Sunteți pe pagina 1din 2

Solicitarea inregistrarii dupa anularea codului de TVA nu este obligatorie, dar este recomandabila deoarece este in interesul

societatii sa solicite reinregistrarea in scopuri de TVA deoarece urmare anularii codului de TVA, societatea al carui cod de
TVA a fost anulat din oficiu nu poate aplica regimul special de scutire pentru intreprinderi mici reglementat prin art. 152, fiind
obligata sa suporte consecintele fiscale reglementate prin art. 11 "Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal" din
Codul fiscal.
In acest context, am in vedere prevederile alin. (9^1) al art. 153 din Codul fiscal "Persoanele impozabile aflate in situatiile
prevazute de prezentul alineat nu pot aplica prevederile referitoare la plafonul de scutire pentru mici intreprinderi prevazut la
art. 152 pana la data inregistrarii in scopuri de TVA, fiind obligate sa aplice prevederile art. 11 alin. (1^1) si (1^3)."
Astfel, dupa anularea codului de inregistrare in scopuri de TVA, persoana impozabila este obligata sa emita facturi cu TVA
colectata, dar fara a avea drept de deducere pentru suma TVA deductibila aferente achizitiilor de bunuri si servicii efectuate
chiar daca aceste achizitii sunt destinate realizarii de operatiuni taxabile in cadrul aceleiasi perioade fiscale.
Obligatia de colectare a TVA si interdictia de exercitare a dreptului de deducere a TVA este reglementata prin art. 11
"Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal" alin. (1^3) din Codul fiscal " (1^3) Contribuabilii carora li s-a anulat
inregistrarea in scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b) - e) nu beneficiaza de dreptul de deducere a taxei
pe valoarea adaugata aferente achizitiilor efectuate in perioada respectiva, dar sunt supusi obligatiei de plata a TVA
colectate, in conformitate cu prevederile titlului VI, aferenta operatiunilor impozabile desfasurate in perioada respectiva.".
Factura se emite cu respectarea cerintelor impuse in Codul fiscal, prin inscrierea informatiilor de la art. 155 alin. (19), dar fara
a fi obligatorie completarea informatiei cu privire la anularea codului de TVA. Avand in vedere faptul ca persoana impozabila
are codul anulat, la inscrierea informatiei de la art. 155 alin. (19) lit. d) " denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare in
scopuri de TVA sau, dupa caz, codul de identificare fiscala ale persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat
serviciile;" codul aferent nu trebuie inscris cu simbolul RO.
Deci, in situatia prezentata, factura trebuie emisa cu inscrierea sumei TVA colectate distinct, fara ca suma respectiva sa fie
inregistrata evidenta contabila prin creditul contului 4427.
Suma TVA colectata de persoana impozabila al carui cod de TVA este anulat din oficiu, datorata pentru toate operatiunile
taxabile realizate in perioada in care figureaza cu codul de TVA anulat din oficiu conform inregistrarii din "Registrul
persoanelor impozabile a caror inregistrare in scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulata" trebuie raportata organului
fiscal competent prin formularul cod 311 Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele
impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) e) din Codul Fiscal".
Astfel, este optiunea persoanei impozabile daca suporta consecintele anularii codului de TVA cu influiente si asupra
partenerului sau (cumparator de bunuri sau beneficiar de servicii) sau daca solicita reinregistrarea, posibilitate reglementata
prin art. 153 alin. (9^1) lit. d) din Codul fiscal
" .....Dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA conform alin. (9) lit. a) - e) si h), organele fiscale competente inregistreaza
persoanele impozabile in scopuri de TVA aplicand prevederile alin. (7^1) astfel: ......d) la solicitarea persoanei impozabile, in
situatia prevazuta la alin. (9) lit. e), pe baza unei declaratii pe propria raspundere din care sa rezulte ca va desfasura activitati
economice. Data inregistrarii in scopuri de TVA a persoanei impozabile este data comunicarii deciziei de inregistrare in
scopuri de TVA;".
Pentru reinregistrare se utilizeaza formularul cod 099 "Cererea de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata,
potrivit art. 153 alin. (9^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (formular 099)"
reglementat prin O.M.F.P. nr. 18 din 7 ianuarie 2015 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare, la cerere, in scopuri de taxa
pe valoarea adaugata potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare, si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare.
Incepand cu anul 2015, concomitent cu formularul cod 099 se depune si formularul cod 088 reglementat recent prin O.M.F.P.
nr. 112 din 16 ianuarie 2015 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare fiscale utilizate de unele persoane
impozabile in domeniul taxei pe valoarea adaugata.

CODUL FISCAL ART.11 (8)

Persoanele impozabile stabilite n Romnia, crora li s-a anulat nregistrarea n scopuri de TVA
conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. b) - e) i lit. h), nu beneficiaz, n perioada respectiv, de
dreptul de deducere a taxei pe valoarea adugat aferente achiziiilor efectuate, dar sunt supuse
obligaiei de plat a TVA colectate, n conformitate cu prevederile titlului VII, aferent operaiunilor
taxabile desfurate n perioada respectiv. Pentru achiziiile de bunuri i/sau servicii efectuate n
perioada n care persoana nu are un cod valabil de TVA, destinate operaiunilor care urmeaz a fi
efectuate dup data nregistrrii n scopuri de TVA care dau drept de deducere potrivit titlului VII, se
ajusteaz n favoarea persoanei impozabile, prin nscrierea n primul decont de tax prevzut la art.
323 depus de persoana impozabil dup nregistrarea n scopuri de TVA sau, dup caz, ntr-un
decont ulterior, taxa aferent: