Sunteți pe pagina 1din 118

Directiva

deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

Directiva
2008/98/CE
privind
deseurile (OJ L 312, 22.11.2008,
p.3-30)
Art.
1

Art.
2
alin.
(1)

Obiectul i domeniul de
aplicare

Art

Prezenta directiv stabilete


msuri n vederea proteciei
mediului i a sntii
populaiei prin prevenirea sau
reducerea efectelor adverse
generate de generarea i
gestionarea deeurilor i prin
reducerea efectelor generale
ale folosirii resurselor i
creterea eficienei folosirii
acestora.
Excluderi din domeniul de Art
aplicare
.2
(1) Se exclud din domeniul de
aplicare a prezentei directive
urmtoarele:
(a) eflueni gazoi emii n
atmosfer;
(b) soluri (in situ), inclusiv
soluri contaminate neexcavate
i
cldiri legate permanent de
sol;
(c) soluri necontaminate i
alte
materiale
geologice
natural excavate n timpul
activitilor de construcie, n
cazul n care este sigur c
respectivul material va fi

Dispoziii generale
Prezenta lege stabilete msurile
necesare
pentru
protecia
mediului i a sntii populaiei,
prin prevenirea sau reducerea
efectelor adverse determinate de
generarea
i
gestionarea
deeurilor i prin reducerea
efectelor generale ale folosirii
resurselor i creterea eficienei
folosirii acestora

Domeniul de aplicare
(1) Se exclud din domeniul de
aplicare al prezentei legi,
urmtoarele:
a) efluenii gazoi emii n
atmosfer i dioxid de carbon
captat i transportat n scopul
stocrii geologice i stocat
geologic n conformitate cu
dispoziiile
Directivei
2009/31/CE a Parlamentului
European i a Consiliului din 23
aprilie 2009 privind stocarea
geologic a dioxidului de carbon
i de modificare a Directivei
85/337/CEE
a
Consiliului,
precum i a Directivelor
2000/60/CE,
2001/80/CE,

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

utilizat pentru construcii n


starea sa natural i pe locul
de unde a fost
excavat;
(d) deeuri radioactive;
(e) explozibili dezafectai;
(f) materii fecale, n cazul n
care acestea nu intr sub
incidena alineatului (2) litera
(b), paie i alte materii
naturale
nepericuloase
provenite din agricultur sau
silvicultur i care sunt
folosite n agricultur sau
silvicultur
sau
pentru
producerea de energie din
biomas prin procese sau
metode care nu duneaz
mediului i nu pun n pericol
sntatea populaiei.

2004/35/CE,
2006/12/CE,
2008/1/CE i a Regulamentului
(CE)
nr.
1013/2006
ale
Parlamentului European i ale
Consiliului sau exclui din
domeniul
de
aplicare
a
respectivei
directive
n
conformitate cu art 2 alin (2) din
aceasta;
b) solurile (n situ), inclusiv
solurile contaminate neexcavate
i cldiri legate permanent de
sol;
c) solurile necontaminate i alte
materiale geologice naturale
excavate n timpul activitilor
de construcie, n cazul n care
este cert c respectivul material
va fi utilizat pentru construcii n
starea sa natural i pe locul de
unde a fost excavat;
d) deeurile radioactive;
e) explozibilii declasai;
f) materiile fecale, n cazul n
care acestea nu intr sub
incidena alin (2) lit. (b), paiele
i
alte
resturi
vegetale
nepericuloase provenite din
agricultur sau silvicultur i
care sunt folosite n agricultur
ori silvicultur sau pentru
producerea de energie din
biomas prin procese ori metode
care nu duneaz mediului i nu
pun
n
pericol
sntatea
populaiei; precum i

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

Directiva
deseurile
Art.
2
alin.
(2)

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

n msura n care intr sub Art


incidena altor acte legislative . 2
comunitare, se exclud din (2)
domeniul de aplicare al
prezentei
directive
urmtoarele:
(a) ape uzate;
(b) subproduse de origine
animal inclusiv produse
transformate care intr sub
incidena
Regulamentului
(CE) nr. 1774/2002, cu
excepia produselor care
urmeaz s fie incinerate,
depozitate sau utilizate ntr-o
instalaie de producere a
biogazului sau a compostului;
(c) carcase de animale care au
decedat n orice alt mod dect
prin sacrificare, inclusiv
animale
care
au
fost
sacrificate pentru eradicarea
unei epizootii, i care sunt
eliminate
conform
Regulamentului (CE) nr.
1774/2002;
(d) deeuri rezultate n urma
activitilor de prospectare,
extracie, tratare i stocare a
resurselor minerale, precum i
a exploatrii carierelor care
intr sub incidena Directivei
2006/21/CE a Parlamentului
European i a Consiliului din
15 martie 2006 privind
gestionarea deeurilor din

(2) Se exclud din domeniul de


aplicare al prezentei legi, n
msura n caresunt reglementate
prin alte acte normative,
urmtoarele:
a) apele uzate;
b) subprodusele de origine
animal,
inclusiv
produse
transformate care intr sub
incidena Regulamentului (CE)
nr. 1774/2002, al Parlamentului
European i al Consiliului din
3 octombrie 2002 de stabilire a
normelor
sanitare
privind
subprodusele de origine animal
care
nu
sunt
destinate
consumului uman, cu excepia
produselor care urmeaz s fie
incinerate,
depozitate
sau
utilizate ntr-o instalaie de
producere a biogazului sau a
compostului;
c) carcasele de animale care au
decedat n orice alt mod dect
prin sacrificare, inclusiv animale
care au fost sacrificate pentru
eradicarea unei epizootii, i care
sunt
eliminate
conform
Regulamentului
(CE)
nr.
1774/2002;
d) deeurile rezultate n urma
activitilor de prospectare,
extracie, tratare i stocare a
resurselor minerale, precum i a
exploatrii carierelor care intr
sub
incidena
Hotrrii

Scrisoarea CE
De asemenea, articolul 2
alineatul (2) litera (a) exclude
din domeniul de aplicare al
directive
apele
reziduale
reglementate de alt legislaie
comunitar. Autoritile sunt
invitate s furnizeze informaii
cu privire la regimul de
reglementare aplicabil pentru
gestionarea apelor reziduale
menajere n zonele rurale prin
fose septice i prin alte sisteme
de tratare a apelor reziduale
individuale, adic a apelor
reziduale care nu fac obiectul
Directivei 1991/271/, n
special, cu privire la modul n
care regimul garanteaz c apele
reziduale sunt gestionate i
eliminate ntr-un mod care nu
pericliteaz sntatea uman i
mediul i referitor la tipul
regimului de inspecie aplicabil.
Autoritile sunt invitate s
trateze aceast cerere n baza
hotrrii Curii de Justiie din
cauza C-188/08 Comisia/Irlanda.

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

industriile extractive (1)

Art.
2
alin.
(3)

Art.
2
alin.
(4)

Art.
3

Guvernului nr. 856/2008 privind


gestionarea
deeurilor
din
industriile extractive.

Fr a aduce atingere
obligaiilor prevzute de alte
acte legislative comunitare
aplicabile,
sedimentele
depuse n apele de suprafa
n scopul gestionrii apelor i
a cilor navigabile sau al
prevenirii inundaiilor, al
atenurii
efectelor
inundaiilor i ale secetei sau
ale asanrii terenurilor, nu
intr sub incidena prezentei
directive n cazul n care se
dovedete c respectivele
sedimente sunt nepericuloase.
Prin
intermediul
unor
directive speciale pot fi
stabilite
norme
speciale
pentru cazuri individuale, sau
care completeaz dispoziiile
prezentei directive, privind
gestionarea
anumitor
categorii de deeuri.

Art
.2
ali
n.
(3)

(3) Fr a aduce atingere


obligaiilor prevzute de alte
acte
normative
aplicabile,
sedimentele depuse n apele de
suprafa n scopul gestionrii
apelor i a cilor navigabile sau
al prevenirii inundaiilor, al
atenurii efectelor inundaiilor i
secetei ori asanrii terenurilor nu
se supun prevederilor prezentei
legi, n cazul n care se face
dovada
c
respectivele
sedimente sunt nepericuloase.

Art
.2
ali
n.
(4)

(4) Actele normative care


transpun directive individuale
pot stabili pentru gestionarea
anumitor categorii de deeuri
reguli speciale pentru cazuri
individuale sau reguli care vin n
completarea
dispoziiilor
prezentei legi.

n sensul prezentei directive,


se
aplic
urmtoarele
definiii:

Art
.3

Definiii
Semnificaia termenilor specifici
utilizai n prezenta lege este
prezentat n anexa nr. 1 .

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor
ANEXA 1
Semnificaia unor termeni n
sensul prezentei legi
1. audit de deeuri - o evaluare
sistematic,
documentat,
periodic
i
obiectiv
a
performanei
sistemului
de
management i a proceselor de
gestiune a deeurilor cu scopul
de
a
facilita
controlul
managementului deeurilor i al
valorificrii deeurilor generate,
precum i de a evalua
respectarea politicii de mediu,
inclusiv realizarea obiectivelor,
performana
ntreprinderii
referitoare la prevenirea i
reducerea producerii de deeuri
din
propria
activitate
i
performana
ntreprinderii
referitoare
la
reducerea
nocivitii deeurilor;
13. evaluarea ciclului de via n legtur cu un produs, o
evaluare a efectelor asupra
mediului
determinate
de
producia,
distribuia,
comercializarea i utilizarea
produsului, inclusiv valorificarea
i eliminarea acestuia, inclusiv
utilizarea energiei i materiilor
prime i producia de deeuri din
oricare
dintre
activitile
menionate;

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor
50. La anexa nr. 1, punctele 1, 3 i 17 se
modific i va avea urmtorul cuprins:
1. Caracterizarea deeului descriere a
proprietilor deeului bazat pe elemente
concrete,
de regul
msurabile
i
reproductibile, care permite clasificarea
potrivit unor liste de deeuri, prevederilor
unor
standarde
specifice,
originii,
compoziiei, utilizrii ulterioare a acestuia.

51. La anexa nr. 1, punctul 13 se abrog.

Directiva
deseurile
Art.
3
p.(1)

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

.deeuri nseamn orice


substan sau obiect pe care
deintorul le arunc sau are
intenia sau obligaia s le
arunce;

An
exa
nr.
I

9. deeu - orice substan sau


obiect pe care deintorul l
arunc ori are intenia sau
obligaia s l arunce;

An
exa
nr.
I

11. deeuri periculoase - orice


deeuri care prezint una sau
mai multe din proprietile
periculoase prevzute n anexa
nr. 4 la lege;
23. uleiuri uzate - toate
uleiurile minerale sau lubrifianii
sintetici ori uleiurile industriale
care au devenit improprii
folosinei pentru care au fost
destinate iniial, cum ar fi
uleiurile utilizate de la motoarele
cu combustie i de la sistemele
de
transmisie,
uleiurile
lubrifiante, uleiurile pentru
turbine i cele pentru sistemele
hidraulice;

An
exa
nr.
I

An
exa
nr.
I

3. biodeeuri - deeuri
biodegradabile provenite din
grdini i parcuri, deeurile
alimentare sau cele provenite din
buctriile gospodriilor private,
restaurantelor,
firmelor
de
catering ori din magazine de
vnzare
cu
amnuntul,
compatibile
cu
deeurile
provenite din unitile de
prelucrare
a
produselor
alimentare;

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

Definiia
biodeeurilor.
Legislaia de transpunere n
legislaia romneasc utilizeaz
formularea
2
compatibile
cu
deeurile
provenite" din unitile de
prelucrare
a
produselor
alimentare n loc de
deeuri similare provenite" din
unitile
de
prelucrare
a
produselor alimentare. Prin
urmare,

3. biodeeuri deeuri biodegradabile


provenite din grdini i parcuri, deeurile
alimentare sau cele provenite din
buctriile
gospodriilor
private,
restaurantelor, firmelor de catering ori din
uniti comerciale de vnzare cu amnuntul,
i deeuri similare provenite din unitile de
prelucrare a produselor alimentare;

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

dispoziia naional adaug o


cerin suplimentar (i anume,
compatibilitatea cu deeurile
provenite din unitile de
prelucrare
a
produselor
alimentare) pentru a permite
includerea
categoriilor
de
deeuri
menionate anterior n categoria
deeurilor organice" i, n
acelai timp,
elimin deeurile similare" de
la unitile de prelucrare a
produselor
alimentare
din
categoria
biodeeurilor". Prin urmare,
punctul 4 de la articolul 3 a fost
incorect transpus.
Art.
3
p.(5)

Art.
3
p.(6)
Art.
3

productor
de
deeuri
nseamn orice persoan ale
crei activiti genereaz
deeuri (productor iniial de
deeuri) sau orice persoan
care efectueaz operaiuni de
pretratare, amestecare sau de
alt
tip,
care
duc
la
modificarea
naturii sau a compoziiei
acestor deeuri
deintor
de
deeuri
nseamn
productorul
deeurilor sau persoana fizic
sau juridic care se afl n
posesia acestora;
comerciant nseamn orice
ntreprindere care acioneaz

An
exa
nr.
I

17. productor de deeuri - orice


persoan ale crei activiti
genereaz deeuri, productor de
deeuri sau orice persoan care
efectueaz
operaiuni
de
pretratare, amestecare ori de alt
tip, care duc la modificarea
naturii sau a compoziiei acestor
deeuri;

An
exa
nr.
I

10. deintor de deeuri productorul deeurilor sau


persoana fizic ori juridic ce se
afl n posesia acestora;

An
exa

8.
comerciant
orice
ntreprindere/operator economic

17. productor de deeuri - orice persoan


ale crei activiti genereaz deeuri
(productor iniial de deeuri) sau orice
persoan care efectueaz operaiuni de
pretratare, amestecare ori de alt tip, care
duc la modificarea naturii sau a compoziiei
acestor deeuri;

Directiva
deseurile
p.(7)

Art.
3p
(8)

Art.
3
p.(9)

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

n nume propriu pentru


cumprarea
i
pentru
vnzarea
ulterioar
a
deeurilor,
inclusiv
acei
comerciani care nu intr fizic
n posesia deeurilor;
broker nseamn orice
ntreprindere care se ocup de
valorificarea sau eliminarea
deeurilor n numele altor
persoane, inclusiv brokerii
care nu intr fizic n posesia
deeurilor;

nr.
I

care acioneaz n nume propriu


pentru cumprarea i pentru
vnzarea ulterioar a deeurilor,
inclusiv acei comerciani care nu
intr fizic n posesia deeurilor;

An
exa
nr.
I

4.
broker
orice
ntreprindere/operator economic
care se ocup de valorificarea
sau eliminarea deeurilor n
numele altor persoane, inclusiv
brokerii care nu intr fizic n
posesia deeurilor;

gestionarea
deeurilor
nseamn
colectarea,
transportul, valorificarea i
eliminarea deeurilor, inclusiv
supervizarea
acestor
operaiuni i ntreinerea
ulterioar a amplasamentelor
de
eliminare,
inclusiv
aciunile ntreprinse de un
comerciant sau un broker;

An
exa
nr.
I

14. gestionarea deeurilor colectarea,


transportul,
valorificarea
i
eliminarea
deeurilor, inclusiv supervizarea
acestor operaiuni i ntreinerea
ulterioar a amplasamentelor de
eliminare, inclusiv aciunile
ntreprinse de un comerciant sau
un broker;

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

52. La anexa nr. 1, dup punctul 14 se


introduc patru puncte noi, punctele 141
144 , cu urmtorul cuprins:
141) deeuri municipale deeurile
menajere i similare;
142) deeuri menajere deeuri provenite
din gospodrii;
143) deeuri similare deeuri care din
punctul de vedere al naturii i al
compoziiei sunt comparabile deeurilor
menajere, exclusiv deeurile de producie i
deeurile din agricultur i activiti
forestiere;
144) deeuri din construcii i demolri
deeurile corespunztoare codurilor de
deeuri care figureaz la capitolul 17 din
anexa la Decizia Comisiei 2000/532/CE de
nlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a
unei liste de deeuri n temeiul articolului 1
litera (a) din Directiva 75/442/CEE a
Consiliului privind deeurile i a Directivei
94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei

Directiva
deseurile

Art.
3
p.
(10)
Art.
3
p.
(11)

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

colectare
nseamn
strngerea deeurilor, inclusiv
sortarea
i
stocarea
preliminar a deeurilor, n
vederea transportrii la o
instalaie de tratare;
colectare separat nseamn
colectarea n cadrul creia un
flux de deeuri este pstrat
separat n funcie de tipul i
natura deeurilor, cu scopul
de a facilita tratarea specific
a acestora;

An
exa
nr.
I

6. colectare - strngerea
deeurilor, inclusiv sortarea i
stocarea preliminar a deeurilor
n vederea transportrii la o
instalaie de tratare;

An
exa
nr.
I

7. colectare separat - colectarea


n cadrul creia un flux de
deeuri este pstrat separat n
funcie de tipul i natura
deeurilor, cu scopul de a facilita
tratarea specific a acestora;

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor
liste de deeuri periculoase n temeiul
articolului 1 alineatul (4) din Directiva
91/689/CEE a Consiliului privind deeurile
periculoase, exclusiv deeurile periculoase
i materialele geologice naturale n
conformitate cu definiia categoriei 17 05
04;

Directiva
deseurile
Art.
3
p.
(12)

Art.
3
p.
(13)

Art.
3
p.
(14)

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

prevenire
nseamn
msurile luate nainte ca o
substan, un material sau un
produs s devin deeu, care
reduc:
(a) cantitatea de deeuri,
inclusiv prin reutilizarea
produselor sau prelungirea
duratei de via a acestora;
(b) impactul negativ al
deeurilor generate asupra
mediului
i
sntii
populaiei, sau
(c) coninutul de substane
nocive al materialelor i
produselor;

An
exa
nr.
I

16. prevenire - msurile luate


nainte ca o substan, un
material sau un produs s devin
deeu, care reduc:
a) cantitatea de deeuri,
inclusiv
prin
reutilizarea
produselor
sau
prelungirea
duratei de via a acestora;
b) impactul negativ al
deeurilor
generate
asupra
mediului i sntii populaiei;
sau
c) coninutul de substane
nocive al materialelor i
produselor;

reutilizare nseamn orice


operaiune
prin
care
produsele sau componentele
care nu au devenit deeuri
sunt utilizate din nou n
acelai scop pentru care au
fost concepute;
tratare
nseamn
operaiunile de valorificare
sau
eliminare,
inclusiv
pregtirea
prealabil
valorificrii sau eliminrii;

An
exa
nr.
I

20. reutilizare - orice operaiune


prin
care
produsele
sau
componentele care nu au devenit
deeuri sunt utilizate din nou n
acelai scop pentru care au fost
concepute;

An
exa
nr.
I

21. tratare - operaiunile de


valorificare
sau
eliminare,
inclusiv pregtirea prealabil
valorificrii sau eliminrii;

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

53. La anexa nr. 1, punctul 16 litera c) se


modific i va avea urmtorul cuprins:
c) coninutul de substane periculoase al
materialelor i produselor;

Directiva
deseurile
Art.
3
p.
(15)

Art.
3
p.
(16)

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

valorificare nseamn orice


operaiune care are drept
rezultat principal faptul c
deeurile servesc unui scop
util prin nlocuirea altor
materiale care ar fi fost
utilizate ntr-un anumit scop,
sau faptul c deeurile sunt
pregtite pentru a
putea servi scopului respectiv,
n ntreprinderi sau n
economie n general. Anexa II
stabilete
o
list
a
operaiunilor de valorificare,
list care nu este exhaustiv;

An
exa
nr.
I

pregtirea pentru reutilizare


nseamn operaiunile de
verificare,
curare
sau
valorificare prin reparare, prin
care
produsele
sau
componentele produselor care
au devenit deeuri sunt
pregtite pentru a fi reutilizate

An
exa
nr.
I

24.
valorificare
orice
operaiune care are drept rezultat
principal faptul c deeurile
servesc unui scop util prin
nlocuirea altor materiale care ar
fi fost utilizate ntr-un anumit
scop sau faptul c deeurile sunt
pregtite pentru a putea servi
scopului
respectiv
n
ntreprinderi ori n economie n
general.
Anexa nr. 3 la lege stabilete o
list
a
operaiunilor
de
valorificare, list care nu este
exhaustiv.

15. pregtirea pentru reutilizare operaiunile


de
verificare,
curare sau valorificare prin
reparare, prin care produsele ori
componentele produselor care au
devenit deeuri sunt pregtite
pentru a fi reutilizate fr nicio
alt operaiune de pretratare;

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

54. La anexa nr. 1, dup punctul 24 se


introduc dou puncte noi, punctele 25 i 26,
cu urmtorul cuprins:
25) valorificare material orice
operaiune de valorificare, exclusiv
valorificarea energetic i reprelucrarea n
materiale care s fie folosite drept
combustibili;
26) rambleiere o operaiune de
valorificare n cadrul creia se folosesc
deeuri adecvate fie n scopuri de refacere
n zonele n care s-au efectuat excavri, fie
n scopuri de amenajare a teritoriului i n
cadrul creia deeurile nlocuiesc materiale
care nu sunt deeuri.

Directiva
deseurile

Art.
3
p.
(17)

Art.
3
p.
(18)

Art.
3
p.
(19)

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

fr nicio alt operaiune de


pre-tratare;
reciclare nseamn orice
operaiune de valorificare
prin care deeurile sunt
transformate n produse,
materiale sau substane pentru
a-i ndeplini funcia lor
iniial sau pentru alte
scopuri. Aceasta include
retratarea
materialelor
organice, dar nu include
valorificarea energetic i
conversia n vederea folosirii
materialelor drept combustibil
sau pentru operaiunile de
umplere;
regenerarea uleiurilor uzate
nseamn orice proces de
reciclare prin care uleiurile de
baz pot fi produse prin
rafinarea uleiurilor uzate, n
special prin ndeprtarea
contaminanilor, a produselor
de oxidare i a aditivilor
coninui de acestea;
eliminare nseamn orice
operaiune care nu este o
operaiune de valorificare,
chiar i n cazul n care una
dintre consecinele secundare
ale acesteia ar fi recuperarea
de substane sau de energie.
Anexa I stabilete o list a
operaiunilor de eliminare,
list care nu este exhaustiv;

An
exa
nr.
I

18. reciclare - orice operaiune


de valorificare prin care
deeurile sunt transformate n
produse, materiale sau substane
pentru a-i ndeplini funcia
iniial ori pentru alte scopuri.
Aceasta
include
retratarea
materialelor organice, dar nu
include valorificarea energetic
i conversia n vederea folosirii
materialelor drept combustibil
sau pentru operaiunile de
umplere;

An
exa
nr.
I

19. regenerarea uleiurilor uzate orice proces de reciclare prin


care uleiurile de baz pot fi
produse prin rafinarea uleiurilor
uzate,
n
special
prin
ndeprtarea contaminanilor, a
produselor de oxidare i a
aditivilor coninui de acestea;

An
exa
nr.
I

12. eliminare - orice operaiune


care nu este o operaiune de
valorificare, chiar i n cazul n
care una dintre consecinele
secundare ale acesteia ar fi
recuperarea de substane sau de
energie.
Anexa nr. 2 la lege stabilete o
list a operaiunilor de eliminare,
list care nu este exhaustiv;

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

Art.
3
p.
(20)

cele mai bune tehnici


disponibile nseamn cele
mai bune tehnici disponibile
n conformitate cu articolul 2
alineatul (11) din Directiva
96/61/CE.

An
exa
nr.
I

Art.
4
alin.
(1)

Ierarhia deeurilor
Ierarhia deeurilor, astfel cum
este prezentat mai jos, se
aplic n calitate de ordine a
prioritilor
n
cadrul
legislaiei i al politicii n
materie de prevenire a
generrii i de gestionare a
deeurilor:
(a) prevenirea;
(b)
pregtirea
pentru
reutilizare;
(c) reciclarea;
(d)
alte
operaiuni
de
valorificare, de exemplu
valorificarea energetic; i
(e) eliminarea.
n
aplicarea
ierarhiei
deeurilor menionate la
alineatul (1), statele membre
adopt msuri pentru a
ncuraja opiunile care produc
cel mai bun rezultat global n
privina mediului.

Art
.4
(1)

Art.
4
alin.
(2)

Art
.4
(2)

5. cele mai bune tehnici


disponibile - cele mai bune
tehnici
disponibile
potrivit
prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c)
din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 152/2005 privind
prevenirea i controlul integrat al
polurii, aprobat cu modificri
i completri prin Legea nr.
84/2006, cu modificrile i
completrile ulterioare;
Ierarhia deeurilor
(1) Ierarhia deeurilor se aplic
n funcie de ordinea prioritilor
n cadrul legislaiei i al politicii
n materie de prevenire a
generrii i de gestionare a
deeurilor, dup cum urmeaz:

Scrisoarea CE

Dei
elementele
ierarhiei
deeurilor menionate la articolul
4 alineatul (1) au fost transpuse
literal,
dispoziia
articolului
4
alineatul (1) n temeiul cruia o
astfel de ierarhie se aplic n
calitate de
a) prevenirea;
ordine a prioritilor [...]" nu a
b) pregtirea pentru reutilizare;
fost transpus corect, ntruct
c) reciclarea;
formularea se aplic n funcie
d) alte operaiuni de valorificare, de
de
exemplu
valorificarea ordinea de prioritate" utilizat n
energetic;
dispoziia
naional
de
e) eliminarea.
transpunere nu are acelai neles.
Aplicarea ierarhiei deeurilor
menionat la alin. (1) are ca
scop ncurajarea aciunii n
materie de prevenire a generrii
i gestionrii eficiente i eficace
a deeurilor, astfel nct s se
reduc efectele negative ale

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

1.

La articolul 4 partea introductiv a


alineatului (1) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(1) Urmtoarea ierarhie a deeurilor se
aplic ca ordine de prioritate n cadrul
legislaiei i politicii de prevenire a
generrii i de gestionare a deeurilor:

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

Aceasta poate s impun ca


anumite fluxuri de deeuri
specific s se ndeprteze de
la ierarhie, n cazul n care
acest lucru se justific prin
analizarea ntregului ciclu de
via privind efectele globale
ale generrii i gestionrii
respectivelor deeuri.
Statele membre garanteaz c
procesul de elaborare a
legislaiei i a politicii n
materie de deeuri se
desfoar
n
deplin
transparen
i
respect
reglementrile naionale n
vigoare
referitoare
la
consultarea i participarea
cetenilor i a prilor
interesate.
Statele membre iau n
considerare
principiile
generale
ale
proteciei
mediului, al precauiei i
durabilitii,
fezabilitii
tehnice
i
viabilitii
economice,
proteciei
resurselor, precum i impactul
global
asupra
mediului,
sntii
populaiei,
economiei
i
societii,
conform articolelor 1 i 13.

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

acestora asupra
mediului.

(3) n acest sens, pentru anumite


fluxuri de deeuri specifice,
aplicarea ierarhiei deeurilor
poate suferi modificri n baza
evalurii de tip analiza ciclului
de via privind efectele globale
ale generrii i gestionrii
acestor deeuri.
(4) Autoritatea public central
pentru protecia mediului asigur
un proces transparent de
elaborare a actelor normative i
a
politicii
n
domeniul
gestionrii
deeurilor,
cu
respectarea prevederilor Legii nr.
52/2003 privind transparena
decizional n administraia
public,
cu
completrile
ulterioare.
(5) Autoritatea public central
pentru protecia mediului ia n
considerare principiile generale
ale
proteciei
mediului,
precauiei
i
durabilitii,
fezabilitii tehnice i viabilitii
economice, proteciei resurselor,
precum i impactul global asupra
mediului, sntii populaiei,

2. La articolul 4, alineatul (3) se


modific i va avea urmtorul
cuprins:
(3) n acest sens, pentru anumite fluxuri
de deeuri specifice, aplicarea ierarhiei
deeurilor poate suferi modificri n cazul
n care acest lucru se justific pe baza
analizrii efectelor globale ale generrii
deeurilor i gestionrii acestora pe ntregul
ciclu de via.

