Sunteți pe pagina 1din 1

45E

DJ 2
LENI
E
D
spre

LACUL DE
ACUMULARE DELENI

P.U.G.

PLAN URBANISTIC
GENERAL

COMUNA DELENI
S AT U L M O R E N I

5. PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

MBRACAMINTE ASFALTICA

LEGENDA

0,75 0,25

0,25 0,75
6,00
8,00
PROFIL TRANSVERSAL DRUM JUDETEAN
2-2

LIMITE
LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV AL UNITATII TERITORIALE DE BAZA
LIMITA INTRAVILANULUI PROPUS

TIPURI DE PROPRIETATE ASUPRA


TERENURILOR DIN INTRAVILAN

MBRACAMINTE ASFALTICA

0,75 0,75 0,75

5,50
10,00

0,75 0,75 0,75

A. PROPRIETATE PUBLICA

5E
I
24
EN
i
ho
DJ
OR
ila
M
Gh
re
ul
sp
r

PROFIL TRANSVERSAL STRAZI PRINCIPALE


4-4

TERENURI PROPRIETATE PUBLICA DE INTERES NATIONAL


TERENURI PROPRIETATE PUBLICA DE INTERES JUDETEAN

MBRACAMINTE ASFALTICA

0,50

4,00
0,50
0,75 0,75
8,00
PROFIL TRANSVERSAL STRAZI SECUNDARE
5-5

B. PROPRIETATE PRIVATA
TERENURI PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA RAMASE A FI EXECUTATE


DIN PROGRAMUL DE INVESTITII - PERIOADA 2007-2013
DIMENSIUNI

CATEGORIA DE INTERES

TRUP
COMPLEXUL MONAHAL
MORENI, S = 8,55ha

DOMENII

0k

DJ

-2

2
LEA
A
E
T
RE

2-2

MNASTIREA
"MORENI"

ZONA CAI DE COMUNICATIE


RUTIERA -EXISTENTE
ZONA LOCUINTE
MICI RURALE PROPUSE
ZONA SPATII VERZI,
AFERENTE DRUMURILOR

2-

0,75 0,75

TERENURI PROPRIETATE PUBLICA DE INTERES LOCAL

RE

5E
4
2
TE

EA
AL

TRUP -REZERVOR
NMAGAZINARE APA
Volum -100 mc
S = 0,13ha

kV
20

LEA 20kV

- MODERNIZARE DRUMURI SATESTI

SI PODETE
- PODURI
REABILITARE SI MODERNIZARE POD(spre Manastire)

4-

2-

CAI DE COMUNICATIE SI TRANSPORT


DRUMURI JUDETENE

AMENAJAREA SPATIILOR DE DEPOZITARE


TEMPORARA
A DESEURILOR -PUNCT COLECTARE

SELECTIVA - 1 PUNCT LA NIVELUL LOCALITATII

TRUP - STATIE
EPURARE APE UZATE
S = 0,03ha

3,10

GOSPODARIE COMUNALA

0,01

NOTA: OBIECTIVELE PROPUSE SE VOR REALIZA N ETAPE,


N FUNCTIE DE POSIBILITATILE DE FINANTARE

ru
hil

lG

T I
S
T E
S
C O

DRUMURI SATESTI

SUPRAF.
TEREN LUNGIME
km
ha

p
BENEFICIAR:

S.C. CASSIOPEIA ARHITECT


S.R.L. VASLUI

oi

ah

A
N
M U
O
C

E
245
DJ
e
spr ESTI
ST
CO

ZONA LOCUINTE EXISTENTE


PUNCT COLECTARE
DESEURI -PROPUS

SI MODERNIZAREA
REABILITAREA
ILUMINATULUI PUBLIC STRADAL
RETELEI DE DISTRIBUTIE
REALIZAREA
A GAZULUI METAN

- MODERNIZARE DJ245E (DELENI-MORENI)

TRUP -PUT
CAPTARE APA
S = 0,01ha

P.T.A.1
MORENI

NATIONAL JUDETEAN LOCAL

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DELENI


U.A.T. COMUNA DELENI, JUD.VASLUI
DENUMIREA PROIECTULUI:

ACTUALIZAREA P.U.G. SI AL R.L.U.


COMUNA DELENI, JUD.VASLUI

J37/40/2009
NUMELE

SEMNATURA

SCARA

SEF PROIECT

ARH. MARIANA TOMA

1:5000

PROIECTAT

ARH. MARIANA TOMA

DATA

DESENAT

ARH. MARIANA TOMA

2013

DENUMIREA LOCALITATII
SATUL MORENI
COMUNA DELENI
DENUMIREA PLANSEI
PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR
OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

PROIECT
NR.

68/2012
FAZA

P.U.G.
+R.L.U
PL.NR.

5D