Sunteți pe pagina 1din 31

1.

Care este obiectul de studiu al geneticii?


A.

celula;

B.

ereditatea;

C.

variabilitatea;

D.

biopolimerii;

E.

populatiile.

2.

Cine a elaborat legitatile principale ale ereditatii?


A.

Tomas Morgan;

B.

Robert Hook;

C.

Gregor Mendel;

D.

Hugo de Vries;

E.

Charles Darwin.

3. Ce reprezinta ereditatea?
A.

totalitatea de caractere ce se transmit prin ereditate;

B.

proprietatea organismelor de a transmite caracterele


lor descendentei;

C.

procesul de transmitere a caracterelor de la o


generatie la alta;

D.
4.

pastrarea informatiei ereditare.


Mostenirea este:

A.transmiterea caracterelor de la o generatie la alta;


B.proprietatea organismelor de a transmite caracterele lor
descendentei;
C.totalitatea caracterelor primite de la parinti.
5.

6.

Cum se numeste totalitatea caracterelor si a functiilor ce


se transmit prin ereditate?
A.

genofond;

B.

fenotip;

C.

genotip;

D.

cariotip.

Dupa care criterii a ales G.Mendel mazarea drept


obiect de studiu?
A.poseda multe caractere alternative;
B.nu poseda caractere alternative;
C.este planta multianuala;
D.este planta anuala;
E. este planta cu autopolenizare;
F. este planta cu polenizare incrucisata.

7.

Ce tip de polenizare folosea G.Mendel pentru obtinerea


hibrizilor primei generatii?
A.

autopolenizarea;

B.

polenizarea incrucisata;

C.
8.

polenizarea artificiala.

Ce tip de polenizare folosea G.Mendel pentru


obtinerea generatiei a doua?
A.

autopolenizarea;

B.

polenizarea incrucisata;

C.

polenizarea artificiala.

9.

G.Mendel a elaborat urmatoarele legi:


A.

legea puritatii gametilor;

B.

legea uniformitatii;

C.

legea seriilor omoloage;

D.

legea mostenirii inlantuite;

E.

legea mostenirii independente.

10. Care caracter este dominant?


A.

caracterul care se exprima in toate generatiile;

B.

caracterul care se exprima la hibrizii primei generatii


in cadrul incrucisarii liniilor pure;

C.

caracterul care
homozigotata;

D.

caracterul care se exprima in stare atat homozigotata,


cat si hererozigotata.

se

exprima

numai

11. Prin ce se caracterizeaza caracterul recesiv?


A.

nu se exprima la hibrizii primei generati;

in

stare

B.

se exprima la hibrizii primei generatii in cadrul


incrucisarii pure;

C.

se exprima la heterozigoti;

D.

se suprima sub actiunea genei dominante.

12. Cum se numesc caracterele care se exprima in prima


generatie?
A.

alternative;

B.

dominante;

C.

recesive;

D.

contrastante.

13. Care sunt trasaturile caracteristice ale unui organism


homozigotat?
A.

poseda aceleasi alele ale unei gene;

B.

poseda alele diferite ale unei gene;

C.

descendenta lui segrega dupa fenotip;

D.

descendenta lui poseda acelasi genotip;

E.

descendenta lui poseda acelasi fenotip.

14. Prin ce se caracterizeaza un organism heterozigotat?


A.

poseda alele diferite ale unei gene;

B.

poseda aceleasi alele ale unei gene;

C.

segrega in generatia urmatoare;

D.

nu segrega in generatia urmatoare.

15. Care dintre caracterele enumerate sunt alternative?


A.

culoarea alba si rosie a corolei la mazare;

B.

semintele galbene si netede;

C.

semintele verzi si zbarcite;

D.

culoarea albastra si capruie a ochilor la om;

E.

par castaniu si ondulat;

F.

par drept si ondulat.

16. Evidentiati afirmatiile corecte referitoare la legea


uniformitatii:
A.

a fost descoperita de G.Mendel in 1900;

B.

a fost descoperita de Ch.Darwin in 1865;

C.

la hibrizii primei generatii se exprima doar caracterele


dominante;

D.

la hibrizii primei generatii se exprima doar caracterele


recesive.

