Sunteți pe pagina 1din 60

Se aprob,

Preedinte,
Ion DUMITREL
FISA DE DATE A ACHIZITIEI
SECIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANT
I.1) DENUMIRE, ADRES I PUNCT(E) DE CONTACT
Denumire oficial: JUDETUL ALBA prin CONSILIUL JUDETEAN ALBA
Adres: P-a I. I. Brtianu, nr.1
Localitate: MUNICIPIUL ALBA IULIA

Cod potal: 510118

ara: ROMNIA

Punct(e) de contact: CONSILIUL JUDETEAN ALBA

Telefon: 0258/813380 int. 1102

n atenia d-nei Camelia Galac


E-mail: cjalba@cjalba.ro

Fax: 0258/813325

Adresa/ele de internet (dac este cazul): www.cjalba.ro


Adresa sediului principal al autoritii contractante (URL): www.cjalba.ro
Adresa profilului cumprtorului (URL):

Alte informaii pot fi obinute la:


Punctul (punctele) de contact menionat(e) anterior
Altele: completai anexa A.I
Caietul de sarcini i documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv i sistemul de achiziie dinamic)
pot fi obinute la:
Punctul (punctele) de contact menionat(e) anterior
Altele: completai anexa A.II
Ofertele sau solicitrile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact menionat(e) anterior
Altele: completai anexa A.III
Date limit de primire a solicitrilor de clarificri
Data 27.02.2014 ora limit 1200
Solicitrile vor fi transmise numai in scris la:
adresa: P-ta I.I.Bratianu, nr.1, Municipiul Alba Iulia, JUDEUL ALBA, Consiliul judeean Alba, Fax: 0258/813325
Data limit de transmitere a rspunsului la clarificri:
Data 28.02.2014 ora limit 1500
Rspunsul la solicitrile de clarificare vor fi postate numai pe SEAP.

I.2) TIPUL AUTORITII CONTRACTANTE I ACTIVITATEA PRINCIPAL (ACTIVITILE PRINCIPALE)


Minister sau orice alt autoritate naional sau federal, inclusiv

Servicii publice generale

subdiviziunile regionale sau locale ale acestora

Aprare

Agenie/birou naional sau federal

Ordine i siguran public

Colectivitate teritorial

Mediu

Agenie/birou regional sau local

Afaceri economice i financiare

Organism de drept public

Sntate

Instituie/agenie european sau organizaie european

Construcii i amenajri teritoriale

Altele (precizai): autoriti locale

Protecie social

Recreere, cultur i religie


Educaie
Altele (precizai): servicii generale ale administraiei
publice
Autoritatea contractant acioneaz n numele altor autoriti contractante

da

nu

Sau, dup caz


Producere, transport i distribuie de gaz i de energie termic

Ap

Electricitate

Servicii potale

Prospectare i extragere a gazului i petrolului

Servicii feroviare

Prospectare i extragere a crbunelui i a altor combustibili solizi

Servicii feroviare urbane, de tramvai sau de autobuz


Activiti portuare
Activiti aeroportuare

SECIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea dat contractului de autoritatea contractant

,,Executare de marcaje rutiere orizontale longitudinale, transversale si termoplastice


II.1.2) Tipul contractului i locul de executare a lucrrilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

a) Lucrri

b) Produse

c) Servicii

Executare

Cumprare

Categoria serviciilor: nr.

Proiectare i executare

Leasing

Executarea, prin orice

nchiriere

mijloace, a unei lucrri,

nchiriere cu opiune de

conform cerinelor

cumprare

specificate de autoritatea

O combinaie ntre acestea

contractant

Cumprare in rate

Locul principal de executare:

Locul principal de livrare:

Locul principal de prestare:


Cod NUTS

Drumurile judetene din judetul Alba


Cod NUTS: RO121 - Alba

Cod NUTS: RO121 - Alba

II.1.3) Procedura implic


Un contract de achiziii publice

Punerea n aplicare a unui sistem de achiziie dinamic (SAD)

ncheierea unui acord-cadru

II.1.4) Informaii privind acordul-cadru (dup caz)


Acord-cadru cu mai muli operatori economici

Numrul sau, dup caz, numrul maxim de participani la

Acord-cadru cu un singur
operator economic

acordul-cadru preconizat
Posibilitatea de a relua competiia cu semnatarii acordului cadru
da nu
Dac DA,
__________________________________________

(se fac precizri suplimentare referitoare la modul de desfurare a


relurii competiiei ntre semnatarii unui acord-cadru)
Durata acordului-cadru: Durata n ani:

Justificarea unui acord-cadru a crui durat depete patru ani:


Estimarea valorii totale a achiziiilor pentru ntreaga durat a acordului-cadru (dup caz; numai n cifre):
sau intervalul: ntre _____________ i _______________

Moned:

lei

Frecvena i valoarea contractelor care urmeaz s fie atribuite (dac se cunosc): Valoarea estimata a celui mai mare contract
subsecvent este de
II.1.5) Descrierea succint a contractului sau a achiziiei/achiziiilor

Executare marcaje rutiere pe drumurile judetene din judetul Alba, - conform caietului de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziiile)
Vocabular principal

Vocabular suplimentar (dup caz)

Obiect principal

45233221-4 Lucrari de marcaj rutier

- - -

Obiect(e) suplimentar(e)

- - -

- - -

- - -

- - -
- - -

II.1.7) Contractul intr sub incidena acordului privind contractele de achiziii publice

da nu

II.1.8) mprire n loturi (pentru precizri privind loturile utilizai

da nu

anexa B de cte ori este necesar, pentru fiecare lot n parte)


Dac da, este necesar s se depun oferte pentru (bifai o singur csu):
un singur lot

unul sau mai multe loturi

toate loturile

II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)

da nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea total sau domeniul :Executare marcaje rutiere pe drumurile judetene din judetul Alba,
Total lucrari:
A.1.- cantitile maxime previzionate de lucrri, pe ntreaga durat de derulare a contractului, sunt prezentate n Anexa nr.1 la
Caietul de sarcini.
Valoarea estimata de 400.000 lei
II.2.2) Opiuni (dup caz)

da nu

Dac da, descrierea acestor opiuni: ____________________________________________________________


Dac se cunoate, calendarul prevzut de aplicare a respectivelor opiuni:
n luni: sau n zile: (de la data atribuirii contractului)
Numrul de prelungiri posibile (dup caz): sau interval: ntre i
Dac se cunoate, n cazul contractelor de produse sau de servicii care pot fi prelungite, calendarul prevzut al contractelor
ulterioare: n luni: sau n zile: (de la data atribuirii contractului)

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


Durata n luni: 10 luni

II.4) AJUSTAREA PREULUI CONTRACTULUI


II.4.1. Ajustarea preului contractului

da nu

Dac DA, se va preciza modul de ajustare a preului contractului (n ce condiii, cnd, cum, formula de ajustare aplicabil)

SECIUNEA III: INFORMAII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE I TEHNICE


III.1) CONDIII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1) Depozite valorice i garanii solicitate (dup caz)


III.1.1.a) Garanie de participare:

da nu

III.1.1.b) Garanie de bun execuie

da nu

Cuantumul garaniei de buna execuie a contractului este 10% din preul contractului, fara TVA.
Garantia de buna execuie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara
(Formular O) sau de o societate de asigurri, care devine anexa la contract, prin depunerea la casieria autoritatii
contractante a sumei in numerar, daca partile convin, prin reineri succesive din sumele datorate pentru facturi pariale. In
acest caz contractantul are obligaia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in
administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispoziia autoritatii contractante. Suma iniiala care se depune de
ctre contractant in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din preul contractului.

III.1.2) Principalele modaliti de finanare i plat i/sau trimitere la dispoziiile relevante


Bugetul local

III.1.3) Forma juridic pe care o va lua grupul de operatori economici cruia i se atribuie contractul (dup caz)
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificrile si completrile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supus altor condiii speciale (dup caz)

da nu

Dac da, descrierea acestor condiii

III.1.5. Legislaia aplicabil


a) Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune
de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 337/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare;
b) Hotrrea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de
achiziie public din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a
contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii;
c) legea 346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii IMM-urilor cu modificrile i completrile ulterioare
d) Respectarea tuturor dispozitiilor legale aplicabile
e) site-ul www.anrmap.ro
Orice alte acte normative relevante la obiectul caietului de sarcini.

III.2) CONDIII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situaia personal a operatorilor economici, inclusiv cerinele referitoare la nscrierea n registrul
comerului sau al profesiei
III.2.1.a) Situaia personal a candidatului sau ofertantului:
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)

Informaii i formaliti necesare pentru evaluarea respectrii cerinelor

(dup caz):

menionate:

Cerina nr. 1

Modalitatea de ndeplinire i aplicabilitatea n cadrul procedurii

Declaraii privind eligibilitatea

Cerin obligatorie: completare Formular B


In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat s ndeplineasc aceast cerin

Cerina nr. 2

Cerin obligatorie: completare Formular B 1

Declaraie privind calitatea de participant la

In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat s ndeplineasc aceast cerin

procedura de achizitie
Cerina nr. 3

Cerin obligatorie: completare Formular B2

Declaraie privind nencadrarea n prevederile

In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat s ndeplineasc aceast cerin

art. 181

- certificate de atestare fiscal


1) Certificat fiscal eliberat de Compartimentul Impozite i Taxe Locale al
unitii administrativ teritoriale de pe raza creia societatea are sediul social, care
s ateste c societatea ofertant nu se nregistreaz cu debite la bugetul local, n
original sau copie legalizat, copie lizibila cu meniunea conform cu originalul
din care sa reias situaia obligaiilor scadente in luna anterioara celei in care se
depun ofertele.
2) Certificat de atestare fiscal eliberat de organul de administrare fiscal al
unitii administrativ teritoriale de pe raza creia societatea are sediul social
privind plata obligaiilor la bugetul general consolidat, n original sau copie
legalizat, copie lizibila cu meniunea conform cu originalul din care sa reias
situaia obligaiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat s ndeplineasc aceast cerin.
- Pentru persoane juridice strine:
Operatorul economic va prezenta documente edificatoare eliberate de autoriti
ale rii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente)
pentru a rezulta apartenena / nregistrarea la organe din ara respectiv prin care s
dovedeasc c i-a ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i
contribuiilor ctre bugetul de stat i bugetul local.
Documentele vor fi prezentate n original sau n copie, la care se va altura
traducerea legalizat a acestora n limba romn, limba de redactare a ofertei fiind
limba romn.
Nu se accepta la procedura ofertani care nu i-au ndeplinit obligaiile de plat a
impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri sociale ctre bugetele componente
ale bugetului general consolidat sau este de faliment ori lichidare, afacerile i sunt
conduse de un administrator judiciar sau activitile comerciale sunt suspendate ori
fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este ntr-o situaie similar cu cele
anterioare, reglementate de lege. (alte documente echivalente emise de autoriti
competente din ara respectiv)

Cerina nr. 4

Cerin obligatorie: completare Formular B3

Declaraie pe propria rspundere privind

In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat s ndeplineasc aceast cerin

nencadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG

Persoanele cu functie de decizie din cadrul Consiliului Judetean Alba sunt

34/2006

urmatoarele:
Ion Dumitrel Presedinte Consiliul Judetean Alba
Alin Florin Cucui Vicepresedinte Consiliul Judetean Alba
Florin Claudiu Roman - Vicepresedinte Consiliul Judetean Alba
Dan Popescu Director Executiv

Cerina nr. 5

Cerin obligatorie: completare Formular A

Certificat de participare la procedura cu oferta

In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat s ndeplineasc aceast cerin

independenta

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitii profesionale


Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)

Informaii i formaliti necesare pentru evaluarea respectrii cerinelor menionate:

(dup caz):
Cerina nr. 1

Modalitatea de ndeplinire si aplicabilitatea n cadrul procedurii


1) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerului, de pe lng

Persoane juridice/fizice romne

Tribunalul Teritorial, valabil la data deschiderii ofertelor n original sau copie


legalizat, copie lizibila cu meniunea conform cu originalul Obiectul contractului
trebuie sa aib corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de
ONRC.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat s ndeplineasc aceast cerin.

Persoane juridice /fizice strine


Prezentarea oricror documente care dovedesc o form de nregistrare/atestare ori
apartenen din punct de vedere profesional, n conformitate cu prevederile legale
din ara n care candidatul/ofertantul este rezident. Documentele prezentate trebuie
s fie nregistrate/atestate la autoritile competente rii respective, i nsoite de
traducerea legalizat n limba romn.
Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata constituie condiie de
calificare.
In cazul unei oferte depusa de ctre un grup (asociere) de mai muli operatori
economici, care este declarata castigatoare, operatorii economici isi vor legaliza
asocierea nainte de semnarea contractului.

III.2.2) Capacitatea economic i financiar


Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)

Informaii i formaliti necesare pentru evaluarea respectrii cerinelor menionate:

(dup caz):
Cerina nr. 1

Modalitatea de ndeplinire

Informaii generale privind cifra de afaceri

Cerin obligatorie: completare Formular C privind declararea cifrei de afaceri pe


ultimii 3 ani (2010,2011,2012)
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat s ndeplineasc aceast cerin.

