Sunteți pe pagina 1din 28

Grafic fizic de realizare a investitiei

Modernizarea arhitecturala si peisagistica a parcului Drumul Taberei in Sector 6, Bucuresti

An 1
Semestrul 1
Activitate

Luna 1

Luna 2 Luna 3

Luna 4

Semestrul 2
Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

Demararea procedurilor de
achizitie publica-pregatirea
documentatiilor
C
Desfasurarea activitatii de
achizitii publice
Stabilirea castigatorilor
licitatiei

Organizatia
responsabila

Primaria
C

Primaria

Primaria

Executarea lucrarilor
stabilite prin documentatie

Firma desemnata
castigatoare

Efectuarea auditului
proiectului

Firma desemnata
castigatoare

C=Activitati critice, *= activitati cu rezerva de timp, -=Rezerva de timp


Durata de implementare estimata este de 12 luni, din care durata de executie 8 luni.

Etapele principale pentru implementarea proiectului sunt:


Etapa pregtitoare; aceasta etapa cuprinde toate procedurile necesare in
vederea contractrii fondurilor pentru execuia lucrrii si procedurile de selectare
la nivel regional si naional; dup selectarea lucrrii urmeaz:
Etapa

privind realizarea proiectului tehnic:

realizarea proiectului tehnic i nsuirea lui;

ntocmirea documentelor pentru licitatia de lucrari

Etapa privind licitaia pentru executia de lucrri


o

lansarea licitatiei pentru executia de lucrari;

stabilirea comisiei de evaluare a licitatiei;

o
'

selectarea ofertelor;
o

elaborarea raportului de evaluare;

validarea raportului de evaluare;

stabilirea ctigtorului si ncheierea contractului de execuie;

publicarea rezultatului licitaiei;

predarea amplasamentului.

Etapa realizrii execuiei de lucrri; Execuia lucrrilor va dura 8 luni


conform graficului anexat.
Etapa finala
o recepia la terminarea lucrrii;
o recepia finala la sfritul perioadei de garanie.
Graficul de realizare al investitiei este anexat la documentatie.

Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei


Modernizarea arhitecturala si peisagistica a parcului Drumul Taberei in Sector 6, Bucuresti
In RON/EURO la data23.10.2009

Valori cu TVA
Nr. crt.

Denumirea Capitolelor de Cheltuieli

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

Total

10

11

12

13

14

PARTEA I
Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1

Obtinerea ternului

1.2

Amenajarea terenului

1.3

Amenajari pentru protectia mediului, inclusiv refacerea cadrului natural dupa


finalizare lucrarilor
Total Capitolul 1

2,428,524

2,428,524

847,643
-

3,276,167

847,643
-

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului


Total Capitolul 2

847,643

74,018
-

74,018

1,695,287
4,123,811
74,018

74,018

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica


3.1

Studii de teren, geologice, hidrologice si topografice

30,096

3.2

Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri, autorizatii

6,800

3.3

Proiectare si engineering

3.4

Organizarea procedurilor de achizitie publica

3.5

Consultanta

3.6

Asistenta tehnica (inclusiv verificarea proiectului)


Total Capitolul 3

923,197

30,096
6,800
923,197

500

500

128,042

46,404

1,088,634

970,100

1,846,393
1,000
46,404

46,404

46,404

46,404

46,404

46,404

46,404

46,404

46,404

46,404

638,480

39,146

39,146

39,146

39,146

39,146

39,146

39,146

39,146

39,146

39,146

391,459

85,549

85,549

85,549

85,549

85,549

85,549

85,549

85,549

85,549

85,549

2,914,228

2,625,003

5,250,006

5,250,006

5,250,006

5,250,006

5,250,006

5,250,006

5,250,006

5,250,006

7,875,009

52,500,058

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitii de baza


4.1

Constructii si instalatii

4.2

Montaj utilaj tehnologic

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

4.5

Dotari

4.6

Active necorporale
Total Capitolul 4

183,355

183,355

8,058,364

52,683,414

2,625,003

5,250,006

5,250,006

5,250,006

5,250,006

5,250,006

5,250,006

5,250,006

5,250,006

Capitolul 5 - Alte cheltuieli


5.1

Organizare de santier

5.1.1

Lucrari de constructii

5.1.2

Cheltuieli conexe organizarii santierului

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.3

Cheltuieli diverse si neprevazute


Total Capitolul 5

1,050,001

1,050,001
-

696,151
-

696,151

696,151
1,050,001

4,478,090

4,478,090

4,478,090

6,224,242

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar


6.1

Pregatirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice si teste


Total Capitolul 6

Total GENERAL

Proiectant,

1,088,634

1,666,251

7,036,721

5,335,555

5,335,555

5,335,555

5,409,573

5,335,555

5,335,555

5,335,555

5,335,555

13,469,647

66,019,712

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI


Modernizarea arhitecturala si peisagistica a parcului Drumul Taberei in Sector 6, Bucuresti

Valori Cu TVA

Valoarea totala a
investitiei (INV)

LEI

EUR

Valori Fara TVA


LEI

EUR

Valoarea totala

66,019,712

15,391,363

55,591,145

12,960,122

din care C+M


1 eur=

57,747,888

13,462,929

48,527,637

11,313,386

4.2894 RON la data:

23.10.2009

Esalonarea investitiei (INV/C+M)


Anul I:

INV

66,019,712 echivalent a

15,391,363 Euro

C+M

57,747,888 echivalent a

13,462,929 Euro

Durata de realizare
Durata totala estimata de realizare a obiectivului de investitii este de 12 luni.

Alti indicatori specifici domeniului


Investitie/cap locuitor

255 Euro

Sursele de finantare
Finantarea investitiei se face din fonduri structurale iar restul prin contributia
Consiliului Local Sector 6, Bucuresti
Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei
Numar de locuri de munca create in faza de executie:
Numar de locuri de munca create in faza de operare:

20 locuri de munca
1 noi locuri de munca

Beneficiar: Unitatea administrativ teritoriala Sector 6, Bucuresti


Actiune:
001 - Modernizarea arhitecturala si peisagistica a parcului Drumul Taberei in Sector 6, Bucuresti
Modernizarea arhitecturala si peisagistica a parcului Drumul Taberei

Deviz General Actiune 001:

Modernizarea arhitecturala si peisagistica a parcului Drumul Taberei

1 Euro =

4.2894 Lei la data de

23.10.2009

Valoare LEI / EURO


Nr. crt.

Denumirea Capitolelor de Cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii RON

Mii Euro

Mii RON

Mii RON

Mii Euro

PARTEA I
Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1

Obtinerea ternului

1.2

Amenajarea terenului

2,040.776

475.772

387.747

2,428.524

566.169

1.3

Amenajari pentru protectia mediului, inclusiv refacerea cadrului natural dupa


finalizare lucrarilor

1,424.611

332.124

270.676

1,695.287

395.227

Total Capitolul 1

3,465.387

807.896

658.424

4,123.811

961.396

62.200

14.501

11.818

74.018

17.256
7.016

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului


Total Capitolul 2
Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1

Studii de teren, geologice, hidrologice si topografice

25.290

5.896

4.805

30.096

3.2

Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri, autorizatii

6.800

1.585

6.800

1.585

3.3

Proiectare si engineering

1,551.591

361.727

1,846.393

430.455

3.4

Organizarea procedurilor de achizitie publica

3.5

Consultanta

3.6

Asistenta tehnica (inclusiv verificarea proiectului)


Total Capitolul 3

1.000

0.233

536.538

125.085

294.802
101.942

1.000

0.233

638.480

148.851

328.957

76.691

62.502

391.459

91.262

2,450.176

571.217

464.052

2,914.228

679.402

44,117.696

10,285.284

8,382.362

52,500.058

12,239.488

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitii de baza


4.1

Constructii si instalatii

4.2

Montaj utilaj tehnologic

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

4.5

Dotari

35.921

29.275

4.6

Active necorporale
Total Capitolul 4

154.080
-

183.355
-

42.746
-

44,271.776

10,321.205

8,411.637

52,683.414

12,282.234

Capitolul 5 - Alte cheltuieli


5.1

Organizare de santier

882.354

205.706

167.647

1,050.001

244.790

5.1.1

Lucrari de constructii

882.354

205.706

167.647

1,050.001

244.790

5.1.2

Cheltuieli conexe organizarii santierului

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.3

Cheltuieli diverse si neprevazute

3,763.101

877.302

Total Capitolul 5

5,341.606

1,245.304

696.151

162.296

696.151

162.296

714.989

4,478.090

1,043.990

882.636

6,224.242

1,451.075

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar


6.1

Pregatirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice si teste


Total Capitolul 6

Total GENERAL

55,591.145

12,960.122

10,428.567

66,019.712

15,391.363

Din care C+M (1.2 + 1.3 + 2 + 4.1 + 4.2 +5.1.1)

48,527.637

11,313.386

9,220.251

57,747.888

13,462.929

Proiectant,

Beneficiar: Unitatea administrativ teritoriala Sector 6, Bucuresti


Actiune:
001 - Modernizarea arhitecturala si peisagistica a parcului Drumul Taberei in Sector 6, Bucuresti
Modernizarea arhitecturala si peisagistica a parcului Drumul Taberei

Deviz General Actiune 001:

Modernizarea arhitecturala si peisagistica a parcului Drumul Taberei

1 Euro =

4.2894 Lei la data de

23.10.2009

Valoare LEI / EURO


Nr. crt.