17. Genele alele:


A.

determina caractere alternative;

B.

se noteaza cu aceeasi litera;

C.
D.

sunt localizate in aceleasi locusuri ale cromozomilor


omologi;
sunt localizate in cromozomi diferiti (neomologi).

18. Cum se repartizeaza genele alele in meioza?


A.

nimeresc in celule diferite;

B.

nimeresc in aceleasi celule;

C.

nu se repartizeaza.

19. Unde sunt localizate genele nealele?


A.

in aceleasi locusuri ale cromozomilor omologi;

B.

in locusuri diferite ale cromozomilor omologi;

C.

in locusuri diferite ale cromozomilor neomologi;

D.

in aceleasi locusuri ale cromozomilor neomologi.

20. Care este rezultatul autopolenizarii hibrizilor primei


generatii, ce se deosebesc dupa un caracter?
A.

descendenta este fenotipic identica;

B.

descendenta este genotipic identica;

C.

segregarea dupa fenotip in raport de 1:1;

D.

segregarea dupa fenotip in raport de 3:1.

21. Conform legii segregarii in F2, in cazul incrucisarii


monohibride obtinem:
A.

segregarea dupa fenotip 3:1;

B.

segregarea dupa genotip 2:1;

C.

segregarea dupa genotip 1:2:1;

D.

segregarea dupa fenotip 1:1;

E.

uniformitate.

22. Incrucisarea de analiza reprezinta:


A.

incrucisarea a doi indivizi heterozigotati;

B.

incrucisarea cu
caracterul recesiv;

un

individ

homozigotat

dupa

C.

incrucisarea cu un
caracterul dominant;

individ

homozigotat

dupa

D.

incrucisarea a doi indivizi homozigotati.

23. Ce reprezinta dominanta incompleta?


A.

indivizii heterozigotati poseda fenotipul unuia dintre


parinti;

B.

indivizii
parintilor;

C.

descendenta
intermediar.

heterozigotati

nu

heterozigotata

poseda
poseda

caracterele
un

fenotip

24. Ce reprezinta incrucisarea dihibrida?


A.

incrucisarea organismelor care se deosebesc dupa doua


caractere alternative;

B.

incrucisarea dupa doua perechi de alele;

C.

incrucisarea a doua organisme diferite.

25. Care este rezultatul incrucisarii dihibride in F1?


A.

segregarea dupa fenotip 1:1;

B.

segregarea dupa genotip 1:1;

C.

uniformitate;

D.

segregarea dupa fenotip 3:1.

26. Ce segregare dupa fenotip are loc in F 2 in cadrul


incrucisarii dihibride?
A.

1:1:2:1;

B.

9:3:3:1;

C.

3:3:1:1;

D.

9:9:3:1.

27. Alegeti enunturile corecte referitoare la mostenirea


independenta:
A.

este caracteristica
cromozomi diferiti;

B.

fiecare pereche
independent;

pentru
de

genele

caractere

localizate
se

mosteneste

C.

are loc cand genele sunt inlantuite;

D.

reprezinta esenta legii a III-a a lui G.Mendel.

28. Cum se numesc genele care determina acelasi caracter?


A.

alele;

B.

dominante;

C.

alternative;

D.

recesive.

29. Care gene determina caracterele alternative?

in

A.

alele;

B.

dominante;

C.

alternative;

D.

dominante si recesive.

30. Legea segregarii independente este valabila, daca:


A.

genele sunt localizate in acelasi cromozom;

B.

genele nu interactioneaza intre ele;

C.

genele nu sunt localizate in cromozomii sexuali;

D.

genele sunt localizate in cromozomul X;

E.

genele sunt localizate in cromozomi neomologi


diferiti.

31. Mostenirea inlantuita:


A.

a fost descoperita de G.Mendel (1865);

B.

a fost descoperita de T.Morgan (1911);

C.

este caracteristica genelor localizate in cromozomi


neomologi diferiti;

D.

este caracteristica genelor localizate in acelasi


cromozom.

32. Ce reprezinta grupul linkage?


A.

totalitatea de gene ale unui cromozom;

B.

totalitatea de gene dominante ale organismului;

C.
D.

totalitatea de gene dominante ale unui cromozom;


o grupa de gene ale unui organism care sunt localizate
intr-un cromozom si se mostenesc impreuna.

