciuni, profiluri
longitudinale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj i armare, ariile i marca seciunilor din
otel, marca betoanelor, protectii i izolatii hidrofuge, protectii mpotriva agresivitatii
solului, a coroziunii etc.;
- planurile de amplasare a reperelor fixe i mobile de trasare.
2. Plansele principale ale obiectelor
Se recomanda ca fiecare obiect subteran sau suprateran s aib un numar sau un cod i o
denumire proprii, iar plansele s fie organizate ntr-un volum propriu, independent pentru
fiecare obiect.
n cazul n care proiectul este voluminos plansele se vor organiza n volume i/sau brosuri
pentru fiecare specialitate, distinct.
3. Arhitectura
Va cuprinde planse principale privind arhitectura fiecarui obiect, inclusiv cote, dimensiuni,
tolerante, dintre care:
- planul individual de amplasare;
- planurile de arhitectura ale nivelurilor subterane i supraterane, ale teraselor,
acoperisurilor etc., inclusiv cote, dimensiuni, suprafete, functiuni tehnologice, cu precizri
privind materialele, confectiile etc.;
- seciuni, fatade, detalii importante, cotate etc.;
- tablouri de prefabricate, confectii;
- tablouri de tamplarii i tablouri de finisaje interioare i exterioare.
Plansele vor contine cote, dimensiuni, distante, functiuni, arii, precizri privind finisajele
i calitatea acestora etc.
4. Structura
Va cuprinde plansele principale privind alcatuirea i execuia structurii de rezistenta,
pentru fiecare obiect, i anume:
- planurile infrastructurii i seciunile caracteristice cotate;

6/11/2016 10:51 AM

ORDIN (A) 1013 06/06/2001

25 din 33

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G299UF6NF7F...

- planurile suprastructurii i seciunile caracteristice cotate;


- descrierea solutiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de execuie i montaj,
recomandari privind transportul, manipularea, depozitarea i montajul, care se vor inscrie pe
plansele principale.
5. Instalatiile
Vor cuprinde plansele principale privind execuia instalaiilor fiecarui obiect, inclusiv
cote, dimensiuni, tolerante etc., i anume:
- planurile principale de amplasare a utilajelor;
- scheme principale ale instalaiilor;
- seciuni, vederi, detalii principale; plansele vor contine cote, dimensiuni, calitatile
materialelor, verificrile i probele necesare, izolatii termice, acustice, protectii
anticorosive i parametrii principali ai instalaiilor.
6. Dotari i instalaii tehnologice
Vor cuprinde planurile principale de tehnologie i montaj, seciuni, vederi, detalii, inclusiv
cote, dimensiuni, tolerante, detalii montaj etc., i anume:
- desenele de ansamblu;
- schemele tehnologice ale fluxului tehnologic;
- schemele cinematice, cu indicarea principalilor parametri;
- schemele instalaiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicatii,
retele de combustibil, apa, iluminat etc., ale instalaiilor tehnologice;
- planurile de montaj, geometrii, dimensiuni de amplasare, prestatii, sarcini etc., inclusiv
schemele tehnologice de montaj;
- diagramele, nomogramele, calculele ingineresti, tehnologice i de montaj, inclusiv
materialul grafic necesar punerii n functiune i exploatarii;
- listele cu utilajele i echipamentele din componenta planurilor tehnologice, inclusiv
parametrii, performantele i caracteristicile.
7. Dotari de mobilier, inventar gospodaresc, paza contra incendiilor, protectia muncii etc.:
- planurile principale de amplasare i montaj, inclusiv cote, dimensiuni, seciuni, vederi,
tablouri de dotari etc.;
- listele cu dotari, inclusiv parametrii, performantele i caracteristicile acestora.
Seciunea IV FORMULARE
Seciunea IV contine formularele destinate, pe de o parte, sa faciliteze elaborarea i
prezentarea ofertei i a documentelor care o nsoesc i, pe de alt parte, s permit
comisiei de evaluare examinarea i evaluarea rapida i corecta a tuturor ofertelor depuse.
Fiecare candidat/ofertant care participa, n mod individual sau ca asociat, la procedura
pentru atribuirea contractului de achiziie public are obligaia de a prezenta formularele
prevzute n cadrul acestei seciuni, completate n mod corespunztor i semnate de persoanele
autorizate.
FORMULARUL 1A*)