Denumirea Capitolelor de Cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

RON

Euro

RON

RON

Euro

PARTEA I
Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1

Obtinerea ternului

1.2

Amenajarea terenului

2,040,776

475,772

387,747

2,428,524

566,169

1.3

Amenajari pentru protectia mediului, inclusiv refacerea cadrului natural dupa


finalizare lucrarilor

1,424,611

332,124

270,676

1,695,287

395,227

Total Capitolul 1

3,465,387

807,896

658,424

4,123,811

961,396

62,200

14,501

11,818

74,018

17,256

62,200

14,501

11,818

74,018

17,256
7,016

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului


Total Capitolul 2

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica


3.1

Studii de teren, geologice, hidrologice si topografice

25,290

5,896

4,805

30,096

3.2

Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri, autorizatii

6,800

1,585

6,800

1,585

3.3

Proiectare si engineering

1,551,591

361,727

1,846,393

430,455

3.4

Organizarea procedurilor de achizitie publica

3.5

Consultanta

3.6

Asistenta tehnica

328,957

76,691

62,502

391,459

91,262

Total Capitolul 3

2,450,176

571,217

464,052

2,914,228

679,402

44,117,696

10,285,284

8,382,362

52,500,058

12,239,488

1,000

233

536,538

125,085

294,802
101,942

1,000

233

638,480

148,851

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitii de baza


4.1

Constructii si instalatii

4.2

Montaj utilaj tehnologic

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

4.5

Dotari

35,921

29,275

4.6

Active necorporale
Total Capitolul 4

154,080
-

183,355
-

42,746
-

44,271,776

10,321,205

8,411,637

52,683,414

12,282,234

Capitolul 5 - Alte cheltuieli


5.1

Organizare de santier

882,354

205,706

167,647

1,050,001

244,790

5.1.1

Lucrari de constructii

882,354

205,706

167,647

1,050,001

244,790

5.1.2

Cheltuieli conexe organizarii santierului

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului, ISC, Casa Constructorilor

5.3

Cheltuieli diverse si neprevazute

3,763,101

877,302

Total Capitolul 5

5,341,606

1,245,304

696,151

162,296

696,151

162,296

714,989

4,478,090

1,043,990

882,636

6,224,242

1,451,075

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar


6.1

Pregatirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice si teste


Total Capitolul 6

Total GENERAL

55,591,145

12,960,122

10,428,567

66,019,712

15,391,363

Din care C+M (1.2 + 1.3 + 2 + 4.1 + 4.2 +5.1.1)

48,527,637

11,313,386

9,220,251

57,747,888

13,462,929

Proiectant,

Beneficiar: Unitatea administrativ teritoriala Sector 6, Bucuresti


Actiune:
001 - Modernizarea arhitecturala si peisagistica a parcului Drumul Taberei in Sector 6, Bucuresti
Amenajarea Terenului

Modernizarea arhitecturala si peisagistica a parcului Drumul Taberei


Deviz Actiune 001:

Modernizarea arhitecturala si peisagistica a parcului Drumul Taberei


Capitolul 1 - Amenajarea Terenului
1 Euro =

4.2894 Lei la data de:

23.10.2009

Valoare LEI / EURO

Nr. crt.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

Pret unitar
(fara TVA)

OBTINEREA TERENULUI
5
11
AMENAJAREA TERENULUI
2
Terasamente mecanizate
3
Terasamente manuale
5
Scarificare
7
Transport
9
Excavatii in teren uscat
12
Deplasarea materialelor excavate la o distanta <=100m
22
AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
16
Degajarea terenului de corpuri straine/igienizare teren
16
Transport reziduri groapa
TOTAL CAPITOLUL I

Valoare (fara TVA)


RON
Euro
6

mc
mc
mp
tone
mc
mc

17,608.50
1,148.25
114,825.00
50.64
17,223.75
17,223.75

56.00
80.00
4.00
80.00
24.00
5.00
-

mp
mc

112,528.50
12,378.14

1.00
106.00

2,040,776.21
986,076.00
91,860.00
459,300.00
4,051.46
413,370.00
86,118.75
1,424,610.81
112,528.50
1,312,082.31
3,465,387.02

475,771.95
229,886.70
21,415.58
107,077.91
944.53
96,370.12
20,077.11
332,123.56
26,234.09
305,889.47
807,895.51

TVA
RON
8

387,747.48
187,354.44
17,453.40
87,267.00
769.78
78,540.30
16,362.56
270,676.05
21,380.42
249,295.64
658,423.53

Valoare (inclusiv TVA)


RON
Euro
9

2,428,523.69
1,173,430.44
109,313.40
546,567.00
4,821.24
491,910.30
102,481.31
1,695,286.86
133,908.92
1,561,377.95
4,123,810.55

10

566,168.62
273,565.17
25,484.54
127,422.72
1,123.99
114,680.44
23,891.76
395,227.04
31,218.57
364,008.47
961,395.66

Beneficiar: Unitatea administrativ teritoriala Sector 6, Bucuresti


Actiune:
001 - Modernizarea arhitecturala si peisagistica a parcului Drumul Taberei in Sector 6, Bucuresti

Modernizarea arhitecturala si peisagistica a parcului Drumul Taberei


Deviz Financiar Actiune 001:

Modernizarea arhitecturala si peisagistica a parcului Drumul Taberei

Deviz capitolul 2 si 5- Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului


1 Euro =

4.2894 Lei la data de

Denumire capitole de cheltuieli

Cap. Deviz

Valoare (fara TVA)

RON

2 Cap 2 .Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului total, din care:
Alimentare cu apa
Canalizare

23.10.2009

Euro

62,200
17,000
-

Valoare (inclusiv TVA)

TVA

RON

14,501
3,963
-

RON

Euro

11,818
3,230
-

74,018
20,230
-

Alimentare cu gaze naturale

Alimentare cu agent termic

Alimentare cu energie electrica


Telecomunicatii (telefonie, radio-tv,etc)
Alte tipuri de retele exterioare
Drumuri de acces
Cai ferate industriale
Cheltuieli aferente racordarii la retele de utilitati
5 Cap 5 - Alte Cheltuieli- total, din care:
5.1 Organizare de santier
- lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
- cheltuieli conexe organizarii de santier
5.2 Comisioane, taxe
- comisionul bncii finanatoare
- cota aferent Inspectoratului de Stat in Constructii pentru controlul
calitii lucrrilor de construcii
- cota pentru controlul statului n amenajarea teritoriului, urbanism,
i pentru autorizarea lucrrilor de construcii
- prime de asigurare din sarcina autoritii contractante
- alte cheltuieli de aceeai natur, stabilite n condiiile legii
- cota aferent Casei Sociale a Constructorilor
5 .3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Proiectant,
Ing.

17,256
4,716
-

39,750

9,267

7,553

47,303

11,028

5,450

1,271
-

1,036
-

6,486
-

1,512
-

5,341,606

1,245,304

882,636

6,224,242

1,451,075

882,354

205,706

167,647

1,050,001

244,790

882,354

205,706
162,296
-

167,647
-

1,050,001
696,151
-

244,790
162,296
-

99,874

428,400

99,874

62,421
877,302

714,989

267,750
4,478,090

62,421
1,043,990

696,151

428,400

267,750
3,763,101

Beneficiar: Unitatea administrativ teritoriala Sector 6, Bucuresti


Actiune:

001 - Modernizarea arhitecturala si peisagistica a parcului Drumul Taberei in Sector 6, Bucuresti

Modernizarea arhitecturala si peisagistica a parcului Drumul Taberei


Deviz Financiar Actiune 001:

Modernizarea arhitecturala si peisagistica a parcului Drumul Taberei

Devizul Financiar - Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica


1 Euro =
Denumire capitole de cheltuieli

Cap. Deviz

4.2894 Lei la data de


Valoare (fara TVA)

RON

23.10.2009
Valoare (inclusiv TVA)

TVA

Euro

RON

RON

Euro

1
Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice,
hidritehnice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate a
terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie)
2

Cheltuieli pentru obtinere de avize, acorduri si autorizatii - total, din


care

25,290.45

5,896.03

4,805.18

30,095.63

7,016.28

6,800.00

1,585.30

6,800.00

1,585.30

1. obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism

2. obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de


construire/desfiintare, obtinere autorizatii de scoatere din circuitul
agricol

5,600.00

3. obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la


retelele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica,
telefonie, etc.

5,600.00

1,305.54

1,305.54

4. obtinere aviz sanitar, sanitar-veterinar si fitosanitar

5. obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa


6. intocmirea documentatiei, obtinerea numarului Cadastral
provizoriu si inregistrarea terenului in Cartea Funciara

279.76

1,200.00

7. obtinerea avizului PSI


8. obtinerea acordului de mediu
10. alte avize, acorduri si autorizatii solicitate prin lege
3 Proiectare si enginerie - total, din care:
1. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare - total, din
care:

1,200.00
-

361,726.78

294,802.26

1,526,495.86

355,876.31

290,034.21

a. studiu de prefezabilitate
b. studiu de fezabilitate inclusiv studii de teren
c. proiect tehnic
d. detalii de executie
e. verificarea tehnica a proiectarii
f. elaborarea certificatului de performanta energetica a cladirii
2. Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si
autorizatiilor aferente obiectivului de investitii
3. Cheltuielile pentru expertiza tehnica efectuata pentru constructii
incepute si neterminate sau care urmeaza a fi modificate prin proiect
(modernizari, consolidari, etc.)
4. Cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic
4 Organizarea procedurilor de achizitie
5 Cheltuieli pentru consultanta - total, din care
1. plata serviciilor de consultanta la elaborarea memoriului justificativ,
studiilor de piata, de evaluare, la intocmirea cererii de finantare
2. plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului
investitiei sau administrarea contractului de executie
6 Cheltuieli pentru asistenta tehnica - total, din care:
1. asistenta tehnica din partea proiectantului in cazul cand aceasta nu
intra in tarifarea proiectarii
2. plata dirigintilor de santier desemnati de autoritatea contractanta,
autorizati conform prevederilor legale pentru verificarea executiei
lucrarilor de constructii si instalatii
Total valoare fara TVA

Proiectant,
Ing.