33. Conform legii segregarii inlantuite a lui T.Morgan:


A.

genele localizate in cromozomi diferiti se mostenesc


impreuna;

B.

genele localizate in acelasi cromozom se mostenesc


impreuna;

C.

genele localizate in acelasi cromozom nu se


mostenesc independent;

D.

inlantuirea genelor in cadrul unui cromozom este


absoluta;

E.

inlantuirea genelor poate fi completa si incompleta.

34. Numarul de grupe linkage:


A.

corespunde numarului haploid de cromozomi;

B.

corespunde numarului diploid de cromozomi;

C.

la om este egal cu 23;

D.

este constant pentru fiecare specie;

E.

poate sa se schimbe odata cu varsta.

35. Inlantuirea incompleta a genelor:


A.

este caracteristica genelor ce se afla in cromozomi


diferiti;

B.
C.
D.

este caracteristica genelor ce se afla in acelasi


cromozom la o distanta mica una de alta;
este rezultatul crossing-overului;
este caracteristica genelor ce se afla in acelasi
cromozom la o distanta mare una de alta.

36. Inlantuirea genelor este:


A.

completa, daca intre gene nu are loc crossing-overul;

B.

completa, daca intre gene are loc crossing-overul;

C.

completa, daca genele se afla foarte aproape una de


alta;

D.

incompleta, daca intre gene nu are loc crossing-overul;

E.

incompleta, daca intre gene are loc crossing-overul.

37. Crossing-overul:
A.

reprezinta un schimb de fragmente dintre cromozomii


neomologi;

B.

reprezinta un schimb de fragmente dintre cromatidele


unui cromozom;

C.

reprezinta un schimb de fragmente dintre cromozomii


omologi;

D.

frecventa lui este proportionala cu distanta dintre gene;

E.

frecventa lui nu depinde de distanta dintre gene;

F.

asigura recombinarea genelor.

38. Segregarea dupa sex in populatia umana este de:

A.

1:1;

B.

2:1;

C.

3:1;

D.

1:2;

E.

50/50;

F.

100/50.

39. Mostenirea caracterelor, cuplate cu sexul:


A.

pentru prima data a fost mentionata de T.Morgan;

B.

pentru prima data a fost mentionata de C.Correns;

C.

reprezinta mostenirea sexului la organisme;

D.
E.

reprezinta mostenirea caracterelor ale caror gene sunt


localizate in cromozomii sexuali;
se evidentiaza numai la om.

40. Sexul la om:


A.

este determinat de gene speciale, localizate in


cromozomii sexuali;

B.

este determinat de cromozomii sexuali;

C.

este determinat de autozomi;

D.

depinde de conditiile dezvoltarii embrionare.

41. Prin ce se determina sexul-femela la om?

A.

prin prezenta
suplimentar;

in

cariotip

unui

B.

prin prezenta a doi cromozomi sexuali XX;

C.

prin prezenta a unui cromozom sexual X;

D.

prin prezenta cromozomilor sexuali XY.

cromozom

42. Unde sunt localizate genele ce determina caracterele


cuplate cu sexul?
A.

in cromozomii sexuali;

B.

in autozomi;

C.

in celule sexuale.

43. Care dintre caracterele umane enumerate sunt cuplate cu


sexul?
A.

culoarea ochilor;

B.

daltonismul;

C.

pigmentarea pielii;

D.

inaltimea;

E.

hemofilia;

F.

greutatea.

44. Legile principale de mostenire a caracterelor, descoperite


de G.Mendel:
A.

sunt valabile de fiecare data;

B.

sunt valabile in anumite conditii;

C.

sunt valabile in cazul interactiunii genelor;

D.

nu sunt valabile in cazul interactiunii genelor.

45. Ce reprezinta gena?


A.
B.

o unitate a ereditatii;
un fragment de ADN care contine informatia despre
un caracter dominant;

C.

un caracter ereditar al organismului;

D.

un fragment de ADN ce determina un caracter;

E.

un fragment de ADN ce determina structura unui


polipeptid.

46. Unde sunt localizate genele?


A.

in aparatul Golgi;

B.

in carioplasma;

C.

in ribozomi;

D.

in cromozomi.

47. Parte componenta a carei structuri este gena?


A.

a proteinei;

B.

ADN;

C.

glucidei;

D.

