Sunteți pe pagina 1din 7

Anexa 3.1.A-3.

b
GRILA DE ANALIZ A CONFORMITATII I CALITII
STUDIULUI DE FEZABILITATE / DOCUMENTAIEI DE AVIZARE A
LUCRRILOR DE INTERVENII
(DUP CAZ)
Numele Proiectului:
Solicitant:
Codul SMIS:
Locaia de Implementare a Proiectului:
Durata Proiectului:
Numr Proiect:

NR.
CRT
.

ASPECTE DE VERIFICAT

I
1

Criterii generale privind coninutul


Partea scris cuprinde foaia de capt n care sunt
prezentate:?
-denumirea proiectului (titlul);
-denumirea obiectivului
-numele
proprietarului
/
beneficiarului
/
deintorului
imobilului, cu orice titlu, indiferent de regimul
juridic al acestuia;
-datele proiectantului;
-numrul proiectului / contractului / anul;
-faza de proiectare;
-data elaborrii proiectului.
Partea scris conine lista cu semnturi ale
reprezentantului legal i a intregului colectiv de
elaborare?
- numele i coordonatele, proiectantului general, al
efului
de
proiect
complex
(arhitect
specialist/expert atestat MC), al efului de proiect
(arhitect cu drept de semnatur atestat OAR), al
proiectanilor de specialitate, cu precizarea
numelui, profesiei calitii / responsabilitii pe
care au avut-o la elaborarea documentaiei
Exist i se respect structura Prii Scrise
conform prevederilor din legislaia n vigoare, din
HG nr.28/2008 privind aprobarea coninutuluicadru
al
documentaiei
tehnico-economice
aferente investiiilor publice, precum i a structurii
i metodologiei de elaborare a devizului general
pentru obiective de investiii i lucrri de
intervenii, respectiv Anexa 3. Coninutul cadru al
documentaiei de avizare a lucrrilor de

D
A

N
U

NU
ESTE
CAZU
L

OBSERVA
II

NR.
CRT
.

ASPECTE DE VERIFICAT

intervenii/ respectiv Anexa 2 Coninutul cadru al


al studiului de fezabilitate?
Exist i se respect structura Capitolului Date
Generale?
1. Denumirea obiectivului de investiii;
2.amplasamentul (judeul, localitatea, strada,
numrul);
3.titularul investiiei;
4.beneficiarul investiiei;
5.elaboratorul documentaiei.
Exist i se respect structura Capitolului
Descrierea investiiei? Pentru DALI
1.situaia existent a obiectivului de investiii:
- starea tehnic, din punctul de vedere al asigurrii
cerinelor eseniale de calitate n construcii,
potrivit legii;
- valoarea de inventar a construciei, dup caz;
- actul doveditor al forei majore, dup caz;
2.concluziile raportului de expertiz tehnic/audit
energetic:
- prezentarea a cel puin dou opiuni;
- recomandarea expertului i auditorului energetic
asupra soluiei optime din punct de vedere tehnic
i economic, de dezvoltare n cadrul documentaiei
de avizare a lucrrilor de intervenii
Exist i se respect structura Capitolului Date
tehnice ale investiiei:? Pentru DALI
1.descrierea lucrrilor/msurilor de baz i a celor
rezultate ca necesare de efectuat n urma realizrii
lucrrilor de baz;
2.descrierea, dup caz, a lucrrilor de modernizare
efectuate n spaiile
consolidate/reabilitate/reparate;
3.consumuri de utiliti:
a)necesarul de utiliti rezultate, dup caz n
situaia executrii unor lucrri de modernizare;
b)estimri privind depirea consumurilor iniiale
de utiliti.
Exist descris situaia actual i informaii despre
entitatea responsabil cu implementarea
proiectului; (n cazul SF)
Exist i se respect structura Capitolului
descrierea investiiei: (n cazul SF):
a) concluziile studiului de prefezabilitate sau ale
planului detaliat de investiii pe termen lung (n
cazul n care au fost elaborate n prealabil) privind
situaia actual, necesitatea i oportunitatea
promovrii investiiei, precum i scenariul tehnico-

D
A

N
U

NU
ESTE
CAZU
L

OBSERVA
II

Nu se
aplic

NR.
CRT
.

