Sunteți pe pagina 1din 228

Recapitulare [i complet=ri

Ediie revizuit i completat

Algebr=

Manualul a fost aprobat prin ordinul Ministrului Educaiei al Republicii Moldova


nr. 528 din 02 iunie 2016.
Lucrarea este elaborat conform curriculumului disciplinar i apare cu sprijinul financiar al Fondului
Special pentru Manuale.
Acest manual este proprietatea Ministerului Educaiei al Republicii Moldova.
coala/Liceul ...........................................................
Manualul nr. ..................
Anul
de folosire
1
2
3
4
5

Numele i prenumele
elevului

Anul
colar

Aspectul manualului
la primire

la returnare

Dirigintele clasei va controla dac numele elevului este scris corect.


Elevii nu vor face nici un fel de nsemnri n manual.
Aspectul manualului (la primire i la returnare) se va aprecia: nou, bun, satisfctor, nesatisfctor.

Toate drepturile asupra acestei ediii aparin Editurii Prut Internaional.


Reproducerea integral sau parial a textului sau a ilustraiilor din aceast carte
este permis doar cu acordul scris al editurii.

Comisia de evaluare:
Aliona Lacu, profesoar, grad didactic I, Liceul Teoretic Mihai Eminescu, Chiinu
Mariana Morari, profesoar, grad didactic I, Liceul Teoretic Gaudeamus, Chiinu
Carolina Parfene, profesoar, grad didactic I, Liceul Teoretic Ginta Latin, Chiinu
Redactor: Tatiana Rusu
Corector: Fulga Poiat
Coperta: Sergiu Stanciu
Paginare computerizat: Valentina Stratu
Editura Prut Internaional, 2016
I. Achiri, A. Braicov, O. puntenco, 2016
Editura Prut Internaional, str. Alba Iulia nr. 23, bl. 1 A, Chiinu, MD 2051
Tel.: (+373 22) 75 18 74; tel./fax: (+373 22) 74 93 18; e-mail: editura@prut.ro, www.edituraprut.md
Difuzare: Societatea de Distribuie a Crii PRO NOI, str. Alba Iulia nr. 75, bl. Q, Chiinu, MD 2071
Tel.: (+373 22) 51 68 17, (+373 22) 58 93 08; www.pronoi.md; e-mail: info@pronoi.md
Imprimat la F.E.-P. Tipografia Central. Comanda nr. 8524 (2016)
CZU 51(075.3)
A 16
ISBN 978-9975-54-255-5
2

Algebr=

Recapitulare [i complet=ri

a>

1
1
a=
1
a<
0<

a
1
O
1

P( X

Algebr=

)=

)
X
(
Q

x
1

C(

R(
+
)
X

X)

Capitolul

Recapitulare
[i complet=ri
1. Mul\imea numerelor reale
1.1. No\iunea de num=r real
Examinai schema, apoi substituii fiecare caset cu un element sau cu o submulime
1
a mulimii A = {5; 21; 3 ; 0; 2; 3 ; 7 ; 5,8; 9}.
4
+ rezultatele
tuturor scderilor
N
Z
I
+ rezultatele tuturor
mpririlor
Q+

+ rezultatele
tuturor scderilor
Z
Z \N
R \ N
Q+

+ rezultatele tuturor
mpririlor
Q

+ toi radicalii i
celelalte numere

Z
R\Q
Q
R\Z

Model:

+ toate numerele
raionale
R

3 R \ Q
{2; 9} N

Notaii:
N = {0, 1, 3, 4, ...} mulimea numerelor naturale.
N = {1, 2, 3, 4, ...} mulimea numerelor naturale nenule.
Z = {... 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, ...} mulimea numerelor ntregi.
m
Q = {x | x = , m Z, n N } mulimea numerelor raionale.
n
I = R \ Q = {x | x numr zecimal neperiodic cu un numr infinit de zecimale}
mulimea numerelor iraionale.
R = {x | x numr raional sau iraional} mulimea numerelor reale.
Snt adevrate relaiile: N N Z Q R; I R; R = Q U I.
R mulimea numerelor reale nenule;
R+ mulimea numerelor reale pozitive;
R mulimea numerelor reale negative.
4

Algebr=

Recapitulare [i complet=ri

Scriei sub form de numr zecimal fracia


Rezolvare:

33
.
18

33
= 1,8(3).
18
1,8(3) este un numr zecimal periodic mixt.

Efectum mprirea i obinem:

Definiii
Numerele zecimale periodice a cror perioad urmeaz imediat dup virgul se
numesc numere zecimale periodice simple.
Numerele zecimale periodice a cror perioad nu urmeaz imediat dup virgul
se numesc numere zecimale periodice mixte.
APLIC+M

Scriei sub form de fracie numrul zecimal: a) 0,(26);


Rezolvare:
a) Fie x = 0, ( 26).
Atunci 100 x = 26, (26) = 26 + x 100 x x = 26 x =
Rspuns: 0, (26) = 26 .
99
n general, 0, (a1a2 ...an ) =

b) 25,2(43).

26
.
99

a1a2 ...an
, unde a1 , a2 , ..., an snt cifre.
99
...
12
39
n cifre

b) Metoda I. Fie x = 25,2(43).

24 991
24 991
241
Atunci 10 x = 252, ( 43) = 252 + 0, ( 43) = 252 + 43 =
.
x=
= 25
99
99
990
990

Metoda II. 25,2(43) = 25 +

243 2
241
= 25
.
990
990

Rspuns: 25,2(43) = 25 241 .


990

n general, 0, a1a2 ...an (b1b2 ...bm ) =

a1a2 ...an b1b2 ...bm a1a2 ...an


.
99
...
...
12
39 00
12
30
m cifre

n cifre

Un numr real poate fi scris sub forma:


a) unui numr zecimal cu un numr finit de zecimale;
b) unui numr zecimal neperiodic cu un numr infinit de zecimale;
c) unui numr zecimal periodic cu perioada diferit de 9.

Algebr=

Capitolul 1

1.2. Reprezentarea numerelor reale pe axa numerelor


Reprezentai numrul 2 pe axa numerelor:
a) folosind aproximaiile lui zecimale;
b) geometric (cu ajutorul riglei i compasului).
Rezolvare:
Cum 2 1,414, rezult c 1,41 < 2 < 1,42. Obinem urmtoarea reprezentare
aproximativ a numrului 2 pe axa numerelor (fig. 1):
2
1

1,4

1,5

Fig. 1

b) Construim pe axa numerelor ptratul OABC cu latura AB = 1 (fig. 2).


A

Fig. 2

Aplicnd teorema lui Pitagora triunghiului OCB (m(C ) = 90) , obinem OB = 2 .


Construim, cu ajutorul compasului, pe axa numerelor segmentul OD, astfel nct
OD = OB = 2 . Atunci punctul D are coordonata 2 .
De regul, numerele iraionale se reprezint pe axa numerelor folosind aproximrile
lor zecimale.
Fiecrui numr real a i corespunde un punct A al axei numerelor i, reciproc, fiecrui
punct A al axei numerelor i corespunde un numr real a. De aceea vorbim despre punctele
axei numerelor ca despre numere reale, i invers.
Numrul a se numete coordonata punctului A; se noteaz A(a).
Folosind reprezentarea numerelor reale pe axa numerelor, pot fi rezolvate diverse
probleme. Una dintre ele este compararea numerelor reale. (O alt modalitate de
comparare a numerelor reale va fi examinat n secvena 2.2.)
A
B
De exemplu, dac numerele reale a i b snt respectiv
a
b
0
coordonatele punctelor A i B ale axei numerelor i AB are
Fig. 3
sensul axei, atunci a < b (fig. 3).
Dintre dou numere reale reprezentate pe axa numerelor, mai mare este numrul
situat n dreapta celuilalt.
6

Algebr=

Recapitulare [i complet=ri

APLIC+M

Comparai numerele:
a)

2 i

Rezolvare:
a) Deoarece

2 1,4 i

2 i 2 .

3 1,7, iar 1,4 < 1,7, obinem

2 < 3.

2 < 3.

Rspuns:
b) Cum

b)

3;

2 > 0, iar 2 < 0, obinem

2 > 2.

Rspuns: 2 < 2 .
Observaie. Numerele 2 i 2 snt numere reale opuse, adic punctele D( 2 )
i D( 2 ) ale axei numerelor snt simetrice fa de originea ei, i invers, coordonatele
punctelor D( 2 ) i D( 2 ), simetrice fa de originea O, snt numere reale opuse
(fig. 4).
O

0
Fig. 4

Numere reale opuse snt numerele reale situate pe axa numerelor de pri diferite
fa de origine i la distane egale de ea.
Numere reale opuse snt numerele reale de forma a i a.
1.3. Modulul num=rului real
Explicitai modulul:
a) | 3 2 |;

b) | 1 3 |;

1
d) x R | x | > .
3

c) {x R | x | 3};

Rezolvare:
a) | 3 2 | = 3 2 , deoarece 3 > 2 ;
b) | 1 3 | = (1 3 ) = 3 1, deoarece 1 < 3;
c) {x R | x | 3} = {x R x [3, 3]};

1
1
1
d) x R | x | > = x R x , U , + .
3
3
3

Modulul sau valoarea absolut a unui numr real a este:


a, dac a 0
|a| =
sau | a | = max{ a, a}, sau
a, dac a < 0
distana de la a la 0 pe ax.
a
Algebr=

|a|

|a|
0

Capitolul 1

Proprieti ale modulului unui numr real


1 | a | 0, oricare ar fi a R, i | a | = 0 dac i numai dac a = 0.
2 | a | a, oricare ar fi a R.
3 | a b | = | a | | b |, oricare ar fi a, b R.
4

a |a|
=
, oricare ar fi a R, b R .
b |b|

5 | a | 2 = | a 2 | = | a |2 = a 2 , oricare ar fi a R.
APLIC+M

Explicitai modulul utiliznd proprietile lui i aducei la forma cea mai simpl:
a) | 3 2 | | 3 + 2 |;
b) | 1 7 | (1 + 7 );
c) | x + y | : ( x + y ) 2 .
Rezolvare:
a) | 3 2 | | 3 + 2 | = | (3 2 ) (3 + 2 ) | = | 9 2 | = 7;
b) | 1 7 | (1 + 7 ) = (1 7 ) (1 + 7 ) = (1 7) = 6;
1
1
c) | x + y | : ( x + y ) 2 = | x + y |
=
.
| x + y |2 | x + y |

Exerci\ii [i probleme
Fix=m cuno[tin\ele
1. Fie mulimile:
1) Z \ N;
5) R * \ Q; ;

2) Q + \N;
6) R \ Z + ;

Aflai elementele mulimii {1,4;


din mulimile 1) 7).

3) Q \ Z ;
4) R + \N;
7) R \ I.
1
5 ; 7, (2); 21 ; 0,18; 2 010; 21} care aparin fiecreia
4

1
16 ; 3, (7); 38 ; 2 011; 13; 0; 6 5 ; .
2
Determinai care dintre aceste numere snt raionale i care iraionale.

2. Fie numerele 12;

3. 1) Scriei ca numr zecimal fracia:


131
51
7
;
a) ;
b) ;
c)
27
15
8
2) Aflai perioada fiecrui numr zecimal obinut.

d)

Algebr=

210
.
198

Recapitulare [i complet=ri

4. Fie numerele:
a) 0,(3);
b) 2,1(6);
c) 5,(738);
d) 17,0(18);
e) 83,(685);
f) 70,13(18).
Determinai care dintre numerele zecimale periodice date snt numere zecimale periodice simple
i care numere zecimale periodice mixte.
5. Reprezentai pe axa numerelor punctele:
1
1
A( 7), B , C (1,25), D 3 , E (7).
2

4
1
6. Completai fiecare caset cu un numr din mulimea ; 0,75; 0, (3); 5,5, astfel nct propo4

ziia obinut s fie adevrat:


3
1
1
=
=
;
; 0,25 =
; 5 =
.
4
3
2
7. Bunicul le spune nepoilor: Am pentru voi 130 de nuci. mprii-le n dou pri, astfel nct
partea mai mic, fiind mrit de 4 ori, s fie egal cu partea mai mare micorat de 3 ori. Cum s
procedeze nepoii?
Form=m capacit=\ile [i aplic=m
8. Rezolvai n R ecuaia i determinai ce tip de numere, raionale sau iraionale, snt soluiile ei:
a) 3 2 x + 7 = 0;

b) 16 x 3( x + 1) = 5 x;

c) 2,5( x 4) 6 x = 3 x;

d) x 2 3 x 10 = 0;

e) 2 x + 7 x 8 = 0;

2
f) x + 10 x + 2 = 0.

9. Scriei sub form de fracie numrul zecimal:


a) 0,(18);
b) 3,(2);
c) 6,1(8);

d) 5,12(18);

e) 25,1(378).

10. Utiliznd axa numerelor, completai cu unul dintre semnele < , >, =:
a) 1+ 7
c) 3,78

6,123...;
b) 36
1
0, (33).
d)
3

2 3;

11;

11. Explicitai modulul:


a) | 1 7 |;

c) | 8 49 |;

b) | 3 2 |;

12. Explicitai modulul:


a) {x R | x | 7};

2
d) | (3 2 ) | .

b) {x R | x | 0};

c) {x R | x | > 0};

d) {x R | x | 5}.

13. Reprezentai pe axa numerelor mulimile obinute la exerciiul 12 n urma explicitrii modulului.
14. Se dau dou vase, de capacitatea 5 l i 7 l. Cum putem obine 4 l de ap folosind doar aceste
dou vase?
15. Stafidele obinute la uscarea strugurilor reprezint 32% din cantitatea iniial a acestora. Din
ce cantitate de struguri s-au obinut 8 kg de stafide?

Algebr=

Capitolul 1

Dezvolt=m capacit=\ile [i cre=m


16. Cercetai dac este raional numrul:
b) 7,2(15);
c) 1 5 ;
a) 8 ;

d)

225;

e) 13.

17. Construii pe axa numerelor, cu ajutorul riglei i compasului, punctul a crui coordonat este
numrul iraional:
a) 13;
b) 17 ;
c) 17 ;
d) 11 .
18. Rezolvai n R ecuaia:
a) | 3 x 7 | = 8;
c) | x | | x 3 | = 4;

b) | 2 x 2 + 17 x + 658 | = 2 19 ;
d) | 2 x( x 0,5) | = 3.

19. Rezolvai n R ecuaia:


a) | 3 x 1 | = | 1 x |;
c) 2 | x | = | x 3 | + 2;

b) | 2 + x | = | 5 x 3 |;
d) | 2 x 1 | = | x + 5 | 2.

2. Opera\ii cu numere reale


2.1. Propriet=\i ale opera\iilor cu numere reale
Calculai 2 11 + 7 :
1) cu aproximaie de 0,2;
2) cu aproximaie de 0,02;
3) cu aproximaie de 0,002.
Rezolvare:
Avem: 11 = 3,316..., 7 = 2,645... Atunci 2 11 = 6,633...
Folosind aproximrile zecimale, prin lips i prin adaos, ale numrului iraional, obinem:
1) 6,6 < 2 11 < 6,7 i 2,6 < 7 < 2,7.
Atunci 6,6 + 2,6 < 2 11 + 7 < 6,7 + 2,7.
Deci, 9,2 < 2 11 + 7 < 9,4;
2) 6,63 < 2 11 < 6,64 i 2,64 < 7 < 2,65.
Deci, 9,27 < 2 11 + 7 < 9,29;
3) 6,633 < 2 11 < 6,634 i 2,645 < 7 < 2,646.
Deci, 9,278 < 2 11 + 7 < 9,280.
Observaie. n funcie de aproximaia necesar i folosind procedeul anterior, se poate
obine numrul 2 11 + 7 cu una dintre aproximaiile 0,2; 0,02; 0,002 .a.m.d.
De exemplu, 2 11 + 7 9,27 (prin lips) i 2 11 + 7 9,29 (prin adaos) cu
aproximaie de 0,02.
10

Algebr=

Recapitulare [i complet=ri

Proprieti ale adunrii i nmulirii numerelor reale


1 Asociativitatea:
a + (b + c) = (a + b) + c pentru orice a (b c) = (a b) c pentru orice
a, b, c R.
a, b, c R.
2 Comutativitatea:
a + b = b + a pentru orice a, b R.

a b = b a pentru orice a, b R.

3 0 este element neutru pentru


adunare:
a + 0 = 0 + a = 0 pentru orice a R.

1 este element neutru pentru


nmulire:
1 a = a 1 = a pentru orice a R.

4 Pentru orice numr real a exist


opusul su, numrul a, astfel nct
a + (a) = 0.

Pentru orice numr real nenul a exist


1
inversul su, numrul , astfel nct
a
1 1
a = a = 1.
a a
a 0 = 0 a = 0 pentru orice a R.

6 Distributivitatea nmulirii fa de adunare (scdere):


a (b c) = a b a c pentru orice a, b, c R.
Observaii. 1. a b = a + (b) pentru orice a, b R.
1
2. a : b = a pentru orice a R, b R .
b
Ordinea efecturii operaiilor i folosirea parantezelor n mulimea R
I. ntr-o expresie fr paranteze, cu operaii de diferite ordine, se efectueaz (n ordinea
n care snt scrise) nti extragerea rdcinii ptrate i ridicarea la putere, apoi nmulirea
i mprirea i, la sfrit, adunarea i scderea.
II. ntr-o expresie cu paranteze se efectueaz nti operaiile din paranteze, respectndu-se regulile precedente.
2.2. Compararea numerelor reale
Comparai numerele: a)
Rezolvare:
2 3
a) <
3 4
b) 2 > 1,3
c) 4 5 > 3

2
3
i ;
3
4

b)

2 i 1,3;

c) 4 5 i 3.

2
3
= 0, (6), = 0,75 i 0, (6) < 0,75;
3
4
deoarece 2 1,4 i 1,4 > 1,3;

deoarece

deoarece

5 2,2; deci, 4 5 > 0, iar 3 < 0.

Atenie! Oricare dou numere reale pot fi comparate, adic oricare ar fi a, b R,


avem a < b sau a = b.
Dac a = b sau a < b (a > b), scriem a b (a b).
Algebr=

11

Capitolul 1

APLIC+M

Scriei n ordine cresctoare numerele


Rezolvare:
Avem

7 , 5, 2 2 , 3.

7 2,6, 2 2 2,8. Deci, 2 2 > 7. Cum 3 < 7 < 2 2 < 5 , obinem

ordonarea cerut: 3,

7 , 2 2 , 5.

Legtura dintre relaia de ordine i operaiile de adunare i nmulire n


mulimea R se exprim prin urmtoarele proprieti:
1 Dac a b i c R, atunci a + c b + c pentru orice a, b, c R.
2 Dac a b i c d , atunci a + c b + d pentru orice a, b, c, d R.
3 Dac a b i c > 0, atunci ac bc pentru orice a, b, c R.
4 Dac a b i c < 0, atunci ac bc pentru orice a, b, c R.
a b
5 Dac a b, c d i a, b, c, d R + , atunci ac bd i .
d c
Observaie. Proprieti similare pot fi obinute nlocuind semnul cu oricare dintre
semnele < , , > .
Numerele reale pot fi comparate folosind aproximrile lor zecimale sau reprezentrile
lor pe axa numerelor.

Exerci\ii [i probleme
Fix=m cuno[tin\ele
1. Aducei la forma cea mai simpl expresia:

2
b) 0,25 + 78 : 4 8 5 : 5 3 7 2 .
a) 3 2 (2 + 2 ) 5(3,5 6 ) + 11 : (7 1,5);
5
2. Calculai cu aproximaie de 0,001:
a) 7 ;
b) 3;
c) 2 2 ;
d) 3 5.

3. Comparai numerele:
3
5
b)
a) i ;
4
7

7 i 2,65;

c) 3 2 i 1,7;

d) 1+ 3 i 2 + 2 .

1
4. Scriei n ordine cresctoare: 3 2 ; 3, (56); 2 3; 1 + 2 ; 2, (15); 2 ; 2 5.
5

5. Legumele crude (100 g) conin 27 mg de acid ascorbic (vitamina C). Aceleai legume, fierte,
conin 18 mg de acid ascorbic. Calculai, n procente, pierderea vitaminei C n timpul fierberii.
6. Pentru a prepara o prjitur de ciocolat (6 porii) se folosesc urmtoarele ingrediente: 250 g de
unt, 200 g de zahr, 300 g de ciocolat, 6 ou i 3 linguri de fin. Care snt cantitile necesare
pentru fiecare ingredient n cazul n care se prepar 4 porii?
12

Algebr=

Recapitulare [i complet=ri

7. Pe eticheta unei sticlue cu mixtur este scris: 40 3 ml. Ce putei spune despre cantitatea de
mixtur din sticlu?
8. Scriei ca sum, diferen, produs i ct de dou numere reale, diferite de 0 i 1, numrul:
a) 3 7 ;

b) 8 + 5 ;

d) 7,5;

c) 2 3;

e) 18;

f)

6 11.

Form=m capacit=\ile [i aplic=m


9. De cte ori la cel mai mare numr de o cifr trebuie adugat cel mai mare numr de dou cifre
pentru a obine cel mai mare numr de trei cifre?
10. Suma, produsul i ctul cror numere reale snt egale ntre ele?
11. Completai irul 12; 18; 27; 40,5;

12. Schimbai poziia unui chibrit, astfel nct s obinei o propoziie adevrat:
a)
b)

13. Efectuai: a) ( 3 5 ) 2 ;

b) (2 7 + 1) 2 ;

c) (3 7 ) 2 ;

d) (3 2 + 2 5 ) 2 .

14. Efectuai: a) (2 3 ) 3 ;

b) ( 2 3 ) 3 ;

c) (3 5 + 1) 3 ;

d) (2 + 3 ) 3 .

15. Calculai, prin rotunjire, cu aproximaie de 0,002:


a) 3 7 + 2 5 ;
b) 7 2 9 3;
c) 3 2 5;

d) 3( 5 2 ).

16. Stabilii legitatea i aflai numrul omis:

32 2
1+ 5

11 4 6

17. Preul unui televizor s-a majorat cu 20%, apoi, peste o lun, cu nc 20%. Cu cte procente
s-a majorat preul iniial al televizorului?
18. La copierea exerciiului 20 : 5 2 + 6 2 un elev a uitat s pun paranteze. Restabilii parantezele,
dac se tie c rspunsul trebuie s fie numrul: a) 38;
b) 196;
c) 152.
Dezvolt=m capacit=\ile [i cre=m
19. Aducei la forma cea mai simpl expresia:
a)

( 2 3 3 ) 2 + 2 | 3 13 | 7,5( 4 8 ) 2 + 6,4 : (5 1,8);

b) | 7 2 3 | + | 1 3 3 |2 6( 3 + 8) (2 7 3)2 .
20. Efectuai:
a) (a b + c) 2 ;

b) (a b c) 2 ;

c) (a + b + c) 2 .

21. Calculai:
a) 7, (15) + 2, (18) 5, (23) + 11, (20);

b) 5,2(7) + 6,1(3) 3,5(3) + 2,2(2).

22. Scriei numrul 34 000 ca diferena ptratelor a dou numere naturale.


Algebr=

13

Capitolul 1

3. Puteri [i radicali
3.1. R=d=cina p=trat= a unui num=r real [i propriet=\ile ei.
Recapitulare [i complet=ri

1
6 ;
4

Calculai: a)

b)

16 6 7 .

Rezolvare:

a)

1
25 5
=
=
4
4 2

deoarece

5
25
5
0 i = ;
4
2
2

b) 16 6 7 = ( 7 3) 2 =
= | 7 3| = 3 7

deoarece (3 7 ) 0 i (3 7 ) 2 = 16 6 7 .

Definiie
Rdcin ptrat a unui numr real nenegativ a (sau radical de ordinul doi
din a) se numete numrul real nenegativ b al crui ptrat este a.
Rdcina ptrat a numrului real nenegativ a se noteaz

a.

Proprieti ale rdcinii ptrate


1 Dac a este un numr real, atunci

a2 = | a | .

2 Dac a i b snt numere reale nenegative, atunci

a b = ab .

3 Dac a este un numr real nenegativ, iar b un numr real pozitiv, atunci

a
b

a
.
b

4 Dac a este un numr real, iar b un numr real nenegativ, atunci a2b = | a | b.
APLIC+M

3,6

Calculai

48
.
10

Rezolvare:
3,6
3

48
10

3,6 48

=
3
10

aplicm proprietatea 3

3,6 48
= 0,36 16 =
10 3
= 0,6 4 = 2,4.

aplicm proprietatea 2

14

Algebr=

Recapitulare [i complet=ri

Aducei la forma cea mai simpl expresia

3b 2 50a 2
, dac a < 0, b > 0.

5a
81b 2

Rezolvare:
3b 2 50a 2 3b 2 50a 2

=
5a
5a
81b 2
81b 2
3b 2 50 a 2
=
=
5a 81 b 2

aplicm proprietatea
aplicm proprietatea

3b 2 5 2 | a |
=
5a 9 | b |
b 2 (a) 2
b 2
=
=
3
a 3b

aplicm proprietatea
deoarece a < 0, b > 0.

INVESTIG+M

Raionalizai numitorul raportului:

a)

14
3 7

Rezolvare:
a)

14
3 7
=

b)

14 7
3 7 7

b)

3
4 10

amplificm raportul cu

14 7 2 7
=
;
37
3

3
4 10
=

3(4 + 10 )
(4 10 )(4 + 10 )

amplificm raportul cu expresia


conjugat numitorului: 4 + 10

3( 4 + 10 ) 3( 4 + 10 ) 4 + 10
=
=
.
16 10
6
2

Definiie
Expresiile a + b i a b , a, b R, b > 0, se numesc expresii conjugate.
Raionalizare a numitorului unui raport se numete transformarea care elimin
radicalii de la numitorul acestuia.
GENERALIZ+M

Fie E o expresie. Raionalizarea numitorului unui raport poate fi efectuat amplificnd raportul de tipul:
E
, a R , b R + , cu b ;
1.
a b
E
2.
, a R, b R + , cu expresia conjugat numitorului raportului dat.
a b
Algebr=

15

Capitolul 1

3.2. No\iunea de radical de ordinul trei (op\ional)


Tatl a hotrt s-i druiasc lui Sergiu un acvariu de
form cubic, cu volumul de 64 0 00 cm 3 . El i-a propus
fiului s determine dimensiunile acvariului pentru a-i gsi
un loc potrivit n apartament.
Cum va afla Sergiu dimensiunile acvariului?
Rezolvare:
Fie b lungimea muchiei acestui cub, atunci volumul lui
este V = b 3 . Din condiia problemei rezult c trebuie s
aflm un numr b, astfel nct b 3 = 64 000. Obinem b = 40, deoarece 403 = 64 000.
Rspuns: Acvariul va avea dimensiunile 40 cm, 40 cm, 40 cm.
Rezolvnd problema, am obinut b = 40, astfel nct b 3 = 64 000. Numrul b este radical de ordinul trei din numrul 64 000 i se noteaz

64 000 = 40.

Definiie
Numrul real b se numete radical de ordinul trei din numrul real a (sau rdcin
cubic a numrului a), dac b 3 = a.
Radicalul de ordinul trei din numrul a se noteaz

a.

c)

APLIC+M

Calculai: a)

b)

125;

8;

0,027 ;

d)

Rezolvare:
a)

125 = 5

deoarece 53 = 125;

b)

8 = 2

deoarece (2) 3 = 8;

c)

0,027 = 0,3

deoarece

d)

deoarece

10
64 4
=
=
27
27 3

10
.
27

3.3. Puteri cu exponent ]ntreg. Recapitulare [i complet=ri


4

2
Calculai: a) ;
3
Rezolvare:

c) 5 3.

b) (1,2) 0 ;

2
2
2
2
2
16
a) = = ;
3
3
3
3
3

81
b) (1,2) 0 = 1;
1
1
c) 5 3 = 3 =
.
5 125
16

Algebr=

a n = a1 42
a a 43
... a
n factori

a = 1, a R
1
a n = n , a R , n Z
a
0

Recapitulare [i complet=ri

Definiia puterilor cu exponent ntreg


a a 43
... a .
Pentru a R i n N , a n = a1 42
n factori
1
a n = n , a R , n Z . a 0 = 1, a R .
a
Pentru a = 0 i n N , 0 n = 0.

Observaie. Expresia 00 nu are sens.


Proprieti ale puterilor cu exponent ntreg
Pentru a, b R , k , m Z:
k
1 a k a m = a k + m ;
2 am = a k m ;
a
m
a
am

4 = m ;
5 (a k ) m = a k m .
b
b

3 (ab) m = a m b m ;

APLIC+M

Calculai

33 32
.
34

Rezolvare:
33 32
1
1
.
= 3 3 + 2 4 = 3 5 = 5 =
243
34
3
2

2a 2 2a 2
Aducei la forma cea mai simpl 5 3 .
5b 5b
Rezolvare:
2

2a 2 2a 2
2 2 a 4 2 3 a 6 2 2 + 3 a 4 + 6 2a 2 2a 2 b
.
5 3 = 2 10 3 9 = 2 + 3 10 + 9 = 1 =
5
5 b
5
5b
b
5b 5b 5 b

Exerciiu. Exprimai n cuvinte proprietile 15.

Exerci\ii [i probleme
Fix=m cuno[tin\ele
1. Calculai:
a) 10 40 ;

b)

2
;
32

c)

0,16 25 1,69 ;

d)

1
;
16

e)

34 ;

f)

2. Aflai valorile numrului real a pentru care este adevrat egalitatea:


a)

(a 2) 2 = a 2;

b)

a2
a
= ;
4
2

3. Introducei factorul sub radical:


2
27 ;
b) a 3 , a < 0;
a)
3
Algebr=

c)

3
3
.
=
a 2 + 2a + 1 a + 1

c) (b 1) b , b 1.
17

26
.
54

Capitolul 1

4. Scoatei factorul de sub radical:


a) 48 ;
b) 98;

d) 7(2 a) 2 , a < 2.
5a 4 ;
1
1
; 0,0001.
5. Scriei ca putere cu baza 10: 1 000; 100; 10; 1; ;
10 100
6. Calculai:
4
3
3
1
3 4
b) 5 11 59 ;
c) ;
d) 6 2 24 2.
a) 7 ;
3
11 11
7. Efectuai:
3
2
7 x 3
1
1
;
a) 2a 3 5a 5 ;
b)
c) b 3 ;
d) y 2 .
4
28 x
10
2
Form=m capacit=\ile [i aplic=m
6
1
1
8. Calculai: a) 10 1,44 + 48 12
b)

.
5 0,16 ;
3
7 2
7 +2
9. Raionalizai numitorul raportului:
6
7
6
2
2 5
;
;
;
;
b)
c)
d)
e)
a)
.
3 21
5 10
1+ 3
52 6
2+ 5
10. Aducei la forma cea mai simpl:
a) 3 ( 12 2 27 );
b) 48 2 3 (2 5 12 );
c)

d) ( 6 + 5 ) 2 120 .

c) (3 + 3 )(2 + 3 );
11. Simplificai raportul:
x2 5
;
a)
x+ 5

b)

3+ a
;
3 a +a

12. Calculai:
6 10
a) 2
;
81 32 2
(3) 4 2710
;
d)
819 9 6

1
b)
5

c)
25

2 2
;
2 1

d)

20 4 153
;
30 7
(23 ) 5 (2 6 ) 2
.
f)
42

25 6 125 4 ;

c)

e) (10 2 1)(10 2 + 1);

13. Calculai:
a) (2,5 10 3 ) (8,4 10 4 );
c) (3,6 105 ) [(2,4) 1 102 ];

2 7 7
.
7

b) (4,5 10 2 ) : (1,5 103 );


d) (6,4 10 4 ) : (1,6 103 ).

14. Masa Soarelui este de aproximativ 0,2 10 31 kg. De cte ori este mai mare masa Soarelui dect
masa Pmntului, dac se tie c masa Pmntului este de aproximativ 0,5974 10 25 kg?
15. Distana medie de la Pmnt la Soare este de 0,1496 10 9 km. n ct timp o raz de lumin
parcurge aceast distan, dac viteza luminii este de aproximativ 0,3 10 9 m/s?
Dezvolt=m capacit=\ile [i cre=m
16. Calculai: a)

2,5 10 5 ;

b)

4,9 10 3 ;

17. Aducei la forma cea mai simpl:


2
a) 10 19 + 10 + 19 ;

18. a)
c)

d) 8,1 10 5 .

c) 1,6 10 7 ;
2

b) 2 5 + 4 2 5 4 .

3 3 + 6 3 6 = 3;
3 1
2+ 3 =
;
2

b)

7 40 = 5 2 ;

d) 1 2 7 = 29 4 7 .
18

Algebr=

Recapitulare [i complet=ri

19. Simplificai raportul (n N):


a)

2 n +1 3n 1
;
6n

b)

14 n
;
2 7 n+2

c)

n2

2 n +1
2 n 1
d) 2 5n .
100

12 n
;
3 2 2 n +1
n 1

20. Aducei la forma cea mai simpl expresia:


a)

b) 4 + 15 + 4 15 ;

8 15 ;

c) 4 7 4 + 7 .

Indicaie. Aplicai formulele radicalilor compui:


a b =

a + a2 b
a a2 b
, a, b, (a 2 b) R + .

2
2

Exerci\ii [i probleme recapitulative


Fix=m cuno[tin\ele
1. Efectuai:
a) 6,5 (1,2 4, (3)) 9,9 : 3 + 7,4 5 450;

b) (7 2 )(5 + 3 ) 3 6 4 3 +10 ( 2 3 ).
178
16
28
65
.
;
;
;
2. 1) Scriei ca numr zecimal fracia: a)
b)
c)
d)
6 004
23
105
302
2) Aflai perioada fiecrui numr zecimal obinut.
3. Comparai:
a) 7 i 10 ;

b)

63 i

54 ;

e) 12 3 i

d) 17 i 4,5;
4. Explicitai modulul:
a) | 7, (5) |;
b) | 3 7 |;
5. Scriei n ordine cresctoare:
a) 7,2(3); 7 ; 3 5 ; 7,1; 19 ;

7 5;

c)

23 i 103;

f)

72 i
12

35
.
5

d) | 8 66 | .

c) | 2 3 2 |;

b) 4 3; 2 10 ; 5 2 ; 7.

25.

6. Utiliznd calculatorul de buzunar, calculai cu aproximaie de 0,01:


a) 6 ;
b) 11;
c) 29 ;
d) 37 .
7. Aducei la forma cea mai simpl:

3x 3
m3
a) a 8 (a 4 ) 3 , a R ; b) (c 3 c 8 ) 2 , c R ; c) 5 m 4 , m R ; d) 2 , x R .
x
m
8. Dintr-un numr de dou cifre, nmulit cu un numr de o cifr, se scade un numr de o cifr i se
obine 1. Care snt aceste numere?

9. Alina avea o bancnot de 50 lei, una de 10 lei, dou de 1 leu i 3 monede de 50 bani. Dup ce a
fcut cumprturi, i-au rmas 20% din ntreaga sum. Ct a cheltuit Alina?
Form=m capacit=\ile [i aplic=m
10. Scriei ca sum, diferen, produs i ct de dou numere reale, diferite de 0 i 1, numrul:
a) 2 11;
b) 2 3;
c) 1+ 3 7 ;
d) 7 13.
11. Efectuai:
a) (3 2 5 ) 2 ;

b) (2 + 7 ) 2 ;
Algebr=

c) ( 3 2 ) 3 ;
19

d) (5 + 5 ) 3 .

Capitolul 1

12. Calculai cu aproximaie de 0,1 soluiile ecuaiei:


2
a) 3 x x 1 = 0;
b) x 2 + 5 x 1 = 0;
c) 4 x 2 x 2 = 0;
13. Explicitai modulul:
a) | 1 3 3 |;

c) | (3 5 ) |2 ;

b) | 7 + 16 |;

14. Rezolvai n R ecuaia:


a) | x 2 3x + 1 | = 5;

b) | 2 x 2 x + 2 | = 2;

15. Comparai numerele:


2 + 2;
a) 5 2 3

b) 6 + 7

17. Scriei ca fracie numrul zecimal:


a) 6,(7);
b) 15,(25);

d) | 2 3 3 2 | .

c) | 4 x 2 7 | = 9;

c) D = {x R | x 3 | 1,5}.

c) 3,2(17);

18. Aducei la forma cea mai simpl:


a) 16 x 2 , dac x < 0;
24m 3 n 2 , dac n > 0;

d) | x 2 x 2 | = 3.

4 7.

16. Reprezentai pe axa numerelor mulimea:


b) B = {x R | x + 1 | < 3};
a) A = {x R | x | 5};

c)

d) x 2 3 x 8 = 0.

d) 0,123(7).

b)

0,81a 2 b 2 , dac a > 0, b < 0;

d)

8 x 4 y 6 , dac y < 0.

19. Calculai:
1,9 10 5
6,6 10 5
5,6 10 2
.
;
;
a)
b)
c)
7
3
3,8 10 4
1,1 10
7 10
20. Dintr-o foaie de tabl de form ptrat s-a tiat o fie cu limea de 25 cm. Aflai dimensiunile
iniiale ale foii de tabl, dac se tie c aria prii rmase dup tiere este de 4 400 cm 2 .
21. Tatl i spune fiului: 10 ani n urm eu eram de 10 ori mai n vrst dect tine, iar peste 22 de ani
voi fi numai de dou ori mai n vrst. Ci ani are acum tatl i ci fiul?
22. Determinai probabilitatea obinerii unui multiplu al lui 2 la aruncarea unui zar.
23. O crmid are masa de 1,5 kg i nc a unei jumti de aceeai crmid. Care este masa
crmizii?
24. Un pepene verde are masa de 3,5 kg i nc a unei jumti de acelai pepene. Care este masa
pepenelui?
Dezvolt=m capacit=\ile [i cre=m
25. Reprezentai geometric pe axa numerelor punctele: A( 5 + 1), B(2 + 3), C( 3 2 ), D( 7 4).
26. Efectuai: a) ( 3 2 2 + 5 ) 2 ;
27. Rezolvai n R ecuaia:
a) | x | (| x | 3) = 5;

b) (2 3 + 2 5 2 ) 2 .

b) x 2 | x | 2 = 0;

d) (| x | 3)(| x | + 5) 1 = 0;
28. Aducei la forma cea mai simpl:
a) ( x 2 y 2 ) : ( x 1 + y 1 ), x, y R ;

e)

c)

(3 x) 2 = 3 | 3 x |2 ;

( x + 4) 2 = 5 | 4 + x |2 .

b) (a + b) 2 (a 2 b 2 ), a, b R .

29. Cu ce este egal: a) diferena | a | a, a R;

b) suma | a | + a, a R ?

30. Demonstrai c: a) produsul oricror trei numere naturale consecutive se divide cu 6;


b) produsul a dou numere pare consecutive este multiplu al lui 8.
20

Algebr=

Recapitulare [i complet=ri

Timp efectiv de lucru:


45 de minute

Test sumativ
Varianta I

Varianta II

1. Fie A = {3; 0; 5, (4); | 4 |; 7; 4 ; 5}.

1. Fie B = {| 3 |; 5; 0; 9 ; 8, (3); ; 6}.

a) Completai caseta: card A =

b) Aflai: A I N; A I Z; A I Q.
c) Ordonai cresctor elementele mulimii A.
d) Rezolvai n R ecuaia:

1p

a) Completai caseta: card B =

3p

b) Aflai: B I N; B I Z; B I Q.
c) Ordonai descresctor elementele mulimii B.
d) Rezolvai n R ecuaia:

5p

8p

[(5) 2 : 8, (3) 6 2 18] ( x + 1) = 9 3 x.

[18 : (3) 7 5, (4)] ( x 1) = 4 + 2 x.


3

2. Fie expresia E = ( 5 3 ) 2 +

2. Fie expresia E = ( 3 + 2 ) 2

+ ( 3 4 ) 2 + ( 5 + 4 ) 2 + 2( 5 2).

a) Aflai valoarea expresiei E.


b) Aflai inversul numrului obinut n a).
3. Alisia are o bancnot de 100 lei, dou
bancnote de 50 lei, una de 20 lei, trei de
10 lei i patru de 1 leu. Dup ce a achitat
cumprtura, Alisiei i-au rmas 12% din
suma iniial.
a) Scriei n caset > sau < pentru a
obine o propoziie adevrat:
210 lei.
Suma iniial
b) Calculai ct a cheltuit Alisia.
c) Aflai ce sum ar trebui s cheltuiasc
Alisia, astfel nct s-i rmn 20% din suma
iniial.

( 4 3 ) 2 + ( 2 5 ) 2 2( 5 1).

a) Aflai valoarea expresiei E.


b) Aflai inversul numrului obinut n a).

8p
3p

3. Amelia are o bancnot de 200 lei, dou


bancnote de 100 lei, una de 50 lei, patru de
5 lei i trei de 1 leu. Dup ce a achitat
facturile de ntreinere i utiliti, Ameliei
i-au rmas 20% din suma iniial.
a) Scriei n caset > sau < pentru a
obine o propoziie adevrat:
620 lei.
Suma iniial
b) Calculai ct a achitat Amelia pentru
ntreinere i utiliti.
c) Aflai ce sum ar trebui s plteasc
Amelia pentru ntreinere i utiliti, astfel
nct s-i rmn 15% din suma iniial.

1p

5p

4p

Baremul de notare
Nota

10

Nr. puncte 3837 3633 3229 2823 2217 1612 118

Algebr=

21

75

43

20

Capitolul

Func\ii

1. No\iunea de func\ie.
Recapitulare [i complet=ri
1.1. No\iunea de func\ie. Moduri de definire a func\iei
Identificai elementele funciei:
a) f : N R, f ( x) = 3 x + 1.

b) g : Z Q,

144244
3

D(f) domeniul
de definiie al
funciei f

Domeniul de valori sau codomeniul funciei f

f ( x) = 8,5 x 3.
1442443

Legea de
coresponden

E (g ) =

E ( f ) = { y | y = f ( x) = 3 x + 1} mulimea
valorilor funciei f

Definiie
Fie mulimile nevide A i B. Se spune c este definit o funcie pe mulimea A cu
valori n mulimea B dac este stabilit o lege de coresponden, o regul, un procedeu
care asociaz fiecrui element x din A un singur element y din B.
Funcia definit pe mulimea A cu valori n mulimea B se noteaz f : A B
f

(sau A B) .
Mulimea A se numete domeniul de definiie al funciei f i se noteaz D( f ).
Mulimea B se numete domeniul de valori sau codomeniul funciei f .
Valoarea funciei f n x se noteaz y = f (x); x se numete variabil independent sau argument al funciei f , iar y variabil dependent.
Mulimea valorilor funciei f se noteaz E ( f ) = { y | y = f ( x)}.
Evident, E ( f ) B.
22

Algebr=

Func\ii

Fie funciile f, g, h, p (fig. 1). Identificai modul de definire a fiecrei funcii.


a)

b)

0
1
2

3 2 1 0 1 2 3

y = g(x) 6 4 2 0 2 4 6

d) p: R R, p( x) = x 2 + 2.

c)

Gh

O
x

Fig. 1

GENERALIZ+M

Moduri de definire a funciei


I. Modul analitic: prin formule.
II. Modul sintetic: printr-o diagram, printr-un tabel de valori, printr-un grafic.
1.2. Graficul unei func\ii
Examinai desenele din figura 2 i identificai care dintre ele reprezint graficul unei
funcii. Argumentai.

O
a)

b)

c)

d)

Fig. 2

Definiie
Se numete graficul funciei f : A B mulimea G f = {( x, y ) | x A i y = f (x)}
sau reprezentarea acestei mulimi ntr-un sistem de axe ortogonale.
Aadar, graficul funciei f este o submulime a produsului cartezian A B sau reprezentarea acestei submulimi ntr-un sistem de axe ortogonale.
Ecuaia y = f (x), verificat de toate elementele ( x, y ) G f , se mai numete ecuaia
graficului funciei f .

Algebr=

23

Capitolul 2

Exerci\ii [i probleme
Fix=m cuno[tin\ele
1. Citii: a) f : {0, 1, 2, 3} Z;
A

2. Precizai care
dintre diagrame
definete o
funcie.

b) g : N Q;

c) h: Z + R + ;
A

a
b
c

11

a)

d) p: R R .

5
11

11

c
c)

3. Determinai elementele funciei:


a) f : {1, 0, 2, 3} {3, 2, 0, 1}, f ( x) = x;

b) g : R R, g ( x) = 5 x + 12.

a)

b)

4. Determinai care dintre


desene nu reprezint
graficul unei funcii.

y
O

b)

c)

Form=m capacit=\ile [i aplic=m


5. Fie mulimile A = { 5 , 3, 0, 2} i B = { 3 , 0, 3}.
a) Reprezentai prin diagrame toate funciile definite pe A cu valori n B.
b) Trasai graficele funciilor obinute la a), completnd tabelele de valori respective.
6. Determinai dac este corect definit funcia:

5
b) f : R R , f ( x) = ;
x
1
d) f : N Z, f ( x) = x 3.
2
2 x, dac x 1
7. Fie funcia f : R R, f ( x) =
5 3 x, dac x > 1.

a) f : Z N, f ( x) = 2 x 2 1;
2
c) f : N Q, f ( x) = x + 4;
3

Calculai f ( 2 ), f (0,1), f (0), f (2 5 ).


8. Exprimai printr-o formul funcia:
f : {1, 2, 3, 4, 5} N, f (1) = 4, f (2) = 7, f (3) = 10, f (4) = 13, f (5) = 16.
9. Una din bazele unui trapez isoscel este congruent cu latura lateral, iar msura unghiului
alturat bazei este de 30. Exprimai printr-o formul perimetrul trapezului ca funcie de nlime.
10. Dai exemple de funcii din diverse domenii (viaa de zi cu zi, fizic, chimie, economie, medicin,
geometrie, istorie etc.).
Dezvolt=m capacit=\ile [i cre=m
11. Fie funcia f : N N, f (n) = restul mpririi numrului n la 5.
a) Calculai f (0), f (2), f (3), f (5), f (7). b) Artai c f (n + 5) = f (n) pentru orice n N.
12. ntre variabilele x, y R exist relaia: a) 3x y = 7;
Se poate exprima y ca funcie de x? Dar x ca funcie de y?
24

Algebr=

b) x 2 + 3 y 2 = 8.

Func\ii

2. Func\ii numerice.
Recapitulare [i complet=ri
2.1. Propriet=\i ale func\iilor numerice

2.1.1. Monotonia funciilor numerice


Definiie
Funcia f : A B se numete funcie numeric sau funcie real de variabil
real dac A i B snt submulimi ale mulimii numerelor reale R.
Exemplu
f : N Q, f ( x) = 0,5 x 1; g : R R, g ( x) = 3 x; h: Z R, h( x) = 2 x 3 , snt
funcii numerice.
Fie funcia numeric f : A R, unde A R i x1 , x2 A.
Definiii
Funcia f se numete cresctoare (strict cresctoare) pe mulimea A, dac
pentru orice x1 < x2 ( x1 , x2 A) avem f ( x1 ) f ( x2 ) (( f ( x1 ) < f ( x2 )).
Funcia f se numete descresctoare (strict descresctoare) pe mulimea A,
dac pentru orice x1 < x2 ( x1 , x2 A) avem f ( x1 ) f ( x2 ) (( f ( x1 ) > f ( x2 )).
Funcia f se numete monoton (strict monoton) pe domeniul ei de definiie
D( f ) sau pe un interval I D( f ) , dac ea este cresctoare sau descresctoare
(strict cresctoare sau strict descresctoare) pe D( f ) sau pe I (fig. 3).
Exemple
y

Gf

Gf

Gf

Gf
2

a) funcie
cresctoare

2 3

b) funcie strict
cresctoare

APLIC+M

Examinai graficul G f al funciei f i precizai


intervalele ei de monotonie (fig. 4).
Rezolvare:
Funcia f este
pe (, 1], [3, + )
pe [1, 3].
Algebr=

1 2 3 4

c) funcie
descresctoare
Fig. 3

1
O 1

O
O

25

d) funcie strict
descresctoare
y
Gf

1
3
Fig. 4

Capitolul 2

2.1.2. Zeroul funciei


Examinai graficul G f al funciei f i determinai
zerourile acestei funcii (fig. 5).
Rezolvare:
Cum graficul G f intersecteaz axa Ox n punctul
A(3, 0), rezult c x1 = 3 este zeroul funciei f .
Deoarece B(2, 0) este punct comun al graficului G f
cu axa Ox, adic f (2) = 0, rezult c x2 = 2 este
zeroul funciei f .
Rspuns: Funcia f are dou zerouri:

y
Gf

A
4 3 2 1

1 2 3 4

Fig. 5

Definiie
Numrul real a se numete zeroul funciei f dac f (a) = 0.
Numrul real a este zerou al funciei f dac i numai dac punctul (a, 0) este
situat pe graficul G f .

2.2. Func\ia numeric= f : R R , f ( x ) = ax + b, a , b R


Definiii
Funcia f : R R, f ( x) = ax + b, a, b R, a 0, se numete funcie de
gradul I.
Funcia f : R R, f ( x) = ax, a R, a 0, se numete proporionalitate direct sau funcie liniar.
Numrul real a se numete coeficient de proporionalitate.
Funcia f : R R, f ( x) = b, b R, se numete funcie constant.
Observaie. Proporionalitatea direct dintre mrimi este funcia de forma
f : (0, + ) (0, + ), f ( x) = ax, a R + .

2.2.1. Graficul funciei de forma f : R R, f ( x) = ax + b, a, b R


Graficul funciei de forma f : R R, f ( x) = ax + b, a, b R, reprezint o dreapt:
care nu trece prin origine i nu este paralel cu axa Ox, dac a 0, b 0 (fig. 6 a));
care trece prin originea O(0, 0), dac b = 0 (fig. 6 b));
paralel cu axa Ox, dac a = 0, b 0, sau axa Ox, dac a = 0, b = 0 (fig. 6 c)).
Numrul a se numete panta (coeficientul unghiular al) dreptei graficul funciei
de forma f : R R, f ( x) = ax + b, a, b R.
26

Algebr=

Func\ii

Pentru a construi dreapta graficul funciei f : R R, f ( x) = ax + b, a, b R, este


suficient s se construiasc dreapta determinat de dou puncte ale graficului funciei f. De regul, acestea snt punctele de intersecie a graficului G f cu axele Ox i Oy.
Pentru funcia liniar f : R R, f ( x) = ax, a R, a 0, se determin convenabil
un punct i se construiete dreapta ce trece prin originea O(0, 0) i acest punct.
y

Gf

Gf

Gf
x

a)

b)
Fig. 6

2.2.2. Proprieti ale funciei de forma


f : R R , f ( x ) = ax + b, a , b R

O
c)
y

Gf

2
Fie funcia f : R R, f ( x) = 3 x + 2 (fig. 7).
2
1) Precizai monotonia funciei f .

3
2) Aflai zeroul funciei f .
O 1
x
3) Determinai semnul funciei f .
Rezolvare:
Fig. 7
Fie x1 , x2 R i x1 < x2 .
1) x1 < x2 3 x1 < 3 x2 3 x1 + 2 < 3 x2 + 2 f ( x1 ) < f ( x2 ) pentru orice x1 , x2 R.
Prin urmare, funcia f este strict cresctoare pe R. Constatm c a = 3 > 0.
2
2
2) f ( x) = 0 3 x + 2 = 0 x = . Aadar, x = este zeroul funciei f .
3
3
2
2
3) f ( x) > 0 3 x + 2 > 0 x > ; f ( x) < 0 x < . Prin urmare, funcia f ia
3
3
2
2
valori negative pentru x , i valori pozitive pentru x , + .
3

GENERALIZ+M

Fie funcia f : R R,
Dac a = 0, funcia f
Dac a > 0, funcia f
Dac a < 0, funcia f

f ( x) = ax + b, a, b R.
este constant pe R.
este strict cresctoare pe R.
este strict descresctoare pe R.

b
Zeroul funciei f : R R, f ( x) = ax + b, a, b R, a 0, este x = .
a
Intervalul pe care funcia f : R R, f ( x) = ax + b, a, b R, a 0, ia valori pozitive este mulimea soluiilor inecuaiei ax + b > 0, iar intervalul pe care funcia f ia
valori negative este mulimea soluiilor inecuaiei ax + b < 0.
Algebr=

27

Capitolul 2

k
, k R
x
Dependena dintre dou mrimi x i y, astfel nct, odat cu majorarea (micorarea)
mrimii x, mrimea y se micoreaz (majoreaz) tot de attea ori, se numete
proporionalitate invers.
Proporionalitatea invers dintre mrimile x i y este exprimat prin relaia x y = k ,
unde k R + i x (0, + ).

2.3. Func\ia numeric= f : R R , f ( x ) =

Definiie

k
Funcia de forma f : R R , f ( x) = , k R , se numete proporionalitate
x
invers.

Graficul proporionalitii inverse este o hiperbol cu dou ramuri:


a) pentru k > 0 ramurile ei snt situate n cadranele I i III (fig. 8);
b) pentru k < 0 ramurile ei snt situate n cadranele II i IV (fig. 9).
y

k >0

k <0

Gf

x
Gf

Fig. 8

Fig. 9

k
, k R
x
1 Funcia f nu are zerouri; graficul G f nu intersecteaz nici axa Ox, nici axa Oy.

Proprieti ale funciei de forma f : R R , f ( x) =

2 a) Pentru k > 0 funcia f ia valori pozitive, dac x (0, + ), i valori negative,


dac x (, 0).
b) Pentru k < 0 funcia f ia valori pozitive, dac x
, i valori negative, dac
.
x
3 a) Pentru k > 0 funcia f este strict descresctoare pe (, 0), (0, + ).
b) Pentru k < 0 funcia f este strict cresctoare pe
,
.
4 Pentru k > 0 ( k < 0 ) observm: pentru valori ale lui x, pozitive sau negative, din ce
n ce mai mari, funcia f ia valori din ce n ce mai mici (mari); pentru valori negative ale
lui x din ce n ce mai mici, funcia f ia valori din ce n ce mai mari (mici); pentru valori
pozitive ale lui x din ce n ce mai mici, funcia f ia valori din ce n ce mai mari (mici).
5 Observm c f (x) = f ( x) pentru orice x R .
k
k
ntr-adevr, f ( x) =
= = f ( x) pentru orice x R .
x
x
Cum f ( x) = f ( x), rezult c dac punctul A( x0 , y0 ) G f , atunci i punctul
A( x0 , y0 ) G f . Deci, graficul G f este simetric fa de originea O(0, 0) (fig. 8, fig. 9).
28

Algebr=

Func\ii

2.4. Func\ia radical f : R + R + , f ( x ) = x


Definiie
Funcia f : R + R + , f ( x) = x , se numete funcie radical.
Graficul funciei radical este o curb situat n cadranul I (fig. 10).
Proprieti ale funciei radical

1 Funcia f are un singur zerou, x = 0, deoarece


f ( x) = 0 x = 0 x = 0.
Graficul G f intersecteaz axele Ox i Oy ntr-un
singur punct: O(0, 0).

2 Funcia f ia numai valori pozitive pentru x R + .

Gf

2
1
O

3 Funcia f este strict cresctoare pe R + .

4
Fig. 10

2.5. Func\ia modul (op\ional)


Definiie
Funcia f : R R, f ( x) = | x |, se numete funcie modul.
INVESTIG+M

Fie funcia modul f : R R, f ( x) = | x |.


a) Trasai graficul G f .
b) Determinai proprietile funciei f .
Rezolvare:
x, dac x [0, + )
a) Explicitnd modulul, obinem: f ( x) = | x | =
x, dac x ( , 0).
Prin urmare, pentru x [0, + ) trasm graficul
y
funciei f : [0, +) R, f ( x) = x, iar pentru
x (, 0) graficul funciei f : (, 0) R,
f ( x ) = x.
1
Graficul funciei f ( x) = | x | este un unghi de 90 cu
vrful n originea sistemului de axe ortogonale, astfel nct
1 O
[Oy este bisectoarea acestuia (fig. 11).

Gf
1

Fig. 11

b) Proprieti ale funciei modul

1 f ( x) = 0 | x | = 0 x = 0. Prin urmare, funcia f are un singur zerou: x = 0.


2 Deoarece | x | 0, rezult c pentru x R \ {0} funcia f ia valori pozitive.
3 Funcia f este strict descresctoare pe (, 0] i strict cresctoare pe [0, + ).
(Demonstrai!)
Algebr=

29

Capitolul 2

APLIC+M

Trasai graficul funciei


h: R R, h( x) = | 3 x | .
Rezolvare:
Explicitnd modulul, obinem:
x 3, dac x ( , 3]
h( x) = | 3 x | =
3 x, dac x (3, + ).

6
x

Graficul funciei h este reprezentat n figura 12.

Fig. 12

Exerci\ii [i probleme
Fix=m cuno[tin\ele
1. Fie punctele: (1, 0); (1, 1); (2, 11); (2, 10); (3, 16).
Determinai care dintre aceste puncte aparin graficului funciei f : R R:
a) f ( x) = 4 x 3;
b) f ( x) = 3 x + 4;
c) f ( x) = 5 x + 1.
2. Fie funcia: 1) f : R R, f ( x) = 0,5 x 4;
a) Reprezentai grafic funcia f.
b) Aflai zeroul funciei f.

2) f : R R, f ( x) = 3 x + 5.
c) Precizai semnul funciei f.
d) Precizai monotonia funciei f.

3. Fie funcia: 1) g : R R, g ( x) = 0,25 x;


a) Reprezentai grafic funcia g.
b) Aflai zeroul funciei g.

2) g : R R, g ( x) = 7 x.
c) Precizai semnul funciei g.
d) Precizai monotonia funciei g.

4. Determinai, fr a reprezenta grafic funcia, dac este cresctoare sau descresctoare funcia
f : R R definit prin formula:
a) f ( x) = 15 x + 3;
b) f ( x) = 3 x 5;
c) f ( x) = x;
d) f ( x) = 7, (8) x.
5. Determinai, fr a reprezenta graficul funciei, n care cadrane snt situate ramurile hiperbolei
graficul funciei f : R R :
7
2
1 + 19
1
;
.
a) f ( x) = ;
b) f ( x) = ;
c) f ( x) =
d) f ( x) =
x
3x
x
x
6. Fie funcia radical f : R + R + , f ( x) = x , i x {4, 7, 9, 25, 36, 0, 49}.
Aflai valorile respective ale funciei f.
7. Completai formula cu un numr real, astfel nct funcia obinut f : D R:
a) f (x) =

x 1;

b) f (x) =

c) f ( x ) =

x + 3;

s fie: 1) strict cresctoare pe mulimea D;

d) f ( x ) =

2) strict descresctoare pe mulimea D.

Form=m capacit=\ile [i aplic=m


8. Reprezentai n acelai sistem de axe ortogonale graficele funciei f : R R, f ( x) = 3x + b,
pentru: a) b = 1;
b) b = 0;
c) b = 2. Ce ai observat?
9. Reprezentai n acelai sistem de axe ortogonale graficele funciilor:
a) f : R R, f ( x) = 4 x, i g : R R, g ( x ) = 4 x;
b) f : R R, f ( x) = 2 x 1, i g : R R, g ( x) = 1 2 x.
Ce ai observat?
30

Algebr=

Func\ii

10. Determinai funcia de gradul I, tiind c:


a) f (1) = 4 i f (0) = 3;
c) f ( 2 ) = 2 3 i f (2 6 ) = 3 3;

b) f (0) = 2 i f (2) = 5;
d) f ( 1) = 3 i f (2) = 1.

11. Reprezentai grafic funcia f : R R :


3
3
a) f ( x) = ;
b) f ( x) = ;
x
4x
Determinai proprietile funciei f .

c) f ( x) =

12. Reprezentai graficul funciei f : R + R:


a) f ( x) = 2 x ;
b) f ( x) = x 1;
c) f ( x) = x + 1;

1
;
2x

5
d) f ( x) = .
x

d) f ( x) = 0,5 x .

13. Formulai exemple de dependene funcionale din viaa cotidian.


Dezvolt=m capacit=\ile [i cre=m
14. Fie m un parametru real i funcia f : R R:
a) f ( x) = (m 2) x + 4;
b) f ( x) = (m + 4) x + m 6.
Aflai valorile lui m pentru care funcia f este: 1) cresctoare;
2) descresctoare.
15. Reprezentai grafic funcia f : R R:
a) f ( x) = | x | ;

b) f ( x ) = | x 2 | ;

16. Fie funcia f : R \ {3} R, f ( x) =

2x + 4
.
x3

x, dac x 0

c) f ( x) = x , dac 0 < x 4
2, dac x > 4.

B
.
x3
17. Formulai i rezolvai cte un exerciiu asemntor cu exerciiile 9, 10, 14, 16.

Artai c exist A, B R, astfel nct f ( x) = A +

Problem pentru campioni 18. Scriei o funcie de argument natural, definit cu


ajutorul unei formule, ale crei valori s fie numere prime pentru orice valoare a argumentului.
Lucrare practic Observai, pe parcursul unei sptmni, cum se schimb zi de zi, la
aceeai or, temperatura aerului n localitatea voastr. Reprezentai grafic rezultatele obinute.
Determinai prin formule funciile asociate fiecrei poriuni de grafic.
3. Func\ia de gradul II
3.1. Func\ia f : R R, f ( x ) = x 2
INVESTIG+M

Fie un ptrat cu latura a (fig. 13). Construii o funcie care s


descrie dependena ariei ptratului de lungimea laturii sale.
Rezolvare:
Aria unui ptrat cu lungimea laturii a este A = a 2 . Prin urmare,
dependena ariei ptratului de lungimea laturii sale este descris
de funcia g: (0, +) (0, +), g ( x) = x 2 .
Funcia g ne conduce la funcia f : R R, f ( x) = x 2 .
Algebr=

31

Fig. 13

Capitolul 2

Fie funcia f : R R, f ( x) = x 2 .
a) Reprezentai graficul funciei f : R R, f ( x) = x 2 .
b) Determinai proprietile funciei f .
Rezolvare:
a) Completm tabelul de valori al funciei f pentru valoarea
zero, unele valori negative i pozitive ale argumentului x:
x

y=x

3
9

2
4

1
1

0
0

1
1

2
4

3
9

Reprezentm ntr-un sistem de axe ortogonale xOy punctele


ale cror coordonate snt valorile din tabel. Unim aceste puncte
cu o curb continu i obinem graficul G f (fig. 14).
Graficul G f al funciei f : R R, f ( x) = x 2 , se numete parabol.
Punctul O(0, 0) se numete vrful parabolei.
y
Se spune c aceast parabol este cu ramurile
n sus.
9
Atenie! La trasarea parabolei am inut cont de
faptul c nu exist trei puncte distincte
coliniare situate pe parabol.
b) Proprieti ale funciei f : R R, f ( x) = x 2

Gf

1 f ( x) = 0 x 2 = 0 x = 0. Prin urmare, x = 0
este zeroul funciei f .
1
Graficul G f intersecteaz axele Ox i Oy
ntr-un singur punct: O(0, 0).
x
3 2 1 O 1 2 3
2 f ( x) = x 2 0 pentru orice x R. Aadar,
Fig. 14
funcia f ia numai valori nenegative.
3 Funcia f este strict cresctoare pe [0, + ) i strict descresctoare pe (, 0].
4 Remarcm c f ( x) = f ( x) pentru orice x R .
ntr-adevr, f ( x) = ( x) 2 = x 2 = f ( x) pentru orice x R .
Atunci ( x, y ) G f ( x, y ) G f , ceea ce nseamn c graficul G f este simetric
fa de axa Oy sau c graficul G f admite axa Oy drept ax de simetrie (fig. 14).
APLIC+M

Fie funcia f : R R, f ( x) = x 2 .
Aflai valorile lui x pentru care valoarea funciei f (x) este: a) 64;

b) 0;

Rezolvare:
a) f ( x) = 64 x 2 = 64. Aadar, x1 = 8, x2 = 8.
b) f ( x) = 0 x 2 = 0. Prin urmare, x = 0.
c) f ( x) = 25 x 2 = 25. Deci, nu exist astfel de valori reale ale lui x.
32

Algebr=

c) 25.

