Sunteți pe pagina 1din 97
Ce eee Reon renew eral Rioitber merermter tetany iter nents eater Rectan aetaee irene Encore ete tare Ree eerie een eeree Ta ea ramen eee rerpteni re rere ee teersine esmier etry Rca eeu epeiaaeit rire eee es a ee ce nee er ae Po eterna enn POE LS Mt vee leT etree rer npr tinea Se eae es been he rniye tena CeCe nT weer ated recur eny ee ray io Perr e ner sae rey eg rn ee ee eet nt Lene {mpiinivea corecta a acestui experiment ne transcende din OT ec ernie ar rv ace es ie Gara re ee ee ere Morera ew pereehnsnnair vty iy Integritatea fiintel umane (1998), Omiul atemporal si Dena a eee ILIE CIOARA Fiinta umand si adevarul absolut < lie Cioaraé opera: Ruxandra Stan FIINTA UMANA SI ADEVARUL ABSOLUT © EDITURA HERALD Bucutes EDITURA HERALD ISBN, 973-98399-9-1 Bucuresti -imiculi psiloc", construim un om nou, eu 0 aa mentale, ‘Simpla existent a acestai om nou pune temelie une alte hi, fe contradic, confit, wr si Ribose "Armonia suflewlui reprezines temelia care Hl ajutl pe omel bignuit sisi descopere realitatea origin sale de Divinitate remit. “AducereaPardisalsi pe aceasté planet nu este un vis un apt realizabil de ctr semen care isi descoperd adevaratul costal texistenfel in colaborae eu corpul fii ‘CUPRINS Prefars s 1. Cum sacl ictete 0 poere-olindl cnn 38 2, Adevirata bosiie a sufletuhi it 3. Adeviratl interes 44 Ascultitona .. ey S. Ava in adevir 6 Bitrdnel egou incarunpt de veruri 7. Che etemitifi 8 Chipari coane, stati. 9. Cine sunt s 10, Cine sunt eu-adeVa on 1, Comoara 12. Conflict dnte observator si observa 13, Cum ascult yi cum priveyt? 14, Cunoasterean-ae margin 15. De ce cream? 16, De co mpirisim cunoagtereapshologich 39 17, Dezertarea din actuate 3 18. Discipo si maser. 96 19, Dirzenia .ego-vai* ” 99 20, Doamne floseste-mi et van 02 21. Dumneren eres 105 22. Energia phic fragmenta 109 23, Fece dong cost! oom 24 thuminae 3 11S 25, Integritatea 7 25, Imobiiatea ming 7 120 27, Imporanga identifier, 123 28, Importana clipe 126 20. Ince fel innim clipa 129 33, Migcarea crea, 34. Moanea psologica. 35, Nilo sanside salvare! sb 136, Nu opunet rezstenil cc nnnnn 37. Pragul +38 Puritateaascutis 39. Raritateafenomenului liber” 40. Rugiciunea gi teetea. 41. Sacral teste Sacral 42. Si tram fra ntervenyia gindii 43. Sens vet 44 Sai o clip yi we-mreaba 45. Stigatin postu 46 Tact opresete, Incetezi 47, Teton vorbitor! 48, Urcusul fr sari cu tepte w=, Peridot a ' ¥ | i PREFATA fn oc de nota de prezentae, asa cum am procedat in volumcle ameriare, am alcituit aceast prefs, dept sinteza a viii mele ‘Grins legate incepurul si aprofondarea« Cunoasteri de sine. Pari ta vrsta de 5S de ani ru am avut nici tnclnait si nisi findemn dea mi exprima in vers sau pro sa cum inlnim adesea ta marea majoritat a scriorlor nai mult sau mai pujn consacrag ‘Enum unom obioitca oricare alts, condiionat de educatia oferta de medi! rural in care mi-am petrecu copia. Pasingt mei, gospodari instr, mi-au oferit pe King ccle ‘ecesare preg cle intelocule, yun bun exemplu de cinste $1 Fespeat fai de to semenii, fir nici un fel de diseriminare ‘Viaja met cas or fost sins mpletiti cu trageia acest ir, ptrecutt Sup trminarea celui de-a!doilearizbot moni opi o dictamri militar, oarecum justificatt de interescle reinegirit Roméniei Mari, iati-ne sori si suportim cea mai fdicasltcanie din cite au existt vreodat pe faa pamdncul, st ‘anume: dictaara conunist. ‘ infimk mioritate de teva sue de comunist in mare parte Sieini de near, ajutath de tancurie sovieties, pune stipnire pe teats insttile saul Tn caltatea mea de modest slariat al unei asemenes insti ‘eam ata ot ined de fa fnceput, fai de fora brtal flat in ‘curs de stabiizare sub protect directa ccupantelu strain ‘Ayaam ajans,impreun.ca ma al coles din institute, x fim eonsideraji potential dusmani ai paridului comunist, Pent acest ‘mokiv am fost poy in urmrre in vederea interim lagirele de setei, care impinzisera nea fara. 5 -_ Informa tn, mar gat polonma inp, mam rig in comum Vip din jada undef een pir mai os seta 7itoare, cit mai bine camuflata. me ‘Neri pian is promontora Din acca clip de maine aie esha = is fa ag meen nic ‘amenilor, Nu-rmi venise inca sorocul intemniari. Deocam: 7 Stren ee eset Deca ae sa meee ote prorine Same eae find on i nent. sig” dine ioe ine. ateceve i incese’gubmee ear -sperante $i multe... multe tegrete. imi era let a sat 27ers chamite de ete! in clipe rare de total ticere, cov Sideciez In nc un fl, r acest mister ati de tino, La eiteva zile dupa i sales es in pod ik -avertisment, neprevizutul se produce, totus ie placer Eran splendid clr nt ina esis ep ram pom naa a supra solului, $tiam unde imi este corpul patina ‘conjunctura in care mii aflam, iecinahmpinre 1s Simpl dvi mram dpa pin suns, apeonmaty atc de met ~ ape fc dap eles pas 6 fic : eat pot even also na = tt pinnae dr Aa tle Tae. Dest 8 un nd wecnl Sena ne cat tmepok everment, cops Se © gun eer. Sr de ent estat Sacra a at a ev nll nde wea compel ik a come cid ut casera, Ima SO oa ca eas trian eo form aca Fei in canes comps fi frat dn Tce pce rit in for wai cordon cera i 7 cE ee con ge near, paras corp eh Mie ctcn x pando er asrcle (Compl ate eal Fa ie mele a in ania itn cn pute sab