Sunteți pe pagina 1din 34

10.10.

2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 294/1

II
(Acte fr caracter legislativ)

REGULAMENTE
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 1062/2014 AL COMISIEI
din 4 august 2014
privind programul de lucru pentru examinarea sistematic a tuturor substanelor active existente
coninute de produsele biocide, menionat n Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului
European i al Consiliului
(Text cu relevan pentru SEE)
COMISIA EUROPEAN,

avnd n vedere Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene,

avnd n vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European i al Consiliului din 22 mai 2012 privind
punerea la dispoziie pe pia i utilizarea produselor biocide (1), n special articolul 89 alineatul (1) primul paragraf,

ntruct:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 al Comisiei (2) stabilete normele detaliate pentru programul de reexaminare a
substanelor active biocide existente (programul de reexaminare), care a fost iniiat n conformitate cu arti
colul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European i a Consiliului (3). ntruct aceast directiv
a fost abrogat i nlocuit cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012, normele detaliate pentru continuarea progra
mului de reexaminare ar trebui adaptate la dispoziiile regulamentului respectiv.

(2)

Este important s se identifice combinaiile substan activ/tip de produs care pot fi puse la dispoziie pe pia i
utilizate, cu respectarea normelor naionale, n temeiul dispoziiilor tranzitorii stabilite la articolul 89 din Regula
mentul (UE) nr. 528/2012. Acestea ar trebui s fie combinaiile substan activ/tip de produs aflate n curs de
evaluare n cadrul programului de reexaminare.

(3)

Dac un produs a beneficiat de derogarea pentru produse alimentare sau hran pentru animale prevzut la arti
colul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007, dar nu este acoperit de excepia pentru produse alimentare i
hran pentru animale stabilit la articolul 2 alineatul (5) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, substan
ele active pe care acesta le conine ar trebui evaluate n cadrul programului de reexaminare pentru tipul de
produs relevant. Ar trebui s se permit punerea la dispoziie pe pia i utilizarea acestuia, cu respectarea
normelor naionale, pn la sfritul evalurii respective. Un sistem de declarare prealabil ar trebui s defineasc
produsele care beneficiaz de aceast dispoziie. Acelai lucru ar trebui s se aplice dac o combinaie substan
activ/tip de produs nu este notificat din cauza noii definiii a tipurilor de produse prevzute de Regula
mentul (UE) nr. 528/2012, care difer de cea prevzut de Directiva 98/8/CE, sau dac nendeplinirea obligaiei

(1) JO L 167, 27.6.2012, p. 1.


(2) Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 al Comisiei din 4 decembrie 2007 privind a doua etap a programului de lucru de 10 ani prevzut la
articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European i a Consiliului privind introducerea pe pia a produselor
biocide (JO L 325, 11.12.2007, p. 3).
(3) Directiva 98/8/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biodestructive
(JO L 123, 24.4.1998, p. 1).

L 294/2

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

10.10.2014

de notificare este justificat ca urmare a unei decizii a Comisiei, luat n conformitate cu articolul 3 alineatul (3)
din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, pe baza jurisprudenei, cum ar fi cauza C-420/10 (1), sau pe baza unor
orientri cu caracter obligatoriu emise de Comisie sau de autoritile competente din statele membre, i revizuit
ulterior.
(4)

Dac un produs biocid conine, este sau genereaz o substan activ care nu mai este inclus n programul de
reexaminare, ns utilizarea produsului biocid respectiv este esenial ntr-un stat membru, aceast utilizare i
punerea la dispoziie pe pia pentru utilizarea respectiv ar trebui autorizate n statul membru n cauz, sub
responsabilitatea acestuia, n anumite condiii i pentru o perioad limitat de timp.

(5)

n vederea asigurrii coerenei i din motive de simplificare, procedura de evaluare a substanelor active n cadrul
programului de reexaminare ar trebui s fie identic, n toate elementele sale, cu cea aplicat pentru cererile
depuse n conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 sau n conformitate cu Regulamentul
de punere n aplicare (UE) nr. 88/2014 al Comisiei (2).

(6)

Pentru substanele care ndeplinesc criteriile de excludere sau de nlocuire, autoritatea competent responsabil cu
evaluarea ar trebui s prezinte ageniei o propunere de clasificare i etichetare armonizat n conformitate cu arti
colul 37 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European i al Consiliului (3) pentru
elementele care suscit ngrijorare, respectnd n acelai timp dreptul statului membru de a prezenta o propunere
pentru toate celelalte elemente. De asemenea, autoritatea competent responsabil cu evaluarea ar trebui s
consulte agenia cu privire la substanele susceptibile s ndeplineasc criteriile de clasificare ca fiind persistente,
bioacumulative sau toxice sau cu privire la substanele despre care s-ar putea considera c au proprieti ce
perturb sistemul endocrin.

(7)

Pentru a asigura finalizarea programului de reexaminare pn la data-limit indicat la articolul 89 alineatul (1)
din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, ar trebui evaluate numai combinaiile substan activ/tip de produs pentru
care datele relevante au fost furnizate n termenul stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 sau de prezentul
regulament. n plus, ar trebui stabilite termene-limit adecvate pentru finalizarea evalurilor, innd seama de
posibilitatea ca cererile s fie validate cu mai puin de un an nainte de aceste termene.

(8)

Nu au fost stabilite nc cerinele referitoare la date pentru includerea n categoria 7 din anexa I la Regulamentul
(UE) nr. 528/2012. Prin urmare, n acest moment este oportun s se limiteze cererile de includere n anexa
respectiv la categoria 1, 2, 3, 4, 5 sau 6.

(9)

Fr a aduce atingere articolului 90 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, din articolul 91 al regula
mentului respectiv reiese c criteriile indicate la articolul 10 din acelai regulament ar trebui s fie relevante
pentru autorizarea ulterioar a produselor biocide n toate cazurile. Prin urmare, n cadrul evalurilor tuturor
substanelor active, este oportun s se identifice substanele care ndeplinesc aceste criterii.

(10)

Ar trebui s i se permit unui potenial participant la programul de reexaminare s se alture unui participant
existent sau s l nlocuiasc pe acesta, de comun acord, cu condiia ca evaluarea s nu fie ntrziat n aceast
situaie de accesul limitat la date, deoarece, n caz contrar, solicitantul potenial ar trebui s genereze din nou
datele.

(11)

Deoarece participarea la programul de reexaminare este voluntar, participanii ar trebui s aib dreptul de a se
retrage din program. n aceast situaie, potenialilor participani ar trebui s li se permit s preia susinerea, cu
excepia cazului n care aceast oportunitate a fost deja acordat o dat, cauznd astfel ntrzieri ale programului
de reexaminare, i cu excepia cazului n care agenia a nceput deja s lucreze la avizul su.

(12)

n cazul n care din evaluarea unei substane active reiese c identitatea inclus n mod oficial n programul de
reexaminare nu corespunde exact identitii substanei efectiv evaluate, iar n urma evalurii nu se pot trage
concluzii cu privire la identitatea substanei inclus n mod oficial, substana ar trebui s poat fi redefinit n
cursul evalurii i ar trebui s li se permit altor persoane s preia susinerea substanei incluse n mod oficial.

(1) Cauza C-420/10: Hotrrea Curii (camera a treia) din 1 martie 2012 (cerere de pronunare a unei hotrri preliminare formulat de
Landgericht Hamburg Germania) Sll GmbH/Tetra GmbH (Introducerea pe pia a produselor biocide Directiva 98/8/CE
Articolul 2 alineatul (1) litera (a) Noiunea produse biocide Produs care provoac flocularea organismelor duntoare fr a le
distruge, a le opri sau a le anihila).
(2) Regulamentul de punere n aplicare (UE) nr. 88/2014 al Comisiei din 31 ianuarie 2014 de specificare a unei proceduri de modificare a
anexei I la Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European i al Consiliului privind punerea la dispoziie pe pia i utilizarea
produselor biocide (JO L 32, 1.2.2014, p. 3).
3
( ) Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European i al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea i
ambalarea substanelor i a amestecurilor, de modificare i de abrogare a Directivelor 67/548/CEE i 1999/45/CE, precum i de modifi
care a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, p. 1).

10.10.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 294/3

(13)

Anumite substane incluse n programul de reexaminare nu sunt susinute de niciun participant la momentul
adoptrii prezentului regulament. Acelai lucru este valabil i pentru anumite nanomateriale, dei, n conformitate
cu articolul 4 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, astfel de materiale nu pot fi aprobate dect dac
sunt menionate n mod explicit. Ar trebui s li se permit persoanelor doritoare s preia participarea la program
pentru aceste substane sau nanomateriale, deoarece, n caz contrar, substanele sau nanomaterialele respective ar
trebui excluse din programul de reexaminare.

