Sunteți pe pagina 1din 26

Standardul profesional nr.

21
Misiunea de inere a contabilitii, ntocmirea i prezentarea
situaiilor financiare
Cu titlu informativ, un dosar permanent, de obicei, conine:
- un exemplar al contractului de prestri de servicii
- documentele legale, n extras, care atest existena ntreprinderii
cliente (actele de constituire, de nregistrare a firmei etc.)
- contractele importante, n extras, cu durata de mai muli ani
(contracte de asigurri, leasing, licene, brevete, nchirieri, finanri
pe termen mediu i lung etc. )
- descrierea ntreprinderii cliente (sedii, subuniti) i a activitilor
sale
- descrierea sistemului contabil

D O S AR

PE R M AN E N T

CLIENT ________________________________________________
ADRESA_______________________________________________
_______________________________________________
TEL.____________________FAX.__________________________

SECIUNEA GENERALITI

SECIUNEA CONTABILITATE

SECIUNEA JURIDIC

SECIUNEA FISCAL

SECIUNEA SOCIAL

SECIUNEA CORESPONDEN

SECIUNEA GENERALITI A
CLIENT____________________________________________
CONTINUTUL

REFERINTA

Fisa de caracterizare a clientului


Adrese utile
Pregatirea contractului
Pregatirea bugetului
Contractul de prestari servicii
Scrisori catre colegi
Urmarirea onorariilor
Imprimate cu caracter general (hartie de scrisori,
tarife etc.)
______________________________________
______________________________________
______________________________________

DATA
ACTUALIZ.

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

A8
___
___
___

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

COD A1
FILA
FISA DE CARACTERIZARE ACLIENTULUI
I.

Informatii generale

Nume, prenume, denumire


Sau denumirea firmei
_________________________________
Forma juridica
_________________________________
In locatie de gestiune
Da
Nu
Activitate
_________________________________
________________________________________________
Sediul social
_________________________________
Tel.________________Fax._____________________
Sediul/le secundare
_________________________________
_______cod CAEN___________________________
Tel.________________Fax__________
Cetatenie_________________ Data infiintarii________________
cod CAEN_________
Nr. din Reg. Comertului_______________________________________
Cod fiscal __________________________________________________
Nr. inregistrare fiscala pentru liber profesionisti____________________
INTERLOCUTORI (responsabili cu care suntem n legtur)__________
___________________________________________________________
_
ALTI CONSILIERI EXTERIORI________________________________
___________________________________________________________
MISIUNEA
Natura misiunii _____________________________________________
___________________________________________________________
Grupa ________________Colaborator____________________________

FILA 2/4
FISA DE CARACTERIZARE A CLIENTULUI
INFORMATII DIRECTE
REGIMUL FISCAL : _____Impozit pe profit
_____Impozit pe venitul global - IVG
_____IVG - forfetar
TAXE SI IMPOZITE LOCALE ________________________________
___________________________________________________________
IMPOZITE INDIRECTE
TVA cote _____________________________________________
Accize cote____________________________________________
INTREPRINZATORUL INDIVIDUAL sau LIBER PROFESIONIST
AVANTAJE IN NATURA (1)
- sume totale annual
(1) adaugati daca este necesar o foaie cu explicarea modalitatii de evaluare
Exercitiul

exercitiul

exercitiul

exercitiul

exercitiul

-chirie locuinta
-utilizare privata a unui
autovehicul
-gratuitati la bunuri si servicii
-reduceri de preturi sau tarife
la cumparare bunuri
-prestarea de servicii

Regimul matrimonial ___ casatorit(a)


____necasatorit(a)
Statutul sotiei/lui __ casnica ___ liber profesioniast(a) __ salariat(a)

COD A1
FILA
FISA DE CARACTERIZARE A CLIENTULUI
I. INFORMATII SOCIALE
NR. DE SALARIATI
Permanenti _______ Temporari _________
SARCINI SOCIALE
Angajator
Angajat
Denumire
cota
cota

CONTRIBUTII LA DIVERSE FONDURI


Denumire
Angajator
Cota

Angajat
cota

II.
INFORMATII ECONOMICE
Insemnati elementele disponibile, printre care :
____tabloul soldurilor intermediare la gestiune
____Situatia fluxurilor de trezorerie
____Ratele semnificative (rentabilitate, solvabilitate, lichiditate)
Notati punctele importante privind :
SECTORUL DE ACTIVITATE (evolutia globala a sectorului, caracter
sezonier, litigii susceptibile sa apara etc)