ARN;

E.

ATP;

F.

aminoacidului.

48. Ce informatie contine o gena?


A.

formarea unui organ;

B.

dezvoltarea organismului;

C.

sinteza aminoacidului;

D.

sinteza polipeptidului.

49. Unde se contine informatia despre un caracter?


A.

in gena;

B.

in ADN;

C.

in tARN;

D.

in ATP.

50. Genele pot fi:


A.

alele;

B.

nealele;

C.

dominante;

D.

nucleare;

E.

citoplasmatice;

F.

recesive.

51. Cine a propus termenul gena?


A.

G.Mendel;

B.

Ch.Darwin;

C.

T.Morgan;

D.

W.Johannsen.

52. Cum sunt aranjate genele in cromozom?


A.

liniar;

B.

haotic;

C.

in grupe;

D.

perechi.

53. Variabilitatea organismelor:


A.

este o proprietate universala a organismelor de a pastra


si a transmite informatia ereditara;

B.

este o proprietate generala a organismelor de a-si


modifica caracterele;

C.

nu se transmite prin ereditate;

D.

poate fi ereditara si neereditara.

54. Ce tipuri de variabilitate pot fi evidentiate?


A.

genotipica;

B.

fenotipica;

C.

mutationala;

D.

modificativa;

E.

genetica;

F.

reproductiva.

55. Care variatiuni se transmit prin ereditate?


A.

modificative;

B.

mutationale;

C.

genotipice;

D.

fenotipice;

E.

combinative.

56. Care variatiuni nu se transmit prin ereditate?


A.

modificative;

B.

mutationale;

C.

genotipice;

D.

fenotipice;

E.

combinative.

57. Variabilitatea modificativa:


A. apare brusc (spontan);
B. se mosteneste;
C. este determinata de norma de reactie;
D. depinde de schimbarea structurii genelor;
E. apare la actiunea factorilor mediului extern.
58. Norma de reactie:

A. este o diversitate de genotipuri ce apar la actiunea


factorilor mediului;
B. este o diversitate de fenotipuri ce apar la actiunea
factorilor mediului;
C. determina spectrul variabilitatii modificative;
D. determina spectrul variabilitatii genotipice.
59. Evidentiati variatiunile modificative:
A.

formele poliploide la plante;

B.

sporirea cantitatii de lapte muls de la o vaca;

C.

bronzarea la om;

D.

albinismul;

E.

forma frunzei la plantele acvatice;

F.

sporirea cantitatii de grasime in laptele bovinelor.

60. Cine a propus termenul de mutatie?


A.

J.B.Lamarck;

B.

Ch.Darwin;

C.

A.Weismann;

D.

T.Morgan;

E.

H.de Vries;

F.

G.Mendel.

61. Mutatiile:

A.

se transmit prin ereditate;

B.

apar spontan;

C.

nu modifica genotipul organismului;

D.

determina formarea de noi populatii;

E.

apar in cadrul crossing-overului.

62. Mutatiile provoaca schimbarea:


A.

genotipului;

B.

fenotipului;

C.

genofondului.

63. Deosebim mutatii:


A.

cromozomiale;

B.

neereditare;

C.

combinative;

D.

genetice;

E.

induse;

F.

spontane.

64. Evidentiati mutatiile cromozomiale:


A.

mutatia genica;

B.

aditia unei baze azotate;

C.

translocatia;

D.

poliploidia;

E.

deletia.

65. Evidentiati mutatiile genice:


A.

mutatia punctiforma;

B.

aneuploidia;

C.

aditia unei baze azotate;

D.

deletia;

E.

transversia.

66. Poliploidia reprezinta:


A.

o mutatie genica;

B.

o mutatie cromozomiala numerica;

C.

o mutatie cromozomiala structurala.

67. Ce reprezinta un mutagen?


A.

un factor ce provoaca o mutatie;

B.

o gena care sufera o mutatie;

C.

o gena care determina expresia altei gene;

D.

o gena migratoare.

68. Care dintre factorii enumerati sunt mutageni naturali?


A.

erbicidele;

B.

temperatura;

C.

biopolimerii sintetici;

D.

razele ultraviolete.

69. Mutatiile spontane:


A.

sunt provocate de mutagenii naturali;

B.

au o frecventa mica de aparitie;

C.

se transmit prin ereditate;

D.

de fiecare data sunt pozitive pentru organism.