CANDIDATUL Inregistrat la sediul autoritii contractante


.......... nr. .......... / ..........
(denumirea/numele)
SCRISOARE DE INTERES
Ctre ......................................................
(denumirea autoritii contractante i adresa completa)
Ca urmare a anuntului de participare aparut n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a VI-a,
nr. .... din ......../(ziua/luna/anul)/......, privind organizarea procedurii pentru
atribuirea contractului ......../(denumirea contractului de achiziie public)/....., ne
exprimam prin prezenta interesul de a participa, n calitate de candidat, la etapa de
selectare.
Am luat cunotina de criteriile care vor fi utilizate pentru stabilirea candidailor
selectati i anexam la prezenta scrisoare documentele de calificare solicitate.
Data completarii ......... Cu stima,
Candidat,
..................
(semnatura autorizata)

*) Formularul se utilizeaza numai n cazul aplicarii procedurii de licitaie restransa sau de


negociere competitiva cu anunt de participare (etapa de selectare a candidailor).
FORMULARUL 1B*)
CANDIDATUL Inregistrat la sediul autoritii contractante
............... nr. .......... / ..........
(denumirea/numele)
SCRISOARE DE INTERES
Ctre ......................................................
(denumirea autoritii contractante i adresa completa)
Ca urmare a invitatiei de participare nr. ...... din ........./(ziua/luna/anul) privind
organizarea procedurii pentru atribuirea contractului ............../(denumirea contractului
de achiziie public), ne exprimam prin prezenta interesul de a participa, n calitate de
candidat, la etapa de selectare.

6/11/2016 10:51 AM

ORDIN (A) 1013 06/06/2001

26 din 33

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G299UF6NF7F...

Am luat cunotina de criteriile care vor fi utilizate pentru stabilirea candidailor


selectati i anexam la prezenta scrisoare documentele de calificare solicitate.
Data completarii ................ Cu stima,
Candidat,
.....................
(semnatura autorizata)
---------------*) Formularul se utilizeaza numai n cazul aplicarii procedurii de licitaie restransa sau de
negociere competitiva fr anunt de participare (etapa de selectare a candidailor).
FORMULARUL 2A*)
OFERTANTUL Inregistrat la sediul autoritii contractante
............. nr. .......... / ..........
(denumirea/numele)
SCRISOARE DE INAINTARE
Ctre .....................................................
(denumirea autoritii contractante i adresa completa)
Ca urmare a anuntului de participare aparut n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a VI-a,
nr. ..... din ............/(ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea
contractului .................../(denumirea contractului de achiziie public),
noi ................../(denumirea/numele ofertantului) va transmitem alaturat urmatoarele:
1. Documentul ................/(tipul, seria/numrul, emitentul) privind garantia pentru
participare, n cuantumul i n forma stabilite de dumneavoastra prin documentaia pentru
elaborarea i prezentarea ofertei;
2. coletul sigilat i marcat n mod vizibil, coninnd, n original i ntr-un numar de
....... copii:
a) oferta;
b) documentele care nsoesc oferta.
Avem speranta ca oferta noastra este corespunztoare i va satisface cerinele.
Data completarii ............... Cu stima,
Ofertant,
...............
(semnatura autorizata)
--------------*) Formularul se utilizeaza numai n cazul aplicarii procedurii de licitaie deschisa.
FORMULARUL 2B*)
OFERTANTUL Inregistrat la sediul autoritii contractante
............... nr. .......... / ..........
(denumirea/numele)
SCRISOARE DE INAINTARE
Ctre .....................................................
(denumirea autoritii contractante i adresa completa)
Ca urmare a invitatiei de participare nr. ... din .........../(ziua/luna/anul) prin care
suntem invitati sa prezentam oferta n scopul atribuirii contractului ........../(denumirea
contractului de achiziie public) noi ............./(denumirea/numele ofertantului) va
transmitem alaturat urmatoarele:
1. Documentul ............./(tipul, seria/numrul, emitentul) privind garantia pentru
participare, n cuantumul i n forma stabilite de dumneavoastra prin documentaia pentru
elaborarea i prezentarea ofertei;
2. coletul sigilat i marcat n mod vizibil, coninnd, n original i ntr-un numar de
........ copii:
a) oferta;
b) documentele care nsoesc oferta.
Avem speranta ca oferta noastra este corespunztoare i va satisface cerinele.
Data completarii ............ Cu stima,
Ofertant,
................
(semnatura autorizata)
--------------*) Formularul se utilizeaza numai n cazul aplicarii procedurii de licitaie restransa sau de
negociere competitiva (etapa de evaluare a ofertelor).
FORMULARUL 3
OFERTANTUL
................
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTA
Ctre .....................................................
(denumirea autoritii contractante i adresa completa)
Domnilor,
1. Examinand documentaia pentru elaborarea i prezentarea ofertei, subsemnatii, reprezentanti
ai ofertantului ............/(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, n conformitate cu
prevederile i cerinele cuprinse n documentaia mentionata mai sus, sa prestam
................./(denumirea serviciului) pentru suma de/la un tarif de/la un tarif mediu de
(se elimina optiunile neaplicabile) ........../(suma n litere i cifre) lei, reprezentand