(14)

Pentru a asigura faptul c nicio substan nu este meninut sau inclus n mod nejustificat n programul de
reexaminare, fr a fi evaluat ulterior, meninerea sau includerea unei substane care nu este nc evaluat ar
trebui s fac obiectul unei notificri a datelor eseniale privind substana,

ADOPT PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL 1
OBIECT I DEFINIII

Articolul 1
Obiect
Prezentul regulament stabilete normele privind derularea programului de lucru pentru examinarea sistematic a tuturor
substanelor active existente, menionat la articolul 89 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

Articolul 2
Definiii
n sensul prezentului regulament, se aplic urmtoarele definiii:
(a) decizie de neaprobare nseamn decizia de a nu aproba o combinaie substan/tip de produs, n temeiul artico
lului 9 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 sau al articolului 89 alineatul (1) al treilea paragraf
din acelai regulament, sau de a nu o include n anexa I sau IA la Directiva 98/8/CE;
(b) combinaie substan/tip de produs inclus n programul de reexaminare nseamn o combinaie substan/tip de
produs indicat n anexa II care ndeplinete urmtoarele condiii:
(i) nu a fcut obiectul niciunuia dintre urmtoarele acte:
o directiv privind includerea sa n anexa I sau IA la Directiva 98/8/CE;
un regulament privind aprobarea sa n temeiul articolului 89 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul
(UE) nr. 528/2012;
(ii) nu a fcut obiectul niciunei decizii de neaprobare sau ultima decizie de neaprobare care o vizeaz a fost abro
gat;
(c) participant nseamn o persoan care a depus o cerere privind o combinaie substan/tip de produs inclus n
programul de reexaminare sau a depus o notificare considerat conform n temeiul articolului 17 alineatul (5) din
prezentul regulament sau n numele creia a fost depus o astfel de cerere sau o astfel de notificare;
(d) autoritate competent responsabil cu evaluarea nseamn autoritatea competent a statului membru indicat n
anexa II la prezentul regulament, desemnat n temeiul articolului 81 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

L 294/4

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

10.10.2014

CAPITOLUL 2
PROCESUL DE EVALUARE A DOSARELOR

Articolul 3
Cererea de aprobare sau de includere n anexa I la Regulamentul (UE) nr. 528/2012
(1) O cerere de aprobare sau de includere n anexa I la Regulamentul (UE) nr. 528/2012 poate fi depus numai de un
participant a crui notificare a fost considerat conform de ctre agenie n temeiul articolului 17 alineatul (5) din
prezentul regulament.
Dac cererea se refer la includerea n anexa I la Regulamentul (UE) nr. 528/2012, aceasta poate viza numai categoria 1,
2, 3, 4, 5 sau 6 din anexa respectiv.
(2) Cererile menionate la alineatul (1) se transmit ageniei n termen de doi ani de la data declaraiei de conformitate
prevzut la articolul 17 alineatul (5).

Articolul 4
Acceptarea cererilor
(1) Agenia comunic participantului taxele care trebuie achitate conform Regulamentului de punere n aplicare (UE)
nr. 564/2013 al Comisiei (1), respingnd cererea dac participantul nu achit taxele respective n termen de 30 de zile.
Agenia informeaz n consecin solicitantul i autoritatea competent responsabil cu evaluarea.
(2) Dup primirea taxelor datorate conform Regulamentului de punere n aplicare (UE) nr. 564/2013, agenia accept
cererea i informeaz n consecin participantul i autoritatea competent responsabil cu evaluarea, indicnd data
acceptrii cererii i codul unic de identificare al acesteia.
(3) n conformitate cu articolul 77 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, se pot depune contestaii mpotriva deci
ziilor luate de agenie n temeiul alineatului (1) al prezentului articol.
(4) Autoritatea competent responsabil cu evaluarea comunic participantului taxele care trebuie pltite conform
articolului 80 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 n termen de 30 de zile de la acceptarea cererii de ctre
agenie, respingnd cererea dac participantul nu achit taxele respective n termen de 30 de zile. Autoritatea informeaz
n consecin solicitantul i agenia.

Articolul 5
Validarea cererilor de aprobare sau de includere n categoria 6 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 528/2012
(1) Dac o cerere de aprobare sau de includere n categoria 6 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 528/2012, care
conine datele solicitate la articolul 6 alineatele (1) i (2) din regulamentul respectiv, a fost acceptat de agenie n temeiul
articolului 4 alineatul (2), iar taxa a fost achitat n temeiul articolului 4 alineatul (4), autoritatea competent responsa
bil cu evaluarea valideaz cererea n termen de 30 de zile de la plata taxelor.
(2) Dac autoritatea competent responsabil cu evaluarea a primit de la participant dosarul prevzut de Regula
mentul (CE) nr. 1451/2007, dar nc nu l-a acceptat ca fiind complet n conformitate cu articolul 13 din regulamentul
respectiv, aceasta valideaz cererea pn la 3 ianuarie 2015.
(3) n cazurile menionate la alineatele (1) i (2), autoritatea competent responsabil cu evaluarea nu efectueaz o
evaluare a calitii sau a adecvrii datelor sau justificrilor furnizate.
(4) n cazul n care consider c cererea este incomplet, autoritatea competent responsabil cu evaluarea i comu
nic participantului informaiile suplimentare solicitate pentru validarea cererii i stabilete un termen rezonabil pentru
transmiterea informaiilor respective. Acest termen nu depete, n mod normal, 90 de zile.
(1) Regulamentul de punere n aplicare (UE) nr. 564/2013 al Comisiei din 18 iunie 2013 cu privire la taxele pltite Ageniei Europene pentru
Produse Chimice n conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European i al Consiliului privind introducerea pe
pia i utilizarea produselor biocide (JO L 167, 19.6.2013, p. 17).

10.10.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 294/5

n termen de 30 de zile de la primirea informaiilor suplimentare, autoritatea competent responsabil cu evaluarea vali
deaz cererea dac stabilete c informaiile suplimentare furnizate sunt suficiente pentru ndeplinirea cerinei prevzute
la alineatul (2).
Dac participantul nu transmite informaiile solicitate n termenul stabilit, autoritatea competent responsabil cu
evaluarea respinge cererea i informeaz participantul i agenia n consecin. n astfel de cazuri, o parte din taxele
pltite n conformitate cu articolul 80 alineatele (1) i (2) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 se ramburseaz.
Dup validarea unei cereri, autoritatea competent responsabil cu evaluarea informeaz n consecin, fr ntrziere,
participantul, agenia i alte autoriti competente, indicnd data validrii.
Articolul 6
Evaluarea cererilor
(1)

Prezentul articol se aplic dac este ndeplinit una dintre urmtoarele condiii:

(a) cererea a fost validat n temeiul articolului 5;


(b) autoritatea competent responsabil cu evaluarea a acceptat dosarul ca fiind complet n conformitate cu articolul 13
din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007, dar nc nu a transmis Comisiei raportul autoritii competente n conformi
tate cu articolul 14 alineatul (4) din regulamentul respectiv;
(c) cererea de includere n categoria 1, 2, 3, 4 sau 5 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 528/2012 a fost acceptat de
agenie n temeiul articolului 4 alineatul (2), iar taxa a fost achitat n temeiul articolului 4 alineatul (4).
(2) Autoritatea competent responsabil cu evaluarea evalueaz cererea n conformitate cu articolele 4 i 5 din Regu
lamentul (UE) nr. 528/2012, precum i, dup caz, orice propunere de adaptare a cerinelor privind datele prezentat n
conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din regulamentul respectiv, i transmite ageniei un raport de evaluare i conclu
ziile evalurii.
(3) Dac mai muli participani susin aceeai combinaie substan/tip de produs, autoritatea competent responsabil
cu evaluarea ntocmete un singur raport de evaluare. Raportul de evaluare i concluziile evalurii se transmit nainte de
expirarea celui mai ndeprtat dintre urmtoarele termene:
(a) 365 de zile de la data ultimei validri menionate la alineatul (1) litera (a), a ultimei acceptri a dosarului ca fiind
complet, menionat la alineatul (1) litera (b), sau a ultimei pli a taxei, menionat la alineatul (1) litera (c), pentru
combinaia substan/tip de produs n cauz;
(b) termenele prevzute n anexa III.
(4) nainte de a trimite concluziile sale ageniei, autoritatea competent responsabil cu evaluarea acord participan
tului posibilitatea de a prezenta n scris, n termen de 30 de zile, observaii privind raportul de evaluare i concluziile
evalurii. Autoritatea competent responsabil cu evaluarea ine seama n mod corespunztor de aceste observaii atunci
cnd finalizeaz evaluarea.
(5) Dac pentru efectuarea evalurii rezult c sunt necesare informaii suplimentare, autoritatea competent respon
sabil cu evaluarea solicit participantului s furnizeze aceste informaii ntr-un termen specificat i informeaz agenia
n consecin.
Termenul de 365 de zile menionat la alineatul (3) se suspend de la data emiterii solicitrii pn la data primirii infor
maiilor. Cu excepia cazului n care acest lucru este justificat de natura datelor solicitate sau de circumstane excepio
nale, suspendarea nu depete urmtoarele termene:
(a) 365 de zile n cazurile n care informaiile suplimentare se refer la preocupri care nu au fost abordate n cadrul
Directivei 98/8/CE sau al practicii consacrate pentru aplicarea acestei directive;
(b) 180 de zile n celelalte cazuri.
(6) Dac consider c efectele cumulative ale utilizrii produselor biocide care conin aceeai substan activ sau
substane active diferite dau natere unor preocupri n ceea ce privete sntatea uman, sntatea animal sau mediul,
autoritatea competent responsabil cu evaluarea documenteaz aceste preocupri conform cerinelor prevzute n
prile relevante ale seciunii II punctul 3 din anexa XV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European
i al Consiliului (1) i include documentarea respectiv n concluziile sale.
(1) Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European i al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind nregistrarea, evaluarea,
autorizarea i restricionarea substanelor chimice (REACH), de nfiinare a Ageniei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a
Directivei 1999/45/CE i de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului i a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei,
precum i a Directivei 76/769/CEE a Consiliului i a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE i 2000/21/CE ale Comisiei
(JO L 396, 30.12.2006, p. 1).

