Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritar 6 Promovarea incluziunii sociale


Domeniul major de intervenie 6.3 Promovarea egalitii de anse pe piaa muncii
Titlul proiectului: ProFEM Promovarea egalitii de anse a femeilor
Contract numr: POSDRU/149/6.3/G/130961
Beneficiar: Asociaia PartNET Parteneriat pentru Dezvoltare Durabil

PROIECT
Pentru sustinerea probei practice in procesul de examinare
TITLUL PROIECTULUI
........................................................................................................
NUME PRENUME.

Nr.
Crt.

Nume si prenume

Nota
1

Semnatura
membru
comisie de
examinare

Nota
2

Semnatura
membru
comisie de
examinare

Media

Semnatura
pesedinte
comisie de
examinare

1
2
3

Formator,
Radu Claudiu Neagoe

Page 1

STRUCTURA PLANULUI DE AFACERI


1. DESCRIEREA AFACERII
1.1 DESCRIEREA RAMURII ECONOMICE
1.2 PRODUSUL (BUNUL SAU SERVICIUL OFERIT)
1.3 OPERATIILE
2. PLANUL DE MARKETING
2.1 PIATA TINTA
2.2 CONCURENTA
2.3 DISTRIBUTIA
2.4 PRETUL
2.5 PROMOVAREA PRODUSULUI
3. ORGANIZAREA SI CONDUCEREA AFACERII
3.1 FORMA JURIDICA DE ORGANIZARE SI PROPRIETATEA
3.2 STRUCTURA ORGANIZATORICA
3.3 ECHIPA MANAGERIALA
3.4 FORTA DE MUNCA
4. PLANUL DE FINANTARE
4.1 BUGETUL DE LANSARE A AFACERII
4.2 BUGETUL DE OPERARE
4.3 FINANTAREA AFACERII

Page 2