6/11/2016 10:51 AM

ORDIN (A) 1013 06/06/2001

27 din 33

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G299UF6NF7F...

........../(suma n litere i cifre) euro, la care se adauga taxa pe valoarea adugat n


valoare de ........../(suma n litere i cifre) lei.
2. Ne angajam ca, n cazul n care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam
serviciile n conformitate cu graficul de timp anexat.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durat de ......../(durata n
litere i n cifre) zile, respectiv pn la data de .........../(ziua/luna/anul), i ea va
rmne obligatorie pentru noi i poate fi acceptata oricand nainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
4. Pn la incheierea i semnarea contractului de achiziie public aceasta oferta, mpreun
cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita
castigatoare, vor constitui un contract angajant ntre noi.
5. Alaturi de oferta de baza:
[] depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate ntr-un formular de oferta
separat, marcat n mod clar "alternativa";
[] nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza opiunea corespunztoare)
6. Am neles i consimtim ca, n cazul n care oferta noastra este stabilita ca fiind
castigatoare, sa constituim garantia de buna execuie n conformitate cu prevederile din
documentaia pentru elaborarea i prezentarea ofertei.
7. nelegem c nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai sczut pret sau orice alta
oferta pe care o puteti primi.
Data ......./......./.......
............../(semnatura) n calitate de .........., legal autorizat sa semnez oferta pentru
i n numele ................../(denumirea/numele ofertantului)
FORMULARUL 4
BANCA
...........
(denumirea)
SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA
pentru participare cu oferta la procedura de atribuire
a contractului de achiziie public
Ctre ......................................................
(denumirea autoritii contractante i adresa completa)
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .............../(denumirea contractului
de achiziie public), noi ........../(denumirea bncii), avnd sediul nregistrat la
.........../(adresa bncii), ne obligam fa de ............../(denumirea autoritii
contractante) sa platim suma de .............../(n litere i n cifre), la prima sa cerere
scrisa i fr ca aceasta s aib obligaia de a-i motiva cererea respectiva, cu condiia ca
n cererea sa autoritatea contractant sa specifice ca suma ceruta de ea i datorata ei este
din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situaiile urmatoare:
a) ofertantul .............../(denumirea/numele) i-a retras oferta n perioada de
valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ............../(denumirea/numele) nu a
constituit garantia de buna execuie n perioada de valabilitate a ofertei;
c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul .............../(denumirea/numele) a
refuzat s semneze contractul de achiziie public n perioada de valabilitate a ofertei.
Prezenta garantie este valabila pn la data de ......................
Parafata de Banca .................... n ziua ... luna .... anul ....
(semnatura autorizata)
FORMULARUL 5
BANCA
............
(denumirea)
SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUIE
Ctre ......................................................
(denumirea autoritii contractante i adresa completa)
Cu privire la contractul de achiziie public .............../(denumirea contractului),
incheiat ntre ..........., n calitate de contractant, i .............., n calitate de
achizitor, ne obligam prin prezenta sa platim n favoarea achizitorului, pn la concurenta
sumei de ........ reprezentand ........ % din valoarea contractului respectiv, orice suma
ceruta de acesta la prima sa cerere nsoit de o declaratie cu privire la neindeplinirea
obligaiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevzute n contractul de
achiziie public mentionat mai sus. Plata se va face n termenul mentionat n cerere, fr
nici o alta formalitate suplimentara din partea achizitorului sau a contractantului.
Prezenta garantie este valabila pn la data de .......... .
n cazul n care prile contractante sunt de acord sa prelungeasc perioada de valabilitate a
garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului
bncii, se va obtine acordul nostru prealabil; n caz contrar prezenta scrisoare de garantie
i pierde valabilitatea.
Parafata de Banca ...................... n ziua .... luna .... anul ....
(semnatura autorizata)
FORMULARUL B1
CANDIDATUL/OFERTANTUL

