Sunteți pe pagina 1din 49

ORDIN nr.

200 din 26 februarie 2016


privind modificarea i completarea Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015
pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitilor publice
EMITENT:
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
PUBLICAT N:
MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 12 aprilie 2016
Data Intrarii in vigoare: 12 Aprilie 2016
-------------------------------------------------------------------------

Avnd n vedere:
- prevederile art. 2 lit. d), art. 3, art. 4 i art. 5 alin. (2^1) din Ordonana Guvernului nr.
119/1999 privind controlul intern/managerial i controlul financiar preventiv, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile art. 11 alin. (5) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 86/2014 privind
stabilirea unor msuri de reorganizare la nivelul administraiei publice centrale i pentru
modificarea i completarea unor acte normative, cu modificrile i completrile ulterioare,
aprobat prin Legea nr. 174/2015,
n temeiul art. 5 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 405/2007 privind funcionarea
Secretariatului General al Guvernului, cu modificrile i completrile ulterioare,
secretarul general al Guvernului emite prezentul ordin.
ART. I
Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului
controlului intern/managerial al entitilor publice, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 444 din 22 iunie 2015, se modific i se completeaz dup cum urmeaz:
1. Titlul ordinului se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ORDIN
pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitilor publice"
2. Articolul 2 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 2. - Conductorul fiecrei entiti publice dispune, innd cont de particularitile
cadrului legal de organizare i de funcionare, precum i de standardele de control intern
managerial, msurile de control necesare pentru implementarea i dezvoltarea sistemului de
control intern managerial, inclusiv pentru actualizarea registrelor de riscuri i a procedurilor
formalizate pe procese sau activiti, care pot fi proceduri de sistem i proceduri
operaionale."
3. Articolul 3 se modific i va avea urmtorul cuprins:

"Art. 3. - (1) n vederea monitorizrii, coordonrii i ndrumrii metodologice a


implementrii i dezvoltrii sistemului de control intern managerial, conductorul entitii
publice constituie, prin act de decizie intern, o structur cu atribuii n acest sens, denumit
Comisia de monitorizare.
(2) Comisia de monitorizare cuprinde conductorii de compartimente din structura
organizatoric, care se actualizeaz ori de cte ori este cazul i este coordonat de ctre
preedinte, persoan care deine funcie de conducere. Secretarul comisiei i nlocuitorul
acestuia sunt desemnai de ctre preedinte.
(3) Modul de organizare i de lucru al Comisiei de monitorizare se afl n
responsabilitatea preedintelui acesteia i se stabilete n funcie de volumul i de
complexitatea proceselor i activitilor, pe baza Regulamentului de organizare i funcionare
a comisiei.
(4) Preedintele Comisiei de monitorizare emite ordinea de zi a edinelor, asigur
conducerea edinelor i elaboreaz minutele edinelor i hotrrile comisiei.
(5) Comisia de monitorizare coordoneaz procesul de actualizare a obiectivelor i a
activitilor la care se ataeaz indicatori de performan sau de rezultat pentru evaluarea
acestora.
(6) Comisia de monitorizare analizeaz i prioritizeaz riscurile semnificative, care pot
afecta atingerea obiectivelor generale ale funcionrii entitii publice, prin stabilirea limitelor
de toleran la risc, anual, aprobate de ctre conducerea entitii, care sunt obligatorii i se
transmit tuturor compartimentelor pentru aplicare.
(7) Comisia de monitorizare analizeaz i avizeaz procedurile formalizate i le transmit
spre aprobare conductorului entitii publice.
(8) Comisia de monitorizare analizeaz, n vederea aprobrii, informarea privind
monitorizarea performanelor la nivelul entitii, elaborat de secretarul Comisiei de
monitorizare, pe baza raportrilor anuale privind monitorizarea performanelor anuale, de la
nivelul compartimentelor.
(9) Comisia de monitorizare analizeaz, n vederea aprobrii, informarea privind
desfurarea procesului de gestionare a riscurilor, elaborat de Echipa de gestionare a
riscurilor, pe baza raportrilor anuale, de la nivelul compartimentelor."
4. Articolul 4 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 4. - (1) n vederea desfurrii activitii, Comisia de monitorizare elaboreaz
Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, denumit Program de
dezvoltare.
(2) Obiectivele, activitile, aciunile, responsabilitile, termenele, precum i alte
componente ale msurilor de control luate de ctre conducerea entitii se cuprind n
Programul de dezvoltare, care se actualizeaz, anual, la nivelul fiecrei entiti publice.
(3) n Programul de dezvoltare se evideniaz, n mod distinct, aciunile de perfecionare
profesional, att pentru persoanele cu funcii de conducere, ct i pentru cele cu funcii de
execuie prin cursuri organizate de ctre Agenia Naional a Funcionarilor Publici sau de alte
organisme de interes public abilitate."
5. Articolul 5 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 5. - (1) Pentru o bun administrare a riscurilor de la toate nivelurile manageriale
conductorii compartimentelor desemneaz un responsabil cu riscurile, care i asist n
procesul de administrare a riscurilor.
(2) Responsabilii cu riscurile de la nivelul compartimentelor particip la cursuri de
pregtire n domeniul managementului riscurilor i consiliaz personalul din cadrul acestora,
pentru elaborarea registrelor de riscuri pe compartimente, n conformitate cu modelul
prezentat n anexa nr. 2 A - Registrul de riscuri.

(3) n vederea gestionrii riscurilor la nivelul entitii publice, conductorul acesteia


constituie, prin act de decizie intern, o structur cu atribuii n acest sens, denumit Echipa de
gestionare a riscurilor. Pe baza deciziei managementului general se pot constitui echipe de
gestionare a riscurilor i la nivelul direciilor generale/direciilor, care raporteaz Echipei de
gestionare a riscurilor de la nivelul entitii publice.
(4) Echipa de gestionare a riscurilor cuprinde conductorii de compartimente sau
nlocuitorii acestora, din structura organizatoric, se actualizeaz ori de cte ori este cazul i
este coordonat de ctre preedinte, persoan care deine funcie de conducere i este diferit
de persoana care coordoneaz Comisia de monitorizare. Secretarul echipei de gestionare a
riscurilor i nlocuitorul acestuia sunt desemnai de ctre preedinte dintre responsabilii cu
riscurile de la nivelul compartimentelor.
(5) Preedintele Echipei de gestionare a riscurilor emite ordinea de zi a edinelor
echipei, asigur conducerea edinelor i elaborarea proceselor-verbale ale edinelor, care
cuprind dezbaterile privind riscurile i msurile de control stabilite, transmise la
compartimente pentru implementarea acestora.
(6) Secretarul Echipei de gestionare a riscurilor elaboreaz Registrul riscurilor de la
nivelul entitii, prin centralizarea registrelor de riscuri de la nivelul compartimentelor, i l
actualizeaz anual.
(7) Modul de organizare i de lucru al Echipei de gestionare a riscurilor se afl n
responsabilitatea preedintelui acesteia i se stabilete n funcie de organizarea entitii
publice, pe baza Regulamentului de organizare i de funcionare al echipei, dar i de volumul
i complexitatea riscurilor din cadrul entitii publice.
(8) Secretarul Echipei de gestionare a riscurilor elaboreaz, pe baza rapoartelor anuale
privind desfurarea procesului de gestionare a riscurilor de la nivelul compartimentelor, dar
i pe baza planului de implementare a msurilor de control ntocmit de secretarul echipei, o
informare care se discut i se analizeaz pentru a fi transmis spre aprobare Comisiei de
monitorizare."
6. Articolul 6 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 6. - (1) Conducerea entitii asigur elaborarea procedurilor formalizate, respectiv a
procedurilor de sistem i a procedurilor operaionale, pentru detalierea proceselor i
activitilor derulate n cadrul entitii i aducerea la cunotin personalului acesteia.
(2) n vederea ndeplinirii n condiii de regularitate, eficacitate, economicitate i
eficien a obiectivelor entitilor publice se elaboreaz proceduri formalizate, n coordonarea
Comisiei de monitorizare.
(3) Procedurile formalizate se elaboreaz pe procese sau activiti i descriu totalitatea
pailor de urmat n succesiune logic, modalitile de lucru i regulile de aplicat pentru
realizarea activitilor i aciunilor, respectiv activitile de control implementate,
responsabilitile i atribuiile personalului de conducere i de execuie din cadrul entitii
publice.
(4) Procedurile formalizate se elaboreaz n conformitate cu modelul prezentat n anexa
nr. 2 B - Procedura formalizat."
7. Articolul 7 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 7. - (1) Secretariatul General al Guvernului, prin Direcia de control intern
managerial i relaii interinstituionale (DCIMRI), elaboreaz i implementeaz politica n
domeniul sistemului de control intern managerial, coordoneaz i supravegheaz prin
activiti de verificare i ndrumare metodologic implementarea i dezvoltarea sistemelor de
control intern managerial din cadrul entitilor publice.
(2) Pentru ndeplinirea atribuiilor prevzute la alin. (1), DCIMRI deruleaz misiuni de
verificare i ndrumare metodologic la instituii publice n care se exercit funcia de

ordonator principal de credite al bugetului de stat, al bugetului asigurrilor sociale de stat sau
al bugetului oricrui fond special, pe baza Planului anual de activitate al direciei.
(3) Planul de activitate al DCIMRI este elaborat anual, de ctre conducerea direciei i
aprobat de ctre secretarul general al Guvernului, pe baza Notei de justificare.
(4) Planul anual de activitate al DCIMRI se modific i se completeaz pe baza Notei de
modificare pe parcursul anului sau la sfritul acestuia."
8. Articolul 8 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 8. - (1) Actele administrative de constituire i de modificare a structurilor,
prevzute la art. 3 i 5, inclusiv programele de dezvoltare elaborate i actualizate, conform art.
4, se transmit, n vederea informrii i armonizrii, la entitile publice ierarhic superioare,
pn la data de 15 martie a fiecrui an.
(2) Stadiul implementrii i dezvoltrii sistemelor de control intern managerial la nivelul
entitilor publice, precum i situaiile deosebite, constatate de ctre Comisia de monitorizare,
fac obiectul informrii, prin ntocmirea de situaii centralizatoare semestriale/anuale, conform
modelului prezentat n anexa nr. 3 - Situaia centralizatoare privind stadiul implementrii i
dezvoltrii sistemului de control intern managerial, care se transmit entitilor publice ierarhic
superioare, la termenele prevzute la alin. (4).
(3) Evaluarea stadiului implementrii i dezvoltrii sistemului de control intern
managerial se realizeaz la nivelul tuturor compartimentelor din structura organizatoric a
entitii publice, inclusiv a celor subordonate sau aflate n coordonarea acestora.
(4) Instituiile publice n care se exercit funcia de ordonator principal de credite al
bugetului de stat, al bugetului asigurrilor sociale de stat sau al bugetului oricrui fond special
transmit la DCIMRI, din cadrul Secretariatului General al Guvernului, situaiile
centralizatoare semestriale, prevzute la alin. (2), pn la data de 25 a lunii urmtoare fiecrui
semestru ncheiat, iar situaiile centralizatoare anuale, pn la 20 februarie a anului urmtor,
pentru anul precedent."
9. Dup articolul 8 se introduc patru noi articole, articolele 8^1-8^4, cu urmtorul
cuprins:
"Art. 8^1. - (1) Conductorul fiecrei entiti publice elaboreaz anual Raportul asupra
sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 20.., n baza art. 4 alin. (3) din
Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial i controlul financiar
preventiv, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, conform modelului prezentat
n anexa nr. 4 - Instruciuni privind ntocmirea, aprobarea i prezentarea raportului asupra
sistemului de control intern managerial, care se prezint organului ierarhic superior la
termenele stabilite de acesta, la termenele prevzute la alin. (2).
(2) Instituiile publice n care se exercit funcia de ordonator principal de credite al
bugetului de stat, al bugetului asigurrilor sociale de stat sau al bugetului oricrui fond special
transmit la DCIMRI, din cadrul Secretariatului General al Guvernului, Raportul asupra
sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 20.., prevzut la alin. (1),
pn la 20 februarie a anului urmtor, pentru anul precedent.
(3) Entitile publice care, conform reglementrilor legale, nu se subordoneaz unei
entiti publice superioare ntocmesc documentele prevzute la art. 8 i 8^1 ca documente
doveditoare ale implementrii i dezvoltrii sistemului de control intern managerial.
(4) Raportul se transmite odat cu situaia financiar anual i se prezint organului
ierarhic superior la termenele stabilite de acesta, n cadrul termenului prevzut de lege.
Art. 8^2. - Controlul intern managerial este n responsabilitatea conductorilor
entitilor publice, care au obligaia proiectrii, implementrii i dezvoltrii continue a
acestuia. ncredinarea unor teri a realizrii activitilor privind implementarea i
dezvoltarea sistemului de control intern managerial al entitii publice presupune c, n

aceast situaie, conductorul entitii publice nu i ndeplinete propriile atribuii cu


bune rezultate.
Art. 8^3. - (1) Secretariatul General al Guvernului, prin DCIMRI, elaboreaz i prezint
Guvernului, n temeiul art. 11 alin. (3) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 86/2014
privind stabilirea unor msuri de reorganizare la nivelul administraiei publice centrale i
pentru modificarea i completarea unor acte normative, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 174/2015, cu modificrile ulterioare, pn la sfritul semestrului I al anului
curent, pentru anul precedent, un raport privind stadiul implementrii sistemelor de control
intern managerial la nivelul instituiilor publice.
(2) Raportul prevzut la alin. (1) cuprinde analiza i stadiul implementrii sistemelor de
control intern managerial la nivelul instituiilor publice la care se exercit funcia de ordonator
principal de credite al bugetului de stat, al bugetului asigurrilor sociale de stat sau al
bugetului oricrui fond special.
Art. 8^4. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrant din prezentul ordin."
10. Anexele nr. 1 - 4 se modific i se nlocuiesc cu anexele nr. 1 - 4.
ART. II
Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
ART. III
Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului
controlului intern/managerial al entitilor publice, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 444 din 22 iunie 2015, cu modificrile i completrile aduse prin prezentul ordin,
se va republica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, dndu-se textelor o nou
numerotare.
Secretarul general al Guvernului,
Sorin Sergiu Chelmu
Bucureti, 26 februarie 2016.
Nr.

ANEXA 1
(Anexa

nr.

200.

la

Ordinul

nr.

CODUL CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL


al
entitilor

400/2015)

publice

1. Consideraii generale privind conceptul de control intern managerial


1.1. Legislaia comunitar n domeniul controlului intern este alctuit, n mare parte, din
principii generale de bun practic, acceptate pe plan internaional i n Uniunea European.
Modalitatea n care aceste principii se transpun n sistemele de control intern este specific
fiecrei ri, fiind determinat de condiiile legislative, administrative, culturale etc.
1.2. n contextul principiilor generale de bun practic regsite n legislaia comunitar,
controlului intern i se asociaz o accepie mai larg, acesta fiind privit ca o funcie
managerial, i nu ca o operaiune de verificare. Prin exercitarea funciei de control,

conducerea constat abaterile rezultatelor de la intele stabilite, analizeaz cauzele care le-au
determinat i dispune msurile corective sau preventive care se impun.
1.3. Necesitatea i obligativitatea organizrii controlului intern n entitile publice
sunt reglementate prin Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul
intern/managerial i controlul financiar preventiv, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare.
1.4. Conform Ordonanei Guvernului nr. 119/1999, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, controlul intern/managerial este definit ca reprezentnd ansamblul
formelor de control exercitate la nivelul entitii publice, inclusiv auditul intern, stabilite de
conducere n concordan cu obiectivele acesteia i cu reglementrile legale, n vederea
asigurrii administrrii fondurilor publice n mod economic, eficient i eficace; acesta include,
de asemenea, structurile organizatorice, metodele i procedurile.
1.5. n pofida faptului c definiiile date pe plan naional i internaional controlului
intern sunt numeroase, acestea nu sunt contradictorii n esen, toate preciznd c nu este
vorba de o singur funcie, ci de un ansamblu de dispozitive implementate de ctre
responsabilii de la toate nivelurile organizaiei pentru a deine controlul asupra funcionrii
activitilor lor.
1.6. Organizarea sistemului de control intern managerial al oricrei entiti publice are n
vedere realizarea a trei categorii de obiective permanente, care pot fi grupate astfel:
a) obiective cu privire la eficacitatea i eficiena funcionrii - cuprind obiectivele legate
de scopurile entitii publice i de utilizarea n condiii de economicitate, eficacitate i
eficien a resurselor, incluznd i obiectivele privind protejarea resurselor entitii publice de
utilizare inadecvat sau de pierderi, precum i identificarea i gestionarea pasivelor;
b) obiective cu privire la fiabilitatea informaiilor externe i interne - includ obiectivele
legate de inerea unei contabiliti adecvate, de calitatea informaiilor utilizate n entitatea
public sau difuzate ctre teri, precum i de protejarea documentelor mpotriva a dou
categorii de fraude: disimularea fraudei i distorsionarea rezultatelor;
c) obiective cu privire la conformitatea cu legile, regulamentele i politicile interne cuprind obiectivele legate de asigurarea c activitile entitii se desfoar n conformitate
cu obligaiile impuse de legi i de regulamente, precum i cu respectarea politicilor interne.
1.7. Proiectarea, implementarea i dezvoltarea continu a unui sistem de control intern
viabil sunt posibile numai cu condiia ca sistemul s respecte urmtoarele cerine:
a) s fie adaptat dimensiunii, complexitii i mediului specific entitii;
b) s vizeze toate nivelurile de conducere i toate activitile/operaiunile;
c) s fie construit cu acelai "instrumentar" n toate entitile publice;
d) s ofere asigurri rezonabile c obiectivele entitii vor fi atinse;
e) costurile aplicrii sistemului de control intern s fie inferioare beneficiilor rezultate
din acesta;
f) s fie guvernat de regulile minimale de management cuprinse n standardele de control
intern managerial.
1.8. Sistemul de control intern managerial al oricrei entiti publice opereaz cu o
diversitate de procedee, mijloace, aciuni, dispoziii, care privesc toate aspectele legate de
activitile entitii, fiind stabilite i implementate de conducerea entitii pentru a-i permite
deinerea unui bun control asupra funcionrii entitii n ansamblul ei, precum i a fiecrei
activiti/operaiuni n parte. Instrumentarul de control intern managerial poate fi clasificat n
ase grupe mari: obiective; mijloace; sistem informaional; organizare; proceduri; control.
1.9. Construirea unui sistem de control intern solid este un proces de durat, care necesit
eforturi importante din partea ntregului personal al entitii i, n mod deosebit, din partea
angajailor cu funcii de conducere.