70. Care este rolul mutatiilor in evolutie?


A.

nu au rol evolutiv;

B.

sporesc variabilitatea;

C.

reprezinta o adaptare la mediul extern;

D.

servesc ca material pentru selectia naturala.

71. Variabilitatea combinativa:


A.

apare ca rezultat al mutatiilor;

B.

apare drept consecinta a modificatiilor;

C.

apare ca urmare a crossing-overului;

D.

apare in urma fuzionarii intamplatoare a gametilor in


cadrul fecundatiei;

E.

micsoreaza diversitatea genotipurilor;

F.

sporeste diversitatea genotipurilor.

72. Cine a formulat legea seriilor omoloage ale variabilitatii


ereditare?
A.

Ch.Darwin;

B.

A.N.Severtov;

C.

N.I.Vavilov;

D.

T.Morgan;

E.

I.V.Miciurin;

F.

S.S.Cetvericov.

73. Legea seriilor omoloage ale variabilitatii ereditare:


A.

sustine ca speciile genetic indepartate au serii


omoloage ale variabilitatii ereditare;

B.

sustine ca speciile genetic apropiate au serii omoloage


ale variabilitatii ereditare;

C.

este o legitate
organismelor vii;

D.
E.
F.

generala,

caracteristica

tuturor

are doar o semnificatie teoretica;


permite prognozarea aparitiei formelor mutante la
hibrizii indepartati;
are o deosebita importanta practica.

74. Ce particularitati ale omului limiteaza studiul lui genetic?


A.

imposibilitatea incrucisarii experimentale;

B.

numarul limitat de descendenti;

C.

schimbul rapid de generatii;

D.

numarul mare de cromozomi.

75. Care dintre metodele enumerate se utilizeaza in studiul


geneticii umane?
A.

analiza hibridologica;

B.

metoda citogenetica;

C.

metoda genealogica;

D.

metoda gemenilor;

E.

metoda biochimica;

F.

mutageneza experimentala.

76. Metoda genealogica:


A.

presupune analiza genetica a populatiei;

B.

se bazeaza pe studiul generatiilor;

C.
D.

permite determinarea
caracterului;

tipului

se utilizeaza doar in ultimul timp.

77. Gemenii univitelini:


A.

poseda acelasi genotip;

B.

se dezvolta din doua ovule;

C.

sunt gemeni asemanatori;

D.

sunt doar de acelasi sex.

de

mostenire

78. Gemenii bivitelini:


A.

sunt gemeni asemanatori;

B.

nu se aseamana intocmai;

C.

se dezvolta
spermatozoizi;

D.

se dezvolta din doua ovule, fecundate de doi


spermatozoizi;

E.

dintr-un

ovul,

fecundat

de

doi

poseda acelasi fenotip.

79. Metoda citogenetica:


A.

se bazeaza pe studiul cariotipului uman;

B.

se bazeaza pe studiul diferitelor celule umane;

C.

se utilizeaza, de regula, in cercetarea fundamentala;

D.

are o deosebita importanta practica in medicina.

80. Cariotipul uman:


A.

reprezinta setul haploid de cromozomi;

B.

reprezinta setul diploid de cromozomi;

C.

nu depinde de sex;

D.

in norma este format din 48 de cromozomi;

E.

se deosebeste la sexul masculin si feminin.

81. Care dintre bolile umane enumerate sunt rezultatul


dereglarilor cromozomiale?

A.

diabetul zaharat;

B.

hemofilia;

C.

sindromul Down;

D.

trisomia;

E.

sindromul Klinefelter.

82. Sindromul Down:


A.

este rezultatul dereglarilor in cariotipul uman;

B.

este rezultatul unei mutatii cromozomiale structurale;

C.

se caracterizeaza prin prezenta a 47 de cromozomi;

D.

se caracterizeaza prin prezenta a 45 de cromozomi;

E.

se supune tratamentului.

83. Care dintre bolile umane enumerate sunt rezultatul


mutatiilor genice?
A.

hemofilia;

B.

albinismul;

C.

daltonismul;

D.

trisomia;

E.

hepatita;

F.

fenilcetonuria.