1,551,590.86

1,846,393.13

279.76
430,454.87

1,816,530.08

423,492.81

75,880.34

17,690.20

14,417.26

90,297.60

21,051.34

1,073,291.40

250,219.47

203,925.37

1,277,216.77

297,761.17

338,934.13

79,016.68

64,397.48

403,331.61

94,029.84

38,390.00

8,949.97

7,294.10

45,684.10

10,650.46

4,768.05

29,863.05

25,095.00

5,850.47

6,962.06

1,000.00

233.13

536,538.14

125,084.66

107,598.14

25,084.66

428,940.00

100,000.00

328,957.02

76,690.68

107,598.14

25,084.66

20,443.65

128,041.78

29,850.74

221,358.88

51,606.02

42,058.19

263,417.07

61,411.17

2,450,176.46

571,216.59

101,942.25
20,443.65
81,498.60
62,501.83

464,051.53

1,000.00

233.13

638,480.38

148,850.74

128,041.78

29,850.74

510,438.60

119,000.00

391,458.85

2,914,227.99

91,261.91

679,402.24

Beneficiar: Unitatea administrativ teritoriala Sector 6, Bucuresti


Actiune:
001 - Modernizarea arhitecturala si peisagistica a parcului Drumul Taberei in Sector 6, Bucuresti

Modernizarea arhitecturala si peisagistica a parcului Drumul Taberei


Deviz Actiune 001:

Modernizarea arhitecturala si peisagistica a parcului Drumul Taberei


Devizul Centralizator al Obiectelor
1 Euro =

4.2894 Lei la data de

23.10.2009

Valoare LEI / EURO


Nr.
crt.

Valoare (fara TVA)

Denumirea Capitolelor de Cheltuieli

TVA

RON

Euro

RON

RON

Euro

I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII


44,117,696.13
10,285,283.75
1 TERASAMENTE
5,009,231.32
1,167,816.32
2 CONSTRUCTII: REZISTENTA SI ARHITECTURA
34,319,548.00
8,001,013.66
3 IZOLATII
4 INSTALATII ELECTRICE
4,672,191.80
1,089,241.34
5 INSTALATII SANITARE
6 INSTALTII DE INCALZIRE, VENTILARE, CLIMATIZARE, PSI, RADIO-TV,
116,725.00
INTRANET
27,212.43
7 INSTALATII ALIMENTARE CU GAZE NATURALE
8 INSTALATII DE TELECOMUNICATII
II - MONTAJ
1 MONTAJ UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE
III - PROCURARE
154,080.00
35,921.11
1 UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE
2 UTILAJE SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
3 DOTARI
154,080.00
35,921.11
TOTAL DEVIZ PE OBIECTE
44,271,776.13
10,321,204.86
Proiectant,
ing.

Valoare (inclusiv TVA)

8,382,362.26
951,753.95
6,520,714.12
887,716.44
22,177.75
29,275.20
29,275.20
8,411,637.46

52,500,058.39
5,960,985.27
40,840,262.12
5,559,908.25
138,902.75
183,355.20
183,355.20
52,683,413.59

12,239,487.67
1,389,701.42
9,521,206.26
1,296,197.19
32,382.79
42,746.12
42,746.12
12,282,233.78

Beneficiar: Unitatea administrativ teritoriala Sector 6, Bucuresti


Actiune:
001 - Modernizarea arhitecturala si peisagistica a parcului Drumul Taberei in Sector 6, Bucuresti
Obiect:
001 - Pregatirea Terenului si Elemente de Constructii

Modernizarea arhitecturala si peisagistica a parcului Drumul Taberei


Deviz Actiune 001:

Modernizarea arhitecturala si peisagistica a parcului Drumul Taberei


Deviz Obiecte
1 Euro =

Nr. crt.

Denumire lucrare

I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII


TERASAMENTE
CONSTRUCTII: REZISTENTA SI ARHITECTURA
IZOLATII
INSTALATII ELECTRICE
INSTALATII SANITARE
INSTALTII DE INCALZIRE, VENTILARE, CLIMATIZARE, PSI, RADIOINSTALATII ALIMENTARE CU GAZE NATURALE
INSTALATII DE TELECOMUNICATII
TOTAL I

Valoare (fara TVA)

23.10.2009

4.2894 Lei la data de:

Valoare (inclusiv TVA)

RON

Euro

TVA
RON

RON

Euro

10

5,009,231.32
5,009,231.32

1,167,816.32
1,167,816.32

951,753.95
951,753.95

5,960,985.27
5,960,985.27

1,389,701.42
1,389,701.42

II - MONTAJ
Montaj utilaje si echipamente tehnologice
TOTAL II
III - PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice
Utilaje si echipamente de transport
Dotari
TOTAL III
TOTAL GENERAL

Proiectant:

5,009,231.32

1,167,816.32

951,753.95

5,960,985.27

1,389,701.42

Investitor: Sector 6, Bucuresti


Actiune:
001 - Modernizarea arhitecturala si peisagistica a parcului Drumul Taberei
Sector 6, Bucuresti
Obiect:
002 - Retele Edilitare
Modernizarea arhitecturala si peisagistica a parcului Drumul Taberei
Deviz Actiune 001:

Modernizarea arhitecturala si peisagistica a parcului Drumul Taberei


Deviz Obiecte
1 Euro =

Nr. crt.

Denumire lucrare

I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII


TERASAMENTE
CONSTRUCTII: REZISTENTA SI ARHITECTURA
IZOLATII
INSTALATII ELECTRICE
INSTALATII SANITARE
INSTALTII DE INCALZIRE, VENTILARE, CLIMATIZARE, PSI, RADIOINSTALATII ALIMENTARE CU GAZE NATURALE
INSTALATII DE TELECOMUNICATII
TOTAL I

Valoare (fara TVA)

23.10.2009

4.2894 Lei la data de:

Valoare (inclusiv TVA)

RON

Euro

TVA
RON

RON

Euro

10

1,185,689.61
4,672,191.80
116,725.00
5,974,606.41

276,423.19
1,089,241.34
27,212.43
1,392,876.96

225,281.03
887,716.44
22,177.75
1,135,175.22

1,410,970.64
5,559,908.25
138,902.75
7,109,781.63

328,943.59
1,296,197.19
32,382.79
1,657,523.58

II - MONTAJ
Montaj utilaje si echipamente tehnologice
TOTAL II
III - PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice
Utilaje si echipamente de transport
Dotari
TOTAL III
TOTAL GENERAL

Proiectant:

154,080.00
154,080.00
6,128,686.41

35,921.11
35,921.11
1,428,798.06

29,275.20
29,275.20
1,164,450.42

183,355.20
183,355.20
7,293,136.83

42,746.12
42,746.12
1,700,269.70

Investitor: Sector 6, Bucuresti


Actiune:
001 - Modernizarea arhitecturala si peisagistica a parcului Drumul Taberei
Sector 6, Bucuresti
Obiect:
003 - Suprastructura Urbana
Modernizarea arhitecturala si peisagistica a parcului Drumul Taberei
Deviz Actiune 001:

Modernizarea arhitecturala si peisagistica a parcului Drumul Taberei


Deviz Obiecte
1 Euro =

Nr. crt.

Denumire lucrare

I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII


TERASAMENTE
CONSTRUCTII: REZISTENTA SI ARHITECTURA
IZOLATII
INSTALATII ELECTRICE
INSTALATII SANITARE
INSTALTII DE INCALZIRE, VENTILARE, CLIMATIZARE, PSI, RADIOINSTALATII ALIMENTARE CU GAZE NATURALE
INSTALATII DE TELECOMUNICATII
TOTAL I

Valoare (fara TVA)

23.10.2009

4.2894 Lei la data de:

Valoare (inclusiv TVA)

RON

Euro

TVA
RON

RON

Euro

10

31,065,352.42
31,065,352.42

7,242,353.81
7,242,353.81

5,902,416.96
5,902,416.96

36,967,769.38
36,967,769.38

8,618,401.03
8,618,401.03

II - MONTAJ
Montaj utilaje si echipamente tehnologice
TOTAL II
III - PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice
Utilaje si echipamente de transport
Dotari
TOTAL III
TOTAL GENERAL

Proiectant:

31,065,352.42

7,242,353.81

5,902,416.96

36,967,769.38

8,618,401.03

Investitor: Sector 6, Bucuresti


Actiune:
001 - Modernizarea arhitecturala si peisagistica a parcului Drumul Taberei
Sector 6, Bucuresti
Obiect:
004 - Amenajari Spatii Verzi si Plantari
Modernizarea arhitecturala si peisagistica a parcului Drumul Taberei
Deviz Actiune 001:

Modernizarea arhitecturala si peisagistica a parcului Drumul Taberei


Deviz Obiecte
1 Euro =

Nr. crt.

Denumire lucrare

I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII


TERASAMENTE
CONSTRUCTII: REZISTENTA SI ARHITECTURA
IZOLATII
INSTALATII ELECTRICE
INSTALATII SANITARE
INSTALTII DE INCALZIRE, VENTILARE, CLIMATIZARE, PSI, RADIOINSTALATII ALIMENTARE CU GAZE NATURALE
INSTALATII DE TELECOMUNICATII
TOTAL I

Valoare (fara TVA)

23.10.2009

4.2894 Lei la data de:

Valoare (inclusiv TVA)

RON

Euro

TVA
RON

RON

Euro

10

482,236.67
482,236.67

393,016.14
393,016.14

2,068,505.98
2,068,505.98

2,461,522.11
2,461,522.11

573,861.64
573,861.64

II - MONTAJ
Montaj utilaje si echipamente tehnologice
TOTAL II
III - PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice
Utilaje si echipamente de transport
Dotari
TOTAL III
TOTAL GENERAL

Proiectant:

2,068,505.98

482,236.67

393,016.14

2,461,522.11

573,861.64

Beneficiar: Unitatea administrativ teritoriala Sector 6, Bucuresti


Actiune:
001 - Modernizarea arhitecturala si peisagistica a parcului Drumul Taberei in Sector 6, Bucuresti
Obiect:
001 - Pregatirea Terenului si Elemente de Constructii

Modernizarea arhitecturala si peisagistica a parcului Drumul Taberei


Deviz Actiune 001:

Modernizarea arhitecturala si peisagistica a parcului Drumul Taberei


Deviz Obiecte - Evaluari
1 Euro =

23.10.2009

4.2894 Lei la data de:

Valoare LEI / EURO

Nr. crt.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

Pret unitar (fara


TVA)