III.2.3) Capacitatea tehnic i/sau profesional


Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)

Informaii i formaliti necesare pentru evaluarea respectrii cerinelor menionate:

(dup caz):
Cerina nr. 1

Modalitatea de ndeplinire

Informaii privind capacitatea tehnic

Cerina obligatorie:
Cerinta obligatorie de calificare privind obiectul contractului, la capacitatea tehnica
si / sau profesionala autoritatea contractanta solicita :
- Declaraie privind lista principalelor lucrri similare executate n ultimii 5 ani Formular D
- Autoritatea contractant solicit prezentarea cel puin a unui contract ndeplinit n
ultimii 5 ani care a avut ca obiect lucrri de executie marcaje rutiere si a carui
valoare sa fie egala sau mai mare de 300.000 lei fara TVA.

Pentru dovedirea experienei similare Formular E se solicit prezentarea


urmtoarelor documente:
- copie dup contract sau pri relevante din contract din care s rezulte numele
beneficiarului , obiectul i durata contractului,
- procesul verbal de recepie din care s rezulte faptul c lucrrile executate au fost
duse la bun sfrit, conform reglementrilor legale n vigoare.
- recomandare din partea beneficiarului lucrrii, din care s rezulte cel puin
urmtoarele: obiectul contractului, perioada de execuie a lucrrilor, rolul ndeplinit
n cadrul contractului, modul de ndeplinire a obligaiilor contractuale.
Cerina nr. 2

Cerina obligatorie: Completare Formular G

Declaraie referitoare la utilaje, instalaii,

Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune

echipamente tehnice de care poate dispune

operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.

ofertantul pentru ndeplinirea contractului de


lucrri;
Informaii privind subcontractanii

Modalitatea de ndeplinire
- declaraie privind partea/partile din contract care sunt ndeplinite de subcontractant
si specializarea acestora - Formular H

Informaii privind asociaii

Modalitatea de ndeplinire
Mai muli operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta
comuna.
Ofertanii vor prezenta un acord preliminar de asociere, - Formular H 1, in care se
va stabili liderul de asociaie. De asemenea acordul de asociere trebuie sa
menioneze faptul ca toi asociaii sunt obligai sa rmn in asociaie pe ntreaga
durata a contractului, respectiv faptul ca acetia rspund in solidar in fata autoritii
contractante.

III.2.4) Standarde de asigurare a calitii


Informaii privind calitatea

Informaii i formaliti necesare pentru evaluarea respectrii cerinelor menionate:


Certificat care s ateste faptul c operatorul economic respect standardele de
asigurare a calitii SR EN ISO din seria 9001:2001 sau echivalent.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat s ndeplineasc aceast cerin

Nota:
Daca ofertantul nu ndeplinete una sau mai multe dintre cerinele de calificare, oferta va fi considerata inacceptabila.
Pentru demonstrarea ndeplinirii criteriilor de calificare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial Declaraia privind ndeplinirea
criteriilor de calificare, in conformitate cu prevederile art. 11, alin (4) din HG nr. 925/2006 cu modificrile si completrile ulterioare,
semnata de reprezentantul legal, prin care sa confirme ca ndeplinete criteriile de calificare, astfel cum au fost solicitate in
Documentaia de Atribuire - Formular H 2. Declaraia va fi nsoita de o anexa in care ofertantul trebuie sa menioneze succint, dar
precis, modul concret de ndeplinire a respectivelor cerine. (inclusiv daca au fost solicitate diverse valori, cantitati sau altele
asemenea).

III.2.5) Contracte rezervate (dup caz)

da nu

Contractul este rezervat unor ateliere protejate

Contractul va fi executat numai n cadrul unor programe de ocuparea forei de munc protejate

III.3) CONDIII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1) Prestarea serviciilor n cauz este rezervat unei anumite profesii

da nu

Dac da precizai actele cu putere de lege i actele administrative aplicabile:

______________________________________________________________________________________
III.3.2) Persoanele juridice au obligaia s indice numele i calificrile

da nu

profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea


serviciilor respective

SECIUNEA IV: PROCEDUR


IV.1) TIPUL PROCEDURII
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitaie deschis

Licitaie restrns
Licitaie restrns accelerat
Justificare pentru alegerea licitaiei accelerate:
Negociere
Au fost deja selectai candidai

da nu

Dac da, indicai numele i adresa operatorilor economici selectai deja n seciunea VI.3) Informaii suplimentare
Negociere accelerat
Justificare pentru alegerea negocierii accelerate:
Incredintare directa

Dialog competitiv
IV.1.2) Limitarea numrului de operatori economici invitai s prezinte oferte sau s participe
(licitaie restrns i negociere, dialog competitiv)
Numr de operatori economici preconizat
sau Numr minim preconizat i, dup caz, numr maxim
Criterii obiective de limitare a numrului de candidai:
____________________________________________________________________________________

IV.1.3) Reducerea numrului de operatori economici n timpul negocierii sau al dialogului (negociere, dialog competitiv)
Aplicarea unei licitaii care s se deruleze n etape succesive pentru a reduce progresiv

da nu

numrul soluiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire (bifai rubrica sau rubricile corespunztoare)
Preul cel mai sczut

sau
Oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic n ceea ce privete

1.
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul
2.
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul
3.
IV.2.2) Se va organiza o licitaie electronic

da nu

Dac da, informaii suplimentare despre licitaia electronic (dup caz)

IV.3) INFORMAII ADMINISTRATIVE


IV.3.1) Numr de referin atribuit dosarului de autoritatea contractant (dup caz)
IV.3.2) Anunuri publicate (anun publicat) anterior privind acelai contract

da nu

Dac da,
Anun de intenie

Anun despre profilul cumprtorului

Numrul anunului n JO: /S - din // (zz/ll/aaaa)


Alte publicri anterioare (dup caz)
Numrul anunului n JO: /S - din // (zz/ll/aaaa)
Numrul anunului n JO: /S - din // (zz/ll/aaaa)
Anun de intenie
Numrul i data publicrii n SEAP
IV.3.6) Limba sau limbile n care poate fi redactat oferta sau cererea de participare
ES BG CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV

Altele: ____________________________________________________________________________-

IV.3.7) Perioada minim pe parcursul creia ofertantul trebuie s i menin oferta (n cazul unei licitaii deschise)
durata n zile: 90 (de la termenul limit de primire a ofertelor)

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice
Propunerea tehnica va conine :

a) programul calitii, care concretizeaz sistemul de asigurare i conducere a calitii. Procedurile tehnice de execuie specifice
vor fi descrise nu doar enumerate.
b). graficul fizic si valoric de execuie al lucrrii - Formular J
c) Reguli obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii - Formular J1
IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare
Cerina obligatorie:
Ofertantul trebuie s prezinte Formularul de ofert inclusiv anexa la formular conform modelului anexat Formular K + anexa la
formularul de oferta .
Ofertantul va evidenia prin completarea formularelor corespunztoare urmtoarele:
a).valoarea totala a lucrarii ce urmeaza sa fie executata, inclusiv taxa pe valoare adaugata, care va fi
evidentiata distinct Formular L;
b).valoarea fiecarui deviz aferent categoriilor de lucrari - Formular M (M1 si M2);
c).valoarea consumurilor de resurse materiale - Formular N;
d).valoarea consumurilor cu mana de lucru - Formular P;
e).lista cuprinzand cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotarile Formular R;
f).lista cuprinzand consumurile privind transporturile Formular S;
g). contractul de lucrari - acceptat si semnat de ofertant;
Data pentru care se determina echivalenta leu/euro: 12.02.2014
IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei
Fiecare oferta va respecta urmtoarele:
Data limit pentru depunerea ofertei conform invitatie de participare
Deschiderea ofertelor conform invitatie de participare
Locul deschiderii ofertelor - CONSILIUL JUDETEAN ALBA, P-a Ion. I.C. Brtianu, nr.1

Nu se accept oferte alternative. Prezentarea unei oferte alternative atrage dup sine descalificarea ofertantului.
Neprezentarea propunerii tehnice i/sau propunerii financiare, sau prezentarea incomplet a acestora are ca efect
descalificarea ofertantului.
Posibilitatea retragerii sau modificrii ofertei
Modificarea sau retragerea ofertelor este permis pn la data limit de depunere a ofertelor;
Ofertanii vor depune un (1) exemplar al ofertei in original
Ofertanii sunt obligai sa anexeze un opis al documentelor prezentate in oferta, sa numeroteze, s semneze i s tampileze
fiecare pagina a ofertei prezentate.
Plicurile se vor introduce intr-un plic exterior corespunztor si netransparent. Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu
denumirea si adresa ofertanilor. Propunerea tehnica, propunerea financiara si documentele de calificare se vor introduce in plicuri
distincte, marcate corespunztor.
Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autoritatii contractante, denumirea contractului de achizitie publica si inscripia "A
NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA 03.03.2014, ora 1200 ".
Rugam ofertanii sa respecte ordinea de prezentare a documentelor de calificare conform Fiei de date a achiziiei si modul de
prezentare a ofertei, cerute prin documentaia de atribuire.
Daca plicul exterior nu este marcat conform acestor prevederi autoritatea contractanta nu isi asuma nici o responsabilitate pentru
rtcirea sau deschiderea ofertei.
Oferta va fi nsoit de urmtoarele documente (vor fi prezentate n exteriorul ofertei):

scrisoare de naintare - Formular T

SECIUNEA VI: INFORMAII SUPLIMENTARE


VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (dup caz)

da nu

Dac da, precizai perioadele estimate de publicare a anunurilor viitoare: _____________________________


VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare

da nu

VI.3) ALTE INFORMATII (dup caz)


In cazul in care 2 sau mai multe oferte conin, in cadrul propunerii financiare, acelai pre minin, atunci in vederea atribuirii
contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertani, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic
nchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a crui noua propunere financiara are preul cel mai sczut.
VI.4) CI DE ATAC
VI.4.1) Organismul competent pentru cile de atac
Denumire oficial: CONSILIUL NAIONAL DE SOLUIONARE A CONTESTAIILOR
Adres: str. STAVROPOLEOS, nr. 6, sector 3, BUCURETI
Localitate: BUCURETI

Cod potal: 030084

E-mail: office@cnsc.ro

Telefon: 021/310.46.41

Adres Internet (URL) www.cnsc.ro

Fax: 021/310.46.42

ar: ROMNIA

Organismul competent pentru procedurile de mediere (dup caz)


Denumire oficial:
Adres:
Localitate:

Cod potal:

E-mail:

Telefon:

Adres Internet (URL)

Fax:

ar:

VI.4.2) Utilizarea cilor de atac (completai rubrica VI.4.2 SAU, dup caz, rubrica VI.4.3)
Precizri privind termenul (termenele) de exercitare a cilor de atac:
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obine informaii privind utilizarea cilor de atac

10

Denumire oficial:JUDETUL ALBA prin CONSILIUL JUDETEAN ALBA SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS
Adres:P-ta I.I. C.Bratianu, nr.1
Localitate:ALBA IULIA

Cod potal: 510118

E-mail:cjalba@cjalba.ro

Telefon:+40258813380

Adres Internet (URL) : www.cjalba.ro

Fax: +40258813325

ar: ROMANIA

DIRECTOR EXECUTIV,
Dan Mihai Popescu

11

ANEXA A
ADRESE SUPLIMENTARE I PUNCTE DE CONTACT
I) ADRESE I PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBINE INFORMAII SUPLIMENTARE
Denumire oficial: JUDETUL ALBA prin CONSILIUL JUDEEAN ALBA
Adres: Piaa Ion I.C. Brtianu nr. 1
Localitate: Alba Iulia

Cod potal: 510007

Punct(e) de contact: Consiliul Judeean Alba

ara: Romnia
Telefon: 0258 813380 int. 2232

n atenia: D-nei Galac Camelia


E-mail: cjalba@cjalba.ro

Fax: 0258 813325

Adresa de internet: www.cjalba.ro

II) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBTINE CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE
SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PRIVIND UN DIALOG COMPETITIV SAU UN SISTEM DE
ACHIZITIE DINAMIC)
Denumire oficial:
Adres:
Localitate:

Cod potal:

Punct(e) de contact:

ar:
Telefon:

n atenia:
E-mail:

Fax:

Adres Internet (URL):

III) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT LA CARE TREBUIE EXPEDIATE OFERTELE/CERERILE DE


PARTICIPARE
Denumire oficial: JUDETUL ALBA prin CONSILIUL JUDEEAN ALBA
Adres: Piaa Ion I.C. Brtianu nr. 1
Localitate: Alba Iulia
Punct(e) de contact: Consiliul Judeean Alba
Registratura
E-mail: cjalba@cjalba.ro

Cod potal: 510007

ara: Romnia
Telefon: 0258 813380
Fax: 0258 813325

Adresa de internet: www.cjalba.ro

12

ANEXA B.1
INFORMAII PRIVIND LOTURILE

LOT NR. 1

DENUMIRE

1) DESCRIERE SUCCINT
2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN PRIVIND ACHIZIIILE PUBLICE)
Vocabular principal

Vocabular suplimentar (dup


caz)

Obiect principal

...-

- -

Obiect(e)

...-

- -

suplimentar(e)

