Sunteți pe pagina 1din 16

ACT ADITIONAL NR.

1
La regulamentul Campaniei Promotionale PROMOTIA

Organizatorul Campaniei Promotionale PROMOTIA, Societatea MULLER DAIRY RO S.R.L., cu sediul n Sos.
Alexandriei, nr.60, Corp A, etajul 1, Bragadiru, Ilfov, 077025, nregistrat la Registrul Comertului cu
nr.J23/2584/21.08.2008, avand codul de identificare fiscala RO 22223879, hotaraste sa realizeze modificari la
Regulamentul Oficial al Concursului, ce constau in:
1. Se completeaza regulamentul cu Anexa 1, ce contine produsele participante la promotie.
2. Se modifica continutul articolelor 5.5.9, 5.5.10 si 5.5.11, noul continut al acestora devenind:
"5.5.9 In cadrul tragerilor la sorti, se vor extrage un castigator si 2(doua)rezerve. Se va apela la rezerve in
cazul in care, din motive independente de vointa Organizatorului,
Organizatorul nu poate lua legatura cu
Participantul extras castigator in termen de 5
(cinci) zile lucratoare sau nu este validat din cauza nerespectarii
a cel putin uneia dintre prevederile prezentului Regulament. Se va apela la rezerve in ordinea in care acestea au
fost extrase. Daca nu vor putea fi contactate nici rezervele, Organizatorul va anula
atribuirea premiului
pentru ziua respectiva si nu va mai acorda respectivul premiu.
5.5.10 Organizatorul nu va acorda nicio despagubire in bani sau alte beneficii Participantilor carora li s-a
alocat vreun premiu si nu indeplinesc conditiile de validare si nici celor care nu au putut fi contactati telefonic pentru
validarea premiului si expedierea acestuia.
5.5.11 Castigatorii premiilor acordate prin tragere la sorti vor fi afisati pe pagina
www.promotia.muller.com.ro pe masura validarii acestora, in cel mult 5 zile de la

validare."

Toate celelalte prevederi ale regulamentului raman neschimbate.

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE PROMOTIA!


1 octombrie 15 noiembrie 2016

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI. DURATA.


1.1

Organizatorul acestei campanii promotionale (denumita in cele ce urmeaza Campania) este


societatea MULLER DAIRY RO S.R.L., cu sediul n Sos. Alexandriei, nr.60, Corp A, etajul 1,
Bragadiru, Ilfov, 077025, nregistrat la Registrul Comertului cu nr. J23/2584/21.08.2008, avand
codul de identificare fiscala RO 22223879, cont nr. RO32RZBR 0000 0600 0956 0719, deschis la
Raiffeisen Bank SA, reprezentata prin Tzafrir Granat, director general (denumit in cele ce urmeaza
Organizator).

1.2

Campania promotionala se va derula in conformitate cu prezentul Regulament, la nivel national,


in perioada 1 octombrie 15 noiembrie 2016.

1.3

Regulamentul este disponibil n mod gratuit oricarui solicitant, pe durata Campaniei, prin
publicarea acestuia la urmatoarele adrese web: https://www.facebook.com/MullerRomania si
www.promotia.muller.com.ro.

1.4

Organizatorul si rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe durata Campaniei, urmand ca


asemenea modificari sa intre n vigoare numai dupa publicarea prealabila a acestora, pe site-ul
mai sus mentionat.

SECTIUNEA 2. DREPTUL DE PARTICIPARE. PRODUSELE PARTICIPANTE.


2.1. La aceasta Campanie poate participa orice persoana fizica, cu domiciliul in Romania, cu varsta de
peste 18 ani, cu exceptia angajatilor Organizatorului, precum si a rudelor acestora (pana la gradul
al doilea, inclusiv), ai agentiilor si ai oricaror alte persoane juridice implicate in organizarea si
derularea Campaniei.
2.2. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii in
cadrul Campaniei, incalcand prevederile prezentului Regulament, Organizatorul are dreptul de a
cere restituirea premiului astfel castigat si de a actiona in instanta respectivele persoane, atat prin
actiuni civile, cat si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate.
2.3. Prin prezentul Regulament o persoana poate castiga un singur premiu in cadrul tragerii la sorti
realizata in cadrul Campaniei, dar poate castiga oricate premii garantate ii permite valoarea
insumata a produselor achizitionate participante la Campanie, aceasta valoare fiind limitata la la
100 lei pe zi.
2.4. Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a
acestui Regulament.
2.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Campanie ce se efectueaza prin
incalcarea prezentului Regulament.
2.6. La Campanie participa toate produsele comercializare de catre societatea MULLER DAIRY RO
S.R.L. specificate in Anexa 1.
2.7. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea participantului in cauza din Campanie, fara
a fi necesara vreo notificare sau informare prealabila a acestuia.
2.8. De la data incheierii Campaniei, respectiv 15 noiembrie 2016, ora 23.59, pentru achizitia de
Produse participante in Campanie nu se mai acorda produse gratuite si nici sansa participarii la
vreo tragere la sorti.

SECTIUNEA 3. DESCRIEREA CAMPANIEI.


Persoanele care pot participa la Campanie si aleg sa beneficieze de inregistrarea la aceasta, vor fi
denumite in continuare Participanti, iar acestia trebuie sa indeplineasca urmatorii pasi pentru a se
inscrie in cadrul Campaniei:
3.1

Sa achizitioneze orice produse comercializate de catre MULLER DAIRY RO SRL, cu un bon fiscal,
din orice structura de vanzare de pe teritoriul Romaniei, in perioada Campaniei. Achizitia este
demonstrata prin bonul fiscal avand o data din perioada Campaniei. Bon fiscal trebuie pastrat
pentru revendicarea oricarui premiu din cadrul Campaniei.