Func\ii

3.2. Func\ia f : R R, f ( x ) = ax 2 , a R
INVESTIG+M

Fie un disc de raz R (fig. 15). Construii o funcie


care s descrie dependena ariei discului de lungimea razei
lui.

R
O

Rezolvare:
Aflm aria discului aplicnd formula A = R 2.
Prin urmare, dependena ariei discului de lungimea razei
acestuia este descris de funcia h : (0, + ) (0, + ),
h( x ) = x 2 .
Funcia h ne conduce la funcia f : R R, f ( x) = ax 2 , a R .

Fig. 15

Fie funcia:
a) f : R R, f ( x) = 2 x 2 ;
b) g : R R, g ( x) = 2 x 2 .
1) Trasai graficele funciilor f i g.
2) Determinai proprietile funciilor f i g.
Rezolvare:
1) Completm tabelele de valori ale funciilor f i g pentru valoarea zero, unele valori
negative i pozitive ale argumentului x:
a)

f ( x) = 2x 2
b)

g ( x) = 2x

2
8

1
2

0
0

1
2

2
8

2 1
8 2

0
0

1
2

2
8

Graficele G f i Gg , trasate
prin puncte, snt reprezentate n
figura 16 i respectiv 17. Graficul
funciei f , precum i graficul funciei g, se numete parabol.
Punctul O(0,0) se numete vrful
parabolei.
Se spune c graficul funciei f
este o parabol cu ramurile n sus,
iar graficul funciei g o parabol
cu ramurile n jos.
Algebr=

y
1
2 O

1 2
x

Gf

2
8
2 1O

1 2

Fig. 16
33

x
Fig. 17

Gg

Capitolul 2

2) Proprieti ale funciei

f : R R, f ( x ) = 2 x 2

g : R R, g ( x) = 2 x 2

1 f ( x) = 0 2 x 2 = 0 x = 0.
Deci, funcia f are un zerou: x = 0.
Prin urmare, graficul G f intersecteaz
axele Ox i Oy n punctul O(0, 0).

1 g ( x) = 0 2 x 2 = 0 x = 0.
Deci, funcia g are un zerou: x = 0.
Prin urmare, graficul G g intersecteaz
axele Ox i Oy n punctul O(0, 0).

2 f ( x) 0 2 x 2 0. Deci, funcia f ia
valori nenegative pentru orice x R.

2 g ( x) 0 2 x 2 0. Deci, funcia g ia
valori negative sau zero pentru orice
x R.

3 Funcia f este strict descresctoare


pe (, 0] i strict cresctoare pe
[0, + ).

3 Funcia g este strict cresctoare pe


(, 0] i strict descresctoare pe
[0, + ).

4 D( f ) = R. Deci, din x D ( f ) rezult


c i x D( f ).
Cum f ( x) = 2 (x)2 = 2x2 = f ( x), rezult c Gf este simetric fa de axa Oy.

4 D ( g ) = R. Deci, din x D (g ) rezult


c i x D(g ).
Cum g(x) = 2 (x)2 = 2x2 = g(x), rezult c Gg este simetric fa de axa Oy.

5 Punctul x0 = 0 este punct de minim al


funciei f i f ( x0 ) = min f ( x) = 0.

5 Punctul x0 = 0 este punct de maxim al


funciei g i g ( x0 ) = max g ( x) = 0.

xR

xR

Definiii
Fie f : A R, A R, i x0 A.
Valoarea f ( x0 ) se numete valoarea minim a funciei f pe mulimea A, dac
f ( x) f ( x0 ) pentru orice x A. Se noteaz: f ( x0 ) = min f ( x). n acest caz se
x A
spune c x0 este punct de minim al funciei f .
Valoarea f ( x0 ) se numete valoarea maxim a funciei f pe mulimea A,
dac f ( x) f ( x0 ) pentru orice x A. Se noteaz: f ( x0 ) = max f ( x). n acest
x A
caz se spune c x0 este punct de maxim al funciei f .
Punctele de minim i de maxim se numesc puncte de extrem ale funciei f , iar
valorile funciei f n aceste puncte se numesc valori extreme ale funciei f .
Proprieti ale funciei f : R R, f ( x) = ax 2 , a R
1 Graficul G f este o parabol cu vrful n originea O(0, 0) i:
a) are ramurile n sus, dac a > 0;
b) are ramurile n jos, dac a < 0.
Graficul G f intersecteaz axele Ox i Oy ntr-un singur punct: O(0, 0).
2 Funcia f are un zerou: x = 0.
34

Algebr=

Func\ii

3 Funcia f ia valori nenegative, dac a > 0, i valori negative sau zero, dac
a < 0.
4 a) Pentru a > 0 funcia f este strict descresctoare pe (, 0] i strict cresctoare pe [0, + ).
b) Pentru a < 0 funcia f este strict cresctoare pe (, 0] i strict descresctoare pe [0, + ).
5 a) Dac a > 0, atunci f (0) = min f ( x) = 0 i x0 = 0 este punct de minim al
xR
funciei f.
b) Dac a < 0, atunci f (0) = max f ( x) = 0 i x0 = 0 este punct de maxim al
xR
funciei f.
6 G f este simetric fa de axa Oy.
APLIC+M

Reprezentai n acelai sistem de axe ortogonale graficele funciilor:


a) f : R R, f ( x) = 2 x 2 , i g : R R, g ( x) = x 2 ;
b) f : R R, f ( x) = 0,5 x 2 , i g : R R, g ( x) = x 2 .
Rezolvare:
Alctuim tabelul de valori al funciilor f i g:
a)
x
2
1
0
f ( x) = 2 x 2
8
2
0
b)

1
2

2
8

g ( x) = x 2

x
f ( x) = 0,5 x 2

2
2

1
0,5

0
0

1
0,5

2
2

g ( x) = x 2

Graficele funciilor f i g snt reprezentate n figura 18 i respectiv 19.


a)

b)

Gf

y
2 1 O

1 2
x

1
2

Gg
4

Gg

2
1
2 1 O

Gf

Fig. 18

Fig. 19
Algebr=

35

Capitolul 2

Observaie. Pentru funcia f : R R, f ( x) = ax 2 , a R , snt posibile cazurile


reprezentate n figurile 20 i 21.
a>0

y
a >1
a =1

a<0

1 O

0 < a <1

1 < a < 0

1 O

a = 1
a < 1

Fig. 21

Fig. 20

3.3. Transformarea graficelor

3.3.1. Graficul funciei f : R R, f ( x) = ax 2 + n, a 0, n R


INVESTIG+M

1 2
x .
2
1
Trasai graficul funciei f : R R, f ( x) = x 2 + 2.
2
Rezolvare:
Alctuim tabelul de valori al funciilor g i f :

Fie funcia g : R R, g ( x) =

1
g ( x) = x 2
2
1 2
f ( x) = x + 2
2

4,5

0,5

0,5

4,5

10 6,5

2,5

2,5

6,5 10
y

Graficele funciilor g i f snt reprezentate n


figura 22.
Observm c la translaia fiecrui punct al graficului G g cu 2 uniti liniare n sus obinem punctul respectiv al graficului G f . Astfel, graficul funciei f se obine din graficul funciei g efectund
translaia cu 2 uniti liniare de-a lungul axei Oy, n
sensul acesteia.

Gf

10

Gg

8
6
4
2
3 2 1O

1 2 3 4

Fig. 22
36

Algebr=

Func\ii

APLIC+M

1 2
x .
2
1
Trasai graficul funciei h: R R, h( x) = x 2 3.
2
Rezolvare:
Alctuim tabelul de valori al funciilor g i h:

Fie funcia g : R R, g ( x) =

4,5

0,5

0,5

4,5

1,5 1 2,5 3 2,5 1 1,5

1
g ( x) = x 2
2
1 2
h( x ) = x 3
2

Gg

Graficele funciilor g i h snt reprezentate n


figura 23.
Observm c graficul funciei h se obine din
graficul funciei g efectund translaia cu 3 uniti
liniare de-a lungul axei Oy, n sensul opus acesteia.

Gh

4
2
2

2
1O

GENERALIZ+M

3 4

Fig. 23

Graficul funciei f : R R, f ( x) = ax + n, a 0, n R , este o parabol care se


obine din graficul funciei g : R R, g ( x) = ax 2 , a 0, efectund translaia de-a lungul
axei Oy cu n uniti liniare n sensul acesteia, dac n > 0, sau cu n uniti liniare n
sensul opus acesteia, dac n < 0.
2

3.3.2. Graficul funciei f : R R, f ( x) = a( x m) 2 , a 0, m R


INVESTIG+M

1 2
x .
2
1
Trasai graficul funciei f : R R, f ( x) = ( x 2) 2 .
2
Rezolvare:
Alctuim tabelul de valori al funciilor g i f :

Fie funcia g : R R, g ( x) =

4,5

0,5

0,5

4,5

8 12,5 18 24,5

1
f ( x) = ( x 2) 2 18 12,5 8
2

4,5

0,5

0,5

g ( x) =

1 2
x
2

Algebr=

37

4,5

8 12,5

Capitolul 2

Graficele funciilor g i f snt reprezentate n


figura 24.

10

Observm c la translaia fiecrui punct al


graficului G g cu 2 uniti liniare n dreapta de-a
lungul axei Ox obinem punctul respectiv al
graficului Gf . Astfel, graficul funciei f se
obine din graficul funciei g efectund translaia
cu 2 uniti liniare de-a lungul axei Ox, n sensul
acesteia.

Gg

Gf

8
6
4
2
4 3 2 1O

APLIC+M

1 2
Fie funcia g : R R, g ( x) = x .
2
1
Trasai graficul funciei h: R R, h( x) = ( x + 3) 2 .
2
Rezolvare:
Alctuim tabelul de valori al funciilor g i h:

1 2 3 4 5 6 7 x
Fig. 24

6 5 4 3 2 1 0
1
2
3
4
5
1 2
g ( x) = x
18 12,5 8 4,5 2 0,5 0 0,5 2 4,5 8 12,5
2
1
h( x) = ( x + 3) 2 4,5 2 0,5 0 0,5 2 4,5 8 12,5 18 24,5 32
2
y

Graficele funciilor g i h snt reprezentate n


figura 25.
Observm c la translaia fiecrui punct al
graficului G g cu 3 uniti liniare n stnga de-a
lungul axei Ox obinem punctul respectiv al
graficului Gh . Astfel, graficul funciei h se obine
din graficul funciei g efectund translaia cu
3 uniti liniare de-a lungul axei Ox, n sensul opus
acesteia.

10
8

Gh
Gg

6
4
2
7 6 5 4 3 2 1O

1 2 3 4 x

Fig. 25

GENERALIZ+M

Graficul funciei f : R R, f ( x) = a( x m) 2 , a 0, m R , este o parabol care


se obine din graficul funciei g : R R, g ( x) = ax 2 , a 0, efectund translaia de-a
lungul axei Ox cu m uniti liniare n sensul acesteia, dac m > 0, sau cu m uniti liniare
n sensul opus acesteia, dac m < 0.
38

Algebr=

Func\ii

Exerciiu
Trasai n acelai sistem de axe ortogonale graficele funciilor f , g , h: R R, dac:
a) f ( x) = 2 x 2 , g ( x) = 2 x 2 + 1, h( x) = 2 x 2 3;
b) f ( x) = 2 x 2 , g ( x) = 2( x 1) 2 , h( x) = 2( x + 2) 2 .
3.4. Studiul func\iei f : R R, f ( x ) = ax 2 + bx + c, a, b, c R, a 0
INVESTIG+M

Fie funcia f : R R, f ( x) = 2 x 2 x 6.
a) Schiai graficul funciei f .
b) Determinai proprietile funciei f .
Rezolvare:
a) 1. Aflm punctele de intersecie a graficului G f cu axa Ox:

f ( x) = 0 2 x 2 x 6 = 0 x = 1,5 sau x = 2.
Deci, punctele de intersecie a graficului G f cu axa Ox snt A(1,5; 0) i B(2; 0).
2. Aflm punctul de intersecie a graficului G f cu axa Oy: f (0) = 2 0 2 0 6 = 6.
Prin urmare, C(0, 6) este punctul de intersecie a graficului G f cu axa Oy.
y

3. Determinm axa de simetrie pentru graficul G f :


1
1
f x + = f x + pentru orice x R, ceea ce deE
4
4

1
monstreaz c dac punctul E x + , y G f , atunci i
4

1
punctul E x + , y G f , adic dreapta de ecuaie
1
4

x +
4
1
x = este ax de simetrie pentru graficul G f (fig. 26).
4

O 1
4

x+

1 x
4

Fig. 26

4. Aflm coordonatele vrfului parabolei.


1
Cum x = este ax de simetrie pentru G f , rezult c abscisa vrfului parabolei G f
4
2
1
1
49
1

.
este x0 = , iar ordonata lui este y 0 = f ( x 0 ) = 2 6 =
4
4
8
4

1 49
Prin urmare, punctul V , este vrful parabolei G f .
8
4
5. Completm tabelul de valori al funciei f pentru abscisele punctelor de intersecie
a graficului G f cu axele Ox, Oy i, eventual, pentru alte valori ale lui x:
x

1,5

f ( x) = 2 x 2 x 6

Algebr=

39

1
4
49

Capitolul 2

6. Trasm prin puncte graficul G f i obinem


o parabol cu ramurile n sus (fig. 27).
b) Utilizm graficul G f i determinm proprietile funciei f :
1 f are dou zerouri: x1 =
,
x2 =
.
2 f > 0 pentru x
i f < 0 pentru
.
x
3 f este strict descresctoare pe
i
strict cresctoare pe
.
)=
i punc4 min f ( x) = f (

y
9
Gf

1,5

xR

tul x =
funciei f .

este punct de

al

1
4

2 3

Definiie
Funcia de forma f : R R, f ( x) = ax 2 + bx + c,
a, b, c R, a 0, se numete funcie de gradul II.

49
8

Fig. 27
Cum numrul real a este nenul, putem scrie:
2
2

b
c
b b 4ac

f ( x) = ax 2 + bx + c = a x 2 + x + = a x +
sau
2a
a
a
4a 2

b
f ( x) = a x +
+ 4a = a x 2a + 4a
2
a

(1)

pentru orice x R, unde = b 2 4ac este discriminantul ecuaiei ax2 + bx + c = 0, a 0,


asociat funciei f . Egalitatea (1) se numete forma canonic a funciei f .
Din (1) rezult c, pentru a obine reprezentarea grafic a funciei f : R R,
f ( x) = ax 2 + bx + c, a, b, c R, a 0, din reprezentarea grafic a funciei g : R R,
g ( x) = ax 2 , a R * , se efectueaz dou translaii ale graficului G g :
b
b
1) de-a lungul axei Ox cu
uniti liniare (n sensul axei Ox, dac
> 0, i n
2a
2a
b
sensul opus axei, dac
< 0) ;
2a

uniti liniare (n sensul axei Oy, dac


2) de-a lungul axei Oy cu
> 0, i n
4a
4a

sensul opus axei, dac


< 0).
4a
Exerciiu. Fie funcia: a) g : R R, g ( x) = x 2 x 2; b) h: R R, h( x) = 1 x 2 .
1. Trasai: a) graficul funciei g; b) graficul funciei h.
2. Determinai: a) proprietile funciei g; b) proprietile funciei h.
40

Algebr=

Func\ii

Reinei!

b
Abscisa x0 a vrfului parabolei G f este x0 = . Pentru a calcula ordonata y0 a
2a
vrfului parabolei G f , aflm y0 = f ( x0 ).

3.4.1. Mulimea valorilor funciei de gradul II


2

b
b
Cnd x parcurge mulimea R, x +
parcurge [0, + ), iar a x +
parcurge:

2a
2a

b) (, 0], dac a < 0.


a) [0, + ), dac a > 0;
Prin urmare, din (1) i din a), b) rezult c:

1) E ( f ) = , + , dac a > 0;
2) E ( f ) = , , dac a < 0.
4a
4a

APLIC+M

Fie funcia:
a) f : R R, f ( x) = x 2 7 x + 12;
Aflai E ( f ).
Rezolvare:

b) f : R R, f ( x) = 3x 2 2 x + 1.

7
1
1
a) f ( x) = x 2 7 x + 12 = x + . Cum a = 1 > 0, obinem E ( f ) = , + .
2 4

b) f ( x) = 3x 2 2 x + 1 =

. Deoarece a = 3 < 0, rezult c E ( f ) =

Exerciiu. Fie funcia g : R R, g ( x) = 2 x x . Aflai E (g ).


2

3.4.2. Extremele funciei de gradul II


Fie funcia f : R R, f ( x) = ax 2 + bx + c, a, b, c R, a 0, i forma ei canonic
2
b

, unde = b 2 4ac pentru orice x R.


f ( x) = a x + +
2
4
a
a

1) Cazul a > 0
2
2
b
x + b 0.
0

a
a
>
0
,
Cum x +
i
rezult
c
i

2a
2a

2
b

+
. Deci, f ( x)
Atunci a x +
(2) pentru orice x R.
2a
4a
4a
4a

y
2
b
b

Gf
= 0 numai pentru x = .
Evident, x +
2a
2a

Atunci f =
(3).
2
a

4a
b

b
2a
Prin urmare, din (2) i (3) rezult c f ( x) f (4)
2a
x
O
pentru orice x R .

Din (2) i (4) rezult c min f =


i
4a
xR
2a 4a
b
Fig. 28
este punct de minim al funciei f (fig. 28).
x0 =
2a
Algebr=

41

Capitolul 2

2) Cazul a < 0
2

b
b
Cum x + 0 i a < 0, rezult c a x + 0.
2a
2a
2
b

. Deci, f ( x)
Atunci a x +

2a
4a
4a
4a

4a

pentru orice x R. innd cont de (3), obinem


b
f ( x) f (5) pentru orice x R.
2
a
b
b
Din (5) rezult c max f
= 4a i x0 = 2a
xR
2
a

este punct de maxim pentru funcia f (fig. 29).

b
2a

x
Gf

Fig. 29

APLIC+M

Fie funciile:
b) g : R R, g ( x) = 3x 2 2 x + 1.
a) f : R R, f ( x) = x 2 7 x + 12;
Aflai punctele de extrem i extremele funciilor f i g.
Rezolvare:
b
7
a) Cum a = 1 > 0, obinem x0 =
=
= 3,5 punct de minim al funciei f i
2a
2
1
min f ( x) = f (3, 5) = .
xR
4
b) Deoarece a = 3 < 0, avem x0 =
al funciei g i max g ( x) = g (
xR

=
)=

punct de

Exerciiu. Fie funcia h: R R, h( x) = 4 x 2 . Aflai punctele de extrem i extremele funciei h.

3.4.3. Intervalele de monotonie ale funciei de gradul II


GENERALIZ+M

Fie f : R R, f ( x) = ax 2 + bx + c, a, b, c R, a 0, o funcie de gradul II.


Dac a > 0, funcia f este strict descresctoare pe
, b i strict cresctoare pe b , + (fig. 28).

2a
2a

Dac a < 0, funcia f este strict cresctoare pe ,


2a

b
i strict descresctoare pe , + (fig. 29).
2a

b
b
Intervalele , i , + se numesc
2a
2a

intervale de monotonie ale funciei f .


42

Algebr=

Func\ii

APLIC+M

Fie f : R R: a) f ( x) = 3x 2 + x 8;
b) f ( x) = 0,3x 2 6 x + 3.
Determinai intervalele de monotonie ale funciei f .
Rezolvare:
b
1
1
a) Cum a = 3 > 0 i
=
= , rezult c funcia f este strict descresc2a
3 2
6
1
1

toare pe , i strict cresctoare pe , + .


6
6

b
6
=
= 10, rezult c funcia f este strict
b) Deoarece a = 0,3 < 0 i
2a
2(0,3)
cresctoare pe (, 10] i strict descresctoare pe [10, + ).
Exerciiu. Fie funcia g : R R, g ( x) = 2 x 2 x. Determinai intervalele de monotonie ale funciei g.

3.4.4. Zerourile funciei de gradul II


Fie funciile: a) f1: R R, f1 ( x) = x 2 9 x + 18;
b) f 2 : R R, f 2 ( x) = 4 x 2 4 x + 1;
c) f 3: R R, f 3 ( x) = x 2 + x 1 .
Aflai zerourile funciilor f1 , f 2 , f 3 .
y
Rezolvare:
b)
2
a) f1 ( x) = 0 x 9 x + 18 = 0
x1 = 3, x2 = 6. Prin urmare, funcia f 1
are dou zerouri: x1 = 3, x2 = 6 (fig. 30 a)).
1
b) f 2 ( x) = 0 4 x 2 4 x + 1 = 0 x = 0,5 .
O
Deci, funcia f 2 are un zerou: x = 0,5 (fig. 30 b)).
c) f 3 ( x) = 0 x 2 + x 1 = 0.
Aceast ecuaie nu are soluii reale. (Argumentai!)
Astfel, funcia f 3 nu are zerouri (fig. 30 c)).

a)

y
18

G f1

O 3

6
c)

x
1

O
1

Gf 2

x
G f3

x
Fig. 30

GENERALIZ+M

Zerourile funciei f : R R, f ( x) = ax + bx + c, a, b, c R, a 0, snt soluiile


reale ale ecuaiei ax 2 + bx + c = 0, a 0, asociat funciei f.
Numrul de soluii reale ale ecuaiei de gradul II depinde de valoarea discriminantului
ei = b 2 4ac.
Dac > 0, ecuaia de gradul II are dou soluii reale, iar funcia f dou zerouri:
b
b+
x1 =
, x2 =
.
2a
2a
Prin urmare, graficul G f intersecteaz axa Ox n dou puncte: ( x1 , 0), ( x2 , 0).
b
Dac = 0, ecuaia de gradul II are o soluie real, iar funcia f un zerou: x = .
2a
b

Deci, graficul G f are un punct comun cu axa Ox, punctul , 0 .


2a
Algebr=

43

Capitolul 2

Dac < 0, ecuaia de gradul II nu are soluii reale. Deci, funcia f nu are zerouri.
Prin urmare, graficul G f nu intersecteaz axa Ox.
Exerciiu. Fie: a) f : R R, f ( x) = x 2 3x 10; b) g : R R, g ( x) = x 2 2 x.
Aflai zerourile funciilor f i g.

3.4.5. Semnul funciei de gradul II


INVESTIG+M

Fie funcia f : R R, f ( x) = ax 2 + bx + c, a, b, c R, a 0. Determinai mulimea


valorilor lui x R pentru care f ( x) > 0 ( f ( x) < 0).
Rezolvare:
Semnul funciei f depinde de semnul discriminantului al ecuaiei ax 2 + bx + c = 0,
a 0, asociat funciei f .
2

b
+ 2 .
Scriem funcia f sub forma canonic: f ( x) = a x +

2a 4a

1) Cazul < 0
Semnul valorilor funciei f coincide cu semnul numrului a, pentru orice x R (fig. 31).
a)

a>0

b)

Gf

a<0

4a

b
2a

b
2a

4a

Gf

x
Fig. 31

2) Cazul = 0

b
Semnul valorilor funciei f ( x) = a x +
coincide cu semnul numrului a, pentru
2
a

b
orice x R \ (fig. 32).
2a
a>0

a)

b)

2a

b
2a

a<0

Gf

Gf

Fig. 32
44

Algebr=

Func\ii

3) Cazul > 0
Semnul valorilor funciei f , cu zerourile x1 < x2 , coincide cu semnul numrului a,
pentru orice x ( , x1 ) U ( x2 , + ), i este opus semnului lui a, pentru orice x ( x1 , x2 )
(fig. 33).
y
y
a>0

a)

a<0

b)

Gf

+
x1

2a

+
x2

x1

4a

Fig. 33

2a

4a

x2

Gf

Observaie. Att semnul funciei de gradul II, ct i intervalele ei de monotonie pot fi


identificate mai simplu folosind reprezentarea grafic a acesteia.
Exerciiu. Fie: a) f : R R, f ( x ) = 3 x 2 x 2; b) g : R R, g ( x) = x 2 + 2 x 3.
Aflai semnele funciilor f i g.

3.4.6. Graficul funciei de gradul II


INVESTIG+M

Pentru a trasa graficul funciei de gradul II, procedm astfel:


Determinm coordonatele punctelor de intersecie a graficului Gf :
a) cu axa Ox: rezolvm ecuaia ax 2 + bx + c = 0, a 0, asociat funciei f ;
soluiile ecuaiei snt zerourile funciei f ;
b) cu axa Oy: calculm f (0).

b
Aflm coordonatele vrfului parabolei: V , ; punem n eviden axa de
2
4
a
a

b
a parabolei.
simetrie x =
2a
Completm tabelul, numit tabelul de variaie al funciei f . Tabelul include abscisele
punctelor de intersecie a graficului G f cu axele Ox i Oy (dac exist), abscisa vrfului
parabolei i, eventual, alte valori ale lui x.
Completnd tabelul de variaie, putem stabili monotonia funciei, punctele de extrem,
extremele ei, precum i comportamentul graficului G f la , la + .
Trasm graficul funciei.
Observaie. Cu
ctoare.

vom nota funcia descresctoare, iar cu

funcia cres-

APLIC+M

Fie funcia f : R R, f ( x) = x 2 2 x + 3.
a) Trasai graficul funciei f . b) Precizai monotonia, semnul i extremele funciei f.
Algebr=

45

Capitolul 2

Rezolvare:
a) Determinm coordonatele punctelor de intersecie a graficului G f cu axa Ox:
rezolvm ecuaia x 2 2 x + 3 = 0, asociat funciei f ; cum = 8 < 0, rezult c graficul G f nu intersecteaz axa Ox.
Determinm coordonatele punctului de intersecie a graficului G f cu axa Oy:
f (0) = 0 2 2 0 + 3 = 3; prin urmare, graficul G f intersecteaz axa Oy n punctul (0, 3).
b
= 1, y0 = f ( x0 ) = 2.
2a
Aadar, punctul V (1, 2) este vrful parabolei. Prin urmare, dreapta de ecuaie
b
x=
= 1 este axa de simetrie a graficului G f .
2a
y

Aflm coordonatele vrfului parabolei: x0 =

Completm tabelul de variaie al funciei f :

x
1
2
f ( x) = x 2 x + 3 + 6
Concluzie

0
3

1 2
2 3
min

3 +
6 +

Trasm graficul funciei f parabola G f (fig. 34).


b) Funcia f ia valori pozitive pentru orice x R.
Funcia f este strict descresctoare pe (, 1] i strict
cresctoare pe [1, + ).
Punctul x = 1 este punct de minim pentru funcia f
i min f ( x) = f (1) = 2.

Gf

3
2

1 O

1 2

Fig. 34

xR

Exerci\ii [i probleme
Fix=m cuno[tin\ele
1. Fie funcia f : R R, f ( x) = x 2 . Aflai:
a) valorile lui x pentru care f (x) este: 36; 4; 0,25; 100; 7; 1,6;
b) valorile lui f , tiind c x este: 1,4; 0,2; 3; 0,4; 2; 5 ; 7, (2); 4 3.
2. Fie punctele:
a) A(2; 2);
b) B (1; 2);
c) C (1; 0,5);
d) D(1; 0,5);
e) E (0,5; 0,5).
Determinai care dintre aceste puncte aparin graficului funciei:
1) f : R R, f ( x) = 2 x 2 ;
2) f : R R, f ( x) = 0,5 x 2 ;
3) f : R R, f ( x) = 0,5 x 2 .
3. Fie funcia f : R R:

1
b) f ( x) = x 2 ;
3
1) Trasai graficul funciei f .
2) Determinai proprietile funciei f .

a) f ( x) = 3x 2 ;

c) f ( x) = 1,5 x 2 ;

46

Algebr=

1
d) f ( x) = x 2 .
4

Func\ii

4. a) Construii o funcie care arat dependena ariei suprafeei totale a cubului de lungimea
muchiei lui.
b) Reprezentai graficul acestei funcii.
c) Aflai:
1) aria total a cubului, tiind c lungimea muchiei lui este de: 0,5 cm; 1,2 dm; 3 m.
2) lungimea muchiei cubului, tiind c aria suprafeei totale a lui este de:
16 cm 2 ; 8 3 dm 2 ; 4 m 2 .
5. Completai cu numere reale, astfel nct punctul A( ,
f : R R:
a) f ( x) = x 2 ;
b) f ( x) = x 2 ;
2
d) f ( x) = 2,5 x ;
e) f ( x) = 3x( x 2);
2
g) f ( x) = x x 2;
h) f ( x) = 3x 2 + x + 1;

) s aparin graficului funciei


c) f(x) = 3x 2 ;
f) f ( x) = 0,5 x( x + 1);
i) f ( x) = x 2 + 3x + 5.

3
6. Fie funciile f : R R, f ( x) = 2,3x 2 , g : R R, g ( x) = 4 x 2 , h: R R, h( x) = x 2 .
4
Precizai: a) extremele; b) monotonia; c) semnele funciilor.

7. Aflai zerourile funciei f : R R :


a) f ( x) = 16 x 2 4;
b) f ( x) = 6 x 2 + 3;

2
c) f ( x) = x 8 x + 12;

d) f ( x) = 2 x 2 3x + 8.

8. Fie funcia f : R R:
a) f ( x) = x 2 7 x + 12;
b) f ( x) = 3x 2 2 x 5;
c) f ( x) = x 2 x + 4;
d) f ( x) = x 2 + 7 x 12;
e) f ( x) = 4 x 2 + 4 x 1.
1) Trasai graficul funciei f .
2) Determinai axa de simetrie a graficului i proprietile funciei f .
Form=m capacit=\ile [i aplic=m
9. Trasai graficul i determinai proprietile funciei f : R R:
a) f ( x) = x 2 + 3;
b) f ( x) = 2 x 2 1;
c) f ( x) = 3( x + 2) 2 ;
2
2
d) f ( x) = 2( x 1) ;
e) f ( x) = 4 ( x + 2) 6 ;
f) f ( x) = ( x 3) 2 + 2.
10. Fie funcia f : R R:
a) f ( x) = 4,7 x 2 ;
b) f ( x) = 3x 2 + 2;
d) f ( x) = 2( x + 3) 2 ;
e) f ( x) = x 2 5 x + 6;
Aflai mulimea valorilor E ( f ).

c) f ( x) = 4( x 1) 2 ;
f) f ( x) = 3( x 4) 2 + 5.

11. Reprezentai n acelai sistem de axe ortogonale graficele funciilor:


a) f , g , h: R R, f ( x) = 3x 2 , g ( x) = 3x 2 + 2, h( x) = 3x 2 4;
b) f , g , h : R R, f ( x) = 2 x 2 , g ( x) = 2( x + 1) 2 + 3, h( x) = 2( x 3) 2 4.
Ce ai observat?
12. Fie tabelul de variaie al funciei f :

3,5

f ( x ) = ax + bx + c , a 0 +

18

10

2,25

Concluzie

min

Trasai graficul funciei f .


Algebr=

47

Capitolul 2

13. Fie graficul funciei de gradul II:


y
a) y
b)

c)

d)
x

y
O

x
O
x
O
Aflai semnul coeficientului a i al discriminantului ai ecuaiei asociate funciei respective.
14. Completai cu unul din semnele <, >, =, astfel nct propoziia obinut s fie adevrat:
1) Dac graficul funciei f : R R, f ( x) = ax 2 + bx + c, a 0, reprezint o parabol cu
0,
0.
ramurile n jos i vrful ei este situat pe axa Ox, atunci a
2) Dac graficul funciei f : R R, f ( x) = ax 2 + bx + c, a 0, reprezint o parabol cu
0,
0.
ramurile n sus i vrful ei este situat pe axa Oy, atunci a
15. Fie h nlimea (n metri) la care se afl o minge aruncat n sus, t timpul (n secunde) n care
mingea s-a aflat n zbor. Dependena variabilei h de variabila t se exprim prin formula:
h = 24t 4,9t 2 .
a) Care este nlimea maxim la care ajunge mingea?
b) n ct timp mingea se va ridica n zbor i n ct timp va cobor?
c) Peste cte secunde, dup ce a fost aruncat n sus, mingea va cdea pe pmnt?
2m

y
16. Balustrada unui pod are forma
unui arc de parabol. nlimea
balustradei este de 2 m, iar
12 10 8 6 4 2 O
2 4 6 8 10 12 x
lungimea coardei care o subntinde de 24 m. Balustrada are 5 stlpi verticali, fixai n punctele care mpart coarda n pri de
aceeai lungime. Aflai lungimile acestor stlpi.
17. Trasai graficul funciei f : R R:
a) f ( x) = ( x + 2)( x 4);
b) f ( x) = 6 x( x + 1);
d) f ( x) = 5( x 1)( x 3);
e) f ( x) = ( x 3)( x 4);

c) f ( x) = 2( x 3)(5 x);
f) f ( x) = 4 x( x 2).

18. Parabola 1) y = 3x 2 ; 2) y = 0,5 x 2 a fost deplasat cu 2 uniti de-a lungul axei Ox i cu


3 uniti de-a lungul axei Oy.
a) Determinai funcia g al crei grafic este parabola obinut n urma acestor transformri. Cte
funcii pot fi determinate?
b) Reprezentai graficul Gg pentru fiecare funcie obinut.
19. Lungimea laturii AC a triunghiului ABC este a, iar nlimea corespunztoare acesteia h. Prin
punctul D al nlimii BM este dus o dreapt paralel cu AC. Exprimai ariile figurilor obinute
ca funcii de variabila x, unde x = BD.
20. Determinai, utiliznd graficele, apoi n mod analitic, punctele de intersecie a graficelor funciilor:
a) f : R R, f ( x) = 2 x 2 x + 4, i g : R R, g ( x) = x + 2;
b) f : R R, f ( x) = 4 x 2 , i g : R R, g ( x) = x + 3.
21.

Determinai legitatea i scriei numrul omis:

7
?

f : R R, f ( x) = x 2 3x 10
g : R R, g ( x) = 2 x + x 3
2

48

Algebr=

Func\ii

Dezvolt=m capacit=\ile [i cre=m


22. Aflai valorile parametrului real a pentru care are zerouri funcia f : R R +:
a) f ( x) = ax 2 + 7;
b) f ( x) = ax 2 4;
c) f ( x) = x 2 + a;
d) f ( x) = 2 x 2 a.
23. Aflai valorile coeficienilor b i c, astfel nct parabola y = x 2 + bx + c s aib vrful n punctul V (3, 6).
24. Determinai funcia f : R R, f ( x) = ax 2 + bx + c, a, b, c R, a 0, al crei grafic trece prin
punctele A(2, 0), B(1, 6) i care are valoarea maxim 6.
25. Formulai i rezolvai exerciii asemntoare cu exerciiile 13, 15, 16, 18, 21, 23.
26. Trasai graficul funciei f : R R definite prin:
x 2 9, dac x 3
a) f ( x) =
3 x, dac x < 3;

4 x 2 , dac x > 0
b) f ( x) =
x 2, dac x 0.

Problem pentru campioni


a) f ( x) = x 6 | x | 7;
2

27. Trasai graficul funciei f : R R definite prin:

b) f ( x) = x 2 5 | x + 4 | 26;

c) f ( x) = | x 2 3x + 2 | .

4. Func\ia f : R R, f ( x ) = x 3
y

INVESTIG+M

Fie cubul cu muchia a. Construii o funcie care


s descrie dependena volumului cubului de lungimea
muchiei sale.
Rezolvare:
Volumul cubului se calculeaz aplicnd formula
V = a 3 . Prin urmare, dependena volumului cubului
de lungimea muchiei sale este descris de funcia
g : (0, +) (0, +), g ( x) = x 3 .
Aceast funcie ne conduce la funcia
f : R R, f ( x ) = x 3 .
Fie funcia f : R R, f ( x) = x 3 .
a) Trasai graficul funciei f .
b) Stabilii proprietile funciei f .
Rezolvare:
a) Completm tabelul de valori al funciei f
pentru valoarea zero, unele valori pozitive i negative ale lui x:
x
2 1
0
1
2
3
y=x
8
1
0
1
8
Graficul trasat prin puncte este reprezentat n
figura 35.
Algebr=

49

8
Gf

y0

2 1

E ( x0 , y 0 )

1
2
O 1 x0

E ( x0 , y 0 )

8
Fig. 35

Capitolul 2

1
2
3
4

b) Proprieti ale funciei f : R R, f ( x) = x 3


f ( x) = 0 x 3 = 0 x = 0. Prin urmare, x = 0 este zeroul funciei f.
Funcia f este strict cresctoare pe R.
Funcia f ia valori negative pentru x (, 0) i valori pozitive pentru x (0, + ).
Cum f ( x) = f ( x), rezult c dac punctul E ( x0 , y0 ) G f , atunci i punctul
E ( x0 , y0 ) G f . Deci, graficul G f este simetric fa de originea O(0, 0) (fig. 35).
Graficul funciei f : R R, f ( x) = x 3 , se numete parabol cubic.
Funcia f nu are extreme.
APLIC+M

Fie funcia f : R R, f ( x) = x3 . Aflai valorile lui x pentru care f (x) este:


27
b)
c) 125.
a) 64;
;
8
Rezolvare:
27
3
a) x 3 = 64 x = 4;
b) x 3 =
c) x3 = 125 x = 5.
x= ;
8
2

Exerci\ii [i probleme
Fix=m cuno[tin\ele
1. Fie punctele:
a) A(2, 8);

1
1
c) C , ;
d) D(0, 1);
e) E ( 3 , 3 3 ).
2 8
Determinai care din aceste puncte aparin graficului funciei f : R R, f ( x) = x 3 .

b) B(3, 27);

2. Fie funcia f : R R, f ( x) = x 3 . Aflai:


a) valorile lui x pentru care f (x) este: 125; 64; 16; 3,375; 1; 0,001.
2
b) valorile lui f , tiind c x este: 343; 0,2; ; 1,3; 2 2 ; 10; 2, (5).
5
Form=m capacit=\ile [i aplic=m
3. Rezolvai n R, prin metoda grafic, ecuaia:
a) x 3 = x 1;
b) x 3 = 2 x;
c) x 3 = 3 x + 2;

d) x 3 = 3 x.

4. 1) Reprezentai n acelai sistem de axe ortogonale graficele funciilor:


a) f : R R, f ( x) = x 3 i g : R R, g ( x) = x 3 ;
b) f : R R, f ( x) = x 3 i g : R R, g ( x) = x 3 + 1.
2) Aflai semnele funciilor f i g.
3) Aflai extremele funciilor f i g.
Dezvolt=m capacit=\ile [i cre=m
5. Aflai extremele funciei f : R R, definite prin:
b) f ( x ) = ( x + 2 ) 3 ;
c) f ( x) = 2( x 8) 2 + 1;
d) f ( x) = 5 x + 1.
a) f ( x) = x 3 2;
2 x 3 , x 0
6. Trasai graficul i precizai monotonia funciei: f : R R, f ( x) = 2
x , x > 0.
7. Reprezentai n acelai sistem de axe ortogonale graficele funciilor f : R R, f ( x) = | x |3 i
g : R R, g ( x ) = | x 3 | .
50

Algebr=

Func\ii

Exerci\ii [i probleme recapitulative


Fix=m cuno[tin\ele
1. Determinai care dintre urmtoarele linii nu este graficul unei funcii:
y

O
b)

a)

O
c)

Argumentai!
2. Fie funcia:
b) f : R + R + , f ( x) = x ;
a) f : R R, f ( x) = 3 2 x;
2

c) f : R R , f ( x) = ;
d) f : R R, f ( x) = 2 x 2 ;
x
e) f : R R, f ( x) = x 2 x + 1;
f) f : R R, f ( x) = x 3 .
Precizai care dintre urmtoarele puncte aparin graficului G f :
1) A(1, 1);
2) B(1, 1);
3) C (0, 1);
4) O (0, 0);
6) E (0, 3);

7) F (4, 2);

3. Recunoatei funcia de gradul II:


5
a) f : R R , f ( x) = 2 ;
x

8) M (2, 1).

b) f : R Q, f ( x) = 7 x 2 ;

c) f : R R, f ( x) = 1,6 x 2 ;

d) f : R R, f ( x) = 2 x 3 + x 2 4;

e) f : R R, f ( x) = x 2 + 2 x 1;

f) f : R R, f ( x) = x 2 x 3 .

4. Determinai graficul crei funcii este schiat:


a)
b)
f1: R R ,

f1: R R ,

f1 ( x) = 0,5 x 2 + x + 3

f 4 : R R,

f 3 : R R,

f 4 ( x) = 2 x 2 + 4 x + 5

f 2 ( x) = x 2 6 x + 7

f 2 : R R,

f 4 ( x) = 3x 2 x + 2

f 4 : R R,

f 4 : R R,

f 3 ( x) = x + 6 x + 7

f 3 ( x) = 5 x 2 x 1

Algebr=

51

f 2 ( x) = x 2 x 1

f1 ( x ) = x + 3 x + 4
2

f 2 : R R,

5) D(1, 2);

Capitolul 2

Form=m capacit=\ile [i aplic=m


5. Fie mulimea P = {a, b, c, d }. Construii prin diagrame toate funciile definite pe mulimea P cu
valori n P.
6. Scriei o formul care s exprime dependena lungimii cercului de raza lui. Este aceast dependen
o proporionalitate direct?
7. Mariana avea 15 lei. Dup ce a procurat x timbre la preul de 0,5 lei, i-au rmas y lei.
a) Exprimai printr-o formul dependena lui y de x.
b) Aflai domeniul de definiie al funciei obinute.
8. Trasai n acelai sistem de axe ortogonale graficele funciilor f : R R, f ( x) = 1,5 x + b,
pentru b {2, 0, 2, 5}.
Ce ai observat?
9. Trasai graficul i determinai proprietile funciei f : R R , dac:
1
4
7
b) f ( x) = ;
c) f ( x) = ;
a) f ( x) = ;
x
2x
x

d) f ( x) =

1
.
5x

10. Rezolvai n R, prin metoda grafic, ecuaia:


25
1
= x;
= 2 x;
b)
c)
d) 3 x 2 = 5 x 2.
a) x = 3x 2;
x
2x
11. Trasai n acelai sistem de axe ortogonale graficele funciilor f : R R, f ( x) = 3x 2 + n,
pentru n {1, 0, 1, 3}.
Ce ai observat?
12. Reprezentai n acelai sistem de axe ortogonale graficele funciilor f : R R,
f ( x) = 2( x m) 2 , pentru m {1, 0, 1, 3}.
Ce ai observat?
13. Apa dintr-un ceainic electric, la un moment dat, avea temperatura de 10C. n continuare,
peste fiecare minut, temperatura apei cretea cu 4C, astfel nct a atins valoarea de 100C.
Exprimai printr-o formul dependena temperaturii apei y (n grade Celsius) de timpul nclzirii t (n minute). Schiai graficul acestei dependene. Utiliznd graficul, aflai:
a) temperatura apei peste:
1) 5 minute;
2) 10 minute;
3) 15 minute;
4) 20 de minute de la nceputul nclzirii.
b) peste cte minute temperatura apei a atins valoarea de:
1) 50C;
2) 70C;
3) 100C.
14. Trasai graficul i stabilii proprietile funciei f : R R, dac:
a) f ( x) = 1 x x 2 ; b) f ( x) = x 2 6 x + 9; c) f ( x) = 9 x 2 6 x + 1; d) f ( x) = 3x 2 + 4 x + 2.
15. Aflai axa de simetrie a graficului i extremele funciei f : R R:
a) f ( x) = 5 x 2 + 3;
b) f ( x) = x 2 4;
c) f ( x) = 3( x + 2) 2 ;

d) f ( x) = 6 x 2 x + 3.

16. Definii printr-o formul funcia de gradul II care este:


a) strict cresctoare pe (, 4] i strict descresctoare pe [4, + );
b) strict descresctoare pe (, 2] i strict cresctoare pe [2, + ).
52

Algebr=

Func\ii

17. Parabola graficul funciei f : R R, f ( x) = 3x 2 , a fost deplasat cu 2 uniti de-a lungul


axei Oy i cu 3 uniti de-a lungul axei Ox.
a) Determinai funcia g al crei grafic este parabola obinut n urma efecturii acestor
transformri ale graficului funciei f . Cte funcii g ai determinat?
b) Trasai graficul fiecrei funcii obinute.
c) Determinai proprietile fiecrei funcii obinute.
18. Aflai coordonatele punctelor de intersecie cu axele Ox i Oy a graficului funciei f : R R :
b) f ( x) = 3x 2 2 x + 1.
a) f ( x) = 2 x 2 x 15;
19. Dai exemple de utilizare a funciilor studiate n viaa de zi cu zi, n fizic, biologie, chimie,
economie etc.
Dezvolt=m capacit=\ile [i cre=m
20. Definii printr-o formul funcia de gradul I care satisface condiia:
a) f ( 2 + x) = 5 x + 3, pentru orice x R;
b) f (3x 1) = 1 2 x, pentru orice x R.
21. Trasai graficul funciei:
3x 2 2, dac x 1
a) f : R R, f ( x) =
x , dac x > 1;
x 3 + 9, dac x 2
2
b) f : R R , f ( x) = , dac 2 < x < 2
x
0,5 x, dac x 2.

22. Fie f : R R, f ( x) = 2 x 2 + bx + c.
Determinai coeficienii b i c, tiind c vrful parabolei G f este punctul A(2, 4).
23. Determinai funcia de gradul II al crei grafic trece prin punctele:
a) A(3, 0), B(2, 5) i care are valoarea maxim 5;
b) A(0, 2), B (1, 4) i care are valoarea minim 3.
24. Trasai graficul funciei:
a) f : R R, f ( x) = 3 | x | 4;
b) f : R R, f ( x) = | 0,2 x + 5 |;
c) f : R R, f ( x) = | 3x 2 x 2 | .
25. Rezolvai n R , prin metoda grafic, ecuaia:
a) x 3 = x 2 + x + 1;
b) 2 x = x 3 4.
26. Fie funcia f : R R, f ( x) = 3x 2 x + 1. Pentru care valori reale ale lui a are loc relaia
f (a ) = 3 f (a ) + 6 ?
27. Formulai exerciii asemntoare cu exerciiile 13, 16, 17, 21, 25 i propunei-le colegilor.

Problem pentru campioni


a) f : R R, f ( x) = x + x ;
3

28. Trasai graficul funciei:


b) g : R R, g ( x) = x 2 x 3 .

Algebr=

53

Capitolul 2

Timp efectiv de lucru:


45 de minute

Test sumativ
Varianta I

Varianta I

1. n desen este reprezentat graficul variaiei


temperaturii apei timp de 20 de minute:

1. n desen este reprezentat graficul de descrcare a grnelor dintr-un depozit timp


de 8 ore:

tC

80
60
40
20
O

80
60
40
20

Gg
Gf

Gh
t,
min.

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

a) Indicai litera A dac propoziia este


adevrat, sau litera F dac ea este fals:
G f este graficul unei funcii cresctoare.
A
F
b) Aflai cu cte grade a crescut temperatura
apei n primele 6 minute.
c) Aflai cu cte grade s-a schimbat temperatura apei n ultimele 8 minute.
d) Aflai perioada n care temperatura apei
nu s-a schimbat.
e) Definii prin formule analitice funciile
reprezentate prin graficele G f , G g i Gh .

1p

2. Determinai valorile reale ale lui x pentru care


ambele funcii f : R R, f ( x) = ( x 4)2 ,
4
i g: R R , g ( x) = , snt descrescx
toare. Argumentai rspunsul.
3. Fie funcia
f : R R, f ( x) = 2 x 2 5 x 3.
a) Scriei n caset unul dintre semnele <,
= sau >, astfel nct s obinei o
propoziie adevrat: f (0)
f (1).
b) Trasai graficul G f .
c) Determinai E( f ).
d) Completai casetele:
;
f pentru x
;
f pentru x
.
min f ( x) =

5p

xR

2p

2p
2p

7p

3p

6p
2p

2p
2p
2p

Cantitatea, tone

Gf
Gg

Gh

t,
ore

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9
a) Indicai litera A dac propoziia este
adevrat, sau litera F dac ea este fals:
G f este graficul unei funcii cresctoare.
A
F
b) Aflai cu ct s-a micorat cantitatea de
grne n primele 3 ore.
c) Aflai cu ct s-a micorat cantitatea de
grne n ultimele 2 ore.
d) Aflai perioada n care nu s-au efectuat
lucrri n depozit.
e) Definii prin formule analitice funciile
reprezentate prin graficele G f , Gg i Gh .
2. Determinai valorile reale ale lui x pentru care
ambele funcii f : R R, f ( x) = ( x + 2) 2 ,
8
i g : R R , g ( x) = , snt crescx
toare. Argumentai rspunsul.
3. Fie funcia
f : R R , f ( x ) = 3 x 2 5 x + 2.
a) Scriei n caset unul dintre semnele <,
= sau >, astfel nct s obinei o
propoziie adevrat: f (2)
f (1).
b) Trasai graficul G f .
c) Determinai E( f ).
d) Completai casetele:
;
f pentru x
f pentru x
;
.
min f ( x) =
xR

e) Formulai un exemplu din viaa cotidian


e) Formulai un exemplu din fizic referitor 2 p
privind aplicarea funciei de gradul II.
la aplicarea funciei de gradul II.
Baremul de notare
Nota
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Nr. puncte 3837 3633 3229 2823 2217 1612 118
54

Algebr=

75

43

20

Capitolul

Polinoame
[i frac\ii algebrice
1. Monoame. Opera\ii cu monoame
1.1. No\iunea de monom
INVESTIG+M

Fie expresiile algebrice:


8y; 3x 2 + y; 2 ab 3 ; 7ab; 6,5 x 5 y 2 z 3 ; 2 010; 9 11a 2 b; xy .
a) Identificai expresiile n care se execut adunri i scderi.
b) Identificai expresiile care nu conin litere sub radical.
c) Identificai expresiile care conin litere sub radical.
d) Identificai expresiile n care nu se execut adunri i scderi i care nu conin litere
sub radical.
Rezolvare:
a) 3x 2 + y; 9 11a 2b
expresii algebrice raionale;
b) 8y; 3x2 + y; 7ab; 6,5x5 y 2 z 3 ; 2 010; 9 11a 2b
expresii algebrice iraionale;
c) 2 ab 3 ; xy
d) 8y;

7ab; 6,5 x 5 y 2 z 3 ; 2 010

expresii algebrice raionale.

GENERALIZ+M

Expresiile algebrice conin numere i litere legate prin operaiile de adunare, scdere,
nmulire, mprire, ridicare la putere i de extragere a rdcinii ptrate.
Expresiile algebrice raionale nu conin litere sub radical.
Expresiile algebrice care conin litere sub radical snt expresii iraionale.
Definiie
Expresiile algebrice raionale n care literele snt factori sau baze ale unor puteri cu
exponent natural se numesc monoame.
Un monom este format din coeficient i partea
literal.
Literele care se folosesc la scrierea monoamelor se
numesc nedeterminate.

3 X 3Y ;
0,2 Z 4 ;
2 XY 3 Z 2 .

Nedeterminatele se noteaz cu litere mari ale alfabetului latin (X, Y, Z, ...).


Algebr=

55

Capitolul 3

1.2. Forma canonic= (standard) a unui monom


INVESTIG+M

Fie monomul 3,4 XYX 3YZ 3 .


a) Scriei monomul, astfel nct fiecare nedeterminat s apar o singur dat.
b) Aflai gradul monomului n raport cu nedeterminata X.
c) Aflai gradul monomului n raport cu toate nedeterminatele.
Rezolvare:
a) Aplicnd proprietile puterii, obinem 3,4 X 4Y 2 Z 3 .
b) Deoarece n scriere avem X 4 , gradul monomului n raport cu nedeterminata X este 4.
c) Gradul monomului n raport cu toate nedeterminatele este 4 + 2 + 3 = 9.
Un monom este scris n forma canonic (standard) dac fiecare nedeterminat
a acestuia apare o singur dat i pe primul loc este scris coeficientul.
Gradul unui monom n raport cu o nedeterminat este egal cu exponentul
nedeterminatei respective a monomului scris n forma canonic.
Gradul unui monom n raport cu toate nedeterminatele este egal cu suma
exponenilor nedeterminatelor monomului scris n forma canonic.
Gradul monomului care nu conine nedeterminate (un numr real) se consider egal cu zero.
1.3. Opera\ii cu monoame

1.3.1. Adunarea monoamelor


INVESTIG+M

Efectuai: a) 3 X 2Y 0,5 XY + 1,5 X 2Y + 2 XY X 3 ; b) 8 X 2 + 16X 9 X 2 10X + 3X 2 .


Rezolvare:
a) 3 X 2Y 0,5 XY + 1,5 X 2Y + 2 XY X 3 = 3 X 2Y + 1,5 X 2Y (0,5 XY 2 XY ) X 3 =

= (3 + 1,5) X 2Y (0,5 2) XY X 3 = 4,5 X 2Y + 1,5 XY X 3 ;


2

b) 8 X + 16 X 9 X 10 X + 3 X = (8 9 + 3) X 2 + (16 10) X = 2 X 2 + 6 X .
Monoamele care au aceleai nedeterminate la aceleai puteri, indiferent de ordinea
n care snt scrise nedeterminatele, au aceeai parte literal.
Monoamele care au aceeai parte literal se numesc monoame asemenea sau
termeni asemenea.
Reducerea termenilor asemenea este operaia prin care o sum de monoame
asemenea se nlocuiete cu un monom asemenea cu ele. Rezultatul reducerii a
dou sau mai multe monoame asemenea este un monom asemenea cu ele, care
are coeficientul egal cu suma coeficienilor termenilor asemenea.
Se adun sau se scad numai monoamele care au aceeai parte literal.
Exerciiu. Formulai regula de adunare a dou sau mai multe monoame.
56

Algebr=

Polinoame [i frac\ii algebrice

1.3.2. nmulirea monoamelor


INVESTIG+M

Efectuai: a) 3 X 2Y 4 XYZ ;
b) 5 X 2 XY 2 .
Rezolvare:
Utiliznd proprietile puterii, obinem:
a) 3X 2Y 4 XYZ = (3 4) ( X 2 X ) (Y Y ) Z = 12 X 3Y 2 Z ;
b) 5 X 2 XY 2 = ( ) ( ) Y 2 = 2 Y 2 .
Produsul a dou sau mai multe monoame este un monom.
Exerciiu. Formulai regula de nmulire a dou monoame.

1.3.3. Ridicarea la putere cu exponent natural


INVESTIG+M

Efectuai: a) (2 X 3YZ 4 ) 3 ;
b) (Y 2 Z )125 .
Rezolvare:
Aplicnd proprietile puterii, obinem:
a) (2 X 3YZ 4 ) 3 = 23 ( X 3 )3 Y 3 (Z 4 )3 = 8 X 9Y 3 Z 12 ;
b) (Y 2 Z )125 = (1)125
.
=
Puterea cu exponent natural a unui monom diferit de zero este un monom.
Observaii. 1. Dac exponentul este 0, atunci puterea
unui monom diferit de zero este monomul 1.
2. Dac exponentul este 1, atunci puterea unui monom
diferit de zero este nsui monomul.

(5 XY 3 ) 0 = 1.
(0,2 X 2Y )1 = 0,2 X 2Y .

Exerciiu. Formulai regula de ridicare la putere cu exponent natural a unui monom.

1.3.4. mprirea monoamelor


INVESTIG+M

Efectuai: a) 6 X 3Y 2 Z : 2 X 2YZ ;
b) 4 XY : 0,1X .
Rezolvare:
Utiliznd proprietile puterii, obinem:
a) 6 X 3Y 2 Z : 2 X 2YZ = (6 : 2) ( X 3 : X 2 ) (Y 2 : Y ) ( Z : Z ) = 3 X Y 1 = 3 XY ;
b) 4 XY : 0,1X = ( : ) ( : ) Y =
Y = Y.
n cazul n care exist un unic monom, n forma canonic, care s fie ctul mpririi
a dou monoame, spunem c se poate efectua mprirea acestor dou monoame.
Nu putem mpri un monom la monomul 0.
0
Nu are sens nici , deoarece exist mai multe monoame, n form canonic.
0
De exemplu, X, Y 2 , Z 3 , astfel nct X 0 = 0, Y 2 0 = 0, Z 3 0 = 0.
Exerciiu. Formulai regula de mprire a dou monoame.
Algebr=

57

Capitolul 3

Exerci\ii [i probleme
Fix=m cuno[tin\ele
1. Determinai care dintre expresii snt monoame:
XY X 2 + Y 2 ;
a) 2,05, X Y , X, 15YZ ; Z 2010 ,
,
Z
X +Y
8
3
b) Y , 3 2 XY , Z, XY , Z X ,
, Y 2012 .
Z
2. Indicai coeficientul i partea literal a monomului:
a) 8XY ;
b) 2 X 2YZ ;
c) 3 XZ 2 ;
d) 7,8Y 4 Z 10 .
3. Scriei sub forma canonic monomul:
a) XYYXZ;
b) YZYZYZ;
c) XYX 2Y 2 Z ;

d) XZYZYZ .

4. Determinai gradul monomului:


1) n raport cu nedeterminata X;
2) n raport cu toate nedeterminatele.
3
5
2
b) 2 XZ ;
c) 0,1X Y ;
d) 3YZ.
a) X YZ ;
5. Indicai monoamele asemenea:
a) 5XY , 3 X 2 , XY , Z 3Y , 0,25 X 2 , YZ 3 , XYZ ;
b) XY 2 , 8,5Y 3 , 2Y 2 X , 0,8Y 3 , X 3Y 3 Z 3 , XY .
6. Reducei termenii asemenea:
a) XY 3Y 4 + 2,5 XY + 8Y 4 ;
b) 3Z 2 2 XY 0,2 Z 2 + 10 XY .
7. Efectuai:
a) 4 X 2Y 3 XY 2 ;

b) 8,2 XZ 5 X 3YZ ;

c)

8. Efectuai:
a) (3 X 5Y ) 3 ;

b) (2 XYZ 4 ) 2 ;

c) ( 2 XY 3 ) 4 ;

d) (1,5ZY 3 ) 3 .

b) 6,4Y 2 Z 3 : 0,4YZ ;

c) 2 3 X 2 Z 5 : 3 XZ 2 ;

1
1
d) 7 X 3Y 3 Z 3 : XYZ .
3
3

9. Efectuai:
a) 16 X 3Y : (2 XY );

3YZ 3 XZ 3 ;

1
1
d) 7 X 2 XY .
3
2

Form=m capacit=\ile [i aplic=m


10. Efectuai:

1
1
b) 3 ZY + 4 ZY Z 2 + 3Z 2 + XY .
4
8

a) 7,3 XY 8Y 3 + 2(0,5Y 3 + XY ) ZY ;

11. Efectuai: a) 3 XY 0,2 X 2Y 3 Z (2 XY ) 3 + (1,2 XY ) 2 XY ;


b) 5ZY 0,4Z 3YX + (0,1ZY 2 ) 2 X 3Y ( XYZ ) 3 .
12. Efectuai: a) 18 X 3Y 5 : 0,3 XY 4 (2 X 2Y + 4,8 X 4 Z : 1,6 XZ );
b) 9 XY 3 Z 2 : 30Y 2 Z (7 XYZ + 12 X 2 Z 2 : 0,4 XZ 2 ).
13. Completai cu exponeni, astfel nct gradul monomului n raport cu toate nedeterminatele s
fie 10:
2
W
W 2
W
W
2
2 3 W
b) (Y Z ) ;
c) ( X W Y W Z ) 3 ;
d) ( 5 X Y Z ) .
a) 3 X Y Z ;
14. Determinai legitatea i scriei monomul lips:

2 X 2Y 3

2 2 X 6Y 9

3ZY 5

58

Algebr=

Polinoame [i frac\ii algebrice

Dezvolt=m capacit=\ile [i cre=m


15. a) Gradul monomului X 3YZ este egal cu 6.
b) Monomul XY 2 Z 5 are gradul egal cu 8.
c) Monoamele XY i X 2Y 2 snt asemenea.
d) Monoamele 26 X 2Y i X 2Y se pot reduce.
16. Completai irul monoamelor:
a) XYZ , X 2YZ , X 2Y 2 Z ,
;

b) X 8Y 4 Z 2 , X 8Y 4 , X 8Y 2 ,

17. Completai cu exponeni, astfel nct gradul monomului obinut n raport cu toate nedeterminatele s fie un numr divizibil cu: 1) 3; 2) 5.
b) (( XY 2 Z ) w ) w .
a) (( X 2Y 3 ) w ) w ;

2. Polinoame. Opera\ii cu polinoame


2.1. No\iunea de polinom
INVESTIG+M

Fie expresiile algebrice raionale: X 2 ; X 3 + X ; X 2Y 5 ; X 5 + X 4 + 2 X 3 + X 2 + X + 1;

ZY + XZ ; XY 3 X 2Y 2 ; Z 3 + X 2; ( XY ) ( ZX 2 ); X 2016 X 2015 ; ( Z 3Y 2 ) (7 Z ).
a) Identificai monoamele.
b) Identificai produse de monoame.
c) Identificai sume de monoame.
Definiie
Se numete polinom o sum algebric de dou sau mai multe monoame.
Polinoamele pot avea una sau mai multe nedeterminate.
Polinoamele se noteaz cu litere mari ale alfabetului latin (P, Q, R, H, ...).
Exemple
P( X ) = X 3 2 X 2 + 5; Q( X , Y ) = 3 X 2Y XY + X ; R( X , Y , Z ) = XYZ 3.
Exerciiu. Identificai i notai polinoamele din secvena INVESTIG+M.
Coeficienii polinomului snt coeficienii termenilor si. Polinomul ai crui
coeficieni snt egali cu 0 se numete polinomul nul. Polinomul nul se noteaz
cu 0. Polinomul care nu are nedeterminate se numete polinom constant.
Termenul care nu conine nedeterminat se numete termen liber.
Un polinom cu doi termeni se numete binom, iar cu trei termeni trinom.
Observaie. n continuare, vom considera, de regul, polinoame de o nedeterminat.
Algebr=

59

Capitolul 3

INVESTIG+M

Fie monoamele: 7 X X 3 , 3 X 2 (5 X 3 ), 8 X X ( X ), ( X 3 ) 2 , 7 X , 52.


a) Scriei monoamele n forma canonic.
b) Stabilii gradele monoamelor.
c) Scriei polinomul P(X) ca sum a acestor monoame aranjate n ordinea descresctoare a gradelor lor.
d) Scriei polinomul P(X) n forma canonic.
e) Stabilii gradul polinomului P(X).
f) Enumerai coeficienii polinomului P(X) scris n forma canonic.
g) Determinai termenul liber.
Rezolvare:
a) 7 X 4 , 15 X 5 , 8 X 3 , X 6 , 7 X , 25.
b) 4, 5, 3, 6, 1, 0.
c) P( X ) = X 6 + (15 X 5 ) + 7 X 4 + (8 X 3 ) + (7 X ) + 25.
d) P( X ) = X 6 + (15) X 5 + 7 X 4 + (8) X 3 + 0 X 2 + (7) X + 25.
e) Polinomul P(X) are gradul 6.
f) 1, 15, 7, 8, 0, 7, 25.

g) 25.

Un polinom de o nedeterminat este scris n forma canonic (standard) dac


termenii lui se succed n ordinea descresctoare a gradelor lor. Un polinom are o
singur form canonic.
Polinoamele cu aceeai form canonic snt egale.
Gradul maxim al monoamelor unui polinom se consider gradul polinomului. Gradul
polinomului P(X) se noteaz grad P(X). Pentru polinomul nul gradul nu se definete.
APLIC+M

Pentru polinomul P ( X ) = 2 X 3 3 X 1 avem:


a) P ( X ) = 2 X 3 + 0 X 2 + ( 3 ) X + (1)
b) grad P(X) =
c)

forma canonic;

termenul liber.

