Sunteți pe pagina 1din 2

ARP - Address Resolution Protocol DOSKEY - Editeaza linia de

de sine statator.
IPCONFIG Configurare IP si
(utilitar pentru configurarea
comanda, reapeleaza comenzi, si
protocolului de rezolvare a adreselor) creaza macro-uri
informatii despre conexiunile la
ASSOC - Schimba asocierea
DRIVERQUERY - Arata toate
internet
extensiilor de fisiere
driverele instalate
LABEL - Schimba numele unei partitii
AT - Fa sa se deschida automat un ECHO - Afiseaza un mesaj pe ecran LOGMAN Gestioneaza log-urile
ENDLOCAL - Opreste localizarea
program la o data specifica
indicatorului de performanta
ATTRIB - Schimba atributele
LOGOFF - Delogheaza un user
schimbarilor intr-un fisier batch
ERASE - Sterge fisiere
fisierelor
MAKECAB - Creaza fisiere .cab
BOOTCFG - Editeaza setarile de
EVENTCREATE - Adauga un mesaj MEM - Arata informatii despre
boot ale Windows-ului
in log-ul de evenimente Winsows
solicitarea memoriei
CACLS - Schimba permisiunile
EXIT - Iesi din CMD
MD - Creaza foldere
EXPAND - Decompreseaza
MODE - Configureza un dispozitiv
fisierelor
CALL - Apeleaza un program batch fisierele .cab (.cab sunt fisiere arhiva) COM/LPT/CON
FC - Compara doua fisiere
MORE - Arata continutul unui fisier
din altul
CD - Schimba folderul / sari la un
FIND - Cauta un text intr-un fisier
MOUNTVOL - Gestioneaza locatia
FINDSTR - Cauta siruri de text in
folder specific
de montare a unui volum
MOVE - Muta fisiere dintr-un folder
CHKDSK - Scaneaza hardul de erori fisiere
CHKNTFS - Scaneaza sistemul de FOR - Comanda de buclare (loop) intr-altul
fisiere NTFS
cu aceasta comanda poti face sa se MSG - Trimite un mesaj unui user
MSIEXEC - Arata informatii despre
CLEANMGR Utilitar de curatare
repete o operatie de un anumit
automata a fisierelor temporare si
numar de ori.
installer-ul default Windows
FOR /F - Comanda de buclare
MSTSC - Conexiune intre terminal si
golire din Recycle Bin
CLS - Goleste ecranul
anume pentru un set de fisiere
server (protocol de accesare PC la
CMD - Porneste din nou fereastra FORMAT - Formateaza un hard sau distanta)
NET - Gestioneaza resursele retelei
CMD
o partitie
COLOR - Schimba culorile textului siFSUTIL - Utilitare pentru fisiere si
NETSH - Configureaza interfetele de
fundalului
partitii
retea, firewal-ul si accesul la distanta
COMP - Compara continutul a doua FTP - File Transfer Protocol (protocol NBTSTAT - Arata statisticile de retea
fisiere sau seturi de fisiere
pentru transfer de fisiere)
(protocolul NetBIOS prin TCP/IP)
COMPACT - Comprima fisiere sau FTYPE - Arata ce program deschide NETSTAT - Arata statisticile de retea
foldere (intr-o partitine NTFS)
un anume tip de fisier
(protocolul TCP/IP)
CONVERT - Converteste o partitie GETMAC - Arata adresa MAC
NSLOOKUP - Gaseste locatia unei
FAT intr-una NTFS
(adresa fizica) a placii de retea
anumite adresa IP a unui client sau
COPY - Copiaza fisiere dintr-o
GOTO - Instructiune de salt la o
server si iti arata informatii.
NTBACKUP - Faci back-up la fisiere
locatie in alta
anume pozitie dintr-un program
DATE - Afiseaza sau modifica data BATCH
OPENFILES - Arata informatii despre
GPRESULT
Arata
informatii
despre
DEFRAG - Defragmenteaza hard
fisierele deschise
PATH - Arata sau seteaza calea
disk-ul
utilizator si windows, rezultatul
DEL - Sterge fisiere
"politicii" de utilizare
unde se afla comenzile
DELTREE - Sterge un folder si toate GPUPDATE - Updateaza setarile
PATHPING - Urmareste o adresa si
folderele care mai sunt in el si in
politicii utilizatorilor
arata intarzierea si numarul de
acestea
HELP - Arata o lista de comenzi utile pachete pierdute
PAUSE - Suspenda executia unui
DIR - Arata o lista de fisiere si foldere HOSTNAME - Arata numele
care sunt pe hard
alculatorului
fisier batch si iti arata "Press any key
DISKPART - Utilitar de administrare IF - E pus pentru a executa o
to continue..."
a hardisk-urilor si partitiilor
comanda in functie de decizie. Nu e PERFMON - Indicator de