10

11

ASPECTE DE VERIFICAT

economic selectat;
b) scenariile tehnico-economice prin care
obiectivele proiectului de investiii pot fi atinse (n
cazul n care, anterior studiului de fezabilitate, nu
a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un
plan detaliat de investiii pe termen lung):
- scenarii propuse (minimum dou);
- scenariul recomandat de ctre elaborator;
- avantajele scenariului recomandat;
c) descrierea constructiv, funcional i
tehnologic, dup caz;
Exist i se respect structura Capitolului referitor
la datele tehnice ale investiiei: (n cazul SF):
a) zona i amplasamentul;
b) statutul juridic al terenului care urmeaz s
fie ocupat;
c) situaia ocuprilor definitive de teren:
suprafaa total, reprezentnd terenuri din
intravilan/extravilan;
d) studii de teren:
- studii topografice cuprinznd planuri
topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu
repere n sistem de referin naional;
- studiu geotehnic cuprinznd planuri cu
amplasamentul forajelor, fielor complexe cu
rezultatele determinrilor de laborator, analiza
apei
subterane,
raportul
geotehnic
cu
recomandrile pentru fundare i consolidri;
- alte studii de specialitate necesare, dup caz;
e) caracteristicile principale ale construciilor
din cadrul obiectivului de investiii, specifice
domeniului de activitate, i variantele constructive
de realizare a investiiei, cu recomandarea
variantei optime pentru aprobare;
f) situaia existent a utilitilor i analiza de
consum:
- necesarul de utiliti pentru varianta propus
promovrii;
- soluii tehnice de asigurare cu utiliti;
g) concluziile evalurii impactului asupra
mediului;
Exist i se respect structura Capitolului Durata
de realizare i etapele principale:
- graficul de realizare a investiiei;
Exist i se respect structura Capitolului Costurile
estimative ale investiiei:?
1. Valoarea total cu detalierea pe structura
Devizului General (conform Anexei 5 la

D
A

N
U

NU
ESTE
CAZU
L

OBSERVA
II

NR.
CRT
.

12.
11

12.
2

13

14

ASPECTE DE VERIFICAT

D
A

N
U

NU
ESTE
CAZU
L

HG.28 din 2008/ legislaiei n vigoare);


2. Ealonarea costurilor coroborate cu graficul
de realizare a investiiei.
Exist i se respect structura Capitolului Analiza
cost-beneficiu (n cazul SF):
1. identificarea investiiei i definirea obiectivelor,
inclusiv specificarea perioadei de referin;
2. analiza opiunilor *1);
3. analiza financiar, inclusiv calcularea
indicatorilor de performan financiar: fluxul
cumulat, valoarea actual net, rata intern de
rentabilitate i raportul cost-beneficiu;
4. analiza economic*2), inclusiv calcularea
indicatorilor de performan economic: valoarea
actual net, rata intern de rentabilitate i
raportul cost-beneficiu;
5. analiza de senzitivitate;
6. analiza de risc.
* 1 Varianta zero ( varianta fr investiie), variant
maxima (variant cu investiie maxima), variant
medie (variant cu investiie medie); se va preciza
variant selectat.
** 2) Este obligatorie doar n cazul investiiilor
publice majore.
Exist i se respect structura Capitolului
Indicatori de apreciere a eficienei economice (n
cazul DALI):
-analiza comparativ a costului realizrii lucrrilor
de intervenii fa de valoarea de inventar a
construciei.
Exist i se respect structura Capitolului Sursele
de finanare a investiiei. Sursele de finanare a
investiiei se constituie n conformitate cu
legislaia n vigoare i constau n fonduri proprii,
credite bancare, fonduri de la bugetul de
stat/bugetul local, credite externe garantate sau
contractate de stat, fonduri externe
nerambursabile i alte surse legal constituite.
Exist i se respect structura Capitolului Estimri
privind fora de munc ocupat prin realizarea
investiiei:
1.numr de locuri de munc create n faza de
execuie;
2.numr de locuri de munc create n faza de
operare.

1 n acest caz se va completa seciunea corespunztoare tipului de documentaie


tehnico-economic anexat la proiect: SF sau DALI

OBSERVA
II

NR.
CRT
.

ASPECTE DE VERIFICAT

15

Exist i se respect structura Capitolului


Principalii indicatori tehnico - economici ai
investiiei?:
1.valoarea total (INV), inclusiv TVA (mii lei)
(n preuri - luna, anul, 1 euro = .... lei),
din care:
- construcii-montaj (C+M);
2.ealonarea investiiei (INV/C+M):
- anul I;
- anul II;
3.durata de realizare (luni);
4.capaciti (n uniti fizice i valorice);
5.ali indicatori specifici domeniului de activitate n
care este realizat investiia, dup caz.
Sunt ntocmite Devizele pe Obiect), conform
Structura Devizului pe Obiect (Capitolul C) - Anexa
4 i 6 la HG nr.28/2008/ legislaia n vigoare
Exist i se respect structura Capitolului Avize i
acorduri de principiu, conform prevederilor
legislaiei n vigoare, a HG nr.28/2008 privind
aprobarea coninutului-cadru al documentaiei
tehnico-economice aferente investiiilor publice,
precum i a structurii i metodologiei de elaborare
a devizului general pentru obiective de investiii i
lucrri de intervenii
Devizul General este elaborat conform legislaiei n
vigoare, a Metodologiei din 9 ianuarie 2008 privind
elaborarea devizului general pentru obiective de
investiii i lucrri de intervenii - Anexa 4 din HG
nr.28/2008 i conine costuri aferente tuturor
interveniilor cuprinse n SF/DALI?
Exist plane pentru toate obiectele de investiie,
pentru toate specialitile?
Exist plane referitoare la:
1.plan de amplasare n zon (1:25000 -1:5000);
2.plan general (1:2000 -1:500);
3.planuri i seciuni generale de arhitectur,
rezisten, instalaii, sistematizare vertical,
amenajare peisager, design interior, dup caz,
inclusiv planuri de coordonare
a tuturor
specialitilor ce concur la realizarea proiectului.
4.planuri speciale, profile longitudinale, profile
transversale, etc., dup caz.
Exist plane de releveu, care s prezinte evoluia
n timp i/sau situaia la momentul elaborrii
SF/D.A.L.I.?
Planele sunt numerotate/codificate, prezint
cartu
(cu
format
i
coninut
conform
standardelor) i semnturile proiectanilor?

