Sunteți pe pagina 1din 54

Instructiuni proprii SSM pentru santiere in constructii

Lucratile de reparatii, consolidari, demolari si translatii de cladiri se vor executa numai de personal
calificat si instruit pentru operatiile respective.

Santierul va fi ingradit cu imprejmuiri continue, conform proiectului de organizare de santier. In


punctele de acces spre locul de demolare se vor pune tablite de avertizare si de interzicere a
accesului persoanelor fara atributii de serviciu pe teritoriul santierului.

antierul va fi mprejmuit pentru a se evita accesul persoanelor strine. Se vor ngrdi cu mprejmuiri
continue, lucrrile n curs de construcie, situate de-a lungul drumurilor publice.

n cazul n care mprejmuirea se execut la o distan mai mic de 10 m de o lucrare n curs


de construcie, care are o nlime mai mare de 12 m, aceasta trebuie prevzut cu copertin lat de
cel puin 1 m i cu o ramp de 20 de grade spre partea opus lucrrii. De-a lungul muchiei de sus
a copertinei trebuie fcut o bordur nalt de 15 cm.

Este obligatorie semnalizarea zonei de lucru, aflata in raza de actiune, a utilajelor de ridicat, respectiv
a lucrarilor ce prezinta pericol.

Pasarelele, scarile si platformele de lucru de langa utilajele de constructii vor fi prevazute cu


balustrade de protectie.

Masinile si utilajele de constructii vor fi amplasate si instalate incat sa se asigure stabilitatea si


imposibilitatea unor deplasari necomadate.

La terminarea fiecarui schimb, fronturilor de lucru se vor lasa in siguranta.

Zona de lucru trebuie prevazuta cu rigole pentru scurgerea apelor de suprafata, care nu vor fi
amplasate de-a lungul zidurilor, sapaturilor sau gropilor de fundatii.

Locurile de munca care prezinta pericole vor fi semnalizate cu indicatoare de avertizare sau
interzicere.

La lucrarile executate pe verticala la doua niveluri diferite, deasupra unui agregat sau sub acesta, la
lucrarile ce se executa deasupra pasajelor, se vor intocmi fise tehnologice care vor contine masuri
suplimentare de protectie a munci referitoare la : trecerea persoanelor peste gropi, santuri, pivnite
deschise lucrarile ce se executa deasupra pasajelor.

Toate golurile din perei, amplasate cu marginea de jos la o nlime sub 0,70 m deasupra planeului i
care comunic spre exteriorul construciilor sau dau spre locuri unde nu exist un planeu continuu, se
vor ngrdi. De asemenea se vor acoperi i ngrdi cu balustrade executate pe tot conturul, cu o
nlime de cel puin 1 m, golurile din planeele cldirilor n construcie pe care se execut lucrri sau e
posibil s se circule; golurile vor fi marcate cu indicatoare de pericol.

Golurile de ferestre i ui unde nu s-a montat tmplria vor fi nchise provizoriu pentru a feri personalul
muncitor de curenii de aer.

Locurile de munca si de circulatie trebuie sa dispuna de un iluminat care sa asigure desfasurarea


functiilor vizuale si securitatea persoanelor corespunzator sarcinii de munca.

Schelele, esafoadele si alte elemente ajutatoare pentru lucrarile executate la inaltime vor corespunde
prevederilor proiectului de executie.

Montarea, ancorarea si folosirea schelelor se vor face conform cartii tehnice a acestora si proiectului
de executie a lucrarilor.

Pentru lucrri executate la nlimi sub 5 m se vor folosi schele simple, iar pentru nlimi peste 5 m se
vor utiliza schele conform indicaiilor din proiectele tehnologice. Schelele vor fi prevzute cu balustrade
i scndur de bord i vor fi executate astfel nct s corespund sarcinilor pe care le vor avea de
suportat. Se interzice utilizarea de schele improvizate i circulaia personalului muncitor sub schele pe
care se lucreaz.

La montarea sau adaugarea la inaltime a schelelor si esafoadelor, lucratorii vor purta echipament
individual de protectie

Se interzice executarea lucrarilor la inaltime in conditii meteorologice nefavorabile (vant puternic peste
11 m/s, polei, descarcari atmosferice, precipitatii etc).

Lucratorii trebuie sa dispuna pe santier de apa potabila sau alte bauturi nealcoolizate in cantitati
suficiente. De asemenea, trebuie sa dispuna de facilitati pentru a-si lua masa in conditii satisfacatoare.

Materilele provenite din demolare vor fi evacuate imediat in locurile destinate in acest scop.Caile de
acees vor fi degajate de diversele materiale provenite din demolari.

Este interzisa aruncarea de la inaltime a molozului rezultat, a deseurilor precum si a altor materiale.

Evacuarea molozului i a deeurilor de materiale din obiectele de construcie i schelele aferente, de


la o nlime mai mare de 4 m, trebuie fcut cu ajutorul jgheaburilor nchise, n lzi nchise sau n
containere. Captul inferior al jgheabului trebuie s se afle la o nlime de cel mult 1 m deasupra
solului. n cazul n care acest lucru nu este posibil, captul inferior al jgheabului trebuie s se termine
ntr-un buncr de depozitare, pentru a se evita producerea prafului.Locurile n care se depoziteaz
molozul i deeurile de materiale de construcii evacuate de sus trebuie s fie ngrdite.

Incarcarea, ridicarea si descarcarea materialelor cu mijloace de ridicat se va face cu respectarea


instructiunilor de utilizare a instalatiei respective.

Se interzice aplecarea lucratorilor in afara constructiei pentru a desprinde elementele din carligul
mijlocului de ridicat. Apropierea incarcaturii se va face cu carlige de tragere sau franghii ajutatoare.

Materialele, sculele si utilajele devenite disponibile, atat la sol cat si la inaltime, vor fi stranse si
depozitate in locuri special amenajate. Se interzice aruncarea lor la inaltime.

Manipularea mecanizata pe orizontala si verticala a diferitelor incarcaturi se va executa numai dupa


legarea si fixarea incarcaturilor de catre lucratorii instruiti si autorizati in acest scop. Se vor respecta
prevederile in vigoare cu privire la lucrul cu mijloace de ridicare si transport pe verticala si orizontala.

Caile de circulatie si scarile de acces trebuie sa fie astfel calculate si amenajate incat sa poata fi
utilizate in deplina siguranta si in conformitate cu destinatia lor. Scarile de acces vor fi prevazute cu
balustrade pentru prevenirea caderii in gol, conform proiectului pentru prevenirea caderii in gol,
conform proiectului tehnologic.

Accesul lucratorilor pe schele, direct din cladire, se va face numai prin locurile destinate in acest scop.

Echipamentele electrice utilizate la locurile de munca vor fi astfel realizate, incat sa nu constituie
pericol de incendiu sau explozie, iar persoanele sa fie protejate impotriva riscurilor de electrocutare
prin atingere directa sau indirecta.

Utilajele, mecanismele i aparatele electrice fixe utilizate la executarea diferitelor lucrri trebuie obligatoriu - legate la instalaia de punere la pmnt, a crei rezisten va fi de cel mult 4 ohmi.

Se interzice lucrul la tablourile electrice de comanda si la partile componente ale instalatiei electrice,
fara intreruperea circuitelor de alimentare. Interventia la instalatia electrica se va face numai de
electricieni calificati, intruiti si autorizati.

Instalatiile de distributie a energiei electrice, existente inainte de deschiderea santierului, trebuie sa fie
identificate, verificate si semnalizate.

In functie de caracteristicile santierului si echipamentelor, de dimensiunile incaperilor, de


caracteristicile fizice si chimice prezente ca si de numarul maxim de persoane, este obligatoriu sa fie
prevazut un numar suficient de mijloace corespunzatoare pentru combaterea incendiilor.

Dispozitivele neautomatizate contra incendiilor trebuie sa fie usor accesibile.

Caile de acces vor fi eliberate de materiale si mentinute in stare de curatenie.

Conducatorii formatiuniilor de lucru sunt obligati sa verifice zilnic, inainte de inceperea lucrului, daca
sculele sunt in stare tehnica corespunzatoare si daca cele actionate electric sunt legate la pamant. In
lipsa acestor puncte fixe se vor utiliza cabluri sau franghii corespunzatoare, bine ancorate, de care
lucratorii sa se asigure prin intermediul centurilor de siguranta.

Urcarea si coborarea la si de pe podinele de lucru se vor realiza numai prin intermediul rampelor si a
cailor de acces executate conform standardelor in vigoare.

Se interzice urcarea si coborarea pe elementele schelelor sau esafoadelor.

Zona unde se monteaza sau se demonteaza, schele si esfoadele va fi imprejmuita si se vor lua masuri
de oprirea accesului in zona respectiva, iar daca este cazul se vor executa copertine de protectie.

Daca schela sau esafodul raman un timp nefolosite (la constructiile unde lucrarile se intrerup
provizoriu), la reluarea lucrului se vor verifica si se vor face completarile necesare si o noua receptie a
cofrajululi, schelei sau esafodului.

La asamblarea elementelor de schele, esafoadele cu buloane, bolturi, suruburi, verificarea


coincidentei orificiilor se va face cu dornuri destinate acestei operatiuni. Se interzice efectuarea
verificarii prin introducerea degetelor in orificiile respective.

Se interzice demontarea schelelor si esafoadelor prin tractiune inainte de desfacrea tuturor legaturilor.

Demontarea schelelor si esafoadelor se face numai dupa ce s-au luat toate masurile de protectie
necesare. Efectuarea operatiunilor de demonatare se face in ordinea inversa celor de motare sau
conform prevederilor proiectului de executie.

Se interzice demontarea prin daramare, precum si depozitarea pe podinele de lucru a materialelor


provenite din demontare.

Toate elementele componente demontate se vor cobori pe masura demontarii lor, prin mijloace
mecanizate sau cu ajutorul franghiilor si scripetiilor. Nu este permisa aruncarea de la inaltime a
elementelor.

Se interzice, la orice lucrare la inaltime, monatrea si demontarea schelelor si esafoadelor in cazul cand
conditiile meteorologoce sunt nefavorabile, pe intuneric sau cand locurile de munca nu sunt iluminate.

Se interzice evacuarea molozului si a deseurilor de materiale prin aruncare din interiorul lucrarii in
constructie.

Este interzisa circulatia pe ziduri.

In cazul utilizarii pentru ridicarea materialelor a unor dispozitive si mecanisme de mica mecanizare, se
vor respecta normele de protectie a muncii pentru lucrul pe schele si la inaltime.

In cazul producerii in timpul lucrului a unor defectiuni ale utilajelor, se va opri lucrul imediat.

Se interzice orice interventie in timpul functionarii utilajelor. Interventiile respective se vor efectua
numai dupa oprirea utilajelor, de catre personal calificat si instruit pentru aceste operatiuni.

Inainte de inceperea lucrarilor de reparatii la invelitori, se va verifica daca constructiile sunt prevazute
cu scari de acces corespunzatoare, ancorate de constructie si se verifica siguranta acestora.

Inaintea inceperii lucrarilor de reparatii, conducatorul lucrarilor va verifica rezistenta asterelei si


sarpantei, urmarind ca elementele componente ale sarpantei sa nu prezinte deformatii sau deteriorari.
In cazul constatarii unor deficiente, se vor lua masurilor de remediere a acestora.

Se interzice depozitarea si manipularea materialelor direct pe astereala. Se vor amenaja platforme


speciale pentru depozitare.

Se interzice aruncarea oricaror materiale sau scule de pe acoperis. Zilnic, dupa terminarea lucrului se
va curata acoperisul.

Pe timp nefavorabil (ploaie, ceata, polei sau ninsoare) se interzice efectuarea lucrarilor de reparatii la
acoperis.

Repararea tencuielilor interioare pe suprafete intinse se va executa de pe schele rezistente cu podine


continui; se admite a se lucra pe scari duble numai la mici reparatii(de exemplu astupari goluri, treceri
conducte). Este interzisa folosirea improvizatiilor in realizarea sau sprijinirea podinelor.

Lucrarile de finisaj la exterior se vor executa de pe schele. Se interzice executarea lucrarilor simultan
la doua niveluri aflate pe aceeasi verticala.

Dupa terminarea lucrului, se vor evacua de pe schele resturile de materiale si sculele.

Lucrarile de zugraveli si vopsitorii interioare se vor executa de pe schele interioare sau de pe scari
duble; utilizarea scarilor simple este permisa la lucrari de pana la 3 m inaltime.

Lucrarile la care se folosesc substante inflamabile (de ex. Benzina, nitrolacuri, petrol etc.) se vor
executa de catre lucratorii calificati si instruiti pentru utilizarea acsetora.

Finisajul interior cu vopsele care degaja substante toxice se executa cu ferestrele deschise sau
asigurandu-se ventilatie. La aplicarea vopselei prin pulverizare, se va asigura ventilatia
corespunzatoare sau se vor dota lucratorii cu masti contra noxelor.

In incaperile unde se intrebuinteaza nitrolacuri, combustibili si alte substante care degaja gaze
inflamabile este interzisa flacara deschisa sau producerea de scantei.

In timpul arderii cu lampa de benzina a vopselei vechi, se va asigura o buna aerisire.

La depozitarea si indepartarea deseurilor rezultate in urma procesului tehnologic (de ex. Vopsele,
uleiuri, lacuri, solventi etc.) se vor respecta reglementarile in vigoare.

Lucratorii care utilizeaza substante toxice vor fi supusi controlului medical conform reglementarilor
Ministerului Sanatatii.

Camerele vopsite in ulei vor fi aerisite. Se interzice stationarea sau cazarea lucratorilor in aceste
incaperi minimum 24 ore dupa vopsire.

La executarea lucrarilor de zugraveli cu preparate pe baza de apa, conductorii electrici aflati in


incapere vor fi scosi de sub tensiune.

Subzidirea fundatiilor sau a peretilor cladirilor existente, va fi executata dupa proiecte sau fise
tehnologice si sub supravegherea permanenta a conducatorului lucrarii.

In cazul in care in timpul executiei se constata deplasari sau deformari ale constructiei, se vor lua
masuri urgente pentru indepartarea lucratorilor din zona si adapostirea intr-un loc sigur.

Se interzice continuarea lucrarilor de subzidire atunci cand se constata deformari ale terenului din
zona respectiva.

Este interzis lucrul la ferastraiele circulare daca acestea nu sunt dotate cu dispozitive de protectie,
daca acestea sunt defecte si nu sunt corespnzatoare tipo- dimensiunilor masinii si sarcinii de lucru.

Este interzisa folosirea panzelor taietoare care prezinta crapaturi, fisuri, excentritati, sau mai mult de
doi dinti lipsa, si care sa nu fie consecutivi.

Este interzisa orice incercare de franare a panzei taietoare cu diverse obiecte sau cu bucati de
material lemnos.

Este interzis lucratorului sa stea, in pozitia de lucru sau in repaus, in planul panzei taietoare. Pozitia
trebuie sa fie in lateralul planului panzei taietoare si in fata acesteia.

Read more: http://www.psissm.info/2012/04/instructiuni-proprii-ssm-pentru_7613.html#ixzz4RUKSLq5G

Instructiuni proprii SSM pentru utilizarea uneltelor de mana


La executarea oricror categorii de lucrri vor fi admise numai uneltele de mn , sculele i dispozitivele
aflate n perfect stare, nefiind permis utilizarea celor defecte sau improvizate.

Uneltele de mn vor fi confecionate din materiale corespunztoare operaiilor de executat. Cozile i


mnerele uneltelor de mn vor fi netede , bine fixate i vor avea dimensiuni care s permit apucarea sigur
i comod, fr crpturi i achii desprinse.
Se interzice folosirea uneltelor de mn improvizate , cu suprafeele de lovire deformate, tirbe sau
nflorite.
Sculele de mn vor avea mnere confecionate numai din lemn, de esen tare, fag, arar, frasin, fr
noduri sau crpturi i cu suprafee bine netezite.
Este interzis folosirea uneltelor de mn care nu sunt bine fixate n mner. urubelniele sau uneltele
asemntoare vor fi prevzute cu inele metalice de strngere a mnerului pe captul uneltelor.
Se interzice prinderea mnerelor sparte sau croate n cuie, legarea acestora cu srm sau sfoar,
precum i folosirea anumitor unelte fr mner. Utilizarea aceluiai mner la mai multe unelte de mn nu este
admis dect n cazul truselor de scule construite special cu mner detaabil.
Mnerele vor avea dimensiunile corespunztoare pentru a putea rezista eforturilor la care sunt
supuse. Ele nu trebuie supradimensionate pentru a nu mri, inutil, efortul fizic al lucrtorilor.
Uneltele folosite la lovire trebuie s aib mnerele cu seciune oval i montat cu partea groas la
captul liber al prii metalice a uneltelor.
Se interzice depozitarea uneltelor pe treptele scrilor mobile, schele, tablouri electrice, ziduri. Lucrtorul
care execut pren care este necesar a lsa uneltele din mn, trebuie s aib buzunare speciale sau truse
pentru pstrarea uneltelor.
Cnd se execut lucrul la nlime, uneltele de mn vor fi inute n geni rezistente i vor fi asigurate
mpotriva cderii.
n timpul transportului, prile periculoase ale uneltelor de mn cu tiuri i vrfuri, vor fi protejate cu teci
sau aprtori adecvate. Pentru pstrarea uneltelor de mn ce nu sunt utilizate la un moment dat se vor folosi
bancurile de lucru sau dulapurile de scule.
Pe timpul transportului cu autovehicule uneltele de mn vor fi aezate n aceeai direcie i numai
nuntru.
Uneltele de mn cu articulaii ( foarfece, clete) nu trebuie s prezinte frecri mari sau jocuri n articulaii
care ar putea reduce capacitatea de prindere.
Flcile de prindere ale uneltelor cu articulaii vor avea forme i dimensiuni corespunztoare activitilor la
care se folosesc (plane, paralele, striate sau cu muchii de prindere), fiind interzis utilizarea la operaiuni
necorespunztoare destinaiei pentru care au fost fcute.
Cletii vor avea flcile complet suprapuse i fr tirbituri.
Menghinele i nicovalele trebuie bine fixate de bancul de lucru i montate astfel ca lucrtorii care le
utilizeaz s poat avea , n permanen, n timpul lucrului, o poziie cotrct, normal i fr a fi obositoare.
Uneltele de percuie din oel ( ciocane, dli, foarfece, dornuri) vor trebui s fie din oeluri corespunztoare
tratate termic astfel nct sub aciunea eforturilor la care sunt supuse n timpul lucrului, s nu permit deformri
permanente , fisuri sau desprinderi de achii, tirbituri.
Uneltele folosite la percuii nu se vor folosi dac au suprafeele de percuie deformate, nflorite sau
tirbite ; aceste deformaii vor fi rectificate zilnic. Se interzice clirea capetelelor uneltelor (ciocanelor).
Uneltele care prezint decalibrri sau deformri concretizate prin mrirea distanei fixe de prindere ( cheile
de prindere) nu terbuie folosite. n aceste situaii este interzis intercalarea ntre flcile cheilor i piulie a unor
plcue metalice ajuttoare, n scopul evitrii accidentelor.
Folosirea uneltelor de percuie ( dli, dornuri) pentru spargeri sau operaii similare se va face numai prin
apucarea acestora cu dispozitive soeciale ( cleti). La lucrrile cu dli drepte sau n cruce, lucrtorii vor utilize
ochelari pentru protecia mpotriva achiilor care ar putea sri.

Cnd se lucreaz cu pene sau dli inute de ajutoare, la baterea cu barosul, se vor folosi cleti cu
lungimea braului de cel puin 0,7 m .
Se interzice utilizarea n medii de gaze sau vapori explozivi a uneltelor de mn executate din materiale
care, prin lovire sau frecare, pot produce scntei. n astfel de medii se vor utiliza numai unelte confecionate din
materiale corespunztoare .
Cnd se lucreaz cu unelte de mn la operaiuni n care exist posibilitatea producerii de scntei, achii
de orice fel, lucrtorii sunt obligai s poarte ochelari de protecie cu aprtori laterale i vizoare incasabile.
Zona n care se execut aceste lucrri va fi protejat prin ecrane pentru evitarea accidentrii lucrtorilor care
circul sau lucreaz prin apropiere.
Uneltele folosite la tiat se vor verifica dac sunt bine ascuite i dac au profilul correct n raport co
lucrrile de executat. Nu este indicat folosirea pnzelor de fierstru sau joagr dac au lips trei dini/metru
sau doi dini alturai.
Uneltele pentru tiat metale nu trebuie s fe degradate, cu crpturi sau ruginite, iar muchiile laterale nu
trebuie s prezinte margini tioase n locurile n care se strng cu mna.
Foarfecele pentru tiat tabla va avea lamele astfel strnse nct s se preseze una pe alta, fr joc n axul
de fixare.
Captul dlilor, supus loviturii de ciocan, trebuie s fie neted, s nu aib fisuri sau concaviti. Lungimea
minim a dlilor va fi de 150 mm.
Lmpile de lipit cu petrol sau benzin vor fi folosite numai de ctre lucrtori autorizai pentru asemenea
lucrri.
Se interzice utilizarea lmpilor de lipit care prezint defecte. n astfel de cazuri lucrtorii au obligaia de a
ntrerupe lucrul i de a preda lampa la reparat.
Se interzice umplerea lmpii de lipit cu petrol sau benzin mai mult de din capacitatea rezervorului su.
Dopul de umplere al lmpii trebuie bine nurubat, pe cel puin patru sppire ale filetului, cu garnitura
corespunztoare.
Se interzic turnarea i scurgerea combustibilului precum i demontarea lmpii, deurubarea capacului etc.
n apropierea focului.
Se interzice aprinderea lmpii prin introducerea petrolului sau benzinei prin arztor sau scoaterea
arztorului dac presiunea din interiorul lmpii nu a sczut complet.
Este interzis mrirea peste msur a presiunii n interiorul lmpii de lipit, fiind pericol de explozie.
Scderea presiunii gazelor din rezervorul lmpii se face prin deurubarea dopului de umplere, dar numai
dup ce lampa a fost stins , iar arztorul s-a rcit complet.
Lmpile de lipit cu petrol sau benzin vor fi prevzute cu supape de siguran reglate la presiunea de
lucru, iar cele de peste 3 l capacitate vor avea i manometru.
La uneltele care lucrez cu aer comprimat este necesar ca piesele care sunt n funciune n timpul lucrului
s nu sar din manoanele de fixare.
Cnd uneltele de mn cu acionare pneumatic sunt dotate cu scule ( pietre de polizor, pnze de
fierstru), ceea ce reprezint pericol de accidentare, acestea trebuie prevzute, obligatoriu, cu aprtori
mpotriva atingerii accidentale.
Uneltele de mn rotative, cu acionare pneumatic, vor fi dotate cu dispozitive de reglare i limitare a
presiunii i debitului n vederea limitrii turaiei.
Uneltele i sculele acionate pneumatic vor avea dispozitive de mpiedicare a funcionrii necomandate a
acestora.

