Sunteți pe pagina 1din 35

INSTRUCTIUNII PROPRII DE SECURITATE SI

SANATATE IN MUNCA PENTRU GEAMGIU SI


MONTATOR PREFABRICATE DIN TERMOPAN
-NORMELE METODOLICE PENTRU PUNEREA IN APLICARE A PREVEDERILOR
L319/2006 CARE CUPRINDE PRINCIPALELE MASURI DE SECURITATE SI
SANATATE IN MUNCA,GENERAL VALABILE PENTRU ORICE ACTIVITATE.
-INSTRUCTIUNILE PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU
MONTATOR PREFABRICATE SI GEAM TERMOPAN, CARE CUPRIND MASURILE
SPECIFICE DE PREVENIRE A ACCIDENTELOR DE MUNCA SI BOLILOR
PRIFESIONALE SPECIFICE ACTIVITATILOR PENTRU MONTATOR PREFABRICATE
SI GEAM TERMOPAN CARE SE DESFASOARA IN CADRUL S.C. ______________.,
DETALIIND PRIN ACEASTA PREVEDERILE NORMELOR METODOLICE PENTRU
PUNEREA IN APLICARE A PREVEDERILOR L319/2006.
ACESTE INSTRUCTIUNII PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA
PENTRU MONTATOR PREFABRICATE SI GEAM TERMOPAN SE APLICA LA S.C.
______________. ,COLABORAT CU ALTE INSTRUCTIUNI PROPRII ELABORATE
PENTU CELELALTE CATEGORII DE ACTIVITATI PE CARE LE POATE DESFASURA
LA UN MOMENT DAT UN LUCRATOR DIN CADRUL S.C. ______________.
,ACTIVITATI CARE SUNT INCREDINTATE ACESTUIA PRIN SARCINA DE SERVICIU
SUPLIMENTARA SARCINII DE SERVICIU DE BAZA CARE SARCINA POATE FII
OCAZIONALA SAU PERMANENTA

ART.2 IN ACESTE INSTRUCTIUNI PROPRII ,PROCESUL DE MUNCA ESTE TRATAT


CA UN SISTEM COMPLEX STRUCTURAT ,COMPUS DIN URMATOARELE
ELEMENTE CARE INTERACTIONEAZA RECIPROC :
EXECUTANTUL : OMUL IMPLICAT NEMIJLOCIT IN EXECUTAREA UNEI SARCINI DE
MINCA ;
SARCINA DE MUNCA : TOTALITATEA ACTIUNILOR CE TRBUIE EFECTUATE PRIN
INTERMEDIULMIJLOACELOR DE PRODUCTIE SI IN ANUMITE CONDITII DE MEDIU
PENTRU REALIZAREA PROCESULUI DE MUNCA ;
MIJLOACELE DE PRODUCTIE :TOTALITATEA MIJLOACELOR DE MUNCA
(INSTALATII, MASINI, UTILAJE, APARATE, DISPOZITIVE, UNELTE, TEC.) CARE SE
UTILIZEAZA IN PROCESUL DE MUNCA ;

MEDIUL DE MUNCA : ANSAMBLUL CONDITIILOR FIZICE, CHIMICE, BIOLOGICE SI


PSIHOLOGIGE IN CARE UNUL SAU MAI MULTI EXECUTANTI ISI REALIZEAZA
SARCINA DE MUNCA.

ART.3 REGLEMENTAREA MASURILOR DE SECURITATE A MUNCII IN CADRUL


PREZENTELOR INSTRUCTIUNI PROPRII PENTRU MONTATOR PREFABRICATE SI
GEAM TERMOPAN ,VIZAND GLOBAL DESFASURAREA UNEIA SAU MAI MULTOR
ACTIVITATI , IN CONDITII DE SECURITATE A MUNCII ,SE REALIZEAZA PRIN
TRATAREA FIECARUI ASPECT DE SECURITATE A MUNCII LA NIVELUL FIECARUI
ELEMENT AL SISTEMULUI EXECUTANT-SARCINA DE MUNCA-MIJLOACE DE
PRODUCTIE-MEDIUL DE MUNCA, PROPRIU PROCESELOR DE MUNCA DIN
CADRUL ACTIVITATILOR CARE FAC OBIECT DE REGLEMENTARE.
ACESTE INSTRUCTIUNI PROPRII SUNT IN CONFORMITATE CU CADRUL
GENERAL DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA STIPULAT DE LEGEA
319/2006 SI RESPECTA PREVEDERILE NORMEI METODOLICE PENTRU
PUNEREA IN APLICARE A LEGII 319/2006.
IN CONTEXTUL PREZENTAT ANTERIOR, CONTINUTUL PREZENTELOR
INSTRUCTIUNI PROPRII SE VA APLICA , DE LA CAZ LA CAZ , IN FUNCTIE DE
DOMENIUL DE ACTIVITATE,CUMULAT CU ALTE INSTRUCTIUNI PROPRII DE
SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA SPECIFICE DOMENIULUI DE ACTIVITATE
RESPECTIV , SPECIFICATE IN ANEXA 1
DE ASEMENEA, APLICAREA PREVEDERILOR PREZENTELOR INSTRUCTIUNI
TREBUIE SA SE FACA COMPLEMENTAR CU SPECIFICATIILE STANDARELOR DE
SECURITATE A MUNCII DE REFERINTA IN DOMENIUL DE ACTIVITATE
ABORDATSPECIFICATE IN ANEXA 2.
PREVEDERI GENERALE
CONTINUT

ART. 4 PREZENTELE INSTRUCTIUNI PROPRII PENTRU MONTATOR


PREFABRICATE SI GEAM TERMOPAN , CUPRIND MASURI SPECIFICE DE
PREVENIRE A ACCIDENTELOR DE MUNCA SI A BOLILOR PROFESIONALE
SCOP

ART. 5 MASURILE DE PREVENIRE CUPRINSE IN PREZENTELE INSTRUCTIUNI


PROPRII AU CA SCOP DIMINUAREA SAU ELIMINAREA FACTORILOR DE RISC
EXISTENTI IN SISTEMUL DE MUNCA, PROPRII FIECARUI ELEMENT COMPONENT

AL ACESTUIA :
-EXECUTANT,
-SARCINA DE MUNCA,
-MIJLOACE DE PRODUCTIE,
-MEDIUL DE MUNCA.
DOMENIUL DE APLICARE

ART. 6 PREZENTELE INSTRUCTIUNI PROPRII SE APLICA LUCRATORILOR DIN


CADRUL S.C............................, CARE DESFASOARA ACTIVITATI DE MONTATOR
PREFABRICATE SI GEAM TERMOPAN.
CONEXIUNE CU ALTE ACTE NORMATIVE

ART. 7 PREVEDERILE PREZENTELOR INSTRUCTIUNI PROPRII PENTRU


MONTATOR PREFABRICATE SI GEAM TERMOPAN , SE APLICA CUMULATIV CU
PREVEDERILE ACTELOR NORMATIVE CUPRINSE IN ANEXA 1 SI ANEXA 2.
REVIZUIREA PREZENTELOR INSTRUCTIUNI PROPRII

ART. 8 PREZENTELE INSTRUCTIUNI PROPRII PENTRU MONTATOR


PREFABRICATE SI GEAM TERMOPAN , SE VOR REVIZUI PERIODIC SI VOR FI
MODIFICATE ORI DE CATE ORI ESTE NECESAR , CA URMARE A SCHIMBARILOR
DE NATURA LEGISLATIVA , TEHNICA ETC. SURVENITE :
-LA NIVEL NATIONAL,
-LA NIVEL S.C. ______________.
-SAU LA MODIFICAREA PROCESELOR DE MUNCA.
INSTRUIREA LUCRATORILOR

ART.9 INSTRUIREA PERSONALULUI SE VA FACE IN CONFORMITATE CU


PREVEDERILE DIN LEGEA 319/2006 LEGEA SECURITATII SI SANATATII IN
MUNCA CUMULATE CU PREVEDERILE DIN NORMA METODOLOGICA PENTRU
PUNERA IN APLICARE A L.319/2006

ART.10INSTRUIREA PERIODICA A LUCRATORILOR CARE FACE OBIECTUL


PREZENTELOR INSTRUCTIUNI SE VA FACE LUNAR ,IAR ACOLO UNDE
ACTIVITATILE CE SE DESFASOARA PREZINTA RISC RIDICAT DE ACCIDENTARE
SE VA FACE SAPTAMANAL IAR DACA CONDUCATORUL LOCULUI DE MUNCA
CONSIDERA CA NU ESTE SUFICIENTA ACEASTA INSTRUIRE, INSTRUIREA SE
POATE FACE SI PE SARCINA DE LUCRU ACOLO UNDE RISCURILE DE
ACCIDENTARE A LUCRATORILOR SUNT FOARTE MARI.

ART .11 DACA INSTRUIREA LUCRATORILOR FACE OBIECTUL ACESTOR


INSTRUCTIUNII PROPRII SE FACE PE SARCINA DE LUCRU IN ACEST CAZ
CONDUCATORUL LOCULUI DE MUNCA INAINTE DE INCEPERA EFECTIVA A
LUCRULUI PE ACEA SARCINA DE LUCRU ,VA ADUNA TOATE PERSOANELE
IMPLICATE IN REZOLVAREA ACESTEI SARCINI DE LUCRU SI VA STABILI VERBAL:
-PENTRU FIECARE PARTICIPANT IN PARTE ,MASURILE PE CARE TREBUIE SA LE
RESPECTE FIECARE PE TIMPUL REZOLVARII SARCINII DE LUCRU ;
-CINE COORDONEAZA ACTIVITATEA DE LA INCEPEREA REZOLVARII SARCINII
DE LUCRU SI PANA LA FINALIZAREA EI ;
-MATERIALE SI MASURI SUPLIMENTARE CARE TREBUIE LUATE PENTRU
REZOLVAREA SARCINII DE LUCRU ;
-ORGANIZAREA ACORDARII PRIMULUI AJUTOR IN CAZ DE NEVOIE , PE TIMPUL
REZOLVARII SARCINII DE LUCRU CU RISC RIDICAT DE ACCIDENTARE
NOTA :
SARCINA DE LUCRU CU RISC RIDICAT DE ACCIDENTARE, IN CONTEXTUL
PREZENTEI INSTRUCTIUNI PROPRII , INSEAMNA O ACTIVITATE CONSIDERATA
INDATORIRE DE SERVICIU, CARE SE DESFASOARA IN CONDITII SPECIALE
,ALTELE DECAT CELE NORMALE , DAR CARE NU INCALCA IN MOD EVIDENT
PREVEDERILE NORMATIVE IN VIGOARE REFERITOARE LA SECURITATEA SI
SANATATEA IN MUNCA A LUCRATORILOR SPECIFICATE IN ANEXA 1 SI 2 LA
ACESTE INSTRUCTIUNI PROPRII.
AMENAJAREA LOCULUI DE MUNCA SI PREGATIREA LUI PENTRU LUCRU

ART. 12 LOCUL DE MUNCA UNDE SE DESFASOARA ACTIVITATILE CARE FAC


OBIECTUL PREZENTEI INSTRUCTIUNI , VA FI ORGANIZAT SI AMENAJAT IN
CONFORMITATE CU PREVEDERILE DIN HOTARAREA NR. 1091 DIN 16/08/2006
PRIVIND CERINTELE MINIME DE SECURITATE SI SANATATE PENTRU LOCUL DE