I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII


TERASAMENTE
3
Terasamente manuale
9
Excavatii in teren uscat
Transport
10
16
Pamant Vegetal
Terasamente mecanizate
31
32
CONSTRUCTII: REZISTENTA SI ARHITECTURA
#REF!
#REF!
#REF!
IZOLATII
1
2
INSTALATII ELECTRICE
1
2
INSTALATII SANITARE
1
2
INSTALTII DE INCALZIRE, VENTILARE, CLIMATIZARE, PSI, RADIO-TV, INTRANET
1
2
INSTALATII ALIMENTARE CU GAZE NATURALE
1
2
INSTALATII DE TELECOMUNICATII
1
2
TOTAL I

mc
mc
tone
mc
mc

8,969.25
14,948.75
189.39
10,350.00
59,795.00

Valoare (fara TVA)


RON
Euro
6

80.00
24.00
80.00
55.00
56.00
-

5,009,231.32
717,540.00
358,770.00
15,151.32
569,250.00
3,348,520.00
5,009,231.32

Valoare (inclusiv TVA)


RON
Euro

TVA
RON

1,167,816.32
167,282.14
83,641.07
3,532.27
132,710.87
780,649.97
1,167,816.32

951,753.95
136,332.60
68,166.30
2,878.75
108,157.50
636,218.80
951,753.95

10

5,960,985.27
853,872.60
426,936.30
18,030.07
677,407.50
3,984,738.80
5,960,985.27

1,389,701.42
199,065.74
99,532.87
4,203.40
157,925.93
928,973.47
1,389,701.42

II - MONTAJ
Montaj utilaje si echipamente tehnologice
-

TOTAL II
III - PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice

Utilaje si echipamente de transport

Dotari
TOTAL III

Proiectant:

Investitor: Sector 6, Bucuresti


Actiune:
001 - Modernizarea arhitecturala si peisagistica a parcului Drumul Taberei in Sector 6, Bucuresti
Obiect:
002 - Retele Edilitare
Modernizarea arhitecturala si peisagistica a parcului Drumul Taberei
Deviz Actiune 001:

Modernizarea arhitecturala si peisagistica a parcului Drumul Taberei


Deviz Obiecte - Evaluari
1 Euro =

4.2894 Lei la data de:

23.10.2009

Valoare LEI / EURO

Nr. crt.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

Pret unitar (fara


TVA)

I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII


TERASAMENTE
1
2
CONSTRUCTII: REZISTENTA SI ARHITECTURA
Retea de irigatii
1
Decapare strat vegetal
2
Sapatura 40cm
3
Instalare Aspersor Rotativ si accesorii
4
Instalare Aspersor Spray si accesorii
6
Pozare Senzor ploaie TPS
7
Calculator programator si accesoriicu 6 zone
8
Tablou Comanda si accesorii
9
Cablu comanda inclusiv montaj
10
Camin Irigatii
11
Electrovana
14
Pozare Conducta PE 50 cu accesorii si montaj
16
Pozare Conducta PE 32 cu accesorii si montaj
17
Hidranti irigatii
18
Linie picurare
Statie de pompare
19

2,568.00
1,027.20
920.00
138.00
23.00
23.00
23.00
1,580.00
133.00
133.00
1,899.00
6,661.00
15.00
640.00
1.00

25
Retea Apa Potabila
1
Decapare strat vegetal
2
Sapatura 80cm
4
Camin de vane
#REF! Pozare Conducta PE 50 cu accesorii si montaj
#REF! Cismea
#REF!
#REF!
Fantana arteziana
Sistem jeturi fantana arteziana
1
2
Retea electrica fantana
3
Retea Pompe
4
Camine de vizitare
10
Proiector fantana arteziana submersibil
IZOLATII

mp
mc
buc
buc
buc
buc
buc
ml
buc
buc
m
m
buc
m
buc

12.00
39.00
135.00
95.00
850.00
1,290.00
10,900.00
21.00
950.00
965.00
18.00
14.00
950.00
11.60
18,000.00

mp
mc
buc
m
buc

374.70
299.76
16.00
1,249.00
15.00

12.00
46.00
2,200.00
18.00
3,720.00
-

buc
m
buc
buc
buc

5
680
5
2
10.00

10,080.09
46.00
950.00
2,200.00
1,155.00
-

INSTALATII ELECTRICE
Retea de Iluminat
#REF! Cablu electric forta CYY3x4 sau armat
#REF! Cablu electric forta CYY5x6 sau armat
#REF! Cablu electric CYY 3x2.5

ml
ml
m

9,444
160
14,260

Valoare (fara TVA)


RON
Euro

18.00
34.00
8.00

TVA
RON
8

Valoare (inclusiv TVA)


RON
Euro
9

10

1,185,689.61
963,091.80
30,816.00
40,060.80
124,200.00
13,110.00
19,550.00
29,670.00
250,700.00
33,180.00
126,350.00
128,345.00
34,182.00
93,254.00
14,250.00
7,424.00
18,000.00

276,423.19
224,528.33
7,184.22
9,339.49
28,955.10
3,056.37
4,557.75
6,917.05
58,446.40
7,735.35
29,456.33
29,921.43
7,968.95
21,740.57
3,322.14
1,730.78
4,196.39

225,281.03
182,987.44
5,855.04
7,611.55
23,598.00
2,490.90
3,714.50
5,637.30
47,633.00
6,304.20
24,006.50
24,385.55
6,494.58
17,718.26
2,707.50
1,410.56
3,420.00

1,410,970.64
1,146,079.24
36,671.04
47,672.35
147,798.00
15,600.90
23,264.50
35,307.30
298,333.00
39,484.20
150,356.50
152,730.55
40,676.58
110,972.26
16,957.50
8,834.56
21,420.00

328,943.59
267,188.71
8,549.22
11,113.99
34,456.57
3,637.08
5,423.72
8,231.29
69,551.22
9,205.06
35,053.04
35,606.51
9,483.05
25,871.28
3,953.35
2,059.63
4,993.71

131,767.36
4,496.40
13,788.96
35,200.00
22,482.00
55,800.00
90,830.45
50,400.45
31,280.00
4,750.00
4,400.00
11,550.00
4,672,191.80
4,672,191.80
169,992.00
5,440.00
114,080.00

30,719.30
1,048.26
3,214.66
8,206.28
5,241.29
13,008.81
21,175.56
11,750.00
7,292.40
1,107.38
1,025.78
2,692.68
1,089,241.34
1,089,241.34
39,630.72
1,268.24
26,595.79

25,035.80
854.32
2,619.90
6,688.00
4,271.58
10,602.00
17,257.79
9,576.09
5,943.20
902.50
836.00
2,194.50
887,716.44
887,716.44
32,298.48
1,033.60
21,675.20

156,803.16
5,350.72
16,408.86
41,888.00
26,753.58
66,402.00
108,088.24
59,976.54
37,223.20
5,652.50
5,236.00
13,744.50
5,559,908.25
5,559,908.25
202,290.48
6,473.60
135,755.20

36,555.97
1,247.43
3,825.44
9,765.47
6,237.14
15,480.49
25,198.92
13,982.50
8,677.95
1,317.78
1,220.68
3,204.29
1,296,197.19
1,296,197.19
47,160.55
1,509.21
31,649.00

#REF! Cablu electric CYY 5x1.5


#REF! Cablu electric forta CYY5x25 sau armat
#REF! Cablu electric forta CYY5x4 sau armat
#REF! Realizare profil M pentru cabluri electrice
#REF! Pozare conducta PVC pentru cabluri subterane
#REF! Tablou Electric Iluminat Parc
#REF! Conexiuni
#REF! Incercari, verificari retea electrica
#REF! Camin instalatie electrica
#REF! Stalp de iluminat cu LED-uri H=4m
#REF! Corp de iluminat cu LED-uri
#REF! Proiector LED RGB
#REF! Controler DMX
#REF! Proiector Iluminat <=400W
#REF! Corp de iluminat tip spot, etans, 11W
#REF! Corp de iluminat etans de pardoseala 25W
#REF! Stalp iluminat H=8m
#REF! Proiector Iluminat <=500W
#REF! Corpuri de iluminat tubulare cu LED-uri (poduri) RGB
#REF! Corpuri de iluminat tubulare cu LED-uri (zona expozitie plante exotice)
#REF! Corpuri de iluminat tubulare cu LED-uri (zona recreere adulti)
#REF! Tablou Electric Iluminat terenuri sport
#REF! Tablou Electric zona expozitie plante exotice
#REF! Proiector Iluminat <=1000W
#REF! Stalp iluminat dinamic
#REF! Priza etansa 16A/230V
#REF! Cutie protectie priza
#REF! Tablou Electric zona concert
INSTALATII SANITARE
9
9
INSTALTII DE INCALZIRE, VENTILARE, CLIMATIZARE, PSI, RADIO-TV, INTRANET
1
Retea sonorizare
2
Realizare profil M pentru cabluri electrice
3
Cablu electric pentru sonorizare
4
Centrala sonorizare
5
Amplificatori
6
Difuzoare
9
10
INSTALATII ALIMENTARE CU GAZE NATURALE
9
10
INSTALATII DE TELECOMUNICATII

m
ml
ml
m
m
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc

1,170
242
212
12,215
12,215
2
846
4
2
252
252
65
2
15
38
92
12
24
34
680
135
1
2
6
10
252
252
1

8.00
68.00
31.00
65.00
21.00
16,350.00
13.00
1,398.00
1,280.00
2,450.00
1,150.00
1,860.00
9,760.00
1,850.00
580.00
980.00
4,250.00
1,850.00
1,158.14
1,072.35
364.60
5,450.00
19,620.00
3,790.00
102,945.60
81.50
48.00
17,658.00
-

m
m
buc
buc
buc

865
865
1
1
10

65.00
30.00
26,000.00
1,050.00
750.00
-

TOTAL I

9,360.00
16,456.00
6,572.00
793,981.50
256,517.10
32,700.00
10,998.00
5,592.00
2,560.00
617,400.00
289,800.00
120,900.00
19,520.00
27,750.00
22,040.00
90,160.00
51,000.00
44,400.00
39,376.69
729,198.00
49,220.87
5,450.00
39,240.00
22,740.00
1,029,456.00
20,537.65
12,096.00
17,658.00
116,725.00
56,225.00
25,950.00
26,000.00
1,050.00
7,500.00
-

