Sunteți pe pagina 1din 11

OMFP nr. 1265/02.08.

2016
privind aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 41 din Legea nr.
70/2015 pentru ntrirea disciplinei financiare privind operaiunile de ncasri i
pli n numerar i pentru modificarea i completarea Ordonanei de urgen a
Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plat
Monitorul Oficial, Partea I nr. 603 din 08 august 2016

n temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 34/2009 privind
organizarea i funcionarea Ministerului Finanelor Publice, cu modificrile i completrile
ulterioare,
n baza prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 70/2015 pentru ntrirea disciplinei
financiare privind operaiunile de ncasri i pli n numerar i pentru modificarea i
completarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea
sistemelor moderne de plat, cu modificrile i completrile ulterioare,
ministrul finanelor publice emite urmtorul ordin:
Art. 1. - Se aprob Procedura de aplicare a prevederilor art. 41 din Legea nr. 70/2015
pentru ntrirea disciplinei financiare privind operaiunile de ncasri i pli n numerar i
pentru modificarea i completarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 193/2002
privind introducerea sistemelor moderne de plat, cu modificrile i completrile
ulterioare, prevzut n anexa care face parte integrant din prezentul ordin.
Art. 2. - Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

Ministrul finanelor
publice,
Anca Dana Dragu

Bucureti, 2 august 2016.


Nr. 1.265.

ANEX

PROCEDUR
de aplicare a prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 70/2015 pentru ntrirea disciplinei
financiare privind operaiunile de ncasri i pli n numerar i pentru modificarea i
completarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea
sistemelor moderne de plat

Procedura de aplicare a prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 70/2015
pentru ntrirea disciplinei financiare privind operaiunile de ncasri i pli n
numerar i pentru modificarea i completarea Ordonanei de urgen a
Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plat din
02.08.2016
Art. 1. - (1) Persoanele prevzute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 70/2015 pentru
ntrirea disciplinei financiare privind operaiunile de ncasri i pli n numerar i pentru
modificarea i completarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 193/2002 privind
introducerea sistemelor moderne de plat, cu modificrile i completrile ulterioare,
denumit n continuare lege, care dispun de sli sau alte spaii, autorizate potrivit legii, n
care se pot organiza nuni i botezuri, pentru operaiunile de ncasri n numerar pe zi, de
la persoane fizice, pentru serviciile legate de aceste evenimente, pot solicita organului
fiscal central competent n administrarea obligaiilor lor fiscale, denumit n continuare
organul fiscal competent, printr-o cerere, aprobarea unui alt plafon de ncasri mai mare
dect cel stabilit la art. 4 alin. (1) din lege.
(2) Cererea se poate depune la registratura organului fiscal competent sau se poate
comunica prin pot, cu confirmare de primire.
Art. 2. - n cererile depuse, organizatorii de evenimente propun plafonul de ncasri n
numerar aferent serviciilor de organizare de nuni i botezuri. Modelul de cerere pentru
aprobarea/rennoirea/modificarea plafonului de ncasri n numerar este prevzut n
anexa nr. 1.
Art. 3. - (1) La cererea depus, organizatorii de astfel de evenimente au obligaia s
anexeze, cumulativ, urmtoarele documente justificative din care s rezulte c ncasrile
n numerar de la astfel de evenimente depesc plafonul zilnic de 10.000 lei de la o
persoan:
a) documentul de proprietate sau folosin a spaiului/spaiilor n care se desfoar
evenimentul/evenimentele;
b) declaraia pe propria rspundere a deintorului spaiului/spaiilor/folosit/folosite, cu
destinaie de organizare de evenimente, cu privire la suprafaa i capacitatea
acestuia/acestora (numrul maxim de mese/scaune), nsoit de autorizaia de
funcionare pentru spaiile respective;
c) situaia ncasrilor pentru fiecare eveniment pe ultimele 12 luni conform anexei nr. 2
la prezentul ordin. n cazul organizatorilor de evenimente care nu au ncasri pentru o
perioad anterioar de 12 luni, depun situaia ncasrilor pentru perioadele pentru care
au avut asemenea evenimente, dar nu mai puin de 2 evenimente;
d) copii ale facturilor emise n baza contractelor de furnizare a serviciilor, pentru
perioada pentru care se ntocmete situaia prevzut la lit. c).
(2) Organizatorii de evenimente pot anexa la cererea depus orice alte documente
relevante n susinerea cererii.
Art. 4. Plafonul de ncasri n numerar solicitat se stabilete de organul fiscal
competent, n funcie de nivelul maxim al ncasrilor aferent unui eveniment din totalul
evenimentelor organizate n perioada prevzut la art. 3 alin. (1) lit. c).
Art. 5. - Organul fiscal verific documentaia depus potrivit art. 2 i 3.