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor
economiei i societii, potrivit
prevederilor art. 1 i 20.

Art.
5
Alin.
(1)

Subproduse
Ar
(1) Pentru ca o substan sau t.5
un obiect, care rezult n
urma
unui
proces
de
producie al crui obiectiv
principal nu este producerea
acestuia,
s
nu
fie
considerat() deeu n sensul
articolului 3 punctul 1, dar s
fie considerat() subprodus
trebuie
ndeplinite
urmtoarele condiii:
(a) utilizarea ulterioar a
substanei sau a obiectului
este sigur;
(b) substana sau obiectul pot
fi utilizate direct, fr a fi
supuse unei alte prelucrri
suplimentare
dect
cea
prevzut
de
practica
industrial obinuit;
(c) substana sau obiectul este
produs ca parte integrant a
unui proces de producie; i
(d) utilizarea ulterioar este
legal, i anume substana sau
obiectul ndeplinete toate
cerinele relevante privind
produsul, protecia mediului
i protecia sntii pentru
utilizarea specific i nu va
produce efecte globale nocive
asupra mediului sau a

Subproduse
Este considerat subprodus, i nu
deeu potrivit definiiei de la pct.
9 din anexa nr. 1, o substan sau
un obiect care rezult n urma
unui proces de producie al crui
obiectiv principal nu este
producerea acestuia i care
ndeplinete,
cumulativ,
urmtoarele condiii:
a)
utilizarea
ulterioar
a
substanei sau a obiectului este
cert;
b) substana sau obiectul poate fi
utilizat direct, fr a fi supus
unei alte prelucrri suplimentare
celei prevzute de practica
industrial obinuit;
c) substana sau obiectul este
produs ca parte integrant a unui
proces de producie;
d) utilizarea ulterioar este
legal, n sensul c substana sau
obiectul
ndeplinete
toate
cerinele relevante referitoare la
produs, la protecia mediului i
protecia
sntii
pentru
utilizarea specific i nu va
produce efecte globale nocive
asupra mediului sau a sntii
populaiei.

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

sntii populaiei.
Art.
5(2)

Pe baza condiiilor prevzute


la alineatul (1), msurile pot
fi adoptate pentru a determina
criteriile
care
trebuie
ndeplinite
de
anumite
substane sau obiecte pentru a
putea
fi
considerate
subproduse i nu deeuri n
conformitate cu articolul 3
punctul
1.
Msurile
respective,
destinate
s
modifice elemente neeseniale
ale prezentei directive prin
completarea acesteia, se
adopt n conformitate cu
procedura de reglementare cu
control menionat la articolul
39 alineatul (2).

Nu este cazul

3. La articolul 5 dup alineatul (1) se


introduc patru
alineate noi,
alineatele (2)- (5), cu urmtorul
cuprins:
(2) ncadrarea unei substane sau a unui
obiect rezultat n urma unui proces de
producie ca fiind subprodus se face cu
respectarea prevederilor de la alin (1).
(3) n verderea abordarii unitare pentru
ncadrarea ca subprodus a unei substane
sau a unui obiect, autoritatea public
central
pentru
protecia
mediului
elaboreaz un ghid pentru aplicarea
condiiilor prevzute la alin (1) abrobat prin
ordin de ministru, n termen de 180 zile de
la data intrrii n vigoare a prezentului act
normativ.
(4) Ghidul prevzut la alin (2) cuprinde i
criteriile care trebuie ndeplinite de anumite
substane sau obiecte pentru a putea fi
considerate subproduse i nu deeuri, n
conformitate cu definiia de la pct. 9 din din
anexa nr. 1.
(5) ncadrarea unei substane sau obiect
rezultat n urma unui proces de producie ca
fiind subprodus se face de ctre autoritatea
public central pentru protecia mediului
n baza documentaiei tehnice prezentate de
solicitant care dovedeasc respectarea
conditiilor prevzute la alin (1), prin
eliberarea unui aviz care se anexeaz la
actul de reglementare deinut de
productorul substanei sau produsului

Directiva
deseurile

Art.
6
(1)

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

ncetarea statutului de
deeu
(1) Anumite categorii de
deeuri nceteaz s mai fie
considerate deeuri, n sensul
articolului 3 punctul 1 n
momentul n care au trecut
printr-o
operaiune
de
valorificare,
inclusiv
reciclare, i ndeplinesc o
serie de criterii specifice care
urmeaz s fie definite
conform
urmtoarelor
condiii:
(a) substana sau obiectul sunt
utilizate n mod curent pentru
ndeplinirea unor scopuri
specifice;
(b) exist o pia sau cerere
pentru substana sau obiectul
n cauz;
(c) substana sau obiectul
ndeplinete cerinele tehnice
pentru ndeplinirea scopurilor
specifice i respect legislaia
i
normele
aplicabile
produselor; i
(d) utilizarea substanei sau a
obiectului nu va produce
efecte nocive asupra mediului
sau a sntii populaiei.
Criteriile includ i valorile
limit pentru poluani, dac

Art
.6
ali
n.
(1)

ncetarea statutului de deeu


(1) n cazul n care anumite
categorii de deeuri au trecut
printr-o operaiune prevzut n
anexa nr. 3 i dac ndeplinesc
criteriile specifice stabilite de
Comisia European, acestea
nceteaz s mai fie considerate
deeuri, n sensul prezentei legi.

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor
respectiv..

In conformitate cu articolul 6
alineatul (1), ultima liniu,
privind ncetarea statutului de
deeu",
criteriile pe baza crora anumite
deeuri nceteaz s mai fe
considerate deeuri n sensul
directivei includ i valorile
limit pentru poluani, dac este
necesar, i iau n considerare
orice
eventuale efecte negative asupra
mediului ale substanei sau
produsului n cauz." Condiiile
privind valorile limit i efectele
negative nu sunt menionate;
prin urmare, legislaia naional
a
transpus incomplet articolul.

4. Articolul 6 se modific i va avea


urmtorul cuprins:
Art 6 (1) Anumite categorii de deeuri
nceteaz s mai fie considerate deeuri, n
sensul pct. 9 al anexei nr. 1, n cazul n care
au trecut printr-o operaiune prevzut n
anexa nr. 3 i dac ndeplinesc criteriile
specifice definite de Comisia European,
potrivit urmtoarelor condiii:
a) substana sau obiectul sunt utilizate n
mod curent pentru ndeplinirea unor scopuri
specifice;
b) exist o pia sau cerere pentru substana
sau obiectul n cauz;
c) substana sau obiectul ndeplinete
cerinele tehnice pentru ndeplinirea
scopurilor specifice i respect legislaia i
normele aplicabile produselor; i
d) utilizarea substanei sau a obiectului nu
va produce efecte negative asupra mediului
sau a sntii populaiei.

(2) Criteriile prevzute la alin. (1) includ i


valorile limit pentru poluani, dac este

Directiva
deseurile

Art.
6
Alin
(2)

Art.
6
alin.
(3)

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

este necesar i iau n


considerare orice eventuale
efecte
negative
asupra
mediului ale substanei sau
produsului n cauz.
Msurile respective, destinate
s
modifice
elemente
neeseniale ale prezentei
directive prin completarea
acesteia, cu privire la
adoptarea criteriilor prevzute
la alineatul (1) i care
precizeaz tipurile de deeuri
crora li se aplic respectivele
criterii
se
adopt
n
conformitate cu procedura de
reglementare
cu
control
menionat la articolul 39
alineatul
(2).
Criteriile
specifice ncetrii statutului
de deeu trebuie luate n
considerare,printre altele, cel
puin n cazul agregatelor,
hrtiei, sticlei, metalelor,
anvelopelor i al textilelor.
Deeurile care nceteaz s
mai fie considerate deeuri n
conformitate cu alineatele (1)
i (2), nceteaz de asemenea
s mai fie considerate deeuri
n
scopul
atingerii
obiectivelor de valorificare i
reciclare
prevzute
de
Directivele
94/62/CE,
2000/53/CE, 2002/96/CE i
2006/66/CE, precum i de

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor
necesar, i iau n considerare orice
eventuale efecte negative asupra mediului
ale substanei sau ale produsului n cauz.

Nu este cazul

(3) Pentru agregate, hrtie, sticl, metale,


anvelope i textile trebuie luate n
considerare, pe lng criteriile prevzute la
alin (1) i criteriile specifice ncetrii
statutului de deeu stabilite de legislaia
comunitar n vigoare.

Art
.6
ali
n
(2)

(2) Deeurile care nceteaz s


mai fie considerate deeuri,
potrivit prevederilor alin. (1),
nceteaz s mai fie considerate
deeuri n scopul atingerii
obiectivelor de valorificare i
reciclare prevzute de Hotrrea
Guvernului nr. 621/2005 privind
gestionarea ambalajelor i a
deeurilor de ambalaje, cu
modificrile i completrile

(4) Autoritatea public central pentru


protecia mediului declar ncetarea
statutului de deseu atunci cand au fost
ndeplinite prevederile alin (1) i (2) i au
fost indeplinite obiectivele de valorificare i
reciclare prevzute de de Directiva
94/62/CE privind ambalajele i deeurile de
ambalaje, publicat n Jurnalul Oficial al
Comunitii Europene (JOCE) nr. L
365/1994, amendat
prin Directiva
Parlamentului i Consiliului 2004/12/CE,

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

alte
acte
legislative
comunitare aplicabile, atunci
cnd sunt ndeplinite cerinele
privind
reciclarea
sau
valorificarea din respectivele
acte legislative.

ulterioare, Hotrrea Guvernului


nr.
2.406/2004
privind
gestionarea vehiculelor i a
vehiculelor scoase din uz, cu
modificrile i completrile
ulterioare, Hotrrea Guvernului
nr. 1.037/2010 privind deeurile
de echipamente electrice i
electronice,
Hotrrea
Guvernului
nr.
1.132/2008
privind regimul bateriilor i
acumulatorilor i al deeurilor de
baterii i acumulatori, cu
modificrile i completrile
ulterioare, precum i de alte acte
normative.

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor
publicat n Jurnalul Oficial al Comunitii
Europene (JOCE) nr. L 047/2004, Directiva
2000/53/CE privind vehiculele scoase din
uz, publicat n Jurnalul Oficial al
Comunitii Europene (JOCE) nr. L 269 din
21 octombrie 2000, Directiva 2002/96/CE a
Parlamentului European i a Consiliului din
27 ianuarie 2003 privind deeurile de
echipamente electrice i electronice,
publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, seria L, nr. 37 din 13 februarie
2003,
Directiva
2006/66/CE
a
Parlamentului European i a Consiliului din
6 septembrie 2006 privind bateriile i
acumulatorii i deeurile de baterii i
acumulatori i de abrogare a Directivei
91/157/CEE, publicat n Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene (JOUE) nr. L 266 din 26
septembrie 2006, precum i de alte acte
legislative comunitare aplicabile.

Directiva
deseurile
Art.
6
(4)

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

n cazul n care nu exist


criterii stabilite la nivel
comunitar n conformitate cu
procedura
prevzut
la
alineatele (1) i (2), statele
membre pot decide de la caz
la caz dac un anumit deeu a
ncetat s fie considerat ca
atare, lund n considerare
jurisprudena aplicabil.

Astfel de decizii sunt


notificate
Comisiei
n
conformitate cu Directiva
98/34/CE a Parlamentului
European i a Consiliului din
22 iunie 1998, de stabilire a
unei
proceduri
pentru
furnizarea de informaii n
domeniul standardelor i
reglementrilor tehnice i al
normelor privind serviciile
societii informaionale (1),

Art
.6
Ali
n.
(3)

n lipsa criteriilor stabilite la


nivel comunitar menionate la
alin. (1), autoritatea public
central
pentru
protecia
mediului poate decide, prin
ordin al ministrului, pentru
fiecare caz, dac un anumit
deeu a ncetat s fie considerat
ca atare, pe baza unor studii de
evaluare
a
impactului
social/economic
i
asupra
mediului, realizate de aceasta
sau
de
orice
alt
autoritate/instituie de la nivel
naional ori european, cu
respectarea
urmtoarelor
condiii:
a) substana sau obiectul este
utilizat n mod curent pentru
ndeplinirea
unor
scopuri
specifice;
b) exist o pia sau cerere
pentru substana ori obiectul n
cauz;
c) substana sau obiectul
ndeplinete cerinele tehnice
pentru ndeplinirea scopurilor
specifice i respect legislaia i
normele aplicabile produselor;
d) utilizarea substanei sau a
obiectului nu va produce efecte
nocive asupra mediului sau
sntii populaiei.
(4) Ordinele prevzute la alin.
(3) sunt notificate statelor

Scrisoarea CE
ntruct dispoziia naional de
transpunere a articolului 6
alineatul (4), prima liniu, nu
precizeaz c jurisprudena
aplicabil trebuie, de asemenea,
s fe luat n considerare pentru
a
decide dac un anumit deeu a
ncetat s fe considerat ca atare,
articolul
a
fost
transpus
incomplet.

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor
(5) n lipsa criteriilor stabilite la nivel
comunitar prevzute la alin. (1), o comisie
nfiinat de autoritatea public central
pentru protecia mediului, lund n
considerare jurisprudena aplicabil, pe
baza unor studii de evaluare a impactului
social/economic i a efectelor asupra
mediului, cu respectarea prevederilor alin.
(1) i (4) decide pentru fiecare caz n parte
dac un anumit deeu nceteaz s fie
considerat ca atare potrivit procedurii
aprobate prin ordin de ministru.
(6) Deciziile prevzute la alin. (5) sunt
notificate statelor membre ale Uniunii
Europene i Comisiei Europene, potrivit
prevederilor Hotrrii Guvernului nr.
1.016/2004 privind msurile pentru
organizarea i realizarea schimbului de
informaii n domeniul standardelor i
reglementrilor tehnice, precum i al
regulilor referitoare la serviciile societii
informaionale ntre Romnia i statele
membre ale Uniunii Europene, precum i
Comisia European, cu modificrile
ulterioare.

Directiva
deseurile
Art.
7(1)

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

Lista deeurilor
Ar
(1) Msurile destinate s t 7
modifice elemente neeseniale
ale prezentei directive cu
privire la actualizarea listei
deeurilor
stabilit
prin
Decizia 2000/532/CE sunt
adoptate n conformitate cu
procedura de reglementare cu
control menionat la articolul
39 alineatul (2). Lista
deeurilor include deeuri
periculoase
i
ia
n
considerare
originea
i
compoziia deeurilor i, dac
este cazul, valorile limit de
concentraie a substanelor
periculoase.
Lista
de
deeuri
este
obligatorie pentru a determina
dac un deeu trebuie
considerat deeu periculos.

Lista deeurilor
Lista deeurilor
ART. 7
(1) Lista deeurilor aprobat de
ctre Comisia European se
preia n legislaia naional prin
hotrre a Guvernului.

(2)
Lista
deeurilor
este
obligatorie pentru a determina
dac un deeu trebuie considerat
deeu periculos.

Includerea unui obiect sau a


unei substane pe list nu
nseamn
c
respectivul
obiect
sau
respectiva
substan va fi considerat()
deeu n orice mprejurare.

(3) Includerea unui obiect sau a


unei substane pe list nu
nseamn c respectivul obiect
ori respectiva substan se
consider ca fiind deeu n orice
mprejurare.

O substan sau un obiect este


considerat deeu numai n
cazul n care corespunde
definiiei de la articolul 3

(4) O substan sau un obiect


este considerat deeu numai n
cazul n care corespunde

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

5. La articolul 7, alineatele (1) i (3) se


modific i vor avea urmtorul
cuprins:
(1) Clasificarea i codificarea deeurilor,
inclusiv a deeurilor periculoase, se fac
potrivit Deciziei Comisiei 2000/532/CE de
nlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a
unei liste de deeuri n temeiul articolului 1
litera (a) din Directiva 75/442/CEE a
Consiliului privind deeurile i a Directivei
94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei
liste de deeuri periculoase n temeiul
articolului 1 alineatul (4) din Directiva
91/689/CEE a Consiliului privind deeurile
periculoase cu modificrile i completrile
ulterioare.

..
(3) Faptul c o substan sau obiect este
inclus n lista prevzut la alin.(1) nu
nseamn c acesta este deeu n orice
mprejurare; substana sau obiectul
respectiv se consider deeu numai dac se
ncadreaz n definiia prevzut la pct. 9
din anexa nr. 1.

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

punctul 1.
Art
.8

definiiei prevzute la pct. 9 din


anexa nr. 1.
(1) Productorii i deintorii
de deeuri persoane juridice sunt
obligai s ncadreze fiecare tip
de deeu generat din propria
activitate n lista deeurilor
prevzut la art. 7 alin. (1).
(2) n cazul unui tip de deeu
care se ncadreaz potrivit listei
deeurilor prevzute la art. 7
alin. (1) sub dou coduri diferite
n funcie de posibila prezen a
unor caracteristici periculoase codurile marcate cu asterisc,
ncadrarea ca deeu nepericulos
se
realizeaz
de
ctre
productorii i deintorii de
astfel de deeuri numai n baza
unei analize a originii, testelor,
buletinelor de analiz i a altor
documente relevante.
(3) Laboratorul de referin
din cadrul Ageniei Naionale
pentru
Protecia
Mediului,
denumit n continuare ANPM,
analizeaz
cazurile
de
incertitudine
referitoare
la
caracterizarea i ncadrarea
deeurilor.
(4) Productorii i deintorii
de deeuri persoane juridice sunt
obligai s efectueze i s dein
o caracterizare a deeurilor
periculoase generate din propria

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor
6. Articolul 8 se modific i va avea
urmtorul cuprins:
Art 8 (1) Productorii iniiali i deintorii
de deeuri prevzui la art. 49 sunt obligai
s clasifice i s codifice fiecare tip de
deeu generat, potrivit listei deeurilor
prevzute la art. 7 alin.(1).
(2) Productorii i deintorii de deeuri
autoriti publice de aprare, ordine public
i siguran naional sunt obligai s
clasifice i s codifice potrivit listei
prevzute la art. 7 alin. (1) deeurile
generate de propria activitate specific, pe
baza reglementrilor specifice pentru
gestionarea respectivelor deeuri.

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

activitate i a deeurilor care pot


fi considerate periculoase din
cauza originii sau compoziiei,
n
scopul
determinrii
posibilitilor de amestecare, a
metodelor de tratare i eliminare
a acestora.
(5) Productorii i deintorii
de deeuri autoriti publice de
aprare, ordine public i
siguran naional sunt obligai
s
ncadreze
n
codurile
prevzute n anexa nr. 2 la
Hotrrea
Guvernului
nr.
856/2002
privind
evidena
gestiunii deeurilor i pentru
aprobarea listei cuprinznd
deeurile, inclusiv deeurile
periculoase, cu completrile
ulterioare, fiecare tip de deeu
generat de propria activitate, pe
baza reglementrilor specifice
pentru gestionarea deeurilor.
Art.
7
(2)

Un stat membru poate Art


considera c anumite deeuri . 9
sunt periculoase n cazul n
care, chiar dac nu figureaz
pe lista de deeuri, acestea
prezint una sau mai multe
dintre proprietile enumerate
n anexa III.
Statul membru notific astfel
de situaii Comisiei fr
ntrziere.
Acesta
le

(1) Pe baza originii, testelor,


buletinelor de analiz i a altor
documente relevante puse la
dispoziie de productorii i
deintorii de deeuri prevzui
la art. 8 alin. (4) i (5),
autoritatea public central
pentru
protecia
mediului
consider c un deeu este
periculos chiar dac acesta nu
figureaz ca atare pe lista

7. La articolul (9), alineatul (1) se


modific i va avea urmtorul
cuprins:
Art 9 (1) Autoritatea public central
pentru protecia mediului poate
considera c un deeu este periculos
dac acesta prezint una sau mai multe
dintre proprietile prevzute n anexa
nr. 4 chiar dac acesta nu figureaz ca
atare pe lista deeurilor prevzut la art.
7 alin. (1).

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

consemneaz n raportul
prevzut la articolul 37
alineatul (1) i furnizeaz
Comisiei toate informaiile
relevante.
n
lumina
notificrilor primite, lista este
reexaminat
pentru
a
determina
dac
aceasta
trebuie adaptat.

Art.
7
(3)

n cazul n care un stat Art


membru
deine
dovezi .10
conform
crora
anumite
deeuri care figureaz pe list
ca fiind periculoase nu
prezint
niciuna
din
proprietile enumerate n
anexa III, acesta le poate trata
ca
nepericuloase.
Statul
membru
notific
fr
ntrziere situaiile de acest
tip Comisiei i furnizeaz
Comisiei
toate
dovezile
necesare
n
lumina
notificrilor primite, lista este
reexaminat
pentru
a
determina
dac
aceasta

deeurilor prevzut la art. 7


alin. (1), dac acesta prezint
una sau mai multe dintre
proprietile prevzute n anexa
nr. 4.
(2) Autoritatea public central
pentru
protecia
mediului
notific Comisiei Europene, cu
celeritate, deeurile considerate
ca fiind periculoase i care nu
figureaz ca atare pe lista
deeurilor prevzut la art. 7
alin. (1) i le consemneaz n
raportul prevzut la art. 48 alin.
(3),
furniznd
Comisiei
Europene toate informaiile
relevante.
(1) n cazul n care autoritatea
public central pentru protecia
mediului deine dovezi care arat
c un deeu care figureaz pe
lista deeurilor prevzut la art.
7 alin. (1) ca fiind periculos nu
prezint
niciuna
dintre
proprietile prevzute n anexa
nr. 4 poate considera acest deeu
ca fiind nepericulos.
(2) Autoritatea public central
pentru
protecia
mediului
notific Comisiei Europene, cu
celeritate, cazurile prevzute la
alin. (1), furniznd toate
informaiile relevante n vederea
revizuirii listei deeurilor.

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

trebuie adaptat.

Art.
7
(4)

Art.
7
(5)

Reclasificarea
deeurilor Art
periculoase
ca
deeuri . 11
nepericuloase nu se poate
realiza prin diluarea sau
amestecarea
acestora
n
scopul
de
a
diminua
concentraiile iniiale de
substane periculoase la un
nivel mai mic dect nivelul
prevzut pentru ca un deeu
s fie definit ca fiind
periculos.
Msurile
destinate
s
modifice elemente neeseniale
ale prezentei directive cu
privire la reexaminarea listei
pentru a determina dac
aceasta trebuie adaptat n
conformitate cu alineatele (2)
i
(3)
se
adopt
n
conformitate cu procedura de
reglementare
cu
control
menionat la articolul 39
alineatul (2).

Reclasificarea
deeurilor
periculoase
ca
deeuri
nepericuloase nu se poate realiza
prin diluarea sau amestecarea
acestora n scopul de a diminua
concentraiile
iniiale
de
substane periculoase pn la un
nivel mai mic dect nivelul
prevzut pentru ca un deeu s
fie definit ca fiind periculos.
NU ESTE CAZUL

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

Directiva
deseurile
Art.
7
(6)
Art.
7
(7)

Art.
8
(1)

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

Statele membre pot considera


deeurile drept nepericuloase
n conformitate cu lista
deeurilor menionat la
alineatul (1).
Comisia asigur faptul c lista
deeurilor i orice revizuire a
acestei liste respect n mod
corespunztor
principiile
claritii, inteligibilitii i
accesibilitii
pentru
utilizatori, n special pentru
ntreprinderi mici i mijlocii
(IMM-uri).
Rspunderea
extins
a
productorilor
(1)
Pentru a consolida
reutilizarea i prevenirea,
reciclarea i alte tipuri de
valorificare a deeurilor,
statele membre adopt msuri
legislative sau non-legislative
pentru a se asigura c orice
persoan fizic sau juridic
care, la nivel profesional,
elaboreaz,
produce,
prelucreaz, trateaz, vinde
sau
import
produse
(productorul produsului) este
supus unui regim de
rspundere
extins
a
productorului.
Astfel de msuri pot include,

Scrisoarea CE

NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL

Ar
t.1
2
(1)

Rspunderea
productorilor

extins

a n plus, serviciile Comisiei ar


dori s primeasc informaii
suplimentare
din
partea
(1) n vederea prevenirii, autoritilor romne
reutilizrii, reciclrii i a altor cu privire la msurile concrete
tipuri
de
valorificare
a care au fost luate pentru a pune
deeurilor, autoritatea public n aplicare articolul 8 alineatele
central
pentru
protecia (1) i (2) (responsabilitatea
mediului promoveaz sau, dup extins a productorului) i
caz, propune msuri cu caracter articolul 11 alineatele (1) i (2)
legislativ ori nelegislativ prin (reutilizare i
care productorul produsului, reciclare) din directiv.
persoana fizic autorizat sau
persoana juridic ce, cu titlu
profesional,
proiecteaz,
produce, prelucreaz, trateaz,
vinde ori import produse este
supus unui regim de rspundere
extins a productorului.

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

Directiva
deseurile

Art.
8
(2)

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

printre altele, acceptarea


produselor returnate i a
deeurilor care rmn dup
utilizarea
respectivelor
produse,
precum
i
gestionarea
ulterioar
a
deeurilor i rspunderea
financiar
pentru
aceste
activiti. Aceste msuri pot
include obligaia de a pune la
dispoziia
publicului
informaiile disponibile cu
privire
la
caracterul
reutilizabil i reciclabil al
produselor.
Statele membre pot lua Art
msurile necesare pentru a .12
ncuraja
proiectarea
de (2)
produse care s aib un efect
redus asupra mediului i care
s genereze o cantitate
sczut de deeuri n timpul
producerii i al utilizrii
ulterioare, i pentru a se
asigura c valorificarea i
eliminarea produselor care au
devenit deeuri se realizeaz
n conformitate cu articolele 4
i 13.
Astfel de msuri pot, printre
altele,
s
ncurajeze
dezvoltarea, producerea i
comercializarea produselor cu
utilizri multiple, care sunt
durabile din punct de vedere

(2) Msurile prevzute la alin.


(1) includ, fr a se limita la
acestea, urmtoarele:
a) ncurajarea adoptrii, nc din
faza de proiectare a produselor, a
unor soluii care s reduc
impactul asupra mediului i
generarea de deeuri n procesul
de fabricaie i pe perioada de
utilizare a produselor i care s
asigure respectarea prevederilor
art. 4 alin. (1) - (3), atunci cnd
acestea devin deeuri;
b) ncurajarea produciei i
comercializrii de produse cu
utilizri multiple, durabile din
punct de vedere tehnic i care,
dup ce devin deeuri, pot fi

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

Dispoziia
naional
de
8. La articolul 12, alineatul (2), literele
transpunere a articolului 8
a) i b) se modific i vor avea
alineatul (2), ultima liniu, nu
urmtorul cuprins:
face referin
a) ncurajarea proiectrii de produse care
nici la ncurajarea dezvoltrii de s aib un efect redus asupra mediului i
produse, nici la valorificarea care s genereze o cantitate sczut de
sigur". Prin urmare, n acest deseuri n timpul producerii i al utilizrii
caz,
ulterioare i asigurarea valorificrii i
transpunerea a fost incorect.
eliminrii produselor care au devenit
deseuri n conformitate cu prevederile art. 4
alin (1) (3) i ale art. 20.

b) ncurajarea produciei i comercializrii


de produse cu utilizri multiple, durabile
din punct de vedere tehnic i care, dup ce
devin deeuri, sunt n primul rnd
valorificate n mod corespunztor i a cror

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

tehnic i care pot, dup ce au


devenit deeuri, s fac
obiectul unei valorificri
sigure i al unei eliminri care
s respecte mediul.

