Sunteți pe pagina 1din 3

Curs 5 (29.03.

13):
Principalele impozite si taxe(acea partea din venitul bugetar care contribuie in
cea mai mare masura la bugetul de stat). Intre veniturile impozabile se distinge
impozitul pe profit (= acea categorie de venit care rezulta in urma investirii de
capital), specula element determinant al realizari de profit , pentru ca acest
element este cel care determina o pers sa isi desfasoare activitatile a.i. sa obtine
un profit. In materia ipozitelor directe nu s-a reusit o armonizare a legislatiei. In
ceea ce ne priveste impozitul pe profit este reglemnetat in CF. Prima lege: L.
12/1991. Caesta lege a fost abrogata printr-o Ordonanta de guvern 70/1994, dar
a intrat in vigoare mai tarziu in OUG zicea ca aceasta se aplica numai
societatilor infiintate dupa intrarea legi in vigoare. Aceatsa OG s-a aplicat pana in
2002. S-a completat ordonanta si s-a prevazut ca scutirea de impitul pe profit se
face pe baza de negocieri intre Guvern si acea firma. Legea 414/2002. Dupa 2 ani
a intrat in viagre, la 1 ianuarie 2004 Codul Fiscal. In ceea ce priveste cota de
impozitare acesta s-a imblanzit in timp - de la 1 Ianuarie 2005 avem o cata unica
de impozitare a profitului, de 16%. In prezent, potrivit Codului Fiscal regimul
impozitari profitului este dupa cum urmeaza. Reglementarea impozitului pe profit
este cuprinsa intre art 13 si 38 CF. Subiectele impozabile sunt:
1. Persoanele juridice romane (constituite in baza legislatiei romanesti) care
datoreaza impozit pt profitul obtinut din orice sursa si indiferent de locul
unde a obtinut porfitul in acel an fiscal (an fiscal=an calendaristic). Daca o
scetate jur isi desfasoara activitatea pe mai putin de un an fiscal, ea va
trebui sa dea profit pentru perioada in care functioneaza.
2. Persoanele juridice straine care realizeaza profitri in Romania prin
intermediul unui sediu permanent, si datoreaza impozit pentru porfiturile
obtinute prin intermediul sediului permanent.
3. Persoanele juridice romanae, asociate cu persoane fizice rezidente, in
cadrul unei asocieri cu personalitate juridice si care datoreaza impozit
pentru profitul realizat in cadrul acelei asocieri. Impozitul se va calcula si
varsa pentru amblele parti de catre persoana juridica.
4. Persoanele juridice straine care intr-o asociere ce nu da nastere unei
persoane juridice cu persoane fizice nerezidente realizeaza in Romania
profit se datoreaza impozit pentru profitul obtinut in Romania.
5. Persoanele jurdicie straine care realizeaza profituri in legatura cu detinerea
unor imobile in Ro sau prin transferul de valori la o persoana juridica
romana.
6. Persoanelor juridice constituite in Romania, dar in baza legislatiei
europene.
CF reglementeaza cu precizie scutirile de la plata impozitului pe profit si modul de
calcul al profitului impozabil. In ceea ce priveste scutiririle, nu trebuie sa
plateasca impzit: BNR, Trezoreria publica, Institutiile de cult in masura in care
folosesc veniturile realizate in scopurile specifice activitatilor care le desfasoara,
Institutiile publice pentru bani public si pentru veniturile propri pe care le
realizeaza in conformitate cu legislatia, Institutiile de invatamant de stat si

particulare profutrile trebuie investite tot in domeniul invatamantului, Asociatiile


de proprietari daca utlizeaza veniturile pt infrumusetarea, repararea etc spatiilor
comune etc. Modul de clacul al profitului impozabil este: conform CF se
datoreaza impozit pe profit pe suna reprezentand diferenta intre toatalul
veniturilor realizate si cheltuielile necesare realizari venitului din care se scad
veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile nedeductibile. Avem
cheltuieli dedectibile, dedectibile partial si nedeductibile. Pentru profutrile
realizate din activitatile de genul baruri de noapte, discotect etc avem o
societate care are mai mult obiecte de activitate din care una este bar etc - care
profit contabilizat se situeaza sub 5% sub toatalul profitului realizat de acea
societate atunci impozitul pe profit in cazul acestei activitati este de 5%. In caul
in care o persoana juridica ro realizeaza profituri din activitatile desfasurate in
alte state si acolo trebuie sa plateasca impozit pe venit acestea beneficeaza in ro
de credit fiscal extern are dreptul ca in ro sa solicite si sa obtina deducerea
impozitului platit in strainate cu 2 conditii:
1. Sa faca dovada platii impozitului in starinatate, impozit care se gaseste
reglementat si in Ro.
2. Deducerea impozitului platit in straintate poate opera umai pana la nivelul
datoriat in Romania pentru profit.
Exista reglemenatte anumite facilitati fiscale care sunt fluctuante pt ca
nevoia de colectare de bani la buget se schimba. In codul fiscal sunt
reglementate anumite activitati de constituire a unor fonduri de rezerva,
numite rezerve sau provizioane(sume constituite pentru cazul garantari
epntru anumite bunuri pe care le-a produs societatea respectiva). Societtile
din domeniul asigurarilor trebuie sa isi creeze fonduri de risc. Acele societati
care au facut investiti pentru achizitionarea de buniri exista un mecanism
pentru a recupera acele sume numita amortizare fiscala.
Din profitul net o parte de distribuie sub froma dividentelor pe seama acelora
care au drpetul la asemenea venituri (actionari) care se distribuie in raport de
partea din capitalul social pe care o detin. Iar acele dividente se impoziteaza,
insa pe anul urmator profitului. Impozitul pe profit se pastreaza trimestrial
pana cel tarziu in data de 25 a luni care urmeaza trimestului.
Aspecte particulare privind impozitarea veniturilor asimilate profitlui: impozitul
pe reprezentantelor persoanelor juridice straine in Romania (datoreaza un
impozit stabilit intr-o suma fixa),impozitul pe veniturile nerezidentilor persoane care nu au rezidenta in roania dar desfasoara activitati producatoare
de venit (se datoreaza pt dividentele detinute la noi, pt redevente, pt
comisioane 25% atunci cand veniturile provin din desfasurarea de jocuri de
noroc, 5% pentru veniturile provenind din dividente, comisioaane si epntru
restu este de 16%). Impozitul pe veniturile microintreprinderilor definirea lor
in legea 346/2004 cu cea data in codul fiscal, in CF fiind mai restrictiv definite.
In timp, el a fost introdus ca o madalitate de impzotare optionala. In 2007
1,5% si a crescut, in 2010 fiind desfiintat, in 2011 reintrodus in acelasi
conditii. Incepand cu 1 ianuarie 2013 acest impozit este datorat obligatoriu pt
persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii: sunt microintreprinderi,

defasoara activitati altele decat cele din domeniul bancr, al asigurarilor,


reasigurarilor si nu au depasit in anul precedent plafonul stabilit in lei de
65000 euro, se aplica asupra veniturlui total, brut.