16

17

18

19

20

21

22

D
A

N
U

NU
ESTE
CAZU
L

OBSERVA
II

NR.
CRT
.

22
23

II
1

4
5

ASPECTE DE VERIFICAT

Planele sunt tampilate i semnate de:


eful de proiect complex, expert/specialist?
eful de proiect, cu tampila ptrat de arhitect cu
drept de semnatur, conform reglementri OAR?
Sunt obinute avizele pentru devierile de reele
necesare de la proprietarii/operatorii lor, dac este
cazul?
Exist specificaii i descrieri tehnice
pentru
organizarea de antier cu descrierea sumar,
demolri, devieri de reele, ci de acces provizorii,
alimentare cu ap, energie electric, termic,
telecomunicaii?
Criterii specifice privind aspectele calitative
ale SF/DALI
Exista o corespondenta intre obiectele de
investiie din cadrul SF/DALI si cele descrise n
cererea de finanare?
Exist specificaii i descrieri tehnice pentru toate
specialitile: arhitectur, rezisten, instalaii
interioare i exterioare, reele edilitare, tehnologii,
componente artistice, sistematizare vertical,
amenajri peisagere, design interior, etc., dup
caz?
Graficul general de realizare a lucrrii este corelat
cu cel prezentat n cadrul Cererii de Finanare (se
va
avea
n
vedere
termenul
limit
de
implementare a proiectului care nu poate depi
termenul prevzut n documentele de programare)
.Este corect estimat ca i perioade de realizare
( conform tehnologiilor de execuie,etc.)
Graficul de realizare a investiiei respect
termenele limit ale programului de finanare?
D.A.L.I. s-a elaborat pe baza concluziilor raportului
de expertiz tehnic, si (dupa caz) auditul
energetic, lundu-se n calcul inclusiv scenariul
recomandat de ctre elaboratorul expertizei
tehnice, respectiv auditului energetic?
Se respect studiile, analizele, rapoartele de
specialitate, necesare fundamentrii diferitelor
tipuri de intervenii, pentru toate specialitile,
dup caz, lundu-se n calcul inclusiv scenariile
recomandate prin acestea ?
Exist si se respecta prevederile din:?
1.certificatul de urbanism;
2.avizele de principiu, obinute pn la data
depunerii cererii de finanare, privind asigurarea
utilitilor (energie termic i electric, gaz metan,
ap - canal, telecomunicaii etc.);

D
A

N
U

NU
ESTE
CAZU
L

OBSERVA
II

NR.
CRT
.

8
9
10

ASPECTE DE VERIFICAT

D
A

N
U

NU
ESTE
CAZU
L

OBSERVA
II

3. Actul administrativ al autoritii competente


pentru protecia mediului
4.alte avize i acorduri de principiu specifice
tipului de intervenie, obinute pn la data
depunerii cererii de finanare
Planele de specialiti sunt corelate cu
specificaiile tehnice pentru specialiti?
La SF/DALI partea scris este corelat cu partea
desenat ?
Exist corelare ntre Devizul general si Devizele pe
obiecte?

Componenta va fi respins automat pentru situaia bifrii cu NU la unul din


urmtoarele criterii:
la punctul I criteriile 3,11.1, 18
la punctul II criteriile 5, 6, 7
** n cazul bifrii cu NU la oricare dintre celelalte criterii, componenta nu se
va respinge, se vor cere clarificri, n funcie de prevederile ghidului specific
i se vor formula recomandri de mbuntire a documentaiei tehnicoeconomice. Componenta se va puncta n baza documentaiei tehnicoeconomice anexat la depunerea cererii de finanare.
CLARIFICRI SOLICITATE

DA

NU

CONCLUZII:
ntocmit:
Nume i prenume :

Data:
Semntura:

S-ar putea să vă placă și