...-

- -

...-

- -

...-

- -

3) CANTITATE SAU DOMENIU


Dac se cunoate, valoarea estimat fr TVA (numai n cifre): Moned: lei
sau intervalul: ntre _____________________ i _______________________ Moned: ___________
4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE/DE
FINALIZARE (dup caz)
Durata n luni: sau n zile:
5) INFORMAII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE (inclusiv cele referitoare la garantia de participare)
Garantia de participare se depune pentru fiecare lot in parte:

__________________________________________________________
-

Utilizai prezenta anex pentru fiecare lot -

13

CAIET DE SARCINI
PRIVIND EXECUTAREA DE MARCAJE RUTIERE ORIZONTALE
(LONGITUDINALE, TRANSVERSALE SI TERMOPLASTICE)

GENERALITATI
1.1 Obiect si domeniu de aplicare
Prezentul caiet de sarcini cuprinde conditii obligatorii de realizare a marcajelor rutiere in
conformitate cu prevederile Legislatiei de circulatie rutiera si a standardelor referitoare la
semnalizarea rutiera . Acestea se vor executa ca marcaje longitudinale si transversle in vederea
utilizarii lor pentru semnalizarea drumurilor judetene.
1.2 Prevederi generale
Executarea marcajelor rutiere de tip longitudinal, transversal si diverse precum si calitatea
acestora trebuie sa corespunda prevederilor seriei de standarde privind Semnalizarea rutiera Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera (SR 1848-7/2004).
Executantul va realiza prin mijloace proprii sau prin colaborare cu unitati de specialitate
efectuarea incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.
Executantul este obilgat ca la cererea beneficiarului sa efectueze pe cheltuiala sa verificari
suplimentare fata de cele prevazute in prezentul caiet de sarcini.
Executantul este obligat sa asigure adoptarea masurilor tehnologice si organizatorice
care sa
conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.
In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini beneficiarul va dispune
refacerea marcajelor necorespunzatoare pe cheltuiala executantului si aplicarea masurilor
prevazute de contract si de reglementarile legale in vigoare.

TIPURI DE MARCAJE
Marcaje orizontale cu vopsea de marcaj
- Marcaje longitudinale pentru separarea sensurilor de circulatie. Aceste marcaje executate
sunt reprezentate prin:
- linie simpla sau dubla
- linie discontinua simpla sau dubla
- linie dubla compusa dintr-o linie continua si una discontinua
- Marcaje longitudinale pentru delimitarea partii carosabile
- Marcaje transversale de traversare pentru pietoni
- Marcaje diverse
Marcaje termoplastice

1)

Marcaje rutiere orizontale (longitudinale si transversale) cu vopsea de

marcaj
Marcajele longitudinale de separare a sensurilor de circulatie se executa de regula din linie
discontinua simpla iar in unele cazuri se folosesc linii continue sau linii formate dintr-o linie
continua si una discontinua pentru a permite depasirea ei numai de catre vehicule care circula pe
unul din sensuri. Dimensiunile si modurile de pozare a marcajelor longitudinale de separare a
sensurilor de circulatie, functie de diverse situatii sunt prezentate conform figurii 1 b,c,e,g din SR
1848-7/2004 privind marcajele rutiere. Latimea benzii de marcaj fiind de 15 cm.
Marcajele longitudinale pentru locuri periculoase, in mod special pentru sectoarele de drum
cu vizibilitate redusa (drum cu obstacole pe partea carosabila, poduri si podete inguste, intersectii de
drumuri, treceri la nivel cu calea ferata) se executa cu linii continue de tip E si linii duble de tip G
conf. Figurii 1 din SR 1848-7/2004, atunci cand nu este asigurata distanta minima de vizibilitate
dmin din tabelul 1 din SR 1848-7/2004 privind marcajele rutiere.
Marcajele longitudinale de delimitare a partii carosabile se executa cu linie simpla
discontinua cu lungimea de 1,0 m si latimea de 15 cm, iar distanta dintre linii de 1,0 m. Pentru
delimitarea benzilor de accelerare , decelerare sau viraj de benzile curente de circulatie marcajul
longitudinal se executa cu linie simpla discontinua.
Marcaje transversale
Marcaje transversale de traversare pentru pietoni se executa prin linii paralele cu axa caii, cu
latimea de 40 cm si lungimea de 3,0 m cand viteza de apropiere V< de 50 km/h si 4,0 m lungime cu
40 cm latime cand V > 50 km/h, iar distanta dintre linii este de 60 cm conform figurii 29 din SR
1848-7/2004 privind marcajele rutiere.
Marcaje diverse
Operatorul economic trebuie sa coopereze cu autoritatea contractanta, astfel incat in max. 48 ore
de la solicitarea acesteia, sa poata executa marcaje diverse dupa ablon.

CONDITII TEHNICE PENTRU VOPSELE SI MICROBILE DE STICLA


CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR DE MARCAJ

Conditii tehnice pentru vopsele si microbile


Vopselele de marcaj de culoare alba, sunt formate intr-un singur component, realizand pelicula
prin uscare la aer. Nu se admite vopseaua lichida in amestec cu microbile.Vopseaua de marcaj se
aplica pe drum, urmata imediat de pulverizarea pe suprafata acesteia, a microbilelor de sticla.
Pulverizarea cu microbile de sticla, se executa pe suprafata de vopsea proaspat aplicata, pentru a
asigura o buna fixare a acestora. Operatiile de pulverizare, vopsea si microbile se executa practic
concomitent cu aceeasi masina de marcaj. Marcajele longitudinale vor fi executate cu masini de
marcat cu pulverizare concomitenta a microbilelor in stratul umed de vopsea, dotate cu seturi de
doua pistoale ( vopsea + microbile ) care sa realizeze simultan linii duble continue si discontinue.
Totodata se specifica faptul ca la marcajele transversale se vor efectua cu masini de marcat cu
gabarit redus, in scopul neperturbarii traficului, cu pulverizare concomitenta a microbilelor.
Fiecare tip de vopsea de marcaj utilizeaza un anumit tip de microbile de sticla, tratate la
suprafata. Tipul si dozajul de microbile va fi recomandat de fabricantul de vopsea de marcaj conform
certificatului de omologare al vopselei. Ambalarea microbilelor se face in saci etansi, cu timp de
depozitare in ambalaj de minim 12 luni.
Vopseaua speciala pentru marcaje rutiere ce urmeaza a fi aplicata pentru realizarea clasei de
trafic de 1 milion de treceri cu roata va trebui sa aiba Agrementul Tehnic emis de un institut
european de specialitate (BAST sau AETEC), indeplinind concomitent urmatoarele caracteristici
tehnico-constructive:

- grosimea peliculei ude de vopsea: 500 microni


- solvent organic, monocomponent, cu uscare la aer
- grad de retroreflexie pe timp de zi: min 250 mcd/1x*mp
- densitate: min 1,5 g/cm3
- masa de solid (substante nevolatile): min.75%
- timp de redare a circulatiei: max 15 min.
Microbilele ce vor intra in componenta vopselelor speciale pentru marcaje vor trebui sa
indeplineasca concomitent urmatoarele caracteristici tehnico-constructive:
- continut de substante antiderapante: min. 20 %
- indice de reflectie: min. 1,5
- timp de redare a circulatiei: max. 15 min
In cazul ofertelor alternative nu se admit abateri mai mari de 1% pentru conditiile tehnico
constructive.

Controlul calitatii materialelor de marcaj


Utilajele folosite pentru marcaj trebuie sa fie capabile sa execute lucrarile in conformitate cu
caietul de sarcini.
Probele martor sigilate, se pastreaza in locuri adecvate, conform timpului de viata in ambalaj,
recomandat de fabricant (min.12 luni). In caz de litigiu, probele martor se analizeaza intr-un
laborator neutru, pentru obtinerea unui buletin de analiza necesar lamuririi litigiului.
Controlul cantitatilor si al calitatii marcajului va fi efectuat de catre reprezentanti ai
beneficiarului.
Executantul va trebui sa furnizeze in oferta sa un plan de asigurare al calitatii, precizand
organizarea mijloacelor materiale si din punct de vedere al personalului utilizat pentru efectuarea
controlului.
Controlul calitatii vopselei si al microbilelor trebuie efectuat de un laborator calificat
desemnat de beneficiar iar plata va fi suportata de executant.
In caz de nerespectare a conditiilor impuse de caietul de sarcini, materialele (vopseaua,
microbilele) vor fi refuzate fara ca executantul sa pretinda vreo indemnizatie. De altefel,
reprezentantul beneficiarului va putea efectua controlul calitatii materialelor in orice moment,
cheltuielile intrand in sarcina executantului.
Executantul va respecta dozajele date de laboratorul de omologare, (conform buletinului
BAST) corectata in functie de trafic, tipul si caracteristicile suprefetei drumului, tipul de vopsea
utilizata si conditiile de mediu.
In caz de nerespectare a dozajelor executantul va trebui sa refaca marcajul pe cheltuiala
proprie si in conditiile impuse de reprezentantul beneficiarului.
Executantul va asigura o garantie pentru calitatea lucrarilor de minim 12 luni pentru marcajul
rutier cu vopsea.

EXECUTIA PREMARCAJULUI

Premarcajul va fi efectuat in conditiile urmatoare:


- pe un sector vizibil, adica la limita vizibilitatii
Va trebui marcat axul drumului, in raport cu marginile drumului, apoi se va face un control
vizual al axului determinat. Premarcarea se face prin marcarea unor puncte de reper, pe
suprafata partii carosabile, care au rolul de a ghida executantul la realizarea corecta a
marcajelor.

Premarcarea se executa cu aparate topografice sau manual, marcandu-se pe teren cu


vopsea punctele de reper determinate. Corectitudinea realizarii premarcajului de catre
executant trebuie verificata de reprezentantii beneficiarului inainte de marcajul definitiv, in
cazul respingerii premarcajului de catre beneficiar executantul va trebui sa-l refaca pe
cheltuiala proprie. Executia marcajului va incepe numai dupa acordul beneficiarului privind
executia premarcajului.

EXECUTIA MARCAJULUI RUTIER

Marcajele rutiere nu trebuie sa formeze proeminente mai mari de 6 mm in raport cu


suprafata caii.
La executia marcajului rutier, se va tine seama de urmatoarele:
- tipul imbracamintii rutiere si rugozitatea suprafetei rutiere, totodata precizam
obligativitatea curatirii suprafetelor inainte de marcare, prin periere mecanizata cu o masina
special dotata in acest fel; suprafetele de marcaj murdare de grasimi se sterg cu toluen ,
detergent sau solvent organic dupa caz.
- grafic de executie;
- tehnologia de marcaj (premarcaj, pregatire utilaj, pregatire suprafata, pregatire
vopsea);
- dozaj ud si uscat de vopsea, dozaj de microbile;
Executia lucrarilor se face cu ajutorul esalonului de lucru astfel:
- presemnalizarea lucrarii cu echipaj auto al politiei;
- asigurarea de spatii libere pe drum, pentru a se asigura masinile de marcaj, viteza de
lucru corespunzatoare;
- pozare conuri pentru protectia vopselei ude;
- autovehiculul de incheiere a esalonului protejeaza vopseaua aplicata, pana la darea
in circulatie si apoi recuperarea conurilor;
- esalonul semnalizeaza cu indicatoare si mijloace de avertizare luminoase
operatiunile de marcaj;
- oprirea lucrarilor de marcaj trebuie sa se faca in conditii care sa nu pericliteze
continuitatea traficului rutier;
- fiecare categorie de marcaj se executa conform STAS 1848-7/2004;
Banda de marcaj trebuie sa fie un contur clar delimitat, cu microbile repartizate
uniform pe lungimea si latimea benzii de vopsea, cu latimea benzii de marcaj de 15 cm.
In timpul efectuarii marcajului pot sa apara defecte de pelicula. Aceste defecte de
pelicula obliga personalul care executa marcajul, sa treaca la remedierea imediata a cauzelor
care le genereaza.
Dotarea minima obligatorie pentru realizarea lucrarilor intr-un timp cat mai scurt
trebuie sa fie de minim doua echipaje fiecare cu cate doua pistoale pentru vopsea si doua
pistoale pentru microbile.
Executantul trebuie sa aiba in dotare trusa dotata cu termometru, higrometru si
pieptene.

