Sunteți pe pagina 1din 2

Cartusele E si F din noua declaratie 394.

Ce
tipuri de achizitii cu taxare inversa includem?
In randurile de mai jos, stabilim care sunt tipurile de achizitii cu taxare inversa care se
includ in cartusele E si F ale declaratiei 394 in contextul modificarilor aduse de Ordinului
1105/2016.
Potrivit instructiunilor de completare ale ale noii declaratii informative privind
livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate
in scopuri de TVA (Declaratia 394), declaratia se completeaza de catre persoanele
impozabile din Romania, inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul Fiscal
si care sunt obligate la plata taxei potrivit art. 307, alin. 1, 2, 6 si 7, pentru operatiuni
impozabile in Romania, potrivit art. 268, alin 1.
In ceea ce priveste informatiile ce trebuie completate in cartusul E, in instructiunile de
completare se mentioneaza urmatoarele:
"se vor declara numai operatiunile derulate pe teritoriul national care nu se inscriu in
declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare (formular
390)."
In concluzie, intelegem ca in acest cartus se vor declara toate operatiunile derulate pe
teritoriul national, cu nerezidenti din UE, care nu se inscriu in declaratia 390, cum ar fi:
achizitii de servicii aferente bunurilor imobile situatie in Romania, tranzactiile pentru
care se aplica masurile de simplificare, mentionate la art. 331 din Codul Fiscal (Legea
227/2015) etc.
In ceea ce priveste cartusul F, consideram ca la aceasta sectiune se vor completa toate
achizitiile pentru care se aplica taxarea inversa si pentru care locul tranzactiei se
considera a fi in Romania. Aici pot intra serviciile achizitionate B2B, achizitiile de servicii
aferente bunurilor imobile din Romania, tranzactiile pentru care se aplica masurile de
simplificare, mentionate la art. 331 din Codul Fiscal.
Potrivit instructiunilor de completare, nu vor fi declarate operatiunile de import de bunuri
(inclusiv in cazul persoanei impozabile pentru care s-a acordat certificat de amanare de
la plata in vama a TVA).

Cartusele E si F din noua declaratie 394. Ce tipuri de


achizitii cu taxare inversa includem?

In randurile de mai jos, stabilim care sunt tipurile de achizitii cu taxare inversa care se includ in cartusele
E si F ale declaratiei 394 in contextul modificarilor aduse de Ordinului 1105/2016.
Potrivit instructiunilor de completare ale ale noii declaratii informative privind livrarile/prestarile si achizitiile
efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA (Declaratia 394), declaratia se
completeaza de catre persoanele impozabile din Romania, inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. 316
din Codul Fiscal si care sunt obligate la plata taxei potrivit art. 307, alin. 1, 2, 6 si 7, pentru operatiuni
impozabile in Romania, potrivit art. 268, alin 1.
In ceea ce priveste informatiile ce trebuie completate in cartusul E, in instructiunile de completare se
mentioneaza urmatoarele:
"se vor declara numai operatiunile derulate pe teritoriul national care nu se inscriu in declaratia
recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare (formular 390)."
In concluzie, intelegem ca in acest cartus se vor declara toate operatiunile derulate pe teritoriul national,
cu nerezidenti din UE, care nu se inscriu in declaratia 390, cum ar fi: achizitii de servicii aferente bunurilor
imobile situatie in Romania, tranzactiile pentru care se aplica masurile de simplificare, mentionate la art.
331 din Codul Fiscal (Legea 227/2015) etc.
In ceea ce priveste cartusul F, consideram ca la aceasta sectiune se vor completa toate achizitiile pentru
care se aplica taxarea inversa si pentru care locul tranzactiei se considera a fi in Romania. Aici pot intra
serviciile achizitionate B2B, achizitiile de servicii aferente bunurilor imobile din Romania, tranzactiile
pentru care se aplica masurile de simplificare, mentionate la art. 331 din Codul Fiscal.
Potrivit instructiunilor de completare, nu vor fi declarate operatiunile de import de bunuri (inclusiv in cazul
persoanei impozabile pentru care s-a acordat certificat de amanare de la plata in vama a TVA).