Sunteți pe pagina 1din 3
DEPUTAT IN PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA (MD-2073, Chisinau, ba. Stefan cel Mare si Sfint 105 www,parlament.md a 4 2015 LB. 0 460 | Biroul Permanent al Parlamentului Republicii Moldova in conformitate cu prevederile art. 73 din Constitutia Republicii Moldova si art. 47 din Regulamentul Parlamentului se inainteazi cu titlu de i legislativa proiectul de lege pentru modificarea art. 57 Cod Contraventional al Republicii Moldova, nr. 218 din 24.10.2008. Anexe: 1. Proiectul Legii. 2. Nota informativa. Deputat in Parlament, Vasile Bolea VB GES Proiect PARLAMENTUL REPUBLICI MOLDOVA LEGE pentru modificarea si completarea art. $7 Cod Contraventional al Republicii Moldova, nr. 218 din 24.10.2008 Parlamentul adopta prezenta lege organic. Articolul unic— Alin. (2), art. 57 Cod Contraventional al Republicii Moldova, nr, 218 din 24.10.2008 se modifica dupa cum urmeaza: - Sancfiunea prevazuta pentru persoanele fizice ,,de la 75 la 100 unitagi convenjionale” se modifica si se substituie cu sanctiunea ,,de la 100 la 150 unitati conventionale”. - Sanctiunea prevazuta pentru persoanele cu functie de raspundere ,,de la 110 la 200 unititi conventionale” se modifica si se substituie cu sanctiunea ,,de la 160 la 250 unitéfi conventionale”’. = Sancfiunea prevazuta pentru persoanele juridice ,,de la 220 la 300 unitati convenjionale ” se modifica si se substituie cu sanctiunea ,,de la 300 la 400 unititi conventionale”’. PRESEDINTELE PARLAMENTULUI NOTA INFORMATIVA pentru modificarea si completarea art. 57 Cod Contraventional al Republicii Moldova, nr. 218 din 24.10.2008 Alin. (2), art. 57 Cod Contraventional al Republicii Moldova, nr. 218 din 24.10.2008 prevede expres sanctionarea unor subieci care au admis incdlcarea intentionat& cu mai mult de 2 luni a termenului stabilit pentru plata pensiilor, burselor, indemnizatiilor, precum si pentru efectuarea altor plati cu caracter permanent, stabilite de lege. Respectiva prevedere urmireste drept scop protejarea unor categorii de persoane social-vulnerabile cum ar fi pensionarii, studentii gi alte persoane care se bucura de unele plati cu caracter permanent si pentru care pensiile, bursele, indemnizatiile constituie unica sursi de existenfa. Astfel, in situatia in care la moment, Republica Moldova inregistreazi 0 scidere a economiei determinata de o recolti proast’; ‘socuri negative:ale cererii si remitentelor, unde nivelul saracieicreste, sunt, férm-conviris ¢3-urmeazd de intreprins masuri de rigoare in vederea unei proteefii’ suplimentare: 4 persoarelor mentionate. Prin prisma celor expuse, consider oportun’majorarea sancfiunit prevazute pentru neachitarea in termen a pensiilor, burselor, indemnizatiilor, precum si altor plati cu caracter permanent, stabilite prin lege. in acest context, inasprirea pedepsei va contribui nemijlocit la achitarea in termen a/pensiilor, burselor, indemnizatiilor, precum gi altor plati cu caracter permanent, stabilite de lege. \ be