Tuburile flexibile de aer comprimat trebuie s fie corespunztoare debitului i presiunii de lucru. Fixarea
acestora pe racordul uneltei va fi asigurat cu coliere metalice.
Legarea recipienilor de aer comprimat ai sculelor i diferitelor piese i conducte ntre ele trebuie fcut
etan prin flane, garniture, uruburi i cleme.
Lucrtorii care manevreaz unelte acionate cu aer comprimat sunt obligai a controla i regla supapele
uneltelor pentru a vedea dac acestea se deschid uor i repede, iar la ntreruperea apsrilor pe mnerul de
comand s nu permit trecerea aerului comprimat.
n timpul lucrului cu unelte acionate cu aer comprimat sunt interzise legarea i dezlegarea conductelor i
uneltelor la recipientul compresorului. Acest lucru se va face numai dup ce s-a interupt admisia aerului.
Se interzice admisia aerului nainte ca unealta s fie aezat n poziia de lucru
Este interzis mersul n gol al uneltelor. Acest lucru este permis numai n vederea verificrii uneltelor,
naintea nceperii lucrului sau n cursul reparaiilor.
Conductele de alimentare a uneltelor cu aer comprimat vor fi curate prin suflare.
Lucrtorii care lucreaz cu unelte acionate cu aer comprimat sunt obligai s poarte mnui i ochelari de
protecie n timpul lucrului.
Uneltele de mn acionate electric vor fi prevzute cu dispozitive sigure cde fixarea sculei precum i cu
dispozitive care s mpiedice funcionarea lor necomandat.
Dac uneltele de mn acionate electric sunt dotate cu scule ce prezint pericol de accidentare ( pnze
de fierstru, pietre de polizor), ele trebuie protejate mpotriva atingerii.
Se interzice manipularea sculelor de mn acionate electric de ctre lucrtorii care nu cunosc metodele
de lucru i msurile de protecie contra electrocutrilor, precum i msurile de prim ajutor ce trebuie luate n
caz de prim ajutor.
Uneltele electrice portative ( maini de gurit, polizoare) trebuie alimentate la tensiuni reduse de 12 V i
24 V. Alimentarea la tensiuni superioare va fi permis numai n condiii speciale .
n cazul alimentrii uneltelor electrice portative la tensiuni reduse este interzis legarea carcaselor
acestora la instalaii de protecie prin legare la pmnt sau nul.
Este admis alimentarea uneltei electrice portative la tensiuni mai mari de 24 V numai atunci cnd nu

exist posibilitatea alimentrii la tensiune redus i numai n urmtoarele condiii:


n cazul tensiunii pn la 42 V se va aplica o izolaie ntrit pe prile conductoare interioare ale uneltei sau
ntre acestea i carcas, sau n exteriorul carcasei, care s asigure o izolare de protecie ntrit fa de prile
uneltei accesibile atingerii;
in cazul tensiunii pn la 127 V reeaua de alimentare va avea nulul izolat fa de pmnt, carcasa uneltei va fi
legat de o instalaie de protecie prin legarea la pmnt;
se va crea , pentru alimentarea uneltei, o reea cu nulul izolat fa de pmnt , cu ajutorul, fie al unui
transformator de separare, fie al unui grup convertizor sau al unui grup motor. Uneltele vor avea , de
asemenea, izolaie ntrit;
in cazul alimentrii la tensiunea de pn la 380 V , mnerele i reazemele pentru piept ale lucrtorilor vor fi din
material izolant sau din metal acoperit cu material izolant. Uneltele vor avea aprtoare care s mpiedice
atingerea prilor metalice ale acestora. Conectarea la reea se va face prin prize i fie cu contacte de
protecie
Lucrtorii care lucreaz cu unelte electrice portative alimentate la tensiune pn la 380 V sunt obligai s
foloseasc mnui de cauciuc electroizolante, s poarte mbrcminte uscat cu mnecile lungi i s aib
capul acoperit pe ct posibil i ceafa.
n timpul lucrului lucrtorii vor sta numai pe platforme izolate sau covorae de cauciuc, electroizolante.

Uneltele electrice portative trebuie pstrate la magazia de scule sau n lzi de scule aflate asupra
echipelor i trebuie verificate n ceea ce privete buna funcionare, starea izolaiei i protecia mecanic, cel
puin o dat pe lun, precum i dup fiecare reparaie.
Se interzice continuarea lucrului cu unealta electric portativ atunci cnd lucrtorul simte o aciune ct de
slab a curentului electric. n acest caz lucrtorul este obligat s ntrerup imediat lucrul i s predea unealta la
verificare i reparare.
Este interzis apucarea uneltei electrice de partea sa activ ( burghiu), sau de conductorul pentru
alimentarea cu energie electric n timpul lucrului cu unelte electrice portative.
Se interzice scoaterea uneltei din mandrin nainte de oprirea complet a acesteia.
Se interzice meninerea uneltei n poziia de funcionare dac s-a interupt tensiunea de alimentare. n acst
caz se va deconecta imediat unealta de la reea ca i la terminarea lucrului.
Se interzice eliberarea din magazii, pentru producie, a uneltelor defecte.
Conductorii locurilor de munc vor controla zilnic, nainte de nceperea lucrulul, starea uneltelor de mn
i, dac aceasta este necorespunztoare, vor interzice folosirea lor. Totodat vor lua msurile care se impugn
pentru repararea acestora sau completarea cu alte unelte , corespunztoare.
Fiecare lucrtor este obligat s sesizeze imediat defeciunile sesizate la uneltele pe care le folosete i s
nu lucreze cu acestea dac nu sunt corespunztoare.
Lucrtorilor le este interzis folosirea uneltelor de mn proprietate personal, chiar dac acestea sunt n
stare corespunztoare pentru executarea lucrrilor.
Read more: http://www.psissm.info/2012/04/instructiuni-proprii-ssm-pentru_1439.html#ixzz4RUL7mbGO

Instructiuni proprii SSM pentru manipularea manuala a maselor


Personalul care rspunde de operaiunile de depozitare
Depozitarea materialelor se va face astfel incat sa se excluda pericolul de accidentare, de incendii, de
explozii si de intoxicatie.
Depozitarea materialelor se va face numai in spatii destinate acestor scopuri, asigurandu-se atat cai libere
de circulatie cat si distante libere fata de peretii constructiei.
Este interzisa blocarea accesului la instalaiile electrice si de P.S.I. cu diverse materiale;
La stivuirea materialelor nu se admite depirea sarcinii maxime admisa a planseului si /sau pardoselii;
La depozitarea materialelor pe rafturi trebuie scris la loc vizibil sarcina maxima admisa, care nu trebuie
depita;
Depozitarea materialelor se va face pe cat posibil in ambalajele originale, avandu-se grija ca in timpul
stivuirii acestea sa nu se deterioreze;
Stivuirile se vor face numai cu materiale si ambalaje care garanteaz maxima stabilitate;
Stivuirea materialelor sau ambalajelor cu forme geometrice diferite nu este permisa;
Scoaterea materialelor din stiva se va face astfel incat sa se evite prbuirea stivei;
La depozitarea materialelor se va respecta compatibilitatea dintre ele, fiind interzisa depozitarea in comun
a materialelor care pot reaciona chimic producnd produi inflamabili, explozivi, toxici sau corosivi.
La depozitarea materialelor ce emana aerosoli inflamabili, explozivi, toxici sau corosivi ambalajele
acestora trebuie sa fie etane.

In cazul manipulrii unei sarcini, concomitent de ctre mai muli muncitori, acetia vor ridica si cobori
sarcina numai la comanda conductorului operaiei.
Locurile periculoase, precum si locurile unde pot avea loc degajri duntoare sanatatii muncitorilor vor fi
semnalizate prin indicatoare de avertizare.
Accesul in spatiile de depozitare si in locurile de incarcare-descarcare este interzis persoanelor care nu au
atribuii la aceste operaiuni.
Spatiile de depozitare trebuie sa fie amenajate corespunztor materialelor ce se vor depozita in aceste
locuri.
Manipulare, transportul prin purtare si depozitarea materialelor cu mijloace nemecanizate.
Prin manipulare si transport prin purtare sau manipulare manuala a maselor se intelege orice operaie de
transport sau susinere a unei mase de ctre unul sau mai muli lucratori, inclusiv ridicarea, coborrea,
impingerea, tragerea, purtarea sau deplasarea unei mase care, din cauza caracteristicilor sale sau a condiiilor
ergonomice nefavorabile implica riscuri de accidentare sau mbolnvire profesionala.
Conducerea societii trebuie sa ia masuri organizatorice corespunztoare sau sa foloseasc mijloace
adecvate, in special echipament mecanic pentru a evita manipularea si transportul prin purtare a maselor de
ctre salariai.
In toate cazurile in care nu se poate evita manipularea sau transportul prin purtare a maselor, conducerea
societii trebuie sa organizeze locurile de munca astfel incat activitatea sa se desfoare in condiii de
sigurana si cu risc cat mai mic pentru sntate.
Conducerea societii va evalua in prealabil condiiile de securitate si sanatate pentru activitatea

respectiva in ceea ce privete:


caracteristicile masei;
efortul fizic depus;
caracteristicile mediului de munca;
caracteristicile activitii.
Conducerea societii va dispune si va urmri realizarea masurilor corespunztoare in scopul evitrii sau
reducerii riscurilor de accidentare si imbolnaviri lund in considerare:
Caracteristicile masei:
greutatea si dimensiunile;
dificultatea de apucare;
instabilitatea sau riscul deplasrii coninutului;
plasarea in asa fel incat ea trebuie manipulata la o anumita distanta de trunchi sau cu flexarea trunchiului;
probabilitatea de producere a unor leziuni datorita marginilor, muchiilor in cazul unei ciocniri.
Efortul fizic:
prea mare;
care nu poate fi realizat dect printr-o micare a trunchiului;
care nu antreneaz o micare buna a masei;
care este realizat atunci cand corpul se afla intr-o poziie instabila.
Caracteristicile mediului de munca:
spaiu insuficient pentru realizarea activitii;
pardoseliile alunecoase si/sau care prezint neregularitati;
imposibilitatea ridicrii manuale la inaltime in sigurana;
manipularea maselor la mai multe niveluri;
condiiile climatice necorespunzatoare.
Cerinele activitii:
efortul fizic frecvent si prelungit;
insuficienta repausului fiziologic sau de recuperare;
distantele mari pentru transport sarcini;
ritm impus.

La efectuarea operaiilor de manipulare si transport prin purtare a maselor se vor repartiza numai salariai
care corespund din punct de vedere fizic.
Este interzisa manipularea frecventa si prelungita a sarcinilor fara efectuarea unor controale medicale
periodice.
Conducerea societii va urmri ca salariaii care executa lucrri de manipulare si transport prin purtare sa
primeasc o instruire adecvata privind manipularea si transportul prin purtare si riscurile la care se expun in
cazul in care aceste activiti nu sunt executate corect.
Salariaii vor fi informai de conductorii locurilor de munca asupra masurilor luate de conducerea
societii pentru asigurarea sanatatii la transportul si manipularea prin purtare.
Conducerea societii va urmri modul in care salariaii respecta indicaiile tehnice de lucru privind
manipularea si transportul prin purtare.
Conducerea societii va indica, pentru fiecare caz in parte, greutatea sarcinii de ridicat precum si centrul
de greutate in cazul unui ambalaj excentric.
Conducerea societii va consulta salariaii sau reprezentanii lor si va permite acestora sa ia parte la
discutarea problemelor referitoare la manipularea si transportul manual al maselor care ar putea afecta
sntatea si securitatea in munca.
Salariaii sau reprezentanii lor au dreptul sa prezinte propunerile lor si sa ceara conducerii, persoanei
juridice sau fizice, sa ia masuri de eliminare a riscurilor pentru salariaii folosii la manipularea si transportul prin
purtarea maselor.
Masele manipulate si transportate manual, distantele de transport manual pe orizontala, masele
transportate manual pe plan inclinat, inaltimea maxima la care sunt ridicate masele, distanta dintre doua
niveluri in care sunt efectuate transporturi manuale sau masele maxime care pot fi transportate pe plan inclinat
cu mijloace de transport nemecanizate nu trebuie sa depeasc valorile maxime cuprinse in normative.
In timpul manipulrii manuale a maselor, salariatul sau salariaii trebuie sa aiba vizibilitate.
Este interzis transportul prin purtarea maselor care mpiedica vizibilitatea.
Conductorul locului de munca va stabili numrul de salariai care vor efectua manipularea si transportul
maselor cu centre de greutate excentrice, care pot genera dezechilibre.
Este interzis transportul de mase care au sisteme de prindere necorespunzatoare.
Manipularea in acelai timp a doua sau mai multe obiecte se va face numai daca sunt fixate intre ele
corespunztor. Este interzisa manipularea sau transportul prin purtare in acelai timp a maselor care sunt
instabile intre ele.
Obiectele ambalate in cutii sau lazi trebuie fixate in interiorul ambalajelor. Este interzis transportul prin
purtare a maselor nefixate corespunztor in cutii sau lazi.
Traseul pe care il parcurge salariatul in timpul transportului prin purtare nu trebuie sa fie cu obstacole,
instabil sau alunecos.
Manipularea sau transportul prin purtare a maselor care au margini sau suprafee tietoare sau care,
datorita naturii lor, pot produce leziuni ale minilor se va face numai cu palmare.
Este interzisa manipularea manuala a maselor in/din locuri in care nu exista spaiu pe orizontala sau
verticala corespunztor pentru realizarea acestei activiti, daca nu se iau masuri suplimentare pentru
micorarea riscului de accidentare sau imbolnaviri profesionale.
Planurile inclinate utilizate de salariai pentru manipularea si transportul manual al maselor trebuie sa aiba
stabilitate si sa fie prevzute cu parapeti de protecie.

In cazul in care condiiile climatice (vant, ceata, cldura excesiva) nu permit manipularea si transportul
manual al maselor in condiii de securitate, conductorul locului de munca trebuie sa ia masuri suplimentare
pentru eliminarea sau micorarea riscului de accidentare sau imbolnavire profesionala.
Este interzisa creterea numrului de ridicri sau coborri pe unitati de timp.
Este interzisa utilizarea salariailor la manipularea si transportul manual al maselor daca nu au echipament
individual de protecie si/sau de lucru corespunztor si in bunstare.
La ncrcare, descrcare, transportul si manipularea materialelor prin purtare se vor respecta si

urmtoarele masuri:
se va curata terenul pe care se efectueaz aceste operaii de toate obstacolele sau obiectele ce ar putea
impiedica operaiunea de ncrcare- descrcare;
terenul pe care se face micarea sau manipularea sarcinilor, trebuie sa fie stabil si rezistent, iar in cazul cand
acesta este denivelat sau in panta se vor amenaja platforme orizontale sau se va aduce terenul la forma
orizontala.
distantele de transport nu vor depasi 50 de metri.
mrimea sarcinilor transportate manual cu mijloace de transport ajuttoare (crucioare, lize) nu trebuie sa
depeasc pe teren consolidat 50 de kg la femei si 75 de kg la brbai.
transportul materialelor cu ajutorul mijloacelor ajuttoare (lize, crucioare) este permis numai pe teren drept.
Se interzice transportul cu mijloace ajuttoare a instalaiilor sau materialelor pe scri, trepte sau rampe de
acces.
Este interzis categoric transportul de sarcini pe deasupra personalului muncitor, in incaperile locuite.
Este interzisa desfacerea stivelor sau a grmezilor de alte materiale prin surpare (elibernd unul din
straturile de susinere).
Manevrarea materialelor se va face in ordine inversa stivuirii lor.
La depozitarea lichidelor combustibile si lubrifiantilor se va tine seama de urmtoarele masuri:
Lichidele pentru curenie se vor depozita in incaperi nchise, bine aerisite si ferite de surse de foc. Aceste
incaperi vor fi amplasate separat de alte magazii, de locuine, cantine, fntni. Bidoanele si cutiile cu astfel de
substane se vor depozita in magazii fara ambalaje. Iluminatul acestor magazii se va face din afara si pe cat
posibil sa fie iluminat natural
Transportul carburanilor si lubrifiantilor, a combustibililor sau a altor produse inflamabile, se va face numai
cu ajutorul vaselor metalice in stare buna si nchise ermetic. Este interzis transportul produselor petroliere sau
a celor inflamabile in vase deschise sau improvizate.
Desfacerea dopurilor de la vase sau butoaie in care sunt depozitate produse petroliere se va face numai
cu scule antiscantei.
Este interzisa manipularea carburanilor in vase deschise, pentru reducerea pierderii prin evaporare si
risipa, dar in special pentru evitarea pericolului de incendiu. Este interzisa sifonarea cu gura a produselor
petroliere sau chimice.
Este interzisa urcarea pe vase, butoaie de carburani, lubrifianti sau alte produse inflamabile a persoanelor
echipate cu bocanci cu potcoave, placheuri sau cuie metalice.
Depozitarea carburanilor si lubrifiantilor se va face in locuri speciale, care vor fi construite in conformitate
cu prescripiile tehnice si normale P.S.I. prevzute in proiectele de execuie si aprobate de organele in drept.
Este interzisa depozitarea dezordonata si imprastierea materialelor la locurile de munca. Spatiile in care
se vor depozita materialele trebuie sa fie uor accesibile, sa aib drumuri bune de acces, iar dotrile si
instalatile aferente sa asigure deplina securitate a muncitorilor de deservire.
Este interzisa stivuirea lzilor la un loc cu saci, baloturi, butoaie.

Aceste masuri cuprind masuri minime de prevenire a accidentrii si imbolnavirii profesionale, lund in
considerare pericolele specifice acestor activiti si cerinele desfurrii procesului de munca in condiii de
securitate.
Read more: http://www.psissm.info/2012/04/instructiuni-proprii-ssm-pentru_111.html#ixzz4RULFuT9U

Instructiuni proprii SSM pentru utilizarea schelelor si esafodajelor


Schelele i eafodajele, precum i elementele lor componente se vor calcula conform ncrcrilor i
normelor prevzute n prescripiile tehnice de ncercri, n cele de calcul al construciilor i conform condiiilor
specifice de folosire, astfel nct n timpul utilizrii lor s nu conduc la provocarea unor accidente de munc.
Schelele i eafodajele folosite la lucrri de construcii - montaj sunt tipizate. Dac la unele construcii prin
natura lucrrii lor se utilizeaz schele i eafodaje netipizate, acestea se vor executa pe baz de proiect
aprobat. In cazuri bine justificate, unele schele i eafodaje se vor executa dup detaliile ntocmite pe antier,
dac sunt nsoite de calcule corespunztoare i aprobate de directorul general.
Suprafaa de teren pe care se monteaz schelele va fi nivelat, iar pmntul egalizat i btut cu maiul.
Odat cu nivelarea se va amenaja i scurgerea apelor.
Pentru a asigura repartizarea uniform a presiunii asupra terenului trebuie s se pun sub stlpii schelei,
perpendicular pe faa zidului dulapi de lemn cu grosimea de 5 cm. La fel se va proceda i la instalarea
schelelor pe trotuare. Este interzis aezarea stlpilor pe crmizi, pietre, capete de scnduri etc.
Schelele sau eafodajele se vor contravntui corespunztor n plan orizontal ct i n plan vertical pe
ambele direcii pentru a se mpiedica orice deformare a structurilor ca urmare a forelor rezultate din ncercri.
Schelele trebuie bine ancorate pe toat nlimea lor de prile solide ale construciei. Se interzice
ancorarea schelelor de elementele nestabile ale construciei (parapete, cornie, couri etc). Stabilitatea
schelelor independente se poate asigura prin proptele sau tirani, cu condiia ca poziia acestora s fie stabilit
i detaliat prin proiecte.
Se interzice aezarea schelelor pe prile cofrajelor pentru turnarea betoanelor, precum i pe alte
elemente care nu sunt calculate pentru preluarea acestor sarcini. Deasemenea, este interzis aezarea
schelelor direct pe grinzile planeelor, fr intermediul unor elemente de nepartizare.
Podina schelei va fi distanat de zid cu cel mult 50 cm pentru lucrrile de zidrie i cu cel mult 15 cm la
lucrrile de finisaj, intervalul dintre perei i podinele schelei va trebui acoperit cu scnduri demontabile.
Parapetele de protecie ce se pune pe conturul exterior al podinei schelelor se va prinde corespunztor de
stlpii schelei, pe partea interioar a acesteia.
La schelele cu o nlime mai mare de 5 m se vor construi obligatoriu cel puin dou podine ; una pentru
lucru (cea superioar) i una de protecie (cea inferioar).
La construciile cu nlimea mai mare de 12 m, pentru comunicarea ntre nivelurile podinelor se vor
construi scri speciale cu podete de odihn. Scrile vor fi construite n cadrul schelei, n golul special rezervat
pentru ele. nclinarea scrilor nu trebuie s fie mai mare de 60 de grade , ele fiind prevzute cu parapete de
protecie. Scrile cu nclinare mai mare de 60 de grade vor fi prevzut cu aprtoare de tip colivie i cu
ntreruperi pentru odihn la maximum 4 m.
Se admite urcarea pe schele la construciile cu nlimea mai mic de 12 m, pe scri independente
rezemate, care se vor aeza la fiecare nivel al schelelor, fixndu-se bine la partea superioar de traversele
schelelor.
La cldirile situate de-a lungul drumurilor publice, podinele de lucru vor avea prevzute o vizier nclinat,
cu limea minim de 1 m.

Sunt interzise urcarea i coborrea lucrtorilor direct pe podinele schelei, prin agare de stlpi sau de
legturile diagonalei. Urcarea i coborrea vor fi fcute pe scri, prin golul special rezervat pentru acestea,
fixndu-se la partea superioar.
Se interzice accesul lucrtorilor pe schel direct din cldire sau golul uilor, ferestrelor sau din logii i
invers. n acest scop, toate golurile care dau spre schel vor fi barate.
La montarea schelriei la nlime, pn la executarea definitiv a podinei, precum i la executarea
procesului de producie la nlime, lucrtorii vor fi echipai cu centuri de siguran, legate cu frnghii solide de
prile fixe i rezistente ale construciei.
Se interzice cu desvrire ca n loc de podine executate reglementar s se foloseasc podine amenajate
pe suporturi improvizate (lzi, butoaie, corpuri radiator sau instalaii sanitare).
Se interzice folosirea schelelor pe capre n interior la construciile cu cel mult de dou niveluri.
Demontarea schelelor i eafodajelor se va face numai n baza ordinului scris al directorului general.
Se interzice accesul lucrtorilor care nu fac parte din echipa de schelari care lucreaz la demontarea
schelei n zona demontrii.
Demontarea schelelor se va executa de sus n jos. Se interzice demontarea prin drmare. De asemenea,
se interzice aruncarea la sol de la nlime a materialelor (pri componente) rezultate din demontare.
Coborrea materialelor se va face numai cu ajutorul macaralelor, scripeilor i frnghiilor.
Zona de demontare a schelriei va fi mprejmuit la o distan de 10 m de baza cldirii i vor exista
obligatoriu placarde avertizoare. In cazurile speciale, unde nu se poate pstra aceast distan, se va asigura
paza strict a locului de demontare pe tot timpul demontrii.
In timpul demontrii schelelor, golurile uilor de la parter, golurile n ziduri pentru ferestre i ui, care se
gsesc la nivelul podinelor de schel sau pn la 0,6 m mai sus de ea, ieirile pe balcoane i orice acces din
interiorul cldirii spre schel vor fi nchise (barate)
Lucrul pe schele se va ntrerupe obligatoriu n urmtoarele cazuri: la montarea i demontarea schelelor, n
timpul furtunilor sau vntului cu intensitate mai mare de 6 grade (11 m/s n timpul nopii ntre niveluri); n cazul
cnd nu exist iluminat artificial, precum i n cazul cnd se constat defeciuni care ar periclita starea de
securitate a muncii pentru lucrtorii care lucreaz pe schele.
Toi lucrtorii care lucreaz pe schele la nlime vor face control medical periodic, avnd avizul medicului
de medicina muncii pentru lucrul la nlime.
Se interzice folosirea lucrtorilor sub 18 ani pentru lucrul la nlime.
Schelele i eafodajele se dau n exploatare numai dup recepia tehnic, ntocmindu-se proces-verbal
ntre persoanele desemnate de director general prin decizie (efii de echipe schelari, zidari i eful punctului de
lucru).
n timpul exploatrii se va organiza un control sistematic al strii schelelor i eafodajelor. Zilnic nainte de
nceperea lucrului eful punctului de lucru va verifica starea schelelor i eafodajelor.
n timpul montrii i demontrii, precum i n perioada de exploatare, zona n care se lucreaz
va fi ngrdit i nchis, pentru a nu permite accesul persoanelor strine.
Lucrtorii care lucreaz la montare-demontare, precum i lucrtorii care lucreaz pe schele sunt obligai
s poarte cti de protecie i centuri de siguran.
Schelele i eafodajele metalice vor fi nsoite de o fi ntocmit de productor n care se vor nregistra
calitatea i caracteristicile de folosire (lucrrile la care se folosesc sarcinile admisibile, nomenclatorul i
caracteristicile pieselor etc).
La sosirea pe antier, schelele i eafodajele metalice vor fi recepionate de eful punctului de lucru.
Recepia se va face prin controlarea existenei tuturor pieselor cuprinse n nomenclatorul de elemente ct i

prin controlul calitii pieselor, n sensul s nu prezinte fisuri, turtiri, ndoituri, defecte la punctele de sudur , n
sensul neregularitii filetelor la piulie i a capetelor de buloane etc.
La fiecare montare a schelelor i eafodajelor se va executa verificarea calitativ a elementelor,
nlocuindu-se cele ndoite turtite sau cu crpturi. Folosirea uruburilor ndoite sau cu filet uzat este interzis.
Stlpii tubulari se vor monta vertical perfect n saboii metalici de sprijin i cu aezarea acestora pe
elemente plate care s asigure o repartizare uniform a presiunilor pe teren.
In timpul montrii sau demontrii, precum i n timpul folosirii schelelor i eafodajelor metalice,
conductorii electrici din apropierea lor vor fi ndeprtai i scoi de sub tensiune; la transportul sau manipularea
elementelor lungi ale schelelor i eafodajelor metalice se va avea grij ca acestea s nu se ating de
conductorii electrici aflai pe parcurs.
Schelele metalice vor fi legate la pmnt i acolo unde este cazul, se vor monta paratrsnete,
vor fi ancorate rigid de pereii cldirii, conform prevederilor din proiect.
Montarea i demontarea elementelor schelei sau eafodajului se va face ntr-o succesiune strict pe
niveluri, respectndu-se prevederile din cartea tehnic a schelei. Pe antierele unde nu exist macarale-turn,
piesele montate i demontate vor fi ridicate sau coborte cu ajutorul scripetelui i al cablului. Nu sunt admise
greuti mai mari de 50 kg la ridicare sau coborre.
Piesele mrunte, necesare pentru rigidizarea nodurilor vor fi ridicate i coborte n lzi speciale. Greutatea
lzilor ncrcate nu va depi 20 kg. Se interzice ancorarea pieselor direct de la nlime.
Calitatea materialului lemnos ntrebuinat va corespunde prescripiilor tehnice i prevederilor din proiect.
nainte de montare, eful punctului de lucru va avea grij ca materialul s nu prezinte crpturi periculoase,
sprturi, putregaiuri sau alte defecte ce ar face improprie utilizarea lui. Constatrile fcute vor fi consemnate
ntr-un proces-verbal.
In cadrul recepiei tehnice a lucrrii, eful punctului de lucru va controla soliditatea schelelor, eafodajelor
i podinelor din lemn, verificnd dac dimensiunile elementelor componente corespund proiectului i dac
execuia a fost realizat n bune condiii.
Prinderea va fi executat cu un numr suficient de scoabe, spre a se asigura o bun rigidizare. Scoabele
ce vor scpa lemnul se vor scoate i se vor rebate n lemn sntos. Ele servesc numai ca element de prindere
pentru rigidizare i vor fi reverificate dup fiecare ploaie. Prin excepie, la schelele unde popii verticali se
nndesc n prelungire prin scoabe, acestea trebuie s lucreze la tensiune.
La schelele i podinele din lemn care nu sunt de inventar, se va face o ncrcare static, nainte de
utilizare, consemnndu-se cele constatate n procesul-verbal.
Caprele pe care se monteaz schele interioare vor fi de o construcie solid, bine contravntuite (pentru a
fi ct mai rigide) i legate prin diagonal nn sensul longitudinal al podinei de lucru.
Aezarea podinelor pe capre trebuie realizat n aa fel nct s fie exclus posibilitatea deplasrii,
ridicrii sau alunecrii lor. Capetele podinei se vor sprijini pe reazeme. Se interzice lsarea lor n consol sau
sprijinirea pe reazeme (crmizi, blocuri de beton, radiatoare, instalaii sanitare etc, respectiv aezarea pe
capre suprapuse.
Podinele de la schelele interioare executate din elemente de inventar trebuie bine fixate, astfel nct s se
exclud posibilitatea alunecrii lor de pe reazem.
Urcarea i coborrea pe schelele interioare se va face pe rampe de acces i scri bine fixate.