L 294/6

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

10.10.2014

(7) Dup finalizarea evalurii pericolului, autoritatea competent responsabil cu evaluarea, fr ntrzieri nejustificate
i cel mai trziu n momentul transmiterii raportului de evaluare n temeiul alineatului (3), dup caz:
(a) prezint ageniei o propunere n temeiul articolului 37 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, n cazul
n care consider c unul dintre criteriile menionate la articolul 36 alineatul (1) din regulamentul respectiv este nde
plinit i nu este tratat n mod corespunztor n partea 3 din anexa VI la acelai regulament;
(b) consult agenia n cazul n care consider c este ndeplinit unul dintre criteriile menionate la articolul 5
alineatul (1) litera (d) sau (e) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 sau condiia prevzut la articolul 10 alineatul (1)
litera (d) din regulamentul respectiv i c acestea nu sunt tratate n mod corespunztor n anexa XIV la Regulamentul
(CE) nr. 1907/2006 sau n lista substanelor candidate menionat la articolul 59 alineatul (1) din acelai regulament.

Articolul 7
Avizul ageniei
(1)

Prezentul articol se aplic dac este ndeplinit una dintre urmtoarele condiii:

(a) autoritatea competent responsabil cu evaluarea a transmis un raport de evaluare n temeiul articolului 6
alineatul (2) i, dup caz, a prezentat o propunere sau a recurs la o consultare n temeiul articolului 6 alineatul (7);
(b) raportul autoritii competente a fost transmis Comisiei n temeiul articolului 14 alineatul (4) din Regulamentul (CE)
nr. 1451/2007, dar raportul de evaluare nu a fost nc examinat n cadrul Comitetului permanent pentru produse
biocide n temeiul articolului 15 alineatul (4) din regulamentul respectiv.
(2) Dup acceptarea raportului, agenia ntocmete i transmite Comisiei un aviz privind aprobarea combinaiei
substan/tip de produs sau includerea acesteia n categoria 1, 2, 3, 4, 5 sau 6 din anexa I la Regulamentul (UE)
nr. 528/2012 sau ambele, innd seama de concluziile autoritii competente responsabile cu evaluarea.
Agenia ncepe s ntocmeasc avizul nainte de expirarea celui mai ndeprtat dintre urmtoarele termene:
(a) trei luni de la acceptarea raportului;
(b) termenele prevzute n anexa III.
Agenia transmite avizul su Comisiei n termen de 270 de zile de la data la care a nceput ntocmirea acestuia.

Articolul 8
Substane active care sunt susceptibile de nlocuire
(1) Atunci cnd ntocmete avizul n temeiul articolului 7 alineatul (2), agenia verific dac substana activ ndepli
nete unul dintre criteriile indicate la articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 i abordeaz acest
aspect n avizul su.
(2) nainte de transmiterea avizului su ctre Comisie, agenia public, fr a aduce atingere articolelor 66 i 67 din
Regulamentul (UE) nr. 528/2012, informaii privind eventualele substane susceptibile de nlocuire, pentru o perioad de
cel mult 60 de zile, n cursul creia prile tere interesate pot transmite informaii relevante, inclusiv informaii privind
nlocuitorii disponibili. Atunci cnd finalizeaz avizul, agenia ine seama n mod corespunztor de informaiile primite.
(3) Dac este aprobat i ndeplinete unul dintre criteriile stabilite la articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (UE)
nr. 528/2012, substana activ este identificat, n regulamentul adoptat n temeiul articolului 89 alineatul (1) primul
paragraf din regulamentul respectiv, ca fiind susceptibil de nlocuire.

Articolul 9
Decizia Comisiei
La primirea avizului ageniei n temeiul articolului 7 alineatul (2), Comisia elaboreaz, fr ntrzieri nejustificate, un
proiect de decizie care urmeaz s fie adoptat n temeiul articolului 89 alineatul (1) sau, dup caz, al articolului 28
alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

10.10.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 294/7

CAPITOLUL 3
MODIFICAREA ELEMENTELOR PROGRAMULUI DE REEXAMINARE

Articolul 10
Alturarea la participanii existeni sau nlocuirea acestora de comun acord
(1) Rolul de participant poate fi preluat sau partajat de comun acord ntre un participant existent i un participant
potenial, cu condiia ca participantul potenial s aib dreptul de a face referire la toate datele furnizate de participantul
existent sau la care acesta face referire.
(2) Participantul potenial i participantul existent transmit mpreun ageniei o notificare n scopul prezentului
articol, prin intermediul Registrului produselor biocide menionat la articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012
(denumit n continuare registrul), i includ toate scrisorile de acces relevante.
(3) La primirea unei notificri n conformitate cu alineatul (2), agenia actualizeaz informaiile din registru referitoare
la identitatea participantului.
(4) Se consider c o persoan stabilit n Uniune care a preluat rolul de participant sau a aderat la acesta n temeiul
prezentului articol a depus un dosar sau o scrisoare de acces la un dosar n sensul articolului 95 din Regulamentul (UE)
nr. 528/2012.

Articolul 11
Retragerea participanilor
(1) Se consider c un participant i-a retras susinerea pentru o combinaie substan/tip de produs inclus n
programul de reexaminare, n urmtoarele cazuri:
(a) dac acesta a informat agenia sau autoritatea competent responsabil cu evaluarea, prin intermediul registrului, n
legtur cu intenia sa de a se retrage;
(b) dac acesta nu a depus o cerere n termenul specificat la articolul 3 alineatul (2);
(c) dac cererea acestuia fost respins n temeiul articolului 4 alineatul (1), al articolului 4 alineatul (4) sau al articolului 5
alineatul (4);
(d) dac acesta nu a furnizat informaiile suplimentare n termenul prevzut la articolul 6 alineatul (5);
(e) dac acesta nu a pltit taxele datorate autoritii competente responsabile cu evaluarea sau ageniei.
(2) Se consider c o retragere este efectuat n timp util dac aceasta are loc nainte de data la care autoritatea
competent responsabil cu evaluarea transmite solicitantului raportul autoritii competente, n temeiul articolului 6
alineatul (4) din prezentul regulament.

Articolul 12
Consecinele unei retrageri n timp util
(1) Dac o retragere n timp util i este cunoscut autoritii competente responsabile cu evaluarea, dar nu i ageniei,
autoritatea competent responsabil cu evaluarea informeaz agenia n acest sens, fr ntrzieri nejustificate, prin inter
mediul registrului.
(2) Dac agenia are cunotin de o retragere n timp util, aceasta actualizeaz informaiile din registru referitoare la
identitatea participantului.
(3) Dac toi participanii care susin aceeai combinaie substan/tip de produs s-au retras n timp util din programul
de reexaminare i dac rolul de participant pentru combinaia respectiv a mai fost preluat anterior, agenia informeaz
Comisia n acest sens prin intermediul registrului.

L 294/8

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

10.10.2014

Articolul 13
Redefinirea substanelor active
(1) Dac din evaluarea unei substane active existente nu se pot trage concluzii privind substana, astfel cum este
aceasta identificat n anexa II, autoritatea competent responsabil cu evaluarea, dup consultarea cu participantul
respectiv, stabilete o nou identitate pentru substan. Autoritatea competent responsabil cu evaluarea informeaz
agenia n acest sens.
(2)

Agenia actualizeaz informaiile din registru referitoare la identitatea substanei.

Articolul 14
Preluarea rolului de participant
(1) Agenia public o invitaie deschis de a prelua rolul de participant pentru o combinaie substan/tip de produs,
n unul dintre urmtoarele cazuri:
(a) dac toi participanii care susin aceeai combinaie substan/tip de produs s-au retras n timp util, n temeiul arti
colului 11, iar rolul de participant pentru combinaia respectiv nu a mai fost preluat anterior;
(b) dup o redefinire n temeiul articolului 13, caz n care invitaia se refer la orice substan care corespunde identitii
existente n anexa II, dar nu i la substana care corespunde noii identiti.
(2) n termen de 12 luni de la data publicrii menionate la alineatul (1), orice persoan poate transmite o notificare
privind combinaia, n temeiul articolului 17.
(3) n termen de 12 luni de la data intrrii n vigoare a prezentului regulament, orice persoan poate notifica o
combinaie substan/tip de produs inclus n partea 2 din anexa II, n temeiul articolului 17.

Articolul 15
Combinaiile substan/tip de produs eligibile pentru includere n programul de reexaminare
Dac un produs biocid aflat sub incidena Regulamentului (UE) nr. 528/2012 i introdus pe pia este, conine sau gene
reaz o substan activ existent, care nu este nici aprobat, nici inclus n programul de reexaminare pentru tipul de
produs respectiv i nici inclus n anexa I la regulamentul menionat, atunci substana respectiv este eligibil pentru
includere n programul de reexaminare pentru tipul de produs relevant, ca urmare a oricruia dintre urmtoarele motive:
(a) persoana care introduce produsul pe pia s-a bazat pe orientri publicate de Comisie sau de o autoritate competent
desemnat n conformitate cu articolul 26 din Directiva 98/8/CE sau cu articolul 81 din Regulamentul (UE)
nr. 528/2012, sau pe consiliere primit n scris din partea Comisiei sau a unei astfel de autoriti competente, iar
orientrile sau consilierea respectiv au furnizat motive justificate n mod obiectiv de a considera c produsul a fost
exclus din domeniul de aplicare al Directivei 98/8/CE sau al Regulamentului (UE) nr. 528/2012 sau c tipul de
produs relevant face parte dintre cele pentru care substana activ a fost notificat i aceste orientri sau consiliere
au fost ulterior revizuite printr-o decizie adoptat n temeiul articolului 3 alineatul (3) din Regulamentul (UE)
nr. 528/2012 sau prin intermediul unor noi orientri cu caracter obligatoriu publicate de Comisie;
(b) substana a beneficiat de derogarea pentru produse alimentare i hran pentru animale prevzut la articolul 6 din
Regulamentul (CE) nr. 1451/2007;
(c) produsul biocid aparine, n temeiul Regulamentului (UE) nr. 528/2012, unui alt tip de produs dect cel cruia i
aparinea n temeiul Directivei 98/8/CE, ca urmare a modificrii domeniului de aplicare al acestor tipuri de produse,
i conine o substan inclus n programul de reexaminare pentru tipul de produs iniial, i nu pentru noul tip de
produs.