Perea Sant fr de scx rani eveiment NE na 2 Pen sora clr Unipa n ar corpss carl x in i ea ae si incomata rea feiss atimpast a fuevek cages un aden prnia. Dac, aeat 0 ex ean plocupare Vi i eons prin revel ‘feniomen, c& nu existi moarte. Inarmat cu o asemenea certitudine, ere centre caoets uni de dps aazsa mos fumes sal or omes pra espa cf prmce spe, elzte & aes dato ajo ine eam fam ga lanl i ar one Fee ot nuit mes bere, consemmate Ia (eee sure ceva inte, mau Fs fee de, mama fre mes 5 sina. Corn ay at oe dp curgere nel pviode og de ai epee ind lept Se soa mea, ae ea Beer Tp amd eit atne e dian gi cok eon rds am fst nev st prises, eee Seren flow eon dn crm 9 gospeia e deve tell CAP : Mt perio ont pnt i pi eal cal demi men asa ste de epee ce au av oe 7 acces, au fost pentru mine reale surprize e manleaaee Yi inset de plana! este nse astral prin intermedia! procesuli de indir. Simp magne fer cadl respec de conintae Ft ne ent ane Hint universal ex e livia finjele se ingeeg si comunicd inte ele 7 in Sith he aa ested al exotic cdr is in parte. Am init in peresnis te Sift at de vem are ntsc si it es inn cla Sa ; ‘Semenea am uct sft Sabina un mui divin cate mate nin comapondent eee aa ‘Pe planul lumii terestre. a Cu cara ued enumiratle cra me rate cra din umes fii: ss Moura ion 9) Destin India bse Pate nga oma intersted os loc imi vine un giind, concretizat apoi printr-o int pe oe inne on pn nearer = Este cinva pene dumeavoas, a trait in comuna Virtop, judequl Dolj? 3s ~Da, exist, tn cond ita at Comte mines" = Damita Pian exe aspunsa a prompt, fot cindva coral Somme! ce MP SH me 8 = [Fam finat memorial gura gmbricimintea, ca aspect specifi lor de la sfigiul veacuuitrcut. A doua 21 am Tntebat pe fall meu dacs sie ceva in legitued cu existenja acestai om. Pe insur ce descriam figura sfmbrcaiminea emi astral, tata, un fom calm din fire, a fnceput si manifestesemne de vd emo state in final, ii destéina eel a cunoseat pe omul deseris de ‘ine, apoi avg Ta nu aveai de unde si cunogi, finde el a murit ev malt Sninte de naserea ta. ‘Aceasti dovadi ra desigur oferitd tatlui meu, care probabil se Indoise de uncle afirmafi pe cae le fleusem, = Tot In perioada acestei claustir, mi eau descopert, la solicitarea mes, fragmente din clteva viet antrioae, Ca Tnfitsare ‘corp astral eram difrit de lao efncarpare a alta s nici una inte acest nu semana, in vr fel, ew actula mea infatigare. In toate ntuple ra am fst deci bitbat ™ Am solicita, de asemened, 8 mise dozvilue gi postaze legate de vitornt acesteiexistenje, M-am deplasat astral int-o celulé fourie umedi Ia Securiatea din oraul Sibia. Acolo find, «2 eschis 0 us de fier si a fost introdus un birbat inal, pe cae, Thirebidu-t cum il chear, mi-a spuns cd se numeste Fina. Un ak agent descoperit cu anvicipaieprivea inchisoarea Figs. nai putin de un an am wat efectiv ambele dezv&in astra “Arestat ta Bragov, am fost trimis prin Secuitatea din Sibin, ba Incisoarea Fagamas. Fina a fost un cole de sueringS, cu care, in timpol deenjci, m-am imprietnit. “Tat isa un alt experiment deo deosebitt Indie, izvoritt din ignorana celui ce apreca ci total este fngaduit in acea lume Avesnicelor mister, Thro bon zi un gnd, po ct de nstapnic pe att de inflict, Ti euprinde inteaza fini Voiam, pur simp, 8-1 inllnese pe “Atoleuprinitonal Durnezew. Co mintea mea inocent, detayat de {ot ce era lumease, dream eu ardoare o asemenea inti. lati dec in afara corplu ize, nvegménat, cas zi san stmuctura mea asrals. O doris miprazica se adreseaza unui & Durer impenonal corgi ferbne dea mi se revels each o ire serial wn ec fleraiorImpina energa mini Th cura acest sis am sestat tei dopanie ee tumpanet amines, tm stare de Prk Conte ibitat ae Siete, Ficeam pure din ines ocean de punt amines asemenea mie. Fecre pct rs independ i iu de Gap de ase mie dups popes dr ce mind all Toate punt, na ave eva commun: lumi gall, As fom ol sid ine experiment Rove incor prods insta it ums emai nal. Aveam dar 0 ar de bactrim eu ttl del tore. De fates ost avi posta a ei ste Ainprsrd e destdrr: nd, dri, igi ce "Dun wecetea clone minute bun inden deta incepemeschina peda lt neu ca gon de at atm am via nie extraorina nafark dee pants Tunes Cova ici n,n dt seam prc pe lt cleo omen asa meal pe aise ema Dinter fp, aea Luin care ne anea pe tice aft iota cca e Eerie Conic. Despre seas Ener Sc oma ava prijs ani in acco peli cx dealin in fcce poe opin cre serfs nat eal prope ine ‘Sim vel aia qf vam pal epdecu a2 pd Io destinul mew erat Insts att arestca elt st soerle ce In spli 1951 am fx aes doo cin mes in Bao spol joc condamns nani Jet gre Arm iS $s lun, rind de mina eect la Canal Dude Maree Nag Temp dete, inca condiilacimprpe de cazar, a ttt pte tl esr Ae da es incepsind cu comput astral. Din mine, ma ai riasese in fi 0 ' ©1952 sastepa verze la Fapay aan comin a “¢etinuie, in vederea trimer clot ala ciferite muni Nimeni Sm ga unde anume vor f epatza. La insistenfa unui price fo evadare sam viztnea lara del Saligny, km 4. Na mic dexpre exisena acest lagi i nici de comune ume inginrai cre eanstat pol dela Cemavod “PP Pest mai putin de 10 2am fostint-adevae imi acolo, unde “gn muncit pn a ochiderealvrsorin 1953 Tin aceus period, din cauza