3.2

Sa se inregistreze pe pagina www.muller.com.ro, sectiunea Concurs sau direct in pagina


www.promotia.muller.com.ro si sa insereze datele bonului/bonurilor fiscale cu care doreste sa
participe la Campanie. Cei care doresc sa participe la Campanie pot intra pe site sa-si creeze un

cont personal sau sa valideze cu datele personale un cont deja inregistrat (Daca au participat
anterior la alte campanii organizate de Muller Dairy Ro SRL si au creat in cadrul acestora un cont
pe pagina www.muller.com.ro sau www.uberexperienta.muller.com.ro. Dac au uitat datele de
logare, pot recurge la ajutorul Mi-am uitat parola sau se pot nscrie cu un cont nou.
3.3

Cei care doresc sa participe la Campanie au si optiunea de a se loga cu conturile lor de Facebook.
Pentru aceasta optiune trebuie sa se asigure ca profilul lor este public sau sa-l seteze astfel si ca
datele de identificare sunt cele reale. In cazul in care profilul de Facebook nu contine date de
identificare reale, participantii nu vor putea intra in posesia premiilor.

3.4

Dupa logarea in sectiunea de concurs Participantii vor introduce in spatiile indicate valoarea
totala a produselor participante inscrisa pe bonul fiscal, numarul de produse Muller aflate pe
bonul fiscal, vor selecta structura de vanzare de unde au achizitionat produsul/produsele, seria si
data bonului fiscal. Pentru validarea bonului fiscal Participantii vor incarca o fotografie lizibila si
completa a acestuia (inclusiv in format scanat).

3.5

In urma introducerii valorii sumei totale a produselor participante, asa cum reiese din bonul
fiscal, sistemul va aloca valoarea acestuia, cu respectarea valorii maxime zilnice de 100 lei, pe
urmatoarele categorii de premii/sanse:

Pentru primii douazeci (20) lei din valoarea produselor inscrise pe bonul fiscal,
Participantul va castiga dreptul de a primi un colier cu 2 pandantive la alegere;

Pentru fiecare din urmatorii cinci (5) lei din valoarea produselor inscrise pe bonul fiscal,
Participantul va castiga dreptul de a primi un pandantiv din 20 de modele puse la dispozitie;

O sansa la atribuirea unuia din premiile zilnice oferite prin tragere la sorti cu mentiunea ca
un participant care a castigat un premiu zilnic nu mai beneficiaza de sansa pentru tragerea
la sorti la celelalte extrageri de premii zilnice.

3.6

Fiecare bon fiscal continand produse Muller introdus ofer o ans la tragerile la sori zilnice,
indiferent de valoarea produselor Muller, de numrul de produse participante inscrise pe bon sau
de articolele gratuite primite.

3.7

Pot fi introduse doar bonurile fiscale a cror dat se ncadreaz n perioada de desfurare a
campaniei: 1 octombrie-15 noiembrie 2016.

3.8

Un participant poate nscrie bonuri fiscale in valoare maxima de 100 RON pe zi produse
participante.

3.9

O adresa de e-mail nu poate fi folosita pentru crearea mai multor conturi.

3.10 In cadrul prezentei Campanii, unei adrese de e-mail ii va fi asociat numarul de telefon al
Participantului inregistrat cu acel e-mail. In cazul in care un Participant creaza mai multe conturi
cu adrese de e-mail diferite, alocand acelasi numar de telefon, se va considera valid doar primul
cont deschis. Celelalte conturi vor fi blocate de sistem.
3.11 In contul fiecarui Participant, in sectiunea Contul meu, se vor acumula:
- valoarea produselor participante achizitionate in perioada Campaniei, indiferent de
numarul de bonuri fiscale introduse sau de valoarea acestora, fara insa ca valoarea
maxima sa depaseasca 100 lei/zi;
- sansele la castigarea premilor zilnice.

SECTIUNEA 4. PREMIILE PROMOTIEI.


Premiile oferite in cadrul acestei Campanii sunt:
4.1 PREMII OFERITE PRIN TRAGERE LA SORTI.
Premiul Zilnic: EXPERIENTA MULLER o experienta la alegere in valoare de 1.000 de lei, care se
acorda prin tragere la sorti, in baza bonurilor fiscale introduse intr-o zi intre orele 00:00 si 23:59.

4.2

4.1.1

Pentru a acumula o sansa in tragerea la sorti pentru premiul zilnic, Participantii trebuie sa
introduca minim 1 bon fiscal valid pe pagina www.promotia.muller.com.ro, in sectiunea
de concurs. Fiecare bon fiscal in plus reprezenta o (1) sansa aditionala.

4.1.2

Sansele pentru acest premiu zilnic se reseteaza in fiecare zi. Astfel sunt valabile doar
bonurile introduse in ziua pentru care se organizeaza extragerea. Sansele oferite de bonuri
nu se cumuleaza de la o zi la alta.

4.1.3

Participantii pot alege ce tip de experienta si-ar dori, alegand o imagine cu titlu de
prezentare dintre cele puse la dispozitie de catre Organizator pe pagina
www.promotia.muller.com.ro, imagine care poate fi impartasita cu un prieten prin e-mail
sau pe Facebook. Astfel, participantul poate invita alti participanti in Campanie, insa
aceasta actiune nu va afecta de niciun fel valoarea sau sansele la premiu oferit. Pozele vor
fi doar cu titlu de prezentare.

4.1.4

Dupa extragerea castigatorului zilnic, acesta va fi contactat de catre Organizator, pentru a


intra in posesia premiului. Acesta va fi un voucher valoric in suma de 1.000 de lei, ce va
putea fi folosit exclusiv pentru achizitionarea serviciilor oferite de societatea Transilvania
Live SRL (www.activitati-cadou.ro). Experientele vor putea fi alese din oferta acesteia si
doar cu privire la experiente ce se vor derula pe teritoriul Romaniei.

