Sunteți pe pagina 1din 4

2/1

Tabel 2 - Tarife si preturi - Servicii - Inginerie, Proiectare, Scolarizare, Teste


P.U.
Nr. crt.

Descrierea

UM

Cantitate

set

set

set
set
set
set
set
set

1
1
1
1
1
1

set

set

2.1.

Inginerie echipamente primare 400 kV cu participarea personalului Transelectrica

2.1.2.
2.1.3.
2.1.3.1.
2.1.3.2.
2.1.3.3.
2.1.3.4.
2.1.3.5.
2.1.3.6.
2.1.4.

Inginerie echipamente primare 110 kV cu participarea personalului Transelectrica


Teste FAT cu participarea personalului Transelectrica
Celule GIS 400kV
Celule GIS 110 kV
Separatoare 72,5 kV
Transformatoare de tensiune 400 kV
Descarcatoare 400 kV
Descarcatoare 110 kV
Teste SAT
Teste SAT echipamente 400 kV (intreruptoare, separatoare, transformatoare de
curent, transformatoare de tensiune, descarcatoare)
Teste SAT echipamente 110 kV (intreruptoare, separatoare, transformatoare de
curent, transformatoare de tensiune, descarcatoare)
Instruirea / scolarizarea personalului Autoritatii Contractante
Instruirea / scolarizarea personalului Autoritatii Contractante echipamente primare
statia 400 kV
Instruirea / scolarizarea personalului Autoritatii Contractante echipamente primare
statia 110 kV

2.1.4.2.
2.1.5.
2.1.5.1.
2.1.5.2.

2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.

Responsabilitate
Subcontractanti
fiecare asociat
(daca este cazul) se
va completa numele (daca este cazul) se
subcontractantului va completa numele
responsabil cu
asociatului

ECHIPAMENTE PRIMARE 400kV si 110 kV

2.1.1.

2.1.4.1.

Euro
4

Pret total
Euro
3x4
5

set

set

set
set
set

1
1
1

2.2.4.

Inginerie telecomunicatii, teleprotectii, cu participarea personalului Transelectrica


Inginerie sistem masurare calitatea energiei, cu participarea personalului
2.2.5. Transelectrica
2.2.6. Teste FAT cu participarea personalului Transelectrica
2.2.6.1. Sistem comanda-control statia 400 kV
2.2.6.2. Sistem protectii statia 400 kV

set

set

set
set

1
1

Staia 400/110/20 kV Domneti

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

SCPA, metering, calitatea energiei telecomunicatii, teleprotectii


Inginerie SCPA 400 kV, cu participarea personalului Transelectrica
Inginerie SCPA 110 kV, cu participarea personalului Transelectrica
Inginerie SCPA 20 kV, cu participarea personalului Transelectrica

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Liste cantiti

2/2

P.U.

Pret total
Euro
3x4
5

Nr. crt.

Descrierea

UM

Cantitate

0
2.2.6.3.
2.2.6.4.
2.2.6.5.
2.2.6.6.
2.2.6.7.
2.2.6.8.
2.2.6.9.

Sistem comanda-control statia 110 kV


Sistem protectii statia 110 kV
Sistem comanda-control statia 20 kV
Sistem protectii statia 20 kV
Metering 400 kV
Metering 110 kV, 20 kV
Telecomunicatii, teleprotectii 400 kV

2.2.6.10.
2.2.7.
2.2.7.1.
2.2.7.2.
2.2.7.3.
2.2.7.4.
2.2.7.5.
2.2.7.6.
2.2.7.7.
2.2.7.8.
2.2.8.
2.2.8.1.
2.2.8.2.
2.2.8.3.
2.2.8.4.
2.2.8.5.
2.2.8.6.
2.2.8.7.

Telecomunicatii, teleprotectii 110 kV


Teste SAT:
Sistem comanda-control statia 400 kV
Sistem protectii prin relee, automatizari, circuite secundare statia 400 kV
Sistem comanda-control statia 110 kV
Sistem protectii prin relee, automatizari, circuite secundare statia 110 kV
Sistem comanda-control statia 20 kV
Sistem protectii prin relee, automatizari, circuite secundare statia 20 kV
Metering 400 kV, 110 kV, 20 kV
Telecomunicatii, teleprotectii, alimentare 400 kV, 110 kV, 20 kV
Instruirea / scolarizarea personalului Autoritatii Contractante
Sistem comanda-control statia 400 kV
Sistem protectii prin relee, automatizari, circuite secundare statia 400 kV
Sistem comanda-control statia 110 kV
Sistem protectii prin relee, automatizari, circuite secundare statia 110 kV
Sistem comanda-control statia 20 kV
Sistem protectii prin relee, automatizari, circuite secundare statia 20 kV
Metering 400 kV, 110 kV, 20 kV

set
set
set
set
set
set
set
set

1
1
1
1
1
1
1
1

set
set
set
set
set
set
set
set

1
1
1
1
1
1
1
1

set
set
set
set
set
set
set
set

1
1
1
1
1
1
1
1

set

0.00
0.00

set
set
set
set
set
set

1
1
1
1
1
2

set

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2.2.8.8. Telecomunicatii, teleprotectii, alimentare 400kV, 110kV, 20 kV

2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.2.1.
2.3.2.2.
2.3.2.3.
2.3.2.4.
2.3.2.5.
2.3.2.6.
2.3.3.
2.3.3.1.