Read more: http://www.psissm.info/2012/04/instructiuni-proprii-ssm-pentru_8945.html#ixzz4RULKuvJq

Instructiuni proprii SSM pentru prepararea, transportul, turnarea betoanelor si executarea lucrarilor
de beton armat si precomprimat
Prevederi generale

Continut, scop
Art.1
(1) Normele specifice de securitate a muncii pentru lucrarile de preparare, transport, turnarea betonului si
executarea lucrarilor de beton armat si precomprimat, cuprind masuri de prevenire a accidentelor de munca.
(2) Masurile de prevenire cuprinse in prezentele norme au ca scop eliminarea factorilor periculosi existenti in
sistemul de munca, propriu fiecarui element component al acestuia (executant sarcina de munca mijloace de
productie mediu de munca).
Domeniul de aplicare
Art.2
Prezentele norme se aplica in toate unitatile economice in care exista activitate de preparare, transport si
turnare a betonului, lucrari de beton armat si precomprimat, indiferent de forma de proprietate asupra
capitalului social si de modul de organizare a acestora.
Relatii cu alte acte normative
Art.3
(1) Prevederile prezentelor norme se aplica cumulativ cu prevederile Normelor generale de protectie a muncii.
(2) Pentru activitati nespecifice sau auxiliare, activitati de preparare, transport si turnare beton, se vor aplica
prevederile normelor specifice prezentate in Anexa 1.
Art.4
La executarea lucrarilor de preparare, transport si turnare a betonului, precum si la lucrari de beton armat si
precomprimat, se vor respecta toate standardele in vigoare referitoare la calitatea si tehnologia de executie,
precum si standardele de protectie a muncii conexe.
Revizuirea normelor
Art.5
Prezentele norme se vor revizui periodic si vor fi modificate ori de cate ori este necesar, ca urmare a
modificarilor de natura legislativa, tehnica etc., survenite la nivel national, al unitatilor sau proceselor de munca.
2. Norme pentru prepararea, transportul, turnarea betoanelor si executarea lucrarilor de beton armat si
precomprimat
2.1. Repartizarea sarcinii de munca
Art.6
Lucrarile de precomprimare precum si toate operatiile premergatoare tensionarii armaturilor vor fi executate
sub supravegherea nemijlocita a unui inginer (cadru tehnic) care trebuie sa cunoasca in amanunt procesul
tehnologic, utilajele din dotare si caracteristicile acestora, riscurile legate de efectuarea acestor lucrari si
masurile de prevenire a accidentelor.
Art.7
Persoana insarcinata cu organizarea si supravegherea lucrarilor de precomprimare va fi autorizata si atestata
de forurile competente si numita prin decizie scrisa de conducerea societatii.
Art.8
Persoanei insarcinate sa conduca lucrarile de precomprimare ii revin toate sarcinile legale ale conducatorului
locului de munca (instruire tehnica, instructajul specific de protectia muncii etc.). Toate operatiile de
precomprimare vor fi realizate numai cu muncitori instruiti special si autorizati.
Art.9
Personalul muncitor antrenat In activitatea de torcretare va fi instruit asupra elementelor tehnologice cat si
asupra masurilor de securitate a muncii specifice operatiei de torcretare.
Art.10
La lucrarile de preparare si utilizare a adaosurilor chimice folosite in executie pe santiere, vor fi admisi numai
muncitori verificati din punct de vedere medical si care au varsta minima de 18 ani impliniti.
2.2. Prepararea betonului
Art.11
La locurile de preparare a betoanelor se vor afisa instructiuni specifice privind modul de lucru a instalatiilor de
preparare, atraganduse atentia asupra punctelor in care exista pericol de accidentare si unde vor fi afisate
indicatoare de avertizare.
Art.12
Se interzice accesul personalului muncitor strain de formatia de lucru, in zona de lucru a instalatiei de
preparare a betoanelor.

Art.13
La prepararea betoanelor si mortarelor, atat amenajarea cat si exploatarea betonierelor si malaxoarelor, se vor
executa cu respectarea masurilor de protectie aferente ' Normativului de exploatare si intretinere a utilajelor,
masinilor si instalatiilor'.
Art.14
Incaperile in care se manipuleaza ciment, filler, var etc. vor fi prevazute cu ventilatie naturala sau mecanica.
Art.15
Lucratorii care manipuleaza materiale pulverulente vor purta obligatoriu echipamentul de protectie acordat
conform Normativuluicadru de acordare a echipamentului individual de protectie. De asemenea, se vor acorda
materiale igienico-sanitare conform actelor normative In vigoare.
Art.16
La lucrul cu concasoare se vor respecta masurile de protectie a muncii aferente exploatarii si intretinerii
utilajelor, masinilor si instalatiilor.
Art.17
Elevatoarele, mecanismele de ridicat, ciururile pentru sortat, buncarele, jgheaburile si alte instalatii pentru
alimentarea cu agregate si prelucrarea acestora in vederea prepararii betonului si mortarului vor fi marcate cu
tablite de avertizare pentru interzicerea trecerii lucratorilor pe sub ele.
Art.18
Spalatoarele de agregate cu snec, vor fi acoperite cu capace sau cu plase de sarma dese si rezistente.
Art.19
Se interzic urmatoarele in timpul procesului tehnologic:
- curatirea tobei betonierei si a jgheabului de descarcare a betonului precum si executarea unor lucrari de
intretinere sau de reparatii. Aceste activitati sunt permise numai dupa oprirea instalatiei de preparare si
deconectarea de la sursa de alimentare cu energie electrica;
- circulatia sau stationarea personalului muncitor sub gurile de descarcare ale instalatiei de
preparare a betoanelor;
- accesul personalului muncitor sub cupa betonierei centralei de beton, sau sub cupa de alimentare cu
agregate atunci cand aceasta este ridicata dar nu este blocata;
- curatirea si spalarea instalatiei de preparare a betoanelor se face numai dupa ce sursele de actionare vor fi
intrerupte.
Art.20
CoborArea personalului muncitor in interiorul buncarelor sau silozurilor este permisa numai cu aprobarea scrisa
a responsabilului de activitate. Coborarea se va putea face numai dupa luarea prealabila a urmatoarelor
masuri:
- iluminarea interioara cu lampi electrice portative de 24V;
- oprirea completa a instalatiei de preparare a betoanelor;
- legarea personalului muncitor ce coboara, cu centuri de siguranta si franghie dirijata si supravegheata din
exterior;
- asigurarea unor platforme de lucru demontabile introduse prin gura superioara a buncarului sau silozului si de
pe care se va face curatirea, intretinerea si repararea.
Art.21
Jgheaburile si tobele instalate pentru prepararea betoanelor, cu mers continuu, trebuie acoperite in timpul
functionarii cu un capac sau plasa de sarma manevrata manual sau electric.
Art.22
Se interzice interventia personalului muncitor, in timpul functionarii, in toba de amestec sau in cupa
malaxorului. Se interzice ajutarea descarcarii din instalatia de amestecare cu lopeti sau alte mijloace. In caz de
avarie, curatirea instalatiei se va efectua dupa deconectarea acesteia de la sursa de alimentare si blocarea
elementelor mobile.
Art.23
Se interzice ridicarea personalului muncitor cu troliul instalatiei.
Art.24
Platformele si scarile ce deservesc instalatia de preparare a betoanelor vor fi prevazute cu balustrade de
protectie.
Art.25
In cazul In care transportorul elicoidal pentru ciment sa infundat, pentru depanare, se va opri utilajul, se va
deconecta de la retea si se vor scoate sigurantele de la tablou. In timpul depanarii se va pune un indicator de
avertizare in care se va mentiona: 'utilaj in reparatie', 'conectarea la retea este interzisa'.
Art.26

Cupa instalatiei de alimentare a betonierei va fi dotata cu limitatoare de cursa la urcare si coborare.


Functionarea acesteia va fi verificata periodic, in conformitate cu prescriptiile cuprinse in cartea tehnica a
acestora si se va incheia obligatoriu un proces verbal.
Art.27
Se va asigura in permanenta curatenia in jurul instalatiei de preparare a betoanelor si degajarea cailor de
acces.
Art.28
Curatirea zonei de sub cupa de agregate va fi facuta numai dupa blocarea acesteia in pozitia ridicata si dupa
intreruperea si scoaterea instalatiei electrice de sub tensiune. Din proiectare, grilajul de protectie trebuie
asigurat astfel incat la deschiderea acestuia sa se intrerupa alimentarea cu curent electric.
Art.29
Personalul muncitor care manevreaza instalatia de amestecat betoane actionata electric, va sta pe platforme
de lucru prevazute cu covoare de protectie din cauciuc si va fi dotat cu cizme si manusi electroizolante.
Art.30
Instalatia de preparare a betoanelor actionata cu motoare electrice va fi prevazuta cu protectie conform
prescriptiilor tehnice privind legarea la pamant a instalatiilor electrice. Instalatia electrica se va executa de tip
etans, pentru a opri patrunderea prafului sau a umiditatii. Tabloul de comanda va fi montat astfel incat sa nu fie
expus socurilor si vibratiilor. Orice interventie la instalatia electrica se va face numai de catre electricieni cu
calificare si atestare corespunzatoare.
Art.31
Cablurile de tractiune si dispozitivele aferente vor fi verificate in permanenta. Se va avea in vedere ca la cursa
maxima de desfasurare a cablului sa mai ramana infasurat pe toba cel putin trei spire de cablu.
Art.32
Inainte de punerea in functiune a dozatoarelor gravimetrice din componenta instalatiei de preparare a
betoanelor se va verifica legarea la pamant a acestora, starea cablului de alimentare cu energie electrica si
existenta aparatoarelor de protectie la partile in miscare.
Art.33
In cazul utilizarii betonierelor mobile acestea trebuie bine fixate pe locurile de lucru, blocate sau prinse intre
saboti fixati cu buloane.
Art.34
La centralele de betoane ce functioneaza in regim semiautomat sau automat in cazul unor defectiuni mecanice
sau electrice, procesul tehnologic se va finaliza in sistem de comanda manuala.
Art.35
Se interzice folosirea improvizatiilor la oricare din elementele componente ale instalatiei de preparare.
Art.36
In cazul utilizarii de aditivi la prepararea betoanelor, se vor lua masuri corespunzatoare de protectie a muncii, in
functie de substantele chimice din care sunt alcatuiti aditivii si de instructiunile transmise de producatorul
aditivului.
2.3. Transportul si turnarea betonului
Art.37
Transportul betonului se va face numai dupa verificarea tehnica a mijlocului de transport si cu respectarea
masurilor de protectie a muncii aferente exploatarii si intretinerii utilajelor, masinilor si instalatiilor.
Art.38
In timpul incarcarii mecanizate a betonului este interzisa stationarea intre dispozitivul de incarcare si mijlocul de
transport.
Art.39
La transportul betonului cu podul rulant lucratorii vor fi evacuati din zona de deplasare a acestuia, iar traseul
respectiv va fi marcat cu tablite de avertizare.
Art.40
In cazul transportului betonului pe schele si esafodaje, acesta se va face pe o podina de cel putin 1,2 m latime,
cu balustrade si borduri de margine. Golurile din podina prin care se toarna betonul trebuie acoperite atunci
cand nu se efectueaza operatii de turnare. In cazul in care este necesar ca unele goluri sa ramana descoperite
acestea vor fi ingradite sau acoperite cu gratare cu ochiuri de cel mult 7 x 7 cm.
Art.41
La transportul betonului pe verticala si orizontala, se interzice stationarea personalului muncitor sub si in raza
utilajului de ridicat.
Art.42

Se interzice circulatia si stationarea personalului muncitor in zona de descarcare a betonului din mijlocul de
transport.
Art.43
La descarcarea betonului, este interzisa urcarea lucratorilor pe basculanta. Betonul care eventual sa lipit de
bena va fi evacuat numai cu lopeti cu coada lunga.
Art.44
Se va urmari ca durata transportului de la locul de preparare pana la locul de turnare sa nu depaseasca timpul
admis pentru pastrarea calitatii betonului, evitand fenomenele de segregare. Betonul degradat poate crea
conditii de accidente prin infundarea conductelor si cresterea presiunii in instalatie peste limitele de securitate.
Art.45
Inainte de inceperea turnarii betonului, seful punctelor de lucru va comunica modul de executie a cofragului, a
schelelor si a podinelor de lucru si rezistenta acestor elemente de constructie, intocmind un procesverbal de
receptie interna.
Art.46
In cazul turnarii betonului la o inaltime mai mare de 1,5 m, podinele de lucru vor fi prevazute cu balustrade si
bordura de margine.
Art.47
La turnarea betonului pentru executarea unor elemente de constructii cu inclinare mai mare de 300, personalul
muncitor va fi legat cu centuri de siguranta, fixate solid de elemente rezistente.
Art.48
Se interzice accesul personalului muncitor in zona de turnare, unde este pericol de cadere a betonului. Daca
din punct de vedere tehnologic, acest lucru nu este posibil, se vor amenaja viziere de protectie.
Art.49
Circulatia pe cofraje (dupa montarea armaturii) pentru transportul betonului se va face pe podine asezate pe
capre, cu o latime de cel putin 1,2m.
2.3.1. Pompe de beton
Art.50
Pompa de beton va fi amplasata fata de punctul de turnare, astfel incat mecanicul sa aiba vizibilitate la locul de
turnare.
Art.51
Personalul muncitor care deserveste instalatiile de pompare va trebui sa poarte si ochelari de protectie (pentru
a nu se accidenta In cazul desfacerii colierelor sau a spargerii furtunurilor).
Art.52
La punerea in functiune conducta pentru transportul betonului va fi incercata la o presiune hidraulica de cel
putin 5 ori mai mare decat presiunea de regim.
Art.53
Inainte de introducerea betonului in conducta, se vor verifica de personalul muncitor instruit toate imbinarile si
racordurile tronsoanelor si conductelor.
Art.54
Locul de munca al mecanicului care deserveste pompa de beton va fi legat cu dispozitive de semnalizare
acustica sau luminoasa de locul unde se toarna betonul.
Art.55
Demontarea pompei sau a conductelor pentru transportul betonului se va face numai dupa oprirea functionarii
instalatiei.
Art.56
Curatirea conductelor pentru transportul betonului se va face cu apa sau aer comprimat. In timpul curatirii,
personalul muncitor va fi indepartat la o distanta de cel putin 10 m de conducte, iar in fata orificiului de
evacuare se va monta o aparatoare inclinata.
Art.57
Se va urmari permanent buna functionare a manometrelor de la pompa de beton; manometrele vor fi verificate
in conformitate cu prescriptiile ISCIR.
Art.58
In cazul defectarii pompei sau a unui element oarecare al sistemului de pompare, sau in cazul formarii de
dopuri de beton in conducta, functionarea pompei va fi oprita imediat.
Art.59
In timpul functionarii pompei de beton sunt interzise repararea sau curatirea agregatelor, strangerea piulitelor
sau garniturilor de etansare.

Art.60
Nu se admite Indoirea In unghi a conductelor (tuburilor) prin care se transporta betonul.
Art.61
Se vor prevedea podete de trecere peste conductele pentru transportul betonului, care traverseaza locuri cu
circulatie intensa.
Art.62
Bratul distribuitor al pompei nu va fi folosit decat pentru sustinerea conductelor si, in nici un caz, pentru
ridicarea sau deplasarea de obiecte.
2.3.2. Bene pentru beton
Art.63
In cazul utilizarii benelor cu furtun (obligatoriu omologate) pentru turnarea betonului, se vor respecta
instructiunile de utilizare a acestora. Inainte de inceperea turnarii betonului, se va verifica starea tehnica a
benei si accesoriilor, inclusiv dispozitivul de agatare la carligul macaralei.
Art.64
Se interzice personalului muncitor sa stea sub bena de beton.
Art.65
Manevrarea dispozitivului de inchidere deschidere de la gura furtunului (benei) pentru golirea din bena, se va
face tragand in lateral capatul furtunului cu ajutorul unor cArlige.
Art.66
Desfundarea de beton a benei cu furtun, in cazul infundarii ei, este permisa numai cand bena este asezata pe
sol si asigurata contra rasturnarii.
Art.67
Dupa terminarea transportului sau a turnarii betonului toate echipamentele ce au venit in contact cu betonul vor
fi spalate obligatoriu.
2.3.3. Turnarea betonului in canale de aductiune si evacuare
Art.68
La executia lucrarilor la canalele de aductiune si evacuare, operatiunile de turnare a betonului se executa
numai dupa terminarea completa a lucrarilor de sapaturi si sprijiniri.
Art.69
Zona de lucru va fi imprejmuita si marcata cu placute avertizoare.
Art.70
Inainte de intrarea muncitorilor in santuri se verifica desfacerea corespunzatoare a pavajului (daca este cazul),
astfel incat sa nu existe riscul caderilor de pietre.
Art.71
Se va verifica zilnic starea utilajelor cu care se transporta betonul (ex: vagoneti decoville) in perimetrul lucrarii.
Art.72
Se va delimita spatiul de manevra a vehiculului ce transporta beton, astfel incat sa nu existe pericol de
alunecare a acestuia in transee.
Art.73
Muncitorii care lucreaza in santuri trebuie sa poarte in permanenta casti de protectie.
Art.74
In cazul sapaturilor in taluz, betonul se transporta in jos pana la punctul unde urmeaza sa fie pus in opera, pe
jgheaburi, iar in cazul sapaturilor cu pereti verticali, betonul se transporta cu ajutorul tuburilor (burlanelor
telescopice).
Art.75
Cand se face coborarea betonului este interzis sa se mai lucreze la armaturile, cofrajele etc., care se afla sub
zona platformei de descarcare.
Art.76
Tuburile telescopice sau jgheaburile trebuie sa fie bine ancorate la partea superioara a sapaturii.
Art.77
In cazul turnarii betoanelor cu ajutorul benzii transportoare se vor respecta prescriptiile pentru aceste instalatii.
Art.78
Daca sub platformele de turnare a betonului se gaseste un gol mai mare de 1,5 m, podinele de lucru ale
betonistilor trebuie imprejmuite cu balustrade.
Art.79
Nu se admite circulatia pe peretii canalului ci numai pe schele sau esafodaje.
2.3.4. Compactarea betonului dupa turnare

Art.80
Instalatiile electrice necesare punerii in functiune a vibratoarelor, se vor realiza respectandu-se regulile de
tehnica a securitatii pentru instalatii electrice.
Art.81
In timpul deplasarii vibratorului, precum si intreruperilor lucrului, oricat de scurt, se va deconecta obligatoriu
vibratorul de la retea.
Art.82
Conductorii electrici, care alimenteaza cu energie vibratorul, vor fi flexibili si izolati in tub de cauciuc.
Art.83
Carcasa vibratorului va fi legata la pamant, iar muncitorii vor purta in timpul lucrului cizme si manusi
electroizolante.
Art.84
Atunci cand in timpul lucrului se constata defectarea vibratorului, acesta va fi imediat deconectat si predat
electricianului pentru verificare.
Art.85
Se interzice utilizarea vibratoarelor defecte.
2.3.5. Incalzirea betonului. Turnarea betonului pe timp friguros
Art.86
Incalzirea lucrarilor se va face cu abur, prin conducte adaptate in acest sens.
Art.87
Este interzisa incalzirea apei cu ajutorul aburului viu. Aceasta se va executa numai in rezervoare prevazute cu
capace si tevi de preaplin si aerisire.
Art.88
Ventilele conductelor de abur pentru incalzirea apei, a agregatelor sau betonului, vor fi amplasate in locuri usor
accesibile, pentru a se putea efectua oprirea usoara a aburului.
Art.89
La incalzirea cu abur se vor lua masuri pentru prevenirea accidentarii muncitorilor prin contact direct cu aburul
sau atingerea conductelor si altor elemente neizolate.
Art.90
Daca se intrebuinteaza abur viu la incalzirea materialelor din buncare sau depozite este necesar a se lua
masuri impotriva patrunderii aburului in incaperile de lucru.
Art.91
Se interzice incalzirea cu cosuri cu carbune sau cu gaze, fara sa se fi luat in prealabil masuri de ventilare
corespunzatoare a spatiului de lucru.
Art.92
Se interzice folosirea focului cu flacara libera precum si aprinderea focurilor cu petrol, benzina sau alte lichide
usor inflamabile.
Art.93
Este interzisa arderea carbunilor in sobe care nu sunt construite special in acest scop, pentru a nu provoca
degajarea gazelor in spatiul de lucru.
Art.94
Sobele si burlanele trebuie imprejmuite sau izolate cu panouri din material termoizolant (azbest) in locurile in
care se pot apropia oamenii.
Art.95
Acolo unde se foloseste incalzirea agregatelor pentru betoane si incalzirea incaperilor cu radiatorul cu infrarosii
functionand cu gaz natural sau gaz petrolier lichefiat (butelii) se vor aplica urmatoarele masuri:
a) radiatoarele vor fi folosite pentru incalzirea incaperilor cu volum mai mare de 7,5 mc;
b) in orice incapere in care se monteaza radiatoarele cu infrarosii, va trebui asigurata admisia aerului necesar
arderii si evacuarea gazelor;
c) se interzice folosirea radiatoarelor in incaperi in care au loc degajari de gaze inflamabile;
d) se interzice folosirea radiatoarelor fara supraveghere pentru un interval de timp mai mare de 15 minute;
e) se interzice dormitul in incapere in timpul functionarii radiatorului; la ora stabilita pentru culcare radiatorul va
fi stins;
f) daca persoanele aflate in incaperea incalzita cu radiatoare cu infrarosii au senzatia de somnolenta, dureri de
cap sau greata, va fi anuntat seful punctului de lucru pentru a verifica daca radiatorul functioneaza normal,
luandu-se masuri de aerisire a incaperii, intrucat exista posibilitatea ca in incapere sa fi crescut concentratia de
gaze toxice care pot provoca accidente grave;

g) se interzice punerea in functiune si folosirea oricarui radiator care nu functioneaza normal pana la
inlaturarea defectelor de functionare;
h) la folosirea radiatoarelor cu infrarosii se vor respecta instructiunile difuzate de catre intreprinderile furnizoare
de gaze naturale sau gaze combustibile lichefiate (aragaz) care vor fi afisate in locuri vizibile;
i) folosirea si manipularea radiatoarelor nu se va face decat de muncitori autorizati de seful punctului de lucru.
2.3.6. Incalzirea electrica a betonului
Art.96
La incalzirea prin curent electric a betonului, toti muncitorii care deservesc instalatiile de incalzire electrica
trebuie instruiti asupra normelor de protectie a muncii pentru instalatii electrice si sunt obligati a purta
echipamentul electroizolant prevazut pentru locul de munca.
Art.97
Muncitorii care lucreaza in apropierea sectoarelor incalzite electric trebuie avertizati cu privire la pericolul de
electrocutare.
Art.98
Incalzirea constructiilor de beton armat prin curent electric se va realiza la tensiunea maxima de 110V. Se
permite utilizarea tensiunilor de 220V si 380V numai pentru incalzirea betonului nearmat sau putin armat, a
zidariei si terenului precum si in cazul cofrajelor incalzite. Utilizarea acestor tensiuni este permisa numai cu
conditia legarii la pamant a firului neutru.
Art.99
Este interzisa utilizarea unei tensiuni mai mari de 110V la incalzirea prin curent electric in anotimpurile umede
si la dezghet.
Art.100
Este interzisa utilizarea unei tensiuni mai mari de 380V la incalzirea prin curent electric. In acest caz vor fi
montate panouri avertizoare mari cu inscriptia: 'ATENTIUNE, NU VA APROPIATI, PERICOL DE MOARTE!'.
Art.101
Este interzis lucrul cu ajutorul sculelor cu manere neizolate, fara manusi si galosi electroizolanti la executarea
lucrarilor de curent electric a carui tensiune trece de 40V.
Art.102
Este interzisa prezenta muncitorilor si executarea lucrarilor in sectoarele cu curent electric de 110V. Se permite
prezenta in aceste sectoare numai a celor ce fac masuratori de temperatura echipati cu materiale de protectie.
Art.103
Este interzisa executarea oricaror lucrari de reparatii fara intreruperea curentului.
Art.104
Este obligatorie imprejmuirea sectoarelor incalzite prin curent electric, iar in timpul noptii acestea trebuie bine
iluminate. Imprejmuirile se vor amplasa astfel:
a) distanta minima intre ingradire si sectorul incalzit electric este de 1,00 m;
b) distanta minima este de 3,00 m in perioadele de dezghet;
c) distanta minima intre ingradire si sectorul incalzit electric este de minimum 3,00 m in cazul folosirii unei
tensiuni mai mari de 110V. Electricieni calificati vor supraveghea permanent sectoarele care se afla sub
tensiune.
Art.105
In sectoarele incalzite prin curent electric si in locurile de instalare a aparatajelor pentru incalzire se vor afisa
obligatoriu inscriptii avertizoare pe care se va scrie: 'PERICOL'; 'CIRCUITUL ESTE DESCHIS'; 'CIRCUITUL
ESTE INCHIS' etc. Vor fi, de asemenea, afisate regulile de acordare a primului ajutor pentru cazuri de
electrocutare.
Art.106
Este interzisa stropirea cu apa a betonului incalzit prin curent electric. Pentru stropire va trebui in prealabil
intrerupt curentul.
Art.107
Trebuie legate la pamant sau imprejmuite capetele libere ale armaturii constructiilor de beton armat care sunt
legate cu instalatia de incalzire prin curent electric.
Art.108
Se vor aseza gratare de lemn puse pe izolatori sau acoperite cu covoare de cauciuc pe pardoseala din
apropierea tablourilor de distributie si a transformatorului, care deservesc instalatia de incalzire electrica si care
au tensiunea mai mare de 60V.
Art.109