4.1.5

Participantii pot beneficia singuri de experienta aleasa sau insotiti de una sau mai multe
persoane.

4.1.6

Participantii care vor dori sa acceseze experiente pentru care se solicita adeverinte
medicale sau acte speciale sunt obligati sa si le procure pe cheltuiala proprie.

4.1.7

Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru securitatea castigatorului si a


celor care-l insotesc pentru experientele pe care si le-a ales.

4.1.8

Participantul poate alege sa acceseze una sau mai multe experiente sau pachet de
experiente, dar incadrandu-se in suma de 1.000 de lei, timp de un (1) an de zile de la
intrarea in posesie a voucherului valoric.

4.1.9

Daca experienta aleasa depaseste suma de 1.000 de lei, castigatorul isi poate suplimenta
bugetul experientei din surse proprii.

PREMII OFERITE PARTICIPANTILOR INREGISTRATI IN FUNCTIE DE VALOAREA


ACHIZITIILOR DE PRODUSE PARTICIPANTE INSCRISE PE BONURILE FISCALE.

COLIERUL CU PANDANTIVE la primii 20 de lei acumulati prin achizitia de produse participante,


Participantul va primi un colier personalizat cu 2 pandantive la alegere din 20 de modele puse la
dispozitie. Astfel la acumularea primilor 20 de lei, Participantul va primi un colier in valoare de 10 lei si
2 pandantive in valoare de 5 lei fiecare.
4.2.1

Suplimentar, la fiecare 5 lei, Participantul poate alege un alt pandantiv din cele 20 de
modele ce se vor afla la dispozitia sa.

4.2.2

Participantul poate continua sa adune pandantive, daca doreste, pana la epuizarea valorii
produselor achizitionate, insa nu poate depasi valoarea a 100 lei/zi.

4.2.3

Colierul cu cele 2 pandantive poate fi revendicat numai dupa acumularea a minim 20 de


lei. Personalizarea colierului cu alte pandantive nu se poate efectua daca pentru valoarea
suplimentara de 20 lei a fost apasat butonul Revendica din aplicatie, situatia in care nu
mai poate fi continuata adaugarea pandantivelor, ci doar inceperea personalizarii unuia
nou.

4.2.4

Pentru a obtine in cont un colier, Participantul trebuie sa achizitioneze produse


participante inscrise pe bonul fiscal in valoare de 10 lei, iar pentru un pandantiv produse
participante inscrise pe bonul fiscal in valoare de 5 lei.

4.2.5

Aceste premii se acorda in limita stocului disponibil, la data lansarii Campaniei stocul fiind
format din: 15.000 de coliere si 60.000 de pandantive (3000 din fiecare model; 20 de
modele).

4.2.6

Dupa selectia premiului (colier sau pandantiv), acesta va fi rezervat pentru 10 zile, in
contul Participantului. In cazul in care Participantul nu revendica in decurs de 10 zile
premiul selectat, rezervarea va fi resetata si va trebui reselectata in masura in care se mai
regaseste pe stoc.

4.2.7

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care Participantii


acumuleaza valori in lei necesare castigarii unui premiu, insa acestia nu aleg pe site
premiul dorit sau nu revendica premiul sau rezervarea facuta.

4.2.8

Pe toata durata Campaniei un Participant poate comanda coliere si pandantive in functie


de valoarea produselor participante achizitionate si in limita stocului disponibil.

4.2.9

Dupa ce Participantul isi va personaliza colierul va selecta butonul revendica pentru a


revendica premiul, urmand ca respectivul premiu sa fie scazut din contul sau.

SECTIUNEA 5 : CONDITIILE DE VALIDARE SI ACORDARE A PREMIILOR


INREGISTRAREA BONURILOR FISCALE PE PAGINA
www.promotia.muller.com.ro
5.1 Pentru ca bonul fiscal si inregistarea achizitiei de produse participante in cont sa fie considerate
acceptate, in momentul inregistrarii pe pagina www.promotia.muller.com.ro trebuie indeplinite
simultan urmatoarele conditii:

(a) Cu privire la bon


Sa aiba mentiunea de bon fiscal;
Sa aiba numar alocat automat de casa de marcat electronica a structurii de vanzare de la
care au fost achizitionate produsele participante;
Sa contina denumirea emitentului sau a unei structure de vanzare a emitentului;
Data achizitiei produselor participante inscrisa pe bon sa fie orice data intre 1 octombrie si
15 noiembrie 2016;
Sa aiba mentionata in mod corect denumirea produselor participante si valoarea unitara a
fiecaruia din aceste produse;
Sa se incarce/atasaeze o fotografie lizibila a bonului.

(b) Cu privire la inregistrarea in cont

Valoarea produselor participante achizitionate inregistrate in cont sa corespunda valorii


totale a produselor participante inscris pe bon.

Daca oricare din conditiile mai sus mentionate nu sunt indeplinite conform sau au mai fost operate
anterior inregistrari in baza aceluiasi bon, orice astfel de inregistrare nu va fi procesata sau va fi respinsa
de sistem, fara niciun drept de corectie sau revizuire pentru Participant.
5.2

Revendicarea premiilor promotionale (prime).


5.2.1

In momentul in care un Participant se hotaraste sa intre in posesia colierului cu


pandantive, va apasa butonul revendica. Sistemul ii va pune la dispozitie un formular pe
care Participantul va trebui sa-l completeze cu numele sau complet, adresa completa si
corecta de livrare, data nasterii si numarul de telefon si va verifica corectitudinea
formularului de revendicare precompletat cu nume, prenume, premiul promotional si
imaginea bonului sau a bonurilor in baza carora se face revendicarea.

