Sunteți pe pagina 1din 10

DEPARTAMENTUL III - TIIN E FUNC IONALE

Lucrare practic de FIZIOPATOLOGIE| 1


Disciplina FIZIOPATOLOGIE
Spl. Tudor Vladimirescu, nr. 14
300173 Timi oara

LP 04 FIZIOPATOLOGIE ANUL III MEDICIN GENERAL


Semestrul I 2016-2017

EXPLORAREA FUNC IONAL A APARATULUI RESPIRATOR


OBIECTIVE EDUCA IONALE
La sfr itul acestei lucr ri, studen ii trebuie s :
1. Defineasc principiile testelor func ionale respiratorii i parametrii func ionali evalua i.
2. Solicite i interpreteze parametrii ventilometrici determina i prin spirometrie i pletismografie corporal .
3. Solicite i interpreteze rezultatul testelor bronhomotorii.
4. Solicite i interpreteze variabilitatea PEFR.
5. Solicite i interpreteze m surarea factorului de transfer pentru CO (DLCO).

I. SPIROMETRIA
Principiu:
spirometria
reprezint
metoda
de
nregistrare grafic a varia iilor de volum
i de debit ale aerului mobilizat n timpul
efectu rii unor manevre ventilatorii i de
determinare automat a parametrilor
ventilometrici
pe
baza
curbelor
ventilatorii ob inute
valorile actuale sunt exprimate procentual
(%) prin raportarea la valorile ideale ce
depind de vrst , sex, talie i ras .
Material necesar:
spirometru (pneumotachometru)
Tehnica de lucru:
- subiectul n ortostatism sau n pozi ia
eznd cu spatele drept, avnd nasul
pensat cu o clem , efectueaz manevrele
ventilatorii ce permit nregistrarea curbei
volum-timp i a curbei flux-volum:
- n spirometria lent
nregistrarea a 2-3
cicluri ventilatorii de repaus, urmate de un
ciclu ventilator maximal lent (expira ie
maxim lent , profund i prelungit urmat
de o inspira ie maxim ) pentru ob inerea
curbei volum-timp n spirometrie lent
- n spirometria for at
nregistrarea unui
ciclu ventilator maximal for at (inspira ie
maxim urmat de o expira ie maxim ,
for at i prelungit cel pu in 6 secunde),
pentru ob inerea curbei volum-timp n
spirometrie for at i a curbei flux-volum

- pentru fiecare dintre curbe se efectueaz 3


determin ri succesive i se alege cea mai
bun dintre acestea
Valoare CLINIC :
spirometria este cea mai simpl metod de
diagnostic i monitorizare a evolu iei
disfunc iilor ventilatorii din bolile pulmonare
cronice.

A. DETERMINAREA VOLUMELOR
PULMONARE STATICE
Principiu: prin efectuarea unei manevre de
spirometrie lent (manevra CVL) se ob ine o
curb volum-timp n spirometrie lent (Fig.1)
pe care se determin volumele pulmonare
statice.

Figura 1. Curba VOLUM-TIMP


n SPIROMETRIE LENT .
Volumele pulmonare STATICE.

2 |Explorarea func ional a APARATULUI RESPIRATOR


Parametrii VENTILOMETRICI:
Volumul curent (tidal volume, VT) =
volumul de aer introdus n pl mni cu fiecare
inspira ie de repaus sau eliminat din pl mni
cu fiecare expira ie de repaus (~ 500 ml)
Volumul inspirator de rezerv (VIR) =
volumul maxim de aer introdus n pl mni
dup o inspira ie de repaus, n pozi ia
inspiratorie maxim
Volumul expirator de rezerv (VER) =
volumul maxim de aer eliminat din pl mni
dup o expira ie de repaus, n pozi ia
expiratorie maxim
Capacitatea vital lent (CVL) = volumul
de aer vehiculat prin pl mni n timpul unui
ciclu ventilator maxim lent ( 80% din CVL
ideal ). Se determin prin calcul:
CVL = VT + VIR + VER
Capacitatea inspiratorie (CI) = volumul de
aer care poate p trunde n pl mni n cursul
unei inspira ii maxime, dup o expira ie de
repaus. Se determin prin calcul:
CI = CVL VER

B. DETERMINAREA VOLUMELOR
PULMONARE DINAMICE
Principiu: prin efectuarea unei manevre de
spirometrie for at (manevra CVF) se ob ine o
curb volum-timp numit expirogram (Fig.2)
pe care se determin volumele pulmonare
dinamice.