Este interzisa asezarea pe pamant a conductorilor electrici provizorii care leaga transformatoarele de partile de
constructie incalzite prin curent electric. Acestia trebuie izolati si asezati pe capre la inaltimea minima de 0,5 m
de la pamant. In locurile de incrucisare cu trecerile pentru oameni si vehicule, conductorii vor fi ridicati la
inaltimea de 3,00 m.
Art.110
Se permite asezarea conductorilor mai sus amintiti direct pe pamant numai in cazul utilizarii conductorilor
electrici in tub de cauciuc sau otel. In locurile de incrucisare cu trecerile pentru oameni si vehicule conductorii
trebuie protejati intre dulapi de lemn.
Art.111
Se va controla zilnic si dupa fiecare deplasare a aparatajelor sau conductorilor, buna stare a aparatajului si
integritatea izolatiei conductorilor utilizati la incalzirea prin curent electric.
Art.112
Toate lucrarile care necesita incalzirea prin curent electric trebuie executate in conformitate cu prevederile
normelor specifice de electrosecuritate.
2.3.7. Utilizarea adaosurilor chimice
Art.113
Muncitorii care executa lucrari de preparare si utilizare a solutiilor clorurate vor purta obligatoriu mijloace
individuale de protectie prevazute in normativ.
Art.114
La folosirea clorurii de calciu sub forma diluata pentru tratarea betonului, se vor utiliza linguri cu cozi lungi.
Art.115
In timpul tratarii betonului cu clorura de calciu, muncitorii sunt obligati a purta ochelari de protectie si manusi de
cauciuc.
Art.116
Este interzis accesul in depozite al persoanelor care nu lucreaza cu clorura de var.
Art.117
Prepararea apei clorurate se va executa intro incapere separata sau in aer liber in apropierea punctelor de
preparare a betoanelor. Spatiile de preparare a apei clorurate trebuie amplasate la distante de minimum 500 m
de locuinte.
Art.118
Incaperile in care se executa prepararea apei clorurate vor avea inaltimea minima de 3 m. Dimensionarea
acestor incaperi va fi facuta, astfel incat, pentru fiecare muncitor sa fie asigurat un volum de 40 m3.
Art.119
Incaperile in care se executa operatii cu clorura de var si lucrari de preparare a solutiilor clorurate, precum si
depozitele trebuie prevazute cu instalatii de ventilare. Gurile de aspiratie a aerului trebuie amplasate la inaltimi
stabilite de proiectant pentru fiecare caz in parte.
Art.120
Zidurile si acoperisurile incaperilor care servesc la pastrarea si livrarea clorurii de var sau la prepararea
solutiilor clorurate nu trebuie sa prezinte crapaturi. Ferestrele trebuie sa fie opacizate impotriva radiatiei solare,
avand mici ochiuri de aerisire care se pot deschide. Imprejurul geamurilor nu se admit crapaturi sau neetansari.
Dusumelele vor avea inclinatie catre un canal de scurgere si vor fi executate dintr-un material rezistent la apa,
usor de curatat si spalat. Usile vor avea deschidere in afara si vor fi etanse.
Art.121
In incaperile mai sus mentionate este interzisa depasirea temperaturii de +10oC.
Art.122
Incaperile de pastrare a clorurii de var si de preparare a apei clorurate vor fi intretinute in stare de curatenie,
evacuandu-se deseurile si gunoiul.
Art.123
Este interzisa pastrarea apei clorurate in vase care nu au inchidere etansa.
Art.124
Ambalajele in care se transporta clorura de var vor fi examinate pentru a nu avea fisuri sau dezlipiri.
Art.125
Este interzisa depozitarea materialelor explozive si inflamabile, a lubrifiantilor, a pieselor metalice si a
recipientilor de gaze comprimate la un loc cu clorura de var.
Art.126
Este interzisa folosirea clorurii de var la betoanele ce se toarna in fundatia subsolurilor.
2.4. Fasonarea si montarea armaturilor
Art.127

Tehnologia de pregatire si formare a armaturilor pentru lucrari de armare a betonului va fi elaborata in


exclusivitate de catre un proiectant autorizat si atestat, conform hotararilor guvernului privind calitatea
constructiilor.
Art.128
Incercarea la tractiune a otelurilor folosite la confectionarea armaturilor se face la masini de incercat, care
trebuie sa indeplineasca toate conditiile impuse de standardele in vigoare, privind otelurile de armaturi si
standardele de securitate a muncii conexe.
Art.129
Descolacirea si indreptarea otelului pentru armaturi trebuie facuta pe un teren de lucru separat, imprejmuit si
marcat cu placute avertizoare.
Art.130
Cand se lucreaza cu stanta actionata cu motor, pentru a se evita prinderea mainii in timpul taierii, se interzice
tinerea cu mana a barelor mai scurte de 30 cm.
Art.131
Indepartarea prafului metalic si de rugina ce rezulta in urma prelucrarii armaturii si fasonarii ei, trebuie facuta cu
perii, maturi sau aspiratie cu aer. Se interzice indepartarea acestui praf cu mana libera sau prin suflare cu gura.
Art.132
La indreptarea otelului pentru armaturi cu ajutorul mecanismelor, este necesar ca:
- fixarea capetelor otelului beton in tamburul de indreptare sa se faca numai dupa oprirea motorului;
- inainte de pornirea motorului, tamburul trebuie sa se acopere cu aparatoarele de protectie;
- portiunea de trecere a otelului beton pe tambur trebuie prevazuta cu un dispozitiv de protectie.
Art.133
Indoirea manuala a armaturii de otel trebuie facuta cu chei speciale in buna stare pentru a nu se produce
ranirea mainilor muncitorului. Uneltele si dispozitivele de indoire a armaturii vor fi verificate zilnic, inainte de
inceperea lucrului.
Art.134
Indoirea armaturii prin sudura electrica, se va executa prin asezarea barelor de otel beton pe capre sau pe
suporturi metalice, care vor fi legate la instalatia de punere la pamant.
Art.135
Este interzisa prezenta oricarei persoane in apropierea personalului muncitor care fasoneaza manual otelbeton in timp ce acesta lucreaza, deoarece exista pericolul ca persoanele respective sa fie lovite in cazul cand
aluneca brusc (scapa) cheile cu care se efectueaza astfel de operatii. Din aceleasi motive se vor prevedea
distante suficiente, intre punctele de lucru ale personalului muncitor care fasoneaza manual armaturi din otelbeton.
Art.136
Sudarea armaturilor si montarea carcaselor de otel beton se va face cu respectarea stricta a normativelor
privind lucrarile de sudura.
Art.137
Sudarea carcaselor pentru stalpi, grinzi si piloti trebuie sa se faca in pozitie orizontala pe capre sau pe suporti
metalici.
Art.138
Se interzice innadirea prin sudura in interiorul cofrajului.
Art.139
Se interzice circulatia pe armaturile carcaselor sudate.
Art.140
Depozitarea armaturilor se va face pe suprafete plane in stive, pe calitati si diametre, marcate cu indicatoare.
Art.141
Se interzice montarea armaturilor in apropierea liniilor electrice aflate sub tensiune. In cazul in care linia
electrica nu poate fi scoasa de sub tensiune, se vor lua masuri speciale de electrosecuritate, care se vor inscrie
in fisa tehnologica de executie a lucrarii.
Art.142
Este interzis a se executa de pe fundul cofrajului montarea armaturii sau a carcaselor sudate in grinzi sau in
alte elemente izolate. In acest caz, trebuie amenajata o schela de lucru cu o latime minima de 70 cm, situata
pe partea laterala a cofrajului. Podina va fi imprejmuita cu balustrada din scandura de brad.
Art.143
Este interzisa circulatia si montarea armaturilor pe cofrajul planseelor inainte ca acestea sa fi fost bine
consolidate si verificate in prealabil. La montarea armaturilor de otel la inaltime, muncitorii vor purta, in mod
obligatoriu, centuri de siguranta, ancorate corespunzator de elementele de rezistenta.
Art.144

Lucratorii care transporta carcasele de armaturi, vor fi repartizati uniform pe ambele parti ale carcasei. In timpul
transportului, carcasa se sustine cu piese de lemn si cu dispozitive de fixare impotriva alunecarii carcasei.
2.5. Precomprimarea betoanelor
Art.145
Operatiile tehnologice prescrise care au rol de asigurare a securitatii muncii la executarea lucrarilor de
precomprimare vor fi respectate cu strictete.
Art.146
Utilajele vor fi asigurate impotriva actionarii accidentale sau de catre persoane neautorizate atat in timpul
lucrului cat si in afara orelor de program.
Art.147
Se vor lua masuri de prevenire a accesului in zona periculoasa din jurul elementelor de constructie supuse
precomprimarii pe toata perioada de la inceperea tensionarii armaturilor pana la transferul fortei de
precomprimare.
Art.148
Operatiile de precomprimare se vor executa numai cu utilaje si accesorii omologate si in limitele de solicitare si
utilizare impuse prin omologare.
Art.149
Toate operatiile de pretensionare a armaturilor conform prescriptiilor Normativului C.21/1977, vor fi realizate
obligatoriu numai de muncitori instruiti special si autorizati SUB SUPRAVEGHEREA personalului tehnic calificat
si autorizat (maistru, personal CTC) SUB CONTROLUL unui inginer responsabil cu operatiile de realizare a
elementelor de beton precomprimat.
Art.150
Obligatoriu la locurile de munca respective se vor afisa INSTRUCTIUNILE DE LUCRU. Inainte de
pretensionare, responsabilul tehnic va instrui personalul cu prevederile din FISA TEHNOLOGICA privind
pretensionarea armaturilor, intocmita pentru fiecare lucrare, care va cuprinde in mod expres:
a) tipul armaturii care se preintinde;
b) tipul presei de pretensionare;
c) presiunea de lucru pentru fiecare etapa;
d) alungirea de control a armaturilor;
e) alunecarea la blocare maxim admisa;
f) sectiunea transversala a elementelor prefabricate, ordinea de preintindere a cablurilor, ordinea si modul de
efectuare a transferului fortelor de precomprimare;
g) forta de control dupa operatia de blocare.
Art.151
Toate lucrarile de precomprimare se vor executa obligatoriu numai pe baza unui proiect, elaborat de o firma de
proiectare atestata de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarea Teritoriala, insusit de beneficiarul lucrarii si
aprobat de firma beneficiara.
Art.152
Executarea lucrarilor de precomprimare va fi incredintata numai unor firme de constructii specializate atestate
conform reglementarilor in vigoare, dotate cu utilajele necesare si care dispun de personal cu pregatirea
teoretica si practica pentru efectuarea acestor lucrari.
Art.153
La executarea lucrarilor de precomprimare se vor respecta obligatoriu standardele pe domeniu in vigoare,
conform Anexei 2, sau variantele revizuite ale acestora, precum si toate celelalte standarde de calitate si de
securitate a muncii conexe lucrarilor de precomprimare a betonului.
2.5.1. Manipularea, transportul si depozitarea principalelor materiale si utilaje
Art.154
Operatiile de incarcaredescarcare a materialelor si utilajelor folosite la lucrarile de precomprimare a betonului
se vor face numai in locurile prevazute in organizarea de santier, sau in poligoane special amenajate si
autorizate.
Art.155
Responsabilul insarcinat cu organizarea si supravegherea lucrarilor va lua masurile pentru ca operatiile sa se
execute in conditii de siguranta si va asigura echipamentul de protectie adecvat, conform normelor in vigoare.
Art.156

Atat in timpul transportului cat si in depozite, colacii de sarma pentru armaturi se vor aseza in stive luanduse
masuri de preintampinare a rasturnarii sau rostogolorii acestora.
Art.157
Transportul se va efectua in vagoane inchise sau autocamioane prevazute cu prelate; aceste vehicule vor fi in
prealabil curatate de resturi care pot produce fenomene de coroziune sau murdarirea otelului.
Art.158
Depozitarea se va face pe loturi de diametre in spatii inchise prevazute cu pardoseala si ferite de contactul cu
materiale corozive.
Art.159
Conditiile de depozitare ale otelului de pretensionare, atat cel pentru armatura post-intinsa cat si cel pentu
armatura preintinsa, enuntate mai inainte, sunt valabile si pentru cazul depozitelor amplasate la o distanta
cuprinsa intre 500 m si 5000 m de la tarmul Marii Negre, distanta pe care se face resimtita agresivitatea
atmosferica a mediului marin.
Art.160
Armaturile pretensionate nu se vor depozita in spatii cu agresivitate puternica indiferent de modul cum sunt
protejate. Caracterizarea gradelor de agresivitate ale mediului se va face pe baza prevederilor din Instructiunile
C 17083.
Art.161
Pentru colacii si tamburii prevazuti cu ambalaje de protectie, se va da o deosebita atentie ca la transport,
manipulare si depozitare, ambalajul sa nu fie deteriorat; daca sa produs deteriorarea ambalajului, se vor
respecta in continuare prevederile pentru armatura neprotejata.
Art.162
La transportul, manipularea si depozitarea otelurilor se vor lua masurile necesare pentru a se putea preveni:
- zgarierea, lovirea sau indoirea;
- murdarirea suprafetei cu pamant, materii grase, praf etc.;
- contactul cu materialul incandescent provenind de la operatia de sudurataiere sau incalzirea de la flacara
aparatelor de sudura autogena.
Barele din otel superior vor fi livrate in forma rectilinie si vor fi depozitate cat mai drept, iar eventualele capete
filetate se vor proteja in mod corespunzator.
Art.163
La descarcarea manuala din mijloacele de transport a tecilor infasurate pe tamburi de lemn se vor lua masuri
ca tamburii sa fie ancorati, pentru impiedicarea rostogolirii sau rasturnarii necontrolate.
2.5.2. Pregatirea otelurilor in vederea confectionarii armaturilor destinate pretensionarii
Art.164
La confectionarea armaturilor aferente constructiilor sau elementelor de constructii din beton precomprimat
procedeul cu: bulbi de ancoraj, se poate folosi si pentru beton precomprimat amprentat (S.B.P.I.).
Art.165
Conditiile de livrare, conditiile de calitate si modul de verificare al acestor sarme sunt reglementate prin
standardul referitor la 'Sarma de otel precomprimat amprentata pentru beton precomprimat', aflat in vigoare.
Art.166
Frecventa verificarii calitatii sarmei de otel amprentat in cadrul societatilor comerciale de constructii este
reglementata prin prevederile standardelor in vigoare. La verificarea fiecarui lot de sarma se va insista in mod
special asupra urmatoarelor:
a) starea suprafetei, coroziunea, degradari mecanice, materiale aderente;
b) sageata de derulare din colac pentru sarma cu diametrul de 5 mm si mai mare, care trebuie sa fie de
maximum 400 mm, o lungime a corzii de 5,00 m si nu se admit ondulatii intermediare pe aceasta lungime;
c) proba de indoire alternanta executata conform standardelor in vigoare.
Art.167
In caz de dubiu cu privire la calitatea sarmei de beton precomprimat, neclaritatea marcarii sau a documentelor
in afara de verificarile si incercarile mentionate mai sus, care se vor realiza la fiecare colac, se vor FACE
OBLIGATORIU SI URMATOARELE VERIFICARI:
a) dimensiunile in zona de capat la fiecare colac;
b) rezistenta la rupere la fiecare colac;
c) limita de curgere tehnica la 1 colac din 20.
Art.168
La pregatirea tuturor tipurilor de armaturi pretensionate se vor respecta urmatoarele:

a) se va verifica existenta certificatului de calitate al lotului de otel din care urmeaza a se executa armatura; in
lipsa acestui certificat sau daca exista indoieli asupra respectarii conditiilor de transport si depozitare (in special
in zone cu agresivitate), se vor efectua incercari de verificare a calitatii pentru a avea confirmarea ca nu au fost
influentate defavorabil caracteristicile fizicomecanice ale armaturilor (rezistenta la tractiune, indoire alternanta
etc.).
b) suprafata otelului se va curata de impuritati, de stratul de rugina superficiala neaderenta si se va degresa
(unde este cazul) pentru a se asigura o buna ancorare in blocaje, beton sau mortarul de injectare.
c) otelurile care prezinta un inceput slab de coroziune nu vor putea fi utilizate decat pe baza unor probe
concludente care sa confirme ca nu au fost influentate defavorabil caracteristicile fizicomecanice. In toate
cazurile de incertitudine asupra aprecierii starii de coroziune si a consecintelor acesteia, se va cere avizul unui
institut de specialitate.
d) armaturile care urmeaza sa fie tensionate simultan vor proveni, in limita posibilitatilor, din acelasi lot.
e) zonele de armatura care au suferit o indoire locala, ramanand deformate, nu se vor utiliza, fiind interzisa
operatia de indreptare. Daca totusi in timpul transportului sau al depozitarii, barele de otel superior au suferit o
usoara deformare, se vor indrepta mecanic, la temperaturi de cel putin +10C.
Art.169
Pentru cazul in care controlul efortului de pretensionare se face si prin alungirea armaturii, este necesara
cunoasterea valorii modulului de elasticitate a armaturii care se determina prin trasarea diagramei efort
unitardeformatie specifica, pentru cel putin o proba din fiecare lot de otel si anume:
a) pentru armaturi pretensionate individual, diagrama se va stabilli pe probe scurte de catre un laborator de
specialitate, in conformitate cu prevederile standardului in vigoare privind 'Incercarea la tractiune a otelului, a
sarmei si a produselor din sarma pentru beton precomprimat'.
b) In cazul fasciculelor postIntinse specificate In normele In vigoare, modulul de elasticitate se va lua egal cu
1,92x103N/mm2, limitele de variatie putand fi de +/-2%. La constructii importante sau in cazul in care sunt
conditii adecvate (fascicule cu trasee rectilinii sau cu curburi constante), se recomanda ca valoarea reala a
modulului de elasticitate sa se determine pe santier, odata cu determinarea pierderilor de tensiune prin frecare
pe traseu. Pentru alte tipuri de fascicule modulul de elasticitate va fi indicat de elaboratorul tipului de fascicul
respectiv sau se va determina pe santier.
Art.170
Indreptarea sarmelor se va executa numai cu ajutorul masinilor specializate pentru aceasta operatie.
Art.171
Spatiul din jurul portiunii libere a sarmei supuse indreptarii va fi ingradit cu aparatori de protectie care sa nu
permita iesirea accidentala a sarmei in spatiul ocupat de operator.
Art.172
La inceputul fiecarui schimb de lucru vor fi verificate dispozitivele de tragere a sarmei cat si bucsele de trecere
a acesteia, piesele care prezinta defectiuni sau uzura accentuata se vor inlocui imediat.
Art.173
Punctul de lucru destinat indreptarii sarmelor va fi ingradit si se vor aseza la loc vizibil placarde avertizoare.
Art.174
La fiecare schimbare a sectiunii otelului supus calibrarii, se va verifica corectitudinea reglarii efortului unitar. In
cazul utilizarii dispozitivului de calibrare cu contragreutate se va verifica si starea de functionare a acestuia (sa
nu prezinte blocaje sau franari).
Art.175
De fiecare data cand se efectueaza o operatie de calibrare, operatorul va urmari daca dispozitivul de prindere
asigura o fixare ferma, fara alunecare, a sarmei. In cazul constatarii unor alunecari se va intrerupe operatia si
se va remedia defectiunea.
Art.176
Se va verifica daca dispozitivul de prindere produce amprente, gatuituri, zgarieturi etc., pe sarma sau bara,
defecte ce nu sunt admise din punct de vedere tehnologic.
Art.177
Standul pentru calibrare va fi prevazut cu panouri protectoare perpendiculare pe directia firului la capetele de
prindere ale sarmei.
Art.178
Panourile protectoare vor avea o constructie capabila sa preia socurile in cazul ruperii sarmei si sa asigure
deplina protejare a operatorului.
Art.179
Pe toata lungimea standului de calibrare se va realiza o ingradire care sa previna accesul in zona periculoasa
precum si iesirea sarmei in afara acestuia In cazul ruperii; zona cu acces interzis se va semnaliza prin placarde
avertizoare.

