Sunteți pe pagina 1din 5

1

Contract de furnizare nr. 2748 data 13.07.2016


1 Preambul
n temeiul Legii nr.98/2016 privind achiziiile publice, s-a ncheiat prezentul contract de
furnizare de produse,
ntre UAT Comuna Pardina, judetul Tulcea, cu sediul n str. Aleea Veche nr.14,
comuna Pardina, judetul Tulcea, avand CUI 4508835, reprezentata prin primar, Dumitru
POCORA, denumita n continuare autoritate contractant
si SC ALCOMIN PREST SRL, cu sediul n strada Codrului, nr.8, comuna Topolog,
jud.Tulcea, avand CUI 13729797, cont RO95TREZ6455069XXX001089 deschis la Trezoreria
oraului Babadag, judetul Tulcea, reprezentata prin dl. Romic Rdcina, avnd funcia de
administrator, denumit n continuare furnizor,
a intervenit urmtorul contract de furnizare:
2. Definiii
2.1 - n prezentul contract urmtorii termeni vor fi interpretai astfel:
a. contract reprezint prezentul contract i toate Anexele sale.
b. achizitor i furnizor - prile contractante, aa cum sunt acestea numite n prezentul contract;
c. preul contractului - preul pltibil furnizorului de ctre achizitor, n baza contractului, pentru
ndeplinirea integral i corespunztoare a tuturor obligaiilor asumate prin contract;
d. produse - echipamentele, mainile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse n anexa/anexele la
prezentul contract, pe care furnizorul se oblig, prin contract, s le furnizeze achizitorului;
e. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activiti legate de furnizarea produselor,
cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea n funciune, asistena tehnic n perioada de
garanie, i orice alte asemenea obligaii care revin furnizorului prin contract;
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cnd
prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare major i esenial a componentelor rezult un
produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baz, prin scop sau
prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distinct de
naionalitatea furnizorului.
g. destinaie final - locul unde furnizorul are obligaia de a furniza produsele;
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpreai conform INCOTERMS 2000 Camera
Internaional de Comer (CIC).
i. fora major - un eveniment mai presus de controlul prilor, care nu se datoreaz greelii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevzut la momentul ncheierii contractului i care face imposibil
executarea i, respectiv, ndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rzboaie,
revoluii, incendii, inundaii sau orice alte catastrofe naturale, restricii aprute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv ci enunciativ. Nu este considerat fort major
un eveniment asemenea celor de mai sus care, fr a crea o imposibilitate de executare, face
extrem de costisitoare executarea obligaiilor uneia din pri;
j. zi - zi calendaristic; an - 365 de zile.
(se adaug orice ali termeni pe care prile neleg s i defineasc pentru contract)
3 Interpretare
3.1 n prezentul contract, cu excepia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul zisau zile sau orice referire la zile reprezint zile calendaristice daca nu se specific
n mod diferit.
4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Furnizorul se oblig s furnizeze, respectiv s vnd, s livreze LEMNE FOC, n cantitate de
123 metri steri, n perioada convenit de prile contractante.
4.2 - Achizitorul se oblig s achiziioneze, respectiv s cumpere i s plteasc preul convenit n
prezentul contract.
5. Preul contractului
5.1 Preul contractului, respectiv preul produselor livrate i a serviciilor accesorii prestate, este de
24.600 lei, sau dup caz 5514 euro (4,4610 lei/ euro), la care se adaug 4,920 lei TVA.
6. Durata contractului
Contract de furnizare nr. 2748 data 13.07.2016