Art. 6. (1) Organul fiscal soluioneaz cererea depus prin emiterea uneia din
urmtoarele decizii:
a) decizie de aprobare a plafonului de ncasri n numerar, n cazul n care se aprob un
alt plafon dect cel stabilit la art. 4 alin. (1) din lege;
b) decizie de respingere a cererii de aprobare a plafonului de ncasri n numerar, n
cazul n care nu se justific aprobarea cererii altui plafon dect cel stabilit la art. 4 alin.
(1) din lege sau cnd nu sunt depuse documentele prevzute la art. 3 alin. (1).
(2) Modelul deciziilor prevzute la alin. (1) lit. a) i b) sunt prevzute n anexele nr. 3 i
4.
Art. 7. - (1) Cu 30 de zile nainte de expirarea perioadei de valabilitate a Deciziei de
aprobare a plafonului de ncasri n numerar, organizatorul de evenimente poate solicita,
printr-o cerere rennoirea plafonului de ncasri.
(2) n cazul n care organizatorul de astfel de evenimente dorete rennoirea plafonului
de ncasri aprobat potrivit prevederilor alin. (1), depune cerere de rennoire a plafonului
de ncasri n numerar, nsoit de situaia ncasrilor pentru fiecare eveniment prevzut
la art. 3 alin. (1) lit. c).
(3) n baza cererii depuse potrivit alin. (1), organul fiscal emite decizie de rennoire a
plafonului de ncasri n numerar potrivit modelului prevzut n anexa nr. 5.
Art. 8. (1) Ori de cte ori organizatorul apreciaz c se impune modificarea
plafonului aprobat de organul fiscal, acesta poate depune o cerere n acest sens, nsoit
de documentele prevzute la art. 3 care se soluioneaz prin emiterea uneia din
urmtoarele decizii:
a) decizie de modificare a plafonului de ncasri n numerar, n cazul n care se admite
cererea;
b) decizie de respingere a modificrii plafonului de ncasri n numerar, n cazul n care
nu se admite cererea.
(2) Dispoziiile art. 3 sunt aplicabile n mod corespunztor. Modelele deciziilor emise
potrivit alin. (1) sunt prevzute n anexele nr. 6 i 7.
Art. 9. - Emiterea unei decizii de respingere potrivit art. 6 alin. (1) lit. b) sau art. 8
alin. (1) lit. b) nu are ca efect pierderea dreptului de a depune o nou cerere.
Art. 10. - Deciziile prevzute la art. 6-8 se emit de ctre organul fiscal competent n
dou exemplare, dintre care un exemplar se comunic contribuabilului, iar un exemplar
se arhiveaz la dosarul fiscal al acestuia.
Art. 11. Pentru comunicarea deciziilor emise potrivit art. 6-8 sunt aplicabile
prevederile art. 47 din Legea nr 207/2015 privind Codul de procedur fiscal, cu
modificrile i completrile ulterioare.
Art. 12. - mpotriva deciziilor emise potrivit art. 6-8, organizatorii de evenimente pot
formula plngere prealabil n conformitate cu prevederile Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificrile i completrile ulterioare.
Art. 13. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrant din prezenta procedur.