10.10.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 294/9

Articolul 16
Declaraia privind interesul de a notifica o substan
(1) Declaraia privind interesul de a notifica o substan eligibil pentru includere n programul de reexaminare n
temeiul articolului 15 poate fi depus, prin intermediul registrului, de ctre orice persoan care are interesul de a notifica
o combinaie substan/tip de produs unuia dintre urmtorii destinatari:
(a) Comisiei, n termen de cel mult 12 luni de la publicarea deciziei sau a orientrilor menionate la articolul 15
litera (a);
(b) ageniei, pn la 30 Octombrie 2015, n cazurile menionate la articolul 15 litera (b);
(c) Comisiei, pn la 30 Octombrie 2015, n cazurile menionate la articolul 15 litera (c).
(2) Declaraia trebuie s indice combinaia substan/tip de produs relevant. n cazul menionat la articolul 15
litera (a), declaraia trebuie s conin o justificare fundamentat care s demonstreze c sunt ndeplinite toate condiiile
specificate la litera respectiv.
(3) Dac a fost depus o declaraie n cazul menionat la articolul 15 litera (a) sau (c), iar Comisia constat, n urma
consultrilor cu statele membre, c nu se aplic alineatul (6) i, dup caz, c sunt ndeplinite condiiile de notificare
prevzute la articolul 15 litera (a), aceasta informeaz agenia n consecin.
(4) Dac a fost depus o declaraie n cazul menionat la articolul 15 litera (b) sau dac agenia a fost informat de
Comisie n conformitate cu alineatul (3), agenia public aceast informaie prin mijloace electronice, menionnd combi
naia substan/tip de produs n cauz. n sensul prezentului regulament, o publicare efectuat n temeiul articolului 3a
alineatul (3) al treilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 se consider ca fiind o publicare efectuat n
temeiul prezentului alineat.
(5) n termen de 6 luni de la data publicrii menionate la alineatul (4), orice persoan interesat poate notifica combi
naia substan/tip de produs n conformitate cu articolul 17.
(6) n cazurile menionate la articolul 15 literele (a) i (c), o combinaie substan/tip de produs se consider notificat
de ctre un participant i nu este eligibil pentru o notificare suplimentar dac sunt ndeplinite urmtoarele condiii:
(a) substana activ n cauz este deja inclus n programul de reexaminare;
(b) unul dintre dosarele trimise statului membru evaluator pentru substana activ n cauz conine deja toate datele
necesare pentru evaluarea tipului de produs;
(c) participantul care a depus dosarul respectiv i declar interesul de a susine combinaia substan/tip de produs.

Articolul 17
Procedura de notificare
(1) Notificrile efectuate n temeiul articolului 14 alineatele (2) i (3) sau al articolului 16 alineatul (5) se transmit
ageniei prin intermediul registrului.
(2)

Notificarea trebuie trimis n format IUCLID. Aceasta trebuie s conin informaiile menionate n anexa I.

(3) Dac pentru substana activ n cauz nu este indicat n anexa II nicio autoritate competent responsabil cu
evaluarea, notificatorul comunic ageniei denumirea autoritii competente alese, care a fost desemnat n conformitate
cu articolul 81 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, i furnizeaz o confirmare scris din care reiese c respectiva auto
ritate competent accept s evalueze dosarul.
(4) La primirea unei notificri, agenia informeaz Comisia n acest sens i comunic notificatorului taxele care trebuie
achitate n conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 564/2013. Dac notificatorul nu achit taxa n termen de 30 de zile
de la primirea acestei informaii, agenia respinge notificarea i informeaz notificatorul i Comisia n consecin.

L 294/10

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

10.10.2014

(5) Dup achitarea taxelor, agenia verific, n termen de 30 de zile, dac notificarea respect cerinele prevzute la
alineatul (2). Dac notificarea nu respect aceste cerine, agenia acord notificatorului un termen de 30 de zile pentru
completarea sau corectarea notificrii. Dup expirarea acestei perioade de 30 de zile, agenia, n termen de 30 de zile, fie
declar c notificarea respect cerinele prevzute la alineatul (2), fie respinge notificarea i informeaz notificatorul i
Comisia n consecin.
(6) n conformitate cu articolul 77 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, pot fi depuse contestaii mpotriva deciziilor
luate de agenie n temeiul alineatului (4) sau (5).
(7)

Dac o notificare a fost considerat conform n temeiul alineatului (5), agenia, fr ntrziere:

(a) actualizeaz informaiile din registru referitoare la identitatea participantului i, dup caz, a substanei, dac notifi
carea a fost depus n temeiul articolului 14 alineatul (2) sau (3);
(b) informeaz Comisia cu privire la conformitate, dac notificarea a fost depus n temeiul articolului 16 alineatul (5).

Articolul 18
Includerea n programul de reexaminare
Dac o combinaie substan/tip de produs este considerat notificat n conformitate cu articolul 16 alineatul (6) sau
dac agenia informeaz Comisia cu privire la conformitate n temeiul articolului 17 alineatul (7) litera (b), Comisia
include combinaia substan/tip de produs n programul de reexaminare.

Articolul 19
Informaii privind substanele care nu mai sunt susinute n cadrul programului de reexaminare
Dac nu a fost primit nicio notificare n termenul menionat la articolul 16 alineatul (5) sau dac notificarea menio
nat la articolul respectiv a fost primit i ulterior respins de agenie n temeiul articolului 17 alineatul (4) sau (5),
agenia informeaz statele membre n acest sens prin intermediul registrului i public informaia respectiv prin
mijloace electronice.

Articolul 20
Deciziile Comisiei privind substanele care nu mai sunt susinute n cadrul programului de reexaminare
Comisia elaboreaz un proiect de decizie de neaprobare, n temeiul articolului 89 alineatul (1) al treilea paragraf din
Regulamentul (UE) nr. 528/2012, n urmtoarele cazuri:
(a) dac agenia informeaz Comisia, n temeiul articolului 12 alineatul (3) din prezentul regulament, n legtur cu
retragerea n timp util a tuturor participanilor;
(b) dac nicio persoan nu a depus o notificare n termenul prevzut la articolul 14 alineatul (2) sau (3) din prezentul
regulament sau dac o astfel de notificare a fost depus i respins n temeiul articolului 17 alineatul (4) sau (5) din
prezentul regulament;
(c) dac a fost depus o notificare n termenul prevzut la articolul 14 alineatul (2) sau (3) din prezentul regulament, iar
aceasta a fost considerat conform n temeiul articolului 17 alineatul (5) din prezentul regulament, dar identitatea
substanei care figureaz n notificare corespunde numai parial identitii existente, indicat n anexa II la prezentul
regulament.
n cazul menionat la primul paragraf litera (c), proiectul de decizie de neaprobare se refer la orice substan care cores
punde identitii existente, indicat n anexa II la prezentul regulament, dar nu figureaz n notificare sau nu face obiectul
unei decizii de aprobare.

10.10.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 294/11

CAPITOLUL 4
MSURI TRANZITORII

Articolul 21
Msuri tranzitorii pentru substanele menionate la articolul 15
(1) Un stat membru poate continua s aplice actualul su sistem sau practic de punere la dispoziie pe pia i de
utilizare a unui produs biocid care este, conine sau genereaz substana activ existent menionat la articolul 15 lite
rele (b) i (c). n acest caz:
(a) produsul biocid nceteaz s mai fie pus la dispoziie pe pia dup trecerea unei perioade de 24 de luni de la data
intrrii n vigoare a prezentului regulament;
(b) utilizarea stocurilor existente de produs biocid poate continua timp de 30 de luni dup data intrrii n vigoare a
prezentului regulament.
(2) Un stat membru poate continua s aplice actualul su sistem sau practic de punere la dispoziie pe pia i de
utilizare a unui produs biocid care este, conine sau genereaz substana activ existent menionat la articolul 15
litera (a). n acest caz:
(a) produsul biocid nceteaz s mai fie pus la dispoziie pe pia dup trecerea unei perioade de 24 de luni de la cea
mai ndeprtat dintre urmtoarele date:
(i) data intrrii n vigoare a prezentului regulament;
(ii) data notificrii sau a publicrii deciziei ori a orientrilor menionate la articolul 15 litera (a);
(b) utilizarea stocurilor existente de produs biocid poate continua timp de 30 de luni dup cea mai ndeprtat dintre
urmtoarele date:
(i) data intrrii n vigoare a prezentului regulament;
(ii) data notificrii sau a publicrii deciziei ori a orientrilor menionate la articolul 15 litera (a).
(3) Un stat membru poate continua s aplice actualul su sistem sau practic de punere la dispoziie pe pia i de
utilizare a unui produs biocid care este, conine sau genereaz o substan activ existent pentru care agenia a efectuat
o publicare n temeiul articolului 16 alineatul (4) pentru tipul de produs relevant. n acest caz:
(a) produsul biocid nceteaz s mai fie pus la dispoziie pe pia dup trecerea unei perioade de 12 luni de la data la
care agenia a efectuat publicarea electronic menionat la articolul 19; i
(b) utilizarea stocurilor existente de produs biocid poate continua timp de 18 luni dup data publicrii respective.