Art.180
La inceputul fiecarui schimb de lucru se vor verifica parghia si pana de prindere ale dispozitivului de indoire; in
cazul constatarii unei prinderi defectuoase (cu jocuri) a sarmei sau barei, operatia de indoire se va efectua
numai dupa remedierea defectiunii.
Art.181
Pentru debitarea la lungimea dorita a sarmelor sau barelor se interzice taierea cu flacara oxiacetilenica.
Art.182
In timpul operatiei de taiere a sarmelor sau barelor cu diverse dispozitive mecanice, acestea vor fi asigurate
impotriva deplasarilor care ar putea conduce la lovirea persoanelor aflate in zona.
Art.183
La taierea mecanica cu disc, se va monta o aparatoare care sa impiedice atingerea accidentala a discului cu
taiere de catre operator.
Art.184
La taierea sarmelor, toroanelor sau barelor in vederea confectionarii armaturilor destinate postintinderii trebuie
utilizate scule si dispozitive care nu deformeaza extremitatile acestora, astfel ca sa nu apara pericolul de
deteriorare la introducerea armaturilor in canale.
Art.185
Taierea corecta la lungime a sarmelor de otel constituie o operatie de baza la procedeul cu bulbi de blocaj.
De corectitudinea executarii acestei operatii depinde:
a) realizarea centrica a bulbilor de la capetele armaturii;
b) obtinerea in sarma de otel a fortei de tensionare prescrisa prin proiectul de executie;
c) incadrarea variatiei fortelor de pretensionare intre fire in limite foarte stranse, ASIGURAND O
PRECOMPRIMARE CAT MAI APROAPE DE SCHEMA DE CALCUL.
Art.186
Conditiile de calitate pentru taierea la lungime a sarmelor sunt urmatoarele:
a) sectiunea taieturii sa fie plana, fara bavuri si perpendiculara pe axa longitudinala a sarmei;
b) precizia de taiere la lungime trebuie sa fie in limita valorilor prescrise in proiect. Pentru sarma cu diametrul
de 5 mm, precizia de taiere la lungime este de +/- 0,5 mm, iar pentru sarma cu diametrul de 6 mm, folosita la
elemente liniare, este de +/-1 mm.
Art.187
Taierea la lungime a sarmelor SBPA se face cu o foarfeca prevazuta cu cutite speciale, masive, fixate rigid in
bratele foarfecei cu distanta foarte mica intre fetele de taiere.
Art.188
Pentru operatia de debitare la lungime a sarmei SBPA sosita pe santier in colaci, sunt necesare urmatoarele
dispozitive:
a) vartelnita;
b) foarfeca;
c) suport de ghidare si masurare a lungimii.
Art.189
Se vor lua precautiile necesare pentru ca otelul sa nu fie murdarit cu pamant, materii grase etc. si sa nu fie
indoit sau zgariat in timpul operatiilor de taiere si confectionare.
Art.190
Fasciculele executate in ateliere centrale vor fi insotite, la livrare, de un certificat de calitate, care va contine in
mod obligatoriu numarul certificatului de calitate al sarmelor din care au fost confectionate.
Art.191
Asamblarea sarmelor sub forma de fascicul se va face prin legaturi de sarma moale neagra 1,5 mm, la
capete si la distanta de circa 200 cm; in extremitate se recomanda ordonarea sarmelor prin legarea succesiva
cu sarma de circa 1 mm diametru, continua.
Legaturile de sarma se pot elimina sau reduce ca numar prin rasucirea elicoidala a fasciculului, cu un pas de
circa 200-300 cm. Toate legaturile de sarma vor avea capetele Indoite spre interiorul fasciculului, pentru a nu
Impiedica introducerea In teci.
Art.192
In cazul in care pe santier se utilizeaaza fascicule cu caracteristici diferite (lungime, numar de sarme etc.) sau
din loturi diferite de SBP, este necesar sa se prevada marci corespunzatoare, iar depozitarea sa se faca pe
tipuri de fascicule.
Art.193
Pentru transport si depozitare, fasciculele neintroduse in teci, pot fi rulate cu dispozitive manuale sau
mecanice. Diametrul de rulare se recomanda sa fie de minimum 2100 mm in cazul fasciculelor executate din
sarma cu diametrul de 5 mm si de minimum 2300 mm in cazul sarmelor cu diametrul de 7 mm.

Se pot rula si fascicule introduse in tevi de polietilena: in acest caz, diametrul de rulare va fi determinat in
functie de rigiditatea tevii si a numarului de sarme din fascicul.
2.5.3. Canale pentru armaturi postintinse
Art.194
Canalele in care se introduc armaturile postintinse se vor realiza conform prevederilor din Normativul pentru
Executarea Lucrarilor din Beton Precomprimat, C 2185.
Utilizarea tecilor din polistiren, polipropilena sau PVC este permisa numai la elemente care nu se calculeaza la
oboseala si la cele la care nu exista pericol de incendiu sau temperaturi peste +50 C. De asemenea, in cazul
tecilor din materiale plastice nu se va utiliza tratamentul termic pentru intarirea betonului.
La confectionarea tecilor nu se va utiliza tabla zincata sau alte materiale si protectii care pot favoriza
coroziunea armaturii pretensionate.
Art.195
Inlocuirea tipului de teaca prevazut in proiect se va putea face numai cu avizul proiectantului.
Art.196
Canalele vor fi de regula cu sectiune circulara egala cu dublul sectiunii fasciculului, cel putin.
Pentru bare individuale, diametrul canalului va fi cu cel putin 10 mm mai mare decat diametrul maxim al barei.
Art.197
Se vor utiliza teci cu rigiditate transversala sporita in cazul unor conditii mai grele de executie in ceea ce
priveste pozarea acestora, introducerea fasciculelor, turnarea si compactarea betonului etc.
De asemenea, se vor utiliza teci mai rigide si cu un numar cat mai redus de imbinari cand grosimea stratului de
acoperire cu beton sau alte conditii nu permit interventia ulterioara pentru deblocarea eventualelor zone de
teaca obturate.
Art.198
Este interzis accesul persoanelor neangrenate In procesul de pretensionare, In zonele in care se efectueaza
aceste operatii; zonele respective vor fi delimitate prin ingradiri de siguranta si prevazute cu placarde
avertizoare in locuri vizibile.
Art.199
Inaintea introducerii fasciculului in teaca se va controla cu atentie starea capetelor sarmelor componente si
paralelismul acestora.
Art.200
Pentru evitarea lovirii oamenilor precum si pentru impiedicarea patrunderii apei in canal (prin acesta sar
produce ruginirea armaturii), capetele fasciculului vor fi legate si protejate cu o bucata de tub ce se va
introduce in canalul elementului.
Art.201
Inaintea inceperii operatiei de pretensionare se va avea grija ca fasciculul sa nu fie blocat in lungul canalului.
Art.202
Nu se admite incrucisarea sarmelor din fascicul la prinderea in ancoraje.
2.5.4 . Ancoraje si blocaje
Art.203
Ancoarea armaturilor postintinse se va face cu ancoraje, executia si receptia lor se va face numai pe baza
prevederilor In vigoare.
Receptia si utilizarea altor ancoraje se va putea face pe baza unor instructiuni speciale si in urma omologarii
lor.
Art.204
Ancorarea armaturilor preintinse se va face cu blocaje omologate.
Pentru unele tehnologii specifice anumitor elemente (tuburi, traverse, stalpi si stalpi centrifugati precomprimati)
se pot folosi si procedee de ancorare speciale (cu bulbi, cu pana etc.), omologate odata cu tehnologia
elementelor respective sau separat.
Art.205
Ancorajele si blocajele provenite din import se vor utiliza numai pe baza instructiunilor intocmite de furnizor.
Art.206
Partile componente ale ancorajelor si blocajelor vor fi manipulate si pastrate in conditii care sa evite
deteriorarea sau coroziunea.
Art.207
Pe baza unor verificari periodice se vor indeparta blocajele care nu mai corespund in ceea ce priveste
siguranta ancorarii armaturilor preintinse si incadrarea in valorile limita ale alunecarilor la blocare.
Art.208

Placa de ancoraj va trebui sa corespunda proiectului de executie neadmitanduse utilizarea celor cu bavuri in
zona de trecere a fasciculului.
Art.209
Placa metalica pe care se reazema ancorajul va fi perpendiculara pe directia fasciculului in punctul respectiv.
Art.210
Ancorajele si presele se vor centra pe placa metalica si se vor rezema pe intreaga suprafata pe acesta.
Art.211
Se vor lua masuri pentru mentinerea centrarii si pozitionarii ancorajelor si preselor pe toata perioada cat se
executa tensionarea armaturilor.
Art.212
Pentru asigurarea pozitionarii axiale a presei in raport cu canalul armaturilor, se vor utiliza inelele cu fete
neparalele (proiectate de ICSPM) sau placi rabotate.
Art.213
Inainte de inceperea operatiei de pretensionare si dupa fiecare reparatie sau inlocuire de piese, se va verifica
etanseitatea intregii instalatii hidraulice.
2.5.5. Armaturi preintinse
Art.214
Pretensionarea armaturilor se va face numai cu instalatii omologate. Caracteristicile instalatiilor de
pretensionare individuala a armaturilor, produse in tara, sunt date in normele de executie a lucrarilor de
precomprimare a betoanelor, aflate in vigoare.
Precizia de realizare a fortei de minimum +/- 3% este determinata de clasa de precizie a manometrului si de
variatia frecarilor in prese.
Instalatiile importate vor fi garantate de furnizor si verificate de cel care le utilizeaza, pana la capacitatea lor
maxima.
Art.215
Utilizarea instalatiilor se va face in conformitate cu indicatiile producatorului si cu regulile tehnologice de
executie ale elementului din beton precomprimat.
Art.216
La instalatiile la care pretensionarea armaturilor se face in grup, se vor prevedea masuri pentru a se asigura
uniformitatea eforturilor din armaturi (de exemplu cilindri de comprimare tip INCERC, prese policilindrice,
intinderea prealabila a fiecarei armaturi la un efort de cel mult 0,1 din valoarea efortului de control etc).
Art.217
Blocarea armaturilor pretensionate se va face in blocaje specifice instalatiei de pretensionare utilizate.
Art.218
In afara verificarilor efectuate la receptie, instalatia de pretensionare se va verifica periodic, cel putin trimestrial,
stabilinduse corespondenta intre indicatiile aparatului de masura al instalatiei si forta realizata. Verificarea se va
face, de asemenea, dupa fiecare inlocuire a vreunei parti componente a instalatiei precum si in toate cazurile in
care se constata unele anomalii (alungiri diferite de cele uzuale, zgarieturi accentuate pe suprafata pistonului,
presiuni mari la deplasarea in gol a pistonului etc).
Aparatele de verificare (doze, dinamometre etc.) se recomanda a avea clasa de precizie maximum 1.
La inceperea fiecarui schimb de lucru se va face o verificare a functionarii utilajelor.
Art.219
Inainte de a incepe pretensionarea armaturilor se va verifica daca:
- ancorajele sunt corespunzatoare;
- diametrul si dispozitia armaturilor in ancoraje si in ecranele de pozitionare corespund proiectului;
- dispozitivele de siguranta ale instalatiei de pretensionare (de exemplu supape de limitarea presiunii) sunt
reglate la valoarea prescrisa;
- diversele parti componente ale instalatiilor, in special racordurile instalatiilor hidraulice, sunt in buna stare si
corespund schemei de functionare;
- piesa de rezemare a presei corespunde tipului de blocaj utilizat;
- la instalatiile de pretensionare monofilare se va verifica daca cursa pistonului de blocare al acestora este
suficienta pentru presarea corespunzatoare blocajului, dupa atingerea fortei de control in armatura;
- sunt asigurate toate masurile de protectie a muncii;
- sunt asigurate toate conditiile ca celelalte operatii tehnologice sa se poata desfasura in conditiile avute in
vedere la intocmirea programului de pretensionare si in timp util, evitandu-se astfel mentinerea timp indelungat
a armaturii la starea tensionata si nebetonata.
Art.220

Operatia de transfer se va face numai dupa ce sa verificat, prin incercarea epruvetelor pastrate in aceleasi
conditii ca elementul, conform standardului in vigoare, ca rezistenta betonului corespunde prevederilor
proiectului.
Se recomanda ca operatia de transfer sa se efectueze lent.
In cazul in care transferul nu se poate efectua lent ci prin taierea armaturilor (cu discuri cu carborundum, cu
foarfece speciale sau cu ajutorul unui aparat de sudura), ordinea de taiere a armaturilor trebuie sa corespunda
prevederilor proiectului, operatia facanduse alternativ de la ambele capete ale tiparului, respectiv standului.
Art.221
Inainte de inceperea pretensionarii se va verifica echiparea instalatiilor hidraulice cu dispozitivele de masura,
control, siguranta si de lucru prevazute in proiectul tehnologic, precum si starea acestora. In mod deosebit se
va verifica manometrul, intrerupatorul motorului pompei si legatura la pamant a instalatiei electrice.
Art.222
Conductorii electrici care traverseaza carcasa metalica vor fi protejati impotriva deteriorarii instalatiei; aceeasi
masura se va aplica si conductorilor care trec prin apropierea constructiilor metalice sau sunt usor accesibili
persoanelor.
Art.223
Componentele neizolate (hebluri, perii colectoare, inele de distributie etc.) vor fi carcasate si asigurate
impotriva atingerii accidentale de catre orice persoana.
Art.224
Pe toata perioada procesului de pretensionare a armaturilor si pana la blocarea lor definitiva, se va interzice cu
desavarsire accesul oricarei persoane in zona periculoasa stabilita.
Art.225
Se vor lua masuri pentru evitarea lovirii accidentale a ancorajelor si a oricarei sarme din fascicul pe toata
perioada cat sistemul hidraulic se afla sub presiune.
Art.226
Pe toata perioada tensionarii armaturilor se vor lua masuri de preintampinare a unor deplasari relative,
necontrolate intre prese si elementul de constructie; sunt admise cele ce nu altereaza valoarea tensiunilor din
armaturi.
Art.227
Acolo unde este cazul se vor lua masuri de preintampinare a scurgerilor de ulei hidraulic de la presa pe
capetele armaturilor netensionate, iar daca murdarirea sa produs, acestea se vor curata cu grija.
Art.228
Se vor respecta cu strictete prevederile din procesul tehnologic de pretensionare privitoare la viteza de crestere
si reducere a presiunii precum si numarul treptelor si limitele intre care se realizeaza acestea.
Art.229
Montarea conductelor (furtunuri de inalta presiune sau tevi), intre pompa si presa se va face tinand seama de
circuitele de lucru (tensionare, blocare, declavetare), fara ca ele sa aiba indoiri bruste si se vor lua masuri de
protejare impotriva deteriorarii prin lovire cu diverse piese, ce pot provoca astfel variatii bruste de presiune.
Art.230
In timpul operatiei de tensionare nu se va umbla la sistemele de siguranta ale instalatiei sub presiune.
Art.231
In cazul scaparii din ancoraj sau ruperii unui fir din fascicul sau al producerii unei defectiuni in instalatie se va
reduce presiunea la zero si dupa remediere se reia procesul tehnologic de la Inceput.
Art.232
Se interzic improvizatiile la remedierea defectiunilor la instalatiile si anexele folosite pentru precomprimare (de
exemplu, innadirea furtunurilor de la pompa de injectare a mortarului se va efectua numai prin infiletare cu
piulite de tip olandez, nu si cu stuturi sau alte solutii care pot afecta rezistenta sau etanseitatea acestora).
Art.233
Se recomanda ca inainte de inceperea injectarii sa se asigure utilajului dispozitivele de rezerva necesare
(malaxor, pompa de injectare, furtune, sarme pentru desfundat etc) pentru o eventuala interventie la toate
punctele de acces ale fasciculului. De asemenea, se va elimina orice neetanseitate a pompei si racordurilor,
care poate conduce fie la introducerea aerului in canal, fie la obturarea in timpul injectarii.
Art.234
Mai inainte de inceperea injectarii se va verifica starea utilajului (pompa de injectare si furtunurile sa fie curate,
garniturile bine strAnse).
Art.235
Se va verifica daca racordarea la instalatiile electrice ale motorului agitatorului si motorului pompei de injectare
sunt executate regulamentar si daca sunt legate la pamant.
Art.236

Se interzice folosirea intrerupatoarelor improvizate.


Art.237
Se vor asigura materialele necesare efectuarii fara intrerupere a operatiei de injectare.
Art.238
Traseul furtunului pompei de injectare a mortarului va fi astfel ales incat sa nu formeze indoituri bruste si sa nu
fie expus deteriorarii prin strivire sau taiere.
Art.239
Se vor respecta cu strictete prevederile tehnologice ale Normativului pentru Executarea Lucrarilor din Beton
Precomprimat indicativ C2185, privitoare la operatiile de injectare, capitolul 9.
Art.240
In timpul prepararii mortarului este interzis a introduce mana sau obiecte in vasul de preparare cu agitator
electric.
Art.241
Se interzice efectuarea oricaror remedieri la instalatia de injectare in timpul cat aceasta se afla sub presiune.
Art.242
In cazul aparitiei unei defectiuni in timpul injectarii, de exemplu cresterea brusca a presiunii, se opreste pompa,
se scade presiunea si se efectueaza remedierea.
Art.243
Se interzice a se privi prin interiorul furtunului atat in timpul injectarii cat si in timpul operatiilor de curatire.
Art.244
In cazul in care imediat dupa precomprimare nu se taie capetele sarmelor, acestea se vor lega in manunchi,
care se va inveli in hartie sau alt material.
Art.245
Toate operatiile aferente precomprimarii prin postintindere se vor efectua in limitele de temperatura prescrise in
proiectul tehnologic.
Art.246
Se interzice utilizarea utilajelor sau anexelor acestora cand prezinta uzuri superioare celor admise prin
certificare sau defecte de natura sa afecteze securitatea muncii in procesul de precomprimare (de exemplu,
pene de blocaj cu bavuri, bacuri care au bavuri sau fisuri,etc.).
2.5.6. Precomprimarea prin infasurarea sarmei sub tensiune mecanica
Art.247
Acolo unde este posibil, la o distanta de 15,00 m masurata pe raza fata de peretele cilindrului supus
precomprimarii, se va realiza o ingradire (gard de sarma, lanturi etc.) prevazuta cu indicatoare de avertizare
corespunzatoare.
Art.248
In interiorul zonei definite la art.247, este interzis accesul oricarei persoane pe toata perioada cat masina de
infasurat se afla in functiune.
Art.249
Personalul cu atributii de serviciu are acces in interiorul spatiului delimitat, pentru efectuarea diverselor operatii
tehnologice, numai dupa oprirea masinii de infasurat.
Art.250
Se vor lua masuri de prevenire a acccesului in zona definita la art.247, pe toata perioada de la inceperea
infasurarii pana la atingerea rezistentei prescrise a primului strat de torcret, atat in timpul programului de lucru
cat si in afara acestuia.
Art.251
Se vor respecta cu strictete indicatiile proiectantului privitoare la montarea si demontarea utilajelor de infasurat
sarma sub presiune (modul de manipulare si montare a fiecarei parti componente, precum si ordinea operatiilor
indicate).
Art.252
Personalul care participa la montarea si demontarea utilajului, cat si la manipularea acestuia in scopul
precomprimarii elementului de constructie, va fi instruit si dotat cu echipament de protectie specific lucrului la
inaltime.
Art.253
Personalul angrenat In procesul de precomprimare prin infasurarea sarmei sub tensiune va trebui sasi
insuseasca si sa respecte normele specifice legatorilor de sarcina precum si sistemul de semnalizare la
distanta privind manipularea masinilor de ridicat.
Art.254
Se interzice utilizarea macaralei din dotarea utilajului de infasurare sub tensiune in alte scopuri decat ridicarea
sau coborarea depanatorului de sarma, sau actionarea ei de catre persoane neautorizate.

Art.255
Se interzice efectuarea precomprimarii pe vreme ploioasa sau cu descarcari electrice atmosferice.
Art.256
Inaintea inceperii lucrului utilajului de infasurare a sarmei sub tensiune se va verifica:
- montarea corecta a principalelor parti componente ale utilajului;
- corectitudinea conexiunilor electrice;
- legatura la pamant a instalatiei;
- traseul sarmei de infasurare de la colac pana la iesirea in urma utilajului;
- asezarea corecta a lantului Gall (cu care angreneaza caruciorul inferior al masinii), atat pe peretele
constructiei cat si printre elementele de ghidare de pe caruciorul respectiv.
Art.257
Conductorii electrici care traverseaza carcase metalice vor fi protejati impotriva deteriorarii izolatiei, aceeasi
masura se va aplica si conductorilor care trec prin apropierea constructiilor metalice sau sunt usor accesibili
persoanelor.
Art.258
Componentele electrice neizolate (hebluri, perii colectoare, inele de distributie etc.) vor fi carcasate si asigurate
impotriva atingerii accidentale de catre orice persoana.
Art.259
Fiecare pornire a masinii va fi, in prealabil, semnalizata acustic.
Art.260
Punerea in functiune a masinii de infasurat se va face numai dupa ce operatorul care o actioneaza se convinge
ca nu mai exista nici o persoana in zonele periculoase ale punctului de lucru.
Art.261
Se interzice efectuarea oricaror reglaje la utilajul de infasurare sub tensiune in timpul rularii acestuia.
Art.262
Reglarea arcurilor de strangere a sarmei, pentru obtinerea tensiunii dorite in armatura, se va face dintro pozitie
astfel incat operatorul respectiv sa nu se afle in dreptul iesirii sarmei din dispozitivul cu falci.
Art.263
Montarea bridelor de fixare a spirelor de sarma infasurata pe cilindrul de beton se va efectua in imediata
apropiere a utilajului oprit in fata acestuia, adica inaintea terminarii unei noi spire.
Art.264
Verificarea eforturilor din sarma tensionata se va efectua in aceleasi conditii ca la art.263.
Art.265
In timpul functionarii utilajului de infasurat se interzice stationarea oricarei persoane pe elementele componente
ale acestuia (brat conducator, pivot central, scara, carucior inferior). Face exceptie de la aceasta prevedere
operatorul care va ocupa locul special destinat pentru manipularea masinii.
Art.266
Operatorul va urmari cu atentie atat operatiile tehnologice privind infasurarea cat si terminarea sarmei din
colacul aflat in derulare.
Inaintea terminarii sarmei din acest colac se va opri masina si se va proceda la innadirea cu un nou colac.
Art.267
Pentru operatia de torcretare se vor aplica articolele 235 pana la 246, a prezentelor instructiuni.
Art.268
La aplicarea primului strat de torcret, muncitorul de la duza va fi protejat de un paravan metalic mobil.
Art.269
Personalul muncitor care participa la operatiile de torcretare va purta echipamentul de protectie adecvat.
3. Prevederi de proiectare privind mijlocele de productie la prepararea, transportul, turnarea betoanelor si
executarea lucrarilor de beton armat si precomprimat
3.1. Prepararea, transportul si turnarea betoanelor
Art.270
Cabina de comanda se va amplasa separat de constructia propriuzisa a centralei pentru a elimina pericolul de
accidentare si imbolnavire profesionala prin:
- urcarea si coborarea pe scari;
- lucru in mediu de zgomot, vibratii si praf.
Art.271
Centrala de beton se va echipa cu instalatii de prepararedozare a aditivilor pentru a elimina manipularea
acestora de catre personalul muncitor.
Art.272

La statiile de betoane de tip CEDOMAL se vor prevedea obligatoriu dispozitive de blocare a accesului
personalului muncitor in zona cupelor. Aceste dispozitive vor fi montate pe gratarele metalice care delimiteaza
zona de incarcare cu agregate.
Art.273
Se va stabili corect capacitatea cupei de agregat pentru a crea conditii de deversare la incarcare si transport.
Art.274
Pentru a realiza o incarcare echilibrata a cupei se va stabili pozitionarea corecta a gurilor de descarcare in
cupa de agregate (cu cantarire prin cumulare a sorturilor).
Art.275
Centrala de beton se va prevedea cu un sistem de blocare a tuturor instalatiilor in miscare, in cazul scoaterii
acestora de sub tensiune.
Art.276
Centrala de beton se va echipa cu limitatoare de cursa pentru deplasarea betonierei sau cupei cu agregate.
Art.277
Se va prevedea un sistem etans de descarcare a cimentului din dozator in betoniera pentru a evita posibilitatea
imprastierii prafului de ciment in atmosfera.
Art.278
Betoniera se va etansa si se va echipa cu un sistem de absorbtie a prafului de ciment.
Art.279
Se va utiliza un sistem sigur de inchidere a clapetelor de descarcare a dozatoarelor, care sa nu permita
descarcarea necontrolata a acestora.
Art.280
Lungimea cablului de tractiune a cupei de agregate trebuie sa permita ramanerea a 3 spire infasurate pe
tambur la o cursa maxima de desfasurare a cablului.
Art.281
Platformele si scarile ce deservesc instalatiile de preparare vor fi prevazute cu balustrade de protectie.
Art.282
Se vor asigura posibilitati de acces la transportorul elicoidal, pentru a se putea interveni in caz de infundare.
Art.283
Se impune montarea unor presostate in instalatia de apa si instalatia pneumatica pentru a evita
suprapresiunile.
Transportul si turnarea betonului
Art.284
Din proiectare trebuie sa se asigure transportul betonului fara a crea posibilitatea descarcarii necontrolate a
acestuia.
Art.285
Este obligatorie echiparea pompelor de beton cu coliere de asamblare a conductelor care sa reziste la
presiunea din masa de beton (70 bari) pentru a nu crea conditii de accidentare prin desfacerea necontrolata.
Art.286
Se impune sertizarea furtunelor din instalatia hidraulica si prevederea unor furtune adecvate presiunii din
instalatie (250 bari) pentru a nu crea conditii de accidentare prin spargerea acestora.
Art.287
La vibratoare de interior sau exterior se va prevedea alimentarea la o sursa de tensiune nepericuloasa (24V
42V).
In cazul utilizarii tensiunii normale de 220 V, alimentarea se va face prin transformator de separatie.
3.2. Utilaje si dispozitive folosite la realizarea armaturilor
Art.288
Prin proiect se va preciza pozitionarea dispozitivelor si utilajelor in cadrul lantului tehnologic de formare si
indreptare a armaturilor.
Art.289
Este obligatorie precizarea clara a tehnologiei de lucru cu masina de fasonat.
Art.290
Deoarece in raport cu datele de proiectare sunt necesare diverse dispozitive atasabile masinii de fasonat, se
va avea in vedere de catre proiectant ca sistemele de fixare ale acestora sa fie simple si sa prezinte siguranta
in timpul executarii operatiilor prescrise.
Art.291
La proiectarea unui tip de masina de fasonat se vor prevedea dispozitive care sa oblige pe cat posibil
utilizatorul sa respecte parametrii tehnici la care a fost proiectata masina (numar maxim de bare, diametre
maxime ale barelor).