muncti istovitoare,atisesem Aimitcle ancmicri. Aveam doar 43 do kg su mai stam nimi espe iin ro prfet desprindere i nese pe ratle me “Geena, gl cog sim pnd ceva fn legiturd eu evi drat. Ltt “repunal ean mama at revent I com 3 neo spi vi rim srsoare pact Si sou mal ingrown Aimpeeuns. ‘Chiar in cusulaceleisSpeimni am primit pact yi oscisoare “ce confit revenirea acas a parimilor mei, cae se refugiaserd la ‘Craiova. La iesrca din inchisoare sa realizt gi ultima pare a ‘comniciri fatelui mev. Tn anil 1956 sunt pus fn liberate gi mi stabilese in Bucaret [Aci acelagi destin mi indearnd spre un cere de spirits, condas ‘de de. Tonel Tonescu Viidest*. EI mi-a pus a dsporite ceca ce “dorsem tot impel, ine dela primal meu contact cu lumea ata, [$i anu: o scams de ci, cit mai molt: eu puting care si-mi Satisfoct att curizitateaasupra lami paalele cit gi setea mea de erfectionare spiritual. In fecare siptimand primeam ete o ase! = de catte, pe care 0 devoram, fmpletind lectura cu practicarea si testarea indrumirior respective ‘Aces ere de inal spirtualitat era condus din lamea astral de © enlitate care s-a recomandat Antal. El ne-a diijat, in mod fnligent, mai inti pe drumal misic crytin, prin practicares ‘spc ui iss, ae inal, la .Cunoasterea de sine” aie: O clue sal i Forest spre Ini, é La um moment anume acest cere aunsese sf numere 20 &e tmembri. Riscul era mare. Asemenea peocupli ea oxide co inverjuare i rma de cite rgacle de wprestne le decency smansleninive. De fecae dat, Ina, gh anal he de, Sic vamp intl ma aa Tn aceaperioat nara evade mele a erst sii cae dint membet acest gop de ileal ota sale ee ceva de a x rag, Uintl de pale pad Int etevaapecte mt serine despre eee ose reece ties Ente fate i plait suprioar de evolfe po obo lace aati jos, pon ale ja st evlacan, int sete fixate momentan pen arm plan mu pot eee ta as Aci spunea ene, veal coal pra Es Aisguea chiar de © Ubi nee sera sume nas date de un invaior, pe car Fam viz meat ln ete = Am nto fancier copra mega comp co opt. eb de ce fae act ur, pun sont ans pent a sa oc apo conta “pent ne spa ‘Ais tn umes nas inde vic alerts 4 vitor, dar de ead ste nevo st nore Isa fae: Or. tn lumea ara ipsa couleur slog or Ton epizinde-yi ener dana vole! sprue lun alia denne inva aes or nner En vorta de‘un bit, considera ca some fe ore medicini, Lam gist sub ocuverur, eae acopera compet ad sub bi. Nu tse ved dect capa Cantus epee desir de cincra in asl cima. nr ical ie el Invely Nu o ma ease nico pind stun $i at spoos corp srl do lacap pila pico pase desta Bia ene, din joni chi vid) goctanen, Thee semne dlsprate di cp, insist wi apr pel In pops hp Te ura acest inti, am alate pin incinetue a Same realize tn cupoatle tempera de peste Omi de gave ese n e conga © dau rds brash efi spond en encntnrt, pos ct ptr dines corel Ear asl sn nc reine Eeorserel ee bnecunoset,Dupl dices cosa cogs siconiouare a pra nghilor ca ate sere, Compl cere su Beene lsat fii, mean ned un tpl sap soc eres a adr pe care arsite fe a Dept sproxinai oi ani am ind dn nou, De data aceasta Bipertacee corp sacar otal corp fie at oct a ai stale, rk nr, spe (9 hota cei incisor asp or ri aces sc elge cc! fain poz dsp auor fap incriminate pec Hoi sep libra etn, © dat cu Tesronjtre roll slvr isi de clini respetvd de fear dea mn grein vitor fs gevere vortnd. la roceren nontrkdincoo, Sacro aflt profucimes ie nose ne pune in fa at el, dt i inele vai tn decrsol aime! tnupari. Sin fancied ceea ce am Feat ne creim nol Tngne medi de spine sau de bucre orespnzitor Confetcare ivy, nsf de repeal spec, ne epee din cadrul de pir. Suferina isp se imprims soc sinc prsna lao oe rope vom ry mad i a dice Bert ceca wi sb fi Ss Kapgen export en Yume este"un act de drags, svat ct scopol prone pe. tu alt voiaj in tumea duhurior fm oferé © minunatt attain eticd, nemaifni nicaieri pe plamol exisiened noaste terest ‘Aminteam, ceva mai Inainte, ck dupa liberarea din inchisoare fam studiat o seams de cini care tratau fenomenul dedublii ‘rinte alte descoperii am aflatc& sen eri constiuieo ams Potenyiai impotriva enttijilor negative. Am folosit semnul B respect, aga cum obisnuiste preotal cind di binecuvantare, fect a fost devastator. Simplul gest efectuat eu mina dreapt ss, stingi a spulberat o fntoagi ceati de enti atale, eae m, “nconjurasrs cu iment vadit ost ‘Am intnit inst 0 situaje in care ew am fost imobitiat de centtate, prin simpla fntindere a main sale. Era un spirit eval cre, de fap minmi ficuse nimic rau. Un indemn interior ‘nceput al Elikerii psihologice, din dimensiunea vempo-spaila conditiet umane Aveam virsta de $5 de ani. fnu-o diminea, la treirea din son, constat ci psibologic funetionez diferit de cum o ficeam fnainte. Mintea fyi plerduse obignuita agitaie. Into stare de 2 emai pink atin, fnctionam in perfects ane cu fntreaga struct somatic eBurpiza ca aga de mare cat mat impediat st ineleg si st pried In cuvite mserisal fenomen, Citkem, esau, 0 seam de amanante despre uminare, Eber, fe ura Simpacancastere ili cu ttl aceva ica dct i respect up apronimatv due ore mam dat seam de ose Sie curie thunderace & ram, cas foloses o compa, hss unui eb in care ua ne pea acpi vere, Tt ar naga ca ceva nou. Dispunean deo pried