5.2.2

In cazul in care Participantul foloseste o porecla sau un nume de identificare altul decat
cel real, va trebui sa-l modifice in acest formular de verificare si sa treaca datele complete
si corecte necesare expedierii si livrarii premiului promotional, precum si sa indice ziua si
data nasterii. In cazul in care lipsesc orice date necesare efectuarii expedierii (nume si
prenume, adresa completa) sau date necesare verificarii varstei Participantului,
Participantului nu-i va fi expediat premiul promotional. Daca Participantul se dovedeste a
fi minor atat inregistrarea sa este anulata si stearsa din sistem, fara posibilitatea de
corectie sau revizuire, cat si orice atribuire a vreunui premiu promotional sa a premiilor
extrase prin tragere la sorti. Participantul isi asuma orice risc derivat din indicarea
trunchiata, eronata sau incompleta a datelor de identificare si a celor necesare realizarii
expedierii premiului promotional si/sau a premiului atribuit prin tragere la sorti.

5.2.3

Bonurile incarcate la inregistrarea in cont vor fi listate in ordinea introducerii lor, iar
valoarea acestora va fi cumulata pana la atingerea valorii necesare revendicarii premiilor
promotionale.

5.2.4

In cazul in care un Participant are bonuri mai multe sau in valoare (suma produse
participante din Romania) mai mare decat valoarea premiului revendicat, diferenta acelor
bonuri va fi disponibila Participantului pentru urmatorul premiu promotional. (Ex:
Participantul are pe bonul nr. 1- produse participante in valoare de 7 lei, pe bonul nr. 2
produse participante in valoare de 10 lei si pe bonul nr. 3 produse participante in valoare

de 15 lei, iar premiul ales este in valoare de 25 de lei (un colier si 3 pandantive), atunci
valoarea de 7 lei ramasa pe al treilea bon va fi pastrata in contul participantului pentru
urmatorul premiu promotional selectat).

5.3

5.2.5

Daca un Participant are un bon a carui valoare este mai mare decat necesarul pentru
premiul promotional dorit, valoarea ramasa se va pastra in contul Participantului. (Ex:
Participantul are un bon pe care are produse participante in valoare de 37 de lei, iar
premiul pe care il doreste este in valoare de 30 de lei, atunci cei 7 lei ramasi vor ramane
in cont si vor putea fi utilizati pentru revendicarea unui alt premiu promotional).

5.2.6

Dupa trimiterea tuturor datelor corecte pentru revendicarea premiului promotional,


Participantul urmeaza a fi validat cu respectivul premiu promotional in decurs de 5 (cinci)
zile lucratoare, sau daca numarul de cereri de validare depaseste capacitatea
Organizatorului de procesare, acesta din urma va trimite o instiintare prin email cu privire
la termenele de validare stabilite sau va posta o informare generala pe pagina de web.

Validarea castigatorilor premiilor promotionale (prime).


5.3.1

Pentru ca un Participant sa fie validat ca si castigator al unui premiu promotional acesta


trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:

Sa indeplineasca toate cerintele pentru a obtine drept de participare, conform


Sectiunii 2 din prezentul Regulament;
Sa fi completat correct si complet in aplicatia de pe site toate datele personale in
formularul de revendicare al premiului promotional;
Sa incarce fotografii lizibile si complete ale bonurilor utilizate si informatiile
inregistrate in formular sa se regaseasca intocmai inscrise si pe bon;
Sa aleaga pe site premiul promotional pe care doreste sa il revendice;
Sa acumuleze valoarea in lei (a produselor participante achizitionate) necesara
revendicarii fiecarui premiu promotional dorit.

5.3.2

In cazul in care toate informatiile din formularul de revendicare sunt corecte, iar bonurile
corespund intocmai datelor inscrise in formular, Participantul se considera validat si va
primi o instiintare cu privire la perioada aproximativa a livrarii si denumirea societatii de
curierat.

5.3.3

In cazul in care datele trecute in formular nu sunt valide, cum ar fi porecle in loc de nume,
numere de telefon gresite sau adrese eronate ori incomplete, revendicarea premiului
promotional de catre Participant va fi anulata. Organizatorul va putea opta ca in situatia
anularii revendicarii din astfel de motive in perioada de derulare a Campaniei sa reseteze
valoarea premiului promotional revendicat in sensul de a credita valoarea acestuia in
contul Participantului, fara insa ca aceasta posibilitate sa se transforme intr-o obligatie a
Organizatorului sau in vreun drept al Participantului.

5.3.4

In cazul in care un bon nu este validat, acesta se va marca ca fiind eronat, iar sistemul va
selecta automat un alt bon pentru a completa atribuirea premiului promotional. Daca noul
bon este validat, Participantul va primi o instiintare cu privire la perioada aproximativa a
livrarii si denumirea societatii de curierat. In cazul in care prin procedura de selectare
automata a unuia sau mai multor bonuri nu se intrunesc conditiile de validare,
Participantul va primi o instiintare prin email din partea Organizatorului, iar premiul

promotional va fi resetat in cazul in care nu se regaseste niciun bon valid in contul acestuia.
Situatiile pot fi urmatoarele:

Bonul nu este emis in perioada Campaniei;

Datele inscrise pe bon nu corespund cu datele inscrise de Participant in formularul


de revendicare;

Pe bon nu se regasesc produse participante, partial sau total;

Bonul este ilizibil;

Alte situatii sau erori neprevazute care ar putea impiedica validarea bonului sau a
datelor introduse de catre Participant.
5.3.5

In toate situatiile, Organizatorul va instiinta Participantul prin e-mail despre


erorile/neregularitatile identificate si il va asista prin oferirea de solutii, atunci cand
exista. In acest sens, Organizatorul pune la dispozitia Participantilor un numar de infoline
cu numarul 021 272 32 01, tarif normal, program luni-vineri, 09:00-18:00, cu exceptia
sarbatorilor legale.