Articolul 22
Utilizri eseniale
(1) Fr a aduce atingere articolului 55 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, n termen de 18 luni de la
data deciziei de a nu aproba o substan activ existent, un stat membru care consider c aceast substan activ exis
tent este esenial ca urmare a unuia dintre motivele menionate la articolul 5 alineatul (2) primul paragraf literele (b)
i (c) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 poate transmite Comisiei o cerere motivat de derogare de la articolul 89
alineatul (2) al doilea paragraf din regulamentul respectiv.
(2) Statul membru solicitant transmite ageniei cererea motivat prin intermediul registrului. Dac cererea conine
informaii confideniale, statul membru solicitant transmite, n acelai timp, i o versiune neconfidenial.
(3) Agenia public cererea sau, dup caz, versiunea neconfidenial prin mijloace electronice. Statele membre sau
orice alt persoan pot prezenta observaii n termen de 60 de zile de la publicare.

L 294/12

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

10.10.2014

(4) innd seama de observaiile primite, Comisia poate acorda o derogare de la articolul 89 alineatul (2) al doilea
paragraf din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, permind punerea la dispoziie pe piaa statului membru solicitant i
utilizarea n acest stat membru a produselor biocide care sunt, conin sau genereaz substana, n conformitate cu
normele naionale i cu ndeplinirea condiiilor prevzute la alineatul (5) i a oricror alte condiii suplimentare impuse
de Comisie.
(5)

Statul membru cruia i este acordat derogarea:

(a) se asigur c utilizarea n continuare este limitat la cazurile i perioadele n care sunt ndeplinite condiiile prevzute
la alineatul (1);
(b) impune msuri adecvate de atenuare a riscurilor, pentru a asigura reducerea la minimum a expunerii oamenilor, a
animalelor i a mediului;
(c) se asigur c se depun eforturi pentru gsirea unor alternative sau c se elaboreaz o cerere de aprobare a substanei
active pentru a fi depus n conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, n timp util nainte de
expirarea derogrii.
CAPITOLUL 5
DISPOZIII FINALE

Articolul 23
Abrogare
Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 se abrog.
Trimiterile la regulamentul respectiv se interpreteaz ca trimiteri la prezentul regulament.
Articolul 24
Intrare n vigoare
Prezentul regulament intr n vigoare n a douzecea zi de la data publicrii n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu n toate elementele sale i se aplic direct n toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 4 august 2014.
Pentru Comisie
Preedintele
Jos Manuel BARROSO

Informaii pe care trebuie s le conin notificrile transmise n temeiul articolului 17

10.10.2014

ANEXA I

Notificarea transmis n temeiul articolului 17 trebuie s conin urmtoarele informaii:


2. tipul (tipurile) de produs vizate de notificare;

RO

1. dovezi c substana este o substan activ existent n sensul articolului 3 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012;
3. informaii privind orice studiu comandat n scopul cererii de aprobare sau de includere n anexa I la Regulamentul (UE) nr. 528/2012, precum i data prevzut pentru finalizare;
4. informaiile menionate la punctele:
(a) 1, 2 i 7.1-7.5 din tabelul de la titlul 1 al anexei II la Regulamentul (UE) nr. 528/2012, pentru substane chimice;
(b) 1, 2 i 6.1-6.4 din tabelul de la titlul 2 al anexei II la Regulamentul (UE) nr. 528/2012, pentru microorganisme;
5. dac notificarea a fost efectuat n cazul menionat la articolul 15 litera (a), dovezi c substana exista pe pia ca substan activ a unui produs biocid care se ncadreaz n tipul de
produs relevant la data notificrii sau a publicrii deciziei sau orientrilor menionate la punctul respectiv.

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene


L 294/13

L 294/14

ANEXA II
COMBINAIILE SUBSTAN/TIP DE PRODUS INCLUSE N PROGRAMUL DE REEXAMINARE LA 4 AUGUST 2014
PARTEA 1

Numrul
intrrii

Denumirea substanei

Statul
membru
raportor

Numr CE

Numr CAS

Formaldehid

DE

200-001-8

50-00-0

2-(2-butoxietoxi)etil 6-propilpiperonil eter


(Butoxid de piperonil/PBO)

EL

200-076-7

51-03-6

Bronopol

ES

200-143-0

52-51-7

29

Clorocrezol

FR

200-431-6

59-50-7

36

Etanol

EL

200-578-6

64-17-5

37

Acid formic

BE

200-579-1

64-18-6

40

Propan-2-ol

DE

200-661-7

67-63-0

43

Acid salicilic

NL

200-712-3

69-72-7

45

Propan-1-ol

DE

200-746-9

71-23-8

52

Oxid de etilen

200-849-9

75-21-8

60

Acid citric

BE

201-069-1

77-92-9

69

Acid glicolic

LT

201-180-5

79-14-1

70

Acid peracetic

FI

201-186-8

79-21-0

71

Acid L-(+)-lactic

DE

201-196-2

79-33-4

10

11

12

13

17

18

19

21

22

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

Combinaiile substan activ/tip de produs susinute la 4 august 2014, excluznd orice nanomateriale n afara celor menionate n mod explicit la intrrile 1017 i 1019

x
x

x
x
x

10.10.2014

Denumirea substanei

Statul
membru
raportor

Numr CE

Numr CAS

79

(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-hexahidro2-isopropenil-8,9-dimetoxicromeno[3,4b]furo[2,3-h]cromen-6-on (Rotenon)

UK

201-501-9

83-79-4

85

Simclosen

UK

201-782-8

87-90-1

92

Bifenil-2-ol

ES

201-993-5

90-43-7

113

Cinamaldehid/3-fenil-propen-2-al (Alde
hid cinamic)

UK

203-213-9

104-55-2

117

Geraniol

FR

203-377-1

106-24-1

122

Glioxal

FR

203-474-9

107-22-2

133

Acid hexa-2,4-dienoic (Acid sorbic)

DE

203-768-7

110-44-1

136

Glutaral (Glutaraldehid)

FI

203-856-5

111-30-8

154

Clorofen

204-385-8

120-32-1

171

2-Fenoxietanol

UK

204-589-7

122-99-6

172

Clorur de cetilpiridiniu

UK

204-593-9

123-03-5

179

Dioxid de carbon

FR

204-696-9

124-38-9

180

Dimetilarsinat de sodiu (Cacodilat de


sodiu)

PT

204-708-2

124-65-2

185

Tosilcloramid sodic
sodic Cloramin T)

ES

204-854-7

127-65-1

187

Dimetilditiocarbamat de potasiu

UK

204-875-1

128-03-0

188

Dimetilditiocarbamat de sodiu

UK

204-876-7

128-04-1

10

11

12

13

17

18

19

21

22

10.10.2014

Numrul
intrrii

x
RO

x
x

x
x

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

(Tosilcloramid

x
x
x

L 294/15

Denumirea substanei

Statul
membru
raportor

Numr CE

Numr CAS

10

ES

205-055-6

132-27-4

198

N-(triclorometiltio)ftalimid (Folpet)

IT

205-088-6

133-07-3

206

Tiram

BE

205-286-2

137-26-8

210

Metam-sodiu

BE

205-293-0

137-42-8

227

2-tiazol-4-il-1H-benzoimidazol
dazol)

ES

205-725-8

148-79-8

235

Diuron

DK

206-354-4

330-54-1

239

Cianamid

DE

206-992-3

420-04-2

253

Tetrahidro-3,5-dimetil2-tion (Dazomet)

BE

208-576-7

533-74-4

279

Dicloro-N-[(dimetilamino)sulfonil]fluoroN-(ptolil)metansulfenamid (Tolilfluanid)

FI

211-986-9

731-27-1

283

Terbutrin

SK

212-950-5

886-50-0

288

N-(Diclorofluorometiltio)-N,N-dimetilN-fenilsulfamid (Diclofluanid)

UK

214-118-7

1085-98-9

289

Tiocianat de cupru

FR

214-183-1

1111-67-7

292

(1,3,4,5,6,7-hexahidro-1,3-dioxo-2Hisoindol-2-il)metil (1R-trans)-2,2-dimetil3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropancarbo
xilat (d-Tetrametrin)

DE

214-619-0

1166-46-7

(Tiaben

1,3,5-tiadiazin-

13

17

18

19

21

22

10.10.2014

2-Bifenilat de sodiu

12

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

195

11

RO

L 294/16

Numrul
intrrii

Denumirea substanei

Statul
membru
raportor

Numr CE

Numr CAS

958

Dihidroxid de calciu/hidroxid de calciu/


var nestins/lapte de var/var stins

UK

215-137-3

959

Oxid de calciu/var/var ars/var caustic

UK

306

Oxid dicupric

315

1305-62-0

215-138-9

1305-78-8

FR

215-270-7

1317-39-1

2-Butanon, peroxid

HU

215-661-2

1338-23-4

321

Monolinuron

UK

217-129-5

1746-81-2

330

N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan1,3-diamin (Diamin)

PT

219-145-8

2372-82-9

336

2,2-ditiobis[N-metilbenzamid]
(DTBMA)

PL

219-768-5

2527-58-4

339

1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT)

ES

220-120-9

2634-33-5

341

2-metil-2H-isotiazol-3-on (MIT)

SI

220-239-6

2682-20-4

346

Dicloroizocianurat de sodiu, dihidrat

UK

220-767-7

51580-86-0

345

Troclosen sodic

UK

220-767-7

2893-78-9

348

Etilsulfat de mecetroniu (MES)