Art.292
Masinile de taiat armaturi trebuie sa fie echipate cu dispozitive care sa asigure intreruperea automata a
acestora in cazul patrunderii unei parti a corpului operatorului in zona periculoasa a masinii.
Art.293
Falcile masinii pentru incercarea otelurilor trebuie prevazute cu dantura specifica fiecarui tip de epruveta,
pentru ca in timpul incercarii sa nu se produca lunecari din bacuri.
3.3. Utilaje si dispozitive utilizate la lucrarile de precomprimare a betoanelor
3.3.1. Dispozitive de ancorare si de blocare
Art.294
In proiectul de executie se va preciza modul de utilizare a inelelorpereche, in scopul asigurarii
perpendicularitatii presei de pretensionare pe suprafata elementului de beton.
Inelele de ancorare se vor prevedea in perechi, cu suprafete neparalele. De exemplu, fiecare pereche se va
obtine prin debitarea unui cilindru cu lungimea egala cu dublul grosimii unui inel plus grosimea ferastraului sub
un unghi de 8 10.
Art.295
Se va preciza calitatea otelului adecvat precum si tratamentele termice necesare pentru executia inelelor si
conurilor de ancorare in raport cu forta de pretensionare.
3.3.2. Prese pentru realizarea fortelor de pretensionare
Art.296
In proiectul de executie a lucrarilor de precomprimare, se va preciza in mod expres ordinea operatiilor
tehnologice.
Art.297
La presele multifilare cu clavetare se va prevedea un inel de blocare a penelor, impiedicand aruncarea
accidentala a acestora in timpul operatiei de pretensionare, pana la transferul fortei de precomprimare.
Art.298
Penele de blocare a armaturilor pe conturul presei multifilare se vor proiecta cu o curbura la extremitatea de
iesire a firelor, astfel incat, in cazul ruperii unui fir, cea mai mare parte a energiei potentiale de proiectare a
acestuia sa fie absorbita prin deformarea unitara a firului cat si prin frecarea cu canalul de ghidaj.
Art.299
Ancorarea preselor suspendate pe elementele de beton se va realiza cu ajutorul unui dispozitiv de intindere a
cablului, pe care proiectantul il va concepe astfel incat sa fie simplu si sa asigure o intindere buna, fara
alunecari (cu autofranare).
3.3.3. Instalatii de precomprimare prin infasurare
Art.300
Se va acorda o atentie deosebita proiectarii dispozitivelor de innadire a firelor de otel cu care se realizeaza
infasurarea sub tensiune, astfel incat matisarea sa reziste la eforturile de lucru necesare.
Art.301
La capatul bratului vertical al masinii de infasurat se va prevedea o constructie metalica tip 'cusca', in care se
va aseza dispozitivul de innadire. Cusca metalica trebuie sa asigure protectia muncitorului in cazul ruperii firului
tensionat in timpul executarii operatiei de matisare, sau verificare a calitatii infasurarii.
Read more: http://www.psissm.info/2012/04/instructiuni-proprii-ssm-pentru_10.html#ixzz4RULT8TL3

Instructiuni proprii SSM pentru zidarie si finisaje in constructii


Art.1
IPSSM pentru zidarie, montaj prefabricate si finisaje in constructii cuprind prevederi specifice de securitate a
muncii pentru prevenirea accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale in activitatile de zidarie, montaj
prefabricate si finisaje in constructii.
Art.2
Scopul prezentelor norme este eliminarea sau diminuarea riscurilor de accidentare in munca si imbolnavire
profesionala existente in cadrul acestei activitati, proprii celor patru componente ale sistemului de munca
( executant - sarcina de munca - mijloace de productie - mediu de munca ).
Art.3
(1)Este obligatorie efectuarea unui instructaj zilnic privind securitatea si sanatatea muncii la inceperea lucrului,
exceptie face personalul tehnico-administrativ.

(2)Instructajul zilnic se va face de catre conducatorul direct al locului de munca pentru toti lucratorii din formatia
sa, timp de 5-10 minute.
(3)Instructajul zilnic va cuprinde masurile privind securitatea si sanatatea muncii care trebuierespectate in
desfasurarea activitatii din ziua respectiva, luandu-se in considerare conditiile concrete ale locului de munca la
momentul dat.
(4) Verificarea efectuarii si insusirii acestui instructaj se va face de care sefii ierarhici, prin
sondaj, consemnandu-se intr-o nota constatarile facute si masurile ce se impun.
Organizarea locului de munca si a activitatilor
Art.4
Este obligatorie imprejmuirea zonei de lucru in raza de actiune a utilajelor de ridicat, respectiv a lucrarilor ce
prezinta pericol.
Pasarelele, scarile si platformele de lucru de langa utilajele de constructii si lucrarile ce prezinta pericol trebuie
de asemenea sa fie prevazute cu balustrade si tinute in stare de curatenie.
Art.5
Pentru lucrari executate la inaltimi sub 5 m se vor folosi schele simple, iar pentru inaltimi peste 5 m se vor
utiliza schele conform indicatiilor din proiectele tehnologice. Schelele vor f prevazute cu balustrade si scandura
de bard si vor fi executate astfel incat sa corespunda sarcinilor pe care le vor avea de suportat. Se interzice
utilizarea de schele improvizate si circulatia personalului muncitor sub schele pe care se lucreaza.
Art.6
Personalul muncitor din santiere va putea fi utilizat numai la lucrarile si in zona de lucru pentru care i s-a facut
instructajul privind securitatea si sanatatea muncii corespunzator.
Art.7
In toate locurile periculoase, atat la locurile de lucru, cat si acolo unde este circulatia mare, se va atrage atentia
asupra pericolului de accidente, prin indicatoare vizibile atat ziua cat si noaptea. Art.8 Accesul catre toate
locurile de munca se va asigura fara obstacole sau goluri neacoperite. Gropile si puturile de foraj de pe
teritoriul santierului se vor imprejmui.
Art.9
Santierul va fi imprejmuit pentru a se evita accesul persoanelor straine. Se vor ingradi cu imprejmuiri continue,
lucrarile in curs de constructie, situate de-a lungul drumurilor publice.
In cazul in care imprejmuirea se executa la o distanta mai mica de 10 m de o lucrare in curs de constructie,
care are o inaltime mai mare de 12 m, aceasta trebuie prevazuta cu copertina lata de cel putin 1 m si cu o
rampa de 20 de grade spre partea opusa lucrarii. De-a lungul muchiei de sus acopertinei trebuie facuta o
bordura inalta de 15 cm.
Art.10
Marginile si utilajele de constructii vor fi astfel instalate incat sa se asigure stabilitatea si imposibilitatea unor
deplasari necomandate.
Se interzice lasarea pe santier a masinilor si utilajelor de constructii, precum si a mijloacelor de transport in
pozitii in care stabilitatea nu este asigurata sau in care e posibila deplasarea lor necomandata.

Art.11
Evacuarea molozului si a deseurilor de materiale din obiectele de constructie si schelele aferente, de la o
inaltime mai mare de 4 m, trebuie facuta cu ajutorul jgheaburilor inchise, in lazi inchise sau in containere.
Capatul inferior al jgheabului trebuie sa se afle la o inaltime de cel mult 1 m deasupra solului. In cazul
in care acest lucru nu este posibil, capatulinferior al jgheabului trebuie sa se termine intrun buncar de depozitare, pentru a se evita producerea prafului.
Locurile in care se depoziteaza molozul si deseurile de materiale de constructii evacuate de sus trebuie sa fie
ingradite.
Art.12
Toate golurile din pereti, amplasate cu marginea de jos la o inaltime sub 0,70 m deasupra planseului si care
comunica spre exteriorul constructiilor sau dau spre locuri unde nu exista un planseu continuu, se vor ingradi.
De asemenea se vor acoperi si ingradi cu balustrade executate pe tot conturul, cu o inaltime de cel putin 1 m,
golurile din planseele cladirilor in constructie pe care se executa lucrari sau e posibil sa se circule; golurile vor fi
marcate cu indicatoare de pericol.
Art.13

Se interzice executarea concomitenta de lucrari la doua sau mai multe nivele diferite, aflate in puncte pe
aceeasi verticala, fara dispozitive de protectie a muncii corespunzatoare.
Art.14
Golurile de ferestre si usi unde nu s-a montat tamplaria vor fi inchise provizoriu pentru a feri personalul
muncitor de curentii de aer.
Art.15
In cazul in care in timpul lucrului este posibila o emanatie de gaze toxice sau inflamabile, personalul muncitor
trebuie prevenit asupra pericolului si instruit in privinta masurilor de protectie. Santierele respective vor fi
inzestrate cu un numar suficient de detectoare de gaze si cu masti izolante. Pe tot timpul lucrului in zona
periculoasa va trebui sa existe personal sanitar dotat cu cele necesare pentru a acorda ajutor imediat in cazul
unui accident de munca.
In cazul aparitiei neasteptate - in timpul lucrului - a unei emanatii de gaze vatamatoare sau inflamabile, lucrul
va fi oprit si personalul muncitor evacuat, pana la luarea masurilor corespunzatoare de protectie a muncii.
Arta 16
Manipularea mecanizata pe orizontala si verticala a diferitelor incarcaturi se va executa numai cu respectarea
tuturor prevederilor legale de lucru in vigoare, cu ajutorul mijloacelor de ridicare si transport pe verticala si
orizontala.
Art.17
Daca in timpul transportului se defecteaza utilajul sau una din prinderi cedeaza, elementul va fi coborat; daca
acest lucru nu e posibil, pana lainlaturarea defectiunii, locul de sub incarcatura va fi imprejmuit si se vor
organiza posturi de paza pentru interzicerea patrunderii personalului muncitorin zona respectiva. De
asemenea, se vor pune indicatoare de avertizare.
Aceste masuri vor fi sistate numai dupa reintrarea in normal.
Art.18
Primirea incarcaturilor pe constructie se va face de catre personalul muncitor, numai dupa oprirea cornpleta a
mijloacelor de ridicat.
Personalul muncitor va sta pe schele sau pe planseu.
Art.19
Se interzice aplecarea personalului muncitor in afara constructiei pentru a desprinde elementele din carligul
mijlocului de ridicat. Apropierea incarcaturii se va face cu carlige de tragere sau franghii ajutatoare. Personalul
muncitor va fi asigurat cu echipament de protectie pentru lucrul lainaltirne si locuri periculoase.
Art.20
Ridicarea iincarcaturilor se va face pe verticala. Nu se admite pozitia oblica a dispozitivelor de prindere si nici
tararea incarcaturilor cu mij locul de ridicat.
Art.21
Se interzice executarea lucrarilor la inaltirne in perioade de timp nefavorabil - vant putemic peste 11 m/s,
ninsori, polei, in locurile de lucru cu vizibilitate redusa etc.
Art.22
Nu este permis a se executa - in exterior - lucrari de sudura la temperaturi interzise de prescriptiile tehnice
pentru asemenea lucrari.
Art.23
Executarea unor lucrari, ca montari de prefabricate, turnari de betoane etc., pe timp de noapte, se poate face
cu luarea unor masuri de :

iluminat corespunzator, care se asigure o vizibilitate perfecta pe intreaga


suprafata a zonei de lucru;

dotare a personalului ce lucreaza cu mijloacele de ridicat cu echipament de protectie reflectorizant;

vopsire a carligului mijlocului de ridicat si a cablurilor de legatura in culori reflectorizante;

actionare a dispozitivului de sernnalizare acustica la orce miscare a mijlocului de ridicat ;

dotare cu lumini de semnalizare a mijlocului de ridicat;

iluminare locala cu lampi portabile a zonelor de lucru;

iluminare separata a locurilor de depozitare a materialelor si elementelor de constructii


ce se manipuleaza;

iluminare corespunzatoare a cailor de acces ;

De asemenea personalul muncitor va avea aviz medical ca e apt pentru lucru de noapte si la lumina
artificiala. Masurile enumerate nu sunt limitative si pot fi completate in functie de conditiile concrete.
Art24
In toate locurile de lucru, personalul muncitor va fi dotat cu echipament de protectie specific pe care e obligat
sal poartein tot timpul lucrului si pana la parasirea teritoriului santierului.
La executarea lucrarilor la inaltime sau in alte zone periculoase, personalul muncitor va fi prevazut
cu centuri de siguranta legate de puncte fixeale constructiei, precum si cu truse, genti, ladite sau cutii pentru
pastrarea sculelor, uneltelor si a unor piese marunte.
Art.25
Accesul in constructii si la locurile de munca se face exclusiv pe scari definitive sau pe scari mobile.
Accesul catre locurile de munca trebuie amenajat fara obstacole sau goluri neacoperite.
Protectia impotriva electrocutarii
Art.26
Pentru iluminarea locala a locurilor de lucru se va utiliza:

tensiunea de 24 V, in cazul in care se lucreaza in conditii normale;

tensiunea de 12 V, in cazul in care se lucreaza in locuri cu umezeala excesiva, pe mase metalice


sau in locurile cu degajari de aburi si emanatii de gaze.

Art27
Utilajele, mecanismele si aparatele electrice fixe utilizate la executarea diferitelor lucrari trebuie - obligatoriu legate lainstalatia de punere la pamant, a carei rezistenta va fi de cel mult 4 ohmi.
Art.28
Se interzice lucrul la tablourile de comanda electrica si la partile componente ale instalatiei electrice,
fara intreruperea circuitelor de alimentare si legarea la parnant a instalatiei.
Lucrari de zidarie
1. Lucrari de fundatii
Art.29
Inainte si in timpul executarii lucrarilor de zidarie sub nivelul solului si a celor de fundatii, este necesar
sa se controleze rezistenta sprijinirilor peretilor santurilor si sapaturilor.
Daca se constata defectiuni, se va intrerupe lucrul pand la remediere.
Art.30
Este interzisa cobordrea materialelor (pietre brute, cardmizi etc.) in groapa de fundatie sau in sant prin
aruncarea lor de sus.
Art.31
Cobordrea materialelor va fi facuta cu mijloace mecanizate sau prin jgheaburi portative. Capatul inferior
al jgheabuluidin groapa se monteaza cu cel mult 0,50 m deasupra fundului gropii pentru ca materialele sa nu
se rostogoleasca prea departe.
Art.32
Deplasarea roabelor incarcate cu materiale (pietre, caramizi, beton, mortar) se va face pe dulapi asezati dea lungul gropii de fundatie, la o distanta de cel putin 0,70 m de la marginea gropii.
Art.33
Lucrarile de subzidarie pot fi executate numai pe baza unui proiect bine studiat si sub controlul permanent
al personalului tehnic cu experienta in asemenea lucrari.
Art34
Daca in timpul executarii lucrarilor de subzidarie se constata deformatii ale peretilor, lucrarile in zona respectiva
vor fi intrerupte pana la revederea proiectului de consolidare.
Art35

De-a lungul marginilor gropilor pentru fundatii si santuri se va lasa o fasie libera pe o latime de minimum 0,50
m.
Art36
Se interzice coborarea materialelor pe jgheab concomitent cu primirea lor la capatul celalalt. Aruncarea,
coborarea materialelor, respectiv rasturnarea materialelor, se vor face numai atunci cand la locul de cadere
sau in apropierea acestuianu se gaseste personal muncitor. Coborarea personalului muncitor se va face pe
scari sau rampe de acces.
Art.37
Pe masura executarii fundatiei, spatiile libere intre fundatie si peretii sapaturii vor fi umplute cu pamant, care
se va compacta conform proiectului si va avea parametrii geotehnici prevazuti in proiect.
Art.38
Demontarea si montarea sprijinirilor din gropile de fundatie, la terminarea lucrarii, se vor face de jos in sus, pe
masura astuparii gropilor cu pamant si numai sub supravegherea continua a maistrului de executie.
Numarul de dulapi care se indeparteaza simultan pe verticala nu va fi maimare de trei, iar in cazul
terenurilor infoiate sau curgatoare, numai cate unul.
Concomitent cu indepartarea dulapilor, se vor monta corespunzator si proptelele verticale si orizontale;
proptelele existente vor fi scoase pe masura ce au fost fixate altele in loc.
Art.39
Executarea zidului de protectie a hidroizolatiei se va face dupa turnarea fundatiei, executarea zidului ce trebuie
izolat si a hidroizolatiei verticale.Sapaturile vor fi executate taluzat.
Daca lucrarea impune o astfel de executie, se va intocmi o fisa tehnologica care sa cuprinda si indicarea
masurilor privind impiedicarea surparii malurilor si a zidului de protectie.
Lucrarea se va executa sub supravegherea maistrului lucrarii.
Art.40
Subzidirea fundatiilor sau a peretilor cladirilor existente trebuie executata dupa proiecte sau fise tehnologice
si sub supravegherea permanenta a conducatorului lucrarii.
Art.41
Pentru urmarirea comportarii lucrarilor de subzidire, pe zidurile subzidite se vor monta, inainte de inceperea
lucrarilor, martori (repere), sprea putea fi observate din timp eventualele deplasari ale constructiei. Martorii vor
fi montati la crapaturile zidurilor sub care se face subzidireaprecum si pe zidurile apropiate.
Art.42
In cazul in care in timpul executiei se constata deplasari ale constructiei, se vor lua masuri urgente si imediate
pentru indepartarea personalului muncitor din zona.
Art.43
Se interzice continuarea lucrarilor de subzidire atunci cand se constata deformari ale terenului din zona
respectiva. Continuarea lucrarilor desubzidire se va face numai dupa ce terenul a fost consolidat.
Art.44
In terenuri cu apa subterana, inainte de inceperea lucrarilor de subzidire se vor lua masuri pentru epuizarea
apei, pe tot timpul executarii lucrarilor de subzidire, plus perioada necesara intaririi mortarului.
Art.45
In timpul executiei zidariei, pana la executarea planseelor, se interzice rezemarea scarilor sau a altor obiecte
pe ziduri. La nevoie se vor folosi scari de sobar.
2.Lucrari de zidarie
Art.46
Executarea lucrarilor de zidarie la inaltime se va face numai de pe schele executate conform standardelor
si ingradite cu parapete de 1m inaltime.
Art.47
Este interzisa circulatia pe ziduri. Pentru circulatie vor fi folosite numai schele si esafodaje.
Art.48
Manuirea unor mecanisme actionateelectric sau mecanic de alt personal muncitor decat
cel de specialitate se va putea face numai dupa ce acestui personal i se va face un instructaj special confirmat
printr-o atestare.
Art.49
Conducatorul punctului de lucru este obligat sa controleze in permanenta legarea la pamant a mecanismelor si
dispozitivelor actionateelectric, utilizate la lucrarile de zidarie.
Art.50

In cazul utilizarii, pentru ridicarea materialelor, a unor dispozitive si mecanisme de mica mecanizare, personalul
muncitor ce lemanevreaza va respecta normele de protectie a muncii pentru lucrul de pe schele si la inaltime si
va fi dotat cu echipamentul de protectie corespunzator.
Art.51
Dispozitivele de ridicare vor fi prevazute cu sigurante, cu cabluri etc., respectandu-se obligatoriu prescriptiile
ISCIR corespunzatoare.
Personalul muncitor ce le manevreaza va trebui sa fie autorizat.
Art.52
Este interzis a se crea diferente de inaltime de peste 1,5m intre diferite portiuni ale zidariei, in timpul executiei.
Art.53Se interzice executarea zidariei pe o inaltime mai mare de doua etaje, fara, legarea acesteia prin plansee
sau fara a se monta pe grinzile planseelor o podina provizorie.
Art.54
La terminarea executiei stalpilor de zidarie, intre golurile de usi si ferestre, se vor monta buiandrugi, peste care
se va aseza cel putin un rand de blocuri, sau se vor rigidiza stalpii cu ajutorul cofrajului buiandnigilor (atunci
cand stalpii sunt executati din beton monolit); se interzice alasa liberi staipii la partea lor superioara.
Art.55
In locurile de prelucrare a blocurilor si placilor de beton celular autoclavizat vor fi luate masuri de protectie
contra prafului. Muncitorii care lucreaza la aceste operatii de prelucrare vor fi prevazuti cu ochelari de protectie
si cu masti contra prafului.
Art.56
La lucrarile de zidarie din piatra care necesita ciopliri in timpul executiei, zidarul si ajutoarele sale vor purta in
modobligatoriu ochelari de protectie, iar muncitorii care nu fac parte din echipa de zidarie, dar
circula in apropiere, vor fi avertizati sasi fereasca ochii.
Art.57
Prelucrarea pietrelor pe santier trebuie executata in locuri imprejmuite, in care accesul persoanelor
straine esteinterzis.
Art.58
Locurile de munca ale cioplitorilor de piatra trebuie sa se afle la o distanta de cel putin 3
m unul de celalalt. in caz contrar, trebuie asezate intre acestia paravane de protectie. Este interzisa asezarea
pietrarilor unul in fata celuilalt.
Art.59
In timpul prelucrarii, pietrele (placajele de marmura, piatra de constructie etc.) de dimensiuni manri si grele vor
fi bine asezate pentru anu fi posibila rasturnarea lor.
Art.60
Depozitarea pe podina de lucru a materialelor pentru zidirie se va face astfel incat sa se lase un spatiu de
minimum 0,5 m intre zidul ce se executa si materiale, de-a lungul intregului front de lucru unde se lucreaza.
Art.61
Primirea materialelor de zidarie se va face pe podine special amenajate si dimensionate corespunzator sau pe
plansee, in locuri special indicate de conducatorul locului de munca.
Art.62
Podina de lucru va fi cel putin cu 15 cm mai jos decat nivelul zidariei. inaltimea zidariei nu va depasi 1,20 m
deasupra podinei de lucru. Pentru inaltimi mai mari se vor monta podine auxiliare. Art.63 Se interzice
evacuarea molozului si a deseurilor demateriale prin aruncare din constnictie. Evacuarea se va face
conform normelor privind evacuarea deseurilor.
Art.64
La lucrarile ce se executa in mediu umed, conductorii sub tensiune vor fi deconectati inainte de inceperea
lucrului.
Art.65
Toate golurile periculoase vor fi inchise sau ingradite cu parapeti de protectie.
Art.66
Golurile de usi in zidurile exterioare trebuie inchise, pentru a opri trecerea personalului muncitor prin ele.
Art.67
Se interzice lasarea pe ziduri a materialelor de zidarie neintroduse in opera, a molozului
sau sculelor la intreruperea lucrului.
Art.68
La executarea placajului peretilor, concomitent cu zidaria se vor lua aceleasi masuri de securitate a muncii
ca la lucrarile la inaltime si la cele de invelitori. Umplutura din placaje si zidarie se va executa
concomitent cu placajul si va depasi obligatoriu nivelul superior alplacii.
Art.69

Zidaria corniselor de caramida ce ies din planul zidurilor mai mult de 30 cm se va executa de pe schele
exterioare. In cazul in care se folosesc schele de consola acestea vor fi astfel montate incat distanta dintre
marginea exterioara a cornisei si balustrada podinei de lemn sa fie de minimum 60 cm.
La executarea corniselor din zidarie se vor prevedea dispozitive pentru ancorarea tencuielilor si a invelitorii.
Art.70
Zidaria de piatra bruta va fi executata - obligatoriu - in cofraje confectionate din panouri de dulapi de 4 - 5 cm
grosime cu ajutorul popilor dispusi la 2 - 2,5 m de-a lungul zidului. Montarea cofrajelor se va face paralel cu
executarea zidariei.
Art.71
Intrucat zidurile de beton celular autoclavizat au o stabilitate si rezistenta redusa pana la intarirea mortarului
este necesar a se face personalului muncitor care executa asemenea lucrari, un instructaj special privind
masurile specifice de protectie care trebuie luate. Instructajul special va fi consemnat in procese - verbale.
Lucrarile de zidarie din blocuri mici de beton celular autoclavizat se vor executa sub conducerea unui maistru
specializat in asemenea lucrari.
Se va acorda o atentie speciala pentru asigurarea stabilitatii corniselor prin ancorare, proptire etc.
Art.72
La executarea peretilor din panouri din beton celular autoclavizat se vor respecta Normele de protectie a
muncii de la montarea elementelor prefabricate.
Art.73
Este interzisa executarea zidariei de caramida pe o inaltime mai mare decat doua etaje de constructie, fara a
se construi plansee intre etaje sau fara a se monta pe grinzile planseelor o podina provizorie.
Art.74
La zidirea peretilor exteriori de pe schele interioare se vor monta obligatoriu - viziere de protectie pe perimetrul
exterior al constructiei pentru oprirea caderii obiectelor de sus.
Art.75
In cazul in care inaltimea zidariei nu depaseste 8 m, nu este obligatorie montarea vizierelor de protectie. Daca
executarea de viziere de protectie nu este posibila, atunci locul de lucru unde se executa zidaria se va ingradi,
distanta minima de la suprafata zidului ce se executa pana la ingradire fiind de 1,5 m.
Art.76
Copertinele de protectie vor avea latimea de minimum 1,5 m si inclinarea de 20% fata de orizontala; vor fi
rezistente, avand consolele de preferinta din metal, iar copertina din scanduri de 2,5 cm grosime, batute una
langa alta. Primul rand de copertine - cel care va ramane pana la terminarea zidariei - va fi montat la distanta
maxima de 6 m de la pamant, iar la al doilea rand de copertine, find mobil, va fi montat la nivelul imediat inferior
celui la care se lucreaza.
Art.77
Personalul muncitor care monteaza sau demonteaza vizierele de protectie va fi asigurat contra caderii prin
centuri de siguranta legate de puncte fixe ale constructiei.
Art.78
Se interzice circulatia si depozitarea marfurilor pe copertinele de protectie.
Art.79
Pentru aducerea mortarelor si caramizilor pe cladirile in curs de constructie vor fi folosite containere speciale,
astfel construite incat posibilitatea deschiderii peretilor laterali si desprinderea fundurilor sa fie exclusa in scopul
evitarii caderii materialelor ce vor fi transportate in aceste containere.
Art.80
Se interzice utilizarea unor scule cu capete deformate sau in forma de ciuperca, cu muchiile din tabla
zdrentuita si ascutite, a unor roabe si tomberoane care nu sunt in perfecta stare de functionare. Sculele de
mana folosite la zidarie vor fi bine fixate pe maner.
Art.81
Manipularea blocurilor umede se va face obligatoriu cu un cleste special.
3. Prepararea mortarului
Art.82
Prepararea mortarului se va face mecanizat, cu ajutorul malaxoarelor de mortar si a betonierelor. Se vor
respecta Normele de protectie a muncii cu caracter general specificate
Normele specifice de securitate a muncii pentru beton, beton armat si precomprimat precum si cele cu caracter
specific prevazute in aceleasi norme pentru utilizarea betonierelor care sunt valabile si pentru malaxoare.
Art.83