5.3.6

In cazul in care suma calculata de catre Participant pe baza valorilor produselor


participante inscrise pe bon este incorecta si nu corespunde sumei din formularul de
revendicare, reprezentantii Organizatorului vor recalcula suma. In cazul in care noua
suma intruneste conditiile de validare, Participantul va primi o instiintare pentru primirea
coletului prin curier, iar daca nu se vor intruni conditiile de validare si nici nu se intrunesc
conditiile art 5.3.4, Participantul va fi instiintat conform art. 5.3.5.

5.3.7

Organizatorii isi rezerva dreptul de a restrictiona participarea pe site a persoanelor care


introduc mai mult de 10 de bonuri incorecte/cu neregularitati, consecutiv, pentru toata
perioada ramasa de desfasurare a Campaniei.

5.3.8

In cazul in care un Participant observa o neconcordanta in procesul de validare sau


trimitere premii, poate apela la numarul de infoline 021 272 32 01 (program luni-vineri,
09:00-18:00, cu exceptia sarbatorilor legale) pentru solutionarea eventualelor probleme
aparute.

5.4 Validarea castigatorilor Premiilor zilnice prin tragere la sorti.


5.4.1

Pentru ca un Participant sa fie validat ca si castigator al premiului zilnic, acesta trebuie sa


indeplineasca simultan urmatoarele conditii:

Sa indeplineasca toate cerintele necesare obtinerii dreptului de participare,


conform Sectiunii 2 din prezentul Regulament;
Sa fi inscris minim un bon de orice valoare in perioada Campaniei;
Numarul de telefon cu care s-a inregistrat in Campanie sa fie activ, personal si sa
permita contactarea Participantului la acest numar de telefon si nu a altor persoane
oricand intr-un interval de 5 (cinci) zile lucratoare de la data desemnarii sale ca si
castigator prin tragere la sorti a unuia din premiile zilnice;
in momentul contactarii telefonice sa fie in masura sa declare nume, prenume, data
nasterii, adresa completa;

5.4.2

5.5

sa expedieze prin fax sau e-mail in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la data
contactarii sale telefonice o copie/fotografie a unui act de identitate valabil pentru
a putea fi validat ca si castigator si pentru a putea intra in posesia premiului;
sa prezinte pentru verificare, bonul original.

In cazul in care oricare dintre Participantii desemnati si validati castigatori nu respecta


termenii mentionati mai sus sau refuza prezentarea dovezii detinerii bonurilor introduse
pe site, atunci Organizatorii poate sa nu-l valideze drept castigator al respectivului premiu
si, fara vreo informare suplimentara, sa valideze derept castigator una dintre rezerve.

Acordarea Premiilor.

Valoarea totala a premiilor promotionale (coliere si pandantive) este de 161.417 lei (fara TVA), iar a
premiilor care se aloca prin tragere la sorti este de 46.000 lei (inclusiv TVA).
5.5.1

Castigatorii premiilor promotionale (coliere si pandantive), a caror date au fost validate,


vor primi o instiintare prin email, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data
revendicarii online a premiului, cu privire la perioada aproximativa a livrarii si denumirea
societatii de curierat.

5.5.2

Dupa validarea datelor, in termen de 7 zile lucratoare, castigatorul va primi un SMS de la


societatea de curierat, prin care va fi informat asupra datei de livrare.

5.5.3

Castigatorii premiilor promotionale vor trebui sa raspunda la apelul telefonic al curierului


si sa fie disponibili pentru livrare, in intervalul de timp agreat cu acesta. In cazul in care
castigatorul nu va fi gasit la adresa in intervalul comuncat si nici nu va raspunde la apelul
telefonic, premiul se va intoarce la Organizator.

5.5.4

Pentru a primi premiul promotional, Participantul trebuie sa se identifice cu cartea de


identitate si astfel sa demonstreze ca datele din formular ii apartin (nume, prenume, serie
si numar de buletin).

5.5.5

Castigatorii premiilor prin tragere la sorti vor fi contactati telefonic in termen de 5 (cinci)
zile lucratoare de la data tragerii la sorti.

5.5.6

Tragerile la sorti presupun folosirea unui program cu distributie aleatorie care va selecta
castigatorii dintr-o baza de date ce contine adresa de mail si numarul de sanse ale fiecarui
Participant.

5.5.7

Vor intra in tragerea la sorti pentru premiile zilnice doar bonurile introduse in ziua
pentru care se face tragerea la sorti, bonuri introduse intre orele 00:00 si 23:59.

5.5.8

Tragerile la sorti vor avea loc in fiecare zi lucratoare, la ora 11:00, pentru bonurile
introduse cu o zi inainte. Pentru zilele de weekend (sambata si duminica), tragerile la
sorti vor avea loc luni, la orele 11:00.

