Sunteți pe pagina 1din 6

Facultatea de Inginerie Electrca

Laborator: Metode si procedee tehnologice

Olaru Bogdan-Adrian
Grupa: 113B
An: I B

TEHNO I
Standardizarea in industria electrotehnica

Facultatea de Inginerie Electrca


Laborator: Metode si procedee tehnologice

Olaru Bogdan-Adrian
Grupa: 113B
An: I B

1.Notiuni de baza:
Prin standardizare se intelege reglementarea tehnica, unitara,
organizata, care stabileste niste prescriptii privitoare la calitatea
caracteristicilor, dimensiunilor, forma, materiale, gama de tipuri si alte
elemente ce definesc un produs.
Un standard reprezinta o totalitate de reguli stabilite si aporbate
pe baza unui consens de catre un organism recunoscut care asigura
reguli, directoare, ca urmare a unor utilizari comune si repetate, ce
conduc la obtinerea unui grad optim de ordine intru-un domeniu dat sau intr-un anumit context.
Activivatea de standardizare incepe in anul 1906 la Londra,
unde se constituie Comisia Electrotehnica Internationala.
Organizatia Internationala de Standardizare (ISO)
Aceasta organizatie numita ISO si-a preluat activitatea in data de
23 februarie 1947. Chiar daca
ISO este o organizatie non
guvernamentala, deoarece aceasta are capacitatea de a elabora
standarde, o face sa fie mult mai puternica decat multe alte ONG-uri.
La 1 Ianuarie 1997 ISO impreuna cu CEI au introdus un nou
sistem de numerotare. Au reglemantat ca pana la 59.999 sa fie
standarde din domeniul mecanic sau din alte domenii si peste 60.000
sa fie din domeniul electric.
Electrotehnica are domeniul 29 din 40. In Romania pana in 2001
standardele au fost clasificate alfanumeric. F fiind simbolul pentru
sectorul rezervat domeniului electrotehnicii, 4 este grupa: masini si
aparate electrice iar 5 fiind subgrupa si anume: aparate electrice de
joasa tensiune.

Facultatea de Inginerie Electrca


Laborator: Metode si procedee tehnologice

Olaru Bogdan-Adrian
Grupa: 113B
An: I B

Standardele sunt clasificate in felul urmator:


ISO- Organizatia internationala de standardizare
IEC- Comisia electrotehnica Internationala
ITUUniunea
Internationala
Standardizarea regionala Europa
CEN-

Telecomunicatiilor

Comitetul European pentru Standardizare

CENELEC- Comitetul european pentru standardizare in


electrotehnica ETSI- Institutul european pentru standardizare in
telecomunicatii America
COPANT- Comisia de standardizare Panamericana
MERCOSUR- Piata Comuna a Sudului

Facultatea de Inginerie Electrca


Laborator: Metode si procedee tehnologice

Olaru Bogdan-Adrian
Grupa: 113B
An: I B

2. Comentarea unui standard


SR EN 60570:2002 Sisteme de alimentare electrica prin sina
pentru corpuri de iluminat
Acest standard se aplica sistemelor de sine cu doua sau mai
multe faze destinate conectarii corpurilor de iluminat la reteaua de
alimentare electrica avand, fie o tensiune nominala pana la 440 V
intre faze si un curent nominal mai mic de 16 A pe conductor, si un
dispozitiv de legare la pamant fie o ZFJS nominala pana la 25 V cu un
curent nominal mai mic de 25 A pe conductor si care nu are un
dispozitiv de legare la pamant. Sistemele de sine pot sa asigure in
aceeasi masura suportul mecanic al corpurilor de iluminat. Acest
standard se aplica sistemelor de sine concepute pentru utilizare
obinuita in interior, pentru a fi montate pe suprafata peretilor si
plafoanelor sau suspendate pe pereti sau pe plafoane. Aceste sisteme
de sine nu sunt destinate amplasarii n conditii speciale precum bordul
unei nave, al unui automobil sau in locuri asemanatoare sau in locuri
periculoase, ca de exemplu, acelea unde este posibil sa se produca
explozii.

Facultatea de Inginerie Electrca


Laborator: Metode si procedee tehnologice

Olaru Bogdan-Adrian
Grupa: 113B
An: I B

3.Activitate de laborator
La orele de laborator domnul profesor a dorit sa ne introduca
notiunea de standardizare si tot ceea ce contine un standard. Astfel am
purtat o discutie despre modul in care se clasifaca aceste standarde,
cand a inceput activitatea de standardizare in europa si despre modul
in care noi, viitori ingineri, trebuie sa citim aceste standarde si sa stim
ce inseamna.

4.Concluzii
Standardele sunt niste ansamble de reguli, ordonante, pentru a
putea fabrica un produs conform cerintelor consumatorilor astfel
intreprinderile fac tot posibilul sa respecte aceste standarde pentru a
avea profit.
Standardele sunt importante in viata oamenilor deoarece acestea
le ofera o garantie asupra produsului, bunului pe care doresc sa-l
achizitioneze. Garantia consta in faptul ca acesta nu va pune in pericol
viata noastra si ca starea lui de functionare este una buna. Daca aceste
produse, bunuri sunt conform standardelor putem spune ca sunt de
calitate.

Facultatea de Inginerie Electrca


Laborator: Metode si procedee tehnologice

5.Bibliografie
www.asro.ro
Catalogul Standardelor Romane

Olaru Bogdan-Adrian
Grupa: 113B
An: I B

S-ar putea să vă placă și