Figura 2. Curba VOLUM-TIMP n SPIROMETRIE


FOR AT (expirograma).
Volumele pulmonare DINAMICE.

Parametrii VENTILOMETRICI:
Capacitatea vital for at (CVF) = volumul
maxim de aer eliminat din pl mni printr-o
expira ie maxim i for at ce urmeaz dup
o inspira ie maxim
Volumul expirator maxim pe secund
(VEMS) = volumul de aer expulzat n prima
secund a CVF
Indicele de permeabilitate bron ic (IPB)
= raportul procentual dintre VEMS i CVF
IPB = VEMS x 100/CVF
Valori NORMALE:
- CVF actual
80% CVF ideal
- VEMS actual 80% VEMS ideal
- IPB actual 70% IPB ideal
Valoare CLINIC :
1. CVF%
evalueaz masa de esut pulmonar
func ional i efortul ventilator efectuat de
subiect
valorile sc zute
80% definesc
disfunc ia ventilatorie restrictiv
(DVR)
2. VEMS%
evalueaz gradul de permeabilitate
(rezisten a la flux) a c ilor aeriene
proximale (bronhii cu diametrul 2 mm),
reculul elastic pulmonar i efortul
ventilator efectuat de subiect
valorile sc zute
80% apar n toate
disfunc iile ventilatorii, gradul sc derii
stabilind
severitatea
disfunc iei
ventilatorii:
o VEMS = 79-60% u oar
o VEMS = 59-40% moderat
o VEMS 39% sever
3. IPB%
evalueaz gradul de permeabilitate a
ilor aeriene proximale, reculul elastic
pulmonar i efortul ventilator efectuat de
subiect
valorile sc zute
70% definesc
disfunc ia ventilatorie obstructiv
(DVO)
n BPOC: un IPB
70% define te
prezen a obstruc iei bron ice, iar valorile
VEMS i prezen a dispneei definesc
stadiul BPOC (Tab.1)

Lucrare practic de FIZIOPATOLOGIE| 3

C. DETERMINAREA FLUXURILOR
EXPIRATORII FOR ATE
Principiu: efectuarea unor cicluri ventilatorii
repetate permite determinarea simultan a
varia iilor de volum i de flux ale aerului, att n
timpul expira iei ct i n timpul inspira iei.

1. CURBA FLUX-VOLUM

de repaus, urmat de un ciclu ventilator maximal


for at (manevra flux-volum), se ob ine curba
flux-volum.
Curba flux-volum (Fig.3) are 2 faze:
inspiratorie cu aspect rotunjit
expiratorie care atinge rapid un vrf la
volume pulmonare mari i apoi scade liniar
sau are un aspect u or concav la volume
pulmonare mici

Principiu: prin efectuarea unui ciclu ventilator


Tabel 1. Stadiile BPOC criterii GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) 2015.
Stadiu
Caracteristici
I BPOC u oar
VEMS 80%
dispnee
II BPOC moderat
50% VEMS 80%
IPB < 70%
dispnee de efort inconstant
III BPOC sever
30% VEMS 50%
dispnee de efort
IV BPOC foarte sever
VEMS 30% sau VEMS 50% n prezen a insuficien ei
respiratorii sau a insuficien ei cardiace drepte
dispnee la cel mai mic efort sau dispnee de repaus

Figura 3. Curba FLUX-VOLUM.


Fluxurile EXPIRATORII FOR ATE.
Parametrii VENTILOMETRICI:
Fluxul expirator maxim instantaneu de
vrf (PEF sau PEFR - peak expiratory
flow rate) = fluxul maxim de aer atins n
momentul elimin rii CVF
Fluxul expirator for at mediu ntre 25% i
75% din CVF (FEF25-75%) = valoarea medie
a fluxului de aer atins dup eliminarea a
25% din CVF pn n momentul elimin rii a
75% din CVF.
Fluxurile expiratorii for ate instantanee
(FEFx%)
fluxurile maxime de aer n