5.5.9

In cadrul tragerilor la sorti, se vor extrage un castigator si 2(doua) rezerve. Se va apela la


rezerve in cazul in care, din motive independente de vointa Organizatorului,
Organizatorul nu poate lua legatura cu Participantul extras castigator in termen de 5
(cinci) zile lucratoare sau nu este validat din cauza nerespectarii a cel putin uneia dintre
prevederile prezentului Regulament. Se va apela la rezerve in ordinea in care acestea au

fost extrase. Daca nu vor putea fi contactate nici rezervele, Organizatorul va anula
atribuirea premiului pentru ziua respectiva si nu va mai acorda respectivul premiu.
Castigatorul isi poate revendica premiul in scris cel mai tarziu la expirarea a 5 (cinci) zile
lucratoare de la data afisarii pe site a castigatorilor, data afisarii fiind realizata in chiar
ziua extragerii sau cel mai tarziu in ziua lucratoare urmatoare acesteia.
5.5.10

Organizatorul nu va acorda nicio despagubire in bani sau alte beneficii Participantilor


carora li s-a alocat vreun premiu si nu indeplinesc conditiile de validare si nici celor care
nu au putut fi contactati telefonic pentru validarea premiului si expedierea acestuia sau
celor care nu si l-au revendicat de la data afisarii pe site a castigatorilor extrasi prin
tragere la sorti.

5.5.11

Castigatorii premiilor acordate prin tragere la sorti vor fi afisati pe pagina


www.promotia.muller.com.ro si pe https://www.facebook.com/MullerRomania pe
masura validarii acestora, data afisarii fiind realizata in chiar ziua extragerii sau cel mai
tarziu in ziua lucratoare urmatoare acesteia.

5.5.12

Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda


contravaloarea lor in bani. In cazul refuzului vreunui castigator de a beneficia de premiu
(prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in
posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres si neechivoc), sau in cazul
imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de
atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.

SECTIUNEA 6: TAXE SI IMPOZITE.


6.1 Fiecare premiu din promovarea produselor/serviciilor ca urmare a practicilor comerciale cu
valoare de pana la 600 lei este neimpozabil. Pentru veniturile din premii superioare valorii de 600
lei Organizatorul va calcula, retine si plati impozitul pe venitul din astfel de premii conform Legii
privind Codul fiscal nr. 227/ 2015.
6.2 Organizatorii nu sunt raspunzatori pentru plata altor impozite si/sau contributii datorate de
beneficiarii veniturilor din premii.

SECTIUNEA 7: FORTA MAJORA.


7.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi
controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului de
a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament, din motive independente de vointa sa.
7.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului
si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea
obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata,
conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice
Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului
de forta majora.

SECTIUNEA 8: LITIGII SI FRAUDE.


8.1 In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie acestea vor fi solutionate
pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in

litigiu vor putea inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente
material si teritorial conform legii in vigoare la aparitia litigiului.
8.2 Eventualele reclamatii legate de desfasurarea Campaniei se vor putea transmite pe durata acesteia,
asa cum este reglementata in prezentul Regulament pe urmatoarea adresa a Organizatorului:
Muller Dairy Ro SRL, Bd. Dimitrie Cantemir 1, Sitraco Center, bloc B2, scara 3, etaj 7, sector 4,
Bucuresti.
8.3 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a
sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei
Campanii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modera si sterge orice comentariu, postare sau
mesaj care contin limbaj licentios, neadecvat sau amenintari la adresa Organizatorului sau a altor
participanti la Campanie.
8.4 Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru eventualele erori de ordin tehnic care tin de
echipamentele Participantilor: conexiunea slaba la internet, probleme ale browserului, probleme
ale furnizorului de internet etc.

SECTIUNEA 9: DIVERSE.
9.1 Prin participarea la Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor
prevederilor, termenilor si conditiilor acestui Regulament.
9.2 Informatiile pe care Participantii le furnizeaza vor fi utilizate doar de Organizator. Orice intrebari,
comentarii, reclamatii in legatura cu aceasta Campanie urmeaza a fi transmise la numarul de
infoline 021 272 32 01, tarif normal, program luni-vineri, 09:00-18:00, cu exceptia sarbatorilor
legale.
9.3 Campania poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie
forta majora si/sau caz fortuit anume in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive
independente de vointa sa, de a continua Campania, dupa anuntarea prealabila a publicului.
9.4 Regulamentul
Campaniei
va
fi
https://www.facebook.com/MullerRomania
www.promotia.muller.com.ro.

publicat
pe
pagina
si
pe
pagina

de
de

Facebook
prezentare

SECTIUNEA 10: PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE.


10.1 Conform Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare
(Legea nr. 677/2001), societatea MULLER DAIRY RO S.R.L, prin intermediul societatii Happy
Digital S.R.L prelucreaza datele cu caracter personal care i sunt dezvaluite de catre Participanti n
vederea participarii la Campanie, cu buna-credinta si cu respectarea drepturilor persoanelor ale
caror date sunt prelucrate si n conformitate cu dispozitiile legale n vigoare si aplica masurile
tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal mpotriva
distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat,
precum si mpotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.
10.2 Urmatoarele date personale (Datele Personale) vor fi colectate pe durata Campaniei si utilizate
n scopul desfasurarii acesteia de la toti participantii prin intermediul formularului de participare:

Nume, Prenume, Localitate, Data nasterii, Sex, Telefon si Adresa e-mail, serie si numar document
de identitate. Prin participarea la Campanie si completarea Datelor Personale n formularul de
participare, participantii si exprima acordul explicit pentru prelucrarea acestor Date Personale
(inclusiv, dar fara limitare la colectarea, utilizarea si stocarea acestora) n scopul desfasurarii
prezentei Campanii .
10.3 Prin participarea la Campanie, fiecare Participant si exprima acordul n mod expres si neechivoc
ca datele sale cu caracter personal sa fie incarcate si stocate n baza de date a Organizatorului n
vederea ndeplinirii obligatiilor de expediere si livrare a premiilor, precum si a obligatiilor fiscale
ale Organizatorului, dar si n scopul transmiterii catre Participanti a unor comunicari cu caracter
publicitar si marketing direct. Prin participarea la Campanie, fiecare Participant si exprima acordul
ca Organizatorul sa poata utiliza datele furnizate n vederea promovarii produselor si serviciilor
Organizatorului, precum si ale societatilor partenere, direct sau prin partenerii contractuali, cum
ar fi, dar fara a se limita la:

transmiterea de mesaje publicitare, de marketing, precum si pentru transmiterea de oferte cu


privire la servicii si produse;

transmiterea prin telefon sau SMS, posta sau alte mijloace de comunicare electronice (e.g. email) a informatiilor privind servicii si produse;

participarea la diverse concursuri si alte actiuni promotionale de marketing si publicitate


privind anumite servicii si produse;

realizarea de sondaje privind calitatea produselor/serviciilor.

