Sunteți pe pagina 1din 2
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN NEAMT A3 bo/3¢ 03. 2014 PROIECTUL PLANULUI DE $COLARIZARE LAINVATAMANTUL PROFESIONAL DE STAT DE 2, cu durata de 2 ani PENTRU ANUL SCOLAR 2014-2015 Detalere pe unity de invatamant liemn eS ST ER PCa TRO We Unitatea de invatamant Localitatea Domeniut de formare Numarde | Numarde oe: profesionala oe clase locuri 1 [Economic administra Paraneant fruismstaimenane —__ eaetarpatser os | furs aimentane _[osptar (hee viaitorianenate | os | _¥@ 2 [or cheorghe caiany Piata-Neartndusrieatimentara__foratarpaserproparatrproduse incase | | 28 3 [erdeTranspomu Fatah Weert itecc a as cand Finite vonsor aio to « [cr bimitre Leona viavaneart [induc tex sisiete—[Contectoner produ texte 1 | 2 5_|CT lon Creang’ Tirgu-Neamt —_ [Mecanic& IMecanic auto 1 28 Turism si alimentatie |Ospatar (chelner) vanzator in alimentate 1 2B 6 [tr nisiporesi ne ee os | a Fabrcareaprodulor dn Fabrcresrodisior dn Tar unr os | 7 |iceu Tehnotgi aajuden Timor! nds toni spite [ontecronerproduse ete os | 1 ies [Seno macaroni en os § | ices! Tenotose “ton Creanes* Pig [eoremren rome ir vera os | lc conegionr produ Tole os ia sbricareepromslor an 9 JLiceul Teoretic Roznov aera roe! |Tamplar universal Os 14 rel ) consruc asa pattie [Bupa eee voor, aptar os | ven econ rear 7 10 | iceutTenoloie Valea Urs Valea Usui [ruse ten ele [confetionerprodusete 1 | 2 11 [or Danubiana foman _[ndustieatmentart__[ontarpatserprepuratorpodusefinoase | 05 | 14 [Turism gi alimentatie jOspatar (chelner) vanzator in alimentate OS u Industrie tet spite [conecionr pas etl os | nec ieiag manic aE Sa | a i [or Petru Po Foes Mecanih car ilj ttt in nda os [ae IMecanicd |Lacdtus mecanic prestari servicii os 14 2 [ernon Conn Taman | Weanick hecanic auto 2 [ss Fabicaren prods dn 16 [er Piatra-neams Piaraneary PREETI Trp par aie 1 [oa 15 [er oetina nicest [duster pitie_ [Confecone produ ele 1 | 2 16 |Liceul Tehnologic lon lonescu de la Brad Horia Agricultura |Zootehnist 1 28 17 [tice Tehnoloi Petia rericani —[rdusvie tenis pltirie_ [onfcrener prosse erie 1 | 2 Ta [cea Teor a adore wore Fermiernontn a | sci construc ett sata eis jtehnologic Inspector scolar discipline tehnice prof, Constantin-Mircea Corléteanu oe Sete