Sunteți pe pagina 1din 4

III.

Fluxul documentelor primare i sistemul lor


informaional

Documentele de verificat pentru realizarea auditului financiar al imobilizarilor


sunt:
1. Factura (document justificativ de intrare in cazul achizitiilor, aporturilor in
natura pentru bunurile noi)
2. Aviz de insotire a marfii (este un document ce insoteste marfa)
3. Nota de intrare receptie (serveste la receptia bunurilor achizitionate)
4. Proces verbal de punere in functiune (exp: cazul utilajelor)
5. Contract de donatie (primire sau efectuare de donatie)
6. Foaie de calcul a amortizarii
7. Liste de inventariere
8. Proces verbal de casare
9. Raport de expertiza (document justificativ in cazul aporturilor in natura a unor
bunuri ce nu sunt noi, pentru stabilirea valorii de intrare)
10. Balanta de verificare
Pentru organizarea corecta i la zi a evidentei tehnico-operative, contabile i
fiscale a imobilizrilor se urmrete realizarea urmtoarelor obiective:
Cunoasterea detaliilor tehnice a mijloacelor fixe intrate i detinute n
patrimoniu;
Cunoaterea amplasarii in perimetrul firmei, a gestionarului i a
miscarilor acestora dintr-o sectie in alta
Cunoasterea valorii de evidenta a activelor ( valoarea de intrare,
eventualele reevaluari) i a planului de amortizare;
nregistrarea corecta pe cheltuieli a amortizarii lunare
Cunoasterea repartizarii imobilizarilor pe centre de cost
Facilitatea inventarierii imobilizrilor
Intrarea n patrimoniu a imobilizrilor:
nregistrarea recepiei unei imobilizri are la baz urmtoarele documente
justificative, n original:
Pentru imobilizarile achizitionate de la furnizori interni:
- Avizul de nsoire a marfurilor
- Factura emisa de furnizor
- Alte documente specifice ( cartea de identitate pentru autovehicule, procesul
verbal de receptie finala pentru echipamente, instalatii, cladiri).
Pentru imobilizarile achizitionate de la furnizori externi:
- Factura externa
- Declaratia vamala de import
Intrarea imobilizrilor corporale:

Dovada recepionrii mijloacelor fixe seface prin completarea formularelor


Proces verbal de receptie, proces verbal de receptie provizorie, proces verbal de
receptie provizorie, proces verbal de punere n functiune, registrul numerelor de
inventar, fia mijlocului fix, bon de micare a mijloacelor fixe, proces verbal de
scoatere din gestiune a mijloacelor fixe, functie de natura si complexitatea
imobilizarilor corporale achizitionate.
Registrul numerelor de inventar :
Se foloseste pentru identificarea mijloacelor fixe existente n firma , pentru
atribuirea numerelor de inventar.
Numarul de inventar se imprima direct pe obiect , cu vopsea sau pe o placuta
ce se fixeaza de mijlocul fix. Pe fiecare obiect este obligatorie imprimarea initialelor
firmei care are in patrimoniu mijlocele fixe respective.
Fisa mijlocului fix:
Se completeaz pe baza documentelor justificative privind miscarea mijlocelor
fixe sau modificarea valorii de inventar a acestora , ca urmare a mbunatatirii,
modernizarii sau reevaluarii.
Ieirea din patrimoniu a imobilizrilor:
nregistrarea iesirii din patrimoniu a unei imobilizri are la baz urmtoarele
documente justificative, n original:
Pentru imobilizarile corporale vandute:
- Avizul de nsotire a marfurilor
- Factura emisa.
Pentru imobilizarile corporale scoase din functiune:
- Proces- verbal de scoatere din functiunea mijlocelor fixe

Factura fiscala

Raport de
expertiza

Aviz de insotire a
marfii

Nota de Intrare-Receptie

Proces verbal de punere in


functiune

Foaie de calcul a amortizarii

Lista de inventariere

Proces verbal
de casare

Factura fiscala de
vanzare

Balanta de verificare

Contract de
donatie

Contract de
donatie