Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Invatamintului Tineretului si Sportului al Republicii Moldova

Universitatea Tehnica din Moldova

Referat
Lucare de laborator nr.1
Tema: DETERMINAREA ACCELERAIEI CDERII
LIBERE PRIN METODA PENDULULUI
GRAVITAIONAL

A efectuat:

studentul gr. AI-121


Botan Cristian
lector. univ.
Victor Boan

A verificat:

Chiinau 2013

1.Scopul lucrarii.
Familiarizarea cu micarea ondulatorie i determinarea acceleraiei cderii libere.
2.Aparate i accesorii.
Pendul gravitaional, cronometru, rigl milimetric.
3.Schema instalaiei.

1- Bil
2- Fir

4. Formula de calcul.

4
2
l
T2

T 2

l
g

unde : g este acceleraia cderii libere;


l este lungimea firului plus raza bilei;
T este perioada de oscilaie a pendulului gravitaional;
este constanta egala cu 3,14.

5. Tabelul msurrilor.
N

t (s)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Val.
medie
T

T(s)

T(s)

l (

10 3 m )

( 10 m )

0.004
0.001
0.010
0.002
0.003
0.013
0.002

0,7922
0,7922
0,7922
0,7922
0,7922
0,7922
0,7922

0, 5 10

17.78 1.778 0.005

0,7922

0, 5 10

17.82
17.79
17.68
17.80
17.75
17.91
17.76

1.782
1.779
1.768
1.780
1.775
1.791
1.776

0, 5 10

0, 5
0, 5
0, 5
0, 5
0, 5

10 3
10 3
10 3
10 3
10 3
3

g
2
(m/ s )
9,818
9,874
9,997
9,862
9,918
9,724
9,905

g
2
(m/ s )
0.053
0.003
0.126
0,009
0,047
0,147
0,034

E
(%)

9,871

0,059

0,0060

0,0053
0,0003
0,0126
0,0009
0.0047
0,0151
0,0034

T1 T2 T3 ... T7
T
;
7

Tn T Tn ;

t
t

n
10

n=10

Tn

T1 T2 ... T7

n- numarul de oscilatii

6. Exemple de calcul:

Aflm perioada pendulului gravitational la msurarea 1:


T1

t1
t1
17.82

1.782s
n
10
10

Aflm valoarea medie a perioadei:

1.782 1.779 1.768 1.780 1.775 1.791 1.776


T1 T2 T3 ... T7
T

1.778s

Calculm

7
T1 :

T1 T T1

1.778 1.782

0.004s

Calculm g dupa formula de calcul


g

4
2
l
T2

g1

Calculm valoarea medie a g:


g

4 2
4 2
l1
0.79 9.821m s2
T12
1.7822

g1 g2 ... g3 9, 818 9, 874 9, 997 9, 862 9, 918 9, 724 9, 905

9, 871 m s2
7
7

7.Calculul erorilor.
Deducem formula erorilor:
Logaritmm formula de calcul.
ln g ln 4 ln 2 ln T2 ln l.

Difereniem ambele pri


dg
d
dT dl
2 2
.
g

T
l

Substitium d cu i semnul - trece n semnul +.


g

T l
2 2
.
g

T
l

__ __
g

;
g g ;

g__


g
__ .

g
0, 059

0, 0060

9, 871

100
%.

100
% 0, 0060 100 0, 6

8.Rezultatul final
Ca rezultat am obinut valoarea acceleraia caderii libere g egal cu:
2
g=9.871 m/ s avnd o eroare n calcule de 0,6%.
9.Concluzie
In urma eleborarii lucrarii de laboator, am determinat acceleratia gravitationala
cu ajutorul pendulului matematic.Am observat ca perioada de oscilatie a
pendulului depinde de lungimea acestuia si de impulsul asupra bilei.Daca
micsoram unghiul firului, timpul de executiea oscilatiilor se mareste.De
asemenea in urma efectuarii masurarilor s-au produs si erori, care sunt cauzate
de neatentia studentului supra cronometrarii sau riglei. Ori aparatele au avut
defecte.