Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule Director,

Subsemnatul_______________________, domiciliat in _____________


_________________________, posesor al BI/CI seria_______________,
numarul__________, prin prezenta va rog a-mi aproba participarea la
concursul organizat la data de ___________, pentru ocuparea postului de
Responsabil Control Intern Managerial.

Va multumesc.

Data :

Semnatura :

___________

______________

Domnului Director General al R.A.Monetaria Statului