2,182.12
3,836.43
1,532.15
185,103.16
59,802.56
7,623.44
2,563.99
1,303.68
596.82
143,936.21
67,561.90
28,185.76
4,550.75
6,469.44
5,138.25
21,019.26
11,889.77
10,351.10
9,180.00
170,000.00
11,475.00
1,270.57
9,148.13
5,301.44
240,000.00
4,788.00
2,819.97
4,116.66
27,212.43
13,107.89
6,049.80
6,061.45
244.79
1,748.50
-

1,778.40
3,126.64
1,248.68
150,856.49
48,738.25
6,213.00
2,089.62
1,062.48
486.40
117,306.00
55,062.00
22,971.00
3,708.80
5,272.50
4,187.60
17,130.40
9,690.00
8,436.00
7,481.57
138,547.62
9,351.96
1,035.50
7,455.60
4,320.60
195,596.64
3,902.15
2,298.24
3,355.02
22,177.75
10,682.75
4,930.50
4,940.00
199.50
1,425.00
-

11,138.40
19,582.64
7,820.68
944,837.99
305,255.35
38,913.00
13,087.62
6,654.48
3,046.40
734,706.00
344,862.00
143,871.00
23,228.80
33,022.50
26,227.60
107,290.40
60,690.00
52,836.00
46,858.26
867,745.62
58,572.83
6,485.50
46,695.60
27,060.60
1,225,052.64
24,439.80
14,394.24
21,013.02
138,902.75
66,907.75
30,880.50
30,940.00
1,249.50
8,925.00
-

2,596.73
4,565.36
1,823.26
220,272.76
71,165.05
9,071.90
3,051.15
1,551.38
710.22
171,284.10
80,398.66
33,541.05
5,415.40
7,698.63
6,114.51
25,012.92
14,148.83
12,317.81
10,924.20
202,300.00
13,655.25
1,511.98
10,886.28
6,308.71
285,600.00
5,697.72
3,355.77
4,898.83
32,382.79
15,598.39
7,199.26
7,213.13
291.30
2,080.71
-

5,974,606.41

1,392,876.96

1,135,175.22

7,109,781.63

1,657,523.58

II - MONTAJ
Montaj utilaje si echipamente tehnologice
TOTAL II
III - PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice
Utilaje si echipamente de transport
Dotari

154,080.00

35,921.11

29,275.20

183,355.20

42,746.12

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
#REF!
#REF!
#REF!
1
1
#REF!
#REF!

Dotari PSI
Stingator operativ cu spuma
Stingator portabil cu praf si CO2 tip P5
Lazi cu nisip 0.5mc
Lopeti cu coada
Panou de incendiu
Galeti cu tabla zincata
Topor tarnacop

buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc

14.00
8.00
4.00
30.00
8.00
4.00
8.00

buc

5.00

80.00
140.00
80.00
40.00
980.00
40.00
40.00
-

Dotari Iluminat
Cutii mascare echipamente tehnice supraterane

28,400.00
-

Dotari Sistem Video


-

TOTAL III

Proiectant:

12,080.00
1,120.00
1,120.00
320.00
1,200.00
7,840.00
160.00
320.00
142,000.00
142,000.00
154,080.00

2,816.24
261.11
261.11
74.60
279.76
1,827.76
37.30
74.60
33,104.86
33,104.86
35,921.11

2,295.20
212.80
212.80
60.80
228.00
1,489.60
30.40
60.80
26,980.00
26,980.00
29,275.20

14,375.20
1,332.80
1,332.80
380.80
1,428.00
9,329.60
190.40
380.80
168,980.00
168,980.00
183,355.20

3,351.33
310.72
310.72
88.78
332.91
2,175.04
44.39
88.78
39,394.79
39,394.79
42,746.12

Investitor: Sector 6, Bucuresti


Actiune:
001 - Modernizarea arhitecturala si peisagistica a parcului Drumul Taberei in Sector 6, Bucuresti
Obiect:
003 - Suprastructura Urbana
Modernizarea arhitecturala si peisagistica a parcului Drumul Taberei
Deviz Actiune 001:

Modernizarea arhitecturala si peisagistica a parcului Drumul Taberei


Deviz Obiecte - Evaluari
1 Euro =

4.2894 Lei la data de:

23.10.2009

Valoare LEI / EURO

Nr. crt.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

Pret unitar (fara


TVA)

I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII


TERASAMENTE
9
10
CONSTRUCTII: REZISTENTA SI ARHITECTURA

Valoare (fara TVA)


RON
Euro
6

TVA
RON
8

Valoare (inclusiv TVA)


RON
Euro
9

10

31,065,352.42

7,242,353.81

5,902,416.96

36,967,769.38

8,618,401.03

Reamenajarea maluri lac de agrement


Tencuieli impermeabile
Zidarie cu piatra sau bolovani decorativi

mp
mc

1,983.00
1,322.00

120.00
650.00

1,097,260.00
237,960.00
859,300.00

255,807.34
55,476.29
200,331.05

208,479.40
45,212.40
163,267.00

1,305,739.40
283,172.40
1,022,567.00

304,410.73
66,016.79
238,393.95

Alei sorturi pietris alb stabilizat


Excavatii in teren uscat
Umplutura si compactare pamant
Sapatura pentru fundare
Strat de balast 20cm
Geotextil
Borduri prefabricate
Sorturi pietris alb 0.81 cm cu ciment alb
Beton C8/10
Dale ghidare persoane cu dizabilitati de vedere

mc
mc
mp
mc
mp
buc
mc
mc
ml

20,645.60
46,452.60
379.55
5,161.40
25,807.00
7,591.00
774.21
379.55
1,774.23

24.00
20.00
7.00
90.00
5.00
36.00
360.00
320.00
235.92

3,112,783.16
495,494.40
929,052.00
2,656.85
464,526.00
129,035.00
273,276.00
278,715.60
121,456.00
418,571.31

725,691.98
115,516.02
216,592.53
619.40
108,296.27
30,082.30
63,709.61
64,977.76
28,315.38
97,582.72

591,428.80
94,143.94
176,519.88
504.80
88,259.94
24,516.65
51,922.44
52,955.96
23,076.64
79,528.55

3,704,211.96
589,638.34
1,105,571.88
3,161.65
552,785.94
153,551.65
325,198.44
331,671.56
144,532.64
498,099.86

863,573.45
137,464.06
257,745.11
737.08
128,872.56
35,797.93
75,814.44
77,323.53
33,695.30
116,123.44

3
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Alei nisip stabilizat


Compactare si nivelare dupa scarificare
Beton C8/10
Geotextil
Borduri prefabricate
Strat de balast 20cm
Strat de nisip stabilizat 10cm

mp
mc
mp
buc
mc
mc

1,344.00
44.80
1,344.00
896.00
268.80
134.40

8.00
320.00
5.00
36.00
90.00
220.00

117,824.00
10,752.00
14,336.00
6,720.00
32,256.00
24,192.00
29,568.00

27,468.64
2,506.64
3,342.19
1,566.65
7,519.93
5,639.95
6,893.27

22,386.56
2,042.88
2,723.84
1,276.80
6,128.64
4,596.48
5,617.92

140,210.56
12,794.88
17,059.84
7,996.80
38,384.64
28,788.48
35,185.92

32,687.69
2,982.91
3,977.21
1,864.32
8,948.72
6,711.54
8,202.99

3
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
14
11

Zona acces auto


Compactare si nivelare dupa scarificare
Amorsare Suprafete
Strat balast cilindrat
Strat de uzura BAPC 16
Beton C8/10
Strat de legatura ABPC31

mp
mp
mc
mp
mc
mp

1,435.00
1,435.00
287.00
143.50
287.00
1,435.00

8.00
3.00
150.00
41.00
320.00
3.00
-

160,863.50
11,480.00
4,305.00
43,050.00
5,883.50
91,840.00
4,305.00
2,978,265.47

37,502.56
2,676.36
1,003.64
10,036.37
1,371.64
21,410.92
1,003.64
694,331.48

30,564.07
2,181.20
817.95
8,179.50
1,117.87
17,449.60
817.95
565,870.44

191,427.57
13,661.20
5,122.95
51,229.50
7,001.37
109,289.60
5,122.95
3,544,135.91

44,628.05
3,184.87
1,194.33
11,943.28
1,632.25
25,478.99
1,194.33
826,254.47

1
2
3
4
5
#REF!
#REF!
#REF!