MUNCA
SEMNALIZAREA RISCURILOR DE LA LOCUL DE MUNCA CARE PREZINTA
RISCURI DE ACCIDENTARE SAU/SI DE IMBOLNAVIRE PROFESIONALA

ART. 13 LOCUL DE MUNCA UNDE SE DESFASOARA ACTIVITATILE CARE FAC


OBIECTUL PREZENTEI INSTRUCTIUNI , VA FI SEMNALIZAT IN CONFORMITATE
CU PREVEDERILE DIN HOTARAREA NR. 26/07/2006 PRIVIND CERINTELE
MINIME PENTRU SEMNALIZAREA DE SECURITATE SI/SAU DE SANATATE LA
LOCUL DE MUNCA
ECHIPAMENTE DE MUNCA

ART.14 LOCUL DE MUNCA UNDE SE DESFASOARA ACTIVITATILE CARE FAC


OBIECTUL PREZENTEI INSTRUCTIUNI , VA FI DOTAT CU ECHIPAMENTE DE
MUNCA CARE SA RESPECTE PREVEDERILE DIN HOTARAREA NR. 1146 DIN
30/08/2006 PRIVIND CERINTELE MINIME DE SECURITATE SI SANATATE PENTRU
UTILIZAREA IN MUNCA DE CATRE LUCRATORI A ECHIPAMENTELOR DE MUNCA
MASURI GENERALE DE PREVENIRE SI PROTECTIE DE SSM

ART.15 LUCRATIRII CARE DESFASOARA ACTIVITATILE CARE FAC OBIECTUL


PREZENTEI INSTRUCTIUNI ,VOR FI DOTATI CU ECHIPAMENT DE PROTECTIE
CARE SA FIE IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE DIN HOTARARE NR. 1048
DIN 09/08/2006 PRIVIND CERINTELE MINIME DE SECURITATE SI SANATATE
PENTRU UTILIZAREA DE CATRE LUCRATORI A ECHIPAMENTELOR INDIVIDUALE
DE E.I.P. TIE LA LOCUL DE MUNCA SI IN FUNCTIE DE SPECIFICUL RISCURILOR
EVALUATE PENTRU ACTIVITATILE CARE FAC OBIECTUL ACESTOR INSTRUCTIUNI
PROPRII.

ART. 16 INAINTE DE INCEPEREA ORCAROR ACTIVITATI CARE FAC OBIECTUL


PREZENTELOR INSTRUCTIUNI ,IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 15
ALINIATUL 1 NORMA METODOLOGICA PENTRU PUNEREA IN APLICARE A L.
319/2006 , ESTE NECESAR SA FIE EXECUTATA EVALUAREA RISCURILOR DE
ACCIDENTE DE MUNCA SI IMBOLNAVIRE PROFESIONALA PE TIP DE LOC DE
MUNCA LA CARE SE DESFASOARA ACTIVITATILE PREVAZUTE IN ACEASTA
INSTRUCTIUNE.

ART. 17 IMEDIAT DUPA EVALUAREA RISCURILOR PREVAZUTA LA ART. 16 DIN


PREZENTA INSTRUCTIUNE PROPRIE , S.C. ______________. INTOCMESTE PLANUL
DE PREVENIRE SI PROTECTIE DE SSM PREVAZUT DE ART. 15 ALIN. 2 DIN
NORMA METODOLOGICA PENTRU PUNERA IN APLICARE A L. 319/2006
,PENTRU TOATE TIPURILE DE LOC DE MUNCA CARE FAC OBIECTUL PREZENTEI
INSTRUCTIUNI PROPRII SI STABILESTE PRIN ACEST PLAN TOATE ACTIVITATILE ,
MATERIALELE SI FONDURILE NECESARE PENTRU CA LUCRATORII S.C.
______________. CARE DESFASOARA ACTIVITATILE DIN PREZENTA
INSTRUCTIUNE PROPRIE SA NU SE ACCIDENTEZE SAU SA SE IMBOLNAVEASCA
PROFESIONAL.
INCADRAREA SI REPARTIZAREA PERSONALULUI PE LOCURI DE MUNCA

ART.18/ART.*7 OPERATIILE DE ZIDARIE , MONTAJ PREFABRICATE SI FINISAJE IN


CONSTRUCTII SE VOR EXECUTA NUMAI DE PERSONAL CALIFICAT SI INSTRUIT
SPECIAL PENTRU OPERATIA RESPECTIVA , RESPECTANDU-SE INTOCMAI
INSTRUCTIA DE CIRCULATIE SI MISCARE , INSTRUCTIUNILE TEHNICE ,DE
EXPLOATARE , DE SSM SI P.S.I.

ART.19/ART.*8 EXAMINAREA SI AVIZAREA MEDICALA SUNT OBLIGATORII


PENTRU EXERCITAREA MESERIILOR LEGATE DE MONTATOR PREFABRICATE SI
GEAM TERMOPAN , ATAT LA ANGAJARE CAT SI PERIODIC.

ART.20/ART.*9 EXAMENUL MEDICAL IN VEDEREA INCADRARII IN MUNCA SE


EFECTUEAZA OBLIGATORIU INAINTE DE INSTRUCTAJUL INTRODUCTIV
GENERAL.

ART.21/ART.*10 CONTROLUL MEDICAL PERIODIC IN MESERIA DE MONTATOR


PREFABRICATE SI GEAM TERMOPAN , SE VA FACE CEL PUTIN DIN 6 IN 6 LUNI
DE CATRE MEDIC DE MEDICINA MUNCII SI EI VOR INVESTIGA CU ACEASTA
OCAZIE , IN MOD DEOSEBIT SISTEMUL OSTEO-MUSCULAR , SISTEMUL
RESPIRATOR SI SE VA EFECTUA INVESTIGATIE DETALIATA OFTALMOLOGICA
INSTRUIREA PERSONALULUI

ART.22/ART. *11 INSTRUCTAJUL DE SSM SE VA FACE PE FAZE ALE LUCRARII


ANGAJATE DE S.C. ______________.

ART.23/ART.*12 INTERVALUL DINTRE DOUA INSTRUCTAJE PERIODICE VA FI DE


30 DE ZILE CALENDARISTICE, CU EXCEPTIA CELOR EFECTUATE PERSONALULUI
TEHNICO-ADMINISTRATIV , PENTRU CARE INTERVALUL ESTE DE 12 LUNI
CALENDARISTICE , CONFORM NORMA METODOLOGICA PENTRU PUNEREA IN
APLICARE A L. 319/2006

ART.24/ART.*13 PERSONALUL CARE DETINE FUNCTII DE CONDUCERE-SEF


SANTIER ,INGINER SEF , SEF LOT ,SEF ECHIPA-ISI INSUSESTE CUNOSTINTELE
DE SSM PRIN STUDIU INDIVIDUAL , IAR VERIFICAREA CUNOSTINTELOR
ASIMILATE SE VA FACE PRIN EXAMINARE IN COMISII SI LA DATELE STABILITE
DE CONDUCEREA S.C. ______________.
DOTAREA CU ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECTIE

ART.25/ART*15 TOTI LUCRATORII DIN ACTIVITATILE DE MONTATOR


PREFABRICATE SI GEAM TERMOPAN SUNT OBLIGATI SA UTILIZEZE
ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECTIE ADECVAT , CONFORM HOTARARII
NR. 1048 DIN 09/08/2006 PRIVIND CERINTELE MINIME DE SECURITATE SI
SANATATE PENTRU UTILIZAREA DE CATRE LUCRATORI A ECHIPAMENTELOR
INDIVIDUALE DE E.I.P.TIE. LA LOCUL DE MUNCA
ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCA SI A ACTIVITATILOR

ART.26/ART.*16 ESTE OBLIGATORIE IMPREJMUIREA ZONEI DE LUCRU IN RAZA


DE ACTIUNE A UTILAJELOR DE RIDICAT , RESPECTIV A LUCRARILOR CE
PREZINTA PERICOL
PASARELELE , SCARILE SI PLATFORMELE DE LUCRU DE LANGA UTILAJELE DE
CONSTRUCTII SI LUCRARILE CE PREZINTA PERICOL TREBUIE DE ASEMENEA SA
FIE PREVAZUTE CU BALUSTRADE SI TINUTE IN STARE DE CURATENIE

ART.27/ART.*17 PENTRU LUCRARILE EXECUTATE LA INALTIMI SUB 5M NU SE


VOR FOLOSI SCHELE SIMPLE , IAR PENTRUINALTIMI PESTE 5M SE VOR UTILIZA
SCHELE CONFORM INDICATIILOR DIN PROIECTELE TEHNOLOGICE.
SCHELELE VOR FI PREVAZUTE CU BALUSTRDE SI SCANDURA DE BORD SI VOR
FI EXECUTATE ASTFEL INCAT SA CORESPUNDA SARCINILOR PE CARE LE VOR
AVEA DE SUPORTAT .

SE INTERZICE UTILIZAREA DE SCHELE IMPROVIZATE SI CIRCULATIA


LUCRATORILOR SUB SCHELE PE CARE SE LUCREAZA.

ART.28/ART*18 LUCRATORII DIN SANTIERE VOR PUTEA FI UTILIZATI NUMAI LA


LUCRARILE SI IN ZONA DE LUCRU PENTRU CARE I SA FACUT INSTRUCTAJUL DE
SSM CORESPUNZATOR

ART.29/ART.*19 IN TOATE LOCURILE PERICULOASE , ATAT IN LOCURILE DE


LUCRU , CAT SI ACOLO UNDE ESTE CIRCULATIE SE VA ATRAGE ATENTIA
ASUPRA PERICOLULUI DE ACCIDENTE , PRIN INDICATOARE VIZIBILE ATAT ZIUA
CAT SI NOAPTEA.

ART.30/ART.*20 ACCESUL CATRE TOATE LOCURILE DE MUNCA SE VA ASIGURA


FARA OBSTACOLE SAU GOLURI NEACOPERITE. GROPILE SI PUTURILE DE FORAJ
DE PE TERITORIUL SANTIERULUI SE VOR IMPREJMUI.

ART.31/ART.*21 SANTIERUL SE VA IMPREJMUI PENTRU A SE EVITA ACCESUL


PERSOANELOR STAINE. SE VOR INGRADI IMPREJMUIRI CONTINUE , LUCRARILE
IN CURS DE CONSTRUCTIE , SITUATE DE-A LUNGUL DRUMURILOR PUBLICE.
IN CAZUL IN CARE IMPREJMUIREA SE EXECUTALA O DISTANTA MAI MICA DE 10
M DE O LUCRARE IN CURS DE CONSTRUCTIE , CARE ARE INALTIME MAI MARE
DE 12M , ACEASTA TEBUIE PREVAZUTA CU COPERTINA LATA DE CEL PUTIN 1M
SI CU O RAMPA DE 20 DE GRADE SPRE PARTEA OPUSA A LUCRARII.
DE-A LUNGUL MUCHIEI DE SUS A COPERTINEI TRBUIE FACUTA O BORDURA
INALTA DE 15 CM.