6/11/2016 10:51 AM

ORDIN (A) 1013 06/06/2001

28 din 33

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G299UF6NF7F...

.....................
(denumirea/numele)
DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ...................../(denumirea/numele i
sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile
aplicate faptei de fals n acte publice, c nu ne aflam n nici una dintre situaiile
prevzute la art. 30 din Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziiile
publice.
2. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i
neleg ca autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i
confirmarii declaratiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii
suplimentare privind eligibilitatea noastra, precum i experienta, competena i resursele de
care dispunem.
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informaii reprezentantilor autorizati ai autoritii
contractante .................../(denumirea i adresa autoritii contractante) cu privire la
orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastra.
4. Prezenta declaratie este valabila pn la data de ............../(se precizeaza data
expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)
Data completarii ............
Candidat/ofertant,
....................
(semnatura autorizata)
FORMULARUL B2
CANDIDATUL/OFERTANTUL
.....................
(denumirea/numele)
INFORMATII GENERALE
1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
Telex:
E-mail:
5. Certificatul de inmatriculare/nregistrare ..................../(numrul, data i locul de
inmatriculare/nregistrare)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: ....................../(n conformitate cu prevederile
din statutul propriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dac este cazul: .............../(adrese
complete, telefon/telex/fax, certificate de inmatriculare/nregistrare)
8. Principala piaa a afacerilor:
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Cifra de afaceri anual


Cifra de afaceri anual
Anul
la 31 decembrie
la 31 decembrie
(mii lei)
(echivalent euro)

1.

2.

3.

Media anual:

Candidat/ofertant,
....................
(semnatura autorizata)
FORMULARUL B3
CANDIDATUL/OFERTANTUL
......................
(denumirea/numele)
EXPERIENTA SIMILARA*)
1. Denumirea i obiectul contractului:
Numrul i data contractului:
2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului:
Adresa beneficiarului/clientului:
Tara:
3. Calitatea n care a participat la indeplinirea contractului:
(se bifeaza opiunea corespunztoare)
[] contractant unic sau contractant conducator (lider de asociaie)

6/11/2016 10:51 AM

ORDIN (A) 1013 06/06/2001

29 din 33

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G299UF6NF7F...

[] contractant asociat
[] subcontractant
4. Valoarea contractului

exprimata n
moneda n care
s-a incheiat
contractul
a) initiala (la data semnarii contractului):
...
b) finala (la data finalizarii contractului):
...

exprimata n
echivalent
euro
...
...

5. Dac au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora i modul lor de
solutionare:
6. Gama de servicii prestate n baza contractului, precum i alte aspecte relevante prin care
ofertantul/candidatul i sustine experienta similara:
Candidat/ofertant,
....................
(semnatura autorizata)
----------------*) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract n parte, care vor fi confirmate, la
cererea comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv.
FORMULARUL C1*)
OFERTANTUL
..................
(denumirea/numele)
GRAFIC DE TIMP PENTRU INDEPLINIREA SARCINILOR

Numele*1)
Functia
Sarcina
ziua/sptmna/luna Numrul de zile/
(raportri
saptamani/luni
solicitate)

1
2
3
...
1.
total 1
2.
total 2
...
total ...

--------------*1) Este necesar numai nominalizarea persoanelor cu sarcini de conducere, precum i, n


functie de cerinele din Fisa de date a achizitiei, specialistii cu sarcini "cheie" n
indeplinirea contractului de servicii.
*) Acest formular este optional i poate fi utilizat n cazul solicitarii prevzute n
seciunea I la C.6.2 lit. b). Autoritatea contractant are dreptul de a solicita completarea
acestui formular sau completarea unui formular adaptat dup acest model, n functie de
specificul serviciilor a caror prestare reprezint obiectul contractului de achiziie public.