analize statistice
10.4 Datele cu caracter personal colectate n cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu
exceptia partenerilor contractuali implicati n promovarea produselor Muller Dairy Ro SRL prin
practici comerciale premise de lege si a cazurilor n care Organizatorul trebuie sa respecte
obligatiile impuse de legislatia n vigoare.
10.5 Participarea la Campanie, constituie consimtamantul expres si prealabil al castigatorilor
premiilor referitor la faptul ca numele si prenumele, castigul, localitatea de domiciliu, imaginea si
vocea, dupa caz, pot fi facute publice, prin orice mijloc de comunicare si folosite n materialele
publicitare si de prezentare ale Organizatorului fara niciun fel de plata sau beneficiu.
10.6 Participantul si poate retrage acest acord, printr-o cerere scrisa, n orice moment, fara sa sufere
prejudicii.
10.7 Furnizarea Datelor Personale este benevola si se face n scopul participarii la Campanie. Refuzul
de a furniza Datele Personale determina neinregistrarea sau invalidarea participarii la Campanie.
10.8 Fiecare Participant are dreptul de a se opune n orice moment, n mod gratuit si fara nicio
justificare, ca datele care l vizeaza sa fie prelucrate de Organizator, adresand n acest sens o
cerere scrisa, semnata si datata .
10.9 La cererea Participantilor, adresata n scris la sediul Organizatorului, acesta se obliga, n functie
de solicitare:

sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu datele sale personale, n mod gratuit,
pentru o solicitare pe an;

sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau sa transforme n date anonime, n mod gratuit,
datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001;

sa nceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

10.10. Persoanele participante la Campanie, n calitate de persoane vizate, beneficiaz conform Legii
nr. 677/2001, de dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de
intervenie asupra datelor (art.14), dreptul de opoziie (art. 15), dreptul de a fi supus unei decizii
individuale, dreptul de a se adresa justiiei pentru aprarea oricror drepturi garantate de
Legea nr. 677/2001. Persoanele nscrise n Program au dreptul de a solicita, printr-o cerere scris
adresat Organizatorului la adresa acestuia indicata la paragaful 8.2. din acest Regulament sau la
numrul de fax indicat in preambulul acestui Regulament, modificarea sau actualizarea datelor
personale n conformitate cu prevederile Legii nr. 677 / 2001.
10.11. Persoanele participante la Program au dreptul de a obine de la Organizator, la cerere i n mod
gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului c datele care i privesc sunt sau nu sunt
prelucrate de acesta i au de asemenea, dreptul de a se opune n orice moment, din motive
ntemeiate i legitime legate de situaia lor particular, ca datele care i vizeaz s fac obiectul
unei prelucrri.
10.12. Prin valorificarea oricruia din avantajele si beneficiile presupuse de calitatea de Participant la
aceasta Campanie, orice persoana confirma c este de acord cu termenii acestui Regulament si ca
i exprima in mod expres si neechivoc consimmntul pentru prelucrarea datelor sale personale
completate la nregistrarea contului su sau la utilizarea formularelor indicate in Regulament.

Organizator
MULLER DAIRY RO S.R.L.

ANEXA 1 LA
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE PROMOTIA!
1 octombrie 15 noiembrie 2016
LISTA PRODUESELOR PARTICIPANTE LA PROMOTIE

LISTA PRODUSE MLLER


MLLER IAURT SIMPLU 3,5% GRASIME 125g
MLLER 8PACK 7+1 IAURT SIMPLU, 3,5% GRASIME, 8X125g
MLLER 4PACK IAURT SIMPLU, 3,5% GRASIME, 4X125g
MLLER SMANTANA 12% GRASIME 375g
MLLER SMANTANA 24% GRASIME 150g
MLLER SMANTANA 24% GRASIME 375g
MLLER SMANTANA 24% GRASIME 950g
MLLER LAPTE UHT 1,5% GRASIME 1L
MLLER LAPTE UHT 3,5% GRASIME 1L