agsanbit.O Bhi cae ee perc improper Herne cxm jee. Pate natin ci deen, pin ite, one opin Ines reece extciou Se, hea pe car epi Gham cu sinjr, hidervilia propria seat, Semen, nose sau nesmowii ra priv Tafel adi PE il 9 Gemmare coon senmcn dee neni pn an Bec cecal so rea vo rac mini sons copes Heian coma co sincioea Aca! inperene.O sede Be pues f amicprinnione rol carter to tne Impose hae ope ua sph marr, pret content eo osc . i, fra s8-mi afecteze pacea atotcuprinzatoare, - Tposiaza Sublimulsi este desigur diel de descrs, dar ma a rae ce on awe nc Por como lca spe vie sane orp Be Bernt scam eed tga ev csaet He carnal Vil abcogc ote ecu tee rcp nes tne Sel pen os Dini dict co slip, permet = -nevoia, imprimata si alimentati de impulsuri intui Fr a cx gent ventas ter 33 t indemin.fpiecuvit pteay si uprnd i conconitent cygmol rind yi fixeard memorial. antciat un ideal pe sare tira. cominic esenja ert. In primel an um compos 0g st creda finden pun in practi Disepoal 4 poe poeme. Ceva mai esa mil lr atin er ag et I indersind un tar nce de bun ves nchie, ai aroximaty 100) din care 600 de tne sat insti de expicaicg orl acest tip, el incepe si intimin provociie sau lafelca cee din acas cane a Simul enum seu de fete, ae prin reventele nth" Bas, agar, pce par tps schema ia memo Saale Bini prope au dispiratcu desivéryire, ir nic gp eto. iar pe deat parte, practcantl care prin efor de alts intervene din partea mint mele. ‘pert s&. ating scopul sau ell final al implinci spiritual. © dati cu sesiareafenomenslui mam simi ca un vas spar "pin prima cliph-— ea at de decizic gi slecic a mete ~ din care au inept scp: interesul penta dedublare, cre7igagiolul devine prizonieral acestei scheme, care promite sition: esgiamudovinle, cama, invidi, orzolil te Consinea final. Folsirea pin repetare a practic respective le supra armas tot impul deschis feindu-m Pst a sic vemea, ea devine obsesepsiolopici. de a tece din dimensiunea Fini in Nemirginic. esfgurae ~ del nceput i pnt ta fit are oe in ups inlniea acest extraondinar fenomen, cu ajutora igor sructui limitte a sinelai persona”, a cri activate Tizinialoale am igeles ineaga raedic mand, determina eegleard print apéitor gi adesca slbatic egos. Practicantl pita imempretre a vie, flats intro constant mobile ca un aoa, care-iurmitexte propru interes. Tate eee Ve ro at St esate vii, Gecare indivi ~ pov sa eis din femora sau aes ineegere ar efetl, pe care propre cndionis od al gresiti educa ~ se comport ca totes le evalucar4, nm pot fi deci subiective, de suprafa i cu inalecvt penta eX inte stucturat antcpat nu poate in nic migioare Tmorejrare si cuprindS sisi infeleagifrumuscea viet. Umbra Oy dacd acete pacticii ar conduce pe tnditor la aftarca tru, exe 0 schem memorial, care intnec yi deformeaci. Rei cvin a inl umane, tui ele feel ~ acest practi realittea clipe! presente desprinde de onl Implinit, ca find inutile sau hi St inceedm explicaea tentative omului bine intnona, care» that hotirrea sisi imobilece aut medl de gindie ct si cel ée Banta propria Uimuree, observati cum fiecare dint acest comport, in reajile sale cu semeni, cu natura, cu viaqa in QBAall pracicani fs Invi metoda, erezol +40 teora cae ‘ambled desigui ‘ondiioncars fir a sesiza prizonicratl in care singur s-a vt? In aces scop actual clr fi oferdo gam varia de soli, Waa ma poate nln i ncleas in ee abso, decd In seat este find fsoie, pentru a convings, deo seri ae de complet iterate senate a mini Vs ind noutte de argumsoe eta 6 lips Ia aka, ne solicit, ne obligh chiar 3-1 igi in [Aen ff metode redine, dogme, ritual, eo, practiciInmpinare cu o mint now, adc cu un cree nou i eno cele F eaecble filozofice. Din toate aceste ofene, practicantul a> Sibrale, nealertc, adici nefoloste aneron. Se sic — afirmayi posibiaics sf alesgt una, dou sau chiar mai mute deodak. In gue de ite caren de ying —c& mul, pe intrest parr u 35 7, iti Sle; mu foloseyte mai mult de 10-185 din fondul siu mem, Til. Dupi com vedetiposibiltile noatre psihice sunt aproay infinite. upit acesteexplicaji va fi mult mai uso si infelegeyi proces. roprsi conditiona, ca yi spargerea cei ego" ul ‘Ast cum ardtam mai nate visa ne oligh i isi in tin, Pinae fir acumuliri memorial. (Cum scipim inside ele? Simpl, chiar simplu de tot! ft cum {intimpinam miscarea mingicu flaca Atentciglobale, caren. ‘ste impust de insist micarea valu. Fira aceasts himind gi ses nate oferite de Atenic, nimic muse poste infelege in mod ral ‘In strafulgrarea Aten, orice eacie a mini (gind, imagine team, dornf) care funcjoneazs hactic, dominant obsesv, ex: instantanew dizolva. Tar in vidul psihologic ce se asieme cen. definste natura noastl divin. Prin urmare, adeviratul si unicul nostra interes spiritual inde el este vinovat de inte. tragedie umang, side obstuctionaea plenitdini ine gi uniun cela de demolare a ego-ulai cu Marcle Tot ASCULTATORUL Ficcare poatén sine un viclean ascutitor ‘Acestarogant ins, perturbant, citor, (Care-mpiedic’-ascultarea ce insearnnd paritte Thyelegere depling, impede senna {In eala ascutare Mig toate pasiva, Aten, perfect deschis,ticul dec inactiv; Nii nayleapd nici mu sper dupa reo realizar, In inegrtatea ei, — vigilentascutae, Este are cu puting si-mplinim asfel de sii? Rispunsurl gas fn voi, dupa aprige ere! Si nu disperajiniciednd, cc in toi se alle Mii de posi ~ clare, sigure, precise! Nici un fel de indoial, day intreaga pase impli cruciate. Nici un pic de-aversiune Pentru totce zit. Orisce intimpinai Cu firea complet deschiss - una cu ce aula? acl ce-auzitiefals, falsul nu vi afecteazis ‘rece doar pe ling voi, nici un fel ma duncan! 