Denumirea
Numrul de persoane
ziua/sptmna/luna Numrul de zile/
activitii
aferente fiecarei
saptamani/luni
activiti

1
2
3
...
1.
total 1
2.
total 2
...
total ...

Ofertant,
.................
(semnatura autorizata)
FORMULARUL C2*)
CENTRALIZATOR DE PRETURI

Nr.
Tariful
Remuneratia
Preul
Taxa pe
c
Activitatea
unitar
personalului Procen- total
Procent*2) valoarea
r
(gama/faza)
tul*1)
adugat
t.
(mii lei)

0
1
2
3
4
5
6
7

1.
mii lei:
mii lei:
mii lei:
euro:
euro:
euro:
2.
mii lei:
mii lei:
mii lei:
euro:
euro:
euro:
...
mii lei:
mii lei:
mii lei:
euro:
euro:
euro:
TOTAL
mii lei:
mii lei:
mii lei:
euro:
euro:
euro:

6/11/2016 10:51 AM

ORDIN (A) 1013 06/06/2001

30 din 33

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G299UF6NF7F...

--------------*1) Remuneratia aferenta mainii de lucru formata din ceteni romni, calculat ca o cota
procentuala din remuneratia totala.
*2) Partea din contract, calculat ca o cota procentuala din preul total, care urmeaza s fie
indeplinita de asociai i/sau de subcontractori, care sunt persoane fizice sau juridice
romne.
Serviciul se ncadreaz n grupa: ......................................
(se precizeaza grupa IIIA sau IIIB, dup caz)
Ofertant,
..................
(semnatura autorizata)
------------*) Acest formular este aplicabil pentru prevederile de la C.7.2 din seciunea I. Autoritatea
contractant are dreptul de a modifica/adapta formularul n functie de specificul serviciilor
a caror prestare reprezinta obiectul contractului de achiziie public, avnd ns obligaia
de a pastra nealterate principalele informaii prevzute de formularul recomandat.
Seciunea V CONTRACT DE PRESTARE DE SERVICII
nr. ........ din ...........
1. Pri contractante
ntre
autoritatea contractant .........., adresa sediului........., telefon/fax ......., numar de
inmatriculare ........, cod fiscal ........, cont trezorerie ........, reprezentata prin
.........../(denumirea conductorului), functia .........., n calitate de achizitor,
i
prestatorul .............../(denumirea), adresa sediului ........, telefon/fax .......,
numrul de inmatriculare ........, cod fiscal ......., cont (trezorerie, banca) ........,
reprezentat prin ............/(denumirea conductorului), functia ........, n calitate de
prestator, a intervenit prezentul contract.
2. Obiectul i preul contractului
2.1. - Prestatorul se obliga se presteze .............../(denumirea serviciilor) n
perioada/perioadele convenite i n conformitate cu oblibaiile asumate prin prezentul
contract.
2.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca prestatorului preul convenit pentru indeplinirea
contractului de servicii ...................../(denumirea).
2.3. - Preul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de ctre
achizitor, conform graficului de plati, este de ...... mii lei, din care T.V.A. ... mii lei.
3. Durata contractului
3.1. - Prestatorul se obliga sa presteze ..................../(denumirea serviciilor), astfel
cum este prevzut n graficul de prestare pentru indeplinirea sarcinilor, n decurs de
............../(zile/luni calendaristice) de la data intrarii n vigoare a contractului.
4. Definitii
4.1. - n prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a) contract - actul juridic care reprezinta acordul de voina al celor dou pri incheiat
ntre o autoritate contractant, n calitate de achizitor, i un prestator de servicii, n
calitate de prestator;
b) achizitor i prestator - prile contractante, astfel cum sunt acestea denumite n
prezentul contract;
c) preul contractului - preul platibil prestatorului de ctre achizitor, n baza
contractului, pentru indeplinirea integral i corespunztoare a tuturor obligaiilor asumate
prin contract;
d) servicii - activiti a caror prestare face obiectul contractului;
e) produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb i orice alte bunuri
cuprinse n anexa/anexele la prezentul contract i pe care prestatorul are obligaia de a le
furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;
f) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevzute n Caietul de
sarcini i n propunerea tehnica;
g) forta major - un eveniment mai presus de controlul prilor, care nu se datoreaz greselii
sau vinii acestora, care nu putea fi prevzut la momentul incheierii contractului i care face
imposibila executarea i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundaii sau orice alte catastrofe naturale,
restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiva ci
enuntiativa. Nu este considerat forta major un eveniment asemenea celor de mai sus, care,
fr a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaiilor
uneia din pri.
h) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
5. Aplicabilitate
5.1. - Contractul de servicii intr n vigoare dup constituirea garantiei bancare de buna
execuie, astfel cum s-a convenit la pct. 10, la data de ........./(se precizeaza data la care
intr n vigoare contractul).