MLLER CHEFIR PET 1,5% GRASIME 500G


MLLER CREMA
MLLER CREMA IAURT CU PIURE DE CAPSUNI 125g.
MLLER CREMA IAURT CU PIURE DE BANANE 125g.
MLLER CREMA IAURT CU PIURE DE PIERSICI 125g.
MLLER CREMA IAURT CU PIURE DE FRUCTE DE PADURE 125g.
MLLER CREMA IAURT CU PORTOCALE 125g.
MLLER CREMA IAURT CU PIURE DE CIRESE 125g.
MLLER CREMA IAURT CU PIURE DE CAISE SI MIERE 125g.
MLLER CREMA IAURT CU PIURE DE CAPSUNI SI BANANE 125g.
MLLER CREMA 8PACK ASORTAT 2xCAPSUNI, 2xBANANE, 2xPIERSICI, 2xFRUCTE DE PADURE
MLLER CREMA 8PACK DUO 4xCAPSUNI, 4xPIERSICI
MLLER CREMA 6PACK 2xCAPSUNI, 2xPIERSICI, 2xFRUCTE DE PADURE
MLLER CREMA 6PACK 1xCIRESE, 1xCAPSUNI-BANANE, 1xCAISE-MIERE, 1xPORTOCALE, 2xCAPSUNI
MLLER CREMA 4PACK PIERSICI, CAPSUNI-BANANE, CAISE-MIERE, PORTOCALE
MLLER CREMA 4PACK ASORTAT CAPSUNI, BANANE, PIERSICI, FRUCTE DE PADURE
MLLER IAURT CU BUCATI DE FRUCTE
MLLER IAURT CU BUCATI DE CAPSUNI 125G
MLLER IAURT CU BUCATI DE CAPSUNI 500G
MLLER IAURT CU BUCATI DE CIRESE 125G
MLLER IAURT CU BUCATI DE CIRESE 500G
MLLER IAURT CU BUCATI DE PIERSICI-CAISE 125G
MLLER IAURT CU BUCATI DE PIERSICI-CAISE 500G
MLLER IAURT CU BUCATI DE MURE-ZMEURA 125G
MLLER IAURT CU BUCATI DE MURE-ZMEURA 500G
MLLER IAURT CU BUCATI DE AFINE 125G
MLLER IAURT CU BUCATI DE COCOS 125G
MLLER IAURT CU STRACCIATELLA 125G
MLLER IAURT CU STRACCIATELLA 500G
MLLER IAURT CU CREMA DE ALUNE 125G
MLLER IAURT CU CREMA DE CAFEA 125G
MLLER IAURT CU CREMA CHANTILLY 125G
MLLER IAURT CU VANILIE 125G
MLLER 8PACK ASORTAT CAPSUNI, PIERSICI-CAISE, CIRESE, COCOS 8X125g
MLLER DUOPACK IAURT CU BUCATI DE CAPSUNI 2X500G
MLLER DUOPACK IAURT CU BUCATI DE CIRESE 2X500G
MLLER DUOPACK IAURT CU BUCATI DE PIERSICI-CAISE 2X500G
MLLER MIX
MLLER MIX CHOCO BALLS
MLLER MIX CHOCO STARS
MLLER MIX CHOCO FLAKES
MLLER MIX CHOCO WAFFLES

MLLER MIX AFINE


MLLER MIX MURE-ZMEURA

MLLER MIX HAWAII


MLLER MIX BORA-BORA
MLLER MIX L`INTRIGANTE
MLLER MIX L`AVVOLGENTE
MLLER MIX CALIFORNIA
MLLER MIX NEW YORK
MLLER MIX GREECE
MLLER MIX MONSTER IAURT CU VANILIE SI COLT CU FURSECURI
MLLER MIX MONSTER IAURT CU VANILIE SI COLT CU CEREALE GLAZURATE
MLLER FRUIT PASSION
MLLER FRUIT PASSION FRUCTE DE PADURE
MLLER FRUIT PASSION ZMEURA
MLLER FRUIT PASSION CIRESE
MLLER FRUIT PASSION KIWI
MLLER BUDINCA
MLLER YAM-YAM CIOCOLATA CU SOS DE VANILIE 125g
MLLER YAM-YAM ZMEURA CU SOS DE VANILIE 125g
MLLER PUDDING CIOCOLATA CU SOS DE VANILIE 450g
MLLER PUDDING CIOCOLATA CU SOS DE CIOCOLATA 450g
MLLER PUDDING GRIS CU SOS DE CIRESE 450g
MLLER RISO
MLLER REIS CIRESE 200g
MLLER RISO FISTIC 200g
MLLER RISO CIOCOLATA 200G
MLLER RISO ZMEURA 200g
MLLER RISO CAPSUNI 200g
MLLER RISO NATURAL 200g
MLLER REIS CIOCOLATA CU COCOS 200g
MLLER REIS CIOCOLATA CU VANILIE 200g
MLLER GRIS CU LAPTE SI SCORTISOARA-ZAHAR
MLLER GRIS CU LAPTE SI ZMEURA
MLLER GRIS CU LAPTE SI CAPSUNI
MLLER GRIS CU LAPTE SI CIRESE
MLLERMILCH
MLLERMILCH CIOCOLATA
MLLERMILCH CIOCOLATA CU ALUNE
MLLERMILCH CIOCOLATA ALBA SI FISTIC
MLLERMILCH CAPSUNI
MLLERMILCH BANANE
MLLERMILCH FISTIC SI COCOS
MLLER KAFFEE
MLLER KAFFEE LATTE MACCHIATO
MLLER KAFFEE CAPPUCCINO
MLLER KAFFEE ESPRESSO MACCHIATO

MLLER FRUCTIV
MLLER FRUCTIV MULTIVITAMINE ROSII
MLLER FRUCTIV PORTOCALE ROSII
MLLER FRUCTIV PORTOCALE-MARACUJA-GUARANA
MLLER FRUCTIV CAPSUNI-PEPENE VERDE-LIME
MLLER DA BERE
MLLER DA BERE CAFEA 0,1% GRASIME
MLLER DA BERE MAR-MANGO 0,1% GRASIME
MLLER DA BERE CAPSUNI 0,1% GRASIME
MLLER DAS KASKAVAL
MLLER DAS KASKAVAL PROASPAT 250g
MLLER DAS KASKAVAL SEMIMATURAT 250g
MLLER DAS KASKAVAL MATURAT 250g
MLLER DAS KASKAVAL PROASPAT 450g
MLLER DAS KASKAVAL SEMIMATURAT 450g
MLLER DAS KASKAVAL MATURAT 450g
MLLER DAS KASKAVAL AFUMAT PROASPAT 350g
MLLER DAS KASKAVAL AFUMAT SEMIMATURAT 350g
MLLER DAS KASKAVAL AFUMAT MATURAT 350g

Organizator
MULLER DAIRY RO S.R.L.