Sunteți pe pagina 1din 4

coala Gimnazial ,, tefan cel Mare

Cetatea de Balt

al comisiei metodice a nvtatoarelor pentru anul colar 2015-2016


Nr.
crt.
1.

Obiective specifice

ASIGURAREA
CALITATII
EDUCATIEI

Coninuturi

studierea
planului-cadru
de
nvmnt i a programei
colare;
ntocmirea i avizarea schemelor
orare;
ntocmirea
i
avizarea
planificrilor anuale orientative/ a
programelor i planificrilor
pentru disciplinele opionale;
instruirea cadrelor didactice pe
probleme
specifice
nvmntului primar;
analiza
activitii
comisiei
metodice
n
anul
colar
precedent;
propuneri
de
activiti/termen de realizare
/responsabiliti
pentru
anul
colar 2015/2016

Tipul activitii

Termen de
realizare

Responsabil

studiu individual
Fiecare invatatoare
lucru n echipe la nivel Septembriede clase
octombrie
Fiecare invatatoare
Consftuire

Septembrie

Informare
Mas rotund

Octombrie

Asigurarea premiselor pentru Participarea


la Octombriereuita programului de cuprindere sedintele cu parintii de noiembrie
la gradinite;
a elevilor clasa pregtitoare

scolii,
Proiect de promovare a imaginii Zilele
proiecte de parteneriat, mai
colii

Generalizarea
metodelor Referate,
interactive, centrate pe elev n lectii demonstrative,
realizarea educaiei de baz i a interasistente
metodelor de evaluare care
evideniaz capacitile creative,
competene de transfer i
adecvare a cunotinelor la
contexte noi
2.

FUNDAMENTAREA
OFERTEI
susinerea elevilor cu performane
EDUCATIONALE PE
colare, asigurarea pregtirii n
BAZA
NEVOILOR
vederea participrii la olimpiade
DE
DEZVOLTARE
i concursuri colare;
PERSONALA
A Msuri de recuperare/dezvoltare
ELEVILOR
pentru elevii cu dificultati la
invatatura;
Organizarea fazei pe scoala a
olimpiadelor de: educatie civica,
matematica; a concursului
Democratie si toleranta
Discutarea , alegerea sau
elaborarea ofertei disciplinelor

Toate invatatoarele
Anul scolar
2015-2016
Toate invatatoarele

consultatii

Anul scolar Toate invatatoarele


2015-2016

meditatii

Anul scolar Toate invatatoarele


2015-2016

elaborarea de probe si
bareme de corectare;

Decembrie
Toate invatatoarele
2015,
ianuarie,febru
arie 2016

masa rotunda

Toate invatatoarele

optionale in colaborare cu
partintii si elevii
3.

ASIGURAREA
Evaluri predictive.
CALITATII
PROCESELOR
DE Evaluri sumative.
PREDAREINVATARE
SI
A Autoevaluarea
i
evaluarea
SERVICIILLOR
activitii cadrelor didactice
EDUCATIONALE

elaborarea si aplicarea Octombrie


unor instrumente de
evaluare;
Ianuarie, mai
mas rotund
Evaluare individual
Mai-iunie

Interasistene i susinerea unor Interasistene


Dezbatere
activiti prin schimb de clase

Anul scolar
de 2015 - 2016
Participarea cadrelor didactice la Cursuri
perfectionare
prin
cursuri de formare continua
CCD,
proiecte
POSDRU; sesiuni de Anul scolar
referate si simpozioa- 2015-2016
ne
Primii pai spre coal
Integrarea cu succes a elevilor n
ciclul gimnazial
coala prinilor

Toate invatatoarele

Toate invatatoarele

Toate invatoarele

activiti comune
coal-grdini;
cunoaterea viitorilor
profesori; predare n
echip; interasistene

Anul scolar
2015 - 2016

activiti de consiliere, Octombrielecii demonstrative,


noiembrie,
expoziii, concursuri;
Martie-mai

Toate invatatoarele

Cunoaterea
i
valorificarea
experienei pozitive a cadrelor parteneriate scolare,
expoziie cu produse
didactice
ale activitii elevilor,
dezbateri,
concursuri,
serbari scolare,
vizite la muzee.

4.

ASIGURAREA
BAZEI MATERIALE

Valorificarea fondului de carte al Activitati comune cu


CDI
bibliotecii colare

Responsabil comisie metodica:


Prof. MIHAI MARIA

Anul scolar
2015 - 2016

Anul scolar
2015 - 2016

Toate invatatoarele
documentaristCDI