2
6.1 Durata prezentului contract este de 02 luni, ncepnd de la data de 13,07,2016-13.09.2016,
6.2 . Prezentul contract nceteaz s produc efecte la data 13.08.2016.
7. Documentele contractului
7.1 - Documentele contractului sunt:8. Obligaiile principale ale furnizorului
8.1- Furnizorul se oblig s furnizeze produsele la standardele i sau performanele prezentate n
propunerea tehnic.
8.2. Furnizorul se oblig s furnizeze produsele n graficul de livrare prezentat n propunerea tehnic,
anex la contract.
8.3 - Furnizorul se obliga s despgubeasc achizitorul mpotriva oricror:
i) reclamaii i aciuni n justiie, ce rezult din nclcarea unor drepturi de proprietate
intelectual (brevete, nume, mrci nregistrate etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalaiile sau utilajele folosite pentru sau n legatur cu produsele
achiziionate, i
ii) daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur, aferente, cu excepia situaiei
n care o astfel de nclcare rezult din respectarea caietului de sarcini ntocmit de
ctre achizitor.
9. Obligaiile principale ale achizitorului
9.1 - Achizitorul se oblig s recepioneze produsele n termenul convenit.
9.2 Achizitorul se oblig s plteasc preul produselor ctre furnizor n termenul convenit de la
emiterea facturii de ctre acesta. Plile n valut se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.
(se precizeaz termenul de plat de la emiterea facturii i, dup caz, graficul de plat)
9.3 - Dac achizitorul nu onoreaz facturile n termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite
atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor i de a beneficia de reactualizarea sumei
de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a plii. Imediat dup ce achizitorul i onoreaz
obligaiile, furnizorul va relua livrarea produselor n cel mai scurt timp posibil.
10. Sanciuni pentru nendeplinirea culpabil a obligaiilor
10.1 - n cazul n care, din vina sa exclusiv, furnizorul nu reuete s-i ndeplineasc obligaiile
asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preul contractului, ca penaliti, o sum
echivalent cu o cot procentual din preul contractului, respectiv de 0,10% pe luna intrziere.
10.2 - n cazul n care achizitorul i onoreaz obligaiile n termen de 28 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acestuia i revine obligaia de a plti, ca penaliti, o sum echivalent cu
o cot procentual din plata neefectuat.
(se precizeaz aceiai cot procentual prevazut la 11.1 pentru fiecare zi/saptamn de ntrziere,
pn la ndeplinirea efectiv a obligaiilor)
10.3 - Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul contract de ctre una dintre pri, n mod
culpabil i repetat, d dreptul prii lezate de a considera contractul de drept reziliat i de a pretinde
plata de daune-interese.
10.4 - Achizitorul i rezerv dreptul de a renuna la contract, printr-o notificare scris adresat
furnizorului, fr nici o compensaie, dac acesta din urm d faliment, cu condiia ca aceast
anulare s nu prejudicieze sau s afecteze dreptul la aciune sau despgubire pentru furnizor. In
acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din
contract ndeplinit pna la data denunrii unilaterale a contractului.
Clauze specifice
11. Recepie, inspecii i teste
11.1 - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta i/sau testa produsele pentru a
verifica conformitatea lor cu specificaiile din anexa/anexele la contract.
11.2 - (1) Inspeciile i testrile la care vor fi supuse produsele, ct i condiiile de trecere a recepiei
provizorii i a recepiei finale (calitative) sunt descrise n anexa/anexele la prezentul contract.
(2) Achizitorul are obligaia de a notifica, n scris, furnizorului, identitatea reprezentanilor si
mputernicii pentru efectuarea recepiei, testelor i inspeciilor.
11.3 - Inspeciile i testele din cadrul recepiei provizorii i recepiei finale (calitative) se vor face la
destinaia final a produselor.
11.4 - Dac vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaiilor, achizitorul are
dreptul sa l resping, iar furnizorul are obligaia, fr a modifica preul contractului:
a) de a nlocui produsele refuzate, sau
Contract de furnizare nr. 2748 data 13.07.2016