GENERALIZ+M

Polinoamele de gradul I n X snt de forma P ( X ) = aX + b, unde a i b snt numere


reale, a 0.
Polinoamele de gradul II n X snt de forma P( X ) = aX 2 + bX + c, unde a, b, c R,
a 0.
Polinoamele de gradul III n X snt de forma P( X ) = aX 3 + bX 2 + cX + d , unde
a, b, c, d R, a 0.
60

Algebr=

Polinoame [i frac\ii algebrice

Forma canonic a unui polinom de o nedeterminat este:


P( X ) = an X n + an 1 X n 1 + + a2 X 2 + a1 X + a0 , an 0.
Termenul an X n se numete termenul principal al polinomului P(X), numrul an
se numete coeficientul dominant al polinomului P(X), iar coeficientul a0
termenul liber.
Observaie. Pentru a simplifica scrierea polinoamelor concrete, convenim s nu scriem
termenii polinomului care au coeficienii egali cu zero, s notm termenii de forma
1X k cu X k , iar expresia de forma + (a) X k cu aX k . De exemplu, polinomul
X 4 + (5) X 3 + 1X 2 + 0 X + 3 se scrie X 4 5 X 3 + X 2 + 3.
2.2. Valoarea numeric= a polinomului
INVESTIG+M

Calculai valoarea numeric a polinomului P( X, Y ) = X 2Y 2 XY pentru X = 1,


Y = 3 .
Rezolvare:
P(1, 3) = 12 (3) 2 1 (3) = 3.
Calculai valoarea numeric a polinomului Q( X ) = 2 X 3 X + 5 pentru X = 0.
Rezolvare:
Q(0) = 2 3 + 5 = .
Exerciiu. Formulai regula de calcul al valorii numerice a unui polinom.
APLIC+M

Calculai valoarea numeric a polinomului:


a) P( X , Y , Z ) = X 2 Y 2 + Z 2 pentru X = 0, Y = 1, Z = 1;
b) Q( X ) = 2 X 7 + X 5 1 pentru X = 1.
Rezolvare:
a) P(0, 1, 1) = 2 2 + 2 = ;
b) Q(1) = 2 7 + 5 1 = .
2.3. Adunarea [i sc=derea polinoamelor
INVESTIG+M

Fie polinoamele P ( X ) = 5 X 4 + 3 X 3 2 X + 4 i Q( X ) = 2 X 4 7 X 3 + X .
Efectuai: a) P ( X ) + Q( X );
b) P ( X ) Q( X );
c) Q ( X ).
Rezolvare:
a) P ( X ) + Q( X ) = (5 X 4 + 3 X 3 2 X + 4) + (2 X 4 7 X 3 + X ) =
= (5 X 4 + 2 X 4 ) + (3 X 3 7 X 3 ) + ( 2 X + X ) + 4 = 3 X 4 4 X 3 + (1 2 ) X + 4.
Algebr=

61

Capitolul 3

b) P ( X ) Q( X ) = (5 X 4 + 3 X 3 2 X + 4) (2 X 4 7 X 3 + X ) =
= (5 2) X 4 + (3 + 7) X 3 + ( 2 1) X + 4 = 7 X 4 + 10 X 3 (1 + 2 ) X + 4.

c) Q( X ) = (2 X 4 7 X 3 + X ) = 2 X 4 + 7 X 3 X .
La adunarea (scderea) a dou polinoame se adun (se scad) termenii asemenea.
Polinomul P(X) este opusul polinomului P(X).
Proprieti ale adunrii polinoamelor
1 Comutativitatea: P ( X ) + Q ( X ) = Q ( X ) + P ( X ) pentru orice polinoame
P(X), Q(X).
2 Asociativitatea: ( P ( X ) + Q( X )) + R ( X ) = P ( X ) + (Q( X ) + R ( X )) pentru orice
polinoame P(X), Q(X), R(X).
3 Polinomul nul este element neutru la adunarea polinoamelor:
P( X ) + 0 = P( X ) pentru orice polinom P(X).

4 Orice polinom P(X) are opusul su P(X): P ( X ) + ( P ( X )) = 0 .

2.4. }nmul\irea polinoamelor


INVESTIG+M

Fie polinoamele P( X ) = 3 X 2 X + 1, Q( X ) = X 1.
Efectuai:
a) 5 X 3 P( X );
b) P( X ) Q( X ).
Rezolvare:
a) 5 X 3 P( X ) = 5 X 3 (3 X 2 X + 1) = 5 X 3 3 X 2 + (5 X 3 ) ( X ) + (5 X 3 ) 1 =

(5 3) X 3 X 2 + [5 (1)] X 3 X + (5 1) X 3 = 15 X 5 + 5 X 4 5 X 3 .
b) P( X ) Q( X ) = (3 X 2 X + 1)( X 1) = 3 X 2 ( X 1) X ( X 1) + 1( X 1) =

3 X 3 3 X 2 X 2 + X + X 1 = 3 X 3 4 X 2 + 2 X 1.
La nmulirea unui monom cu un polinom se nmulete acest monom cu fiecare
termen al polinomului dat. Suma produselor obinute este polinomul produs.
La nmulirea polinoamelor P(X) i Q(X) se nmulete fiecare termen al polinomului
P(X) cu fiecare termen al polinomului Q(X). Suma produselor obinute reprezint
polinomul produs ( P ( X ) Q( X )).
grad ( P ( X ) Q ( X )) = grad P ( X ) + grad Q ( X ).
62

Algebr=

Polinoame [i frac\ii algebrice

Proprieti ale nmulirii polinoamelor


1 Comutativitatea: P ( X ) Q( X ) = Q ( X ) P ( X ) pentru orice polinoame P(X),
Q(X).
2 Asociativitatea: ( P ( X ) Q( X )) R ( X ) = P ( X ) (Q( X ) R ( X )) pentru orice
polinoame P(X), Q(X), R(X).
3 Produsul oricrui polinom cu polinomul nul este polinomul nul: P ( X ) 0 = 0
pentru orice polinom P(X).
4 Polinomul 1 este element neutru la nmulirea polinoamelor: P( X ) 1 = 1 P ( X )
pentru orice polinom P(X).
5 nmulirea polinoamelor este distributiv fa de adunare (scdere):
P ( X )(Q( X ) R ( X )) = P( X ) Q( X ) P ( X ) R( X ) pentru orice polinoame
P( X ), Q( X ), R ( X ).
APLIC+M

Fie polinoamele P( X ) = X 3 + 1, Q( X ) = 2 X 7 , R( X ) = X 4 1.
Efectuai, scriind polinomul obinut n form canonic:
a) P ( X ) (Q ( X ) R ( X ));
b) P ( X ) Q( X ) P ( X ) R ( X ).
Comparai rezultatele obinute.
Rezolvare:
a) P( X ) (Q( X ) R( X )) = ( X 3 + 1)(2 X 7 X 4 + 1) =

X3

X 3 X 4 + X 3 1 2 X 7 X 4 + 1 =

X 10

b) P ( X ) Q( X ) P ( X ) R ( X ) = ( X 3 + 1) (2 X 7 ) ( X 3 + 1) ( X 4 1) =

X 3 (2 X 7 ) 2 X 7 X 7 + X 3 X 4 + 1 =

X 10

, deoarece au

Concluzie: Polinoamele obinute snt

.
.

2.5. Descompunerea polinoamelor ]n factori ireductibili


INVESTIG+M

Descompunei n factori ireductibili polinomul:


a) X 4 + 4 X 2 ; b) X 3 3 X 2 + 3 X 9; c) X 3 1; d) 27 X 3 + 1; e) 2 X 2 + X 3.
Rezolvare:
a) X 4 + 4 X 2 = X 2 X 2 + 4 X 2 = X 2 ( X 2 + 4);
b) X 3 3 X 2 + 3 X 9 = X X 2 3 X 2 + 3 X 3 3 =
= X 2 ( X 3) + 3( X 3) = ( X 3)( X 2 + 3);
c) X 3 1 = ( X 1)( X 2 + X + 1);
Algebr=

63

Capitolul 3

d) 27 X 3 + 1 = (3 X ) 3 + 1 = (3 X + 1)(9 X 2 3 X + 1);
e) Aflm soluiile ecuaiei 2 x 2 + x 3 = 0, asociate trinomului. Obinem x1 = 1,
3
3
x2 = . Atunci 2 X 2 + X 3 = 2( X 1) X + . (Verificai!)
2
2

3
Deci, 2 X 2 + X 3 = ( X 1) 2 X + 2 = ( X 1)(2 X + 3).
2

Descompunerea n factori ireductibili a unui polinom const n reprezentarea lui ca


produs de dou sau mai multe polinoame ireductibile de grad cel puin egal cu 1.
Polinomul este ireductibil dac nu poate fi descompus n factori.
Polinoamele pot fi descompuse n factori aplicnd:
metoda factorului comun: XY + XZ + XT = X (Y + Z + T );
metoda gruprii termenilor: XQ + YQ + XP + YP = ( XQ + XP ) + (YQ + YP) =
= X (Q + P) + Y (Q + P) = (Q + P)( X + Y );
formulele de calcul prescurtat:
- restrngerea ptratului unei sume (diferene): X 2 2 XY + Y 2 = ( X Y ) 2 ,
- restrngerea cubului unei sume (diferene): X 3 3 X 2Y + 3 XY 2 Y 3 = ( X Y )3 ,
- descompunerea diferenei ptratelor: X 2 Y 2 = ( X Y )( X + Y ),
- descompunerea sumei (diferenei) cuburilor: X 3 Y 3 = ( X Y )( X 2 m XY + Y 2 );
descompunerea n factori a trinomului de gradul II:
aX 2 + bX + c = a( X x1 )( X x2 ), unde x1 , x2 snt soluiile ecuaiei de gradul II
ax 2 + bx + c = 0, a 0, numit ecuaie asociat trinomului de gradul II;
metode combinate.
Observaie. Formulele de calcul prescurtat snt adevrate i pentru polinoame.
APLIC+M

Efectuai: a) (2 X 3 + X ) 2 ;

b) (1 5 X ) 3 .

Rezolvare:
a) (2 X 3 + X ) 2 = (2 X 3 ) 2 + 2 2 X 3 X + X 2 =
b) (1 5 X ) 3 =

+3

+
+

+ X 2;

Aplicnd formulele i metodele studiate, descompunei n factori ireductibili polinomul:


b) X 3 5 X 2 + 3 X 15;
c) X 4 1;
a) X 6 16 X 4 ;
d) 64 X 3 + 1;
e) (6 X 5) 2 (5 X 4) 2 ;
f) 0,2 X 2 X 10.
Rezolvare:
a) X 6 16X 4 =

b) X 5 X + 3 X 15 =
3

= X (
2

5) +

(X

= X 4 (

16

);

X 5 X + 3X 3
2

)=

;
64

Algebr=

Polinoame [i frac\ii algebrice

c) X 4 1 = ( X 2 1)( X 2 + 1) = ( X 1)( X + 1)( X 2 + 1);


d) 64 X 3 + 1 = (4 X ) 3 + 13 = (4 X + 1)(16 X 2 4 X + 1);
e) (6 X 5) 2 (5 X 4) 2 = [(6 X 5) (5 X 4)][ (

)+(

)] =

f) Aflm soluiile ecuaiei 0,2 x x 10 = 0, asociate trinomului. Obinem x1 = 5,


2

x2 = 10. Atunci 0,2 X 2 X 10 = 0,2

Deci, 0,2 X X 10 = 0,2( X + 5)( X 10).


2

Exerci\ii [i probleme
Fix=m cuno[tin\ele
1. Fie polinoamele P ( X ) = X 3 3 X 2 + 2 X + 1 i Q( X ) = X 4 X 3 + X 2 X + 5.
a) Enumerai coeficienii polinoamelor P(X) i Q(X).
b) Stabilii gradele monoamelor polinoamelor P(X) i Q(X).
c) Precizai gradele polinoamelor P(X) i Q(X).
d) Calculai valoarea numeric a polinomului P(X) pentru X = 2.
e) Calculai valoarea numeric a polinomului Q(X) pentru X = 2.
2. Fie polinoamele P( X ) = X 4 8 X 3 + X 2 3 X i Q( X ) = X 3 + 5 X 2 .
1) Efectuai:
P ( X ) + Q( X ) = S ( X );
P ( X ) Q( X ) = D( X );
Q( X ) P ( X ) = R ( X ).
Calculai i comparai:
a) S(3) cu P (3) + Q(3);
b) D(1) cu P (1) Q(1).
2) Precizai gradul fiecrui polinom: S(X), D(X), R(X).
3) Stabilii o relaie ntre polinoamele D(X) i R(X).
3. Fie polinoamele P( X ) = 5 X 2 1; Q( X ) = 5 X 2 + 1; R( X ) = X 4 + 2 X 2 + 1.
Aflai:
a) P( X ) + Q( X ) R ( X );
b) P ( X ) Q( X );
c) P( X ) R( X );
2
d) P ( X ) Q( X ) R ( X );
e) P ( X );
f) P 2 ( X ) Q 2 ( X ).
4. Completai pn la ptratul unui binom:
b) 9 X 2 ... + 25;
a) 16 X 2 + ... + 1;

c) X 2 + 10 X + ...;

d) 3 X 2 ... + 64.

5. Aplicnd metoda gruprii termenilor, descompunei n factori ireductibili:


b) X 4 + X 3 X 2 X ;
c) X 3 5 X 2 + 4 X 20.
a) 7 X 4 9 X 3 7 X 2 + 9 X ;
6. Restrngei:
a) 25 X 2 10 X + 1;

b) 0,25 X 2 + X + 1;

c) X 3 6 X 2 + 12 X 8;

d) X 3 + 3 X 2 + 3 X + 1.

7. Aplicnd formulele diferena ptratelor, suma (diferena) cuburilor, descompunei n factori


polinomul:
a) 0,64 X 2 1;
b) 5 X 2 45;
c) 125 X 3 64;
d) 729 X 3 + 1.
8. Descompunei n factori trinomul:
a) X 2 2 X 8;
b) 4 X 2 3 X 1;
Algebr=

65

c) X 2 + X + 2.

Capitolul 3

9. Fie polinoamele P( X ) = 2 X 3 X i Q( X ) = X 2 + 1.
a) grad P ( X ) > grad Q( X ).
b) Q 2 ( X ) = X 4 + 2 X 2 + 1.
c) P( X ) + Q( X ) = 2 X 3 + X 2 X + 1.
Form=m capacit=\ile [i aplic=m
10. Fie polinoamele P ( X ) = 8 X 3 X 2 + 10 X 7 i Q( X ) = mX 3 + kX 2 + pX + n
(m, n, k , p R).
a) Aflai valorile parametrilor reali m, n, k, p pentru care polinoamele P(X) i Q(X) snt egale.
b) Precizai gradele polinoamelor P(X), Q(X).
c) Pentru care valori ale parametrilor reali m, n, k, p polinomul Q(X) este nul?
d) Calculai: P (1), P (0), Q(1), Q(0).
11. Fie polinoamele P( X ) = X 5 7kX 2 + 2 X k i Q( X ) = X 5 + X 2 2 X + k .
a) Efectuai: S ( X ) = P ( X ) + Q( X ), D( X ) = P ( X ) Q( X ).
b) Precizai gradele polinoamelor S(X), D ( X ).
c) Aflai valoarea parametrului real k pentru care P(X) este binom, iar Q(X) trinom.
d) Aflai valoarea parametrului real k pentru care S(X) este un monom de gradul doi.
12. Aplicnd formulele studiate, descompunei n factori ireductibili polinomul:
a) (6 X + 3) 2 (5 X 4) 2 ;
b) 8 X 3 ( X 5) 3 ;
c) 125 X 3 + ( X + 1) 3 .
13. Descompunei n factori ireductibili polinomul:
b) X 6 4 X 3 + 4;
a) X 3 + 2 X 2 ( X 2) 8;
c) X 5 X 3 + 5 X 2 + 5 X ;
d) X 4 X 2 + 2 X + 2.
14. Descompunei n factori trinomul:
a) 8 X 2 + 3 X 0,5;
b) 0,1X 2 X 20;

c) X 2 5 X 2.

Dezvolt=m capacit=\ile [i cre=m


15. Fie polinomul R( X ) = aX 3 + bX 2 + cX + d , a, b, c, d R.
a) Precizai gradul polinomului R(X) n funcie de valorile parametrilor a, b, c, d.
b) Aflai valorile coeficienilor a, b, c, d, dac: R (0) = 1, R ( 1) = 0, R (1) = 1, a = c.
16. Fie polinomul P( X ) = aX 4 + 2 X 2 + bX X 3 + c, a, b, c R.
a) Aflai valorile coeficienilor a, b, c, tiind c forma canonic a polinomului P(X) este
5 X 4 X 3 + 2 X 2 8.
b) Scriei n forma canonic polinomul Q(X), tiind c P ( X ) + Q( X ) = 0.
17. Aflai valorile parametrilor reali a, b, c, d, e, tiind c
P1 ( X ) P2 ( X ) = aX 4 + bX 3 + cX 2 + dX + e i P1 ( X ) = X 2 1, P2 ( X ) = 2 X 2 X + 5.
18. Determinai polinoamele P(X) de gradul doi cu coeficieni reali, astfel nct P( 3 ) = ( P( ))3
pentru orice R.
19. Descompunei n factori ireductibili polinomul:
a) X 8 + 3 X 4 4;
b) X 4 n 16, n N ;
66

c) X 2 n +1 X , n N .
Algebr=

Polinoame [i frac\ii algebrice

3. }mp=r\irea polinoamelor
3.1. }mp=r\irea unui polinom la un polinom
INVESTIG+M

Fie polinomul P( X ) = 4 X 2 + 24 X i monomul 4X.


Efectuai P ( X ) : (4 X ).
Rezolvare:
Descompunem n factori polinomul P(X) i obinem P( X ) = 4 X 2 + 24 X = 4 X ( X + 6).
Atunci P ( X ) : (4 X ) = [4 X ( X + 6)] : (4 X ) = X + 6.
Se spune c polinomul C ( X ) = X + 6 este ctul mpririi polinomului P( X ) = 4 X 2 + 24 X
la monomul 4X, deoarece P( X ) = 4 X C( X ).
Fie polinoamele P( X ) = X 3 5 X 2 X + 5 i Q( X ) = X 2 1.
Efectuai P ( X ) : Q ( X ).
Rezolvare:
Descompunem polinomul P(X) n factori i obinem:
P( X ) = X 3 5 X 2 X + 5 = X 2 ( X 5) ( X 5) = ( X 5)( X 2 1) = ( X 2 1)( X 5).
Deci, P ( X ) = Q( X ) ( X 5). Atunci P ( X ) : Q( X ) = [Q( X ) ( X 5)] : Q( X ) = X 5.
Astfel, polinomul C ( X ) = X 5 este ctul mpririi polinomului
P( X ) = X 3 5 X 2 X + 5 la polinomul Q( X ) = X 2 1, deoarece P ( X ) = Q( X ) C ( X ).
Constatm c grad C ( X ) = grad P ( X ) grad Q( X ) = 3 2 = 1.
Observaie. Polinomul Q( X ) = X 2 1 este, de asemenea, ctul mpririi polinomului
P( X ) = X 3 5 X 2 X + 5 la polinomul C ( X ) = X 5, deoarece P( X ) = C( X ) Q( X ).
3.2. Teorema ]mp=r\irii cu rest. Algoritmul ]mp=r\irii
INVESTIG+M

Fie polinoamele P( X ) = 2 X 3 3 X 2 + X + 1 i Q( X ) = X 2 + 1.
Determinai dac polinomul P(X) se mparte la polinomul Q(X).
Rezolvare:
Presupunem c P(X) se mparte la Q(X), adic exist un polinom C(X), astfel nct
(1)
P( X ) = Q( X ) C ( X ).
Ctul C(X) ar trebui s aib gradul unu, deoarece
grad C ( X ) = grad P ( X ) grad Q( X ) = 3 2 = 1.
Polinomul de gradul unu C(X) are forma aX + b, a, b R, a 0.
Atunci P( X ) = 2 X 3 3 X 2 + X + 1 = Q( X ) (aX + b) = ( X 2 + 1)(aX + b) =

= X 2 aX + X 2 b + aX + b = aX 3 + bX 2 + aX + b.
Algebr=

67

Capitolul 3

Folosind noiunea de egalitate a dou polinoame, obinem sistemul a = 2, b = 3,


a = 1, b = 1, care nu are soluii. Deci, presupunerea fcut este fals, adic nu exist
polinomul C(X) care verific (1).
Observm c P( X ) = 2 X 3 3 X 2 + X + 1 = 2 X 3 + 2 X 3 X 2 3 X + 4 =
= 2 X ( X 2 + 1) 3( X 2 + 1) X + 4 = (2 X 3)( X 2 + 1) + ( X + 4).
n acest caz se spune c la mprirea polinomului P( X ) = 2 X 3 3 X 2 + X + 1 la
polinomul Q( X ) = X 2 + 1 am obinut ctul 2 X 3 i restul X + 4.
Gradul restului X + 4 este 1 i este mai mic dect gradul mpritorului X 2 + 1, care
este 2.

9
9
9
9
9

Efectuai (2 X 3 3 X 2 + X + 1) : ( X 2 + 1).
Rezolvare:
2 X 3 3X 2 + X + 1 X 2 + 1

+2X
2X 3
2X 3
2
3X X + 1

3X 2
3
X +4
Vom descrie algoritmul mpririi a dou polinoame folosind acest exerciiu.
mprim monomul 2X 3 la monomul X 2 i obinem ctul 2 X.
nmulim 2 X cu mpritorul X 2 + 1 i obinem produsul parial 2 X 3 + 2 X , pe care-l
scdem din demprit.
Coborm 1 i obinem dempritul 3 X 2 X + 1; mprim monomul 3X 2 la monomul
X 2 i obinem ctul 3.
nmulim 3 cu mpritorul X 2 + 1 i scdem produsul parial 3 X 2 3 din
3 X 2 X + 1.
Am obinut dempritul X + 4, ns nu putem continua mprirea, deoarece monomul X nu poate fi mprit la monomul X 2 . Deci, ctul este 2 X 3, iar restul este
X + 4.
Rspuns: 2 X 3 3 X 2 + X + 1 = ( X 2 + 1) (2 X 3) + ( X + 4).
Observaie. De regul, se schimb semnul
fiecrui produs parial, efectundu-se adunri ale dempritului cu opusul produsului parial:

2 X 3 3X 2 + X + 1 X 2 + 1
2 X 3
2X
2X 3
3X 2 X + 1
+
+ 3X 2
+3
X +4

Teorema 1 (teorema mpririi cu rest)


Fie polinoamele P(X) i Q(X), Q ( X ) 0, cu coeficieni numere reale. Atunci exist
polinoamele C(X) i R(X), astfel nct:
a) P ( X ) = Q( X ) C ( X ) + R ( X ), unde R ( X ) = 0 sau grad R ( X ) < grad Q( X );
b) polinoamele C(X) i R(X) snt unic determinate.
68

Algebr=

Polinoame [i frac\ii algebrice

APLIC+M

Efectuai P ( X ) : Q ( X ), tiind c P( X ) = X 4 + 3 X 3 X 2 + 5 X + 2,
Q( X ) = X 2 5 X 4.
Rezolvare:
X 4 + 3X 3 X 2 + 5X + 2 X 2 5X 4
+
X 2 + 8 X + 43
X 4 + 5X 3 + 4X 2
3
2
8X + 3X + 5X
+
8 X 3 + 40 X 2 + 32 X
43 X 2 + 37 X + 2
+
43 X 2 + 215 X + 172
252 X + 174
Deci,
P( X ) = X 4 + 3 X 3 X 2 + 5 X + 2 = ( X 2 5 X 4) ( X 2 + 8 X + 43) + 252 X + 174, unde
ctul este C ( X ) = X 2 + 8 X + 43, iar restul R( X ) = 252 X + 174.
grad Q( X ) = 2, grad R ( X ) = 1, deci grad R ( X ) < grad Q( X ).
Observaie. Dac restul R(X) al mpririi P ( X ) : Q( X ) este un polinom de gradul 0
(o constant), vom nota R( X ) = r.
3.3. }mp=r\irea unui polinom la binomul X
INVESTIG+M

Fie polinomul P( X ) = X 2 4 X + 9 i binomul Q( X ) = X + 1.


a) Efectuai P ( X ) : Q( X ); b) Aflai P(1).
Rezolvare:
a)
X 2 4X + 9 X +1
+
X 5
X 2 X
X
5
9

+
+
5X + 5
14
Deci, C ( X ) = X 5 este ctul, iar R( X ) = 14 restul mpririi lui P (X) la Q (X).
b) P(1) = (1) 2 4 (1) + 9 = 14. Observm c R( X ) = P (1) = 14.
Fie polinomul P(X) i binomul Q ( X ) = X .
Aflai dac este adevrat propoziia: Restul mpririi polinomului P(X) la binomul
X este egal cu valoarea polinomului P(X) pentru X = , adic R ( X ) = P ( ).
Rezolvare:
S mprim polinomul P(X) la binomul X . Conform teoremei mpririi cu rest,
obinem:
a) P ( X ) = ( X )C ( X ) + R ( X ), unde C(X) este ctul, iar R(X) restul mpririi
polinomului P(X) la binomul X ;
Algebr=

69

Capitolul 3

b) grad R ( X ) < grad ( X ).


ns grad ( X ) = 1, deci grad R ( X ) = 0, adic polinomul R(X) este o constant:
R ( X ) = r.
Aadar, P ( X ) = ( X )C ( X ) + r.
Pentru X = obinem P ( ) = ( ) C ( ) + r r = R ( X ) = P ( ).
Deci, R( X ) = P( ) este o propoziie adevrat. Astfel, am demonstrat
Teorema 2 (teorema lui Bzout1)
Restul mpririi unui polinom P(X) la binomul X este egal cu valoarea numeric
a acestui polinom pentru X = , adic R ( X ) = P ( ).
APLIC+M

Aflai restul mpririi polinomului P( X ) = X 4 + mX 2 + mX 1 la binomul X m,


tiind c la mprirea polinomului P(X) la binomul X 1 restul este 6.
Rezolvare:
Din condiia P (1) = 6 (conform teoremei lui Bzout) obinem:
1 + m 12 + m 1 1 = 6 2m = 6 m = 3.
Deci, polinomul P(X) are forma X 4 3 X 2 3 X 1.
Restul mpririi polinomului P(X) la binomul X + 3 este, conform teoremei lui Bzout,
P(3) = (3) 4 3 (3) 2 3 (3) 1 = 62.
4

Rspuns: r = 62.
Observaie. Un polinom P(X) se mparte exact (fr rest) la binomul X , dac
P ( ) = 0.

Exerci\ii [i probleme
Fix=m cuno[tin\ele
1. Aflai dac este adevrat propoziia P ( X ) = Q( X ) C ( X ) + R( X ), unde:
a) P( X ) = X 2 7 X 13, Q( X ) = X 4, C ( X ) = X + 3, R( X ) = 1.
b) P( X ) = X 3 10 X 2 X 10, Q( X ) = X 2 1, C ( X ) = X + 10, R( X ) = 3.
c) P( X ) = 2 X 4 + X 3 + 2 X + 1, Q( X ) = 2 X 2 + 1, C ( X ) = X 2 X , R( X ) = X + 3.
2. Fie polinomul P( X ) = X 3 + X 2 5 X 5.
Efectuai:
a) P ( X ) : ( X 1) i comparai restul cu P(1);
b) P ( X ) : ( X + 1) i comparai restul cu P (1);
c) P ( X ) : X i comparai restul cu P (0);
1
d) P ( X ) : (2 X + 1) i comparai restul cu P .
2
1)

Etienne Bzout (1730 1783) matematician francez.


70

Algebr=

Polinoame [i frac\ii algebrice

3. Folosind teorema lui Bzout, aflai restul mpririi polinomului P(X) la binomul Q(X), dac:
a) P( X ) = X 2 + 2 X + 1, Q( X ) = X + 1;
b) P( X ) = 3 X 2 + X , Q( X ) = X 5;
c) P ( X ) = 8 X + 2, Q( X ) = X + 3;
d) P( X ) = 3 X 3 X + 81, Q( X ) = X 3;
e) P( X ) = 2 X 4 + X 3 + X 2 + 2, Q( X ) = X + 1; f) P( X ) = X 3 + X 2 X + 8, Q( X ) = X + 2.
Form=m capacit=\ile [i aplic=m
4. Efectuai P ( X ) : Q ( X ), dac:
a) P( X ) = X 3 3 X 2 + X 9, Q( X ) = X 2 ;
b) P( X ) = 2 X 3 X 2 + 4, Q( X ) = X 3 X ;
c) P( X ) = 5 X 3 + X 2 X + 4, Q( X ) = X 3 + 1;
d) P( X ) = X 5 X 3 + X , Q( X ) = X 2 1;
e) P( X ) = 2 X 3 + X 2 + 5 X + 60, Q( X ) = X + 3.
5. Determinai ctul i restul mpririi polinomului P(X) la binomul Q(X), dac:
a) P( X ) = X 4 + X 3 + X 2 + X , Q( X ) = X + 2;
b) P( X ) = 5 X 4 X 3 + X 2 2 X 6, Q ( X ) = X 1;
c) P( X ) = 2 X 5 3 X 4 + 4 X 3 + X 2 + 2, Q( X ) = X 4;
d) P( X ) = X 8 + 2 X 4 + 1, Q( X ) = X + 1;
e) P( X ) = X 4 + X 3 + X + 1, Q( X ) = X 3;
f) P( X ) = X 6 125, Q( X ) = X 5 .
Dezvolt=m capacit=\ile [i cre=m
6. Aflai valorile parametrilor reali a, b, tiind c exist binomul P(X), astfel nct:

( X 3 aX 2 bX + 1) : P( X ) = X 2 X + 1.
7. Determinai polinomul P(X), dac se tie c el satisface simultan condiiile:
a) restul mpririi lui P(X) la Q( X ) = X 3 2 este egal cu ptratul ctului acestor polinoame;
b) P ( 2) + P (2) + 34 = 0.
8. Aflai valorile parametrului real a, astfel nct r s fie restul mpririi polinomului P(X) la binomul Q(X):
a) P( X ) = X 3 + a 2 X 2 + 3aX + 1, Q( X ) = X 1, r = 12;
b) P( X ) = X 3 + a 2 X 2 + 3aX + 1, Q ( X ) = X 1, r = 6;
c) P( X ) = aX 3 + a 2 X 2 + 3a + 1, Q( X ) = X + 1, r = 0.

Problem pentru campioni

9. mprind polinomul P( X ) = X 3 aX 2 + bX 1, pe

rnd, la Q1 ( X ) = X , Q2 ( X ) = X + 1, Q3 ( X ) = X 2, se obine acelai rest. Aflai restul mpririi


lui P(X) la Q( X ) = X 2 3.

Algebr=

71

Capitolul 3

4. R=d=cinile polinoamelor
INVESTIG+M

Fie polinomul P( X ) = X 3 5 X 2 + 4 X . Aflai numerele reale , astfel nct


P ( ) = 0.
Rezolvare:
Ecuaia x 3 5 x 2 + 4 x = 0 se numete ecuaie asociat polinomului P(X). Rezolvm
ecuaia i obinem soluiile x1 = 0, x2 = 1, x3 = 4. (Confirmai!)
Atunci P (0) = 0, P(1) = 0, P (4) = 0. Numerele 0, 1, 4 snt rdcini ale polinomului P(X).
Definiie
Numrul real se numete rdcin a polinomului P(X) dac valoarea numeric
a polinomului P(X) n este egal cu 0, adic P ( ) = 0.
Observaie. Pentru a afla rdcinile unui polinom, aflm soluiile ecuaiei asociate
acestuia.
APLIC+M

Aflai rdcinile polinomului P( X ) = X 3 3 X 2.


Rezolvare:
Rezolvm ecuaia x 3 3 x 2 = 0 , asociat polinomului P( X ) = X 3 3 X 2.
Obinem x 3 3x 2 = 0 ( x 3 4 x) + ( x 2) = 0 x( x 2 4) + ( x 2) = 0
( x 2)[ x( x + 2) + 1] = 0 ( x 2)( x 2 + 2 x + 1) = 0 ( x 2)( x + 1) 2 = 0
x = 2 sau x = 1. Prin urmare, rdcinile polinomului P(X) snt 2 i 1.
Rdcina = 2 este rdcin simpl, iar rdcina = 1 este rdcin dubl
pentru polinomul P( X ) = X 3 3 X 2 = ( X 2)( X + 1) 2 .
Definiii
Numrul m, m N , se numete ordinul de multiplicitate al rdcinii a
polinomului P(X) dac P( X ) se mparte la ( X ) m i nu se mparte la ( X ) m+1.
Dac m = 1, atunci se numete rdcin simpl; dac m 2, atunci se
numete rdcin multipl de ordin m a polinomului P(X).
Rdcina unui polinom care are ordinul de multiplicitate 2 (respectiv 3) se numete
rdcin dubl (respectiv tripl).
Exemplu
Numrul = 2 este rdcin tripl a polinomului Q( X ) = ( X + 2) 3 ( X + 5 ),
deoarece Q(X) se mparte la ( X + 2) 3 , dar nu se mparte la ( X + 2) 4 .
Teorema 3
Fie P(X) un polinom nenul. Numrul real este rdcin a polinomului P(X) dac
i numai dac polinomul P(X) se mparte exact la binomul X .
72

Algebr=

Polinoame [i frac\ii algebrice

Demonstraie
Fie o rdcin a polinomului P(X), adic P ( ) = 0. Atunci din teorema mpririi cu
rest pentru polinoame rezult c restul mpririi lui P(X) la X este zero i deci
polinomul P(X ) se mparte exact la binomul X .
Reciproc, fie polinomul P(X ) se mparte exact la binomul X . Atunci exist un
polinom C(X), astfel nct P ( X ) = ( X ) C ( X ) i P( ) = ( ) C ( ) = 0. Deci,
P ( ) = 0, adic este rdcin a polinomului P(X).
APLIC+M

Fie polinoamele P( X ) = 3 X 2 X 2 i Q( X ) = X 1.
Determinai dac polinomul P(X) se mparte exact la binomul Q(X).
Rezolvare:
Numrul real 1 este rdcin a polinomului P(X). Deoarece P (1) = 0, conform teoremei 3, obinem c polinomul P(X) se mparte exact la binomul Q( X ) = X 1.

Exerci\ii [i probleme
Fix=m cuno[tin\ele
1. Determinai care dintre numerele 1; 0,5; 0; 2; 5 snt rdcini ale polinomului:
b) Q( X ) = 5 X 5 3 X 3 + 2 X 2 ;
a) P( X ) = 3 X 2 X 2 + 2;
c) R ( X ) = ( X 5)( X 0,5)( X 2);
d) H ( X ) = X 4 1.
2. Scriei un polinom de gradul doi, astfel nct numerele:
3
1
b) 2 i 2 2 ;
a) i ;
4
4
s fie rdcinile acestuia.

c) 1 i 5

3. Adevrat sau Fals?


a) = 2 este rdcin a polinomului P( X ) = X 5 X 4 + 8 X .
b) = 3 este rdcin a polinomului Q( X ) = X 3 + 6 X 2 81.
c) = 0 este rdcin a polinomului H ( X ) = X 20 X 10 + X 1.
1
d) = este rdcin a polinomului R( X ) = 2 X 4 + 3 X 2 X + 5.
2
4. Fie polinoamele:
a) P( X ) = 3 X 2 X 2 i Q( X ) = X 1;
b) P( X ) = X 5 X 2 + X i Q( X ) = X ;
c) P( X ) = 0,2 X 3 X 2 + 4 i Q( X ) = X + 3.
Determinai dac polinomul P(X) se mparte exact la binomul Q(X).
Form=m capacit=\ile [i aplic=m
5. Completai, astfel nct polinomul obinut:
1) s aib dou rdcini reale simple;
2) s aib o rdcin real multipl de ordinul 2;
3) s nu aib rdcini reale.
a) P( X ) = 4 X 2 4 X + ;
b) P(X ) =
c) P( X ) = 3 X 2 +

X + 1;

X 2 10 X + 25;

d) P( X ) = X 2
Algebr=

73

Capitolul 3

6. Aflai rdcinile reale ale polinomului:


a) P( X ) = 3 X 4 X 2 2;
c) P( X ) = 27 X 3 1;

b) P( X ) = X 3 5 X 2 + 6 X ;
d) P( X ) = 16 X 4 64.

7. a) Scriei un polinom de gradul doi care s aib o rdcin dubl;


b) scriei un polinom de gradul trei care s aib o rdcin tripl;
c) scriei un polinom de gradul trei care s aib o rdcin simpl i o rdcin dubl.
a) P( X ) = X 3 X 2 X 1 i Q ( X ) = X + 1;
b) P( X ) = X 3 X 2 X 1 i Q ( X ) = X 1;
c) P( X ) = X 4 3 X 3 X 2 + 9 i Q( X ) = X 3.
Determinai dac polinomul P(X) se mparte exact la binomul Q(X).

8. Fie polinoamele:

9. Determinai ordinul de multiplicitate al rdcinii = 5 a polinomului:


a) P( X ) = X 2 + 10 X + 25;
b) P( X ) = X 3 + 15 X 2 + 75 X + 125;
c) P( X ) = X 4 625.
Dezvolt=m capacit=\ile [i cre=m
10. Fie polinomul P( X ) = (3a + b) X 2 + 6 X (a b) + 11.
a) Determinai numerele reale a i b, astfel nct P( X ) = 2 X 2 5 X + 11.
b) Aflai rdcinile polinomului P(X).
11. Aflai coeficienii reali a i b, dac se tie c polinomul P( X ) = X 4 5 X 3 + 8 X 2 + aX + b se
mparte fr rest la polinomul Q( X ) = ( X 1) 2 .

Problem pentru campioni

12. Fie polinomul P( X ) = X 4 + aX 3 + bX + c, a, b, c R.


Demonstrai c nu exist numerele reale a, b, c, astfel nct polinomul P(X) s se mpart exact la
polinomul Q( X ) = X 3 X .

5. Opera\ii cu frac\ii algebrice.


Recapitulare [i complet=ri
5.1. No\iunea de frac\ie algebric=
INVESTIG+M

X 3 (1 + X )
.
( X + 1) 2 (4 X X 3 )
a) Aflai domeniul valorilor admisibile n R al fraciei algebrice.
Fie fracia algebric

b) Aflai valoarea fraciei algebrice pentru X = 3.


Rezolvare:
a) Aflm rdcinile polinomului numitorul fraciei algebrice, rezolvnd ecuaia asociat
acestuia:
( x + 1) 2 (4 x x 3 ) = 0 x( x + 1) 2 (4 x 2 ) = 0 x( x + 1) 2 (2 x)(2 + x) = 0.
Polinomul numitorul fraciei algebrice are rdcinile 2, 1, 0, 2. Prin urmare,
DVA n R al acestei fracii este R \ {2, 1, 0, 2}.
74

Algebr=

Polinoame [i frac\ii algebrice

b) nlocuim n fracia algebric X cu 3 i obinem:


( 3 ) 3 (1 + 3 )
3 ( 3 1)
3 3
3
=
=
=
= 1,5( 3 1).
2
3
( 3 + 1) [4 3 ( 3 ) ]
3 ( 3 + 1)
3 + 1 ( 3 + 1)( 3 1)
Definiie
Raportul a dou polinoame se numete fracie algebric sau fracie raional.
Domeniul valorilor admisibile (se noteaz DVA) al unei fracii raionale cu o
nedeterminat ntr-o mulime dat (N, Z, Q, R) este submulimea mulimii date n
care numitorul fraciei nu se anuleaz.
Valoarea fraciei algebrice n x0 este raportul valorilor numrtorului i numitorului
acesteia pentru X = x0 .
5.2. Opera\ii cu frac\ii algebrice

5.2.1. Simplificarea i amplificarea fraciilor algebrice


INVESTIG+M

Fie polinoamele P( X ) = X (1 X 2 ) i Q( X ) = ( X + 1)( X 4 X 3 ).


P( X )
.
a) Scriei fracia algebric
Q( X )
P( X )
b) Aflai DVA al fraciei algebrice
.
Q( X )
P (X )
P( X )
c) Simplificai
, astfel nct s obinei o fracie ireductibil de forma 1
.
Q1 ( X )
Q( X )
P (X )
d) Aflai DVA al fraciei algebrice 1
.
Q1 ( X )
P (X )
P( X )
e) Comparai DVA al fraciilor algebrice
i 1
.
Q( X )
Q1 ( X )
P (X )
f) Amplificai pe DVA fracia algebric 1
cu polinomul R( X ) = X 3 + 1.
Q1 ( X )
Rezolvare:
P( X )
X (1 X 2 )
=
.
a)
Q( X ) ( X + 1)( X 4 X 3 )
b) ( x + 1)( x 4 x 3 ) = 0 x + 1 = 0 sau x(1 4 x 2 ) = 0. Soluiile ecuaiilor snt x1 = 1,
x2 = 0, x3 = 0,5, x4 = 0,5. (Verificai.)
Deci, DVA al fraciei obinute n a) este R \ {0,5; 0; 0,5; 1}.
P( X )
X (1 X )(1 + X )
=
Q ( X ) X ( X + 1)(1 4 X 2 )

( X ( X +1)

P (X )
( X 1)
X 1
=
= 1
.
2
2
1 4X
4 X 1 Q1 ( X )
P (X )
d) 4 x 2 1 = 0 x = 0,5 sau x = 0,5. Pentru 1
DVA este R \ {0,5; 0,5}.
Q1 ( X )

c)

Algebr=

75

Capitolul 3

P (X )
P( X )
DVA este R \ {0,5; 0; 0,5; 1}, iar pentru 1
DVA este
Q( X )
Q1 ( X )
P (X )
P( X )
R \ {0,5; 0,5}. Deci, DVA al fraciilor
i 1
este diferit.
Q( X )
Q1 ( X )

e) Pentru

P ( X ) R( X ) X
f) 1

=
Q1 ( X ) R ( X )

+1)

( X 1)( X 3 + 1)
X 1
X 4 X 3 + X 1
.
=
=
4 X 2 1 ( 4 X 2 1)( X 3 + 1) 4 X 5 X 3 + 4 X 2 1

A simplifica (a amplifica) o fracie algebric nseamn a mpri (a nmuli)


numrtorul i numitorul fraciei la (cu) acelai polinom de grad cel puin egal cu 1.
Prin simplificarea (amplificarea) unei fracii algebrice se obine o fracie egal cu
cea dat n domeniul valorilor admisibile al celor dou fracii.
Prin simplificarea (amplificarea) unei fracii algebrice se poate modifica DVA.
Definiii
Fracia algebric care se poate simplifica se numete reductibil.
Fracia algebric care nu se poate simplifica se numete ireductibil.
APLIC+M

Simplificai fracia algebric


Rezolvare:

1 X 3
.
X3 + X2 + X

(1 X )( X 2 + X + 1) 1 X
1 X 3
1 X 3
=
=
=
.
X
X 3 + X 2 + X X ( X 2 + X + 1)
X ( X 2 + X + 1)
1 X 3
1 X
.
=
Rspuns:
X
X3 + X2 + X
DVA: R \ {0}.

5.2.2. Adunarea fraciilor algebrice


INVESTIG+M

Efectuai n DVA: a)

X
2
;
+
X 4 4 X2
2

b)

1
1
.
+
2
3X + 1 9 X 3X + 1

Rezolvare:
a) DVA: R \ {2, 2}.
( X 2
X
X
X
X 2
2
2
2
1
+
=
+
=

=
=
.
X +2
X 2 4 4 X 2 X 2 4 ( X 2 4) X 2 4 X 2 4 X 2 4
1
1
9 X 2 3X + 1 + 3X + 1 9 X 2 + 2
1
.
+
=
=
b) DVA: R \ .
2
2
3
3 3 X + 1 9 X 3 X + 1 (3 X + 1)(9 X 3 X + 1) 27 X + 1

Rezultatul adunrii a dou fracii algebrice cu acelai numitor este o fracie algebric
care are numitorul egal cu numitorul fraciilor date i numrtorul egal cu suma
algebric a numrtorilor fraciilor algebrice.
76

Algebr=

Polinoame [i frac\ii algebrice

Pentru a aduna pe DVA dou fracii algebrice cu numitori diferii, fraciile se aduc
la acelai numitor, apoi rezultatele se adun ca fracii cu acelai numitor.
Dac rezultatul adunrii fraciilor algebrice este o fracie algebric reductibil, atunci
se execut simplificri pn se obine o fracie algebric ireductibil.

5.2.3. nmulirea i mprirea fraciilor algebrice. Puteri ale fraciilor


algebrice cu exponent ntreg
INVESTIG+M

1) Aducei la forma cea mai simpl:


3

X 1
X3 2 2
X 2 + 2X + 2
X 2 9
.
b)
c)
a) 2 X + 3
:
;
;

2
3
2
3
X
X + 6 X + 9 27 X
X 3X + 3
X +3 3
2) Comparai domeniile valorilor admisibile ale expresiilor iniiale cu domeniul valorilor
admisibile al produsului final.
Rezolvare:
1) a) DVA: R \ {3, 3}.
(( X + 3) 2 ( 3 X )
( X + 3) 2 ( X 3)
( X 3)( X + 3)
X +3
=
=

( X + 3) 2 (3 X )(9 + 3 X + X 2 ) ( X + 3) 2 (3 X )( X 2 + 3 X + 9)
1
= 2
. DVA al produsului este R.
X + 3X + 9
b) DVA: R \ { 3}.
X 3 ( 2 )3
X 3 + ( 3 )3
X3 2 2
X 2 + 2X + 2
=

:
=
X 2 3X + 3
X3 +3 3
X 2 3X + 3 X 2 + 2 X + 2

( X 2 )( X 2 + 2 X + 2)( X + 3 )( X 2 3 X + 3)
= ( X 2 )( X + 3 ) =
( X 2 + 2 X + 2)( X 2 3 X + 3)

= X 2 + ( 3 2 ) X 6 . DVA al ctului este R.


3

3
X 1 ( X 1)
X 2 3X 2 + 3X 1
c) DVA: R \ {0}.
=
=
. DVA al rezultatului

2
( X 2 )3
X6
X
obinut este R \ {0}.

2) Domeniile valorilor admisibile ale expresiilor iniiale difer de domeniile valorilor


admisibile ale expresiilor finale n cazurile a), b) i nu difer n cazul c).
Pentru a afla produsul a dou fracii algebrice, se nmulesc numrtorii i numitorii
ntre ei.
Pentru a mpri dou fracii algebrice, se nmulete prima fracie cu inversa celei
de a doua fracii.
Deoarece produsul fraciilor algebrice este o fracie ireductibil, este posibil ca
expresia iniial i fracia final s aib domenii ale valorilor admisibile diferite.
Algebr=

77

Capitolul 3

Observaie. n mulimea fraciilor algebrice, operaiile cu puteri cu exponeni ntregi


se execut ca i operaiile cu puteri cu exponeni ntregi n mulimea numerelor raionale
reprezentate prin litere.

Exerci\ii [i probleme
Fix=m cuno[tin\ele
1. Aflai DVA al perechilor de fracii algebrice:
3X 1
X 4
1
X
X +5
X 6
i 2
.
i
;
i
;
b)
c)
a)
3X + 6
X 3
X +3
4
2
X + 2X
2. Scriei fiecare sum de dou fracii algebrice din exerciiul 1 sub form de fracie ireductibil.
3. Precizai DVA al fraciilor ireductibile obinute n 2.
4. Calculai valoarea fraciei obinute ca rezultat al adunrii fraciilor din exerciiul 1 c) pentru:
b) X = 0,25;
c) X = 2.
a) X = 1;
Form=m capacit=\ile [i aplic=m
5. Efectuai pe DVA:
X +3
X 3
;
+
a) 2
X + 2X 4 X 2
12 5
X2
;
+
d) 2
X 5X X 5

( X + 4) 2 ( X 4) 2
+
;
X 2 + 4X X 2 4X
2
X3
X
;

+
e) 2
X 64 X 8 X + 8

b)

6. Scriei sub form de fracie algebric ireductibil pe DVA:


2X 6 X 3
3X 2
2X 2
;

;
a)
b)
2
X 3
X
3X 3
2X 2 2
( X + 2) 2
;
d) ( X 4) :
X 2
2

(Y 5) 2 3Y 2 75
:
;
e)
3Y + 18 Y 2 36

3 X 2 X +3
;
+
9 X 2 X 3
1
1 + X X +2.
f)

X +1 X 2 1
X 1

c)

c)

X 2 100 X 2
;

X 10
2X 5
2

X2 4
X 2 +1
f) X : X 2 .

Dezvolt=m capacit=\ile [i cre=m


7. Aducei la forma cea mai simpl pe DVA:
3 2(1 X )
a) X

;
X
1 6 + 2 X 2 X 2

;
b) ( X 2 3 X + 2) X 3 X 1 2 1

X 2 X 1 X 3X + 2
1

3
2
c) 8 X 2 + 1 4 X 22 X + 1 (1 2 X ) 2 ;
4X 1
8X +1

d)

4X 2 1 4X 2 4X +1
1
:

.
8X 3 +1 4X 2 2X +1 2X +1

X 2 + 3X + 2
.
X 2
c
, a, b, c R. Determinai coeficienii a, b, c.
a) Scriei expresia sub forma E ( X ) = aX + b +
X 2
b) Determinai a Z, astfel nct E (a ) Z.

8. Fie E ( X ) =

78

Algebr=

Polinoame [i frac\ii algebrice

Exerci\ii [i probleme recapitulative


Fix=m cuno[tin\ele
1. Scriei n forma canonic i determinai gradul polinomului:
a) P( X ) = 6 X 2 3 7 X 3 2 X 2 + 3;
b) Q(Y ) = 7Y 3 8 6Y 2 + 3Y + 4Y 2 7Y 3 + 20.
2. Scriei n forma canonic suma, diferena i produsul polinoamelor P(X) i Q(X):
a) P( X ) = 3 X 2 ; Q( X ) = 2 X 2 10 X + 4;
b) P( X ) = X 2 1; Q( X ) = 3 X 3 + 6 X + 2.
3. Scriei n forma canonic:
b) ( 3 + Y ) 3 ;
a) (3 X + 2) 3 ;

c) (3Y 1)(9Y 2 + 3Y + 1);

d) (3 X + 1)(9 X 2 3 X + 1).

4. Determinai care dintre elementele mulimii {2, 1, 0, 1, 3, 5} snt rdcini ale polinomului:
a) P( X ) = X 3 25 X ;
b) P( X ) = X 3 2 X 2 X 2;
c) P( X ) = X 3 4 X 2 + 3 X .
Form=m capacit=\ile [i aplic=m
5. Descompunei n factori polinomul:
b) Z 2 Z + 0,25;
c) 9 X 2 + 42 X + 49;
a) 4 X 2 + 4 X + 1;

d) 9 X 2 6 X + 1.

6. Aplicnd formulele studiate, descompunei n factori ireductibili polinomul:


a) 16Y 2 25(Y + 4) 2 ;
b) (2 X 9) 2 81;
c) 64 X 3 + 1;
d) Z 6 125.
7. Descompunei n factori ireductibili grupnd termenii polinomului:
3
2
a) X 2 5 X + X 5; b) 2Y 3 4Y 2 + Y 2; c) X 3 X 2 8 X + 8; d) X + X + 3 X + 3.
8. Aflai ctul i restul mpririi polinomului P(X) la binomul Q(X):
b) P( X ) = 6 X 3 + X 2 29 X + 20, Q( X ) = 2 X 3.
a) P( X ) = X 2 + X 20, Q( X ) = X 4;
9. Aplicnd teorema lui Bzout, determinai restul mpririi polinomului P(X) la binomul
Q( X ) = X , dac:
b) P( X ) = 3 X 4 5 X 2 + 6 X 21, = 2.
a) P( X ) = 2 X 3 + 4 X + 1, = 1;
10. Stabilii dac polinomul P(X) se mparte exact la polinomul Q(X):
a) P( X ) = X 4 64, Q( X ) = X + 4;
b) P( X ) = 2 X 3 5 X + 1, Q( X ) = ( X 3)( X + 1).
Dezvolt=m capacit=\ile [i cre=m
11. Aflai valorile parametrului real a, tiind c polinomul P(X) se mparte exact la polinomul Q(X):
a) P( X ) = 2 X 3 5 X 2 + aX + a, Q ( X ) = X 3;
b) P( X ) = a X 3 + 3 X 2 + (a 1) X 2, Q( X ) = ( X 2)( X + 2).
3

1
1
1
+ +
12. Efectuai pe DVA 2
.
X 3X X X 3
13. Fie x1 i x2 rdcinile polinomului P( X ) = 2 X 2 3 X 5. Aflai:
x
x
1 1
+ ;
b) x12 + x22 ;
c) 1 + 2 .
a)
x1 x2
x2 x1

14. Scriei polinomul Q(X) n forma canonic, tiind c rdcinile lui snt egale cu inversele rdcinilor
polinomului P( X ) = 3 X 2 + X 15.

Problem pentru campioni

15. Fie P(X) un polinom cu coeficieni reali, cu gradul cel


mult egal cu 2, astfel nct P ( ) = 0 pentru {1, 2, 3}. Demonstrai c P(X) este polinomul
nul.
Algebr=

79

Capitolul 3

Timp efectiv de lucru:


45 de minute

Test sumativ
Varianta I

Varianta II

1. Fie polinomul
P( X ) = 5 X 2 ( X 4 4 X 2 X ) 1.

1. Fie polinomul
P( X ) = 3 X 2 ( X 3 + X 2 X ) + 1.

a) Scriei polinomul n forma canonic.

2p

a) Scriei polinomul n forma canonic.

b) Completai caseta:

1p

b) Completai caseta:

grad P( X ) = .
c) Aflai restul mpririi polinomului P(X)
la binomul Q( X ) = X 1 fr a efectua
mprirea.
d) Aflai rdcinile polinomului
P ( X ) Q( X ).
e) Determinai C(X) i R(X), astfel nct
P( X ) = ( X 2 1) C ( X ) + R( X ).
4
3
.

X 2 +8 X 2 +5
a) Indicai litera A dac propoziia este
adevrat, sau litera F dac ea este fals:
DVA al expresiei E(X) este R.
A
F
b) Aflai valorile reale ale lui X pentru care
E ( X ) 0.
c) Aducei expresia E ( X ) : (2 X 2 + 16) 1
la forma cea mai simpl.
d) Aflai E ( ), dac este rdcina pozitiv a polinomului P( X ) = X ( X 2 4).

grad P( X ) = .
c) Aflai restul mpririi polinomului P(X)
la binomul Q( X ) = X + 1 fr a efectua
mprirea.
d) Aflai rdcinile polinomului
P ( X ) Q( X ).
e) Determinai C(X) i R(X), astfel nct
P( X ) = ( X 2 + 1) C ( X ) + R( X ).

2p

5p

6p

5
4
.

X 2 +6 X 2 5
a) Indicai litera A dac propoziia este
adevrat, sau litera F dac ea este fals:
DVA al expresiei E(X) este R.
A
F
b) Aflai valorile reale ale lui X pentru care
E ( X ) 0.
c) Aducei expresia E ( X ) : (2 X 2 + 12) 1
la forma cea mai simpl.
d) Aflai E ( ), dac este rdcina negativa a polinomului P( X ) = X ( X 2 9).

2. Fie expresia E ( X ) =

2. Fie expresia E ( X ) =
1p

4p

4p

5p

Baremul de notare
Nota

10

Nr. puncte 3029 2826 2523 2218 1714 139

80

Algebr=

8 7

65

43

20

Capitolul

Ecua\ii.
Sisteme de ecua\ii
1. Ecua\ii de forma ax + b = 0, a, b R.
Recapitulare [i complet=ri
1.1. No\iunea de ecua\ie cu o necunoscut=
Rezolvai n R ecuaia:
a) 2 x 3 = 5;
b) x 2 + 8 = 0;

c) 0,25 x(8 x + 4) + 5 = 2( x 2 + 0,5 x + 2) + 1.

Rezolvare:
a) DVA: R. 2 x 3 = 5 2 x = 8 x = 4. S = {4}.
b) DVA: R. x 2 + 8 = 0 x 2 = 8. S = .
c) DVA: R. 0,25 x(8 x + 4) + 5 = 2( x 2 + 0,5 x + 2) + 1
x R. S = R.
=

Fie ecuaiile 2( x 3)( x + 1) = 0 i 2 x 2 4 x 6 = 0.


Stabilii dac ele snt echivalente.
Rezolvare:
DVA al ambelor ecuaii este R. 2( x 3)( x + 1) = 0 x = 3 sau x = 1. S1 = {1, 3}.
Mulimea soluiilor ecuaiei 2 x 2 4 x 6 = 0 este S 2 = {1, 3}.
Deci, 2( x 3)( x + 1) = 0 2 x 2 4 x 6 = 0, deoarece mulimile soluiilor lor snt egale:
S1 = S 2 = {1, 3}.
Definiie
Egalitatea de forma A( x) = B ( x), unde A(x), B(x) snt expresii n care apare
necunoscuta x, se numete ecuaie cu necunoscuta x.
Observaie. Ecuaia poate fi cu mai multe necunoscute. De exemplu, 5 x 3 y = 3 este
o ecuaie cu dou necunoscute, 3u + 2v 5t = 0 este o ecuaie cu trei necunoscute.
Definiie
Valoarea necunoscutei care transform ecuaia ntr-o propoziie adevrat se
numete soluie a ecuaiei.
Mulimea soluiilor ecuaiei se noteaz cu S.
Algebr=

81

Capitolul 4

A rezolva o ecuaie nseamn a determina mulimea soluiilor ei.


O ecuaie poate avea o mulime finit sau infinit de soluii sau poate s nu aib soluii.
Observaie. Rezolvarea unei ecuaii ncepe, de regul, cu determinarea domeniului
valorilor admisibile al acesteia.
Definiie
Mulimea valorilor necunoscutei (necunoscutelor) pentru care au sens toate expresiile
din ecuaie se numete domeniul valorilor admisibile (DVA) al ecuaiei.
Definiie
Dou ecuaii cu aceeai necunoscut (aceleai necunoscute) se numesc echivalente
dac mulimile soluiilor lor snt egale.
ntre ecuaiile echivalente se scrie simbolul .
Observaie. Ecuaiile echivalente ce se rezolv ntr-o mulime (de regul, n DVA al
ecuaiei iniiale) se numesc echivalente n aceast mulime.
1.2. Ecua\ii de gradul I cu o necunoscut=
Aplicnd urmtoarele relaii de echivalen, bazate pe proprieti ale relaiei de egalitate n mulimea numerelor reale, obinem ecuaii echivalente:
1. A( x) = B ( x) B ( x) = A( x).
2. A( x) = B ( x) A( x) C ( x) = B ( x) C ( x), unde expresia C (x) are sens pentru orice
x DVA al ecuaiei iniiale.
3. A( x) = B ( x) A( x) C ( x) = B ( x) C ( x), unde expresia C (x) are sens i C ( x) 0
pentru orice x DVA al ecuaiei iniiale.
A( x) B( x)
=
, unde expresia C (x) are sens i C ( x) 0 pentru orice
4. A( x) = B( x)
C ( x) C ( x)
x DVA al ecuaiei iniiale.
Schema rezolvrii ecuaiei de forma ax + b = 0 , a, b R

ax + b = 0, a, b R
da

0 x + b = 0
da

S =R

b=0

nu

a=0

Ecuaie de gradul I

b
S =
a

nu

S =
82

Algebr=

Ecua\ii. Sisteme de ecua\ii

Definiii
Ecuaia de forma ax + b = 0, a, b R, a 0, se numete ecuaie de gradul I
cu o necunoscut.
a, b se numesc coeficienii ecuaiei.
b
b
Ecuaia de gradul I cu o necunoscut are soluia unic numrul . Deci, S = .
a
a

1.3. Ecua\ii reductibile la ecua\ia de gradul I


cu o necunoscut=
Unele ecuaii pot fi reduse la ecuaii de gradul I cu o necunoscut cu ajutorul unor
substituii sau aplicnd relaiile de echivalen.
Exemplu
2x
5x
Rezolvai n R ecuaia: a) x 2 2 x + 3 = x( x + 2) 5;
b)
=
9.
x+3 x+3
Rezolvare:
a) DVA:
.
desfacem parantezele
x 2 2 x + 3 = x( x + 2) 5
2
2
aplicm relaia de echivalen 2
x 2x + 3 = x + 2x 5
aplicm relaia de echivalen 4
4x = 8 |: (4)
x = 2.
Rspuns: S =
.
x
b) DVA: R \ {3}. Notnd
= t , obinem ecuaia de gradul I
x+3
2t = 5t 9 3t 9 = 0
cu necunoscuta t, care are soluia 3. Revenind la necunoscuta x, obinem n DVA:
x
= 3 x = 3( x + 3) x = 4,5.
x+3
Cercetm dac soluia obinut aparine DVA: 4,5 R \ {3}; deci, 4,5 DVA.
Rspuns: S = { 4,5}.
1.4. Ecua\ii de gradul I cu o necunoscut=, cu parametru
(op\ional)

Ecuaiile de gradul I cu o necunoscut pot conine parametru. n acest caz, este


necesar o discuie asupra existenei soluiilor ecuaiei n funcie de valorile parametrului.
Exemplu
Rezolvai n R ecuaia mx 3 = 2 x + 5m, unde m este un parametru real.
Rezolvare:
DVA: R. mx 3 = 2 x + 5m x(m 2) = 5m + 3 (m 2) x = 5m + 3.
Dac m = 2, ecuaia devine 0 x = 13. Deci, ecuaia nu are soluii.
5m + 3
Dac m 2 (m R \ {2}) , obinem x =
.
m2
5m + 3
Rspuns: Pentru m = 2 , S = ; pentru m R \ {2} , S =
.
m2
Algebr=

83

Capitolul 4

Exerci\ii [i probleme
Fix=m cuno[tin\ele
1. Recunoatei ecuaiile de gradul I:
b) 3( x 1) = 5;
a) 2 x 1 = 0;

1
= 2;
d) x 2 x = 0;
x 1
1
e) 3x = 0;
f) 6 x = 4;
g) 2 x + + 3 = 0;
h) 5 x + 2,5 = 0.
x
2. Determinai care dintre elementele mulimii {2; 1; 0; 1,5; 5} este soluie a ecuaiei:
x +1
= 1;
b)
c) ( x + 2)( x 5) = 0;
a) 3x 2 = x 6;
x
2x 1
d) x( x + 1,5) = 0;
e)
f) x( x + 1,5)( x 5) = 0.
= 2;
x2
3. Aflai DVA al ecuaiei:
3
= 4;
a) 2( x 5) 4 = 5 x + 1;
b)
c) x( x + 3) = 0.
x5
4. Rezolvai n R ecuaia:
3
1
a) 2 x 1 = 0;
b) x = ;
c) 0,5 x + 4 = 0;
4
5
d) 3 2 x = 0;
e) 1,4 + 2 x = 0;
f) 5 x 1 = 0.
7
3
5. Aflai zeroul funciei f : R R :

a) f ( x) = 3 x 1;

c)

b) f ( x) = 2 6 x;

6. Aflai rdcinile polinomului:


a) P ( X ) = 3 X 0,5;

c) f ( x) = 19 x;

b) P( X ) = 8 X + 8 ;

d) f ( x) = 5 x 2 5.
c) P ( X ) = 0,3 X 2,8.

Form=m capacit=\ile [i aplic=m


7. Rezolvai n R ecuaia:
a) 2( x 1) + 3( x + 2) = 5 x + 4;
c) 1,4(5 x) + 2,5(2 + x) = 3,6 + x;

b) 6 3(2 x) + 4 x = 7 x;
d) 5 + 7(1 x) 5 x = x 8.

8. Rezolvai n R ecuaia cu ajutorul unei substituii:


3( x + 2) 2( x + 2)
4
3
=7
;
=
+ 5;
b)
a)
x
x
x5
x5
5t
1 3t
0,5a + 1,5
a+3
= +
;
=9
.
c)
d)
t +1
2 t +1
2a
a
9. Completai, astfel nct propoziia obinut s fie adevrat:
a) 3( x 1) 2 x = 4 2 x + 5 =
b) 4 x + 2(1 x) =
x;
10. Determinai legitatea i aflai numrul omis:
3(1 z ) = 4 z 8
2
2, (5)t (t + 1) = 0
3

30
?