Art.
8
(3)

Art.
8
(4)

n
momentul
aplicrii
rspunderii
extinse
a
productorului,
statele
membre iau n considerare
fezabilitatea
tehnic
i
viabilitatea
economic
precum i efectele globale
asupra mediului i a sntii
populaiei i impactul social,
cu respectarea necesitii de a
asigura buna funcionare a
pieei interne.
Regimul
de
rspundere
extins a productorului este
aplicat fr a se aduce
atingere rspunderii pentru
gestionarea
deeurilor

Ar
t.1
2
(3)

Ar
t.1
2
(4)

valorificate
n
mod
corespunztor
i
a
cror
eliminare este compatibil cu
principiile de protecie a
mediului;
c)
acceptarea
produselor
returnate i a deeurilor rezultate
dup ce produsele nu mai sunt
folosite i asigurarea gestionrii
ulterioare a acestora fr a crea
prejudicii asupra mediului sau
sntii populaiei, precum i
asumarea rspunderii financiare;
d)
punerea
la
dispoziia
publicului
a
informaiilor
disponibile
cu privire
la
caracterul
reutilizabil
i
reciclabil al produselor.
(3)
n
vederea
aplicrii
rspunderii
extinse
a
productorului
se
iau
n
considerare fezabilitatea tehnic
i
viabilitatea
economic,
efectele globale asupra mediului
i sntii populaiei, precum i
impactul social, cu respectarea
necesitii de a asigura buna
funcionare a pieei interne.
(4) Rspunderea extins a
productorilor se aplic fr a
aduce atingere responsabilitilor
prevzute la art. 22 alin. (1) i
art. 23 i legislaiei specifice

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor
eliminare este compatibil cu principiile de
protecie a mediului;

Directiva
deseurile

Art.
9

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

prevzut la articolul 15
alineatul (1) i fr a aduce
atingere legislaiei specifice
existente privind fluxul de
deeuri i privind produsele.
Prevenirea
generrii
deeurilor
Dup consultarea tuturor
prilor interesate, Comisia
prezint
Parlamentului
European
i
Consiliului
urmtoarele rapoarte, nsoite,
dac
este
cazul,
de
propunerile
de
msuri
necesare pentru a sprijini
activitile de prevenire i
punerea
n
aplicare
a
programelor de prevenire a
generrii
deeurilor
menionate la articolul 29 i
care cuprind:
a) pn la sfritul anului
2011, un raport interimar
referitor la evoluia generrii
de deeuri i la domeniul de
aplicare al prevenirii generrii
deeurilor, inclusiv definirea
unei politici de proiectare
ecologic a produselor, care
s abordeze att generarea
deeurilor, ct i prezena
substanelor periculoase n
deeuri pentru a promova
tehnologiile axate asupra
produselor
durabile,

privind fluxurile de deeuri i a


celei privind produsele.

NU ESTE CAZUL

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

Directiva
deseurile

Art
10
(1)

Art
10
(2)

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

reutilizabile i reciclabile;
(b) pn la sfritul anului
2011, elaborarea unui plan de
aciune pentru adoptarea unor
msuri
de
sprijin
suplimentare
la
nivel
european, n special a unor
msuri de modificare a
modelelor de consum actuale;
(c) pn la sfritul anului
2014, stabilirea obiectivelor
pentru 2020 n materie de
prevenire a generrii de
deeuri i de decuplare, care
s se bazeze pe cele mai bune
practici n vigoare, inclusiv,
dac
este
cazul,
o
reexaminare a indicatorilor
menionai la articolul 29
alineatul (4).
Valorificarea
(1) Statele membre adopt
msurile necesare pentru a
garanta c toate deeurile sunt
supuse unor operaiuni de
valorificare n conformitate
cu articolele 4 i 13.
(2) n cazul n care acest lucru
este
necesar
pentru
respectarea alineatului (1) i
pentru
facilitarea
sau
mbuntirea
valorificrii,
deeurile
sunt
colectate
separat, n cazul n care acest
lucru este posibil din punct de

Ar
t
13

Valorificarea deeurilor
Productorii de deeuri i
deintorii de deeuri au
obligaia valorificrii acestora,
cu respectarea prevederilor art. 4
alin. (1) - (3) i art. 20.

Ar
t.
14

(1) Pentru asigurarea unui grad


nalt de valorificare deintorii
de deeuri sunt obligai s
depun selectiv deeurile n
vederea colectrii selective,
pentru cel puin urmtoarele
categorii de deeuri: hrtie,
metal, plastic i sticl.

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

Articolul 10 alineatul (2)


impune o obligaie general de a
colecta separat deeurile i de a
nu le
amesteca cu alte deeuri.
Articolul de transpunere instituie
o astfel de obligaie numai n
ceea ce

9. Articolul 14 se modific i va avea


urmtorul cuprins:
Art 14 (1) Pentru respectarea prevederilor
art. 13 i n vederea facilitrii i
mbuntirii valorificrii, deeurile sunt
colectate separat, n cazul n care acest
lucru este posibil din punct de vedere
tehnic, economic i al proteciei mediului i

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

vedere tehnic, economic i al


proteciei mediului, i nu se
amestec cu alte deeuri sau
materiale
cu
proprieti
diferite.

(2) Operatorii economici care


asigur transportul deeurilor
prevzute la alin. (1) au obligaia
de a nu amesteca pe timpul
transportului aceste deeuri.

Ar
t.
15

(1) Unitile i ntreprinderile


care valorific deeurile au
urmtoarele obligaii:

Scrisoarea CE
privete categorii specifice de
deeuri (i anume, hrtie, metal,
plastic i sticl) i numai pentru
anumite persoane (i anume,
pentru productorii de deeuri i
pentru deintorii de deeuri, n
ceea
ce privete obligaia colectrii
separate a deeurilor, respectiv
pentru operatorii economici care
furnizeaz servicii de colectare
i transport ale deeurilor, n
ceea ce privete ambele obligaii
menionate mai sus). Avnd n
vedere faptul c, spre deosebire
de directiv, legislaia naional
nu
impune o obligaie general,
articolul
a
fost
transpus
incomplet.

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor
nu se amestec cu alte deeuri sau materiale
cu proprieti diferite.
(2) Colectarea selectiv se realizeaz pe cel
puin dou fracii, umend i uscat, cu
respectarea prevederilor de la alin (1).
(3) Pentru aplicarea unitar la nivel naional
a colectrii separate a deeurilor
municipale, containerele folosite la
colectarea separat a diferitelor tipuri de
materiale se inscripioneaz cu denumirea
materialului/materialelor pentru care sunt
destinate i sunt fabricate sau inscripionate
n mod corespunztor n culorile:
a) albastru - pentru deeuri de hrtie-carton;
b) galben - pentru deeuri de plastic si
metal;
c) verde/ alb - pentru deeuri de sticl
colorat/ alb;
d) maro - pentru deeuri biodegradabile i
compostabile;
e) negru sau gri nchis - pentru deeuri
nevalorificabile i resturi menajere;
f) rou - pentru deeuri periculoase.
(4) Operatorii economici care asigur
colectarea
i
transportul
deeurilor
prevzute la alin. (1) au obligaia de a
asigura colectarea separat a acestora i de
a nu le amesteca.

Directiva
deseurile

Art
11
(1)

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

Reutilizarea i reciclarea
Ar
(1) Statele membre adopt t.
msurile
corespunztoare 16
pentru a promova reutilizarea
produselor i activitile de
pregtire pentru reutilizare, n
special prin msuri de
stimulare a crerii unor reele
de reutilizare i reparare prin
sprijinirea acestora, prin
utilizarea unor instrumente
economice, a unor criterii
referitoare
la
achiziiile
publice,
prin
obiective
cantitative sau alte msuri.
Statele membre iau msuri de
promovare a reciclrii de

a) s dein spaii special


amenajate
pentru
stocarea
deeurilor n condiii care s
garanteze reducerea riscului
pentru sntatea uman i
deteriorrii calitii mediului;
b) s evite formarea de stocuri
de deeuri care urmeaz s fie
valorificate, precum i de
produse rezultate n urma
valorificrii care ar putea genera
fenomene de poluare a mediului
sau care s prezinte riscuri
asupra sntii populaiei;
c) s adopte cele mai bune
tehnici disponibile n domeniul
valorificrii
deeurilor,
n
momentul achiziiei.
Reutilizarea i reciclarea
(1) Autoritile administraiei
publice centrale cu atribuii n
domeniul proteciei mediului
adopt sau, dup caz, propun
msuri
adecvate
pentru
promovarea
reutilizrii
produselor i activitilor de
pregtire a acestora pentru
reutilizare n special prin:
a) stimularea realizrii unor
reele pentru repararea i
reutilizarea produselor;
b) utilizarea instrumentelor
economice;
c) introducerea unor criterii
referitoare la achiziiile publice;

Scrisoarea CE

n plus, serviciile Comisiei ar


dori s primeasc informaii
suplimentare
din
partea
autoritilor romne
cu privire la msurile concrete
care au fost luate pentru a pune
n aplicare articolul 8 alineatele
(1) i (2) (responsabilitatea
extins a productorului) i
articolul 11 alineatele (1) i (2)
(reutilizare i
reciclare) din directiv.

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

10. La articolul 16, alineatul (2) se modific


i va avea urmtorul cuprins:
(2) Pentru promovarea reciclrii de nalt
calitate se introduc sistemele de colectare
separat a deeurilor prevzute la art. 14
alin (1) i (2), n cazul n care acest demers
este posibil din punct de vedere tehnic,
economic i al proteciei mediului, iar
sistemele respective respect standardele de
calitate necesare pentru sectoarele de
reciclare corespunztoare.

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

nalt calitate i, n acest


scop, introduc sisteme de
colectare
separat
a
deeurilor, n cazul n care
acest demers este posibil din
punct de vedere tehnic,
economic i al proteciei
mediului,
iar
sistemele
respective
respect
standardele
de
calitate
necesare pentru sectoarele de
reciclare corespunztoare.

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

d) stabilirea de obiective
cantitative sau alte msuri.
(2) Autoritatea public central
pentru
protecia
mediului
promoveaz reciclarea de nalt
calitate prin aplicarea colectrii
separate a deeurilor, n msura
n care este fezabil din punct de
vedere tehnic, economic i de
mediu i se conformeaz cu
standardele de calitate n
sectorul de reciclare respectiv,
prin acte normative care se
supun aprobrii Guvernului

Pn n anul 2015, cu condiia


respectrii articolului 10
alineatul (2), se introduce
sisteme de colectare separat
cel puin pentru urmtoarele:
hrtie, metal, plastic i sticl.

Ar
t.
17

(1) Autoritile administraiei


publice locale au obligaia ca
ncepnd cu anul 2012 s asigure
colectarea separat pentru cel
puin urmtoarele tipuri de

11. Articolul 17 se modific i va avea


urmtorul cuprins:
Art. 17 (1) Autoritile administraiei
publice locale au obligaia ca ncepnd cu
anul 2012 s asigure colectarea separat
pentru cel puin urmtoarele tipuri de

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

Scrisoarea CE

deeuri: hrtie, metal, plastic i


sticl.
Art
11
(2)

Pentru
respectarea
obiectivelor
prezentei
directive i pentru a evolua n
direcia
unei
societi
europene a reciclrii cu un
nalt nivel de eficien a
folosirii resurselor, statele
membre adopt msurile
necesare destinate realizrii
urmtoarelor obiective:
(a) pn n 2020, pregtirea
pentru
reutilizarea
i
reciclarea deeurilor, cum ar
fi, cel puin, hrtie, metal,
plastic i sticl provenind din
gospodrii
i,
eventual,
provenind din alte surse, n
msura n care aceste fluxuri
de deeuri sunt similare
deeurilor care provin din
gospodrii, se mrete la un
nivel minim de 50 % din
masa total;
(
b) pn n 2020, pregtirea
pentru reutilizarea, reciclarea
i
alte
operaiuni
de
valorificare
material,
inclusiv
operaiuni
de
umplere
care
utilizeaz
deeuri pentru a nlocui alte

Ar
t.1
7
ali
n.
(2)

(2) Productorii de deeuri i


autoritile administraiei publice
locale au urmtoarele ndatoriri:

Dispoziia
naional
de
transpunere a articolului 11
alineatul (2) litera (a) nu
folosete meniunea
cel puin" atunci cnd enumera
categoriile de deeuri pentru
care trebuie s fe atins nivelul.
a) s ating, pn n anul 2020, Deoarece nivelul stabilit prin
un nivel de pregtire pentru directiv nu trebuie s fie atins
reutilizare i reciclare de n mod obligatoriu n ceea ce
minimum 50% din masa total a privete
cantitilor de deeuri, cum ar fi hrtia, metalul, plasticul i sticla
hrtie, metal, plastic i sticl din deeurile menajere, articolul
provenind
din
deeurile a fost incorect (i ambiguu)
menajere i, dup caz, provenind transpus.
din alte surse, n msura n care
aceste fluxuri de deeuri sunt
similare deeurilor care provin
din deeurile menajere;
b) s ating, pn n anul 2020,
un nivel de pregtire pentru
reutilizare, reciclare i alte
operaiuni
de
valorificare
material, inclusiv operaiuni de
umplere
rambleiere
care
utilizeaz deeuri pentru a
nlocui alte materiale, de
minimum 70% din masa
cantitilor
de
deeuri
nepericuloase provenite din

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor
deeuri: hrtie, metal, plastic i sticl.
(2) Autoritile administraiei publice locale
au obligaia s ating, pn n anul 2020, un
nivel de pregtire pentru reutilizare i
reciclare a deeurilor cum ar fi cel puin
deeurile de hrtie, metal, plastic i sticl
provenind din deeurile menajere i, dup
caz, provenind din alte surse, n msura n
care aceste fluxuri de deeuri sunt similare
deeurilor care provin din gospodrii, de
minimum 50% din masa total;

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

materiale,
a
deeurilor
nepericuloase provenind din
activiti de construcie i
demolri,
cu
excepia
materialelor
geologice
naturale definite la categoria
17 05 04 din CED, se mrete
la un nivel minim de 70 %
din mas.

activiti de construcie i
demolri,
cu
excepia
materialelor geologice naturale
definite la categoria 17 05 04 din
Hotrrea
Guvernului
nr.
856/2002,
cu
completrile
ulterioare.

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

(3) Autoritile administraiei publice


centrale pentru protecia mediului adopt
sau, dup caz, propun msuri adecvate
pentru gestionarea deeurilor din construcii
i demolri.
((4) Titularii pe numele crora au fost emise
autorizaiior de construcie/demolari au
obligaia s gestioneze deseurile din
construcii i demolri astfel nct s ating
progesiv, pn n anul 2020 potrivit anexei
nr. 6, un nivel de pregtire pentru
reutilizare, reciclare i alte operaiuni de
valorificare material, inclusiv operaiuni
de umplere rambleiere care utilizeaz
deeuri pentru a nlocui alte materiale, de
minimum 70% din masa cantitilor de
deeuri nepericuloase provenite din
activiti de construcie i demolri, cu
excepia materialelor geologice naturale
definite la categoria 17 05 04 din Anexa la
Decizia Comisiei 2000/532/CE de nlocuire
a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste
de deeuri n temeiul articolului 1 litera (a)
din Directiva 75/442/CEE a Consiliului
privind deeurile i a Directivei 94/904/CE
a Consiliului de stabilire a unei liste de
deeuri periculoase n temeiul articolului 1
alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a
Consiliului privind deeurile periculoase.

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor
(5) Sunt exceptate de la prevederile alin.
(4):
a)
proiectele
de
construcii
rezideniale atunci cnd acestea sunt
dezvoltate pentru mai mult puin de 5
locuine,
b)
proiectele de construcii altele dect
cele prevzute la lit. a), dac suprafaa
construit depete 500 mp sau dac
respectivele proiecte fac parte din
documentaii urbanistice elaborate pentru
mai mult puin de 5 locuine care se
realizeaza etapizat,
c)
proiectele
de
demolare/renovare/recondiionare
a
cldirilor care genereaz un volum de cel
puin mult 100 mc de deeuri din
construcie i demolare;
d)
proiectele de inginerie civil care
genereaz un volum de cel puin mult 500
mc de deeuri din construcie i demolare.

Art
11
(3)

Comisia stabilete reguli


detaliate de aplicare i metode
de calcul pentru verificarea
respectrii obiectivelor fixate
la alineatul (2) din prezentul
articol, avnd n vedere
Regulamentul
(CE)
nr.
2150/2002 al Parlamentului
European i al Consiliului din
25 noiembrie 2002 referitor la
statisticile privind deeurile
(1).

NU ESTE CAZUL

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

Acestea pot include perioade


de tranziie pentru statele
membre care, n 2008, au
reciclat mai puin de 5 % din
oricare dintre categoriile de
deeuri
menionate
la
alineatul
(2).
Msurile
respective,
destinate
s
modifice elemente neeseniale
ale prezentei directive prin
completarea acesteia, se
adopt n conformitate cu
procedura de reglementare cu
control menionat la articolul
39 (2) din prezenta directiv.
Art.1 Pn la 31 decembrie 2014,
1
Comisia examineaz msurile
alin. i obiectivele menionate la
(4)
alineatul (2) n vederea
consolidrii obiectivelor, dac
acest lucru este necesar, i
pentru a lua n considerare
stabilirea unor obiective
pentru
alte fluxuri de deeuri.
Raportul Comisiei, nsoit,
dup caz, de o propunere, se
trimite
Parlamentului
European i Consiliului. n
raportul su, Comisia ia n
considerare efectele asupra
mediului,
economice
i
sociale semnificative pe care
le are stabilirea obiectivelor.

NU ESTE CAZUL

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

Directiva
deseurile
Art
11
(5)

Art.
12

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

La fiecare trei ani, n


conformitate cu articolul 37,
statele membre nainteaz
Comisiei rapoarte privind
stadiul
ndeplinirii
obiectivelor.
n
cazul
nendeplinirii
obiectivelor,
acest raport include motivele
eecului respectiv i msurile
pe care statele membre
intenioneaz s le ia n
vederea
ndeplinirii
obiectivelor respective.
Eliminarea
Statele membre garanteaz
c, n cazul n care
valorificarea, astfel cum este
prevzut la articolul 10
alineatul (1), nu are loc, toate
deeurile
sunt
supuse
operaiunilor de eliminare n
condiii de siguran, care
ndeplinesc cerinele de la
articolul 13 privind protecia
sntii populaiei i a
mediului.

Ar
t
18

Ar
t
19

(1) Autoritatea public central


pentru
protecia
mediului
consemneaz stadiul ndeplinirii
obiectivelor prevzute la art. 17
alin. (2) n raportul prevzut la
art. 48 alin. (3).
(2) n cazul nendeplinirii
obiectivelor, n raport se includ
motivele eecului respectiv i
msurile pe care toi factorii
implicai intenioneaz s le ia n
vederea ndeplinirii obiectivelor
respective.
Eliminarea
(1) Productorii de deeuri i
deintorii de deeuri au
obligaia s supun deeurile
care nu au fost valorificate unei
operaiuni de eliminare n
condiii de siguran, care
ndeplinete cerinele art. 20.
(2)
Operatorii
economici
autorizai din punctul de vedere
al proteciei mediului pentru
activitatea de eliminare a
deeurilor
au
urmtoarele
obligaii:
a) s asigure eliminarea n
totalitate a deeurilor care le sunt
ncredinate;
b) s foloseasc cele mai bune
tehnici disponibile i care nu
implic costuri excesive pentru
eliminarea deeurilor;
c) s amplaseze i s amenajeze

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

12. La articolul 19, alineatul (2) litera


(d) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
d) s introduc n instalaia de eliminare
numai deeurile prevzute n autorizaia
emis de autoritile competente pentru
protecia mediului i s respecte tehnologia
de eliminare aprobat de acestea.

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

instalaia
de
eliminare
a
deeurilor ntr-un spaiu i n
condiii stabilite de autoritile
teritoriale
pentru
protecia
mediului competente;
d) s introduc n instalaia de
eliminare
numai
deeurile
menionate n autorizaia emis
de autoritile competente i s
respecte tehnologia de eliminare
aprobat de acestea.
(3) Abandonarea deeurilor este
interzis.
articolul 19 alineatul (4) se abrog.

Art.
13

Protecia
sntii Ar
populaiei i a mediului
t.
Statele
membre
adopt 20
msurile necesare pentru a
garanta
c
gestionarea
deeurilor se face fr a pune
n pericol sntatea i fr a
duna mediului, n special:
(a) fr a crea riscuri pentru
ap, aer, sol, faun sau flor;
(b) fr a crea neplceri din
cauza zgomotului sau a
mirosurilor; i
(c) fr a afecta negativ
peisajul sau zonele de interes

(4) Eliminarea deeurilor n


afara spaiilor autorizate n acest
scop este interzis.
Protecia sntii populaiei i
a mediului
Gestionarea deeurilor trebuie s
se realizeze fr a pune n
pericol sntatea uman i fr a
duna mediului, n special:
a) fr a genera riscuri pentru
aer, ap, sol, faun sau flor;
b) fr a crea disconfort din
cauza
zgomotului
sau
a
mirosurilor;
c) fr a afecta negativ peisajul
sau zonele de interes special.

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

special

Art.
14
.(1)

Art.
14
(2)

Costurile
(1) n conformitate cu
principiul
poluatorul
pltete, costul gestionrii
deeurilor urmeaz s fie
suportat de productorul
iniial de deeuri, sau de
deintorii
actuali
ori
deintorii
anteriori
ai
deeurilor.
Statele membre pot decide c
respectivele
costuri
ale
gestiunii deeurilor urmeaz
s fie suportate n ntregime
sau n parte de productorul
produsului din care deriv
deeul respectiv i c
distribuitorii unui asemenea
produs pot participa la aceste
costuri.

Ar
t
21
ali
n.
(1)

Costurile
(1) n conformitate cu principiul
"poluatorul pltete", costurile
operaiunilor de gestionare a
deeurilor se suport de ctre
productorul de deeuri sau,
dup caz, de deintorul actual
ori anterior al deeurilor.

Ar
t.2
1
ali
n.
(2),
(3),
(4)

(2) La propunerea autoritii


publice centrale pentru protecia
mediului, prin actul normativ
care reglementeaz categoria de
deeuri se stabilesc cazurile n
care
costurile
gestionrii
deeurilor urmeaz s fie
suportate n ntregime sau parial
de ctre productorul produsului
din care deriv deeul respectiv
i eventuala participare a
distribuitorilor unui asemenea
produs la aceste costuri.
(3)
n
cazul
deeurilor
abandonate i n cazul n care
productorul/deintorul
de
deeuri
este
necunoscut,

13. La articolul 21, alineatele (2) i (3) se


modific i vor avea urmtorul cuprins:
(2) La propunerea autoritii publice
centrale pentru protecia mediului, prin
actul normativ care reglementeaz fluxuri
de deeuri se stabilesc cazurile n care
costurile gestionrii deeurilor urmeaz s
fie suportate n ntregime sau parial de
ctre productorul produsului din care
deriv deeul respectiv i eventuala
participare a distribuitorilor unui asemenea
produs la aceste costuri.
(3) n cazul deeurilor abandonate al cror
producator iniial sau deinator de deeuri
este necunoscut, cheltuielile legate de
reconstrucia ecologic a amplasamentului,
precum i cele pentru caracterizarea

Directiva
deseurile

Art.
15
(1)

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

Responsabilitatea
pentru Ar
gestionarea deeurilor
t.
22
(1) Statele membre iau ali
msurile necesare pentru a se n
asigura c orice productor (1)
iniial de deeuri sau alt
deintor
de
deeuri
efectueaz
el
nsui
operaiunea de tratare a
deeurilor
sau
transfer
aceast operaiune unui agent,
unei uniti sau ntreprinderi
care desfoar activiti de
tratare a deeurilor sau unui
colector de deeuri public sau
privat n conformitate cu
articolele 4 i 13.

cheltuielile legate de curarea i


refacerea mediului, precum i
cele de transport, valorificare,
recuperare/reciclare, eliminare
sunt
suportate
de
ctre
autoritatea administraiei publice
locale.
(4)
Dup
identificarea
productorului/deintorului de
deeuri, acesta este obligat s
suporte
att
cheltuielile
prevzute la alin. (3), efectuate
de autoritatea administraiei
publice locale, ct i pe cele
legate de aciunile ntreprinse
pentru identificare.
Responsabilitatea
pentru
gestionarea deeurilor
(1) Productorul de deeuri sau,
dup caz, orice deintor de
deeuri are obligaia de a efectua
operaiunile de tratare n
conformitate cu prevederile art.
4 alin. (1) - (3) i art. 20 sau de a
transfera aceste operaiuni unui
operator economic autorizat care
desfoar activiti de tratare a
deeurilor sau unui operator
public ori privat de colectare a
deeurilor n conformitate cu
prevederile art. 4 alin. (1) - (3) i
art. 20.

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor
deeurilor, transportul, tratare acestora sunt
suportate de autoritatea administraiei
publice locale.

14. Articolul 22 se modific i va avea


urmtorul cuprins:
Art. 22 (1) Productorul iniial de deeuri
sau, dup caz, orice deintor de deeuri
efectueaz operaiuniunile de tratare a
deeurilor dac este autorizat din punct de
vedere al proteciei mediului sau are
obligaia s predea deeurile unui operator
economic
autorizat
pentru
tratarea
deeurilor sau unui operator public ori
privat colector de deeuri n conformitate
cu prevederile art. 4 alin. (1) - (3) i art. 20.
(3) Persoanele juridice prevzute la art. 32
alin. (1) au obligaia s desemneze o
persoan din rndul angajailor proprii care
s urmreasc i s asigure ndeplinirea
obligaiilor privind gestionarea deeurilor

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor
prevzute de prezenta lege sau s delege
aceast obligaie unei tere persoane.
(4) Persoana desemnat potrivit alin. (3)
este obligat s supravegheze i s
controleze respectarea legislaiei n vigoare
pe domeniul gestionrii deeurilor, astfel
nct activitatea operatorului economic s
se desfoare n condiii de deplin
siguran i de protecie a mediului i
sntii umane.
(5)
Persoanele
desemnate,
potrivit
prevederilor alin. (3), trebuie s fie instruite
n domeniul gestiunii deeurilor, inclusiv a
deeurilor periculoase, prin cursuri de
specialitate universitare sau de formare
profesional organizate de furnizori
autorizai de Autoritatea Naional pentru
Calificri.
(6) Cursurile de specialitate prevzute la
alin. (4) trebuie s asigure participanilor i
cunotinele
necesare
referitoare
la
prevederile legale privind gestionarea
deeurilor.

Art.
15
(2)

Atunci cnd deeurile sunt


transferate de la productorul
sau deintorul iniial ctre
una dintre persoanele fizice
sau juridice menionate la
alineatul (1) n vederea
efecturii unor operaiuni de
tratare preliminar, acesta nu

Ar
t.2
3
ali
n.
(1)
(2)
i

(1) Productorul sau deintorul


care transfer deeuri ctre una
dintre persoanele fizice ori
juridice prevzute la art. 22 alin.
(1) n vederea efecturii unor
operaiuni de tratare preliminar
operaiunilor de valorificare sau
de eliminare complet nu este

15. La articolul 23, alineatele (1) (3) se


modific i vor avea urmtorul cuprins:
(1) Productorul sau deintorul care
transfer deeuri ctre una dintre persoanele
fizice ori juridice prevzute la art. 22 alin.
(1) n vederea efecturii unor operaiuni de
tratare preliminar operaiunilor de
valorificare sau de eliminare complet nu

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

este scutit, ca regul general, (6)


de responsabilitatea pentru
realizarea operaiunilor de
valorificare sau de eliminare
complet.
Fr a aduce atingere
Regulamentului (CE) nr.
1013/2006, statele membre
pot preciza condiiile cu
privire la responsabilitate i
decide
n
ce
cazuri
productorului iniial i revine
responsabilitatea
pentru
ntregul lan al procesului de
tratare sau n care cazuri
responsabilitatea
productorului
i
a
deintorului se poate mpri
sau delega ntre actorii din
lanul procesului de tratare.

scutit de responsabilitatea pentru


realizarea
operaiunilor
de
valorificare ori de eliminare
complet.