ART.32/ART.*22 MASINILE SI UTILAJELE DE CONSTRUCTII VOR FI ASTFEL


INSTALATE INCAT SA SE ASIGURE STABILITATEA SI IMPOSIBILITATEA UNOR
DEPLASARI NECOMANDATE.
SE INTERZICE LASAREA PE SANTIER A MASINILOR SI UTILAJELOR DE
CONSTRUCTII , PRECUM SI A MIJLOACELOR DE TRANSPORT IN POZITII IN CARE
STABILITATEA NU ESTE ASIGURATA SAU IN CARE ESTE POSIBILA DEPLASAREA
LOR NECOMANDATA.

ART./ART.*23 EVACUAREA MOLOZULUI SI A DESEURILOR DE MATERIALE DIN


OBIECTELE DE CONSTRUCTIE SI A SCHELELOR AFERNTE ,DE LA O INALTIME
MAI ,ARE DE 4M , TREBUIE FACUTA CU AJUTORUL JGHEABURILOR INCHISE , IN
LAZI INCHISE SAU IN CONTAINARE.
CAPATUL INFERIOR AL JGHEABULUI TREBUIE SA SE AFLE LA O INALTIME DE
CEL MULT 1M DEASUPRA SOLULUI .
IN CAZUL IN CARE ACEST LUCRU NU ESTE POSIBIL , CAPATUL INFERIOR AL
JGHEABULUI TRBUIE SA SE TERMINE INTR-UN BUNCAR DE DEPOZITARE ,
PENTRU A SE EVITA PRODUCEREA PRAFULUI.
LOCURILE IN CARE SE DEPOZITEAZA MOLUZUL SI DESEURILE DE MATERIALE
DE CONSTRUCTII EVACUATE DE SUS TRBUIE SA FIE INGRADITE.
ART.33/ART*24 TOATE GOLURILE DIN PERETI , AMPLASATE CU MARGINEA DE
JOS LA O INALTIME SUB 0,70M DEASUPRA PLANSELUI SI CARE COMUNICA
SPRE EXTERIORUL CONSTRUCTIILOR SAU DAU SPRE LOCURI UNDE NU EXISTA
UN PLANSEU CONTINUU , SE VOR INGRADI.
DE ASEMENEA , SE VOR ACOPERI SI INGRADI CU BALUSTRADE EXECUTATE PE
TOT CONTURUL, CU O INALTIME DE CEL PUTIN 1M, GOLURILE DIN PLANSEELE
CLADIRILOR IN CONSTRICTIE PE CARE SE EXECUTA LUCRARI SAU E POSIBIL
SA SE CIRCULE ; GOLURILE VOR FI MARCATE CU INDICATOARE DE PERICOL.

ART.34/ART.*25 SE VA INTERZICE EXECUTAREA CONCOMITENTA DE LUCRARI


LA DOUA SAU MAI MULTE NIVELE DIFERITE , AFLATE IN PUNCTE PE ACCEASI
VERTICALA , FARA DISPOZITIVE DE SSM CORESPUNZATOARE.

ART.35/ART.*26 GOLURILE DE FERESTRE SI USI UNDE S-A MONTAT TAMPLARIA


VOR FI INCHISE PROVIZORIU PENTRU AFERI LUCRATORII DE CURENTII DE AER.

ART.36/ART.*27 IN CAZUL IN CARE IN TIMPUL LUCRULUI ESTE POSIBILA O


EMANATIE DE GAZE TOXICE SAU INFLAMABILE , LUCRATORUL TREBUIE
PREVENIT ASUPRA PERICOLULUI SI INSTRUIT IN PRIVINTA MASURILOR DE
PROTECTIE.
SANTIERELE RESPECTIVE VOR FI INZESTRATE CU UN NUMAR SUFICIENTE DE
DETECTOARE DE GAZE SI CU MASTI IZOLANTE.
PE TOT TIMPUL LUCRULUI IN ZONA PERICULOASA VA TREBUI SA EXISTE

PERSONAL SANITAR DOTAT CU CELE NECESARE PENTRU A ACORDA AJUTORUL


IMEDIAT IN CAZUL UNUI ACCIDENT DE MUNCA.
IN CAZUL APARITIEI NEASTEPTATE IN TIMPUL LUCRULUI ,-A UNEI EMANATII DE
GAZE VATAMATOARE SAU INFLAMABILE , LUCRUL VA FI OPRIT SI LUCRATORUL
EVACUAT , PANA LA LUAREA MASURILOR CORESPUNZATOARE DE SSM.

ART.37/ART.*28MANIPULAREA MECANIZATA PE ORIZONTALA SI VERTICALA A


DIFERITELOR INCARCATURI SE VA EXECUTA NUMAI CU RESPECTAREA
TUTURORPREVEDERILOR LEGALE DE LUCRU IN VIGOARE , CU AJUTORUL
MIJLOACELOR DE RIDICARE SI TRANSPORT PE VERTICALA SI ORIZONTALA.

ART.38/ART.*29 DACA IN TIMPUL TRANSPORTULUI SE DEFECTUEAZA UTILAJUL


SAU UNA DIN PRINDERI CEDEAZA , ELEMENTUL VA FI COBORAT ;DACA ACEST
LUCRU NU ESTE POSIBIL , PANA LA INLATURAREA DEFECTIUNII LOCUL DE SUB
INCARCATURA VA FI IMPREJMUIT SI SE VOR ORGANIZA POTURI DE PAZA
PENTRU INTERZICEREA PATRUNDERII LUCRATORULUI IN ZONA RESPECTIVA.
DE ASEMENEA SE VOR PUNE INDICATOARE DE AVERTIZARE.
ACESTE MASURI VOR FI SISTATE NUMAI PRIN REINTRAREA IN NORMAL.

ART.39/ART.*30PRIMIREA INCARCATURILOR PE CONSTRUCTIE SE VA FACE DE


CATRE LUCRATOR , NUMAI DUPA OPRIREA COMPLETA A MIJLOACELOR DE
RIDICAT.
LUCRATORUL VA STA PE SCHELE SAU PE PLANSEU.

ART.40/ART.*31 SE INTERZICE APLICAREA LUCRATORULUI IN AFARA


CONSTRUCTIEI PENTRU A DESPRINDE ELEMENTELE DIN CARLIGUL MIJLOCULUI
DE RIDICAT.
APROPIERA INCARCATURII SE VA FACE CU CARLIGE DE TRAGERE SAU CU
FRANGHII AJUTATOARE.
LUCRATORUL VA FI ASIGURAT CU ECHPAMENTE DE PROTECTIE PENTRU
LUCRUL LA INALTIME SI LOCURI PERICULOASE.

ART.41/ART.*32 RIDICAREA INCARCATURILOR SE VA FACE PE VERTICALA

NU SE ADMITE POZITIA OBLICA A DISPOZITIVELOR DE PRINDERE SI NICI


TARAREA INCARCATURILOR CU MIJLOCUL DE RIDICAT.

ART.42/ART*33 SE INTERZICE EXECUTAREA LUCRARILOR LA INALTIME IN


PERIOADE DE TIMP NEFAVORABILE VANT PUTERNIC PESTE 11m/s ,NINSORI ,
POLEI ,IN LOCURILE DE LUCRU CU VIZIBILITATE REDUSA ETC.

ART.43/ART.*34 NU ESTE PERMIS A SE EXECUTA-IN EXTERIOR-LUCRARI DE


SUDURA LA TEMPERATURI INTERZISE DE PRESCRIPTIILE TEHNICE PENTRU
ASEMENEA LUCRARI.

ART.44/ART.*35EXECUTARE UNOR LUCRARI , CA MONTATORI DE


PREFABRICATE , TURNARI DE BETOANE ,ETC. ,PE TIMP DE NOAPTE ,SE POTE
FACE CU LUAREA UNOR MASURI :
-ILUMINAT CORESPUNZATOR , CARE SA ASIGURE O VIZIBILITATE PERFECTA PE
INTREAGA SUPRAFATA A ZONEI DE LUCRU ;
-DOTAREA PERSONALULUI CE LUCREAZA CU MIJLOACELE DE RIDICAT CU
ECHIPAMENT DE PROTECTIE REFLECTORIZANT ;
-VOPSIRE A CARLIGULUI MIJLOCULUI DE RIDICAT SI A CABLURILOR DE
LEGATURA IN CULORI REFLECTORIZANTE ;
-ACTIONARE A DISPOZITIVULUI DE SEMNALIZARE ACUSTICA LA ORICE
MISCARE A MIJLOCULUI DE RIDICAT ;
-DOTARE CU LUMINI DE SEMNALIZARE A MIJLOCULUI DE RIDICAT ;
ILUMINARE LOCALA CU LAMPI PORTABILE A ZONELOR DE LUCRU ;
-ILUMINARE SEPARATA A LOCURILOR DE DEPOZITARE A MATERIALELOR SI
ELEMENTELOR DE CONSTRUCTII CE SE MANIPULEAZA ;
-ILUMINAREA CORESPUNZATOARE A CAILOR DE ACCES ;
DE ASEMENEA LUCRATORUL VA AVEA AVIZ MEDICAL CA ESTE APT PENTRU
LUCRUL DE NOAPTE SI LA LUMINA ARTIFICIALA.
MASURILE ENUMERATE NU SUNT LIMITATIVE SI POT FI COMPLETATE IN
FUNCTIE DE CONDITIILE LOCALE.

ART.45/ART.*36 IN TOATE LOCURILE DE LUCRU , LUCRATORUL VA FI DOTAT CU


ECHIPAMENT DE PROTECTIE SPECIFIC PE CARE ESTE OBLIGAT SA-L POARTE IN
TOT TIMPUL LUCRULUI SI PANA LA PARASIREA TERITORIULUI SANTIERULUI.
LA EXECUTARE LUCRARILOR LA INALTIME SAU IN ALTE ZONE PERICULOASE ,
LUCRATORII VOR FI PREVAZUTI CU CENTURI DE SIGURANTA LEGATE DE
PUNCTE FIXE ALE CONSTRUCTIEI ,PRECUM SICU TRUSE , GENTI, LADITE, SAU
CUTII PENTRU PASTRAREA SCULELOR , UNELTELOR SI A UNOR PIESE
MARUNTE.

ART.46/ART.837ACCESUL IN CONSTRUCTII SI LA LOCUL DE MUNCA SE VA FACE


EXCLUSIV PE SCARI DEFINITIVE SAU PE SCARI MOBILE.

ART.47/ART.*37 ACCESUL CATRE LOCURILE DE MUNCA TREBUIE AMENAJAT


FARA OBSTACOLE SAU GOLURI NEACOPERITE
PROTECTIA IMPOTRIVA ELECTROCUTARII

ART.48/ART.*38 PENTRU ILUMINAREA LOCALA A LOCURILOR DE MUNCA SE VA


UTILIZA :
-TENSIUNEA DE 24 V , IN CAZUL IN CARE SE LUCREAZA IN CONDITII
NORMALE ;-TENSIUNEA DE 12 V , IN CAZUL IN CARE SE LUCREAZA IN LOCURI CU
UMEZEALA EXCESIVA ,PE MASE PLASTICE SAU IN LOCURILE CU DEGAJARI DE
ABURI SI EMANATII DE GAZE

ART,49/ART.*39 UTILAJELE , MECANISMELE SI APARATELE ELECTRICE FIXE


UTILIZATE LA EXECUTAREA DIFERITELOR LUCRARI TREBUIE- OBLIGATORIULEGATE LA INSTALATIA DE PUNERE LA PAMANT , A CAREI REZISTENTA VA FI
DE CEL MULT 4 OHMI.