3
b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespund specificaiilor lor
tehnice.
11.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa i, daca este necesar, de a respinge, nu va fi limitat
sau amnat datorit faptului c produsele au fost inspectate i testate de furnizor, cu sau fr
participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrrii acestora la destinaia final.
11.6 - Prevederile clauzelor 13.1-13.4. nu l vor absolvi pe furnizor de obligaia asumrii garaniilor
sau altor obligaii prevzute n contract.
12. Ambalare i marcare
12.1 - (1) Furnizorul are obligaia de a ambala produsele pentru ca acestea s fac fa, fr limitare,
la manipularea dur din timpul transportului, tranzitului i expunerii la temperaturi extreme, la soare
i la precipiaiile care ar putea s apar n timpul transportului i depozitrii n aer liber, n aa fel
nct s ajung n bun stare la destinaia final.
(2) n cazul ambalrii greutilor i volumelor n form de cutii, furnizorul va lua n considerare, unde
este cazul, distana mare pn la destinaia final a produselor i absena facilitilor de manipulare
grea n toate punctele de tranzit.
12.2 - Ambalarea, marcarea i documentaia din interiorul su din afara pachetelor va respecta strict
cerinele ce vor fi special prevzute n contract, inclusiv cerinele suplimentare.
(se precizeaz aceste cerine, inclusiv cele suplimentare i orice alte instruciuni ulterioare cerute de
ctre achizitor)
12.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum i toate materialele necesare proteciei
coletelor (palei de lemn, foi de protecie, etc) ramn n proprietatea achizitorului.
13. Livrarea i documentele care nsoesc produsele
13.1 - Furnizorul are obligaia de a livra produsele la destinaia final indicat de achizitor
respectnd:
a) datele din graficul de livrare, i
b) termenul comercial stabilit;
dup primirea ordinului de ncepere.
13.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaia de a comunica, n scris, atat achizitorului,
ct i, dup caz, societii de asigurri, datele de expediere, numarul contractului, descrierea
produselor, cantitatea, locul de ncarcare i locul de descrcare.
(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care nsoesc produsele:
(se precizeaz documentele care vor nsoi produsele)
13.3 - Certificarea de ctre achizitor a faptului ca produsele au fost livrate parial sau total se face
dup instalare i dup recepie, prin semnarea de primire de ctre reprezentantul autorizat al
acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.
13.4 - Livrarea produselor se consider ncheiat n momentul n care sunt ndeplinite prevederile
clauzelor recepia produselor.
14. Asigurri
14.1 - Furnizorul are obligaia de a asigura complet produsele furnizate prin contract mpotriva
pierderii sau deteriorrii neprevzute la fabricare, transport, depozitare i livrare, n funcie de
termenul comercial de livrare convenit.
15. Servicii
15.1 - Pe lng furnizarea efectiv a produselor, furnizorul are obligaia de a presta i serviciile
accesorii furnizrii produselor, fr a modifica preul contractului.
15.2. - Furnizorul are obligaia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenit, cu condiia
ca aceste servicii s nu elibereze furnizorul de nici o obligaie de garanie asumat prin contract.
16. Perioada de garanie acordat produselor
16.1 - Furnizorul are obligaia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite,
de ultim generaie i incorporeaza toate mbuntirile recente n proiectare i structura materialelor.
De asemenea, furnizorul are obligaia de a garanta ca toate produsele furnizate prin contract nu vor
avea nici un defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepia cazului cnd
proiectul i/sau materialul e cerut n mod expres de ctre achizitor) sau oricrei alte aciuni sau
omisiuni a furnizorului i ca acestea vor funciona n condiii normale de funcionare.
16.2 - (1) Perioada de garanie acordat produselor de ctre furnizor este cea declarat n
propunerea tehnic.
(se precizeaz perioada de garanie acordat produselor)
Contract de furnizare nr. 2748 data 13.07.2016