1.10. Activitile de control intern managerial fac parte integrant din procesul de
gestiune orientat spre realizarea obiectivelor stabilite i includ o gam divers de politici i
proceduri privind: autorizarea i aprobarea, separarea atribuiilor, accesul la resurse i
documente, verificarea, reconcilierea, analiza performanei de funcionare, revizuirea
operaiilor, proceselor i activitilor, supravegherea.
2. Scopul i definirea standardelor de control intern managerial
2.1. Standardele de control intern managerial definesc un minimum de reguli de
management, pe care toate entitile publice trebuie s le urmeze.
2.2. Scopul standardelor de control este de a crea un model de control intern managerial
uniform i coerent, care s permit comparaii ntre entiti de acelai fel sau n cadrul
aceleiai entiti, la momente diferite, i s fac posibil evidenierea rezultatelor entitii i a
evoluiei sale. Standardele constituie un sistem de referin, n raport cu care se evalueaz
sistemele de control intern managerial, se identific zonele i direciile de schimbare.
2.3. Stabilirea sistemului de control intern managerial intr n responsabilitatea
conducerii fiecrei entiti publice i trebuie s aib la baz standardele de control intern
promovate de Secretariatul General al Guvernului, n temeiul legii. Formularea ct mai
general a acestora a fost necesar pentru a da posibilitatea tuturor conductorilor s le
aplice, n pofida deosebirilor semnificative ntre diferitele entiti publice. Sistemele de
control intern managerial trebuie dezvoltate innd cont de specificul legal,
organizaional, de personal, de finanare etc. al fiecrei entiti publice n parte.
2.4. Standardele sunt grupate n cadrul a cinci elemente-cheie ale controlului intern
managerial:
mediul de control. Acesta grupeaz problemele legate de organizare, managementul
resurselor umane, etic, deontologie i integritate;
performane i managementul riscului. Acest element-cheie vizeaz problematica
managementului legat de fixarea obiectivelor, planificare (planificarea multianual),
programare (planul de management) i performane (monitorizarea performanelor);
activiti de control. Standardele grupate n acest element-cheie al controlului intern
managerial se focalizeaz asupra: documentrii procedurilor; continuitii operaiunilor;
nregistrrii excepiilor (abaterilor de la proceduri); separrii atribuiilor; supravegherii etc.;
informarea i comunicarea. n aceast seciune sunt grupate problemele ce in de
crearea unui sistem informaional adecvat i a unui sistem de rapoarte privind execuia
planului de management, a bugetului, a utilizrii resurselor, precum i a gestionrii
documentelor;
evaluare i audit. Problematica vizat de aceast grup de standarde privete
dezvoltarea capacitii de evaluare a controlului intern managerial, n scopul asigurrii
continuitii procesului de perfecionare a acestuia.
2.5. Fiecare standard de control este structurat pe trei componente:
descrierea standardului - prezint trsturile definitorii ale domeniului de management
la care se refer standardul, domeniul fixat prin titlul acestuia;
cerine generale - prezint direciile determinante n care trebuie acionat, n vederea
respectrii standardului;
referine principale - listeaz actele normative reprezentative, care cuprind
reglementri aplicabile standardului, dar nu au un caracter exhaustiv.
3. Lista standardelor de control intern managerial la entitile publice
a) Mediul de control:
Standardul 1 - Etica i integritatea
Standardul 2 - Atribuii, funcii, sarcini
Standardul 3 - Competena, performana

Standardul 4 - Structura organizatoric


b) Performane i managementul riscului:
Standardul 5 - Obiective
Standardul 6 - Planificarea
Standardul 7 - Monitorizarea performanelor
Standardul 8 - Managementul riscului
c) Activiti de control:
Standardul 9 - Proceduri
Standardul 10 - Supravegherea
Standardul 11 - Continuitatea activitii
d) Informarea i comunicarea:
Standardul 12 - Informarea i comunicarea
Standardul 13 - Gestionarea documentelor
Standardul 14 - Raportarea contabil i financiar
e) Evaluare i audit:
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial
Standardul 16 - Auditul intern
Standardul 1 - Etica i integritatea
1.1. Descrierea standardului
Conducerea i salariaii entitii publice cunosc i susin valorile etice i valorile
organizaiei, respect i aplic reglementrile cu privire la etic, integritate, evitarea
conflictelor de interese, prevenirea i raportarea fraudelor, actelor de corupie i semnalarea
neregularitilor.
1.2. Cerine generale
1.2.1. Conducerea entitii publice sprijin i promoveaz, prin deciziile sale i prin
puterea exemplului personal, valorile etice, integritatea personal i profesional a salariailor.
1.2.2. Conducerea entitii publice adopt un cod etic/cod de conduit, dezvolt i
implementeaz politici i proceduri privind integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de
interese, prevenirea i raportarea fraudelor, actelor de corupie i semnalarea neregularitilor.
1.2.3. Conducerea entitii publice nlesnete comunicarea deschis, de ctre salariai, a
preocuprilor acestora n materie de etic i integritate, prin crearea unui mediu adecvat.
1.2.4. Aciunea de semnalare de ctre salariai a neregularitilor trebuie s aib un
caracter transparent pentru eliminarea suspiciunii de delaiune i trebuie privit ca exercitarea
unei ndatoriri profesionale.
1.2.5. Salariaii care semnaleaz neregulariti de care, direct sau indirect, au cunotin
sunt protejai mpotriva oricror discriminri, iar managerii au obligaia de a ntreprinde
cercetrile adecvate, n scopul elucidrii celor semnalate i de a lua, dac este cazul, msurile
ce se impun.
1.2.6. Conducerea i salariaii entitii publice au o abordare pozitiv fa de controlul
intern managerial, a crui funcionare o sprijin n mod permanent.
1.3. Referine principale
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduit a personalului contractual din autoritile
i instituiile publice;
- Codul de conduit al entitii publice;
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduit a funcionarilor publici, republicat;
- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie,
cu modificrile i completrile ulterioare;

- Legea nr. 115/1996 pentru declararea i controlul averii demnitarilor, magistrailor, a


unor persoane cu funcii de conducere i de control i a funcionarilor publici, cu modificrile
i completrile ulterioare;
- Legea nr. 161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea transparenei n exercitarea
demnitilor publice, a funciilor publice i n mediul de afaceri, prevenirea i sancionarea
corupiei, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr. 176/2010 privind integritatea n exercitarea funciilor i demnitilor publice,
pentru modificarea i completarea Legii nr. 144/2007 privind nfiinarea, organizarea i
funcionarea Ageniei Naionale de Integritate, precum i pentru modificarea i completarea
altor acte normative, cu modificrile ulterioare;
- Legea nr. 251/2004 privind unele msuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit
cu prilejul unor aciuni de protocol n exercitarea mandatului sau a funciei;
- Legea nr. 571/2004 privind protecia personalului din autoritile publice, instituiile
publice i din alte uniti care semnaleaz nclcri ale legii;
- Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial i controlul
financiar preventiv, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Hotrrea Guvernului nr. 215/2012 privind aprobarea Strategiei naionale anticorupie
pe perioada 2012-2015, a Inventarului msurilor preventive anticorupie i a indicatorilor de
evaluare, precum i a Planului naional de aciune pentru implementarea Strategiei naionale
anticorupie 2012-2015.
Standardul 2 - Atribuii, funcii, sarcini
2.1. Descrierea standardului
Conducerea entitii publice asigur ntocmirea i actualizarea permanent a
documentului privind misiunea entitii publice, a regulamentelor interne i a fielor
posturilor, pe care le comunic angajailor.
2.2. Cerine generale
2.2.1. Regulamentul de organizare i funcionare al entitii publice cuprinde ntr-o
manier integral sarcinile entitii, rezultate din actul normativ de organizare i funcionare,
precum i din alte acte normative; acesta se comunic salariailor i se public pe pagina de
internet a entitii publice.
2.2.2. Fiecare salariat trebuie s cunoasc misiunea ncredinat entitii, obiectivele i
atribuiile entitii publice i ale compartimentului din care face parte, rolul su n cadrul
compartimentului, stabilit prin fia postului, precum i obiectivele postului pe care l ocup.
2.2.3. Conductorii compartimentelor entitii publice au obligaia de a ntocmi i de a
actualiza, ori de cte ori este cazul, fiele posturilor pentru personalul din subordine.
2.2.4. Sarcinile trebuie s fie clar formulate i strns relaionate cu obiectivele postului,
astfel nct s se realizeze o deplin concordan ntre coninutul sarcinilor i coninutul
obiectivelor postului.
2.2.5. Conductorii compartimentelor entitii publice trebuie s identifice sarcinile noi i
dificile ce revin salariailor i s le acorde sprijin n realizarea acestora.
2.2.6. Conducerea entitii publice i identific funciile sensibile i funciile considerate
ca fiind expuse, n mod special, la corupie i stabilete o politic adecvat de gestionare a
personalului care ocup astfel de funcii.
2.2.7. Funciile sensibile i cele considerate ca fiind expuse, n mod special, la corupie
pot fi ataate tuturor activitilor privind gestionarea resurselor umane, financiare i
informaionale.
2.2.8. Conducerea entitii identific funciile sensibile pe baza inventarului funciilor
sensibile i a listei salariailor care ocup aceste funcii sensibile. n situaia n care hotrte

s declare existena funciilor sensibile va elabora un plan pentru rotaia personalului la


intervale, de regul, de minimum 5 ani. n situaia n care conducerea entitii publice
hotrte s nu declare unele funcii sensibile, atunci, n mod obligatoriu, va implementa
activiti de control suplimentare sau alte msuri pe fluxul procesului respectiv, astfel nct n
procesul de administrare a riscurilor efectele asupra activitilor desfurate n cadrul entitii
s fie minime.
2.3. Referine principale
- Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- Legea nr. 90/2001 privind organizarea i funcionarea Guvernului Romniei i a
ministerelor, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicat, cu modificrile
i completrile ulterioare;
- Legea administraiei publice locale nr. 215/2001, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare;
- Legea nr. 365/2004 pentru ratificarea Conveniei Naiunilor Unite mpotriva corupiei,
adoptat la New York la 31 octombrie 2003;
- Ordonana de urgen a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor msuri de
reorganizare n cadrul administraiei publice centrale, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 228/2004, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Ordonana de urgen a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor msuri privind
nfiinarea, organizarea, reorganizarea sau funcionarea unor structuri din cadrul aparatului de
lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraiei publice
centrale i a unor instituii publice, aprobat cu modificri prin Legea nr. 194/2004, cu
modificrile ulterioare;
- Hotrrea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea i
dezvoltarea carierei funcionarilor publici, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Hotrrea Guvernului nr. 2.288/2004 pentru aprobarea repartizrii principalelor funcii
de sprijin pe care le asigur ministerele, celelalte organe centrale i organizaiile
neguvernamentale privind prevenirea i gestionarea situaiilor de urgen;
- actul normativ de organizare i funcionare a entitii publice;
- alte reglementri n domeniul muncii.
Standardul 3 - Competena, performana
3.1. Descrierea standardului
Conductorul entitii publice asigur ocuparea posturilor de ctre persoane competente,
crora le ncredineaz sarcini potrivit competenelor, i asigur condiii pentru mbuntirea
pregtirii profesionale a angajailor.
Performanele profesionale individuale ale angajailor sunt evaluate anual n scopul
confirmrii cunotinelor profesionale, aptitudinilor i abilitilor necesare ndeplinirii
sarcinilor i responsabilitilor ncredinate.
3.2. Cerine generale
3.2.1. Conductorul entitii publice i salariaii dispun de cunotinele, abilitile i
experiena care fac posibil ndeplinirea eficient i efectiv a sarcinilor, precum i buna
nelegere i ndeplinire a responsabilitilor legate de controlul intern managerial.
3.2.2. Competena angajailor i sarcinile ncredinate trebuie s se afle n echilibru
permanent, pentru asigurarea cruia conducerea entitii publice acioneaz prin:
- definirea cunotinelor i deprinderilor necesare pentru fiecare loc de munc;

- conducerea interviurilor de recrutare, pe baza unui document de evaluare prestabilit;


- ntocmirea planului de pregtire profesional a noului angajat, nc din timpul
procesului de recrutare;
- revederea necesitilor de pregtire profesional i stabilirea cerinelor de formare
profesional n contextul evalurii anuale a angajailor, precum i urmrirea evoluiei carierei
acestora;
- asigurarea faptului c necesitile de pregtire identificate sunt satisfcute;
- dezvoltarea capacitii interne de pregtire complementar a formelor de pregtire
externe entitii publice.
3.2.3. Performanele profesionale individuale ale angajailor se evalueaz cel puin o dat
pe an n raport cu obiectivele anuale individuale i sunt discutate cu acetia de ctre evaluator.
3.2.4. Competena i performana trebuie susinute de instrumente adecvate, care includ
tehnica de calcul, programele informatice, brevetele, metodele de lucru etc.
3.2.5. Conductorii compartimentelor entitii publice asigur fiecrui angajat
participarea n fiecare an la cursuri de pregtire profesional, n domeniul su de competen.
3.3. Referine principale
- Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicat, cu modificrile
i completrile ulterioare;
- Legea administraiei publice locale nr. 215/2001, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare;
- Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitar a personalului pltit din fonduri
publice, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiar a personalului care gestioneaz
fonduri comunitare, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial i controlul
financiar preventiv, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Ordonana Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesional a adulilor,
republicat;
- Hotrrea Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcionarilor publici,
cu modificrile i completrile ulterioare;
- Hotrrea Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesional a
adulilor, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Hotrrea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind
stimularea financiar a personalului care gestioneaz fonduri comunitare, cu modificrile i
completrile ulterioare;
- Hotrrea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea i
dezvoltarea carierei funcionarilor publici, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Hotrrea Guvernului nr. 1.021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de
curriculum vitae;
- hotrrile Guvernului pentru aprobarea planului de ocupare a funciilor publice anuale;
- actele normative prin care au fost aprobate statutele specifice ale personalului din
entitile sistemului de aprare i ordine public, precum i statutele corpurilor profesionale.
Standardul 4 - Structura organizatoric
4.1. Descrierea standardului

Conductorul entitii publice definete structura organizatoric, competenele,


responsabilitile, sarcinile, liniile de raportare pentru fiecare component structural i
comunic salariailor documentele de formalizare a structurii organizatorice.
Conductorul entitii publice stabilete, n scris, limitele competenelor i
responsabilitilor pe care le deleag.
4.2. Cerine generale
4.2.1. Structura organizatoric este stabilit astfel nct s corespund scopului i
misiunii entitii i s serveasc realizrii n condiii de eficien, eficacitate i economicitate a
obiectivelor stabilite.
4.2.2. n temeiul actului normativ privind organizarea i funcionarea entitii publice,
conductorul entitii publice aprob structura organizatoric: departamente, direcii generale,
direcii, servicii, birouri, posturi de lucru.
4.2.3. ncadrarea cu personal de conducere i personal de execuie a acestor structuri se
regsete n statul de funcii al entitii i se realizeaz cu respectarea concordanei dintre
natura posturilor i competenele profesionale i manageriale necesare ndeplinirii sarcinilor
fixate titularilor de posturi.
4.2.4. Competena, responsabilitatea, sarcina i obligaia de a raporta sunt atribute
asociate postului; acestea trebuie s fie bine definite, clare, coerente i s reflecte elementele
avute n vedere pentru realizarea obiectivelor entitii publice.
4.2.5. Conducerea entitii publice analizeaz i determin periodic gradul de
adaptabilitate a structurii organizatorice la modificrile intervenite n interiorul i/sau
exteriorul entitii, pentru a asigura o permanent relevan i eficien a controlului intern.
4.2.6. n fiecare entitate public, delegarea se realizeaz, n principal, prin Regulamentul
de organizare i funcionare, fiele posturilor i, n unele cazuri, prin ordine exprese de a
executa anumite operaiuni.
4.2.7. Delegarea este condiionat n principal de potenialul i gradul de ncrcare cu
sarcini a conducerii entitii i a salariailor implicai.
Actul de delegare este conform atunci cnd:
- respect raportul dintre complexitatea sarcinilor/atribuiilor delegate i cunotinele,
experiena i capacitatea necesar efecturii actului de autoritate ncredinat;
- sunt precizate, n cuprinsul acestuia, termenele-limit de realizare i criteriile specifice
pentru ndeplinirea cu succes a sarcinilor/atribuiilor delegate;
- sunt furnizate de ctre manager toate informaiile asupra responsabilitii ce va fi
ncredinat;
- este confirmat, prin semntur, de ctre salariatul cruia i s-au delegat
sarcinile/atribuiile.
4.2.8. Salariatul delegat rspunde integral de realizarea sarcinii, iar managerul care a
delegat i menine n faa superiorilor responsabilitatea final pentru realizarea acesteia.
4.3. Referine principale
- Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicat, cu modificrile
i completrile ulterioare;
- Legea administraiei publice locale nr. 215/2001, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare;

- Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial i controlul


financiar preventiv, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Hotrrea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea i
dezvoltarea carierei funcionarilor publici, cu modificrile i completrile ulterioare;
- actul normativ de organizare i funcionare a entitii publice;
- regulamentul de organizare i funcionare, fiele posturilor i organigrama entitii
publice.
Standardul 5 - Obiective
5.1. Descrierea standardului
Conducerea entitii publice definete obiectivele determinante, legate de scopurile
entitii, precum i pe cele complementare, legate de fiabilitatea informaiilor, conformitatea
cu legile, regulamentele i politicile interne, i comunic obiectivele definite tuturor
salariailor i terilor interesai.
5.2. Cerine generale
5.2.1. Conducerea entitii publice stabilete obiectivele generale astfel nct acestea s
fie concordante cu misiunea entitii publice i s se refere la realizarea unor servicii publice
de bun calitate, n condiii de eficien, eficacitate i economicitate.
5.2.2. Conducerea entitii publice transpune obiectivele generale n obiective specifice
i n rezultate ateptate pentru fiecare activitate i le comunic salariailor.
5.2.3. Obiectivele specifice trebuie astfel definite nct s rspund pachetului de cerine
"S.M.A.R.T." [S - Precise (n limba englez: specific); M - msurabile i verificabile (n limba
englez: measurable and verifiable); A - necesare (n limba englez: appropriate); R - realiste
(n limba englez: realistic); T - cu termen de realizare (n limba englez: time-dependent)].
5.2.4. Stabilirea obiectivelor este n competena conducerii entitii publice, iar
responsabilitatea realizrii acestora este att a conducerii, ct i a salariailor.
5.2.5. Stabilirea obiectivelor are la baz formularea de ipoteze/premise, acceptate
contient, prin consens.
5.2.6. Conducerea entitii publice actualizeaz/reevalueaz obiectivele ori de cte ori
constat modificarea ipotezelor/premiselor care au stat la baza fixrii obiectivelor, ca urmare a
transformrii mediului intern i/sau extern.
5.3. Referine principale
- Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare;
- legile bugetare anuale;
- Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial i controlul
financiar preventiv, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.159/2004 pentru aprobarea Instruciunilor
privind coninutul, forma de prezentare i structura programelor elaborate de ordonatorii
principali de credite n scopul finanrii unor aciuni sau unui ansamblu de aciuni;
- actul normativ de organizare i funcionare a entitii publice.
Standard 6 - Planificarea
6.1. Descrierea standardului

Conducerea entitii publice ntocmete planuri prin care se pun n concordan


activitile necesare pentru atingerea obiectivelor cu resursele maxim posibil de alocat, astfel
nct riscurile susceptibile s afecteze realizarea obiectivelor entitii s fie minime.
6.2. Cerine generale
6.2.1. Conducerea entitii publice elaboreaz planuri/programe de activitate pentru toate
obiectivele entitii, identific i repartizeaz resursele, pornind de la stabilirea nevoilor
pentru realizarea obiectivelor, i organizeaz procesele de munc n vederea desfurrii
activitilor planificate.
6.2.2. Repartizarea resurselor necesit decizii cu privire la cel mai bun mod de alocare,
dat fiind caracterul limitat al resurselor.
6.2.3. Schimbarea obiectivelor, resurselor sau a altor elemente ale procesului de
fundamentare impune actualizarea planului/programului.
6.2.4. Pentru atingerea obiectivelor, conductorul entitii publice asigur coordonarea
deciziilor i aciunilor compartimentelor entitii i organizeaz consultri prealabile, att n
cadrul compartimentelor entitii, ct i ntre compartimentele respective.
6.3. Referine principale
- Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare;
- legile bugetare anuale;
- Ordonana Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli
pentru autoritile administraiei publice i instituiile publice, aprobat cu modificri prin
Legea nr. 247/2002, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial i controlul
financiar preventiv, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Hotrrea Guvernului nr. 866/1996 pentru actualizarea normativelor privind spaiile cu
destinaia de birou sau pentru activiti colective ori de deservire ce pot fi utilizate de
ministere, alte organe de specialitate ale administraiei publice centrale, de instituiile publice
din subordinea acestora, precum i de prefecturi;
- Hotrrea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a
contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.159/2004 pentru aprobarea Instruciunilor
privind coninutul, forma de prezentare i structura programelor elaborate de ordonatorii
principali de credite n scopul finanrii unor aciuni sau ansamblu de aciuni.
Standardul 7 - Monitorizarea performanelor
7.1. Descrierea standardului
Conductorul entitii publice asigur monitorizarea performanelor pentru fiecare
obiectiv i activitate, prin intermediul unor indicatori cantitativi i calitativi relevani, inclusiv
cu privire la economicitate, eficien i eficacitate, care trebuie s fie: msurabili; specifici;
accesibili; relevani i stabilii pentru o anumit durat n timp.
7.2. Cerine generale

7.2.1. Conductorii compartimentelor entitii publice monitorizeaz performanele


activitilor aflate n coordonare, prin elaborarea i actualizarea, anual, a unei liste a
obiectivelor, activitilor i indicatorilor de performan sau de rezultat, pe baza propunerilor
personalului responsabil de activitile prevzute n fia postului.
7.2.2. Conductorii compartimentelor se asigur c pentru fiecare activitate din cadrul
obiectivelor specifice exist cel puin un indicator de performan sau de rezultat, cu ajutorul
cruia se raporteaz realizrile, i pe baza acestora se elaboreaz un raport de monitorizare a
performanelor, anual, pe care l transmit secretarului Comisiei de monitorizare.
7.2.3. Secretarul Comisiei de monitorizare ntocmete, pe baza rapoartelor anuale de
monitorizare a performanelor primite de la compartimente, o informare privind monitorizarea
performanelor la nivelul entitii n vederea analizrii i aprobrii n Comisia de
monitorizare.
7.2.4. Sistemul de monitorizare a performanelor este influenat de mrimea i
complexitatea entitii publice, de modificarea/schimbarea obiectivelor sau/i a indicatorilor,
de modul de acces al salariailor la informaii.
7.2.5. Conducerea entitii publice evalueaz performanele, constat eventualele abateri
de la obiective i ia msurile corective ce se impun.
7.3. Referine principale
- Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare;
- legile bugetare anuale;
- Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial i controlul
financiar preventiv, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.159/2004 pentru aprobarea Instruciunilor
privind coninutul, forma de prezentare i structura programelor elaborate de ordonatorii
principali de credite n scopul finanrii unor aciuni sau ansamblu de aciuni.
Standardul 8 - Managementul riscului
8.1. Descrierea standardului
Conductorul entitii publice instituie i pune n aplicare un proces de management al
riscurilor, care s faciliteze realizarea eficient i eficace a obiectivelor acesteia.
8.2. Cerine generale
8.2.1. Entitile publice i definesc propria strategie privind riscurile cu care se pot
confrunta i asigur documentarea complet i adecvat a acesteia, precum i accesibilitatea
ntregii organizaii la documentaie.
8.2.2. Conducerea entitii publice i stabilete clar obiectivele i activitile cuprinse
ntr-o list a obiectivelor, a activitilor i a indicatorilor de performan sau de rezultat, n
vederea identificrii i definirii riscurilor asociate acestora.
8.2.3. Conductorul entitii publice are obligaia crerii i meninerii unui sistem
eficient de management al riscurilor, n principal, prin:
a) identificarea riscurilor n strns legtur cu activitile din cadrul obiectivelor
specifice a cror realizare ar putea fi afectat de materializarea riscurilor; identificarea
ameninrilor/vulnerabilitilor prezente n cadrul activitilor curente ale entitii care ar
putea conduce la svrirea unor fapte de corupie i fraude;
b) evaluarea riscurilor, prin msurarea probabilitii de apariie i a impactului asupra
activitilor din cadrul obiectivelor n cazul n care acestea se materializeaz; ierarhizarea i
prioritizarea riscurilor n funcie de tolerana la risc, aprobat de ctre conducerea entitii;

c) stabilirea strategiei de gestionare a riscurilor prin identificarea celor mai adecvate


modaliti de tratare a riscurilor, astfel nct acestea s se ncadreze n limitele toleranei la
risc aprobate de ctre conducerea entitii i s asigure delegarea responsabilitii de
administrare a acestora ctre cele mai potrivite niveluri decizionale;
d) monitorizarea implementrii msurilor de control, precum i a eficacitii acestora;
e) revizuirea i raportarea periodic a situaiei riscurilor.
8.2.4. Toate activitile i aciunile iniiate i puse n aplicare n cadrul procesului de
gestionare a riscurilor sunt riguros documentate, iar sinteza informaiilor/datelor i deciziilor
luate n acest proces este cuprins n Registrul riscurilor, document care atest c n cadrul
entitii publice exist un sistem de management al riscurilor i c acesta funcioneaz.
8.2.5. Responsabilii cu riscurile pe compartimente din cadrul entitii publice colecteaz
riscurile aferente activitilor stabilite prin fiele de post, strategia de risc, riscurile revizuite i
msurile de control n curs de implementare, stabilite n cadrul edinelor Echipei de
gestionare a riscurilor de la personalul din cadrul fiecrui compartiment.
8.2.6. Pentru actualizarea riscurilor de la nivelul compartimentelor, acestea, pe baza
formularelor de alert la risc, sunt analizate i dezbtute n edinele Echipei de gestionare a
riscurilor, n care se stabilesc i msurile de control necesare pentru a fi administrate, care se
transmit compartimentelor, pe baza proceselor-verbale ntocmite de ctre secretarul Echipei
de gestionare a riscurilor.
8.2.7. Msurile de control stabilite n cadrul edinelor Echipei de gestionare a riscurilor,
transmise compartimentelor pentru implementare, se centralizeaz la nivelul entitii, de ctre
secretarul echipei, ntr-un plan de implementare a msurilor de control n vederea
urmririi implementrii lor. Msurile de control sunt obligatorii pentru administrarea
riscurilor semnificative de la nivelul compartimentelor i se implementeaz prin consilierea
acordat de ctre compartimentul de audit intern i opereaz pn la o nou analiz i
revizuire anual a acestora.
8.2.8. Conductorii compartimentelor asigur cadrul organizaional i procedural pentru
punerea n aplicare, de ctre persoanele responsabile, a msurilor de control stabilite n cadrul
edinelor Echipei de gestionare a riscurilor i care se urmresc pe baza unei situaii de
implementare a msurilor de control, de ctre responsabili cu riscurile de la nivelul
compartimentelor.
8.2.9. Conductorii compartimentelor asigur elaborarea rapoartelor privind desfurarea
procesului de gestionare a riscurilor, care cuprind numrul total de riscuri gestionate la nivelul
compartimentelor, numrul de riscuri tratate i nesoluionate pn la sfritul anului, msurile
de control implementate sau n curs de implementare i eventualele revizuiri ale evalurii
riscurilor, cu respectarea limitelor de toleran la risc aprobate de conducerea entitii publice,
pe care le transmit secretarului Echipei de gestionare a riscurilor.
8.2.10. Secretarul Echipei de gestionare a riscurilor, pe baza rapoartelor anuale primite
de la compartimente, actualizeaz planul de implementare a msurilor de control la nivelul
entitii i elaboreaz o informare privind desfurarea procesului de gestionare a riscurilor la
nivelul entitii n vederea analizrii n cadrul Echipei de gestionare a riscurilor i transmiterii
spre analiz i aprobare Comisiei de monitorizare.
8.2.11. Conducerea entitii publice analizeaz mediul extins de risc n care acioneaz i
stabilete modul n care acesta i afecteaz strategia de gestionare a riscurilor.
8.3. Referine principale
- Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare;

- Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial i controlul


financiar preventiv, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Hotrrea Guvernului nr. 215/2012 privind aprobarea Strategiei naionale anticorupie
pe perioada 2012-2015, a Inventarului msurilor preventive anticorupie i a indicatorilor de
evaluare, precum i a Planului naional de aciune pentru implementarea Strategiei naionale
anticorupie 2012-2015;
- Hotrrea Guvernului nr. 2.288/2004 pentru aprobarea repartizrii principalelor funcii
de sprijin pe care le asigur ministerele, celelalte organe centrale i organizaiile
neguvernamentale privind prevenirea i gestionarea situaiilor de urgen;
- Metodologie de implementare a standardului de control intern "Managementul
riscurilor", elaborat de Ministerul Finanelor Publice, publicat pe adresa de internet a
Secretariatului General al Guvernului, www.sgg.ro
Standardul 9 - Proceduri
9.1. Descrierea standardului
Conducerea entitii publice asigur elaborarea procedurilor formalizate pentru procesele
sau activitile derulate n cadrul entitii i le aduce la cunotin personalului implicat,
respectiv procedurile de sistem i proceduri operaionale.
9.2. Cerine generale
9.2.1. Conducerea entitii publice se asigur, pe baza unei liste a obiectivelor,
activitilor i indicatorilor de performan sau de rezultat, c pentru toate procesele majore,
activitile, aciunile i/sau evenimentele semnificative exist o documentaie adecvat i c
operaiunile sunt consemnate n documente.
9.2.2. Pentru ca procedurile formalizate s devin instrumente eficace de control intern,
acestea trebuie:
- s se refere la toate procesele i activitile importante;
- s asigure o separare corect a funciilor de iniiere, de verificare, de avizare i de
aprobare a operaiunilor;
- s fie precizate n documente scrise;
- s fie simple, complete, precise i adaptate proceselor i activitii procedurate;
- s fie actualizate n permanen;
- s fie aduse la cunotin personalului implicat.
9.2.3. Conducerea entitii publice se asigur c, pentru toate situaiile n care din cauza
unor circumstane deosebite apar abateri fa de politicile sau procedurile stabilite, se
ntocmesc documente adecvate, aprobate la un nivel corespunztor, nainte de efectuarea
operaiunilor. Circumstanele i modul de gestionare a situaiilor de abatere de la politicile i
procedurile existente se analizeaz periodic, n vederea desprinderii unor concluzii de bun
practic pentru viitor, ce urmeaz a fi formalizate.
9.2.4. Procedurile formalizate concepute i aplicate de ctre personalul entitii publice
trebuie s asigure o separare a funciilor de iniiere i de verificare, astfel nct atribuiile i
responsabilitile de aprobare, de efectuare i de control al operaiunilor s fie ncredinate
unor persoane diferite. n acest mod, se reduce considerabil riscul de eroare, fraud, nclcare
a legislaiei, precum i riscul de nedetectare a acestor probleme.
9.2.5. Procedurile formalizate elaborate i aplicate de ntreg personalul entitii publice
trebuie s fie n conformitate cu structura unei proceduri privind elaborarea procedurilor, care
este o procedur de sistem i se elaboreaz pe baza anexei nr. 2 la Ordinul secretarului general
al Guvernului nr. 400/2015, cu modificrile i completrile ulterioare. Procedurile formalizate
se semneaz la ntocmire de ctre responsabili de activiti, la verificare de ctre eful de

compartiment, la avizare de ctre preedintele Comisiei de monitorizare i se aprob de ctre


conductorul entitii publice.
9.2.6. Conductorii entitilor publice n care, din cauza numrului mic de salariai, se
limiteaz posibilitatea de aplicare a separrii atribuiilor i responsabilitilor trebuie s fie
contieni de riscul cumulrii atribuiilor i responsabilitilor i s compenseze aceast
limitare prin activiti de control suplimentare implementate pe fluxul proceselor sau
activitilor.
9.2.7. n entitile publice, accesul la resursele materiale, financiare i informaionale,
precum i protejarea i folosirea corect a acestora se reglementeaz prin acte administrative,
care se aduc la cunotina salariailor. Restrngerea accesului la resurse reduce riscul utilizrii
inadecvate a acestora.
9.3. Referine principale
- Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat n active corporale i
necorporale, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanii i
rspunderea n legtur cu gestionarea bunurilor agenilor economici, autoritilor sau
instituiilor publice, cu modificrile ulterioare;
- Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr. 182/2002 privind protecia informaiilor clasificate, cu modificrile i
completrile ulterioare;
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate public, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare;
- legile bugetare anuale;
- Ordonana de urgen a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea i
sancionarea neregulilor aprute n obinerea i utilizarea fondurilor europene i/sau a
fondurilor publice naionale aferente acestora, aprobat cu modificri i completri prin Legea
nr. 142/2012, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Ordonana de urgen a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea i funcionarea
inspeciei economico-financiare, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.
107/2012, cu modificrile ulterioare;
- Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial i controlul
financiar preventiv, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Ordonana de urgen a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea i utilizarea
resurselor derulate prin trezoreria statului, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- Hotrrea Guvernului nr. 781/2002 privind protecia informaiilor secrete de serviciu;
- Hotrrea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fr plat i de
valorificare a bunurilor aparinnd instituiilor publice, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- Hotrrea Guvernului nr. 1.151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
modul de organizare i exercitare a controlului financiar de gestiune;
- Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaiilor de cas ale
unitilor socialiste;
- Ordinul ministrului finanelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor
metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv i a Codului

specific de norme profesionale pentru persoanele care desfoar activitatea de control


financiar preventiv propriu, republicat;
- Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.235/2003 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 146/2002
privind formarea i utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobat cu
modificri prin Legea nr. 201/2003, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.661 bis/2003 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind modul de ncasare i utilizare a fondurilor bneti primite sub forma
donaiilor i sponsorizrilor de ctre instituiile publice;
- Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizrilor
privind ntocmirea i actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al
statului;
- Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor instituiilor
publice, precum i organizarea, evidena i raportarea angajamentelor bugetare i legale, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor
privind organizarea i efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor i
capitalurilor proprii.
Standardul 10 - Supravegherea
10.1. Descrierea standardului
Conducerea entitii publice iniiaz, aplic i dezvolt controale adecvate de
supraveghere a activitilor, operaiunilor i tranzaciilor, n scopul realizrii eficace a
acestora.
10.2. Cerine generale
10.2.1. Conducerea entitii publice trebuie s monitorizeze efectuarea controalelor de
supraveghere, pentru a se asigura c procedurile sunt respectate de ctre salariai n mod
efectiv i continuu.
10.2.2. Controalele de supraveghere implic revizuiri ale activitii realizate de salariai,
rapoarte despre excepii, testri prin sondaje sau orice alte modaliti care confirm
respectarea procedurilor.
10.2.3. Conductorii compartimentelor verific i aprob activitile salariailor, dau
instruciunile necesare pentru a asigura minimizarea erorilor i pierderilor, eliminarea
neregulilor i fraudei, respectarea legislaiei i corecta nelegere i aplicare a instruciunilor.
10.2.4. Supravegherea activitilor este adecvat, n msura n care:
- fiecrui salariat i se comunic atribuiile, responsabilitile i limitele de competen
atribuite;
- se evalueaz sistematic activitatea fiecrui salariat;
- se aprob rezultatele activitii n diverse etape de realizare a acesteia.
10.3. Referine principale
- Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial i controlul
financiar preventiv, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
- actul normativ de organizare i funcionare a entitii publice;
- regulamentul de organizare i funcionare a entitii publice.
Standardul 11 - Continuitatea activitii