2 z 3(4 z ) = 12 + z
2
(2 t ) 4, (6)t = 6
9

11. Determinai legitatea i aflai numrul omis:


2(5 3 x) + 4 x = 7 x

81

8 (3 4 x) x = 17

1 2
9 + x 5 x = 8
3 3

14 2( x + 5) + 3 x = 6
84

Algebr=

x 3( x + 4) = 5 2 x.

Ecua\ii. Sisteme de ecua\ii

12. Rezolvai n R ecuaiile i determinai cuvntul cifrat.


Ecuaia

5
3

x + 6,5 = x + 0,5

7
2

5
3
7

12 x = 3( x 4)

12

0,2

10

10

3 x 5 = 10

3x=0
x 2 2 = x( x 0,2)

Dezvolt=m capacit=\ile [i cre=m


13. Rezolvai n R ecuaia:
1
3 5
b) (1 5x) + 4( x 2 4) = (2 x) + 4x 2 3x;
a) (3x 1) 2 4(5x + 6) = 9( x 2 x + 1) + 2;
2
4 8
2
c) 2 x 3 x + 3 = 5( x + x 3 2) 4 x;
d) 3x( x 2 x + 1) 4 x = 5 x 2 + 2(1 x 2 ) + 3x 3 x;
5
2
e) (4 x 1)(4 x + 1) 5 x = 4( x 4 x ) 7( x + 3).
14. Rezolvai n R ecuaia:
b) | 2 x | = 0,5 x + 4;
a) | x | = 2 x + 1;

c) | 2 x + 1 | = x;

d)

2
1
| 5t 1 | = t + 2.
3
3

15. tiind c m este un parametru real, rezolvai n R ecuaia:


a) mx 6 = 3x + 4;
b) 3 mx = 2m( x + 1) 1;
c) mx + m + 3 = x + 4;
d) 2(mx + x) 3( x + 4) = 5 m.
16. Formulai un exerciiu asemntor cu exerciiul 12 i propunei-l colegilor.

2. Ecua\ii de gradul II cu o necunoscut=


2.1. Formula de rezolvare

Un teren de forma unui triunghi dreptunghic trebuie ngrdit. Se tie c lungimea uneia
dintre catetele triunghiului este cu 5 m mai mic dect lungimea ipotenuzei, iar lungimea
celeilalte catete este cu 3 m mai mic dect lungimea primei catete. Aflai lungimea
gardului.

Rezolvare:
Fie x lungimea ipotenuzei. Atunci ( x 5) este lungimea unei catete, iar ( x 8)
lungimea celeilalte catete. Conform condiiei problemei i teoremei lui Pitagora, obinem
ecuaia (x 5)2 + ( x 8)2 = x2 x2 26x + 89 = 0, cu soluiile x1 = 13 4 5 , x2 = 13 + 4 5.
Constatm c numai 13 + 4 5 satisface condiia problemei. (Precizai de ce 13 4 5
nu satisface condiia problemei.) Deci, lungimea ipotenuzei este de (13 + 4 5 ) cm. Atunci
lungimile catetelor snt de (5 + 4 5 ) m i (8 + 4 5 ) m. Deci, gardul are lungimea de
(26 + 12 5 ) m.
Rspuns: (26 + 12 5 ) m.
Algebr=

85

Capitolul 4

Ecuaia x 2 26 x + 89 = 0 este o ecuaie de gradul II cu o necunoscut.


NE AMINTIM

Definiii
Ecuaia de forma ax 2 + bx + c = 0, a, b, c R, a 0, se numete ecuaie de
gradul II cu necunoscuta x.
Numerele a, b, c se numesc coeficienii ecuaiei de gradul II; c se mai numete
termenul liber.
Mulimea soluiilor ecuaiei se noteaz cu S.
A rezolva o ecuaie nseamn a determina mulimea soluiilor ei.
I. Cazuri particulare ale ecuaiei de gradul II
1. a 0, b 0, c = 0

2. a 0, b = 0, c 0

3. a 0, b = 0, c = 0

ax 2 + bx = 0
ax 2 + bx = 0

ax 2 + c = 0
S = , dac a c > 0;

ax 2 = 0
ax 2 = 0 x 2 = 0

x(ax + b) = 0.
b
S = 0, .
a

c
S = ,
a

x = 0.
S = {0}.

c
, dac a c < 0.
a

APLIC+M

Rezolvai n R ecuaia:
a) x 2 + 0,5 x = 0;
b)

2 x 2 + 1 = 0;

c) 2 x 2 + 5 = 0;

d)

5 x 2 = 0.

Rezolvare:
a) x 2 + 0,5 x = 0 x( x 0,5) = 0 x = 0 sau x = 0,5. Rspuns: S = {0; 0,5}.
b)

2 x 2 + 1 = 0 2 x 2 = 1. Rspuns: S = .

c) 2 x 2 + 5 = 0 | (1)
d)

5x2 = 0 x =

x=

sau x =

. Rspuns: S =

. Rspuns: S =

Observaie. mprind coeficienii oricrei ecuaii de gradul II ax 2 + bx + c = 0, a 0,


la coeficientul a, obinem ecuaia echivalent x 2 + px + q = 0, numit ecuaie de
c
b
gradul II, forma redus, unde p = , iar q = .
a
a
II. Cazul general: ax 2 + bx + c = 0, a 0
Existena i numrul soluiilor reale ale ecuaiei de gradul II sau ale ecuaiei de gradul II,
p2
forma redus, depind de semnul discriminantului = b 2 4ac , respectiv 1 =
q.
4
86

Algebr=

Ecua\ii. Sisteme de ecua\ii

ax 2 + bx + c = 0, a 0

x 2 + px + q = 0

= b 2 4ac

1 =

>0

<0

=0

b
2a
b+
x2 =
2a

Nu are
soluii
n R.

b
x=
2a

b m
S =

2a

S =

b
S =
2a

x1 =

p2
q
4

1 > 0

1 < 0

p
1
2
p
x2 = + 1
2

Nu are
soluii
n R.

x1 =

S = m 1
2

1 = 0

x=

p
2

p
S = S =
2

APLIC+M

Rezolvai n R ecuaia:
a) 2 x 2 3 x 2 = 0; b) x 2 11x + 30 = 0.
Rezolvare:
p2
1
q = .
b) DVA: R. 1 =
a) DVA: R. = b 2 4ac = 25.
4
4
3 25
1
3 + 25
11
1
11
1
x1 =
= ; x2 =
= 2.
x1 =

= 5 ; x2 =
+
=6.
22
2
22
2
2
2
2
Rspuns: S = {5, 6}.
Rspuns: S = {0,5; 2}.
Observaie. n cazul n care coeficientul b este un numr par, adic b = 2k , k Z ,
ecuaia de gradul II ia forma ax 2 + 2kx + c = 0, a 0. Discriminantul acestei ecuaii
este
= (2k ) 2 4ac = 4(k 2 ac)
i formulele de rezolvare devin: x1 =

k k 2 ac
k + k 2 ac
, x2 =
.
a
a

APLIC+M

Rezolvai n R ecuaia 2 x 2 8 x + 3 = 0.
Rezolvare:
DVA: R. tiind c a = 2, c = 3, b = 8 = 2 (4), obinem:
k = 4, 1 = k 2 ac = 16 6 = 10.
+
( 4) 10
Atunci x1 =
= 2 0,5 10 , x2 =
=
2
2
Rspuns: S = {2 0,5 10 , 2 + 0,5 10}.
Algebr=

87

Capitolul 4

2.2. Rela\ii ]ntre solu\ii [i coeficien\i


NE AMINTIM

Teorema lui Vite


Fie ecuaia ax 2 + bx + c = 0, a 0. (1)
Dac numerele reale x1 i x2 snt soluiile ecuaiei (1), atunci:
x + x = b ,
2
1
a

c
x1 x2 = .
a

Fie ecuaia x 2 + px + q = 0.
(3)
Dac numerele reale x1 i x2 snt soluiile ecuaiei (3), atunci:

x1 + x2 = p,
x x = q.
1 2

(2)

(4)

Folosind relaiile lui Vite (2), (4), soluiile unor ecuaii de gradul II cu o necunoscut
pot fi determinate fr a rezolva efectiv ecuaia.
APLIC+M

Rezolvai n R ecuaia: a) 2 x 2 3 x 2 = 0;
b) x 2 7 x + 12 = 0.
Rezolvare:
b) Aflm dou numere reale x1 , x2 , astfel
a) Aflm dou numere reale x1 , x2 , astfel
c
b 3
i x1 + x2 = p =
.
nct x1 x2 = = 1 i x1 + x2 = = . nct x1 x2 = q =
a
a 2
1
Prin ncercri, obinem x1 = , x2 = 2.
Prin ncercri, obinem x1 = 3, x2 = 4.
2
Rspuns: S = {3, 4}.
Rspuns: S = {0,5; 2}.
NE AMINTIM

Reciproca teoremei lui Vite


Dac numerele reale x1 i x2 verific relaiile (2), atunci x1 , x2 snt soluiile ecuaiei (1).
Dac numerele reale x1 i x2 verific relaiile (4), atunci x1 , x2 snt soluiile ecuaiei (3).
Observaie. Folosind reciproca teoremei lui Vite, dac se cunosc soluiile x1 i x2 ,
poate fi format o ecuaie de gradul II cu o necunoscut.
APLIC+M

Scriei o ecuaie de gradul II cu o necunoscut care are soluiile x1 = 5, x2 = 2.


Rezolvare:
Cum 5 + 2 = 3 = p i (5) 2 = 10 = q, obinem ecuaia x 2 + 3 x 10 = 0.

88

Algebr=

Ecua\ii. Sisteme de ecua\ii

2.3. Ecua\ii reductibile la ecua\ia de gradul II


cu o necunoscut=
Unele ecuaii mai complicate pot fi reduse la ecuaii de gradul II prin introducerea unei
necunoscute auxiliare.
De exemplu, ecuaiile de forma ax 4 + bx 2 + c = 0, a 0, numite ecuaii biptrate,
se rezolv efectund substituia x 2 = t , unde t 0. n consecin, obinem ecuaia de
gradul II at 2 + bt + c = 0, a 0. Revenind apoi la necunoscuta x, obinem soluiile
ecuaiei iniiale.
APLIC+M

Rezolvai n R ecuaia:
a) 2 x 4 x 2 1 = 0; b) ( x 2 3x) 2 + 3( x 2 3x) 28 = 0.
Rezolvare:
1
a) DVA: R. Fie x 2 = t , t 0. Obinem ecuaia 2t 2 t 1 = 0 , cu soluiile t1 = , t2 = 1.
2
1
Ecuaia x 2 = nu are soluii reale, iar soluiile ecuaiei x 2 = 1 snt x1 = 1, x2 = 1.
2
Rspuns: S = {1, 1}.
b) DVA: R. Notm x 2 3 x = z. Obinem ecuaia de gradul II z 2 + 3 z 28 = 0 , cu
soluiile z1 = 7, z 2 = 4. Revenind la necunoscuta x, obinem ecuaiile x 2 3x = 7 i
x 2 3 x = 4.
Ecuaia x 2 3x + 7 = 0 nu are soluii reale.
Ecuaia x 2 3x 4 = 0 are soluiile x1 = 1, x2 = 4.
Rspuns: S = {1, 4}.
2.4. Descompunerea ]n factori a expresiilor de forma

ax 2 + bx + c, a 0
NE AMINTIM

Dac a 0 i 0, atunci ax 2 + bx + c = a( x x1 )( x x2 ) (5), unde x1 i x2 snt


soluiile reale ale ecuaiei ax 2 + bx + c = 0, a 0.
APLIC+M

Descompunei n factori expresia 2 x 2 3 x 2.


Rezolvare:
1
Ecuaia 2 x 2 3 x 2 = 0 are soluiile x1 = , x2 = 2.
2
1
Prin urmare, 2 x 2 3 x 2 = 2 x + ( x 2) = (2 x + 1)( x 2).
2

2.5. Ecua\ii de gradul II cu o necunoscut=, cu parametru


(op\ional)

Ecuaiile de gradul II cu o necunoscut pot conine parametru. n acest caz, este


necesar o discuie asupra existenei soluiei ecuaiei n funcie de valorile parametrului.
Algebr=

89

Capitolul 4

Determinai valorile parametrului real m pentru care ecuaiile x 2 + mx + 4 = 0 i


x + 4 x + m = 0 au o soluie real comun.
2

Rezolvare:
Fie x1 soluia comun. Substituind x = x1 , obinem x12 + mx1 + 4 = 0 i x12 + 4 x1 + m = 0.
Prin scdere, obinem x1 ( m 4) + 4 m = 0 ( m 4) x1 = m 4.
Pentru m = 4 ecuaiile devin identice: x12 + 4 x1 + 4 = 0. Soluia lor comun este x1 = 2.
Pentru m 4 obinem x1 = 1. nlocuind x1 = 1 n una dintre ecuaii, obinem m = 5.
Atunci ecuaiile devin x 2 5 x + 4 = 0 i x 2 + 4 x 5 = 0 , cu soluiile x1 = 1, x2 = 4 i
respectiv x3 = 1, x4 = 5.
Rspuns: Pentru m = 4 ecuaiile au soluia comun x = 2, iar pentru m = 5 soluia
lor comun este x = 1.

Exerci\ii [i probleme
Fix=m cuno[tin\ele
1. Fie ecuaiile:
a) 5 x 2 x 2 2 = 0;
b) 3,4 x 2 x + 1 2 = 0;
Gsii numrul care lipsete:
a) 5;
; 2;
b) 3,4; 1;
;
2. Rezolvai n R ecuaia:
a) x 2 16 = 0;
e) 3 x 2 + 5 = 0;

b) t 2 25 = 0;
f) 2 x 2 + 14 = 0;

3. Rezolvai n R ecuaia:
a) 4 x 2 + 4 x + 1 = 0;
d) 4 x 2 + 6 x 5 = 0;

c) (1 3 ) x 2 + 7 x 3,5 = 0.
c)

; 7; 3,5.

c) 5 x 2 + 2 x = 0;
g) 1 x 2 = 0;
3

b) 5 x 2 7 x + 2 = 0;
e) 0,1x 2 x 2,5 = 0;

d) 2 x 2 x = 0;
h) 3 x 2 = 0.

c) 3 x 2 2 x + 1 = 0;
f) 5 x 2 + 2 x + 4 = 0.

4. Rezolvai n Z ecuaia de gradul II, forma redus:


5
1
b) x 2 8 x + 12 = 0;
c) x 2 + x + = 0;
a) x 2 2 x + 1 = 0;
6
6
4
2
d) x 2 + 1 x = 0;
e) x 2 3 x 4 = 0;
f) x 2 3 x + 6 = 0.
5
5
5. Fr a rezolva ecuaia, determinai semnele soluiilor acesteia:
b) x 2 + x 12 = 0;
c) t 2 + 2t + 8 = 0;
d) u 2 10u + 4 = 0.
a) 3 x 2 x 2 = 0;
Form=m capacit=\ile [i aplic=m
6. Scriei o ecuaie de gradul II cu soluiile:
a) 1 i 3;
b) 4 i 5;
c) 1 i 2;
e) 3 i 3;

f) 2,5 i 3,5;

g) 2 3 i 2 + 3 ;

7. Folosind teorema lui Vite, rezolvai n R ecuaia:


a) x 2 2 x 15 = 0;
b) 3 x 2 x 2 = 0;
c) 2 x 2 + x 1 = 0;
8. Descompunei n factori expresia:
a) x 2 2 x 3;
b) 2 x 2 x 3;
d) 3 x 2 5 x 2;
e) x 2 + 3 x + 4;
90

3
1
i ;
4
2
h) 1 2 i 1+ 2 .

d)

d) x 2 4 x + 5 = 0.
c) 3 x 2 + x 1;
f) 2 x 2 3x + 1.

Algebr=

Ecua\ii. Sisteme de ecua\ii

9. Rezolvai n R ecuaia:
2
3,5 x 2 4 x + 6 .
x2 2x
1

;
=
b) 2
c)
a) x 5 x = 4 ;
=
x+2
2+ x
x4
4 x
x 1 1 x2
10. Fie x1 i x2 soluiile ecuaiei:
2
1) 5 x 2 + 3 x 9 = 0;
2) 3 x x + 1 = 0 ;
3) 2 ,8 x 2 + 2 x 3,5 = 0.
Fr a rezolva ecuaia, calculai:
x
x
2
2
a) x1 + x2 ;
b) x1 x2 ;
c) x1 + x2 ;
d) 1 + 2 .
x2 x1
11. Aflai dou numere pozitive, tiind c media lor aritmetic este 12,5, iar media geometric
este 10.
12. Suma unui numr real cu ntreitul inversului acestuia este 4. Aflai numrul. Gsii toate soluiile.
13. Rezolvai n Q ecuaia:
a) 3 x 2 + 4 x + 3 = 0;
d) (1 3x) 2 = ( x + 2) 2 ;

2
2
c) (2 x + 1) = (4 x + 1) ;

3 x 2 + 2 7 x + 3 = 0;

b)

f) ( x 2 ) 2 = (2 2 + 3x) 2 .

e) 5 x 2 2 5 x + 1 = 0;

14. Rezolvai n R ecuaia biptrat:


a) x 4 5 x 2 + 4 = 0;
d) 2 x 4 3 x 2 + 1 = 0;

b) x 4 + 5 x 2 + 4 = 0;
e) 5 z 4 + 1 z 2 2 = 0;
3
3
15. Rezolvnd ecuaia, determinai legitatea i aflai numrul omis:
a)

c) a 4 a 2 2 = 0;
f) t 4 7t 2 + 8 = 0.

x 2 + 3x + 2 = 0

b) 3t 2 + 4t + 1 = 0

8
9

x2 3 2x + 4 = 0

2t 2 3t 1 = 0

16. Calculai cu aproximaie de 0,01 soluiile ecuaiei:


b) x( x 4) = 6;
c) x 2 3 x + 1 = 0;
a) 2 x 2 x 1 = 0;
17. Rezolvai n Z ecuaia:
a) x( x 7 ) = 0;
d) 3 x 2 + x + 4 = 0;

d) 3x( x + 1) 5 = 0.
c) 11x 2 = 0;
f) x 2 x 20 = 0.

b) 4 x 2 4 x + 1 = 0;
e) x 2 x 1 = 0;

18. Rezolvai n R ecuaiile i ordonai cuvintele de mai jos n funcie de soluiile nenegative ale
ecuaiilor respective (indicate n paranteze). Comentai rezultatul obinut.
1) 2 x 2 2 2 x + 1 = 0;
2) 2 x 2 x 1 = 0;
3) x 2 3 x 10 = 0;
2
4) 8 x 3 x + 0 ,5 = 0;
5) x( x + 15 ) = 0.

culege 1
8

seamn (1)

cine 2
2

vnt (5)

furtun (0)

19. Determinai zerourile funciei f : R R:


a) f ( x) = 3x x 2 ; b) f ( x) = 3x 2 + x + 2; c) f ( x) = 0, (4) x 2 1; d) f ( x) = 4,5 x 2 2 x 1.
20. Aflai rdcinile reale ale polinomului:
a) P( X ) = 2 X 2 + X + 3;
c) P( X ) = 2 X 4 X 2 1;

b) P( X ) = 0,1X 2 X 20;
d) P( X ) = 9 X 4 X 2 .

Dezvolt=m capacit=\ile [i cre=m


21. Descompunei n factori expresia: a) t 4 + t 2 2;
22. Rezolvai n R ecuaia: a) x( x 1)( x 2)( x 3) = 3;
Algebr=

91

4
2
b) t t 2.

b) ( x + 2)( x + 3)( x + 4)( x + 5) = 3.

Capitolul 4

23. Folosind metoda substituiei, rezolvai n R ecuaia:


a) 5 x 2 + 3 | x | 9 = 0;
b) 2 x 2 1 = | x | (| x | 2).
24. Formulai exerciii asemntoare cu exerciiile 15, 17 i propunei-le colegilor.
25*. Aflai valoarea parametrului real m, tiind c ecuaiile 2 x 2 3 x + 1 = 0 i 3x 2 + m( x + 2) + 1 = 0
au o soluie comun.
26*. tiind c m este un parametru real, rezolvai n R ecuaia:
2
a) mx2 3x 1 = 0;
b) (m 2) x + x 4 = 0;
2
2
d) x + (m 3) x 5 = 0;
e) mx x m = 0;

c) x 2 mx + 4 = 0;
f) x 2 + mx + 2m = 0.

27. Alctuii o problem care conduce la rezolvarea ecuaiei:


b) 3 x 2 5 = 0.
a) x 2 8 x 12 = 0;

3. Ecua\ii ra\ionale
3x
2x
x 1
,
=
= x + 1, c) 1 2
x2
x 1
x 4
membrul stng i membrul drept snt expresii raionale, adic expresii formate din numere
i litere cu ajutorul operaiilor de adunare, scdere, nmulire i mprire. Astfel de ecuaii
snt numite ecuaii raionale. n ecuaiile b), c) necunoscuta apare att la numrtorul, ct
i la numitorul raportului algebric respectiv. Atare ecuaii se mai numesc ecuaii raionale cu necunoscuta la numitor.

n ecuaiile a) 3 x 5 = 2(1 x), b) 2 x +

APLIC+M

Ecuaia raional cu necunoscuta la numitor se rezolv conform


urmtorului algoritm:
Se determin DVA al ecuaiei.
Se trec toi termenii n membrul
stng al ecuaiei.

Rezolvai n R ecuaia
2
3x
1
.
=

x2 1 x 1 x + 1
Rezolvare:
DVA: R \ {1, 1}.
2
3x
1
2
3x
1
=

+
=0
x2 1 x 1 x + 1
x 1 x 1 x +1

3x 2 + 2 x 1
= 0.
x2 1

Se aduce membrul stng la forA


ma .
B

Se aplic regula egalrii cu zero


a unui raport.

3 x 2 + 2 x 1 = 0 i x 2 1 0.

Se rezolv ecuaia obinut


(A = 0).
Se verific dac valorile obinute satisfac condiiile precizate,
inclusiv dac aparin DVA.
Se scrie rspunsul.

1
Ecuaia 3 x 2 + 2 x 1 = 0 are soluiile x1 = 1, x2 = .
3

Deoarece x1 = 1 DVA, aceast valoare nu poate


fi soluie a ecuaiei date.
1
x2 = DVA.
3
1
Rspuns: S = .
3
92

Algebr=

Ecua\ii. Sisteme de ecua\ii

Unele ecuaii raionale cu necunoscuta la numitor, mai complicate, pot fi reduse la


ecuaii mai simple prin diverse transformri sau prin introducerea unei necunoscute auxiliare.
APLIC+M

Rezolvai n R ecuaia
Rezolvare:

2x2
3x
+
2 = 0.
2
x 2x + 1 x 1

DVA: R \ {1}, deoarece x 2 2 x + 1 = 0 ( x 1) 2 = 0 x = 1 i ambele rapoarte din


membrul stng nu au sens pentru x = 1.
2
2x2
3x
2x2
3x
x + 3 x 2 = 0.
+

2
0
2
0
2
x 1
x 1
x2 2x + 1 x 1
( x 1) 2 x 1

x
2
Introducem necunoscuta auxiliar t. Fie
= t. Obinem ecuaia 2t + 3t 2 = 0 ,
x 1
1
cu soluiile t1 = 2, t 2 = . (Verificai!) Revenind la necunoscuta x, obinem ecuaiile
2
x
x
1
= 2 i
= .
x 1 2
x 1
2
Prima ecuaie are soluia x1 = , iar a doua soluia x2 = 1. (Verificai!)
3
2
x
=

1
aparin DVA. Deci, ambele snt soluii ale ecuaiei date.
Valorile x1 = i 2
3
2
Rspuns: S = 1, .
3

Exerci\ii [i probleme
Fix=m cuno[tin\ele
1. Recunoatei ecuaiile raionale cu necunoscuta la numitor:
a) x 1 = 3;
b) x 2 3 x + 4 = 0;
1
x
2
3
= 0;
d) 2
e)
= 1;
t t +1
x +2 x
2. Precizai care dintre elementele mulimii {1, 0, 1, 5}
x( x + 1) x + 1
x2
2x 1
;
=
b) 2
a)
= 2 ;
x5 x5
x 1
x 1
R
3. Rezolvai n ecuaia:
2 1
1
a) = 2;
b) = ;
x 3
x
4. Rezolvai n Q ecuaia:
2
3
5
1
= ;
= ;
a)
b)
x 1 4
3x 2 2

snt soluii ale ecuaiei:


t
t
.
=
c) 3 = x 2;
d) 2
t 1 t +1
x
c)

5
= 2,5;
2x

d)

c)

2x
2
= ;
1 x 5

d)

5. Rezolvai n Z ecuaia:
x ( x 1) x 2 + 4 x
2x 1 5x 2 1
x2 + 2 2x 1
;
;
=
=
;
=
a)
b)
c)
x 1
x 1
1 3x
3x 1
x+2
2+ x
6. Rezolvai n R ecuaia:
3
1
2
2
5
4
=

= ;
b)
a)
x 3 x 3 3 x
2x 5 5 2x 7
Algebr=

93

2
c) t + 1 t = 1 ;
4
3 2
3
f) z 2 2 = 0.
z

d)

3 2
1
= .
7x
7

3x + 2
1
= .
x+2
2

2 x( x 3)
x2
.
= 2
x +5
x +5
2

c)

2x2
3x
.
=
x 16 x + 4
2

Capitolul 4

Form=m capacit=\ile [i aplic=m


7. Rezolvai n R ecuaia:
x
5x
=
;
a) 2
x 6x + 9 x 3
1
1
x+3
;
+
=
c)
x 1 x + 1 1 x2

x 1
x
=
;
x 2 1 x
x
4x
.
=
d)
2x 1
4x2 4x + 1
8. Completai, astfel nct ecuaiile s fie echivalente:
x2
2 3x
=
2x2
x + 4 = 0;
a)
x 1 1 x
4
1
2x
=
+
5( x
) = 0.
)(2 x
b) 2
x
2
x

+2
x 4
9. Rezolvai n Q ecuaia:
1,2
0,5
6
2
;
=
=
;
a)
b)
c) 2 2 x 1 = 4 x 2 2 .
2x 1
5 10 x
x + 3 4 x + 12
x 8 x + 16 2( x 4)

b)

10. Rezolvai n R ecuaia:


3
x
10

=
;
a)
x 5 x + 1 ( x + 1)( x 5)
2
x +x
3x 1
+ 2x =
+ 2;
c)
x 1
x 1

16
6
21
=
;
x2 x x+3
x+4
2
1
.
+
=
d) 2
x 4 x( x + 2) x( x 2)

b)

11. Aflai valorile reale ale lui t pentru care:


6t + 18
4t 26
a) suma rapoartelor algebrice
i
este egal cu 4;
3t 1
2t + 5
1
3t + 1
i t 1 este egal cu ;
b) diferena rapoartelor algebrice
2
1 2t
t +1
t +1
10
c) suma rapoartelor algebrice
i
este egal cu produsul lor;
t 5
t +5
6
i 2 este egal cu produsul lor.
d) diferena rapoartelor algebrice
2t 1
t 2
12. Stabilii legitatea i determinai ecuaia omis:
a) x + 3 + x 3 = 3 1
x 3 x +3
3
5 x + 7 2 x + 21
2

=8
x2
x+2
3
13. Rezolvai n R ecuaia:

a) ( x 2 4)(2 x + 5) = 0;

x 2 36 = 0

b)

2(t 1) t + 3
+
=5
t +3
t 3

x+6
=0
x 5

4
5
1

+1 =
t +3 3t
t 3

2+ x
b) x 1 (6 x 5) = 0;

2x

3
3
d)
+
+ 2 x + 1
+ 8 = 0;

x+2 x2
x+2

5x

c) (2 x 2 3x + 1) 3x 1 + x = 0;
2x2

e) (5 x 2 7 x + 8) x 1 x 1 + 4 = 0.

Dezvolt=m capacit=\ile [i cre=m


14. Rezolvai n R ecuaia:
7
1
2
;
+
=
a)
2
x
2
4

2x + 4x
4 x2
1
1
1
1
+
+
+
= 0;
c)
t 8 t 6 t + 6 t +8

x2 + 4
1
1
3x 2
;
+
+
= 2
2
x
x
2
2

+
x 4
x 4
2
3 x 12 x + 11
1
2
3
=
+
+
.
d)
( x 1)( x 2)( x 3) x 1 x 2 x 3

b)

94

Algebr=

Ecua\ii. Sisteme de ecua\ii

15. tiind c m este un parametru real, rezolvai n R ecuaia:


xm
2m
=
;
b) m + m 1 = 2;
a)
m
xm
x x 1
1
x
m 1
;
c) 2 =
d) x + 3 = m 3.
x
m
1 x
16. Aflai valorile cea mai mic i cea mai mare ale funciei f : D R (D domeniul de definiie):
x2 x + 1
x2 + x + 1
.
;
a) f ( x) = 2
b) f ( x) = 2
x 2x + 1
x + 2x + 1

4. Sisteme de ecua\ii
4.1. No\iunea de sistem de ecua\ii

ntr-un chioc erau 1305 ziare i reviste. Dup ce s-au vndut


100 de ziare i 50 de reviste, ziare au rmas de dou ori mai multe
dect reviste.
Aflai cte reviste i cte ziare erau la nceput.

Rezolvare:
Fie x numrul iniial de ziare i y numrul iniial de reviste. Atunci,
conform condiiei problemei, obinem sistemul de ecuaii cu dou necunoscute
x + y = 1305,
x 100 = 2( y 50), cu soluia (870, 435). (Verificai!)

Rspuns: Iniial, n chioc erau 870 de ziare i 435 de reviste.


GENERALIZ+M

Fie ecuaiile A1 ( x, y ) = B1 ( x, y ) i A2 ( x, y ) = B2 ( x, y ). Dac se pune problema s se


afle soluiile lor comune, adic perechile ordonate de numere reale (a, b) R R care
satisfac ecuaia nti i ecuaia a doua, atunci se spune c este dat un sistem de dou
A ( x, y ) = B1 ( x, y ),
ecuaii cu dou necunoscute. El se noteaz: 1
A2 ( x, y ) = B2 ( x, y ).
Un sistem poate fi de trei ecuaii cu trei necunoscute, de dou ecuaii cu trei necunoscute etc.
Definiie
Se numete soluie a sistemului de dou ecuaii cu dou necunoscute perechea
ordonat de numere (a, b) R R care este soluie comun pentru toate ecuaiile
acestuia.
A rezolva un sistem de ecuaii nseamn a determina mulimea soluiilor lui.
Mulimea soluiilor unui sistem de ecuaii (notat cu S) este intersecia mulimilor
soluiilor ecuaiilor acestui sistem.
Algebr=

95

Capitolul 4

Relaiile dintre numrul de soluii i tipul sistemului de ecuaii


Sistemul de ecuaii
S =

S este o
mulime finit.
Sistemul este
incompatibil.

S este o
mulime infinit.

Sistemul este
compatibil determinat.

Sistemul este
compatibil nedeterminat.

Rezolvarea sistemului de ecuaii ncepe, de regul, cu determinarea domeniului valorilor


admisibile al acestuia.
Domeniul valorilor admisibile (DVA) al unui sistem de ecuaii este intersecia
domeniilor valorilor admisibile ale ecuaiilor sistemului.
Definiie
Dou sisteme de ecuaii de aceleai necunoscute se numesc echivalente dac
mulimile de soluii ale acestora snt egale.
ntre sistemele de ecuaii echivalente se scrie simbolul .
Observaie. Sistemele echivalente ce se rezolv ntr-o mulime (de regul, n DVA al
sistemului iniial) se numesc echivalente n aceast mulime.
Transformri care pot fi aplicate pentru a obine sisteme echivalente:
Exemple
1. Schimbnd ordinea ecuaiilor ntr-un sistem, obinem un sistem echivalent cu cel dat:

3 x y = 4
x + y = 0,
x + y = 0 3 x y = 4.

2. nlocuind o ecuaie a unui sistem prin alt ecuaie,


echivalent cu cea iniial, obinem un sistem echivalent cu cel dat:

3 x y = 4
y = 3 x 4,
4 x + 7 y = 0 4 x + 7 y = 0.

3. Exprimnd ntr-o ecuaie a unui sistem o necunoscut prin cealalt necunoscut i substituind aceast
expresie n celelalte ecuaii ale sistemului, obinem
un sistem echivalent cu cel dat:

y = 3x 4
y = 3 x 4,
8 x + y = 0 8 x + 3 x 4 = 0.

4. nlocuind o ecuaie a unui sistem cu alt ecuaie,


care se obine adunnd sau scznd dou ecuaii
ale sistemului (nmulite, dac e cazul, cu un numr
nenul), obinem un sistem echivalent cu cel dat:

3 x y = 4
3 x y = 4,
11x + y = 0 14 x = 4.

96

Algebr=

Ecua\ii. Sisteme de ecua\ii

4.2. Metode de rezolvare a sistemelor de dou= ecua\ii


cu dou= necunoscute
Sistemele de ecuaii pot fi rezolvate prin:

ntr-o ecuaie a unui sistem o necunoscut se exprim prin cealalt necunoscut i expresia obinut se substituie n
cealalt ecuaie a sistemului.

metoda substituiei
x 3 y = 4
x = 3 y 4,
x 7 y = 5 3 y 4 7 y = 5.

metoda reducerii
2 x + 0,5 y = 2 | 4
3 x 2 y = 1,

3 x 2 y = 1

11x = 7.

Se adun (se scad) cele dou ecuaii ale


unui sistem, astfel nct s se reduc una
dintre necunoscute.

metoda utilizrii necunoscutelor (necunoscutei) auxiliare


x 2 1 = 3,

y 1

3
2
4 x +
= 2.
1
y

1
= v. Atunci
Fie x 2 = u,
y 1
u v = 3,
obinem sistemul 4u + 3v = 2.

Se introduc necunoscute auxiliare, notnd


unele expresii cu aceste necunoscute,
pentru a obine un sistem mai simplu.
Apoi se revine la necunoscutele iniiale.

metoda grafic
x y = 2
y = x 2,
3 x + y = 6 y = 3 x + 6.

Se traseaz, n acelai sistem de axe ortogonale, graficele ecuaiilor sistemului


i se determin (dac exist) coordonatele punctelor de intersecie a acestora.
Dac graficele ecuaiilor sistemului nu
se intersecteaz, rezult c sistemul este
incompatibil, adic S = .

y
6

3
O
2 1

Observaie. Metoda substituiei, metoda


reducerii, metoda utilizrii necunoscutelor (necunoscutei) auxiliare snt
metode algebrice, iar metoda grafic
este metod geometric.

1 2

S = {2}.
Algebr=

97

Capitolul 4

Exerci\ii [i probleme
Fix=m cuno[tin\ele
1. Precizai care dintre perechile ordonate (0, 2), (1, 1), (0, 2), (2, 2), (0, 3), (3, 0), (3, 2)
snt soluii ale sistemului:
x + 4 y = 3,
3 x = 2( x + y ),
3 x y = 2,
a)
b)
c)
x y = 2;
5 x + 2 y = 4.
2 x + 3 y = 6;
2. Rezolvai n R R, prin metoda substituiei, sistemul de ecuaii:
x 3 y = 0,
2 x y = 1,
x + 2 y = 3,
a) 5 x y = 1;
b)
c)

6 x + 2 y = 0;
0,2 x 3,5 y = 4;

1 x + y = 2,

d) 3
2
x 3 y = 10.
5

3. Rezolvai n R R, prin metoda reducerii, sistemul de ecuaii:


0,5 y 3 x = 4,5,
2,2 x + 3 y = 2,
2 x 3 y = 2,
a)
b)
c)
5 x + 2 y = 3;
3 x 4 y = 1;
3x + y = 5;
4. Rezolvai n R R, prin metoda grafic, sistemul de ecuaii:
y = 2 x,
x + 2 y = 3,
y 3 x = 0,
a)
b)
c)
x 2 y = 9;
y + 2 x = 6;
2 x y = 6;
y = 3 x + 4,
2 x + y = 0,
x + y = 1,
e)
f)
g)
6
x

2
y
=
12
;
=
+
y
2
x
1
;

3 y = 3 3 x;
5. Completai cu un numr real, astfel nct sistemul s fie compatibil:
1) nedeterminat;
2) determinat.
2 x w y = 4,
a)
10 x 6 y = 20;

x + 2 y = 3,
b)
w x 6 y = 9;

1 x 2 y = 1 ,
3
6
d) 2
2 x + 2 y = 3.
x + y = 2,
d)
2 x y = 4;
y x = 2,
h)
4 x = 12 4( y + 1).

3 x y = 1,
c)
12 x + 4 y = w .

Form=m capacit=\ile [i aplic=m


6. Rezolvai n R R sistemul de ecuaii:
3( x 2) = y 5,
0,5 x 3,4(5 y ) = 4,7,
a)
b)
4
x

3
(
y
+
1
)
=
0
;

4 x + 8 y = 12;

1
1

u 2 v 4 3 = 2 4 ,
3 x 5 y = 2 5 ,
d)
e)
3
1
7 x y = 10;
u + v = 2;
2
4

x 2 x = ( x + 1) 2 + y,
c)
5 x 2 y = 1;
u + v = 6(u v ),
f)
4, (5)u 0, (32)v = 0.

7. Rezolvai n R R, prin metoda grafic i cea algebric, sistemul:


( x 2) 2 = x 2 + y,
b)
y + 3x = 6;
x 3 y = 7,
d) 2
2
x + y = ( x 1) + 2.

6 x = 2 y ,
a)
2 x + 4 y = 0;
x 3 y = 6,
c)
5( x 1) + 6( y + 2) = 48;

8. Determinai legitatea i aflai numrul omis:


6 x 10 y = 11,
5 y + 7 x = 19;

2 x 3 y = 14,
7 y + 5 x = 10.

2, 82
?

98

Algebr=

Ecua\ii. Sisteme de ecua\ii

Dezvolt=m capacit=\ile [i cre=m


9. Explicitnd modulele, rezolvai n R R sistemul de ecuaii:
| x | + 3 | y | = 5,
3 | x + 3 | + | y 4 | = 0,
a)
b)

=
|
x
2
|
2
|
y
1
|
0
;

| x 6 | + 2 | y | = 5;
| a | + 2 | b | = 3,
c) 2
| a 2 | + | b 4 | = 0;

2 | z 3 | | y + 1 | = 2,
d)
| z | + | y | = 5.

10. Rezolvai n R R, prin metoda utilizrii necunoscutelor auxiliare, sistemul de ecuaii:


2 3 = 4,
3 5 = 3,
x 2 1 = 3,
x y
x 1 y 1

y 1
b)
c)
a)
5 1 1
2
1
3
2
+ = ;

4 x +

= 1;
= 2.
y 1
x y 2
x 1 2( y 1)

11. Dou motonave, dup ntlnire, i-au continuat drumul, una spre sud, iar cealalt spre apus, i
peste 2 ore distana dintre ele era de 60 km. Aflai viteza fiecrei motonave, dac se tie c
viteza uneia dintre ele este cu 6 km/h mai mare dect a celeilalte.
12. Scriei un sistem de dou ecuaii cu dou necunoscute, avnd soluiile:
a) (1, 5) i (5, 1);
b) (1, 0) i (1, 2);
c) (1, 0) i (3, 2);
d) (2, 1) i (1, 1).
13. Unui luntra, care plutea n amonte, i-a czut plria n ap cnd trecea pe sub un pod. Peste o
or el a observat pierderea, a ntors barca i a ajuns plria la o distan de 4 km de pod. Aflai
viteza apei.

Problem pentru campioni

14. Pentru care valori ale parametrului real a sistemul

2 x y = 3
este compatibil nedeterminat?

10 x ay = 15

5. Rezolvarea problemelor cu ajutorul


ecua\iilor [i/sau sistemelor de ecua\ii
Diverse probleme din matematic, fizic, chimie,
economie i din alte domenii se rezolv cu ajutorul
ecuaiilor, sistemelor de ecuaii.

ntr-un camion s-au ncrcat 35 de saci cu fin


i cu zahr. Sacii cntresc la un loc 2 t 500 kg.
Un sac cu fin cntrete 80 kg, iar un sac cu
zahr 50 kg.
Aflai ci saci cu fin i ci cu zahr s-au ncrcat n camion.
Algebr=

99

Capitolul 4

S rezolvm aceast problem cu ajutorul:


unei ecuaii.
unui sistem de ecuaii.
Fie x numrul de saci cu fin. Atunci
Fie x numrul de saci cu fin, iar y
(35 x) este numrul de saci cu zahr. numrul de saci cu zahr.
Deoarece un sac cu fin cntrete 80 kg,
tiind c s-au ncrcat n total 35 de saci,
s-au ncrcat n total 80x kg de fin. Cum obinem prima ecuaie: x + y = 35.
un sac cu zahr cntrete 50 kg, s-au ncrDeoarece un sac cu fin cntrete 80 kg,
cat n total 50(35 x) kg de zahr.
iar un sac cu zahr 50 kg i s-au ncrcat n
Conform condiiei problemei, obinem total 2 t 500 kg, obinem a doua ecuaie:
ecuaia
80x + 50y = 2 500 8x + 5y = 250.
80 x + 50(35 x) = 2 500,
Conform condiiei problemei, obinem
cu soluia x = 25.
x + y = 35,
sistemul de ecuaii
Aadar, n camion au fost ncrcai 25 de
8 x + 5 y = 250,
cu
soluia
(25,
10).
saci cu fin i 10 saci cu zahr.
Rspuns: n camion s-au ncrcat 25 de saci cu fin i 10 saci cu zahr.
Concluzie. Uneori, o problem poate fi rezolvat att cu ajutorul unei ecuaii, ct i cu
ajutorul unui sistem de ecuaii.
NE AMINTIM

Pentru a rezolva o problem cu ajutorul ecuaiei (sistemului de ecuaii), se procedeaz astfel:


Se stabilesc datele cunoscute i cele necunoscute ale problemei.
Se noteaz fiecare mrime necunoscut aleas cu o liter.
Se stabilesc relaiile dintre datele cunoscute i cele necunoscute i se scrie ecuaia
(sistemul de ecuaii).
Se rezolv ecuaia (sistemul de ecuaii).
Se analizeaz rezultatele, se alege soluia i se scrie rspunsul.
APLIC+M

Un tractor ar un lot de pmnt. Peste 4 ore, i se


altur un alt tractor. Cele dou tractoare termin
de arat lotul n 8 ore.
Aflai n cte ore ar putea ara lotul fiecare tractor,
dac se tie c primului tractor i-ar trebui cu 8 ore
mai mult dect tractorului al doilea.

Rezolvare:
Fie x numrul de ore n care primul tractor ar fi arat singur lotul de pmnt, atunci
(x 8) este numrul de ore n care al doilea tractor ar fi arat singur acest lot. n aceste
1 1
condiii, productivitatea muncii primului tractor este
partea din lot arat ntr-o
x x
100

Algebr=

Ecua\ii. Sisteme de ecua\ii

1
. tiind c primul tractor a lucrat 12 ore
x 8
(4 ore singur i 8 ore n comun), iar al doilea a lucrat 8 ore i innd cont de productivitatea

or), iar cea a tractorului al doilea este

muncii fiecrui tractor, obinem ecuaia:


12
8
+
= 1.
x x 8
S aflm soluiile ei.
DVA : x R \ {0, 8}.
12( x 8) + 8 x x( x 8)
12
8
12
8
+
=1 +
1 = 0
=0
x x 8
x x 8
x( x 8)

x 2 28 x + 96 = 0,
x 2 + 28 x 96
x 2 28 x + 96
=0
=0
x( x 8)
x( x 8)
x( x 8) 0.

Soluiile sistemului, deci i ale ecuaiei iniiale, snt x1 = 24 , x2 = 4. (Verificai!)


x2 = 4 nu satisface condiia problemei. (Argumentai.)
Rspuns: Primul tractor va ara lotul de pmnt n 24 de ore, al doilea n 16 ore.
Exerciiu. Rezolvai problema

cu ajutorul unui sistem de ecuaii.

O soluie de alcool cu concentraia de 85% s-a amestecat cu o alt soluie i s-au


obinut 10 l de soluie de alcool cu concentraia de 79%.
Aflai ci litri de fiecare soluie s-au amestecat, dac concentraia de alcool din soluia
a doua este cu 66% mai mare dect volumul n litri al acestei soluii.
Rezolvare:
Fie x volumul n litri al primei soluii. Atunci (10 x) l este volumul soluiei a doua.
x 85
Prima soluie conine
litri de alcool, iar a doua are concentraia de alcool
100
(10 x + 66)%.
(10 x)(76 x) 85 x 10 79
+
=
x 2 x 30 = 0, cu soluiile x2 = 5,
100
100
100
x2 = 6. (Verificai!) Constatm c valoarea x2 = 5 nu satisface condiia problemei.

Obinem ecuaia

Rspuns: S-au amestecat 6 l de soluie de alcool cu concentraia de 85% cu 4 l de alt


soluie.

Exerci\ii [i probleme
Fix=m cuno[tin\ele
Rezolvai problemele 14 cu ajutorul ecuaiei.
1. Suma a dou numere naturale este 12, iar produsul lor este 11. Aflai aceste numere.
2. Diferena a dou numere ntregi este 15, iar suma ptratelor lor este 725. Aflai aceste numere.
Gsii toate soluiile.
3. Determinai lungimea i limea unui dreptunghi, tiind c perimetrul lui este de 30 m, iar aria
lui de 44 m 2 .
4. Una dintre laturile dreptunghiului este cu 3 cm mai mare dect cealalt. Aflai lungimea laturilor
dreptunghiului, dac aria lui este de 1720 cm 2 .
Algebr=

101

Capitolul 4

Rezolvai problemele 5 6:
a) cu ajutorul ecuaiei;

b) cu ajutorul sistemului de ecuaii.

5. Cu 6 400 lei s-au cumprat dou buci de stof de aceeai lungime, dar de caliti diferite.
1 metru de stof de calitatea nti i 1 metru de stof de calitatea a doua cost n total 320 lei, iar
4 m de stof de calitatea nti cost ct 6 m de calitatea a doua. Determinai ct cost 1 metru de
stof de fiecare calitate i ci metri de stof s-au cumprat.
6. Distana dintre dou orae este de 280 km. Din aceste orae s-au pornit concomitent, unul spre
3
cellalt, dou trenuri: unul cu viteza de 80 km/h, cellalt cu viteza egal cu din viteza primului.
4
Aflai ci kilometri a parcurs fiecare tren pn s-au ntlnit.
Form=m capacit=\ile [i aplic=m
Rezolvai problemele 713 cu ajutorul ecuaiei.
7. Suma ptratelor cifrelor unui numr de dou cifre este 52. Dac din acest numr vom scdea 18,
vom obine rsturnatul acestui numr. Aflai numrul.
8. Conform planului, o uzin trebuia s produc 360 de piese. n primele opt zile, uzina a depit
planul zilnic cu 20%. n restul zilelor, uzina a depit planul zilnic cu 25%. n consecin, uzina
a produs cu 82 de piese mai mult dect prevedea planul. n cte zile uzina trebuia s realizeze
planul?
9. Aria unui triunghi dreptunghic este de 24 cm 2 . Dac una dintre catetele lui se micoreaz cu
1 cm, iar cealalt se mrete cu 3 cm, atunci se obine un triunghi cu aria de 27,5 cm 2 . Determinai
lungimile catetelor triunghiului iniial.
10. Doi muncitori au executat mpreun o lucrare n 12 ore. Dac primul muncitor ar fi executat
singur o jumtate din aceast lucrare, apoi al doilea muncitor a doua jumtate, atunci toat
lucrarea ar fi fost terminat n 25 de ore. Aflai n cte ore ar executa lucrarea fiecare muncitor.
11. Un vapor parcurge distana pe un ru de la A la B n 3 ore, iar distana de la B la A n 4 ore.
n cte ore va parcurge distana de la A la B o plut?
12. Suma a dou numere este 8, iar suma inverselor acestor numere este 6. Aflai aceste numere.
13. Fie 736 ml de soluie de iod cu concentraia de 16%. Aflai ci mililitri de alcool trebuie
adugai pentru a obine o soluie de iod cu concentraia de 10%.
Rezolvai problemele 14 15:
a) cu ajutorul ecuaiei;

b) cu ajutorul sistemului de ecuaii.


3
14. Suma a dou numere este egal cu 122, iar raportul lor este . Aflai numerele.
7
15. 50 de maiouri i 75 de tricouri cost n total 4 200 lei. Dup reducerea cu 10% a preului
maiourilor i cu 20% a preului tricourilor, pentru acestea s-ar plti 3 487,5 lei. Aflai preul
iniial al maiourilor i al tricourilor.
Dezvolt=m capacit=\ile [i cre=m
16. Cte triunghiuri dreptunghice exist, tiind c lungimile laturilor lor snt numere naturale, iar
lungimea unei catete este de 15 cm?
17. Aflai dou numere naturale, tiind c diferena ptratelor lor este 45. Gsii toate soluiile.
102

Algebr=

Ecua\ii. Sisteme de ecua\ii

18. Pentru a transporta 60 t de marf, e necesar un numr de camioane. Din motiv c drumul era
deteriorat, n fiecare camion s-au ncrcat cu 0,5 t mai puin dect se prevedea iniial i, n
consecin, au fost repartizate suplimentar 4 camioane. Determinai cte camioane au fost
planificate iniial.
19. Un agricultor are dou feluri de ngrminte chimice de azot: cu concentraia de 15% i 21%.
Aflai ce cantitate de ngrminte de fiecare fel trebuie s amestece pentru a obine 1 ton de
ngrmnt de azot cu concentraia de 18%.

Problem pentru campioni

20. Un cine, fiind n punctul A, urmrete o vulpe, care


este n avans cu 30 m fa de el. Lungimea saltului cinelui este de 2 m, iar al vulpii de 1 m. La ce
distan de la punctul A cinele va ajunge vulpea, dac n timp ce cinele face dou salturi, vulpea
face trei?

Exerci\ii [i probleme recapitulative


Fix=m cuno[tin\ele
1. Rezolvai n R ecuaia:
a) 2 x 3,5( x 4) = 6;
2 5
4
c) ( x + 3) = x + 4;
3 7
5
2. Rezolvai n Z ecuaia:
2
a) 5 x 4 x 1 = 0;
d) 36 x 2 12 x + 1 = 0;

b) 0,5( x 2) + 2,3 x = 5 x 4;
d) 2,4( x 3) 4 x = 1 x.
b) 1,2 x 2 7 x = 0;
e) x 2 3 x 4 = 0;

3. Folosind teorema lui Vite, rezolvai n R ecuaia:


b) x 2 + x 30 = 0;
a) x 2 x 30 = 0;
2
d) x 3 x 180 = 0;
e) x 2 + 5 x 150 = 0;
4. Descompunei n factori trinomul:
b) 2 X 2 + 5 X + 3;
a) 3 X 2 2 X 1;
5. Rezolvai n Q ecuaia:
5x
2

= 3;
a)
x 1 x + 2
c) 4

c) 16 x 2 1 = 0;
f) 3 x 2 + 4 = 0.
c) x 2 2 x 120 = 0;
f) x 2 + 4 x 32 = 0.
c) 16 X 2 + 8 X + 1.

b) 2 x 1 5 x = 3;
x +1 x 1
5x
1
.
3 =
d) 2
x+3
x 9

2
3x
;
=
x2 4 x 2

6. Rezolvai n R R sistemul de ecuaii:

x + 2 y = 1,
2
4 + 3 y = 4;

x 3 y = 4,
a)
5
x 2 y = 1;

2 y 3x = 6,
b)
8 y 2 x = 3;

c) 1

3 x y = 2,
d)
0,5( x 2) + y = 8;

x + y = 3,
e)
4 x 3 y = 2;

2 x y = 8,
f)
2 2 x + 3 y = 9.

7. Rezolvai n R ecuaia:

1
x
b)
2 x = 0;

1
x

4
1

2
d) 2

(6 x x 1) = 0.
x 25 x 5

2
a) (2 x 5 x)(7 x + 1) = 0;
2
2
c) (3x + 2 x 1)( x 16) = 0;

Algebr=

103

Capitolul 4

8. ntr-un bloc snt 64 de apartamente cu 2 camere i cu 4 camere. tiind c blocul are n total
160 de camere, aflai cte apartamente snt cu 2 camere i cte cu 4 camere.
2
9. Diferena a dou numere este egal cu 84, iar raportul lor este . Aflai numerele.
5
10. S-au amestecat 6 kg de bomboane de 33 lei kilogramul cu 12 kg de bomboane de 30 lei kilogramul.
Determinai ct cost 1 kg de bomboane asortate.
Form=m capacit=\ile [i aplic=m
11. Rezolvai n R ecuaia:
3x 2
5x

+ 2 = 0;
a) 2
x
1
x 2x + 1

b)

5t 2
t
+
+ 4 = 0;
2
2
t
+
(t + 2)

2
d) 4 x + 5 x + 1 = 0;

c) z 4 + 4 z 2 5 = 0;
2x
3
5 x
;

=
e) 2
x 16 x + 4 x 4

f)

3
4x

= 5.
2x 1 x + 2

12. Fr a rezolva ecuaia, determinai semnele soluiilor ei:


a) x 2 8 x + 3 = 0;
b) x 2 + 12 x + 8 = 0;
d) 6 x 2 17 x 23 = 0;
e) 2t 2 19t + 1 = 0;
13. Fr a rezolva ecuaia x 2 8 x + 12 = 0, aflai:
1 1
+ ;
a)
b) x12 + x22 ;
x1 x2
unde x1 , x2 snt soluiile ecuaiei date.
14. Descompunei n factori expresia:
a) x12 2 x 6 + 1;

c) x 2 14 x 7 = 0;
f) x 2 + 5 x + 18 = 0.

c) x13 + x23 ;

d)

x1 x2
+ ,
x2 x1

4
2
b) (2 x 1) 3(2 x 1) + 2;

c) 3(2 x) 4 2( x 2) 2 1;

d) t 4 4t 2 + 4.

15. Fie x1 i x2 soluiile ecuaiei x 2 8 x + 6 = 0. Scriei o ecuaie de gradul II cu soluiile:


x
x
b) t1 = 1 i t 2 = 2 .
a) t1 = 2x1 i t 2 = 2 x2 ;
x1
x2
16. Rezolvai n R R sistemul de ecuaii:
x 2 4( y + 2) = ( x 5) 2 ,
3( x 1) + 4 = 5 y ,
( x + y ) + 4 y = 3,
a)
b)
c)
x 8( y + 0,5) = 2;
3x y = 0.
5 x 4(0,2 y ) = 2;
17. Rezolvai, prin metoda grafic, sistemul de ecuaii:
1
2 x + 5 y = 0,
a)
b) 2 y = x + 1,
x y = 7;
y 2 x = 2;

3 x y = 8,
c)
3( x 1) = 2 + y.

18. Pe o distan de 210 km, un tren a mers la nceput cu viteza de 60 km/h, apoi, din cauza drumului
deteriorat, i-a micorat viteza pn la 20 km/h. Toat distana a fost parcurs n 6 ore. Aflai
lungimea drumului deteriorat.
19. Se amestec 2 l de soluie de ap cu sare avnd concentraia de 20% cu 8 l de soluie de ap cu
sare avnd concentraia de 30%. Determinai concentraia amestecului.
20. Suma ptratelor a dou numere este 36. mprind cele dou numere, se obine ctul 5 i restul 3. Aflai numerele. Gsii toate soluiile.
104

Algebr=

Ecua\ii. Sisteme de ecua\ii

21. Stabilii legitatea i determinai ecuaia omis:

x + y = 4
2 x y = 11

2 x y = 3
3 x + 2 y = 5

t 2 4t 5 = 0.
?

22. Stabilii legitatea i aflai numrul omis:


x + y = 5
2
2
x y = 15
x y = 3
2
2
x y = 21

17
?

23. Aflai zerourile funciei f : R R:


a) f ( x) = 3x 2 x 4;
b) f ( x) = 3x 2 + x + 4;

c) f ( x) = x 4 x 2 20.

24. Doi cicliti au pornit concomitent din localitile A i B unul spre cellalt. Peste 1 or, ei
s-au ntlnit i, fr s se opreasc, i-au continuat drumul. Ciclistul care a pornit din A a ajuns
n B cu 95 de minute mai devreme dect cellalt a ajuns n A. Determinai vitezele ciclitilor,
dac distana dintre A i B este de 28 km.
25. Doi turiti au pornit concomitent din localitile A i B unul spre cellalt. Fiecare se deplasa cu
o vitez constant i, ajungnd n punctul respectiv, s-a ntors imediat napoi. Cnd s-au
rentlnit, s-a constatat c un turist a parcurs cu 4 km mai mult dect cellalt i a ajuns n A peste
1 or dup rentlnire. Cellalt turist a ajuns n B peste 2 ore 30 de minute dup rentlnire. Care
este viteza fiecrui turist?
Dezvolt=m capacit=\ile [i cre=m
24. Determinai semnele soluiilor ecuaiei de gradul II n funcie de valorile parametrului real m:
2
a) x 2 3 x + m 1 = 0;
b) x + (m + 2) x m + 1 = 0;
c) 2 x 2 mx + 3(m + 1) = 0;
25. Rezolvai n R ecuaia:
a) | 2 x 2 x 2 | = 1;

d) 3x 2 (m 1) x + 4m = 0.
b) | x 2 + x 2 | = 1 x;

26. Rezolvai n R R sistemul de ecuaii:


( x 3 y ) 2 = 16,
a) x 2 y 2 = 4;

x + y + xy = 8,
c) 2
2
x + y + xy = 10 ;

2
2
c) | x + 5 x 6 | = x .

5 | x | 3 | y + 2 | = 4,
b) 2
4 x 4 | y + 2 | = 5;
x y = 5,
d) 2
2
x + y = 3xy 1.

27. Mama, tatl i fiul au mpreun 84 de ani. Fiul mpreun cu mama au 45 de ani, iar fiul mpreun
cu tatl au 52 de ani. Aflai vrsta fiecruia.
28. Compunei o problem care s se rezolve cu ajutorul:

x + 2 y = 3,
b) sistemului de ecuaii
3 x y = 2.

a) ecuaiei 2 x 2 3 x 5 = 0;
Algebr=

105

Capitolul 4

Timp efectiv de lucru:


45 de minute

Test sumativ
Varianta I

Varianta II

1. Fie ecuaia 3t 2
t + 4 = 0.
a) Completai cu un numr real, astfel nct
mulimea soluiilor ecuaiei s conin dou
elemente.
b) Rezolvai n R ecuaia obinut n a).
c) Scriei polinomul de gradul doi ale crui
rdcini snt opusele soluiilor obinute
n b).

1. Fie ecuaia 2z2 +


z 5 = 0.
a) Completai cu un numr real, astfel nct
mulimea soluiilor ecuaiei s conin dou
elemente.
b) Rezolvai n R ecuaia obinut n a).
c) Scriei polinomul de gradul doi ale crui
rdcini snt opusele soluiilor obinute
n b).

2p

4p
3p

2. Rezolvai problema cu ajutorul sistemului


de ecuaii:
Raportul dintre numrul de biei i num3
rul de fete din clasa a IX-a este .
5
a) Aflai cte fete snt n clas, dac se tie
c biei snt cu 6 mai puini dect fete.

5p

b) Aflai ci elevi nva n clasa a IX-a.

2p

3. Fie funcia f : R R, f ( x) = ax + b,
a, b R.
a) Determinai valorile a i b pentru care
punctele A(1, 4) i B (2, 8) aparin graficului funciei f.
b) Rezolvai pentru a = 2 i b = 3 n N
f ( x)
ecuaia
+ x = 5.
x 1

2. Rezolvai problema cu ajutorul sistemului


de ecuaii:
Raportul dintre numrul de manuale i
numrul de cri de literatur artistic din
2
biblioteca colii este .
3
a) Aflai cte manuale snt n bibliotec,
dac se tie c manuale snt cu 350 mai
puine dect cri de literatur artistic.
b) Aflai cte cri snt n total n biblioteca
colii.
3. Fie funcia g : R R, g ( x) = mx + n,
m, n R.
a) Determinai valorile m i n pentru care
punctele A(2, 1) i B (3, 11) aparin graficului funciei g.
b) Rezolvai pentru m = 3 i n = 1 n N
x2 + 7
x = 3.
ecuaia
g ( x)

5p

5p

Baremul de notare
Nota

10

Nr. puncte 2624 2322 2120 1916 1512 118

106

Algebr=

7 6

54

32

10

Capitolul

Inecua\ii.
Sisteme de inecua\ii
1. Inecua\ii [i sisteme de inecua\ii de gradul I
cu o necunoscut=.
Recapitulare [i complet=ri
1.1. No\iunea de inecua\ie cu o necunoscut=

Dou firme confecioneaz carnete de elevi la comand. Firma BMR cere 200 lei pentru comand
i cte 10 lei pentru fiecare carnet, iar firma CAR
cere 50 lei pentru comand i cte 15 lei pentru
fiecare carnet.
Aflai numrul minim de carnete care face mai
avantajoas oferta firmei BMR.
Rezolvare:
Fie x numrul de carnete care trebuie confecionate.
Conform condiiei problemei, firma BMR va executa
comanda pentru ( 200 + 10 x) lei, iar firma CAR
pentru (50 + 15 x) lei.
Pentru a rspunde la ntrebarea problemei, trebuie
s rezolvm n mulimea N inecuaia 200 + 10 x < 50 + 15 x i s determinm din mulimea
soluiilor ei soluia cea mai mic.
Inecuaia 200 + 10 x < 50 + 15 x este un exemplu de inecuaie cu o necunoscut.
Definiie
Numrul a se numete soluie a inecuaiei cu o necunoscut, dac el transform
inecuaia ntr-o inegalitate adevrat.
A rezolva o inecuaie nseamn a determina mulimea soluiilor ei.
Mulimea soluiilor inecuaiei se noteaz cu S.
Dou inecuaii cu o necunoscut se numesc echivalente dac mulimile soluiilor
lor snt egale.
ntre dou inecuaii echivalente se scrie simbolul .
Algebr=

107

Capitolul 5

Aplicnd urmtoarele relaii de echivalen, bazate pe proprieti ale relaiei de inegalitate a numerelor reale, obinem inecuaii echivalente:
Exemple
1. f ( x) > g ( x)
g ( x) < f ( x)

dac permutm membrii unei inecuaii,


se obine o inecuaie de sens opus,
echivalent cu prima:

x + 3 > 2x
2x < x + 3

2. f ( x) > g ( x)
f ( x) + a > g ( x) + a

dac la ambii membri ai unei inecuaii


adunm acelai numr real, se obine
o inecuaie de acelai sens, echivalent cu cea iniial:

2x + 5 > 7
2x > 7 5

3. f ( x) > g ( x)
af ( x) > ag ( x)
pentru orice
a R, a > 0

dac nmulim (mprim) ambii membri ai unei inecuaii cu (la) acelai numr real pozitiv, se obine o inecuaie
de acelai sens, echivalent cu cea
iniial:

3 x > 27
x > 27 : 3

4. f ( x) > g ( x)
af ( x) < ag ( x)
pentru orice
a R, a < 0

dac nmulim (mprim) ambii membri ai unei inecuaii cu (la) acelai numr real negativ, se obine o inecuaie de sens opus, echivalent cu cea
iniial:

3 x < 81
x > 81 : (3)

1.2. Intervale de numere reale


Fie a, b R i a < b.
Mulimea

Intervalul de numere reale


Se noteaz

{x | x R, a x b}

[ a, b]

{x | x R, a x < b}

[ a, b)

{x | x R, a < x b}

( a, b]

{x | x R, a < x < b}

( a, b)

Reprezentarea pe ax
a

{x | x R, x > a}

(a, +)

{x | x R, x a}

[a, +)

{x | x R, x < b}

(, b)

{x | x R, x b}

(, b]

(, +)
108

Algebr=

Inecua\ii. Sisteme de inecua\ii

1.3. Inecua\ii de forma

ax + b 0 (, >, <), a , b R

Fie a, b R. Inecuaia ax + b 0 cu necunoscuta x R poate fi rezolvat astfel:


ax + b 0 ax b.
S examinm cazurile a 0 i a = 0.
1) Cazul a 0

b
b
a) Dac a > 0, atunci ax b x . Deci, S = , + .
a
a

b
b
b) Dac a < 0, atunci ax b x . Deci, S = , .
a
a

2) Cazul a = 0
a) Dac a = 0 i b > 0, atunci S = R.
b) Dac a = 0 i b = 0, atunci S = R.
c) Dac a = 0 i b < 0, atunci S = .