PL

221-106-5

3006-10-8

354

Triclosan

DK

222-182-2

3380-34-5

359

(Etilendioxi)dimetanol [Produse de reacie


ale etilenglicolului cu paraformaldehid
(EGForm)]

PL

222-720-6

3586-55-8

365

Piridin-2-tiol 1-oxid, sare de sodiu (Piri


tion de sodiu)

SE

223-296-5

3811-73-2

10

11

12

13

17

18

19

21

22

RO

10.10.2014

Numrul
intrrii

x
x

x
x

L 294/17

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Denumirea substanei

Statul
membru
raportor

Numr CE

Numr CAS

10

11

12

13

Metenamin 3-cloroaliloclorur (CTAC)

PL

223-805-0

4080-31-3

377

2,2,2-(hexahidro-1,3,5-triazin1,3,5-triil)trietanol (HHT)

PL

225-208-0

4719-04-4

382

Tetrahidro-1,3,4,6-tetrakis(hidroximetil)
imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion
(TMAD)

ES

226-408-0

5395-50-6

387

N,N-metilenbismorfolin (MBM)

AT

227-062-3

5625-90-1

392

Ditiocianat de metilen

FR

228-652-3

6317-18-6

393

1,3-bis(hidroximetil)-5,5-dimetilimidazo
lidin-2,4-dion (DMDMH)

PL

229-222-8

6440-58-0

397

Clorur de didecildimetilamoniu (DDAC)

IT

230-525-2

7173-51-5

401

Argint

SE

231-131-3

7440-22-4

403

Cupru

FR

231-159-6

7440-50-8

405

Dioxid de sulf

DE

231-195-2

7446-09-5

424

Bromur de sodiu

NL

231-599-9

7647-15-6

432

Hipoclorit de sodiu

IT

231-668-3

7681-52-9

434

Tetrametrin

DE

231-711-6

7696-12-0

439

Peroxid de hidrogen

FI

231-765-0

7722-84-1

444

7a-etildihidro-1H,3H,5H-oxazolo[3,4-c]
oxazol (EDHO)

PL

231-810-4

7747-35-5

18

19

21

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

22

RO

368

17

L 294/18

Numrul
intrrii

x
x
x

x
x

x
x

10.10.2014

Denumirea substanei

Statul
membru
raportor

Numr CE

Numr CAS

450

Nitrat de argint

SE

231-853-9

7761-88-8

453

Peroxodisulfat disodic/Persulfat de sodiu

PT

231-892-1

7775-27-1

455

Hipoclorit de calciu

IT

231-908-7

7778-54-3

457

Clor

IT

231-959-5

7782-50-5

458

Sulfat de amoniu

UK

231-984-1

7783-20-2

473

Piretrine i piretroizi

ES

232-319-8

8003-34-7

491

Dioxid de clor

PT

233-162-8

10049-04-4

494

2,2-dibromo-2-cianoacetamid (DBNPA)

DK

233-539-7

10222-01-2

501

Carbendazim

DE

234-232-0

10605-21-7

515

Bromur de amoniu

SE

235-183-8

12124-97-9

522

Pirition de zinc

SE

236-671-3

13463-41-7

524

Monoclorhidrat de dodecilguanidin

ES

237-030-0

13590-97-1

526

2-bifenilat de potasiu

ES

237-243-9

13707-65-8

529

Clorur de brom

NL

237-601-4

13863-41-7

531

(Benziloxi)metanol

UK

238-588-8

14548-60-8

534

Bis(1-hidroxi-1H-piridin-2-tionato-O,S)
cupru (Pirition de cupru)

SE

238-984-0

14915-37-8

541

p-cloro-m-crezolat de sodiu

FR

239-825-8

15733-22-9

10

11

12

13

17

18

19

21

RO

x
x

x
x

x
x

x
x
x

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

22

10.10.2014

Numrul
intrrii

x
x

x
x

x
x

L 294/19

Statul
membru
raportor

Numr CE

Numr CAS

550

Acid D-gluconic, compus cu N,N-bis


(4-clorofenil)-3,12-diimino-2,4,11,13tetraazatetradecanediamidin (2:1)
(CHDG)

PT

242-354-0

18472-51-0

554

p-[(diiodometil)sulfonil]toluen

UK

243-468-3

20018-09-1

559

Tiocianat
(TCMTB)

244-445-0

21564-17-0

562

2-metil-4-oxo-3-(prop-2-inil)ciclopent-2en-1-il 2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)
ciclopropancarboxilat (Praletrin)

EL

245-387-9

23031-36-9

563

Potasiu (E,E)-hexa-2,4-dienoat (Sorbat de


potasiu)

DE

246-376-1

24634-61-5

566

.alfa.,.alfa.,.alfa.-trimetil-1,3,5-triazin1,3,5(2H,4H,6H)-trietanol (HPT)

AT

246-764-0

25254-50-6

571

2-octil-2H-isotiazol-3-on (OIT)

UK

247-761-7

26530-20-1

577

Clorur de dimetiloctadecil[3-(trimetoxi
silil)propil]amoniu

ES

248-595-8

27668-52-6

578

N-tert-butil-N-ciclopropil-6-(metiltio)1,3,5-triazin-2,4-diamin (Cibutrin)

NL

248-872-3

28159-98-0

588

Bromocloro-5,5-dimetilimidazolidin-2,4dion (BCDMH/Bromoclorodimetilhidan
toin)

NL

251-171-5

32718-18-6

590

3-(4-izopropilfenil)-1,1-dimetiluree/
Izoproturon

DE

251-835-4

34123-59-6

de

(benzotiazol-2-iltio)metil

10

11

12

13

17

18

19

21

22

RO

Denumirea substanei

L 294/20

Numrul
intrrii

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

10.10.2014

Denumirea substanei

Statul
membru
raportor

Numr CE

Numr CAS

597

1-[2-(aliloxi)-2-(2,4-diclorofenil)etil]-1Himidazol (Imazalil)

DE

252-615-0

35554-44-0

599

Tiofosfat de S-[(6-cloro-2-oxooxazolo
[4,5-b]piridin-3(2H)-il)metil] O,O-dimetil
(Azametifos)

UK

252-626-0

35575-96-3

600

2-bromo-2-(bromometil)pentanedinitril
(DBDCB)

CZ

252-681-0

35691-65-7

961

Oxid de calciu i magneziu/var dolomitic

UK

253-425-0

37247-91-9

962

Tetrahidroxid de calciu i magneziu/


hidroxid de calciu i magneziu/var dolo
mitic hidratat

UK

254-454-1

39445-23-3

606

.alfa.-ciano-3-fenoxibenzil 2,2-dimetil-3(2-metilprop-1-enil)ciclopropancarboxilat
(Cifenotrin)

EL

254-484-5

39515-40-7

608

Clorur de dimetiltetradecil[3-(trimetoxi
silil)propil]amoniu

PL

255-451-8

41591-87-1

609

Amestec de cis- i trans-p-metan-3,8-diol


(Citriodiol)

UK

255-953-7

42822-86-6

614

(RS)--ciano-3fenoxibenzil-(1RS)cis,
trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclo
propancarboxilat (Cipermetrin)

BE

257-842-9

52315-07-8

615

3-fenoxibenzil (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarbo
xilat (Permetrin)

IE

258-067-9

52645-53-1

10

11

12

13

17

18

19

21

22

10.10.2014

Numrul
intrrii

x
RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 294/21

Denumirea substanei

Statul
membru
raportor

Numr CE

Numr CAS

618

1-etinil-2-metilpent-2-enil 2,2-dimetil-3(2-metilprop-1-enil)ciclopropancarboxilat
(Empentrin)

BE

259-154-4

54406-48-3

619

3-iodo-2-propinilbutilcarbamat (IPBC)

DK

259-627-5

55406-53-6

620

Sulfat de tetrakis(hidroximetil)fosfoniu
(2:1) (THPS)

MT

259-709-0

55566-30-8

628

1-[[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3dioxolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol
(Propiconazol)

FI

262-104-4

60207-90-1

635

Clorur de cocoalchiltrimetilamoniu
(ATMAC/TMAC)

IT

263-038-9

61789-18-2

648

4,5-dicloro-2-octilisotiazol-3(2H)-on
[4,5-dicloro- 2-octil-2H- isotiazol-3- on
(DCOIT)]

264-843-8

64359-81-5

649

2-cloro-N-[[[4-(trifluorometoxi)fenil]
amino]carbonil]benzamid (Triflumuron)

IT

264-980-3

64628-44-0

656

3,3-metilenbis[5-metiloxazolidin]
(Oxazolidin/MBO)

AT

266-235-8

66204-44-2

657

N-ciclopropil-1,3,5-triazin-2,4,6-triamin
(Ciromazin)

EL

266-257-8

66215-27-8

666

.alfa.-ciano-4-fluoro-3-fenoxibenzil
3(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropan
carboxilat (Ciflutrin)

DE

269-855-7

68359-37-5

10

11

12

13

17

18

19

21

22

L 294/22

Numrul
intrrii

x
RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

10.10.2014

Statul
membru
raportor

Numr CE

Numr CAS

667

Clorur de alchil (C12-18) dimetilbenzil


amoniu [ADBAC (C12-18)]

IT

269-919-4

68391-01-5

671

Clorur de alchil (C12-16) dimetilbenzil


amoniu [ADBAC/BKC (C12-C16)]

IT

270-325-2

68424-85-1

673

Clorur de didecildimetilamoniu [DDAC


(C8-10)]