11.1. Descrierea standardului


Conducerea entitii publice identific principalele ameninri cu privire la continuitatea
derulrii proceselor i activitilor i asigur msurile corespunztoare pentru ca activitatea
acesteia s poat continua n orice moment, n toate mprejurrile i n toate planurile,
indiferent care ar fi natura unei perturbri majore.
11.2. Cerine generale
11.2.1. Entitatea public este o organizaie a crei activitate trebuie s se deruleze
continuu, prin structurile componente. Eventuala ntrerupere a activitii acesteia afecteaz
atingerea obiectivelor stabilite.
11.2.2. Conducerea entitii publice inventariaz situaiile care pot conduce la
discontinuiti n activitate i ntocmete un plan de continuitate a activitii, care are la baz
identificarea i evaluarea riscurilor care pot afecta continuitatea operaional.
Situaii generatoare de discontinuiti:
- fluctuaia personalului;
- lipsa de coordonare, rezultat al unui management defectuos;
- fraude;
- dificulti i/sau disfuncionaliti n funcionarea echipamentelor din dotare;
- disfuncionaliti produse de unii prestatori de servicii;
- schimbri de proceduri etc.
11.2.3. Planul de continuitate a activitii trebuie s fie cunoscut, accesibil i aplicat n
practic de salariaii care au stabilite sarcini i responsabiliti n implementarea acestuia.
11.2.4. Conducerea entitii publice acioneaz n vederea asigurrii continuitii
activitii prin msuri care s previn apariia situaiilor de discontinuitate, spre exemplu:
- angajarea de personal n locul celor pensionai sau plecai din entitatea public din alte
considerente;
- delegarea, n cazul absenei temporare (concedii, plecri n misiune etc.);
- proceduri formalizate pentru administrarea situaiilor care pot afecta continuitatea
operaional i a tranzaciilor financiare relevante;
- achiziii pentru nlocuirea unor echipamente necorespunztoare din dotare;
- service pentru ntreinerea echipamentelor din dotare.
11.2.5. Conducerea entitii publice asigur revizuirea i mbuntirea planului de
continuitate a activitii, astfel nct acesta s reflecte ntotdeauna toate schimbrile ce
intervin n organizaie.
11.3. Referine principale
- Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicat, cu modificrile
i completrile ulterioare;
- Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificrile i
completrile ulterioare;
- Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial i controlul
financiar preventiv, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Hotrrea Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcionarilor publici,
cu modificrile i completrile ulterioare;
- Hotrrea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea i
dezvoltarea carierei funcionarilor publici, cu modificrile i completrile ulterioare.
Standardul 12 - Informarea i comunicarea

12.1. Descrierea standardului


n entitatea public sunt stabilite tipurile de informaii, coninutul, calitatea, frecvena,
sursele, destinatarii acestora i se dezvolt un sistem eficient de comunicare intern i extern,
astfel nct conducerea i salariaii s i poat ndeplini n mod eficace i eficient sarcinile, iar
informaiile s ajung complete i la timp la utilizatori.
12.2. Cerine generale
12.2.1. Calitatea informaiilor i comunicarea eficient sprijin conducerea i angajaii
entitii n ndeplinirea sarcinilor, a responsabilitilor i n atingerea obiectivelor i intelor
privind controlul intern managerial.
12.2.2. Informaia trebuie s fie corect, credibil, clar, complet, oportun, util, uor
de neles i receptat.
12.2.3. Informaia trebuie s beneficieze de o circulaie rapid, n toate sensurile, inclusiv
n i din exterior, care s necesite cheltuieli reduse, prin evitarea paralelismelor, adic a
circulaiei simultane a acelorai informaii pe canale diferite sau de mai multe ori pe acelai
canal i a transcrierii inutile de date.
12.2.4. Conducerea entitii publice stabilete metode i ci de comunicare care s
asigure transmiterea eficace a datelor, informaiilor i deciziilor necesare desfurrii
proceselor organizaiei, inclusiv ndeplinirii obiectivelor de control.
12.2.5. Sistemul de comunicare trebuie s fie flexibil i rapid, att n interiorul entitii
publice, ct i ntre aceasta i mediul extern i s serveasc scopurilor utilizatorilor.
12.2.6. Comunicarea cu prile externe trebuie s se realizeze prin canale de comunicare
stabilite i aprobate, cu respectarea limitelor de responsabilitate i a delegrilor de autoritate,
stabilite de manager.
12.2.7. Conducerea entitii publice reevalueaz sistematic i periodic cerinele de
informaii i stabilete natura, dimensiunea i sursele de informaii i date care corespund
satisfacerii nevoilor de informare a entitii.
12.3. Referine principale
- Legea nr. 52/2003 privind transparena decizional n administraia public,
republicat;
- Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaiile de interes public, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- legile bugetare anuale;
- Ordonana de urgen a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobrii tacite,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 486/2003, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial i controlul
financiar preventiv, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Hotrrea Guvernului nr. 26/2003 privind transparena relaiilor financiare dintre
autoritile publice i ntreprinderile publice, precum i transparena financiar n cadrul
anumitor ntreprinderi;
- Hotrrea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaiile de interes public;
- Hotrrea Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.
161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea transparenei n exercitarea demnitilor
publice, a funciilor publice i n mediul de afaceri, prevenirea i sancionarea corupiei,
referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naional, cu modificrile i completrile
ulterioare;

- Hotrrea Guvernului nr. 1.723/2004 privind aprobarea Programului de msuri pentru


combaterea birocraiei n activitatea de relaii cu publicul, cu modificrile ulterioare;
- bugetul aprobat al fiecrei entiti publice;
- analize periodice asupra execuiei bugetare;
- ordine/decizii ale conductorului entitii publice;
- adresa de internet a entitii publice.
Standardul 13 - Gestionarea documentelor
13.1. Descrierea standardului
Conductorul entitii publice organizeaz i administreaz procesul de creare, revizuire,
organizare, stocare, utilizare, identificare i arhivare a documentelor interne i a celor
provenite din exteriorul organizaiei, oferind control asupra ciclului complet de via al
acestora i accesibilitate conducerii i angajailor entitii, precum i terilor abilitai.
13.2. Cerine generale
13.2.1. n fiecare entitate public sunt definite reguli clare i sunt stabilite proceduri cu
privire la nregistrarea, expedierea, redactarea, clasificarea, ndosarierea, protejarea i
pstrarea documentelor.
13.2.2. Conductorul entitii publice organizeaz un compartiment distinct pentru
primirea, nregistrarea i expedierea documentelor, iar la nivelul fiecrui compartiment se
ine, n mod obligatoriu, o eviden a documentelor primite i expediate.
13.2.3. n entitatea public sunt implementate msuri de securitate pentru protejarea
documentelor mpotriva distrugerii, furtului, pierderii, incendiului etc.
13.2.4. Conducerea entitii publice asigur condiiile necesare cunoaterii i respectrii
de ctre angajai a reglementrilor legale privind accesul la documentele clasificate i modul
de gestionare a acestora.
13.2.5. n entitatea public este creat un sistem de pstrare/arhivare exhaustiv i
actualizat a documentelor, potrivit unor reguli i proceduri stabilite, n vederea asigurrii
conservrii lor n bune condiii i pentru a fi accesibile personalului competent n a le utiliza.
13.3. Referine principale
- Legea Arhivelor Naionale nr. 16/1996, republicat;
- Legea nr. 182/2002 privind protecia informaiilor clasificate, cu modificrile i
completrile ulterioare;
- Legea nr. 455/2001 privind semntura electronic, republicat;
- Ordonana Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitii de soluionare a
petiiilor, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 233/2002;
- Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial i controlul
financiar preventiv, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Hotrrea Guvernului nr. 1.007/2001 pentru aprobarea Strategiei Guvernului privind
informatizarea administraiei publice;
- Hotrrea Guvernului nr. 1.259/2001 privind aprobarea Normelor tehnice i
metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semntura electronic, cu
modificrile ulterioare;
- Hotrrea Guvernului nr. 1.349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea i
protecia, pe teritoriul Romniei, a corespondenei clasificate, cu modificrile i completrile
ulterioare.
Standardul 14 - Raportarea contabil i financiar

14.1. Descrierea standardului


Conductorul entitii publice asigur buna desfurare a proceselor i exercitarea
formelor de control intern adecvate, care garanteaz c datele i informaiile aferente utilizate
pentru ntocmirea situaiilor contabile anuale i a rapoartelor financiare sunt corecte, complete
i furnizate la timp.
14.2. Cerine generale
14.2.1. Conductorul entitii publice este responsabil de organizarea i inerea la zi a
contabilitii i de prezentarea la termen a situaiilor financiare asupra situaiei patrimoniului
aflat n administrarea sa, precum i a execuiei bugetare, n vederea asigurrii exactitii
tuturor informaiilor contabile aflate sub controlul su.
14.2.2. Conductorul compartimentului financiar-contabil asigur calitatea informaiilor
i datelor contabile utilizate la realizarea situaiilor contabile, care reflect n mod real activele
i pasivele entitii publice.
14.2.3. Situaiile financiare anuale sunt nsoite de rapoarte anuale de performan n care
se prezint pentru fiecare program obiectivele, rezultatele preconizate i cele obinute,
indicatorii i costurile asociate.
14.2.4. n entitatea public sunt elaborate proceduri i controale contabile documentate n
mod corespunztor, viznd corecta aplicare a actelor normative din domeniul financiarcontabil i al controlului intern.
14.3. Referine principale
- Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Ordonana Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea i amortizarea activelor fixe
aflate n patrimoniul instituiilor publice, aprobat prin Legea nr. 493/2003, cu modificrile i
completrile ulterioare;
- Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial i controlul
financiar preventiv, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementrilor
contabile privind situaiile financiare anuale individuale i situaiile financiare anuale
consolidate, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind organizarea i conducerea contabilitii instituiilor publice, Planul de
conturi pentru instituiile publice i instruciunile de aplicare a acestuia, cu modificrile i
completrile ulterioare;
- Norme metodologice privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare trimestriale,
precum i a unor raportri financiare lunare, elaborate de Ministerul Finanelor Publice;
- Norme metodologice privind principalele aspecte legate de ntocmirea i depunerea
situaiilor financiare anuale i a raportrilor contabile anuale ale operatorilor economici la
unitile teritoriale ale Ministerului Finanelor Publice.
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial
15.1. Descrierea standardului
Conductorul entitii publice instituie o funcie de evaluare a controlului intern
managerial, elabornd, n acest scop, politici, planuri i programe.
Conductorul entitii publice elaboreaz, anual, prin asumarea responsabilitii
manageriale, un raport asupra propriului sistem de control intern managerial.

15.2. Cerine generale


15.2.1. Conductorul entitii publice asigur verificarea i evaluarea n mod continuu a
funcionrii sistemului de control intern managerial i a componentelor sale, pentru a
identifica la timp slbiciunile/deficienele controlului intern i pentru a lua msuri de
corectare/eliminare n timp util a acestora.
15.2.2. Conducerea entitii publice efectueaz, cel puin o dat pe an, pe baza unui
program/plan de evaluare i a unei documentaii adecvate, o verificare i autoevaluare a
propriului sistem de control intern managerial, pentru a stabili gradul de conformitate a
acestuia cu standardele de control intern managerial.
15.2.3. Conductorul entitii publice ia msuri adecvate i prompte pentru remedierea
deficienelor/slbiciunilor identificate n procesul de autoevaluare a sistemului de control
intern managerial.
15.2.4. Conductorul entitii publice elaboreaz, anual, un raport asupra sistemului de
control intern managerial, ca baz pentru un plan de aciune care s conin zonele vulnerabile
identificate, instrumentele de control necesar a fi implementate, msuri i direcii de aciune
pentru creterea capacitii controlului intern managerial n realizarea obiectivelor entitii.
15.3. Referine principale
- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicat, cu modificrile ulterioare;
- Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial i controlul
financiar preventiv, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului
controlului intern managerial al entitilor publice, cu modificrile i completrile ulterioare;
- actul normativ de organizare i funcionare a entitii publice;
- regulamentul de organizare i funcionare a entitii publice.
Standardul 16 - Auditul intern
16.1. Descrierea standardului
Entitatea public nfiineaz sau are acces la o capacitate de audit competent, care are n
structura sa auditori competeni, a cror activitate se desfoar, de regul, conform unor
programe bazate pe evaluarea riscurilor.
16.2. Cerine generale
16.2.1. Auditul intern asigur evaluarea independent i obiectiv a sistemului de control
intern managerial al entitii publice.
16.2.2. Domeniul activitii de audit intern trebuie s permit obinerea unei asigurri cu
privire la procesul de management al riscurilor, de control i de conducere (guvernan).
16.2.3. Compartimentul de audit public intern este dimensionat pe baza volumului de
activitate i a mrimii riscurilor asociate, astfel nct s asigure auditarea activitilor cuprinse
n sfera auditului public intern.
16.2.4. Atribuiile conductorului compartimentului de audit intern trebuie asumate prin
semntur de ctre un responsabil.
16.2.5. Auditorii interni din cadrul compartimentului de audit public intern trebuie s
posede competenele profesionale necesare pentru realizarea activitilor cuprinse n sfera
auditului public intern.
16.2.6. Auditorii interni trebuie s i mbunteasc cunotinele, abilitile i valorile n
cadrul formrii profesionale continue i s asigure compatibilitatea pregtirii cu tipul i natura
misiunilor de audit intern care trebuie realizate.
16.2.7. Auditorul intern finalizeaz aciunile sale prin rapoarte de audit, n care enun
punctele slabe identificate n sistem i formuleaz recomandri pentru eliminarea acestora.

16.2.8. Conductorul entitii publice dispune msurile necesare, avnd n vedere


recomandrile din rapoartele de audit intern, n scopul eliminrii punctelor slabe constatate de
misiunile de auditare.
16.3. Referine principale
- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicat, cu modificrile ulterioare;
- Hotrrea Guvernului nr. 235/2003 pentru aprobarea Normelor privind modul de
nominalizare a membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern;
- Hotrrea Guvernului nr. 1.086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind
exercitarea activitii de audit public intern;
- Hotrrea Guvernului nr. 1.183/2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul de
cooperare pentru asigurarea funciei de audit public intern;
- Hotrrea Guvernului nr. 1.259/2012 pentru aprobarea Normelor privind coordonarea i
desfurarea proceselor de atestare naional i de pregtire profesional continu a auditorilor
interni din sectorul public i a persoanelor fizice;
- Ordinul ministrului finanelor publice nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind
conduita etic a auditorului intern.
4. Glosar de termeni
Abatere - nclcarea unei dispoziii cu caracter administrativ i disciplinar.
Activitate - totalitatea atribuiilor de o anumit natur care determin procese de munc
cu un grad de omogenitate i similaritate ridicat; cunotinele necesare realizrii activitii
sunt din domenii limitate, personalul utilizat putnd avea astfel o pregtire profesional
sensibil unitar; activitatea cuprinde atribuii omogene ce revin compartimentelor entitii
publice.
Activitate procedurabil - totalitatea atribuiilor de o anumit natur care determin
procese de munc cu un grad de complexitate i omogenitate ridicat, pentru care se pot stabili
reguli i modaliti de lucru, general valabile, n vederea ndeplinirii, n condiii de
regularitate, eficacitate, economicitate i eficien, a obiectivelor compartimentului/entitii
publice.
Atribuie - un ansamblu de sarcini de acelai tip, necesare pentru realizarea unei anumite
activiti sau unei pri a acesteia, care se execut periodic sau continuu i care implic
cunotine specializate pentru realizarea unui obiectiv specific.
Audit public intern - activitate funcional independent i obiectiv, de asigurare i
consiliere, conceput s adauge valoare i s mbunteasc activitile entitii publice; ajut
entitatea public s i ndeplineasc obiectivele, printr-o abordare sistematic i metodic,
evalueaz i mbuntete eficiena i eficacitatea managementului riscului, controlului i
proceselor de guvernan.
Autoevaluarea controlului intern - un proces n care eficacitatea controlului intern este
examinat i evaluat, n scopul furnizrii unei asigurri rezonabile c toate obiectivele
entitii publice vor fi realizate.
Competena - capacitatea de a lua decizii, n limite definite, pentru realizarea sarcinii.
Competena profesional - capacitatea de a aplica, a transfera i a combina cunotine i
deprinderi n situaii i medii de munc diverse, pentru a realiza activitile cerute la locul de
munc, la nivelul calitativ specificat n standardul ocupaional.
Comunicare - transmiterea i schimbul de informaii (mesaje) ntre persoane; proces prin
care un emitor transmite o informaie receptorului prin intermediul unui canal, cu scopul de
a produce asupra receptorului anumite efecte.
Coordonare - armonizarea deciziilor i a aciunilor componentelor structurale ale entitii
publice pentru a se asigura realizarea obiectivelor acesteia.