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor
este scutit de responsabilitatea pentru
realizarea operaiunilor de valorificare ori
de eliminare complet.
(3) La propunerea autoritii publice
centrale pentru protecia mediului, prin
actele normative care reglementeaz fluxuri
de deeuri, n conformitate cu prevederile
art. 12, se stabilete dac organizarea
activitilor de gestionare a deeurilor
revine
parial
sau
n
totalitate
productorului produsului din care deriv
deeul respectiv i msura n care
distribuitorul produsului respectiv particip
la aceast responsabilitate.

(6) La controlul i supravegherea


transporturilor deeurilor peste
frontiera Romniei se iau n
considerare
perioadele
de
tranziie prevzute n Tratatul de
aderare a Romniei la Uniunea
European, precum i cele
prevzute
prin
Hotrrea
Guvernului nr. 788/2007 privind
stabilirea unor msuri pentru
aplicarea
Regulamentului
Parlamentului European i al
Consiliului (CE) nr. 1.013/2006
privind transferul de deeuri, cu
modificrile i completrile
ulterioare.

16. La articolul 23 alineatele (5) i (6) se


abrog.

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

Art.
15
(3)

Statele membre pot decide, n


conformitate cu articolul 8, ca
responsabilitatea cu privire la
organizarea activitilor de
gestionare a deeurilor s
revin parial sau n totalitate
productorului produsului din
care deriv deeul respectiv i
ca distribuitorii respectivului
produs sau s mpart aceast
responsabilitate.

Art.
15
(4)

Statele membre iau msurile Ar


necesare pentru a se asigura t.2
c, pe teritoriul lor, unitile 2
sau
ntreprinderile
specializate n colectarea sau
transportul de deeuri livreaz
deeurile
colectate
i
transportate la instalaiile
corespunztoare de tratare cu
respectarea
obligaiilor
prevzute la articolul 13.

Art.
16
(1)

Principiile autonomiei
proximitii
(1) Statele membre
msurile
necesare,

Ar
t.2
3
ali
n
(2)

i Ar
t
24
iau ali
n n.

(2) La propunerea autoritii


publice centrale pentru protecia
mediului, prin actul normativ
care reglementeaz categoria de
deeuri se stabilesc condiiile cu
privire
la
responsabilitatea
gestionrii deeurilor i cazurile
n care productorului iniial de
deeuri
i
revine
responsabilitatea pentru ntregul
lan al procesului de tratare sau
cazurile n care responsabilitatea
productorului i a deintorului
de deeuri se poate mpri ori
delega ntre factorii implicai n
lanul procesului de tratare.
(2) Operatorii economici
autorizai din punct de vedere al
proteciei
mediului
pentru
efectuarea
operaiunilor
de
colectare i transport au obligaia
s transporte deeurile numai la
instalaii
autorizate
pentru
efectuarea
operaiunilor
de
tratare.

Principiile
autonomiei
i
proximitii
(1) Autoritatea public
central
pentru
protecia
mediului
colaboreaz
cu

Scrisoarea CE

Transpunerea articolului 15
alineatul (4) din directiv a fost
incomplet deoarece trimiterea
la
articolul de transpunere a
articolului 13 din directiv nu este
inclus n legislaia naional.

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor
(2) La propunerea autoritii publice
centrale pentru protecia mediului, prin
actele normative care reglementeaz fluxuri
de deeuri se stabilesc condiiile cu privire
la responsabilitatea gestionrii deeurilor i
cazurile n care productorului iniial de
deeuri i revine responsabilitatea pentru
ntregul lan al procesului de tratare sau
cazurile
n
care
responsabilitatea
productorului i a deintorului de deeuri
se poate mpri ori delega ntre factorii
implicai n lanul procesului de tratare.

(2) Operatorii economici care efectueaz


operaii de colectare i transport de deeuri
au obligaia s livreze i s transporte
deeurile numai la instalaii autorizate
pentru efectuarea operaiunilor de tratare,
cu respectarea prevederilor art. 20.

17.
La articolul 24, alineatul (1) se
modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 24 (1) Autoritatea public central
pentru protecia mediului colaboreaz cu
celelalte autoriti publice cu atribuii n

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

colaborare cu alte state (1)


membre, dac este necesar ,
sau oportun, n vederea (4)
stabilirii unei reele integrate
i corespunztoare de uniti
de eliminare a deeurilor i de
instalaii de valorificare a
deeurilor municipale mixte
colectate din gospodriile
private, inclusiv n cazul n
care aceast colectare vizeaz
i astfel de deeuri provenite
de la ali productori, lund n
considerare cele mai bune
tehnici disponibile.

Prin
derogare
de
la
Regulamentul
(CE)
nr.
1013/2006, statele membre
pot limita, n vederea
protejrii propriei reele,
intrrile transporturilor de
deeuri
destinate
incineratoarelor clasificate ca
instalaii de valorificare, n
cazul n care s-a stabilit c
asemenea transporturi ar duce
la
necesitatea
eliminrii
deeurilor naionale sau ar
presupune
tratarea
respectivelor deeuri ntr-un
mod care nu este consecvent
cu planurile lor de gestionare

celelalte autoriti publice cu


atribuii n domeniul gestionrii
deeurilor i cu autoritile
competente din alte state
membre pentru crearea unei
reele integrate adecvate de
uniti de eliminare a deeurilor
i de instalaii de valorificare a
deeurilor municipale mixte
colectate
din
gospodriile
populaiei, inclusiv n cazul n
care aceast colectare vizeaz i
astfel de deeuri provenite de la
ali productori, innd seama de
cele
mai
bune
tehnici
disponibile, care nu implic
costuri excesive, cu respectarea
cerinelor prevzute n Tratatul
de aderare a Romniei la
Uniunea European.
(4) Prin derogare de la
prevederile
Regulamentului
(CE)
nr.
1.013/2006
al
Parlamentului European i al
Consiliului din 14 iunie 2006
privind transferurile de deeuri,
Romnia poate limita, n vederea
protejrii
reelei
naionale,
intrrile
transporturilor
de
deeuri destinate incineratoarelor
clasificate ca instalaii de
valorificare, n cazul n care
autoritatea public central

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor
domeniul gestionrii deeurilor i cu
autoritile competente din alte state
membre pentru crearea unei reele integrate
adecvate de instalaii de eliminare a
deeurilor i de instalaii de valorificare a
deeurilor municipale amestecate colectate
din gospodriile populaiei, inclusiv n
cazul n care aceast colectare vizeaz i
astfel de deeuri provenite de la ali
productori, innd seama de cele mai bune
tehnici disponibile, care nu implic costuri
excesive,
cu
respectarea
cerinelor
prevzute n Tratatul de aderare a Romniei
la Uniunea European.

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

a deeurilor.
Statele membre notific orice
astfel de decizie Comisiei.
Statele membre pot, de
asemenea, s limiteze ieirile
transporturilor de deeuri din
considerente de mediu, astfel
cum sunt prevzute n
Regulamentul
(CE)
nr.
1013/2006.

Art.
16
(2)

Art.
16
(3)

Reeaua
este
conceput
pentru a permite ntregii
Comuniti s asigure prin
mijloace proprii eliminarea
deeurilor,
precum
i
valorificarea
deeurilor
enionate la alineatul (1) i
pentru a permite statelor
membre
s
acioneze
individual n acest scop,
innd seama de condiiile
geografice i de necesitatea
unor instalaii specializate
pentru anumite tipuri de
deeuri.
Reeaua permite eliminarea
deeurilor i valorificarea
deeurilor menionate la
alineatul (1) ntr-una din cele
mai
apropiate
instalaii
adecvate, prin cele mai

pentru protecia mediului a


stabilit c asemenea transporturi
ar duce la necesitatea eliminrii
deeurilor naionale sau ar
presupune tratarea respectivelor
deeuri ntr-un mod care nu este
consecvent cu planul naional de
gestionare a deeurilor.
(5) n cazul n care autoritatea
public central pentru protecia
mediului aplic prevederile alin.
(4), aceasta notific decizia
Comisiei Europene.
Ar
t
24
Ali
n.
(2)

(2) Reeaua este conceput astfel


nct s permit Uniunii
Europene s asigure prin
mijloace proprii eliminarea
deeurilor,
precum
i
valorificarea
deeurilor
menionate la alin. (1), i pentru
a permite Romniei s acioneze
individual n acest scop, innd

Ar
t.
24
Ali
n.
(3)

(3) Reeaua prevzut la alin.


(1) i (2) trebuie s permit
eliminarea
i
valorificarea
deeurilor n cele mai apropiate
instalaii adecvate, prin cele mai
potrivite metode i tehnici,

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

Directiva
deseurile

Art
16
(4)

Art.
17

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

potrivite metode i tehnologii,


pentru a asigura un nalt nivel
de protecie pentru mediu i
sntatea public.
(4) Principiile autonomiei i
proximitii nu nseamn c
fiecare stat membru trebuie s
posede gama complet de
instalaii de valorificare final
pe teritoriul su.

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

pentru a asigura un nalt nivel de


protecie pentru mediu i pentru
sntatea public.
Ar
t.
24
Ali
n.
(6)
Art
.
25

(6) Aplicarea principiilor


autonomiei i proximitii nu
semnific obligaia de a deine la
nivel naional toate tipurile de
instalaii pentru valorificarea i
eliminarea deeurilor.

Controlul
deeurilor Ar
periculoase
t
Statele
membre
adopt 26
msurile necesare, astfel nct
generarea,
colectarea
i
transportul
deeurilor
periculoase,
precum
i
stocarea i tratarea acestora,
s se realizeze n condiii de
protecie
pentru
mediul

Controlul
deeurilor
periculoase
(1) Productorii/Deintorii de
deeuri periculoase, precum i
operatorii economici autorizai
din punctul de vedere al
proteciei mediului s desfoare
activiti de colectare, transport,
stocare, tratare sau valorificare a
deeurilor
periculoase
sunt

18. Articolul 25 se modific i va avea


urmtorul cuprins:
Art. 25 - La elaborarea documentelor
strategice locale i la aprobarea investiiilor
n domeniul gestiunii deeurilor, autoritile
publice locale iau n considerare principiul
autonomiei i proximitii, fr a aduce
atingere planului naional de gestionare a
deeurilor i strategiei naionale de
gestionare a deeurilor.

Ageniile pentru protecia


mediului i autoritile publice
locale iau n considerare la
elaborarea
documentelor
strategice locale i la aprobarea
investiiilor
n
domeniul
gestiunii deeurilor principiul
autonomiei i proximitii, fr a
aduce atingere planului naional
de gestionare a deeurilor i
strategiei naionale de gestionare
a deeurilor.
Articolul 17 a fost incorect
transpus deoarece dispoziia
naional de transpunere nu
prevede n
mod expres obiectivul de a
asigura controlul deeurilor
periculoase, pe de o parte, iar
trimiterea la
articolul 60 din Legea 211/2011
nu este corect, pe de alt parte.

19. La articolul 26, alineatul (1) se modific


i va avea urmtorul cuprins:
Art. 26(1) Deintorii de deeuri
periculoase, precum i operatorii economici
autorizai din punct de vedere al proteciei
mediului s desfoare activiti de
colectare, transport, stocare, tratare a
deeurilor periculoase sunt obligai s
colecteze, s transporte i s stocheze
separat diferitele categorii de deeuri

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

nconjurtor
i
pentru
sntatea
uman, pentru a ndeplini
cerinele de la articolul 13,
inclusive msuri care s
garanteze
urmrirea
i
controlul
deeurilor
periculoase, ncepnd cu
generarea acestora i pn la
destinaia
final,
n
conformitate cu prevederile
articolelor 35 i 36.

obligai
s
colecteze,
s
transporte i s stocheze separat
diferitele categorii de deeuri
periculoase, n funcie de
proprietile fizico-chimice, de
compatibiliti i de natura
substanelor de stingere care pot
fi utilizate pentru fiecare
categorie de deeuri n caz de
incendiu, astfel nct s se poat
asigura un grad ridicat de
protecie a mediului i a sntii
populaiei potrivit prevederilor
art. 20, incluznd asigurarea
trasabilitii de la locul de
generare la destinaia final,
potrivit prevederilor art. 49 i
60.
(2) Controlul privind
generarea,
colectarea,
operaiunile
de
transport,
stocarea temporar i tratarea n
cazul deeurilor periculoase se
efectueaz de ctre instituiile
abilitate prin lege i are n
vedere, n mod deosebit,
originea, destinaia, precum i
msurile luate de productorul
de deeuri pentru ambalarea i
etichetarea unor astfel de
deeuri.

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor
periculoase, n funcie de proprietile
fizico-chimice, de compatibiliti i de
natura substanelor de stingere care pot fi
utilizate pentru fiecare categorie de deeuri
n caz de incendiu, astfel nct s se poat
asigura un grad ridicat de protecie a
mediului i a sntii populaiei potrivit
prevederilor art. 20, incluznd asigurarea
trasabilitii de la locul de generare la
destinaia final, potrivit prevederilor art.
49.

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

Art.
18
(1)

Interzicerea
amestecrii
deeurilor periculoase
(1) Statele membre iau
msurile necesare pentru a se
asigura
c
deeurile
periculoase
nu
sunt
amestecate nici cu alte
categorii
de
deeuri
periculoase, nici cu alte
deeuri,
substane
sau
materiale.
Amestecarea include diluarea
substanelor periculoase

Ar
t.
27
Ali
n.
(1)
,
(2)

Art.
18
(2)

Prin derogare de la alineatul


(1), statele membre pot
autoriza
amestecarea
cu
condiia ca:
(a) operaiunea de amestecare
s fie efectuat de o unitate
sau ntreprindere pe baza unei
autorizaii obinute conform
dispoziiilor articolului 23;
(b) condiiile prevzute la
articolul 13 s fie respectate,
iar efectele nocive ale
gestionrii deeurilor asupra
sntii populaiei i asupra
mediului s nu fie agravate; i

Ar
t.2
7
ali
n.
(3)

Interzicerea
amestecrii
deeurilor periculoase
(1) Productorii i deintorii
de deeuri periculoase, inclusiv
comercianii i brokerii care pot
intra fizic n posesia deeurilor
au obligaia s nu amestece
diferitele categorii de deeuri
periculoase cu alte categorii de
deeuri periculoase sau cu alte
deeuri, substane ori materiale.
(2) Amestecarea include
diluarea
substanelor
periculoase.
(3) Prin excepie de la
prevederile alin. (1), autoritile
publice
teritoriale
pentru
protecia mediului pot autoriza
amestecarea dac:
a) operaiunea de amestecare
este efectuat de un operator
economic autorizat, potrivit
prevederilor art. 32;
b) sunt respectate condiiile
prevzute la art. 20, iar efectele
nocive ale gestionrii deeurilor
asupra sntii populaiei i
asupra mediului nu sunt
agravate;

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor
20. La articolul 26 dup alineatul (3) se
introduce un nou alineat, alineatul (4), cu
urmtorul cuprins:
(4) Activitile prevzute la alin. (1) se
urmresc i se supun controlului Grzii
Naionale de Mediu.
21. La articolul 27, partea introductiv a
alineatului (3) i litera b) se modific i vor
avea urmtorul cuprins:
(3) Prin excepie de la prevederile alin.
(1), ageniile pentru protecia mediului pot
permite amestecarea dac:
b) sunt respectate condiiile prevzute la art.
20, iar efectele negative ale gestionrii
deeurilor asupra sntii populaiei i
asupra mediului nu sunt agravate;

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

(c) operaiunea de amestecare


s se realizeze n conformitate
cu cele mai bune tehnici
disponibile.

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

c) operaiunea de amestecare
se realizeaz n conformitate cu
cele
mai
bune
tehnici
disponibile;
d) caracterizarea deeurilor
prevzut la art. 8 alin. (4)
permite acest proces.

Art.
18
(3)

n cazul n care deeurile


periculoase
au
fost
amestecate ntr-un mod diferit
de cel prevzut la alineatul
(1) separarea se efectueaz
dac este posibil i necesar,
pe baza unor criteria tehnice
i economice de fezabilitate,
pentru a respecta dispoziiile
articolului 13.

Ar
t.2
7
ali
n.
(4)

Art.
19
(1)

Etichetarea
deeurilor
periculoase
(1) Statele membre iau
msurile necesare pentru a se
asigura
c,
n
timpul
colectrii, al transportului i
al
stocrii
temporare,
deeurile periculoase sunt
ambalate i etichetate n
conformitate cu normele
internaionale i comunitare
n vigoare.

Ar
t.2
8
ali
n.
(1)

(4) n situaiile n care


deeurile periculoase sunt deja
amestecate cu alte deeuri,
substane sau materiale, fr a fi
cazul celor prevzute la alin. (3),
separarea trebuie s fie efectuat
numai dac este fezabil din
punct de vedere tehnic i
economic i dac este necesar
pentru respectarea prevederilor
art. 20.
Etichetarea
deeurilor
periculoase
(1) Productorii de deeuri
sunt obligai s se asigure c pe
durata efecturii operaiunilor de
colectare, transport i stocare a
deeurilor periculoase acestea
sunt ambalate i etichetate
potrivit
prevederilor
Regulamentului
(CE)
nr.
1.272/2008 al Parlamentului
European i al Consiliului din 16
decembrie
2008
privind
clasificarea,
etichetarea
i
ambalarea substanelor i a
amestecurilor, de modificare i

22. Articolul 28 se modific i va avea


urmtorul cuprins:
Art. 28 (1) Deintorii de deeuri sunt
obligai s se asigure c pe durata efecturii
operaiunilor de colectare, transport i
stocare a deeurilor periculoase, acestea sunt
ambalate i etichetate potrivit prevederilor
legale n vigoare naionale i internaionale.

Directiva
deseurile

Art.
19
(2)

Art.
20

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

n cazul n care deeurile


periculoase sunt transferate
pe
teritoriul
unui
stat
membru, acestea sunt nsoite
de
un
document
de
identificare care poate fi n
format electronic i care
conine
datele
corespunztoare menionate
n anexa IB la Regulamentul
(CE) nr. 1013/2006.
Deeurile
periculoase
rezultate din gospodrii
Articolele 17, 18, 19 i 35 nu
se aplic deeurilor mixte
provenind din gospodrii
private.
Articolele 19 i 35 nu se
aplic fraciunilor separate de
deeuri periculoase provenind
din gospodrii private att
timp
ct
colectarea,

Ar
t.2
8
ali
n.
(2)

Ar
t.
29
(1)
si
(2)

de abrogare a directivelor
67/548/CEE i 1999/45/CE,
precum i de modificare a
Regulamentului
(CE)
nr.
1.907/2006,
ale
Hotrrii
Guvernului
nr.
1.408/2008
privind clasificarea, ambalarea i
etichetarea
substanelor
periculoase i ale Hotrrii
Guvernului nr. 937/2010 privind
clasificarea,
ambalarea
i
etichetarea la introducerea pe
pia a preparatelor periculoase.
(2)
Transferul
deeurilor
periculoase pe teritoriul naional
trebuie s fie nsoit de
documentul
de
identificare
prevzut n anexa IB la
Regulamentul
(CE)
nr.
1.013/2006.

(1) Prevederile art. 26 - 28 i


49 nu se aplic deeurilor
municipale
amestecate,
provenite
din
gospodriile
populaiei.
(2) Prevederile art. 28 i 49 nu
se aplic fraciunilor separate de
deeuri periculoase provenind
din gospodriile populaiei pn
cnd acestea nu sunt acceptate
pentru colectare, eliminare sau

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

(2) Transferul deseurilor periculoase


teritoriul naional trebuie s fie nsoit
documentele prevzute de legislaia
vigoare privind transferul deeurilor
teritoriul Romniei.

pe
de
n
pe

Directiva
deseurile

Art.
21
(1)

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

eliminarea sau valorificarea


lor nu a fost acceptat de o
unitate sau ntreprindere care
a obinut o autorizaie sau a
fost
nregistrat
n
conformitate cu articolele 23
sau 26.
Uleiurile uzate
(1) Fr a aduce atingere
obligaiilor
privind
gestionarea
deeurilor
periculoase prevzute la
articolele 18 i 19, statele
membre adopt msurile
necesare pentru a se asigura
c:
(a) uleiurile uzate sunt
colectate separat n cazul n
care acest lucru este posibil
din punct de vedere tehnic;
(b) uleiurile uzate sunt tratate
n conformitate cu articolele 4
i 13;
(c) n cazul n care acest lucru
este posibil din punct de
vedere tehnic i viabil din
punct de vedere economic,
uleiurile uzate prezentnd
caracteristici diferite nu se
amestec, iar uleiurile uzate
nu se amestec cu alte tipuri
de deeuri sau substane dac
o astfel de
amestecare
mpiedic tratarea lor.

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

valorificare de ctre o unitate ori


ntreprindere care a obinut o
autorizaie sau a fost nregistrat
potrivit prevederilor art. 32 sau
36.
Ar
t.3
0
ali
n.
(1)

Uleiurile uzate
(1) Fr a aduce atingere
obligaiilor privind gestionarea
deeurilor periculoase prevzute
la art. 27 i 28, productorii i
deintorii de deeuri periculoase
trebuie s respecte prevederile
art. 4 alin. (1) - (3) i ale art. 20
n gestionarea uleiurilor uzate.

23. Articolul 30 se modific i va avea


urmtorul cuprins:
Art. 30 (1) Fr a aduce atingere
obligaiilor privind gestionarea deeurilor
periculoase prevzute la art. 27 i 28,
deintorii de deeuri periculoase trebuie s
respecte prevederile art. 4 alin. (1) - (3) i
ale art. 20 n gestionarea uleiurilor uzate.
(2) Importatorii i productorii de uleiuri
sunt obligai s asigure gestionarea
uleiurilor uzate corespunztor cantitilor i
tipurilor de uleiuri introduse pe piaa
naional, n mod individual sau prin teri
autorizati n acest sens.
(3) Deintorii de uleiuri uzate au obligaia
colectrii separate a uleiurilor uzate n
msura n care acest lucru este posibil din
punct de vedere tehnic i predrii acestora
operatorilor economici autorizai pentru
tratarea acestor conform prevederilor art.4
i art.20.
(4) n msura n care este posibil din punct
de vedere tehnic i viabil din punct de
vedere economic, se interzice amestecarea
uleiurilor uzate cu caracteristici diferite,

Directiva
deseurile

Art
.21
(2)

Art.
21
(3)

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

n scopul colectrii separate a


uleiurilor uzate i al tratrii
lor corespunztoare, statele
membre
pot,
conform
condiiilor lor naionale, s
aplice msuri suplimentare,
cum ar fi cerine tehnice,
responsabilitatea
productorilor, instrumente
economice
sau
acorduri
voluntare.
n cazul n care, conform
legislaiei naionale, uleiurile
uzate fac obiectul unor cerine
privind regenerarea, statele
membre pot prevedea ca
acestea s fie regenerate dac
acest lucru este posibil din
punct de vedere tehnic i
atunci
cnd
se
aplic
articolele 11 sau 12 din
Regulamentul
(CE)
nr.
1013/2006, pot restriciona
transportul transfrontalier de
uleiuri uzate dinspre teritoriul
lor
ctre
instalaii
de
incinerare sau co-incinerare,
pentru a acorda prioritate
regenerrii

Ar
t.3
0
ali
n.
(2)

(2) Activitatea de gestionare a


uleiurilor uzate se reglementeaz
prin hotrre a Guvernului.

Ar
t31
ali
n.
(3)

(3) Pentru a acorda prioritate


regenerrii uleiurilor uzate se
respect prevederile art. 11 sau
12 din Regulamentul (CE) nr.
1.013/2006 n cazul transferului
de uleiuri uzate dinspre Romnia
ctre instalaii de incinerare sau
coincinerare aflate pe teritoriul
altor state membre ori ri tere..

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor
precum i amestectarea uleiurilor uzate cu
alte tipuri de deeuri sau substane dac o
astfel de amestecare mpiedic tratarea lor.

(5) Activitatea de gestionare a uleiurilor


uzate se reglementeaz prin hotrre a
Guvernului n termen de 90 de zile de la
intrarea n vigoare a prezentei ordonane de
urgen.

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

uleiurilor uzate
Art.
22

Bio-deeurile
Ar
Statele membre iau msuri, t
dac este cazul, i n 31
conformitate cu articolele 4 i
13, pentru a ncuraja:
(a) colectarea separat a biodeeurilor
n
vederea
compostrii i fermentrii
bio-deeurilor;
(b) tratarea bio-deeurilor
ntr-un mod care asigur un
nalt nivel de protecie a
mediului;
(c) folosirea unor material
sigure pentru mediu produse
din bio-deeuri.
Comisia efectueaz un studiu
de evaluare cu privire la
gestionarea bio-deeurilor n
vederea
prezentrii
unei
propuneri, dac este cazul.
Studiul
de
evaluare
examineaz
oportunitatea
stabilirii de cerine minime
pentru
gestionarea
biodeeurilor i criteriile de
calitate pentru compostul
produsul fermentat din biodeeuri, n vederea garantrii
unui nivel nalt de protecie a
sntii populaiei i a
mediului.

Bio-deeurile
(1) Autoritile administraiei
publice
locale,
potrivit
prevederilor art. 4 alin. (1) - (3)
i art. 20, au urmtoarele
responsabiliti:
a) s colecteze separat
biodeeurile,
n
vederea
compostrii
i
fermentrii
acestora;
b) s trateze biodeeurile ntrun mod care asigur un nalt
nivel de protecie a mediului;
c) s foloseasc materiale
sigure pentru mediu, produse din
biodeeuri;
d) s ncurajeze compostarea
individual n gospodrii.
(2) Deeurile biodegradabile
provenite din parcuri i grdini
trebuie s fie colectate separat i
transportate la staiile de
compostare sau pe platforme
individuale de compostare.
(3) n cazul n care
biodeeurile colectate separat
conin substane periculoase, se
interzice tratarea acestora n
staii de compostare.

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

Directiva
deseurile
Art.
23
Alin.
(1)

Art.
23
(2)

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

Eliberarea autorizaiei
(1) Statele membre impun
tuturor
unitilor
sau
ntreprinderilor
care
intenioneaz s desfoare
activiti
de
tratare
a
deeurilor s obin o
autorizaie
din
partea
autoritii competente.
n autorizaie se precizeaz
cel puin urmtoarele:
(a) tipurile i cantitile de
deeuri care pot fi tratate;
(b) pentru fiecare tip de
operaiune permis, cerinele
tehnice i de orice alt natur
aplicabile amplasamentului n
cauz;
(c) msurile de siguran i de
prevenire care trebuie luate;
(d) metoda care trebuie
aplicat pentru fiecare tip de
operaiune;
(e) monitorizarea i controlul
operaiunilor, dup caz;
(f) msurile de nchidere i de
ntreinere ulterioar, dup
caz.
Autorizaiile se pot elibera
pentru o perioad determinat
i se pot rennoi.