ART.50/ART.*40 SE INTERZICE LUCRUL LA TABLOURILE DE COMANDA


ELECTRICA SI LA PARTILE COMPONENTE ALE INSTALATIEI ELECTRICE , FARA
INTRERUPEREA CIRCUITELOR DE ALIMENTARE SI LEGARE LA PAMANT A
INSTALATIEI.

MONTAREA ELEMENTELOR PREFABRICATE

Art.51/Art.*113 .PENTRU MONTAREA ELEMENTELOR PREFABRICATE SE VOR


UTILIZA SCHELE , ESAFODAJE , SCARI DE ACCES ,ETC.,RESPECTANDU-SE SI
INSTRUCTIUNILE PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA SPECIFICE
ACESTORA.
ACOLO UNDE DIN DIFERITE MOTIVE NU SE POT UTILIZA SCHELE ,
CONDUCATORUL TEHNIC AL LUCRARII VA DA IN SCRIS INDICATII DETALIATE
PRIVIND MODUL DE LUCRU DE PREVENIRE A ACCIDENTELOR LA LOCUL DE
MUNCA SI VA SUPRAVEGHEA TOT TIMPUL MODUL IN CARE SE LUCREAZA.
SE INTERZICE EXECUTAREA LUCRARILOR DE MONTAJ DE PE SCARI MOBILE LA
INALTIMI DE PESTE 1,5 M.

Art.52/Art.*114.ZONA DE MONTAJ SE VA INGRADI PENTRU A INTERZICE


ACCESUL PERSOANELOR STRAINE .LEGAREA SI RIDICAREA ELEMENTELOR
PREFABRICATE SE VA FACE CU RESPECTAREA PREVEDERILOR ISCIR PRIVIND
LEGAREA , RIDICAREA SI DESFACEREA INCARCATURILOR CU MIJLOACE DE
RIDICAT.

Art.53/Art.*115. ASEZAREA DE MATERIALE , SCULE SAU ALTE PIESE PESTE


ELEMENTELE PREFABRICATE CARE NU SUNT MONTATE DEFINITIV ESTE
INTERZISA.

Art.54/Art.*116.PLATFORMELE DE LUCRU PENTRU MONTAJ VOR FI EXECUTATE


DUPA DETALII PREVAZUTE IN PROIECTE SAU FISE TEHNOLOGICE .

Art.55 /Art.*117.IN CAZUL CAND LUCRARILE DE SUDURA SAU MONOLITIZARE


SE EXECUTA DE PE SCHELE SUSPENDATE , SUDORII VOR PURTA CENTURA DE
SIGURANTA CU UN CAPAT FIXAT DE UN ELEMET REZISTENT AL CONSTRUCTIEI.

Art.56/Art.*118.EXECUTAREA LUCRARILOR INTERIOARE LA LUCRARILE


PREFABRICATE ESTE PERMISA NUMAI DACA DEASUPRA LOCULUI DE MUNCA
SUNT MONTATE SI SOLIDARIZATE CEL PUTIN DOUA PLANSEE.

Art.57/Art.*119.NU ESTE PERMISA DECOFRAREA CU MAINILE A


MONOLITIZARILOR ELEMENTELOR PREFABRICATE SE VOR FOLOSII
DISPOZITIVE SI UNELTE SPECIALE .

Art.58/Art*120.MONTAREA ELEMENTELOR PREFABRICATE DE DIMENSIUNI


MARI , SE POATE FACE SI FARA SCHELE , DUPA CE SA MONTAT PRIMUL
ELEMENT CU AJUTORUL UNEI SCHELE MONTAREA ELEMENTULUI SE FACE PE
ELEMENTUL DEJA MONTAT , LUCRATORUL FIIND ASIGURAT CONTRA CADERII
CONFORM PREVEDERILOR DIN FISELE TEHNOLOGICE DIN INSTRUCTIUNI
PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU LUCRUL LA INALTIME
SI IN LOCURILE PERICULOASE
IN TOATE CAZURILE IN CARE NU SE POATE FACE MONTAREA FARA PERICOL A
ELEMENTELOR PREFABRICATE , DE PE ELEMENTELE MONTATE SE VOR
EXECUTA PENTRU MONTARE SCHELE SAU ESAFODAJE , CU SCARILE AFERENTE
DE ACCES LA MONTAREA ELEMENTELOR PREFABRICATE PE STALPI
PREFABRICATI SE VOR UTILIZA SCARILE METALICE FIXATE PE STALPI SCARILE ,
VOR FI SCOASE NUMAI DUPA TERMINAREA MONTAJULUIN .

Art.59/Art.*121.SE INTERZIC FIXARI PROVIZORII ALE ELEMENTELOR


PREFABRICATE (PUNCTE DE SUDURA , ANCORE , PENE, ETC.) DACA
TEHNOLOGIA DE MONTARE STABILITA PRIN PROIECT NU PREVEDE ANUMITE
PIESE DE FIXARE PROVIZORII.
DUPA MONTAJ , FIXARILE PROVIZORII SE VOR DEFINITIVA PRIN SUDURA SI
MONOLITIZARE .
PRINDERILE PRIN SUDURA A ELEMENTELOR PREFABRICATE SI
MONOLITIZARILE SE VOR EXECUTA NUMAI LA TEMPERATURA PERMISA PRIN
PRESCRIPTIILE TEHNICE SAU CAND PRIN LUAREA DE MASURI SE ASIGURA
ACEASTA TEMPERATURA.

Art.60/Art.*122.DEPOZITAREA PREFABRICATELOR CU FORMA REGULATA SE


FACE IN STIVE , CU SIPCI SAU JUGURI INTRE RANDURI ASTFEL INCAT SA NU FIE
POSIBILA RASTURNAREA ACESTORA SAU ALUNECAREA PREFABRICATELOR.
LA NEVOIE DEPOZITAREA SE VA ASIGURA INPOTRIVA ALUNECARII ,
RASTURNARII SAU ROSTOGOLIRII , PRIN ASEZAREA UNOR SUSTINERI
SPECIALE LA MARGINEA STIVEI SAU A PIESELOR FORMATE DIN STALPI CU
CONTRA FISE SAU PENE . PREFABRICATELE DE FORME NEREGULATE SI FARA
STABILITATE SE VOR MANIPULA SI DEPOZITA NUMAI PE BAZA DE FISE

TEHNILOGICE.
DEPOZITAREA ELEMENTELOR PREFABRICATE MARI SE VA FACE PE RASTELE
SPECIALE CARE SA PERMITA O ASEZARE USOARA A ELEMENTELOR IN
DISPOZITIVUL DE PRINDERE , STABILITATEA PE TOT TIMPUL DEPOZITARII SI
NEDETERIORAREA MARGINILOR ELEMENTELOR .

Art.61/Art.*123.LA LOCUL DE MUNCA SE VOR DEPOZITA NUMAI CANTITATILE


DE PREFABRICATE CARE INTRA IN EXECUTIE.
DEPOZITAREA SE VA FACE ASTFEL INCAT SA NU SE BLOCHEZE CALEA DE
RULARE SAU ZONA DE MANEVRARE A MIJLOACELOR DE RIDICAT , DRUMURILE
DE CIRCULATIE SI TRECERILE PENTRU LUCRATORI .
LA DEPOZITARE SE VA URMARI CA PIESELE DE DISTANTARE INTRE RANDURI
SA FIE ASEZATE ASTFEI INCAT PENTRU INTRODUCEREA DISPOZITIVELOR DE
AGATARE SA NU FIE NECESARE OPERATIUNI SUPLIMENTARE( RASTURNARE
ASEZARE PE MUCHIE ETC.)

Art.62/Art.*124.IN CAZUL DESCARCARII SI ASEZARII PREFABRICATELOR


LANGA CALEA FERATA , IN VEDEREA INCARCARII LOR ULTERIOARE IN
VAGOANE , INTRE MARGINEA STIVEI SI SINA CEA MAI APROPIATA SE VA LASA
UN SPATIU LIBER DE CEL PUTIN DOI METRI.

Art.63/Art.*125.PREFABRICATELE ASEZATE PE MIJLOCUL DE TRANSPORT VOR


FI ASIGURATE IMPOTRIVA DEPLASARII CU DISPOZITIVELE PREVAZUTE IN FISA
TEHNOLOGICA A PRODUCATORULUI .

Art.64/Art.*126.IN TIMPUL OPERATIILOR DE INCARCARE-DESCARCARE SI DIN


MIJLOACELE DE TRANSPORT AUTO CONDUCATORUL VA COBORI DIN CABINA SI
VA ASISTA LA ASIGURAREA STABILITATII PREFABRICATELOR.

Art.65/Art.*127.OPERATIUNILE DE INCARCARE DESCARCARE SI DEPOZITARE A


PREFABRICATELOR SE VOR EXECUTA CU MIJLOACE MECANIZATE.
LUCRATORUL CARE EXECUTA ACESTE OPERATIUNI VA FI INSTRUIT SI VA
RESPECTA PREVEDERILE DIN INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI
SANATATE IN MUNCA SPECIFICE MESERIEI SI FUNCTIEI SI VA FI AUTORIZAT SI

CA LEGATOR DE SARCINA.

Art.66/Art.*128.SE INTERZICE FOLOSIREA DISPOZITIVELOR SI CABLURILOR


DESTINATE MANIPULARII PREFABRICATELOR IN ALTE SCOPURI SI DACA NU
CORESPUND DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC

Art.67/Art.*129.PREFABRICATELE VOR FI DOTATE CU MIJLOACE DE PRINDERE


SAU RIDICARE SOLID PRINSE IN MASA LOR .
Art.68/Art.*130.AGATAREA PREFABRICATELOR IN MACARA VA FI FACUTA
DIRECT LA CARLIG DACA ESTE POSIBIL IAR DACA NU ESTE POSIBIL PRIN
INTERMEDIUL DISPIZITIVELOR AJUTATOARE (SUFE, GASE, JUGURICOMPENSATOARE )

Art.69/Art.*131.SE INTERZICE MACARAGIULUI SA EXECUTE ORICE OPERATIE


PANA CAND PERSOANA CARE A EFECTUAT LEGAREA PREFABRICATULUI NU A
CONFIRMAT CA A TERMINAT LEGAREA SI OPERATIUNILE DE ASIGURARE A
JUGURILOR , DISPOZITIVELOR SI A CABLURILOR.
OPERATIUNILE DE RIDICARE A SARCINEI SE VA FACE NUMAI LA SEMNALIZAREA
LEGATORULUI DE SARCINA.

Art.70/Art.*132.SE INTERZICE INTRAREA SUB PREFABRICAT IN TIMPUL


AGATARII IN CARLIGUL MACARALEI .

Art.71/Art.*133.SE INTERZICE STATIONAREA SAU CIRCULATIA LUCRATORILOR


IN RAZA DE ACTIUNE A MACARALEI CAND ACEASTA SE AFLA CU SARCINA IN
CARLIG.

Art.72/Art.*134.SE INTERZICE DEPLASAREA MACARALEI CU SARCINA IN


CARLIG.

Art.73/Art.*135.SE INTERZICE ECHILIBRAREA PREFABRICATULUI PRIN


AGATAREA SAU URCAREA LUCRATORILOR PE ACEASTA.