4
(2) Perioada de garanie a produselor ncepe cu data recepiei efectuate dup livrarea i instalarea
acestora la destinaia final.
16.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, n scris, orice plngere sau reclamaie
ce apare n conformitate cu aceast garanie.
16.4 - La primirea unei astfel de notificri, furnizorul are obligaia de a remedia defeciunea sau de a
nlocui produsul n perioada convenit, fr costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, n
timpul perioadei de garanie, le nlocuiesc pe cele defecte, beneficiaz de o nou perioad de
garanie care curge de la data nlocuirii produsului.
(se precizeaz perioada de remediere a defeciunilor sau de nlocuire a produsului)
16.5 - Dac furnizorul, dup ce a fost ntiinat, nu reuete s remedieze defectul n perioada
convenit, achizitorul are dreptul de a lua msuri de remediere pe riscul i spezele furnizorului i fr
a aduce nici un prejudiciu oricror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea fa de furnizor prin
contract.
17. Ajustarea preului contractului
17.1 - Pentru produsele livrate i pentru serviciile prestate, plile datorate de achizitor furnizorului
sunt cele declarate n propunerea financiar, anex la contract.
17.2 - Preul contractului se actualizeaz utiliznd formula de ajustare convenit.
18. Amendamente
18.1 - Prile contractante au dreptul, pe durata ndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adiional, numai n cazul apariiei unor circumstane care lezeaz
interesele comerciale legitime ale acestora i care nu au putut fi prevzute la data ncheierii
contractului.
19. ntarzieri n ndeplinirea contractului
19.1 - Furnizorul are obligaia de a ndeplini contractul de furnizare n perioada/perioadele nscrise n
graficul de livrare.
19.2 - Dac pe parcursul ndeplinirii contractului, furnizorul nu respect graficul de livrare sau de
prestare a serviciilor, acesta are obligaia de a notifica, n timp util, achizitorului; modificarea
datei/perioadelor de furnizare asumate n graficul de livrare se face cu acordul parilor, prin act
adiional.
19.3 - n afara cazului n care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie,
orice intrziere n indeplinirea contractului d dreptul achizitorului de a solicita penaliti furnizorului.
20. Fora major
20.1 - Fora major este constatat de o autoritate competent.
20.2 - Fora major exonereaz parile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate prin
prezentul contract, pe toat perioada n care aceasta acioneaz.
20.3 - ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore, dar fr a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau parilor pn la apariia acesteia.
20.4 - Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri, imediat
i n mod complet, producerea acesteia i s ia orice msuri care i stau la dispoziie n vederea
limitrii consecinelor.
20.5 - Dac fora major acioneaz sau se estimeaz c va aciona o perioad mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte pri ncetarea de plin drept a prezentului contract,
fr ca vreuna din pri s poat pretinde celeilalte daune-interese.
21. Soluionarea litigiilor
21.1 - Achizitorul i furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil, prin tratative
directe, orice nentelegere sau disput care se poate ivi ntre ei n cadrul sau n legatur cu
ndeplinirea contractului.
21.2 - Dac, dup 15 de zile de la nceperea acestor tratative, achizitorul i furnizorul nu reuesc s
rezolve n mod amiabil o divergen contractual, fiecare poate solicita ca disputa s se soluioneze,
fie prin arbitraj la Camera de Comer i Industrie a Romniei, fie de ctre instanele judectoreti din
Romania.
22 Limba care guverneaz contractul
22.1 - Limba care guverneaz contractul este limba romn.
23. Comunicri
Contract de furnizare nr. 2748 data 13.07.2016

5
23.1 - (1) Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract, trebuie s fie
transmis n scris.
(2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii ct i n momentul primirii.
23.2 - Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau e-mail cu condiia
confirmrii n scris a primirii comunicrii.
24. Legea aplicabil contractului
24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia.
Prile au neles s ncheie azi 13.07.2016 prezentul contract n dou exemplare, cte unul
pentru fiecare parte.
Autoritate contractant
PRIMARIA COMUNEI PARDINA

Furnizor
SC ALCOMIN PREST SRL TOPOLOG TULCEA

PRIMAR, Dumitru POCORA


LS

Administrator, Romic RDCIN


LS

Contract de furnizare nr. 2748 data 13.07.2016