CALITATEA SI RECEPTIA LUCRARILOR DE MARCAJ

Pentru asigurarea calitatii marcajelor trebuie avute in vedere urmatoarele:


- metodologia de verificare a calitatii conform SR ENV 13459-1, 2 si 3
- calitatea vopselei conform fiselor tehnice;
- tipul imbracamintii rutiere, rugozitatea suprafetei, conditii locale de mediu;

- proiectul de reglementare a circulatiei prin indicatoare si marcaje rutiere;


- executia premarcajului;
- determinarea dozajului de vopsea proaspata;
- dozajul de microbile si de alte bile de sticla;
Eventuala stergere a vechilor marcaje sau a marcajelor temporare pentru lucrari se face prin
frezare sau pentru suprafete mici, prin acoperire cu vopsea neagra. Vopseaua neagra trebuie
sa fie compatibila cu cea care trebuie stearsa.
Marcajele se verifica din punct de vedere al formei, dimensiunilor, aspectului,
gradului de acoperire si uniformitatii distributiei microbilelor retroreflectorizante.
Verificarea formei se face vizual. Liniile de marcaj trebuie sa aiba latime constanta sa
nu prezinte franturi sau serpuiri iar marginile trebuie sa fie clar delimitate.
Dimensiunile se verifica astfel:
Lungimile si latimile se masoara cu mijloace obisnuite (rigla, ruleta, panglica
topometrica, aparate topometrice). Grosimile se verifica in timpul executiei cu instrumentul
denumit pieptene, prin masurarea grosimii peliculei de vopsea uda.
Aspectul se verifica vizual. Culoarea marcajului trebuie sa fie uniforma si nealterata.
In cazul in care exista posibilitatea , culoarea si retroreflexia se determina cu aparate
specifice.
Marcajul trebuie sa asigure o vizibilitate pe timp de ceata, ploaie atat ziua cat si
noaptea.
Gradul de acoperire se masoara cu ajutorul riglei (retele trasate pe folie transparenta).
Uniformitatea distributiei microbilelor retroreflectorizante se observa vizual la lumina
soarelui sau la lumina farurilor unui autovehicul.
Deficientele de calitate de tipul : aspect, proprietati optice, dozaje de vopsea si
microbile se propun pentru remediere.

2) Marcaje rutiere orizontale termoplastice

Prevederi generale
Executarea marcajelor rutiere de tip longitudinal, transversal, diverse si calitatea acestora
trebuie sa corespunda prevederilor seriei de standarde privind Semnalizarea rutiera - Indicatoare si
mijloace de semnalizare rutiera (SR 1848-7/2004).
Executantul va realiza prin mijloace proprii sau prin colaborare cu unitati de specialitate
efectuarea incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.
Executantul este obilgat ca la cererea beneficiarului sa efectueze pe cheltuiala sa verificari
suplimentare fata de cele prevazute in prezentul caiet de sarcini.
Executantul este obligat sa asigure adoptarea masurilor tehnologice si organizatorice care sa
conduca la respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.
In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini beneficiarul va dispune
refacerea marcajelor necorespunzatoare pe cheltuiala executantului si aplicarea masurilor prevazute
de contract si de reglementarile legale in vigoare.

Descrierea lucrarilor ce trebuiesc asigurate


Lucrarile de executie cuprind marcaje orizontale executate in zonele cu trafic pietonal, in
principal in locurile cu trafic ridicat, in zona trecerilor de pietoni, a scolilor etc. Totodata acestea se
executa si in alte zone cu risc ridicat din punct de vedere al sigurantei in deplasare, pretabil pentru
actiunile de prevenire.
Marcajele aplicate pe drumurile publice sunt :
-de informare
-de avertizare
-de ghidare
-de indrumare

Executia premarcajului
Acesta se face prin trasarea unor puncte de reper si simboluri pe suprafata partii
carosabile, care au rolul de a ghida executantul pentru realizarea corecta a marcajelor.
Premarcajul trebuie sa respecte documentele grafice stabilite de autoritatea contractanta.
Premarcajul se executa cu aparate topografice sau manual, marcandu-se pe teren cu
vopsea/creta punctele de reper determinate.
Corectitudinea realizarii premarcajului de catre executant se verifica de responsabilul
beneficiarului desemnat cu supravegherea realizarii lucrarilor, inainte de aplicarea marcajului
definitiv. In cazul respingerii premarcajului de catre acesta, executantul va reface lucrarea pe
cheltuiala sa.

Executia marcajelor.
Marcajele rutiere, se executa cu caracter permanent.
Marcajele permanente sunt marcaje cu durata de viata functionala, pentru care se acorda garantie de
executie de 24 luni.
Marcajele orizontale termoplastice sunt formate din elemente care se asambleaza in
grosime de min. 2000 m, pe suprafete bituminoase noi, vechi, in stare buna, utilizandu-se un sistem
primer.
Calitatea acestor produse se apreciaza pe baza datelor furnizate de producator,
respectandu-se legislatia in vigoare ( SR ENV 13459-1, 2 si 3).
Executantul poate sa utilize materiale provenind din activitatile proprii sau din alte surse,
cu conditia ca sa informeze autoritatea contractatnta asupra intentiei de a folosi aceste materiale;
Prelevarea probelor de materiale se face conform prescriptiilor SR EN nr. 13459-1, iar
analizarea lor se va face in laboratoare specializate, autorizate.
In cazul obtinerii unor rezultate necorespunzatoare se accepta o contra proba, iar in
situatia in care si cea de a doua verificare este tot necorespunzatoare, atunci se anunta imediat
antreprenorul sa sisteze lucrarile sa inlocuiasca lotul necorespunzator si sa refaca, pe cheltuiala sa,
lucrarile efectuate cu produse necorespunzatoare.

Se vor respecta intocmai culorile si forma indicatorului.


Executia marcajului rutier orizontal termoplasticde se face cu respectarea prescriptiilor
referitoare la:
- tipul imbracamintii rutiere , rugozitatea suprafetei, conditii de mediu si locale;
- pregatirea suprafetei pe care se aplica marcajul orizontal de informare sau de
transmitere de mesaje;
- metodologia de control a calitatii;
- normele de protectie a muncii, de prevenirea si stingerea incendiilor;
Marcajele rutiere termoplastice trebuie sa asigure vizibilitate in conditii de ceata, ploaie, atat
pe timp de zi, cat si pe timp de noapte. Marcajele termoplastice se aplica conform tehnologiei
Producatorului, dupa aprobarea acesteia de catre Beneficiar.
Produsele termoplastice aplicate la cald, se aplica la temperaturi cuprinse intre 1800 C si 2000
C, la grosimi intre 2000 4000 m, pe suprafete bituminoase noi sau vechi, fara degradari, pe beton
de ciment utilizand primer, sau pe anumite tipuri de vopsele de marcaj. Aceste produse realizeaza
marcaje sub forma de pelicula continua sau structuri in diferite modele, avand un puternic efect
rezonator. Aceste produse contin incluse microbile de sticla si pentru cresterea valorilor de
retroreflexie dupa aplicare se pulverizeaza microbile pe suprafata marcajului.
In cazul ofertelor alternative nu se admit abateri mai mari de 1% pentru conditiile tehnico
constructive.
Microbilele ce vor intra in componenta produselor pentru marcaje termoplastice vor trebui sa
indeplineasca concomitent urmatoarele caracteristici tehnico-constructive:
- continut de substante antiderapante: min. 20 %
- indice de reflectie: min. 1,5
Marcajul rutier se aplica dupa minim 15 zile, dupa terminarea imbracamintii rutiere, numai
pe suprafete curate sau uscate.
Pe sectoare de drum unde suprafata nu este corespunzatoare, aceasta se curata prin suflare cu
aer comprimat sau periere cu mijloace mecanizate sau dupa caz prin spalare.
Suprafetele mici, grase, se pot curata prin spalare cu detergent sau solvent organic.
Executia marcajului rutier cu ajutorul esalonului de lucru, poate demara in urmatoarele
conditii :
- executantul a obtinut aprobarea administratorului drumului.
- executantul a obtinut dispozitie de incepere a lucrarilor din partea beneficiarului.
Semnalizarea pe timpul executiei lucrarilor:
Presemnalizarea si semnalizarea lucrarilor se realizeaza prin:
- indicatoare rutiere si/sau mijloace de semnalizare luminioasa cu comanda
electronica;
- pozarea cu conuri pentru protectia marcajului proaspat aplicat;

3) Marcaje rutiere fara solvent, aplicabile la rece, in doi componenti (mortar)


Mortar la rece, bicomponent, compus din:
- produsul A cu aspect de pasta, fabricat pe baza de rasini metacrilice
- produsul B, catalizator
Cerinte minime: - culoare alba
- aspect uniform , omogen
- substante nevolatile:
100%

densitate
factor de luminanta
coeficient SRT
uzura
timp de uscare
dozaj

1,8 1,9 g/mm3


min. 0,30
min. 0,5
min 85%
max 15 min
4 5 kg/mp

Controlul calitatii lucrarilor de marcaj


Conducerea si asigurarea calitatii in constructii constituie obligatia tuturor factorilor care
participa la conceperea, realizarea si exploatarea constructiilor si implica o strategie adecvata si
masuri specifice pentru garantarea calitatii acestora.
Calitatea executiei lucrarilor se realizeaza prin personalul autorizat al executantului, in cazul
de fata prin responsabilul tehnic cu executia ( RTE ), care are urmatoarele obligatii:
- sa verifice si sa avizeze fisele si proiectele tehnologice de executie, procedurile de
realizare a lucrarilor, planurile de verificare a executiei, proiectele de organizare
a executiei lucrarilor, precum si programelor de realizare a acestora;
- sa puna la dispozitia organelor de control toate documentele necesare pentru
verificarea respectarilor prevederilor legale in vigoare;
- sa opreasca executia lucrarilor in cazul in care s-au produs defecte grave de
calitate sau abateri de la prevederile proiectului de executie si sa permita reluarea
lucrarilor numai dupa remedierea acestora.
Autoritatea contractanta, prin reprezentantul acesteia, va verifica in permanenta
respectarea de catre executant a prevederilor prezentului caiet de sarcini.
Reprezentantul autoritatii contractante va indeplini urmatoarele sarcini:
- verificarea si urmarirea realizarii lucrarilor in conformitate cu reglementarile in
vigoare, pentru a se asigura respectarea performantelor din specificatiile caietului
de sarcini;
- interzicerea utilizarii de personal neautorizat pentru lucrarile la care
reglementarile tehnice au prevederi in acest sens;
- efectuarea verificarilor prevazute in norme si atentionarea executantului asupra
responsabilitatii si a riscurilor de refacere;
- interzicerea utilizarii de tehnologii noi neagrementate tehnic;
- comandarea inlaturarii lucrarilor necorespunzatoare si a celor care nu respecta
standardele;
- urmarirea realizarii lucrarilor pe tot parcursul executiei acestora, admitand la plata
numai lucrarile corespunzatoare din punct de vedere calitativ;
- solicitarea catre executant a sistarii executiei lucrarilor efectuate necorespunzator
in baza prevederilor reglementarilor legale;
- controlul in toate aspectele referitoare la siguranta si buna executie a lucrarilor;
- verificarea respectarii tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora, in
vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, in contract
si normele in vigoare;
Utilajele folosite pentru marcaj trebuie sa fie capabile sa execute lucrarile in conformitate cu
caietul de sarcini.
Controlul cantitatilor si al calitatii marcajului va fi efectuat de catre reprezentanti ai
beneficiarului.
Executantul va trebui sa furnizeze in oferta sa un plan de asigurare al calitatii, precizand
organizarea mijloacelor materiale si din punct de vedere al personalului utilizat pentru efectuarea
controlului.

Executantul va respecta dozajele date de laboratorul de omologare, (conform buletinului


BAST) corectata in functie de trafic, tipul si caracteristicile suprefetei drumului, tipul de vopsea
utilizata si conditiile de mediu.
Executantul va asigura o garantie pentru calitatea lucrarilor de minim 24 luni pentru
marcajul rutier termoplastic.
Pentru asigurarea calitatii marcajelor trebuie avute in vedere urmatoarele:
- metodologia de verificare a calitatii conform SR ENV 13459-1, 2 si 3
- calitatea produselor conform fiselor tehnice;
- tipul imbracamintii rutiere, rugozitatea suprafetei, conditii locale de mediu;
- proiectul de reglementare a circulatiei prin indicatoare si marcaje rutiere;
- executia premarcajului;
- dozajul de microbile si de alte bile de sticla;
Marcajele se verifica din punct de vedere al formei, dimensiunilor, aspectului, gradului de
acoperire si uniformitatii distributiei microbilelor retroreflectorizante.
Aspectul se verifica vizual. Culoarea marcajului trebuie sa fie uniforma si nealterata. In cazul
in care exista posibilitatea , culoarea si retroreflexia se determina cu aparate specifice.
Marcajul trebuie sa asigure o vizibilitate pe timp de ceata, ploaie atat ziua cat si noaptea.
Gradul de acoperire se masoara cu ajutorul riglei (retele trasate pe folie transparenta).
Uniformitatea distributiei microbilelor retroreflectorizante se observa vizual la lumina
soarelui sau la lumina farurilor unui autovehicul.
Deficientele de calitate de tipul : aspect, proprietati optice, dozaje de vopsea si microbile se
propun pentru remediere.

Director executiv
Ing. Dan Popescu

Intocmit
ing. Oltean Cosmin

Anexa nr.1
la Caietul de sarcini

CANTITILE MAXIME PREVIZIONATE DE LUCRRI,


pe ntreaga durat de derulare a contractului

CATEGORIE

Cantitate

Nr.
crt.
0

1.

Marcaje rutiere longitudinale

238 kme

2.

Marcaje rutiere orizontale

1155 mp

3.

Marcaje rutiere orizontale termoplastice

50 mp

Marcajele rutiere termoplastice constau in montarea a 20 buc indicatoare rutiere


termoplastice conf. Tabelului de mai jos:

Nr
crt.
1
2
3

Denumire indicator
Presemnalizare trecere pietoni
Limitare de viteza
Atentie copii

Culoare

Cantit.