ANEXA Nr. 1
la procedur
CERERE
pentru aprobarea/rennoirea/modificarea plafonului de ncasri n numerar
Ctre
. . . . . . . . . . . . (organul fiscal central competent n administrarea obligaiilor fiscale)
Contribuabilul . . . . . . . . . ., avnd cod de identificare fiscal . . . . . . . . . . i domiciliul
fiscal n . . . . . . . . . ., reprezentat prin . . . . . . . . . . n calitate de . . . . . . . . . ., legitimat cu
C.I./B.I. seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data
de . . . . . . . . . ., i mputernicirea nr. . . . . . . . . . ., solicit prin prezenta cerere aprobarea
unui alt plafon de ncasri dect cel stabilit la art. 4 din Legea nr. 70/2015, cu modificrile
i completrile ulterioare, n cuantum de . . . . . . . . . . lei, pentru organizarea de
evenimente (nuni i/sau botezuri).
n vederea aprobrii celor solicitate depun urmtoarele documente:
1. . . . . . . . . . . . . ;
2. . . . . . . . . . . . ;
3. . . . . . . . . . . . ;
4. . . . . . . . . . . ;
5. . . . . . . . . . . ;
6. . . . . . . . . . . . . .

Data
........
..

Semntura reprezentantului
legal/mputernicitului
............

ANEXA Nr. 2
la procedur
SITUAIA
ncasrilor pentru fiecare eveniment pe ultimele 12 luni pentru
contribuabilul . . . . . . . . . .

Datele de
Total ncasri,
identificare ale
Contract de
din care:
Suma
Nr.
beneficiarilor
furnizare de
total
ctr. serviciilor pe fiecare servicii nr. . .
ncasat Avan Diferen
contract de
. din . . .
s
furnizare servicii
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice declar c datele nscrise n acest
document sunt corecte i complete.

Semntura reprezentantului
legal/mputernicitului
............

ANEXA Nr. 3
la procedur
MINISTERUL FINANELOR PUBLICE
AGENIA NAIONAL DE ADMINISTRARE FISCAL
Unitatea fiscal1) . . . . . . . . . .
1)
Se menioneaz denumirea organului fiscal emitent.
Serviciul/Biroul/Compartimentul . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .
DECIZIE
de aprobare a plafonului de ncasri n numerar

Datele de identificare ale contribuabilului . .


.
.
.
.
.
.
.
.
Denumirea/Numele
i
prenumele
reprezentantului
legal
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Adresa:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Codul de identificare fiscal . . . . . . . . . .

Datele
de
identificare
ale
mputernicitului . . . . . . . . . .
Denumirea/Numele
i
prenumele
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Adresa:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Codul
de
identificare
fiscal/CNP . . . . . . . . . .

n temeiul prevederilor art. 41 din Legea nr. 70/2015 pentru ntrirea disciplinei
financiare privind operaiunile de ncasri i pli n numerar i pentru modificarea i
completarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea
sistemelor moderne de plat, cu modificrile i completrile ulterioare,
avnd n vedere Cererea nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., nregistrat la
organul fiscal cu nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . .,
lund n considerare c nivelul maxim al ncasrilor obinut anterior este
de . . . . . . . . . .,
se aprob un plafon de ncasri n numerar, n sum total de . . . . . . . . . . lei.
Motivele de fapt pentru care se aprob un alt plafon de ncasri n numerar dect cel
solicitat prin cererea depus de stabilire a plafonului de ncasri n numerar:
..........
Temeiul de drept:
..........
Meniuni privind audierea contribuabilului:
..........
mpotriva prezentei decizii se poate formula plngere, n condiiile prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificrile i completrile ulterioare.
Conductorul unitii fiscale
Numele i
prenumele . . . . . . . . . .