momentul elimin rii a 25%, 50% i respectiv


75% din CVF
Fluxurile expiratorii maxime instantanee
(MEFx%) = fluxurile maxime de aer n
momentul n care au mai r mas de eliminat
75%, 50% i respectiv 25% din CVF
Valori NORMALE:
- PEFR% actual 80% din PEF ideal
- FEF25-75% actual 65% FEF 25-75% ideal
Valoare CLINIC :
1. PEFR%:
are aceea i semnifica ie ca VEMS-ul
plasarea PEFR naintea elimin rii a 25%
din CVF este un indicator al unei bune
manevre expiratorii for ate
2. FEF25-75%:
evalueaz gradul de permeabilitate
(rezisten a la flux) a c ilor respiratorii
distale (bronhii cu diametrul 2 mm) i
reculul elastic pulmonar
NU depinde de efortul ventilator efectuat
de subiect
valorile sc zute
65% definesc
sindromul obstructiv bron ic distal
(SOBD) care se asociaz cu VEMS% i
IPB% la limita inferioar a valorilor
normale

4 |Explorarea func ional a APARATULUI RESPIRATOR

2.CURBA VENTILA IEI MAXIME


DIRECTE (V max. direct )
Principiu: se nregistreaz grafic volumul
maxim de aer mobilizat timp de 12 secunde,
prin respira ii cu amplitudine i frecven
maxim (Fig.4) i se calculeaz V max. direct
V max. direct = (volum aer ventilat /12 sec) x 5
Observa ie!
Datorit dificult ii ob inerii curbei V max.direct la unii pacien ii
cu afec iuni pulmonare cronice, se prefer calcularea
ventila iei maxime indirecte (V max.indirect ) pe baza
principiului c ventila ia maxim este atins dac pacientul
efectueaz 30 de respira ii de amplitudinea VEMS:
V max.indirect = 30 x VEMS

DVR
extraparenchimatoas :
afec iuni
extrapulmonare care limiteaz expansiunea
cutiei toracice n timpul respira iei for ate,
ex. obezitate, miastenia gravis, distrofii
musculare, cifoscolioze, etc.
Diagnostic:
1. CVF sc zut
80%
2. IPB normal sau mult crescut > 70%
(semnific cre terea reculului elastic n
disfunc ia
ventilatorie
restrictiv
parenchimatoas )
3. VEMS i V max.indirect sc zute 80%
4. FEF25-75% normal sau mult crescut 65%
(semnific
cre terea reculului elastic
pulmonar
n
disfunc iile
restrictive
parenchimatoase)
5. Curba flux-volum (Fig.5B) este ngustat
datorit diminu rii volumelor pulmonare, dar
respect n general forma normal a curbei
flux-volum (minicurb ).

Figura 4. Curba VENTILA IEI MAXIME


DIRECTDE (V max.direct )
Valoare NORMAL : V maxindirect actual
80% din V max indirect ideal
Valoare CLINIC : aprecierea gradului de
limitare a efortului fizic, fiind util n medicina
sportiv i medicina muncii

D. DIAGNOSTICUL DISFUNC IILOR


VENTILATORII
Tipul de disfunc ie ventilatorie este stabilit prin:
determinarea CVF, VEMS i FEF25-75%
calcularea IPB i V max.indirect
aprecierea aspectului curbei flux-volum

1. Disfunc ia ventilatorie RESTRICTIV


Cauze:
DVR parenchimatoas : afec iuni ale
esutului pulmonar, ex. fibroza pulmonar ,
TBC pulmonar, alveolit alergic extrinsec ,
pneumoconioze, etc.

Figura 5. Curbe FLUX-VOLUM: A normal ,


B
disfunc ie ventilatorie restrictiv (DVR),
C disfunc ie ventilatorie obstructiv tipic (DVO);
VR = volum rezidual, CPT = capacitate pulmonar
total .

2. Disfunc ia ventilatorie OBSTRUCTIV


Cauze:
DVO tipic : astm bron ic, BPOC
DVO central : stenoze fixe ale c ilor
aeriene superioare (laringe, trahee) prin
tumori sau corpi str ini intrabron ici
Diagnostic:
1. CVF normal sau sc zut
80% (prin
cre terea VR n obstruc ia bron ic cu aer
captiv)
2. IPB sc zut 70%
3. VEMS i V max.indirect sc zute 80%

Lucrare practic de FIZIOPATOLOGIE| 5


4. FEF25-75% 65%
5. Curba flux volum:
n DVO tipic (Fig.5C)
rata fluxurilor
expiratorii este sc zut
n DVO central
att rata tuturor fluxurilor
expiratorii, ct i a celor inspiratorii este
sc zut (vrful i baza curbei sunt mult
turtite)

3. Sindromul
obstructiv
DISTAL (SOBD)

BRON IC

Cauze: bron it cronic , astm bron ic, BPOC


la debut

Figura 6. Curba flux-volum n SOBD.


