Sunteți pe pagina 1din 1

Curriculum vitae

INFORMAII PERSONALE

Florea Gabriel-Cosmin
Aleea livezilor nr. 39, sc. 2, ap. 100, sec. 5, Bucuresti (Romnia)
0746756174
florea_gabriel94@yahoo.com

EXPERIENA PROFESIONAL
15/05/201520/07/2016

manipulant marfa , agent paza


Avon , Divertiland, Bucuresti (Romnia)

EDUCAIE I FORMARE
09/200909/2013

tehnician in turism
Liceul economic Viilor, Bucuresti (Romnia)

COMPETENE PERSONALE
Limba(i) matern(e)

romn

Alte limbi strine cunoscute

englez

NELEGERE

VORBIRE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaie

A2

A2

A1

SCRIERE

Discurs oral

A2

A2

Niveluri: A1 i A2: Utilizator elementar - B1 i B2: Utilizator independent - C1 i C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referin pentru limbi strine

Competen digital

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaiei

Comunicare

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Creare de
coninut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator elementar Utilizator elementar Utilizator elementar

Competenele digitale - Gril de auto-evaluare

Alte competene

28/11/16

permis cat. B

Uniunea European, 2002-2016 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 1