Excavatii in teren uscat


Umplutura si compactare pamant
Geotextil
Strat de balast 20cm
Suprafata Protectie 5 cm grosime
Nava naufragiata
Port cu macarale
Barca

mc
mc
mp
mc
mp
buc
buc
buc

3,904.50
4,685.40
2,603.00
520.60
2,153.00
1.00
1.00
2.00

24.00
20.00
5.00
90.00
258.00
386,046.00
25,007.20
17,088.97

93,708.00
93,708.00
13,015.00
46,854.00
555,474.00
386,046.00
25,007.20
34,177.94

21,846.41
21,846.41
3,034.22
10,923.21
129,499.23
90,000.00
5,830.00
7,968.00

17,804.52
17,804.52
2,472.85
8,902.26
105,540.06
73,348.74
4,751.37
6,493.81

111,512.52
111,512.52
15,487.85
55,756.26
661,014.06
459,394.74
29,758.57
40,671.75

25,997.23
25,997.23
3,610.73
12,998.62
154,104.08
107,100.00
6,937.70
9,481.92

Spatiu de recreere - Locuri de joaca pentru copii pe categorii de varsta

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
15
5
1
1
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
6
1
2
4
5
9
10
6
1
2
4
5
9
10
7
1
2
3
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Poarta
Slep nisip
Ansamblu 2 leagane
Balansoar 2 parteneri
Ansamblu catarare plasa
Ansamblu balans 4 pozitii
Barca cu carma
Panou catarare
TOWER BRIDGE
Cuibul piratilor
Tobogan copii mici
Leagan copii mici
Ansamblu 4 turnuri

buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc

1.00
1.00
2.00
3.00
1.00
2.00
1.00
2.00
1.00
1.00
6.00
5.00
2.00

101,761.73
48,796.21
27,435.00
24,655.47
11,650.01
40,792.19
86,251.26
19,130.72
466,678.14
226,866.37
39,745.58
16,471.30
109,379.70
-

101,761.73
48,796.21
54,870.00
73,966.41
11,650.01
81,584.39
86,251.26
38,261.45
466,678.14
226,866.37
238,473.48
82,356.48
218,759.40
3,220,586.54
32,400.00
18,900.00
153,900.00
2,936,538.79
19,645.45
19,516.77
39,685.53

23,724.00
11,376.00
12,792.00
17,244.00
2,716.00
19,020.00
20,108.00
8,920.00
108,798.00
52,890.00
55,596.00
19,200.00
51,000.00
750,824.48
7,553.50
4,406.21
35,879.14
684,603.63
4,580.00
4,550.00
9,252.00

19,334.73
9,271.28
10,425.30
14,053.62
2,213.50
15,501.03
16,387.74
7,269.68
88,668.85
43,104.61
45,309.96
15,647.73
41,564.29
611,911.44
6,156.00
3,591.00
29,241.00
557,942.37
3,732.64
3,708.19
7,540.25

121,096.45
58,067.50
65,295.31
88,020.03
13,863.51
97,085.42
102,638.99
45,531.12
555,346.99
269,970.98
283,783.44
98,004.21
260,323.69
3,832,497.99
38,556.00
22,491.00
183,141.00
3,494,481.16
23,378.09
23,224.96
47,225.78

28,231.56
13,537.44
15,222.48
20,520.36
3,232.04
22,633.80
23,928.52
10,614.80
129,469.62
62,939.10
66,159.24
22,848.00
60,690.00
893,481.14
8,988.67
5,243.39
42,696.18
814,678.31
5,450.20
5,414.50
11,009.88

Spatiu recreere - zona expozitie plante exotice


Decapare strat vegetal
Sapatura pentru fundare
Beton armat c12/15
Tamplarie metalica cu geam termopan
Sistem de administrare a ingrasamintelor si combaterea bolilor si daunatorilor
Panouri informative plante exotice
Sistem computerizat climatizare,ventilatie,irigatii sere

mp
mp
mc
mp
buc
buc
buc

2,700.00
2,700.00
405.00
5,940
1
35
1

12.00
7.00
380.00
494.37
19,645.45
557.62
39,685.53

Spatiu recreere - zona concert spectacol


Sapatura pentru fundare
Armaturi din otel beton
Beton C12/15
Confectii metalice
Acoperire panouri wood plastic composit

mp
tone
mc
kg
mp

335.00
35.18
167.50
4,225.00
642.00

7.00
4,500.00
380.00
24.00
519.02
-

658,891.67
2,345.00
158,287.50
63,650.00
101,400.00
333,209.17
355,651.13
2,135.00
90,956.25
73,150.00
36,600.00
67,172.00
85,637.87
357,454.40

153,609.29
546.70
36,902.01
14,838.91
23,639.67
77,682.00
82,913.96
497.74
21,204.89
17,053.67
8,532.66
15,660.00
19,965.00
83,334.36

125,189.42
445.55
30,074.63
12,093.50
19,266.00
63,309.74
67,573.71
405.65
17,281.69
13,898.50
6,954.00
12,762.68
16,271.20
67,916.34

784,081.09
2,790.55
188,362.13
75,743.50
120,666.00
396,518.91
423,224.84
2,540.65
108,237.94
87,048.50
43,554.00
79,934.68
101,909.07
425,370.74

182,795.05
650.57
43,913.40
17,658.30
28,131.21
92,441.58
98,667.61
592.31
25,233.82
20,293.86
10,153.87
18,635.40
23,758.35
99,167.89

Spatiu recreere - zona arena concert


Sapatura pentru fundare
Armaturi din otel beton
Beton C12/15
Confectii metalice
Banci zona concert spectacol
Acoperire panouri wood plastic composit
Spatiu de recreere-zona caini de companie

mp
tone
mc
kg
buc
mp

305.00
20.21
192.50
1,525.00
116.00
165.00

7.00
4,500.00
380.00
24.00
579.07
519.02

Decapare strat vegetal


Compactare si nivelare dupa scarificare
Strat de balast 20cm
Sorturi de piatra de rau 0.81 cm
Beton C8/10
Borduri prefabricate
Element de educare caini-Colac
Element de educare caini-Tunel
Element de educare caini-Slalom
Element de educare caini-Element de catarare
Element de educare caini-Panou pungi
Panou gard lemn 1.6m

mc
mc
mc
mc
mc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc

712.00
712.00
142.40
85.44
444.00
296.00
5.00
2.00
8.00
1.00
2.00
185.00

24.00
20.00
20.00
285.00
320.00
36.00
430.00
753.00
387.00
14,590.00
450.00
670.00

17,088.00
14,240.00
2,848.00
24,350.40
142,080.00
10,656.00
2,150.00
1,506.00
3,096.00
14,590.00
900.00
123,950.00

3,983.77
3,319.81
663.96
5,676.88
33,123.51
2,484.26
501.24
351.10
721.78
3,401.41
209.82
28,896.82

3,246.72
2,705.60
541.12
4,626.58
26,995.20
2,024.64
408.50
286.14
588.24
2,772.10
171.00
23,550.50

20,334.72
16,945.60
3,389.12
28,976.98
169,075.20
12,680.64
2,558.50
1,792.14
3,684.24
17,362.10
1,071.00
147,500.50

4,740.69
3,950.58
790.12
6,755.48
39,416.98
2,956.27
596.47
417.81
858.92
4,047.68
249.69
34,387.21

Spatiu de recreere - zona Fitness


Decapare strat vegetal
Pregatire sol in vederea plantarii
Semanare Gazon
Element de fitness - Banda alergare
Element de fitness - bicicleta fitness tip 1
Element de fitness - statie dubla ramat piept
Element de fitness - presa picioare
Element de fitness - syatie dubla alergare cross
Element de fitness - masina antrenament gen ski
Element de fitness - aparat genoflexiu

mp
mp
mp
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc

500.00
500.00
500.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

12.00
12.00
18.00
7,856.00
6,889.00
12,470.00
10,320.00
11,395.00
5,590.00
11,025.00

149,944.00
6,000.00
6,000.00
9,000.00
15,712.00
13,778.00
12,470.00
10,320.00
11,395.00
5,590.00
11,025.00

34,956.87
1,398.80
1,398.80
2,098.20
3,662.98
3,212.10
2,907.17
2,405.93
2,656.55
1,303.21
2,570.29

28,489.36
1,140.00
1,140.00
1,710.00
2,985.28
2,617.82
2,369.30
1,960.80
2,165.05
1,062.10
2,094.75

178,433.36
7,140.00
7,140.00
10,710.00
18,697.28
16,395.82
14,839.30
12,280.80
13,560.05
6,652.10
13,119.75

41,598.68
1,664.57
1,664.57
2,496.85
4,358.95
3,822.40
3,459.53
2,863.06
3,161.29
1,550.82
3,058.64

Element de fitness
Element de fitness
Element de fitness
Element de fitness
Element de fitness

bara suspensie
spalier oblic
bare orizontale
bare paralele
parcurs obstacole

buc
buc
buc
buc
buc

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

12,216.00
10,724.00
5,693.00
6,261.00
13,760.00

12,216.00
10,724.00
5,693.00
6,261.00
13,760.00

2,847.95
2,500.12
1,327.23
1,459.64
3,207.91

2,321.04
2,037.56
1,081.67
1,189.59
2,614.40

14,537.04
12,761.56
6,774.67
7,450.59
16,374.40

3,389.06
2,975.14
1,579.40
1,736.98
3,817.41

4
1
2
3
5
7
8
9
10
11
12
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
5
7
4

Piste Biciclete/Role
Excavatii in teren uscat
Umplutura si compactare pamant
Strat de balast 20cm
Strat de balast stabilizat cu ciment
Strat de uzura BAPC 16
Strat de legatura ABPC31
Borduri prefabricate
Beton C8/10
Marcare cu material termo-plastic
Geotextil
Element parcurs bicileta - WOOPS
Element parcurs bicileta - TABLE
Element parcurs bicileta - PYRAMIDE
Element parcurs bicileta - SPINE
Element parcurs bicileta - SATELITE JCG
Element parcurs bicileta - PENTE
Element parcurs bicileta - FUN BRIDGE
Element parcurs bicicleta-Limitator viteza
Element parcurs bicicleta-Suport bicicleta

mc
mc
mc
mc
mp
mp
buc
mc
mp
mp
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc

7,820.00
8,758.40
625.60
312.80
3,128.00
3,128.00
1,564.00
38.00
3,128.00
3,128.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
3.00
3.00

24.00
20.00
90.00
220.00
41.00
3.00
36.00
320.00
65.00
5.00
4,580.00
6,429.00
13,008.00
7,396.00
5,642.00
5,220.00
10,397.00
6,500.00
3,400.00

995,396.00
187,680.00
175,168.00
56,304.00
68,816.00
128,248.00
9,384.00
56,304.00
12,160.00
203,320.00
15,640.00
4,580.00
6,429.00
13,008.00
7,396.00
5,642.00
5,220.00
10,397.00
19,500.00
10,200.00

232,059.50
43,754.37
40,837.41
13,126.31
16,043.27
29,898.82
2,187.72
13,126.31
2,834.90
47,400.57
3,646.20
1,067.75
1,498.81
3,032.59
1,724.25
1,315.34
1,216.95
2,423.88
4,546.09
2,377.95

189,125.24
35,659.20
33,281.92
10,697.76
13,075.04
24,367.12
1,782.96
10,697.76
2,310.40
38,630.80
2,971.60
870.20
1,221.51
2,471.52
1,405.24
1,071.98
991.80
1,975.43
3,705.00
1,938.00

1,184,521.24
223,339.20
208,449.92
67,001.76
81,891.04
152,615.12
11,166.96
67,001.76
14,470.40
241,950.80
18,611.60
5,450.20
7,650.51
15,479.52
8,801.24
6,713.98
6,211.80
12,372.43
23,205.00
12,138.00

276,150.80
52,067.70
48,596.52
15,620.31
19,091.49
35,579.60
2,603.39
15,620.31
3,373.53
56,406.68
4,338.98
1,270.62
1,783.59
3,608.78
2,051.86
1,565.25
1,448.17
2,884.42
5,409.85
2,829.77

12
1
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Spatiu de recreere - Zona skatepark


Decapare strat vegetal
Strat de balast 20cm
Strat de balast stabilizat cu ciment
Borduri prefabricate
Beton C8/10
Suprafata Sintetica Dura
Element Skatepark - Death Box&Bauer Box
Element Skatepark - Ollie Box
Element Skatepark - Quarter Pipe QP 12
Element Skatepark - Jump Ramp 60
Element Skatepark - Rails

mp
mc
mc
buc
mc
mp
buc
buc
buc
buc
buc

933.00
186.60
93.30
130.00
93.30
780.00
1.00
2.00
2.00
2.00
2.00

12.00
90.00
220.00
36.00
320.00
230.00
48,160.00
13,760.00
33,420.00
5,986.00
2,967.00

422,878.00
11,196.00
16,794.00
20,526.00
4,680.00
29,856.00
179,400.00
48,160.00
27,520.00
66,840.00
11,972.00
5,934.00

98,586.75
2,610.16
3,915.23
4,785.28
1,091.06
6,960.41
41,824.03
11,227.68
6,415.82
15,582.60
2,791.07
1,383.41

80,346.82
2,127.24
3,190.86
3,899.94
889.20
5,672.64
34,086.00
9,150.40
5,228.80
12,699.60
2,274.68
1,127.46

503,224.82
13,323.24
19,984.86
24,425.94
5,569.20
35,528.64
213,486.00
57,310.40
32,748.80
79,539.60
14,246.68
7,061.46

117,318.23
3,106.08
4,659.13
5,694.49
1,298.36
8,282.89
49,770.60
13,360.94
7,634.82
18,543.29
3,321.37
1,646.26

Spatiu de recreere -Terenuri multisport


Decapare strat vegetal
Compactare si nivelare dupa scarificare
Strat de balast 20cm
Beton C8/10
Strat de uzura BAPC 16
Strat de legatura ABPC31
Tartan sportiv multisport 4,5 prefabricat si vulcanizat

mp
mp
mc
mc
mp
mp
mp

2,090.00
2,090.00
418.00
209.00
2,090.00
2,090.00
2,090.00

12.00
8.00
90.00
320.00
41.00
3.00
150.00

551,760.00
25,080.00
16,720.00
37,620.00
66,880.00
85,690.00
6,270.00
313,500.00

128,633.38
5,846.97
3,897.98
8,770.46
15,591.92
19,977.15
1,461.74
73,087.15

104,834.40
4,765.20
3,176.80
7,147.80
12,707.20
16,281.10
1,191.30
59,565.00

656,594.40
29,845.20
19,896.80
44,767.80
79,587.20
101,971.10
7,461.30
373,065.00

153,073.72
6,957.90
4,638.60
10,436.84
18,554.39
23,772.81
1,739.47
86,973.70

418,806.58
1,028.12
198,279.48
99,788.32
60,428.03
48,400.00
10,882.64

341,321.50
837.90
161,595.00
81,326.08
49,248.00
39,445.32
8,869.20

2,137,750.46
5,247.90
1,012,095.00
509,358.08
308,448.00
247,052.28
55,549.20

498,379.83
1,223.46
235,952.58
118,748.10
71,909.36
57,596.00
12,950.34

193,201.82
391.66
50,356.69
21,772.00

157,456.78
319.20
41,040.00
17,743.87

986,176.66
1,999.20
257,040.00
111,132.67

229,910.17
466.08
59,924.46
25,908.68

#REF!
16
Spatiu recreere - zona odihna si recreere adulti acoperita
17
Sapatura pentru fundare
Armaturi din otel beton
Beton armat
Confectii metalice
Acoperire panouri wood plastic composit
17
Mese tenis de masa
16
17

Spatiu recreere - zona mese de sah - foisoare


Sapatura pentru fundare
Armaturi din otel beton
Beton armat

mp
tone
mc
kg
mp
buc

630.00
189.00
704.00
10,800.00
400.00
8.00

7.00
4,500.00
608.00
24.00
519.02
5,835.00

1,796,428.96
4,410.00
850,500.00
428,032.00
259,200.00
207,606.96
46,680.00

mp
tone
mc

240.00
48.00
153.60

7.00
4,500.00
608.00

828,719.88
1,680.00
216,000.00
93,388.80

Confectii metalice
Acoperire panouri wood plastic composit
#REF! Masa cu banchete sah
17
#REF!
#REF! Spatiu recreere - zona belvedere pod L=9m
Sapatura cu adancimea mai mica de H=4.00m
Armaturi din otel beton
Beton C8/10
Beton C25/30
Suprastructura pod L=9m

kg
mp
buc

3,600.00
752.00
10.00

24.00
519.02
4,095.00
-

86,400.00
390,301.08
40,950.00
-

20,142.68
90,992.00
9,546.79
-

16,416.00
74,157.21
7,780.50
-

102,816.00
464,458.29
48,730.50
-

23,969.79
108,280.48
11,360.68
-

mc
tone
mc
mc
buc

104.00
10.00
4.00
90.00
2.00

33.00
4,500.00
320.00
480.00
246,640.50
-

586,193.00
3,432.00
45,000.00
1,280.00
43,200.00
493,281.00
-

136,660.84
800.11
10,490.98
298.41
10,071.34
115,000.00
-

111,376.67
652.08
8,550.00
243.20
8,208.00
93,723.39
-

697,569.67
4,084.08
53,550.00
1,523.20
51,408.00
587,004.39
-

162,626.40
952.13
12,484.26
355.11
11,984.89
136,850.00
-

112,088.11
407.75
5,245.49
149.21
5,035.67
101,250.00
2,663,016.24
1,154.01
199,328.58
298.41
15,107.01
95,875.88
449,713.25
27,442.65
98,054.74
27,493.64
48,193.34
41,963.91
3,671.84
538,718.99
1,116,000.00

91,350.24
332.31
4,275.00
121.60
4,104.00
82,517.33
2,170,320.95
940.50
162,450.00
243.20
12,312.00
78,137.50
366,510.00
22,365.38
79,913.24
22,406.93
39,276.90
34,200.00
2,992.50
439,048.44
909,524.38

572,140.99
2,081.31
26,775.00
761.60
25,704.00
516,819.08
13,593,062.80
5,890.50
1,017,450.00
1,523.20
77,112.00
489,387.50
2,295,510.00
140,077.88
500,509.24
140,338.13
245,997.40
214,200.00
18,742.50
2,749,829.69
5,696,494.78

133,384.85
485.22
6,242.13
177.55
5,992.45
120,487.50
3,168,989.32
1,373.27
237,201.01
355.11
17,977.34
114,092.30
535,158.76
32,656.75
116,685.14
32,717.43
57,350.07
49,937.05
4,369.49
641,075.60
1,328,040.00

1
2
3
4
5
6

Spatiu recreere - zona belvedere pod L=15m


Sapatura cu adancimea mai mica de H=4.00m
Armaturi din otel beton
Beton C8/10
Beton C25/30
Suprastructura pod L=15m

mc
tone
mc
mc
buc

53.00
5.00
2.00
45.00
1.00

33.00
4,500.00
320.00
480.00
434,301.75
-

1
2
3
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
6

Spatiu recreere - zona belvedere pasarela


Sapatura cu adancimea mai mica de H=4.00m
Armaturi din otel beton
Beton C8/10
Beton C25/30
Beton C35/45
Cabluri pentru hobane
Cofraje plane pentru suprastructura
Hidroizolatie suprastructura
Calea pe pod- Asfalt turnat in doua straturi (3+4cm)
Parapeti combinati
Rosturi de dilatatie Dlmax =100 mm
Deflectori metalici de deviere cabluri
Tabliere metalice, din OL 52 EP, sudate
Suprastructura pasarela suspendata

mc
tone
mc
mc
mc
m
mp
mc
mp
mp
m
tone
tone
buc

150.00
190.00
4.00
135.00
700.00
300.00
1,875.00
1,738.00
1,580.00
350.00
30.00
2.00
718.75
1.00

33.00
4,500.00
320.00
480.00
587.50
6,430.00
62.78
242.00
74.64
590.63
6,000.00
7,875.00
3,215.00
4,786,970.40

480,790.75
1,749.00
22,500.00
640.00
21,600.00
434,301.75
11,422,741.85
4,950.00
855,000.00
1,280.00
64,800.00
411,250.00
1,929,000.00
117,712.50
420,596.00
117,931.20
206,720.50
180,000.00
15,750.00
2,310,781.25
4,786,970.40

Banci
Decapare strat vegetal
Sapatura pentru fundare
Cofraje
Banca dublu picior fara spatar
Beton C8/10
Fundatie banca monopicior cu prezoane
Banca Monopicior simpla

mp
mc
mp
buc
mc
buc
buc

480.00
384.00
72.00
25.00
2.25
295.00
295.00

12.00
46.00
80.00
1,230.00
320.00
1,120.00
2,850.00

1,231,804.00
5,760.00
17,664.00
5,760.00
30,750.00
720.00
330,400.00
840,750.00

287,173.96
1,342.85
4,118.06
1,342.85
7,168.83
167.86
77,027.09
196,006.43

234,042.76
1,094.40
3,356.16
1,094.40
5,842.50
136.80
62,776.00
159,742.50

1,465,846.76
6,854.40
21,020.16
6,854.40
36,592.50
856.80
393,176.00
1,000,492.50