Exerciiu. Rezolvai n mod analog inecuaiile de forma ax + b 0 (>, <), a, b R.


Definiie
Inecuaiile de forma ax + b < 0, ax + b > 0, ax + b 0, ax + b 0, a, b R, a 0, se
numesc inecuaii de gradul I cu o necunoscut.
S rezolvm inecuaia problemei

200 + 10 x < 50 + 15 x 15 x 10 x > 200 50 5 x > 150 x > 30.

Rspuns: Numrul minim de carnete care face mai avantajoas oferta firmei BMR
este 31.
Exerciiu. Precizai proprietile inegalitilor numerelor reale, folosite la rezolvarea acestei
inecuaii.
APLIC+M

Rezolvai n R inecuaia:
a) x 5 15 x 2( x + 3);
d) | 2 x 1 | < 3;

12 x 1
< 4 x + 3;
3
e) | x 4 | 1.

b)

c)

2 3x 5 2 x
>
;
3
2

Rezolvare:
a) x 5 15 x 2( x + 3) x 5 15 x 2 x 6 x 15 x + 2 x 6 + 5
1
12 x 1 x . Deci,
12
1
12
1

Rspuns: S = , + .
12

12 x 1
< 4 x + 3 12 x 1 < 12 x + 9 12 x 12 x < 9 + 1 0 x < 10.
3
Rspuns: S = R.

b)

Algebr=

109

Capitolul 5

2 3x 5 2 x
>
4 6 x > 15 6 x 6 x 6 x > 15 4 0 x > 11.
3
2
Inecuaia nu are soluii.
Rspuns: S = .

c)

d) | 2 x 1 | 3 3 2 x 1 3 2 2 x 4 1 x 2.
Rspuns: S = [1, 2].
e) | x 4 | > 1 x 4 > 1 sau x 4 < 1 x > 5 sau x < 3.
Rspuns: S = ( , 3) U (5, + ).
Observaie. Inecuaiile de gradul I pot fi rezolvate studiindu-se semnul funciei respective.
y
Rezolvai n R inecuaia 2 x + 8 < 0.
Rezolvare:
Fie f : R R, f ( x) = 2 x + 8.
Aflm zeroul funciei f : 2 x + 8 = 0 x = 4.
Tabelul de variaie a semnului funciei f este:

x
f(x)

4
0

+
+

Deci, f ( x) < 0 pentru x (, 4) (fig. 1)


Rspuns: S = (, 4).

Fig. 1

1.4. Sisteme de inecua\ii de gradul I cu o necunoscut=

Pentru a prepara la cantina colii 20 de porii de felul


nti, snt necesare 0,5 kg de carne i 1 kg de orez, iar
pentru a prepara o porie de felul doi, este nevoie de
0,1 kg de carne i 0,15 kg de orez. Pentru ci elevi a
fost pregtit masa, dac se tie c s-au folosit mai
mult de 11 kg de carne i mai puin de 18 kg de orez?
Rezolvare:
Fie x numrul de elevi pentru care au fost pregtite bucatele. Atunci s-au folosit
x

0,5 x

20 + 0,1x kg de carne i 20 + 0,15 x kg de orez. Conform condiiei problemei,

0,5 x
x
obinem inecuaiile
+ 0,1x > 11 i
+ 0,15 x < 18. Astfel, se cere s se afle n muli20
20
mea N soluiile comune ale inecuaiei nti i ale inecuaiei a doua. n acest caz, se spune
c trebuie s rezolvm un sistem de dou inecuaii de gradul I cu o necunoscut:

0,5 x + 0,1x > 11


20

x
+ 0,15 x < 18
20

x + 4 x > 440
x + 3x < 360

5 x > 440
4 x < 360

110

Algebr=

x > 88,
x < 90.

Inecua\ii. Sisteme de inecua\ii

n mulimea N acest sistem de inecuaii are soluia unic 89.


Rspuns: Au fost pregtite bucate pentru 89 de elevi.
n caz general, un sistem de dou inecuaii de gradul I cu o necunoscut se noteaz:
a1 x + b1 0, a1 R , b1 R,

a2 x + b2 0, a2 R , b2 R.
Definiie
Se numete soluie a unui sistem de inecuaii de gradul I cu o necunoscut orice
valoare a necunoscutei care transform fiecare inecuaie a sistemului ntr-o
inegalitate adevrat.
Observaii. 1. Un sistem de inecuaii poate fi format din inecuaii cu oricare dintre
semnele < , , > , .
2. Exist sisteme de dou, de trei sau de mai multe inecuaii.
A rezolva un sistem de inecuaii nseamn a determina mulimea soluiilor lui.
Mulimea soluiilor unui sistem de inecuaii (notat cu S) este intersecia mulimilor
soluiilor inecuaiilor acestui sistem.
Definiie
Dou sisteme de inecuaii se numesc echivalente dac mulimile soluiilor lor snt
egale.
ntre sistemele de inecuaii echivalente se scrie simbolul .
Observaie. Sistemele echivalente de inecuaii ce se rezolv pe o mulime se numesc
echivalente n aceast mulime.
APLIC+M

3( x 1) 2( x + 2),
Rezolvai n R sistemul de inecuaii
2 x 1 > 5.
Rezolvare:
3( x 1) 2( x + 2)

2 x 1 > 5

3 x 3 2 x + 4

2 x > 6

x 7,
x > 3.

x (3, 7]

Rspuns: S = (3, 7].


Rezolvai n R inecuaia dubl 2 < 2 x + 1 < 5.
Rezolvare:
Inecuaia poate fi scris sub form de sistem de inecuaii:
2 x + 1 > 2
2 < 2 x + 1 < 5

2 x + 1 < 5

2 x > 3
2 x < 4

x > 1,5,
x < 2.

1,5

x (1,5; 2)

Rspuns: S = (1,5; 2).


Algebr=

111

Capitolul 5

Exerci\ii [i probleme
Fix=m cuno[tin\ele
1. Precizai care desen este reprezentarea pe ax a intervalului (3, 2]:
a)
c)

b)
d)

2. Reprezentai pe axa numerelor i scriei sub form de interval de numere reale mulimea soluiilor
inecuaiei:
a) 3 x < 2;
b) 6,5 x 11,5;
c) 2 < x < 4;
d) x > 2;
e) x 6.
3. Rezolvai n R inecuaia:
a) 7 x 5,3 < 8,7;
d) 5( x 1) + 7 1 3( x + 2);

b) 1 3x > 7;

c) 30 + 5 x 18 7 x;

e) x 2 x + 3 x 1 .
2
4

4. Rezolvai n N inecuaia:
a) 5,6( x 3) 3,2(2 x) < 20,8;

b) 4,8( x 4) 3,7(2 x) < 24,4.

5. Rezolvai n R sistemul de inecuaii:


2 x + 1 > 0,
a)
x 3 < 0;

1 x 0,
b)
3 x + 2 < 0;

x 0,5 0,
c)
2 x 5 0;

1,2 x 6 0,
d)
4 x 3 0.

6. Completai tabelul folosind modelul din linia 1:


1 x mai mic sau egal cu apte

x7

(, 7]

2 x mai mare sau egal cu doi


3< x <5

3
4 x mai mic dect 5,4
5

( 3 , + )

6
Form=m capacit=\ile [i aplic=m

7. Aflai ce cost mai mult: 7 pixuri sau 10 blocnotesuri, dac se tie c 2 pixuri cost mai mult dect
3 blocnotesuri.
8. Rezolvai n R inecuaia:
a) ( x 3)( x + 2) ( x 3) 2 > 15 x 10;
9( x 2)
3(2 x 4);
c) 5( x 2) 3
2

b) ( x + 2) 2 ( x + 2)( x 5) < 14 x 7;
2
3
> 0;
0.
d)
e)
2x 1
4 x 12
112

Algebr=

Inecua\ii. Sisteme de inecua\ii

9. Rezolvai n R sistemul de inecuaii:


17 x 2 > 12 x 1,
a)
3 9 x < 1 x;

x 5 15 3 x,
b)
1 4 x > 22 3 x;

4 x x 1 ,

3
c)
7x 1

6;
8

5( x + 1) 3( x + 3) + 1,
d)
2(2 x 1) < 7( x + 1).

10. Determinai domeniul de definiie al funciei f : D R :


1
3
.
a) f ( x) = 24 x 48 ;
b) f ( x) =
c) f ( x) = 10 x +
;
2x 6
4 5x
11. Rezolvai n R inecuaia dubl:
a) 5 < 3 2 x < 1;
b) 1 < 3x 2 < 7;
c) 2 4 3x 10;
d) 3 x 2 < 4 x + 1 < 3 x + 5.
12. Pe un raft snt cu 5 cri mai multe dect pe altul. Se tie c pe raftul al doilea snt mai puin de
11 cri, iar pe ambele rafturi snt nu mai puin de 25 de cri. Cte cri snt pe ambele rafturi?
13. Segmentele de lungimi 5, 8 i x snt laturile unui triunghi. Aflai valorile posibile ale necunoscutei x.
14. Un autobuz a fcut ntr-o zi 8 curse i a transportat mai mult de 187 de pasageri, astfel nct
toate locurile au fost ocupate i numai ntr-o curs doi pasageri au cltorit n picioare. n ziua
urmtoare, acelai autobuz a fcut 15 curse i a transportat mai puin de 367 de pasageri. n
total, n aceast zi, numai trei locuri n-au fost ocupate. Aflai cte locuri are autobuzul.
15. Determinai legitatea i aflai numrul omis:
3 x 1 5( x + 2) 3

2( x + 3) 6 x + 4,5

Dezvolt=m capacit=\ile [i cre=m


16. Rezolvai n R inecuaia:
b) | 6 9 x | 18;
a) | 3x + 2 | > 1;

c) | 3 x + 7 | < 5.

17. Aflai valorile parametrului real a pentru care sistemul de inecuaii are cel puin o soluie real:
x < 2,
a)
x > a;

x 3,
b)
x > a;

x 3,
c)
x a;

x 5,
d)
x a.

18. Determinai valorile parametrului real a, astfel nct sistemul de inecuaii s nu aib soluii:
x < 3,
a)
x > a;

x 2,
b)
x > a;

x 5,
c)
x a;

x 2,
d)
x a.

19. Aflai valorile parametrului real a pentru care sistemul de inecuaii


2( a 3 x ) < 1 x
5 x > 3 + 3( x a ) are n R cel puin o soluie real.

20. Determinai valorile parametrului real a, astfel nct inecuaia dubl 5 x a s aib mulimea
soluiilor: a) S = {5};
b) S = ;
c) S = [5; a].
Algebr=

113

Capitolul 5

2. Inecua\ii de gradul II cu o necunoscut=.


Metoda intervalelor
2.1.

Inecua\ii de gradul II cu o necunoscut=

Atelier. 1. Trasai n diferite sisteme de coordonate graficele funciilor:


f : R R, f ( x) = x 2 4 x + 3;
g : R R, g ( x) = x 2 + 4 x + 4;

h: R R, h( x) = x 2 + 2 x 5.
2. Aflai semnele fiecrei funcii f , g, h.
3. Comparai i comentai rezultatele.
INVESTIG+M

Rezolvai n R inecuaia x 2 x 6 > 0.


Rezolvare:
Fie funcia f : R R, f ( x) = x 2 x 6.
Aflm zerourile funciei f :
x 2 x 6 = 0 x = 2 sau x = 3.
Reprezentm schematic graficul funciei f (parabola) ntr-un sistem de axe ortogonale
(fig. 2).
y

+
4

+
2

f(x) = 0

Fig. 2

Folosind graficul, determinm valorile lui x pentru care f ( x) > 0. Obinem x < 2 sau
x > 3.
Rspuns: S = ( , 2) U (3, + ).
114

Algebr=

Inecua\ii. Sisteme de inecua\ii

Definiie
Inecuaiile de forma ax 2 + bx + c > 0, ax 2 + bx + c 0, ax 2 + bx + c < 0,
ax 2 + bx + c 0, a, b, c R, a 0, se numesc inecuaii de gradul II cu o
necunoscut.
Numrul m este o soluie a unei inecuaii cu o necunoscut, dac prin substituirea
necunoscutei cu m n aceast inecuaie se obine o propoziie adevrat.
Inecuaii echivalente se obin aplicnd proprieti ale inegalitilor numerelor reale.
Algoritmul de rezolvare a inecuaiei de gradul II
Prin transformri echivalente, reprezentm inecuaia sub forma

ax 2 + bx + c > 0 (ax 2 + bx + c < 0, ax 2 + bx + c 0, ax 2 + bx + c 0), a 0.


Examinm funcia f : R R, f ( x) = ax 2 + bx + c, a 0.
Aflm zerourile funciei f prin rezolvarea ecuaiei ax 2 + bx + c = 0, a 0.
Trasm schematic graficul funciei f .
Determinm valorile lui x pentru care f ( x) > 0 ( f ( x) < 0, f ( x) 0, f ( x) 0).
Scriem rspunsul sub form de interval numeric.
APLIC+M

Rezolvai n R inecuaia 4 x 2 + 4 x 1 0.
y

Rezolvare:
Cercetm funcia
f : R R, f ( x) = 4 x 2 + 4 x 1.

Aflm zerourile funciei f :


1
4 x + 4 x 1 = 0 (2 x 1) = 0 x = .
2
Reprezentm ntr-un sistem de axe ortogonale graficul
funciei f (fig. 3). Cu ajutorul acestui grafic, stabilim c
1
f ( x) 0 numai pentru x = .
2
1

Rspuns: S = .
2
2

Fig. 3

Acest mod de rezolvare a inecuaiilor de gradul II cu o necunoscut se bazeaz pe


proprieti ale funciei de gradul II.

Algebr=

115

Capitolul 5

Studiul inecuaiilor ax 2 + bx + c > 0, a 0 , i ax 2 + bx + c 0, a 0


Valorile lui

Semnele funciei
f ( x) = ax 2 + bx + c,
a0

Mulimea
soluiilor inecuaiei
ax 2 + bx + c > 0, a 0

Mulimea
soluiilor inecuaiei
ax 2 + bx + c 0, a 0

S = (, x1 ) U ( x2 , +)

S = (, x1] U[x2 , +)

b
b
S = , U , +
a
2
2

S =R

S =R

S =R

S = ( x1 , x 2 )

S = [ x1 , x 2 ]

>0

x2 x

x1
y

a>0 =0

O b

2a

<0

O
y

>0

x1

a<0 =0

x2

b
2a

S =

S =

b
2a

y
x

<0

S =

S =

Observaie. Inecuaiile de forma ax 2 + bx + c < 0, ax 2 + bx + c 0, a 0, se reduc,


prin nmulirea coeficienilor lor cu 1, la inecuaii de forma celor prezentate n tabel.
116

Algebr=

Inecua\ii. Sisteme de inecua\ii

2.2. Metoda intervalelor


INVESTIG+M

Rezolvai n R inecuaia x 2 2 x 15 < 0.


Rezolvare:
Descompunem n factori membrul stng al inecuaiei: x 2 2 x 15 = ( x 5)( x + 3).
Fie funciile f : R R, f ( x) = x 5, i g : R R, g ( x) = x + 3. Alctuim tabelul de
variaie a semnelor funciilor f i g:

f(x)

g(x)

f ( x) g ( x)

Din tabel rezult c pe fiecare dintre intervalele (, 3), (3, 5) i (5, +) funcia f g i pstreaz semnul. Se spune c funcia f g , trecnd prin punctele 3 i 5, i
schimb semnul, i anume:
+
+

x
3

Astfel, am obinut c x 2 x 15 < 0 pentru x (3, 5).


Rspuns: S = (3, 5).
2

GENERALIZ+M

Fie funcia f : R R, f ( x ) = ( x x1 )( x x2 ) ( x xn ), unde x1 , x2 , , xn snt numere reale distincte.


Zerourile x1 , x2 , , xn ale funciei f mpart domeniul ei de definiie n intervale, astfel
nct pe fiecare dintre aceste intervale funcia f i pstreaz semnul, iar trecnd prin
punctele x1 , x2 , , xn , aceast funcie i schimb semnul.
Schimbarea semnului funciei f se reprezint grafic prin curba semnelor:
+

x1

x2

x3

xn

Aceast reprezentare se interpreteaz astfel: pe intervalele unde curba semnelor e


situat deasupra axei numerelor este adevrat inegalitatea f ( x) > 0, iar pe intervalele
unde curba semnelor e situat sub axa numerelor este adevrat inegalitatea f ( x) < 0.
Aceast metod de rezolvare a inecuaiilor este numit metoda intervalelor.
APLIC+M

Rezolvai n R inecuaia ( x 2)( x + 1)( x + 3) > 0.


Rezolvare:
Fie funcia f : R R, f ( x) = ( x 2)( x + 1)( x + 3).
Aflm zerourile funciei f : f ( x) = 0 pentru x1 = 3, x2 = 1, x3 = 2.
Algebr=

117

Capitolul 5

Reprezentm pe axa numerelor zerourile funciei f :


3

Determinm semnul funciei f pe ( 2, +). Pentru aceasta, lum un punct arbitrar


din intervalul dat i aflm semnul funciei f n punctul ales:
4 (2, +), f (4) = 2 5 7 = 70 > 0.
Prin urmare, f ( x) > 0 pentru x (2, +).
Procedm similar pentru celelalte intervale i construim curba semnelor:

+
3

+
2

Aadar, f ( x) > 0 pentru x ( 3, 1) U ( 2, + ).


Rspuns: S = ( 3, 1) U ( 2, + ).
Rezolvai n R inecuaia x(6 x)( x + 2) 0.
Rezolvare:
Fie funcia f : R R, f ( x) = x(6 x)( x + 2). Aflm zerourile funciei f :
f ( x) = 0 pentru x1 = 2, x2 = 0, x3 = 6.
+
+
Construim curba semnelor:

0
2
6
Aadar, f ( x) 0 pentru x [ 2, 0] U [6, + ).

Rspuns: S = [ 2, 0] U [6, +).


2.3. Inecua\ii ra\ionale
INVESTIG+M

Rezolvai n R inecuaia

2x + 6
< 0.
x 1

Rezolvare:
2x + 6
< 0 (2 x + 6)( x 1) < 0.
x 1
Fie funcia g: R R, g ( x) = (2 x + 6)( x 1). Avem g ( x) = 0 pentru x1 = 3, x2 = 1.
Construim curba semnelor:
+
+
x

3
1
Obinem g ( x) < 0 pentru x (3, 1).
Rspuns: S = (3, 1).
Definiie

P( x)
P( x)
P ( x)
P( x)
> 0,
0,
< 0,
0, unde
Q( x)
Q( x)
Q( x)
Q( x)
P ( X ), Q ( X ) snt polinoame corespunztoare numrtorului P(x) i respectiv numitorului Q(x), se numesc inecuaii raionale cu o necunoscut.

Inecuaiile de forma

118

Algebr=

Inecua\ii. Sisteme de inecua\ii

2x + 6
< 0 poate fi rezolvat i fr a fi nlocuit cu inecuaia
x 1
(2 x + 6)( x 1) < 0, echivalent ei. Pentru aceasta, cercetm funcia f : R \ {1} R,
2 x + 6 aflm zerourile ei (zerourile numrtorului) i zerourile numitorului
f ( x) =
,
x 1
fraciei algebrice corespunztoare i le reprezentm pe axa numerelor. Apoi construim
curba semnelor i selectm intervalele respective.

Observaie. Inecuaia

La rezolvarea prin metoda intervalelor a inecuaiilor raionale cu o necunoscut la


numitor poate fi aplicat urmtorul algoritm:
P( x)
Efectum transformrile necesare i scriem inecuaia sub forma
> 0 (, <, ),
Q( x)
unde P(X) i Q(X) snt polinoame corespunztoare numrtorului P(x) i respectiv
numitorului Q(x).
Aflm mulimea D care se obine excluznd din R soluiile ecuaiei Q( x) = 0.
P( x)
.
Definim funcia f : D R, f ( x) =
Q( x)
Aflm zerourile funciei, adic zerourile numrtorului, rezolvnd ecuaia P( x) = 0.
Reprezentm pe axa numerelor domeniul D i zerourile funciei f .
Construim curba semnelor.
Selectm intervalele corespunztoare semnului funciei f .
Scriem rspunsul.
APLIC+M

Rezolvai n R inecuaia

5 x
0.
2x + 2

Rezolvare:
2 x + 2 = 0 x = 1. D = R \ {1}.

5 x
. Avem f ( x) = 0 pentru x = 5. inem cont
2x + 2
c 5 este soluie, iar 1 nu este soluie a inecuaiei.

Fie funcia f : R \ {1} R, f ( x) =


Construim curba semnelor:

Aadar, f ( x) 0 pentru x (1, 5].

+
1

Rspuns: S = (1, 5].


Observaii. 1. Valorile pentru care funcia f nu este definit (zerourile numitorului)
nu se includ n mulimea soluiilor inecuaiei iniiale (grafic, pe ax ele se reprezint
prin cerculee necolorate).
2. Zerourile funciei f (zerourile numrtorului) nu aparin mulimii soluiilor inecuaiei
date, dac aceast inecuaie conine semnul > sau < . Zerourile funciei f
aparin mulimii soluiilor, dac inecuaia iniial conine semnul sau (grafic,
pe ax ele se reprezint prin cerculee colorate).
Algebr=

119

Capitolul 5

Exerci\ii [i probleme
Fix=m cuno[tin\ele
1. Precizai dac snt echivalente inecuaiile:
a) x 2 1 i x 1;
b) x 2 > 4 i x > 2;

c) ( x + 3) 2 0 i ( x + 5) 2 0.

2. Funcia f : R R, f ( x) = ax 2 + bx + c, a 0, a, b, c R, este definit de graficul ei. Determinai, cu ajutorul graficului, mulimile soluiilor inecuaiilor f ( x) > 0, f ( x) 0, f ( x) < 0,
f ( x) 0.
a) y
b) y
c) y
d) y
x

O
O 1

1 O

3. Rezolvai n R inecuaia:
b) x 2 2 x + 48 < 0;
a) 6 x 2 7 x + 2 > 0;
e) 49 x 2 28 x + 4 0; f) 4 x 2 4 x + 15 > 0;
i) x 2 16;
j) 9 x 2 > 0;

c) 8 x 2 + 10 x 3 0; d) 25 x 2 10 x + 1 > 0;
g) 7 x < x 2 ;
h) 4 x 2 x < 5;
2
k) 16 x + 1 8 x;
l) 3 x 2 + 27 > 0.

4. Folosind metoda intervalelor, rezolvai n R inecuaia:


x5
< 0;
a) ( x + 8)( x 5) > 0;
b) x( x + 2) 0;
c)
x+6

d)

x +1
0;
x+4

e)

2x 1
0.
1 3x

Form=m capacit=\ile [i aplic=m


5. Rezolvai n R inecuaia:
a) x( x + 5) 2 > 4 x;
c) (5 x + 1)(3x 1) > (4 x 1)( x + 2);

b) ( x + 4)( x + 5) x 5;
d) 2 x(3x 1) 4 x 2 + 5 x + 9.

6. Compunei o inecuaie de gradul II cu mulimea soluiilor:


a) S = R;
b) S = ;
c) S = [2, 3];
d) S = ( , 1) U (5, + );
7. Rezolvai n R inecuaia:
a) 3x 2 + 4 10 x( x 2);
3
c) 2
0;
x + x 20

b) (3x 2) 2 3x( x 1);


1
< 0.
d) 2
x + 5x + 7

8. Determinai domeniul de definiie al funciei f : D R :


b) f ( x) =

a) f ( x ) = 1 x 2 x 2 ;
9. Rezolvai n R inecuaia:
a) x( x + 2)( x 3) < 0;
d) ( x 2 3x 4)( x 2 + 2 x) > 0;

e) S = {3}.

b) (2 x + 1)(3 x)( x + 5) 0;
e)

(2 x + 1)(3 x)
> 0;
x2 + 4

f)

2
3 x + 12 x
2

c) ( x 1)( x 2 5 x + 6) 0;
x2 x 2
0;
x

g)

x2 x 6
0.
x 1

Dezvolt=m capacit=\ile [i cre=m


10. Poate fi decupat dintr-o foaie de hrtie cu dimensiunile de 10 cm i 3 cm un dreptunghi care are
limea cu 4 cm mai mic dect lungimea i aria mai mare de 21 cm2?
1
11. Rezolvai n R inecuaia: a) 4 x 2 + 4 0; b) 3 x
; c) x + 2 > 3; d) 7 x 5 > x.
2 x
3x + 5
x
x +1
120

Algebr=

Inecua\ii. Sisteme de inecua\ii

x2 7x + 6
< 0,

12. Rezolvai n Z sistemul de inecuaii 3 x 2 x + 1


x 2 < 36.
13. Rezolvai n R sistemul de inecuaii:
3x 12 > 0,
x 2 + 5 x 0,
b)
a) 2
x + 3x + 4 > 0;
7 + x > 0;

x 2 + 4 x 5 > 0,
c) 2
x 2 x 8 < 0.

14. Determinai domeniul de definiie al funciei f : D R :


1
;
a) f ( x) = x 2 + x + 30 +
b) f ( x) = x 2 x 42 + 100 x 2 .
x 1
15. Rezolvai n R inecuaia dubl: a) 4 x 2 5 x + 2 2;
b) 1 < x 2 + 2 x < 3.
16. Aflai valorile parametrului real m, astfel nct inecuaia s fie adevrat pentru orice x real:
a) 5 x 2 x + m > 0 ;
b) mx 2 10 x 5 < 0.
17. Determinai valorile parametrului real a pentru care inecuaia nu are soluii:
a) x 2 + ax + 1 < 0;
b) ax 2 + 4ax + 5 0.

Exerci\ii [i probleme recapitulative


Fix=m cuno[tin\ele
1. Determinai cea mai mare soluie ntreag a inecuaiei:
x + 4 3x 1
+
< 3.
b) x
a) x + 2 2,5 x 1;
4
2
2. Aflai cel mai mic numr natural ce aparine mulimii soluiilor inecuaiei 3x 2 < 1,5 x + 4.
3. Rezolvai n R inecuaia:

a) x 2 + 3 x + 2 > 0;

b) 2 x < x 2 ;

d) ( x 3)( x + 7) 0;

e) x 2 x + 3 > 0;

Form=m capacit=\ile [i aplic=m

c) 4 x 2 < 1;
x 5
f)
0.
3x + 3

10 x 2 > 4 x + 1,
b)
2 3x 1
2 x 3 > 2 2 .
5. Aflai cel mai mic numr ntreg care aparine domeniului de definiie al funciei definite prin
3
formula f ( x) = 4 + x + .
x
6. Rezolvai n R inecuaia: a) ( x 4) 2 + 12 (3x 2) 2 ;
b) 3x( x + 3 ) ( x + 3 ) 2 ;
2
( x 2)( x + 4)
7x
1.
c)
d)
0;
3x 4
3x + 1
x 4 > 5 2 x,
4. Rezolvai n R sistemul de inecuaii: a)
3 2 x < 7 + x;

7. Pentru care valori ale lui x valoarea funciei f : R R, f ( x) = 2 x 2 14 x + 20 , este mai mare
dect valorile corespunztoare ale funciei g : R R, g ( x) = x 2 2 x 16 ?
8. Determinai legitatea i aflai numrul omis:

x2 6x + 8
0
x5
x+3
0
10 x x 2 16

Dezvolt=m capacit=\ile [i cre=m


x3

9. Rezolvai n R sistemul de inecuaii: a) x 2 > 5 x 2 ,


| 3 x + 2 | < 10;
Algebr=

121

4
7

| x 2 | 6,
b) | x 5 | 3.

Capitolul 5

10. Rezolvai n R inecuaia dubl 1 <

7x 2
< 3.
2x +1

| x + 1|
0.
x + 4 x 12
12. Aflai valorile parametrului real a pentru care inecuaia ax 2 8ax + 3a + 7 0 nu are soluii n R.
13. Determinai valorile parametrului real a, astfel nct orice x R s fie soluie a inecuaiei
(a 2 1) x 2 + 2(1 a) x + 2 0 .

11. Rezolvai n R inecuaia

Timp efectiv de lucru:


45 de minute

Test sumativ
Varianta I

Varianta II

4x + 1
2x 5
.
i E2 =
5
3
a) Aflai valorile reale ale lui x, astfel nct
E1 < E 2 .
b) Aflai valorile reale ale lui x pentru care
suma expresiilor E1 i E 2 este un numr
nenegativ.
E > 0,
c) Rezolvai n R sistemul 1
E2 0.
2. irul ( a n ) este definit prin formula
a n = 7 n + 2.
Artai c irul ( a n ) este cresctor.

1. Fie expresiile E1 =

3. Fie funciile f : R R, f ( x) = 2x2 + x 3,


i g : R R, g ( x) = x + 5.
a) Indicai litera A dac propoziia este
adevrat, sau litera F dac ea este fals:
Funcia g ia valori pozitive
pentru x (5, + ) .
A
F
f ( x)
b) Aflai x R pentru care
0.
g ( x)
4. La o piscin, costul este de 20 lei pe or, iar
consumaia minim este de 40 lei. La o alt
piscin, costul este de 15 lei pe or, iar
consumaia minim este de 60 lei. Determinai dup cte ore a doua piscin este
mai avantajoas dect prima.

2x + 3
1 3x
.
i M 2 =
7
2
a) Aflai valorile reale ale lui x, astfel nct
M1 < M 2.
b) Aflai valorile reale ale lui x pentru care
diferena M 1 M 2 este un numr nenegativ.
M 0,
c) Rezolvai n R sistemul 1
M 2 > 0.
2. irul (bn ) este definit prin formula
bn = 3 n + 1 .
Artai c irul (bn ) este descresctor.

1. Fie expresiile M 1 =
4p

4p

5p
4p

2p

7p
6p

3. Fie funciile f : R R, f ( x) = x + 6, i
g: R R, g ( x) = 3x 2 8 x 3.
a) Indicai litera A dac propoziia este
adevrat, sau litera F dac ea este fals:
Funcia f ia valori negative
pentru x (6, + ) .
A
F
f ( x)
b) Aflai x R pentru care
0.
g ( x)
4. Compania Moldnet propune conectarea
la internet la preul de 240 lei pentru instalare i taxa lunar de 150 lei. Compania Supernet, oferind aceeai vitez a internetului,
propune conectarea la preul de 300 lei
pentru instalare i taxa lunar de 140 lei.
Determinai dup cte luni oferta companiei
Moldnet devine mai convenabil.

Baremul de notare
Nota
10
9
8
7
6
5
Nr. puncte 3230 2927 2624 2320 1915 1410
122

Algebr=

4
9 7

3
64

2
32

1
10

Recapitulare [i complet=ri

D
C
O
C

A
D
B

A
AD

A1

fa
lateral
baza
mare

|| B

B1

e
C

e
B

CD

baza
mic
C1
O1 M 1
D1

E1

apotem

A
C

M
E

Geometrie

123

Capitolul

Recapitulare
[i complet=ri
1. Puncte, linii, plane, unghiuri
1.1. Pozi\ii relative ]n plan
9 Dou puncte
Puncte confundate

Puncte distincte

AB

Notm: A B.

Notm: A = B.

Punctul este cea mai simpl figur geometric. Toate celelalte figuri geometrice
snt compuse din puncte.
O figur geometric este o mulime de puncte.
Poriunea dreptei AB cuprins ntre punctele A i B se numete segment deschis i
se noteaz ( AB). Punctele A i B se numesc extremitile (sau capetele)
segmentului.
Segmentul nchis AB se noteaz [ AB] i este format din ( AB ) i punctele A, B.
9 Un punct i o dreapt
Punctul aparine dreptei.
d

Punctul nu aparine dreptei.


d

Notm: A d .

Notm: A d .

Trei sau mai multe puncte ale unei drepte se numesc puncte coliniare.
Dac punctul A aparine dreptei d, atunci dreapta d
A
este mprit de acest punct n dou semidrepte
N
M
complementare (sau opuse).
n desen, punctul A este originea semidreptelor complementare (AM i (AN.
Semidreapta ce nu conine originea ei se numete deschis. Semidreapta [ AM
este nchis, iar semidreapta (AM deschis.
124

Geometrie

Recapitulare [i complet=ri

9 Dou drepte
Drepte confundate

Drepte concurente
a

Drepte paralele
b

Notm: a I b = {M }.

Notm: a = b .

Notm: a || b.

9 Dou drepte paralele intersectate de o secant


Dreptele paralele a i b formeaz cu secanta c urmtoarele perechi de unghiuri (fig. 1):
a) congruente:
3, 6
c
- alterne interne
4, 5
1
a

- alterne externe

- corespondente

1, 8
2, 7
1,
2,
3,
4,

5
6
7
8

4
b

6
8
Fig. 1

b) suplementare (adic avnd suma msurilor lor egal cu 180):


3, 5
- interne de aceeai parte a secantei
4, 6

1, 7

- externe de aceeai parte a secantei

2, 8

Pentru a afirma c dou drepte intersectate de o secant snt paralele, este suficient
s ne convingem c unghiurile unei perechi dintre cele menionate posed proprietatea respectiv (snt congruente sau suplementare).
d1

Exerciiu. Dreptele d1 i d 2 din figura 2


snt paralele. Aflai msurile necunoscute
ale unghiurilor (x, y, z, t, u, v, w).

x
z
t

d2

v
Fig. 2

Geometrie

125

u
w

46

d3

Capitolul 1

1.2. Pozi\ii relative ]n spa\iu


9 Dou drepte

Dou drepte
coplanare

concurente

necoplanare
a

paralele

Fig. 3

Dou drepte care nu pot fi situate n acelai plan snt necoplanare.


n figura 3, dreptele a i b (care conin dou muchii ale diferitor fee ale cubului) snt
necoplanare.
9 Un punct i un plan
Punctul aparine planului.

Punctul nu aparine planului.


A

Notm: A
9 O dreapt i un plan
Dreapta este paralel
cu planul.

Notm: A
Dreapta intersecteaz
planul.

Dreapta aparine
planului.

d
A

Notm: d || sau d I = .

Notm: d I = {A}.

Notm: d .

Definiie
O dreapt se numete paralel cu un plan dac ea nu are puncte comune cu
planul.
9 Dou plane
Planele coincid (snt
confundate).

Planele
se intersecteaz.

Notm: = .

Planele snt
paralele.

Notm: I = l .
126

Geometrie

Notm: || .

Recapitulare [i complet=ri

Definiie
Dou plane se numesc plane paralele dac ele nu au niciun punct comun.
Observm c intersecia a dou plane este o dreapt. Astfel, dou plane nu pot avea
doar un punct comun, doar dou puncte comune, doar trei puncte comune etc.
Teorem
Dac un punct aparine planelor diferite i , atunci ele au o unic dreapt
comun.
Ce form va avea n fiecare caz linia de tiere (fig. 4), dac dintr-o lovitur aplicat
de fiecare cuit sub un unghi de 45 vom perfora planul ? Justificai.

Fig. 4

1.3. Unghiuri
9 Un unghi
Unghi ascuit

Unghi drept

Unghi alungit
(ntins)

Unghi obtuz

Unghi nul

A
B

Notm:
Notm:
Notm:
Notm:
Notm:
m(AOB) < 90 . m(AOB) = 90 . m(AOB) > 90. m(AOB) = 180 . m(AOB) = 0 .
Unghiurile alungite i cele nule se numesc unghiuri improprii, celelalte unghiuri
se numesc unghiuri proprii.
B
Dou unghiuri proprii se numesc unghiuri adi- C
acente dac au acelai vrf, o latur comun,
iar celelalte dou laturi snt situate de pri diferite
ale laturii comune.
A
O
Unghiurile AOB i BOC din figura 5 snt adiacente.
Fig. 5
Geometrie

127

Capitolul 1

9 Dou unghiuri cu acelai vrf (cazuri speciale)


Unghiuri adiacente
Unghiuri adiacente
complementare
suplementare
C

Unghiuri opuse
la vrf
B
O

AOB COD
AOC BOD

m(AOB) + m(BOC) = 90 m(AOB) + m(BOC) = 180

9 Dou unghiuri cu laturile respectiv paralele


A

A1

A1

A1

O
O1

B
O

B1

B1

B1

O1

AOB A1O1 B1

O
O1

AOB A1O1 B1

m(AOB) + m(A1O1B1 ) = 180

Exerci\ii [i probleme
Fix=m cuno[tin\ele
1. Citii:
a) A b, M c, {N } = b I c;
c) MN > AB, A , l ;

b) d , [ MN ] , a I b = {K };
d) d || l , ABm, { A, B, C} .

2. Realizai cte un desen pentru fiecare din cazurile a)d) ale exerciiului 1.
3. Selectai propoziiile matematice i stabilii valoarea lor de adevr:
a) Mrul este legum.
b) Compasul este o figur geometric.
c) O lecie dureaz 45 min.
d) Oricare ar fi dreapta, exist puncte ce-i aparin.
e) Dou segmente congruente au lungimi egale.
4. Formulai negaia fiecreia dintre propoziiile exerciiului 3.
5. Unul dintre cele 4 unghiuri formate de dou drepte concurente are msura de 36. Aflai msurile
celorlalte unghiuri.
6. Aflai msurile a dou unghiuri:
a) opuse la vrf i complementare;
b) suplementare, tiind c msura unui unghi este cu 30 mai mic dect a celuilalt;
c) complementare, tiind c msura unui unghi este de 9 ori mai mare dect a celuilalt;
d) congruente i adiacente, tiind c msura unghiului format de bisectoarele lor este de 70.
128

Geometrie

Recapitulare [i complet=ri

7. Dreptele a i b din desen snt paralele.


Aflai msurile unghiurilor formate de secanta c cu dreptele
a i b, dac:
b) = 108;
c) = 32.
a) = 41;

8. Formai cu ajutorul expresiilor de pe fii propoziii adevrate de forma: Dac..., atunci....


dou drepte co
planare nu snt
concurente

dou unghiuri snt opuse la vrf


uo
formeaz c
dou drepte e de unghiuri
erech
secant o p
ente
rne congru
in
alterne te

ele snt paralele

ele snt congruente


dou unghiuri formate de dou drepte
paralele cu o secant snt corespondente
dou drepte
distana dintre
diferite este 0

dou drepte s
nt perpendicula
re
pe a treia (copla
nar cu ele)
dou un
ghiuri a
u msur
i egale
ele snt concurente

ele snt sup

lementare

dou unghiuri snt drepte

9. Examinai desenul. Se tie c 1 = 15, 3 = 75, iar unghiul 2 are


msura de 2 ori mai mare dect a unghiului 4.
Aflai msura unghiului 4.

4
3
2

Form=m capacit=\ile [i aplic=m


10. Punctele A, B, C snt situate, n aceast ordine, pe o dreapt i AB : BC = 5 : 3. Aflai:
AB
AC
a)
b)
;
.
AC
BC
11. Examinai desenul i calculai raportul lungimilor segmentelor:
a) AB i CD;
b) AC i AD;
c) BC i BD;
d) AD i AB.
A

12. Punctul C aparine segmentului AB, astfel nct AC = 3 . Calculai raportul:


BC 4
BC
AB
AB
AB AC
;
b)
c)
d)
a)
;
;
.
AB
AC
AB BC
AB + BC
13. Calculai:
a) MN, dac raportul lungimilor segmentelor MN i KP este egal cu 2,4 i KP = 4 cm;
b) KP, dac raportul lungimilor segmentelor MN i KP este egal cu 4,2 i MN = 21 cm;
c) raportul lungimilor segmentelor MN i KP, dac [MN] este de 3 ori mai scurt dect [KP].
14. mprii un segment de 12 cm n 3 segmente ale cror lungimi snt proporionale cu numerele
1, 2, 3.
15. mprii un segment de 13,5 cm n 3 segmente ale cror lungimi snt proporionale cu numerele
2, 4, 3.
Geometrie

129

Capitolul 1

16. Formulai reciprocele propoziiilor obinute la rezolvarea exerciiului 14. Stabilii valoarea lor
adevr.
17. Pe o dreapt au fost marcate la distane egale unul de altul 10 puncte, astfel nct primul i
ultimul determin un segment de lungime x. Pe alt dreapt au fost marcate similar (la aceeai
distan) 100 de puncte, astfel nct primul i ultimul formeaz un segment de lungime y. De cte
ori x este mai mic dect y?
18. Se poate construi figura din desen fr a ridica creionul i fr a
redesena vreun segment?
19. Demonstrai prin contraexemple c urmtoarele propoziii snt false:
a) Orice numr de forma a , unde a N, este iraional.
b) Ctul oricror dou numere iraionale este un numr iraional.
c) Dac o secant formeaz cu dreptele a i b patru unghiuri de
70 i alte 4 unghiuri de 110, atunci dreptele a i b snt paralele.
d) Orice numr raional poate fi scris sub form de fracie n mod
univoc.
Dezvolt=m capacit=\ile [i cre=m
20. Pe rigla din desen snt indicate doar notaiile
0 cm, 2 cm i 5 cm. Cum se poate construi cu
ajutorul ei un segment cu lungimea de 6 cm?
2
21. Cum se poate tia, fr instrumente de msurat, dintr-un cablu cu lungimea de m o bucat
3
de 50 cm?

22. mprii un ptrat n dou:


a) patrulatere congruente, fiecare cu orice 2 laturi necongruente;
b) pentagoane congruente;
c) hexagoane congruente.

2. Poligoane
2.1. Elementele triunghiului. Clasificarea triunghiurilor
Observai figurile 68 i completai casetele, astfel nct s obinei propoziii adevrate.
a) Laturile triunghiului XYZ snt

.
Y

b) [YB] este bisectoarea triunghiului XYZ, de.


oarece
c) [YH ] este nlimea triunghiului XYZ, deoarece
.
d) Segmentul
este
ghiului XYZ, deoarece XM = MZ.

triun-

H BM
Fig. 6

130

Geometrie

Recapitulare [i complet=ri

, deoarece XY YZ, XZ YZ, XY XZ.

e) Triunghiul XYZ este


Triunghiul XYZ este

, deoarece toate unghiurile lui snt ascuite.


al triunghiului XYZ i

f) Unghiul YZE este un unghi


m(YZE ) = m(X ) +

g) Triunghiul ISO este


Prin urmare, unghiurile
Triunghiul ISO este
m(S ) > 90.

, deoarece IS = SO.
snt congruente.
, deoarece

h) Triunghiul ISO are mediana


i nlimea ST.

, bisectoarea

L
T
K
I

i) Triunghiul dreptunghic DRE are catetele

i DR 2 =
.

Fig. 7
R
A

j) [ AC ] este linie mijlocie a triunghiului DRE, deoarece


= AD i RC =
.
Prin urmare, 2 AC =

i AC ||

C
E

Fig. 8

2.2. Congruen\a [i asem=narea triunghiurilor


Definiie
Dou triunghiuri se numesc congruente dac au laturile respectiv congruente i
unghiurile respectiv congruente.
Notaia ABC DEF se citete Triunghiurile ABC i DEF snt congruente.
Exerciiu. Triunghiurile TRI i UNG snt congruente. Completai: [IT ]
,
,
[UN ]
[NG ],
R, T

,
.

LUL

Dac dou laturi i unghiul dintre ele ale unui triunghi snt respectiv congruente cu
dou laturi i unghiul dintre ele ale altui triunghi, atunci aceste triunghiuri snt
congruente.

ULU

Dac o latur i unghiurile alturate ei ale unui triunghi snt respectiv congruente
cu o latur i unghiurile alturate ei ale altui triunghi, atunci aceste triunghiuri snt
congruente.

LLL

Criteriile de congruen a triunghiurilor

Dac laturile unui triunghi snt respectiv congruente cu laturile altui triunghi, atunci
aceste triunghiuri snt congruente.
Geometrie

131

Capitolul 1

Problem. Examinai figura 9.


Aplicnd criteriile de congruen, gsii
A
perechi de triunghiuri congruente, dac:
AB = DC , AD = BC ,
AC = FE , AF = CE ,
HAC GEF ,
BCF GFC,
D
ACB EFG.

Fig. 9

Definiie
Dou triunghiuri se numesc asemenea dac ele au unghiurile corespunztoare
congruente, iar laturile corespunztoare snt proporionale.
Notaia ABC ~ DEF se citete Triunghiurile ABC i DEF snt asemenea.
Exerciiu. Triunghiurile TRI i UNG snt asemenea. Completai:
TR

TI
=
UG

R,

UU

Dac dou unghiuri ale unui triunghi snt congruente cu dou unghiuri ale altui
triunghi, atunci aceste triunghiuri snt asemenea.

LUL

Dac dou laturi ale unui triunghi snt proporionale cu dou laturi ale altui triunghi
i unghiurile formate de aceste laturi snt congruente, atunci aceste triunghiuri
snt asemenea.

LLL

Criteriile de asemnare a triunghiurilor

Dac laturile unui triunghi snt proporionale cu laturile altui triunghi, atunci aceste
triunghiuri snt asemenea.

Exerciiu. Formulai criteriile de asemnare pentru dou triunghiuri dreptunghice.


C

Problem. Examinai figura 10.


Aplicnd criteriile de asemnare, gsii perechi
de triunghiuri asemenea, dac:
AB AF
BC BD
=
,
BF || CE ,
=
,
DF
DE
FG HF
A EDF , BCD HGF .

H
G

132

Geometrie

Fig. 10

Recapitulare [i complet=ri

Teorema lui Thales


Dac o dreapt care nu conine niciunul din vrfurile unui
triunghi este paralel cu o latur a triunghiului, atunci
segmentele determinate de aceast dreapt pe dreptele
A1
suport ale celorlalte dou laturi snt proporionale (fig. 11):
ABC
d || AC
A1 A C1C
A
d I AB = { A } A B = C B .
1
1
1

d I BC = {C1}

C1

Fig. 11

l
M

Exerciiu. Formulai teorema lui Thales


pentru triunghiul TRI din figura 12, dac l || TI .

R
N

Fig. 12

Problem. Reciproca teoremei lui Thales de asemenea este teorem. Formulai reciproca teoremei lui Thales.
2.3. Rela\ii ]ntre elementele triunghiului

Teoreme despre elementele triunghiului dreptunghic


Teorema nlimii
Ptratul nlimii coborte din vrful unghiului drept al
unui triunghi dreptunghic este egal cu produsul dintre
lungimile proieciilor catetelor pe ipotenuz (fig. 13):
AD 2 = BD DC.

Teorema catetei
Ptratul lungimii oricrei catete a unui triunghi dreptunghic este egal cu produsul dintre lungimile ipotenuzei
i proieciei acestei catete pe ipotenuz (fig. 13):
AB 2 = BC BD,
AC 2 = BC CD.

Teorema lui Pitagora


Ptratul lungimii ipotenuzei unui triunghi dreptunghic
este egal cu suma ptratelor lungimilor catetelor (fig. 13):
BC 2 = AB 2 + AC 2 .
Geometrie

133

C
Fig. 13

Capitolul 1

Probleme. Aplicnd teoreme despre triunghiul dreptunghic, calculai distanele


necunoscute (fig. 14).
a)
b)
B
? cm
? cm

?m

20 m

4m

16
cm

D
16 m

24
cm

? cm

Fig. 14
B

Teorema bisectoarei (opional)


Orice bisectoare a triunghiului mparte latura opus
vrfului din care este construit n segmente proporionale cu celelalte laturi ale triunghiului (fig. 15):
BM MC
=
.
AB AC
A

Fig. 15
? cm

Problem. Aplicnd teorema bisectoarei,


calculai AD.

8 cm
D

8 cm

10 cm
C

2.4. Patrulatere

Observai figura 16 i completai casetele, astfel nct s obinei propoziii adevrate.

a) Laturile patrulaterului PATR snt

A
T

b) Unghiurile patrulaterului PATR snt


c) Suma msurilor unghiurilor patrulaterului PATR este
egal cu
.

60

d) Dac perimetrul patrulaterului PATR este de 49 cm,


PA + TR = 21 cm i latura PR este cu 2 cm mai lung
cm.
dect latura AT, atunci AT =
e) Dac PA || TR , iar AT PR, atunci PATR este
134

Geometrie

Fig. 16

Recapitulare [i complet=ri

Observai diagrama i completai casetele, astfel nct s obinei propoziii adevrate.


nlimile snt
congruente.

Paralelogram

Laturile opuse snt paralele i congruente.


Unghiurile opuse snt congruente.
Punctul de intersecie a diagonalelor este
mijlocul lor.
Punctul de intersecie a diagonalelor este
centru de simetrie al figurii.

Romb

Laturile snt congruente.


Diagonalele snt perpendiculare.
Diagonalele snt coninute de
bisectoarele unghiurilor.

Ptrat

Dreptunghi

Unghiurile snt drepte.


Diagonalele snt
congruente.

.
a) Rombul este un paralelogram
.
b) Ptratul este un romb
c) Ptratul este un dreptunghi
.
este un paralelogram cu unghiuri drepte.
d)
e)
este un patrulater cu unghiuri drepte.

Problem= de construc\ie
S construim doar cu ajutorul riglei (negradate) mediatoarea unui segment
dat AB.
a
Rezolvare:
Fie segmentul AB.
Fixm rigla astfel, nct marginile ei s ating capetele
segmentului AB i construim dreptele paralele a i b.
a

B
b

M
B

d
b

Fixm rigla n alt poziie, astfel nct iari s atingem


capetele segmentului AB i construim dreptele paralele
c i d.
Notm {M } = a I d i {N } = b I c.

c
Geometrie

135

Capitolul 1

Patrulaterul AMBN este un romb (nlimile lui snt congruente,


fiind egale cu limea riglei). Prin urmare, [ MN ] [ AB] i
punctul lor de intersecie este mijlocul lor. Deci, MN este
mediatoarea segmentului AB (fig. 17).

B
N
Fig. 17

Observaie. Algoritmul este valabil pentru orice segment AB cu lungimea mai mare
dect limea riglei i mai mic dect lungimea ei. De ce?
Exerciiu. Lund n consideraie faptul c diagonalele rombului snt coninute de bisectoarele lui, construii doar cu ajutorul riglei negradate bisectoarea unui unghi ascuit dat.

2.5. Poligoane cu n (n > 4) laturi. Poligoane regulate


Dac orice dou puncte din interiorul unui poligon determin un segment care aparine
interiorului poligonului, atunci poligonul este convex, altfel poligonul este concav (fig. 18).
X
Y

Poligon convex
a)

Poligon concav
b)

Fig. 18

Copiai i completai tabelul:


Denumirea
poligonului

Numrul
de laturi

Pentagon

Numrul diagonalelor
ce pornesc dintr-un vrf
al poligonului

Numrul
total de
diagonale

720

6
Heptagon

14

Octagon
Nonagon
Decagon
Poligon convex cu n laturi

10
n

Suma msurilor
unghiurilor
poligonului

n3

136

Geometrie

Recapitulare [i complet=ri

Un poligon convex cu laturile congruente i unghiurile


congruente se numete poligon regulat.
Oricrui poligon regulat i se poate circumscrie un cerc.

em
t
o
ap

n orice poligon regulat poate fi nscris un cerc. Raza


acestui cerc se numete apotema poligonului regulat.
Astfel, triunghiul echilateral i ptratul snt poligoane regulate.

Exerci\ii [i probleme
Fix=m cuno[tin\ele
1. Stabilii dac urmtoarele trei numere pot reprezenta lungimile laturilor unui triunghi (exprimate
n aceeai unitate de msur):
a) 9, 10, 16;
b) 8, 12, 20;
c) 5 , 6 , 11;
d) 6 , 7 , 14 .
2. Realizai un desen corespunztor situaiei:
a) punctul M este mijlocul bazei triunghiului obtuzunghic isoscel ABC;
b) triunghiurile ABC i CMB snt isoscele i AM I BC = {D};
c) triunghiurile ABF i GDE snt echilaterale i G [ AF ], F [GE ];
d) BAE DEA, [ BE ] I AD = {C}.
3. Segmentele AA1, BB1 i CC1 snt mediane ale triunghiului ABC. Aflai perimetrul triunghiului
ABC, dac:
a) BC1 = 9 cm, BA1 = 10 cm, AB1 = 12 cm;
b) BA1 = 3 5 cm, AC1 = 125 cm, CB1 = 2 20 cm.
4. Fie triunghiul ABC. Msura unghiului A este de 2 ori mai mare dect msura unghiului B i de
3 ori mai mic dect msura unghiului C. Aflai msurile unghiurilor triunghiului.
5. Construii un triunghi cu laturile de 6 cm, 7 cm, 8 cm.
6. Construii un triunghi cu dou laturi de 8 cm i 9 cm i unghiul format de ele de 45.
7. Construii un triunghi cu o latur de 10 cm i unghiurile alturate ei de 30 i 80.
8. Calculai perimetrul unui triunghi:
a) isoscel cu o latur de 7 cm i alta de 15 cm;
b) echilateral cu linia mijlocie de 12 cm;
c) scalen ale crui laturi au lungimile numere naturale consecutive pare, cea mai lung fiind de
28 cm.
9. Calculai:
a) 314029 + 462437;
c) 90 175556;

b) 1182735 + 362718;
d) 142 723456.

10. Punctele M, N, K, P snt mijloacele laturilor patrulaterului ABCD. Aflai lungimile laturilor
patrulaterului MNKP, dac AC = 20 cm, BD = 24 cm.
11. Punctul M1 este proiecia ortogonal a punctului M (a, b) pe axa absciselor a unui sistem de
axe ortogonale. Aflai coordonatele punctului M1, dac:
a) a = 3, b = 8 ;
b) a = 0,4, b = 2 5.
Geometrie

137

Capitolul 1

12. Punctul M aparine bisectoarei unghiului AOB. Aflai distana de la punctul M la semidreapta
[OA , dac distana de la punctul M la semidreapta [OB este de:
b) | 3 2 2 3 | cm.
a) | 7 3 | cm;
13. Fie trapezul ABCD cu baza mare AD. Punctele X i Y snt mijloacele laturilor laterale ale trapezului.
Aflai:
a) XY, dac AD = 18 cm, BC = 12 cm;
b) BC, dac AD = 20 cm, XY = 14 cm.
14. Calculai msurile unghiurilor exterioare ale unui triunghi:
a) dreptunghic cu un unghi de 40;
b) isoscel cu un unghi de 110;
c) cu un unghi de 30 i altul de 80.
15. Medianele AM i BN ale triunghiului ABC se intersecteaz n punctul P. Determinai:
a) PM i PN, dac AP = 24 cm, BP = 30 cm;
b) AP i BP, dac PM = 6 cm, PN = 7 cm.
16. Un unghi al paralelogramului are msura de 55. Aflai msurile celorlalte unghiuri ale
paralelogramului.
17. Un unghi al rombului are msura cu 40 mai mare dect a altui unghi al acestui romb. Determinai
msurile unghiurilor rombului.
18. Aflai msurile unghiurilor trapezului isoscel ABCD cu baza mare AD, dac:
a) m(A) + m(D) = 150;
b) m(B ) + m(C ) = 210.
19. Aflai msurile unghiurilor trapezului dreptunghic ABCD cu baza mare AD, dac:
b) CD AD, m(B ) + m(C ) = 200.
a) BA AD, m(A) + m(D) = 150;
20. ntre care iruri de numere exist o proporionalitate direct?
a) 1, 2, 3, 4 i 5, 6, 7, 8;
b) 2, 3, 4, 5 i 4, 6, 8, 10;
1 1 1
d) , ,
i 2,5; 2; 1.
c) 5 , 6 , 7 i 5, 6, 7;
4 5 10
21. Completai, astfel nct numerele din prima linie s fie direct proporionale cu numerele din linia
a doua:
a) 4

6
18

10

12

b)

0,2

27

1,8
5

3,2
10

12

22. Aflai numrul total de diagonale ale unui poligon regulat:


a) cu 13 laturi;
b) cu 15 laturi.
Form=m capacit=\ile [i aplic=m
23. Calculai perimetrul unui triunghi echilateral cu linia mijlocie de
24. Aflai msura unghiurilor formate la intersecia:
a) a dou mediane ale triunghiului echilateral;
b) a trei nlimi ale triunghiului echilateral.

9
cm.
3

25. nlimea unui triunghi echilateral cu laturile tangente la un cerc este cu 10 cm mai mare dect
raza acestui cerc. Determinai nlimea triunghiului.
26. Mediana unui triunghi echilateral cu laturile tangente la un cerc este cu 12 cm mai mare dect
raza acestui cerc. Aflai mediana triunghiului.
138

Geometrie

Recapitulare [i complet=ri

27. Pe prelungirea laturii AC a triunghiului echilateral ABC se ia punctul D, astfel nct AC = CD.
tiind c AB = 4 3 cm, aflai:
a) unghiurile triunghiului BCD;
b) BD.
28. Aflai lungimea ipotenuzei unui triunghi dreptunghic cu vrfurile pe un cerc, dac raza acestui
cerc este cu 17 cm mai mic dect lungimea ipotenuzei.
29. Dac mrim cu 8 cm limea unui dreptunghi obinem un ptrat cu perimetrul de 96 cm. Aflai
perimetrul dreptunghiului.
30. Aflai coordonatele celui de-al patrulea vrf al paralelogramului ABCD, dac:
a) A (2; 3), B (6; 4), C (5; 3);
b) A (1; 1), B (3; 3), C (2; 1).
31. [CM ] i [CH ] snt respectiv o median i o nlime
a triunghiului ABC cu m(C ) = 90.
CM 5
BH
= .
Aflai
dac
CH 4
AH

B
H
6 cm

32. Examinai desenul. Aflai AB, AH, BH, CH.


33. Vrfurile unui triunghi cu laturile de 6 cm, 8 cm i
10 cm aparin unui cerc. Aflai raza cercului.
34. Examinai desenul. Aflai AB i AC.
35. Diagonala unui trapez isoscel njumtete unghiul
obtuz al trapezului. Aflai lungimea bazei mari i
nlimea trapezului dac baza mic este de 3 cm, iar
A
perimetrul trapezului este egal cu 42 cm.

C
B

30

8 cm
C

18 cm

36. Fie trapezul isoscel ABCD cu baza mare AD. Aflai msurile unghiurilor trapezului, dac [ AC
este bisectoarea unghiului BAD i AD = 2BC.
Dezvolt=m capacit=\ile [i cre=m
37. Fie O punctul de intersecie al diagonalelor paralelogramului ABCD. Aflai AB i BC, dac
perimetrul paralelogramului este egal cu 80 m, iar perimetrul triunghiului AOD este cu 10 m mai
mare dect perimetrul triunghiului DOC.
38. Diagonala unui trapez isoscel mparte unghiul obtuz n jumtate. Aflai perimetrul trapezului
dac el este cu 18 cm mai mare dect lungimea bazei mari, iar linia mijlocie a trapezului este de
5 cm.
39. Laturile unui triunghi snt tangente la un cerc. Aflai raza cercului dac laturile triunghiului au
lungimile egale cu 5 cm, 12 cm, 13 cm.
40. Fie ABC un triunghi isoscel cu [ AB] [ BC ]. Punctele M i N aparin exteriorului triunghiului
ABC, astfel nct triunghiurile ABM i BCN snt echilaterale. Demonstrai c MN || AC.
41. Suma distanelor de la vrfurile triunghiului ABC la dreapta d este egal cu 30 cm. Aflai suma
distanelor de la mijloacele laturilor triunghiului ABC la dreapta d.
42. Punctul O aparine interiorului ptratului ABCD.
Demonstrai c dac m(OCD ) = m(ODC ) = 15, atunci triunghiul AOB este echilateral.
Geometrie

139

Capitolul 1

Timp efectiv de lucru:


45 de minute

Test sumativ
Varianta I

Varianta II

1. a) Realizai un desen corespunztor situaiei: ACD, m(A) = 90, B [ AC ],


E [ DC ], AB = BC = 3 cm,
CE = ED = 5 cm.
b) Aflai BE.
c) Completai: ACD ~
d) Aflai AD.

1. a) Realizai un desen corespunztor situaiei: MNK , m(M ) = 90, P [ MN ],


R [ NK ], MN = 2 PN = 8 cm,
NK = 2 NR = 10 cm.
b) Aflai PR.

2p

2p

c) Completai: PNR ~
d) Aflai MK.

2p
2p

2. Un turist s-a pornit din punctul A i a mers


spre est 480 m pn n punctul B, apoi spre
sud 200 m i a ajuns n punctul C.
a) La ce distan de la punctul A se afl
turistul?
b) Determinai aria triunghiului ABC.
c) Aflai distana dintre punctul B i dreapta AC.
d) Ct timp va parcurge el distana CA dac
se va mica cu viteza de 5,4 km/h?
3. Aflai numrul total de diagonale ale unui
poligon regulat cu 12 laturi.
4. Fie trapezul dreptunghic ABCD cu
m(A) = 45. Baza mare a trapezului este
de 8 cm, iar latura lateral cea mai lung
este de 4 2 cm. Aflai perimetrul trapezului.

2. Un turist s-a pornit din punctul M i a mers


spre nord 600 m pn n punctul N, apoi
spre vest 450 m i a ajuns n punctul K.
a) La ce distan de la punctul M se afl
turistul?
b) Determinai aria triunghiului MNK.
c) Aflai distana dintre punctul N i dreapta MK.
d) Ct timp va parcurge el distana KM dac
se va mica cu viteza de 5,4 km/h?

2p

2p
3p

3p

3. Aflai numrul total de diagonale ale unui


poligon regulat cu 14 laturi.

3p

4. Fie trapezul isoscel ABCD cu baza mic BC de 2 3 cm, nlimea BK de 1 cm,


m(A) = 30. Aflai perimetrul trapezului.

5p

Baremul de notare
Nota

10

Nr. puncte 2625 2422 2119 1816 1514 1310

140

Geometrie

9 7

64

32

10

Capitolul

Cercul
1. Recapitulare [i complet=ri
1.1. Elementele cercului. Propriet=\i de baz=
NE AMINTIM

Stabilii ce figur definete mulimea:


a) punctelor egal deprtate de extremitile unui segment dat;
b) punctelor situate la distana de 5 cm de un punct dat.
Definiii
Fie r un numr real pozitiv i O un punct din plan. Cercul de centru O i raz r
este mulimea punctelor din plan situate la distana r de punctul O (fig. 1).
A
Notm: C (O, r ).
coa
rd
Fie A C (O, r ). De asemenea, numim raz segcentru
mentul ce unete centrul cercului cu un punct al lui.
B
C
raz
O
Segmentul ale crui extremiti snt puncte ale cerr
etru
cului se numete coard. Coarda care conine
diam
D
centrul cercului se numete diametru al cercului.
Punctele A i B se numesc diametral opuse, dac
[ AB] este diametru.
Fig. 1

Amintii-v definiia figurilor congruente i stabilii care dintre urmtoarele cercuri


snt congruente: C1 ( A, r = 3 cm ), C2 ( B , r = 4 cm ), C3 ( A, r = 4 cm ), C4 ( B, r = 3 cm).
K

Examinai desenul (fig. 2, O este centrul cercului)


i numii punctele situate de centrul cercului la
distana:
a) egal cu raza cercului;
b) mai mic dect raza cercului;
c) mai mare dect raza cercului.
Care dintre aceste puncte aparin interiorului
cercului?

H
A

E
F

B
O
J

D
Fig. 2

Geometrie

141

Capitolul 2

Definiii
Fie C (O, r ). Mulimea punctelor M din plan pentru care OM < r se numete
interiorul cercului. Notm: Int C (O, r ).
Mulimea punctelor N din plan pentru care ON > r se numete exteriorul
cercului. Notm: Ext C (O, r ).
Reuniunea C (O, r ) i a interiorului lui este discul de centru O i raz r.
Notm: D (O , r ).
Prin urmare, D (O, r ) = C (O, r ) U Int C (O, r ) = {M | OM r}.