Control intern managerial - ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entitii


publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere n concordan cu obiectivele acesteia i
cu reglementrile legale, n vederea asigurrii administrrii fondurilor n mod economic,
eficient i eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele i
procedurile. Sintagma "control intern managerial" subliniaz responsabilitatea tuturor
nivelurilor ierarhice pentru inerea sub control a tuturor proceselor interne desfurate pentru
realizarea obiectivelor generale i a celor specifice.
Alte definiii ale controlului intern:
- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicat, cu modificrile ulterioare:
control intern - totalitatea politicilor i procedurilor elaborate i implementate de
managementul entitii publice pentru a asigura: atingerea obiectivelor entitii ntr-un mod
economic, eficient i eficace; respectarea regulilor specifice domeniului, a politicilor i
deciziilor managementului; protejarea bunurilor i informaiilor, prevenirea i depistarea
fraudelor i erorilor; calitatea documentelor contabile, precum i furnizarea n timp util de
informaii de ncredere pentru management.
- Comisia European: controlul intern reprezint ansamblul politicilor i procedurilor
concepute i implementate de ctre managementul i personalul entitii publice, n vederea
furnizrii unei asigurri rezonabile pentru: atingerea obiectivelor entitii publice ntr-un mod
economic, eficient i eficace; respectarea regulilor externe i a politicilor i regulilor
managementului; protejarea bunurilor i a informaiilor; prevenirea i depistarea fraudelor i
greelilor; calitatea documentelor de contabilitate i producerea n timp util de informaii de
ncredere, referitoare la segmentul financiar i de management.
- INTOSAI: controlul intern este un instrument managerial utilizat pentru a furniza o
asigurare rezonabil c obiectivele managementului sunt ndeplinite.
- Comitetul Entitilor Publice de Sponsorizare a Comisiei Treadway (S.U.A.) - COSO:
controlul intern este un proces implementat de managementul entitii publice, care
intenioneaz s furnizeze o asigurare rezonabil cu privire la atingerea obiectivelor, grupate
n urmtoarele categorii: eficacitatea i eficiena funcionrii; fiabilitatea informaiilor
financiare; respectarea legilor i regulamentelor.
- Institutul Canadian al Contabililor Autorizai (Criteria of Control): controlul intern este
ansamblul elementelor unei organizaii (inclusiv resursele, sistemele, procesele, cultura,
structura i sarcinile) care, n mod colectiv, i ajut pe oameni s realizeze obiectivele entitii
publice, grupate n trei categorii: eficacitatea i eficiena funcionrii; fiabilitatea informaiei
interne i externe; respectarea legilor, regulamentelor i politicilor interne.
Cultura entitii publice - form de cultur organizaional, ce reprezint armonizarea
valorilor individuale, n vederea orientrii lor convergente spre realizarea obiectivelor
fundamentale ale entitii publice. Cultura reflect atitudinea pe care o are entitatea public
fa de schimbare. ntr-o entitate public cultura se transmite prin reguli scrise, reguli nescrise
i prin standarde de etic social i de comportare. Acestea sunt relativ stabile n timp. n
entitile publice exist, n general, o cultur de tip normativ, n care accentul se pune pe
urmrirea corect a procedurilor, care sunt mai importante dect rezultatele. De asemenea, n
acest tip de cultur organizaional, standardele profesionale, morale etc. sunt ridicate.
Deficien - o situaie care afecteaz capacitatea entitii publice de a-i atinge
obiectivele generale. Conform documentului Liniile directoare privind standardele de control
intern n sectorul public emise de INTOSAI, o deficien poate fi un defect perceput, potenial
sau real care odat ndeprtat consolideaz controlul intern i contribuie la creterea
probabilitii ca obiectivele generale ale entitii publice s fie atinse.
Delegare - procesul de atribuire de ctre un manager, pe o perioad limitat, a unora
dintre sarcinile sale unui subordonat, mpreun cu competenele i responsabilitile aferente.

Disfuncionalitate - orice lips de funcionalitate sau nerespectare n implementarea i


dezvoltarea sistemului de control intern managerial.
Economicitate - minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor
estimate ale unei activiti, cu meninerea calitii corespunztoare a acestor rezultate.
Eficacitate - gradul de ndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre
activiti i raportul dintre efectul proiectat i rezultatul efectiv al activitii respective.
Eficiena - maximizarea rezultatelor unei activiti n relaie cu resursele utilizate.
Entitate public - autoritate public, instituie public, companie/societate naional,
regie autonom, societate la care statul sau o unitate administrativ-teritorial este acionar
majoritar, cu personalitate juridic, care utilizeaz/administreaz fonduri publice i/sau
patrimoniu public.
Etica - etica n sectorul public acoper patru mari domenii: stabilirea rolului i a valorilor
serviciului public, precum i a rspunderii i nivelului de autoritate i responsabilitate; msuri
de prevenire a conflictelor de interese i modaliti de rezolvare a acestora; stabilirea regulilor
(standarde) de conduit a funcionarilor publici; stabilirea regulilor care se refer la
neregulariti grave i fraud.
Evaluare - funcie managerial care const n compararea rezultatelor cu obiectivele,
depistarea cauzal a principalelor abateri (pozitive i negative) n vederea lurii unor msuri
cu caracter corectiv sau preventiv.
Fia postului - document care definete locul i contribuia postului n atingerea
obiectivelor individuale i organizaionale, caracteristic att individului, ct i entitii i care
precizeaz sarcinile i responsabilitile care i revin titularului unui post. n general, fia
postului cuprinde: denumirea postului, obiectivele individuale, sarcinile, competenele,
responsabilitile, relaiile cu alte posturi, cerinele specifice privind pregtirea, calitile,
aptitudinile i deprinderile necesare realizrii obiectivelor individuale stabilite pentru postul
respectiv.
Flux informaional - totalitatea tipurilor de informaii transmise ntr-un interval de timp
determinat, asamblate ntr-un circuit logic pe care datele l parcurg din momentul colectrii lor
de la sursa de informare i pn n momentul furnizrii la un receptor sub form de informaii,
prin canale informaionale adecvate destinaiei acestora.
Funcie - totalitatea posturilor care au caracteristici asemntoare din punctul de vedere
al sarcinilor, obiectivelor, competenelor, responsabilitilor i procedurilor.
Funcie public - ansamblul atribuiilor i responsabilitilor, stabilite n temeiul legii, n
scopul realizrii prerogativelor de putere public de ctre administraia public central,
administraia public local i autoritile administrative autonome.
Gestionarea documentelor - procesul de administrare a documentelor unei entiti
publice, pentru a servi intereselor acesteia, pe parcursul ntregii lor durate de via, de la
nceput, prin procesul de creare, revizuire, organizare, stocare, utilizare, partajare, identificare,
arhivare, i pn la distrugerea lor.
Guvernana - ansamblul proceselor i structurilor implementate de management n scopul
informrii, direcionrii, conducerii i monitorizrii activitilor entitii publice ctre
atingerea obiectivelor sale.
Indicator - expresie numeric ce caracterizeaz din punct de vedere cantitativ un
fenomen sau un proces economic, social, financiar etc. sau i definete evoluia n funcie de
condiiile concrete de loc i timp i legtura reciproc cu alte fenomene. Indicatorii se pot
exprima n mrime absolut, medie sau relativ.
Instituie public - Parlamentul, Administraia Prezidenial, ministerele, celelalte organe
de specialitate ale administraiei publice, alte autoriti publice, instituiile publice autonome,
precum i instituiile din subordinea/coordonarea acestora, finanate din bugetele prevzute la

art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i
completrile ulterioare.
Integritate - caracter integru; sentiment al demnitii, dreptii i contiinciozitii, care
servete drept cluz n conduita omului; onestitate, cinste, probitate.
ndrumare metodologic - activitatea de consiliere n procesul de implementare i
dezvoltare a sistemului de control intern managerial n entitile publice i acordarea de
consultan de specialitate de ctre echipa de ndrumare metodologic, la solicitarea entitii
publice.
Managementul riscului - metodologie care vizeaz asigurarea unui control global al
riscului, ce permite meninerea unui nivel acceptabil al expunerii la risc pentru entitatea
public, cu costuri minime. Managementul riscului cuprinde o gam larg de activiti riguros
definite i organizate, plecnd de la condiiile de existen i obiectivele fundamentale ale
entitii publice, precum i analiza factorilor de risc ntr-o concepie de funcionare optim i
eficient.
Msuri de control - stabilirea unor aciuni n vederea monitorizrii i verificrii
permanente sau periodice a unei activiti, a unei situaii .a., pentru a evidenia progresele i
pentru a asigura mbuntirea activitii.
Misiunea entitii - precizeaz scopul entitii i legitimitatea existenei sale n mediul
nconjurtor, contribuind la crearea imaginii interne i externe a entitii.
Monitorizare - activitatea continu de colectare a informaiilor relevante despre modul de
desfurare a procesului sau a activitii.
Monitorizarea performanelor - supravegherea, urmrirea, de ctre conducerea entitii
publice, prin intermediul unor indicatori relevani, a performanelor activitilor aflate n
coordonare.
Neregul - orice abatere de la legalitate, regularitate i conformitate n raport cu
dispoziiile naionale i/sau europene, precum i cu prevederile contractelor ori ale altor
angajamente legale ncheiate n baza acestor dispoziii, ce rezult dintr-o aciune sau inaciune
a beneficiarului ori a autoritii cu competene n gestionarea fondurilor europene, care a
prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene/bugetele donatorilor publici
internaionali i/sau fondurile publice naionale aferente acestora printr-o sum pltit
necuvenit.
Obiective - efectele pozitive pe care conducerea entitii publice ncearc s le realizeze
sau evenimentele/efectele negative pe care conducerea ncearc s le evite.
Obiective generale - inte exprimate sub form de efect, fixate pe termen mediu sau lung,
la nivelul global al entitii publice i/sau al funciunilor acesteia, enunate n actul normativ
de organizare i funcionare al entitii sau stabilite de conducere n planul strategic i
documentele de politici publice.
Obiective individuale - exprimri cantitative sau calitative ale scopului pentru care a fost
creat i funcioneaz postul respectiv. Aceste obiective se realizeaz prin intermediul
sarcinilor, ca urmare a competenei profesionale, a autonomiei decizionale i a autoritii
formale de care dispune persoana angajat pe postul respectiv.
Obiective specifice - obiective rezultate prin derivare din obiectivele generale i care
constituie, de regul, inte intermediare ale unor activiti care trebuie atinse pentru ca
obiectivul general corespunztor s fie ndeplinit. Acestea sunt exprimate descriptiv sub form
de rezultate i se stabilesc la nivelul fiecrui compartiment din cadrul entitii publice.
Planificare - ansamblul proceselor de munc prin care se stabilesc principalele obiective
ale organizaiei i ale componentelor sale, resursele i mijloacele necesare realizrii
obiectivelor.
Politici - politicile decurg din obiectivele i strategia entitii publice, orienteaz deciziile
managerilor i permit implementarea planurilor strategice ale organizaiei.

Post - ansamblul obiectivelor, sarcinilor, competenelor i responsabilitilor desemnate


pe un interval de timp unui membru al organizaiei, reprezentnd n acelai timp elementul
primar al structurii organizatorice.
Procedur formalizat - totalitatea pailor ce trebuie urmai, a modalitilor de lucru
stabilite i a regulilor de aplicat, n vederea executrii activitii, atribuiei sau sarcinii i
editate pe suport hrtie i/sau electronic. Procedurile formalizate pot fi proceduri de sistem i
proceduri operaionale.
Procedur operaional - procedur care descrie un proces sau o activitate care se
desfoar la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate.
Procedur de sistem - procedur care descrie un proces sau o activitate care se desfoar
la nivelul tuturor compartimentelor/structurilor dintr-o entitate.
Proces - un flux de activiti sau o succesiune de activiti logic structurate, organizate n
scopul atingerii unor obiective definite, care utilizeaz resurse, adugndu-le valoare.
Responsabilitate - obligaia de a ndeplini sarcina atribuit, a crei nendeplinire atrage
sanciunea corespunztoare tipului de rspundere juridic.
Responsabilitate managerial - definete un raport juridic de obligaie a ndeplinirii
sarcinilor de ctre managerul entitii publice sau al unei structuri organizatorice a acesteia,
care presupune s exercite managementul n limitele unor determinri interne i externe, n
scopul realizrii eficace, eficiente i n conformitate cu dispoziiile legale a obiectivelor
stabilite, s comunice i s rspund pentru nendeplinirea obligaiilor manageriale n
conformitate cu rspunderea juridic. Rspunderea managerial deriv din responsabilitatea
managerului pentru toate cele cinci componente ale controlului intern managerial n sectorul
public: mediul de control; performane i managementul riscului; activiti de control;
informarea i comunicarea; evaluare i audit.
Resurse - totalitatea elementelor de natur fizic, uman, informaional i financiar,
necesare ca input pentru ca strategiile s fie operaionale.
Risc - o problem (situaie, eveniment etc.) care nu a aprut nc, dar care poate aprea n
viitor, caz n care obinerea rezultatelor prealabil fixate este ameninat sau potenat. n
prima situaie, riscul reprezint o ameninare, iar n cea de-a doua, riscul reprezint o
oportunitate. Riscul reprezint incertitudinea n obinerea rezultatelor dorite i trebuie privit ca
o combinaie ntre probabilitate i impact.
Risc semnificativ - risc major, reprezentativ care poate afecta capacitatea entitii de a-i
atinge obiectivele.
Sarcina - cea mai mic unitate de munc individual i care reprezint aciunea ce trebuie
efectuat pentru realizarea unui obiectiv primar asociat acesteia; realizarea unei sarcini fr
atribuirea de competene adecvate nu este posibil; atribuirea de sarcini presupune fixarea de
responsabiliti.
Strategie - ansamblul obiectivelor majore ale organizaiei pe termen lung, principalele
modaliti de realizare, mpreun cu resursele alocate, n vederea obinerii avantajului
competitiv potrivit misiunii organizaiei. Strategia presupune stabilirea obiectivelor i
prioritilor organizaionale (pe baza previziunilor privind mediul extern i capacitile
organizaiei) i desemnarea planurilor operaionale prin intermediul crora aceste obiective
pot fi atinse.
Strategie de risc - abordarea general pe care o are entitatea n privina riscurilor. Aceasta
trebuie s fie documentat i uor accesibil n entitatea public. n cadrul strategiei de risc se
definete tolerana la risc.
Supervizare - o activitate care transfer cunotine, abiliti i atitudini de la o persoan
cu mai mult experien ntr-o anumit profesie ctre una cu mai puin experien n profesia
respectiv. Aceast relaie este evaluativ, se ntinde n timp i are, n principal, scopul de a
mbunti funcia profesional a persoanei supervizate.

Tolerana la risc - cantitatea de risc pe care entitatea este pregtit s o tolereze sau la
care este dispus s se expun la un moment dat.
Valori etice - valori ce fac parte din cultura entitii publice i constituie un cod nescris,
pe baza cruia sunt evaluate comportamentele. Separat de acesta, entitatea public trebuie s
aib un cod de conduit oficial, scris, care este un mijloc de comunicare uniform a valorilor
etice tuturor salariailor. Codul etic stabilete care sunt obligaiile rezultate din lege crora
trebuie s li se supun salariaii, n plus peste cele rezultate ca urmare a raporturilor de munc:
depunerea declaraiei de avere, a declaraiei pentru prevenirea conflictului de interese. Exist
i cazuri n care legea prevede incompatibiliti pentru ocuparea unor funcii publice.
Viziune - definete modul n care o organizaie se vede sau se transpune n viitor.
ANEXA 2
(Anexele nr. 2A i 2B la Ordinul nr. 400/2015)
ANEXA 2A

REGISTRUL DE RISCURI

Model

Entitatea public ......................


Compartimentul .........................

Obiective/
Cauzele
Risc inerent

Risc rezidual

activitiRiscul
care

Observaii

favorizeazProbabilitateImpactExpunereStrategiaData
ProbabilitateImpactExpunere

apariia

adoptat ultimei

riscului

revizuiri

1
2

5
6

9
10
11

12

ANEXA 2B

PROCEDURA FORMALIZAT

Model

Entitatea public ..........


Departamentul (Direcia) ..........
..........
..........
COD: PS/PO ..........
Ediia ..........
Revizia ..........

Entitatea public ........


Procedura formalizat ......
Ediia ....... Nr. de ex. ......
Departamentul (Direcia) ...... Cod: PS/PO ..........

Revizia ..... Nr. de ex. .......

Pagina ........ din ......

Exemplar nr. ..........

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei sau, dup caz, a


reviziei n cadrul ediiei procedurii formalizate

Nr. Elemente privind responsabilii/operaiuneaNumele i prenumele Funcia Data Semntura


crt.

1.1.Elaborat

1.2.Verificat

1.3.Aprobat

Entitatea public ........


Procedura formalizat ......
Ediia ....... Nr. de ex. ......
Departamentul (Direcia) ...... Cod: PS/PO ..........

Revizia ..... Nr. de ex. .......

Pagina ........ din ......

Exemplar nr. ..........

2. Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor procedurii formalizate

Nr. Ediia sau, dup caz, reviziaComponenta revizuitModalitatea reviziei Data de la care se
crt.
n cadrul ediiei

aplic prevederile

ediiei sau reviziei

ediiei

2.1.Ediia I

2.2.Revizia 1

2.3.Revizia 2

..... Revizia .......

....Ediia a II-a

....Revizia 1

2.n...........

Entitatea public ........


Procedura formalizat ......
Ediia ....... Nr. de ex. ......
Departamentul (Direcia) ...... Cod: PS/PO ..........