6/11/2016 10:51 AM

ORDIN (A) 1013 06/06/2001

31 din 33

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G299UF6NF7F...

6. Documentele contractului
6.1. - Documentele prezentului contract sunt:
a) graficul de prestare;
b) acte aditionale, dac exista;
c) propunerea tehnica i propunerea financiar;
d) Caietul de sarcini;
e) alte anexe la contract.
7. Standarde
7.1. - Serviciile prestate n baza contractului vor respecta standardele prezentate de ctre
prestator n propunerea sa tehnica.
8. Caracterul confidential al contractului
8.1. - (1) O parte contractant nu are dreptul, fr acordul scris al celeilalte pri:
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei tere pri, n afara
acelor persoane implicate n indeplinirea contractului;
b) de a utiliza informaiile i documentele obtinute sau la care are acces n perioada de
derulare a contractului, n alt scop decat acela de a-i ndeplini oblibaiile contractuale.
(2) Dezvaluirea oricarei informaii fa de persoanele implicate n indeplinirea contractului
se va face confidential i se va extinde numai asupra acelor informaii necesare n vederea
indeplinirii contractului.
8.2. - O parte contractant va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informaii
referitoare la contract dac:
a) informatia era cunoscuta prii contractante nainte ca ea sa fi fost primita de la
cealalta parte contractant; sau
b) informatia a fost dezvaluita dup ce a fost obinut acordul scris al celeilalte pri
contractante pentru asemenea dezvaluire; sau
c) partea contractant a fost obligata n mod legal sa dezvaluie informatia.
9. Drepturi de proprietate intelectuala
9.1. - Prestatorul are obligaia de a despagubi achizitorul mpotriva oricror:
a) reclamatii i aciuni n justiie, ce rezult din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci nregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau n legtur cu prestarea serviciilor; i
b) daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepia
situaiei n care o astfel de nclcare rezult din respectarea Caietului de sarcini ntocmit
de ctre achizitor.
10. Garantia de buna execuie a contractului
10.1. - (1) Prestatorul are obligaia de a constitui garantia de buna execuie a contractului
n perioada convenita n contract.
(2) Achizitorul are obligaia de a elibera garantia pentru participare i de a emite ordinul
de incepere a contractului numai dup ce prestatorul a facut dovada constituirii garantiei de
buna execuie.
10.2. - Cuantumul garantiei de buna execuie a contractului reprezinta un procent din preul
contractului.
(se precizeaza cuantumul garantiei de buna execuie a contractului, modul de constituire,
perioada pentru care se constituie i modul de restituire)
10.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna execuie, n
limita prejudiciului creat, dac prestatorul nu i indeplineste oblibaiile asumate prin
prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna execuie
achizitorul are obligaia de a notifica acest lucru prestatorului, precizand totodata
oblibaiile care nu au fost respectate.
11. Responsabilitatile prestatorului
11.1. - (1) Prestatorul are obligaia de a presta serviciile prevzute n contract cu
profesionalismul i promptitudinea cuvenite angajamentului asumat i n conformitate cu
propunerea sa tehnica.
(2) Prestatorul are obligaia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele
umane, materiale, instalatiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de natura provizorie,
fie definitive cerute de i pentru contract, n msura n care necesitatea asigurarii acestora
este prevzut n contract sau se poate deduce n mod rezonabil din contract.
11.2. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor n conformitate cu
graficul de prestare convenit. Totodata este rspunztor att de siguran tuturor
operaiunilor i metodelor de prestare utilizate, cat i de calificarea personalului folosit
pe toata durata contractului.
(se precizeaza anexa ce contine graficul de prestare)
12. Responsabilitatile achizitorului
12.1. - Achizitorul are obligaia de a pune la dispoziie prestatorului orice faciliti
i/sau informaii pe care acesta le-a cerut n propunerea tehnica i pe care le considera
necesare pentru indeplinirea contractului.
13. Receptie i verificri
13.1. - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica i din Caietul de sarcini.
13.2. - Verificrile vor fi efectuate n conformitate cu prevederile din prezentul contract.
Achizitorul are obligaia de a notifica n scris prestatorului identitatea reprezentantilor
si mputernicii pentru acest scop.
(se precizeaza anexa care contine modul de verificare i receptie a serviciilor)

