Sunteți pe pagina 1din 3

Ordinul 2550/C/2006 - forma sintetica pentru data 2016-11-28

ORDIN nr. 2550/C din 14 noiembrie 2006 privind aprobarea onorariilor minimale i
maximale pentru serviciile prestate de executorii judectoreti
Avnd n vedere Adresa nr. 1.286/2006, prin care Uniunea Naional a Executorilor Judectoreti a transmis
Ministerului Justiiei propunerile privind actualizarea onorariilor minimale i maximale percepute pentru serviciile prestate
de executorii judectoreti,
innd seama de dispoziiile art. 37 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judectoreti, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 559 din 10 noiembrie 2000, cu modificrile i completrile ulterioare,
n temeiul art. 6 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea i funcionarea Ministerului Justiiei,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificrile i completrile
ulterioare,
ministrul justiiei emite urmtorul ordin:
Art. 1
Se aprob onorariile minimale i maximale pentru serviciile prestate de executorii judectoreti, prevzute n anexa
care face parte integrant din prezentul ordin.
Art. 2
Pentru persoanele cu venituri sub salariul de baz minim brut pe ar garantat n plat, onorariile minimale i maximale
se stabilesc la jumtate din onorariile minimale, respectiv maximale, prevzute n anex. Dovada veniturilor sub salariul
de baz minim brut pe ar garantat n plat se face cu declaraie pe propria rspundere a persoanei cu astfel de
venituri, aceasta avnd obligaia de a depune i un certificat de atestare fiscal eliberat de administraia financiar.
Onorariile pot fi achitate i n trane, care nu pot fi mai multe de patru, pn la sfritul executrii silite.
Art. 3
Dispoziiile art. 2 nu se aplic n situaiile n care debitorul este solvabil.
Art. 4
La data intrrii n vigoare a prezentului ordin se abrog Ordinul ministrului justiiei nr. 2.848/C/2004 pentru modificarea
ordinelor ministrului justiiei nr. 897/C/2001 i nr. 1.624/C/2003, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.
1.036 din 9 noiembrie 2004, Ordinul ministrului justiiei nr. 897/C/2001 privind aprobarea onorariilor minimale pentru
serviciile prestate de executorii judectoreti, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 236 din 10 mai
2001, precum i Ordinul ministrului justiiei nr. 1.624/C/2003 privind aprobarea onorariilor maximale pentru serviciile
prestate de executorii judectoreti, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 529 din 23 iulie 2003.
Art. 5
Direcia publicitate mobiliar, notari publici, executori, traductori i interprei din cadrul Ministerului Justiiei, Uniunea
Naional a Executorilor Judectoreti i camerele executorilor judectoreti de pe lng curile de apel vor duce la
ndeplinire dispoziiile prezentului ordin.
-****Ministrul justiiei,
Monica Luisa Macovei

ANEX: ONORARIILE MINIMALE l MAXIMALE pentru serviciile prestate de executorii


judectoreti
Nr.
Activitatea prestat
crt.
1. Notificarea i comunicarea actelor de
procedur
2. Executri directe:
- evacuri

Onorariile minimale

Onorariile maximale

20 lei

400 lei

150 lei

2.200 lei pentru debitor persoan


fizic
5.200 lei pentru debitor persoan
juridic

- ncredinarea minorului sau stabilirea 50 lei


domiciliului minorului
- vizitarea minorului
50 lei
- puneri n posesie, grniuiri,
60 lei
servitui, predri de bunuri etc.

1.000 lei
500 lei
2.200 lei pentru debitor persoan
fizic
5.200 lei pentru debitor persoan
juridic

- desfiinarea de lucrri sau construcii 150 lei

3.

Executri indirecte:
- urmrirea mobiliar a creanelor

- urmrirea imobiliar a creanelor

pag. 1

2.200 lei pentru debitor persoan


fizic
5.200 lei pentru debitor persoan
juridic
60 lei pentru creane
pentru sume mai mici de 50.000 lei,
pn la 1.000 lei
onorariul poate fi pn la 10%
60 lei plus 2% din suma pentru sumele cuprinse ntre 50.001
ce depete 1.000 lei,
lei i 80.000 lei, onorariul este de 3%
pentru creane a cror
pentru sumele cuprinse ntre 80.001
valoare depete 1.000 lei i 100.000 lei, onorariul este de 2%
lei
pentru sumele ce depesc 100.000
lei, onorariul este de 1%
150 lei pentru creane de pentru sume mai mici de 50.000 lei,
pn la 1.000 lei
onorariul poate fi pn la 10%
150 lei plus 2% din suma pentru sumele cuprinse ntre 50.001
ce depete 1.000 lei,
lei i 80.000 lei, onorariul este de 3%
pentru creane a cror
pentru sumele cuprinse ntre 80.001
valoare depete 1.000 lei i 100.000 lei, onorariul este de 2%
lei
pentru sumele ce depesc 100.000
lei, onorariul este de 1%

11/28/2016 : iulian.cosoreanu@executaresilita.ro

Ordinul 2550/C/2006 - forma sintetica pentru data 2016-11-28


4.