46 uli ce-i Advi, fn acsa clip Sublimi, 1 sine stpuns, fa voi ~ clip de lumi rl, prin num, om vec fl subrezesc, -0 2102 supra -tanele se Himuresc, insu, liborat, tinge Imensiate, sma realizare~ una cu Totaitatea. Iveste fra voeo legitimd-ntrebare: se nast-ascultitoral ce di progsta ascultare? de fat ficjune eare-apare automat procesul de gindire,snelu infeudat. prea bine despre el csi asumi important, prin ca pivests lamea cu dspre, cu aroganph neva vorbeste El, de-ndatanavaleste orice-meles. Asculiarea se opreste! exist” ascutitor, care erties, acu, s-ascult pe sine fi prin sine actioneazs, claru-fees,inci-n pls ontrebar: Ne fel putem scipa de-a hui crud-ncituyare? de cite ori apare,fe-ndati-mtimpinat tenia global fra scop imagina. rea cea teat dizolvaen chip tot, doar asculareaintegrati-n act area nv sunt Iver diet -mprejurare in acolasi fl prvite. a Pentru a face mai lesne de injeles ce Inseamni ,asculttors vom abords mai inti ascutaea, care poate fi aseciats cu obser ‘area gitratate In mod corespunzitor, nediferenia. CCorectaascultae se realizeazi prin pasivitatea necondionat ‘mini, cu inima si ttreaga fiimd complet deschise. Nu s- antcipeaz8 nici un ideal si deci mu Se asteapfmplinies vreuns reaallat ‘engi cid, global gi sponta este singurl instrument eas ‘fer posbilitatea implinintcorece a acestu fenomen. Din pun! de vedere intelectual, att explicarea cit i ngelegereaascultii est ‘wor de realizat. ‘nsi punerea tn practci a acest} simpli inuimpind o sean de impedimente, cae, cu putin insisten, pot fi ugorfnlturate FFiccare ins dispune de ttreaga capacitate penta a duce, tot bun sfirsit aceast indispensabili atiudine psibologic& absou' ecesari cunoaserireale a fine prope Adar, se ascull gi se pivese eu intreaga ategi tit migears| lumi exterioare its lamea gindurilor, imaginilr,senzafilor et Simplitatea contactului cu tot ceea ce ausim sau vedem cor cretizeazpasivitatea mini Trin ceasté stare deneclnte,finjaintreag, unitate perfect. fn stare atemporal, ssculti, observ nflege perfec, prin ri: fra face acuruliri memorial. $i, din injelegere,fgneste in mod spontan actiuna tansformatoare care submineazautoriatea cul personal SH amintim si un exempla de ascultare inert dead! Sermificajie. Iat-ne, deci, ascultind pe cineva care vorbeste © vorbeyte~amintnd de toate, amestcat: bane gi ee, fptereale altel rele, adevirri si minciuni dup programrea propre! ming ‘Toate aestea cure prin no, asa cum curge apa unui ru, fie nic 1 fel de opreligte. Este o scalar simpli; mintea, tent i lucid se afli in stare de pasivitate: Lucrurile reale, adevirate, ne oi spre Marea Tretie Adevicul nu izvoriste din plier ar aflarea tui nu prilejueste Aisensuni, Topi ce care 1 descoper il vid Ia fl inde Absolut ste unicitae, acd, de pila, noi toi privim luna de pe cer, in aceeag cpa si 1c aceeasiintenstate, mai este loc de vrco ctedingd asupra cexistenfel sau nonexistenje asta stelital Pint? are cum vom rezolva problema eredinjei In totalitates ‘manifestiilor sale? Numaifnt-un singur fel: cind mintea oasis {yi injlege singurd limitarea si nebuloztatea gi, sub lumine Realitig, prin deconsprae, tae smeritl (0 data cu tcerea mint ondionate creim condijia venti spre noi a Adevinuli, care ne transform radical vechea mentalitate 0 ‘constinjd Puri ne insofeste de-acum prin impulsuti de lubire $) fercie ‘A tti_t Adevar inseamna a pune temelie paradsului pe Pimint. $i numsi in acest climat ‘vom vedea in mod teal apcogpele nostru propria toss fing 88 DE CE NU PARASIM CUNOASTEREA PSIHOLOGICA? precis pst in scop do-atentionare cunosc isi, taj de-acumulae, multe informa pe drum 2s-piriual, 3, imteresulreprezinti-un ideal filozofi,pratci. dogme yi metode, si promit prin formule - ginduri sonde- cei necuprins, nso de cunoseut, reuit char de la bun incepu. [Necuprinsu, lubiea transfermatoare, fe fel cuprinse eu mintea cunescitoare, rg, in ot tmpat limita prin recut, nga toatdi posedaa. ide eruit, inte individuals neputincicasi~ fr pic de india, ‘mod eal mireile divine, serefe sunt reduse doar I sine”. [6 al cale prin care acelagi eu", © ndemnat de-a se urmis mere, rina, vizind proprio inees fda inser al ie regres! - marines, ,¢g0"-ulcu-ntreaga- face, ce nzoprinde,e mereu in neputinys ieritatea in continu migcare, noutatecu-nsusir transformatoae 9 [Numa cind ,ego"ul tae, fr alk deidera, Si de-atimpalal povara pe deptin elibera E tn fel ca vasul gol in masurd si primase “Energia fre margin, i jn ease topeasc. Asta rostl pris trae’ acumalir, ‘Telimplinti finale, preioasei integer, Ce se afl la-ndemina orice finje umane, Care, faptic, nflege sfaturile-nguse, vane (Ce ne jne-neatusai de absurd cunoscut? De ce nu eliminim chiar acum si absolut? are mui vedom fetal ~ pcdic relia’? [Nu-tfelegem ci ef este temeli-infasi?? ‘Cind ome confruntat cu .Nimicul®psihologic, Din