6/11/2016 10:51 AM

ORDIN (A) 1013 06/06/2001

32 din 33

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G299UF6NF7F...

14. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare


14.1. - (1) Prestatorul are obligaia de a ncepe prestarea serviciilor n timpul cel mai
scurt posibil de la primirea ordinului de incepere a contractului.
(se precizeaza data maxima de emitere a ordinului de incepere a contractului)
(2) n cazul n care prestatorul sufera intarzieri i/sau suporta costuri suplimentare,
datorate n exclusivitate achizitorului, prile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; i
b) totalul cheltuielilor aferente, dac este cazul, care se vor adauga la preul contractului.
14.2. - (1) Serviciile prestate n baza contractului sau, dac este cazul, orice faza a
acestora prevzut s fie terminata ntr-o perioad stabilita n graficul de prestare trebuie
finalizata n termenul convenit de pri, termen care se calculeaza de la data nceperii
prestarii serviciilor.
(2) n cazul n care:
a) orice motive de intarziere ce nu se datoreaz prestatorului; sau
b) alte circumstane neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin incalcarea
contractului de ctre prestator indreptatesc prestatorul s solicite prelungirea perioadei de
prestare a serviciilor sau a oricarei faze a acestora, prile vor revizui, de comun acord,
perioada de prestare i vor semna un act aditional.
14.3. - Dac pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respecta graficul de
prestare, acesta are obligaia de a notifica acest lucru, n timp util, achizitorului.
Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate n graficul de prestare se face cu acordul
prilor, prin act aditional.
14.4. - Cu excepia prevederilor clauzei 22 i n afara cazului n care achizitorul este de
acord cu o prelungire conform clauzei 14.3, o intarziere n indeplinirea contractului da
dreptul achizitorului de a solicita penaliti prestatorului potrivit prevederilor clauzei 19.
15. Modaliti de plat
15.1. - Achizitorul are obligaia de a efectua plata ctre prestator n termenul convenit de
la emiterea facturii de ctre prestator. Plile n valut se vor efectua prin respectarea
prevederilor legale.
(se precizeaza termenul de plat de la emiterea facturii i, dup caz, graficul de plat)
15.2. - Dac achizitorul nu onoreaza facturile n termen de 14 zile de la expirarea perioadei
prevzute la clauza 15.1 i fr a prejudicia dreptul prestatorului de a apela la prevederile
clauzei 19.1, acesta din urma are dreptul de a sista prestarea serviciilor sau de a diminua
ritmul prestarii i de a beneficia de reactualizarea sumei de plat la nivelul corespunztor
zilei de efectuare a platii. Imediat ce achizitorul onoreaza factura, prestatorul va relua
prestarea serviciilor n cel mai scurt timp posibil.
15.3. - Achizitorul are dreptul de a acorda avans prestatorului, dac acesta solicita, numai
contra unei scrisori de returnare a avansului i numai n limita valorica prevzut de lege.
(se precizeaza cuantumul avansului)
16. Actualizarea pretului contractului
16.1. - Pentru serviciile prestate plile datorate de achizitor prestatorului sunt cele
declarate n propunerea financiar, anexa la contract.
16.2. - Preul contractului se actualizeaza utilizandu-se formula de actualizare convenita.
(se precizeaza formula de actualizare)
17. Amendamente
17.1. - Prile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului prin act aditional numai n cazul aparitiei unor
circumstane care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora i care nu au putut fi
prevzute la data incheierii contractului.
18. Subcontractanti
18.1. - Prestatorul are obligaia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnai, n
aceleasi condiii n care el a semnat contractul cu achizitorul.
18.2. - (1) Prestatorul are obligaia de a prezenta la incheierea contractului toate
contractele incheiate cu subcontractantii desemnai.
(2) Lista cuprinzand subcontractantii, cu datele de recunoastere ale acestora, precum i
contractele incheiate cu acestia se constituie n anexe la contract.
18.3. - (1) Prestatorul este pe deplin rspunztor fa de achizitor de modul n care
indeplineste contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin rspunztor fa de prestator de modul n care i
indeplineste partea sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor dac acestia nu
i indeplinesc partea lor din contract.
18.4. - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dac acesta nu i-a indeplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preul contractului i va
fi notificata achizitorului.
19. Penaliti, daune-interese
19.1. - n cazul n care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste s i indeplineasca
oblibaiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din preul
contractului, ca penaliti, o sum echivalenta cu o cota procentuala din preul contractului.
(se precizeaza cota procentuala pentru fiecare zi/sptmna de intarziere, pn la
indeplinirea efectiva a obligaiilor)
19.2. - n cazul n care achizitorul nu onoreaza facturile n termen de 28 de zile de la
expirarea perioadei prevzute la clauza 15.1, acesta are obligaia de a plati, ca penaliti,