IT

270-331-5

68424-95-3

690

Compui de amoniu cuaternar, benzil-C12-18-alchildimetil, sruri cu 1,2-benziso


tiazol-3(2H)-on 1,1-dioxid (1:1)
(ADBAS)

MT

273-545-7

68989-01-5

691

N-(hidroximetil)glicinat de sodiu

AT

274-357-8

70161-44-3

692

Amine, C10-16-alchildimetil, N-oxizi

PT

274-687-2

70592-80-2

693

Bis(peroximonosulfat) bis(sulfat) de penta


potasiu

SI

274-778-7

70693-62-8

701

Monoperoxiftalat de magneziu, hexahi


drat (MMPP)

PL

279-013-0

84665-66-7

1015

Extract de margosa

DE

283-644-7

84696-25-3

724

Clorur de alchil (C12-C14) dimetilbenzila


moniu [ADBAC (C12-C14)]

IT

287-089-1

85409-22-9

725

Clorur de alchil (C12-C14) etilbenzila


moniu [ADEBAC (C12-C14)]

IT

287-090-7

85409-23-0

731

Chrysanthemum cinerariaefolium, extract

ES

289-699-3

89997-63-7

744

Lavand, Lavandula hybrida, extract/Ulei de


lavand

PT

294-470-6

91722-69-9

10

11

12

13

17

18

19

21

22

RO

Denumirea substanei

10.10.2014

Numrul
intrrii

x
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

x
x
x

x
L 294/23

Denumirea substanei

Statul
membru
raportor

Numr CE

Numr CAS

776

1-(3,5-dicloro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroetoxi)
fenil)-3-(2,6-difluorobenzoil)uree (Hexa
flumuron)

PT

401-400-1

86479-06-3

779

Produse de reacie ale acidului glutamic


cu N-(C12-14-alchil)propilendiamin (Glucoprotamin)

DE

403-950-8

164907-72-6

785

Acid 6-(ftalimido)peroxihexanoic (PAP)

IT

410-850-8

128275-31-0

791

2-butil-benzo[d]isotiazol-3-on (BBIT)

CZ

420-590-7

4299-07-4

792

Complex de tetraclorodecaoxid (TCDO)

DE

420-970-2

92047-76-2

811

Fosfat de argint, de sodiu, de hidrogen, de


zirconiu

SE

422-570-3

265647-11-8

794

sec-butil
2-(2-hidroxietil)piperidin-1carboxilat/Icaridine (Icaridine)

DK

423-210-8

119515-38-7

797

Clorur de cis-1-(3-cloroalil)-3,5,7-triaza1-azoniaadamantan (cis CTAC)

PL

426-020-3

51229-78-8

800

[2,4-dioxo-(2-propin-1-il)imidazolidin3-il]metil(1R)-cis-crisantemat;[2,4-dioxo(2-propin-1-il)imidazolidin-3-il]metil(1R)trans-crisantemat (Imiprotrin)

UK

428-790-6

72963-72-5

790

5-cloro-2-(4-clorfenoxi)fenol (DCPP)

AT

429-290-0

3380-30-1

807

(E)-1-(2-cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-3-metil2-nitroguanidin (Clotianidin)

DE

433-460-1

210880-92-5

10

11

12

13

17

18

19

21

22

L 294/24

Numrul
intrrii

x
RO

x
x

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

x
10.10.2014

Statul
membru
raportor

Numr CE

Numr CAS

IT

Microorga
nism

143447-72-7

IT

Microorga
nism

Nu se aplic

DE

Microorga
nism

Nu se aplic

928

Amestec de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol3-on (EINECS 247-500-7) i 2-metil-2Hisotiazol-3-on (EINECS 220-239-6)


(Amestec de CMIT/MIT)

FR

Amestec

55965-84-9

939

Clor activ produs prin reacia acidului


hipocloros cu hipocloritul de sodiu
produs in situ

SK

Amestec

Nu se aplic

FR

Nu se
aplic

33734-57-5

SE

Nu se
aplic

Nu se aplic

952

957

1014

Bacillus thuringiensis subspecia israelensis,


sua SA3A
Bacillus subtilis

Acid peroxioctanoic

Zeolit de argint

10

11

12

13

17

18

19

21

22

3-fenoxibenzil (1R)-cis,trans-2,2-dimetil3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropancarbo
xilat (d-Fenotrin)

IE

Nu se
aplic

188023-86-1

931

Amine, N-C12-14(numere pare)-alchiltrime


tilenedi-, produse de reacie cu acidul
cloroacetic (Amfolit 20)

IE

Nu se
aplic

139734-65-9

152

Produse de reacie ale 5,5-dimetilhidan


toinei, 5-etil-5-metilhidantoinei cu brom
i clor (DCDMH)

NL

Nedispo
nibil

Nedisponibil

L 294/25

849

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

813

Bacillus sphaericus 2362, sua ABTS-1743

RO

955

Denumirea substanei

10.10.2014

Numrul
intrrii

Denumirea substanei

Statul
membru
raportor

Numr CE

Numr CAS

459

Masa de reacie a dioxidului de titan i a


clorurii de argint

SE

Nedispo
nibil

Nedisponibil

777

Produse de reacie ale 5,5-dimetilhidan


toinei, 5-etil-5-metilhidantoinei cu clor
(DCEMH)

NL

Nedispo
nibil

Nedisponibil

SE

Nedispo
nibil

308069-39-8

SE

Nedispo
nibil

130328-20-0

SE

Nedispo
nibil

130328-19-7

1017

Argint adsorbit pe dioxid de siliciu (ca


nanomaterial sub form de agregat stabil
cu particule primare la scar nanome
tric)

SE

Nedispo
nibil

Nedisponibil

1019

Dioxid de siliciu (ca nanomaterial format


de agregate i aglomerate)

FR

Nedispo
nibil

68909-20-6

FR

Produs de
protecie a
plantelor

61790-53-2

DE

Produs de
protecie a
plantelor

231937-89-6

10

11

12

13

17

18

19

21

22

L 294/26

Numrul
intrrii

RO

810

1013

831

Zeolit de argint i de cupru

Dioxid de siliciu (Dioxid de siliciu/Kiesel


guhr)

(RS)-3-alil-2-metil-4-oxociclopent-2-enil(1R,3R;1R,3S)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop1-enil)-ciclopropancarboxilat (amestec de
4 izomeri 1R trans, 1R: 1R trans, 1S: 1R
cis, 1R: 1R cis, 1S 4:4:1:1) (d-Aletrin)

10.10.2014

854

Zeolit de argint i de zinc

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

824

Sticl de fosfat de argint

Denumirea substanei

Statul
membru
raportor

Numr CE

Numr CAS

855

(RS)-3-alil-2-metil-4-oxociclopent-2-enil
(1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1enil)-ciclopropancarboxilat (amestec de
2 izomeri 1R trans: 1R/S numai 1:3)
(Esbiotrin)

DE

Produs de
protecie a
plantelor

260359-57-7

BE

Produs de
protecie a
plantelor

160430-64-8

N-((6-cloro-3-piridinil)metil)-N-ciano-Nmetiletanimidamid (Acetamiprid)

10

11

12

13

17

18

19

21

22

RO

848

10.10.2014

Numrul
intrrii

Esfenvalerat/(S)-.alfa.-ciano-3-fenoxibenzil
(S)-2-(4-clorofenil)-3-metilbutirat (Esfen
valerat)

PT

Produs de
protecie a
plantelor

66230-04-4

836

[1.alfa.(S*),3.alfa.]-(.alfa.)-ciano-(3-fenoxi
fenil)metil 3-(2,2-dicloroetenil)-2.2-diclo
rovinil)-2,2-dimetilciclopropancarboxilat
(alfa-Cipermetrin)

BE

Produs de
protecie a
plantelor

67375-30-8

843

4-bromo-2-(4-clorofenil)-1-etoximetil-5trifluorometilpirole-3-carbonitril (Clorfe
napir)

PT

Produs de
protecie a
plantelor

122453-73-0

859

Polimer de N-metilmetanamin (EINECS


204-697-4 cu (clorometil)oxiran (EINECS
203-439-8)/Clorur de amoniu cuaternar
polimeric (Polimer PQ)

HU

Polimer

25988-97-0

863

Monoclorhidrat de polimer de
N,N-1,6-hexandiilbis[N-cianoguani
din] (EINECS 240-032-4) i hexametilen
diamin (EINECS 204-679-6)/Polihexame
tilen biguanid (monomer: 1,5-bis(trime
tilen)-guanilguanidiniu monoclorhidrat)
(PHMB)

FR

Polimer

27083-27-8/
32289-58-0

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

835

x
L 294/27

Denumirea substanei

Statul
membru
raportor

Numr CE

Numr CAS

Poli(hexametilenbiguanid)

FR

Polimer

91403-50-8

869

Poli(oxi-1,2-etanediil), .alfa.-[2-(didecilme
tilamoniu)etil]- .omega.-hidroxi-, propa
noat (sare) (Bardap 26)

IT

Polimer

94667-33-1

872

Borat de N-didecil-N-dipolietoxiamoniu/
borat de didecilpolioxetilamoniu (betain
polimeric)