Revizia ..... Nr. de ex. .......

Pagina ........ din ......

Exemplar nr. ..........

3. Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup caz, revizia din cadrul
ediiei procedurii formalizate

Scopul difuzriiExemplar nr.Compartiment Funcia Numele i Data primirii Semntura

prenumele

3.1.aplicare

3.2.aplicare

.............

....informare

.............

....eviden

.............

....arhivare

.............

....alte scopuri

3.n...........

Entitatea public ........


Procedura formalizat ......
Ediia ....... Nr. de ex. ......
Departamentul (Direcia) ...... Cod: PS/PO ..........

Revizia ..... Nr. de ex. .......

Pagina ........ din ......

Exemplar nr. ..........

4. Scopul procedurii formalizate


4.1. Stabilete modul de realizare a activitii, compartimentele i persoanele implicate.
4.2. D asigurri cu privire la existena documentaiei adecvate derulrii activitii.
4.3. Asigur continuitatea activitii, inclusiv n condiii de fluctuaie a personalului.
4.4. Sprijin auditul i/sau alte organisme abilitate n aciuni de auditare i/sau control,
iar pe manager, n luarea deciziei.
.....................................................................................
4.n. Alte scopuri specifice procedurii formalizate.

Entitatea public ........


Procedura formalizat ......
Ediia ....... Nr. de ex. ......
Departamentul (Direcia) ...... Cod: PS/PO ..........

Revizia ..... Nr. de ex. .......

Pagina ........ din ......

Exemplar nr. ..........

5. Domeniul de aplicare a procedurii formalizate


5.1. Precizarea (definirea) activitii la care se refer procedura formalizat
5.2. Delimitarea explicit a activitii procedurate n cadrul portofoliului de activiti
desfurate de entitatea public
5.3. Listarea principalelor activiti de care depinde i/sau care depind de activitatea
procedurat
5.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date i/sau beneficiare de rezultate ale
activitii procedurate; listarea compartimentelor implicate n procesul activitii

Entitatea public ........


Procedura formalizat ......
Ediia ....... Nr. de ex. ......
Departamentul (Direcia) ...... Cod: PS/PO ..........

Revizia ..... Nr. de ex. .......

Pagina ........ din ......

Exemplar nr. ..........

6. Documente de referin (reglementri) aplicabile activitii procedurate


6.1. Reglementri internaionale
6.2. Legislaie primar
6.3. Legislaie secundar
6.4. Alte documente, inclusiv reglementri interne ale entitii publice

Entitatea public ........


Procedura formalizat ......
Ediia ....... Nr. de ex. ......
Departamentul (Direcia) ...... Cod: PS/PO ..........

Revizia ..... Nr. de ex. .......

Pagina ........ din ......

Exemplar nr. ..........

7. Definiii i abrevieri ale termenilor utilizai n procedura formalizat


7.1. Definiii ale termenilor

Nr.
Termenul
Definiia i/sau, dac este cazul, actul care definete termenul
crt.

1.Procedura formalizat
Prezentarea detaliat, n scris, a tuturor pailor ce trebuie

urmai, modalitile de lucru i regulile de aplicat pentru

realizarea activitilor i aciunilor, respectiv activitile de

control implementate, responsabilitile i atribuiile

personalului de conducere i de execuie din cadrul entitii

publice

2. Ediie a unei proceduri


Forma iniial sau actualizat, dup caz, a unei proceduri

formalizate
formalizate, aprobat i difuzat

3. Revizia n cadrul unei


Aciunile de modificare, adugare, suprimare sau altele asemenea,

ediii
dup caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediii a

procedurii formalizate, aciuni care au fost aprobate i difuzate

..............
..........

n ..........
..........

7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr.
Abrevierea

Termenul abreviat

crt.

1.PS/PO
Procedura formalizat

2.E
Elaborare

3.V
Verificare

4.A
Aprobare

5.Ap.
Aplicare

6.Ah.
Arhivare

.............
..........

n .........
..........

Entitatea public ..........


Procedura operaional ........Ediia .... Nr. de ex. .....

Departamentul (Direcia) .......Cod: PS/PO .........

Revizia ..... Nr. de ex. .......

Pagina ........ din ......

Exemplar nr. ..........

8. Descrierea procedurii formalizate


8.1. Generaliti
8.2. Documente utilizate
8.2.1. Lista i proveniena documentelor utilizate
8.2.2. Coninutul i rolul documentelor utilizate
8.2.3. Circuitul documentelor
8.3. Resurse necesare
8.3.1. Resurse materiale
8.3.2. Resurse umane
8.3.3. Resurse financiare
8.4. Modul de lucru
8.4.1. Planificarea operaiunilor i aciunilor activitii

8.4.2. Derularea operaiunilor i aciunilor activitii


8.4.3. Valorificarea rezultatelor activitii

Entitatea public ........


Procedura formalizat ......
Ediia ....... Nr. de ex. ......
Departamentul (Direcia) ...... Cod: PS/PO ..........

Revizia ..... Nr. de ex. .......

Pagina ........ din ......

Exemplar nr. ..........

9. Responsabiliti i rspunderi n derularea activitii

Nr.
Compartimentul
I

II

III

IV

VI
......
crt. (postul)/aciunea

(operaiunea)

6
......

1.a
E

2.b

3.c

4.d

Ap.

5.e

Ap.

6.f

Ah.

..............

.......

n z

.......

Entitatea public ........


Procedura formalizat ......
Ediia ....... Nr. de ex. ......
Departamentul (Direcia) ...... Cod: PS/PO ..........

Revizia ..... Nr. de ex. .......

Pagina ........ din ......

Exemplar nr. ..........

10. Anexe, nregistrri, arhivri

Nr. Denumirea Elaborator Aprob Numr


Difuzare
Arhivare
Alte elemente
crt. anexei

exemplare

Loc
Perioad

0
1

1.

2.

Entitatea public ........


Procedura formalizat ......
Ediia ....... Nr. de ex. ......
Departamentul (Direcia) ...... Cod: PS/PO ..........

Revizia ..... Nr. de ex. .......

Pagina ........ din ......

Exemplar nr. ..........

11. Cuprins

Numrul

Denumirea componentei din cadrul procedurii formalizate

Pagina

componentei

n cadrul

procedurii

formalizate

Coperta

1.
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei

sau, dup caz, a reviziei n cadrul ediiei procedurii formalizate

2.
Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor procedurii


formalizate

3.
Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup caz,

revizia din cadrul ediiei procedurii formalizate

4.
Scopul procedurii formalizate

5.
Domeniul de aplicare a procedurii formalizate

6.
Documentele de referin (reglementri) aplicabile activitii

procedurate

7.
Definiii i abrevieri ale termenilor utilizai n procedura

operaional

8.
Descrierea procedurii formalizate

9.
Responsabiliti i rspunderi n derularea activitii

10.
Anexe, nregistrri, arhivri

11.
Cuprins

Precizri cu privire la elaborarea unei proceduri formalizate


A. Precizri generale
a.1) Prezenta procedur formalizat este un model.
Modelul prezentat completeaz segmentul instrumentelor de lucru referitoare la
activitile entitilor publice n domeniul implementrii i dezvoltrii sistemului de
management financiar i control, procedurile formalizate fiind cunoscute n practic i sub
alte denumiri: proceduri de proces, proceduri de lucru etc.
a.2) Entitile publice, n funcie de mrimea entitii, de politica adoptat cu privire la
sistemul propriu de management financiar i control, de gradul de dotare, de tipurile de
activiti i complexitatea acestora etc., pot utiliza modelul de procedur formalizat n forma
prezentat, n forme completate i mbuntite cu noi componente sau pot elabora proceduri
de proces, dup modelul altor ghiduri ntlnite n practica domeniului, cu precizarea c,
indiferent de forma adoptat, trebuie avute n vedere prevederile Standardului de control
intern managerial nr. 9 - Proceduri, prezentat n anexa nr. 1 la ordin.
a.3) Pentru o bun gestionare a elaborrii, aprobrii i aplicrii procedurilor, conductorii
entitilor publice trebuie s asigure derularea tuturor aciunilor privind elaborarea i/sau
dezvoltarea sistemului de management financiar i control intern managerial, dispuse la art. 2,
3 i 4 din ordin.
a.4) Procedurile trebuie elaborate, aprobate i aplicate n condiiile cunoaterii i
respectrii regulilor de management constituite n cele 16 standarde de control intern
managerial, prevzute n anexa nr. 1 la ordin.
Indiferent de activitatea la care se refer, o procedur poart amprenta fiecrui standard
de control de la nivelul oricruia din cele 5 elemente-cheie ale controlului managerial,
respectiv mediul de control, performana i managementul riscului, informarea i
comunicarea, activitile de control, auditarea i evaluarea.
a.5) Condiiile eseniale ale procedurilor formalizate stabilesc, printre altele, c acestea
trebuie s fie scrise i editate pe suport hrtie i/sau electronic, simple i specifice pentru
fiecare activitate, actualizate n mod permanent i aduse la cunotina executanilor i a
celorlali factori interesai.
a.6) n msura n care dotarea tehnic i pregtirea personalului permit, operaiunile de
elaborare, avizare, aprobare, difuzare, utilizare etc. a procedurilor se pot derula i prin
utilizarea sistemelor informatice.
B. Precizri privind componentele procedurii formalizate

b.1) Precizri comune componentelor


b.1.1) Datele de identificare din cartuul de capt se trec pe fiecare pagin, cu
modificrile cerute de rubrici, acolo unde este cazul.
b.1.2) Denumirea procedurii formalizate i codul acesteia se stabilesc n cadrul fiecrei
entiti publice i trebuie s reflecte activitatea procedurat i locul acesteia n sistemul de
codificare utilizat.
b.1.3) Ediiile se numeroteaz cu cifre romane, iar reviziile din cadrul acestora, cu cifre
arabe.
b.1.4) Orice modificare de reglementare, organizatoric sau de alt natur, cu efect
asupra activitii procedurate, determin revizia sau, dup caz, elaborarea unei noi ediii
pentru procedura formalizat respectiv.
b.1.5) n msura n care este posibil, se asigur pagin distinct pentru fiecare
component a procedurii.
b.2) Precizri specifice componentelor
b.2.1) Cu privire la Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei
sau, dup caz, a reviziei n cadrul ediiei procedurii formalizate (componenta 1):
- responsabilii se stabilesc, pentru fiecare operaiune (elaborare, verificare, aprobare),
prin act de decizie intern a conductorului entitii publice;
- cnd una sau mai multe dintre operaiuni se realizeaz, conform deciziei, de ctre un
grup sau o comisie, n list se cuprind toi membrii grupului sau ai comisiei.
b.2.2) Cu privire la Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor procedurii
formalizate (componenta 2):
- se cuprind, n ordine cronologic, toate ediiile i, respectiv, reviziile n cadrul ediiilor;
- cnd se realizeaz o nou ediie a procedurii formalizate, coloanele nr. 2 i 3 privind
componenta revizuit, precum i modalitatea reviziei nu se completeaz;
- coloana nr. 3 (Modalitatea reviziei) privete aciunile de modificare, adugare,
suprimare sau altele asemenea, dup caz, referitoare la una sau mai multe componente ale
procedurii formalizate;
- la fixarea datei de la care se aplic prevederile noii ediii sau revizii (coloana nr. 4) se
are n vedere asigurarea timpului necesar pentru difuzarea i studierea acesteia de ctre
aplicatori.
b.2.3) Cu privire la Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup caz,
revizia din cadrul ediiei procedurii formalizate (componenta 3):
- coloana nr. 1 (Scopul difuzrii) are n vedere faptul c oricare compartiment/persoan a
crui/crei activitate intr sub incidena aplicrii, informrii, evidenei, arhivrii sau este n
alte scopuri n legtur cu procedura respectiv trebuie s aib la dispoziie acest instrument,
inclusiv cu ocazia actualizrii prin noi ediii sau revizii.
b.2.4) Cu privire la Scopul procedurii formalizate (componenta 4):
- entitatea public, spre deosebire de scopurile considerate generale i prezentate ca
exemple n modelul procedurii formalizate la aceast component, identific i nscrie
scopurile specifice n cazul fiecrei proceduri formalizate elaborate, innd cont de rolul,
locul, importana, precum i de alte elemente privind activitatea procedurat; de exemplu, n
cazul unei activiti de aprovizionare, unul dintre scopurile specifice ale procedurii este i
acela al descrierii, identificrii i asigurrii necesarului de produse i servicii.
b.2.5) Cu privire la Domeniul de aplicare a procedurii formalizate (componenta 5):
- aceast component se bazeaz pe colaborarea dintre compartimentele entitii publice,
astfel nct la fixarea i definirea activitii (pct. 5.1), la delimitarea acesteia de alte activiti
(pct. 5.2 i 5.3) sau la precizarea compartimentelor cu atribuii legate de activitatea respectiv
(pct. 5.4) s fie eliminat orice situaie de suprapunere de activiti, de activiti necuprinse n

procesul de analiz i elaborare a procedurilor, de suprapunere de atribuii ntre


compartimente, de atribuii pentru care nu au fost fixate responsabiliti etc.;
- de exemplu, n cazul unei proceduri formalizate privind raportarea numrului de
personal i a veniturilor salariale se recomand:
prezentarea activitii de raportare a datelor privind numrul de personal i veniturile
salariale ale acestuia (pct. 5.1);
delimitarea acesteia, n special de alte activiti de raportare, cum ar fi cele financiare,
cele privind achiziiile etc. (pct. 5.2);
nominalizarea activitilor privind organizarea concursurilor, examenelor de angajare
sau de ntocmire a pontajelor ori a statelor de salarii etc., ca activiti furnizoare de informaii
ctre activitatea de raportare a numrului de personal i a veniturilor salariale, sau
nominalizarea activitii de elaborare a rapoartelor de sintez, pe ansamblul entitii publice,
care se bazeaz pe informaiile primite de la activitatea procedurat (pct. 5.3);
nominalizarea, ca furnizor/furnizoare de date, a compartimentului/persoanei cu
atribuii/sarcini de organizare a concursurilor/examenelor de angajare, a direciilor/serviciilor
la nivelul crora se ntocmesc pontajele, a compartimentului/persoanei care elaboreaz statele
de salarii etc. sau a compartimentului de sintez, ca beneficiar de informaii. Se nominalizeaz
ca fiind implicate n procesul activitii persoana/biroul/serviciul cu sarcina evidenei
personalului i a stabilirii drepturilor salariale ale acestuia (pct. 5.4).
b.2.6) Cu privire la Documentele de referin (reglementri) aplicabile activitii
procedurate (componenta 6):
- aceast component privete, n special, listarea documentelor cu rol de reglementare
fa de activitatea procedurat;
- este necesar s fie cunoscute i respectate toate reglementrile care guverneaz fiecare
activitate;
- gruparea pe cele 4 categorii are rol de sistematizare a reglementrilor, unde:
reglementrile internaionale n legtur cu domeniul respectiv sunt cele la care Romnia este
parte; legislaia primar se refer la legi i la ordonane ale Guvernului; legislaia secundar
are n vedere hotrri ale Guvernului sau acte ale organismelor cu atribuii de reglementare i
care sunt emise n aplicarea legilor i/sau a ordonanelor Guvernului; alte documente, inclusiv
reglementri interne ale entitii publice (legislaie teriar), se refer la instruciuni, precizri,
decizii, ordine sau altele asemenea i au efect asupra activitii procedurate.
b.2.7) Cu privire la Definiii i abrevieri ale termenilor utilizai n procedura formalizat
(componenta 7):
- se va urmri definirea acelor termeni care: reprezint element de noutate; sunt mai
puin cunoscui; prezint sensuri diferite; prin neexplicitarea lor, pot conduce la confuzii etc.;
- se recomand precizarea, acolo unde este cazul, a actului relevant care definete
termenul n cauz;
- se va avea n vedere abrevierea termenilor (cuvinte, expresii, denumiri de instituii etc.)
utilizai cu mai mare frecven n textul procedurii i/sau care, n urma acestei aciuni, permit
o nelegere i utilizare mai uoar a procedurii;
- se recomand ca ordinea n care se nscriu att definiiile termenilor n tabelul de la pct.
7.1, ct i abrevierile termenilor n tabelul de la pct. 7.2 s fie aceea dat de prima apariie n
textul procedurii formalizate a termenului definit sau abreviat, dup caz;
- n tabelele de la pct. 7.1 i 7.2 din modelul de procedur formalizat au fost definii i,
respectiv, abreviai, pentru exemplificare, termeni utilizai n model.
b.2.8) Cu privire la Descrierea procedurii formalizate (componenta 8):
- aceast component reprezint, n fapt, esena procedurii. n acelai timp, este i acea
component care nu este generalizabil prin model de procedur dect n termeni foarte largi.
Componenta este dependent, n mod direct, de condiiile concrete n care se desfoar

activitatea respectiv n cadrul entitii publice, de modul de organizare, de gradul de