Diagnostic:
1. CVF normal

2. IPB la limita inferioar a normalului


3. VEMS i V max.indirect la limita inferioar a
normalului
4. FEF25-75% 65%
5. Curba fluxvolum (Fig.6): accentuarea
concavit ii fazei expiratorii a curbei fluxvolum

4. DISFUNC IA VENTILATORIE MIXT


Cauze: TBC pulmonar asociat cu bron it
cronic , pneumoconioze
Diagnostic:
1. CVF sc zut
80%
2. IPB sc zut 70%
3. VEMS i V max.indirect sc zute 30%
4. FEF25-75% 65%
5. Curba flux volum: curb ngustat i cu
fluxuri expiratorii mult sc zute
De re inut!
Diagnosticul de disfunc ie ventilatorie mixt
trebuie confirmat de sc derea CPT (componenta
restrictiv ) determinat
prin pletismografie
corporal .

Tabel 2. Diagnosticul DISFUNC IILOR VENTILATORII prin spirometrie for at .


Parametru
SOBD
DV restrictiv
DV obstructiv
CVF
N
N/
VEMS
N
IPB
N
N
FEF25-75%
N/
N
V max.ind.
N - normal, - crescut, - sc zut

DV mixt

II. PLETISMOGRAFIA CORPORAL


Principiu: se determin capacitatea rezidual
func ional prin utilizarea unei aplica ii a legii lui
Boyle conform c reia la o temperatur
constant
produsul dintre presiunea
i
volumului unui gaz r mne constant (P x V =
constant), iar volumul rezidual i capacitatea
pulmonar total (parametrii ventilometrici
statici) se determin indirect prin calcul.
Parametrii VENTILOMETRICI:
Capacitatea rezidual func ional (CRF) =
volumul de aer care se g se te n pl mni
la sfr itul unei expira ii de repaus
CRF = VER + VR

Volumul rezidual (VR) = volumul de aer


care r mne n pl mni la sfr itul unei
expira ii maxime, n pozi ia expiratorie
maxim
VR = CRF VER
Capacitatea pulmonar total (CPT) =
volumul de aer con inut n pl mni la sfr itul
unei inspira ii maxime
CPT = CVL + VR
Material necesar: pletismograf conectat la
spirometru

6 |Explorarea func ional a APARATULUI RESPIRATOR


Tehnica de lucru:
subiectul este nchis ntr-o cabin etan
i
respir lent, prin intermediul unei piese
bucale, prev zut cu un ntrerup tor de flux
pacientul efectueaz
o manevr
de
spirometrie lent pentru ob inerea CVL i a
VER (Fig.7)

o volumul de aer din cabin

va fi
comprimat datorit expansiunii cutiei
toracice
o modific rile de presiune ce survin n
pl mni (m surate la nivelul cavit ii
bucale) i respectiv n cabin sunt
invers propor ionale cu volumele de
gaz din pl mni i cabin
cunoscnd volumul cabinei (de 600 litri) i
varia ii de presiune (din pl mni i din
cabin ) din timpul inspira iei se poate
determina volumul de gaz din pl mni egal
cu CRF
cunoscnd CRF i VER se poate calcula VR
(VR = CRF VER)
cunoscnd CVL i VR se poate calcula CPT
(CPT = CVL VR)
Valori NORMALE:
- CRF actual = 80-120% CRF ideal
- VR actual = 80-135% VR ideal
- CPT actual = 80-120% CPT ideal
- raport VR x 100/CPT 35%
Valoare CLINIC :
diagnosticul formelor etiopatogenice de
DVO tipic :
o DVO cu hiperinfla ie pulmonar
caracteristic obstruc iei din BPOC
o DVO cu aer captiv caracteristic hiperreactivit ii bron ice din astm
confirmarea diagnosticul de DVM
Varia ii PATOLOGICE (Tab.3):