Art.74/Art.*136.IN CAZUL NECESITATII UNOR DIRIJARI SE VOR UTILIZA FINII


SAU CABLURI.PREFABRICATELE VOR FI DEPOZITATE PE CALE DE LEMN .

Art.75/Art.*137.IN CAZUL PREFABRICATELOR CU O FATA PLANA LA SOL SE


VOR ASEZA CEL PUTIN PATRU CALE DE LEMN CATE UNA PE FIECARE LATURA.

Art.76/Art.*138.IN CAZUL PREFABRICATELOR PREZENTAND O FATA CURBA LA


SOL SE VOR ASEZA CALE DE LEMN LA AMBELE CAPETE SPRE A EVITA
RASTURNAREA.

Art.77/Art.*139.ASEZAREA IN STIVA A PREFABRICATELOR VA FI FACUTA IN


FUNCTIE DE GREUTATEA LOR IAR INTRE PREFABRICATE SE VOR ASEZA CALE
DE LEMN .

Art.78/Art.*140.STIVELE DE CPREFABRICATE PLANE NU VOR DEPASII


INALTIMEA DE 1,80 M.

Art.79/Art.*141.STIVELE DE PREFABRICATE AVAND CURBURA PE SOL SAU


SPRE SOL VOR AVEA ASEZATE LA CAPETE CALE DE LEMN .

Art.80/Art.*142.LA ASEZAREA PREFABRICATELOR CU CURBURA LA SOL NU SE


VA DA COMANDA DE LANSARE A PREFABRICATULUI DECAT DE CEL CE ASEAZA
CALELE SI NIMAI DUPA TERMINAREA OPERATIEI .

Art.81/Art.*143.DISTANTA DINTRE STIVELE DE PREFABRICATE STABILITA


PENTRU CIRCULATIA LUCRATORILOR VA FI DE MINIM 0,80 M . IN CAZUL IN
CARE ESTE NEVOIE SA SE CIRCULE CU AUTOVEHICULE LATIMEA CAILOR DE
CIRCULATIE SE VA STABILI PRIN INSTRUCTIUNI SPECIFICE LOCULUI DE MUNCA
DE CATRE CONDUCEREA S.C. ______________.

Art.82/Art.*144.LOCUL DE DEPOZITARE A PREFABRICATELOR VA FI CURATAT ,

NIVELAT SI TRASAT FIIND INTERZISA DEPOZITAREA LOR IN LOCURI


NEAMENAJATE IN ACEST SCOP.

Art.83/Art.*145.ESTE INTERZISA ALCATUIREA RANDURILOR SI FORMAREA


STIVEI DE PREFABRICATE DIN MAI MULTE TIPURI DE PREFABRICATE.

Art.84/Art.*146.BOLTARII SE VOR DEPOZITA IN STIVE INALTIMEA STIVEI NU VA


DEPASI SASE RANDURI IN FIECARE RAND BOLTARII SE ASEAZA ALATURAT PE
CANT DIRECTIA BOLTARILOR SE VA SCHIMBA ALTERNATIV CU 90 GRADE LA
FIECARE RAND .

Art. 85/Art.*148. LA TRANSPORTUL BOLTARILOR CU AUTOVEHICULE ACESTIA


SE VOR ASEZA NUMAI CU EXTRADOSUL PE PLATFORMA MIJLOCULUI DE
TRANSPORT SI SE VOR ASIGURA INPOTRIVA DEPLASARII, RASTURNARII SAU
CADERII.

Art.86/Art.*148.LA TRANSPORTUL BOLTARILOR CU AUTOVEHICULE SE


INTERZICE ASEZAREA LOR PE PLATFORMA MIJLOCULUI DE TRANSPORT
DEZAXAT FATA DE CENTRUL DE STABILITATE AL PLATFORMEI ATAT IN LUNG
CAT SI IN TRANSVERSAL.

Art.87/Art.*149.LA SUPRAPUNEREA BOLTARILOR ASEZATI PE EXTRADOS ESTE


OBLIGATORIE FALOSIREA CALAJELOR DISTANTATOARE INTRE ACESTIA .

Art.88/Art.*150.LA TRANSPORTUL BOLTARILOR CU VAGONETE SE VOR FOLOSII


NUMAI VAGONETE SPECIAL AMENAJATE SI VERIFICATE DE COMISIA INTERNA A
UNITATII DE CONSTRUCTII MONTAJ.

Art.89/Art.*151.IN TIMPUL TRANSPORTULUI PREFABRICATELOR ESTE


INTERZISA RAMANEREA ORICAREI PERSOANE PE PLATFORMA SAU BENA
MIJLOCULUI DE TRANSPORT INCLUSIV A VAGONETELOR .

Art.90/Art.*152.PREFABRICATELE SE VOR ASEZA IN TRENUL DE VAGONETE

INCARCATE IN TIMPUL FORMARII CONVOIULUI .

Art.91/Art.*153.LA CUPLAREA SAU DECUPLAREA VAGONETELOR INCARCATE


CU PREFABRICATE SE INTERZICE MANIPULANTULUI SA INTRE INTRE
VAGONETE.ACESTE OPERATII SE VOR EXECUTA NUMAI LATERAL.

Art.92/Art.*154.LA TRANSPORTUL BOLTARILOR CU VAGONETELE SE VOR


RESPECTA SI PREVEDERILE STABILITE PENTRU CIRCULATIA SI TRANSPORTUL
INTERN.

Art.93/Art.*155.LA MANIPULAREA SI DEPOZITAREA PREFABRICATELOR


SPECIALE PE LANGA PREZENTELE PREVEDERI VOR RESPECTA SI PREVEDERILE
STABILITE DE PROIECTANT.

Art.94/Art.*156.LA MANIPULAREA SI DEPOZITAREA PANOURILOR


PREFABRICATE DIN PROFILE MARI PE LANGA PREZENTELE PREVEDERI SE VOR
RESPECTA SI RECOMANDARILE PROIECTANTULUI.

Art.95/Art.*157.IN CAZUL FOLOSIRII MACARALELOR CAPRA PENTRU


LUCRARILE DE MONTAJ SE VOR RESPECTA SI PRESCRIPTIILE ISCIR.

Art.96/Art.*158.BIGA VA FI SUPUSA NUMAI LA SARCINA DE COMPRESIUNE IN


CARE SCOP LA BAZA EI SE VA MONTA UN SCRIPETE DE DEVIERE A
CABLURILOR.
CU BIGA SE VOR EXECUTA NUMAI OPERATII DE RIDICARE PE VERTICALA FIIN
INTERZISA TRAGEREA SAU RIDICAREA INCLINATA .

Art.97/Art.*159.INCARCAREA SI DESCARCAREA PREFABRICATELOR SE VA FACE


NUMAI CU MIJLOACE MECANICE (TROLII , VINCIURI , BIGI , MACARALE SAU
ALTE DISPOZITIVE).

Art.98/Art.*160.PENTRU ASIGURAREA STABILITATII PE TRAILER

PREFABRICATUL TREBUIE FIXAT SOLID PE PLATFORMA TRAILERULUI CU


AJUTORUL UNOR SCAUNE SI ANCORAT PRIN TIRANTI.
SE VA URMARII PERMANENT PE TRASEU POZITIA GRINZILOR SI SE VOR
VERIFICA LEGATURILE.

Art.99/Art.*161.IN TIMPUL TRANSPORTULUI SUNT INTERZISE STATIONAREA


LUCRATORILOR PE PARTILE LATERALE ALE GRINZII SAU PE GRINDA PRECUM SI
PREZENTA LOR PE TRAILER.

Art.100/Art.*162.ATAT LA INCARCARE CAT SI LA DESCARCARE SE VA URMARII


CA TERENUL PE CARE STATIONEAZA TRAILERUL SA FIE CAT MAI ORIZONTAL.IN
TIMPUL ACESTOR OPERATII TRAILERUL TREBUIE SA FIE FRANAT SPRE A SE
IMPIEDICA ORICE DEPLASARE .

LUCRARI DE RIDICARE SI MONTAJ ALE ELEMENTENTELOR PREFABRICATE

Art.101/Art.*163. ELEMENTELE DE BETON ARMAT CU PARTI CE POT FI


CONFUNDATE IN TIMPUL MONTARII (PLACI , GRINZI DREPTUNGHIULARE)
TREBUIE MARCATE IN ASA FEL INCAT SA SE ASIGURE PRINDEREA SI
ASEZAREA LOR CORECTA EVITANDUSE CONFUZIILE LA MONTAJ.

ART.102 /ART.*164 RIDICAREA ELEMENTELOR LUNGI , CARE SE MONTEAZA IN


POZITIE ORIZONTALA , TREBUIE EFECTUATA PRIN CEL PUTIN DOUA URECHI

ART.103 /ART.*165 ELEMENTELE PREFABRICATE LA CARE IN TIMPUL


MONTAJULUI POT APARE SARCINI SUPLIMENTARE , NEPREVAZUTE PRIN
CALCULE DE REZISTENTA TREBUIE SA FIE CONSOLIDATE IN PREALABIL PRIN
MOAZARE SI TIRANTI

ART.104 /ART.*166 RIDICAREA IN VEDEREA MONTARII A ELEMENTELOR


PREFABRICATE MARI SI GRELE SE VA FACE SUB SUPRAVEGHEREA
CONDUCATORULUI LOCULUI DE MUNCA.

ART.105/ART*167 LA MANIPULAREA ELEMENTELOR PREFABRICATE SE VOR


RESPECTA PREVEDERILE CUPRINSE IN INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE
SI SANATATE IN MUNCA PRIVITOARE LA ACESTE ACTIVITATI.

ART.106/ART.*168 PRIMIREA ELEMENTELOR PREFABRICATE LA INALTIME SE


FACE DE CATRE LUCRATORI , PE SCHELE SAU PLATFORME SPECIALE

ART.107/ART.*169 SE INTERZICE :
-RIDICAREA IN PACHET A PREFABRICATELOR DACA DISPOZITIVUL DE
PRINDERE NU ESTE PREVAZUT CU ELEMENTE CARE SA EXCLUDA CADEREA
PIESELOR DIN PACHET ;
-LASAREA ELEMENTELOR PREFABRICATE IN POZITIE SUSPENDATA ;
-REPARAREA ELEMENTELOR PREFABRICATE IN TIMPUL SUSPENDARII;
-DEZLEGAREA ELEMENTELOR PREFABRICATE INAINTE DE ASEJAREA PE
REAZEME SI FIXAREA LOR (PENTRU A SE INLATURA O DEPLASARE
NECOMANDATA);
-CIRCULATIA LUCRATORILOR PE ELEMENTE PREFABRICATE RECENT MONTATE;
MONTAREA UNOR ELEMENTE PESTE UN ETAJ SE POATE INCEPE NUMAI DUPA
CE AU FOST MONTATE GRINZILE PLANSEULUI PRECEDENT SI NUMAI DUPA
FIXAREA UNEI PODINE CONTINUE PESTE GRINZI

ART.108/ART.*170 IN CAZUL RIDICARII ELEMENTELOR PREFABRICATE ,


CONCOMITENT CU DOUA MIJLOACE DE RIDICAT , ACESTEA VOR TREBUI
ASTFEL ALESE INCAT VITEZA LOR DE RIDICARE SA CORESPUNDA.
CONDUCATORUL LOCULUI VA COORDONA PERSONAL MISCAREA CELOR DOUA
MIJLOACE DE RIDICAT PENTRU A NU SE PRODUCE DIFERENTE LA NIVEL DE
RIDICARE.