subordonare, de gradul de dotare cu resurse materiale, financiare i umane, de calitatea i
pregtirea profesional a salariailor i, nu n ultimul rnd, de gradul de dezvoltare a
sistemului de management financiar i control. Cele cteva puncte i subpuncte, enumerate la
aceast component n prezentul model de procedur, recomand una din multitudinea de
posibiliti de descriere a acestei componente;
- la "Generaliti" (pct. 8.1) se cuprind elemente de ansamblu privind caracteristicile
activitii.
Se va evita repetarea acelora deja abordate n cadrul celorlalte componente ale procedurii
formalizate, cum ar fi cele legate de scopul procedurii formalizate (prezentate la componenta
4), cele privind domeniul de aplicare a procedurii formalizate (prezentate la componenta 5)
sau cele privind documentele de referin aplicabile activitii procedurate (prezentate la
componenta 6). De exemplu, n cazul unei proceduri privind activitatea de aprovizionare, la
"Generaliti" se poate meniona c aceasta urmrete descrierea clar a produsului/serviciului
de achiziionat, verificarea i aprobarea documentelor utilizate n procesul de aprovizionare,
relaiile
cu
furnizorii/prestatorii,
recepia
produsului/serviciului
aprovizionat,
pstrarea/arhivarea documentelor etc. De asemenea, se pot prezenta principiile generale
aplicabile activitii, cum ar fi: transparena, egalitatea anselor potenialilor
furnizori/prestatori, legalitatea, imparialitatea, confidenialitatea etc.;
- la "Documente utilizate" (pct. 8.2) se cuprind, n principal, cele de natura formularelor,
dar i manuale, instruciuni operaionale, liste de verificare (check-lists) etc., care furnizeaz
informaii necesare derulrii activitii, contribuie la prelucrarea de date n cadrul procesului
sau transmit rezultatele obinute altor utilizatori. De reinut c documentele trebuie s fie
actualizate, utile, precise, uor de examinat, disponibile i accesibile managerului, salariailor
i terilor, dac este cazul. Subpct. 8.2.1, 8.2.2 i 8.2.3 au mai mult rolul de a ordona
problemele abordate, ele putnd fi comasate sau detaliate n funcie de amploarea, volumul,
diversitatea i complexitatea documentelor respective;
- la "Lista i proveniena documentelor utilizate" (subpct. 8.2.1) se are n vedere
nominalizarea tuturor documentelor, a organismelor abilitate cu emiterea i actualizarea
acestora, a codurilor de identificare, dac este cazul, a regimului informaiilor coninute etc. n
aceast list se nominalizeaz i documentele interne de aceast natur, emise i utilizate n
cadrul compartimentelor sau, prin colaborare, ntre compartimentele entitii publice;
- la "Coninutul i rolul documentelor utilizate" (subpct. 8.2.2) pot fi redate n forma
complet, anexnd la procedur modele ale documentelor, instruciuni de completare ale
acestora i meniuni referitoare la rolul lor;
- subpct. 8.2.3 "Circuitul documentelor" are n vedere compartimentele/persoanele la
care trebuie s circule documentele n procesul de realizare a activitii, precum i
operaiunile ce se efectueaz n legtur cu documentul respectiv la fiecare
compartiment/persoan pe la care circul. Este necesar ca circuitul documentelor aferente
activitii s fie integrat n fluxul general al documentelor din cadrul entitii publice. Se
recomand utilizarea reprezentrii grafice a circuitului documentelor;
- pct. 8.3 "Resurse necesare" se dezvolt pe structura clasic a acestora, respectiv resurse
materiale (subpct. 8.3.1), resurse umane (subpct. 8.3.2) i, respectiv, resurse financiare
(subpct. 8.3.3). De menionat c structura resurselor este foarte sensibil fa de activitatea la
care ne referim, la unele activiti resursa necesar preponderent este cea material, iar la
altele este preponderent resursa uman sau resursa financiar ori combinaii ale acestora;
- subpct. 8.3.1 "Resurse materiale" se dezvolt pe elementele de logistic: birouri,
scaune, rechizite, linii telefonice, materiale informatice, calculatoare personale, acces la baza
de date, reea, imprimant, posibiliti de stocare a informaiilor etc., dar i pe elemente de
alt natur, dac specificul activitii o impune. De exemplu, n cazul unei entiti publice cu

activitate de teren intens, cu deplasri auto frecvente, activitatea de transport capt o


conotaie distinct, iar procedura operaional aferent, la resursa material, va trebui s
reflecte parcul auto, fapt care, n acest caz, va da greutate sporit acestui tip de resurs, n
comparaie cu resursa uman sau financiar;
- subpct. 8.3.2 "Resurse umane" fixeaz compartimentul/compartimentele i/sau
persoana/persoanele din cadrul entitii publice care sunt implicate, prin atribuiile/sarcinile de
serviciu, n realizarea activitii procedurate;
- subpct. 8.3.3 "Resurse financiare" are n vedere prevederea n buget a sumelor necesare
cheltuielilor de funcionare (achiziionarea materialelor consumabile necesare desfurrii
activitii, acoperirea contravalorii serviciilor de ntreinere a logisticii, plata cheltuielilor cu
personalul direct implicat n activitatea respectiv etc.), dar i a sumelor necesare altor tipuri
de cheltuieli proprii unei anume activiti. De exemplu, n situaia unei activiti de achiziie,
resursa financiar trebuie s reflecte sumele din buget aferente programului de achiziii al
entitii publice;
- pct. 8.4 "Modul de lucru" pentru o activitate poate fi formalizat, respectiv transpus n
procedur, numai prin aportul salariailor implicai direct n acea activitate;
- subpct. 8.4.1 "Planificarea operaiunilor i a aciunilor activitii" se sprijin, pe de o
parte, pe aciunile identificate, aa cum sunt ele listate n cadrul tabelului de la componenta 9,
"Responsabiliti i rspunderi n derularea activitii", iar, pe de alt parte, pe o bun
cunoatere i stpnire a cerinelor generale i a celorlalte caracteristici ale Standardului de
control intern nr. 6 - Planificarea i a Standardului de control intern nr. 8 - Managementul
riscului, prezentate n anexa nr. 1 la ordin. Aciunile analizate prin prisma resurselor de toate
categoriile, a termenelor de realizare, a riscurilor identificate i a msurilor de limitare a
efectului acestora, a condiiilor de eficien i legalitate impuse, puse n corelaie i ntr-o
succesiune logic i cronologic, constituie, n fapt, instrumentul de planificare cuprins n
procedura pentru activitatea analizat;
- subpct. 8.4.2 "Derularea operaiunilor i aciunilor activitii" reflect programul de zi
cu zi al compartimentului/persoanei implicate n realizarea activitii, n care acesta/aceasta
uzeaz de toate instrumentele specifice i acioneaz corespunztor prevederilor din procedur
i, n special, celor din instrumentul de planificare a activitii. Se recomand cuprinderea n
procedur, sub form tabelar, a modului de operare, unde pe vertical se pot cuprinde etapele
ce se deruleaz n legtur cu activitatea respectiv, iar pe orizontal se precizeaz intrrile de
informaii (de la cine? ce?), operaiunile, aciunile/prelucrrile, completrile etc., ce au loc
fa de datele intrate, instrumentele utilizate n acest scop, ieirile de rezultate (care? ctre
cine? etc.);
- subpct. 8.4.3 "Valorificarea rezultatelor activitii" poate fi orientat ctre mai multe
direcii, de exemplu: analiza gradului de realizare a indicatorilor de performan asociai
activitii; furnizarea datelor i informaiilor cu privire la rezultatele activitii ctre
beneficiarii acestora; identificarea msurilor de mbuntire etc.
b.2.9) Cu privire la Responsabiliti i rspunderi n derularea activitii (componenta 9):
- se vor urmri identificarea tuturor aciunilor care au loc n legtur cu activitatea
procedurat, precum i fixarea acestora pe compartimentele (posturile) crora le revin
responsabilitile i/sau, dup caz, rspunderile fa de acestea;
- se recomand cuprinderea aciunilor n tabel, pe ct posibil, n ordinea logic a
desfurrii lor, iar a compartimentelor (posturilor), n ordinea interveniei n proces;
- n tabelul de la pct. 9 din modelul de procedur, compartimentele (posturile) au fost
simbolizate, ipotetic, cu I, II, III, ..., aciunile (operaiunile), cu a, b, c, ..., iar
responsabilitile/rspunderile, cu abrevierile regsite n tabelul de la pct. 7.2, unde: E =
elaborare; V = verificare; A = aprobare; Ap. = aplicare; Ah. = arhivare. Observm, de
exemplu, c operaiunea a este o operaiune de elaborare E, care revine compartimentului I;

operaiunea c este o operaiune de aprobare A, n rspunderea postului III; aciunea f este o


aciune de arhivare Ah., ce revine compartimentului VI etc.
b.2.10) Cu privire la Anexe, nregistrri, arhivri (componenta 10):
- este necesar ca procedura s cuprind, n anexe, toate instrumentele relevante,
prezentate n cadrul celorlalte componente ale acesteia i care sunt aplicabile n realizarea
activitii;
- pentru o mai bun ordonare i eviden a anexelor, se recomand ntocmirea tabelului
prezentat
la
componenta
10.
ANEXA 3
(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 400/2015)

Entitatea public .....................


Aprobat
Preedintele structurii,
.............................
(numele, prenumele/funcia/
semntura/data)
SITUAIA CENTRALIZATOARE
privind stadiul implementrii i dezvoltrii
sistemului de control intern managerial la data
de*1)............
CAP. I
Informaii generale*2)

Nr.
Total
din care, aferent:

crt.
Specificaii
(numr)Observaii

AparatuluiEntitilor

propriu
publice

subordonate/

n coordonare

0
1
2

1. Entiti publice subordonate/n coordonare

2. Entiti publice n care s-a constituit Comisia de

monitorizare

3. Entiti publice n care s-a elaborat i aprobat

Programul de dezvoltare

4. Entiti publice care i-au stabilit obiectivele

generale

5. Obiective generale stabilite de ctre entitile

publice de la pct. 4

6. Entiti publice care i-au inventariat activitile

procedurabile

7. Activiti procedurabile inventariate de ctre

entitile publice de la pct. 6

8. Entiti publice care au elaborat proceduri

formalizate

9. Proceduri formalizate elaborate de ctre entitile

publice de la pct. 8

10. Entiti publice care au elaborat indicatori de

performan sau de rezultat asociai activitilor i

obiectivelor specifice

11. Indicatori de performan sau de rezultat asociai

activitilor i obiectivelor specifice de ctre

entitile publice de la pct. 10

12. Entiti publice care au identificat, analizat i

gestionat riscuri

13. Riscuri nregistrate n Registrul de riscuri de ctre

entitile publice de la pct. 12

CAP. II
Stadiul implementrii standardelor de control intern managerial, conform rezultatelor autoevalurii
la data de 31 decembrie 20.....*3)

Denumirea standardului de control

Numrul de

din care:
Observaii

entiti

publice care Aparat propriuEntiti publice

raporteaz

subordonate/n

coordonare

I PI NI I PI NI I PI NI

1
2 3 4 5 6 7 8 9 10
11

I. Mediul de control

Standardul 1 - Etica i integritatea

Standardul 2 - Atribuii, funcii, sarcini

Standardul 3 - Competena, performana

Standardul 4 - Structura organizatoric

II. Performane i managementul riscului

Standardul 5 - Obiective

Standardul 6 - Planificarea

Standardul 7 - Monitorizarea performanelor

Standardul 8 - Managementul riscului

III. Activiti de control

Standardul 9 - Proceduri

Standardul 10 - Supravegherea

Standardul 11 - Continuitatea activitii

IV. Informarea i comunicarea

Standardul 12 - Informarea i comunicarea

Standardul 13 - Gestionarea documentelor

Standardul 14 - Raportarea contabil i

financiar

V. Evaluare i audit

Standardul 15 - Evaluarea sistemului de

control intern managerial

Standardul 16 - Auditul intern

Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele de control intern

managerial se prezint astfel:

- (nr.) entiti au sisteme conforme;

- (nr.) entiti au sisteme parial conforme;

- (nr.) entiti au sisteme neconforme.

*1) Data Situaiei centralizatoare se completeaz astfel:


- cap. I "Informaii generale" se transmite semestrial pn la data de 25 a lunii urmtoare
fiecrui semestru ncheiat;
- cap. II "Stadiul implementrii standardelor de control intern managerial, conform
rezultatelor autoevalurii la data de 31 decembrie 20.." se transmite anual, pn la data de 20
februarie a anului urmtor pentru anul precedent.
*2) La cap. I se fac urmtoarele precizri:
- n coloana 1 sunt prezentate 13 specificaii privind procesul de implementare a
sistemului de control intern managerial din entitile publice;
- n coloanele 2, 3 i 4 se nscriu date cumulative corespunztoare strii reale/mrimii
indicatorilor specificai n coloana 1 pe rndurile 1-13 la data situaiei centralizatoare,
respectiv 30 iunie sau 31 decembrie;
- numrul total de entiti publice subordonate/n coordonare, care se nscrie pe rndul 1
coloana 2, cuprinde:
- entitile subordonate ordonatorului principal de credite, conduse de ordonatori
secundari sau, dup caz, teriari de credite, precum i entitile din subordinea ordonatorilor
secundari de credite;
- entitile publice aflate n coordonarea ordonatorului principal de credite;

- entitile publice subordonate/n coordonare, care se nscriu pe rndurile 2, 3, 4, 6, 8,


10, 12 coloana 4, se refer la:
- entitile subordonate ordonatorului principal de credite, conduse de ordonatori
secundari sau, dup caz, teriari de credite, precum i entitile din subordinea ordonatorilor
secundari de credite;
- entitile publice aflate n coordonarea ordonatorului principal de credite;
- n coloana 5 se nscriu precizri i completri cu privire la specificaiile
corespunztoare.
*3) La cap. II se fac urmtoarele precizri:
- abrevierile "I", "PI" i "NI", corespunztoare coloanelor 2-10, au urmtoarele
semnificaii: "I" - implementat; "PI" - parial implementat; "NI" - neimplementat;
- coloanele 8-10 se completeaz de ordonatorul principal de credite, prin cumularea
informaiilor coninute n coloana 6 din anexa nr. 4.2 la Instruciuni, "Situaia sintetic a
rezultatelor autoevalurii", prevzute n anexa nr. 4 la ordin.
Aceste informaii sunt transmise de entitile publice direct subordonate ordonatorului
principal de credite, conduse de ordonatori secundari (care transmit inclusiv pentru entitile
aflate n subordine) sau, dup caz, teriari de credite, precum i de entitile publice aflate n
coordonarea ordonatorului principal de credite.

Elaborat:
.....................
Secretarul
ANEXA 4
(Anexa

Comisiei

nr.

de

la

Ordinul

monitorizare.

nr.

400/2015)

INSTRUCIUNI
privind ntocmirea, aprobarea i prezentarea raportului
asupra sistemului de control intern managerial
1. Prevederi generale
1.1. n conformitate cu dispoziiile art. 4 alin. (3) din Ordonana Guvernului nr. 119/1999
privind controlul intern/managerial i controlul financiar preventiv, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, conductorul fiecrei entiti publice elaboreaz, anual,
un raport asupra sistemului de control intern managerial, denumit n continuare raport,
ntocmit potrivit formatului prevzut n anexa nr. 4.3, care face parte integrant din prezentele
instruciuni.
1.2. Raportul constituie forma oficial de asumare a responsabilitii manageriale de
ctre conductorul entitii publice cu privire la sistemul de control intern managerial i este
documentul prin care entitile publice n care se exercit funcia de ordonator principal de
credite al bugetului de stat, al bugetului asigurrilor sociale de stat sau al bugetului oricrui
fond special furnizeaz Secretariatului General al Guvernului informaiile necesare elaborrii
raportului prevzut de lege, care se prezint Guvernului.
1.3. Raportul cuprinde declaraii ale conductorului entitii publice cu privire la sistemul
de control intern managerial al entitii, existent la data nchiderii exerciiului financiar.
Declaraiile formulate de conductorul entitii publice se ntemeiaz pe datele,
informaiile i constatrile rezultate din operaiunea de autoevaluare a strii sistemului de

control intern managerial, controalele ex-post, rapoartele de audit intern, precum i din
recomandrile rezultate din rapoartele de audit extern.
1.4. n vederea elaborrii raportului, conductorul entitii publice dispune programarea
i efectuarea de ctre conductorii de compartimente aflai n subordine a operaiunii de
autoevaluare a sistemului de control intern managerial.
Pentru pregtirea autoevalurii, conductorul entitii publice se recomand s recurg la
capacitatea de consiliere a compartimentului de audit intern, n condiiile prevederilor
Hotrrii Guvernului nr. 1.086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea
activitii de audit public intern, dar i a altor structuri cu rol de ndrumare metodologic a
implementrii sistemului de control intern managerial.
Operaiunea de autoevaluare a sistemului de control intern managerial al entitii se
realizeaz prin programarea i efectuarea urmtoarelor aciuni:
a) convocarea unei reuniuni a structurii cu atribuii de monitorizare, coordonare i
ndrumare metodologic privind sistemul propriu de control intern managerial, denumit n
continuare Comisia de monitorizare, constituit prin act de decizie intern a conductorului
entitii publice, n conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din ordin, avnd ca obiect
stabilirea msurilor de organizare i realizare a operaiunii de autoevaluare;
b) completarea de ctre fiecare compartiment din organigrama entitii publice, pe baza
principiului adevrului, a "Chestionarului de autoevaluare a stadiului de implementare a
standardelor de control intern managerial", prevzut n anexa nr. 4.1, care face parte
integrant din prezentele instruciuni, i asumarea de ctre conductorul de compartiment a
realitii datelor, informaiilor i constatrilor nscrise n acesta;
c) ntocmirea de ctre Comisia de monitorizare a Situaiei sintetice a rezultatelor
autoevalurii, prevzut n anexa nr. 4.2, care face parte integrant din prezentele instruciuni,
prin centralizarea informaiilor din chestionarele de autoevaluare, semnate i transmise de
conductorii de compartimente;
d) aprecierea gradului de conformitate a sistemului propriu de control intern managerial
cu standardele de control intern managerial, n raport cu numrul de standarde implementate,
care se realizeaz astfel:
- sistemul este conform dac sunt implementate toate cele 16 standarde;
- sistemul este parial conform dac sunt implementate ntre 9 i 15 standarde;
- sistemul este neconform dac sunt implementate mai puin de 9 standarde.
1.5. Entitatea public are obligaia s elaboreze i s pstreze pe o perioad de cel puin 5
ani documentaia relevant cu privire la organizarea i funcionarea sistemului de control
intern managerial propriu i pe cea referitoare la operaiunea de autoevaluare a acestuia.
2. Coninutul raportului
2.1. Formatul de raport cuprinde declaraiile minimal obligatorii pe care trebuie s le
formuleze conductorul entitii publice.
2.2. Conductorul entitii publice poate include n raport i alte informaii referitoare la
anumite elemente ale sistemului de control intern managerial propriu, cum ar fi:
a) informaii i constatri care s permit formularea unor aprecieri n legtur cu
eficacitatea sistemului n exerciiul financiar urmtor;
b) prezentarea unor elemente considerate relevante din programul i activitatea
compartimentului de audit intern;
c) stadiul implementrii msurilor/aciunilor/etapelor prevzute n programul de
dezvoltare a sistemului de control intern managerial;
d) formularea unor rezerve privind eficacitatea sistemului de control intern managerial,
prin menionarea uneia sau mai multor slbiciuni semnificative ale sistemului, existente la
data nchiderii exerciiului financiar, caz n care este obligatorie prezentarea msurilor
destinate nlturrii acestora, precum i termenele de realizare aferente;

e) analiza raportului cost/beneficiu la stabilirea i aplicarea msurilor de control intern


managerial.
3. Aprobarea i prezentarea raportului
3.1. Raportul asupra sistemului de control intern managerial se aprob prin semnarea
acestuia de ctre titularul de drept al competenei sau de ctre titularul unei competene
delegate n condiiile legii, n conformitate cu principiul responsabilitii manageriale.
3.2. Raportul se transmite odat cu situaia financiar anual i se prezint organului
ierarhic superior la termenele stabilite de acesta, n cadrul termenului prevzut de lege.
3.3. Au obligaia de a prezenta Secretariatului General al Guvernului - Direcia de control
intern managerial i relaii interinstituionale rapoarte anuale, ntocmite conform prezentelor
instruciuni, numai conductorii entitilor publice n care se exercit funcia de ordonator
principal de credite al bugetului de stat, al bugetului asigurrilor sociale de stat sau al
bugetului
oricrui
fond
special.
ANEXA 4.1
la instruciuni