orgoliu nu-t accep, de na are supert Logi, ‘Starea de-a fi cineva" id sineluiprestany, In asia rezida (raul, ast-s mara ignorant! ‘Umana mefericire stn aceasta imitate: ‘Cimp de lupe, confuntin, nizing ami ‘Ce se rizboiese continu 21 de 2-0 mier de noape, Uneori nerves rosie, aloor prin ganduri - yoape ‘ott e confuz,haotc, mai nicicind fn om humid, Inelesut?Imposbil! Reaitatea divin Nu constinge na foreaci-n nie un fel [Lasi omului tot dept de-a se dei pe Dupit aceste demonstra to la fl apresiezi? Este are aya de greu ,Nimicul” sit itegiezi? ‘Si climin tot treeurul ea nefas, nepatineios, Universal si devil, un clr Tot armonios”? ita alts parte spejn sau sreun autor. ia de pitrans mister? In alti imerion! dispar cunoseutul, Nesfayial se arti, eu El ~ lumi pur — Uniune-adevirats? ritea Sacrului ~ Realitatea nemuritoare 2 fnge} neastre, se objine prin acumuliri de cunostinje, drept, corolar al informationale est sens, scopulca ideal de atin prin ecerea timpului est Cnoayeri de sine® cu dosavaryire exclu. ca demonstreazi In chip evident, c& mumal 0 minte liberi de orice influenje ale wecvtulu si care nici au ceva, cafmpinie de vitor, este disponbil $8 intneasca al Necunoascut. Asadar, golul san vidulpsibologic ~ca stare ~ coneretzati prin simpliatea fi af, aici i acum” cputul 5 sfirsital ntl vului pe clipe de existent. ue crednjele reigioase, sitemele filozofice, metodele si = crea ale mii omului obisuit, ~ dau soli s1 fi tacurajatoare care, in final, se dovedese inadccvate, ba , cle ne dau asigurisi ci mimes sliatoare poste si 8, prin diferte practci, realtii aflate dincolo de el de cuprindere ca: Damneze,lbire, Ader ete, De face omenirea de isi mi de ani, $i ieare generac mo aliceva, decats preia aceastt formal de via yi 80 la indul ei, generjei urmaoare. flecare acumulare de cunositefortfica psihologe stracura a sinelui personal, ctdeauna margin Facesta, prin eforuri indiite, Ist urmireste implinirea sSlbatc care I caracterizeai, Incorstifi de calapoadele fel de mini, nu vom putea niciodati si ntnim Eternitatea on flat int-o constanta miscare si noutate absolut, ‘Dar cid acest sine taco, fri ajtepte sau si doreass cvs, fiinga noastd se iniregest. lar ca om complet, cu adevarat liber de ‘orice condijionare imine aidoma unui vas gol ~ de fat, stare de ‘constint pur. fn acest frit moment, Energia nemirginité ample fgolul si fina toweagh se idemiticd cu Divinitatea. Ayadsr, ntegritate nfl noastre nu poate avea lo dec cu preul pris Intregi acumulasti memoria ‘Sk vedem in continuare de ce este att de anevoioas pisces ccunoscutuei ‘Acumularea, in general vorbind, constituie materia prim care pune temeiusi ego-ului ambitis, arozant, totdeauna posesiv Conservator prin insist natura lu. $i else pune cu vehement rin recurgere Ia ipocizie oricror tendinje inoitoare Datoritt insusiilor eare-l definese, omul fine mom si fie ccineva", de cae semenii si vorbeasc fa termeni de tespest Imire, In aceasté aitudine rezkls intreaga motivate care Imarcheazi ignoranja. Penirs el, problema golirit psibolozie declangazt o adevarata cra gi, ca alae, lup cu toate mijloacsle ca sk mui pirat identitatea Nefericiea omului i2vorise, se menjine si se perpetuazi ‘numa in interoeul acest icjuni. Aici, nicfodat nu este Turina ici owdine gt nici odinns. In acest spot Timitat, se daw Wyte permanente fete dorine gi idealri care fyi cauth impliirea i aura celoralte forme de exprimare asemenea tor. Hacss! © amirdeiunea dau masa cali viet individuui, infancy de ond acumulsilorfnchse In cochila acest ego". ‘Dupi aceasth suceinti demacare, vi ese tot aja de greu si ahandonaji ineregul fond memorial sautoaprecerea psiologici. Petr ea, este eliberai, sk putom intlntinestimabila paces pesivitate a mini? ‘Nu eutaji spin in fara fine propri, ci nimeni g wimic m vi poate jut, Realizarea Trezri a i merit mplinini ne apa in negime (Co Atenjia lulds, aotcuprinzatoare si dezineresat, 2 ‘nod simplu, sincle inrobitr! Simplitatea inte ners $i 0 dat cu ele, nteaga-i existent latin loc liber apare Adevirul absolut, ~ died Izvorul a toate cite care ne reveleai esena dvind a flinfei noastre. DEZERTAREA DIN ACTUALITATE, efuzim prezentul, alergind spre ier saw mine? ‘are constiende-aceasthevaziune? Le viu activ — Realitate-absolutt; fost ce va fie tire-nchiputi. din prezent motivat- de- pliere, in de tri moat, ca un fare de ier. ca amintre—le dt vat vigoare, "Prin proiectarea-n timp, sunt de fps, epuzare. gid ce pleac spre teeut sau vitor, energia- permanent, pgubitor. fia incompeta doar amricini culegem, sens real nicidecur no Tnfelegem, dats dezertareae concretization fap, de soli sunt de-ndat abordate ‘cinema, concert, letur-cli sau stadioane ate evadir. tate nus dect capeane. ers vise arti sensilviti-adevirat, init doar prin, "cu prezentu integra. mtn fai cu .ce este", gind imagine, dorint tne — Fr Soop sau mzaing. 