EL

Polimer

214710-34-6

10

11

12

13

17

18

19

21

22

x
RO

868

Combinaiile substan activ/tip de produs nesusinute la 4 august 2014

Aceast parte din prezenta anex cuprinde:


combinaiile substan/tip de produs indicate n tabelul de mai jos, inclusiv orice nanoforme;
orice nanoforme ale combinaiilor substan/tip de produs indicate n tabelul din partea 1, cu excepia celor incluse n tabelul respectiv; i
orice nanoforme ale combinaiilor substan activ/tip de produs aprobate pn la 4 august 2014, cu excepia celor aprobate explicit.
Combinaiile substan/tip de produs i nanomaterialele incluse n aceast parte vor face obiectul deciziei de neaprobare prevzut la articolul 20 dac nicio persoan nu depune o notifi
care, n temeiul articolului 14 alineatul (3), n termen de 12 luni de la data intrrii n vigoare a prezentului regulament sau dac notificarea respectiv este respins n temeiul articolului 17
alineatul (4) sau (5).
Statul
membru
raportor

Numr CE

Numr CAS

1021

1,3-dicloro-5,5-dimetilhidantoin (redefi
nit conform intrrii 152)

NL

204-258-7

118-52-5

166

Clorur de cetalconiu
intrarea 948)

204-526-3

122-18-9

167

Clorur de benzildimetil(octadecil)amoniu
(a se vedea intrarea 948)

204-527-9

122-19-0

(a

se

vedea

10

11

12

13

17

18

19

21

22

10.10.2014

Denumirea substanei

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

PARTEA 2

Numr
ul
intrrii

L 294/28

Numrul
intrrii

Denumirea substanei

213

Statul
membru
raportor

205-351-5

139-07-1

214

Clorur de miristalconiu (a se vedea


intrarea 948)

205-352-0

139-08-2

227

2-tiazol-4-il-1H-benzoimidazol
dazol)

205-725-8

148-79-8

331

Bromur de didecildimetilamoniu (a se
vedea intrarea 949)

219-234-1

2390-68-3

384

Clorur de dimetildioctilamoniu (a se
vedea intrarea 949)

226-901-0

5538-94-3

399

Bromur de benzildodecildimetilamoniu
(a se vedea intrarea 948)

230-698-4

7281-04-1

401

Argint

SE

231-131-3

7440-22-4

418

Dioxid de siliciu amorf

FR

231-545-4

7631-86-9

449

Sulfat de cupru

FR

231-847-6

7758-98-7

1016

Clorur de argint

SE

232-033-3

7783-90-6

554

p-[(diiodometil)sulfonil]toluen

UK

243-468-3

20018-09-1

587

Clorur de decildimetiloctilamoniu (a se
vedea intrarea 949)

251-035-5

32426-11-2

601

Clorur de benzildimetiloleilamoniu (a se
vedea intrarea 948)

253-363-4

37139-99-4

615

3-fenoxibenzil (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarbo
xilat (Permetrin)

258-067-9

52645-53-1

(Tiaben

ES

IE

10

11

12

13

17

18

19

21

22

x
x
x
x

L 294/29

Clorur de benzododeciniu (a se vedea


intrarea 948)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Numr CAS

RO

Numr CE

10.10.2014

Numr
ul
intrrii

Denumirea substanei

637

Statul
membru
raportor

Numr CAS

Compui de amoniu cuaternar, benzil


coco alchildimetil, cloruri (a se vedea
intrarea 948)

263-080-8

61789-71-7

638

Compui de amoniu cuaternar, dicocoal


chil dimetil, cloruri (a se vedea
intrarea 949)

263-087-6

61789-77-3

639

Compui de amoniu cuaternar, bis(alchil


derivat din seu hidrogenat)dimetil, cloruri
(a se vedea intrarea 949)

263-090-2

61789-80-8

647

Compui de amoniu cuaternar, benzil-C8-18-alchildimetil, cloruri (a se vedea


intrarea 948)

264-151-6

63449-41-2

668

Compui de amoniu cuaternar,


di-C6-12-alchildimetil, cloruri (a se vedea
intrarea 949]

269-925-7

68391-06-0

670

Compui de amoniu cuaternar, benzil-C8-16-alchildimetil, cloruri (a se vedea


intrarea 948)

270-324-7

68424-84-0

689

Compui de amoniu cuaternar, benzil-C10-16-alchildimetil, cloruri (a se vedea


intrarea 948)

273-544-1

68989-00-4

692

Amine, C10-16-alchildimetil, N-oxizi

274-687-2

70592-80-2

697

Compui de amoniu cuaternar,


di-C8-18-alchildimetil, cloruri (a se vedea
intrarea 949)

277-453-8

73398-64-8

1000

Dihidrogen bis[monoperoxiftalato(2-)-O1,
OO1]magnesat(2-) hexahidrat

279-013-0

14915-85-4

10

11

12

13

17

18

19

21

22

RO

Numr CE

L 294/30

Numr
ul
intrrii

10.10.2014

PL

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

PT

Statul
membru
raportor

Numr CE

Numr CAS

998

Extract de margosa, altul dect cel


provenit din seminele de Azadirachta
indica extras cu ap i procesat cu solveni
organici

DE

283-644-7

84696-25-3

741

Compui de amoniu cuaternar, benzil-C8-18-alchildimetil, bromuri (a se vedea


intrarea 948)

293-522-5

91080-29-4

1020

1,3-dicloro-5-etil-5-metilimidazolidin-2,4dion (redefinit conform intrrii 777)

NL

401-570-7

89415-87-2

778

1-(4-clorofenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4triazol-1-ilmetil)pentan-3-ol (Tebuconazol)

DK

403-640-2

107534-96-3

805

Produs de reacie a adipatului de dimetil,


glutaratului de dimetil, succinatului de
dimetil cu apa oxigenat (Perestan)

HU

432-790-1

Nu se aplic

923

Clorur de alchil-benzil-dimetilamoniu/
Clorur de benzalconiu (a se vedea
intrarea 948)

Amestec

8001-54-5

949

Compui de amoniu cuaternar: [dialchil


dimetil (alchili din C6-C18, saturai i nesa
turai, alchili din seu, alchili din ulei de
cocos i alchili din soia), cloruri, bromuri
sau metilsulfai] (DDAC)

IT

Amestec de
substane
din lista
EINECS

Nu se aplic

950

Compui de amoniu cuaternar: [alchiltri


metil (alchili din C8-C18, saturai i nesatu
rai, alchili din seu, alchili din ulei de
cocos i alchili din soia), cloruri, bromuri
sau metilsulfai] (TMAC)

IT

Amestec de
substane
din lista
EINECS

Nu se aplic

10

11

12

13

17

18

19

21

22

x
RO

Denumirea substanei

10.10.2014

Numr
ul
intrrii

x
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 294/31

Denumirea substanei

Numr CE

Numr CAS

948

Compui de amoniu cuaternar: [benzilal


childimetil (alchili din C8-C22, saturai i
nesaturai, alchili din seu, alchili din ulei
de cocos i alchili din soia), cloruri,
bromuri sau hidroxizi] (BKC)

IT

Amestec de
substane
din lista
EINECS

Nu se aplic

849

3-fenoxibenzil (1R)-cis,trans-2,2-dimetil3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropancarbo
xilat (d-Fenotrin)

IE

Nu se
aplic

188023-86-1

1001

Compui de amoniu cuaternar, benzil-C12-16-alchildimetil, cloruri (altele dect


substana de la intrarea 671)

IT

Nu se
aplic

Nu se aplic

1002

Compui de amoniu cuaternar, benzil-C12-18-alchildimetil, cloruri (altele dect


substana de la intrarea 667)

IT

Nu se
aplic

Nu se aplic

1003

Compui de amoniu cuaternar,


C12-14-alchil[(etilfenil)metil]dimetil, cloruri
(altele dect substana de la intrarea 725)

IT

Nu se
aplic

Nu se aplic

1005

Compui de amoniu cuaternar, benzil-C12-14-alchildimetil, cloruri (altele dect


substana de la intrarea 724)

IT

Nu se
aplic

Nu se aplic

1006

Sticl
de
argint-zinc-aluminiu-fosfat
boric/Oxid de sticl, cu coninut de argint
i zinc

SE

Nu se
aplic

398477-47-9

1009

Compui de amoniu cuaternar, di-C8-10alchildimetil,


cloruri
(altele
dect
substana de la intrarea 673)

IT

Nu se
aplic

Nu se aplic

10

11

12

13

17

18

19

21

22

RO

Statul
membru
raportor

L 294/32

Numr
ul
intrrii

10.10.2014

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Statul
membru
raportor

Numr CE

Numr CAS

1011

Compui de amoniu cuaternar, alchiltri


metil din ulei de cocos, cloruri (altele
dect substana de la intrarea 635)

IT

Nu se
aplic

Nu se aplic

1012

Complex de silicat de aluminiu i de


sodiu, argint i zinc/Zeolit de argint i de
zinc

SE

Nu se
aplic

130328-20-0

DE

Produs de
protecie a
plantelor

73790-28-0

598

()-1-(.beta.-aliloxi-2,4-diclorofeniletil)
imidazol (Imazalil de puritate tehnic)

10

11

12

13

17

18

19

21

22

x
RO

Denumirea substanei

10.10.2014

Numr
ul
intrrii

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene


L 294/33

L 294/34

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

10.10.2014

ANEXA III

Termene

Tipuri de produs

Termene pentru transmiterea raportului de


evaluare n temeiul articolului 6 alineatul (3)
litera (b)

Termene pentru nceperea ntocmirii avizului


n temeiul articolului 7 alineatul (2) litera (b)

8, 14, 16, 18, 19 i 21

31.12.2015

31.3.2016

3, 4 i 5

31.12.2016

31.3.2017

1 i 2

31.12.2018

31.3.2019

6 i 13

31.12.2019

31.3.2020

7, 9 i 10

31.12.2020

31.3.2021

11, 12, 15, 17, 20 i 22

31.12.2022

31.9.2023

S-ar putea să vă placă și