ART.109/ART.*171 ELEMENTELE PREFABRICATE CARE DUPA DESPRINDEREA


DIN CARLIGUL MIJLOCULUI DE RIDICAT SI ASEZARE NU PREZINTA SUFICIENTA
SIGURANTA VOR FI CONSOLIDATE CU CABLURI DE INTINDERE PRINSE DE
PARTILE SOLIDE ALE CONSTRUCTIEI SAU CU SPRIJINIRI SUPLIMENTARE.

ART.110/ART.*172 MONTAREA ELEMENTELOR PREFABRICATE LA FIECARE


NIVEL SUPERIOR ESTE PERMISA DUPA ASEZAREA PLANSEULUI NIVELULUI
INFERIOR.
GOLURILE RAMASE CU O SUPRAFATA MAI MARE DE 900 CM PATRATI SE VOR
ACOPERI CU PODINE PROVIZORII BINE FIXATE

ART.111/ART.*173 SCOATEREA DISPOZITIVELOR DE PRINDERE , PRECUM SI


LUCRARILE DE MONOLITIZARE SE VOR EXECUTA DE PE SCHELE FIXE , MOBILE
SAU SUSPENDATE LA CARE SE VOR RESPECTA PREVEDERILE NORMEI
INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU
LUCRARI DE COFRAJE ,SCHELE , CINTRE , SI ESOFODE.
ACCESUL LA SCHELE SE FACE NUMAI CU AJUTORUL UNOR SCARI PREVAZUTE
CU MANA CURENTA IAR IN CAZUL SCARILOR METALICE CU INELE DE
SIGURANTA
SE INTERZICE ACCESUL PE SCHLE ASTFEL DECAT PE SCARI.

ART.112/ART*174 IN CAZUL CAND PENTRU ELEMENTE PREFABRICATE DIN


PANOURI MARI ALE CLADIRILOR INDUSTRIALE CIVILESAU PE MONTAJE DE
INSTALATII TEHNOLOGICE SAU NECESARE SCHELE PENTRU A SE EXECUTA IN
CONDITII DE SIGURANTA IMBINAREA , FINISAREA SAU VOPSIREA
ELEMENTELOR SAU ANSAMBLURILOR,

LUCRARI DE MONTARE A BLOCURILOR MARI DE ZIDARIE SAU BETON , A


PANOURILOR MARI SI A ALTOR ELEMENTE MARI PREFABRICATE DIN PROFILE
DIFERITE SI GEAM TERMOPAN

ART.113/ART.*183 INAINTE DE INCEPEREA LUCRARILOR DE MONTARE ,


CONDUCATORUL PUNCTULUI DE LUCRU ESTE OBLIGAT SA VERIFICE :

-RESPECTAREA CONDITIILOR PREVAZUTE IN FISA TEHNOLOGICA ;


-STAREA TEHNICA A MECANISMELOR SI DISPOZITIVELOR DE RIDICARE ,
PRECUM SI AMPLASAREA LOR CORESPUNZATOARE , SPRE A SE EVITA LOVIRI
ALE ELEMENTULUI DE ALTE PARTI ALE COSTRUCTIEI SAU DE ALTE ELEMENTE ;
-STAREA CALITATIVA A ELEMENTELOR PREFABRICATE CE SUNT MONTATE ;
-INSTRUIREA LUCRATORILOR DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC AL OPERATIILOR
DE MONTARE SI INSTRUCTIUNILOR PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN
MUNCA SI CONSEMNAREA CORESPUNZATOARE IN FISELE DE INSTRUCTAJ ;
-AVIZUL MEDICAL AL LUCRATORILOR PENTRU LUCRUL LA INALTIME SI
EVENTUAL SI CEL PENTRU LUCRUL DE NOAPTE
-EXISTENTA ELEMENTELOR AJUTATOARE PENTRU DIRIJAREA ELEMENTULUI
SPRE LOCUL DE MUNCA ;
-CAPACITATE DE RIDICARE A MIJLOACELOR DE RIDICAT IN FUNCTIE DE MASA
DE ELEMENTELOR DE RIDICAT.

ART.114/ART.*184 ELEMENTELE PREFABRICATE VOR FI RIDICATE CU


DISPOZITIVELE FIXE IN ELE
SE INTERZICE RIDICAREA LOR PRIN APUCARE , CU DISPOZITIVE SISTEM
CLESTE.
IN CAZUL RIDICARII ELEMENTELOR DIRECT DIN MIJLOCUL DE TRANSPORT ,
ACESTE VOR FI ASIGURATE CONTRA DEPLASARILOR

ART.115/ART.*185 SE INTERZICE CIRCULATIA LUCRATORILOR PE BLOCURILE


PROASPAT ZIDITE SAU ELEMENTELE PREFABRICATE NERIGIDIZATE , PRECUM
SI INCARCARE LOR CU MATERIALE SAU ALTE SARCINI

ART.116/ART.*186PENTRU ELEMENTELE PREFABRICATE A CAROR MASA


DEPASESTE CAPACITATEA DE RIDICARE A MIJLOCULUI DE RIDICAT AVUT LA
DISPOZITIE , SE VOR PUTEA UTILIZA DOUA MIJLOACE DE RIDICAT CARE SA
LUCREZE SIMULTAN , CU CONDITIA CA FISA TEHNOLOGICA SA FIE INTOCMITA
DE PROIECTANT

ART117/ART.*187 SPATIILE DE TRECERE OBLIGATORII A ELEMENTELOR

PREFABRICATE SPRE LOCUL DE MONTAJ TREBUIE SA PERMITA MANEVRAREA


LOR NORMALA , PERICOL DE ATINGERE DE ALTE CONSTRUCTII EXISTENTE
SAU DE RETELE ELECTRICE
TRASEUL CE-L URMEAZA ELEMENTUL IN MISCARE VA FI STABILIT CU
PRECIZIE , INAINTE DE INCEPEREA TRANSPORTULUI SI MONTAJULUI SI
AMENAJAT IN CONSECINTA

ART.118/ART.*188 IN FUNCTIE DE PROCESUL TEHNOLOGIC DE MONTAJ


ADOPTAT DE UTILAJE FOLOSITE , LA LOCUL DE DEPOZITARE A PANOURILOR
MARI DE MODUL DE TRANSPORT AL PANOURILOR IN DEPOZIT , DIN DEPOZIT
LA DEPOZITUL DE SANTIER , DIN DEPOZITUL DE LANGA OBIECTIV LA LOCUL
DE MONTAJ SEFUL DE SANTIER VA STUDIA SI INDICA IN SCRIS
CONDUCATORULUI LOCULUI DE MUNCA PERICOLELE POSIBILE DE
ACCIDENTARE SI MASURILE SCE TREBUIE LUATE PENTRU EVITAREA LOR

ART.119/ART.*189 DISPOZITIVELE DE AGATARE VOR FI RIDICATE ZILNIC DE


SEFUL LUCRARII , IAR CELE DEFECTE VOR FI INLOCUITE IMEDIAT CU ALTELE
NOI
PERIODIC CABLURILE SI CARLIGELE DE PRINDERE VOR FI INLOCUITE , PENTRU
A PREVENI RUPEREA LOR DATORITA OBOSELII MATERIALULUI

ART.120/ART.*190 CARLIGUL MACARALEI VA AVEA O SIGURANTA PENTRU A


IMPIEDICA IESIREA NECOMANDATA A DISPOZITIVULUI DE PRINDERE

ART.121/ART*191 SE VA URMARI CA PE PIESELE CE SE MONTEAZA SA NU


EXISTE CORPURI STRAINE ADERENTE CARE IN TIMPUL TRANSPORTULUI AR
PUTEA CADEA SI PROVOCA ACCIDENTE

ART.122/ART*192 CONDUCATORII ELECTRICI AFLATI IN APROPIEREA LOCULUI


DE MONTAJ AL ELEMENTELOR VOR FI DEVIATI PRIVIZORIU , IAR IN TIMPUL
MONTAJULUI SE VA OPRI CURENTUL

ART.123/ART.*193 PENTRU MONTAREA ELEMENTELOR PREFABRICATE


SPATIALE SI A ALTOR ELEMENTE PREFABRICATE CU SUPRAFETE MARI , PE

LANGA PREVEDERILE DE SSM STIPULATE IN INSTRUCTIUNI PROPRII DE


SECURITATESI SANATATE IN MUNCA SPECIFICE VOR TREBUI RESPECTATE
INSTRUCTIUNILE SPECIFICE DE SSM , PE CARE PROIECTANTUL ELEMENTELOR
ESTE OBLIGAT SA LE INTOCMEASCA.

ART.124/ART.*194TOATE ARMATURILE ANCORELE , CARE NU MAI AU DE


INDEPLINIT NICI O FUNCTIE DUPA MONTAREA PREFABRICATELOR VOR FI
TAIATE SAU INDOITE ASTFEL CA SA NU CONSTITUI PIEDICI IN DRUMUL
LUCRATORILOR.

ART.125/ART.*195 TOATE OPERATIILE AUXILIARE CA : VOPSITORII UNELE


IMBINARI ETC. , CARE SE POT EFECTUA INAINTE DE MONTARE , SE VOR
EXECUTA LA SOL PENTRU A SE EVITA LUCRUL LA INALTIME.

MONTAREA DE BOLTI PREFABRICATE

ART.126/ART.*196 MONTAREA DE BOLTI PREFABRICATE SE FACE PRIN


LANSAREA ACESTORA CU AJUTORUL DIFERITELOR MASINI DE TRANSPORT PE
VERTICALA , RESPECTANDU-SE INSTRUCTIUNILE PROPRII DE SECURITATE SI
SANATATE IN MUNCA LA ACESTE DISPOZITIVE.

ART.127/ART.*197 MONTAREA DE BOLTI PREFABRICATE PE O CUNETA (PARTEA


INFERIOARA) VECHE SE FACE NUMAI DUPA CE IN PREALABIL S-A VERIFICAT
REZISTENTA SI STABILITATEA ACESTEIA

ART.128/ART.*198 SUPRAFATA DE CONTACT DINTRE PERETII CANALULUI SI


BOLTA PREFABRICATA , VA FI TRATATA ASTFEL INCAT SA SE ASIGURE
REZEMAREA PERFECTA A ACESTEIA, IAR DEPLASARILE ULTERIOARE SA NU FIE
POSIBILE.

ART.129/ART.*199LA LANSAREA SI MONTAREA BOLTILOR PREFABRICATE


PRECUM SI LA EXECUTAREA MANSOANELOR SI CHITUIREA INTERIOARA A
ACESTORA ,SE VOR RESPECTA TOATE INDICATIILE PREVAZUTE LA TUBURILE
DE BETON.