6/11/2016 10:51 AM

ORDIN (A) 1013 06/06/2001

33 din 33

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G299UF6NF7F...

o sum echivalenta cu o cota procentuala din plata neefectuata.


(se precizeaza cota procentuala pentru fiecare zi/sptmna de intarziere, pn la
indeplinirea efectiva a obligaiilor)
20. Rezilierea contractului
20.1. - Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul contract de ctre una dintre pri
da dreptul prii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii i de a pretinde plata
de dauneinterese.
20.2. - Achizitorul i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, n cel
mult 30 de zile de la aparitia unor circumstane care nu au putut fi prevzute la data
incheierii contractului i care conduc la modificarea clauzelor contractuale n asa msura
nct indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.
20.3. - n cazul prevzut la clauza 20.2 prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunztoare pentru partea din contract indeplinita pn la data denuntarii unilaterale a
contractului.
21. Cesiunea
21.1. - Prestatorul are obligaia de a nu transfera total sau parial oblibaiile sale asumate
prin contract, fr s obin n prealabil acordul scris al achizitorului.
21.2. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garantia sau
orice alte obligaii asumate prin contract.
22. Forta major
22.1. - Forta major este constatata de o autoritate competent.
22.2. - Forta major exonereaza prile contractante de indeplinirea obligaiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada n care aceasta acioneaz.
22.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata n perioada de actiune a forei majore, dar
fr a prejudicia drepturile ce li se cuveneau prilor pn la aparitia acesteia.
22.4. - Partea contractant care invoca forta major are obligaia de a notifica celeilalte
pri, imediat i n mod complet, producerea acesteia i de a lua orice msuri care i stau la
dispoziie n vederea limitarii consecintelor.
22.5. - Dac forta major acioneaz sau se estimeaza ca va actiona o perioad mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte pri ncetarea de plin drept a
prezentului contract, fr ca vreuna dintre pri s poat pretinde celeilalte daune-interese.
23. Solutionarea litigiilor
23.1. - Achizitorul i prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi ntre ei n
cadrul sau n legtur cu indeplinirea contractului.
23.2. - Dac dup 15 zile de la nceperea acestor tratative neoficiale achizitorul i
prestatorul nu reusesc sa rezolve n mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate
solicita ca disputa s se solutioneze fie prin arbitraj la Camera de Comert i Industrie a
Romniei i a Municipiului Bucureti, fie de ctre instantele judectoreti din Romnia.
(se precizeaza modalitatea de solutionare a litigiilor)
24. Limba care guverneaza contractul
24.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romn.
25. Comunicari
25.1. - (1) Orice comunicare ntre pri, referitoare la indeplinirea prezentului contract,
trebuie s fie transmisa n scris.
(2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii, cat i n momentul
primirii.
25.2. - Comunicarile ntre pri se pot face i prin telefon, telegrama, telex, fax sau
e-mail, cu condiia confirmarii n scris a primirii comunicarii.
26. Legea aplicabila contractului
26.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia.
Achizitor,
Prestator,
...................
.....................
(semnatura autorizata)
(semnatura autorizata)
L.S.
L.S.
----------------

6/11/2016 10:51 AM

S-ar putea să vă placă și