EXPLOATAREA : (nr. familii produse sau puncte de vanzare si repartitia


aproximativa a cifrei de afaceri- credit client obisnuit, evolutia
intreprinderii etc )

COD A1
FILA 4/4
FISA DE CARACTERIZARE A CLIENTULUI
INDICATORI CHEIE (fisa de urmarit comparativ cu examinarea critica)
exercitiu

exercitiu

exercitiu

exercitiu

exercitiu

Cifra de afaceri (CA)


Marja
Marja in %
Rezultatul net
Efectiv
Rotatia stocurilor (nr.zile)
Credit client (nr.zile)
Credit furnizor (nr. zile)
Cheltuieli financiare/CA
Investitiile exercitiului
Imprumuturi
Trezorerie
Intreprinzatori
individuali
Aporturi
Prelevari
Impozit pe venit
Societati
Impozit pe profit
Alti indicatori

COD A2
FILA
ADRESE UTILE
Adresa personala a administratorului

Banca______________________________________________________
Banca
Avocat
Notar
Expert contabil consultant fiscal
Alti consultanti
Administratia financiara
Camera de munca
Casa de asigurari sociale

COD A 3
FILA 1/3
PREGATIREA CONTRACTULUI
1. CONTABILITATE
Descrierea sumara a sistemului (computer, PC, soft, alte sisteme)

Calificarea si calitatea personalului contabil (efective, calificare si


experienta profesionala)

Volume si repartizarea sarcinilor


SARCINI
Nr. operati Repartizare
Observatii
anuale
client cabinet
Cumparari-tinerea jurnalului
Vanzari tinerea jurnalului
Banca tinerea jurnalului
Casa tinerea jurnalului
Imobilizari inreg.operativa
Calculul amortizarii
Stocuri - inventar
evaluare
Registre obligatii
Registru jurnal
Registru inventar
State de plata
altele

COD A3
FILA 2/3
PREGTIREA CONTRACTULUI
Probleme contabile particulare (evaluare, taxe indirecte)

2. Alte aspecte
Aspectul social controale sociale, particularitati sociale
Nr. buletinelor de salarizare, repartitia intre diferite regimuri de
salarizare - fluturai

Sistemul de plata in vigoare (manual, informatizat)

Contractul colectiv de munca_________________________________


Datele ultimelor controale sociale_____________________________

Sarcina

Repartizarea
Client
Cabinet

Observatii

Intocmirea statelor de plata


Intocmirea centralizatorului
Tinerea dosarelor individuale
Intocmirea declaratiilor soc.
Lunare
trimestriale
anuale
Altele (de precizat)

10

COD A 3
FILA 3/3
PREGATIREA CONTRACTULUI
Aspecte fiscale controale fiscale particularitati fiscale
Sarcina
Repartizarea
Client
Cabine
t
Declaratii privind impozitele directe

Idem impozite indirecte

Idem impozite si taxe locale

Declaratiile privind contributiile sociale


Idem Casa Nationala de pensii

Alte declaratii (de precizat)

Observatii

Data ultimului control fiscal____________________________


Aspecte juridice
Sarcina

Repartizarea
Client Cabine Avocat
t

Observatii

Redactarea proceselor verbale


ale CA si AG
Proiectele formalitatilor de
convocare a AG si publicarea
deciziilor
Tinerea registrelor obligatorii
(registre de prezenta, procese
verbale, registrul miscarilor
actiunilor- actionarilor
Altele (de precizat)

11

ASPECTE PRIVIND GESTIUNEA


- Tabloul de bord____________________________________________
- Situatii intermediare __________________________________
- Buget _____________________________________________
- ___________________________________________________
___________________________________________________

12

SECIUNEA CONTABILITATE
CONTINUTUL

REFERINTA
DATA (2)
(1) (3)
ACTUALIZARII

Conturi anuale (ultimele 3 exercitii)

B1

Plan contabil al intreprinderii

B2

Ghid contabil professional


Modalitati de contabilizare
Organizarea contabilitatii
Test asupra softului contabil
Tablou al imobilizarilor
Fotocopii de pe facturile
imobilizarilor sau dupa calculul
lucrarilor facute de intreprindere
pentru ea insasi

B3
B4
B5
B6
B7

B8

(1) Completati rubrica atunci cand sunt informatii.


(2) Inscrieti data in creion.
(3) Elementele referintelor asupra sumarelor sunt indicative; unele
sunt materializate printr-o propunere din foaia de lucru alaturata,
altele sunt documente interne catre client, altele nu pot fi
aplicabile.