Transportul mortarului la locul de utilizare se face cu bene sau cu pompe de mortar, respectiv masini de
tencuit.
Art.84
La transportul mortarului cu bena se vor respecta aceleasi norme de protectie a muncii ca si la transportul
betoanelor.
Art.85
Amplasarea utilajelor trebuie sa asigure acces liber si usor catre depozite.
Art.86
Este interzisa apropierea de sinele de ghidaj ale cupei de incarcare, la malaxoare, precum si de cupa ridicata.
Art.87
Curatarea gropii de sub cupa se poate face numai daca aceasta este bine fixata in pozitia superioara cu
ajutorul franei si al unor proptele rezistente. Mecanismele (toba, jgheaburile etc.) se pot curata numai
dupa oprirea si deconectarea masinilor.
Art.88
In timpul functionarii este interzisa introducerea mainilor sau a unor unelte in toba ori in alte parti mobile ale
masinilor
Daca betonul sau mortarul se transporta cu macarale in cupe, containere sau in dispozitive similare, acestea
trebuie prevazute cu dispozitive speciale de siguranta, care sa impiedice descarcarea accidentala.
Art.89
Varul trebuie stins de muncitori cu experienta, bine instruiti si echipati cu echipamente individuale de protectie.
Art.90
Acolo unde se intrebuinteaza cantitati mari de var, se va aplica stingerea mecanizata.
Art.91
Pentru a se evita caderea muncitorilor in gropile de var, acestea trebuie ingradite cu parapete inalte de 1 m sau
cu gard continuu.
Art.92
Nu este permisa coborarea muncitorilor in gropile de var; varul trebuie scos din gropi mecanizat, cu
graifere fixate pe macarale sau cu alte dispozitive. Pentru a se evita surparea peretilor gropilor de var acestia
trebuie sprijiniti cu dulapi.
4.Montarea elementelor prefabricate
Art.93
Pentru montarea elementelor prefabricate se vor utiliza schele, esafodaje, scari de acces etc., respectandu-se
si normele deprotectie a muncii specifice acestora.
Acolo unde din diferite motive nu se pot utiliza schele, conducatorul tehnic al lucrarii va da in scris indicatii
detaliate privind modul de lucru de prevenire a accidentelor de munca si va supraveghea tot timpul modul in
care se lucreaza.
Se interzice executarea lucrarilor de montaj de pe scari mobile la inaltimi de peste 1,5 m.
Art.94
Zona de montaj se va ingradi pentru ainterzice accesul persoanelor straine. Legarea si ridicarea
elementelor prefabricate se va face cu respectarea prevederilor ISCIR privind legarea, ridicarea si
desfacerea incarcaturilor cu mijloace de ridicat.
Art.95
Asezarea de materiale, scule sau alte piese peste elementele prefabricate care nu sunt
montate definitiv este interzisa.
Art.96
Platformele de lucru pentru montaj vor fi executate dupa detaliile prevazute in proiecte sau fise tehnologice.
Art.97
In cazul cand lucrarile de sudura sau monolitizare se executa de pe schele suspendate, sudorii vor purta
centura de siguranta cu un capat fixat de un element rezistent al constructiei.
Art.98
Executarea lucrarilor interioare la lucrarile prefabricate este permisa numai daca deasupra locului de
munca sunt montate si solidarizate cel putin doua plansee.
Art.99
Nu este permisa decofrarea cu mainile a monolitizarilor elementelor prefabricate. Se vor folosi dispozitive si
unelte speciale.
Art.100

Montarea elementelor prefabricate de dimensiuni mari (de ex. chesoane) care se reazema pe alte elemente
(forme, grinzi etc.) se poate face si fara schele, dupa ce s-a montat primul element cu ajutorul unei schele.
Montarea elementului se face pe elementul deja montat, personalul muncitor fiind asigurat contra caderii
conform prevederilor din fisele tehnologice din Normele pentru lucrul la inaitime si in locurile periculoase.
In toate cazurile in care nu se poate face montarea fara pericol a elementelor prefabricate, de pe elementele
montate se vor executa - pentru montare - schele sau esafodaje, cu scarile aferente de acces.
La montarea elementelor prefabricate pe stalpi prefabricati se vor utiliza scarile metalice, fixate pe
stalpi. Scarile vor fi scoase numai dupa terminarea montajului.
Art.101
Se interzic fixari provizorii ale elementelor prefabricate (puncte de sudura, ancore,
pene etc.), daca tehnologia de montare stabilita prin proiect nu prevede anumite piese de fixare
provizorie. Dupa montaj, fixarile provizorii se vor definitiva prin sudura si monolitizare. Prinderile prin
sudura a elementelor prefabricate si monolitizarile se vor executa numai la temperatura permisa
prin prescriptiile telinice sau cand prin luarea demasuri se asigura aceasta temperatura.
Art.102
Depozitarea prefabricatelor cu forma regulata se face in stive, cu sipci sau juguri intre randuri, astfel incat
sa nu fie posibila rasturnarea acestora sau alunecarea prefabricatelor. La nevoie depozitarea se va asigura
impotriva alunecarii, rastumarii sau rostogolirii, prin asezarea unor sustineri speciale la marginea stivei
sau a pieselor formate din stalpi cu contra fise sau pene.
Prefabricatele de forme neregulate si fara stabilitate se vor manipula si depozita numai pe baza de
fise tehnologice.
Depozitarea elementelor prefabricate mari se va face pe rastele speciale care sa permita o asezare
usoara a elementelor in dispozitivul de prindere, stabilitatea pe tot timpul depozitarii si
nedeteriorarea marginilor elementelor.
Art.103
La locul de munca se vor depozita numai cantitatile de prefabricate
care intra in executie. Depozitarea se va face astfelincat sa nu se blocheze calea de rulare sau zona de
manevrare a mijloacelor de ridicat, drumurile de circulatie si trecerile pentru personalul muncitor.
La depozitare se va urmari ca piesele de distantare intre randuri sa fie asezate astfel incat pentru introducerea
dispozitivelor de agatare sa nu fie necesare operatiuni suplimentare (rasturnare, asezare pe muchie etc.).
Art.104
In cazul descarcarii si asezarii prefabricatelor langa calea ferata, in vederea incarcarii lor ulterioare in vagoane,
intre marginea stivei si sina cea mai apropiata se va lasa un spatiu liber de cel putin 2 m.
Art.105
Prefabricatele asezate pe mijlocul de transport vor fi asigurate impotriva deplasarii cu dispozitivele prevazute in
fisa tehnologica a producatorului.
Art.106
In timpul operatiilor de incarcare - descarcare in si din mijloace de transport auto, conducatorul va cobora din
cabina si va asista la asigurarea stabilitatii prefabricatelor.
Art.107
Operatiunile de incarcare-descarcare si depozitare a prefabricatelor din beton armat se vor executa cu mijloace
mecanizate. Personalul muncitor, care executa aceste operatiuni, va fi instruit si va respecta prevederile din
normele specifice meseriei si functiei si va fi autorizat si ca legator de sarcina.
Art.108
Se interzice folosirea dispozitivelor si cablurilor destinate manipularii prefabricatelor din beton in alte scopuri si
daca nu corespund din punct de vedere tehnic.
Art.109
Prefabricatele din beton armat vor fi dotate cu mijloace de prindere sau ridicare (urechi, locase, bolturi, bare
etc.), solid prinse in masa lor.
Art.110
Agatarea prefabricatelor in macara va fi facuta direct la carlig, daca este posibil, iar daca nu este posibil prin
intermediul dispozitivelor ajutatoare (sufe, gase, juguri - compensatoare).
Art.111
Se interzice macaragiului a executa orice operatie pana cand persoana care a efectuat legarea prefabricatului,
nu a confirmat ca a terminat legarea si operatiunile de asigurare a jugurilor, dispozitivelor si a
cablurilor. Operatiunea de ridicare a sarcinei se va face numai la semnalizarea legatorului de sarcina.
Art.112
Se interzice intrarea sub prefabricat in timpul agatarii in carligul macaralei.
Art.113

Se interzice stationarea sau circulatia personalului muncitor in raza de actiune a macaralei, cand aceasta se
afla cu sarcina in carlig.
Read more: http://www.psissm.info/2012/04/instructiuni-proprii-ssm-pentru-zidarie.html#ixzz4RULc5ox8

Instructiuni proprii SSM pentru personal TESA


Fiecare angajat trebuie sa cunoasc si sa aplice normele de securitate a muncii in biroul sau incaperea in
care isi desfoar activitatea.
Personalul este dator sa semnaleze:

orice accident ori incident de munca;


toate situaiile periculoase de munca.
In incaperi se vor pstra numai piese de mobilier (birouri, scaune, mese, dulapuri, casa de bani, etc) in
perfecta stare de funcionare, amplasate astfel incat sa nu provoace accidente;
Orice element de birotica depistat ca defect va fi reparat imediat. Daca acest lucru nu este posibil, obiectul
va fi retras in magazie, astfel incat sa nu se permit folosirea sa in stare defecta si sa fie eliminata astfel
posibilitatea producerii unui accident;
Repararea biroticii se va executa numai de personal calificat, de la uniti de profil.
Orice fel de reparaii la instalaiile electrice (tablou de sigurane, prize, cabluri defecte etc), sanitare, de
incalzire, gaze si alte asemenea se vor executa prin firme specializate pe baza de comanda.
Cablurile de alimentare a aparatelor (lmpi de birou, calculatoare etc.) vor fi amplasate astfel incat sa se
elimine posibilitatea accidentrii prin mpiedicarea persoanelor. Periodic se va verifica integritatea acestora
pentru eliminarea oricrui pericol de electrocutare.
Este interzisa utilizarea oricror echipamente electrice prezentnd defeciuni: prize sparte sau avariate ca
urmare a unor scurtcircuite, arcuri electrice etc, conductori dezizolati sau avnd izolaia deteriorata.
Este interzisa depozitarea sau amplasarea provizorie la inaltime (pe dulapuri, cuiere, etc.) a unor obiecte
care prin cdere ar putea provoca accidente.
Pardoseala din ncperile de lucru si din grupurile sanitare trebuie pstrata curata si uscata astfel incat sa
nu existe pericol de alunecare sau impiedicare. Trebuie semnalata si remediata orice defeciune in pardoseala.
In caz de inghet sau polei, zona de circulaie aferenta sediului firmei trebuie curata de zpada si
acoperita cu materiale antiderapante care sa elimine riscul de accidentare prin alunecare.
Orice deplasare dintr-o incapere in alta se va efectua atent, cu fata inainte. Deschiderea uii se va
executa lent pentru a nu accidenta vreo persoana aflata in imediata ei apropiere. De asemenea, urcatul si
cobortul treptelor trebuie fcut cu atenie.
Cand trebuie luat un obiect aflat la inaltime, obligatoriu se va folosi o scara sigura si nu una improvizata
din scaune, cutii, sertare.
Uile cu geamuri trebuie manevrate atent. Este interzisa sprijinirea sau impingerea de sticla uilor.
La ieirea din cldire, orice persoana se va asigura in toate direciile ca sa nu fie surprinsa de vreun mijloc
de transport.
In intersecii trebuie sa se circule pe partea dreapta, mergnd incet, pentru evitarea coliziunii cu o alta
persoana sau un mijloc de transport, care ar veni din sens opus ori de dupa coltul cldirii.
In timpul programului trebuie folosita o incaltaminte corespunztoare pentru evitarea oricrei surse de
accident.

Pentru protecia personalului care face curenie, cioburile de sticla trebuie invelite si depuse la vedere
astfel incat sa poat fi uor identificate.
Este interzis sa se improvizeze podee formate din scaune, cutii, sertare, aezate unele peste altele,
deoarece, nefiind stabilite, exista pericolul de rsturnare.
Este interzisa atingerea mainilor in funciune, a tablourilor electrice, etc.
Nu se vor purta discuii cu personalul care lucreaz la maini.
Nu se vor indeparta dispozitivele de protecie ale mainilor aflate in funciune.
In locurile in care sunt afiate semne de avertizare, se va intra numai in prezenta personalului autorizat,
care va lua masurile corespunztoare de securitate.
Este interzis fumatul in toate spatiile societii.
Totdeauna trebuie sa se priveasc in direcia de mers, iar atunci cand se transporta pachete cu braele,
aceste pachete nu trebuie sa impiedice vizibilitatea.
Pardoselile din incaperi trebuie sa fie intretinute iar urmele de apa sau ulei se vor inlatura imediat. Trebuie
semnalata orice defeciune in pardoseli (sparturi, rupturi ale mochetei, linoleumului, etc...).
Pentru protecia personalului de curenie, cioburile de sticla trebuie invelite si depuse la vedere astfel
incat sa poat fi uor identificate.
Pentru ridicarea obiectelor, efortul trebuie fcut cu muchii picioarelor si nu cu muchii spatelui. Trebuie
evitate intinderile rapide ale braelor si intoarcerile brute.
Personalul din birouri care se deplaseaz in seciile productie trebuie sa respecte urmtoarele norme

obligatorii:
sa foloseasc imbracaminte cat mai strnsa pe corp,
sa circule numai pe caile de acces special marcate
Inainte de folosire a unui scaun, trebuie constata starea lui, dupa care se aseaza intr-o poziie cat mai
stabila, evitandu-se aezarea pe marginea lui.
Inainte de ndeprtarea unui scaun de birou, trebuie sa se asigure ca nu exista pericolul de a se rsturna
sau de a lovi alta persoana.
Este interzisa urcarea pe scaunul cu ax pentru a lua un obiect de la inaltime. Pentru aceasta se
recomanda un taburet solid, un podium sau o scara corespunztoare.
Pentru evitarea impiedicarilor, sertarele birourilor, fisetelor sau ale dulapurilor trebuie inute inchise.
Pentru evitarea prinderii degetelor, trebuie apucate bine mnerele atunci cand se inchid sertarele birourilor
ori uile caselor de bani.
Este interzisa deschiderea in acelai timp a mai multor sertare din partea de sus, deoarece ele pot
aluneca si, prin cdere, pot provoca accidente.
Pentru asigurarea unei bune stabiliti este necesar ca obiectele grele sa fie aranjate in sertarele de jos.
Trebuie semnalata personalului de deservire orice defeciune apruta in buna funcionare a pieselor de
mobilier: muchii crpate, parti lipsa, etc.
Read more: http://www.psissm.info/2012/04/instructiuni-proprii-ssm-pentru_6205.html#ixzz4RULgOHXN

Instructiuni proprii SSM pentru activitatea de reparatii, finisaje, vopsiri si zugraveli


Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca se face conform prevederilor generale de
protectia muncii.

Lucratile de reparatii, consolidari, se vor executa numai de personal calificat si instruit pentru operatiile
respective.
Lucul in care se executa lucrari de reparatii, consolidari, zugraveli va fi ingradit si semnlizat conform
normelor in vigoare.
n cazul n care mprejmuirea se execut la o distan mai mic de 10 m de o lucrare n curs de
construcie, care are o nlime mai mare de 12 m, aceasta trebuie prevzut cu copertin lat de cel puin 1 m
i cu o ramp de 20 de grade spre partea opus lucrrii. De-a lungul muchiei de sus a copertinei trebuie fcut
o bordur nalt de 15 cm.
Locurile de munca care prezinta pericole vor fi semnalizate cu indicatoare de avertizare sau interzicere.
Golurile de ferestre i ui unde nu s-a montat tmplria vor fi nchise provizoriu pentru a feri personalul
muncitor de curenii de aer.
Locurile de munca si de circulatie trebuie sa dispuna de un iluminat care sa asigure desfasurarea functiilor
vizuale si securitatea persoanelor corespunzator sarcinii de munca.
Scarile si alte elemente ajutatoare pentru lucrarile executate la inaltime vor corespunde prevederilor
proiectului de executie.
Montarea, ancorarea si folosirea schelelor se vor face conform cartii tehnice a acestora si proiectului de
executie a lucrarilor.
Se interzice executarea lucrarilor la inaltime in conditii meteorologice nefavorabile (vant puternic peste 11
m/s, polei, descarcari atmosferice, precipitatii etc).
Materilele provenite din demolare, la diferitele operatiuni de reparatii vor fi evacuate imediat in locurile
destinate in acest scop.
Caile de acees vor fi degajate de diversele materiale provenite din demolari.
Este interzisa aruncarea de la inaltime a molozului rezultat, a deseurilor precum si a altor materiale.
Materialele, sculele si utilajele devenite disponibile, atat la sol cat si la inaltime, vor fi stranse si depozitate
in locuri special amenajate. Se interzice aruncarea lor la inaltime.
Caile de circulatie si scarile de acces trebuie sa fie astfel calculate si amenajate incat sa poata fi utilizate
in deplina siguranta si in conformitate cu destinatia lor. Scarile de acces vor fi prevazute cu balustrade pentru
prevenirea caderii in gol, conform proiectului pentru prevenirea caderii in gol, conform proiectului tehnologic.
Echipamentele electrice utilizate la locurile de munca vor fi astfel realizate, incat sa nu constituie pericol
de incendiu sau explozie, iar persoanele sa fie protejate impotriva riscurilor de electrocutare prin atingere
directa sau indirecta.
Se interzice lucrul la tablourile electrice de comanda si la partile componente ale instalatiei electrice, fara
intreruperea circuitelor de alimentare. Interventia la instalatia electrica se va face numai de electricieni calificati,
intruiti si autorizati.
Caile de acces vor fi eliberate de materiale si mentinute in stare de curatenie.
Se interzice evacuarea molozului si a deseurilor de materiale prin aruncare din interiorul lucrarii in
constructie.
Repararea tencuielilor interioare pe suprafete intinse se va executa de pe schele rezistente cu podine
continui; se admite a se lucra pe scari duble numai la mici reparatii(de exemplu astupari goluri, treceri
conducte). Este interzisa folosirea improvizatiilor in realizarea sau sprijinirea podinelor.
Lucrarile de finisaj la exterior se vor executa de pe schele. Se interzice executarea lucrarilor simultan la
doua niveluri aflate pe aceeasi verticala.
Lucrri de zugrveli i vopsitorii

Lucrarile de zugraveli si vopsitorii interioare se vor executa de pe schele interioare sau de pe scari duble;
utilizarea scarilor simple este permisa la lucrari de pana la 3 m inaltime.
Lucrarile la care se folosesc substante inflamabile (de ex. Benzina, nitrolacuri, petrol etc.) se vor executa
de catre lucratorii calificati si instruiti pentru utilizarea acsetora.
Finisajul interior cu vopsele care degaja substante toxice se executa cu ferestrele deschise sau
asigurandu-se ventilatie. La aplicarea vopselei prin pulverizare, se va asigura ventilatia corespunzatoare sau
se vor dota lucratorii cu masti contra noxelor.
In incaperile unde se intrebuinteaza nitrolacuri, combustibili si alte substante care degaja gaze inflamabile
este interzisa flacara deschisa sau producerea de scantei.
In timpul arderii cu lampa de benzina a vopselei vechi, se va asigura o buna aerisire.La depozitarea si
indepartarea deseurilor rezultate in urma procesului tehnologic (de ex. Vopsele, uleiuri, lacuri, solventi etc.) se
vor respecta reglementarile in vigoare. Lucratorii care utilizeaza substante toxice vor fi supusi controlului
medical conform reglementarilor Ministerului Sanatatii.
Camerele vopsite in ulei vor fi aerisite. Se interzice stationarea sau cazarea lucratorilor in aceste incaperi
minimum 24 ore dupa vopsire.
La executarea lucrarilor de zugraveli cu preparate pe baza de apa, conductorii electrici aflati in incapere
vor fi scosi de sub tensiune.
Lucrrile exterioare de vopsitorii i zugrveli se vor executa de pe schele sau de pe scri standardizate.
Se interzice circulaia muncitorilor pe elementele scheletului luminatoarelor.
Aparatele pentru vopsit i zugrvit, ct i furniturile vor fi controlate nainte de nceperea lucrului. Ele vor fi
probate sptmnal, supunndu-le la o presiune de 1,5 ori presiunea de regim. Rezultatele verificrilor vor fi
consemnate intr-un proces verbal.
Nu se admite lucrul cu hainele mbibate cu substane inflamabile.
Este interzis muncitorilor vopsitori s se apropie de surse de foc n hainele de lucru.
Vopsirea cu ajutorul aerului comprimat se face folosind masca de protecie pentru vopsitor.
Scrile i schelele folosite vor fi n bun stare i asigurate mpotriva alunecrii sau deplasrii.
Lucrrile de zugrveli i vopsitorie exterioare trebuie executate de pe schele sau leagne n bun stare.
Se interzice utilizarea scrilor suspendate sau a altor mijloace improvizate.
Se interzice executarea lucrrilor de vopsitorie stnd sau circulnd pe dulapi izolai sau pe scri atrnate.
Este interzis legarea cu srm a furtunurilor pe tuurile pompelor de zugrvit sau vopsit. Aceasta se va
face cu ajutorul unor brri (coliere) strnse cu uruburi.
Este interzis executarea reparaiilor n timpul funcionrii instalaiilor i utilajelor .
ncperile n care se prepar vopsele trebuie s fie bine ventilate.
Dac n ncperile unde se execut zugrvirea i vopsirea cu vopsele pe baz de ap se gsesc
conductori electrici sub tensiune, acetia vor fi deconectai nainte de nceperea operaiei de vopsire.
La intrrile n ncperile unde se lucreaz cu vopsele pe baz de substane inflamabile, se vor monta
tblie avertizoare asupra pericolului de incendiu.
Dup vopsirea instalaiilor de nclzire central (inclusiv a elementelor de calorifer), n timpul funcionrii
acestora ncperile trebuie aerisite pn la uscarea complet a vopsitoriei.
Se interzice rmnerea peste noapte a persoanelor n camerele unde au fost executate vopsitorii n ulei;
n astfel de camere, n timpul lucrului, trebuie asigurat o ventilaie eficace.