93 jn aceasti conjuncturs de iim incomplet, noi nici mu Fnelege vaja. si nici inedmpina. in mod. corespunzator 1 versal faptelornoastre cdezertim Gin actualiate prin rocurgesa Ja difeite potrvit incinalor rows, In acest car, evadarea ete Pin frecventaea sililor de tat, concerte, cinema, ‘sath postrea in faa micului ecran, Alii evadeaz4 in lor, din care fac 0 adevieatpasiune. Ei citese de toate, ele, folositoare sau nefolositare. Pent astfel de ctor ‘cu un dog, ea le ump tmp, iri s-g den seama de ost al vie de pe Pamant. aceati tems, aor incearcd si arate ait sensu real al ice anume a trebui si fie implint. Ins hiberatea de a Sau ala vi apartine in fregime. Penww intlnirea si ‘corect vie, ni se cere stm fap in fa eu tot ce eran constinei de la o clip a alta, ca gin, imagine, —— roi si ot oe vedem sau faimpinam, nu se iterpune ic, Pratic, ne inlegrim in prezen prin sirmpliatea stiri * fara Si urmdrim un Scop sau un ideal ifr asteptim Intre noi gice veder,nimic nu se interpune, lar aceaslipostazd nase sina aciune, Care orgie destrama. In no, inisteai deplins, (Cand jego°ul complet tace, fre merit, fr vind. Insrumente aden observes, acute Site bal one oer epic f Fein oeen afore ne-am ext it Sac ca inh ne, eel xe coli. i “Traind cu elipa prezen tdnim Etemitatea, Dezertareasperde rostl, uri cu Reaitatea Revelaite viet doar prin clipe se-mnese, ‘Minunatele-mplinir cx lubitea se -mpletese. Vai pus vrcodati inrebarea supra nestatornicied props rminj? De ce piriseyte prezentul si evadeazi fie spre mecut ms mull san mai pufin indeparat, fle spre un vito, ca proietie | winala? ‘is inci o intrebare: Oare constientizi cl numai prezentl St | vin i rea, in mod absolut, iar wecutl i vitoral mu sunt aloe cst tir imaginare? ‘Dezertim din prezent flindcl nu ne place si atunci recunger trie inchipuite gt la pliceri pe potriva ler. De fap, gindiren, reaciie a memoriei este cea care le di via i vigoare, lar reveo rn poate fall doe ofnvederati epuizare Faptic, sind care pleaca din prezen spre ier sau spre mine fragmenteazd intreaga fing. Nu mai sustem om complet i. tare, nici na dispnem de capcitateanecesara inti inte 0 epi. ‘Or vista, in scurgerea ei fireased, ne pune fafd in fat © cevenimente ale civor eauze noi ingine le-am creat cindva, sé ‘oblige suportim efectele on posturi, ingelegerea si acjiunes. tansformatoare (© singuri migcare, care degradeazi inteaga struct «| Prin dispariia Tui, in inreaga fing se instaleazi © ce, cu jutorul eria ne itegrim in Necuprins me indlire diet) cu clipa prezentd ne transcende 1p Tar bucuria oferth de imegrare face inoperantl orice dezertate din actalitte ‘eelapile viet nu putem avea dect ino singura anume: Cind functionim ca fii deplin, tn ecu prezental vin st atv 95 DISCIPOL $1 MAESTRU {In confuzie-i tot oma, end aude doar formule, rea zercite-n exprimare fir explicit destle Ona sii Kimureasca cera for realizae, ‘In sud si adued feria transformare lath dou inte ele: ,Cind disipoule gata gi macstl se ives" -=Discipo, la fel, maestr, in to omulse-intlnese" insrise memerial fond individual Pin site afr gubreda- inser Depirndu- i mai mult de-Adevar-Realitate, SH vedem, ce vor i-nsemmne vorbele cea fost rosie?” ‘Ce seascunde-n lor spate, cum sunt ele Impfinite!? ‘Mai inti, cei un dscipo, ce anume-tdefineste? Eun practicant ,egou"; prin ce pune, ce gindete, fnnreagai activate e-0 constants urmaire De-a @&afirma pe sine ~de-aajunge la mire Mediu lui de dezvoltare en spatial ‘Totdeaune-nbust de tuts-acurulat, Ele preg temenic pentru mareainsrir, Doar stunei cind isi cunoaste anaronica gindie. ‘nelesul find deptin, mintea tae -esmereni total, ‘Asti di temenicie pent sina ce reals Dar ticerea nue scop, impliit prin efor, i seagieme-nelegind cial sia recat e mor. ine-i maestr? © stare atemporal, ca lubire, prin Imens, funcional! i ncinchipuite, prin genezk poarti-n sine, in simpla ei prezentie gi Sfanth Actune. fina opera de transformare, ra mister pentru mintea-nelitoue; disipolal tewtae-acces la ibivine, (devine constient de Inteaga lui sim. riveste si ascults tn total simpli. rats arti ~S8 cuprind insistent clipe ~ reaitate ‘este pregitirea pentru mea intilnire ru f-de seaman ~ Autentea Tube ‘adesea formula steretipa: .Cind discipotul este ‘maestrulseiveste". Am aflat de aceastslozne® fie ii life pur s simp prin ostirea ei de cite aceia care ‘anumiti imporana psibologic8 pe temeiul statu, c2 memorial, la este spititoare. Uni, atrayi de preocupiri sprituale au acumulato seam de cunostine el inchipue i. pebaza ‘poten deveni maestri, capabili si lumineze mingile “Tentajia este mare. Pe lingi © anumiti faim, ei ‘mod deoseit, potivt dependente lor epoist, io surst ecunire, 4 formula de existe pe plan fiz. {ctm, stuforal nos, folosindu-se deo inreag sui de male, fiseism ipocrzie, fyi anunpi cu emfaza eran | scurii vreme, din mijlocul muhjimit atk de credule si se ivese si primi discipol,Fieave dine ei se socotete, 7 potrivit formulei amintte, ci ia sost-vnemiea de tmplinine ‘dalului spiritual. Apot numsrul lor eret, finde primi disipo| rag gi infierbine alte gi alte ming de amator, tot att de pin Injelegtoare ca yi aloe. In acest mod se stabileste 51 perpeticas relajia dintre maestru ~ cel care sie, care cunoagte ~ yi masa de Aiseipol nestutoure, omic safle sist acumuleze et ma) mulis informa yi experienfe. $i asf se seurg ani dup ani, Fics: Aiscipol, prin eforturi de voint susinae,fnceare sii modeler: ‘mint cu ajutoraldiferitelor practic, care condijioneaza intra ‘existe izondu-I de restl lumi inconjurtoare. De fap, acca sctivtate fi