Sunteți pe pagina 1din 1

Proces verbal de neacordare a garantiei

Intre:
SC EXPERT PARCHET SRL Galati, inregistrata la Oficiul Registrului
Comertului sub nr.J17/243/2007, CUI: RO21069209 ,contul nr.
RO89BTRL01801202B34218XX deschis la Banca Transilvania cu sediul social in
Galati str. Al. Lapusneanu nr. 24, bl.C4, ap. 24, reprezentata prin administrator,
dl., Zausila Ionut, in calitate de prestator, pe de o parte si
SC DIOTECH SRL cu sediul Galati, str Blv Siderurgistilor , nr 5 , judeul Galati,
nregistrat la Oficiul Registrului Comerului Galati sub nr.J17/1295/2004, CUI:
RO16693906, avnd cont bancar nr RO32BTRL01801202R29012XX, deschis la
Banca Transilvania Sucursala Galati, reprezentat legal prin administrator Rotaru
Daniel, n calitate de beneficiar.
S-a incheiat prezentul proces verbal de neacordare a garantiei pentru lucrarea
executata montaj placat 2 buc. cada-baie.

Garantia NU se acorda de catre prestator, beneficiarului din urmatoare cauza:


-Beneficiarul si-a asumat responsabilitatea sa foloseasca un material lemnos
pentru placarea cazilor din baie neconform stasului pentru incaperile cu
umiditate.
Eventualele reparatii ( interventii ) solicitate de catre beneficiar asupra lucrarii vor
fi executate contra-cost.

Prestator,
SC EXPERT PARCHET SRL

BENEFICIAR,
SC DIOTECH SRL