13

COD B6
FILA
TEST ASUPRA SOFTULUI CONTABIL
Numele softului___________________ Nr. versiunii______________
Editorul_________________________________
CONTROLUL COERENTEI
CUMUL INTRE :
Jurnale
Balante
Cartea mare

__________
__________
__________

CONCLUZIA:

GLOBALE

IN

MATERIE

DE

_____________
_____________
_____________

SATISFACATOARE ___ NESATISFACATOARE __

TESTUL COERENTEI INREGISTRARILOR INTRE JURNALE SI


CARTEA MARE
- asupra caror inregistrari
- asupra centralizatorului sau rulajelor lunii _______________
Satisfacator

Nesatisfacator

Jurnal de cumparari
Jurnal de vanzari
Jurnal de banca
Banca 1
Banca 2
Banca 3
Jurnal de casa
Jurnal operatii
Diverse
Concluzii
CONTROLUL DATARII SI NUMEROTARII CRONOLOGICE A
EDITIILOR
SATISFACATOR ____ NESATISFACATOR_____
IMPOSIBILITATEA MODIFICARII UNEI PERIOADE INCHISE
DA ______
NU ______

14

CONTROLUL
FIABILITATII
TRANSFERULUI
INREGISTRARILOR IMPORTATE VIRATE- DIN SOFTURIPROGRAME- ASOCIATE
Satisfacator___
Nesatisfacator____
Programul commercial-facturarea
___
____
Programul salarii centralizator state
___
____
EXISTENTA UNEI DOCUMENTATII
(manual de utilizare a softului)

DA____

NU ___

EXISTENTA UNEI ASISTENTE EXTERNE

DA____

NU___

EXISTENTA UNEI PROCEDURI DE


ARHIVARE

DA ___

NU___

EXISTENTA UNEI PROCEDURI DE


SALVARE

DA___

NU___

CONCLUZII

RECOMANDARI

15

SECIUNEA JURIDIC
CONTINUT

C
REFERINTA
(1) (3)

DATA
(2)
ACTUALIZARII

PENTRU TOATE INTREPRINDERILE


Inregistrarea de la Registrul comertului si de
atribuire Cod fiscal

C1

Contracte de inchiriere

C2

Imprumuturi

C3

Contracte de asigurare

C4

Contracte de leasing

C5

Depozite si cautiuni

C6

Brevete

C7

Alte contracte

C8

PENTRU SOCIETATI
Extrase din statute

C20

Organe de directie si de control si lista


asiciatilor/actionarilor

C21

Evolutia capitalului si a rezervelor

C22

Extrase din procese verbale ale consiliului de


administratie (CA)

C23

Extrase din procese verbale ale adunarilor


generale (AG)

C24
C25

Extrase al remuneratiilor si al conventiilor

(1) completati rubrica atunci cand sunt informatii.


(2) Inscrieti data in creion
(3) Sumarele din continut sunt indicative; unele fac obiectul unei
propuneri dintr-o foaie de lucru alaturata, altele pot fi neaplicabile
si pot fi materializate prin copii.

CONTRACT DE INCHIRIERE
16

Descrierea
bunului

durata

Data
reinnoiri
i

Valoarea
garantiei

Chiria anuala
1-a
Modalit.de
perioada
indexare

Modalitatea de plata
(1)
(2)
(3)

(1) A = anual; S = semestrial; T = trimestrial; L = lunar


(2) Sc = platibil la scadenta; Av = avans;
(3) TVA : DA sau NU
COD C 3
FILA 3

IMPRUMUTURI
Organismul
Imprumuta
Tor

Capital
Impru
mutat

Doband
a

Obiect
1/a
scad.

Date
Ultima
scad.

Rambursare
Mod(1) Suma(2)

Garantii

Declaratii
(3)

(1) A =annual; S = semestrial; T = trimestrial; L =lunar; U = unic


(2) Daca e constanta
(3) Indicati daca aveti interesul sa declarati

17

CONTRACTE DE ASIGURARE
Risc
garantat

Capital
asigurat

Numele si
adr.soc.asig.

Numarul
politei

Data
scadentei

Periodici
Tatea(1)

date
Lunar/trim

Prime
anuale

Modif.

(1) calculele ratelor platite in avans sau ratele de plata sunt calculate
pe foi de lucru anuale.