CA
P.
4
AR
T.
32
ali
n.
(1)
i
(2)

Autorizri i nregistrri

(1)
Toate
unitile
sau
ntreprinderile care desfoar
activiti de tratare a deeurilor
sunt obligate s obin o
autorizaie/autorizaie integrat
de mediu emis de ctre
autoritile competente pentru
protecia mediului.
(2) Autorizaia/Autorizaia
integrat de mediu trebuie s
conin cel puin urmtoarele:
a) tipurile i cantitile de
deeuri care pot fi tratate;
b) cerinele tehnice i de orice
alt
natur
aplicabile
amplasamentului n cauz pentru
fiecare tip de operaiune
autorizat;
c) msurile de siguran i de
prevenire care trebuie luate;
d) metoda care trebuie
aplicat pentru fiecare tip de
operaiune;
e) monitorizarea i controlul
operaiunilor, dup caz;
f) msurile de nchidere i de
ntreinere ulterioar, dup caz.
Ar (3)
Autorizaia/Autorizaia
t.3 integrat de mediu se emite i se
2
revizuiete n conformitate cu
a prevederile art. 16 alin. (2) i (4)
lin. din Ordonana de urgen a
(3) Guvernului nr. 195/2005 privind

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor
24. La articolul 32, alineatul (1) se modific
i va avea urmtorul cuprins:
Art. 32 (1) Toate instalaiile sau
ntreprinderile care desfoar activiti de
tratare a deeurilor sunt obligate s obin o
autorizaie/autorizaie integrat de mediu
emis de ctre autoritile competente
pentru protecia mediului.
25. La alineatul (2) al articolului 32 dup
litera f se introduce o nou liter, litera g),
cu urmtorul cuprins:
g) tipurile i cantitile de deeuri i/sau
produse care rezult din instalaie

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor
protecia mediului, aprobat cu
modificri i completri prin
Legea
nr.
265/2006,
cu
modificrile i completrile
ulterioare.

Art.
23
(3)

Art
.23
(4)

n cazul n care autoritatea


competent consider c
metoda de tratare propus nu
este acceptabil din punctul
de vedere al proteciei
mediului, n special atunci
cnd
metoda
nu
este
conform cu articolul 13,
aceasta refuz eliberarea
autorizaiei.
Toate autorizaiile eliberate
pentru
operaiuni
de
incinerare sau co-incinerare
cu valorificarea energiei
trebuie s respecte condiia ca
valorificarea energiei s aib
un
randament
energetic
ridicat.

(1) n cazul n care autoritatea


public
teritorial
pentru
protecia mediului consider c
metoda de tratare propus nu
este acceptabil din punctul de
vedere al proteciei mediului, n
special atunci cnd metoda nu
este conform cu prevederile art.
20, aceasta refuz emiterea
autorizaiei/autorizaiei integrate.
Ar (2)
Autorizaiile/Autorizaiile
t.3 integrate pentru operaiuni de
3
incinerare sau coincinerare cu
ali recuperare
de
energie
a
n.
deeurilor municipale solide se
(2) emit dac valorificarea energiei
se realizeaz cu eficien
energetic mai mare sau egal cu
cea prevzut n anexa nr. 3
pentru operaiunea R1.

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

26. La articolul 32, dup alineatul (3) se


introduce un nou alineat, alineatul (4), cu
urmtorul cuprins:
(4) Nu sunt supui obligaiei de a deine
autorizatie/autorizatie integrat de mediu
comercianii i brokerii care nu intr fizic n
posesia deeurilor i transportatorii de
deeuri nepericuloase.

Ar
t.3
3
ali
n.
(1)

Articolul 23 alineatul (4) din 27. La articolul 33, alineatul (2) se modific
directiv a fost transpus i va avea urmtorul cuprins:
incomplet deoarece dispoziia (2)
Toate
autorizaiile/autorizaiile
naional
integrate pentru operaiuni de incinerare
stabilete condiia referitoare la sau coincinerare cu recuperare de energie
eficiena energetic numai n a deeurilor se emit cu condiia ca
ceea ce privete
valorificarea energetic s se realizeze cu
autorizaiile/autorizaiile
eficien energetic mai mare sau egal
integrate
pentru cu cea prevzut n anexa nr. 3 pentru
incinerare/coincinerare
cu operaiunea R1.
valorificarea energetic a
deeurilor urbane solide, n timp
ce articolul menionat anterior

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

din directiv nu limiteaz


aplicarea
acestei
prevederi
la
incinerarea/coincinerarea
unei
anumite categorii de deeuri
Art
.23
(5)

Art.
24

Sub
rezerva
respectrii
cerinelor prezentului articol,
autorizaiile emise n baza
altei legislaii naionale sau
comunitare se pot combina cu
permisele necesare n temeiul
alineatului (1) pentru a forma
o singur autorizaie n cazul
n care un astfel de format
nltur dublarea inutil de
informaii i repetarea muncii
de
ctre
operator
sau
autoritatea competent.
Derogri de la obligaia de Ar
autorizare
t.
Statele membre pot acorda 34
unitilor sau ntreprinderilor
derogri de la obligaia
prevzut la articolul 23
alineatul
(1)
pentru
urmtoarele operaiuni:
(a) eliminarea propriilor
deeuri nepericuloase la locul
de producie; sau
(b) valorificarea deeurilor.

NU ESTE CAZUL

Derogri de la obligaia de
autorizare
Autoritatea public teritorial
pentru protecia mediului poate
acorda, n baza normelor
generale stabilite de autoritatea
public central pentru protecia
mediului,
unitilor
sau
ntreprinderilor derogri de la
obligaia prevzut la art. 32
alin. (1) pentru urmtoarele
operaiuni:
a) eliminarea propriilor
deeuri nepericuloase la locul de
producie;
b) valorificarea deeurilor.

28. Articolul 34 se modific i va avea


urmtorul cuprins:
Art. 34 Autoritatea public central pentru
protecia mediului poate stabili prin ordin
exceptarea instalaiilor sau ntreprinderilor
de la obligaia prevzut la art. 32 alin. (1)
pentru urmtoarele operaiuni:
a) eliminarea propriilor deeuri
nepericuloase la locul de producie; sau
b) valorificarea deeurilor.

Directiva
deseurile
Art.
25
(1)

Art.
25
(2)

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

Condiii pentru derogri


(1) n cazul n care un stat
membru dorete s acorde
derogri n conformitate cu
articolul 24, acesta stabilete,
pentru
fiecare
tip
de
activitate, reguli generale care
s
prevad
tipurile
i
cantitile de deeuri care pot
face obiectul unei derogri,
precum i metoda de tratare
care trebuie aplicat.
Aceste norme se stabilesc
astfel nct s se asigure c
deeurile sunt tratate n
conformitate cu articolul 13.
n cazul operaiunilor de
eliminare
menionate
la
articolul 24 litera (a), aceste
norme ar trebui s ia n
considerare cele mai bune
tehnici existente.
Pe lng normele generale
prevzute
la
alineatul
(1),statele membre stabilesc
condiii
speciale
pentru
derogrile acordate n cazul
deeurilor
periculoase,
inclusiv pe tipuri de activiti,
precum i alte eventuale
cerine
necesare
pentru
efectuarea diferitelor forme
de valorificare i, unde este
cazul, valori limit pentru
coninutul
de
substane

Ar
t
35
Ali
n.
(1)
(2)

Ar
t
35
Ali
n.
(4)

Condiii pentru derogri


(1) Pentru acordarea derogrilor
potrivit prevederilor art. 34
autoritatea public central
pentru
protecia
mediului
stabilete, pentru fiecare tip de
activitate, norme generale care
s prevad:
a) tipurile i cantitile de
deeuri care pot face obiectul
unei derogri;
b) metoda de tratare care
trebuie aplicat.
(2) Aceste norme se stabilesc
astfel nct s se asigure c
deeurile sunt tratate potrivit
prevederilor art. 20.
(3) n cazul operaiilor de
eliminare prevzute la art. 34 lit.
a), normele trebuie s ia n
considerare cele mai bune
tehnici disponibile.
(4) Pe lng normele generale
prevzute la alin. (1), autoritatea
public central pentru protecia
mediului stabilete condiii
speciale
pentru
derogrile
acordate n cazul deeurilor
periculoase, inclusiv pe tipuri de
activiti, precum i alte
eventuale
cerine
necesare
pentru efectuarea diferitelor
forme de valorificare i, unde
este cazul, valori-limit pentru
coninutul
de
substane

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

periculoase al deeurilor i
valori limit de emisie.
Art.
25
(3)

Statele membre informeaz


Comisia n legtur cu
normele generale stabilite n
temeiul alineatelor (1) i (2).

Art.
26

nregistrarea
n cazul n care urmtoarele
nu fac obiectul cerinelor
privind autorizarea, statele
membre se asigur c
autoritatea competent menine
un registru cu:
(a) unitile i ntreprinderile
care colecteaz i transport
deeuri n sistem profesional;
(b) ageni sau brokeri; i
(c)
unitile
sau
ntreprinderile
care
fac
obiectul derogrilor de la
cerinele
de
autorizare
conform articolului 24.
Acolo unde este posibil, se
folosesc
documentele
existente
deinute
de
autoritatea local pentru a
obine informaii relevante
pentru acest proces de
nregistrare
n
vederea
reducerii
sarcinii

Ar
t.3
5
ali
n.
(5)
Ar
t.
36

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

periculoase al deeurilor i valori


limit de emisie, fr a excede
ns derogrile prevzute la art.
34.
(5) Autoritatea public central
pentru
protecia
mediului
informeaz Comisia European
n legtur cu normele prevzute
la alin. (1) - (3).
nregistrarea
(1) n cazul n care structurile
enumerate nu fac obiectul
cerinelor privind autorizarea,
ANPM menine un registru cu:
a) operatorii economici care
colecteaz i transport deeuri
n sistem profesional;
b) comercianii sau brokerii;
c) operatorii economici care
fac obiectul derogrilor de la
cerinele de autorizare potrivit
prevederilor art. 34.
(2) Persoanele fizice autorizate
i persoanele juridice prevzute
la alin. (1) sunt obligate s
informeze, pn la data de 31
decembrie a fiecrui an,
autoritatea public teritorial
pentru protecia mediului asupra
activitii desfurate.
(3) n vederea reducerii
sarcinii administrative asociate

29. Articolul 36 se modific i va avea


urmtorul cuprins:
Art. 36 (1) Agenia Naional pentru
Protecia Mediului menine un registru cu
urmtoarele tipuri de operatori economici,
care nu se supun autorizrii:
a) operatorii
economici
care
transport deeuri nepericuloase n
sistem profesional;
b) comercianii care nu intra fizic in
posesia deseurilor sau brokerii;
c) operatorii economici care fac
obiectul derogrilor de la cerinele
de autorizare potrivit prevederilor
art. 34.
(2) Operatorii economici de la alin. (1),
literele a) c) sunt obligai s se nscrie n
registrul meninut de Agenia Naional
pentru Protecia Mediului.
(3) Procedura de inregistrare in registrul
prevazut la alin. (1) se aproba prin ordin al
conducatorului autoritatii publice centrale
pentru protectia mediului

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

administrative.

Art.
27
(1)

Art.
27
Alin.
(2)

Standarde minime
(1) Pot fi adoptate standarde
tehnice
minime
pentru
activitile de tratare care
necesit o autorizaie in
conformitate cu articolul 23,
n cazul n care exist dovezi
c se poate obine un
beneficiu n ceea ce privete
protecia sntii populaiei
i a mediului, ca urmare a
aplicrii unor astfel de
standarde minime. Aceste
msuri, destinate s modifice
elemente neeseniale ale
prezentei
directive
prin
completarea acesteia, sunt
adoptate n conformitate cu
procedura de reglementare cu
control menionat la articolul
39 alineatul (2).
Intr sub incidena acestor
standarde minime numai
acele activiti de tratare a
deeurilor care nu intr sub
incidena Directivei 96/61/CE
sau nu pot intra sub incidena

procesului
de
nregistrare,
ageniile
pentru
protecia
mediului
comunic ANPM
informaii relevante cu privire la
persoanele fizice i juridice
prevzute la alin. (1).
NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor
(4) Instituiile i operatorii economici care
desfoar activiti care au drept scop
aprarea rii i securitatea naional nu se
nregistreaz n registrul prevzut la alin.
(1).

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

acesteia.
Art.
27
Alin.
(3)

Art.
27
Alin.
(4)

Aceste standarde minime:


(a) se concentreaz pe
principalele efecte asupra
mediului
rezultate
din
activitatea de tratare a
deeurilor;
(b) asigur c deeurile sunt
tratate n conformitate cu
articolul 13;
(c) iau n considerare cele mai
bune tehnici disponibile; i
(d) dup caz, includ elemente
referitoare la calitatea tratrii
i
cerinele de procesare.
Se adopt standarde minime
pentru
activitile
care
necesit
autorizare
n
conformitate cu articolul 26
literele (a) i (b) n cazul n
care exist dovezi c se poate
obine un beneficiu n ceea ce
privete protecia sntii
populaiei i a mediului sau
evitarea disfuncionalitilor
pieei interne ca urmare a
aplicrii unor astfel de
standarde minime, inclusiv
elementele referitoare la
calificarea
tehnic
a
colectorilor, transportatorilor,
agenilor sau brokerilor.
Aceste msuri, destinate s

NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

Directiva
deseurile

Art.
28
(1)

2008/98/CE

Scrisoarea CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

modifice
elementele
neeseniale ale prezentei
directive, prin completarea
acesteia, sunt adoptate n
conformitate cu procedura de
reglementare
cu
control
menionat la articolul 39
alineatul (2).
Planurile de gestionare a
deeurilor
(1) Statele membre se asigur
c autoritile lor competente
stabilesc, n conformitate cu
dispoziiile articolelor 1, 4, 13
i 16, unul sau mai multe
planuri de gestionare a
deeurilor.
Planurile,
considerate
individual sau n combinaie,
acoper ntregul teritoriu
geografic al statului membru
n cauz.

CA
P5
Ar
t.
37

CAP. 5 Planuri i programe


Planurile de
deeurilor

gestionare

(1) Pentru ndeplinirea


obiectivelor prezentei legi se
elaboreaz planuri de gestionare
a deeurilor la nivel naional,
regional, judeean, inclusiv al
municipiului Bucureti.
(2) Planul naional de
gestionare a deeurilor, denumit
n continuare PNGD,
se
elaboreaz de ctre autoritatea
public central pentru protecia
mediului i acoper ntregul
teritoriu geografic al Romniei.
(3) Planul prevzut la alin. (2)
se aprob prin hotrre a
Guvernului i se notific
Comisiei Europene.

Articolul 28 alineatul (1),


prima liniu din directiv
impune stabilirea de planuri de
gestionare a
deeurilor n conformitate cu
articolele 1, 4, 13 i 16 din
directiv. Dispoziia naional
nu
prevede, n mod expres, c
planurile de gestionare a
deeurilor (i anume, PNGD,
PRGD, PJGD,
inclusiv planul de gestionare a
deeurilor
la
nivelul
municipiului Bucureti) ar trebui
s se
conformeze
articolelor
menionate anterior. Prin urmare,
transpunerea este incomplet.

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

30. La articolul 37, alineatul (1) se modific


i va avea urmtorul cuprins:
Art. 37 (1) Pentru ndeplinirea
obiectivelor prezentei legi se elaboreaz
planuri de gestionare a deeurilor la nivel
naional, judeean i al municipiului
Bucureti, n conformitate cu prevederile
art. 1, art. 4, art. 20 i art. 24.

31. La articolul 37, dupa alineatul (3) se


introduce un nou alineat, alineatul (4), cu
urmtorul cuprins:
(4) Continutul cadru al raportului de
monitorizare / evaluare a PNGD si al
programelor de prevenire a generarii
deseurilor se stabileste de ctre autoritatea
public central pentru protecia mediului
n termen de 120 zile de la intrarea n

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

Ar
t.3
8

Ar
t.
39

(1) n baza principiilor i


obiectivelor prevzute n PNGD
i a cadrului general stabilit prin
Ordinul ministrului mediului i
dezvoltrii durabile nr. 951/2007
privind aprobarea Metodologiei
de elaborare a planurilor
regionale
i
judeene
de
gestionare a deeurilor se
elaboreaz/realizeaz/revizuiesc
planurile regionale de gestionare
a deeurilor, denumite n
continuare PRGD, de ctre
Agenia
Regional
pentru
Protecia Mediului, denumit n
continuare ARPM, mpreun cu
toate
consiliile
judeene
aparinnd regiunii respective.
(2) PRGD se aprob prin ordin
al conductorului autoritii
publice centrale pentru protecia
mediului.
(1) n baza principiilor i
obiectivelor din PNGD i a
cadrului general din Ordinul
ministrului
mediului
i
dezvoltrii durabile nr. 951/2007
se
elaboreaz/realizeaz/revizuiesc
planurile judeene de gestionare
a deeurilor, denumite n

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor
vigoare a prezentei ordonane de urgen.

32. Articolul 38 se abrog.

33. Articolul 39 se modific i va avea


urmtorul cuprins:
Art. 39 (1) n baza principiilor i
obiectivelor din Planul Naional de
Gestionare
a
Deeurilor,
se
elaboreaz/revizuiesc de ctre consiliile
judeene/Consiliul General al Municipiului
Bucureti, n colaborare cu ageniile pentru
protecia mediului, denumite n continuare

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor
continuare PJGD, de ctre
consiliul judeean, n colaborare
cu agenia judeean pentru
protecia mediului, denumit n
continuare APM, i planul de
gestionare a deeurilor pentru
municipiul Bucureti, denumit n
continuare PMGD, de ctre
Consiliul
General
al
Municipiului
Bucureti
n
colaborare cu autoritatea public
teritorial
pentru
protecia
mediului Bucureti.
(2) PJGD se aprob prin
hotrre a consiliului judeean,
iar PMGD, prin hotrre a
Consiliului
General
al
Municipiului
Bucureti,
cu
avizul APM sau ARPM, dup
caz.

Ar
t.4
0

(1) Realizarea studiilor,


expertizelor
i
proiectelor
necesare
pentru
elaborarea
planurilor de gestionare a
deeurilor poate fi ncredinat
cu respectarea prevederilor
legale privind achiziiile publice.
(2) Elaborarea i avizarea

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor
APM, planurile judeene/planul pentru
municipiul Bucureti de gestionare a
deeurilor,
denumite
n
continuare
PJGD/PMGD.

(2) PJGD se aprob prin hotrre a


consiliului judeean, iar PMGD, prin
hotrre a Consiliului General al
Municipiului Bucureti.
(3) Metodologia de elaborare a planurilor
judeene/planului
pentru
municipiul
Bucureti de gestionare a deeurilor,
precum si continutul cadru al raportului de
monitorizare / evaluare se stabilesc de ctre
autoritatea public central pentru protec ia
mediului n termen de 120 zile de la
intrarea n vigoare a prezentei ordonane de
urgen

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

Ar
t.
44

planurilor de gestionare a
deeurilor se fac cu respectarea
procedurii de realizare a
evalurii de mediu pentru
planuri i programe.
(3) Autoritile publice i
operatorii economici au obligaia
furnizrii
datelor
necesare
elaborrii planurilor, potrivit
prevederilor legale.
(1) PNGD se monitorizeaz
anual de ctre autoritatea public
central
pentru
protecia
mediului prin ANPM, se
evalueaz cel puin o dat la 6
ani i se revizuiete, dup caz.
(2) PJGD se monitorizeaz
anual, se evalueaz de ctre
APM o dat la 2 ani i se
revizuiesc, dup caz.

(3)
Revizuirea
PJGD
se
realizeaz de ctre consiliul
judeean, n baza recomandrilor
raportului
de
monitorizare/evaluare ntocmit
de APM.

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

(1) Planurile de gestionare a deeurilor i


programele de prevenire a generrii
deeurilor se evalueaz cel puin o dat la 6
ani i se revizuiesc dup caz, avnd n
vedere prevederile art. 16 i art. 17, acolo
unde acestea sunt aplicabile.
(2) PNGD i programele de prevenire a
generrii deeurilor se monitorizeaz anual
de ctre Agenia Naional pentru Protecia
Mediului, se evalueaz cel puin o dat la 6
ani i se revizuiesc dup caz, de ctre
autoritatea public central pentru protec ia
mediului, n
baza raportului de
monitorizare/evaluare ntocmit de Agenia
Naional pentru Protecia Mediului.
(3) PJGD se monitorizeaz anual, se
evalueaz de ctre APM o dat la 2 ani i se
revizuiesc dup caz de ctre consiliul
judeean, n
baza raportului de
monitorizare/evaluare ntocmit de APM.

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

Ar
t.
45

Art.
28
(2)

Planurile de gestionare a
deeurilor cuprind o analiz a
situaiei actuale a gestionrii
deeurilor
pe
teritoriul
geografic n cauz, precum i
msurile care trebuie luate
pentru
mbuntirea
condiiilor de mediu n cazul
pregtirii pentru reutilizare, n
cazul reciclrii, valorificrii i
eliminrii deeurilor precum
i o evaluare a modului n

Ar
t.
41
ali
n.
(1)

(4) Revizuirea PRGD se


realizeaz de ctre ARPM
mpreun cu toate consiliile
judeene din regiunea respectiv,
n
baza
recomandrilor
raportului
de
monitorizare/evaluare ntocmit
de ARPM.
(5) Revizuirea PNGD se
realizeaz de ctre autoritatea
public central pentru protecia
mediului, n baza recomandrilor
raportului
de
monitorizare/evaluare ntocmit
de ANPM.
PRGD se monitorizeaz
anual, se evalueaz o dat la 2
ani i se revizuiesc, dup caz, de
ctre ARPM mpreun cu toate
consiliile judeene din regiunea
respectiv.
(1) Planurile de gestionare a
deeurilor cuprind o analiz a
situaiei actuale n domeniul
gestionrii tuturor categoriilor de
deeuri, precum i msurile care
trebuie
luate
pentru
mbuntirea condiiilor de
mediu n cazul pregtirii pentru
reutilizare, reciclare, valorificare
i eliminare, precum i o
evaluare a modului n care
planurile vor ajuta la punerea n

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor
(4) se abrog

Se abrog

34. La articolul 41, alineatul (1) se modific


i va avea urmtorul cuprins:
Art. 41 (1) Planurile de gestionare a
deeurilor cuprind o analiz a situaiei
actuale n domeniul gestionrii deeurilor,
precum i msurile care trebuie luate pentru
mbuntirea condiiilor de mediu n cazul
pregtirii pentru reutilizare, reciclare,
valorificare i eliminare, precum i o
evaluare a modului n care planurile vor
ajuta la punerea n aplicare a obiectivelor i
dispoziiilor prezentei legi.

Directiva
deseurile

Art.
28
(3)

2008/98/CE

Scrisoarea CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

care planul va ajuta la


punerea
n
aplicare
a
obiectivelor i dispoziiilor
prezentei directive.
Planurile de gestionare a
deeurilor conin, dup caz i
lund n considerare nivelul
geografic i acoperirea zonei
de planificare, cel puin
urmtoarele:
(a) tipul, cantitatea i sursa
deeurilor
generate
pe
teritoriu, deeurile care ar
putea fi expediate de pe sau
pe teritoriul naional, precum
i o evaluare a evoluiei
viitoare a fluxurilor de
deeuri;
(b) schemele existente de
colectare a deeurilor i
principalele
instalaii
de
eliminare i valorificare,
inclusiv orice aranjamente
speciale
pentru
uleiurile
uzate, deeurile periculoase
sau fluxurile de deeuri
abordate
de
legislaia
comunitar specific;
(c) o evaluare a necesarului
de noi scheme de colectare,
nchiderea instalaiilor de
deeuri
existente,
infrastructura
suplimentar
pentru instalaiile de deeuri
n conformitate cu articolul

aplicare a obiectivelor
dispoziiilor prezentei legi.
Ar
t.4
1
ali
n.
(2)

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

(2) Planurile prevzute la


alin. (1), lund n considerare
nivelul geografic i acoperirea
zonei de planificare, trebuie s
conin cel puin urmtoarele:
a) obiectivele i prioritile
autoritilor
administraiei
publice locale n vederea
ndeplinirii
obligaiilor
din
domeniul gestionrii deeurilor;
b) tipul, cantitatea i sursa
deeurilor generate n teritoriu,
deeurile care ar putea fi
expediate de pe sau pe teritoriul
naional, precum i o evaluare a
evoluiei viitoare a fluxurilor de
deeuri;
c) schemele existente de
colectare
a
deeurilor
i
principalele
instalaii
de
eliminare i valorificare, inclusiv
orice
aranjamente
speciale
pentru uleiurile uzate, deeurile
periculoase sau fluxurile de
deeuri abordate de legislaia
specific;
d) o evaluare a necesarului de
noi scheme de colectare,
nchiderea
instalaiilor
de
deeuri existente, infrastructura
suplimentar pentru instalaiile

35. La articolul 41 alineatul (2), literele d)


i e) se modific i vor avea urmtorul
cuprins: d) o evaluare a necesarului de noi
scheme de colectare, nchiderea instalaiilor
de tratare / eliminare a deeurilor existente,

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

16 i, dac este cazul,


investiiile legate de acestea;
(d) informaii suficiente cu
privire la criteriile de
identificare
a
amplasamentului
i
la
capacitatea
viitoare
de
eliminare sau de operare a
instalaiilor
majore
de
valorificare, dac este cazul;
(e) politici generale de
gestionare
a
deeurilor,
inclusiv tehnologii i metode
planificate de gestionare a
deeurilor sau politici privind
deeurile care ridic probleme
specifice de gestionare.

Art.
28
(4)

Planul de gestionare a
deeurilor poate conine,
lund n considerare nivelul
geografic i acoperirea zonei

Ar
t.4
1
ali

de deeuri potrivit prevederilor


art. 24 i, dac este cazul,
investiiile legate de acestea;
e) informaii suficiente cu
privire la criteriile de identificare
a
amplasamentului
i
la
capacitatea viitoare de eliminare
sau de operare a instalaiilor
majore de valorificare, dac este
cazul;
f) politici generale de
gestionare a deeurilor, inclusiv
tehnologii i metode planificate
de gestionare a deeurilor sau
politici privind deeurile care
ridic probleme specifice de
gestionare;
g) estimarea costurilor pentru
investiiile privind operaiile de
valorificare i eliminare;
h) etapele care trebuie
urmrite
de
autoritile
responsabile pentru ndeplinirea
prevederilor prezentei legi;
i) modul de implementare a
planurilor de gestionare a
deeurilor;
j) orice alte informaii
relevante
necesare
pentru
asigurarea
ndeplinirii
obiectivelor prezentei legi.
(3) Lund n considerare nivelul
geografic i acoperirea zonei de
planificare, planurile prevzute
la alin. (1) pot conine:

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor
infrastructura
suplimentar
pentru
instalaiile de tratare a deeurilor potrivit
prevederilor art. 24 i, dac este cazul,
investiiile legate de acestea;
e) informaii suficiente cu privire la
criteriile de identificare a amplasamentului
i la capacitatea viitoare de eliminare sau de
valorificare a principalelor instalaii, dac
este cazul;

Directiva
deseurile

Art
28
(5)

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

de planificare, urmtoarele:
(a) aspectele organizaionale
legate
de
gestionarea
deeurilor,
inclusiv
o
descriere
a
alocrii
responsabilitilor ntre actorii
publici i privai care se
ocup
cu
gestionarea
deeurilor;
(b) o analiz a utilitii i a
adecvrii
utilizrii
instrumentelor economice i
de
alt
natur
pentru
rezolvarea
diverselor
probleme legate de deeuri,
lund
n
considerare
necesitatea meninerii unei
bune funcionri a pieei
interne;
(c) utilizarea unor campanii
de
sensibilizare
i
de
informare adresate publicului
larg sau unor categorii
speciale de consumatori;
(d) siturile contaminate istoric
de eliminare a deeurilor i
msuri pentru reabilitarea
acestora.
Planurile de gestionare a
deeurilor respect cerinele
privind
gestionarea
deeurilor,
stabilite
la
articolul 14 din Directiva
94/62/CE i strategia de
punere n aplicare a planului

n.
(3)

a) aspectele organizaionale
legate de gestionarea deeurilor,
inclusiv o descriere a alocrii
responsabilitilor ntre actorii
publici i privai care se ocup
cu gestionarea deeurilor;
b) o analiz a utilitii i a
adecvrii
utilizrii
instrumentelor economice i de
alt natur pentru rezolvarea
diverselor probleme legate de
deeuri, lund n considerare
necesitatea meninerii unei bune
funcionri a pieei interne;
c) utilizarea unor campanii de
sensibilizare i de informare
adresate publicului larg sau unor
categorii
speciale
de
consumatori;
d) siturile contaminate istoric
de eliminare a deeurilor i
msuri
pentru
reabilitarea
acestora.

