Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule director,

Subsemnatul .........................................domiciliat in .....................................,


.. Str. ................................posesor al
C.I. seria
.......nr.
.................................eliberat
de
..............................la
data
de
..............................
CNP
______________
,
avand
functia
de
.........................................
la
societatea
administrata
de
dumneavoastra, ., va rog sa imi aprobati
prezenta cerere de demisie incepand cu data de ...........................respectand
prevederile Codului Muncii.
Va multumesc .

Semnatura

Data

S-ar putea să vă placă și