amplifcastractura propel ego Indepirtindu si mai mult de realitates fine proprit Cu vremea, maestrul se degrades2d tot mai mult, socotind aprecierile favoraile ale dscipolilor si dreptinsuyit real ule ‘ig sale. Tar discipoti, prin propria subestimare, devin veritabi ‘handicap spiritual Nadejdea ce i-0 pun In maestu repezin 0 adeviratiorbie. Prati, sunt niste orb cares last condus de un alot. Prin aceasti tem, autorul Tnceae si vi atragl atenia, cu Indemmul de a vi tezi din actuala rticre, In interiona fin: propriseafainreaga eapacitte prin care pute deseoper sin ‘Adevatul yi Iubirea, care vi atest Izvor Sacral. in fecare om exist atitdiseipolaleXt $4 macs. Discipoll este, de fat, .cH0"-u,sinele personal sau constina de supa ‘levi i se imputd inweaga amiraciune gi deserticine a vei ‘Maestal este Scintet divina, Sara, Realitatea sat Constints Pri El este fina wall din noi, cre mare cept gi nici sry [Nu s- nascat ict nu moare, Este dect nemuritoare ‘Aceasti Realitate asteapi ca facare om sh 0 descopere Frindci numai ea ne fer dernitatea de fing uma, liber independent, att de wecuul anacronic, perimat, citi de orice allceva $i iat ce este necesar de facut in acest sens. In clipa cind, ajutaji de Aten sesiozitate si cinst, reuyt descoperisubrezenia dscipoulu, acesta, demascattace 98 fn tcere Maes apare nme spotan gine candace prin initve, care reflects Adevar si dragoste nepieritoare. st Macstn interior, cae nu ne nga nciodat, ne sleuieste jam, prinexperieni direct ara privini siasculi cu tat itatea reacilor mini propit determinate de contactl eu viet ‘acest context, faptele se revelear singure iar noi, in cu ele, suniem Divinitateatotcuprinzitoare. DARZENIA ,BGO-ULUI* yor si demolei, si desta ali steetar, format prin multe veacurig-are componenti dur: a, vilenia, ura, sunt trstur de baz, 1 egocentrism feroce ttodeatna-n el prime el nu te posi lupta prin voin sii, voinga e chiar el forma de tmpliire; efor invest. fi di mai mol vigoare 4 si mai poset, degradare hui mat mar, i sperant,idealur, ici erednje nyeltoare, jn cle scol germen de-nserier innoitoae: ‘ir'-deosebire sunt doar prop afimir, pis svi dea vis, i mai mari denatur. ntanies simpli slabestenetncetat, surmise scop. mi nimi de asteptat: se direct, de nimic mi mijlocth, vitae a ease i privit, ncepe destrimare,siguranjaispulbert 3,86 Languieste entry propria lui soar 9 Permancit prin Vielen cauté si demonstreze, Cit de nefiesce tol ca oral s integreze, Tu mul asculta def, nu ida nico erezare, Simplitatea indir i destrama-a li smploare; Tnsistenta observareg-ascultare consecvent, i de 2iilsubrezese 1-1 sead Frias manent {nlnivle prin clipe —loviur adevrate Vor stripunge cindva zidul i .egc"-ubi cota; De acum e malt mai simply, end pe rnd se sou, dispar Energi soctae, cei servece ca indreptar. i $i noapte, fk preset, continga se goeste im final, Sedma pura peregrinara-s finest: Pe doplin eliberatt din greaua capitate, Triomfal se reintoarce in Sacra Imensitate Cu acest ego", care ne terorizeaz Intreaga via, nu este delee yor ne lupe s+ demolim existenja! Elsa format de mis ‘mii de ani i exceleazi print-o duritte care depiseste cea mi ‘mudi silbiticie. Amba, Hcomia, orgolivl, wa $i violena stint lwisiturile tui de baz, car tnd fn mod insistent spre saisacerea egoismalui sin salbatic. rice conftuntare direct cu el este sort esecul, penta ci Adoring, voina si eforal ea instrumente de impotrvire sunt chise Insusir ale sale, care determina propria activitte. Tot manifest le Iu sunt credinja,speranya ca fi tate cite le imagineazi ct Scop sau ideal de impinit ‘Si mergem ins cu limurirea pind la capi, evitnd im acest fel orice umbra de echivoc sau ambiguitate. O voing bine antrent suo credinj puter, de pid, pots aduetunele schimbi’ iv Structura mintalului adicd a ,ego"-ulyi dar ele nu sunt decit 100 schimbari cosmetice, de saprafet. inst fondul mane fit cu 0 degradare fm plus ~ masa ingelltare a ipocritu, nceaca si camutezewritena ineioara. ce minieaomuli ~ nema de sine ~ a incercat tot de metode,analiz, crear sre ai aduce sisi moiica entale sia conpitizat propria’ nepigs rel si mai departs $i alc, stare de pasivitate, ise eveleans hia autoepiyiri. In ipocza teri, 9 nou inc, rk limite, dublat e fumind i energie pure fi cuprinde ga fre. De-acum orice micare a .eg0"ulul se desrama i ic un fel deimtervene din pate tetra viata ming, ata Ivcidt. si simlitsea nici ou Viel, constui de fap, moarea wego™vli. $i pe e it vedepercitatd autora, of devine si mei sc ‘ste violent, alteori se tingieste apo, prin vielen, eds neconving de inuttatea nou dram. lm fnoeeaz ne pun ci ntgrarea in Taint este neieasd sick piceea gi ia sunt ma oti fri mane toate acest tentative Ii spundem cu un NU etegorc, Cel fac nisi un fl de compromisr, oriet de tnguitoae i iar attdine simervenile. plates inlet eu migareahaotich a ego uli constuie bombardamente date la temelia cicamfenne! caret coninutl energie ragmentare i ‘Acesta este inceputul elieriii sau Treztea. Prin respect incepe i se scurgi coninutl vasului, care falsele valor indelungata existed imaginativa. final. Seintein puri - adevirata naturi a finjei umane - rat de wate inveligrile materie,revine tiumftoare la Sursa aid La ea 388 to