Alb, rosu, negru


Alb, rosu, negru
Alb, rosu, negru

10
6
4

DIRECTOR EXECUTIV
DIRECIA TEHNIC,
Dan Popescu
NTOCMIT,
Oltean Cosmin

Formular A
Operator economic
__________________
(denumirea/numele)
CE RT IFICAT
de participare la procedura cu
ofert independent
I. Subsemnatul/Subsemnaii...
reprezentant/reprezentani legali al/ai
..ntreprindere/asociere care va participa la procedura de
achiziie public organizata den calitate de autoritate contractant,
cu nr. . din data de certific/certificm prin prezenta c informaiile
coninute sunt adevrate i complete din toate punctele de vedere.
II. Certific/Certificm prin prezenta, n numele ............................... .., urmtoarele:
1. am citit i am neles coninutul prezentului certificat;
2. consimt/consimim descalificarea noastr de la procedura de achiziie public n
condiiile n care cele declarate se dovedesc a fi neadevrate i/sau incomplete n orice privin;
3. fiecare semntur prezent pe acest document reprezint persoana desemnat s
nainteze oferta de participare,inclusiv n privina termenilor coninui de ofert;
4. n sensul prezentului certificat, prin concurent se nelege oricare persoan fizic sau
juridic, alta dect ofertantul n numele cruia formulm prezentul certificat, care oferteaz n
cadrul aceleiai proceduri de achiziie public sau ar putea oferta, ntrunind condiiile de
participare;
5. oferta prezentat a fost conceput i formulat n mod independent fa de oricare
concurent, fr a exista consultri, comunicri, nelegeri sau aranjamente cu acetia;
6. oferta prezentat nu conine elemente care deriv din nelegeri ntre concureni n ceea
ce privete preurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenia de a oferta sau nu
la respectiva procedur sau intenia de a include n respectiva ofert elemente care, prin natura lor,
nu au legtur cu obiectul respectivei proceduri;
7. oferta prezentat nu conine elemente care deriv din nelegeri ntre concureni n ceea ce
privete calitatea, cantitatea, specificaii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
8. detaliile prezentate n ofert nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui
concurent nainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunat de contractor.
III. Sub rezerva sanciunilor prevzute de legislaia n vigoare, declar/declarm c cele
consemnate n prezentul certificat sunt adevrate i ntrutotul conforme cu realitatea.
Ofertant,
Reprezentant/Reprezentani legali

Data

Operator Economic
(denumirea)

Formular B

DECLARAIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant mputernicit al _______________________________,


(denumirea si sediul/adresa operatorului economic)
declar pe propria rspundere, sub sanciunea excluderii din procedur i a sanciunilor aplicate
faptei de fals n acte publice, c nu ne aflm in situaia prevazut la art. 180 din Ordonana de
urgena a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor
de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, respectiv n ultimii 5
ani nu am fost condamnat prin hotrre definitiv a unei instane judectoreti pentru participarea
la activiti ale unei organizaii criminale, pentru corupie, fraud i/ sau splare de bani.
De asemenea, declar c la prezenta procedur nu particip n dou sau mai multe asocieri
de operatori economici, nu depun candidatur/ofert individual i o alta candidatur/ofert
comun, nu depun ofert individual, fiind nominalizat ca subcontractant n cadrul unei alte oferte.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i
neleg c autoritatea contractant (..............................) are dreptul de a solicita, n scopul verificrii
i confirmrii declaraiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Prezenta declaraie este valabil pn la data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei.

Data completrii
Operator economic,
...............................
(semntur autorizat)

Formular B1
Operator economic
...............................
(denumirea/numele)
DECLARATIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA
1. Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ...............................................
(denumirea operatorului economic), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de
fals in acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziie publica
.................................. (se mentioneaza procedura), avand ca obiect ...............................(denumirea
produsului, serviciului sau lucrrii si codul CPV), la data de ....... (zi/luna/an),organizata de
........................................... (denumirea autoritatii contractante),
particip si depun oferta:
[ ] in nume propriu;
[ ] ca asociat in cadrul asociaiei .......................................................;
[ ] ca subcontractant al ..................................................................;
(Se bifeaza opiunea corespunztoare)
2. Subsemnatul declar ca:
[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici;
[ ] sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint in anexa.
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)
3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni
modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a
contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul
derularii contractului de achizitie publica.
4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul
verificarii datelor din prezenta declaratie.
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ...................... (denumirea si adresa
autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea
noastra.
Operator economic,
.........................................
(semntura autorizata)

Formularul B2
OFERTANTUL
.......................
(denumirea/numele)
DECLARAIE
privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 181
Subsemnatul(a)..................................................
(se insereaza numele operatorului economic-peroana juridic)
n calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura pentru atribuirea contractului de
lucrari/serv/furniz .,,.................... in ...............
Cod
CPV .........................., la data de
_________________
organizat de ............................ declar pe proprie rspundere c:
a) Nu am intrat in stare de faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul -sindic;
b) ( abrogat).
c) mi-am ndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale
catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu prevederile
legale n vigoare n Romnia sau n tara n care sunt stabilit;
c) n ultimii 2 ani mi-am ndeplinit toate obligatiile contractuale, iar acest fapt nu a produs sau
este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor mei.
d) nu am fost condamnat, n ultimii trei ani, prin hotrrea definitiv a unei instane
judectoreti, pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea
unei greeli n materie profesional.
e) nu prezint informaii false si prezint informaiile Solicitate de ctre autoritatea contractant,
n scopul demonstrrii ndeplinirii criteriilor de calificare i selecie."
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i
nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii
declaraiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
nteleg c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de
ncalcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii.

OFERTANTUL,
....................
(semntura autorizata)
Data __________

Formular B 3
Operator economic
_________________
(denumirea/numele)

Declaraie
Privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 691 din Ordonana de Urgen a Guvernului nr.
34/2006

Subsemnatul_______________________________reprezentant
legal
al
_____________________________________, n calitate de ofertant la procedura de
achiziie________________(tipul procedurii) pentru atribuirea contractului de achiziie public
avnd
ca
obiect_________________________________________________________________________
_, cod CPV _________________, la data de ______________, organizat de _____________,
declar pe propria rspundere c:
a) nu avem drept membri n cadrul consiliului de administraie/organ de conducere sau de
supervizare i/sau acionari ori asociai persoane care sunt so/soie, rud sau afin pn la gradul
al patrulea inclusiv, sau care se afl n relaii comerciale, astfel cum sunt acestea prevzute la art.
69 lit. A) din OUG nr. 34/2006, cu persoane ce dein funcii de decizie n cadrul autoritii
contractante.
Persoanele cu functii de decizie din cadrul Consiliului judetea Alba sunt :
- dl. Ion Dumitrel presedinte Consiliul Judetean Alba
- dl. Bumb Sorin Ioan vicepresedinte Consiliul Judetean Alba
- dl. Cucui Alin Florin - vicepresedinte Consiliul Judetean Alba
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i
neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii
declaraiilor, orice documente doveditoare de care dispun. neleg c n cazul n care aceast
declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de nclcarea prevederilor legislaiei penale
privind falsul n declaraii.

Ofertant,
.
(semnatura autorizata )

CANDIDATUL/OFERTANTUL
_____________________

Formular C

(denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare _________________________________
(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: ______________________________________


(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ______________________


(adrese complete, telefon/fax,
certificate de inmatriculare/inregistrare)

8. Principala piata a afacerilor:


9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
_________________________________________________________________________
Anul

Cifra de afaceri anuala


la 31 decembrie
(mii lei)

Cifra de afaceri anuala


la 31 decembrie
(echivalent euro)

_________________________________________________________________________
1.
_________________________________________________________________________
2.
_________________________________________________________________________
3.
_________________________________________________________________________
Media anuala:

_________________________________________________________________________

Candidat/ofertant,
_______________
(semnatura autorizata)

Formular D
CANDIDATUL/OFERTANTUL
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR


LUCRARI EXECUTATE IN ULTIMII 5 ANI

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al _________________________________________________,


(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in
tabelul anexat sunt reale.
2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si
documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta
declaratie.
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice
sa
furnizeze
informatii
reprezentantilor
autorizati
ai
autoritatii
contractante
_________________________________________________ cu privire la orice aspect tehnic si financiar in
(denumirea si adresa autoritatii contractante)
legatura cu activitatea noastra.
4.
Prezenta
declaratie
este
valabila
___________________________________________________ .

pana

la

data

de

(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Ofertant,
.
(semnatura autorizata )

Nr.
Crt.

Denumirea si
obiectul
contractului
+
Numarul si data
contractului

Codul
Denumirea/numele
CPV beneficiarului/clientului
+
Adresa

Calitatea in
contract*)

Pretul total al
contractului
(lei)

Pretul total al
contractului
(valuta**)

Perioada si
locul de
executie

Observatii

.....

Ofertant,
......................
(semnatura autorizata)

________
*) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie);
contractant asociat; subcontractant.
**) Se va preciza data de referinta pentru stabilirea echivalentului in valuta a contractului respectiv.
2

CANDIDATUL/OFERTANTUL
_____________________

Formular E

(denumirea/numele)

EXPERIENTA SIMILARA*1)

1. Denumirea si obiectul contractului: ___________________________________.


Numarul si data contractului: ____________________________________.
2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ____________________________.
Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________.
Tara: ____________________.
3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
_
|_| contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)
_
|_| contractant asociat
_
|_| subcontractant
4. Valoarea contractului:
exprimata in

exprimata

moneda in care

in echivalent

s-a incheiat

euro*2)

contractul
a) initiala (la data semnarii contractului): _________

___________

b) finala (la data finalizarii contractului): _________

___________

5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: ___________________________.

6. Durata de executie a lucrarii(luni)


a) contractanta termen PIF: _______
b) efectiv realizata PIF: __________
c) motivul de decalare a termenului contractat(daca e cazul), care va fi sustinut pe
baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul: _____________________________.

7. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: _________.

8. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie: ______

9. Alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta


similara, cu referire in mod special la suprafete sau volume fizice ale principaleleor
capacitati si categorii de lucrari prevazute in contract: _____________________________.

Candidat/ofertant,
_______________
(semnatura autorizata)

-----------1*) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare,
prin prezentarea contractului respectiv.
2*)Pentru contractele incheiate inainte de anul 1999 valoarea contractului se exprima in echivalent dolari S.U.A.

Formular G

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALAIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE


DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU NDEPLINIREA
CORESPUNZTOARE A CONTRACTULUI DE LUCRRI

Subsemnatul, reprezentant mputernicit al .........................................................


declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice,
c datele prezentate n tabelul anexat sunt reale.
De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete i corecte n
fiecare detaliu i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n
scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc
oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta
declaraie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial,
banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai
....................................................................cu privire la orice aspect tehnic i financiar
(denumirea si adresa autoritii contractante)

n legatur cu activitatea noastra.


Prezenta declaraie este valabil pn la data de ..............................................
(se precizeaz data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator economic,
.
(semnatura autorizat )

LISTA
cuprinznd cantittile de utilaje, instalaii i echipamente tehnice

Nr.crt. Denumire utilaj/echipament/instalaie

U.M.

Forma de deinere

Cantitate
Proprietate

n chirie

1.
2.

Operator economic,
..........
(semnatura autorizat )

(semntura autorizat )
.....................................
Formular H
Operator economic
_________________
(denumirea/numele)

LIST
CU SUBCONTRACTANII
I SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul
....................................................
ofertant/candidat/reprezentant
mputernicit
al
........................................
(denumirea/numele
i
sediul/adresa
candidatului/ofertantului), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicabile faptei de fals n
acte publice, c datele prezentate n tabelul de mai jos sunt reale.

Nr.
crt.