Semntura i tampila
unitii . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 4
la procedur
MINISTERUL FINANELOR PUBLICE
AGENIA NAIONAL DE ADMINISTRARE FISCAL
Unitatea fiscal1) . . . . . . . . . .
1)
Se menioneaz denumirea organului fiscal emitent.
Serviciul/Biroul/Compartimentul . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .
DECIZIE
de respingere a cererii de aprobare a plafonului de ncasri n numerar

Datele de identificare ale contribuabilului . .


.
.
.
.
.
.
.
.
Denumirea/Numele
i
prenumele
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Adresa:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Codul
de
identificare
fiscal
..........

Datele
de
identificare
ale
mputernicitului . . . . . . . . . .
Denumirea/Numele
i
prenumele
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Adresa:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Codul
de
identificare
fiscal/CNP
..........

n temeiul prevederilor art. 41 din Legea nr. 70/2015 pentru ntrirea disciplinei
financiare privind operaiunile de ncasri i pli n numerar i pentru modificarea i
completarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea
sistemelor moderne de plat, cu modificrile i completrile ulterioare,
avnd n vedere Cererea nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., nregistrat la
organul fiscal cu nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . .,
lund n considerare c nu sunt ndeplinite condiiile prevzute n Ordinul ministrului
finanelor publice nr. 1.265/2016 privind aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor a
prevederilor art. 41 din Legea nr. 70/2015 pentru ntrirea disciplinei financiare privind
operaiunile de ncasri i pli n numerar i pentru modificarea i completarea
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor
moderne de plat, cu modificrile i completrile ulterioare,
se respinge cererea de stabilire a plafonului de ncasri n numerar.
Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de stabilire a plafonului de ncasri n
numerar:
..........
Temeiul de drept:
..........

Meniuni privind audierea contribuabilului:


..........
mpotriva prezentei decizii se poate formula plngere, n condiiile prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificrile i completrile ulterioare.
Conductorul unitii fiscale
Numele i
prenumele . . . . . . . . . .
Semntura i tampila
unitii . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 5
la procedur
MINISTERUL FINANELOR PUBLICE
AGENIA NAIONAL DE ADMINISTRARE FISCAL
Unitatea fiscal1) . . . . . . . . . .
1)
Se menioneaz denumirea organului fiscal emitent.
Serviciul/Biroul/Compartimentul . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .
DECIZIE
de rennoire a plafonului de ncasri n numerar

Datele de identificare ale contribuabilului . . Datele de identificare ale


........
mputernicitului . . . . . . . . . .
Denumirea/Numele i prenumele
Denumirea/Numele i prenumele
..........
..........
Adresa: . . . . . . . . . .
Adresa: . . . . . . . . . .
Codul de identificare fiscal
Codul de identificare fiscal/CNP
..........
..........
n temeiul prevederilor Ordinului ministrului finanelor publice nr. 1.265/2016 privind
aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 41 din Legea nr. 70/2015 pentru
ntrirea disciplinei financiare privind operaiunile de ncasri i pli n numerar i pentru
modificarea i completarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 193/2002 privind
introducerea sistemelor moderne de plat, cu modificrile i completrile ulterioare,
avnd n vedere Cererea nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., nregistrat la
organul fiscal cu nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . .,
v comunicm c plafonul de ncasri n numerar aprobat prin Decizia nr. . . . . . . . . . .
din data de . . . . . . . . . . se rennoiete.
mpotriva prezentei decizii se poate formula plngere, n condiiile prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificrile i completrile ulterioare.

Conductorul unitii fiscale


Numele i
prenumele . . . . . . . . . .
Semntura i tampila
unitii . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 6
la procedur
MINISTERUL FINANELOR PUBLICE
AGENIA NAIONAL DE ADMINISTRARE FISCAL
Unitatea fiscal1) . . . . . . . . . .
1)
Se menioneaz denumirea organului fiscal emitent.
Serviciul/Biroul/Compartimentul . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .
DECIZIE
de modificare a plafonului de ncasri n numerar

Datele de identificare ale contribuabilului . .