ART.130/ART.*200 FIIND ELEMENTE SEMICIRCULARE , PRINDEREA LOR CU


CABLUL MACARALEI SE VA FACE IN CARLIGELE SPECIAL PREVAZUTE LA
CONFECTIONAREA LOR
IN CAZ CA ACESTEA LIPSESC , CABLUL VA FI PETRECUT PE LINIA DE CHEIE A
BOLTII (LINIA CENTRELOR DE GREUTATE)

PREVEDERILE DE PROIECTARE PRIVIND LUCRARILE DE ZIDARIE ,MONTAJ


PREFABRICATE SI FINISAJE IN CONSTRUCTII

PREVEDERI GENERALE

ART.131/ART.*381 PROIECTANTII SUNT OBLIGATI SA APLICE LA ELABORARE


STUDIILOR SI PROIECTELOR ,NORMA METODOLOGICA PENTRU PUNERA IN
APLICARE A LEGII 319/2006 , SI TOATE PREVEDERILE CONEXE CARE
CONDITIONEAZA DESFASURAREA ACTIVITATILOR CARE FAC OBIECTUL
PREZENTELOR INSTRUCTIUNI PROPRII (ANEXA 1 SI 2DIN ACESTE
INSTRUCTIUNI PROPRII)

ART.132/ART.*382 PROIECTANTII CARE ELABOREAZA DOCUMENTATII


TEHNOLOGICE PENTRU LUCRARI DE COSTRUCTII , INSTALATII SI MONTAJ VOR
PREVEDEA IN PROIECTE TOATE ELEMENTELE NECESARE EXECUTARII , SI APOI
EXPLOATARII CONSTRUCTIILOR SI UTILAJELOR TEHNOLOGICE AFERENTE LOR ,
IN CONDITII DEPLINE DE SECURITATE SI IGIENA A MUNCII
PROIECTELE VOR CONTINE IN SCRIS UN MEMORIU DE PREZENTARE ,
GARANTIA CA AU FOST RESPECTATE SI APLICATE TOATE PREVEDERILE
REGULAMENTULUI DE SSM IN VIGOARE SI VOR GARANTA EFICIENTA
MASURILOR DE SSM CUPRINSE IN PROIECTE , ASIGURAND CONDITII NORMALE
DE LUCRU SI PREVENIREA ACCIDENTELOR DE MUNCA.

-ART 133 / PE ART *383 DIN PUNCT DE VEDERE AL SSM , DOCUMENTATIA DE


EXECUTIE VA CUPRINDE :-DEVIZELE DE OBIECTE CARE VOR AVEA CUPRINSE
FONDURILE NECESARE REALIZARII MASURILOR DE SSM ;
-LISTA DE DISPOZITIVE , INSTALATIILE SI APARATELE NECESARE ASIGURARII

SECURITATII MUNCII IN PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR ,PRECUM SI


CELE NECESARE EXPLOATARII

-ART.134 /ART*384 PROIECTELE DE EXECUTIE PRIN CARE SE PROMOVEAZA


TEGNOLOGII NOI DE EXECUTIE VOR FI INSOTITE DE URMATOARELE
DOCUMENTE : -FISE TEHNOLOGICE IN CARE VOR FI DESCRISE LUCRARILE IN
ORDINE SUCCESIVA SI FACTORII DE RISC PE FIECARE FAZA DE LUCRU ;
-MASURILE DE SSM CARE TREBUIE SA SATISFACA CONDITIILE DE LUCRU
CERUTE DE NOILE TEHNOLOGII ;
-DISPOZITIVELE DE PROTECTIE NECESARE PENTRU PREVENIREA
ACCIDENTELOR DE MUNCA ;
-ECHIPAMENTUL INDIVIDUAL DE SSM SI DE LUCRU NECESAR ;
-REGULI DE SSM CARE NU SE GASESC IN INSTRUCTIUNILE PROPRII DE SSM SI
CARE TREBUIE APLICATE

-ART 135/ART*385 LA CEREREA CONSTRUCTORULUI SI A INVESTITORULUI


PROIECTANTUL VA PREZENTA TOATE ELEMENTELE PRIVIND DIMENSIONAREA
SI PROIECTAREA CONSTRUCTIEI , PRECUM SI ALTE INFORMATII PRIVIND
ASIGURAREA MASURILOR PENTRU EVITAREA ACCIDENTELOR DE MUNCA

-ART 136/ART*386 SE VA FACE COMPLECTAREA PROIECTELOR CU


RECOMANDARILE REZULTATE DIN AVIZARE,PRECUM SI CU MASURILE
STABILITE DE AUTORITATILE DE STAT INSARCINATE CU SSM , CA URMARE A
CONTROALELOR EFECTUATE IN TIMPUL EXECUTARI CONSTRUCTIEI

-ART 137/ART*387 LA CEREREA BENEFICIARULUI , IN CADRUL UNUI


CONTRACT DE ASISTENTA TEHNICA , PROIECTANTUL VA URMARI MODUL IN
CARE CONSTRUCTORUL RESPECTA REGULI DE SSM PREVAZUTE IN PROIECT,
OPRIND CONTINUAREA LUCRARILOR ATUNCI CAND CONSTATA ABATERII DE LA

PREVEDERILE PROIECTULUI, APOI VA CERE PRIN DISPOZITIE DE SANTIER


COMPLETARILE NECESARE CONTINUARI LUCRULUI .

-MONTARI PREFABRICATE

-ART 138/ART*392 PENTRU MONTAREA ELEMENTELOR PREFABRICATE ESTE


OBLIGATORIU SA SE INTOCMEASCA FISE TEHNOLOGICE CE VOR CONTINE SI
MASURI SPECIFICE DE SSM , PRECUM SI ECHIPAMENTUL DE PROTECTIE
NECESAR.
-CONTINUTUL FISELOR TEHNOLOGICE VA FI PRELUCRAT CU TOTI LUCRATORII
CE LUCREAZA LA MONTARE DE CATRE CONDUCATORUL TEHNIC AL MONTARII,
CARE ESTE OBLIGAT SA ASIGURE SI ECHIPAMENTUL DE PROTECTIE PREVAZUT
SI A URMARI UTILIZAREA ACESTUIA .
-IN CAZUL IN CARE DISPOZITIVELE PREVAZUTE A FI FOLOSITE NU SUNT DE
PREFABRICATIE CURENTA SE VOR DA DE CATRE PROIECTANTUL ELEMENTULUI
PREFABRICAT SAU AL FISEI TEHNOLOGICE , DETALI DE EXECUTIE.
-DUPA EXECUTIE , DISPOZITIVUL VA TREBUI OMOLOGAT COMFORM
PRESCRIPTIILOR ISCIR.

ART 139/ART*393 FIXAREA URECHIILOR DE AGATARE CONFECTIONATE DIN


OTEL MOALE AVAND UN COEFICIENT DE SIGURANTA DE MINIM 3 SI
VERIFICATE IN PREALABIL CA SA NU PREZINTE DEFECTIUNI PE ELEMENTELE
FREFABRICATE SE VA FACE CONFORM DETALIILOR DE EXECUTIE .
-PRINDEREA ELEMENTELOR PREFABRICATE ESTE PERMISA A SE FACE NUMAI
IN LOCURI STABILITE DE PROIECTANT SE VOR UTILIZA EXCLUSIV CABLURI
CONFECTIONATE IN INDUSTRIE .

-ART 140/ART*394 CALCULUL RASTELULUI VA FI FACUT IN IPOSTAZELE CELE


MAI DEFAVORABILE LUANDU-SE COEFICIENTUL DE SIGURANTA 6
-REZEMAREA DE RASTEL A ELEMENTELOR PREFABRICATE DIN BETON ARMAT

CHIAR TEMPORAR ESTE INTERZISA

-ART 141/ART*395 SE VA INDICA IN PROIECTUL DE EXECUTIE CA :


-ELEMENTELE DE CONSTRUCTIE CARE URMEAZA A FI MONTATE , INAINTE DE
RIDICARE, SA FIE CURATATE DE IMPURITATI ,GHIATA SI RUGINA IAR LA NEVOIE
SA FIE GRUNDUITE SI VOPSITE SPREA A SE IVITA CADEREA UNOR PIESE LA
RIDICARE IN PREALABIL ACESTEA SE FIXEAZA SI INTARESC ;
-LEGAREA ELEMENTELOR LA CARLIGUL MACARALEI SA SE FACA CU AJUTORUL
DISPOZITIVELOR DE AGATARE PREVAZUTE CU OCHIURI SI CARLIGE DE
SIGURANTA .
-ELEMENTELE DE CONSTRUCTIE CARE SE DEPLASEAZA CU AJUTORUL
MACARALEI SA FIE IMPIEDICATE SA OSCILEZE CU AJUTORUL UNOR ANCORE
CU FUNII DE CANEPA SAU DIN CABLU SUBTIRE.
-ELEMENTUL RIDICAT SI MANEVRAT PENTRU MONTAJ SA FIE COBORAT
DEASUPRA LOCULUI DE ASEZARE CEL MULT PANA LA INALTIMEA DE 30 cm ;
DUPA ACEEA MONTATORII IL ASEAZA IN POZITIA PROIECTATA
-ZONELE CARE PREZINTA PERICOL PENTRU CIRCULATIA OAMENILOR IN
TIMPUL MONTAJULUI SA FIE SEMNALIZATE CU INDICATOARE DE SECURITATE
CONFORM CU NORMA METODOLOGICA PENTRU PUNEREA IN APLICARE A
LEGII 319/2006 SI CU ACTELE NORMATIVE DE SSM SPECIFICATE IN ANEXELE 1
SI 2 LA ACESTE INSTRUCTIUNII PROPRII .
-IN CAZUL IN CARE MONTATORI LUCREAZA IN AFARA CAMPULUI VIZUAL AL
OPERATORULUI MACARALEI , SA EXISTE O LEGATURA PERMANENTA SI
STABILITA PRIN RADIO-TELEFON.
-ODATA CU MONTAREA ELEMENTELOR PREFABRICATE SA SE MONTEZE SI
LEGATURILE PERMANENTE SAU PROVIZORII NECESARE ASIGURARII
STABILITATII ACESTORA PANA LA FINALIZAREA OPERATIILOR DE FIXARE.
-ANCORILE PROVIZORII ALE ELEMENTEELOR IN CURS DE MONTARE SA FIE
FIXATEDE REAZEME REZISTENTE , ALE CAROR NUMAR VA FI DETERMINAT
CHIAR PRIN PROIECTUL DE EXECUTIE .
-MONTAREA SI FIXAREA PANELOR PORTANTE PENTRU MONTAREA
GEAMURILOR DE LA LUMINATOR SA SE EXECUTE CU FOLOSIREA SCARILOR
SUSPENDATE,FIE CU FOLOSIREA SCARILOR DUBLE MOBILE .