Denumire /nume
subcontractant

Datele de recunoatere ale


subcontractailor

Specializare

Operator economic
(semntur autorizat)

Partea/prile din
contract ce urmeaz a
fi subcontractate

Formular H 1
Operator economic
_________________
(denumirea/numele)
ACORD DE ASOCIERE
in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica
Conform ____________________________________________________________.
(incadrarea legala)
Noi, parti semnatare: S.C. _______________________
S.C. ________________________
ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achizitie publica ___________
__________________________________________________________________.
(denumire obiect contract)
Activitati contractuale ce se vor realiza in comun:
1. ___________________________________
2.____________________________________
___________________________________
Contribuia financiara a fiecrei parti la realizarea sarcinilor contractului de achizitie publica
comun:
_______ % S.C. ___________________________
_______ % S.C. ___________________________
- Asociaii sunt obligai sa ramana in asociaie pe ntreaga durata a contractului,
- Asociaii rspund in solidar in fata autoritii contractante
Conditiile de administrare si conducere a asociatiei:
- liderul asociaiei S.C. _____________ preia responsabilitatea si primete
instruciuni de la investitor in folosul partenerilor de asociere.
Modalitatea de impartire a rezultatelor activitii economice desfurate:
- conform procentelor de participare a fiecrei parti la activitatea de realizare a
sarcinilor convenite de comun acord.
Cauzele ncetrii asociaiei si modul de impartire a rezultatelor lichidrii:
- ncetarea asociaiei in cazul denunrii unilaterale a unui asociat a contractului
de asociere;
- modul de impartire a rezultatelor lichidrii este conform procentului de
participare a fiecarei parti pana la data incetarii asociatiei.
Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achizitie publica preluate de fiecare
asociat pentru execuie obiectivului supus licitaiei:
_______ % S.C. ___________________________
_______ % S.C. ___________________________
Liderul asociaiei:
S.C. ______________________
Alte clauze: __________________________________________________________
Data completarii:
LIDERUL ASOCIATIEI,
______________
__________________

Model declaraie iniial privind ndeplinirea cerinelor de calificare

Formular H 2

Operator Economic
..........................
(denumirea)
DECLARAIE*
Subsemnatul, .............. reprezentant mputernicit al ......................... (denumirea
operatorului economic), n calitate de:
- ofertant unic (cu ofert individual)
- ofertant asociat (cu ofert comun)
la procedura de ................. (se menioneaz procedura) pentru atribuirea contractului de
achiziie public avnd ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrrii),
codul CPV .............organizat de ............ (denumirea autoritii contractante), la data de................
zi/luna/an),
declar pe propria rspundere, sub sanciunea excluderii din procedur i sub sanciunile
aplicabile faptei de fals n acte publice, c ndeplinesc criteriile de calificare astfel cum au fost
solicitate n documentaia de atribuire, dup cum urmeaz :
Situaia personal
Capacitatea de exercitare a activitii profesionale
Situaia economico-financiar
Capacitatea tehnic i/sau profesional
Standarde de asigurare a calitii
Standarde de protecie a mediului.
(se bifeaz dup caz)
Subsemnatul declar c informaiile furnizate n prezenta declaraie precum i Anexa
acesteia sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul
de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, orice documente doveditoare potrivit
prevederilor legale.
Data completrii

Operator economic,
...................................
(semntur autorizat)

ANEXA 1
Subsemnatul, .............. reprezentant mputernicit al ......................... (denumirea
operatorului economic), n susinerea DECLARAIEI menionez succint modul concret de

ndeplinire a documentelor* aa cum au fost solicitate n documentaia de atribuire de ctre


autoritatea contractant:
A Situaia personal:
....................................

B Capacitatea de exercitare a activitii profesionale:


....................................

C Situaia economico-financiar:
....................................

.
.
D Capacitatea tehnic i/sau profesional:
....................................

.
.
E Standarde de asigurare a calitii:
....................................

.
.
F Standarde de protecie a mediului:
....................................

.
.
*NOT: dac au fost solicitate se completeaz inclusiv cu diverse valori, cantiti sau alte
asemenea.
neleg c n cazul n care primesc din partea autoritii contractante o solicitare de a
prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaz/confirm ndeplinirea
cerinelor de calificare prezentate mai sus, m oblig s le prezint n termenul stabilit.
Data completrii
Operator economic,
...................................
(semntur autorizat)

OFERTANTUL,
____________________

Formular J

(denumirea/numele)

GRAFIC FIZIC SI VALORIC DE EXECUTIE A LUCRARII

Nr.crt.

Grupa de obiecte/denumirea

Anul I

obiectului

Organizare de santier

2.

Obiect 01

...

Categoria de lucrari:
__________________
__________________
3.

Obiect 02
Categoria de lucrari:
__________________
__________________

....

Anul n

Luna
1

1.

...

Obiect ....
Categoria de lucrari:
__________________
__________________

Ofertant,
________________
(semnatura autorizata)

Formular J1
OFERTANTUL
.......................
(denumirea/numele)

DECLARAIE PRIVIND RESPECTAREA Legii 319/2006

Subsemnatul, ..................................., reprezentant legal si mputernicit al


, cu sediul in ., n calitate de ofertant la
procedura pentru atribuirea CONTRACTULUI DE ACHIZIIE PUBLIC DE LUCRARI
Executare de marcaje rutiere orizontale longitudinale, transversale si
termoplastice judeul Alba organizat de Consiliul Judetean Alba declar pe proprie
rspundere, sub sanciunea excluderii din procedur i a sanciunilor aplicate faptei de
fals n acte publice, c aplicam prevederile Legii 319/2006 privind Protectia Muncii, iar in
cadrul Elaborarii si Fundamentarii Ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la
conditiile de munca si protectia muncii ( Capitolul III Obligatiile angajatorului ).
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare
detaliu i neleg c autoritatea contractant, Consiliul Judetean Alba, are dreptul de a
solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor orice documente doveditoare de
care dispunem.
Prezenta declaraie este valabil pn la data valabilitatii ofertei.

OFERTANTUL,
....................
(semntura autorizata)
Data __________

ASOCIAT,___________________
Formular K
....................................................
(denumirea/numele ofertantului)
FORMULAR DE OFERT
Ctre .......................................................................................................
(denumirea autoritii contractante i adresa complet)
1. Examinnd documentaia de atribuire, subsemnaii, reprezentani ai ofertantului
..................................................................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca,
n conformitate cu prevederile i cerinele cuprinse n documentaia mai sus menionat, s
furnizm/s nchiriem cu opiune de cumprare/ s nchiriem fr opiune de cumprare /s
furnizm n sistem leasing cu opiune de cumprare/s furnizm n sistem leasing fr opiune de
cumprare (se elimin opiunile neaplicabile) ............................................................. (denumirea
produselor) pentru suma de .................................................... platibil dup recepia produselor,
(suma n litere i n cifre, precum i moneda ofertei) n rate lunare/ trimestriale (se elimin opiunile
neaplicabile), la care se adaug TVA n valoare de ....................................................... (suma n
litere i n cifre, precum i moneda)
2. Ne angajm ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit ctigtoare, s furnizm produsele n
graficul de timp anexat.
3. Ne angajm s meninem aceast ofert valabil pentru o durat de ........................ zile, (durata n
litere i cifre) respectiv pn la data de ............................... (ziua/luna/anul) i ea va rmne
obligatorie pentru noi, i poate fi acceptat oricnd nainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am neles i consimim c, n cazul n care oferta noastr este stabilit ca fiind ctigtoare, s
constituim garania de bun execuie n conformitate cu prevederile din documentaia de atribuire.
5. Precizm c: (se bifeaz opiunea corespunztoare)
|_| depunem ofert alternativ, ale carei detalii sunt prezentate ntr-un formular de ofert separat,
marcat n mod clar alternativ/alt ofert.
|_| nu depunem ofert alternativ.
6. Pn la ncheierea i semnarea contractului de achiziie public aceasta ofert, mpreun cu
comunicarea transmis de dumneavoastr, prin care oferta noastr este acceptat ca fiind
ctigtoare, vor constitui un contract angajant ntre noi.
7. nelegem c nu suntei obligai s acceptai oferta cu cel mai sczut pre sau orice ofert primit.
Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume i semntur),
n calitate de ............................................ legal autorizat s semnez oferta pentru i n numele
..................... (denumirea/numele operatorului
economic).......................(denumirea/numele
ofertantului)

CENTRALIZATOR DE PREURI
pentru produse1
Anex la ofert
Nr.
crt

Denumirea
produsului

Preul
Unitar

Preul
total

exclusiv
T.V.A.

exclusive T.V.A.

Cantitatea
(U.M.)

Lei

Euro

Lei
(col 2xcol 3)
5

TVA

Euro
(col 2xcol 3)
6

Lei

1
2
....
TOTAL
................................................
(semntura autorizat)
L.S.

Fr a aduce atingere acordurilor i conveniilor la care Romnia este parte, n cazul n care dou sau mai multe oferte sunt relativ
echivalente din punct de vedere al punctajului obinut n urma aplicrii criteriilor de atribuire, autoritatea contractant are dreptul de a
declara ca fiind ctigtoare o ofert care conine, n proporie de mai mult de 50%, produse a cror origine - determinat conform
prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 din 12 octombrie 1992, cu modificrile ulterioare - este din state
membre ale Uniunii Europene sau din ri tere cu care Comunitatea European a ncheiat acorduri bilaterale sau multilaterale prin
care se asigur un acces comparabil ntreprinderilor din statele membre pe pieele rilor respective, n detrimentul unei oferte care
conine, n proporie de mai puin de 50%, astfel de produse.
n sensul celor de mai sus, prin oferte relativ echivalente se va nelege acele oferte pentru care diferena dintre preurile prevzute
n propunerile financiare nu depete 3%. art.254 din O.U.G. nr.34/2006.

FORMULAR L
CENTRALIZATOR FINANCIAR AL LUCRARILOR
Devizul-oferta al obiectului ______________

Nr.crt.

Categorie de lucrari

1
Cladiri si
constructii
speciale, instalatii
aferente
constructiilor si
retelelor de utilitati
in incinta
1.
Intretinere indicatoare
rutiere
2.
Montat indicatoare
rutiere
3.
Procurat indicatoare

rutiere
N
.
M Montaj utilaje
tehnologice,
inclusive retelele
aferente
TOTAL I
Procurare
II.
- Utilaje si
echipamente
tehnologice, cu
montaj
-
TOTAL II
Total valoare
(exclusiv TVA)
RON
euro

Valoarea
(exclusiv
T.V.A)
RON

Contractantul/
conducatorul(liderul
asociatiei)

asociatul
1

asociatul

subcontractantul
1

subcontractantul

din care (dupa caz)

I.

Taxa pe valoare
adaugata
RON
Total(inclusiv TVA) RON

Proiectant,
.
(semnatura autorizata )

Ofertant,
.
(semnatura autorizata )

LISTA

Formular M

cuprinzand cantitatile de lucrari *)


Obiectul ___________________
Categoria de lucrari __________

Capitolul
de lucrari

Nr.
crt.

0
1.

SECTIUNEA TEHNICA
2

Cantitatea

Pretul unitary
a) materiale
b) manopera
c) utilaj
d)transport
____________
Total
a)+b)+c)+d)

Capitol de lucrare
1.1. Subcapitol
1.2. Subcapitol
...
Capitol de lucrare
2.1 Subcapitol
2.
2.2 Subcapitol

...
Cheltuieli directe:

Material
[3X4a]

Manopera
[3x4b]

Utilaj

Transport
[3x4d]

[3x4c]

SECTIUNEA FINANCIARA
6
7

Total(3X4)
sau
(5+6+7+8)

din care:
- Vut
termice
(valoarea
aferenta
pentru
utilaje
termice)
- Vut
electrice
(valoarea
aferenta
pentru
utilaje
electrice)
U = Vut
termice +
Vut
electrice

Alte cheltuieli directe:


- CAS:
- somaj;
- sanatate
- fond de risc
- alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate:
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE:

Mo

mo

Cheltuieli indirecte = To x %
Profit = (To + Io) x %

Uo

to

To
Io
Po

TOTAL GENERAL:

V0=T0+I0+P0
Ofertant,
.
(semnatura autorizata )

______________
1) Acest formular se va utiliza si pentru intocmirea situatiilor de plata in cazul utilizarii Modelului __ aferent formulei de
actualizare prevazute la_____ din Fisa de date a achizitiei.

LISTA
Formular N
cuprinzand consumurile de resurse materiale)

Obiectul __________________
Categoria de lucrari _________

Nr.
crt.

Denumirea
resursei materiale

U.M.

0
1
2
1. ... .
2. ... .
3. ... .

Resurse
nenominalizate
(cel mult 20% din
valoarea totala a
resurselor
materiale)

Consumurile
cuprinse in
oferta

Pretul unitar
(exclusiv T.V.A.)

Valoarea
(exclusivT.V.A.)

Furnizorul

Greutatea
(tone)

3
4
5
6
7
. ..
.. ..
. .. . .. ..
. ..
. ..
.
.

...

.
TOTAL

RON
euro

Ofertant,
.
(semnatura autorizata )

________________
1)

Lista se intocmeste pentru consumurile de resurse materiale necesare pentru indeplinirea


intregului contract de lucrari; ofertantul are obligatia de a prezenta listele cuprinzand consumurile
de resurse materiale, grupate pe categorii de lucrari, numai dca acest lucru este precizat in Fisa
de date a achizitiei sau la solicitarea comisiei de evaluare si fara a mai calcula echivalentul in
euro pentru totalul rezultat.

BANCA
___________________

Formular

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE

Catre ___________________________________________
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Cu privire la contractul de achizitie publica ________________________________,


(denumirea contractului)

incheiat intre __________________ , in calitate de contractant, si __________________, in


calitate de achizitor, ne obligam prin prezenta sa platim in favoarea achizitorului, pana la
concurenta sumei de _____________ reprezentand ______% din valoarea contractului
respectiv, orice suma ceruta de acesta la prima sa cerere insotita de o declaratie cu privire
la neindeplinirea obligatiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute in
contractul de achizitie publica mai sus mentionat. Plata se va face in termenul mentionat in
cerere, fara nici o alta formalitate suplimentara din partea achizitorului sau a
contractantului.
Prezenta garantie este valabila pana la data de ____________________ .
In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de
valabilitate a garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra
angajamentului bancii, se va obtine acordul nostru prealabil; in caz contrar prezenta
scrisoare de garantie isi pierde valabilitatea.
Parafata de Banca _______________ in ziua ______ luna ________ anul _____
(semnatura autorizata)

LISTA
cuprinzand consumurile cu mana de lucru 1)

Formular P

Nr.
crt.