Ar
t.4
1
ali
n.
(4)

(4) Planurile de gestionare a


deeurilor respect cerinele
privind gestionarea deeurilor
stabilite prin art. 23 din
Hotrrea
Guvernului
nr.
621/2005, cu modificrile i
completrile ulterioare, i prin

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

de reducere a deeurilor
biodegradabile
depozitate,
menionat la articolul 5 din
Directiva 1999/31/CE.
Art
29
Alin.
(1)

Programe de prevenire a
generrii deeurilor
(1) Statele membre stabilesc,
n conformitate cu dispoziiile
articolelor 1 i 4, programe de
prevenire
a
generrii
deeurilor
pn
la
12
decembrie 2013.
Aceste programe fie sunt
integrate n planurile de
gestionare
a
deeurilor
prevzute la articolul 28 sau
n alte programe de politici de
mediu,
dup
caz,
fie
funcioneaz ca programe
distincte. n cazul n care un
astfel de program este integrat
n planul de gestionare a
deeurilor
sau
n
alte
programe,
msurile
de
prevenire
a
generrii
deeurilor trebuie identificate
clar.

CA
P.
6
Ar
t.4
2
ali
n.
(1),
(2),
(3)

Art.
29
Alin.
(2)

Programele menionate la
alineatul
(1)
stabilesc
obiective de prevenire a
generrii deeurilor. Statele
membre descriu msurile de

Ar
t.4
2
ali
n.

art. 6 alin. (1) din Hotrrea


Guvernului nr. 349/2005 privind
depozitarea
deeurilor,
cu
modificrile i completrile
ulterioare.
Prevenirea
generrii
deeurilor
Programe de prevenire a
generrii deeurilor
(1) Autoritatea public
central
pentru
protecia
mediului, potrivit prevederilor
art. 1 i 4, adopt, pn la data
de 12 decembrie 2013, programe
de
prevenire
a
generrii
deeurilor la nivel naional.
(2) Programele de prevenire a
generrii deeurilor pot s fac
parte din planurile de gestionare
a deeurilor prevzute la art. 37,
din alte programe de politici de
mediu sau s fie elaborate ca
programe distincte.
(3) n cazul n care
programele prevzute la alin. (1)
sunt integrate n planurile de
gestionare a deeurilor sau n
alte programe, msurile de
prevenire a generrii deeurilor
trebuie identificate clar.
(4) Programele prevzute la alin.
(1) stabilesc obiective de
prevenire a generrii deeurilor.
(5) Autoritatea public
central
pentru
protecia

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

Directiva
deseurile

Art
29
Alin.
(3)

Art.
29
Alin.
(4)
Art.
29
(5)

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

prevenire
existente
i
evalueaz
utilitatea
exemplelor de msuri indicate
n anexa IV sau a altor msuri
corespunztoare.
Scopul acestor obiective i
msuri
este
eliminarea
legturii dintre creterea
economic i impactul asupra
mediului asociat cu generarea
de deeuri.
Statele membre stabilesc
valorile de referin calitative
sau
cantitative
specifice
adecvate pentru msurile de
prevenire
a
generrii
deeurilor adoptate pentru a
monitoriza i pentru a evalua
progresul msurilor i pot
stabili i alte obiective
calitative sau cantitative i
indicatori specifici pe lng
cele prevzute la alineatul (4),
n acelai scop.
Indicatorii pentru msurile de
prevenire
a
generrii
deeurilor pot fi adoptai n
conformitate cu procedura de
reglementare menionat la
articolul 39 alineatul (3).
Comisia creeaz un sistem de
schimb de informaii privind
cele mai bune practici n
materie de prevenire a

(4)
,
(5),
(6)

Ar
t.4
2
ali
n.
(7)

mediului descrie msurile de


prevenire existente i evalueaz
utilitatea exemplelor de msuri
prevzute n anexa nr. 5 sau a
altor msuri corespunztoare.
(6) Scopul obiectivelor i
msurilor prevzute la alin. (4) i
(5) este eliminarea legturii
dintre creterea economic i
impactul asupra mediului asociat
cu generarea de deeuri.
(7) Autoritatea public central
pentru
protecia
mediului
stabilete valorile de referin
calitative
sau
cantitative
specifice,
adecvate
pentru
msurile de prevenire a generrii
deeurilor, adoptate pentru a
monitoriza i evalua progresul
msurilor, i poate stabili i alte
obiective
calitative
ori
cantitative i indicatori specifici
pe lng cele prevzute de
legislaia comunitar, pe baza
unor studii de evaluare.
NU ESTE CAZUL.

NU ESTE CAZUL

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

generrii de deeuri i
elaboreaz orientri pentru
asistarea statelor membre la
pregtirea programelor.
Art
.
43

(1) Persoana juridic ce


exercit o activitate de natur
comercial
sau
industrial,
avnd n vedere rezultatele unui
audit de deeuri, este obligat s
ntocmeasc i s implementeze,
ncepnd cu anul 2012, un
program de prevenire i reducere
a cantitilor de deeuri generate
din activitatea proprie sau, dup
caz, de la orice produs fabricat,
inclusiv msuri care respect un
anumit design al produselor, i
s adopte msuri de reducere a
periculozitii deeurilor.
(2) Programul prevzut la
alin. (1) se poate elabora i de
ctre o ter persoan/asociaie
profesional.
&
28.
Evaluarea/Monitorizarea
i
revizuirea planurilor i a
programelor

36. La articolul 43, alineatul (1) se modific


i va avea urmtorul cuprins:
Art. 43 (1) Persoana juridic ce exercit o
activitate de natur comercial sau
industrial este obligat s ntocmeasc i
s implementeze un program de prevenire
i reducere a cantitilor de deeuri generate
din activitatea proprie sau, dup caz, de la
orice produs fabricat, inclusiv msuri care
respect un anumit design al produselor i
s adopte msuri de reducere a
periculozitii deeurilor.

Directiva
deseurile
Art.
30
(1)

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

Evaluarea i revizuirea Ar
planurilor i a programelor t
(1) Statele membre se asigur 44
c planurile de gestionare a
deeurilor i programele de
prevenire
a
generrii
deeurilor sunt evaluate cel
puin o dat la ase ani i
revizuite dup cazi, acolo
unde
se
aplic,
n
conformitate cu articolele 9 i
11.

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor
37. La articolul 44, alineatele (1) (3) se
modific i vor avea urmtorul cuprins:
Art. 44 (1) Planurile de gestionare a
deeurilor i programele de prevenire a
generrii deeurilor se evalueaz cel puin o
dat la 6 ani i se revizuiesc dup caz,
avnd n vedere prevederile art. 16 i art.
17, acolo unde acestea sunt aplicabile.
(2) PNGD i programele de prevenire a
generrii deeurilor se monitorizeaz anual
de ctre Agenia Naional pentru Protecia
Mediului, se evalueaz cel puin o dat la 6
ani i se revizuiesc dup caz, de ctre
autoritatea public central pentru protec ia
mediului, n
baza raportului de
monitorizare/evaluare ntocmit de Agenia
Naional pentru Protecia Mediului.
(3) PJGD i PMGD se monitorizeaz anual,
se evalueaz de ctre APM o dat la 2 ani i
se revizuiesc dup caz de ctre consiliul
judeean
i
Consiliul
General
al
Municipiului Bucureti, n baza raportului
de monitorizare/evaluare ntocmit de
APM.

Evaluarea/monitorizarea
i Dispoziia
naional
de
revizuirea planurilor i a transpunere a articolului 30
programelor
alineatul (1) din directiv nu
impune
(1) PNGD se monitorizeaz evaluarea
i
revizuirea
anual de ctre autoritatea public programelor de prevenire a
central
pentru
protecia generrii deeurilor, cum este
mediului prin ANPM, se cazul n privina
evalueaz cel puin o dat la 6 planurilor de gestionare a
ani i se revizuiete, dup caz.
deeurilor; prin urmare, n cazul
(2) PJGD se monitorizeaz n care astfel de programe nu
anual, se evalueaz de ctre sunt
APM o dat la 2 ani i se incluse n planurile de gestionare
revizuiesc, dup caz.
a deeurilor, acestea nu fac
(3) Revizuirea PJGD se obiectul unor astfel de cerine de
realizeaz de ctre consiliul evaluare i de revizuire.
judeean, n baza recomandrilor Directiva impune, de asemenea,
raportului
de evaluarea i revizuirea n cazul
monitorizare/evaluare ntocmit programelor de prevenire a
de APM.
generrii deeurilor i, prin
(4) Revizuirea PRGD se urmare, articolul 30 alineatul (1)
realizeaz de ctre ARPM din
mpreun cu toate consiliile directiv a fost transpus
judeene din regiunea respectiv, incomplet.
De
asemenea,
n
baza
recomandrilor dispoziia
naional
nu
raportului
de precizeaz c o astfel de
38. La articolul 44, alineatul (4) se abrog.
monitorizare/evaluare ntocmit revizuire ar trebui efectuat,
de ARPM.
dac este cazul, n conformitate
(5) Revizuirea PNGD se cu articolul de transpunere a
realizeaz de ctre autoritatea articolului 11 din directiv.
public central pentru protecia
mediului, n baza recomandrilor
raportului
de
monitorizare/evaluare ntocmit
de ANPM.

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

Ar
t.
45

Art.
30
Alin.
(2)

Art.
31

Agenia European de Mediu


este invitat s includ n
raportul su anual un bilan al
progreselor
realizate
n
completarea i punerea n
aplicare a programelor de
prevenire
a
generrii
deeurilor.
Participarea publicului
Ar
Statele membre asigur c t.
prile
interesate
i 46
autoritile relevante, precum
i
publicul
larg
au
posibilitatea de a participa la
elaborarea
planurilor
de
gestionare a deeurilor i a
programelor de prevenire a
generrii deeurilor i de a

Scrisoarea CE

PRGD se monitorizeaz anual,


se evalueaz o dat la 2 ani i se
revizuiesc, dup caz, de ctre
ARPM mpreun cu toate
consiliile judeene din regiunea
respectiv.
NU ESTE CAZUL

Participarea publicului
(1) Autoritile publice
teritoriale
pentru
protecia
mediului care elaboreaz i
promoveaz
planurile
de
gestionare a deeurilor i
programele de prevenire a
generrii deeurilor afieaz pe
site-ul propriu planurile i
programele, astfel nct prile

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

39. Articolul 45 se abrog.

n dispoziia naional de
transpunere a articolului 31,
prima liniu din directiv, nu se
face nicio
referire la legislaia naional de
transpunere a Directivei 2003/3
5/CE (i anume, Hotrrea
Guvernului nr. 564/2006 privind
cadrul de realizare a participrii
publicului
la
elaborarea

(40. Articolul 46 se modific i va avea


urmtorul cuprins:
Art. 46 (1) Ageniile pentru protecia
mediului public proiectele planuri si
programe ce vizeaz
gestionarea
deeurilor i generarea acestora pe site-ul
propriu, astfel nct prile interesate,
autoritile relevante, precum i publicul:
a) s participe activ la elaborarea lor;

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

avea acces la acestea odat


elaborate, n conformitate cu
Directiva 2003/35/CE sau,
dac este relevant, cu
Directiva
2001/42/CE
a
Parlamentului European i a
Consiliului din 27 iunie 2001
privind evaluarea efectelor
anumitor planuri i programe
asupra mediului (1). Acestea
plaseaz
planurile
i
programele pe o pagin de
internet accesibil publicului.

Art.
32

Cooperarea
Ar
Statele membre coopereaz, t.
dac este cazul, cu alte state
47
membre interesate i cu
Comisia
la
elaborarea
planurilor de gestionare a
deeurilor i a programelor de
prevenire
a
generrii
deeurilor n conformitate cu
articolele 28 i 29.

Scrisoarea CE

interesate, autoritile relevante, anumitor


precum i publicul s aib:
planuri i programe n legtur
a) posibilitatea de a participa cu mediul). n concluzie,
la elaborarea lor;
articolul 31, prima liniu a fost
b) acces la acestea, odat transpus
elaborate.
incomplet.
(2) Participarea prilor
interesate,
a
autoritilor
relevante i a publicului la
elaborarea
planurilor
i
programelor
promovate
se
realizeaz n cadrul procedurii
de evaluare de mediu pentru
acele planuri i programe care
sunt supuse acestei proceduri, n
conformitate cu prevederile
Hotrrii
Guvernului
nr.
1.076/2004 privind stabilirea
procedurii de realizare a
evalurii de mediu pentru
planuri i programe.
Cooperarea
Autoritile publice
coopereaz, dac este cazul, cu
alte state membre interesate i cu
Comisia European la elaborarea
planurilor de gestionare a
deeurilor i a programelor de
prevenire a generrii deeurilor
prevzute la art. 37 i 42.

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor
b) s acceseze planurile i programele
elaborate i adoptate.

(2) Participarea prilor interesate, a


autoritilor relevante i a publicului la
elaborarea planurilor i programelor
promovate
se
realizeaz
potrivit
prevederilor
Hotrrii Guvernului nr.
1.076/2004 privind stabilirea procedurii de
realizare a evalurii de mediu pentru
planuri i programe sau, ,dup cazpotrivit
prevederilor
Hotrrii Guvernului nr.
564/2006 privind cadrul de realizare a
participrii publicului la elaborarea
anumitor planuri i programe n legtur cu
mediul.

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

Art
.33
Alin.
(1)

Informaii care trebuie


prezentate Comisiei
(1)
Statele
membre
informeaz
Comisia
cu
privire la planurile de
gestionare a deeurilor i
programele de prevenire a
generrii
deeurilor
menionate la articolele 28 i
29 n momentul n care au
fost adoptate i n cazul n
care au
survenit
modificri
importante
n
cadrul
planurilor i programelor.

Art
33
Alin.
(2)

Modalitatea de notificare a
acestor informaii cu privire
la adoptarea i modificrile de
substan survenite n cadrul
acestor planuri i programe se
adopt n conformitate cu
procedura de reglementare
prevzut la articolul 39
alineatul (3).

Ar
t.
48
Ali
n.
(1)
,
(2)

Raportri
(1)
Autoritile
publice
teritoriale
pentru
protecia
mediului informeaz autoritatea
public central pentru protecia
mediului cu privire la adoptarea
sau revizuirea planurilor i
programelor elaborate la nivel
local/regional prevzute la art.
38 i 39.
(2) Autoritatea public central
pentru
protecia
mediului
informeaz Comisia European
cu privire la adoptarea sau
modificarea
planurilor
i
programelor prevzute la art. 37
i 42.
Nu este cazul

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor
41. La articolul 48, alineatul (1) se modific
i va avea urmtorul cuprins:
Art. 48 (1) Ageniile pentru protecia
mediului informeaz autoritatea public
central pentru protecia mediului cu privire
la adoptarea sau revizuirea planurilor i
programelor elaborate la nivel local
prevzute la art. 39.

Directiva
deseurile
Art.
34
Alin.
(1)

Art.
34
Alin.
(2)

Art
34
Alin.
(3)

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

Controalele
(1)
Unitile
sau
ntreprinderile care efectueaz
operaiuni de tratare a
deeurilor,
unitile
i
ntreprinderile profesionale de
colectare sau transport de
deeuri, agenii, brokerii i
productorii
de
deeuri
periculoase fac obiectul unor
controale
periodice
corespunztoare efectuate de
autoritile competente.
Controalele referitoare la
operaiunile de colectare i de
transport au n vedere
originea, natura, cantitatea i
destinaia deeurilor colectate
i transportate

Ar
t.
60
ali
n.
(1)

Controalele
(1) Operatorii economici care
efectueaz operaiuni de tratare a
deeurilor, precum i cei care, cu
titlu
profesional,
asigur
colectarea
sau
transportul
deeurilor, comercianii, brokerii
i productorii de deeuri
periculoase fac obiectul unor
controale
periodice
corespunztoare efectuate de
autoritile competente.

Ar
t.
60
Ali
n.
(2)

Statele membre pot ine


seama
de
nregistrrile
efectuate n baza Schemei
comunitare de management
de mediu i audit (EMAS), n
special n ceea ce privete
frecvena
i
intensitatea
controalelor.

Ar
t
60
Ali
n.
(3)

(2)
Controalele
privind
colectarea,
reciclarea,
valorificarea, tratarea, eliminarea
i transportul deeurilor se
efectueaz de ctre reprezentani
ai Grzii Naionale de Mediu i
au n vedere, n mod deosebit,
originea, natura, cantitatea i
destinaia acestora.
(3) Autoritile competente
pot ine seama de nregistrrile
efectuate n baza Schemei
comunitare de management de
mediu i audit (EMAS), n
special n ceea ce privete
frecvena
i
intensitatea
controalelor.

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

Directiva
deseurile
Art
35
Alin.
(1)

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

Pstrarea evidenei
(1) Unitile i ntreprinderile
prevzute la articolul 23
alineatul (1), productorii de
deeuri
periculoase
i
unitile i ntreprinderile
specializate n colectarea i
transportul
de
deeuri
periculoase
sau
care
acioneaz n calitate de
ageni sau brokeri de deeuri
periculoase in o eviden
cronologic
a
cantitii,
naturii i originii deeurilor
i, dac este cazul, a
destinaiei,
a
frecvenei
colectrii, a mijlocului de
transport i a metodei de
tratare
prevzute
pentru
deeuri i, la cerere, pun
aceste informaii la dispoziia
autoritilor competente.

Ar
t.
49

Pstrarea evidenei

(1) Productorii de deeuri,


deintorii
de
deeuri,
Ali comercianii i brokerii, aa cum
n.
sunt definii n anexa nr. 1,
(1) precum i operatorii economici
,
care desfoar activiti de
(2) tratare a deeurilor sunt obligai
s asigure evidena gestiunii
deeurilor pentru fiecare tip de
deeu, n conformitate cu
modelul prevzut n anexa nr. 1
la Hotrrea Guvernului nr.
856/2002,
cu
completrile
ulterioare, i s o transmit anual
ageniei
judeene
pentru
protecia mediului.

(2) Productorii i deintorii de


deeuri persoane juridice, pe
lng evidena prevzut la alin.
(1), trebuie s pstreze buletinele
de analiz care caracterizeaz
deeurile periculoase generate
din propria activitate i s le

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor
Articolul 35 alineatul (1) a fost 42. Articolul 49 se modific i va avea
parial transpus ntr-un mod urmtorul cuprins:
ambiguu din cauza urmtoarelor Art. 49 (1) Instalaiile sau ntreprinderile
elemente: pe de o parte, n lipsa prevzute la art. 32, operatorii economici
oricrei referiri la operaiunile care genereaz deeuri nepericuloase din
autorizate n cauz n materie de activiti supuse autorizrii de mediu
gestionare a deeurilor i la potrivit Ordonanei de Urgen a
articolul aplicabil din Legea Guvernului nr. 195/2005 privind protecia
211/2011, nu este clar ce mediului, cu modificri i completrile
cuprinde
ulterioare,
productorii
de
deeuri
sintagma persoane juridice periculoase, precum i operatorii economici
autorizate/persoane fizice"; pe care desfoar activiti de colectare i
de alt parte, se poate interpreta transport de deeuri sau care acioneaz n
c o
calitate de comerciani sau brokeri de
astfel de sintagm face trimitere deeuri sunt obligai s asigure evidena
la persoanele juridice/fizice s cronologic a cantitii, naturii i originii
efectueze operaiuni de
deeurilor i dac este cazul, a destinaiei, a
recuperare/eliminare menionate frecvenei colectrii, a mijlocului de
la articolul 23 alineatul (1) din transport i a metodei de tratare i s
directiv
deoarece,
n transmit informaiile anuale ageniei
conformitate
judeene pentru protecia mediului.
cu dispoziia naional, evidena
are, n plus, ca obiect
operaiunile
prevzute
n
anexele nr. 2 i
3" (i anume, eliminarea i
recuperarea).
(2) Procedura i formatul de raportare a
informatiilor prevazute la alin. (1) se
stabilesc n termen de 90 de zile de la data
intrrii n vigoare a prezentei ordonane de
urgen, prin ordin al autoritii publice
centrale pentru protecia mediului, care se
public n Monitorul Oficial al Romniei,

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor
transmit, la cerere, autoritilor
competente pentru protecia
mediului.

Art.
35
Alin.
(2)

n
cazul
deeurilor
periculoase,
evidena
se
pstreaz timp de cel puin
trei ani, cu excepia unitilor
i ntreprinderilor de transport
de deeuri periculoase, care
trebuie s in o eviden timp
de cel puin 12 luni.
La
cererea
autoritilor
competente sau a unui
deintor
anterior,
sunt
furnizate
documentele
justificative conform crora
operaiunile de gestionare au
fost efectuate.

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor
Partea I
(3) Raportarea datelor i informatiilor din
domeniul generrii i gestionrii deeurilor
se face prin sistemele de raportare online
dezvoltate de autoritatea central pentru
protecia mediului utiliznd semnatura
electronic potrivit Legii 455/2001.

A
(5) Operatorii economici
rt. prevzui la alin. (1) sunt
49 obligai s pstreze evidena
gestiunii deeurilor cel puin 3
Ali ani, cu excepia operatorilor
n.
economici
care
desfoar
(5) activiti de transport, care
i
trebuie s pstreze evidena timp
(6) de cel puin 12 luni.

(4) Operatorii economici prevzui la alin.


(1) sunt obligai s pstreze evidena
gestiunii deeurilor cel puin 3 ani, cu
excepia operatorilor economici care
desfoar activiti de transport, care
trebuie s pstreze evidena timp de cel
puin 12 luni.
(5) La cererea autoritilor competente sau
a unui deintor anterior de deeuri sunt
furnizate documentele justificative conform
crora operaiunile de gestionare a
deeurilor au fost efectuate.

(6) La cererea autoritilor


competente sau a unui deintor
anterior
sunt
furnizate

(6) Prin excepie de la prevederile alin. (1),


instituiile care desfoar activiti care
privesc aprarea rii i securitatea

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor
documentele
justificative
conform crora operaiunile de
gestionare au fost efectuate.

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor
naional transmit evidena gestiunii
deeurilor
anual,
centralizat,
prin
intermediul ministerelor de resort la
autoritatea public central pentru protecia
mediului.
(7) Agenia Naional pentru Protecia
Mediului centralizeaz la nivel national
informaiile prevzute la alin. (1), colectate
de ageniile pentru protecia mediului.

Art
.35
Alin.
(3)

Statele membre pot solicita


productorilor de deeuri
nepericuloase s respecte
alineatele (1) i (2).

Ar
t.
49
Ali
n.
(4)

Art.
36
Alin.

Punere n aplicare i Ar
sanciuni
t.
(1) Statele membre adopt 19

(4)
Persoanele
juridice/Persoanele
fizice
autorizate,
precum
i
productorii
de
deeuri
periculoase,
operatorii
economici care sunt autorizai
pentru colectarea i transportul
deeurilor periculoase sau care
acioneaz n calitate de
comerciani ori brokeri sunt
obligai s in o eviden
cronologic a cantitii, naturii,
originii i, dup caz, a
destinaiei, a frecvenei, a
mijlocului de transport, a
metodei de tratare, precum i a
operaiunilor
prevzute
n
anexele nr. 2 i 3 i s o pun la
dispoziia
autoritilor
competente, la cererea acestora.
(3) Abandonarea deeurilor
este interzis.
(4) Eliminarea deeurilor n

Se abrog

Directiva
deseurile
(1)

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

msurile necesare pentru


interzicerea
abandonrii,
aruncrii
sau
gestionrii
necontrolate a deeurilor.

ali
n
(3)
i
(4)
Ar
t.
59
Ali
n.
(2)

afara spaiilor autorizate n acest


scop este interzis.

(2) Autoritile administraiei


publice locale a unitilor
administrativ-teritoriale i a
municipiului Bucureti aprob,
prin hotrri ale consiliului
local/judeean/general, msurile
necesare pentru interzicerea
abandonrii,
aruncrii
sau
gestionrii
necontrolate
a
deeurilor.

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor
articolul 19 alineatul (4) se abrog.

43. La articolului 59 alineatul (1) punctul


A) litera b) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
b) urmresc i asigur ndeplinirea
prevederilor din PJGD respectiv PMGD;
44. La articolului 59 alineatul (1) punctul
B),literele a) i c) se modific i vor avea
urmtorul cuprins:
a) elaboreaz, adopt i revizuiesc
PJGD/PMGD;
---------------------------------------------d) acord consiliilor judeene i
Consiliul General al Municipiului
Bucureti sprijin i asisten tehnic
n implementarea PJGD/PMGD;
45. La articolul 59, alineatul (3) se modific
i va avea urmtorul cuprins:
(3) Pentru asigurarea valorificrii i
reciclrii deeurilor de ambalaje, a
deeurilor de echipamente electrice i
electronice i a deeurilor de baterii i
acumulatori din deeurile municipale care
sunt reglementate prin acte normative care
transpun directive pe fluxuri de deeuri,
autoritile administraiei publice locale a
unitilor administrativ-teritoriale i a
municipiului Bucuresti sau, dup caz,
asociaiile de dezvoltare intercomunitar
ncheie contracte, parteneriate sau alte

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor
forme de colaborare cu persoanele juridice
care preiau obligatiile producatorilor..
46. La articolul 59, dup alineatul (3) se
introduc dou noi alineate, alineatul (4) si
(5), cu urmtorul cuprins:
(4) Autoritile executive ale unitilor
administrativ-teritoriale, n calitate de
deintori legali ai deeurilor care sunt
incredintate serviciului de salubrizare a
localittilor,
asigur
organizarea
n
condiiile legii a vnzrii deeurilor cu
valoare de pia, n condiii de pia liber
i funcional prin intermediul burselor de
mrfuri care administreaz piee de interes
public sau prin alte forme care sa asigure
transparenta similara.
(5) Veniturile obinute din vnzarea
deeurilor
municipale
colectate
separat/sortate prin serviciul de salubrizare
se
folosesc
de
ctre
autoritile
administraiei publice locale respectiv de
ctre
asociaiile
de
dezvoltare
intercomunitar exclusiv pentru finanarea
gestionrii fluxurilor de deeuri din care
acestea provin n vederea ndeplinirii
obiectivelor prevzute la art. 17 alin. (1) i
(2).
47. Dup articolul 59 se introduce un nou
articol, articolul 591, cu urmtorul cuprins:
Art. 591 - (1) Pentru verificarea ndeplinirii
obiectivelor stabilite la art. 17 alin. (2) si
(3) si pentru raportarea datelor ctre
Comisia Europeana se aplic normele

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor
stabilite prin Decizia 2011/753/UE de
stabilire a normelor i a metodelor de calcul
pentru verificarea respectrii obiectivelor
fixate la articolul 11, alineatul (2) din
Directiva 2008/98/CE a Parlamentului
European i a Consiliului.
(2) Raportarea datelor i metadatelor
solicitate in temeiul Deciziei 2011/753/UE
se face de ctre Agenia National pentru
Protectia Mediului.

Art.
36
Alin.
(2)

Statele membre stabilesc Ar


regimul
sanciunilor t.
aplicabile n cazul nclcrii 61
dispoziiilor
prezentei
directive i iau toatemsurile
necesare pentru a se asigura
c acestea sunt aplicate.
Sanciunile prevzute trebuie
s fie eficiente, proporionale
i cu efect de descurajare.