*Examinai desenul (fig. 3) i demonstrai c orice 3 punc-

te diferite ale unui cerc snt necoliniare.

Indicaie. Demonstrai prin metoda reducerii la absurd


c C AB , unde A, B, C snt trei puncte arbitrare diferite
de pe cerc. Presupunnd c C AB, cercetai triunghiurile
dreptunghice ODB i ODC.

Cte puncte comune, cel mult, pot avea o dreapt i un


cerc?

Fig. 3

INVESTIG+M

4 Examinai desenul (fig. 4, O este centrul cercului).

Ce se poate spune despre segmentul OM i triunghiul AOB,


dac: a) OM AB;
A
B
M
b) M este mijlocul segmentului AB?
Fig. 4
Tragei concluzia.
Teorema 1
Dac diametrul cercului conine mijlocul unei coarde, atunci el este perpendicular pe ea.
Formulai reciproca teoremei 1, care de asemenea este teorem.
Demonstrai teorema 1 i reciproca ei.
Teorema 2
Dac dou coarde ale unui cerc snt congruente,
atunci ele snt egal deprtate de centrul cercului.
demonstrm teorema 2.
Ipotez: { A, B, C , D} C (O, r ), [ AB] [CD ].
Concluzie: d (O, [ AB]) = d(O, [CD]).

*S

O
N

Demonstraie:
AOB COD (Criteriul LLL). Fie M, N mijloacele
segmentelor AB i respectiv CD (fig. 5).
*

Opional
142

Geometrie

C
Fig. 5

Cercul

[OM ] i [ON ] snt mediane i nlimi ale triunghiurilor AOB i respectiv COD.
Conform , [OM ] [ON ].
d (O, [ AB]) = OM = ON = d (O, [CD ]), c.c.t.d.

Reciproca teoremei 2 de asemenea este teorem.


Formulai i demonstrai reciproca teoremei 2.
Reformulai ntr-o singur teorem de forma Ipoteza dac i numai dac Concluzia:
a) teorema 1 i reciproca ei;
b) teorema 2 i reciproca ei.
Aplicnd teorema 1, explicai cum poate fi gsit centrul necunoscut al unui cerc dat.
1.2. Pozi\iile relative ale unei drepte fa\= de un cerc
NE AMINTIM

Examinai desenele (fig. 6, O este centrul cercului). Observai cum se numete dreapta l n fiecare caz.

O
r

d
l

dreapt exterioar
cercului

l
M

dreapt tangent la cerc;


M punct de tangen

dreapt secant
la cerc

Fig. 6

Fie d distana de la centrul cercului C (O, r ) la dreapta l. Completai adecvat:


cercului C (O, r ) dac i numai dac d > r.
a) Dreapta l este
.

b) Dreapta l este tangent la cerc dac i numai dac


dac i numai dac d <

c) Dreapta l este

Teorema 3
Dac o dreapt este tangent la un cerc, atunci ea este perpendicular pe raza
dus n punctul de tangen.
*S

demonstrm teorema 3.
Ipotez: C (O, r ) I l = {M }.
Concluzie: OM l.
Demonstraie:
Aplicm metoda reducerii la absurd.
Presupunem contrariul: OM l.
*

Opional
Geometrie

143

Capitolul 2

Fie c perpendiculara pe l construit din


punctul O intersecteaz l n punctul A (fig. 7).
Fie B l , astfel nct [ AB] [ AM ].

OAB OAM (Criteriul CC).

Conform , [OB] [OM ], adic [OB] este


raz. Prin urmare, B C (O, r ).
Am obinut c dreapta l are dou puncte
comune (M i B) cu cercul contradicie.
Deci, presupunerea OM l este greit,
adic OM l.

Fig. 7

Reciproca teoremei 3 de asemenea este teorem.


Formulai i demonstrai reciproca teoremei 3.

Problem= de construc\ie

(opional)

Fie M un punct al cercului C (O, r ) (fig. 8).


S construim o dreapt tangent la cerc, astfel nct M s
fie punctul de tangen.

Fig. 8

Rezolvare:
Construim raza OM (fig. 9).
Construim perpendiculara AB pe dreapta OM:
- construim O1 OM , astfel nct [O1 M ] [OM ];
- construim C1 (O, r1 ) i C2 (O1 , r1 ) , unde r1 > r ;
- C1 I C2 = { A, B}.
Conform reciprocei teoremei 3, deoarece AB OM
i M C (O, r ), rezult c AB este tangent la cerc
n punctul M.

A
O1

M
O
B
Fig. 9

Prin orice punct al cercului se poate construi o unic dreapt tangent la cerc n
acest punct.
Problem. Examinai desenul (fig. 10) i demonstrai c:
a) [ AM ] [ BM ];
b) [ MO este bisectoarea unghiului AMB.
Dou tangente la acelai cerc, duse dintr-un punct exterior cercului, determin cu punctele de tangen dou
segmente congruente.
Semidreapta cu originea ntr-un punct exterior i care
conine centrul cercului este bisectoarea unghiului format de tangentele din acest punct la cerc.
144

Geometrie

O
B

Fig. 10

Cercul

Exerci\ii [i probleme
Fix=m cuno[tin\ele
1. Construii i notai un cerc:
a) de centru A i raz 4 cm;

b) de centru B i raz 6 cm.

2. Examinai desenul (O este centrul cercului) i numii: razele; coardele; diametrele; punctele
interioare cercului; punctele exterioare cercului; punctele diametral opuse.
D
a)
b)
B
G

O
M

C
D

3. Stabilii poziia punctului A fa de C (O, r = 6 cm), dac distana de la A la O este de:


a) 6 cm;

b) 3 5 cm;

c) 6,(6) cm;

d) ( 5 + 3 ) cm.

4. Coardele AB i CD ale unui cerc snt situate la aceeai distan de la centrul cercului. Aflai AB,
dac:
a) CD = 8 cm; b) AB + CD = 14 cm; c) AB + 2CD = 6 10 cm; d) 5 AB + CD = 12 cm.
5. Diametrul AB intersecteaz coarda MN a aceluiai cerc de raz R sub un unghi drept n punctul E. Aflai distana de la centrul cercului la MN, dac:
a) ME = 9 cm, R = 15 cm;
b) ME = 12 cm, R = 13 cm;
c) 4 NE = 2 R 2 cm = 32 cm.
6. Fie d distana dintre dreapta l i centrul cercului C (O, r ). Determinai poziia dreptei l fa de
cerc, dac:
b) d = 6,3 cm, r = 3 5 cm;
a) d = 3 cm, r = 4 cm;
4
c) d = r = 2,7 cm;
d) d = 0 cm, r = cm;
9
B
2
cm.
e) d = 3 5 cm, r =
10
10
3 5
120
A
C
7. Aflai raza cercului i lungimea segmentelor AC i BM din desen,
M
unde M este mijlocul segmentului AC.
O
8. Din punctul M exterior cercului au fost duse tangentele la cerc. Fie A
i B punctele de tangen. Aflai BM, dac:
a) AM = 13,7 cm;
b) AM 2 BM = 3, (4) cm;
c) AB = 8 cm, m(AMB) = 60.
9. Mediatoarea segmentului nenul AB trece prin centrul cercului C (O, r ). Stabilii poziia dreptei
AB fa de cerc, dac:
3
a) OA = 5 cm, r = 6 cm;
b) OA = r = cm;
4
1
c) OA = 14 cm, r = 12 cm i AB = 12 cm; d) OA = 15 cm, r = 12 cm i AB = 18 cm.
5
Geometrie

145

Capitolul 2

10. Fie C (O, r ). Aflai distana de la centrul cercului la coarda AB, dac:
a) AB = 8 cm, r = 5 cm;
b) AB = 24 cm, r = 13 cm;
c) AB = a, r = b.
11. Fie [AB] o coard a cercului C (O, r ), iar d distana de la centrul cercului pn la aceast
coard. Determinai r, dac:
b) AB = d = 3 cm.
a) AB = 12 cm, d = 8 cm;
12. Care este msura unghiului format de tangentele la un cerc, duse dintr-un punct aflat la o
distan de cerc egal cu raza cercului?
13. Construii un cerc, tiind c orice coard a lui are cel mult 10 cm.
14. Fie cercul C (O, r = 8 cm) i AB o coard a lui. Folosind doar echerul, construii mijlocul
lui [AB].
15. Distana dintre centrul O al cercului i o coard AB este de dou ori mai mic dect raza.
Determinai m(ABO).
16. ntr-un cerc, la distana de 6 cm de centru, este dus o coard de 12 3 cm. Aflai raza cercului.
17. Stabilii poziia punctului M fa de C (O, r ) dac:
1
a) OM = r ;
b) OM = | 2 5 | r ;
2

2
c) OM = .
r

Form=m capacit=\ile [i aplic=m


18. Din punctul A, aflat la distana de 29 cm de la centrul cercului C (O, r ), a fost dus tangenta
AB la cerc (B este punctul de tangen). Determinai raza cercului, dac AB = 21cm.
19. Fie A Ext C (O, r = 5 cm) i C C (O, r ), astfel nct AC este tangent la cerc. Aflai OA, dac
m(OAC ) = 30.
20. Fie M Ext C (O, r = 3,5 cm) i A C (O, r), astfel nct AM este tangent la cerc. Aflai OM,
dac m(AMO) = 30.
21. Fie M Ext C (O, r ) i A C (O, r ), astfel nct AM este tangent la cerc. Aflai raza cercului,
dac m(AMO) = 45 i AM = 7,5 cm.
22. Fie M Ext C (O, r = 15 cm) i A C (O, r), astfel nct AM este tangent la cerc. Fie N
mijlocul segmentului OM. Determinai AN, dac m(AOM ) = 60.
23. Matematica n via. Mihai a construit un cerc i a ters centrul. Cum construim centrul cu
ajutorul riglei i compasului?
Indicaie. Folosii teorema 1 (pag. 142) i proprietatea mediatoarei unui segment.
24. Fie AM tangenta la C (O, R) n punctul A. Aflai distana de la punctul O la punctul M, dac:
a) AM = 0,8, r = 0,6;
b) AM = 24, r = 18;
c) AM = x, r = y.
25. Demonstrai c mijloacele coardelor de aceeai lungime ale unui cerc snt puncte conciclice
(aparin aceluiai cerc).
Indicaie. Utilizai teorema 2 (pag. 142).
146

Geometrie

Cercul

26. Cercurile C (O, r ) i C (O1 , r ) se intersecteaz n punctele M i N. Aflai OO1 , dac


MO = 13 cm, MO1 = 6 cm, MN = 10 cm.
Indicaie. Pentru a construi [AB] folosii teorema nlimii i relaia ( 15 ) 2 = 3 5.
27. Construii un cerc de raz r ce trece prin punctele A i B date, dac:
a) AB = 5 cm, r = 6 cm;
b) AB = 15 cm, r = 5 cm.

Indicaie. Pentru a construi [AB] folosii teorema nlimii i

relaia ( 15 ) = 3 5.
2

28. Fie cercul C (O, r = 8 cm). Construii un triunghi ABC nscris n acest cerc, astfel nct
AB = 2 BC = 10 cm.
29. Utiliznd doar rigla i compasul, construii un unghi de:
a) 45;
b) 2230;
c) 15730.
Dezvolt=m capacit=\ile [i cre=m
30. C (O1 , R ) i C (O2 , r ) snt exterioare, adic O1O2 > R + r. Dreapta l este tangent ambelor
cercuri n punctele A i respectiv B. Calculai O1O2 , dac m (AO1O2 ) = 60, R = 15 cm,
r = 5 cm. Cercetai toate cazurile posibile.
31. ntr-un triunghi dreptunghic un punct de tangen al cercului nscris n acest triunghi mparte
ipotenuza n segmente cu lungimea de 5 cm i 12 cm. Aflai lungimile catetelor triunghiului.
32. ntr-un cerc cu raza de 25 cm snt duse, de aceeai parte a centrului, dou coarde paralele, cu
lungimile de 40 cm i 30 cm. Determinai distana dintre aceste coarde.
33. Fie dreapta l i punctele M i N. Construii un cerc care conine punctele M i N i al crui
centru aparine dreptei l. n ce situaie problema:
a) are o singur soluie;
b) are o infinitate de soluii;
c) nu are nicio soluie?
34. Fie cercul C (O, r ) i punctul M exterior cercului. Construii prin M o dreapt care taie cercul
dup o coard de lungime x, unde:
a) r = 10 cm , MO = 15 cm, x = 8 cm;
b) r = 8 cm , MO = 12 cm, x = 10 cm.
Indicaie. Utilizai teorema: Dou coarde ale unui cerc snt congruente dac i numai dac
snt egal deprtate de centrul cercului.

Matematic= distractiv=
35. mprii cu ajutorul a doar trei tieturi rectilinii un disc n:
a) 4 pri;
b) 5 pri;
c) 6 pri;

d) 7 pri.

36. Dintr-un punct al cercului este cobort o perpendicular pe o raz a lui, astfel nct aceast
raz este mprit n dou segmente proporionale cu 8 i 9, considernd de la centru. Aflai
lungimea perpendicularei, dac raza cercului este de 68 cm.

Geometrie

147

Capitolul 2

2. Unghiuri ]nscrise ]n cerc


2.1. Unghi la centru. Arce de cerc
NE AMINTIM

1 Care este msura unghiului descris de minutarul unui ceas timp de 10 min?
Definiii
Un unghi cu vrful n centrul unui cerc se numete unghi la centru.
Intersecia cercului cu interiorul unghiului la centru se numete arc mic al cercului.
Notm: e AB, unde A i B snt punctele de intersecie a unghiului la centru cu
cercul.
A
Intersecia cercului cu exteriorul unghiului la centru
se numete arc mare al cercului. Notm: e ACB,
unde C aparine cercului, dar nu aparine arcului mic.

Punctele A i B se numesc capetele arcelor. Arcele


AB i ACB se numesc arce complementare.
n afar de faptul c punctele A i B determin dou
arce, ele mai determin coarda AB. Se spune coarda
AB subntinde arcul AB.

Fig. 12

Msura unui arc mic este msura unghiului la centru corespunztor arcului.
Msura unui arc mare este egal cu 360 minus msura arcului complementar lui.
Dou arce ale aceluiai cerc (sau a dou cercuri congruente) snt congruente
dac au msuri egale. Notaia e AB e CD se citete: arcele AB i CD snt
congruente.
Capetele unui diametru determin dou arce congruente, numite semicercuri,
fiecare cu msura de 180.

INVESTIG+M

Examinai desenul (fig. 13, O este centrul cercului).


Utiliznd datele din desen i lund n consideraie c
AOB COD i [ AG ] [ EF ], determinai:
a) CD;
b) m(FOE ).

3c
m

G
F

75
?O

Rezolvare:

C
?
D

AOB COD (Criteriul LUL).

E
Fig. 13
148

Geometrie

Cercul

Prin urmare, CD =

cm.

AOG

(Criteriul LLL).
m(FOE ) = m(
)=
.

Rspuns: CD =
Teorema 4

cm, m(FOE ) =

Dac dou coarde ale aceluiai cerc (sau a dou cercuri congruente) snt congruente, atunci arcele pe care le subntind snt congruente.
Reciproca teoremei 4 de asemenea este teorem.
Demonstrai teorema 4 i reciproca ei.

Problem= de construc\ie

(opional)

Cum se poate construi un cerc, tiind c o


coard de 3 cm subntinde n acest cerc un arc
de 70?

A
M

Rezolvare:
Pentru a construi cercul, trebuie s construim un segment de lungimea razei (fig. 14).
Considerm construcia realizat (vezi desenul).

70

B1

M1

Fie [OM] nlime a triunghiului isoscel AOB.


OMB este dreptunghic, m(B ) = 55,

Fig. 14

BM = 1,5 cm.
Prin urmare, conform criteriului CU, triunghiul OMB (n particular, ipotenuza OB)
poate fi construit n mod univoc.
Construcia poate fi realizat n modul urmtor:
- construim segmentul AB de 3 cm;
- construim mediatoarea MM1 a segmentului AB, unde M este mijlocul segmentului AB;
- construim [ BB1 , astfel nct m (MBB1 ) = 55;
- [ MM1 I [ BB1 = {O};
- construim cercul C (O, OB ).
Utiliznd proprietile triunghiurilor i ale unghiurilor obinute la intersecia a dou
drepte paralele de o secant poate fi demonstrat:

Geometrie

149

Capitolul 2

Teorema 5

Dou arce ale aceluiai cerc


cuprinse ntre dou coarde
paralele snt congruente
(fig. 15).

O
B

AD || BC e AB e CD
Fig. 15

2.2. Unghiuri ]nscrise ]n cerc


INVESTIG+M

Examinai desenele (fig. 16) i aflai m(ABC ).


A

A
C

50
O

B1

142

B
44

O
B1

a)

b)

c)

Fig. 16

Rezolvare:
a) Examinm AOB : [ AO] [OB], deci B A.
AOC este unghi exterior pentru AOB, deci m(AOC ) = m(A) + m(B ).
1
)=
.
m(B ) = m(
2
1
b) Ca i n cazul a) m(ABB1 ) = m(AOB1 ), (1)
2
1
). (2)
m(B1 BC ) = m(
2
Adunnd relaiile (1) i (2), obinem
1
)=
.
m(ABB1 ) + m(B1 BC ) = m(ABC ) = m(
2
c) Similar cazurilor a) i b), obinem:
1
)=
.
m(ABC ) = m(
2

Teorema 6

Msura unui unghi nscris n cerc este egal cu


jumtate din msura arcului cuprins ntre laturile
unghiului (fig. 17).

Fig. 17
150

Geometrie

Cercul

Consecina 1
Unghiurile nscrise n acelai arc de cerc
snt congruente (fig. 18).

Consecina 2
Unghiurile nscrise ntr-un semicerc snt
drepte (fig. 19).

Fig. 19

Fig. 18

Exerciiu. Desenul din figura 20 sugereaz


un algoritm de construire a tangentelor la un cerc
de centru O dintr-un punct M dat, exterior
cercului. Lund n consideraie consecina 2,
explicai acest algoritm.

B
Fig. 20

Exerci\ii [i probleme
Fix=m cuno[tin\ele
1. Desenai i notai un unghi la centru de msur al cercului C (O, r ), unde:
a) = 60, r = 4 cm;

c) = 120, r = 5 cm.

b) = 90, r = 6 cm;

2. Punctele A, B, C aparin unui cerc i B e AC .


a) Aflai m(e BC ), dac m(e AC ) = 120, m(e AB) = 75.
b) Aflai m(e AC ), dac m ( e AB ) = 35, m ( e BC ) = 55.
c) Aflai m(e AB ), dac m(e AC ) = 150, m(e AC ) + m(e BC ) = 175.
3. Comparai MN i KL din urmtoarele figuri (O este centrul cercului):
a)
b)
c)
K
M
N
N
70

70

170

55

30

65

L
M

Geometrie

151

N
65

Capitolul 2

4. Calculai msura unghiului (O este centrul cercului):


a)
b)
c)

d)

76
O

88

35

5. Cte grade are unghiul la centru corespunztor arcului:


1
1
a) de din cerc;
b) din cerc;
3
5
1
1
din cerc;
e) din semicerc;
d)
12
6

40

1
din cerc;
10
1
f)
din semicerc?
12

c)

6. Construii unghiul ABC format de secanta AC i tangenta AB ale aceluiai cerc, astfel nct:
a) m(ABC ) = 40;
b) m(ABC ) = 75;
c) m(ABC ) = 350.
7. Construii unghiul ABC cu vrful B n interiorul cercului, astfel nct:
a) m(ABC ) = 25;
b) m(ABC ) = 115;
c) m(ABC ) = 210.
8. Construii unghiul ABC cu vrful B n exteriorul cercului, astfel nct:
a) m(ABC ) = 70;
b) m(ABC ) = 127;
c) m(ABC ) = 165.
9. Aflai diametrul cercului n care este nscris triunghiul ABC cu unghiul drept B i:
b) AB = 20 cm, BC = 21cm.
a) AC = 8 cm, BC = 4 cm;
10. Fr a msura, stabilii tipul (ascuitunghic, dreptunghic, optuzunghic) triunghiului ABC
(O este centrul cercului) din desen.
a)
b)
c)
A
B
A
B
C
A

O
C

11. Punctele A, B, C, D snt situate, n aceast ordine, pe un cerc. [AC] i [BD] snt diametre
perpendiculare. Determinai tipul patrulaterului ABCD.
12. Punctele A, B, C, D snt situate, n aceast ordine, pe un cerc. [AC] i [BD] snt diametre
neperpendiculare. Determinai tipul patrulaterului ABCD.
13. Punctele A, B, C, D snt situate, n aceast ordine, pe un cerc de centru O i AB || CD. Aflai:
a) m(AOD), dac m(BOC ) = 50;
b) m(BOC ), dac m(DAO ) = 70;
c) m(ADO), dac m(BCO) = 65.

152

Geometrie

Cercul

14. Domnul Albu a vopsit o poriune din bordura ce mprejmuiete


un rzor de flori n 10 minute (vezi desenul). n cte minute va
reui s vopseasc poriunea rmas a bordurii?

60

15. Fie ABC un unghi format de secanta AB i tangenta AC


(A este punctul de tangen) la un cerc de centru O. Aflai
m(BAC ), dac m(AOB) = 80.

Form=m capacit=\ile [i aplic=m


16. Punctele A, B, C, D, E snt situate, n aceast ordine, pe un cerc. Aflai msurile arcelor AB, BC,
CD, DEA, dac ele snt direct proporionale cu numerele 3, 4, 2, 3.
17. Punctele A, B, C, D, E snt situate, n aceast ordine, pe un cerc. Aflai msurile arcelor AB, BC,
CD, DEA, dac ele snt invers proporionale cu numerele 1, 2, 3, 6.
18. Dintr-un punct al cercului snt duse dou coarde perpendiculare cu lungimile de 35 cm i
12 cm. Determinai raza cercului.
19. Cte arce i cte coarde exist cu capetele:
a) n 3 puncte ale unui cerc;
b) n 7 puncte ale unui cerc;

c) n n puncte ale unui cerc?

20. mprii un cerc n ase arce, astfel nct msurile lor s fie proporionale cu numerele 1, 3, 6, 7,
8, 11.
21. Calculai msura unghiului (O este centrul cercului):
a)
b)
c)
55

d)

70

O
35

135

22. Care este msura arcului descris de minutarul unui ceas la un interval de:
a) 20 de minute;
b) 25 de minute;
c) 4 minute;
d) 35 de minute?
23. Punctele A i B aparin unui cerc, astfel nct m(e AB) = 120. Aflai raza cercului, dac
AB = 6 3 cm.
24. Coardele AB i AC ale unui cerc snt congruente i au fiecare lungimea de 16 cm. Aflai raza
cercului, dac m(e BC ) = 120.
25. Fie AB o coard a unui cerc. Prin punctul A se duce tangenta AC la cerc, iar prin punctul B
o coard BD. Determinai m (BAC ), dac m(BDA) = 80.
Dezvolt=m capacit=\ile [i cre=m
26. Laturile unui unghi cu msura de 60 snt tangente la un cerc de raz 20 cm. Aflai distana
dintre punctele de tangen.
27. Laturile unui triunghi dreptunghic snt tangente la un cerc. Unul dintre punctele de tangen
mparte o catet n segmente de lungimi de 3 cm i 5 cm. Determinai lungimea ipotenuzei.
Geometrie

153

Capitolul 2

28. Calculai msura unghiului (O este centrul cercului):


a)
b)
c)
O
116

d)
57

63

67

163

171

29. Folosind rigla i compasul, construii un arc de:


a) 60;
b) 30;
c) 120;
d) 15.
30. Se cunoate un unghi de 19. Construii (doar cu rigla i compasul) un unghi de:
a) 9. Indicaie. 180 = 19 9 + 9.
b) 5;
c) 1.
31. Se d un unghi de 25. Construii, folosind rigla i compasul, un unghi de:
b) 5;
c) 20.
a) 10. Indicaie. 100 = 25 4 = 90 + 10.
32. Fie C (O, r = 4 cm) i punctul A exterior lui. Construii tangentele AM i AN ale cercului.
33. O coard a unui cerc are lungimea de 30 cm. Printr-o extremitate a acestei coarde este dus o
tangent la cerc, iar prin cealalt extremitate este dus o coard cu lungimea de 36 cm, paralel
cu tangenta. Aflai raza cercului.
34. ntr-un cerc de raz 2 cm este construit o coard de 1 cm. Printr-o extremitate a acestei coarde
este dus o tangent la cerc, iar prin cealalt extremitate este dus o coard paralel cu
tangenta. Determinai lungimea acestei coarde.

3. Cercuri ]nscrise.
Cercuri circumscrise
3.1. Cercuri ]nscrise
INVESTIG+M

Cum poate fi construit un punct M pe


latura AB a triunghiului ABC, egal
deprtat de celelalte dou laturi (fig. 21)?

Rezolvare:
Mulimea punctelor egal deprtate de semidreptele [CA i [CB este bisectoarea unghiului C. Prin urmare, {M } = [ AB ] I [CC1 , unde
[CC1 este bisectoarea unghiului C.
154

Geometrie

B
Fig. 21

Cercul

Construcia bisectoarei unghiului C se realizeaz


astfel (fig. 22):

C1

- construim C (C , r ), [ AC ] I C (C , r ) = {O1},

O1

[ BC ] I C (C , r ) = {O2 };

O1O2
.
2
C1 (O1 , r1 ) I C2 (O2 , r1 ) = {C1 , C 2 },

- construim C1 (O1 , r1 ) , C2 (O2 , r1 ), unde r1 >

Fig. 22

unde C1 aparine interiorului unghiului C.


- [CC1 este bisectoarea unghiului C.

O2

Proprietatea bisectoarei
Orice punct al bisectoarei unui unghi
este egal deprtat de laturile acestuia.

Exerciii. 1. Explicai cum se construiete


n interiorul unui triunghi un punct egal
deprtat de laturile triunghiului. Prin ce mai
este semnificativ acest punct?

D1

2. Examinai desenul (fig. 23) i explicai


de ce n interiorul patrulaterului ABCD nu se
poate construi un punct egal deprtat de
laturile patrulaterului.

C
B1

Definiii
Un cerc se numete nscris ntr-un poligon convex dac laturile poligonului snt tangente la acest
cerc. n acest caz, poligonul se numete poligon
circumscris cercului (fig. 24).
Dac ntr-un poligon convex poate fi nscris un
cerc, atunci poligonul se numete poligon
circumscriptibil.

D
Fig. 23

C
O

Fig. 24

Observaie. Centrul cercului nscris ntr-un poligon este egal deprtat de laturile
poligonului.
Aplicnd proprietatea bisectoarei unui unghi,
demonstrai urmtoarea teorem.

Teorema 7
n orice triunghi poate fi nscris un cerc. Centrul
acestui cerc este punctul de intersecie a bisectoarelor triunghiului (fig. 25).
Geometrie

155

Fig. 25

Capitolul 2

n patrulaterul ABCD este nscris un cerc. Utiliznd


datele din figura 26, aflai DC.
Rezolvare:
Fie T1 , T2 , T3 , T4 punctele de tangen (fig. 27),

10 cm
O

unde T1 [ AB ], T2 [ BC ], T3 [CD ], T4 [ AD ].
Conform proprietii tangentelor duse din acelai punct
exterior cercului:
[ AT1 ] [ AT4 ], [ BT1 ] [ BT2 ], [CT2 ]

9 cm

8 cm
D
Fig. 26

[ DT4 ].

Prin urmare, AB + DC =
= AT1 + T1 B + CT3 + T3 D4 = AT4 + BT2 + CT2 +
= ( AT4 +

) + ( BT2 + CT2 ) =

Din (*) rezult c DC =


DC =

Rspuns:

T2

+ BC . (*)

+ BC AB .

cm + 9 cm 10 cm =

T1

cm.

T3

T4

cm.

D
Fig. 27

Teorema 8
Dac sumele lungimilor laturilor opuse ale unui patrulater convex snt egale, atunci
n acest patrulater poate fi nscris un cerc.
Formulai i demonstrai reciproca teoremei 8, care de asemenea este teorem.
3.2. Cercuri circumscrise
INVESTIG+M

Care dintre urmtoarele poligoane pot fi


construite ntr-un cerc dat, astfel nct vrfurile poligonului s aparin cercului:
a) triunghi isoscel;
e) dreptunghi;
b) triunghi echilateral;
f) romb arbitrar;
c) triunghi scalen;
g) trapez arbitrar;
d) ptrat;
h) trapez isoscel?

Focul trebuie s
fie egal deprtat
de corturi.

Definiii
Un cerc se numete circumscris unui poligon convex
dac vrfurile poligonului aparin cercului. n acest caz,
poligonul se numete poligon nscris n cerc (fig. 28).
Dac unui poligon i se poate circumscrie un cerc, atunci
poligonul se numete poligon inscriptibil.
156

Geometrie

Fig. 28

Cercul

Observaie. Centrul cercului circumscris unui poligon este egal deprtat de vrfurile
poligonului.
Proprietatea mediatoarei
Punctele mediatoarei unui segment snt egal deprtate de
capetele segmentului.

Aplicnd proprietatea punctelor mediatoarei unui segment, demonstrai urmtoarea teorem.

Teorema 9
Oricrui triunghi i se poate circumscrie un cerc. Centrul
acestui cerc este punctul de intersecie a mediatoarelor
triunghiului (fig. 29).

O
A

Problem. Depinde oare de tipul triunghiului poziia


fa de triunghi a centrului cercului circumscris acestui
triunghi?

Fig. 29

Examinai desenul (fig. 30) i aflai msurile unghiurilor B i C.


Rezolvare:
Cercetm arcele e BD i e BAD :
m( e BAD) = 360 m( e BD), deoarece e BAD este A
arc mare complementar arcului mic e BD.

B
C
64

m(e BD) = 2m(A), deoarece e BD este cuprins ntre


laturile unghiului A.

75
D

m(e BD) = 2 64 = 128.


m(e BAD) = 360

Fig. 30

. m(C ) =

n mod similar obinem c m(B ) =


Rspuns: m(B ) =

; m(C ) =

1
m( BAD) =
2 e

= 180

= 180 64.

= 180 m(

).

Teorema 10
Dac unghiurile opuse ale unui patrulater snt suplementare, atunci acestui patrulater
i se poate circumscrie un cerc.
Formulai reciproca teoremei 10, care de asemenea este teorem.
Geometrie

157

Capitolul 2

Examinai i comentai schema:


nscris

cu 3 laturi
(triunghi)

ntr-un
poligon
convex

are centrul
punctul de intersecie a bisectoarelor unghiurilor poligonului

da

Cercul

cu 4 laturi
(patrulater)

circumscris

cu 4 laturi
cu 3 laturi
unui
(patrulater) poligon (triunghi)
convex

cu unghiurile
opuse suplementare

cu sumele
lungimilor
laturilor opuse egale

da

are centrul punctul de intersecie a


mediatoarelor laturilor poligonului

nu

nu
nu poate fi construit

Stabilii valoarea de adevr a propoziiei:


a) n orice triunghi poate fi nscris un cerc.
b) n orice patrulater convex poate fi nscris un cerc.
c) Oricrui triunghi i se poate circumscrie un cerc.
d) Oricrui patrulater convex i se poate circumscrie un cerc.
e) Suma msurilor unghiurilor opuse ale unui patrulater inscriptibil este egal cu 180.
f ) Sumele lungimilor laturilor opuse ale unui patrulater circumscris unui cerc snt egale.

Pentru cei curioi! Dac a este latura unui triunghi echilateral, iar R i r razele
cercului circumscris, respectiv nscris n acest triunghi, atunci R = a 3 , iar r =

2 3

Exerci\ii [i probleme
Fix=m cuno[tin\ele
1. n care dintre urmtoarele figuri geometrice putem nscrie un cerc:
a) triunghi scalen;
b) triunghi isoscel;
d) patrulater convex oarecare;
e) paralelogram oarecare;
g) dreptunghi oarecare;
h) ptrat?
2. Fie C (O, r = 5 cm). Construii:
a) un triunghi scalen nscris n cerc;
c) un triunghi obtuzunghic nscris n cerc;
e) un ptrat nscris n cerc.

c) triunghi echilateral;
f ) romb oarecare;

b) un triunghi dreptunghic nscris n cerc;


d) un dreptunghi nscris n cerc;

3. Fie M, N, K punctele de tangen ale unui cerc cu laturile triunghiului ABC, astfel nct
M [ AB ], N [ BC ], K [ AC ]. Aflai perimetrul triunghiului ABC, dac:
b) BN = 12 cm, AC = 15 cm.
a) AB = 12 cm, KC = 6 cm;
158

Geometrie

Cercul

4. Calculai msura unghiului (O este centrul cercului):


a)
b)
c)
130
105
100

O
O

d)
2

5. Fie M, N, K punctele de tangen ale laturilor triunghiului ABC cu cercul nscris n triunghi.
Aflai msurile unghiurilor triunghiului MNK, dac:
a) m( A) = 76, m(B ) = 48;
b) m( A) = 110, m(C ) = 40.
6. Calculai lungimile segmentelor determinate de vrfurile unui triunghi i punctele de tangen
ale cercului nscris n triunghi, dac lungimile laturilor triunghiului snt de:
a) 12 cm, 8 cm, 9 cm;
b) 17 cm, 13 cm, 14 cm.
7. Vrfurile triunghiului ABC aparin cercului C (O, r ). Stabilii tipul triunghiului (ascuitunghic,
obtuzunghic, dreptunghic), dac:
b) O Ext ABC;
c) O AB;
d) O AC .
a) O Int ABC ;
8. Cercul nscris n triunghiul isoscel ABC atinge laturile laterale AB i AC n punctele M i respectiv N, iar baza n punctul K. Aflai AM i BK, dac AB = 25 cm, BC = 14 cm.
9. Calculai msura unghiului (O este centrul cercului):
a)
b)
c)

144

110

d)

O
40

+ 30

Form=m capacit=\ile [i aplic=m


10. Construii un triunghi cu laturile de 8 cm, 9 cm, 10 cm i cercul circumscris acestuia.
11. Construii un triunghi cu laturile de 8 cm, 9 cm, 12 cm i cercul nscris n acest triunghi.
12. Reproducei desenul. Stabilii dac patrulaterul este inscriptibil i construii cercul circumscris
lui:
120
a)
b)
c)
d)
x
135
100

80

60

85

100

x
40

60

x
x

13. nlimea unui triunghi dreptunghic corespunztoare ipotenuzei mparte ipotenuza n dou
segmente cu lungimile de 9 cm i 16 cm.
14. Fie M, N, K punctele de tangen ale laturilor triunghiului ABC cu cercul nscris n triunghi.
Aflai msurile unghiurilor triunghiului MNK, dac:
a) m(A) = 30, m(B) = 75; b) m(B) = 44, m(C) = 52; c) m(A) = 106, m(C) = 38.
Geometrie

159

Capitolul 2

15. Construii triunghiul ABC cu laturile de:


a) 10 cm, 10 cm, 8 cm;
b) 6 cm, 8 cm, 10 cm;
c) 12 cm, 8 cm, 5 cm.
Construii cercul circumscris triunghiului ABC. Stabilii cu ajutorul riglei dac proieciile
ortogonale ale punctului arbitrar M de pe cerc pe laturile triunghiului snt sau nu coliniare.
Tragei concluzia.
16. Fie M, N, K punctele de tangen ale laturilor triunghiului ABC cu cercul nscris n triunghi.
Aflai msura unghiurilor triunghiului ABC, dac: a) m(MNK ) = 40, m(MKN ) = 80;
b) m(MNK ) = 65, m(KMN ) = 48;
c) m(MKN ) = 44, m(KMN ) = 52.
17. Raza cercului circumscris unui triunghi isoscel este de 3,125 cm, iar raza cercului nscris n
acest triunghi de 1,5 cm. Aflai lungimile laturilor triunghiului, tiind c, exprimate n centimetri,
ele reprezint numere ntregi.
Dezvolt=m capacit=\ile [i cre=m
18. Demonstrai c un trapez este inscriptibil dac este trapez isoscel.
19. Fie ABCD ptrat cu latura de 18 cm, M [ AB ], N [ BC ], astfel nct AM = 6 cm, BN = 4 cm.
Aflai raza cercului circumscris triunghiului DMN.
20. Triunghiul echilateral ABC este nscris n cercul C (O, r = 6 cm). Cercul C (O1 , r1 ) este tangent la cercul C (O, r ) i la laturile AB i BC ale triunghiului. Aflai O1 A .
Indicaie. Folosii faptul c punctul O1 se afl pe o bisectoare a triunghiului ABC.

Exerci\ii [i probleme recapitulative


Fix=m cuno[tin\ele
1. a) Construii un cerc de raz 5 cm. Construii coardele AB de 5 cm, BC de 6 cm, diametrele MN
i KL.
b) Msurai unghiurile LMK i LNK.
2. Stabilii poziia punctului A fa de C (O, r = 7 3 cm), dac:
21
19
cm;
b) OA = (4 3 + 2 5 ) cm; c) OA =
a) OA =
cm;
3
2 3

d) OA = (7 + 3 ) cm.

3. Punctele A, B, C aparin C (O, r = 6,5 cm), astfel nct [AB] este diametru. Aflai AC, dac
BC = 12 cm.
4. Fie C (O, r = 8 5 cm) i coardele AB i CD congruente.
Aflai d(O, AB), dac d(O, CD) = 6 cm.
5. Fie C (O, r = 19 cm). Determinai lungimea coardei AB, dac d(O, AB) = 6 cm.
6. Desenai i notai un unghi la centru de 45 al cercului C (O, r = 6 cm).
7. Punctele M, N, K, L snt situate, n aceast ordine, pe un cerc. Aflai:
a) m(e MN ), dac m(e ML) = 115, m(e NL) = 55;
b) m(e NK ), dac m(e MK ) = 37, m(e NL) = 65, m(e ML) = 85;
c) m(e KL ), dac m(e MN ) = 39, m(e MK ) = 94, m(e NL) = 122.
8. Construii n C (O, r = 4,5 cm) un unghi nscris de: a) 100;
160

Geometrie

b) 160;

c) 240;

d) 180.

Cercul

9. Coardele AB i CD se intersecteaz n punctul M interior cercului. Aflai:


a) AM, dac CM = 18 cm, MD = 3 cm, MB = 9 cm;
b) MB, dac AM = 7 cm, CM = 3,5 cm, MD = 8 cm.
10. Punctele A, B, C, D snt situate, n aceast ordine, pe cerc i AB I CD = {M }. Aflai:
a) CM, dac AM = 24 cm, MB = 8 cm, MD = 16 cm;
2
3
b) MD, dac AM = cm, MB = cm, CM = 1 cm.
3
4
11. Punctele A, B, C snt situate pe cercul de centru O. Aflai:
b) m(AOC ), dac m(ABC ) = 37;
a) m(ABC ), dac m(AOC ) = 104;
c) m(OAC ), dac m(AOC ) = 88;
d) m(ACO ), dac m(ABC ) = 29.
12. Care este msura arcului descris de minutarul unui ceas la un interval de:
a) 5 minute;
b) 25 de minute;
c) 45 de minute?
Form=m capacit=\ile [i aplic=m
13. Construii triunghiul ABC cu laturile de

5 cm, 2 5 cm, 3 2 cm i cercul circumscris lui.

14. Punctele A, B, C aparin C (O, r = 2 6 cm), astfel nct [AB] este diametru. Determinai BC,
dac OM = 4 cm, unde M este mijlocul segmentului BC.
15. Folosind echerul i compasul, construii un unghi de: a) 135;
b) 157 30.
16. Diametrul AB al cercului de raz 2 17 cm intersecteaz coarda CD n mijlocul ei M. Aflai
AM i BD, dac CM = 5 2 cm.
17. Mediatoarea coardei AB intersecteaz cercul n punctele C i D. Aflai raza cercului, dac
AB = 14 cm i d(C, AB) = 4 cm.
18. Din punctul M s-au dus tangentele la C (O, r = 6 cm), punctele A i B fiind puncte de
tangen. Determinai OM, dac AM = 9 cm.
19. Aflai msurile unghiurilor triunghiului ABC nscris n cerc, dac:
b) m(e AB) = 46, m(e AC ) = 74.
a) m(e AB) = 50, m(e AC ) = 80;
20. Patrulaterul ABCD este nscris ntr-un cerc. Calculai msurile unghiurilor patrulaterului, msurile
unghiurilor formate de laturi i diagonale, dac:
a) m(e AB) = 62, m(e BC ) = 86, m(e AD) = 110;
b) m(e AB) = 25, m(e BC ) = 55, m(e AD) = 140.
Dezvolt=m capacit=\ile [i cre=m
21. Trapezul isoscel ABCD cu baza mare AD este circumscris unui cerc. Aflai raza cercului, dac
AB = 20 cm, BC = 8 cm.
a)
22. Calculai msura unghiului (O este
centrul cercului):

b)

c)

36

O
46

15

35

23. Demonstrai c msura unghiului cu vrful n interiorul cercului este egal cu semisuma msurii
arcului cuprins ntre laturile sale i a arcului cuprins ntre prelungirile laturilor sale.
Geometrie

161

Capitolul 2

Timp efectiv de lucru:


45 de minute

Test sumativ
Varianta I

Varianta II

1. a) Desenai un cerc cu centrul M i raza de


3 cm. Construii diametrul BD, coardele DA
i BA, precum i tangenta la cerc n punctul A.
b) Stabilii valoarea de adevr a propoziiei:
Dac MX = ( 3 + 2) cm, atunci punctul X este exterior cercului. Justificai.
c) tiind c m(AMB ) = 50, aflai msurile unghiurilor triunghiului ABD.
d) tiind c m(AMB ) = 50, aflai msura ungiului format de tangenta construit
i coarda DA.
2. Fie cercul cu centru O i raza de 13 cm.
Diametrul AB este perpendicular pe coarda MN de 24 cm i o intersecteaz n
punctul C.
a) Aflai distana de la punctual O la coarda MN.
b) n ce raport punctul C mparte diametrul AB?
3. n trapezul isoscel ABCD cu bazele BC de
9 cm i AD de 25 cm este nscris un cerc cu
centru O.
a) Aflai lungimea laturii laterale a trapezului.
b) Determinai raza cercului.
c) Demonstrai c triunghiul AOB este
dreptunghic.

1. a) Desenai un cerc cu centrul N i raza de


2 cm. Construii diametrul AB, coardele AC
i BC, precum i tangenta la cerc n punctul A.
b) Stabilii valoarea de adevr a propoziiei:
Dac NY = ( 5 1) cm, atunci punctul Y este exterior cercului. Justificai.
c) tiind c m(CBA) = 40, aflai msurile unghiurilor triunghiului ACN.
d) tiind c m(CBA) = 40, aflai msura ungiului format de tangenta construit
i coarda AC.

3p

2p

4p

3p

3p

2. Coarda AB de 40 cm a cercului de centru O


este perpendicular pe diametrul DC, l
intersecteaz n punctul K i se afl la
21 cm de centrul cercului.
a) Aflai raza cercului.
b) n ce raport punctul K mparte diametrul DC?

3p

3. n trapezul isoscel ABCD cu laturile laterale


AB de 24 cm, CD de 25 cm este nscris un
cerc cu centru Q.
a) Aflai raza cercului.

3p

b) Determinai lungimea bazelor trapezului.


c) Demonstrai c triunghiul CDQ este
dreptunghic.

4p
4p

Baremul de notare
Nota

10

Nr. puncte 2928 2725 2421 2017 1613 1210

162

Geometrie

9 7

65

43

21

Capitolul

Arii

1. No\iunea de arie
Am ntlnit noiunea de arie n clasele anterioare, cnd am calculat aria ptratului,
a dreptunghiului. De fapt, am calculat aria suprafeei mrginite de aceste poligoane.
Reuniunea poligonului convex i a interiorului su se numete suprafa poligonal
convex. Reuniunea unui numr finit de suprafee poligonale convexe este o suprafa
poligonal.
Aria este un numr ce caracterizeaz o suprafa poligonal. Totui, prin tradiie, n
loc de aria suprafeei poligonale vom spune aria poligonului. Notm aria poligonului
A1 A2 ... An prin A A1 A2 ... An .
Admitem ca fiind evidente urmtoarele proprieti ale ariei:
1 Aria poligonului este un numr nenegativ.
2 Ariile poligoanelor congruente snt egale.
3 Aria unui poligon este suma ariilor poligoanelor, cu interioarele disjuncte fiecare
dou, n care se descompune poligonul dat.
4 Aria ptratului cu laturile de lungime 1 este egal cu 1.
Deci, dac laturile ptratului snt de 1 m, atunci aria lui este egal cu un metru ptrat
(se scrie m 2 ); dac latura ptratului este de 1 cm, atunci aria lui este egal cu un centimetru
ptrat (se scrie cm 2 ) etc.
Poligoanele cu ariile egale se numesc poligoane echivalente.

2. Aria paralelogramelor
2.1. Aria p=tratului, aria dreptunghiului, aria rombului
NE AMINTIM

Calculai aria ptratului cu laturile de 2,5 cm.


Rezolvare:

Aria ptratului cu laturile de lungime a se calculeaz cu formula A = a 2 . Deci,


A = 2,52 = 6,25 (cm 2 ).
Geometrie

163

Capitolul 3

Fie ptratul ABCD (fig. 1).


a) Comparai ariile triunghiurilor ABC i ADC.
b) Calculai aria triunghiului ABC, dac laturile ptratului snt de 3 cm.
B

Rezolvare:

a) ABC ADC (Criteriul CC). Deci, conform


proprietii 2, A ABC = A ADC .
b) Conform proprietii 3, A ABCD = A ABC + A ACD
1
1
A ABC = A ABCD = 32 = 4,5 (cm 2 ).
2
2

D
Fig. 1

GENERALIZ+M

Aria ptratului cu laturile de lungime a este a 2 .


Aria triunghiului dreptunghic isoscel cu lungimile catetelor egale cu a este

a2
.
2

Calculai aria dreptunghiului cu laturile de 7,2 cm i 1,1 cm.


Rezolvare:
Aria dreptunghiului cu lungimile laturilor a i b se calculeaz cu formula A = a b.
Prin urmare, A = 7,2 1,1 = 7,92 (cm 2 ).

4 Fie dreptunghiul ABCD (fig. 2).


a) Comparai ariile triunghiurilor ABC i ADC.
b) Calculai aria triunghiului ABC, dac laturile dreptunghiului snt de 6 cm i 12 cm.

Rezolvare:
a) ABC ADC (Criteriul CC). Deci, conform
proprietii 2, A ABC = A ADC .

A
Fig. 2

b) Conform proprietii 3, A ABCD = A ABC + A ACD


1
1
A ABC = A ABCD = 6 12 = 36 (cm 2 ).
2
2
GENERALIZ+M

Aria dreptunghiului cu lungimile laturilor a i b este A = a b.


Aria triunghiului dreptunghic cu lungimile catetelor a i b este A =

164

Geometrie

1
a b.
2

Arii

INVESTIG+M

Calculai aria rombului ABCD cu AC = 13,4 cm i


BD = 18 cm.
Rezolvare:
O

Fie O punctul de intersecie a diagonalelor rombului. Diagonalele rombului snt perpendiculare i punctul de intersecie
le njumtete.
Triunghiurile dreptunghice AOB, COB, COD, AOD snt
1
congruente. Prin urmare, A ABCD = 4A AOB = 4 AO BO =
2
1 AC BD 1
1
= 4

= AC BD = 13,4 18 = 120,6 (cm 2 ).


2 2
2
2
2

D
Fig. 3

GENERALIZ+M

Aria rombului este egal cu semiprodusul lungimilor diagonalelor.


A romb =

d1 d 2
, unde d1 i d 2 snt lungimile diagonalelor rombului.
2

2.2. Aria paralelogramului oarecare


B

INVESTIG+M

Fie paralelogramul ABCD i [BM], [CN] nlimi


ale lui (fig. 4).
a) Comparai ariile triunghiurilor ABM i DCN.
b) Calculai aria paralelogramului ABCD, dac
MB = 8 cm i AD = 11 cm .

D
Fig. 4

Rezolvare:
a) ABM DCN (Criteriul CI). Deci, conform proprietii 2, A ABM = A DCN .
b) Conform proprietii 3, A ABCD = A MBCD + A ABM =
= A MBCD + A DCN = A MBCN .

MBCN este dreptunghi i A MBCN = MB BC = MB AD = 8 11 = 88 (cm 2 ).


GENERALIZ+M

Aria paralelogramului este egal cu produsul dintre lungimea unei laturi i nlimea
corespunztoare acestei laturi.
A par = a h , unde h este nlimea corespunztoare laturii de lungime a.
Geometrie

165

Capitolul 3

3. Aria triunghiului
INVESTIG+M

Calculai aria triunghiului ABC cu nlimea BM, dac AC = 16 cm, BM = 8 cm.

Rezolvare:
Triunghiurile AMB i BMC snt dreptunghice (fig. 5).
1
1
Prin urmare, A AMB = BM AM , A BMC = BM MC.
2
2
1
1
Deci, A ABC = A AMB + A BMC = BM AM + BM MC =
2
2
1
1
1
= BM ( AM + MC ) = BM AC = 16 8 = 64 (cm 2 ). A
2
2
2

C
M
Fig. 5

GENERALIZ+M {I AFL+M

Aria triunghiului este egal cu semiprodusul dintre lungimea unei laturi i


nlimea corespunztoare acestei laturi.
1
A = a h , unde h este nlimea corespunztoare laturii de lungime a a
2
triunghiului.
Formula lui Herone:
A =

p=

p ( p a )( p b)( p c ) , unde a, b, c snt lungimile laturilor triunghiului, iar

a+b+c
este semiperimetrul lui.
2

Teorema 1
Raportul ariilor a dou triunghiuri asemenea este egal cu ptratul raportului de
asemnare.

Fie triunghiul ABC i M ( AC ), astfel nct


A
AM
= 4 (fig. 7). Calculai ABM .
MC
A BMC
Rezolvare:

Construim punctul N AC , astfel nct BNAC .


Aadar, [BN] este nlimea comun a triunghiurilor ABM i BMC.
1
A ABM 2 BN AM AM
=
= 4.
=
Avem
A BMC 1
MC
BN MC
2
166

Geometrie

M
Fig. 7

Arii

Teorema 2
Fie triunghiul ABC i M ( AC ). Atunci

A ABM AM
=
.
A BMC MC

Consecin. O median a unui triunghi descompune triunghiul n dou triunghiuri


echivalente.

4. Aria trapezului
INVESTIG+M

Fie trapezul TRAP cu baza mare TP de lungime a,


baza mic RA de lungime b i nlimea h.
Calculai aria trapezului.

M
h

Rezolvare:

b
h

a
N
Construim punctele M RA i N TP, astfel nct
Fig. 8
TMRA, ANTP (fig. 8). Evident, TM = AN = h.
1
1
1
1
1
Atunci ATRAP = ATRA + ATAP = TM RA + AN TP = h b + h a = h(a + b).
2
2
2
2
2

GENERALIZ+M

Aria trapezului cu bazele de lungimile a i b i nlimea h se calculeaz cu formula


1
A = h ( a + b ) = h m , unde m este lungimea liniei mijlocii a trapezului.
2
B

Fie trapezul ABCD cu AD || BC (fig. 9).


a) Comparai A ABD i A ACD , A ABC i A BCD .
b) Fie {I } = AC I BD . Comparai A ABI i A CID .

C
I

Rezolvare:

Fig. 9

a) nlimile triunghiurilor ABD i ACD, coborte din vrfurile B i C pe latura comun


AD, snt nlimi ale trapezului. Prin urmare, triunghiurile ABD i ACD snt echivalente,
adic A ABD = A ACD . Similar, se poate arta c A ABC = A BCD .
b) A ABI = A ABD A AID , A CID = A ACD A AID .
Dar conform a), A ABD = A ACD . Prin urmare, A ABI = A CID .
GENERALIZ+M

Diagonalele unui trapez i laturile neparalele formeaz cu una dintre baze triunghiuri
echivalente.
Triunghiurile formate de diagonalele unui trapez cu laturile neparalele snt echivalente.
Geometrie

167

Capitolul 3

5. Aria poligonului regulat.


Lungimea cercului [i aria discului

tiind c m este lungimea apotemei, iar l lungimea laturii, calculai aria poligonului
regulat cu: a) 6 laturi;
b) n laturi.
Rezolvare:

a) Poligonul regulat cu 6 laturi se numete hexagon regulat.


B
Fie O centrul cercului nscris n hexagonul regulat
ABCDEF (fig. 10). Evident c triunghiurile AOB, BOC,
M
m
COD, DOE, EOF i AOF snt congruente i suma ariilor lor
este egal cu aria hexagonului ABCDEF.
A
Prin urmare,
(1)
A ABCDEF = 6 A AOB .

Fie [OM] nlime a triunghiului AOB. Deoarece AOB


este isoscel, rezult c [OM] este i apotem, adic OM = m.
1
1
A AOB = OM AB = m l. (2)
2
2
Substituind (2) n (1), obinem:
1
A ABCDEF = 6 ml = 3ml.
2
Rspuns: 3ml.
b) Fie A1 A2 ... An un poligon regulat cu n laturi, iar O
centrul cercului nscris n acest poligon (fig. 11).
Similar cazului a), dac unim punctul O cu vrfurile
poligonului, obinem n triunghiuri congruente i
A A1 , A2 An = n A A1OA2 .
1
Dar A A1OA2 = ml.
2
1
Prin urmare, A A1 , A2 An = mnl.
2
1
Rspuns: mnl.
2

Fig. 10

A1

A2

A3

A4

O
A5

Fig. 11

GENERALIZ+M

Aria poligonului regulat cu n laturi, apotema de lungime m i latura de lungime l se


1
calculeaz cu formula A n = m n l.
2

Fie un cerc cu raza 1. Se poate arta c n acest cerc poate fi nscris orice poligon
regulat cu n laturi. Calculnd perimetrele acestor poligoane, obinem, de exemplu:
pentru n = 4, P4 = 4 2 5,656854;
pentru n = 8, P8 = 8 2 2 6,12253492;
168

Geometrie

Arii

pentru n = 16, P16 = 16 2 2 + 2 6,24289030;


pentru n = 32, P32 = 32 2 2 + 2 + 2 6,27309698.
Observm c perimetrele obinute snt aproximativ egale. Este firesc, deoarece fiecare
dintre ele aproximeaz cu o anumit exactitate lungimea cercului de raz 1. Evident, cu
ct poligonul regulat are mai multe laturi, cu att mai corect va fi calculat lungimea acestui
cerc.
Perimetrele calculate aproximeaz dublul numrului iraional 3,14159...
Deci, lungimea cercului de raz 1 este 2 .
Se poate demonstra formula
L = 2 R ,
unde L este lungimea cercului, iar R raza lui.

Calculai aria D (O, R).

Rezolvare:
n C (O, R) nscriem un poligon regulat cu n laturi.
1
Aria acestui poligon este A n = n l m, unde l este lungimea laturii, iar m lungimea
2
apotemei poligonului.
Cu ct este mai mare n, cu att mai bine n l aproximeaz lungimea cercului, iar
1
m raza R a cercului. De aceea, putem considera A discului = L R, unde L este lungimea
2
cercului ce mrginete discul.
Prin urmare, deoarece L = 2R, obinem

A discului = R 2 .

Exerci\ii [i probleme
Fix=m cuno[tin\ele
1. Calculai perimetrul i aria ptratului cu laturile de:
2
a) 3 cm;
b) 3,7 cm;
c) 6 5 cm;
d) 7 cm.
9
2. Aflai lungimea laturii ptratului, dac aria lui este de:
1
b) 48 cm 2 ;
c) 16 cm 2 ;
d) ( 3 2) 2 cm 2 .
a) 225 cm 2 ;
8
3. Calculai aria triunghiului dreptunghic isoscel cu catetele de lungime:
5+2
cm.
d)
a) 2,7 cm;
b) 3,5 cm;
c) (2 + 3 ) cm;
5 2
4. Aflai lungimea catetei unui triunghi dreptunghic isoscel, dac aria lui este de:
1
2
b) 120 cm 2 ;
c) 2 cm ;
d) (2 5 5) 2 cm 2 .
a) 72 cm 2 ;
12
5. Calculai aria dreptunghiului cu laturile de:
a) 4,4 cm i 1,2 cm;
b) 4 7 cm i 2 7 cm;
1
256
cm.
c) (2 31 + 29 ) cm i (2 31 29 ) cm;
d) 11 cm i
16
177
Geometrie

169

Capitolul 3

6. Aflai perimetrul i aria triunghiului dreptunghic cu catetele de:


a) 3 dm i 40 cm;
b) 12 cm i 50 mm;
c) 0,8 m i 60 cm;

d) 120 mm i 1,2 dm.

7. Determinai dimensiunile dreptunghiului cu aria A i perimetrul P, dac:


a) A = 18,25 cm 2 , P = 19,6 cm;
b) A = 110 cm 2 , P = 32 2 cm;
14
4
cm 2 , P = 1 cm;
c) A =
d) A = 32 cm 2 , P = 36 cm.
27
9
8. Dou loturi de pmnt au form de ptrate cu laturile respectiv de 15 m i 25 m. Aflai cealalt
dimensiune a unui lot de pmnt de form dreptunghiular, echivalent cu loturile date, dac o
dimensiune este de 50 m.
9. Fie ABCD paralelogram, h1 = d ( A, BC ), h2 = d ( B, CD ) i A aria paralelogramului.
Completai tabelul:
A
h1
h2
AB
BC
15
12
10
5
5 5
3 5
7
10,5 210
18
9
162
10. Fie ha , hb , hc nlimile unui triunghi corespunztoare respectiv laturilor a, b, c, iar A aria
triunghiului. Completai tabelul:
a
6

b
12
15

14,4
24 30

16

ha
10
12

hb

10
12

hc
5
9

144
21 210

11. Fie triunghiul ABC. Aflai aria triunghiului, dac:


a) AB = 6 cm, BC = 7 cm, AC = 9 cm;
b) AB = 18 cm, BC = 9 3 cm, AC = 8 3 cm;
c) AB = 10 cm, BC = 12 cm, m(A) = 90.
12. Fie h nlimea trapezului ABCD cu baza mare AB. Determinai ariile triunghiurilor
ABC, ABD, ADC, DCB, dac:
b) AB = 7 5 cm , CD = 4 5 cm , h = 5 5 cm ;
a) AB = 11 cm, CD = 8 cm, h = 9 cm;
15
90
cm, CD =
cm, h = 11cm; d) AB = 12 cm, AD = 7 cm, m(A) = m(B) = 45.
c) AB = 9
22
11
13. Fie h nlimea, m lungimea liniei mijlocii, iar A aria trapezului ABCD cu baza
mare AB. Completai tabelul:
A
AB
CD
h
m
10
6
7
18
22
16
32
20
560
14. Determinai lungimea i aria cercului cu raza de:
a) 10 cm;
b) 15 cm;
c) 8 cm.
170

Geometrie

Arii

15. Aflai aria paralelogramului cu unghiul ascuit de 45, dac una dintre diagonalele lui este de
9 cm i coincide cu o nlime.
16. Aria unui paralelogram cu nlimile de 8 cm i 6 cm este egal cu 72 cm 2 . Aflai perimetrul
paralelogramului.
17. Punctul E se afl pe latura BC a paralelogramului ABCD cu aria de 104 cm 2 . Aflai aria
triunghiului ABE.
18. Aflai aria discului mrginit de un cerc cu lungimea de 4 m.
Form=m capacit=\ile [i aplic=m
19. Raza cercului circumscris unui poligon regulat cu n laturi este de 4 cm. Calculai aria poligob) n = 8;
c) n = 10.
nului, dac: a) n = 6;
20. Aflai perimetrul i aria ptratului cu diagonalele de:
a) 12 2 cm;
b) 18 cm;
c) a 2 cm;

d) x cm.

21. De cte ori se va mri aria ptratului, dac latura lui se va mri:
a) de 3 ori;
b) de 7 ori;
c) de n ori?
22. De cte ori se va micora diagonala ptratului, dac aria lui se va micora:
a) de 4 ori;
b) de 10 ori;
c) de ( 11 4) 2 ori?
23. De cte ori se va mri aria dreptunghiului, dac:
a) o latur a lui se va mri de 4 ori;
b) fiecare latur se va mri de 5 ori;
c) o latur se va mri de 8 ori, iar alta se va micora de 3 ori?
24. Aflai aria trapezului isoscel ABCD cu nlimea BH de 7 cm, dac punctul H mparte baza AD
n dou segmente, cel mai lung fiind de 9 cm.
25. Aflai aria unui trapez dreptunghic cu bazele de 12 cm i 9 cm, iar latura lateral de 6 cm.
26. Vrfurile unui trapez se afl pe un cerc cu raza de 13 cm i centrul pe baza trapezului. Aflai aria
trapezului dac nlimea lui este de 12 cm.
27. O diagonal a rombului a fost mrit cu 40%, alta cu 20%. Cu cte procente s-a mrit aria
B
rombului?
28. Examinai desenul. tiind c AB = 20 cm, BH = 12 cm,
AM = 18 cm , aflai aria triunghiului ABC.
29. Pentru 1 m 2 de suprafa se utilizeaz 100 g de vopsea.
De ct vopsea vom avea nevoie pentru a acoperi
urmtoarea suprafa?
a)
b)

M
A

HN C

1m
6m

3m

1m

2m

3m

1m
Geometrie

171

10 m

Capitolul 3

B
30. Fie paralelogramul ABCD i punctul K situat pe
dreapta AD, astfel nct AD = DK . Aflai aria
paralelogramului ABCD, dac A BDK = 24 cm 2 .

K
D
31. Aflai aria triunghiului dreptunghic, tiind c suma lungimilor catetelor este egal cu 11 cm, iar
suma ptratelor lor este egal cu 61 cm2 .
32. Calculai aria unui trapez cu diagonalele de 113 cm i 17 cm, iar nlimea de 15 cm.
33. Calculai raza unui disc, tiind c aria lui este egal cu suma ariilor a dou discuri cu razele de
5 cm i 12 cm.
Dezvolt=m capacit=\ile [i cre=m
34. Diagonala AC a paralelogramului ABCD intersecteaz nlimea BE n punctul O, astfel nct
BO 5 Aflai aria patrulaterului BEDC, dac aria paralelogramului ABCD este de 100 cm 2 .
= .
OE 3
35. Punctul E aparine laturii AD a dreptunghiului ABCD, astfel nct AE = m . Determinai aria
ED n
patrulaterului BEDC, dac aria dreptunghiului ABCD este S.
36. Centrul cercului nscris n triunghiul isoscel ABC cu baza AC mparte nlimea BM n raportul 17 . Aflai perimetrul i aria triunghiului, dac raza cercului este de 7,5 cm.
15
37. Aflai aria trapezului cu bazele de 7 cm i 20 cm i diagonalele de 13 cm i 5 10 cm.
38. Determinai mulimea punctelor M din interiorul triunghiului ABC
isoscel cu AC, tiind c A ABM = A BCM .
39. O scar se sprijin de un perete vertical sub un unghi de 60 fa
de podea. Scara alunec de-a lungul peretelui pn atinge cu
capetele de sus podeaua. Aflai lungimea traiectoriei descrise de
punctul A, aflat la jumtatea scrii (vezi desenul), dac lungimea
scrii este egal cu 6 m.

A
60

40. Determinai aria unui trapez cu bazele de 2 cm i 3 cm, iar diagonalele de 3 cm i 4 cm.
41. Bisectoarea unghiului drept al unui triunghi dreptunghic mparte ipotenuza n raportul 3 : 4.
Aflai aria triunghiului, dac lungimea ipotenuzei este de 35 cm.
42. Punctele M i N se afl pe laturile AD i BC
ale dreptunghiului ABCD (vezi desenul), astfel
DM
CN
nct
= 0,25,
= 2. Aflai A ABNM , dac
AM
BN
A DMNC = 130 cm 2 .