Denumirea meseriei

Consumurile
(om/ore) cu
manopera
directa

Tariful mediu
- lei/ora-

Valoarea
(exclusivT.V.A.)
RON
(col.2 x col.3)

Procentul

0
1.
2.
3.

1
...
...
...

2
.
.
.
.

3
..
..
..
..

4
.
.
.
.

5
-

TOTAL

..

2)

RON .
________________

euro
Lucrarea se incadreaza in grupa ___________________________________.
(se precizeaza grupa IIA sau IIB, dupa caz)

Ofertant,
.
(semnatura autorizata )

________________
1)

Lista se intocmeste pentru consumurile cu mana de lucru necesare pentru indeplinirea


intregului contract de lucrari; ofertantul are obligatia de a prezenta listele cuprinzand consumurile
cu mana de lucru, grupate pe categorii de lucrari, numai daca acest lucru este precizat in Fisa de
date a achizitiei sau la solicitarea comisiei de evaluare si fara a mai calcula echivalentul in euro
pentru totalul rezultat.
2)
Reprezinta remuneratia aferenta mainii de lucru formate din cetateni romani, calculata ca o cota
procentuala din valoarea totala a consumurilor cu mana de lucru.

LISTA

Formular R

cuprinzand cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotarile

Nr.
crt.

0
1.

Denumirea

U.M.

Cantitatea

Pretul unitar
- lei/U.M.4

Valoarea (exclusiv TVA) Furnizorul


RON
(denumire,adresa,
(col.3 x col.4)
telefon, fax)
5

Obiect 01
a)...................
b)...................
... ..................
Obiect .........
a)...................
b)...................
... ..................

2.

....

TOTAL P:

RON:

___________________
euro:
___________________________________________________________

Ofertant,
.
(semnatura autorizata )

Fisa tehnica
atasata
7

LISTA
Formular S
cuprinzand consumurile privind transporturile 1)

Nr.
crt.

0
1.

2.

3.

Tipul de transport

Elemntele rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate


_______________________________________________________
Tone
km
ore de
transportate
parcursi
functionare

Tariful
unitar
lei/t x km

Valoarea
(exclusivT.V.A.)
RON

Transport auto(total),
din care, pe categorii:
1.1. .
1.2. ...
..
Transport pe cale
ferata(total), din care,
pe categorii:
2.1. .
2.2. ...
..
Alte transporturi

(total)

TOTAL

RON .
_____________

euro

Ofertant,
.
(semnatura autorizata )

________________
1)

Lista se intocmeste pentru consumurile privind transporturile necesare pentru indeplinirea


intregului contract de lucrari; ofertantul are obligatia de a prezenta listele cuprinzand consumurile
privind transporturile, grupate pe categorii de lucrari, numai daca acest lucru este precizat in Fisa
de date a achizitiei sau la solicitarea comisiei de evaluare si fara a mai calcula echivalentul in
euro pentru totalul rezultat.

Formular
Inregistrat la sediul
OFERTANT
NR.
/2011

Inregistrat la sediul
autoritatii contractante
NR.
/2011

SCRISOARE DE INAINTARE

CATRE,
CONSILIUL JUDETEAN ALBA
Piata Ion I.C.Bratianu, nr.1, Alba Iulia

Ca urmare a Anuntului de participare ( Invitatiei de participare)


nr. privind aplicarea procedurii . pentru atribuirea
contractului de lucrari
Noi S.C. OFERTANT .., depunem urmatoarele:
1. Coletul sigilat si marcat vizibil, continand in original:
a) oferta
b) documentele care insotesc oferta

Data completarii

Ofertant,
semnatura si stampila

Contract de lucrri
nr. .din

1. Prile
n temeiul O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a
contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificrile i completrile ulterioare, s-a incheiat prezentul contract de lucrari
ntre
JUDETUL ALBA prin CONSILIUL JUDETEAN ALBA, Piata Ion I.C.Bratianu, nr.1,
localitatea Alba Iulia, judetul Alba, telefon 0258/813380, fax 0258/812694, cod fiscal RO
4562583, cont trezorerie RO 49 TREZ002402203030XXXXX, reprezentata prin domnul Ion
DUMITREL presedinte si domnul Marian Florin AITAI-director executiv in calitate de
achizitor, pe de o parte
i
- SC ................................ cont .............................. deschis la ....................................
reprezentat prin...................adresa ................................. telefon/fax ........................... numr de
nmatriculare .................. cod fiscal ......................... , funcia administrator, n calitate de
executant, pe de alt parte,
2. Definiii
2.1 - n prezentul contract, urmtorii termeni vor fi interpretai astfel:
a. contract reprezint prezentul contract i toate anexele sale;
b. achizitor i executant - prile contractante, aa cum sunt acestea numite n prezentul
contract;
c. preul contractului - preul pltibil executantului de ctre achizitor, n baza contractului
pentru ndeplinirea integral i corespunztoare a tuturor obligaiilor sale, asumate prin
contract;
d. amplasamentul lucrrii - locul unde executantul execut lucrarea;
e. forta major - un eveniment mai presus de controlul prilor, care nu se datoreaz greelii
sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul ncheierii contractului i care face
imposibil executarea i, respectiv, ndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: rzboaie, revoluii, incendii, inundaii sau orice alte catastrofe naturale, restricii
aprute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv ci enuniativ.
Nu este considerat for major un eveniment asemenea celor de mai sus care, fr a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaiilor uneia din pri.
f. zi - zi calendaristic; an - 365 zile.

3. Interpretare
3.1 n prezentul contract, cu excepia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor
include forma de plural i viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul zisau zile sau orice referire la zile reprezint zile calendaristice dac nu se
specific n mod diferit.

Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Executantul se oblig s execute, lucrarea de Executare de marcaje rutiere orizontale
longitudinale, trensversale si termoplastice pe reeaua drumurilor judeene din judeul
Alba, n conformitate cu obligaiile asumate prin prezentul contract.
4.2 - Achizitorul se oblig s plteasc executantului preul de ....................... lei, inclusiv
TVA, pentru execuia lucrrii menionate la clauza 4.1.
5. Preul contractului
5.1 - Preul convenit pentru ndeplinirea contractului, pltibil executantului de ctre achizitor,
este de ................. lei, la care se adaug TVA .............. lei.
6. Durata contractului
6.1 Durata prezentului contract este de 10 luni, ncepnd de la data emiterii ordinului de
ncepere a lucrrii.
( se stabilete funcie de cantitatea de lucrri, prin corelare cu durata de execuie
prezentat n ofert )
7. Executarea contractului
7.1 Executarea contractului ncepe dup constituirea garaniei de bun execuie, predarea
amplasamentului i emiterea de ctre achizitor a ordinului de ncepere al lucrrilor.
7.2 Ordinul de ncepere a lucrrilor nu va fi emis dect dup constituirea garaniei de bun
execuie n termenul, cuantumul, forma i perioada de valabilitate prevzute la clauza 12.1 din
prezentul contract.
8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:
- grafic de ndeplinire a contractului;
- dovada constituirii garaniei de bun execuie.
9. Obligaiile principale ale executantului
9.1 - (1) Executantul are obligaia de a executa i finaliza lucrrile de aplicare a marcajelor
rutiere orizontale longitudinale, transversale si termoplastice cu atenia i promptitudinea
cuvenit, n concordan cu obligaiile asumate prin contract.
(2) Executantul are obligaia de a supraveghea lucrrile, de a asigura fora de munc,
materialele, instalaiile, echipamentele i toate celelalte obiecte, fie de natur provizorie, fie
definitive, cerute de i pentru contract, n masura n care necesitatea asigurrii acestora este
prevzut n contract sau se poate deduce n mod rezonabil din contract.
9.2. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea i sigurana
tuturor operaiunilor executate pe antier precum i pentru procedeele de execuie utilizate, cu
respectarea prevederilor i a reglementrilor legii privind calitatea n construcii.
(2) Executantul are obligaia de a pune la dispoziia achizitorului, caietele de msurtori
(ataamentele) i orice alte documente pe care executantul trebuie s le ntocmeasc sau care
sunt cerute de achizitor.
9.3 - Executantul are obligaia de a respecta i executa dispoziiile achizitorului n orice
problem, menionat sau nu n contract, referitoare la lucrare. n cazul n care executantul
consider c dispoziiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a
2

ridica obiecii, n scris, fr ca obieciile respective s l absolve de obligaia de a executa


dispoziiile primite, cu excepia cazului n care acestea contravin prevederilor legale.
9.4 - Pe parcursul execuiei lucrrilor executantul are obligaia:
i) de a lua toate msurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cror prezen pe
antier este autorizat i de a menine antierul (att timp ct acesta este sub
controlul su) i lucrrile (att timp ct acestea nu sunt finalizate i ocupate de
ctre achizitor) n starea de ordine necesar evitrii oricrui pericol pentru
respectivele persoane;
ii) de a procura i de a ntreine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protecie, ngrdire, alarm i paz, cnd i unde sunt necesare sau au fost
solicitate de ctre achizitor sau de ctre alte autoriti competente, n scopul
protejrii lucrrilor sau al asigurrii confortului riveranilor;
iii) de a lua toate msurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe i n afara
antierului i pentru a evita orice pagub sau neajuns provocate persoanelor,
proprietilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau ali factori
generai de metodele sale de lucru.
9.5 - Executantul este responsabil pentru meninerea n bun stare a lucrrilor, materialelor,
echipamentelor i instalaiilor care urmeaz a fi puse n oper de la data primirii ordinului de
ncepere a lucrrii pn la data semnrii procesului verbal de recepie a lucrrii.
9.6 - (1) Pe parcursul execuiei lucrrilor, executantul are obligaia, n msura permis de
respectarea prevederilor contractului, de a nu stnjeni inutil sau n mod abuziv:
a) confortul riveranilor, sau
b) cile de acces, prin folosirea i ocuparea drumurilor i cilor publice sau private care
deservesc proprietile aflate n posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.
(2) Executantul va despgubi achizitorul mpotriva tuturor reclamaiilor, aciunilor n
justiie, daunelor-interese, costurilor, taxelor i cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultnd
din sau n legtur cu obligaia prevzut la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine
executantului.
9.7. - Semnalizarea temporar pe toat durata execuiei contractului cade n sarcina
executantului pe sectorul sau sectoarele care fac obiectul acestui contract i se va executa n
baza unei documentatii cuprinznd scheme de semnalizare ntocmite i aprobate conform
Ordinului comun nr. 1112-411/2000 al M.I. Si M.T. pentru aprobarea normelor metodologice
privind condiiile de nchidere a circulaiei i de instituire a restriciilor de circulaie n vederea
executrii de lucrri n zona drumului public i/sau pentru protejarea drumului precum i alte
reglementri n vigoare.
9.8 - Executantul rspunde penal, contravenional i civil, dup caz, pentru toate prejudiciile
create terilor pe perioada de valabilitate a contractului, ca urmare a nerespectrii obligaiilor
asumate prin prezentul contract, sens n care va fi chemat n garanie alturi de administratorul
drumului n toate aciunile formulate mpotriva acestuia n justiie.

10. Obligaiile achizitorului


10.1 - La nceperea lucrrilor achizitorul are obligaia de a emite ordinul de ncepere pentru
lucrrile ce fac obiectul prezentului contract, n condiiile prevederilor clauzei 7.2 .
10.2 - Achizitorul are obligaia de a pune la dispoziia executantului, amplasamentul lucrrii,
liber de orice sarcin.
10.3. Achizitorul se oblig s organizeze recepia la terminarea lucrrilor i recepia final la
terminarea tuturor lucrrilor contractate, executate la obiectivul prevzut la pct. 4 din contract,
n conformitate cu prevederile HG nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepie a

lucrrilor de construcii i instalaii aferente acestora, actualizat i ale celorlalte reglementri


n vigoare, care prevd modul de verificare i receptie a lucrrilor. La finalizarea lucrrilor,
executantul are obligaia de a notifica n scris achizitorul c sunt ndeplinite condiiile de
recepie, solicitnd acestuia convocarea comisiei de recepie.
11. Sanciuni pentru nendeplinirea culpabil a obligaiilor
11.1 (1) n cazul n care, din vina sa exclusiv, executantul nu reuete s-i ndeplineasc
obligaiile asumate prin contract, atunci achizitorul este ndreptit de a calcula penaliti de
ntrziere, in sum echivalent cu 0,1% din valoarea lucrarii neexecutata si nepredata la termen
pemtru fiecare zi de intarziere pn la ndeplinirea efectiv a obligaiilor.
(2) La expirarea duratei contractului, executantul este de drept n ntrziere, fr a fi
necesar vreo formalitate prealabil n acest sens.
11.2 - n cazul n care achizitorul nu onoreaz facturile n termenul prevazut la art.17.1, atunci
acestuia ii revine obligatia de a plati ca dobanzi penalizatoare, o sum echivalent cu o cot
procentual de 0,1%/zi de intarziere din plata neefectuat, pana la efectuarea acesteia.
11.3 Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul contract de ctre una dintre prti, n
mod culpabil, d dreptul prii lezate de a solicita rezilierea cu plata de daune-interese.
11.4 - Achizitorul i rezerv dreptul de a renuna oricnd la contract, printr-o notificare scris
adresat executantului fr nici o compensaie, dac acesta din urm d faliment, cu condiia c
aceast renunare s nu prejudicieze sau s afecteze dreptul la aciune sau despgubire pentru
executant. n acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunztoare
pentru partea din contract executat pna la data denunrii unilaterale a contractului.