.
.
.
.
.
.
.
.
Denumirea/Numele
i
prenumele
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Adresa:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Codul
de
identificare
fiscal
..........

Datele
de
identificare
ale
mputernicitului . . . . . . . . . .
Denumirea/Numele
i
prenumele
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Adresa:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Codul
de
identificare
fiscal/CNP
..........

n temeiul prevederilor Ordinului ministrului finanelor publice nr. 1.265/2016 privind


aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor a prevederilor art. 41 din Legea nr.
70/2015 pentru ntrirea disciplinei financiare privind operaiunile de ncasri i pli n
numerar i pentru modificarea i completarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr.
193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plat, cu modificrile i
completrile ulterioare,
avnd n vedere Cererea nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., nregistrat la
organul fiscal cu nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . .,
v comunicm c plafonul aprobat prin Decizia nr. . . . . . . . . . .din data de . . . . . . . . . .
se modific dup cum urmeaz:
Se acord un nou plafon de ncasri n numerar n sum total de . . . . . . . . . . lei.

Motivele de fapt pentru care se aprob un alt plafon de ncasri n numerar dect cel
solicitat prin cererea depus de modificare a plafonului de ncasri n numerar:
..........
Temeiul de drept:
..........
Meniuni privind audierea contribuabilului:
..........
mpotriva prezentei decizii se poate formula plngere, n condiiile prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificrile i completrile ulterioare.
Conductorul unitii fiscale
Numele i
prenumele . . . . . . . . . .
Semntura i tampila
unitii . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 7
la procedur
MINISTERUL FINANELOR PUBLICE
AGENIA NAIONAL DE ADMINISTRARE FISCAL
Unitatea fiscal1) . . . . . . . . . .
1)
Se menioneaz denumirea organului fiscal emitent.
Serviciul/Biroul/Compartimentul . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .
DECIZIE
de respingere a modificrii plafonului de ncasri n numerar

Datele de identificare ale contribuabilului . .


.
.
.
.
.
.
.
.
Denumirea/Numele
i
prenumele
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Adresa:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Codul
de
identificare
fiscal
..........

Datele
de
identificare
ale
mputernicitului . . . . . . . . . .
Denumirea/Numele
i
prenumele
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Adresa:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Codul
de
identificare
fiscal/CNP
..........

n temeiul prevederilor Ordinului ministrului finanelor publice nr. 1.265/2016 privind


aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 41 din Legea nr. 70/2015 pentru
ntrirea disciplinei financiare privind operaiunile de ncasri i pli n numerar i pentru
modificarea i completarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 193/2002 privind
introducerea sistemelor moderne de plat, cu modificrile i completrile ulterioare,

avnd n vedere Cererea dumneavoastr nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . .,


nregistrat la organul fiscal cu nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . .,
lund n considerare c nu sunt ndeplinite condiiile prevzute n Ordinul ministrului
finanelor publice nr. 1.265/2016 privind aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor
art. 41 din Legea nr. 70/2015 pentru ntrirea disciplinei financiare privind operaiunile de
ncasri i pli n numerar i pentru modificarea i completarea Ordonanei de urgen a
Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plat, cu
modificrile i completrile ulterioare,
se respinge cererea de modificare a plafonului de ncasri n numerar.
Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de stabilire a unui alt plafon de
ncasri n numerar:
..........
Temeiul de drept:
..........
Meniuni privind audierea contribuabilului:
..........
mpotriva prezentei decizii se poate formula plngere, n condiiile prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificrile i completrile ulterioare.
Conductorul unitii fiscale
Numele i
prenumele . . . . . . . . . .
Semntura i tampila
unitii . . . . . . . . . .