Sunteți pe pagina 1din 1

Fise Tehnica - cel tr cu I

Formular F 4
FT - 4 - CELULE 24 KV cu intrerupator pentru TRAFO PUTERE MT/0,4 kV
Nr.
crt.

0.
1.

Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini


Descriere
UM
Date tehnice
minIme cerute
1.
Celula
Separator de bare
Curent nominal separator bare /
c.l.p.

4.
5
6.
7
8

Intrerupator
Mediu de stingere a arcului
Tip montaj
Curent nominal
Caracteristici Cf.fisa tehnica
- Verificari Cf.fisa tehnica
transformatoare de curent
- Curent nominal(conf.schema
monofilara a fiecarui PT_PA)
- Clasa de precizie
- Putere nominala in secundar
- Verificari Cf.fisa transf. masura
Compartiment de circuite
secundare
Indicatoare de prezenta tensiune
Cutit de legare la pamint(CLP)
Caracteristici generale celula

Plecare in cablu
- Numar de cabluri monofazate
pe faza
Dimensiunile celulei

Proiectant
Ing.Turcu Claudiu

2.
tip

3.

Cu SF6 si c.l.p.
spre celula
630/200

In vid
fix
630

buc
A
VA
-

Date
tehnice
oferite
4.

3
./5/5
Conf.contor/ 10P
Min. 15
Da

buc

3
Da-cf.sch.monof.
Conf. FT celule

Buc.

Max.2

mm

Ofertant,