Lucrrile de vopsitorie n spaii nchise, la care se folosesc materiale ce produc vapori toxici, duntori
sntii oamenilor se vor executa sub ventilaie intens cu instalaii adecvate.
Se interzice folosirea pigmenilor albi pe baz de plumb, drept componeni ai vopselelor precum i
ntrebuinarea benzenului i a benzinei etilate, ca diluant.
La manipularea pigmenilor toxici sub form de praf se vor folosi mti contra prafului.
Pentru pstrarea vopselelor se vor folosi rezervoare metalice, prevzute cu capace care se nchid etan i
nzestrate cu mnere. Dizolvarea n ulei fiert a vopselelor uscate se va executa, de asemenea, n rezervoare
metalice, prevzute cu capace i cu mnere.
Pstrarea vopselelor uscate i dizolvate, a diferitelor lacuri, a terbentinelor etc. este permis numai n
rezervoare speciale de fiert, care se nchid ermetic. Este interzis pstrarea acestor materiale n alte vase.
Se interzice folosirea surselor incandescente, focului deschis, fumatului, aprinderea chibritului etc. n
ncperile unde se execut vopsirea, prepararea sau depozitarea vopselelor. Pe uile acestor ncperi vor fi
fixate tblie avertizoare i de interdicie corespunztoare.
Materialele pentru vopsire vor fi pstrate i transportate n vase bine nchise; deschiderea capacelor
metalice, n special la vasele care conin vopsele pe baz de nitroceluloz se va face cu scule din materiale
neferoase, care nu produc scntei. Materialele de ters se adun n lzi speciale cu capace, care se vor
amplasa n afara ncperilor de lucru i vor fi evacuate i golite zilnic.
Se vor lua toate msurile de electrosecuritate prescrise de prevederile normelor n vigoare referitoare la
operaiile de vopsire.
Read more: http://www.psissm.info/2012/04/instructiuni-proprii-ssm-pentru_1763.html#ixzz4RULkYiHc

Instructiuni proprii SSM pentru lucrul la inaltime


Instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca sunt elaborate in conformitate cu legislatia de

sanatate si securitate in munca in vigoare si fac parte dintr-un sistem unitar de reglementari in cadrul societatii,
sistem care cuprinde urmatoarele acte legislative:
Constitutia Romaniei privind dreptul la munca, protectia sociala si ocrotirea santatii;
Legea nr. 53/2003 Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 186/2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.171/2005 pentru modificarea si
competarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale;
Normele de aplicare de aplicare a Legii 346/2002 (Ordin 450/825/2006) ce prevede asigurarea pentru
accidente de munca si boli profesionale;
Legea 319/2006 - legea securitatii si sanatatii in munca care creaza cadrul general de reglementare la nivel
national a problematicii securitatii si sanatatii in munca (SSM);
Legea nr. 240/2004 privind raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte
H.G. nr. 1425/2006 ce prevede norme metodologice de aplicare a legii nr. 319/2006 care cuprinde principalele
masuri de securitate si sanatate in munca, general valabile pentru orice activitate;
H.G. nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de
munca;
H.G. nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a
echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
H.G. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care
prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare;
H.G. nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca;
HG nr. 1051/2006privind cerinele minime de securitate i sntate pentru manipularea manual a maselor
care prezint a riscuri pentru lucrtori, n special de afeciuni dorsolombare
H.G. nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre
lucratori a echipamentelor de munca;

H.G. nr.1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediul produs de echipamentele destinate
utilizarii in exteriorul cladirilor;
H.G. 600/2007 privind protectia tinerilor la locul de munca
H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile;
Hotarare nr. 355/2007- privind supravegherea sanatatii lucratorilor;
O.U.G. 99/2000 - referitoare la perioadele cu temperaturi extreme;
O.U.G. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile ulterioare;
Instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca care cuprind masurile specifice activitatilor care se
desfasoara in cadrul societatii, detaliind prin aceasta prevederile normelor de aplicare a Legii nr. 319/2006.
Aceste instructiuni se aplica coroborate si cu alte instructiuni proprii elaborate pentru celelalte categorii de
activitati pe care le poate desfasura la un moment dat un lucrator din cadrul societatii, activitati care sunt
incredintate acestuia prin sarcina de serviciu suplimentara sarcinii de serviciu de baza, ocazional sau
permanent.
Procesul de munca este tratat ca un sistem complex structurat, compus din urmatoarele elemente care

interactioneaza reciproc:
EXECUTANTUL: lucratorul care efectueaza lucrari la inaltime
SARCINA DE MUNCA: indeplineste sarcinile de serviciu conform fisei postului si/sau alte sarcini trasate de
seful direct.

MIJLOACELE DE PRODUCTIE: masinile, instalatiile, aparatura, dispozitivele, uneltele si alte mijloace


asemanatoare, necesare in procesul de munca desfurat;

MEDIUL DE MUNCA: mediu de munca normal cu iluminat natural sau artificial, cu temperatura de lucru
normala; Ritmul de munca este moderat raportat la solicitarea psihica.
Reglementarea masurilor de securitate si sanatate in munca in cadrul prezentelor instructiuni proprii,

vizand global desfasurarea uneia sau mai multor activitati, in conditii de securitate a muncii, se realizeaza prin
tratarea fiecarui aspect de securitate a muncii la nivelul fiecarui element al sistemului EXECUTANT-SARCINA
DE MUNCA-MIJLOACE DE PRODUCTIE-MEDIU DE MUNCA, propriu proceselor de munca din cadrul
activitatilor care fac obiectul reglementarii.
In acest context, continutul prezentelor instructiuni se va aplica, de la caz la caz, in functie de domeniul de
activitate, cumulate cu alte instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice domeniului de
activitate respectiv, precum si cu standardele de securitate a muncii de referinta in domeniul de activitate
abordat.
Prezentele instructiuni proprii cuprind masuri specifice de prevenire a accidentelor de munca si a
imbolnavirilor profesionale in activiti desfurate n de catre lucratori.
Masurile de prevenire cuprinse in prezentele instructiuni proprii au ca scop diminuarea sau eliminarea
factorilor de risc existenti in sistemul de munca, proprii fiecarui element component al acestuia: respectiv
executant- sarcina de munca- mjloace de productie - mediu de munca.
Prezentele instructiuni proprii se aplica tuturor lucratorilor din cadrul societatii care desfasoara activitati in
cadrul tuturor departamentelor sau santierelor.
Angajatorul, serviciul intern de prevenire si protectie, serviciul extern de prevenire si protectie sau
lucratorul desemnat cu securitatea muncii poate propune sanctionarea lucratorului sau lucratorilor, cu aplicarea
prevederilor Codului Muncii, capitolul II, art. 264, daca prin nerespectarea actelor legislative privind securitatea
si sanatatea in munca poate provoaca un incident periculos, risc de accident si imbolnavire profesionala sau
chiar pericol grav i iminent de accidentare la locul de munca.
Prezentele instructiuni, se vor revizui periodic i vor fi modificate, ori de cte ori este necesar, ca urmare a
schimbrilor de natur legislativ, tehnic etc. survenite la nivel naional, la nivelul persoanelor juridice i fizice
sau la nivelul proceselor de munc.
Incadrarea si repartizarea lucratorilor pentru lucrul la inaltime se fac pe baza avizului medical eliberat in
urma unui examen medical prin care trebuie verificate aptitudinile si capacitatile neuropsihice necesare lucrului
la inaltime.

In cazul tehnologiilor si a unor conditii de munca ce se pot schimba pe parcursul unui schimb de lucru, se
vor repartiza numai lucratori selectionati si numai aceia care nu au incalcat anterior disciplina tehnologica si
prevederile normelor de securitate a muncii.
Avizul medical la incadrare se da numai de catre medic (al persoanei juridice care angajeaza sau al
circumscriptiei teritoriale) pe baza examenelor clinico-functionale si de laborator.
Persoana juridica ce angajeaza are obligatia de a preciza locul de munca la care va fi angajat lucratorul
pentru avizul medical. Lucratorii vor fi admisi pentru lucrari la inaltime numai daca au viza medicala cu
mentiunea expresa "apt pentru lucrul la inaltime", mentiune ce va fi inscrisa in fisa individuala de instructaj.
Toti lucratorii care lucreaza la inaltime vor fi supusi examenului medical periodic. Periodicitatea si
examinarile clinico - functionale sunt stabilite de catre Ministerul Sanatatii in functie de caracteristicile locului de
munca.
Persoanele sub 18 ani si cei care au depasit varsta de 55 ani nu vor fi admisi pentru lucrul la inaltime.
Toti cei care lucreaza in conditiile lucrului la inaltime, indiferent de domeniul de activitate, vor purta
echipament individual de protectie, specific eliminarii pericolului caderii in gol.
Componenta echipamentului individual de protectie pentru lucrul la inaltime se va stabili si se va acorda in
functie de domeniul de activitate, complexitatea tehnologiei aplicate, specificul conditiilor de munca si de
"Normativului intern de acordarea echipamentului de protectie si a echipamentului de lucru".
Este interzisa utilizarea echipamentelor individuale de protectie care nu sunt realizate si certificate in
conformitate cu standardele si normativele de echipamente de protectie in vigoare.
Echipamentul individual de protectie specific eliminarii pericolului caderii in gol trebuie suplimentat, de la
caz la caz, cu echipament individual de protectie pentru combaterea riscurilor de accidentare si imbolnaviri
profesionale, specific activitatilor desfasurate la inaltime.
Pentru lucrul la inaltime mica, echipamentul individual de protectie trebuie acordat in functie de gradul de
periculozitate al activitatii depuse si de conditiile concrete de munca.
Persoana juridica ce acorda echipament de protectie este obligata sa-1 intretina in perfecte conditii de
utilizare, prin pastrare, curatare si reparare corespunzatoare.
Lucratorii sunt obligati sa foloseasca echipamentul individual de protectie a muncii pe timpul lucrului
precum si la accesul la si de la locul de munca si sa-1 pastreze in conditii bune de utilizare.
Lucrul la inaltime este permis numai daca locul de munca a fost amenajat si dotat din punct de vedere
tehnic si organizatoric astfel incat sa previna caderea de la inaltime a lucratorilor.
Accesul la si de la locurile de munca amplasate la inaltime trebuie asigurat impotriva caderii in gol a
lucratorilor.
Pentru lucrul la inaltime mica, de la caz la caz, in functie de gradul de pericol existent si de conditiile
concrete, specifice domeniului de activitate respectiv, organizarea locului de munca trebuie sa fie facuta
luandu-se toate sau numai o parte din masurile tehnico-organizatorice prevazute pentru lucrul la inaltime, astfel
ca pericolul caderii in gol a lucratorilor sa fie eliminat.
La organizarea locului de munca amplasat la inaltime trebuie respectate si aplicate si prevederile si
reglementarile de securitate a muncii in vigoare, referitoare la posibilele pericole de accidentare specifice
activitatilor depuse in acel loc de munca, altele decat pericolul caderii lucratorilor in gol.
Lucrul la inaltime trebuie sa se desfasoare numai sub supraveghere. In functie de complexitatea lucrarilor
si a gradului de periculozitate existent, persoana desemnata pentru supraveghere este conducatorul locului de
munca sau conducatorul lucrarilor respective, sau alta persoana desemnata, echivalenta ca functie.
Inainte de inceperea lucrului, persoana desemnata cu supravegherea activitatii trebuie sa verifice daca au
fost asigurate toate masurile de securitate necesare pentru prevenirea accidentarii si imbolnavirii lucratorilor.

Daca in timpul lucrului la inaltime se produc in mod neasteptat emanatii nocive (toxice sau inflamabile) ,
lucrarile trebuie oprite imediat, iar lucratorii trebuie evacuati, luandu-se toate masurile de evitare a accidentelor
si a incendiilor, pana la indepartarea cauzelor care au provocat aparitia emanatiilor.
Locurile de munca amplasate la inaltime si caile de acces la si de la aceste locuri de munca, trebuie
marcate si semnalizate atat ziua cat si noaptea, in conformitate cu standardele in vigoare. Din zona de
siguranta, se vor evacua sau proteja echipamentele tehnice, care pot fi afectate de eventualele caderi de
obiecte de la inaltime.
Pentru efectuarea operatiilor de manipulare, transport si depozitare, in conditiile lucrului la inaltime, trebuie
numit un conducator al locului de munca, care conduce operatiile, stabileste masurile de securitate necesare si
supravegheaza permanent desfasurarea acestora.
Este interzis accesul persoanelor care nu au o atributie legata de aceasta activitate la locul de
manipulare a materialelor.
In cazul in care rampele de acces trec peste goluri, trebuie sa aiba obligatoriu balustrade solide, bine
fixate pe podina, pe ambele parti ale rampei
Este interzisa blocarea rampelor de acces cu materiale de constructii sau alte obiecte. Rampele trebuie
intretinute si curatate in permanenta.
Scarile rezemate trebuie sa fie rezistente si usoare, conform standardelor in vigoare. Pentru cele
executate din lemn, se va utiliza lemn uscat cu fibre drepte si fara defecte.
Lungimea totala a scarii trebuie stabilita astfel incat sa dea posibilitatea lucratorului sa lucreze stand pe o
treapta care se afla la o distanta de eel putin 1 m de la capatul superior al scarii.
Picioarele scarilor trebuie bine fixate, pentru a evita alunecarea scarilor si caderea lucratorului.
In cazul in care conditiile de lucru permit fixarea scarii sus, atunci se fixeaza carlige la capetele superioare
ale ramelor longitudinale.
Pentru ca scara sa nu alunece, capetele inferioare ale ramelor longitudinale trebuie dotate, de la caz la
caz, cu saboti metalici cu capete ascutite sau cu saboti de cauciuc.
Scarile duble, care se desfac, trebuie dotate cu dispozitive cu lant care sa nu permita desfacerea lor
accidentals in timpul lucrului.
Cand se lucreaza la o inaltime mai mare de 2m, in locurile cu circulatie intensa sau pardoseli alunecoase,
la baza scarii trebuie sa stea un lucrator care va asigura stabilitatea scarii. La sol se va asigura o zona de
protectie, avertizata vizibil, cu o suprafata stabilita in functie de inaltimea maxima de lucru, accesul oricarei
persoane straine in zona fiind interzis.
Este interzisa utilizarea EIP nestandardizate.
Lucratorii din domeniile constructiilor si montarilor de echipamente tehnice trebuie sa utilizeze, pentru
lucrul la inaltime, "Centura de siguranta pentru constructori si montatori", conform standardelor in vigoare.
Este interzisa inlocuirea de catre utilizatori a componentelor, accesoriilor sau pieselor metalice ale EIP
defecte precum si repararea acestora. Aceste operatii trebuie executate exclusiv de catre producatorii de EIP
autorizati.
Utilizarea EIP trebuie sa se faca conform instructiunilor de utilizare emise de catre producator si
prevederilor acestei norme.
Este interzisa utilizarea EIP care nu sunt insotite de instractiuni de utilizare.
Indiferent de domeniul de activitate si de tipul EIP, locul (punctul) de ancorare (fix sau mobil) trebuie astfel
ales incat zona de prindere a lucratorului de acesta sa fie sub cota locului de ancorare pe toata perioada
lucrului. Rezistenta minima a locului de ancorare trebuie sa fie conform standardelor in vigoare.

Franghiile de siguranta (franghii, cabluri, lanturi) denumite si mijloace de legatura trebuie sa. aiba o
lungime maxima desfasurata de 2 m.
Daca pe stalpul (sau similar) pe care se lucreaza exista un element fixat rigid, este obligatoriu ca franghia
de siguranta (breteaua) sa fie petrecuta astfel ca ea sa inconjoare stalpul deasupra acestui element fixat rigid.
In cazul in care configuratia locului de munca si/sau sarcina de munca nu permit eliminarea pericolului de
cadere in gol a lucratorului, EIP trebuie sa aiba in sistemul de limitare al deplasarii un absorbator de energie
sau un opritor de cadere.
Mecanismul sistemului de oprire a caderii trebuie sa actioneze astfel ca lucratorul sa nu cada mai mult de
0,5m.
Pentru lucrul la inaltime, indiferent de domeniul de activitate, este obligatorie purtarea castii de protectie.
Persoanele care coordoneaza, controleaza si indruma procesul de munca vor purta obligatoriu casca de
protectie atunci cand isi desfasoara activitatea in conditiile lucrului la inaltime.
Pentru lucrul la inaltime mica, de la caz la caz, in functie de gradul de periculozitate si in conditiile
concrete de munca, lucratorii trebuie dotati cu casca de protectie.
La locurile de munca cu temperaturi scazute, casca de protectie trebuie purtata peste un capison
calduros.
Inainte de inceperea lucrului, este obligatorie verificarea de catre lucrator a integritatii castii de protectie, a
sistemului de amortizare si a posibilitatii de reglare a acestuia si a curelelor de prindere.
Casca de protectie se va fixa obligatoriu folosind curelele de prindere.
Este interzisa folosirea castii de protectie daca aceasta prezinta sparturi, fisuri ale calotei, defectiuni ale
sistemului de amortizare etc. Casca defecta trebuie scoasa imediat din uz.
Daca in configuratia unui loc de munca amplasat la inaltime exista o zona in care pericolul de cadere in
gol se poate manifesta, lucratorii trebuie sa poarte obligatoriu Centura de siguranta impreuna cu franghia de
siguranta care vor impiedica accesul lucratorului in zona cu pericol, pe toata perioada lucrului.
Daca locul de munca amplasat la inaltime nu poate fi amenajat sau dotat prin masuri integrate pentru
eliminarea pericolului de cadere in gol, lucratorii trebuie sa poarte Centura de siguranta de tipul si in
components specifics fiecarui domeniu de activitate.
Centura de siguranta trebuie folosita fie ca mijloc de sprijin al corpului, fie ca mijloc de protectie prin
suspendarea impotriva caderii in gol, fie ca mijloc de oprire a accesului intr-o zona periculoasa. Este interzis a
se folosi Centura pentru alte functii de protectie decat cele pentru care a fost proiectata.
Inainte de utilizare, Centura de siguranta si accesoriile trebuie verificate in mod obligatoriu.
Prin examinarea cu atentie se verifica cusaturile, cordoanele partilor metalice, franghiile, carligele de
siguranta, niturile etc.
Este interzisa utilizarea centurilor de siguranta care:

prezinta rupturi, pete, destramari, nituri lipsa sau slabite, catarame defecte, rascoacerea pielii, ruginirea
pieselor metalice, rosaturi etc.;
au fost odata solicitate dinamic (suspendarea corpului lucratorului cazut de la inaltime);
au fost scurtate prin coasere (bucle).
Conducatorul lucrarilor trebuie sa asigure alegerea si functionalitatea optima a instalatiilor si dispozitivelor
necesare fiecarei faze tennologice sau fiecarei operatii specifice.
Lucratorii trebuie instruiti si verificati cu privire la modul de utilizare a instalatiilor, dispozitivelor si sculelor
in conditiile lucrului la inaltime.
Utilizarea carligelor pentru urcarea-coborarea pe stalpi de lemn sau beton este permisa numai daca
deschiderea (marimea) carligelor corespunde cu diametrul exterior al stalpului.

Este interzisa marirea sau micsorarea deschiderii carligelor de catre utilizatori.


Este interzisa utilizarea carligelor pentru urcarea- coborarea pe stalpii de lemn daca acestea nu au
ghearele de prindere ascutite corespunzator unei fixari sigure pe stalp.
Este interzisa utilizarea carligelor pentru urcarea-coborarea pe stalpii din beton centrifugat daca
mansoanele de cauciuc sunt uzate, rupte sau subdimensionate.
Este interzisa utilizarea carligelor de urcare-coborare pe stalpi de lemn sau beton daca curelele de
prindere sunt rupte, uscate (imbatranite) sau innadite.
Este interzisa utilizarea carligelor de urcare-coborare pe stalpi de lemn sau beton, daca talpile metalice
ale acestora sunt deformate, prezinta fisuri sau rupturi.
La urcarea-coborarea pe stalpii de lemn cu carligele, trebuie evitate: zonele cu aschii desprinse, putrede,
conductoarele de legare la pamant, cablurile etc.
Se interzice urcarea cu carligele pe stalpii de beton daca suprafata acestora este patata cu grasimi,
prezinta zone umede, este incarcata cu praf aderent sau este acoperita cu gheata.
Utilizarea scarilor din lemn este permisa la o sarcina maxima de 1,5 kN si numai de catre un singur
lucrator.
Lungimea maxima a unei scari din lemn cu trepte late nu trebuie sa depaseasca 5m, daca este folosita ca
suport al locului de munca pentru lucrator.
Lungimea scarii trebuie sa permita lucrul de pe o treapta aflata la o distanta minima de lm fata de capatul
superior al scarii.
Este interzisa executarea de lucrari de pe scarile extensibile. Aceste scari trebuie folosite numai la
urcarea-coborarea de pe stalpi (sau similar).
Read more: http://www.psissm.info/2012/04/instructiuni-proprii-ssm-pentru-lucrul.html#ixzz4RUMBTV1M

Instructiuni proprii SSM pentru utilizarea energiei electrice in medii normale


Instalatiile electrice de utilizare pot fi exploatate, intretinute, reparate sau modificate de catre:

electricieni angajati si autorizati din punctul de vedere al protectiei muncii, care isi desfasoara activitatea ca
personal de servire operativa in instalatiile de inalta si joasa tensiune, pe baza atributiilor de serviciu;
electricieni angajati si autorizati din punctul de vedere al protectiei muncii, care isi desfasoara activitatea in
instalatii electrice de inalta si joasa tensiune pe baza masurilor organizatorice prevazute in normele pentru
transportul si distributia energiei si/sau in prezentele norme specifice
electricieni angajati si autorizati din punctul de vedere al protectiei muncii, care isi desfasoara activitatea in
instalatii electrice de joasa tensiune in baza obligatiilor de serviciu;
electricieni autorizati profesional prestatori de servicii si autorizati din punctul de vedere al protectiei muncii,
care isi desfasoara activitatea in instalatii electrice de joasa tensiune la solicitarea ocazionala a clientilor.
Tinerii sub 18 ani nu vor fi introdusi in formatii si/sau nu vor primi sarcina executarii unor lucrari cu risc
electric.
Personalul este obligat sa execute dispozitiile sefilor ierarhici in conditiile prezentelor dispozitii si trebuie
sa previna sau sa opreasca orice actiune care ar putea conduce la accidentarea proprie sau a altor persoane.
Orice lucrator care constata o stare de pericol care poate conduce la accidente umane sau avarii tehnice
este obligat sa anunte imediat conducatorul locului de munca in vederea eliminari acestora.
Orice lucrare sau manevra care prezinta un pericol de accidentare nu trebuie intreprinsa, chiar daca
neexecutarea ei ar putea conduce la deranjamente si/sau pagube materiale.

Orice dispozitie data contrar prevederilor prezentelor instructiuni specifice de protectie a muncii se refuza
si se aduce la cunostinta sefului ierarhic superior al celui care a emis-o.
Seful de lucrare si executantii sunt raspunzatori pentru nerespectarea prevederilor din norme in cadrul
lucrarii la care participa.
Verificarea lipsei tensiunii si legarea la pamant si in scurtcircuit trebuie sa se faca la toate fazele instalatiei,
respectiv la toate conducatoareler liniei electrice aeriene, inclusiv pe nul. In cazul intrerupatoarelor, verificarea
lipsei tensiunii trebuie sa se faca la toate bornele sale.
Prezentele instructiuni se completeaza cu urmatoarele masuri pentru prevenirea electrocutarii:
Masuri organizatorice care pot fi aplicate impotriva electrocutarii prin atingere directa sunt
urmatoarele:
a) executarea interventiilor la instalatiile electrice trebuie sa se faca numai de personal calificat in meseria de
electrician autorizat si instruit pentru lucrul respectiv;
b) executarea interventiilor in baza uneia din formele de lucru : autorizatii de lucru scrise (AL) , instructiuni
tehnice interne de protectie a muncii (ITI PM), atributii de serviciu (AS), dispozitii verbal (DV), procese
verbale (PV), obligatii de serviciu (OS) si de proprie raspundere (PR) ;
c)delimitarea materiala a locului de munca (ingradire) ;
d)esalonarea operatiilor de interventie a instalatiilor electrice ;
e)elaborarea unor instructiuni de lucru pentru fiecare interventie la instalatiile electrice ;
f)organizarea si executarea verificarilor periodice ale masurilor tehnice de protectie impotriva atingerilor directe.
Masuri tehnice care pot fi folosite pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa sunt
urmatoarele:
a)acoperiri cu materiale electroizolante ale partilor active ale instalatiilor si echipamentelor electrice;
b)inchideri in carcase sau acoperiri cu invelisuri exterioare;
c)ingradiri;
d)protectia prin amplasare in locuri inaccesibile prin asigurarea unor distante minime de securitate;
e)scoaterea de sub tensiune a instalatiei sau echipamentului electric la care urmeaza a se efectua lucrari si
verificarea lipsei de tensiune ;
f)utilizarea de dispozitive speciale pentru legari la pamant si in scurtcircuit ;
g)folosirea mijloacelor de protectie electroizolante ;
h)alimentarea la tensiune foarte joasa (redusa) de protectie ;
i)egalizarea potentialelor si izolarea fata de pamant a platformei de lucru.
Pentru evitarea accidentelor prin electrocutare prin atingere indirecta, masurile de protectie care pot fi
aplicate sunt urmatoarele:
a)folosirea tensiunilor foarte joase de securitate TFJS;
b)legarea la pamant;
c)legarea la nulul retelei;
d)izolarea suplimentara de protectie aplicata utilajului, in procesul de fabricare;
e)izolarea amplasamentului ;
f)separarea de protectie ;
g)egalizarea si/sau dirijarea potentialelor ;
h)deconectarea automata in cazul aparitiei unei tensiuni sau a unui curent de defct periculoase ;
i)folosirea mijloacelor de protectie electroizolante
Read more: http://www.psissm.info/2012/04/instructiuni-proprii-ssm-pentru_8175.html#ixzz4RUMF3Ios

S-ar putea să vă placă și