Poprire

5.

Protestul de neplat la cambie, bilet la 150 lei


ordin i cecuri
C onstatarea unor situaii de fapt i
100 lei
inventarierea unor bunuri (art. 239 din
C odul de procedur civil)

6.

7.
8.

9.

60 lei pentru creane


pn la 1.000 lei
60 lei plus 2% din suma
ce depete 1.000 lei,
pentru creane a cror
valoare depete 1.000
lei

Vnzarea la licitaie public a bunului


ce face obiectul mprelii judiciare
Sechestrul asigurtor

Sechestrul judiciar

150 lei
100 lei

100 lei

10. Poprirea asigurtorie

100 lei

11. Proces-verbal de ofert real


12. Orice alte acte sau operaiuni date
prin lege
13. C onfiscri
14. C onsultaii n legtur cu constituirea
actelor execuionale

50 lei
50 lei
10% din valoarea
realizat
20 lei

pentru sume mai mici de 50.000 lei,


onorariul poate fi pn la 10%
pentru sumele cuprinse ntre 50.001
lei i 80.000 lei, onorariul este de 3%
pentru sumele cuprinse ntre 80.001
lei i 100.000, onorariul este de 2%
pentru sumele ce depesc 100.000
lei, onorariul este de 1%
400 lei
2.200 lei pentru debitor persoan
fizic
5.200 lei pentru debitor persoan
juridic
2.200 lei
1.200 lei
fizic
2.200 lei
juridic
1.200 lei
fizic
2.200 lei
juridic
1.200 lei
fizic
2.200 lei
juridic
350 lei
200 lei

pentru debitor persoan


pentru debitor persoan
pentru debitor persoan
pentru debitor persoan
pentru debitor persoan
pentru debitor persoan

10% din valoarea realizat


200 lei

*) Punctele 3 i 4 vor avea urmtorul cuprins:


(la data 10-aug-2012 anexa 1 modificat de Art. I din Ordinul 2561/C/2012 )
Nr. Activitatea prestata
crt.
"3. Executri indirecte
(urmrirea mobiliar
i imobiliar a
creanelor)

Onorariile minimale

Onorariile maximale

a) pentru creanele n valoare de pn la


50.000 lei inclusiv, onorariul minim se
calculeaz dup cum urmeaz:
1. pentru creanele n valoare de pn la
500 lei inclusiv, onorariul minim este de
10% din suma reprezentnd valoarea
creanei ce face obiectul executrii silite;
2. pentru creanele n valoare de peste
500 lei, dar pn la 1.000 lei inclusiv,
onorariul minim este de 50 lei plus un
procent de 5% din suma care depete
500 lei din valoarea creanei ce face
obiectul executrii silite;
3. pentru creanele n valoare de peste
1.000 lei, dar pn la 50.000 lei inclusiv,
onorariul minim este de 75 lei plus un
procent de 2% din suma care depete
1.000 lei din valoarea creanei ce face
obiectul executrii silite;
b) pentru creanele n valoare de peste
50.000 lei, dar pn la 80.000 lei
inclusiv, onorariul minim este de 1.175
lei plus un procent de 2% din suma care
depete 50.000 lei din valoarea
creanei ce face obiectul executrii silite;

a) pentru creanele n valoare de pn la


50.000 lei inclusiv, onorariul maxim este
de 10% din suma reprezentnd valoarea
creanei ce face obiectul executrii silite;