Figura 7. Curba VOLUM-TIMP. Parametrii


ventilometrici determina i prin spirometrie lent i
pletismografie.
la sfr itul unei expira ii normale este
ac ionat ntrerup torul astfel nct n cursul
mi rii inspiratorii care urmeaz aerul s
NU p trund n pl mni:
o volumul de aer din pl mni care
corespunde CRF va fi decomprimat

Tabel 3. Diagnosticul DISFUNC IILOR VENTILATORII prin spirometrie lent


Parametru SOBD
Disfunc ie ventilatorie
RESTRICTIV
Parenchimatoas
Extraparenchimatoas
CVL
N
VR (CRF)
N/
CPT
N
Rap.VR/CPT
N/
N - normal, - crescut,

i pletismografie corporal .
Disfunc ie ventilatorie
OBSTRUCTIV
Cu
Cu
hiperinfla ie
aer captiv
N

N/
N/u or
N
- sc zut

III. TESTELE BRONHOMOTORII


Principiu: evaluarea efectului bronhomotor
indus de substan e administrate sub form de
aerosoli pe baza modific rilor VEMS
(determinat prin spirometrie) sau ale
rezisten ei la flux (Raw) (determinat prin
pletismografie).

a) Testele BRONHOCONSTRICTOARE
Defini ie: teste de provocare a obstruc iei
bron ice la pacien ii cu VEMS normal sau Raw
normal , dar cu suspiciune clinic de astm
bron ic.

Lucrare practic de FIZIOPATOLOGIE| 7


Clasificare:
Teste nespecifice (la metacolin )
eviden iaz
hiperreactivitatea bron ic
(HRB) caracteristic astmului bron ic
Teste specifice cu diferite alergene
eviden iaz
r spunsul bronhoconstrictor
specific n cadrul reac iei anafilactice
(reac ia de HS tip I)
Interpretare: testul este pozitiv dac :
VEMS scade cu mai mult de 20% sau
Raw cre te cu mai mult de 40%
Valoare CLINIC : un test bronhoconstrictor
pozitiv are valoare diagnostic pentru astmul
bron ic
Testul la METACOLIN
Principiu: se administreaz inhalator doze
progresiv crescnde de metacolin
i se
determin
VEMS dup
fiecare doz
administrat . Se identific concentra ia de
metacolin care induce sc derea VEMS-ului cu
20% (Provocation Concentration 20%, PC20%).
Interpretare: o valoare a PC20% 16 mg/ml
este semnificativ pentru prezen a HRB, care
poate fi:
de grani : PC20% = 4-16 mg/ml
oar : PC20% = 1-4 mg/ml
moderat-sever : PC20% 1 mg/ml

b) Testele BRONHODILATATOARE
Defini ie: teste efectuate cu -adrenergice cu
ac iune rapid (Salbutamol) la pacien ii cu
sindrom obstructiv deja constituit.
Interpretare: testul este pozitiv dac
VEMS-ul cre te cu mai mult de 12% sau
Raw scade cu mai mult de 40%
Valoare CLINIC :
n scop diagnostic
eviden ierea
hiperreactivit ii
bron ice
i
a
reversibilit ii obstruc iei bron ice pentru
diagnosticul de certitudine al astmului
bron ic
n scop terapeutic aprecierea eficacit ii
medica iei bronhodilatatorii
De re inut!
Uneori n astmul bron ic sever r spunsul
bronhodilatator poate fi redus datorit asocierii
unui grad crescut de inflama ie bron ic . n aceste
cazuri se indic corticoterapia de scurt durat (710 zile), urmat de reevaluarea r spunsului
bronhomotor. Ob inerea unei cre teri a VEMS-ului
cu 15% se consider ca test pozitiv pentru
HRB din astmul bron ic.

IV. Monitorizarea PEFR


Principiu: prin m sur tori repetate ale PEFR
(peak expiratory flow rate), n diferite momente
ale zilei, se determin variabilitatea zilnic a
PEFR ( PEFR) ceea ce permite aprecierea
severit ii astmului bron ic (variabilitatea
obstruc iei)
i
ajustarea
tratamentului
bronhodilatator.
PEFR%

PEF maxim - PEF minim


x 100
PEF maxim

Tabel. 4. Stadializarea ASTMULUI n func ie de PEFR


Stadiu
PEFR
Intermitent
Persistent, u or
Persistent, moderat
Persistent, sever

20%
20-30%
30%
30%

Material necesar: debitmetru de vrf


(peakflowmeter)
Interpretare: la persoanele
toase
variabilitatea zilnic a PEFR este sub 10%. n
astmul bron ic valorile acesteia sunt mai mari
de 15%, propor ional cu severitatea astmului
(Tab.4)

Criterii GINA (Global Initiative for Asthma) 2015.