-LUCRATORII CARE EXECUTA LUCRARILE DE MONTARE SI FIXAREA PENELOR


PENTRU GEAMURII SI CU CARE EXECUTA MONTAREA SI INDEPARTAREA
SCARILOR ,PARAPETELOR ,PUNTILOR SI A DISPOZITIVELOR DE ACCES
NECESARE LA EXECURIA LUCRARILOR SA SE LEGE CU LANTURILE
CENTURILOR DE SIGURANTA DE ELEMENTELE DE CONSTRUCTIE PRINCIPALE.
LA MONTAREA PANOURILOR PE PERETI , CARE SE INVECINEAZA CU FETELE
EXTERIOARE ALE STALPILOR, LUCRATORI TREBUIE SA SE AFLE IN INTERIORUL
CLADIRI PE SCHIELE SUSPENDATE , PE SCARI MOBILE SAU PE SCARI
SUSPENDATE , CU POSIBILITATEA DE RIDICARE .
-MONTAREA ELEMENTELOR DE CONSTRUCTIE PREFABRICATE DIN BETON
ARMAT AL FIECARUI ETAJ AL CLADIRILOR BLOC POATE FI ADMISA NUMAI DUPA
TERMINAREA MONTARII PLANSEULUI PRECEDENT SI DUPA TERMINAREA
TUTUROR CELORLALTE LUCRARI DE FIXARE , SUDARE SI MONOLITIZARE A
LODURILOR .
GOLURILE SI DESCHIDERILE RAMASE IN PLANSEE TREBUIE ACOPERITE CU
PODINA SAU TREBUIE IMPREJMUITE .
LA MONTAREA ELEMENTELOR SI A PIESELOR MARI ALE CLADIRILOR BLOC
DEPLASAREA LUCRARILOR PE SCARILE SUSPENDATE ESTE ADMISA NUMAI IN
LIMITA A 2 ETAJE .
ODATA CU MONTAREA ELEMENTELOR DE SCHELET SE EXECUTA SI MONTAREA
SCARILOR DEFINITIVE SI ASCENSOARELOR .
PLANSEELE INTERMEDIARE ALE CLADIRILOR , INAINTE DE MONTAREA
PERETILOR EXTERIORI PENTRU ETAJUL URMATOR SE PROTEJAZA CU PARAPETE
DE CEL PUTIN 1 m INALTIME PREVAZUTE CU SCANDURI DE APARARE
LATERALE SI INTERMEDIARE

ART 142/ART*396 LA PROIECTAREA ELEMENTELOR PREFABRICATE SE VA


ACORDA ATENTIE FORMEI SI DIMENSIUNILOR ACESTORA ASTFEL INCAT SA
ASIGURE INDEPLINIREA CONDITIILOR DE SECURITATE A MUNCII PRIVIND
DEPOZITAREA , INCARCAREA .
-DESCARCAREA , TRANSPORTUL RIDICAEA SI MONTAREA LOR .
IN ACEST SENS TREBUIE SA SE PREVADA PRIN PROIECTARE URMATOARELE
OPERATII :
-PRINDEREA DISPOZITIVELOR DE RIDICAT

-CONSTRUIREA SI FIXAREA SCHELELOR DE LUCRU , A PROIECTORILOR


INPOTRIVA CADERILOR LATERALE , A CADERILOR DE LA INALTIME , A
INCHIDERILOR ,A PASARELELOR SI PODINELOR.
-FIXAREA CABLURILOR DE SIGURANTA A CENTUTILOR SI A ALTOR APARATE
SPECIFICE.
-FIXAREA CONTRAVANTURILOR DE MONTAJ ,A SPRIJINIRILOR SI A ALTOR
CONSTRUCTI AUXILIARE.
-ASIGURAREA TRANSPORTULUI SI DEPOZITARI PREFABRICATELOR IN CONDITI
TEHNICE CARE SA EXCLUDA ACCIDENTE LA MANIPULARI .
-MENAJAREA DE GAURI SAU DESCHIZATORI IN PREFABRICATE INGLOBAREA DE
TECI FILETATE PENTRU SURUBURI SI PREZOANE SAU TECI PENTRU
PRECOMPRIMARE , PRINDEREA CU ATRIURI DE OTEL .

ART 143/ART*397 IN PROIECTUL PRIVIND MONTAREA PREFABRICATELOR


TREBUIE SA EXISTE SI DATE TEHNOLOGICE REFERITOARE LA :
-ALEGEREA PARCURSULUI DE TRANSPORT DE LA FABRICA LA DEPOZIT SI APOI
LA SANTIERE .
-MARCAREA PRECISA SI VERIFICATA A ELEMENTELOR IN FUNCTIE DE POZITIA
LOR IN CONSTRUCTIE SI DE FLUXUL MONTAJULUI .
-LA ASEZAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT , INPIEDICAREA ORICAROR
MISCARI LA BASCULARE ORI ALUNECARE DE LA POZITIA PRESCRISA , SPRE A
NU SE SUPUNE LE EFORTURI NEPREVAZUTE ELEMENTELE ASEZATE PRIN
SUPRAPUNERE .
-DEPOZITAREA PROTRIVIT FLUXULUI STABILIT PRIN RIDICARE SI / SAU
TRANSPORTARE IN ALT LOC.
-FOLOSIREA UNOR UTILAJE SI DISPOZITIVE , DE APUCARE , PRINDERE ,
RIDICARE SI MANEVRARE ADECVATE MONTAJULUI.
-STABILIREA VITEZELOR DE MONTARE SI COBORARE IN CORELATIE CU
INALTIMEA SI CU POSIBILITATEA DE APUCARE SI PRINDERE .
-FOLOSIREA SI PRINDEREA PREFABRICATELOR CU CABLURI SAU LANTURI
ADAUSURILOR ASEZATE PE MUCHII SPRE A PROTEJA CABLURILE SI LANTURILE
IN POTRIVA UZURI.

-ART 144 / ART*398 IN PROIECTARE ORGANIZARI UNUI SANTIER DE MONTAJ


PREFABRICARE SE VOR FACE PRECIZARI IN LEGATURA CU AMENAJAREA
CAILOR DE ACCES SPRE A SE EVITA RASTURNAREA VEHICULELOR SI
UTILAJELOR .

-ART 145/ART*399 SE VOR PREVEDEA SI INDICATOARE DE SECURITATE CE


TREBUIE INSTALATE IN DIVERSELE PROIECTE ALE SANTIERULUI IN FUNCTIE DE
NECESITATILE DE AVERTIZARE ASUPRA PROIECTELOR CE POT APAREA PENTRU
PERSONALUL ANTRENAT IN ACTIVITATILE SANTIERULUI CAT SI PENTRU ALTE
PERSOANE CARE AU ACCES IN ACESTE ZONE.

LISTA ACTELOR NORMATIVE DE SSM CONEXE PREZENTEI


INSTRUCTIUNII PROPRII

-1 LEGEA 319 / 2006 LEGEA SECURITATI SI SANATATI IN MUNCA

-2 NORMA METODOLOGICA PENTRU PUNEREA IN APLICARE A LEGII 319 / 1006


-3 HOTARAREA NR 1091 DIN 16.08.2006 PRIVIND CERINTELE MINIME DE
SECURITATE SI SANATATE PENTRU LOCUL DE MUNCA.
-4 HOTARAREA NR 1146 DIN 30.08.2006 PRIVIND CERINTELE MINIME DE
SECURITATE SI SANATATE PENTRU UTILIZAREA IN MUNCA DE CATRE
LUCRATORII A ECHIPAMENTELOR DE MUNCA .
-5 HOTARAREA NR 971 DIN 26.07.2006 PRIVIND CERINTELE MINIME PENTRU
SEMNALIZAREA DE SECURITATE SI / SAU DE SANATATE .
-6 HOTARAREA NR 1048 DIN 09.08.2006 PRIVIND CERINTELE MINIME DE
SECURITATE SI SANATATE PENTRU UTILIZAREA DE CATRE LUCRATORI A
ECHIPAMENTELOR INDIVIDUALE DE E.I.P. tie LA LOCUL DE MUNCA
-7 HOTARARE NR 1051 DIN 09.08.2006 PRIVIND CERINTELE MINIME DE
SECURITATE SI SANATATE PENTRU MANIPULAREA MANUALA A MASELOR CARE
PREZINTA RISCURI PENTRU LUCRATORI , IN SPECIAL DE AFECTIUNI
DORSOLOMBARE .

-8 HOTARAREA NR 493 DIN 12.04.2006 PRIVIND CERINTELE MINIME DE


SECURITATE SI SANATATE REFERITOARE LA EXPUNEREA LUCRATORILOR LA
RISCURILE GENERATE DE ZGOMOT.
-9 HOTARAREA NR 1218 DIN 06.09.2006 PRIVIND STABILIREA CERINTELEO
MINIME DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU ASIGURAREA E.I.P. tie
LUCRATORILOR IN POTRIVA RISCURILOR LEGATE DE PREZENTA AGENTILOR
CHIMICI .
-10 HOTARAREA NR 1092 DIN 16.08.2006 PRIV IND E.I.P. tia LUCRATORILOR
INPOTRIVA RISCURILOR LEGATE DE EXPUNEREA LA AGENTI BIOLOGICI IN
MUCA .
-11 HOTARAREA NR 300 DIN 02.03.2006 PRIVIND CERINTELE MINIME DE
SECURITATE SI SANATATE PENTRU SANTIERELE TEMPORALE SAU MOBILE.

-1 INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU


SUDAREA SI TAIEREA METALELOR.
-2 INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU
VOPSIRE
-3 INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU
PREPARAREA , TRANSPORTUL , TURNAREA BETOANELOR SI EXECUTAREA
LUCRARILOR DE BETON , BETON.
-4 INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU
EXECUTAREA CONSTRUCTIILOR INALTE .
-5 INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU
LUCRARILE DE IZOLATI TERMICE , HIDROFUGE SI PROTECTII ANTI COROZIVE
-6 INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU
LUCRARI DE INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE INCALIZIRE .
-7 INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU
LUCRARI DE REPARATI , CONSOLIDARI DEMOLARI SI TRANSLATII IN CLADIRI.
-8 INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU
MANIPULAREA, TRANSPORTUL PRIN PURTARE SI CU MIJLOACE MECANIZATE SI
DEPOZITAREA MATERIALELOR .

-9 INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU


LUCRARI DE COFRAJE SCHELE SI ESAFODAJE.
-10 INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU
FABRICAREA PRODUSELOR DIN BETON , BETON ARAMAT SI PRECOMPRIMAT.
-11 INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU
PRELUCRAREA PIETREI SI A MARMUREI.
-12 INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU
PRODUCEREA MATERIALELOR TERMO-HIDROIZOLANTE .
-13 INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU
LUCRARI DE DRUMURI PODURI SI CONSTRUCTI CAI FERATE .
-14 INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU
LUCRU LA INALTIME.
-15 INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU
PRODUCEREA , TRANSPORTUL DISTRIBUTIA SI UTILIZAREA ENERGIEI
ELECTRICE.
-16 INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU
UTILIZAREA GAZELOR NATURALE.
-17 INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE SI INTRETINERE A TRANSPORTOARELOR CU
BANDA.
-18 INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU
REALIZAREA CASELOR PREFABRICATE SI PANOURILOR PENTRU CONSTRUCTIE.
-19 INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU
FABRICAREA,TRANSPORTUL SI UTILIZAREA ACETILENEI.
-20 INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU
ELABORAREA SI TURNAREA OTELULUI .
-21 INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU

CONFECTII METALICE
-22 INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU
PRELUCRAREA METALELOR PRIN DEFORMARE PLASTICA KA CALD.
-23 INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU
PRELUCRAREA METALELOR PRIN DEFORMARE PLASTICA LA RECE SI
STANTARE.
-24 INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU
PRELUCRAREA METALELOR PRIN ASCHIERE.
-25 INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU
UTILIZAREA ENERGIEI TERMICE.
-26 INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU
LUCRARILE DE TUNELURII SI GALERII.
-27 INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU
TRANSPORTUL SI DISTRIBURIA ENERGIEI ELECTRICE.
-28 INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU
UTILIZAREA ENERGIEI ELECTRICE IN MEDI NORMALE.
-29 INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU
ACTIVITATI DE VOPSIRE.
-30 INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU
CONSTRUCTII HIDROTEHNICE , PORTUARE SI CANALE NAVIGABILE.