Clauze specifice
12. Garania de bun execuie a contractului
12.1 Executantul se oblig s constituie garania de bun execuie a contractului n cuantum
de 10%, pentru perioada de 12 luni prin scrisoare de garanie bancar sau prin reineri
succesive din sumele datorate pentru facturi pariale. n acest ultim caz, executantul are
obligaia de a deschide un cont la dispoziia achizitorului, la Trezoreria ... Suma iniial
care se depune de ctre executant n contul astfel deschis nu trebuie s fie mai mic de 0,5%
din preul contractului. Executantul trebuie s fac dovada plii sumei iniiale de lei
( 0,5% din preul contractului fara TVA) la data ncheierii contractului .
Achizitorul are dreptul de a emite pretenii asupra garaniei de bun execuie, n limita
prejudiciului creat, dac executantul nu i execut (total sau parial), execut cu ntrziere sau
execut necorespunztor obligaiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei
pretenii asupra garaniei de bun execuie, achizitorul are obligaia de a notifica acest lucru
executantului, preciznd totodat obligaiile care nu au fost respectate.
12.2 Achizitorul se oblig s restituie garania de bun execuie dup cum urmeaz:
a) 70% din valoarea garaniei de bun execuie. n termen de 14 zile de la data ncheierii
procesului verbal de recepie la terminarea lucrrilor, n cazul n care n procesul verbal la
terminarea lucrrilor nu sunt remedieri i completri de efectuat n sarcina executantului iar
riscul pentru vicii ascunse este minim;
b) restul de 30% din garania de bun execuie constituit, rmne n cont la dispoziia
achizitorului, pn la expirarea perioadei de garanie i recepia final(dup caz) i se va
restitui, pe baza procesului verbal de recepie final.

12.3 - Garania lucrrilor este distinct de garania de bun execuie a contractului.


13. nceperea i execuia lucrrilor
13.1 - Executantul are obligaia de a ncepe lucrrile n timpul cel mai scurt posibil i oricum
ntr-un interval ce nu poate depi 3 (trei) zile lucrtoare, de la primirea ordinului n acest sens
din partea achizitorului.
13.2 - Lucrrile trebuie finalizate la data stabilit n contract. n caz contrar, se vor aplica
penaliti conform clauzei 11.1, ncepnd cu prima zi dup expirarea duratei contractului.
13.3 n cazul n care executantul ntrzie nceperea lucrrilor, terminarea pregtirilor, nu i
ndeplinete ndatoririle n conformitate cu cerinele din caietul de sarcini sau n cazul n care
executantul nu constituie garania de bun execuie n termenul specificat la clauza 12.1 alin
(2), achizitorul este ndreptit s-i fixeze executantului un termen pn la care activitatea s
intre n normal. n situaia nerespectrii acestui termen, contractul este reziliat de plin drept,
fr a fi necesar punerea n ntrziere sau orice formalitate prealabil.
13.4 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfurarea execuiei lucrrilor i de a
stabili conformitatea lor cu specificaiile din documentele contractului. Prile contractante au
obligaia de a notifica, n scris, una celeilalte, identitatea reprezentanilor lor atestai profesional
pentru acest scop, i anume responsabilul tehnic cu execuia din partea executantului i
reprezentantul achizitorului.
(2) Executantul are obligaia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul
de munc, n ateliere, depozite i oriunde i desfoar activitile legate de ndeplinirea
obligaiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrrilor ascunse.
13.5 - (1) Cu privire la calitatea, verificrile i testrile materialelor folosite la execuia
lucrrilor precum i condiiilor de trecere a recepiei lucrrilor executate, se vor respecta
prevederile Caietului de sarcini din Documentaia de atribuire.
(2) Executantul are obligaia de a asigura instrumentele, utilajele i materialele necesare
pentru verificarea, msurarea i testarea lucrrilor. Costul probelor i ncercrilor, inclusiv
manopera aferent acestora, revin executantului.
(3) Probele neprevzute i comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrri sau
materiale puse n oper vor fi suportate de executant, dac se dovedete c materialele nu sunt
corespunztoare calitativ sau c manopera nu este n conformitate cu prevederile contractului.
14. ntrzierea i sistarea lucrrilor
14.1 - n cazul n care condiiile climaterice nefavorabile ndreptesc executantul de a solicita
prelungirea termenului de execuie a lucrrilor sau a oricrei pri a acestora, atunci, prin
consultare, prile vor stabili orice prelungire a duratei de execuie la care executantul are
dreptul.

15. Recepia lucrrilor


15.1 - (1) La terminarea tuturor lucrrilor ce fac obiectul contractului, executantul are obligaia
de a notifica, n scris, achizitorului c sunt ndeplinite condiiile de recepie, solicitnd acestuia
convocarea comisiei de recepie.
(2) Pe baza situaiilor de lucrri confirmate de reprezentantul achizitorului i a constatrilor
efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dac sunt ntrunite condiiile pentru a convoca comisia
de recepie. n cazul n care se constat ca sunt lipsuri sau deficiene, acestea vor fi notificate
executantului, stabilindu-se i termenele pentru remediere i finalizare. Dup constatarea
remedierii tuturor lipsurilor i deficienelor, la o nou solicitare a executantului, achizitorul va
convoca comisia de recepie.

15.2 - Comisia de recepie are obligaia de a constata stadiul ndeplinirii contractului prin
corelarea prevederilor acestuia cu lucrrile executate. n funcie de constatrile fcute,
achizitorul are dreptul de a admite sau de a respinge recepia.
15.3 Recepia la terminarea lucrrilor va avea loc n termen de maxim 15 zile de la
notificarea terminrii lucrrilor.
15.4 Recepia final a lucrrilor executate va avea loc n termen de maxim 15 zile de la
expirarea perioadei de garanie.
16. Perioada de garanie acordat lucrrilor
16.1. - Perioada de garanie este de 12 luni pentru marcajele rutiere cu vopsea i 24 luni
pentru marcajele termoplastice, de la data recepiei la terminarea lucrrilor.
16.2. 1) n perioada de garanie, executantul are obligaia, n urma dispoziiei date de achizitor,
de a executa toate lucrrile de modificare, reconstrucie i remediere a viciilor i altor defecte a
cror cauz este nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligaia de a executa toate activitile prevzute la alin.(1), pe cheltuiala
proprie, n cazul n care ele sunt necesare datorit:
i) utilizrii de materiale, de instalaii sau a unei manopere neconforme cu
prevederile contractului; sau
ii) unui viciu de concepie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea
unei pri a lucrrilor; sau
iii) neglijenei sau nendeplinirii de catre executant a oricreia dintre obligaiile
explicite sau implicite care i revin n baza contractului.
(3) n cazul n care defeciunile nu se datoreaz executantului, lucrrile fiind executate de ctre
acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat i pltit ca lucrri
suplimentare.
16.3 n cazul n care executantul nu execut lucrrile prevazute la clauza 14.2 alin.(2),
achizitorul este ndreptit s angajeze i s plteasc alte persoane care s le execute.
Cheltuielile aferente acestor lucrri vor fi recuperate de ctre achizitor de la executant sau
reinute din sumele cuvenite acestuia
17. Modaliti de plat
17.1 - Achizitorul are obligaia de a efectua plata ctre executant n termen de 30 de zile de la
nregistrarea facturii la registratura achizitorului. Plata facturilor reprezentand contravaloarea
lucrarilor efectuate, se efectueaza de catre achizitor in perioada 24 -31 a fiecarei luni , conf.
OUG nr. 34/11 aprilie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
17.2 - Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, dac acesta solicit, numai
contra unei scrisori de returnare a avansului i numai n limita valoric prevzut de lege.
17.3 - (1) Plile pariale trebuie s fie fcute, la cererea executantului (antreprenorului), la
valoarea lucrrilor executate conform contractului. Lucrrile executate trebuie s fie dovedite
ca atare printr-o situaie de lucrri provizorii, ntocmit astfel nct s asigure o rapid i sigur
verificare a lor. Din situaiile de lucrri provizorii achizitorul va putea face sczminte pentru
servicii fcute executantului i convenite cu acesta. Alte sczminte nu se pot face dect n
cazurile n care ele sunt prevzute n contract sau ca urmare a unor prevederi legale.
(2) Situaiile de lucrari provizorii se confirm n termen de 5 zile de la data nregistrrii
acestora la registratura achizitorului.

(3) Plile pariale se efectueaz, de regul, la intervale lunare, dar nu influeneaz


responsabilitatea i garania de bun execuie a executantului; ele nu se consider, de ctre
achizitor, ca recepie a lucrrilor executate.
17.4 - Plata facturii finale se va face dup verificarea i acceptarea situaiei de lucrari definitive
de ctre achizitor. Dac verificarea se prelungete din diferite motive, dar, n special, datorit
unor eventuale litigii, contravaloarea lucrrilor care nu sunt n litigiu va fi platit.
17.5 - Contractul nu va fi considerat terminat pna cnd procesul-verbal de recepie final nu
va fi semnat de comisia de recepie, care confirm c lucrrile au fost executate conform
contractului. Recepia final va fi efectuat conform prevederilor legale, dup expirarea
perioadei de garanie.

18. Ajustarea preului contractului


18.1 - Pentru lucrrile executate, plile datorate de achizitor executantului sunt cele din oferta
financiar.
18.2 - Preul contractului nu se actualizeaz.
19. Asigurri
19.1 - (1) Executantul are obligaia de a ncheia, nainte de nceperea lucrrilor, o asigurare ce
va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrrile executate, utilajele, instalaiile de
lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu i reprezentanii mputernicii s
verifice, s testeze sau s recepioneze lucrrile precum i daunele sau prejudiciile aduse ctre
tere persoane fizice sau juridice.
19.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaii pltibile
prin lege, n privina sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei
persoane angajate de executant, cu excepia unui accident sau prejudiciu rezultnd din vina
persoanei achizitorului, a agenilor sau a angajailor acestora.
20. Subcontractani
20.1 - Executantul are obligaia de a ncheia contracte cu subcontractanii desemnai, n aceleai
condiii n care el a semnat contractul cu achizitorul.
20.2 - (1) Executantul are obligaia de a prezenta la ncheierea contractului, toate contractele
ncheiate cu subcontractanii desemnai.
(2) Lista subcontractanilor, cu datele de recunoatere ale acestora, ct i contractele
ncheiate cu acetia se constituie n anexe la contract.
20.3 - (1) Executantul este pe deplin rspunztor fa de achizitor de modul n care ndeplinete
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin rspunztor fa de executant de modul n care i
ndeplinete partea sa din contract.
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanilor dac acetia
nu i ndeplinesc partea lor din contract.

20.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dac acesta nu i-a ndeplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preul contractului i va fi
notificat achizitorului.
21. Fora major
21.1 - Fora majora este constatat de o autoritate competent.
21.2 - Fora major exonereaz prile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate prin
prezentul contract, pe toat perioada n care aceasta acioneaz.
21.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore, dar far
a prejudicia drepturile ce li se cuveneau prilor pn la apariia acesteia.
21.4 - Partea contractant care invoca fora major are obligaia de a notifica celeilalte prti,
imediat i n mod complet, producerea acesteia i s ia orice msuri care i stau la dispoziie n
vederea limitrii consecinelor.
21.5 - Dac fora major acioneaz sau se estimeaz c va aciona o perioada mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte pri ncetarea de plin drept a prezentului
contract, fr ca vreuna din pri s poat pretinde celeilalte daune-interese.
22. Soluionarea litigiilor
22.1 - Achizitorul i executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil,
prin tratative directe, orice nenelegere sau disput care se poate ivi ntre ei n cadrul sau n
legtur cu ndeplinirea contractului.
22.2 - Prezentul contract este act administrativ in sensul art.2 alin.1 lit.c din Legea
contenciosului administrativ nr.554/2004 fiindu-i aplicabile prevederile acestei legi privitoare
la procedura prealabila si sesizarea instantei de contencios administrativ in cazul nesolutionarii
favorabile pe cale amiabila a divergentelor ivite in cursul aplicarii si executarii contractului.

23. Limba care guverneaz contractul


23.1 - Limba care guverneaz contractul este limba romn.

24. Comunicari
24.1 - (1) Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract, trebuie
s fie transmis n scris.
(2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii ct i n
momentul primirii.
24.2 - Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau e-mail cu
condiia confirmrii n scris a primirii comunicrii.

25. Legea aplicabil contractului


25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia.
Prile au neles s ncheie azi ......................prezentul contract n 2 (doua) exemplare,
din care 1( unul) pentru executant i 1 (unul) pentru achizitor.

Achizitor

Executant

CONSILIUL JUDETEAN ALBA


Presedinte
Ion Dumitrel

Director executiv
Marian Aitai

Director executiv
Dan Popescu

CFP

Vizat
Consilier juridic

S-ar putea să vă placă și