PEFR
spuns la bronhodilatatoare
80%
80%
60-80%
60%

+
+

8 | Explorarea func ional a APARATULUI RESPIRATOR

V.

(ml/min/mmHg) absorbit din alveole n


capilarele pulmonare n timpul perioadei de
apnee
valoarea DLCO ob inut se corecteaz la
concentra ia de Hb din sngele pacientului
(DLCO cor.) i se mparte la volumul de aer
alveolar (VA) pentru a se ob ine constanta
de transfer (KCO)

surarea FACTORULUI DE
TRANSFER pentru CO (DLCO)

Defini ie: factorul de transfer (transfer factor


of the lung, TL) m soar capacitatea de
difuziune a pl mnilor (diffusing capacity of
the lung, DL) definit ca volumul de gaz (ml)
care difuzeaz prin membrana alveolo-capilar
ntr-un minut pentru un gradient de presiune
par ial ntre aerul alveolar i sngele capilar
egal cu 1 mmHg. DLCO depinde de 2 categorii
de factori:
factori de membran : m rimea i grosimea
suprafe ei de schimb alveolo-capilare
factori circulatori: volumul de snge capilar
i concentra ia de Hb din snge

DLCO = KCO x VA
metoda permite determinarea simultan a
CV, VR, CPT i a raportului VR/CPT
Valori NORMALE:
DLCO i parametrii deriva i (VA, KCO) = 80 120% din valoarea ideal
Valoare CLINIC :
1. Sc derea DLCO cu mai mult de 20% fa de
valoarea ideal reflect :
reducerea m rimii suprafe ei de schimb:
o prin distrugerea membranei alveolocapilare, n emfizem sau fibroz
pulmonar
o prin reducerea volumelor pulmonare,
n rezec ia pulmonar
o prin reducerea volumului de snge
capilar, n hipertensiunea pulmonar
ngro area membranei alveolo-capilare
prin edem intersti ial sau fibroz
pulmonar
2. Severitatea sc derii transferului gazos,
respectiv a DLCO poate fi :
u oar : DLCO 60%
moderat : DLCO = 40-60%
sever : DLCO 40%

Observa ie!
De i gazul fiziologic al schimburilor gazoase este O2,
surarea presiunii sale par iale n sngele capilar este
dificil . n clinic este determinat factorul de transfer al CO
(TLCO) sau capacitatea de difuziune a pl mnilor pentru CO
(DLCO) deoarece Hb are o afinitate foarte mare pentru CO,
iar presiunea par ial a CO n sngele capilar este foarte
mic , putnd fi neglijat n calculul DLCO. La fum tori, Hb
este par ial saturat cu CO prezent n fumul de igar , ceea
ce scade afinitatea acesteia i denatureaz rezultatul. De
aceea, pacientul nu are voie s fumeze cteva ore nainte de
determinarea DLCO!

Tehnic : cel mai frecvent, determinarea DLCO


se face prin tehnica respira iei unice:
subiectul execut o inspira ie complet (de
la nivelul volumului rezidual) dintr-un
amestec gazos care con ine o concentra ie
mic cunoscut de CO, i ine respira ia
timp de 10 sec i apoi expir lent i complet
este m surat concentra ia CO din aerul
expirat i se calculeaz volumul de gaz

VERIFICA I-V CUNO TIN ELE!


1.Care din urm torii parametri ventilometrici
scade n sindromul obstructiv bron ic distal?
A. CVF
B. VEMS
C. IPB
D. PEF
E. FEF 25-75%
2. Care din urm torii parametri ventilometrici
este considerat un indicator al unei bune
manevre expiratorii for ate?