(1) Urmtoarele fapte constituie


contravenie i se sancioneaz
dup cum urmeaz:
a) cu amend de la 1.000 lei la
2.000 lei, pentru persoanele
fizice, i de la 20.000 lei la
40.000 lei, pentru persoanele
juridice, nclcarea dispoziiilor
art. 8 alin. (1), (2) i (4), art. 13,
14, art. 15 alin. (1) lit. a) i b),
art. 17 alin. (2), art. 19 alin. (2)
lit. a), c) i d), alin. (3) i (4), art.
22 alin. (1) i (2), art. 26 alin.
(1), art. 27 alin. (1), art. 28 alin.
(1), art. 32 alin. (1);

48. La articolul 61 alineatul (1), literele a)


i b) se modific i vor avea urmtorul
cuprins:
a) cu amend de la 1.000 lei la 2.000 lei,
pentru persoanele fizice i de la 20.000 lei
la 40.000 lei, pentru persoanele juridice,
nclcarea dispoziiilor art. 8 alin. (1) - (2),
art. 13, art. 14 alin. (2) i (4), art. 15 alin.
(1) lit. a) i b), alin (2), art. 17 alin. (2) i
(3), art. 19 alin. (2) lit. a), c) i d), alin. (3)
i (4), art. 22 alin. (1) i (2), art. 26 alin. (1),
art. 27 alin. (1), art. 28 alin. (1), art. 32 alin.
(1);

b) cu amend de la 15.000 lei


la 30.000 lei, nerespectarea art.
22 alin. (3), art. 40 alin. (3) i

b) cu amend de la 15.000 lei la 30.000 lei


pentru nclcarea dispoziiilor art. 22 alin.
(3) i (5), art. 30 alin. (1) (4), art. 36 alin

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor
art. 49 alin. (1), (2), (4) i (5);
c) cu amend de la 5.000 lei la
15.000
lei,
nendeplinirea
obligaiilor i responsabilitilor
ce
le
revin
autoritilor
administraiei publice locale,
potrivit prevederilor art. 17 alin.
(1), art. 31 alin. (1) i (3) i art.
59.
(2) Constatarea contraveniilor
i aplicarea amenzilor prevzute
la alin. (1) se realizeaz, dup
caz, de comisari i persoane
mputernicite din cadrul Grzii
Naionale de Mediu, precum i
din
cadrul
autoritilor
administraiei publice locale,
conform atribuiilor stabilite prin
lege.
(3) Constatarea contraveniilor
i aplicarea amenzilor prevzute
la alin. (1) n obiectivele,
incintele i zonele aparinnd
structurilor componente ale
sistemului de aprare, ordine
public i securitate naional se
realizeaz de ctre personalul
specializat din cadrul Grzii
Naionale de Mediu mpreun cu
structurile specializate din cadrul
Ministerului Aprrii Naionale,
Ministerului Administraiei i
Internelor, Serviciului Romn de
Informaii,
Serviciului
de
Informaii Externe, Serviciului

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor
(2), art. 40 alin. (3), art. 43 alin (1), art. 49
alin. (1), (3) i (4);

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

Ar
t.
60

de Protecie i Paz i
Serviciului de Telecomunicaii
Speciale.
(4) Contravenientul poate
achita pe loc sau n termen de
cel mult 48 de ore de la data
ncheierii procesului-verbal ori,
dup caz, de la data comunicrii
acestuia jumtate din minimul
amenzii prevzute la alin. (1),
agentul
constatator
fcnd
meniune
despre
aceast
posibilitate n procesul-verbal de
constatare i sancionare a
contraveniei.
(5) mpotriva procesuluiverbal
de
constatare
a
contraveniei i de aplicare a
sanciunii se poate face plngere
la instana competent, n termen
de 15 zile de la data comunicrii
procesului-verbal
de
contravenie.
(4) n unitile din sistemul de
aprare, ordine public i
securitate naional controlul
pentru aplicarea prevederilor
prezentei legi se realizeaz de
ctre structurile interne de
specialitate din cadrul acestora.

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor
Ar
t.
62

Ar
t.
63

Prevederile
referitoare
la
contraveniile prevzute la art.
61 se completeaz cu dispoziiile
Ordonanei
Guvernului
nr.
2/2001 privind regimul juridic al
contraveniilor, aprobat cu
modificri i completri prin
Legea
nr.
180/2002,
cu
modificrile i completrile
ulterioare.
(1) Constituie infraciune i se
sancioneaz cu nchisoare de la
6 luni la 5 ani urmtoarele fapte:
a) importul de aparate,
instalaii, echipamente, utilaje,
substane i produse folosite i
uzate, din categoria deeurilor
interzise la import;
b) comercializarea,
abandonarea i/sau neasigurarea
ncrcturii deeurilor pe durata
i pe parcursul tranzitrii
teritoriului Romniei;
c) refuzul de returnare n ara
de origine a deeurilor introduse
n ar pentru care s-a dispus
msura returnrii de ctre
autoritatea competent;
d) introducerea n ar a
deeurilor n scopul eliminrii
i/sau neutilizarea acestora n
scopul pentru care au fost
introduse;
e) acceptarea de ctre
operatorii
de

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor
depozite/incineratoare, precum
i de ctre orice persoan fizic
sau juridic a deeurilor
introduse ilegal n ar, n
vederea eliminrii, i/sau a
deeurilor introduse n ar n
alte scopuri dect cel al
eliminrii i care nu au putut fi
utilizate n scopul pentru care au
fost introduse.
(2) Tentativa se pedepsete.

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

Directiva
deseurile
Art.
37
Alin.
(1)

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

Raportarea i revizuirea
Ar
(1) La fiecare trei ani, statele t.
membre informeaz Comisia, 48
prin prezentarea unor rapoarte
sectoriale
n
format
electronic, n legtur cu
punerea
n
aplicare
a
prezentei directive. Aceste
rapoarte conin, de asemenea,
informaii cu privire la
gestionarea uleiurilor uzate i
la progresele nregistrate n
punerea
n
aplicare
a
programelor de prevenire a
generrii deeurilor i, dup
caz,
informaii
despre
msurile aplicabile, aa cum
este prevzut la articolul 8
privind
responsabilitatea
productorului.
Raportul se ntocmete pe
baza unui chestionar sau a
unei scheme stabilite de
Comisie n conformitate cu
procedura menionat la
articolul 6 din Directiva
91/692/CEE a Consiliului din
23 decembrie 1991 de
standardizare i raionalizare
a rapoartelor privind aplicarea
anumitor directive referitoare
la mediu (1). Raportul este
transmis Comisiei n termen
de nou luni de la ncheierea
perioadei de trei ani la care se

Raportarea i revizuirea
(2) Autoritatea public central
pentru
protecia
mediului
informeaz Comisia European
cu privire la adoptarea sau
modificarea
planurilor
i
programelor prevzute la art. 37
i 42.
(3) La fiecare 3 ani, autoritatea
public central pentru protecia
mediului informeaz Comisia
European, prin prezentarea
unor rapoarte sectoriale n
format electronic, cu privire la
implementarea
prevederilor
prezentei legi.
(4) Aceste rapoarte conin
informaii
cu
privire
la
gestionarea uleiurilor uzate i la
progresele
nregistrate
n
punerea
n
aplicare
a
programelor de prevenire a
generrii deeurilor i, dup caz,
informaii
despre
msurile
aplicabile, aa cum este prevzut
la
art.
12,
privind
responsabilitatea productorului.
(5) Raportul prevzut la alin.
(3) se transmite Comisiei
Europene de ctre autoritatea
public central pentru protecia
mediului, n termen de 9 luni de
la ncheierea perioadei de 3 ani
pentru care se ntocmete.

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

refer.

Art.
37
Alin.
(2)
Art.
37
Alin.
(3)

Art.
37
Alin.

Comisia
transmite
chestionarul sau schema
statelor membre cu ase luni
nainte de nceperea perioadei
la care se refer raportul
sectorial.
Comisia public un raport
privind punerea n aplicare a
prezentei directive n termen
de nou luni de la primirea
rapoartelor sectoriale ale
statelor
membre
n
conformitate cu alineatul (1).
n primul raport ntocmit pn
la 12 decembrie 2014,
Comisia
reexamineaz

NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

Directiva
deseurile
(4)

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

punerea
n
aplicare
a
prezentei directive,
inclusiv reglementrile n
domeniul
eficienei
energetice, i prezint, dac
este cazul, o propunere de
revizuire. De
asemenea, raportul evalueaz
programele de prevenire a
generrii deeurilor existente
n statele membre, obiectivele
i
indicatorii i reexamineaz
oportunitatea introducerii, la
nivel comunitar, a unor
programe, inclusiv scheme de
responsabilitate
a
productorului
pentru
anumite fluxuri de deeuri,
obiective,
indicatori i msuri privind
reciclarea,
precum
i
operaiuni de valorificare de
materiale i energie, care ar
putea contribui la ndeplinirea
mai eficient a obiectivelor
prevzute la articolele 1 i 4.

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

Directiva
deseurile
Art.
38
Alin.
(1)

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

Interpretarea i adaptarea
la progresul tehnic
Comisia
poate
elabora
orientri pentru interpretarea
definiiilor
noiunilor de valorificare i
eliminare.
Dac este necesar, se
precizeaz aplicarea formulei
pentru
instalaiile
de
incinerare menionate n
anexa II, R1. Condiiile
climaterice locale, precum
intensitatea frigului i nevoia
de nclzire, pot fi luate n
considerare n msura n care
acestea
influeneaz
cantitile de energie care pot
fi utilizate sau produse din
punct de vedere tehnic sub
form
de
electricitate,
cldur, vapori de
rcire sau de prelucrare.
Condiiile
locale
ale
regiunilor
ultraperiferice
astfel cum sunt recunoscute n
articolul 299
alineatul (2) al patrulea
paragraf din tratat i ale
teritoriilor menionate la
articolul 25 din Actul de
aderare din 1985 pot fi, de
asemenea,
luate
n
considerare. Aceast msur
destinat
s
modifice

NU ESTE CAZUL

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

elementele neeseniale ale


prezentei directive, se adopt
n conformitate cu procedura
de reglementare cu
control menionat la articolul
39 alineatul (2).

Art.
38
alin.
(2)

Art.
39
alin.
(1)
Art.
39
alin.
(2)

Anexele pot fi modificate n


funcie de progresul tehnic i
tiinific. Aceste msuri,
concepute pentru a modifica
elementele neeseniale ale
prezentei directive, se adopt
n conformitate cu procedura
de reglementare cu control
menionat la articolul 39
alineatul (2).
Procedura comitetului
Comisia este asistat de un
comitet.

NU ESTE CAZUL

Atunci cnd se face trimitere


la prezentul alineat, se aplic
articolul 5a alineatele (1)-(4)
i articolul 7 din Decizia
1999/468/CE,
avnd
n
vedere dispoziiile articolului
8 din respectiva decizie.

NU ESTE CAZUL

NU ESTE CAZUL

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

Directiva
deseurile
Art.
39
alin.
(3)

Art.
40
alin.
(1)

Art.
40
alin.
(2)

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

Atunci cnd se face trimitere


la prezentul alineat, se aplic
articolele 5 i 7 din Decizia
1999/468/CE,
avnd
n
vedere dispoziiile articolului
8 din respectiva decizie.
Perioada
prevzut
la
articolul 5 alineatul (6) din
Decizia 1999/468/CE se
stabilete la trei luni.
Transpunerea
Statele
membre
asigur
intrarea n vigoare a actelor
cu putere de lege i a actelor
administrative
necesare
pentru a se conforma
prezentei directive pn la 12
decembrie 2010.
Atunci cnd statele membre
adopt aceste acte, acestea
conin o trimitere la prezenta
directiv sau sunt nsoite de
o asemenea trimitere la data
publicrii
lor
oficiale.
Modalitatea de efectuare a
unor astfel de trimiteri se
stabilete de ctre statele
membre.
Comisiei i sunt comunicate
de ctre statele member
textele principalelor dispoziii
de drept intern pe care le
adopt
n
domeniul
reglementat
de
prezenta
directiv.

NU ESTE CAZUL

Prezenta lege transpune n


legislaia naional Directiva
2008/98/CE a Parlamentului
European i a Consiliului din 19
noiembrie
2008
privind
deeurile i de abrogare a
anumitor directive, publicat n
Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene nr. L 312/3 din
22.11.2008.

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

Directiva
deseurile

Art.
41

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

Abrogare
i
dispoziii
tranzitorii
Directivele
75/439/CEE,
91/689/CEE i 2006/12/CE se
abrog de la 12 decembrie

Ar
t.
65

La propunerea autoritii publice


centrale
pentru
protecia
mediului, Guvernul va aproba
prin hotrre modalitatea de
gestionare a categoriilor de
deeuri prevzute n prezenta
lege.

Ar
t.
68
(2)

La data intrrii n vigoare a


prezentei Legi se abrog
Ordonan de Urgen a
Guvernului nr. 78/2000 privind
regimul deeurilor, aprobat cu

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor
49. Articolul 65 se modific i va avea
urmtorul cuprins:
Art. 65 La propunerea autoritii publice
centrale pentru protecia mediului, se
reglementeaz urmtoarele:
a) modalitile de gestionare i
modul n care se aplic
obligaiile autoritilor publice
locale pentru categoriile de
deeuri prevzute n prezenta
precum i pentru urmtoarele
fluxuri specifice de deeuri:
ambalaje
i
deeuri
de
ambalaje, vehicule scoase din
uz, baterii i acumulatori i
deeuri
de
baterii
i
acumulatori, PCB, DEEE;
b) aspecte
privind
asumarea
rspunderilor financiare care
decurg
din
obligaiile
gestionrii deeurilor precizate
la lit. a);
c) condiiile de funcionare a
instalaiilor de tratare a
deeurilor;
d) alte aspecte care pot interveni
n activitatea de gestionare a
deeurilor.

O lacun de transpunere a avut


loc n ceea ce privete articolul
41, prima liniu, deoarece
Hotrrea
Guvernului
nr.
235/2007, care a transpus

La articolul 61 dup alinetul (2) se


introduce alineatul (2)1 La data intrrii n
vigoare a prezentei ordonane de urgen se
abrog hotrrea Guvernului nr. 235/2007
privind gestionarea uleiurilor uzate,

Directiva
deseurile

2008/98/CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor
modificri i completri prin Directiva
75/439/CEE
a publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Legea
nr.
426/2001
cu Consiliului din 16 iunie 1975 Partea I, nr. 199 din 22 martie 2007 i
modificrile i completrile privind eliminarea uleiurilor hotrrea Guvernului nr. 856/2002 privind
ulterioare
uzate, nu a fost abrogat, cum a evidena gestiunii deeurilor i pentru
fost cazul directive menionate aprobarea listei cuprinznd deeurile,
mai sus. n plus, abrogarea inclusiv
deeurile
periculoase,
cu
legislaiei
naionale
de completrile ulterioare, publicat n
transpunere
a
Directivelor Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.
91/689/CEE i 2006/12/CE a 659 din 5 septembrie 2002 i orice trimitere
intrat n vigoare la 28 noiembrie la aceasta se consider a fi fcut la Decizia
2011 (i anume, data la care Comisiei 2000/532/CE i la prezenta
Legea 211/2011 a intrat n ordonan de urgen
vigoare), i nu de la 12
decembrie 2010, astfel cum se
prevede la articolul 41 din
directiv.
ntruct
scopul
principal al dispoziiei din
directiv n ceea ce privete
aceste
directive este ndeplinit, acesta
este un caz de neconformitate
minor.

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

2010.
Cu toate acestea, de la 12
decembrie 2008, se aplic
urmtoarele dispoziii:
(a) n Directiva 75/439/CEE,
la articolul 10, alineatul (4) se
nlocuiete cu urmtorul text:
(4) Metoda de referin
pentru msurare, n vederea
determinrii coninutului de
PCB/PCT
al
uleiurilor
uzate,se stabilete de ctre
Comisie. Msura respectiv,
destinats modifice elemente
neeseniale ale prezentei
directive, se adopt n
conformitate cu procedura de
reglementare
cu
control
menionat la articolul 18
alineatul (4) din Directiva
2006/12/CE a Parlamentului
European i a Consiliului din
5 aprilie 2006 privind
deeurile (*).
___________
(*) JO L 114, 27.4.2006, p.
9.
(b) Directiva 91/689/CEE se
modific dup cum urmeaz:
(i) La articolul 1, alineatul (4)
se nlocuiete cu urmtorul
text:
(4) n sensul prezentei
directive
deeuri
periculoase

Scrisoarea CE

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

nseamn:
deeurile clasificate ca
deeuri
periculoase
n
conformitate cu lista stabilit
prin
Decizia
Comisiei
2000/532/CE (*) pe baza
Anexelor I i II ale prezentei
Directive. Aceste deeuri
trebuie s prezinte una sau
mai multe din caracteristicile
specificate n Anexa III.
Aceast list ia n considerare
originea
i
compoziia
deeurilor i, dac este cazul,
valorile
limit
de
concentraie. Aceast list
este revizuit periodic i, n
cazul n care este necesar,
revizuit. Msurile, destinate
s modifice elemente
neeseniale ale prezentei
directive, prin completarea
sa, se adopt n conformitate
cu procedura de reglementare
cu control prevzut la
articolul 18 alineatul (4) din
Directiva
2006/12/CE
a
Parlamentului
European i a Consiliului din
5 aprilie 2006 privind
deeurile (**).

orice
alte
deeuri
considerate de un stat
membru ca prezentnd una
dintre
caracteristicile

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

specificate n
Anexa III. Astfel de cazuri se
comunic
Comisiei
i
revizuite n vederea adaptrii
listei. Msurile, destinate s
modifice elemente neeseniale
ale
prezentei
directive,
prin
completarea sa, se adopt
n conformitate cu procedura
de reglementare cu control
prevzut la articolul 18
alineatul (4) din Directiva
2006/12/CE.
___________
(*) JO L 226, 6.9.2000, p. 3.
(**) JO L 114, 27.4.2006, p.
9.
(ii) Articolul 9 se nlocuiete
cu urmtorul text:
Articolul 9
Msurile necesare n vederea
adaptrii la progresul tiinific
i tehnic a anexelor prezentei
directive i n vederea
revizuirii listei de deeuri
menionate la
articolul
1
aliniatul
(4),destinate s modifice
elemente neeseniale ale
prezentei directive, printre
altele prin
completarea acesteia, se
adopt n conformitate cu
procedura de reglementare cu

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

control menionat la articolul


18 alineatul (4) din Directiva
2006/12/CE.
(c) Directiva 2006/12/CE se
modific dup cum urmeaz:
(i) La articolul 1, alineatul (2)
se nlocuiete cu urmtorul
text:
(2) n sensul alineatului (1)
litera (a), se aplic Decizia
Comisiei 2000/532/CE (*)
cuprinznd lista deeurilor ce
se ncadreaz n categoriile
prevzute n Anexa I. Aceast
list este revizuit periodic i,
n cazul n care este necesar,
revizuit. Msurile destinate
s
modifice elemente neeseniale
ale prezentei directive prin
completarea
acesteia
se
adopt n conformitate cu
procedura de reglementare cu
control menionat la articolul
18 alineatul (4). (ii) Articolul
17 se nlocuiete cu urmtorul
text:
Articolul 17
Msurile necesare n vederea
adaptrii la progresul tiinific
i tehnic a anexelor, destinate
s
modifice
elemente
neeseniale ale prezentei
directive, se adopt n
conformitate cu procedura de

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

Directiva
deseurile

Art.
42

Art.
43
Ane
xa
I

2008/98/CE

Scrisoarea CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

reglementare
cu
control
menionat la articolul 18
alineatul (4).
(iii) La articolul 18, alineatul
(4)
se
nlocuiete
cu
urmtorul
text:
(4) n cazul n care se face
trimitere la prezentul alineat,
se
aplic
articolul
5a
alineatele (1)-(4) i articolul 7
din Decizia 1999/468/CE,
avnd n vedere
dispoziiile articolului 8 din
respectiva decizie.
Trimiterile la directivele
abrogate se interpreteaz ca
trimiteri la prezenta directiv
i se citesc n conformitate cu
tabelul de coresponden din
anexa V.
Intrarea n vigoare
Prezenta directiv intr n
vigoare n a douzecea zi de
la data publicrii n Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene.
Destinatari
Prezenta
directiv
se
adreseaz statelor membre
OPERAIUNILE
DE
ELIMINARE
D 1 Depozitarea n sau pe sol
(de ex.: depozite de deeuri
etc.)

Ar
t.
68
(3)

(3) Dispoziiile referitoare la


contravenii intr n vigoare la
30 de zile de la data publicrii
prezentei legi n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I.
Nu este cazul

An
exa
nr.
2

OPERAIUNILE
ELIMINARE

DE

D 1 Depozitarea n sau pe sol


(de ex.: depozite de deeuri etc.)

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

D 2 Tratarea solului (de ex.:


biodegradarea
deeurilor
lichide sau nmoloase n sol
etc.)
D 3 Injectarea n adncime
(de ex.: injectarea deeurilor
care pot fi pompate n puuri,
saline sau depozite geologice
naturale etc.)
D 4 Acumulare la suprafa
(de ex.: depunerea de deeuri
lichide sau nmoloase n
bazine, iazuri sau lagune etc.)
D
5
Depozite
special
construite (de ex.: depunerea
n compartimente separate
etane care sunt acoperite i
izolate unele fa de celelalte
i fa de mediul nconjurtor
etc.)
D 6 Evacuarea ntr-o mas de
ap,
cu
excepia
mrilor/oceanelor
D
7
Evacuarea
n
mri/oceane,
inclusiv
eliminarea n subsolul marin
D 8 Tratarea biologic
nemenionat n alt parte n
prezenta
anex,
care
genereaz
compui
sau
mixturi finale
eliminate prin intermediul
unuia
dintre
procedeele
numerotate de la D 1 la D 12
D 9 Tratarea fizico-chimic

D 2 Tratarea solului (de ex.:


biodegradarea deeurilor lichide
sau nmoloase n sol etc.)
D 3 Injectarea n adncime (de
ex.: injectarea deeurilor care
pot fi pompate n puuri, saline
sau depozite geologice naturale
etc.)
D 4 Acumulare la suprafa (de
ex.: depunerea de deeuri lichide
sau nmoloase n bazine, iazuri
sau lagune etc.)
D 5 Depozite special construite
(de
ex.:
depunerea
n
compartimente separate etane
care sunt acoperite i izolate
unele fa de celelalte i fa de
mediul nconjurtor etc.)
D 6 Evacuarea ntr-o mas de
ap,
cu
excepia
mrilor/oceanelor
D 7 Evacuarea n mri/oceane,
inclusiv eliminarea n subsolul
marin
D
8
Tratarea
biologic
nemenionat n alt parte n
prezenta anex, care genereaz
compui sau mixturi finale
eliminate prin intermediul unuia
dintre procedeele numerotate de
la D 1 la D 12
D 9 Tratarea fizico-chimic
nemenionat n alt parte n
prezenta anex, care genereaz
compui sau mixturi finale

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

nemenionat n alt parte n


prezenta
anex,
care
genereaz
compui
sau
mixturi finale
eliminate prin intermediul
unuia
dintre
procedeele
numerotate de la D 1 la D 12
(de ex.: evaporare, uscare,
calcinare etc.)
D 10 Incinerarea pe sol
D 11 Incinerarea pe mare (*)
D 12 Stocarea permanent (de
ex.: plasarea de recipiente
ntr-o min etc.)
D 13 Amestecarea anterioar
oricrei operaiuni numerotate
de la D 1 la D 12 (**)
D 14 Reambalarea anterioar
oricrei operaiuni numerotate
de la D 1 la D 13
D 15 Stocarea naintea
oricrei operaiuni numerotate
de la D1 la D14 (excluznd
stocarea temporar, naintea
colectrii,
n zona de generare a
deeurilor) (***)
(*) Aceast operaiune este
interzis de legislaia UE i
de convenii internaionale.
(**) n cazul n care nu exist
nici
un
alt
cod
D
corespunztor,
aceasta
include
operaiunile
preliminare
nainte
de

eliminate prin intermediul unuia


dintre procedeele numerotate de
la D 1 la D 12 (de ex.:
evaporare, uscare, calcinare etc.)
D 10 Incinerarea pe sol
D 11 Incinerarea pe mare.
Aceast operaiune este interzis
de legislaia Uniunii Europene i
de convenii internaionale
D 12 Stocarea permanent (de
ex.: plasarea de recipiente ntr-o
min etc.)
D 13 Amestecarea anterioar
oricrei operaiuni numerotate
de la D 1 la D 12. n cazul n
care nu exist nici un alt cod D
corespunztor, aceasta include
operaiunile preliminare nainte
de
eliminare,
inclusive
preprocesarea, cum ar fi, printre
altele, sortarea, sfrmarea,
compactarea,
granularea,
uscarea, mrunirea uscat,
condiionarea sau separarea
nainte de supunerea la oricare
dintre operaiunile numerotate
de la D1 la D12.
D 14 Reambalarea anterioar
oricrei operaiuni numerotate
de la D 1 la D 13
D 15 Stocarea naintea oricrei
operaiuni numerotate de la D1
la D14 (excluznd stocarea
temporar, naintea colectrii, n
zona de generare a deeurilor).