84. Care dintre bolile umane enumerate sunt cuplate cu sexul?

A.

hemofilia;

B.

albinismul;

C.

diabetul zaharat;

D.

trisomia;

E.

daltonismul;

F.

sindromul Down.

85. Sindromul Down reprezinta o:


A.

trisomie 13;

B.

trisomie 18;

C.

trisomie 21;

D.

trisomie 22;

E.

trisomie 23.

86. Sindromul Turner:


A.

este rezultatul unei mutatii autozomale;

B.

este rezultatul unei mutatii a cromozomilor sexuali;

C.

se intalneste la barbati;

D.

se intalneste la femei;

E.

poseda cariotipul 45 (XO);

F.

poseda cariotipul 47 (XXY).

87. Sindromul Klinefelter:

A.

este rezultatul unei mutatii a cromozomilor sexuali;

B.

este rezultatul unei mutatii autozomale;

C.

se intalneste la femei;

G.

se intalneste la barbati;

D.

se caracterizeaza prin prezenta unui cromozom X


suplimentar.

88. Albinismul la om:


A.

este rezultatul unei mutatii cromozomiale;

B.

este rezultatul unei mutatii genice;

C.

se exprima in stare heterozigotata;

D.

se exprima numai in stare heterozigotata.

89. De ce nu se recomanda casatoriile inrudite?


A.

este mare probabilitatea nasterii copiilor cu boli


ereditare;

B.

este mare probabilitatea exprimarii genelor dominante


daunatoare;

C.

este mare probabilitatea exprimarii genelor recesive


daunatoare;

D.

este mare probabilitatea avorturilor spontane.

90. La care organisme poate fi intalnita poliploidia?


A.

plante;

B.

animale;

C.

om;

D.

virusuri.

91. Inbridingul:
A.

reprezinta o metoda a selectiei;

B.

reprezinta o forma a selectiei naturale;

C.

reprezinta incrucisarea inrudita a animalelor;

D.

reprezinta autopolenizarea fortata la plantele cu


polenizare incrucisata.

92. In cadrul selectiei incrucisarea inrudita se utilizeaza


pentru:
A.

obtinerea de linii pure;

B.

sporirea vigorii organismului;

C.

sporirea dominatiei caracterului;

D.

transferul genelor recesive in stare homozigotata.

93. Evidentiati metodele utilizate in cadrul selectiei plantelor:


A.

hibridizarea indepartata;

B.

metoda genealogica;

C.

metoda mentorului;

D.

amestecul de polen;

E.

metoda gemenilor;

F.

culturile de celule si de tesuturi izolate.

94. Evidentiati
animalelor:

metodele

utilizate

A.

hibridizarea indepartata;

B.

fecundatia artificiala;

C.

metoda mentorului;

D.

autopolenizarea;

E.

selectia individuala.

in

cadrul

selectiei

95. Ce importanta are cunoasterea centrelor originii plantelor


de cultura?
A.

permite prognozarea rezultatelor hibridizarii;

B.

permite studiul bolilor si patogenilor;

C.
D.

permite
ameliorare;

alegerea

materialului

initial

pentru

permite studiul diversitatii mutatiilor.

96. In cadrul ameliorarii se utilizeaza urmatoarele forme de


selectie artificiala:
A.

individuala;

B.

in masa;

C.

inconstienta;

D.

metodica.

97. Prin ce este importanta metoda mentorului?


A.

permite fixarea caracterului dominant;

B.

permite aclimatizarea;

C.

permite sinteza aminoacidului;

D.

permite obtinerea de mutatii utile.

98. Heterozisul:
A.

reprezinta o incrucisare inrudita;

B.

asigura aparitia formelor heterozigotate;

C.

reprezinta vigoarea hibrida a primei generatii;

D.

este o forma de selectie a plantelor.

99. Linia pura:


A.
B.
C.

reprezinta un hibrid, obtinut la incrucisarea a doua


organisme;
reprezinta descendenta unei plante autopolenizatoare;
reprezinta descendenta unei incrucisari inrudite la
animale.

100. Evidentiati metodele biotehnologice utilizate in medicina


contemporana:
A.

terapia genica;

B.

obtinerea de hormoni;

C.

obtinerea de interferoni;

D.

cultura de celule;

E.

obtinerea de organisme hibride;

F.

fecundatia artificiala.