COD C5
FILA

CONTRACT DE LEASING
Natura
bunului

Numele si adr.
Organismului
proprietar

Valoarea
mijlocului fix
fara TVA

Contract
data
durata

periodicitatea

Scadentele
Fara TVA

Optiunea
de
a
cumpara
si data

Cod C 6
FILA
DEPOZITE SI CAUTIUNI
Data

Numele depozitului
Natura depozitului

Suma
initiala

Data
Rambursarii(1)

Observatii

(1) daca rambursarea este progresiva, faceti o fisa speciala.

COD C 20
18

FILA
EXTRAS DIN STATUTE
Statute in data de ____________________________________________
Inregistrat la ____________________________in data de ___________
Sub numarul________________________________________________
Statute armonizate la data de __________________________________
Numarul
articolului

OBIECTUL SI CONTINUTUL ARTICOLELOR , IN


SPECIAL : forma sociala, durata, capital, administratie
AG, depozite inconturi curente etc. (1)

(1) Analizati punctele importante i dispozitiile speciale

19

COD C 21
FILA

ORGANELE DE DIRECTIE DSI CONTROL SI LISTA


ASOCIATILOR/ACTIONARILOR
ORGANELE DE DIRECTIE SI CONTROL
NUME

FUNCTIE

Data
si
locul
nasterii

Data numirii
AGO
CA

Date
AGO
modific.

Durata
mandatului

Sfarsitul
functiunii

LISTA ASOCIATILOR / ACTIONARILOR


NUME

ADRESE
(1)

Nr. de titluri posedate


(2)
(3)

TOTAL

SUMA
TOTALA
MII LEI

100

(1) IN NUDA PROPRIETATE


(2) IN UZUFRUCT
(3) IN PLINA PROPRIETATE
Nr. total de titluri_____________valoarea unitara_______
Capital social _____________________

20

COD C22
FILA
EVOLUTIA CAPITALULUI SI A REZERVELOR
CAPITAL SOCIAL
OPERATIA
Data

VARIATIA CAPITALULUI

Natura

Numar de
titluri

Valoarea
numinala

Suma
totala

REZERVE
Data

Rezultatul
repartizat

dividende

Marirea
capitalului

legale

Reserve
statutare

Rezultat
Reportat

altele

COD C23
FILA
EXTRASE DIN PROCESELE VERBALE ALE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Data deliberarii (1)

(1)

Rezumat

precizati in mod deosebit daca PV in copie este depus in dosarul anual.

21

COD C24
FILA
EXTRASE DIN PROCESELE VERBALE ALE
ADUNARILOR GENERALE
Natura
Adunarii
(1)

(1)
(2)

Data
Adunarii (2)

Rezumat

Ordinara AGO, Extraordinara AGE


Precizati in mod deosebit daca PV in copie este depus in dosarul annual.

COD C 25
FILA
EXTRAS AL REMUNERATIILOR SI AL CONVENTIILOR
REMUNERATII
Identitatea Data
deciziei
CA

Durata
De la ___
La______

Natura (sau referire la o foaie de


lucru FL detaliata)

22

CONVENTII REGLEMENTATE
Identitatea Data
Data
Autorizarii Ratificarii
CA
AG

Natura (sau referire la o foaie de


lucru FL detaliata)

23

SECIUNEA FISCAL
CONTINUT
Fotocopii dupa eventualele optiuni

D
REFERINTA
(1) (3)
D1

Contencioase

D2

Controale fiscale

D3

Fotocopii de pe declaratiile de taxe


profesionale (TP)

D4

(1)
(2)
(3)

DATA
ACTUALIZARII(2)

Completati rubrica atunci cand sunt informatii.


Inscrieti data in creion.
Sumarele din continut sunt indicative, unele sunt materializate printr-o propunere din foaia de lucru, altele sunt
documente interne catre client, altele nu pot fi aplicabile.

24

SECIUNEA SOCIAL
CONTINUT

E
REFERINTA
(1) (3)

Contract colectiv de munca

E1

Contracte de adeziune la organisme


sociale

E2

Contencioase

E3

Controale

E4

(1)
(2)
(3)

DATA
AXCTUALIZARII
(2)

completati rubrica atunci cand sunt informatii.


Inscrieti data in creion.
Sumarele din continut sunt indicative, unele sunt materializare dintr-o propunere a unei foi de lucru alaturata, altele
sunt documente ale clientului, altele nu pot fi aplicabile.

25

SECIUNEA CORESPONDENTA
CONTINUT

F
REFERINTA

26