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

Directiva
deseurile

Ane
xa
II

2008/98/CE

Scrisoarea CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

eliminare,
inclusiv
preprocesarea, cum ar fi,
printre
altele,
sortarea,
sfrmarea,
compactarea,
granularea,
uscarea,
mrunirea
uscat,
condiionarea sau separarea
nainte de supunerea la
oricare dintre operaiunile
numerotate de la D1 la D12.
(***) Stocare temporar
nseamn stocare preliminar
n conformitate cu articolul 3
punctul 10.
OPERAIUNI
DE
VALORIFICARE
R 1 ntrebuinarea n principal
drept combustibil sau ca alt
surs de energie (*)

Stocare temporar nseamn


stocare
preliminar
n
conformitate cu prevederile lit.
e) din anexa nr. I

An
exa
nr.
3

OPERAIUNI
VALORIFICARE

DE

R 1 ntrebuinarea n principal
drept combustibil sau ca alt
surs de energie.
Aceasta include instalaii de
incinerare destinate n principal
tratrii deeurilor municipale
solide, numai n cazul n care
randamentul lor energetic este
egal sau mai mare dect:
0,60 pentru instalaiile care
funcioneaz i sunt autorizate n
conformitate
cu
legislaia
comunitar aplicabil nainte de
1 ianuarie 2009,
0,65 pentru instalaiile
autorizate dup 31 decembrie
2008, folosindu-se urmtoarea
formul:

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

Directiva
deseurile

2008/98/CE

Scrisoarea CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor
Eficiena

energetic

unde:

R 2 Valorificarea/regenerarea
solvenilor
R 3 Reciclarea/valorificarea
substanelor organice care nu
sunt utilizate ca solveni
(inclusiv compostarea i alte
procese
de
transformare
biologic) (**)
R 4 Reciclarea/valorificarea
metalelor
i
compuilor
metalici
R 5 Reciclarea/valorificarea
altor materiale anorganice

Ep reprezint producia anual


de energie sub form de cldur
sau electricitate. Aceasta este
calculat nmulind energia
produs
sub
form
de
electricitate cu 2,6 i energia
produs sub form de cldur
pentru
utilizare
comercial
(GJ/an) cu 1,1.
Ef reprezint consumul anual de
energie al sistemului, provenit
din combustibili, care contribuie
la producia de aburi (GJ/an).
Ew reprezint energia anual
coninut de deeurile tratate,
calculat pe baza valorii calorice
nete inferioare a deeurilor
(GJ/an).
Ei reprezint energia anual
importat, exclusiv Ew i Ef
(GJ/an).
0,97 este un coeficient care
reprezint pierderile de energie
datorate reziduurilor generate n
urma incinerrii i radierii.
Aceast formul se aplic n
conformitate cu documentul de
referin privind cele mai bune
tehnici
existente
pentru

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

(***)
R 6 Regenerarea acizilor sau
a bazelor
R
7
Valorificarea
componenilor utilizai pentru
reducerea polurii
R
8
Valorificarea
componentelor catalizatorilor
R 9 Rerafinarea petrolului sau
alte reutilizri ale petrolului
R 10 Tratarea terenurilor
avnd drept rezultat beneficii
pentru
agricultur
sau
ecologie
R 11 Utilizarea deeurilor
obinute din oricare dintre
operaiunile numerotate de la
R 1 la R 10
R 12 Schimbul de deeuri n
vederea expunerii la oricare
dintre operaiunile numerotate
de la R 1 la R 11 (****)
R 13 Stocarea deeurilor
naintea oricrei operaiuni
numerotate de la R 1 la R 12
(excluznd
stocarea
temporar,
naintea colectrii, la situl
unde a fost generat deeul)
(*****)
(*) Aceasta include instalaii
de incinerare destinate n
principal tratrii deeurilor
municipale solide, numai n

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

incinerarea deeurilor.
R 2 Valorificarea/regenerarea
solvenilor
R 3 Reciclarea/valorificarea
substanelor organice care nu
sunt utilizate ca solveni
(inclusiv compostarea i alte
procese
de
transformare
biologic). Aceasta include i
gazeificarea i piroliza care
folosesc
componentele
ca
produse chimice.
R 4 Reciclarea/valorificarea
metalelor i compuilor metalici
R 5 Reciclarea/valorificarea
altor
materiale
anorganice.
Aceasta include i tehnologiile
de curire a solului care au ca
rezultat
operaiuni
de
valorificare a solului i de
reciclare a materialelor de
construcie anorganice.
R 6 Regenerarea acizilor sau a
bazelor
R 7 Valorificarea componenilor
utilizai
pentru
reducerea
polurii
R 8 Valorificarea componentelor
catalizatorilor
R 9 Rerafinarea petrolului sau
alte reutilizri ale petrolului
R 10 Tratarea terenurilor avnd
drept rezultat beneficii pentru
agricultur sau ecologie

55. La anexa nr. 3,punctele R 5i R9 se


modific i vor avea urmtorul cuprins:
R 5 Reciclarea/valorificarea altor materiale
anorganice.
Aceasta include curarea
solului avand ca rezultat recuperarea
acestuia i reciclarea materialelor de
construcie anorganice.

R 9 rerafinarea uleiului uzat sau alte


reutilizari ale uleiului uzat.
56. La anexa nr. 3, partea introductiv a
notei de subsol se modific i va avea
urmtorul cuprins:
*) Aceasta include instalaii de incinerare

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

cazul n care randamentul lor


energetic este egal sau mai
mare dect:
0,60 pentru instalaiile
care funcioneaz i sunt
autorizate n conformitate cu
legislaia
comunitar
aplicabil nainte de
1 ianuarie 2009,
0,65 pentru instalaiile
autorizate dup 31 decembrie
2008,
folosindu-se
urmtoarea
formul:
Eficiena energetic = (Ep
(Ef + Ei))/(0,97 (Ew + Ef))
unde:
Ep
reprezint
producia
anual de energie sub form
de cldur sau electricitate.
Aceasta
este
calculat
nmulind energia produs sub
form de electricitate cu 2,6 i
energia produs sub form de
cldur
pentru
utilizare
comercial (GJ/an) cu 1,1
Ef reprezint consumul anual
de energie al sistemului,
provenit din combustibili,
care contribuie la producia
de aburi (GJ/an)
Ew reprezint energia anual
coninut de deeurile tratate,
calculat pe baza valorii
calorice nete inferioare a

R 11 Utilizarea deeurilor
obinute din oricare dintre
operaiunile numerotate de la R
1 la R 10
R 12 Schimbul de deeuri n
vederea expunerii la oricare
dintre operaiunile numerotate
de la R 1 la R 11. n cazul n
care nu exist niciun alt cod R
corespunztor, aceasta include
operaiunile preliminare nainte
de
valorificare,
inclusiv
preprocesarea, cum ar fi, printre
altele, demontarea, sortarea,
sfrmarea,
compactarea,
granularea, mrunirea uscat,
condiionarea,
reambalarea,
separarea i amestecarea nainte
de supunerea la oricare dintre
operaiunile numerotate de la R1
la R11.
R 13 Stocarea deeurilor naintea
oricrei operaiuni numerotate
de la R 1 la R 12 (excluznd
stocarea temporar, naintea
colectrii, la situl unde a fost
generat deeul).
Stocare temporar nseamn
stocare
preliminar
n
conformitate cu prevederile lit.
e) din anexa nr. I

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor
destinate tratrii deeurilor municipale
solide, numai n cazul n care randamentul
lor energetic este egal sau mai mare dect:

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

deeurilor (GJ/an)
Ei reprezint energia anual
importat, exclusiv Ew i Ef
(GJ/an)
0,97 este un coeficient care
reprezint
pierderile
de
energie datorate reziduurilor
generate n urma incinerrii i
radierii.
Aceast formul se aplic n
conformitate cu documentul
de referin privind cele mai
bune tehnici existente pentru
incinerarea deeurilor.
(**) Aceasta include i
gazeificarea i piroliza care
folosesc componentele ca
produse chimice.
(***) Aceasta include i
tehnologiile de curire a
solului care au ca rezultat
operaiuni de valorificare a
solului i de reciclare a
materialelor de construcie
anorganice.
(****) n cazul n care nu
exist niciun alt cod R
corespunztor,
aceasta
include
operaiunile
preliminare
nainte
de
valorificare, inclusiv
preprocesarea, cum ar fi,
printre altele, demontarea,
sortarea,
sfrmarea,
compactarea,
granularea,

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

Directiva
deseurile

Ane
xa
III

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

mrunirea
uscat,
condiionarea, reambalarea,
separarea i amestecarea
nainte de supunerea la
oricare dintre operaiunile
numerotate de la R1 la R11.
(*****) Stocare temporar
nseamn stocare preliminar
n conformitate cu articolul 3
punctul 10.
PROPRIETI
ALE
DEEURILOR CARE FAC
CA ACESTEA S FIE
PERICULOASE
H 1 Explozive: substane i
preparate care pot exploda
sub efectul unei scntei sau
care sunt mai sensibile la
ocuri
sau
frecare
dect
dinitrobenzenul.
H 2 Oxidante: substane i
preparate care produc reacii
puternic exoterme n contact
cu alte substane, mai ales cu
substane inflamabile.
H 3-A Foarte inflamabile:
substane i preparate
lichide care au punctul de
aprindere sub 21 C (inclusiv
lichide
extrem
de
inflamabile),
sau
substane i preparate care
se pot nclzi pn la

An
exa
nr.
4

PROPRIETI
ALE
DEEURILOR CARE FAC
CA ACESTEA S FIE
PERICULOASE
H 1 Explozive: substane i
preparate care pot exploda sub
efectul unei scntei sau care sunt
mai sensibile la ocuri sau
frecare dect dinitrobenzenul.
H 2 Oxidante: substane i
preparate care produc reacii
puternic exoterme n contact cu
alte substane, mai ales cu
substane inflamabile.
H 3-A Foarte inflamabile:
substane i preparate lichide
care au punctul de aprindere sub
21C (inclusiv lichide extrem de
inflamabile), sau
substane i preparate care se
pot nclzi pn la aprinderea n
contact cu aerul la temperatura
ambiant, fr aport de energie,
sau
substane i preparate n stare

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

aprinderea n contact cu aerul


la temperatura ambiant, fr
aport de energie, sau
substane i preparate n
stare solid care se pot
aprinde cu uurin dup un
contact scurt cu o surs de
aprindere i care continu s
ard sau s se consume i
dup ndeprtarea sursei de
aprindere sau
substane i preparate
gazoase care se inflameaz n
aer la presiune normal, sau
substane i preparate care,
n contact cu apa sau cu aerul
umed, produc gaze foarte
inflamabile
n
cantiti
periculoase.
H
3-B
Inflamabile:
substane i preparate lichide
care au punctul de aprindere
egal sau mai mare de 21 C i
mai mic
sau egal cu 55 C.
H 4 Iritante: substanele i
preparatele necorozive care,
prin contact imediat, prelungit
sau repetat cu pielea sau cu
mucoasa,
pot
provoca
inflamaii.
H 5 Nocive: substane i
preparate care, n cazul n
care sunt inhalate sau ingerate
sau ptrund prin piele, pot

solid care se pot aprinde cu


uurin dup un contact scurt cu
o surs de aprindere i care
continu s ard sau s se
consume i dup ndeprtarea
sursei de aprindere sau
substane i preparate gazoase
care se inflameaz n aer la
presiune normal, sau
substane i preparate care, n
contact cu apa sau cu aerul
umed, produc gaze foarte
inflamabile
n
cantiti
periculoase.
H 3-B Inflamabile: substane
i preparate lichide care au
punctul de aprindere egal sau
mai mare de 21C i mai mic sau
egal cu 55C.
H 4 Iritante: substanele i
preparatele necorozive care, prin
contact imediat, prelungit sau
repetat cu pielea sau cu
mucoasa, pot provoca inflamaii.
H 5 Nocive: substane i
preparate care, n cazul n care
sunt inhalate sau ingerate sau
ptrund prin piele, pot constitui
riscuri limitate pentru sntate.
H 6 Toxice: substane i
preparate (inclusiv substane i
preparate foarte toxice) care, n
cazul n care sunt inhalate sau
ingerate sau ptrund prin piele,
pot produce vtmri serioase,

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

constitui
riscuri
limitate
pentru sntate.
H 6 Toxice: substane i
preparate (inclusiv substane
i preparate foarte toxice)
care, n cazul n care sunt
inhalate sau ingerate sau
ptrund prin piele, pot
produce vtmri serioase,
acute sau cronice pentru
sntate i pot fi chiar letale.
H 7 Cancerigene: substane
i preparate care, n cazul n
care sunt inhalate sau ingerate
sau ptrund prin piele, pot
induce cancerul sau creterea
incidenei lui.
H 8 Corozive: substane i
preparate care pot distruge
esuturile vii la contactul cu
acestea.
H 9 Infecioase: substane
i preparate cu coninut de
microorganisme viabile sau
toxine ale acestora care sunt
cunoscute ca producnd boli
la om sau la alte organisme
vii.
H
10
Toxice
pentru
reproducere: substane i
preparate care, n cazul n

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

acute sau cronice pentru sntate


i pot fi chiar letale.
H 7 Cancerigene: substane i
preparate care, n cazul n care
sunt inhalate sau ingerate sau
ptrund prin piele, pot induce
cancer sau creterea incidenei
lui.
H 8 Corozive: substane i
preparate care pot distruge
esuturile vii la contactul cu
acestea.

H 9 Infecioase: substane i
preparate cu coninut de
microorganisme viabile sau
toxine ale acestora care sunt
cunoscute ca producnd boli la
om sau la alte organisme vii.
H
10
Toxice
pentru
reproducere:
substane
i
preparate care, n cazul n care
sunt inhalate sau ingerate sau
ptrund prin piele, pot induce
malformaii
congenitale
neereditare
sau
creterea

Punctul H9 din anexa III a fost


incorect
transpus
deoarece
dispoziia naional limiteaz
domeniul de aplicare pentru
substane din categoria H9
numai la cele cunoscute ca
substane care
provoac
boli,
eliminnd
substanele care sunt, de
asemenea,
cunoscute"
ca
substane care
provoac boli.

58. La anexa nr. 4, punctele H 9 i H 13 se


modific i vor avea urmtorul cuprins:
H 9 - "Infecioase": substane i preparate
cu coninut de microorganisme viabile sau
toxine ale acestora care sunt cunoscute sau
pentru care exist motive s se cread ca
pot produce boli la om ori la alte organisme
vii;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

care sunt inhalate sau ingerate


sau ptrund prin piele, pot
induce
malformaii
congenitale neereditare sau
creterea incidenei acestora.
H 11 Mutagene: substane
i preparate care, n cazul n
care sunt inhalate sau ingerate
sau ptrund prin piele, pot
produce defecte genetice
ereditare
sau
creterea
incidenei acestora.
H 12 Deeuri care emit gaze
toxice sau foarte toxice n
contact cu apa, aerul sau un
acid.
H 13 (*) Sensibilizante:
substane i preparate care, n
cazul n care sunt inhalate sau
ptrund prin piele, pot cauza
o reacie de hipersensibilizare
astfel
nct
expunerea
ulterioar la substana sau
preparatul respectiv poate
produce
efecte
nefaste
caracteristice.
H 14 Ecotoxice: deeuri
care prezint sau pot prezenta
riscuri imediate sau ntrziate
pentru unul sau mai multe
sectoare
ale
mediului
nconjurtor.
1

incidenei acestora.
H 11 Mutagene: substane i
preparate care, n cazul n care
sunt inhalate sau ingerate sau
ptrund prin piele, pot produce
defecte genetice ereditare sau
creterea incidenei acestora.
H 12 Deeuri care emit gaze
toxice sau foarte toxice n
contact cu apa, aerul sau un acid.
H 13 Sensibilizante: substane
i preparate care, n cazul n care
sunt inhalate sau ptrund prin
piele, pot cauza o reacie de
hipersensibilizare astfel nct
expunerea ulterioar la substana
sau preparatul respectiv poate
produce
efecte
nefaste
caracteristice.
H 14 Ecotoxice: deeuri care
prezint sau pot prezenta riscuri
imediate sau ntrziate pentru
unul sau mai multe sectoare ale
mediului nconjurtor.
H 15 Deeuri capabile prin orice
mijloace, dup eliminare, s
produc alt substan, de
exemplu, levigat, care posed
oricare
din
caracteristicile
prezentate mai sus.

n msura n care sunt disponibile metode de testare.

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

Dispoziia naional nu a
transpus nota de subsol de la
punctul H13 din anexa III la
directiv, n
care este menionat textul
urmtor: In msura n care sunt
disponibile metode de testare".
H 13[*] "Sensibilizante": substane i
preparate care, n cazul n care sunt inhalate
sau ptrund prin piele, pot cauza o reacie
de hipersensibilizare, astfel nct expunerea
ulterioar la substana sau preparatul
respectiv poate produce efecte adverse
caracteristice.
H 131 "Sensibilizante": substane i
preparate care, n cazul n care sunt inhalate
sau ptrund prin piele, pot cauza o reacie
de hipersensibilizare, astfel nct expunerea
ulterioar la substana sau preparatul
respectiv poate produce efecte nefaste
caracteristice.

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

H 15 Deeuri capabile prin


orice
mijloace,
dup
eliminare, s produc alt
substan de exemplu, levigat,
care posed
oricare din caracteristicile
prezentate mai sus.
(*) n msura n care sunt
disponibile metode de testare.
Observaii
1. Atribuirea caracteristicilor
de pericol toxic (i foarte
toxic), nociv, coroziv,
iritant, cancerigen, toxic
pentru
reproducere,
mutagen i ecotoxic se
bazeaz
pe
criteriile
formulate n anexa VI la
Directiva 67/548/CEE a
Consiliului din 27 iunie 1967
privind apropierea actelor cu
putere de lege i a actelor
administrative referitoare la
clasificarea, ambalarea i
etichetarea
substanelor
periculoase (1).
2. Atunci cnd este cazul, se
aplic
valorile
limit
enumerate n anexele II i III
din Directiva 1999/45/CE a
Parlamentului
European i a Consiliului
privind apropierea actelor cu
putere de lege i a actelor
administrative ale statelor
member
referitoare
la

1. Atribuirea caracteristicilor de
pericol toxic (i foarte
toxic), nociv, coroziv,
iritant, cancerigen, toxic
pentru reproducere, mutagen
i ecotoxic se bazeaz pe
criteriile formulate n anexa nr. 1
la Hotrrea Guvernului nr.
1408/2008 privind clasificarea,
ambalarea
i
etichetarea
substanelor periculoase.
2. Atunci cnd este cazul, se
aplic valorile limit enumerate
n
anexele
la
Hotrrea
Guvernului nr. 92/2003 pentru
aprobarea
Normelor
metodologice
privind
clasificarea,
etichetarea
i
ambalarea preparatelor chimice
periculoase, cu modificrile i
completrile ulterioare (noul
proiect este n procedur de
avizare)
Metodele care trebuie utilizate
sunt descrise n anexa la
Hotrrea
Guvernului
nr.
1408/2008 privind clasificarea,
ambalarea
i
etichetarea
substanelor periculoase.

Scrisoarea CE

Dispoziia referitoare la Metode


de testare" din anexa III a fost
incorect transpus deoarece
3
dispoziia naional nu se refer la
note CEN", n timp ce directiva
se refer la acestea.

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

clasificarea, ambalarea i
etichetarea
preparatelor
periculoase (2).
59. La anexa nr. 4, nota de subsol se
modific i va avea urmtorul cuprins:
Metodele de testare
Metodele care trebuie utilizate sunt descrise
n Regulamentul 440/2008 de stabilire a
metodelor
de
testare
n
temeiul
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al
Parlamentului European i al Consiliului
privind nregistrarea, evaluarea, autorizarea
i restricionarea substanelor chimice
(REACH)
[*] n msura n care sunt disponibile
metode de testare.

Metode de testare
Metodele
care
trebuie
utilizate sunt descrise n
anexa
V
la
Directiva
67/548/CEE i n alte note
relevante CEN.

Ane
xa
IV

EXEMPLE DE MSURI
DE
PREVENIRE
A
GENERRII
DEEURILOR
MENIONATE
LA
ARTICOLUL 29
Msuri care pot afecta
condiiile
de
baz
referitoare la generarea de
deeuri
1. Folosirea msurilor de
planificare sau a altor
instrumente economice care

An
exa
nr.
5

EXEMPLE DE MSURI DE
PREVENIRE A GENERRII
DEEURILOR
MENIONATE
LA
ARTICOLUL 40
A. Msuri care pot afecta
condiiile de baz referitoare
la generarea de deeuri
1. Folosirea msurilor de
planificare
sau
a
altor
instrumente economice care

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

promoveaz
utilizarea
eficient a resurselor.
2. Promovarea cercetrii i a
dezvoltrii
n
vederea
realizrii de produse i
tehnologii mai curate i mai
economice i
distribuirea
i
utilizarea
rezultatelor
cercetrii
i
dezvoltrii.
3. Dezvoltarea unor indicatori
eficieni i semnificativi ai
presiunilor de mediu asociate
generrii de deeuri cu scopul
de a contribui la prevenirea
generrii de deeuri la toate
nivelurile, de la compararea
produselor la nivel comunitar
prin aciuni ale autoritilor
locale pn la nivel naional.
Msuri care pot afecta faza
de proiectare, producie i
distribuie
4. Promovarea eco-designului (integrarea sistematic a
aspectelor de mediu n
proiectarea produselor n
scopul
mbuntirii
performanei de mediu a
acestora pe toat durata
ciclului lor de via).
5. Furnizarea de informaii
privind tehnicile de prevenire
a generrii deeurilor pentru a
facilita punerea n aplicare a
celor mai bune tehnici

promoveaz utilizarea eficient a


resurselor.
2. Promovarea cercetrii i a
dezvoltrii n vederea realizrii
de produse i tehnologii mai
curate i mai economice i
distribuirea
i
utilizarea
rezultatelor
cercetrii
i
dezvoltrii.
3. Dezvoltarea unor indicatori
eficieni i semnificativi ai
presiunilor de mediu asociate
generrii de deeuri cu scopul de
a contribui la prevenirea
generrii de deeuri la toate
nivelurile, de la compararea
produselor la nivel comunitar
prin aciuni ale autoritilor
locale pn la nivel naional.
B. Msuri care pot afecta faza
de proiectare, producie i
distribuie
1. Promovarea eco-design-ului
(integrarea
sistematic
a
aspectelor
de
mediu
n
proiectarea produselor n scopul
mbuntirii performanei de
mediu a acestora pe toat durata
ciclului lor de via).
2. Furnizarea de informaii
privind tehnicile de prevenire a
generrii deeurilor pentru a
facilita punerea n aplicare a
celor
mai
bune
tehnici

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

disponibile n funcie de
industrie.
6. Organizarea de cursuri de
formare pentru autoritile
competente
privind
includerea cerinelor privind
prevenirea
generrii de deeuri n
autorizaiile
eliberate
n
temeiul prezentei directive i
al Directivei 96/61/CE.
7. Includerea de msuri de
prevenire a generrii de
deeuri la instalaiile care nu
intr sub incidena Directivei
96/61/CE.
Unde este cazul, astfel de
msuri pot include evaluri
sau planuri de prevenire a
generrii de deeuri.
8. Organizarea de campanii
de sensibilizare sau acordarea
de ajutoare financiare, n
luarea deciziilor sau alte
tipuri de
sprijin pentru ntreprinderi.
Aceste msuri pot fi deosebit
de eficiente n msura n care
sunt concepute i adaptate
pentru ntreprinderile mici i
mijlocii i sunt aplicate n
reele de ntreprinderi bine
stabilite.
9. Utilizarea
acordurilor

disponibile n funcie de
industrie.
3. Organizarea de cursuri de
formare
pentru
autoritile
competente privind includerea
cerinelor privind prevenirea
generrii
de
deeuri
n
autorizaiile eliberate n temeiul
prezentei legi i al OUG nr.
152/2005 aprobat prin Legea
nr. 84/2006 privind prevenirea i
controlul integrat al polurii, cu
modificrile ulterioare.
4. Includerea de msuri de
prevenire a generrii de deeuri
la instalaiile care nu intr sub
incidena OUG nr. 152/2005
aprobat prin Legea nr. 84/2006
privind prevenirea i controlul
integrat
al
polurii,
cu
modificrile ulterioare.
Unde este cazul, astfel de msuri
pot include evaluri sau planuri
de prevenire a generrii de
deeuri.
5. Organizarea de campanii de
sensibilizare sau acordarea de
ajutoare financiare, n luarea
deciziilor sau alte tipuri de
sprijin pentru ntreprinderi.
Aceste msuri pot fi deosebit de
eficiente n msura n care sunt
concepute i adaptate pentru
ntreprinderile mici i mijlocii i
sunt aplicate n reele de
ntreprinderi bine stabilite.

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

Punctul 8 din anexa IV a fost


transpus
incorect,
ntruct
dispoziia naional se refer la
acordarea
unor
ajutoare
financiare n luarea deciziilor",
ceea ce difer de nelesul
prevzut n directiv (i anume,
ajutoare financiare, n luarea
deciziilor... "). Prin schimbarea
nelesului, dispoziia naional

61. La anexa nr. 5, litera B, punctul 5 se


modific i va avea urmtorul cuprins:
5.
Organizarea
de
campanii
de
sensibilizare sau acordarea de ajutor
financiar, ajutor n luarea deciziilor ori alte
tipuri de sprijin pentru ntreprinderi. Aceste
msuri pot fi deosebit de eficiente n
msura n care sunt concepute i adaptate
pentru ntreprinderile mici i mijlocii i sunt
aplicate n reele de ntreprinderi bine

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

voluntare, a grupurilor de
consumatori/productori sau a
negocierilor sectoriale pentru
a
ncuraja ntreprinderile sau
operatorii din sectoarele de
activitate interesate s i
stabileasc propriile planuri
sau
obiective privind prevenirea
generrii deeurilor, sau s
corecteze
produsele
sau
ambalajele care genereaz
prea multe deeuri.
10. Promovarea unor sisteme
certificate de gestionare a
mediului, inclusiv EMAS i
ISO 14001.
Msuri care pot afecta faza
de consum i de utilizare
11. Instrumente economice,
cum ar fi stimulente pentru
achiziii curate sau instituirea
unei pli obligatorii de ctre
consumatori pentru un anumit
articol sau un ambalaj care ar
fi n mod normal furnizat
gratuit.
12.
Organizarea
unor
campanii de sensibilizare i
de informare direcionate
ctre publicul larg sau ctre o
categorie
specific
de
consumatori.
13. Promovarea de ecoetichete recunoscute i de

6.
Utilizarea
acordurilor
voluntare, a grupurilor de
consumatori/productori sau a
negocierilor sectoriale pentru a
ncuraja
ntreprinderile
sau
operatorii din sectoarele de
activitate interesate s i
stabileasc propriile planuri sau
obiective privind prevenirea
generrii deeurilor, sau s
corecteze
produsele
sau
ambalajele care genereaz prea
multe deeuri.
7. Promovarea unor sisteme
certificate de gestionare a
mediului, inclusiv EMAS i ISO
14001.
C. Msuri care pot afecta faza
de consum i de utilizare
1. Instrumente economice, cum
ar fi stimulente pentru achiziii
curate sau instituirea unei pli
obligatorii de ctre consumatori
pentru un anumit articol sau un
ambalaj care ar fi n mod normal
furnizat gratuit.
2. Organizarea unor campanii de
sensibilizare i de informare
direcionate ctre publicul larg
sau ctre o categorie specific de
consumatori.
3. Promovarea de eco-etichete
recunoscute i de ncredere.
4. Acorduri cu industria, cum ar

Scrisoarea CE
exclude sprijinul pentru luarea
deciziilor i limiteaz, de
asemenea, sprijinul
financiar la cel acordat pentru
luarea deciziilor.

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor
stabilite.

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

ncredere.
14. Acorduri cu industria,
cum ar fi, de exemplu,
utilizarea unor grupuri de
produse, ca acelea care sunt
incluse n cadrul politicilor
integrate ale produselor sau
acorduri cu vnztorii cu
amnuntul privind furnizarea
de informaii referitoare la
prevenirea
generrii
deeurilor i la produsele cu
impact redus asupra mediului.
15. n contextul contractelor
de achiziii publice i private,
includerea unor criterii de
protecie a mediului i de
prevenire
a
generrii
deeurilor n cererile de ofert
i n contracte, conform
Manualului
privind
contractele
de
achiziii
publice de mediu, publicat de
Comisie la 29 octombrie
2004.
16. ncurajarea reutilizrii
i/sau a reparrii produselor
defecte sau a componentelor
acestora, n special prin
recurgerea
la
msuri
educative,
economice,
logistice sau a altor msuri,
cum ar fi sprijinirea sau
nfiinarea unor centre i
reele
acreditate de reparare i de

fi, de exemplu, utilizarea unor


grupuri de produse, ca acelea
care sunt incluse n cadrul
politicilor
integrate
ale
produselor sau acorduri cu
vnztorii cu amnuntul privind
furnizarea
de
informaii
referitoare
la
prevenirea
generrii deeurilor i la
produsele cu impact redus
asupra mediului.
5. n contextul contractelor de
achiziii publice i private,
includerea unor criterii de
protecie a mediului i de
prevenire a generrii deeurilor
n cererile de ofert i n
contracte, conform Manualului
privind contractele de achiziii
publice de mediu, publicat de
Comisie la 29 octombrie 2004.
6. ncurajarea reutilizrii i/sau a
reparrii produselor defecte sau
a componentelor acestora, n
special prin recurgerea la msuri
educative, economice, logistice
sau a altor msuri, cum ar fi
sprijinirea sau nfiinarea unor
centre i reele acreditate de
reparare i de reutilizare, n
special n regiunile cu o
densitate ridicat a populaiei.

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor

Directiva
deseurile

2008/98/CE

privind LEGEA 211/2011


privind regimul deeurilor

reutilizare, n special n
regiunile cu o densitate
ridicat a populaiei

Scrisoarea CE

Lege pentru modificarea i completarea


Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deeurilor