341,737.02
1,597.99
4,900.49
1,597.99
8,530.91
199.75
91,662.24
233,247.66

Cosuri de gunoi
Decapare strat vegetal
Sapatura pentru fundare
Beton C8/10
Cos de gunoi metalic imbracat in lemn cu ecosortare

mp
mc
mc
buc

367.50
294.00
55.13
245.00

12.00
46.00
380.00
1,190.00

330,431.50
4,410.00
13,524.00
20,947.50
291,550.00

77,034.43
1,028.12
3,152.89
4,883.55
67,969.88

62,781.99
837.90
2,569.56
3,980.03
55,394.50

393,213.49
5,247.90
16,093.56
24,927.53
346,944.50

91,670.98
1,223.46
3,751.94
5,811.42
80,884.16

Info Chioscuri
Decapare strat vegetal
Sapatura pentru fundare
Beton C12/15
Computer Infochiosc inclusiv licenta si soft specializat
Infochiosc

mp
mp
mc
buc
buc

6.00
1.80
1.98
2.00
2.00

12.00
7.00
380.00
35,200.00
13,200.00

97,637.00
72.00
12.60
752.40
70,400.00
26,400.00

22,762.39
16.79
2.94
175.41
16,412.55
6,154.71

18,551.03
13.68
2.39
142.96
13,376.00
5,016.00

116,188.03
85.68
14.99
895.36
83,776.00
31,416.00

27,087.25
19.97
3.50
208.74
19,530.94
7,324.10

7,143.20

1,665.31

1,357.21

8,500.41

1,981.72

Panouri Informative

Decapare strat vegetal


Sapatura pentru fundare
Beton C12/15
Panou Informativ

mp
mp
mc
buc

2.00
1.60
1.60
2.00

12.00
7.00
380.00
3,250.00
-

Grupuri Sanitare Ecologice


Decapare strat vegetal
Sapatura pentru fundare
Beton C12/15
Toaleta ecologica

mp
mc
mc
buc

18.00
14.40
2.70
12.00

12.00
46.00
380.00
8,500.00
-

1
IZOLATII
1
2
3
4
5
INSTALATII ELECTRICE
1
2
3
4
5
INSTALATII SANITARE
1
2
3
4
5
INSTALTII DE INCALZIRE, VENTILARE, CLIMATIZARE, PSI, RADIO-TV, INTRANET
1
2
3
4
5
INSTALATII ALIMENTARE CU GAZE NATURALE
1
2
3
4
INSTALATII DE TELECOMUNICATII
1
2
3
4
TOTAL I

24.00
11.20
608.00
6,500.00
103,904.40
216.00
662.40
1,026.00
102,000.00
-

5.60
2.61
141.74
1,515.36
24,223.53
50.36
154.43
239.19
23,779.55
-

4.56
2.13
115.52
1,235.00
19,741.84
41.04
125.86
194.94
19,380.00
-

28.56
13.33
723.52
7,735.00
123,646.24
257.04
788.26
1,220.94
121,380.00
-

6.66
3.11
168.68
1,803.28
28,826.00
59.92
183.77
284.64
28,297.66
-

31,065,352.42

7,242,353.81

5,902,416.96

36,967,769.38

8,618,401.03

II - MONTAJ
Montaj utilaje si echipamente tehnologice
-

TOTAL II
III - PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice

Utilaje si echipamente de transport

Dotari
TOTAL III

Proiectant:

Investitor: Sector 6, Bucuresti


Actiune:
001 - Modernizarea arhitecturala si peisagistica a parcului Drumul Taberei in Sector 6, Bucuresti
Obiect:
004 - Amenajari Spatii Verzi si Plantari
Modernizarea arhitecturala si peisagistica a parcului Drumul Taberei
Deviz Actiune 001:

Modernizarea arhitecturala si peisagistica a parcului Drumul Taberei


Deviz Obiecte - Evaluari
1 Euro =

4.2894 Lei la data de:

23.10.2009

Valoare LEI / EURO

Nr. crt.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

Pret unitar (fara


TVA)

I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII


TERASAMENTE
1
2
CONSTRUCTII: REZISTENTA SI ARHITECTURA
1
Semanare Gazon
1
Pregatire sol in vederea plantarii
5
Semanare Gazon
9
Ingrasamant natural
10
2
Plantari Arbori
1
Decapare strat vegetal
2
Sapatura pentru plantare
3
Strat de balast drenaj
4
Pamant vegetal plantare
5
Ancorare arbori
7
Tei, tilia platyphyllos 16-18/300/2tr
8
Gladita, gleditsa triacanthos 20-25/300/2tr
12
Frasin, fraxinus excelsior 16-18/300/2tr
17
Paltin argintium, acer saccharium 16-18/3tr
18
Jugastru, acer campestre 16-18/3tr
19
Paltin de camp, acer platanoides 16-18/3tr
20
Anin negru, alnus glutinosa 13-18/3tr
21
Taxus bacata 150-176/3tr
22
Pin negru, pinus nigra 225-250/2tr
23
Stejar rosu american, quercus rubra 15-20/300/2tr
25
Acer Platanoides Crimson King
26
Ginkgo biloba 15-20/20/2tr
32
Albizzia Julibrisin
33
Abies Concolor
Betula Pendula
Grilaj metalic
Toaletare copaci
3
Plantari Arbusti
1
Decapare strat vegetal

Valoare (fara TVA)


RON
Euro
6

mp
mp
kg

35,880.00
35,880.00
10,500.00

12.00
18.00
4.24

mp
mc
mc
mc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc

600.00
480.00
60.00
420.00
400.00
50.00
30.00
25.00
38.00
30.00
20.00
15.00
10.00
15.00
25.00
60.00
7.00
10.00
15.00
50.00
10.00
450.00

12.00
25.00
120.00
55.00
85.00
1,376.00
1,376.00
1,032.00
1,892.00
1,376.00
1,720.00
860.00
1,204.00
1,032.00
1,720.00
1,040.00
2,614.40
1,210.00
1,180.00
960.00
2,500.00
245.00

mp

237.50

12.00

2,068,505.98
1,120,947.30
430,560.00
645,840.00
44,547.30
744,126.80
7,200.00
12,000.00
7,200.00
23,100.00
34,000.00
68,800.00
41,280.00
25,800.00
71,896.00
41,280.00
34,400.00
12,900.00
12,040.00
15,480.00
43,000.00
62,400.00
18,300.80
12,100.00
17,700.00
48,000.00
25,000.00
110,250.00
102,421.88
2,850.00

482,236.67
261,329.63
100,377.68
150,566.51
10,385.44
173,480.39
1,678.56
2,797.59
1,678.56
5,385.37
7,926.52
16,039.54
9,623.72
6,014.83
16,761.32
9,623.72
8,019.77
3,007.41
2,806.92
3,608.90
10,024.71
14,547.49
4,266.52
2,820.91
4,126.45
11,190.38
5,828.32
25,702.90
23,877.90
664.43

TVA
RON
8

393,016.14
212,979.99
81,806.40
122,709.60
8,463.99
141,384.09
1,368.00
2,280.00
1,368.00
4,389.00
6,460.00
13,072.00
7,843.20
4,902.00
13,660.24
7,843.20
6,536.00
2,451.00
2,287.60
2,941.20
8,170.00
11,856.00
3,477.15
2,299.00
3,363.00
9,120.00
4,750.00
20,947.50
19,460.16
541.50

Valoare (inclusiv TVA)


RON
Euro
9

2,461,522.11
1,333,927.29
512,366.40
768,549.60
53,011.29
885,510.89
8,568.00
14,280.00
8,568.00
27,489.00
40,460.00
81,872.00
49,123.20
30,702.00
85,556.24
49,123.20
40,936.00
15,351.00
14,327.60
18,421.20
51,170.00
74,256.00
21,777.95
14,399.00
21,063.00
57,120.00
29,750.00
131,197.50
121,882.03
3,391.50

10

573,861.64
310,982.26
119,449.43
179,174.15
12,358.67
206,441.67
1,997.48
3,329.14
1,997.48
6,408.59
9,432.55
19,087.05
11,452.23
7,157.64
19,945.97
11,452.23
9,543.53
3,578.82
3,340.23
4,294.59
11,929.41
17,311.51
5,077.16
3,356.88
4,910.48
13,316.55
6,935.70
30,586.45
28,414.70
790.67

2
Sapatura pentru plantare
3
Strat de balast drenaj
4
Pamant vegetal plantare
6
Arbusti
4
Plantari Plante Florale si Plante exotice
3
Pamant vegetal plantare
4
Plante florale
#REF! Plante exotice
IZOLATII
1
2
3
10
INSTALATII ELECTRICE
1
2
3
4
10
INSTALATII SANITARE
1
2
3
4
INSTALTII DE INCALZIRE, VENTILARE, CLIMATIZARE, PSI, RADIO-TV, INTRANET
1
2
3
4
INSTALATII ALIMENTARE CU GAZE NATURALE
1
2
3
4
INSTALATII DE TELECOMUNICATII
1
2
3
TOTAL I

mc
mc
mc
buc

47.50
11.88
35.63
950.00

25.00
120.00
55.00
100.00

mc
buc
buc

82.00
1,640.00
460

55.00
35.00
85.00
-

1,187.50
1,425.00
1,959.38
95,000.00
101,010.00
4,510.00
57,400.00
39,100.00
2,068,505.98

276.85
332.21
456.79
22,147.62
23,548.75
1,051.43
13,381.82
9,115.49
482,236.67

225.63
270.75
372.28
18,050.00
19,191.90
856.90
10,906.00
7,429.00
393,016.14

1,413.13
1,695.75
2,331.66
113,050.00
120,201.90
5,366.90
68,306.00
46,529.00
2,461,522.11

329.45
395.34
543.59
26,355.67
28,023.01
1,251.20
15,924.37
10,847.44
573,861.64

II - MONTAJ
Montaj utilaje si echipamente tehnologice
TOTAL II
III - PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice
Utilaje si echipamente de transport
Dotari
TOTAL III

Proiectant:
1
1

S-ar putea să vă placă și