A.
B.
C.
D.
E.

PEFR
FEF 25-75%
CVF
VEMS
IPB

3. Hiperreactivitatea bron ic (HRB):


A. Este definit prin sc derea VEMS cu mai mult
de 20% la doze de metacolin > 16 mg/ml
B. Este definit prin sc derea CVF cu mai mult de
20% la doze de metacolin < 16 mg/ml

Lucrare practic de FIZIOPATOLOGIE| 9


C. Este caracteristic pentru astmul bron ic
D. Este caracteristic pentru BPOC
E. Este
ntotdeauna
reversibil
bronhodilatator pozitiv) n astmul bron ic

(test

7. Care din urm toarele valori definesc DVR din


fibroza pulmonar ?
A. CVF 80%
B. CVL < 80%
C. CPT < 80%
D. Raport VR/CPT > 35%
E. DLCO < 80%

4. Care din urm toarele reprezint modificarea


caracteristic curbei flux-volum n sindromul
obstructiv de tip central?
A. Curb flux-volum mult ngustat
B. Rata fluxurilor expiratorii for ate mai mare fa
de normal
C. Vrful i baza curbei mult turtite
D. Accentuarea concavit ii fazei expiratorii a
curbei flux-volum
E. Aspectul de minicurb

8. Care din urm toarele valori definesc DVR din


obezitate?
A. CVL < 80%
B. CPT < 80%
C. Raport VR/CPT 35%
D. VR 80%
E. VEMS 80%

5. Care din urm toarele valori define te DVO


din astmul bron ic?
A. CVF crescut , VR crescut, CPT normal ,
VR/CPT crescut
B. CVL sc zut , VR crescut, CPT normal , raport
VR/CPT crescut
C. Cre terea Raw 20% la testul cu metacolin
D. PEFR 15%
E. DLCO 80%

9. Care din urm toarele sunt semnifica iile unui


test bronhodilatator pozitiv?
A. Prezen a unui emfizem pulmonar
B. Prezen a unei obstruc ii bron ice cronice
determinat de BPOC
C. Prezen a unei obstruc ii bron ice cronice
determinat de astmul bron ic
D. Prezen a hiperreactivit ii bron ice
E. Prezen a unei obstruc ii bron ice reversibile

6. Care din urm toarele valori definesc DVO din


BPOC?
A. CVF 80%
B. CVL < 80%
C. VR > 135%
D. CPT = 80 120%
E. Raport VR/CPT > 35%

10. Monitorizarea PEFR:


A. Se face cu ajutorul debitmetrului
B. Este util n diagnosticul BPOC
C. Este util
n ajustarea tratamentului
bronhodilatator din BPOC
D. Eviden iaz variabilitatea mare a obstruc iei
bron ice din BPOC
E. Este util n stabilirea severit ii astmului
bron ic

STUDIU DE CAZ
1. O pacient n vrst de 40 de ani, cresc toare de p ri, prezint dificult i n respira ie, tuse seac ,
persistent , inapeten
i sl bire n greutate. Pacienta nu este fum toare i nici alergic . Parametrii
ventilometrici determina i prin spirometrie for at se prezint dup cum urmeaz : CVF = 55%, VEMS =
67%, IPB = 80%. Dup administrarea de salbutamol, VEMS% pre/post BD = 10,7%. Parametrii
ventilometrici determina i prin spirometrie lent i pletismografie se prezint dup cum urmeaz : CVL =
55%, VR = 50%, CRF = 47%, CPT = 64%, VR/CPT = 22%.
Ce tip de disfunc ie ventilatorie are pacienta i care este cea mai probabil cauz a acesteia?
Ce investiga ii suplimentare sunt necesare?
Argumenta i r spunsul!
...

10 | Explorarea func ional a APARATULUI RESPIRATOR


...
...
...
...
...
...
...
...
...
2. Un pacient n vrst de 39 de ani, acuz greutate la respira ie, tuse i expectora ie n cursul nop ii.
Pacientul este fum tor ocazional i prezint rinit alergic . Avnd n vedere terenul alergic, exist
suspiciunea unui astm bron ic alergic. Parametrii ventilometrici determina i prin spirometrie for at se
prezint dup cum urmeaz : CVF = 58%, VEMS = 39%, IPB = 43%. Dup administrarea de salbutamol,
VEMS% pre/post BD = 30%. Parametrii ventilometrici determina i prin spirometrie lent i pletismografie
se prezint dup cum urmeaz : CVL = 60%, VR = 175%, CRF = 150%, CPT = 117%, VR/CPT = 47%.
Ce tip de disfunc ie ventilatorie are pacientul i care este cea mai probabil cauz a acesteia?
Ce investiga ii suplimentare sunt necesare?
Argumenta i r spunsul!
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...