performanta
automat un program la o data
gestionare Windows)
PING - Testeaza daca o adresa
specifica
WUAUCLT - Update-uri Windows
SET - Modifica sau creaza variabile XCOPY - Copiaza fisiere si foldere
functioneaza sau nu
POPD - Returneaza un folder initial de sistem
SETLOCAL - Controleaza
salvat cu PUSHD
POWERCFG - Configureaza setarile vizibilitatea variabilelor de sistem
SFC - Verifica fisierele de sistem
de energie
PRINT - Scoate la imprimanta un
SHARE - Afiseaza sau editeaza
fisier text
fisiere sau imprimante partajate
PRNMNGR - Adauga, sterge si
SHIFT - Repozitioneaza parametrii
listeaza imprimantele si conexiunile intr-un fisier batch
SHORTCUT - Creaza o scurtatura
cu acestea
PROMPT - Schimba numele
pentru un fisier
promptului ce apare de fiecare data SHUTDOWN - Opreste calculatorul
SLEEP - Face pauza pentru un
langa ce scri
PUSHD - Salveaza apoi modifica
numar specific de secunde
SORT - Sorteaza intrarile sistemului
folderul curent
RASDIAL - Gestioneaza conexiunile START - Porneste un program. Daca
RAS (Remote Acces Service nu e specificat niciun program, o sa
serviciu de acces la distanta)
porneasca o noua fereastra CMD
SUBST - Asociaza o cale cu o litera
RASPHONE - Gestioneaza
conexiunile RAS
de partitie sau hard
RECOVER - Recupereaza un fisier SYSTEMINFO - Arata informatiile
corupt de pe un hard defect
despre calculator
REG - Citeste, seteaza, exporteaza TIME - Arata sau modifica ora
sau sterge chei sau valori din registru TITLE - Modifica titlul ferestrei CMD
REGEDIT - Editeaza registrul
TRACERT - Depisteaza calea unei
REGSVR32 - Inregistreaza fisiere adrese IP
TSDISCON - Deconecteaza o
.dll
REGINI - Schimba permisiunile
sesiune de conexiune PC la distanta
TSKILL - Opreste un proces care
registrului
REM - Comanda pentru comentarii ruleaza
TSSHUTDN - Opreste sau
intr-un fisier BATCH
REN - Redenumeste fisiere
restarteaza de la distanta un server
REPLACE - Inlocuieste un fisier cu TYPE - Arata continutul unui fisier
altul
text
RESET SESSION - Reseteaza o
TYPEPERF - Scrie informatii despre
sesiune de conexiune PC la distanta performanta PC-ului intr-un log text.
RD - Sterge foldere
VER - Arata informatii despre
ROUTE - Manipuleaza tabelele de versiunea Windows-ului
VERIFY - Verifica daca un fisier a
rutare ale retelei
RUNAS - Executa un program sub fost salvat
VOL - Arata numele partitiei sau hard
alt user
RUNDLL32 - Executa o comanda
disk-ului
WMIC - Comenzi pentru WMI
pentru .dll-uri
SC - Controleaza serviciile
(Windows Management
SCHTASKS - Fa sa se deschida
Instrumentation - Instrumente de