b) pentru creanele n valoare de peste


50.000 lei, dar pn la 80.000 lei
inclusiv, onorariul maxim este de 5.000
lei plus un procent de pn la 3% din
suma care depete 50.000 lei din
valoarea creanei ce face obiectul
executrii silite;
c) pentru creanele n valoare de peste c) pentru creanele n valoare de peste
80.000 lei, dar pn la 100.000 lei
80.000 lei, dar pn la 100.000 lei
inclusiv, onorariul minim este de 1.775 inclusiv, onorariul maxim este de 5.900
lei plus un procent de 1% din suma care lei plus un procent de pn la 2% din
depete 80.000 lei din valoarea
suma care depete 80.000 lei din
creanei ce face obiectul executrii silite; valoarea creanei ce face obiectul
executrii silite;
d) pentru creanele n valoare de peste d) pentru creanele n valoare de peste
100.000 lei, onorariul minim se
100.000 lei, onorariul maxim este de
calculeaz dup cum urmeaz:
6.300 lei plus un procent de pn la 1%
1. pentru creanele n valoare de peste din suma care depete 100.000 lei din
100.000 lei, dar pn la 400.000 lei
valoarea creanei ce face obiectul
inclusiv, onorariul minim este de 2.500 executrii silite.
lei plus un procent de 1% din suma care
depete 100.000 lei din valoarea
creanei ce face obiectul executrii silite;
2. pentru creanele n valoare de peste
400.000 lei, onorariul minim este de
5.500 lei plus un procent de pn la
0,5% din suma care depete 400.000
lei din valoarea creanei ce face obiectul
executrii silite. n cazul n care, la
calculul onorariului maxim se folosete
un procent de pn la 0,5% inclusiv,
pentru calculul onorariului minim datorat
se aplic acelai procent care a fost
folosit i pentru calculul onorariului
maxim.

pag. 2

11/28/2016 : iulian.cosoreanu@executaresilita.ro

Ordinul 2550/C/2006 - forma sintetica pentru data 2016-11-28


4. Poprire

a) pentru creanele n valoare de pn la


50.000 lei inclusiv, onorariul minim se
calculeaz dup cum urmeaz:
1. pentru creanele n valoare de pn la
500 lei inclusiv, onorariul minim este de
10% din suma reprezentnd valoarea
creanei ce face obiectul executrii silite;
2. pentru creanele n valoare de peste
500 lei, dar
pn la 1.000 lei inclusiv, onorariul
minim este de 50 lei plus un procent de
5% din suma care depete 500 lei din
valoarea creanei ce face obiectul
executrii silite;
3. pentru creanele n valoare de peste
1.000 lei, dar pn la 50.000 lei inclusiv,
onorariul minim este de 75 lei plus un
procent de 2% din suma care depete
1.000 lei din valoarea creanei ce face
obiectul executrii silite;

a) pentru creanele n valoare de pn la


50.000 lei inclusiv, onorariul maxim este
de 10% din suma reprezentnd valoarea
creanei ce face obiectul executrii silite;

b) pentru creanele n valoare de peste


50.000 lei, dar pn la 80.000 lei
inclusiv, onorariul minim este de 1.175
lei plus un procent de 2% din suma care
depete 50.000 lei din valoarea
creanei ce face obiectul executrii silite;

b) pentru creanele n valoare de peste


50.000 lei, dar pn la 80.000 lei
inclusiv, onorariul maxim este de 5.000
lei plus un procent de pn la 3% din
suma care depete 50.000 lei din
valoarea creanei ce face obiectul
executrii silite;
c) pentru creanele n valoare de peste c) pentru creanele n valoare de peste
80.000 lei, dar pn la 100.000 lei
80.000 lei, dar pn la 100.000 lei
inclusiv, onorariul minim este de 1.775 inclusiv, onorariul maxim este de 5.900
lei plus un procent de 1% din suma care lei plus un procent de pn la 2% din
depete 80.000 lei din valoarea
suma care depete 80.000 lei din
creanei ce face obiectul executrii silite; valoarea creanei ce face obiectul
executrii silite;
d) pentru creanele n valoare de peste d) pentru creanele n valoare de peste
100.000 lei, onorariul minim se
100.000 lei, onorariul maxim este de
calculeaz dup cum urmeaz:
6.300 lei plus un procent de pn la 1%
1. pentru creanele n valoare de peste din suma care depete 100.000 lei din
100.000 lei, dar pn la 400.000 lei
valoarea creanei ce face obiectul
inclusiv, onorariul minim este de 2.500 executrii silite.
lei plus un procent de 1% din suma care
depete 100.000 lei din valoarea
creanei ce face obiectul executrii silite;
2. pentru creanele n valoare de peste
400.000 lei, onorariul minim este de
5.500 lei plus un procent de pn la
0,5% din suma care depete 400.000
lei din valoarea creanei ce face obiectul
executrii silite. n cazul n care, la
calculul onorariului maxim se folosete
un procent de pn la 0,5% inclusiv,
pentru calculul onorariului minim datorat
se aplic acelai procent care a fost
folosit i pentru calculul onorariului
maxim.

Publicat n Monitorul Oficial cu numrul 936 din data de 20 noiembrie 2006

pag. 3

11/28/2016 : iulian.cosoreanu@executaresilita.ro