43. ntr-un trapez isoscel este nscris un cerc de raz r.


Determinai aria trapezului, dac baza mare este de
2 ori mai lung dect baza mic.

44. Construii 4 triunghiuri necongruente echivalente.


45. mprii un triunghi n 5 triunghiuri echivalente.
172

Geometrie

130 cm 2

Arii

Timp efectiv de lucru:


45 de minute

Test sumativ
Varianta I

Varianta II

1. Completai:
a) Aria dreptunghiului cu laturile de 4 cm i
8 cm este egal cu
.
b) Aria triunghiului dreptunghic avnd
catetele de 6 cm i 11 cm este egal cu
.
c) Aria paralelogramului cu o latur de
18 cm i nlimea corespunztoare acestei
laturi de 5 cm este egal cu
.
d) Aria rombului cu diagonalele de 13 cm i
9 cm este egal cu
.

2p

2p

2p

2p

2. ABCD este un trapez dreptunghic.


3 cm
B
C

1. Completai:
a) Aria dreptunghiului cu laturile de 5 cm i
7 cm este egal cu
.
b) Aria triunghiului dreptunghic avnd
catetele de 14 cm i 4 cm este egal cu
.
c) Aria paralelogramului cu o latur de
12 cm i nlimea corespunztoare acestei
laturi de 6 cm este egal cu
.
d) Aria rombului cu diagonalele de 11 cm i
8 cm este egal cu
.
2. ABCD este un dreptunghi.
5 cm
B

2x
4 cm

6 cm

x
A

5 cm

a) Determinai aria trapezului ABCD.


b) Aflai AP.
c) Aflai aria domeniului colorat.
3. Examinai desenul. Determinai:
a) aria discului;
b) aria domeniului colorat.
12 cm
6 cm

3 cm

2p
2p
4p

3p
4p

D
A
a) Determinai BF.
b) Aflai aria domeniului colorat.
c) Aflai aria triunghiului AED.
3. Examinai desenul. Determinai:
a) aria discului;
b) aria domeniului colorat.
12 cm

3 cm

4 cm

8 cm

9 cm
4. Fie punctele A(7, 2), B(3, 10), C(9, 4).
Aflai: a) aria triunghiului ABC;
b) coordonatele punctului D, dac ABCD
este dreptunghi;
c) aria dreptunghiului ABCD.
Nota

10

4p
4p
3p

16 cm
4. Fie punctele A(10, 4), B(2, 10), C(6, 2).
Aflai: a) aria triunghiului ABC;
b) coordonatele punctului D, dac ABCD
este dreptunghi;
c) aria dreptunghiului ABCD.

Baremul de notare
7
6
5

Nr. puncte 3433 3230 2926 2522 2118 1714 1310


Geometrie

173

96

53

21

Capitolul

Poliedre
1. Poliedre

Examinai suprafaa fiecrui obiect din figura 1.

Fig. 1
a) Selectai obiectele mrginite doar de suprafee poligonale.
b) Numii corpurile geometrice studiate, ale cror modele reale se regsesc n imaginile
date.
c) Care dintre corpurile geometrice studiate au fee, muchii, vrfuri?
Definiii
Poliedrul este un corp geometric mrginit doar de suprafee poligonale.
Suprafeele poligonale ale poliedrului se numesc fee, laturile feelor muchii, iar
vrfurile muchiilor vrfuri ale poliedrului.
Segmentul cu extremitile-vrfuri a dou fee diferite se numete diagonal a
poliedrului.
Observaie. Uneori vom numi faa poliedrului cu numele poligonului care mrginete
aceast fa.
174

Geometrie

Poliedre

B1

APLIC+M

Fie cubul ABCDA1 B1C1 D1 (fig. 2).


DD1C1C este o fa, [ AA1 ] o muchie,
D un vrf, iar [ B1 D ] o diagonal a cubului.

C1

fa
A1

Numii toate celelalte elemente ale


cubului ABCDA1 B1C1 D1 .

D1
C

vrf
A

muchie

Fig. 2
Cum reprezentm corect un cub?
Construim un ptrat, apoi din centrul lui spre dreapta-sus construim un alt ptrat,
congruent cu primul (fig. 3).
Unim vrfurile omoloage ale celor dou ptrate.
ntrerupem muchiile care nu se vd n spaiu.

Fig. 3
Amintii-v cum se calculeaz aria suprafeei i volumul cubului, apoi aflai aria
suprafeei i volumul unui cub cu muchia de 6 cm.

Exerci\ii [i probleme
Fix=m cuno[tin\ele
1. Examinai imaginile i aflai cte fee are fiecare poliedru:

a)

b)

c)

d)

e)

Geometrie

175

Capitolul 4

2. Cte diagonale are fiecare poliedru din imaginile problemei 1?


3. Care dintre cuburile date pot avea
desfurarea reprezentat?
Selectai varianta corect de rspuns:
a) A i B;
b) C i D;
c) A i D;
d) B i D.

4. Determinai aria total i volumul unui cub cu latura de 3 cm.


5. Aflai volumul i aria total a unui cub care are suma lungimilor muchiilor egal cu 48 cm.
6. Determinai aria total i volumul unui cub cu diagonala de 2 3 cm.
Form=m capacit=\ile [i aplic=m
7. O canistr are forma unui cub cu muchia de 30 cm. Care este capacitatea canistrei, msurat n
litri?

a)

8. Mihai dorete s fac o cutie de forma unui cub,


dar fr capac, ns fundul cutiei s fie dublu.
Care este desfurarea potrivit?
Selectai varianta corect de rspuns.
9. Volumul unui cub este de 125 cm3.
Determinai aria total a cubului.

b)

d)
c)

10. Aflai volumul unui cub cu aria total de 24 cm2.


11. Ct cntrete un cub de ghea cu muchia de 20 cm, dac 1 dm3 de ghea cntrete 0,9 kg?
12. Suma ariilor feelor unui cub este egal cu 216 cm2. Aflai lungimea diagonalei cubului.
Dezvolt=m capacit=\ile [i cre=m
13. Aflai aria total a unui cub cu diagonala mai lung cu 1 cm dect muchia lui.
14. Fie cubul ABCDABC D cu AB = 4 cm. Aflai:
b) distana de la D la AB.
a) distana de la D la B;
15. n cubul ABCDABC D punctul P este mijlocul lui [C D ] i AP = 8 7 cm. Aflai aria total
i volumul cubului.
C
16. Un plan intersecteaz un cub n punctele A, B, C, D, care
B
determin un dreptunghi.
Reprezentai similar cum trebuie un plan s intersecteze cubul
pentru ca s determine:
D
a) un triunghi echilateral;
b) un hexagon regulat;
A
c) un trapez isoscel.
17. Un cub este format din 27 de cuburi mai mici identice. Comparai aria total a cubului mare cu
aria corpului care se obine din cubul mare nlturnd toate cuburile mici de la vrfurile cubului
mare.
176

Geometrie

Poliedre

2. Prisma

Doru Vistoru viseaz s-i construiasc o cas mare cu piscin.


Fundul piscinei va avea forma unui dreptunghi cu dimensiunile de 10 m
i 5 m. Care va fi capacitatea piscinei, dac adncimea ei va fi de 2 m?
Pentru a rezolva problema, vom studia prismele o clas special
de poliedre.
Studiai atent paragraful i spunei ce corp geometric sugereaz piscina lui Doru.
2.1. Elementele prismei. Clasificarea prismelor
Amintim c dou plane se numesc paralele dac ele nu au niciun punct comun.
Definiii
Prisma este un poliedru format din dou fee congruente paralele, numite baze,
i din toate segmentele cu extremitile aparinnd acestor baze. Celelalte fee
ale prismei se numesc fee laterale. Laturile feelor laterale se numesc muchii
laterale ale prismei.
Mulimea punctelor prismei care nu aparin bazelor i nici feelor laterale se
numete interiorul prismei.
De regul, notnd prisma, scriem la nceput
literele vrfurilor bazei inferioare, apoi literele vrfurilor bazei superioare.
Exemplu
Prisma din figura 4 poate fi notat
ABCDEA1 B1C1 D1 E1 .
A1 B1C1 D1 E1 este o baz, EE1 D1 D o fa
lateral, iar [ EE1 ] o muchie lateral a acestei
prisme.
Cte muchii are prisma din figura 4?
Dar diagonale?

C1

baz

B1
E1

A1

fa
lateral

D
A

Lund n consideraie definiia prismei, se poate demonstra

D1

muchie
lateral

Fig. 4

Teorema 1
Laturile omoloage ale bazelor prismei snt paralele i congruente.
Astfel, n cazul prismei din figura 4, AE || A1 E1 i [ AE ] [ A1 E1 ], AB || A1 B1 i
[ AB ] [ A1 B1 ] etc.
Utiliznd teorema 1 i criteriile paralelogramului, demonstrai teoremele 2 i 3.
Teorema 2
Feele laterale ale prismei snt paralelograme.
Geometrie

177

Capitolul 4

Teorema 3
Muchiile laterale ale prismei snt paralele i congruente.
d

Definiie
O dreapt este perpendicular pe un plan dac
ea este perpendicular pe dou drepte concurente ale
acestui plan (fig. 5).

Fig. 5

Orice segment cu extremitile n planele bazelor prismei, perpendicular pe ele, se


numete nlime a prismei. Lungimea acestui segment de asemenea se numete nlime.
Dac muchiile laterale ale prismei snt
perpendiculare pe planele bazelor, atunci prisma se numete prism dreapt (fig. 6 a)), n
caz contrar prism oblic (fig. 6 b)).
Observm c feele laterale ale prismei drepte
snt dreptunghiuri, iar muchiile ei laterale
nlimi ale acesteia.
Prisma dreapt cu bazele poligoane regulate se numete prism regulat.
a)
Fig. 6
Prismele se clasific dup poligoanele bazelor: triunghiulare, patrulatere, pentagonale, hexagonale etc.
n figura 6 b) este reprezentat o prism pentagonal oblic.

b)

Examinai schema i observai cum se clasific prismele patrulatere.

n care clas de prisme patrulatere se includ prismele patrulatere regulate? Justificai.


178

Geometrie

Poliedre

APLIC+M

Fie paralelipipedul dreptunghic ABCDA1 B1C1 D1 cu AA = 10 cm, AD = 8 cm,


DC = 6 cm (fig. 7). Aflai A1C .
Rezolvare:
AC 2 = AD 2 + DC 2 (1),

deoarece [AC] este diagonala dreptunghiului ABCD.


deoarece A1 AC este dreptunghic n vrful A.

A1C 2 = A1 A2 + AC 2 (2),
A1C = A1 A + AD + DC .
2

substituim (1) n (2).

Deci,
A1 A = 10 2 + 8 2 + 6 2 = 200 =

200 = 100 2 = 100 2 = 10 2 .

= 10 2 (cm).

Rspuns: 10 2 cm.
Teorema 4 (Teorema lui Pitagora n spaiu)
Ptratul diagonalei unui paralelipiped dreptunghic este egal cu suma ptratelor celor
trei dimensiuni liniare ale acestuia:
d 2 = a 2 + b 2 + c 2 (fig. 8).
B1

C1

A1

D1
c

B
C

Fig. 7

b
a

C
b

Fig. 8

Fig. 9

2.2. Aria lateral=, aria total= [i volumul prismei

4 a) Reprezentai desfurarea paralelipipedului dreptunghic din figura 9.


b) Determinai aria suprafeei laterale i aria suprafeei totale a paralelipipedului.
Rezolvare:
a) n figura 10 este reprezentat desfurarea paralelipipedului ABCDABC D.
b) Fie A l aria suprafeei laterale, iar A t aria total a paralelipipedului ABCDABC D.
Geometrie

179

Capitolul 4

A l = A AADD + A DDC C + A CC BB + A BBAA = ac + bc + ac + bc = 2ac + 2bc = 2c(a + b).


A t = A l + A ABCD + A AB C D = A l + ab + ab = 2ac + 2bc + 2ab = 2( ac + bc + ab).

Reuniunea feelor laterale ale


prismei se numete suprafa
lateral a prismei.
Aria suprafeei laterale a prismei se numete arie lateral a
prismei i se noteaz cu A l .
Aria unei baze a prismei se noteaz cu Ab .
Aria total a prismei este suma
dintre aria lateral i ariile bazelor
ei i se noteaz A t .

b
c

Fig. 10

Teorema 5
Aria total a unui paralelipiped dreptunghic cu dimensiunile a, b, c este
A t = 2( ab + ac + bc ) (fig. 8).

Atelier. Confecionai din carton o prism regulat hexagonal cu muchiile


laterale de 9 cm i laturile bazei de 5 cm.
Teorema 6
Aria lateral a unei prisme drepte este egal cu produsul dintre perimetrul bazei i
nlimea prismei (sau lungimea muchiei laterale).
S demonstrm teorema 6.
Ipotez:
Fie a1 , a2 , ..., a n laturile bazei unei prisme drepte, iar
h nlimea prismei (fig. 11).
Concluzie:
A l = p h, unde p = a1 + a2 + ... + an .

h
an

Demonstraie:
Feele laterale ale unei prisme drepte snt dreptunghiuri.
A l = A1 + A 2 + ... + A n , unde A i este aria feei cu dimensiunile ai i h, i {1, 2, ..., n}.
A i = ai h, i {1, 2, ..., n} (conform

Substituind

).

, obinem:
A l = a1 h + a2 h + ... + an h, i {1, 2, ..., n},
A l = ( a1 + a2 + ... + an ) h = p h (c.c.t.d.).
180

Geometrie

a1
a2

Fig. 11

a3

Poliedre

Calculai volumul paralelipipedului dreptunghic cu dimensiunile a = 4 cm, b = 3 cm,


c = 5 cm.

Rezolvare:
Baza paralelipipedului cuprinde 4 3 = 12 (ptrate), fiecare dintre ele cu aria de 1 cm2 (fig. 12). Pe fiecare ptrat
se poate aeza cte un cub cu muchia de 1 cm. Astfel, baza
paralelipipedului va cuprinde 12 cuburi. ntruct nlimea
acestui strat este de 1 cm, iar nlimea paralelipipedului
de 5 cm, n paralelipiped ncap 5 straturi. Prin urmare, volumul
paralelipipedului dreptunghic este:
12 5 = 60 (cm3 ).
3
Rspuns: 60 cm .

Fig. 12

Generaliznd rezultatul problemei, obinem


Teorema 7
Volumul paralelipipedului dreptunghic este egal cu
produsul celor trei dimensiuni liniare ale acestuia:
V = abc (fig. 13).

Cum baza paralelipipedului dreptunghic este un dreptunghi, formula din teorema 7 poate fi rescris astfel:
V = A b c (*),
unde A b = a b este aria bazei paralelipipedului.
Mai mult chiar, se poate demonstra c formula (*)
este adevrat pentru orice prism.
Prin urmare, are loc

b
a

Fig. 13

Teorema 8
Volumul prismei este egal cu produsul dintre aria bazei i nlimea prismei.
APLIC+M

O prism dreapt are bazele paralelograme cu o latur de 6 cm i nlimea dus pe


aceast latur de 4 cm. nlimea prismei este de 14 cm. Aflai volumul prismei.
B

Rezolvare:
Fie ABCDABC D prisma dat (fig. 14). Atunci
V pr . = A ABCD h, unde h este nlimea prismei.

C
D

A ABCD = BM AD = 6 4 = 24 (cm2 ).

V pr . = 24 14 = 336 (cm3 ).

4 cm
A

Rspuns: 336 cm3 .

M 6 cm

Fig. 14
Geometrie

181

Capitolul 4

Rezolvarea problemei 1 (de la nceputul paragrafului):


Capacitatea piscinei este egal cu volumul unui paralelipiped dreptunghic cu dimensiunile
de 5 m, 10 m i 2 m. Deci, V = 5 m 10 m 2 m = 100 m3 .
Rspuns: 100 m3 .

Exerci\ii [i probleme
Fix=m cuno[tin\ele
1. Recunoatei desfurrile corecte ale prismei triunghiulare.
A

B
C

a)

b)

c)

2. Ilustrai desfurarea unei prisme triunghiulare regulate drepte cu:


a) latura bazei de 2 cm i nlimea de 4 cm;
b) latura bazei de 3 cm i nlimea de 2 cm.
3. Copiai tabelul i completai cu Da doar dac corpul geometric are proprietatea respectiv.
Prisma
Prisma
Prisma
Paralelipatrulater patrulater patrulater piped
(arbitrar) dreapt
regulat (arbitrar)
Are bazele patrulatere
Are muchiile laterale perpendiculare
pe baze
Are bazele paralelograme
Are bazele dreptunghiuri
Are feele laterale
paralelograme
Are bazele ptrate
Are feele laterale
ptrate

Da

Da

Da

Da

Da

Paralelipiped
drept
(arbitrar)

Paralelipiped
dreptunghic

Cub

Da

Da

Da

Da

4. Aflai aria total i volumul unui paralelipiped dreptunghic cu laturile bazei de 6 cm, 7 cm i
nlimea de 5 cm.
5. Determinai aria lateral, aria total i lungimea diagonalei unui paralelipiped dreptunghic cu o
latur a bazei de 8 cm, aria bazei de 40 cm2 i volumul de 240 cm3.

182

Geometrie

Poliedre

Form=m capacit=\ile [i aplic=m


6. Aflai aria total a unui paralelipiped dreptunghic cu o latur a bazei de 4 cm, aria bazei de
24 cm2 i volumul egal cu 168 cm3.
7. Perimetrul bazei unui paralelipiped dreptunghic este de 40 cm, iar aria lui lateral
de 400 cm2. Determinai volumul paralelipipedului, tiind c lungimea bazei este cu 4 cm mai
mare dect laimea ei.
8. Un paralelipiped dreptunghic cu laturile bazei de 3 cm i 5 cm are volumul de 90 cm3. Aflai aria
lateral i aria total a paralelipipedului.
9. Determinai aria lateral i volumul unei prisme triunghiulare regulate cu latura bazei de 6 cm i
nlimea de 7 cm.
10. Volumul unei prisme triunghiulare regulate este de 36 cm3. Aflai aria lateral i aria total a
prismei, dac latura bazei este de 4 cm.
11. Toate muchiile unei prisme triunghiulare drepte au lungimea egal cu 2 3 cm. Aflai volumul
prismei.
12. O prism triunghiular regulat are aria bazei de 16 3 cm 2 . Aflai aria total i volumul
prismei, dac se tie c nlimea prismei este de dou ori mai mic dect lungimea laturii bazei.
13. tiind c latura bazei unei prisme triunghiulare regulate este de 3 cm i aria lateral de 45 cm2,
aflai volumul acestei prisme.
14. Perimetrul bazei unei prisme triunghiulare regulate este de 15 cm. Determinai aria total i
volumul prismei, dac nlimea prismei este de 7 cm.
15. Diagonalele a 3 fee diferite ale unui paralelipiped dreptunghic au lungimile egale respectiv cu
1 cm, 2 cm, 3 cm. Aflai lungimea diagonalei paralelipipedului.
16. Determinai aria lateral, aria total i volumul unei prisme patrulatere regulate cu latura bazei
de 4 cm i nlimea de 7 cm.
17. Determinai volumul unei prisme patrulatere regulate cu aria bazei de 25 cm2 i aria lateral
de 160 cm2.
18. O prism patrulater regulat are latura bazei de 6 cm i volumul de 432 cm3. Determinai aria
lateral i aria total a prismei.
19. O bar metalic are forma unei prisme triunghiulare regulate cu lungimea laturii bazei de 10 cm
i nlimea de 1 m. Determinai masa barei, tiind c densitatea metalului este de 7 600 kg/m3.
20. Diagonala feei laterale a unei prisme patrulatere regulate este de 13 cm. tiind c aria bazei
este de 25 cm2, determinai volumul i aria total a prismei.
21. Volumul unei prisme patrulatere regulate este de 128 cm3, iar nlimea ei de 8 cm. Determinai
aria lateral i aria total a prismei.
22. Latura bazei unei prisme hexagonale regulate este de 3 cm, iar nlimea prismei de 5 cm.
Aflai aria lateral, aria total i volumul prismei.
23. Determinai aria total a unei prisme hexagonale regulate cu aria bazei de 54 3 cm 2 i volumul
de 324 cm3.
24. Aflai volumul unei prisme hexagonale regulate cu nlimea de 5 cm i aria lateral de 120 cm2.
Geometrie

183

Capitolul 4

25. Care din urmtoarele imagini nu poate fi desfurarea unui paralelipiped dreptunghic?

a)

b)

d)

c)

8 cm

26. n imagine snt reprezentate doar dou fee din


desfurarea unui paralelipiped dreptunghic. Aflai
volumul paralelipipedului.

5 cm

4 cm

27. Diagonalele feelor unui paralelipiped dreptunghic au lungimile de

41 cm, 4 26 cm i

respectiv 5 17 cm. Aflai raportul dintre volumul paralelipipedului i lungimea diagonalei lui.
28. Perimetrul bazei unei prisme hexagonale regulate este de
18 cm, iar aria ei lateral de 162 3 cm 2 . Calculai volumul
acestei prisme.

B1
A1

C1
D1

29. Fie prisma ABCDA1 B1C1 D1 (vezi desenul). Aflai aria ei lateral dac A AA1C1C = 3 cm2 , A BB1D1D = 4 cm2 .
30. Aflai aria lateral i aria total a unei pisme hexagonale regulate cu latura bazei de 2 cm i volumul de 60 3 cm 3 .
31. Feele unui paralelipiped dreptunghic au ariile respectiv egale cu 6 m 2 , 6 m 2 i 4 m 2 . Aflai volumul paralelipipedului.

B
A

Dezvolt=m capacit=\ile [i cre=m


32. Un bidon de forma unui paralelipiped dreptunghic, cu dimensiunile de 10 cm, 15 cm i 20 cm,
este plin cu ap. El se golete ntr-un vas cubic cu muchia de 50 cm. Pn la ce nlime se ridic
apa?
33. Un paralelipiped dreptunghic are dimensiunile proporionale cu numerele 2, 3, 5 i volumul
de 240 cm3. Aflai:
a) diagonala paralelipipedului;
b) aria total a paralelipipedului.
34. O cutie are forma unui paralelipiped dreptunghic, notat ABCDABC D. O furnic pornete
din punctul A i merge pe suprafaa lateral a cutiei pn n punctul C pe drumul cel mai scurt.
tiind c AB = 8 cm, BC = 4 cm i AA = 12 3 cm, aflai:
a) aria lateral, aria total i volumul paralelipipedului;
b) lungimea drumului.
35. Fie ABCABC o prism triunghiular regulat cu latura bazei AB = 8 cm i diagonala feei
laterale de 10 cm. Calculai aria total a prismei i volumul ei.
*

Opional
184

Geometrie

Poliedre

3. Piramida

Acoperiul unui turn are forma unei piramide patrulatere


cu bazele congruente de 10 m i muchiile laterale congruente de 13 m. Cte cutii cu vopsea snt necesare pentru acest acoperi, dac o cutie ajunge pentru o suprafa de 10 m2 ?
Pentru a rezolva problema, vom studia o alt clas special
de poliedre, numite piramide.
3.1. Elementele piramidei.
Clasificarea piramidelor
Definiie
Piramida este un poliedru format dintr-o suprafa poligonal, numit baza
piramidei, un punct care nu aparine bazei, numit vrful piramidei, i toate
segmentele cu o extremitate n vrful piramidei, iar cealalt aparinnd bazei.
Segmentul cu o extremitate n vrful piramidei, cealalt aparinnd planului bazei i
perpendicular pe aceast baz se numete
nlime a piramidei. Lungimea acestui segment de asemenea se numete nlime a
piramidei.
Feele laterale ale piramidei snt triunghiuri cu un vrf n vrful piramidei. Segmentele ce unesc vrful piramidei cu vrfurile
bazei se numesc muchii laterale ale piramidei.
Mulimea punctelor piramidei care nu
aparin bazei i nici feelor laterale se numete interiorul piramidei.
De regul, notnd piramida, scriem la
nceput litera de la vrful piramidei, apoi literele vrfurilor bazei acesteia.

vrf

nlime
muchie
lateral

fa
lateral

baz

Fig. 15

Exemplu
Piramida din figura 15 poate fi notat SABCD.
ABCD este baza, S vrful, ABS o fa lateral, [SB] o muchie a acestei piramide.
Dac [SM] este perpendicular pe baz, atunci [SM] este nlimea piramidei SABCD.
Geometrie

185

Capitolul 4

Dac piciorul nlimii piramidei coincide cu centrul bazei (punctul egal deprtat de
vrfurile bazei), atunci piramida se numete piramid dreapt.
Utiliznd teorema lui Pitagora, demonstrai
Teorema 9
Muchiile laterale ale unei piramide drepte snt congruente.
Piramidele se clasific dup poligoanele bazei: piramide triunghiulare (tetraedre),
patrulatere, pentagonale, hexagonale, heptagonale etc.
O piramid dreapt cu baza un poligon regulat se numete piramid regulat.
nlimea unei fee laterale trasat din vrful piramidei regulate se numete apotem a
acestei piramide.
n pofida faptului c piramidele triunghiulare se mai numesc tetraedre, termenul
tetraedru regulat nu se utilizeaz n cazul oricrei piramide triunghiulare regulate.
Definiie
Un tetraedru cu toate muchiile congruente se numete tetraedru regulat.
Formulai cteva caracteristici sau proprieti ale tetraedrului regulat.
Exemplu
Feele tetraedrului regulat snt triunghiuri echilaterale congruente.

Cum reprezentm corect o piramid?


Construim cu rigla i creionul baza piramidei (fig. 16).
Construim vrful piramidei. n cazul piramidei regulate, gsim centrul bazei, apoi,
pe verticala construit din acest punct, marcm vrful piramidei.
Unim vrful piramidei cu vrfurile bazei.
ntrerupem muchiile care nu se vd n spaiu i tergem liniile auxiliare.

Fig. 16
186

Geometrie

Poliedre

3.2. Aria lateral=, aria total= [i volumul piramidei


S

a) n figura 17 este reprezentat piramida regulat SABCD. Construii schematic desfurarea ei.
b) Determinai aria lateral a piramidei SABCD, dac
latura bazei este a, iar apotema piramidei este l.

Rezolvare:
a) n figura 18 este reprezentat desfurarea piramidei SABCD.

B
A

S2

S1

Fig. 17

Evident, triunghiurile AS1 B, BS 2 C ,


CS 3 D, DS 4 A snt triunghiuri isoscele i
congruente ntre ele.

a
a

D
l

S4

S3

b) Aria lateral (A l ) a piramidei este


egal cu suma ariilor triunghiurilor isoscele
din figura 18.
1
A AS1B = a l.
2
Deci, A l = 4 1 al = 2al.
2
Rspuns: A l = 2al .

Fig. 18

Observaie. Cum p = 4a este egal cu perimetrul bazei piramidei, rspunsul problemei


1
poate fi scris i astfel: A l = p l , unde p este perimetrul bazei piramidei.
2
Reuniunea feelor laterale ale piramidei se numete suprafa lateral a piramidei.
Aria suprafeei laterale a piramidei se numete arie lateral a piramidei.
Aria total a piramidei este suma dintre aria lateral i aria bazei.
Teorema 10
Aria lateral a unei piramide regulate este egal cu
semiprodusul dintre perimetrul bazei i apotema piramidei (fig. 19).
1
Al = p l,
2
unde p este perimetrul bazei.

Geometrie

187

p = 3a
l
a
a

Fig. 19

Capitolul 4

APLIC+M

Rezolvarea problemei 1 :
Pentru a afla suprafaa acoperiului, trebuie s calculm aria lateral a unei piramide patrulatere regulate
SABCD cu latura bazei de 10 m i muchia lateral de
13 m (fig. 20).
Fie [SM ] apotema piramidei.

B
A

Fig. 20

SM = SD 2 DM 2 ,

deoarece SMD este dreptunghic n M.

SM = 132 5 2 = 12 ( m ).
1
A l = p SM ,
2
1
A l = 40 12 = 240 (m 2 ) .
2

p este perimetrul bazei.


perimetrul bazei este egal cu 40 m.

240 : 10 = 24 (cutii).

Rspuns: 24 de cutii cu vopsea.

Care este volumul piramidei examinate n problema 1 ?


Pentru a afla rspunsul, vom examina mai nti urmtoarea teorem.

Teorema 11
Volumul piramidei este egal cu o treime din produsul
dintre aria bazei i nlimea piramidei.
APLIC+M

Rezolvarea problemei

4:

Aflm volumul piramidei patrulatere regulate SABCD


(fig. 23) cu latura bazei de 10 m i muchia de 13 m.
{ Fie O punctul de intersecie a diagonalelor bazei
ABCD. Atunci [SO] este nlimea piramidei SABCD
| AO =

1
1
AC = 10 2 = 5 2 (m)
2
2

} SO = AS 2 AO 2 = 169 50 = 119 ( m )
100 119
1
1
~ V pir = A b SO = 10 2 119 =
(m 3 )
3
3
3

Rspuns:

100 119 3
m.
3
188

Geometrie

10 m

Fig. 23

deoarece SABCD este


o piramid regulat.
deoarece diagonala
ptratului cu latura a
este egal cu a 2 .
deoarece [SO] este o
catet a triunghiului
dreptunghic SOA.
conform teoremei 11.

Poliedre

Exerci\ii [i probleme
Fix=m cuno[tin\ele
1. Aria bazei unei piramide triunghiulare regulate este egal cu 9 3 cm 2 , iar apotema piramidei
cu 5 cm. Aflai aria lateral a piramidei.
2. Perimetrul bazei unei piramide triunghiulare regulate este de 18 3 cm, nlimea de 4 cm, iar
apotema piramidei de 5 cm. Determinai aria lateral, aria total i volumul piramidei.
3. Volumul unei piramide triunghiulare regulate este de 3 3 cm 3 , nlimea ei de 1 cm, iar
apotema piramidei de 2 cm. Aflai aria lateral a piramidei.
4. Aria bazei unei piramide triunghiulare regulate este de 36 3 cm 2 , apotema ei de 4 cm, iar
nlimea piramidei de 2 cm. Determinai aria total i volumul piramidei.
5. Calculai aria total a unei piramide triunghiulare regulate cu apotema de 4 cm i aria bazei de
27 3 cm 2 .
6. Care dintre urmtoarele figuri nu reprezint desfurarea unei piramide?

a)

b)

c)

d)

7. Apotema unei piramide patrulatere regulate este de 3 cm, nlimea ei de


lateral de 18 cm. Aflai volumul piramidei.

3 3
cm, iar aria
2

8. Determinai aria lateral i volumul unei piramide patrulatere regulate cu latura bazei de 6 cm,
apotema de 5 cm i nlimea de 4 cm.
9. nlimea unei piramide patrulatere regulate este de 12 cm, perimetrul bazei piramidei de 40 cm,
iar apotema ei de 13 cm. Aflai aria total i volumul piramidei.
10. Aflai aria total i volumul unei piramide patrulatere regulate cu aria bazei de 36 cm2, apotema
de 6 cm i nlimea de 3 3 cm.
11. Latura bazei unei piramide patrulatere regulate este de 8 cm, apotema ei de 5 cm, iar nlimea de 3 cm. Determinai aria lateral, aria total i volumul piramidei.
12. Aflai aria total i volumul unei piramide hexagonale regulate cu latura bazei de 4 cm, nlimea
de 2 cm i apotema de 4 cm.
Form=m capacit=\ile [i aplic=m
13. Fie o piramid patrulater regulat cu latura bazei a, apotema l, perimetrul bazei P, aria lateral A l i aria total A . Aflai:
b) l , P i A l , dac a = 13 m, A = 689 m 2 ;
a) P , A l i A , dac a = 6 m, l = 12 m;
c) a, P , A , dac l = 16 m, A l = 288 m 2 ; d) a, l , A , dac P = 44 m, A l = 396 m 2 ;
e) a, k , P , dac Al = 352 m 2 , A = 416 m 2 .
Geometrie

189

Capitolul 4

14. Aria bazei unei piramide hexagonale regulate este egal cu 48 3 cm 2 , iar apotema piramidei cu 5 cm. Aflai aria lateral a piramidei.
15. Piramida lui Kheops a avut iniial nlimea de 147,5 m i latura ptratului bazei de 232 m.
Raportul dintre lungimea apotemei VM i segmentul OM, unde V este vrful piramidei, iar O
centrul bazei, este un numr renumit, utilizat n arhitectur nc din Antichitate. Aflai acest
5 +1
.
raport i comparai-l cu
D
C
2
16. Lungimea muchiei cubului din imagine este de 4 3 cm.
Determinai nlimea tetraedrului AAD B ( ADB este baza
tetraedrului).
17. Volumul unei piramide hexagonale regulate este egal cu
48 3 cm 3 , nlimea piramidei cu 3 cm, iar apotema este
congruent cu latura bazei. Determinai aria total a piramidei.
18. Aria lateral a unei piramide hexagonale regulate este egal
cu 192 cm2, nlimea ei cu 4 cm, iar apotema piramidei este
congruent cu latura bazei. Determinai volumul piramidei.
19. Lungimea muchiei cubului din imagine este de 16 cm. Vrful M al piramidei MABCD este centrul feei ABC D a
cubului. Aflai raportul dintre aria lateral i aria bazei
piramidei.
20. Latura bazei unei piramide hexagonale regulate este congruent cu nlimea piramidei. Determinai aria lateral i
volumul piramidei, dac nlimea piramidei este de 10 cm, iar
apotema ei de 5 7 cm.

D
A

M
B

D
A

Dezvolt=m capacit=\ile [i cre=m


21. nlimea unei piramide patrulatere regulate este de 8 cm, iar lungimea laturii bazei de 12 cm.
Aflai aria total i volumul piramidei.
22. Fie ABCD un tetraedru regulat, AB = 4 cm i G1 , G2 , G3 centrele de greutate ale triunghiurilor DBC, DAC i respectiv DAB.
a) Aflai aria total i volumul tetraedrului.
b) Aflai raportul dintre aria triunghiului G1G2 G3 i aria triunghiului ABC.
23. nlimea unui tetraedru regulat este de 8 cm. Aflai volumul tetraedrului.

190

Geometrie

Poliedre

4. Trunchiul de piramid=

Un pachet piramidal, plin cu lapte i aezat pe mas, a fost spart


cu un cuit la nivelul jumtii din nlimea pachetului. Ct lapte
va rmne n pachet, dac el are capacitatea de 1l?

Rezolvare:
Considerm c pachetul are forma unei piramide triunghiulare SABC (fig. 24).
Rezolvarea problemei se poate face prin dou metode.
Metoda I. Aflm volumul corpului care se obine din
piramida SABC dup nlturarea piramidei SA1 B1C1 cu
baza A1 B1C1 paralel bazei ABC i care intersecteaz
nlimea SO n mijlocul ei punctul O1 .

A1

O1

C1

Metoda II. Aflm mai nti cu ct s-a micorat


B1
C
A
capacitatea pachetului, adic volumul piramidei
O
SA1 B1C1 .
Volumul piramidei SABC se calculeaz dup
1
formula V = A B h, unde A B este aria bazei
B
3
ABC, iar h este nlimea acestei piramide.
Fig. 24
Volumul piramidei SA1 B1C1 este V1 = 1 A b h1 , unde A b este aria bazei A1 B1C1 ,
3
h
iar h1 = .
2
1
Utiliznd asemnarea triunghiurilor, se poate arta c A b = A B .
4
ABh 1 1
1
1
1
h
Prin urmare, V 1 = A B =
= A h= V .
3 4
2
24 8 3 B
8
1
7
Deci, volumul corpului ABCA1 B1C1 este V V1 = V V = V .
8
8
7
Prin urmare, n cutie vor rmne l de lapte.
8
7
Rspuns: l.
8
Observaie. Mai trziu vom rezolva aceast problem i prin Metoda I. Pentru aceasta
vom studia un alt tip de poliedre trunchiurile de piramid.
4.1. Elementele trunchiului de piramid=
Un plan care este paralel cu planul bazei piramidei i intersecteaz piramida, o mparte
n dou poliedre un trunchi de piramid i o piramid mai mic.
Feele paralele ale trunchiului de piramid se numesc baze.
Orice segment cu extremitile aparinnd bazelor trunchiului de piramid i perpendicular pe ele se numete nlime a trunchiului de piramid. Lungimea acestui segment
de asemenea se numete nlime.
Geometrie

191

Capitolul 4

Bazele trunchiului de piramid snt poligoane asemenea. Feele laterale snt trapeze.
De regul, notnd trunchiul de piramid, scriem la nceput literele bazei mari, apoi
literele bazei mici.
Exemplu
baza mic
B1
Trunchiul de piramid din figura 25 poate
A1
fi notat ABCDEA1 B1C1 D1 E1 . Poligoanele
C1
O1 M 1
ABCDE i A1 B1C1 D1 E1 snt respectiv baza
mare i baza mic, AA1 E1 E o fa
fa
apotem
D1
E1
lateral
lateral, iar [ MM 1 ] o apotem a
B
acestui trunchi de piramid.
A
Dac [OO1 ] este perpendicular pe
baza
baze, atunci [OO1 ] este o nlime a
mare
C
O
trunchiului de piramid.
M

Segmentul cu extremitile n cenD


E
trele bazelor unui trunchi de piramid
Fig. 25
dreapt este nlimea acestui trunchi.
Trunchiul de piramid regulat este un trunchi de piramid dreapt cu bazele
poligoane regulate. Feele ei laterale snt trapeze congruente.
nlimile feelor laterale ale unui trunchi de piramid regulat se numesc apotemele
trunchiului de piramid.
Trunchiurile de piramid se clasific dup poligoanele bazelor: trunchiuri de piramide
triunghiulare, patrulatere, pentagonale, hexagonale, heptagonale etc.
Trunchiul de piramid este desfurabil.

Cum reprezentm corect un trunchi de piramid?


Construim cu rigla i creionul o piramid (fig. 26; vezi 3).
Marcm pe o muchie lateral un punct i din acel punct construim un poligon cu
laturile respectiv paralele cu laturile bazelor piramidei.
Cu guma tergem muchiile laterale ale piramidei mai mici.

Fig. 26
192

Geometrie

Poliedre

(opional). Determinai volumul unui trunchi de piramid, fiind date ariile A B i A b ale bazelor i
nlimea h a trunchiului.

Rezolvare:
Fie x nlimea piramidei de la care provine trunchiul
(fig. 27).
Volumul V al trunchiului de piramid este egal cu
diferena volumelor a dou piramide: una cu aria bazei A B i nlimea x, alta cu aria bazei A b i nlimea x h.
Din asemnarea acestor piramide rezult c
2
Ab x h
h AB
. De aici x =
=
.

AB x
A B Ab

Fig. 27

h AB
h AB
1
1
1
V = A B x A b ( x h) = A B
Ab
h =

A A
3
3
3
A B Ab
B
b

1
= h A B
3

AB
A B Ab

Ab

+ Ab =

A B Ab

AB

1
AB
= h ( A A )
+ Ab =
B
b
3
A B Ab

1
1
= h[( A B + A b ) A B + A b ] = h(A B + A B A b + A b ).
3
3

Rspuns:

1
h(A B + A B A b + A b ).
3

APLIC+M

Rezolvarea prin metoda I a problemei

(de la nceputul paragrafului):

Fie V volumul trunchiului, H nlimea piramidei. Atunci


H
1
( ).
Ab = A B , h =
2 *
4
Substituind (*) n formula-rspunsul problemei

3 , obinem

1 H
1
1 1 H
1
1
1
7
7
V = A B + A B A B + A B = A B + A B + A B = H A B = V p ,
3 2
4
4 3 2
2
4 3
8
8
7
unde V p este volumul piramidei. Prin urmare, n pachet vor rmne l de lapte.
8
Geometrie

193

Capitolul 4

Exerci\ii [i probleme
Fix=m cuno[tin\ele
1. Reprezentai un trunchi de piramid:
a) triunghiular;
b) patrulater;
c) pentagonal.

P
O

2. n figur este reprezentat un trunchi de piramid. Identificai:


a) bazele;
b) feele laterale;
c) muchiile laterale.
3. Lund n consideraie proprietile ce in de bazele
i feele laterale ale unui
trunchi de piramid, stabilii care dintre urmtoarele
reprezentri poate fi desfurarea unui trunchi de
piramid patrulater.

a)

Q
R

M
N

b)

4. Ilustrai desfurarea unui trunchi de piramid:


a) triunghiular regulat;
b) patrulater cu bazele paralelograme;
c) patrulater cu bazele trapeze.
5. Un poliedru are (numai) dou fee paralele, celelalte fiind trapeze. Decidei dac poliedrul este
trunchi de piramid, tiind c cele dou fee paralele snt:
a) triunghiuri asemenea;
b) triunghiuri echilaterale;
c) ptrate;
d) poligoane regulate cu acelai numr de laturi.
Form=m capacit=\ile [i aplic=m
6. Lungimea muchiei laterale a unui trunchi de piramid patrulater este de 26 cm. Aflai nlimea trunchiului, dac lungimile diagonalelor bazelor triunghiului snt de 30 cm i 10 cm.
7. Aflai lungimea muchiei laterale a unui trunchi de piramid patrulater regulat cu laturile
bazelor de 10 cm i 4 cm i apotema trunchiului de 4 cm.
8. Lungimea muchiei laterale a unui trunchi de piramid patrulater regulat este de 9 cm.
Determinai nlimea trunchiului, dac laturile bazelor snt de 10 cm i 2 cm.
9. nlimea unui trunchi de piramid triunghiular regulat este de 10 cm. Aflai lungimea muchiei
laterale, dac laturile bazelor snt de 40 cm i 10 cm.
10. Determinai nlimea unui trunchi de piramid patrulater regulat cu latura bazei mari de
25 cm, muchia lateral de 26 cm i apotema trunchiului de 24 cm.
11. Aflai nlimea unui trunchi de piramid patrulater regulat cu laturile bazelor de 10 cm i
6 cm i diagonala trunchiului de 12 cm.
194

Geometrie

Poliedre

12. Muchia lateral a unui trunchi de piramid triunghiular regulat formeaz cu o nlime a bazei mari
un unghi de 45 (vezi desenul). Aflai aria figurii
AA1 M 1 M , dac laturile bazelor trunchiului snt de
10 cm i 6 cm.

A1

B1
C1

45

M1

B
M
C

Dezvolt=m capacit=\ile [i cre=m

13. Muchia lateral a unui trunchi de piramid patrulater regulat formeaz cu o diagonal a bazei
mari un unghi de 45. Aflai lungimea diagonalei trunchiului de piramid, dac laturile bazelor
snt de 24 cm i 7 cm.
14. Aflai nlimea unui trunchi de piramid patrulater regulat cu laturile bazelor de 8 cm i 2 cm
i aria patrulaterului cu vrfurile-extremiti ale diagonalelor paralele ale bazelor trunchiului
egal cu 20 2 cm 2 .
15. Examinai desenul. Cu ajutorul riglei negradate stabilii dac
trunchiul de piramid este reprezentat corect.
16*. Calculai nlimea unui trunchi de piramid hexagonal regulat
cu latura bazei mici de 4 cm, latura bazei mari de 12 cm i volumul
de 936 cm3.
17*. Demonstrai c aria suprafeei laterale a unui trunchi de piramid regulat este egal cu produsul
dintre semisuma perimetrelor bazelor i apotema trunchiului.

Exerci\ii [i probleme recapitulative


Fix=m cuno[tin\ele
1. Aflai suma msurilor unghiurilor formate de feele unei:
a) piramide triunghiulare;
b) prisme patrulatere;

c) prisme pentagonale.

2. Determinai nlimea unui tetraedru regulat cu muchia de 10 cm.


3. Aflai volumul unui tetraedru regulat cu muchia de 8 cm.
4. Dimensiunile unui paralelipiped dreptunghic snt de 7 cm, 4 cm, 8 cm. Determinai aria total i
volumul paralelipipedului.
5. Volumul unui cub este de 216 cm3. Aflai aria total a cubului.
6. O prism triunghiular regulat are muchia bazei de 4 cm i nlimea de 8 cm. Determinai aria
lateral i volumul ei.
7. O prism hexagonal regulat are muchia bazei de 2 cm, iar feele laterale snt ptrate. Aflai aria
lateral i volumul prismei.
8. Fie ABCDEF o prism dreapt cu baza ABC triunghi dreptunghic. nlimea prismei este
congruent cu ipotenuza AC a bazei i AB = 12 cm, BC = 9 cm. Determinai:
a) aria total i volumul prismei;
b) aria triunghiului EBM, unde M este mijlocul muchiei AC.
*

Opional
Geometrie

195

Capitolul 4

9. Cte diagonale are un trunchi de piramid:


a) pentagonal;

b) ale crui baze snt poligoane cu n laturi?

10. Fie ABCABC o prism triunghiular regulat. tiind c distana dintre centrele a dou fee
laterale este de 4 cm i aria lateral de 96 3 cm 2 , aflai:
a) nlimea prismei;
b) volumul prismei.
11. Toate muchiile prismei regulate ABCABC snt de 3 cm. Determinai lungimea segmentului
AD, unde D este mijlocul muchiei BC .
12. Un paralelipiped dreptunghic are dimensiunile bazei de 15 cm i 5 cm, iar aria lui lateral este de
dou ori mai mare dect aria bazei. Aflai nlimea i volumul paralelipipedului.
13. Fie un cub cu diagonala de 3 cm. Unind centrul cubului cu vrfurile lui, se obin 6 piramide
congruente. Ce volum are fiecare dintre aceste piramide?
14. Fie ABCABC o prism triunghiular. Triunghiul ABC are dou laturi de 17 cm i 24 cm, iar
msura unghiului format de ele este de 30. tiind c nlimea prismei este de 12 cm, aflai
volumul ei.
Form=m capacit=\ile [i aplic=m
15. Suma dimensiunilor unui paralelipiped dreptunghic este egal cu 24 cm, lungimea diagonalei cu 18 cm. Determinai aria total a paralelipipedului.
16. Fie cubul ABCDABC D, M mijlocul lui [ AD], iar P mijlocul lui [ AB]. tiind c
MP = 4 3 cm, aflai lungimea muchiei i volumul cubului.
17. Suma muchiilor concurente ntr-un singur vrf al unui paralelipiped dreptunghic este de 15 cm,
iar diagonala lui de

77 cm. Determinai aria total a paralelipipedului.

18. Volumul unei prisme patrulatere regulate este de 175 cm3, iar nlimea ei de 7 cm. Determinai
lungimea diagonalei i aria total a prismei.
19. O prism hexagonal regulat are muchia bazei de 6 cm i nlimea de 8 cm. Determinai
lungimea diagonalelor prismei, aria total i volumul ei.
20. Fie paralelipipedul dreptunghic ABCDABC D cu AB = 12 cm, BC = 35 cm. Aria seciunii
determinate de muchiile AA i CC este egal cu 370 cm2. Determinai aria lateral i volumul
paralelipipedului.
Dezvolt=m capacit=\ile [i cre=m
21. O suprafa de forma unui triunghi echilateral cu nlimea de 4 3 cm reprezint desfurarea
unui tetraedru. Determinai aria total i volumul tetraedrului.
22. Fie piramida triunghiular regulat VABC cu baza ABC i AB = 12 2 cm, AV = 12 cm.
a) Aflai nlimea triunghiului ABC.
b) Determinai nlimea piramidei.
c) Aflai volumul piramidei.
23. Un trunchi de piramid patrulater regulat provine dintr-o piramid cu nlimea de 12 cm i
latura bazei de 8 cm. Determinai lungimea muchiei laterale a trunchiului, tiind c el are nlimea de 4 cm.
24. Aria total a unui tetraedru regulat este egal cu 6 3 cm 2 . Aflai volumul tetraedrului.
196

Geometrie

Poliedre

Timp efectiv de lucru:


45 de minute

Test sumativ
Varianta I

Varianta II

1. Un vas de forma unui paralelipiped dreptunghic cu dimensiunile bazei de 10 cm i


15 cm i nlimea de 20 cm este plin cu
ap.
a) Reprezentai desfurarea paralelipipedului la scara 1: 5.
b) Aflai aria lateral a paralelipipedului.
c) Ci litri de ap snt n vas?
d) Apa din vas se toarn ntr-un vas cubic
cu muchia de 20 cm. La ce nlime s-a
ridicat apa n vasul cubic?
e) Aflai raportul dintre capacitatea vasului
cubic i a celui paralelipipedic.

1. O vaz de forma unei prisme triunghiulare


regulate cu latura bazei de 12 cm i nlimea de 30 cm este pe jumtate plin cu
ap.
a) Reprezentai desfurarea prismei la
scara 1: 3.
b) Aflai aria lateral a prismei.
c) Ci litri de ap snt n vaz?
d) Apa din vaz se toarn ntr-un vas cubic cu muchia de 20 cm. La ce nlime s-a
ridicat apa n vasul cubic?
e) Aflai raportul dintre capacitatea vasului
cubic i a vazei.

2. Un corp metalic are forma unui tetraedru


regulat.
a) Aflai lungimea unei muchii a tetraedrului, dac suma lungimilor tuturor muchiilor este egal cu 54 cm.
b) Reprezentai desfurarea tetraedrului.
c) Aflai suprafaa total a corpului.
d) Care este nlimea tetraedrului?
e) Corpul a fost topit i din metalul obinut
au fost create piese tetraedre regulate
cu muchia de 3 cm. Cte piese au fost
confecionate?

3p

3p
3p
3p

3p

2. Un corp metalic are forma unui tetraedru


regulat.
a) Aflai lungimea unei muchii a tetraedrului, dac suma lungimilor tuturor muchiilor este egal cu 72 cm.
b) Reprezentai desfurarea tetraedrului.
c) Aflai suprafaa total a corpului.
d) Care este nlimea tetraedrului?
e) Corpul a fost topit i din metalul obinut
au fost create piese tetraedre regulate
cu muchia de 6 cm. Cte piese au fost
confecionate?

2p

3p
3p
3p
3p

3. Abajurul unei lmpi de mas de forma unui 4 p 3. O lustr de forma unui trunchi de piramid
trunchi de piramid patrulater regulat
patrulater regulat fr baze (vezi desefr baze (vezi desenul) se confec8 cm
nul) se confecioioneaz din sti26 cm
neaz din pnz.
cl. Va ajunge
Va ajunge oare o buoare o bucat de
28 cm
12 cm
cat de pnz de forsticl de forma
ma unui ptrat cu launui ptrat cu la60
tura de 50 cm?
tura de 50 cm?
17 cm
Baremul de notare
Nota

10

Nr. puncte 3332 3128 2725 2422 2119 1815 1411 106
Geometrie

197

53

21

Capitolul

Corpuri rotunde
n practic, n afar de poliedre, se ntlnesc corpuri mrginite total sau parial de
suprafee neplane: sfera, cilindrul, conul etc., numite corpuri rotunde. Ca i n cazul
poliedrelor, acestea au un ir de proprieti interesante. De exemplu, dintre toate corpurile
geometrice cu aceeai suprafa total, sfera are volumul maxim.
Deoarece suprafeele corpurilor rotunde se obin (dup cum vei vedea) prin rotaii
complete ale unor figuri geometrice n jurul unei drepte, corpurile n cauz se mai numesc
corpuri de rotaie.

1. Cilindrul (circular drept)


Administraia unei benzinrii a hotrt s
vopseasc cele 10 cisterne (de form cilindric) ale automobilelor cu care se transport carburani. Fiecare cistern are lungimea de 14 m i diametrul bazei de 2 m.
Cte cutii de vopsea snt necesare, dac o
cutie ajunge pentru o suprafa de 14 m2?

14 m
2m

1.1. Elementele cilindrului


Definiii

D1

Corpul geometric format din dou discuri congruente, situate n plane paralele, i din toate
segmentele cu extremitile aparinnd acestor
discuri se numete cilindru circular (fig. 1).
Cele dou discuri ale cilindrului circular se
numesc baze ale cilindrului.
Orice segment cu extremitile n planele bazelor cilindrului, perpendicular pe ele, se numete
nlime a cilindrului. Lungimea acestui segment
de asemenea se numete nlime.
De exemplu, n figura 2 este reprezentat un
cilindru cu bazele D (O, OM ) i D1 (O1 , O1 M 1 ).
Fie C i C 1 cercurile care mrginesc discurile
D i D1 .
198

D
1

generatoare

Geometrie

M1

O1

baz
H1

nlime

O
M

Fig. 1

Fig. 2

Corpuri rotunde

Segmentele paralele cu dreapta OO1 , ale crei extremiti aparin cercurilor C 1 i


C 2 , se numesc generatoare ale cilindrului.
Astfel, n figura 2 segmentul MM 1 este o generatoare a cilindrului.
Mulimea tuturor generatoarelor cilindrului se numete suprafaa lateral a cilindrului,
iar mulimea punctelor lui, care nu aparin bazelor i nici suprafeei laterale, se numete
interiorul cilindrului.
Dac generatoarele unui cilindru circular snt
perpendiculare pe planele bazelor, atunci cilindrul
se numete cilindru circular drept (fig. 3 a)), n
caz contrar cilindru circular oblic (fig. 3 b)).
Observm c generatoarele cilindrului circular drept snt nlimi ale acestuia.
a)

b)

Fig. 3

Observaii. 1. n clasa a IX-a vom cerceta numai cilindrul circular drept, pe care l
vom numi, pe scurt, cilindru.
2. n practic, mai frecvent se ntlnesc probleme ce in de suprafaa cilindrului.
De aceea, pentru a scurta exprimarea, prin cilindru uneori vom nelege numai suprafaa sa.

Descriei ce obinei la rotaia complet a dreptunghiului ABCD


n jurul dreptei AB.

Rezolvare:
La rotaia complet a dreptunghiului ABCD n jurul dreptei AB se obine un cilindru cu nlimea AB i raza bazei AD
(fig. 4).

Fig. 4

1.2. Desf=[urarea cilindrului. Sec\iuni

Desfurai un cilindru i examinai ce obinei.

Rezolvare:
Tind suprafaa lateral a cilindrului dup
o generatoare, obinem o suprafa dreptunghiular (fig. 5). Dimensiunile acestui
dreptunghi snt egale cu lungimea cercurilor
bazelor i lungimea generatoarelor cilindrului. Prin urmare, desfurarea cilindrului
const din dou discuri de raze egale i o suprafa dreptunghiular, avnd o dimensiune
egal cu lungimea unuia dintre aceste discuri,
iar alta cu lungimea generatoarei lui.

2R
h

desfurrile
bazelor

Fig. 5
Geometrie

199

desfurarea
suprafeei
laterale

Capitolul 5

Atelier. Confecionai din carton un cilindru circular drept cu nlimea de


15 cm i raza bazei de 5 cm.

Descriei ce obinei intersectnd cilindrul cu un plan ce conine


centrele bazelor cilindrului.
Rezolvare:
Fie O1 i O2 centrele bazelor cilindrului. Intersecia cilindrului
cu un plan ce conine dreapta O1O2 este o suprafa dreptunghiular ABCD cu dimensiunile egale cu nlimea cilindrului i
diametrul bazelor (fig. 6).

O1

C
O2

Fig. 6

Observaie. Suprafaa dreptunghiular ABCD se numete seciune axial a cilindrului,


iar dreapta O1O2 axa de simetrie a cilindrului.
APLIC+M

Un cilindru circular drept cu raza bazei de 10 cm i generatoarea de 16 cm este secionat paralel cu axa de simetrie a
cilindrului (fig. 7). La ce distan de la aceast dreapt se afl
seciunea, dac aria ei este de 192 cm 2 ?
Rezolvare:
Seciunea dat este o suprafa dreptunghiular ABCD, avnd
o dimensiune egal cu lungimea generatoarei cilindrului.
A
192
= 12 (cm).
Deci, A ABCD = AD DC DC = ABCD =
AD
16
Fie O1 M nlimea triunghiului isoscel DO1C cu
DO1 = O1C = 10 cm.
O1 M este distana de la axa O1O2 pn la seciune.

D
O1

M
C
A

O2

Fig. 7

DC
2
Astfel, O1 M = DO1
= 100 36 = 8 (cm).
2
Rspuns: 8 cm.

1.3. Aria lateral=, aria total= [i volumul cilindrului

Fie r raza bazei unui cilindru, iar h lungimea generatoarei (nlimea) lui. Aflai aria
suprafeei laterale a cilindrului.
Rezolvare:
Deoarece desfurarea suprafeei laterale a cilindrului este o suprafa dreptunghiular
cu dimensiunile 2r (lungimea bazei) i h, rezult c aria ei este A l = 2rh .
200

Geometrie

Corpuri rotunde

Aria suprafeei laterale a cilindrului se numete aria lateral a cilindrului i se


noteaz cu A l .
Aria total (A t ) a cilindrului este suma dintre aria lateral i ariile bazelor lui.
Cum aria unei baze este A b = r 2 , rezult c aria total a cilindrului este

A t = A l + 2A b = 2rh + 2r 2 = 2r (h + r ) .

Calculai volumul:
a) unei prisme patrulatere regulate drepte de nlime h i latura bazei a;
b) unui cilindru de nlime h i raza bazelor r.
Rezolvare:

a) Volumul unei prisme este egal cu A b h, unde A b este aria


bazei, iar h nlimea ei. Prin urmare, V = a 2 h.
b) Considernd o prism dreapt cu bazele poligoane regulate
cu un numr foarte mare de laturi, obinem un corp asemntor cu
un cilindru (fig. 8).
Prin urmare, ca i la prisme, putem considera volumul cilindrului egal cu A b h. Deci, V = A b h = r 2 h .

Fig. 8

Are loc
Teorema 1
Pentru orice cilindru circular drept, A l = 2 rh,
A t = 2 rh + 2 r 2 = 2 r (h + r ),
V = A b h = r 2 h,
unde r , h, A l , A b , A t , V snt respectiv raza bazei, nlimea, aria lateral, aria bazei,
aria total i volumul cilindrului.
Rezolvarea problemei

(de la nceputul paragrafului):

Fie S suprafaa unei cisterne, S t suprafaa tuturor cisternelor.


Atunci S = 2r (h + r ), unde h = 14 m, r = 1 m.

S 2 3,14 15 = 94,2 (m 2 ).
S t = 94,2 10 = 942 (m 2 ).
Cum 942 : 15 = 62,8 i 62 < 62,8 < 63, rezult c snt necesare 63 de cutii cu vopsea.
Rspuns: 63 de cutii.

Geometrie

201

Capitolul 5

Exerci\ii [i probleme
Fix=m cuno[tin\ele
1. Reprezentai un cilindru: a) circular drept;
Numii elementele lui.

b) circular oblic.

2. n figur este reprezentat un cilindru circular drept de baze


C (O1 , R), C (O2 , R). Identificai printre segmentele AO1 ,
BO1 , AB , MN ( MN || O1O2 ), O1O2 , CO2 , CN , O2 N :
a) generatoarele;
b) nlimile;
c) razele bazelor;
d) coardele bazelor.

O1

O2

C
3. Fie o suprafa dreptunghiular de dimensiunile l i L. Reprezint oare ea desfurarea suprafeei
laterale a unui cilindru circular drept de baz C (O1 , R ) i generatoare G, dac:
2
1
3
, G = 0,3;
a) L = 0,8 , l = , R = 0,4, G = 0,4;
b) L = 12 , l = , R =
5

3
1
2
c) L = 6 2 , l =
, R = 3 , G =
?
2
2
4. Fie un cilindru circular drept de baze C (O1 , R), C (O2 , R ) i generatoare G, h = O1O2 ,
A b , A l , A t , V respectiv aria bazei, aria lateral, aria total i volumul cilindrului. Completai
tabelul:
V
R
G
h
Ab Al At
16 24
2,5
0,4
5
125
2 3

1,5

5. Seciunea axial a unui cilindru este un ptrat de arie S. Aflai suprafaa total a cilindrului i
volumul lui, dac:
a) S = 100 cm2;
b) S = 4 cm2;
c) S = 0,64 cm2.
6. Un dreptunghi cu laturile de 5 cm i 8 cm se rotete n jurul laturii mai mari. Determinai aria i
volumul corpului de rotaie obinut.
7. Valoarea raportului dintre lungimile laturilor unui dreptunghi cu aria de 48 cm2 este egal
cu 0,75. Aflai volumul corpului obinut la rotaia dreptunghiului n jurul axei lui de simetrie.
Cte soluii are problema?
Form=m capacit=\ile [i aplic=m
8. Dreptunghiul ABCD are AB = a i m(CAB ) = .
El reprezint desfurarea suprafeei laterale a unui cilindru circular drept.
Determinai aria total i volumul cilindrului n dou variante, tiind c:
a) a = 24 cm i = 30;
b) a = 10 cm i = 45;
c) a = 16 cm i = 60.
9. n desen este reprezentat un cilindru. [AD] i [BC] snt dou generatoare
ale cilindrului. Aflai aria lateral a cilindrului, dac O este centrul unei
baze, iar A ABCD = 20 cm 2 .
202

Geometrie

A
60

B
D

Corpuri rotunde

10. nlimea cilindrului circular drept este H, iar raza bazei lui R. Aflai aria seciunii duse paralel
cu axa cilindrului la distana d de la ea, dac:
b) R = 17 cm; H = 4 cm; d = 4 cm;
a) R = 5 cm; H = 10 cm; d = 4 cm;
c) R = x; H = 2 x; d = 0,5 x.
11. Aflai volumul unei pietre, dac la scufundarea ei ntr-un vas cilindric de raz R nivelul apei
crete cu x:
a) R = 8 cm; x = 3 cm;
b) R = 3 2 cm; x = 2 2 cm.
12. S se afle masa unei evi de lungime l, cu grosimea x i diametrul interior H, dac densitatea
materialului este :
a) l = 3 m; x = 5 cm; H = 10 cm; = 10 g / cm 3 ;
12
g / cm 3 .
b) l = 4 2 m; x = 2 cm; H = 9 2 cm; =
2
13. nlimea unui cilindru circular drept este de 8 cm, iar volumul lui de 72 cm 3 . Determinai
aria total a cilindrului.
14. Care crati are capacitatea mai mare, dac prima este ngust i nalt, iar a doua de dou ori
mai larg i de dou ori mai joas dect prima?
15. Raza bazei cilindrului este de 5 cm, aria suprafeei laterale este de 3 ori mai mare dect aria unei
baze. Aflai aria total i volumul cilindrului.
16. Valoarea raportului dintre nlimea unui cilindru i raza bazei lui este egal cu 1,6. Determinai
aria total i volumul cilindrului, dac se tie c aria suprafeei laterale a acestuia este egal cu
80 cm2.
17. nlimea cilindrului este de 8 cm, raza bazei lui de 5 cm. La ce distan de la ax, paralel cu ea,
trebuie secionat cilindrul, pentru ca aria seciunii s fie de 48 cm2?
Compunei i rezolvai o problem asemntoare.
18. Ct va cntri o bar cilindric de fier cu diametrul bazei de
10 cm i lungimea de 0,5 m, tiind c densitatea fierului este
de 7850 kg/m3?
19. n desen este reprezentat un corp format din dou buci
de eav identice. Aflai volumul corpului.

30 cm2

20 cm
25 cm

Dezvolt=m capacit=\ile [i cre=m


20. Dintr-o bar cilindric se execut un numr maxim de piulie de forma unui ptrat cu latura de
12 cm, cu pierdere minim de material. n fiecare piuli se execut un orificiu cu diametrul
de 6 cm. Aflai diametrul barei i ct la sut din volumul barei se pierde prin prelucrare.
21. Dintr-o bar cilindric cu diametrul de 14 cm se confecioneaz piulie hexagonale regulate cu
grosimea de 4 cm. Care este numrul maxim de piulie ce pot fi executate din bara de 89 cm i ct
la sut din volumul barei se pierde, dac n fiecare piuli se execut un orificiu cu diametrul de
8 mm?
22. De cte ori trebuie mrit nlimea unui cilindru circular drept, fr a schimba baza lui, pentru
a-i mri volumul de 8 ori?
Compunei i rezolvai o problem asemntoare.
23. De cte ori trebuie mrit raza bazei unui cilindru circular drept, fr a schimba nlimea lui,
pentru a-i mri volumul de 8 ori?
Geometrie

203

Capitolul 5

2. Conul (circular drept)


INVESTIG+M

O grmad de gru de form conic are nlimea de 2,4 m, iar suprafaa bazei de
26 m2. Aflai cantitatea de gru din grmad, dac o ton de gru ocup 1,3 m3.
2.1. Elementele conului
Definiii

Fie D un disc i V un punct care nu aparine


planului discului.
Corpul geometric format din toate segmentele
cu o extremitate V i cealalt aparinnd discului
D se numete con circular (fig. 9).

vrf

generatoare

baz

Discul D se numete baza conului, iar punctul


V vrful conului.