Compartiment .........
Conductor de compartiment,
..................................
(numele, prenumele,
funcia/semntura/data)
CHESTIONARUL DE AUTOEVALUARE
a stadiului de implementare a standardelor
de control intern managerial

Criterii generale de evaluare a stadiului


Rspuns i explicaii*2)
La nivelul

implementrii standardului*1)

compartimentului

standardul este*3):

Da/Nu*4) Explicaie

asociat

I/PI/NI

rspunsului

I. MEDIUL DE CONTROL

Standardul 1 - Etica i integritatea

A fost comunicat personalului un cod de conduit, care

stabilete reguli de comportament etic n realizarea

atribuiilor de serviciu, aplicabil att personalului de

conducere, ct i celui de execuie din cadrul

compartimentului?

Salariaii beneficiaz de consiliere etic i li se aplic

un sistem de monitorizare a respectrii normelor de

conduit?

n cazul semnalrii unor neregulariti, conductorul de

compartiment a ntreprins cercetrile adecvate n scopul

elucidrii acestora i a aplicat msurile care se impun?

Standardul 2 - Atribuii, funcii, sarcini

Personalului i sunt aduse la cunotin documentele

elaborate/actualizate privind misiunea entitii,

regulamentele interne i fiele posturilor?

Au fost identificate i inventariate funciile considerate

ca fiind n mod special expuse la corupie?

Au fost luate msuri de control adecvate i suficiente

pentru administrarea i gestionarea funciilor sensibile?

Standardul 3 - Competena, performana

Au fost analizate i stabilite cunotinele i

aptitudinile necesare n vederea ndeplinirii sarcinilor/

atribuiilor asociate fiecrui post?

Sunt identificate nevoile de perfecionare a pregtirii

profesionale a personalului?

Sunt elaborate i realizate programe de pregtire

profesional a personalului, conform nevoilor de

perfecionare identificate anterior?


Standardul 4 - Structura organizatoric

Sunt efectuate analize, la nivelul principalelor

activiti, n scopul identificrii eventualelor

disfuncionaliti n fixarea sarcinilor de lucru

individuale prin fiele posturilor i n stabilirea

atribuiilor compartimentului?

Structura organizatoric asigur funcionarea circuitelor

i fluxurilor informaionale necesare supravegherii i

realizrii activitilor proprii?

Actele de delegare sunt conforme cu prevederile legale i

cerinele procedurale aprobate?

II. PERFORMANE I MANAGEMENTUL RISCULUI

Standardul 5 - Obiective

Sunt stabilite obiectivele specifice la nivelul

compartimentului?

Obiectivele sunt astfel stabilite nct s rspund

pachetului de cerine SMART? Unde: S - precise; M

msurabile i verificabile; A - necesare; R - realiste;

T - cu termen de realizare.

Sunt reevaluate obiectivele specifice atunci cnd se

constat modificri ale ipotezelor/premiselor care au stat

la baza fixrii acestora?

Standardul 6 - Planificarea

Resursele alocate sunt astfel repartizate nct s asigure

activitile necesare realizrii obiectivelor specifice

compartimentului?

n cazul modificrii obiectivelor specifice, sunt

stabilite msurile necesare pentru ncadrarea n resursele

repartizate?

Sunt adoptate msuri de coordonare a deciziilor i

activitilor compartimentului cu cele ale altor

compartimente, n scopul asigurrii convergenei i

coerenei acestora?

Standardul 7 - Monitorizarea performanelor

Este instituit un sistem de monitorizare i raportare a

performanelor, pe baza indicatorilor asociai

obiectivelor specifice?

Indicatorii cantitativi i calitativi, asociai

obiectivelor specifice, sunt msurabili, specifici,

accesibili, relevani i stabilii pentru o anumit durat

n timp?

Atunci cnd necesitile o impun, se efectueaz o

reevaluare a relevanei indicatorilor asociai

obiectivelor specifice, n scopul operrii coreciilor

cuvenite?

Standardul 8 - Managementul riscului

Sunt identificate i evaluate/reevaluate principalele

riscuri, proprii obiectivelor compartimentului i

activitilor derulate n cadrul acestuia?

Sunt stabilite msuri de gestionare a riscurilor

identificate i evaluate la nivelul activitilor din

cadrul compartimentului?

Este asigurat completarea/actualizarea registrului

riscurilor?

III. ACTIVITI DE CONTROL

Standardul 9 - Proceduri

Pentru activitile proprii au fost elaborate i

actualizate proceduri formalizate?

Funciile de iniiere, verificare i aprobare a

operaiunilor sunt funcii separate i exercitate de

persoane diferite?

n situaia n care, din cauza unor circumstane

deosebite, apar abateri fa de procedurile stabilite, se

ntocmesc documente adecvate, aprobate la nivel

corespunztor, nainte de efectuarea operaiunilor?

Standardul 10 - Supravegherea

Managerii supravegheaz i supervizeaz activitile care

intr n responsabilitatea lor direct?

Supravegherea i supervizarea activitilor este

documentat n mod adecvat?

Sunt instituite controale suficiente i adecvate de

supraveghere pentru activitile care implic un grad

ridicat de expunere la risc?

Standardul 11 - Continuitatea activitii

Sunt inventariate situaiile generatoare de ntreruperi n

derularea activitilor?

Sunt stabilite i aplicate msuri pentru asigurarea

continuitii activitii, n cazul apariiei unor

situaii generatoare de ntreruperi?

Msurile cuprinse n planul de continuitate a activitii

sunt supuse periodic revizuirii?

IV. INFORMAREA I COMUNICAREA

Standardul 12 - Informarea i comunicarea

Au fost stabilite tipurile de informaii, coninutul,

calitatea, frecvena, sursele i destinatarii acestora,

astfel nct personalul de conducere i cel de execuie,

prin primirea i transmiterea informaiilor, s i poat

ndeplini sarcinile de serviciu?

Circuitele informaionale (traseele pe care circul

informaiile) asigur o difuzare rapid, fluent i

precis a informaiilor, astfel nct acestea s ajung la

timp la utilizatori?

Sunt stabilite canale adecvate de comunicare prin care

managerii i personalul de execuie din cadrul unui

compartiment s fie informai cu privire la proiectele de

decizii sau iniiative, adoptate la nivelul altor

compartimente, care le-ar putea afecta sarcinile i

responsabilitile?

Standardul 13 - Gestionarea documentelor

Sunt aplicate proceduri pentru nregistrarea, expedierea,

redactarea, clasificarea, ndosarierea, protejarea i

arhivarea documentelor interne i externe?

Sunt implementate msuri de securitate pentru protejarea

documentelor mpotriva distrugerii, furtului, pierderii,

incendiului etc.?

Reglementrile legale n vigoare cu privire la manipularea

i depozitarea informaiilor clasificate sunt cunoscute i

aplicate n practic?

Standardul 14 - Raportarea contabil i financiar

Procedurile contabile sunt elaborate/actualizate n

concordan cu prevederile normative aplicabile domeniului

financiar-contabil?

Procedurile contabile sunt aplicate n mod corespunztor?

Sunt instituite suficiente controale pentru a asigura

corecta aplicare a politicilor, normelor i procedurilor

contabile, precum i a prevederilor normative aplicabile

domeniului financiar-contabil?

V. EVALUARE I AUDIT

Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial

Conductorul compartimentului realizeaz, anual,

operaiunea de autoevaluare a subsistemului de control

intern managerial?

Operaiunea de autoevaluare a subsistemului de control

intern managerial are drept rezultat date, informaii i

constatri pertinente necesare lurii de decizii

operaionale, precum i raportrii?

Operaiunea de autoevaluare a sistemului de control intern

managerial este finalizat prin ntocmirea de ctre

conductorul entitii a raportului anual asupra

sistemului de control intern managerial?

Standardul 16 - Auditul intern

Compartimentul de audit intern execut n afara misiunilor

de asigurare, planificate i aprobate de manager, i

misiuni de consiliere privind pregtirea procesului de

autoevaluare a sistemului de control intern/managerial al

compartimentului?

Compartimentul de audit intern dispune de suficient

personal pentru a realiza integral programul anual de

audit?

Compartimentul de audit intern ntocmete rapoarte

periodice cu privire la aciunile/activitile

desfurate?

Concluzii cu privire la stadiul de implementare a standardelor de control intern/managerial: ........


.......................................................................................................
Msuri de adoptat: ....................................................................................
.......................................................................................................


*1) Pe lng criteriile generale de evaluare a stadiului implementrii standardului,
Comisia de monitorizare poate defini i include n Chestionarul de autoevaluare i criterii
specifice proprii.
*2) Fiecare rspuns din coloana 1 la "Criteriile generale de evaluare a stadiului
implementrii standardului" se motiveaz n coloana 3 "Explicaie asociat rspunsului" i se
probeaz cu documente justificative corespunztoare.
*3) Un standard aplicabil la nivelul compartimentului se consider a fi:
- implementat (I), atunci cnd, la fiecare dintre criteriile generale de evaluare aferente
standardului s-a rspuns cu "DA";
- parial implementat (PI), atunci cnd la cel puin unul dintre criteriile generale de
evaluare aferente standardului s-a rspuns cu "NU";
- neimplementat (NI), atunci cnd la fiecare dintre criteriile generale de evaluare aferente
standardului s-a rspuns cu "NU".
*4) n cazul criteriilor generale de evaluare aferente standardelor neaplicabile unui
anumit compartiment, n coloana 2 se precizeaz "neaplicabil" n dreptul fiecrui criteriu
general de evaluare al acelui standard, prin acronimul "NA", i se motiveaz n coloana 3
"Explicaie asociat rspunsului". La nivelul unui compartiment pot fi considerate
neaplicabile numai standardele: 14 "Raportarea contabil i financiar" i 16 "Auditul intern",
cu respectarea condiiei ca la nivelul entitii toate standardele s fie aplicabile.

ANEXA 4.2
la instruciuni

Denumirea entitii publice ...........


Aprobat
Preedintele structurii,
.............................
(numele, prenumele/funcia/
semntura/data)
SITUAIA SINTETIC
a rezultatelor autoevalurii

Denumirea standardului

Numrul
din care, compartimente La nivelul entitii

compartimentelor n care standardul este:publice standardul este:

n care standardul

este aplicabil
I*)
PI
NI
I/PI/NI

5
6

Total numr compartimente =

I. Mediul de control

Standardul 1 - Etica i integritatea

Standardul 2 - Atribuii, funcii, sarcini

Standardul 3 - Competena, performana

Standardul 4 - Structura organizatoric

II. Performane i managementul riscului

Standardul 5 - Obiective

Standardul 6 - Planificarea

Standardul 7 - Monitorizarea performanelor

Standardul 8 - Managementul riscului

III. Activiti de control

Standardul 9 - Proceduri

Standardul 10 - Supravegherea

Standardul 11 - Continuitatea activitii


IV. Informarea i comunicarea

Standardul 12 - Informarea i comunicarea

Standardul 13 - Gestionarea documentelor

Standardul 14 - Raportarea contabil i financiar

V. Evaluare i audit

Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control

intern/managerial

Standardul 16 - Auditul intern

Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele: ..........................................


...........................................................................................................................
Msuri de adoptat: ........................................................................................................
...........................................................................................................................

*) La nivelul entitii publice, un standard de control intern managerial se consider c


este:
- implementat (I), dac numrul compartimentelor specificat n coloana 3, pe rndul
corespunztor acelui standard, reprezint cel puin 90% din numrul compartimentelor
precizate n coloana 2, pe acelai rnd;
- parial implementat (PI), dac numrul compartimentelor specificat n coloana 3, pe
rndul corespunztor acelui standard, reprezint ntre 41% i 89% din numrul
compartimentelor precizate n coloana 2, pe acelai rnd;
- neimplementat (NI), dac numrul compartimentelor specificat n coloana 3, pe rndul
corespunztor acelui standard, nu depete 40% din numrul compartimentelor precizate n
coloana 2, pe acelai rnd.

Elaborat:
..................
Secretarul

Comisiei

de

monitorizare

ANEXA 4.3
la instruciuni
Denumirea entitii publice ............
Nr.

...../data

........

RAPORT
asupra sistemului de control intern managerial
la data de 31 decembrie 20...
n temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind
controlul intern managerial i control financiar preventiv, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, subsemnatul ...(numele i prenumele)..., n calitate de ....(denumirea
funciei de conductor al entitii publice)..., declar c ...(denumirea entitii publice)...
dispune de un sistem de control intern managerial ale crui concepere i aplicare ....
(permit/permit parial/nu permit).... conducerii ....(i, dup caz, consiliului de administraie)....
s furnizeze o asigurare rezonabil c fondurile publice gestionate n scopul ndeplinirii
obiectivelor generale i specifice au fost utilizate n condiii de legalitate, regularitate,
eficacitate, eficien i economicitate.

Aceast declaraie se ntemeiaz pe o apreciere realist, corect, complet i demn de


ncredere asupra sistemului de control intern managerial al entitii, formulat n baza
autoevalurii acestuia.
Sistemul de control intern managerial ....(cuprinde/cuprinde parial/nu cuprinde)...
mecanisme de autocontrol, iar aplicarea msurilor privind creterea eficacitii acestuia ....
(are/nu are)..... la baz evaluarea riscurilor.
n acest caz, menionez urmtoarele:
- Comisia de monitorizare .....(este/nu este).... actualizat;
- Echipa de gestionare a riscurilor ....(este/nu este)..... actualizat;
- Registrul riscurilor la nivelul entitii, condus de secretarul Echipei de gestionare a
riscurilor .....(este/nu este)..... actualizat;
- procedurile formalizate, elaborate i actualizate, sunt n proporie de ..... % din totalul
activitilor procedurabile inventariate ....(numr)..., precizate n anexa nr. 3 la ordin, cap. I,
rndul 7;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, actualizat, .....
(cuprinde/nu cuprinde)...., n mod distinct aciuni de perfecionare profesional a personalului
de conducere, execuie i a auditorilor interni n activitile realizate de Comisia de
monitorizare;
- n cadrul entitii publice ....(exist/nu exist).... compartiment de audit intern i acesta
este ...(funcional/nefuncional)..., .....(fiind/nefiind)...... compus din minim dou persoane.
Precizez c declaraiile cuprinse n prezentul raport sunt formulate prin asumarea
responsabilitii manageriale i au drept temei datele, informaiile i constatrile consemnate
n documentaia aferent autoevalurii sistemului de control intern managerial, deinut n
cadrul .....(denumirea entitii publice)...., precum i n rapoartele de audit intern i extern.
Prezentul raport s-a elaborat n conformitate cu Instruciunile privind ntocmirea,
aprobarea i prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial, prevzute
n anexa nr. 4 la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea
Codului controlului intern managerial al entitilor publice, cu modificrile i completrile
ulterioare, cuprinznd standardele de control intern managerial la entitile publice.
Pe baza rezultatelor autoevalurii, apreciez c la data de 31 decembrie 20.., sistemul de
control intern managerial al ....(denumirea entitii publice).... este ....(conform/parial
conform/neconform).... cu standardele cuprinse n Codul controlului intern managerial.
Din analiza rapoartelor asupra sistemului de control intern managerial transmise
ordonatorului ...(principal/secundar)... de credite de ctre ordonatorii ....(secundari i/sau
teriari).... de credite, direct subordonai, rezult c:
- (nr.) entiti au sistemul conform;
- (nr.) entiti au sistemul parial conform;
- (nr.) entiti au sistemul neconform.
..................
(funcia)
(numele i prenumele)
(semntura i tampila)
NOT:
Declaraiile conductorului entitii publice trebuie s fie corelate att ntre ele, ct i cu
coninutul anexei nr. 3 la ordin i anexelor nr. 4.1 i 4.2 la instruciuni.
------