Staia 400/110/20 kV Domneti

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

UNITATI DE TRANSFORMARE DE PUTERE


Inginerie trafo 250 MVA / 40 MVA / BC
Teste FAT cu participarea personalului Transelectrica
Transformator de putere T1 400/110 kV -250 MVA si instalatii aferente
Transformator de putere T2 400/110 kV -250 MVA si instalatii aferente
Transformator de putere T3 400/110 kV -250 MVA si instalatii aferente
Transformator de putere T4 110/20 kV - 40 MVA
Transformator de putere T5 110/20 kV - 40 MVA
Bobine de compensarea puterii reactive
Teste SAT:
Teste SAT (Trafo, monitorizare, stins incendiu, transformator de putere)

Euro
4

Responsabilitate
Subcontractanti
fiecare asociat
(daca este cazul) se
va completa numele (daca este cazul) se
subcontractantului va completa numele
responsabil cu
asociatului

Liste cantiti

2/3

P.U.
Nr. crt.

Descrierea

UM

Cantitate

0
2.3.4.

Instruirea / scolarizarea personalului Autoritatii Contractante


Instruirea / scolarizarea personalului Autoritatii Contractante trafo 250MVA / 40 MVA
2.3.4.1. / BC

2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.3.1.
2.4.3.2.
2.4.3.3.
2.4.3.4.
2.4.3.5.
2.4.3.6.
2.4.3.7.
2.4.4.
2.4.4.1.
2.4.4.2.
2.4.4.3.
2.4.4.4.
2.4.5.
2.4.5.1.

Inginerie echipamente primare 20 kV cu participarea personalului Transelectrica


Inginerie echipamente primare servicii interne cu participarea personalului
Transelectrica
Teste FAT cu participarea personalului Transelectrica
Celule 20 kV
Transformatoare servicii interne
Grup Diesel
Transformator trifazat de creare nul
Bobina de stingere
Dulapuri de distributie SI c.a. / livrare
Dulapuri de distributie SI c.c. / livrare
Teste SAT
Celule 20 kV
Bobine, Transformatoare servicii interne
Transformator trifazat de creare nul
Grup Diesel
Instruirea / scolarizarea personalului Autoritatii Contractante
Instruirea / scolarizarea personalului Autoritatii Contractante

Cabluri - Teste FAT

2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.

Cabluri 400 kV
Cabluri 110 kV
Cabluri 20 kV
OPUG si NADC
Documentatie topografica cu noua configuratie a statiei

2.7.

Avize, acorduri alte documentatii

2.7.1.
2.7.2.
2.7.3.
2.7.4.
2.7.5.
2.7.6.
2.7.7.

PT
DTAC si DTAD
Documentatia pentru obtinerea autorizatiei de mediu
DE executie statia 400 kV
DE executie statia 110 kV
DE executie statia 20 kV
As built statia 400 kV

Staia 400/110/20 kV Domneti

0.00
0.00

0.00

set

set

set
set
set
set
set
set
set

1
4
1
2
2
1
1

set
set
set
set

1
1
1
1

set

set
set
set
set

1
1
1
1

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

set

0.00
0.00

set
set
set
set
set
set
set

1
1
1
1
1
1
1

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Documentatie topografica cu noua configuratie a statiei

2.6.1.

Responsabilitate
Subcontractanti
fiecare asociat
(daca este cazul) se
va completa numele (daca este cazul) se
subcontractantului va completa numele
responsabil cu
asociatului

0.00

Echipamente de medie tensiune, pentru servicii proprii

2.5.

2.6.

set

Euro
4

Pret total
Euro
3x4
5

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Liste cantiti

2/4

P.U.
Nr. crt.

Descrierea

UM

Cantitate

0
2.7.8.
2.7.9.

set
set

1
1

As built statia 110 kV


As built statia 20 kV

TOTAL Tabel nr. 2

Euro
4

Pret total
Euro
3x4
5

Responsabilitate
Subcontractanti
fiecare asociat
(daca este cazul) se
va completa numele (daca este cazul) se
subcontractantului va completa numele
responsabil cu
asociatului

0.00
0.00
0.00

NOTE
*Zilele de transport nu sunt incluse in zilele de teste FAT
** La capitolele de inginerie, FAT, instruirea/scolarizarea personalului Autoritatii Contractante se vor cota cheltuielile Executantului.
Cheltuielile cu deplasarea reprezentantilor Achizitorului sunt in sarcina Achizitorului.

Staia 400/110/20 kV Domneti

Liste cantiti

S-ar putea să vă placă și