Sunteți pe pagina 1din 1

ROMNIA

JUDEUL PRAHOVA
COMUNA ALUNI
CONSILIUL LOCAL

HOTRRE
privind actualizarea devizului general al obiectivului de investiii
nfiinaare distribuie alimentare cu ap n comuna Aluni-Etapa I-sat Ostrovu

Consiliul Local al comunei Aluni, ntrunit n edin extraordinar


Avnd n vedere:
Expunerea de motive a Primarului comunei Aluni nr.852 din 10.02.2015 ;
Raportul de specialitate ntocmit de compartimentul achiziii publice, urmrire contracte i
investiii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Aluni nr. 851 din 10.02.2015 ;
Raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-social, buget, finane, administrarea
domeniului public i privat al comunei, agricultur, gospodrie comunal, protecia mediului, servicii i
comer din cadrul Consiliului Local Aluni;
Raportul comisiei nvmnt, sntate, cultur, protecie social,activiti sportive i agremet din
cadrul Consiliului Local Aluni ;
Raportul comisiei privind administraia public local, juridic, aprarea ordinii i linitii publice i
a drepturilor ceteneti din cadrul Consiliului Local Aluni ;
Prevederile art. 44, alin. (4) din Legea finanelor publice locale nr. 273/2006, cu modificrile i
completrile ulterioare;
Prevederile art. 5, lit. d) din Anexa 4 la Hotrrea Guvernului nr. 28/2008 pentru aprobarea
coninutului cadru al documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii
i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii, cu
completrile i modificrile ulterioare.
n temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), litera b) din Legea nr. 215/2001 privind administraia public
local, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,

H O T R T E:
Art.1.- Se aprob actualizarea Devizului general al obiectivului de investiiinfiinare
distribuie alimentare cu ap n comuna Aluni-Etapa I-sat Ostrovu, conform anexei care face parte
integrant din prezenta hotrre .
Art.2. Secretarul comunei Aluni va comunica prezenta hotrre:
Instituiei Prefectului-Judeul Prahova;
Primarului comunei Aluni;
Biroului financiar-contabilitate din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului;
Compartimentului achiziii publice, urmrire contracte i investiii;
Altor autoriti i instituii interesate;
Cetenilor comunei Aluni prin afiare la sediul Primriei
Aluni i pe site-ul oficial al comunei.
Adoptat astzi, 20 februarie 2015, n comuna Aluni, judeul Prahova
PREEDINTE,
Consilier local
Constantin- Daniel Brujban

CONTRASEMNEAZ
Secretarul comunei Aluni
Marilena Constantinoiu
Nr. 8

S-ar putea să vă placă și