Segmentele cu o extremitate V i cealalt aparinnd cercului care mrginete baza conului se


numesc generatoare.

Fig. 9

De exemplu, n figura 9 este reprezentat un con cu vrful V i baza D .


Segmentul VM este o generatoare a acestui con.
Fie O centrul bazei conului circular (fig. 10).
Dac dreapta VO este perpendicular pe baza
conului, atunci conul se numete drept (fig. 10 a)),
altfel el se numete oblic (fig. 10 b)).
Mulimea tuturor generatoarelor conului se numete suprafaa lateral a conului. Mulimea
punctelor conului ce nu aparin nici suprafeei laterale,
nici bazei conului se numete interiorul conului.
Perpendiculara cobort din vrful conului pe planul
bazei lui se numete nlimea conului (fig. 10).
Lungimea acestui segment de asemenea se numete nlime.

V
nlime

O M

O
a)

Fig. 10

b)

Observaii. 1. nlimea conului circular drept coincide cu segmentul cu extremitile


n vrful conului i centrul bazei lui.
2. Deseori, pentru a scurta exprimarea, vom numi con numai suprafaa sa.
3. n clasa a IX-a vom cerceta numai conul circular drept, pe care l vom numi, pe
scurt, con.
204

Geometrie

Corpuri rotunde

Fie triunghiul dreptunghic ABC cu m(ABC ) = 90.


Descriei ce obinei la rotaia complet a triunghiului ABC n jurul dreptei AB.

Rezolvare:
La rotaia triunghiului ABC n jurul dreptei AB se obine
un con circular drept cu generatoarea AC i raza bazei BC
(fig. 11).

B
Fig. 11

2.2. Desf=[urarea conului. Sec\iuni

Desfurai un con i examinai ce obinei.

Rezolvare:
Tind suprafaa lateral a unui con dup o
generatoare, obinem o suprafa de forma unui
sector de cerc (fig. 12) cu raza egal cu lungimea generatoarei conului. Lungimea arcului
de cerc determinat de sector este egal cu lungimea cercului de la baz.

desfurarea
suprafeei
laterale

g
r

Fig. 12

desfurarea
bazei

Atelier. Confecionai din carton un con cu generatoarea de 10 cm i raza


bazei de 5 cm.
V

Intersectnd conul cu un plan ce conine vrful i centrul


bazei conului, obinem o seciune mrginit de un triunghi isoscel.
Aceast seciune se numete seciune axial a conului. n
figura 13 suprafaa mrginit de triunghiul ABC este seciune
axial a conului.
Observaie. Dreapta VO, unde V este vrful, iar O centrul
bazei conului, se numete ax de simetrie a conului.

A
O
Fig. 13

2.3. Aria lateral=, aria total= [i volumul conului

Fie g generatoarea, iar r raza bazei conului.


Aria suprafeei laterale a conului se numete aria lateral a conului i se noteaz
cu A l .
A l = gr.
Aria total (A t ) a conului este egal cu suma dintre aria lateral i aria bazei
conului.
Geometrie

205

Capitolul 5

APLIC+M

S se afle aria suprafeei corpului obinut la rotaia


unui ptrat cu latura a n jurul diagonalei sale.
Rezolvare:
Prin rotaia ptratului n jurul diagonalei sale obinem un
corp format din dou conuri congruente cu raza bazei (r)
egal cu o jumtate din lungimea diagonalei ptratului i
generatoarea (g) congruent cu latura ptratului (fig. 14).
Lund n consideraie rspunsul problemei

Rspuns: a 2 2 u. p.

, obinem:

D
Fig. 14

a 2
A = 2 gr = 2 a
= a 2 2 .
2

Aflai volumul conului cu nlimea h i raza bazei r.

Rezolvare:
Considernd o piramid regulat cu baza un poligon regulat cu
un numr foarte mare de laturi, obinem un corp asemntor cu un
con (fig. 15). Prin urmare, ca i n cazul piramidei, volumul conului
1
poate fi calculat dup formula V = A b h.
3
1 2
2
Dar A b = r . Deci, V = r h .
3

O
Fig. 15

Teorema 2
Pentru orice con circular drept, A l = gr ,
A t = A l + A b = gr + r 2 = r ( g + r ),
1
1
V = A b h = r 2 h,
3
3
unde r , g , h, A l , A b , A t , V snt respectiv raza bazei, generatoarea, nlimea,
aria lateral, aria bazei, aria total i volumul conului.
Rezolvarea problemei

(de la nceputul paragrafului):

Fie V volumul ocupat de gru.


1
V = R 2 h, unde r este raza bazei grmezii, iar h = 2,4 m.
3
Din condiia problemei, 2r 2 = 26 (m).
1
Prin urmare, V = 26 2,4 = 20,8 (m 3 ).
3
Deci, grul cntrete 20,8 : 1,3 = 16 ( t ).
Rspuns: 16 tone de gru.
206

Geometrie

Corpuri rotunde

Exerci\ii [i probleme
Fix=m cuno[tin\ele
V

1. Reprezentai un con:
a) circular drept;
b) circular oblic.
2. n figur este reprezentat un con circular drept cu centrul bazei O.
Identificai:
a) generatoarele; b) nlimile; c) razele bazei; d) coardele bazei.
3. Ilustrai desfurarea unui con circular drept cu generatoarea g i
raza bazei R, dac:
a) g = 5 cm, R = 2 cm;
b) g = 7 cm, R = 3 cm.

B
A

O
E

4. Fie un con circular drept de baz C (O, R), A b , A l , A t , V snt respectiv aria bazei, aria lateral,
aria total i volumul conului, g generatoarea, iar h nlimea conului. Completai tabelul:
V
R
g
h Ab Al At
4
3
5 13
4
108
8
80
7
30
5. Un triunghi isoscel cu laturile de 5 cm, 5 cm i 6 cm se rotete n jurul axei lui de simetrie. Aflai
aria total i volumul corpului geometric obinut.
6. Un triunghi isoscel cu laturile de 13 cm, 13 cm i 10 cm se rotete n jurul bazei lui. Determinai
aria i volumul corpului geometric obinut.
Form=m capacit=\ile [i aplic=m
7. Aria total a unui con circular drept este de 253 cm 2 , iar aria lui lateral de 11 cm 2 . Aflai lungimea generatoarei conului.
8. Determinai aria seciunii conului ce conine punctele S, A, B, dac
SO = 10 cm, OA = 3 cm, AB = 4 cm.
9. Un triunghi dreptunghic cu catetele de 4,5 cm i 6 cm se rotete n jurul
nlimii coborte din vrful unghiului drept. Aflai aria total i volumul
corpului de rotaie obinut.
10. Aria seciunii axiale a unui con este S. Aflai aria lateral
i volumul conului, dac raza bazei conului este R.
11. Examinai desenul. n primul pahar (de form conic) snt
200 ml de suc. Ct suc se afl n paharul al doilea, acesta
fiind identic cu primul?

A O

H
2
1

Dezvolt=m capacit=\ile [i cre=m


12. Aria seciunii obinute la intersecia conului cu un plan, paralel cu baza conului, este egal cu S.
Seciunea se afl la distana d de la vrful conului, iar h este nlimea conului. Determinai aria
lateral i volumul conului.
Geometrie

207

Capitolul 5

13. Un triunghi dreptunghic cu catetele a i b se rotete n jurul ipotenuzei. Aflai volumul corpului
obinut.
14. Aria bazei unui con circular drept este de 9 cm2. Determinai aria suprafeei totale a conului,
dac volumul lui este de 12 cm3.
15. Generatoarea unui con circular drept este de 10 cm, iar unghiul seciunii axiale de pe lng
vrf de 120. Aflai volumul conului.
16. Un triunghi echilateral cu latura de 8 cm se rotete n jurul dreptei ce conine un vrf al
triunghiului i este paralel la latura ce nu conine acest vrf. Determinai volumul corpului de
rotaie obinut.
17. Un romb cu latura de 8 cm i unghiul ascuit de 60 se rotete n jurul unei laturi. Aflai
volumul corpului obinut.
18. Un trapez isoscel cu bazele de 10 cm, 12 cm i latura lateral de 10 cm se rotete n jurul bazei
mari. Determinai volumul corpului obinut.

3. Trunchiul de con (circular drept)


10 m

Un co de fum al unei staii electrotermice are form


tronconic (vezi desenul). Diametrul exterior al bazei mari
este de 30 m, iar al bazei mici de 10 m. nlimea coului
este de 40 m. Ce cantitate de ciment s-a consumat la
tencuirea suprafeei laterale a coului, dac pentru 10 m2
de suprafa s-au folosit 50 kg de ciment?

40 m

3.1. Elementele trunchiului de con

30 m

INVESTIG+M

Intersecia unui con cu un plan paralel cu baza


conului este un disc. Partea conului mrginit de acest
disc i de baza conului se numete trunchi de con
(fig. 16). Ambele discuri ale trunchiului de con se
numesc baze. Segmentele trunchiului de con, coninute
de generatoarele conului, se numesc generatoare ale
trunchiului de con. Mulimea generatoarelor trunchiului
de con formeaz suprafaa lateral a trunchiului de
con. Segmentul trunchiului de con, coninut de nlimea
conului, se numete nlimea trunchiului de con.
Fie O, O1 centrele bazelor trunchiului de con. Segmentul OO1 este nlimea trunchiului de con. Lungimea acestui segment de asemenea se numete
nlime.

208

V
baze

A1

O1

B1

generatoare

Geometrie

O
Fig. 16

Corpuri rotunde

Fie ABCD un trapez dreptunghic cu m(A) = 90.


Descriei ce obinei la rotaia trapezului ABCD n jurul
dreptei AB.

Rezolvare:
La rotaia trapezului ABCD (fig. 17) n jurul dreptei AB
se obine un trunchi de con circular drept. Baza mic (mare)
a trapezului este congruent cu raza bazei mici (mari) a
trunchiului de con, iar AB este nlimea trunchiului de con.

Fig. 17

3.2. Desf=[urarea trunchiului de con. Sec\iuni

Desfurai un trunchi de con i examinai ce


obinei (fig. 18).

Rezolvare:
Tind suprafaa lateral a unui trunchi de con
dup o generatoare, obinem o figur numit sector de coroan circular.
Observm c lungimile arcelor coroanei circulare snt egale cu lungimile bazelor trunchiului de con.

A1
2r
B1

r
2R

R
B

Fig. 18

Atelier. Confecionai din carton un trunchi de con cu razele bazelor de


2 cm i 4 cm i generatoarea de 10 cm.
Intersectnd trunchiul de con cu un plan ce conine centrele
bazelor trunchiului de con, obinem o seciune care se numete
seciune axial a trunchiului de con.
Seciunea axial a trunchiului de con este o suprafa mrginit de un trapez isoscel (fig. 19).

A1

Fig. 19

Descriei ce obinei intersectnd trunchiul de con cu un


plan ce nu conine centrele bazelor lui, dar este paralel cu
dreapta determinat de ele.

(opional). Aflai aria suprafeei laterale a trunchiului de


con cu razele bazelor R i r i generatoarea g (fig. 20).

A1

O1

Geometrie

209

B1

Rezolvare:
Fie A l aria suprafeei laterale a trunchiului de con, A aria
lateral a conului din care provine trunchiul de con, iar A1
aria lateral a conului mic.

Observaie. Dreapta OO1 , unde O i O1 snt centrele


bazelor trunchiului de con, se numete axa de simetrie a
trunchiului de con.

B1

O1

R
O
Fig. 20

Capitolul 5

Notm prin l generatoarea conului mic, atunci g + l este generatoarea conului mare.
Obinem A l = A A1 = R (l + g ) rl = Rg + l ( R r ) (*).
rg
g l
.
Observm c R = + , de unde l =
R
r
r
l
Substituind n formula (*), obinem:
rg
A l = Rg +
( R r ) = g ( R + r ).
Rr
Rspuns: g ( R + r ).
APLIC+M

Fie trapezul ABCD cu baza mare AB,


DC = 10 cm, m(A) = m(B ) = 45 i nlimea de 6 cm (fig. 21). Determinai aria total a
corpului obinut prin rotaia acestui trapez n jurul
axei lui de simetrie.

10

C
6
A

O1

45

K
Fig. 21

Rezolvare:

Fie O i O1 mijloacele bazelor AB i CD.


OO1 este axa de simetrie a trapezului.
La rotaia trapezului ABCD n jurul dreptei OO1 se obine un trunchi de con cu bazele
de raze AO i CO1 i nlimea OO1 . Fie CK nlimea trapezului.
Triunghiul AKC este dreptunghic isoscel. Deci, AK = CK . Deoarece KO = CO1 ,
AK
obinem AO = AK + KO = 6 + 5 = 11 (cm). AC =
= 6 2 (cm). Astfel, lund n
cos 45
consideraie rspunsul problemei 2 , aria total a trunchiului de con este:
A t = A l + AO 2 + CO12 = 6 2 16 + 121 + 25 = (96 2 + 146) (cm 2 ).

Rspuns: (96 2 + 146) cm 2 .


Rezolvarea problemei

(de la nceputul paragrafului):

O1

Fie S suprafaa tencuit. Atunci, innd cont de rspunsul


problemei 2 , S = g ( R + r ), unde R, r, g snt respectiv raza
mare, raza mic i generatoarea trunchiului de con corespunztor coului (fig. 22) i R = 15 m, r = 5 m.

h
O

Observm (fig. 23) c g = h 2 + ( R r ) 2 .


O1

Deci, g = 40 + 10 = 1700 = 10 17 ( m ).
2

Atunci S 3,14 10 17 20 2 589,3 (m 2 ).

Rspuns: 12 946,5 kg de ciment.


210

Fig. 22
B1

Prin urmare, s-au consumat aproximativ


(2 589,3 : 10) 50 = 12 946,5 (kg ) de ciment.

Geometrie

B1

R
Fig. 23

g
B

Corpuri rotunde

Exerci\ii [i probleme
Fix=m cuno[tin\ele
1. Reprezentai un trunchi de con:
a) circular drept;
b) circular oblic.

O1

A1

2. n figur este reprezentat un trunchi de con circular drept.


Identificai:
a) generatoarele;
b) nlimile;
c) razele bazelor.

B1

O
C

3. Un trapez isoscel cu bazele de 10 cm i 5 cm se rotete n jurul axei lui de simetrie. Descriei


corpul de rotaie obinut, dac nlimea trapezului este de 8 cm.
4. Ilustrai desfurarea unui trunchi de con circular drept cu generatoarea g i razele bazelor R, r,
dac:
a) g = 6 cm, R = 3 cm, r = 1 cm;
b) g = 8 cm, R = 4 cm, r = 2 cm.
5. Utiliznd datele din desen, determinai razele bazelor, lungimea generatoarei i nlimea trunchiului
de con circular drept, a crui desfurare a suprafeei laterale coincide cu sectorul de coroan
circular reprezentat:
a)
b)
c)
5 cm
6 cm

6 cm

14 cm

10 cm

60

8 cm

Form=m capacit=\ile [i aplic=m


6. Aflai razele bazelor i nlimea unui trunchi de con, tiind c seciunea lui axial este mrginit
de un patrulater cu laturile de 12 cm, 125 cm, 125 cm, 100 cm.
7. Determinai lungimea generatoarei unui trunchi de con cu diametrele bazelor de 12 cm i 28 cm
i aria seciunii axiale a trunchiului egal cu 120 cm 2 .
8. Raza cercului circumscris seciunii axiale a unui trunchi de con este de 42,5 cm. Aflai lungimea
generatoarei trunchiului, dac ariile bazelor snt egale cu 1 764 cm 2 i 324 cm 2 .
9. Un trunchi de con are nlimea de 4 cm i generatoarea de 4 2 cm. Aflai nlimea conului din
care provine trunchiul, dac media aritmetic a razelor bazelor este egal cu 10 cm.
10. Aria seciunii axiale a unui trunchi de con este de 81 cm 2 . Determinai raza bazei mari a
trunchiului, dac raza bazei mici este de 2,5 cm, iar generatoarea trunchiului de 9 cm.
11. Razele bazelor unui trunchi de con snt de 8,7 cm i 5,3 cm. Aflai lungimea generatoarei
trunchiului, dac aria seciunii axiale a acestuia este egal cu 119 cm 2 .

Geometrie

211

Capitolul 5

Dezvolt=m capacit=\ile [i cre=m


12. Centrul cercului circumscris seciunii axiale a unui trunchi de con coincide cu centrul bazei
mari a trunchiului. Aflai raza bazei mari a trunchiului, dac raza bazei mici este de 5 cm, iar aria
seciunii axiale a acestuia este egal cu 216 cm 2 .
13*. Razele bazelor i nlimea unui trunchi de con circular drept snt direct proporionale cu
numerele 3, 6 i 4. Determinai volumul trunchiului de con, dac lungimea generatoarei este
egal cu 25 cm.
14. Seciunea axial a unui trunchi de con este un trapez isoscel cu diagonalele perpendiculare.
Aflai razele bazelor trunchiului de con, dac se tie c o raz este de dou ori mai mare dect
cealalt, iar volumul conului din care provine trunchiul este de 64 cm3.

4. Sfera

ase biei au mncat egal un pepene


verde cu raza de 20 cm, iar patru fete au
mncat egal un pepene verde cu raza de
15 cm. Cui i-a revenit mai mult pepene
verde: unei fete sau unui biat?
4.1. Elementele sferei
INVESTIG+M

Fie O un punct i R un numr real pozitiv.


a) Care este locul geometric al punctelor din plan situate la
distana R de punctul O?
b) Ce se obine prin rotaia n plan a unui segment de lungime R n jurul unei extremiti (fixate)?
c) Denumii locul geometric al punctelor din spaiu situate
la distana R de punctul O.
Rezolvare:

Fig. 24

a) Locul geometric al punctelor din plan situate la distana


R de punctul O este cercul C (O, R ) (fig. 24).
b) Rotind complet un segment de lungime R n jurul unei
extremiti, obinem un disc de raz R (fig. 25).

c) Mulimea punctelor din spaiu situate la distana R de


punctul O se numete sfer de centru O i raz R.
Notm: S (O, R). Deci, S (O, R ) = {M OM = R}.
Fig. 25
212

Geometrie

Corpuri rotunde

Orice segment care unete centrul sferei cu un punct


al ei se numete raz (fig. 26). Segmentul care unete
dou puncte ale sferei se numete coard. Coarda
ce conine centrul sferei se numete diametru.

Numii locul geometric al punctelor din spaiu:


a) situate la o distan mai mic dect R de punctul O;
b) situate la o distan mai mare dect R de punctul O.

raze

coard

coard

diametru

Fig. 26

Rezolvare:
a) Mulimea punctelor din spaiu situate la o distan mai mic dect R se numete
interiorul sferei S (O, R).
Notm: Int S (O, R). Deci, Int S (O, R) = {M OM < R}.
b) Mulimea punctelor din spaiu situate la o distan mai mare dect R de punctul O,
adic mulimea punctelor din spaiu care nu aparin sferei S (O, R) i interiorului ei, se
numete exteriorul sferei S (O, R).
Notm: Ext S (O, R). Deci, Ext S (O, R ) = {M OM > R}.
Sfera mpreun cu interiorul ei se numete bil sau corp sferic. Prin urmare, suprafaa
bilei este o sfer.
Seciunea obinut la intersecia unui plan cu o sfer este un cerc (fig. 27).
Dac centrul acestui cerc coincide cu centrul sferei, atunci el se numete cerc mare
al sferei (fig. 28).

Fig. 28

Fig. 27

4.2. Aria sferei. Volumul corpului sferic


n clasa a XII-a se va demonstra c:
aria suprafeei sferei se calculeaz cu ajutorul formulei A = 4 R 2 , unde R este raza
sferei;
4 R 3
, unde R este
volumul corpului sferic se calculeaz cu ajutorul formulei V =
3
raza acestui corp.

Geometrie

213

Capitolul 5

Exerci\ii [i probleme
Fix=m cuno[tin\ele
C

1. Ilustrai i notai o sfer.


2. Punctele A, B, C din desenul alturat aparin S (O, R). Identificai
printre segmentele OA, OC, OB, AB, BC, CA, DA, DC, BD:
a) razele;
b) coardele;
c) diametrul.

D
O

3. Fie S (O, R), h distana de la dreapta d la centrul O. Decidei care


este poziia dreptei d fa de sfer, dac:
a) d = 8 cm, R = 9 cm.
b) d = 11 cm, R = 7 cm.
c) d = 10 cm, R = 10 cm.
4. Fie S (O, R) i h distana de la planul la centrul O.
Decidei care este poziia planului fa de sfer, dac:
2
7
5
b) d = cm, R = cm;
c) d = 5, (6) cm, R = 5 cm.
a) d = 5 cm, R = 2 3 cm;
3
9
8
5. Fie d distana de la centrul S (O, R) la coarda AB. Determinai lungimea coardei, dac:
a) d = 3 cm, R = 5 cm;
b) d = 5 cm, R = 13 cm;
c) d = 2 5 cm, R = 2 6 cm.
Form=m capacit=\ile [i aplic=m
6. Raza sferei terestre este (aproximativ) de 6400 km. Care este lungimea
unei paralele de 60 latitudine (vezi desenul)?
7. Aria cercului mare al sferei este S.
O
Aflai aria i volumul sferei, dac:
32
b) S = 1 m 2 ;
c) S = 27 m 2 .
a) S = 36 m 2 ;
49
8. Fie S (O, R) i d distana de la planul la centrul O.
Determinai aria cercului de intersecie a planului cu sfera, dac:
a) R = 15 cm, d = 12 cm;
b) R = 8 3 cm, d = 2 3 cm;
c) R = d = 10 cm.
9. Rezolvai problema propus la nceputul paragrafului.
Dezvolt=m capacit=\ile [i cre=m
10. Utiliznd datele din desen, aflai aria sferei (O este centrul sferei):
24 cm
40 cm
a)
b)
21 cm
O

214

Geometrie

72 cm

60

Corpuri rotunde

11. Aria unei sfere este de 387 cm 2 . Aflai aria sferei al crei volum este de 27 de ori mai mic dect
volumul sferei date.
12. Aria unei sfere este de 20 cm 2 . La ce distan de la centru trebuie secionat sfera, astfel nct
aria discului mrginit de cercul din seciune s fie egal cu 2,75 cm 2 ?

Exerci\ii [i probleme recapitulative


Fix=m cuno[tin\ele
1. Reprezentai:
a) un con circular drept;
c) un trunchi de con circular drept;

b) un cilindru circular drept;


d) o sfer.

2. Construii desfurarea:
a) unui cilindru circular drept cu raza bazei de 2 cm i generatoarea de 6 cm;
b) unui con circular drept cu raza bazei de 3 cm i generatoarea de 8 cm;
c) unui trunchi de con circular drept cu razele bazelor de 2 cm i 3 cm i generatoarea
de 5 cm.
3. Desfurarea suprafeei laterale a unui cilindru circular drept este o suprafa dreptunghiular
cu dimensiunile de 2 5 cm i 10 3 cm. Aflai aria total i volumul cilindrului, dac se tie c
generatoarea este mai mic dect diametrul bazei lui.
4. Desfurarea suprafeei laterale a unui con circular drept este un sector de cerc de 60 i raza
de 9 cm. Aflai aria total i volumul conului.
5. Aflai raza unui disc a crui arie este egal cu aria total a unui cilindru circular drept cu raza
bazei de 2 cm i nlimea de 7 cm.
6. Determinai volumul corpului obinut prin rotaia unui dreptunghi cu diagonala de 5 cm i
perimetrul de 14 cm n jurul laturii mai mari.
1
7. Determinai volumul corpului obinut prin rotaia unui triunghi dreptunghic cu catetele de 3
3
cm i 2 3 cm:
a) n jurul catetei mai mari;
b) n jurul ipotenuzei.
Form=m capacit=\ile [i aplic=m
8. Desfurarea suprafeei laterale a unui cilindru este de forma unui ptrat cu diagonala de
72 cm. Aflai volumul cilindrului.
9. nlimea conului este congruent cu diametrul bazei lui. Aflai raportul dintre aria bazei i aria
lateral a conului.
10. Aflai aria lateral i volumul cilindrului obinut la rotaia complet a unui dreptunghi de
dimensiunile 5 cm i 7 cm n jurul unei laturi. Cercetai ambele cazuri.
11. O bil cu raza de 6 cm i un cub cu latura de 9 cm snt confecionate din acelai material.
Comparai masa acestor corpuri.
Geometrie

215

Capitolul 5

12. Un triunghi echilateral se rotete n jurul axei lui de simetrie. Aflai volumul corpului obinut,
dac aria triunghiului este de 16 3 cm2.
1
cm.
4
14. Aflai raza bazei unui con circular drept cu aria total de 98 cm2 i generatoarea de 7 cm.

13. Aflai raza bazei unui cilindru circular drept cu aria total de 13 cm2 i generatoarea de 1

15. O bil de raz 10 cm se afl ntr-un vas de form cilindric cu raza bazei de 12 cm. n vas se
toarn 1 l de ap. Va fi acoperit oare bila de ap?
16. Diagonalele unui romb au lungimile de 6 cm i 6 3 cm. Determinai aria total a corpului
obinut la rotaia complet a rombului n jurul uneia dintre laturile sale.
17. Care corp are volumul mai mare: o sfer de raz 10 cm sau un tetraedru regulat cu muchia
de 15 cm?
Dezvolt=m capacit=\ile [i cre=m
18. Distana dintre centrul bazei conului i generatoarea lui este egal cu 3 3 cm. Aflai aria
total i volumul conului, dac generatoarea lui formeaz cu planul bazei un unghi de 60.
1
19. Distana dintre centrul bazei conului i generatoarea lui este egal cu 6 cm. Determinai aria
2
total i volumul conului, dac generatoarea lui formeaz cu nlimea conului un unghi de 60.
20. Aria lateral a unui con este de 4 ori mai mare dect aria bazei lui. Aflai msura unghiului la
centru al sectorului de cerc care reprezint desfurarea suprafeei laterale a conului.
21. O sfer este nscris ntr-un con. Valoarea raportului dintre aria bazei conului i aria sferei este
egal cu 0,75. Aflai msura unghiului dintre generatoare i planul bazei conului.
22. Un triunghi echilateral se rotete n jurul unei laturi. Determinai volumul corpului obinut,
dac latura triunghiului este a.
23*. Aflai raza bazei mari a unui trunchi de con circular drept cu aria total de 506 cm2, aria
lateral de 273 cm2 i raza bazei mici de 8 cm.
24*. Trapezul ABCD cu baza mare AB are m(A) = 90, AD = 8 cm, AB = 8 cm, DC = 2 cm.
Determinai volumul corpului obinut prin rotaia trapezului n jurul:
a) laturii AB;

b) bazei mici.

216

Geometrie

Corpuri rotunde

Timp efectiv de lucru:


45 de minute

Test sumativ
Varianta I

Varianta II

1. Fie un cilindru circular drept cu generatoarea de 5,5 cm i raza bazei de 2 cm.


a) Desenai desfurarea cilindrului dat.
b) Aflai aria lateral a cilindrului.
c) Determinai aria total a cilindrului.
d) Aflai volumul cilindrului.

1. Fie un cilindru circular drept cu nlimea


de 6 cm i raza bazei de 3 cm.
a) Desenai desfurarea cilindrului dat.
b) Aflai aria lateral a cilindrului.
c) Determinai aria total a cilindrului.
d) Aflai volumul cilindrului.

2. Un con circular drept de metal are generatoarea de 5 cm, iar diametrul bazei de 4 cm.
a) Aflai nlimea conului.
b) Determinai aria lateral a conului.
c) Aflai volumul conului.
d) Conul a fost topit i din metalul obinut
s-au confecionat bile cu raza de 1 cm. Cte
bile s-au obinut?
3. Aria suprafeei unei mingi sferice este egal
cu 400 cm 2 .
a) Este oare posibil s punem aceast
minge ntr-o cutie de forma unui cub cu
muchia de 15 cm? Justificai.
b) Mingea se afl la 2 m de un perete. Un
copil a lovit mingea n direcia peretului.
Mingea s-a rostogolit pe o linie dreapt de
3 ori i s-a oprit. La ce distan de la perete
se afl ea? (n calcule considerai 3,14.)

4. O pies are forma figurii care se obine la


rotirea unui triunghi dreptunghic cu catetele de 8 cm i 6 cm n jurul ipotenuzei.
Aflai volumul piesei.

3p
3p
3p
3p

2. Un con circular drept are nlimea de


12 cm, iar diametrul bazei de 10 cm.
a) Aflai generatoarea conului.
b) Determinai aria lateral a conului.
c) Aflai volumul conului.
d) O bil de metal cu raza de 15 cm a fost
topit i din metalul obinut s-au confecionat conuri cu dimensiunile date mai sus.
Cte conuri s-au obinut?

3p
3p
3p
5p

3. Aria suprafeei unei mingi de ping-pong


este egal cu 16 cm 2 .
a) Cte astfel de mingi ncap ntr-o cutie
de forma unui cilindru circular drept cu
nlimea de 12,5 cm i raza bazei de 4,2 cm?
Justificai.
b) Mingea a fost mpins i s-a micat pe
o dreapt n direcia opus a mesei de tenis.
S-a rostogolit de 15 ori i s-a oprit. La ce
distan de la marginea mesei se afl mingea, dac lungimea mesei este de 2,74 m?
(n calcule considerai 3,14.)

5p

6p

4. O pies are forma figurii care se obine la


rotirea unui triunghi dreptunghic cu ipotenuza de 10 cm i un unghi ascuit de 60 n
jurul ipotenuzei. Aflai volumul piesei.

7p

Baremul de notare
Nota

10

Nr. puncte 4443 4238 3732 3126 2520 1914 1311 107

Geometrie

217

63

21

R=spunsuri [i indica\ii

R=spunsuri [i indica\ii
Algebr=

Capitolul 1
1. 3. 2) a) 0,875, nu este periodic; c) 4,(851), perioada este 851. 4. a), c), e) Numere zecimale
periodice simple; b), d), f) numere zecimale periodice mixte. 7. 10 nuci; 120 de nuci.
8. d) x1 = 5, x2 = 2 numere raionale; f) x1 = 5 3 3 , x2 = 5 + 3 3 numere iraionale.
27 903
29
557
1
; c)
; d) 2 817 ; e)
9. b)
. 10. a) 1 + 7 > 2 3; d) = 0, (33). 11. b) 3 + 2 ;
9
90
3
1 110
550
c) 1; d) 11 6 2 . 12. c) {x R | ( , 0) U (0, + )}. 15. 25 kg. 18. b) S = ; c) S = {1, 4}.
19. a) S = {0; 0,5}; b) Indicaie. | 2 + x | = | 5 x 3 | (2 + x) 2 = (5 x 3) 2 .
2. 1. a) 6 2 + 5 6 9,5; b) 11,6 21 2 . 2. c) 2,828 < 2 2 < 2,829; d) 6,708 < 3 5 < 6,709.
3. c) 3 2 < 1,7; d) 1 + 3 < 2 + 2 . 5. La fierbere se pierde 33% din vitamina C. 6. 170 g de
unt, 130 g de zahr, 200 g de ciocolat, 4 ou, 2 linguri de fin. 8. b) De exemplu,
8 2 + 10
4 + (4 + 5); 10 (2 5); 4(2 + 0,25 5);
. 9. De 10 ori. 10. 0,5 i 1. 13. a) 8 2 15;
2
d) 38 + 12 10. 14. b) 11 2 9 3; d) 26 + 15 3. 15. b) 5,689; d) 2,466. 16. 16 + 8 5.
17. Cu 36%. 19. a) 2 13 + 3 3 + 120 2 188. 22. 1852 152.
3. a) 12 ; b) 3a 2 ; c) b(b 1) 2 .
1
; c) 7 4 ; d) 1 . 7. a) 10 a 2 ; b) 1 x;
4. a) 4 3; b) 7 2 ; c) a 2 5 ; d) (2 a ) 7 . 6. a) 27; b)
25
11
4
16
3 10
21
4
6
6
; c) 3 1; e) 4 5 9. 10. a) 12;
; b)
c) 4b ; d) 1000 y . 8. a) 10; b) . 9. a)
25
3
9
1
1
1
; c) 2 ; d) 2 7 . 12. a) ; b) 5; c) 40 ;
b) 60; c) 9 + 5 3; d) 11. 11. a) x 5 ; b)
9
2
a
1
d) 9; e) 0,9999; f) . 13. a) 210; b) 30; c) 1 500; d) 0,4. 16. a) 500; b) 0,07; c) 4 000; d) 0,009.
2
3
2
4
2
; c) ; d) .
17. a) 38; b) 4( 5 1). 18. a) A; b) A; c) F; d) A. 19. a) ; b)
2
3
49
5
30 2
; b) 10 ; c) 2 .
20. a)
2
3. 2. a) a [2, + ); b) a (, 0]; c) a (1, + ).

Exerciii i probleme recapitulative


1. b) 35 7 3 + 5 2 4 6 .

7 < 10 ; b) 63 > 54 ; c) 23 < 103. 4. b) 3 7 ;


1
. 8. 10, 1 i 9. 9. 50,8 lei. 10. d) De exemplu,
c) 3 2 2; d) 66 8. 7. b) c ; d)
3x 5
91
. 11. b) 11+ 4 7 ; d) 200 + 80 5. 13. a) 3 3 1;
3 13 + 4 13; 8 13 13; 2 13 3,5;
13
c) 14 6 5. 14. a) S = {1, 4}; b) S = {0; 0,5}; c) S = {2, 2}. 15. a) 5 2 3 < 2 + 2 ;
557
7
25
637
. 18. a) 4x; d) 2 x 2 y 3 2 . 20. 80 cm.
; d)
b) 6 + 7 < 4 7 . 17. a) 6 ; b) 15 ; c)
4 500
9
99
198
21. 50 de ani i 14 ani. 22. 0,5. 27. Indicaie. a), b), d) Efectuai substituia | x | = t ; c) efectuai
substituia | 3 x | = t. 29. Indicaie. Cercetai cazurile a > 0, a < 0, a = 0.
3. a)
10

Capitolul 2
1. 2. b). 4. a). 6. a) Nu; b) nu; c) da; d) nu. 8. f ( x) = 3x + 1. 9. Indicaie. Cercetai dou
cazuri: p ( x) = (8 + 2 3 ) x , p( x) = (8 2 3 ) x, x nlimea trapezului. 12. a) Da; b) nu.
2. 4. a) f strict cresctoare; c) f strict descresctoare. 5. c), d) n cadranele II, IV.
10. a) f ( x) = 7 x 3; c) f ( x) = x 2 3. 14. a) 1) Pentru m (2, + ) funcia f este strict
218

Algebr=

R=spunsuri [i indica\ii

cresctoare; 2) pentru m (, 2) funcia f este strict descresctoare. Pentru m = 2 funcia f


este constant. 16. A = 2, B = 10. 18. f (n) = 3 + 0 n sau g (n) = 4 + (1) n , n N.
3. 4. a) A : (0, + ) (0, + ), A(a) = 6a 2 . 6. a) min f ( x) = 0.
xR

7. b), d) Funcia f nu are

b
. 10. b) E ( f ) = (; 2];
2a
e) E ( f ) = [0,25; + ). 13. a) a > 0, < 0; d) a < 0, = 0. 16. 1,11m; 1,78 m; 2 m; 1,78 m; 1,11m.
ax 2
; aria trapezului
18. a) Indicaie. Pot fi determinate 4 funcii. 19. Aria triunghiului mic A1 ( x) =
2h
a(h 2 x 2 )
2
A2 ( x) =
. 20. Indicaie. a) Rezolvai ecuaia 2 x 4 + 4 = x + 2 pentru a determina
2h
abscisele punctelor de intersecie. 21. Legitatea este x1 x2 , unde x1 , x2 snt soluii ale ecuaiei
asociate i x1 > x2 . 22. a) a R ; b) a R + . 23. b = 6, c = 15.

zerouri. 8. 2) Indicaie. Axa de simetrie este dreapta x =

4. 2. a) 5; 4; 3 16 ; 1,5; 1; 0,1. 5. a), b), d) Funcia f nu are extreme; c) min f ( x) = 1.


xR

Exerciii i probleme recapitulative


1. b). 4. a) f 3 . 6. l = 2r. 7. a) y = 15 0,5 x. 15. a) x = 0 ax de simetrie; min f ( x) = 3;
xR
23
1
d) x =
ax de simetrie; min f ( x) = 2 . 17. a) Se determin 4 funcii. 18. Indicaie.
xR
24
12
Rezolvai ecuaia f ( x) = 0 i calculai valoarea f (0). 20. a) Indicaie. Fie 2 + x = t , atunci
x = 2 t. Deci, f (t ) = 5t 7. 22. b = 8; c = 12.

Capitolul 3
1. 3. c) X 3Y 3 Z ; d) XY 2 Z 3 . 4. 1) a) 3; d) 0; 2) b) 6; c) 3. 7. b) 41 X 4YZ 2 ; c) 3 XYZ 4 .
3
8. c) 4 X 4Y 12 ; d) 3,375Y 9 Z 3 . 9. c) 2 XZ 3 ; d) 22 X 2Y 2 Z 2 .
10. b) 3 ZY Z 2 + XY .
4
11. b) 2 XY 2 Z 4 + + 0,01X 3Y 5 Z 2 + X 3Y 3 Z 3 . 14. Legitatea este puterea respectiv a monomului.
2. 5. b) X ( X 1)( X + 1) 2 . 6. b) (0,5 X + 1) 2 ; d) ( X + 1)3 . 7. b) ( 5 X 3 5 )( 5 X + 3 5 );
c) (5 X 4)(25 X 2 + 20 X + 16). 8. c) (2 X )(1 + X ). 10. b) grad P ( X ) = 3; grad Q( X ) = 3 pentru
m R i orice k , p, n R; grad Q( X ) = 2 pentru m = 0, k R i orice p, n R; grad Q ( X ) = 1
pentru m = 0, k = 0, p R i orice n R; grad Q( X ) = 0 pentru m = 0, k = 0, p = 0 i n R .
12. c) (6 X + 1)(21X 2 3 X + 1). 13. a) ( X 2)(3 X 2 + 2 X + 4); b) Indicaie. Efectuai substituia
X 3 = Y ; d) ( X + 1)( X 3 X 2 + 2). 14. Indicaie. Rezolvai ecuaiile de gradul II asociate
polinoamelor date. 16. b) Q( X ) = 5 X 4 + X 3 2 X 2 + 8. 18. P( X ) = X 2 . 19. a) Indicaie.
Efectuai substituia X 4 = Y ; b) ( X n 2)( X n + 2)( X 2 n + 4); c) X ( X n 1)( X n + 1).
3. 3. d) 159; e) 0; f) 6. 5. b) C ( X ) = 5 X 3 6 X 2 5 X 7, R( X ) = 13; d) C ( X ) = X 7 X 6 +
+ X 5 X 4 + 3 X 3 3 X 2 + 3 X 3, R ( X ) = 4.
7. P( X ) = ( X 3 2)(2 X + 1) + (2 X + 1) 2 .
8. a) a {5, 2}; b) a {4, 1}; c) a = 1. 9. R ( X ) = X 4.
1
4. 3. a) F; b) A; c) F; d) F. 4. a) Da; c) nu. 6. a) 1, 1; b) 0, 2, 3; c) ; d) 2 , 2 .
3
8. a) Nu; b) nu; c) da. 9. a) 2; b) 3; c) 1. 10. a) Indicaie. Rezolvai sistemul de ecuaii
3a + b = 2,
6( a b) = 5. 11. a = 5, b = 1.

X 3 X 2 6 X 16
X 2 + 5X 3
X 2 2X + 3
2X 2 + 6X + 6
;
. 5. b) 2; c)
5. 2. b)
; c)
; e)
2
2
3 X ( X + 2)
X 2 64
X 9
X 9
X 3 3X 1
X + 10
X 2 4X + 4
X2
; d)
. 6. a) 2X ; c)
f)
; f)
.
3
2
2
X +2
2X
X 1
( X + 2) ( X 2 + 1)( X 2)
12
; b) a {10, 4, 2, 1, 0, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 14}.
8. a) E ( X ) = X + 5 +
X 2
Algebr=

219

R=spunsuri [i indica\ii

Exerciii i probleme recapitulative


2. b) P( X ) + Q( X ) = 3 X 3 X 2 + 6 X + 1; P( X ) Q( X ) = 3 X 3 X 2 6 X 3; P( X ) Q( X ) =
2

1
5. b) Z ;
2

4
2
6. a) (Y + 20)(9Y + 20); b) 4 X ( X 9); d) ( Z 5 )( Z + 5 )( Z + 5Z + 25).

= 3 X 5 3 X 3 2 X 2 6 X 2.
d) (3 X 1) 2 .

3. a) 27 X 3 + 54 X 2 + 36 X + 8; d) 27 X 3 + 1.

7. b) (Y 2)(2Y 2 + 1); d) ( X + 1)( X 2 + 3 ). 8. b) C ( X ) = 3 X 2 + 5 X 7; R ( X ) = X 1.


9. b) 101. 11. a) 2,25. 13. Indicaie. Aplicai teorema lui Vite pentru ecuaia asociat
polinomului P(X).

Capitolul 4
7
4. a) S = {0,5}; c) S = {8}; f) S = . 7. a) S = R;
15
1
x+2
t
a+3
7
16
= t ; b)
= t ; c)
= z; d)
= t.
b) S = ; c) S = . 8. Indicaie. a)
x5
x
t +1
a
8
29
10. Indicaie. Legitatea este z1 z 2 = 30, unde z1 , z 2 snt soluiile ecuaiilor din stnga i respectiv
x
din dreapta lui 30. 11. Indicaie. Legitatea este x1 2 = 81, unde x1 , x2 snt soluiile ecuaiilor din
1
stnga i respectiv din dreapta lui 81. 13. a) S = {2}; c) S = {6,5}; e) S = 3 .
3
1
1
4 8
14. a) S = ; b) S = {4, 4}; c) S = 1, ; d) S = , . 15. a) Pentru m = 3, S = ;
3
3

11 9
2(2 m)
10
pentru m R \ {3}, S =
; b) pentru m = 0, S = ; pentru m R \ {0}, S = 3m .
m

2
1

2. 2. a) S = {4, 4}; b) S = {5, 5}; c) S = , 0; d) S = 0, ; e) S = ; f) S = ;


5
2
1
2
g) S = {0}; h) S = {0}. 3. a) S = ; b) S = , 1; c) S = ; d) S = . 4. a) S = {1};
2
5
b) S = {2, 6}; c) S = ; d) S = {2}; e) S = {1, 4}; f) S = .
8. a) ( x 3)( x + 1);
3
4
24
d) ( x + 1)(3 x + 2); e) ( x 4)( x + 1). 9. a) S = {1}; b) S = . 10. 1) a) ; b) 1 ; c) 3 ;
5
5
25
1
d) 2 . 11. 5, 20. Indicaie. Aplicai relaiile lui Vite; problema conduce la o ecuaie de gra5
1
dul II. 12. 1; 3. 13. a) S = ; b) S = ; c) S = , 0. 14. a) S = {2, 1, 1, 2}; b) S = ;
3
e) S = {1, 1}; f) S = {1, 1}. 15. a) Indicaie. Legitatea este x12 + x22 = 5, unde x1 , x2 snt soluiile
8
ecuaiei date; b) Indicaie. Legitatea este t12 t 22 = , unde t1 , t 2 snt soluiile ecuaiei date.
9
1
1
17. a) S = {0}; b) S = ; c) S = {0}; d) S = {1}; e) S = . 20. a) 1, 1,5; c) 1, 1; d) , 0, .
3
3
21. a) (t 1)(t + 1)(t 2 + 2); b) (t 2 )(t + 2 )(t 2 + 1). 22. Indicaie. Grupai factorii i facei

1. 3. a) R; b) R \ {5}; c) R.

substituia: a) x 2 3 x = t ; b) x 2 + 7 x = t. 23. a) Indicaie. Cum x 2 = | x |2 , facei substituia | x | = t.


9
2
1
26. a) Pentru m = 0, S = 1 ; pentru m = , S = ; pentru m 2 , + \ {0},
4
3
3
43 9 + 4m 3 + 9 + 4m
1

,
S =
; pentru m , 2 4 , S = ; b) Indicaie. Cercetai cazurile:
2
2
m
m

1) m 2 = 0; 2) m 2 0. e) Indicaie. Cercetai cazurile: 1) m = 0; 2) m 0.

220

Algebr=

R=spunsuri [i indica\ii

5
1
2
3. 2. a) 1; c) 1. 3. a) S = ; b) S = {6}; c) S = ; d) S = {3 2}. 4. a) S = 3 ;
5
3
2


2
1
6

b) S = 2 ; c) S = ; d) S = . 5. a) S = { 0}; b) S = ; c) S = { 0}; d) S = {0, 6}.


3
6
7
5
1

6. a) S = 8 ; c) S = {0, 12}. 7. a) S = 0, 3 ; c) S = . 9. a) S = Q \ {3}; c) S = Q \ {4}.


5
8

10. c) S = ; d) S = {5}. 12. a) Indicaie. Legitatea este ( x x1 )( x x2 ) = 0, unde x1 , x2 snt


x + x1
soluiile ecuaiei date; b) Indicaie. Legitatea este
= 0, unde x1 , x2 snt soluiile ecuaiei
x + x2
date. 14. c) S = {5 2, 0, 5 2}. Indicaie. DVA: R \ {8, 6, 6, 8}. Numitorul comun va fi

(t 2 36)(t 2 64). 15. d) DVA: R \ {0}. 1) Pentru m 3 < 0, S = ; 2) pentru m 3 = 0 rezolvai


1
1
1
ecuaia x + 3 = 0; 3) pentru m 3 > 0 rezolvai ecuaiile x + 3 = m 3, x + 3 = (m 3).
x
x
x
x2 + 2x + 1 x
x
; b) Indicaie.
=1
16. a) Indicaie. Scriei funcia f sub forma f ( x) =
( x + 1) 2
x2 + 2x + 1
x
.
Cercetai funcia f ( x) = 1 +
( x 1) 2
3
15 12
17
1
4. 2. b) S = {(0,2; 0,6)}; d) S = 11 , 1 . 3. b) S = , 3 ; d) S = 1, .
21
7
17 17
2
6
3
6. a) S = {(0, 1)}; b) S = 7 , 5 ; c) S = {(1, 2)}; f) S = {(0, 0)}. 7. b) S = {(2, 12)};
11 11
2 1
d) S = , 2 . 8. Indicaie. Legitatea este x + y = 2,82, unde (x, y) este soluia sistemului.
5 5
1
1
9. a) S = {( 2, 1)}; b) S = . 10. Indicaie. a) Efectuai substituia = u , = v; b) efectuai
x
y
1
1
1
2
substituia
= v. 11. 18 km/h; 24 km/h.
= u,
= v; c) efectuai substituia x = u,
x 1
y 1
y 1
13. 2 km/h. 14. a = 5.
5. 1. 1, 11. 2. 25, 10; 10, 25. 4. 43 cm, 40 cm. 6. 160 km, 120 km. 7. Indicaie. ab = 10a + b,
12 2 33 12 + 2 33
,
. 15. 25,5 lei, 39 lei.
ba = 10b + a. 10. 20 de ore, 30 de ore. 12.
3
3
2
2
16. Indicaie. Alctuii ecuaia y x = 225 ( y x)( y + x) = 225, unde x lungimea catetei, iar y lungimea ipotenuzei. Descompunei numrul 225 n produs de numere naturale.
Rspuns: 4 triunghiuri. 17. Indicaie. Fie x, y N . Rezolvai n N ecuaia ( x y )( x + y ) = 45.
18. 20 de camioane. 20. 120 m.

Exerciii i probleme recapitulative


4
2
1. b) S = 1 ; d) S = 13 . 2. b) S = {0}; c) S = ; d) S = ; e) S = {1, 4}; f) S = .
3
11

3. d) S = {12, 15}; e) S = {15, 10}; f) S = {8, 4}. 4. b) (3 X )(2 X + 1); c) (4 X + 1) 2 .


1
2
5. b) S = ; d) S = . 6. d) S = {(2, 8)}; e) S = {(1, 2)}; f) S = {(1,5 2 ; 5)}. 7. b) S = 1, ;
3

4
1 1

d) S = 1, , . 8. 48 de apartamente de 2 camere i 16 apartamente de 4 camere. 10. 31 lei.


3 2

8
11. a) S = {2}; b) S = ; c) S = {1, 1}; e) S = {2}. 13. Indicaie. Aplicai teorema lui
9
Vite. 14. a) ( x 1)2 ( x + 1)2 ( x 2 + x + 1) 2 ( x 2 x + 1) 2 ; b) Indicaie. Efectuai substituia (2 x 1) 2 = t ;
Algebr=

221

R=spunsuri [i indica\ii

c) Indicaie. Efectuai substituia ( x 2) 2 ; d) (t 2 ) 2 (t + 2 ) 2 .

16. a) S = {(2, 1)};

3 + 15 103 15 + 3 103 3 15 103 15 3 103


,
;
,
.
26
26
26
26
21. Indicaie. Legitatea este 5 = xy; 4 = ( x + y ), unde (x, y) este soluia sistemului dat.
1
22. Indicaie. Legitatea este x 2 + y 2 = 17, unde (x, y) este soluia sistemului dat. 23. b) 1, 1 ;
3
1
1
c) 5 , 5. 25. a) S = 1; ; 1; 1,5; b) S = {3, 1,1}; c) S = 1 . 26. Indicaie. a) Fie
2

5
x 2 = u, y 2 = v; c) fie x + y = t , xy = v. 27. Fiul are 13 ani, tata 39 de ani, mama 32 de ani.

c) S = {(16,5; 49,5)}. 19. 28%. 20.

Capitolul 5

7
1. 3. a) S = (, 2); b) S = (, 2); c) S = (, 1]; d) S = , + . 4. a) S = {0, 1, 2, 3, 4};

8
1
3

b) S = {0, 1, 2, 3, 4, 5}. 5. a) S = , 3 ; b) S = ; c) S = [2,5; + ); d) S = , .


2
4

8. a) S = (; 0,5); b) S = (3, + ); e) S = (3, + ).


9. a) S = , + ; c) S = ;
4

d) S = [2,5; + ). 10. a) x [2, + ); b) x , ; c) x (3, 10]. 11. a) S = (1, 4);


5

3
c) S = [2, 2]; d) S = (3, 4). 12. 25 de cri. 13. x (3, 13); 14. 24 de locuri. 15. .
8
4
8
2
16. b) S = , U , + ; c) S = 4 , . 17. a) a (, 2); b) a (, 3).
3 3
3

18. d) a (, 2). 19. a (2, + ). 20. a) a {5}; b) a (, 5); c) a ( 5, + ).


1
2
3 1
1
2. 3. a) S = , U , + ; b) S = ( , 8) U (6, + ); c) S = , ; d) S = R \ ;
2
3
2
4

5
2
5
e) S = ; f) S = R; g) S = ( , 0) U (7, + ); h) S = 1, ; i) S = ( , 4] U [ 4, + );
4
7

j) S = (3, 3); k) S = ; l) S = R. 4. a) S = ( , 8) U (5, + ); b) S = [2, 0]; c) S = (6, 5);


4
1 1
d) S = ( , 4) U [ 1, + ); e) S = , . 5. a) S = ( , 2) U (1, + ); b) S = [5, 3];
3 2
3
d) S = ( ; 1] U [ 4,5; + ).
7. a) S = 1 , ; b) S = R; c) S = (5, 4); d) S = .
2

1
1

8. a) 1 , ; b) ( , 4) U (0, + ). 9. a) S = ( , 2) U (0, 3); b) S = (, 5] U , 3;


2

2
1
c) S = (, 1] U [2, 3]; d) S = (, 2) U (1, 0) U (4, + ); e) S = , 3 ; f) S = ( , 1] U (0, 2];
2
5 9
g) S = [ 2, 1) U [3, + ). 10. Da, poate fi decupat. 11. a) S = , . 12. S = {2, 3, 4, 5}.
3 8
13. a) S = ; b) S = [5, 0]; c) S = (1, 4). 14. a) x [ 5, 1) U (1, 6]; b) x [ 10, 6] U [7, 10].
1
15. a) S = [1, 2] U [3, 4]; b) S = ( 3, 1) U ( 1, 1). 16. b) m (, 5). 17. b) a 0, 1 .
4

Exerciii i probleme recapitulative

3
3
1
4

5. 3. 6. a) , 2 ; b) 3 ,
; c) 3 , 2 ; d) (, 1] U 3 , + . 9. a) S = (4, 1).
2
2

10. S = , 5. 11. S = (, 6) U {1} U (2, +). 12. Nu exist atare valori. 13. a (, 3] U [1, +).
5
222

Algebr=

R=spunsuri [i indica\ii

Geometrie
Capitolul 1
1. 5. 36, 144, 144. 6. a) 45, 45; b) 75, 105; c) 9, 81; d) 70, 70. 9. 30. 10. a) 0,625;
2
4
1
5
4
1
7
4
b) 2 . 11. a) ; b) ; c) ; d) 4,2. 12. a) 2 ; b) ; c) 2 ; d) . 13. a) 9,6 cm; b) 5cm.
3
11
3
16
7
9
7
3
14.
15.
2 cm
4 cm
6 cm
3 cm
6 cm
4,5 cm
1 2 1
17. 11 ori. 21. Indicaie. Utilizai egalitatea = .
2 3 6
2. 1. a) Da; b) nu; c) da; d) da. 3. a) 62 cm; b) 24 5 cm. 4. m(A) = 40, m(B) = 20,
m(C ) = 120. 8. a) 37 cm; b) 72 cm; c) 78 cm. 9. a) 7856; b) 1545453; c) 7244;
d) 69254. 10. 10 cm; 12 cm; 10 cm; 12 cm. 11. a) M 1 (3; 0); b) M 1 ( 0,4; 0). 12. a) (3 7 ) cm;
b) (3 2 2 3 ) cm. 13. a) 15 cm; b) 8 cm. 14. a) 90, 130, 140; b) 70, 145, 145; c) 100, 110, 150.
15. a) PM = 12 cm, PN = 15 cm; b) AP = 2 6 cm, BP = 2 7 cm. 16. 55, 125, 125.
17. 70, 70, 110, 110. 18. a), b) m(A) = m(D) = 75, m(B) = m(C ) = 105.
19. a) m(A) = m(B) = 90, m(C ) = 120, m(D) = 60; b) m(A) = 70, m(B ) = 110,
m(C ) = m(D) = 90. 20. ntre irurile din b) i ntre cele din d).
21. a)

4
12

6
18

10
30

12
36

b)

9
27

0,2
1

1
5

1,8
9

2
10

3,2
16

2,4
12

22. a) 65; b) 90. 23. 18 3 cm. 24. a) 60, 60, 120, 120; b) 6 unghiuri de 60. 25. 15 cm.
26. 18 cm. 27. a) 30, 30, 120; b) 12 cm. 28. 34 cm. 29. 80 cm. 30. a) D (3; 4);
b) D (2; 3). 31. 4. 32. AB = 10 cm, AH = 6,4 cm, BH = 3,6 cm, CH = 4,8 cm. 33. 5 cm.
34. AB = 9 cm, AC = 9 3 cm. 35. 13 cm i h = 12 cm. 36. 60, 60, 120, 120. 37. AB = 15 cm,
BC = 25 cm. 38. 26 cm. 39. 2 cm. 41. 30 cm.

Capitolul 2
1. 4. a) 8 cm; b) 7 cm; c) 2 10 cm; d) 2 cm. 5. a) 12 cm; b) 5 cm; c) 15 cm. 6. a) Secant
cercului; b) secant cercului; c) tangent la cerc; d) secant cercului; e) exterioar cercului.
7. R = 10 cm, AC = 10 3 cm, BM = 5 cm. 8. a) 13,7 cm; b) 3,(4) cm; c) 8 cm. 9. a) Secant
cercului; b) secant cercului; c) exterioar cercului; d) tangent la cerc. 10. a) 3 cm; b) 5 cm;
4b 2 a 2
. 11. a) 10 cm; b) 1,5 cm. 12. 60. 15. 30. 16. 12 cm. 17. a) M Int ABC ;
2
b) M Int ABC ; c) dac r > 2, atunci M Int ABC ; dac r = 2, atunci M C (O, 2); dac

c)

0 < r < 2, atunci M Ext ABC. 18. 20 cm. 19. 10 cm. 20. 7 cm. 21. 7,5 cm. 22.

24. a) 1; b) 30; c)
32. 5 cm. 35.

2
3

2
3

a)

15 cm.

x + y . 26. (12 + 11) cm. 30. 20 cm sau 40 cm. 31. 8 cm, 15 cm.
2

1
4

b)

c)
Geometrie

223

1 2 3
4
5
7
6

d)

36. 60 cm.

R=spunsuri [i indica\ii

2. 2. a) 45; b) 90; c) 125. 3. a) MN = KL; b) MN < KL; c) MN = KL. 4. a) 44; b) 152;


c) 1730; d) 80. 5. a) 120; b) 72; c) 36; d) 30; e) 30; f) 15. 11. Ptrat. 12. Dreptunghi.
13. a) 50; b) 40; c) 65. 14. O or. 15. 40. 16. 90, 120, 60, 90. 17. 180, 90, 60, 30.
18. 18,5 cm. 19. a) 3 coarde i 6 arce. 20. Msurile arcelor vor fi egale cu 10, 30, 60, 70, 80,
110. 21. a) 90; b) 35; c) 55; d) 20. 22. a) 120; b) 150; c) 24; d) 210. 23. 6 cm.
16 3
cm. 25. 80 sau 100. 26. 20 3 cm. 27. 17 cm. 28. a) 64; b) 117; c) 48; d) 57.
3
15
33. 18,75 cm. 34.
cm.
2

24.

3. 3. a) 36 cm; b) 54 cm. 4. a) 50; b) 30; c) 160; d) 60. 5. a) 52, 62, 66; b) 35, 70, 75.
6. a) 2,5 cm, 6,5 cm, 5,5 cm; b) 5 cm, 9 cm, 8 cm. 7. a) Ascuitunghic; b) obtuzunghic;
c) dreptunghic; d) dreptunghic. 8. AM = 18 cm, BK = 7 cm. 9. a) 36; b) 70; c) 110; d) 75.
12. a), c) da; b), d) nu. 13. 5 cm. 14. a) 75, 5230, 5230; b) 68, 64, 48; c) 37, 71, 72.
16. a) 100, 20, 60; b) 50, 84, 46; c) 92, 76, 12. 17. 5 cm, 5 cm, 6 cm. 19.

130 cm.

20. 2 7 cm.

Exerciii i probleme recapitulative


3. 5 cm. 4. 6 cm. 5. 2 13 cm. 7. a) 60; b) 17; c) 67. 9. a) 6 cm; b) 4 7 cm. 10. a) 12 cm;
b) 0,5 cm. 11. a) 52 sau 128; b) 74; c) 46; d) 61. 12. a) 30; b) 150; c) 270. 14. 4 2 cm.
16. AM = (3 2 + 2 17 ) cm; BD = 2 34 3 34 cm. 17. 8,125 cm. 18. 3 13 cm.
19. a) m(A) = 115, m(B) = 40, m(C ) = 25; b) m(A) = 120, m(B) = 37, m(C ) = 23.
20. a) m(A) = 94, m(B) = 106, m(C) = 86, m(D) = 74; b) m(A) = 9730, m(B) = 140,
m (C ) = 8230, m (D ) = 40.

Capitolul 3
2
7
cm, cm; d) 16 cm, 2 cm. 8. 17 m.
3
9
2
2
11. a) A = 2 110 cm ; c) A = 10 11 cm . 12. a) A ABC = A ABD = 49,5 cm2 ; A ADC = A DCB = 36 cm2 ;

7. a) 7,3 cm, 2,5 cm; b) 11 2 cm, 5 2 cm; c)

b)

A ABC = A ABD = 87,5 cm 2 ;

A ADC = A DCB = 45 cm 2 ;
15. 81 cm 2 .

16. 42 cm.

d)

A ADC = A DCB = 50 cm 2 ;
A ABC = A ABD = 21 2 cm 2 ;

17. 52 cm 2 .

18. 4 m 2 .

c)

A ABC = A ABD = 53,25 cm 2 ;

42 2 49
cm 2 .
2
19. a) 24 3 cm 2 ; b) 32 2 cm 2 ;

c) 80 sin 36 cm 2 .

A ADC = A DCB =

20. a) P = 48 cm, A = 144 cm 2 ; b) P = 36 2 cm, A = 162 cm 2 ;


x2
cm 2 . 21. a) De 9 ori; b) de 49 de ori;
c) P = 4a cm, A = a 2 cm 2 ; d) P = 2x 2 cm, A =
2
c) de n 2 ori. 22. a) De 2 ori; b) de 10 ori; c) de 4 11 ori. 23. a) De 4 ori; b) de 25 de ori;
8
ori. 24. 99 cm 2 . 25. 63 cm2 . 26. 216 cm 2 . 27. 27%. 28. (144 2 96) cm 2 .
c) de
3
29. a) 400g; b) 2100 g. 30. 48 cm 2 . 31. 15 cm2 . 32. 900 cm 2 . 33. 13 cm. 34. 70 cm 2 .
S ( m + 2n)
135
cm 2 . 38. nlimea corespunztoare
35.
. 36. P = 128 cm, A = 480 cm 2 . 37.
2
2( m + n )
2
.
bazei triunghiului ABC. 39. m. 40. 6 cm 2 . 41. 294 cm 2 . 42. 170 cm 2 . 43. 3 r 2
2
224

Geometrie

R=spunsuri [i indica\ii

Capitolul 4
1. 3. b). 4. A = 54 cm2 , V = 27 cm3 . 5. V = 64 cm3 , A = 96 cm 2 . 6. A = 24 cm 2 , V = 8 cm3 .
7. 27 l. 9. 150 cm 2 . 10. 8 cm3 . 11. 7,2 kg. 12. 6 3 cm. 13. 3(2 + 3 ) cm.
14. a) 4 3 cm; b) 4 2 cm. 15. A = 1 536 cm 2 , V = 4 096 cm3 .
16. a)
b)
c)

2.
4. A = 214 cm 2 , V = 210 cm3 .
5.
A l = 156 cm 2 , A t = 236 cm 2 , d = 5 5 cm.
2
3
2
6. 188 cm . 7. 960 cm . 8. Al = 96 cm , At = 126 cm2 . 9. A l = 126 cm 2 , V = 63 3 cm 3 .
10. A l = 36 3 cm 2 , At = 44 3 cm2 . 11. 18 cm 2 . 12. A t = (96 + 32 3 ) cm 2 , V = 64 3 cm 3 .
45 3 3
175 3
cm . 14. At = (105+ 50 3) cm2 , V =
cm3 . 15. 7 cm. Indicaie. Dac x, y, z snt
4
4
dimensiunile paralelipipedului, atunci x 2 + y 2 + z 2 este lungimea diagonalei. 16. A l = 112 cm 2 ,

13.

A t = 144 cm 2 , V = 112 cm3 . 17. 200 cm3 . 18. A l = 288 cm 2 , A t = 360 cm 2 .


19. 19 3 kg 32,87 kg. 20. A t = 290 cm 2 , V = 300 cm3 .
135 3
cm 3 .
22. A l = 90 cm 2 , A t = (90 + 27 3 ) cm 2 , V =
2
1
25. b). 26. 160 cm3 . 27. 19 . 28. 364,5 cm3 .
21
31. 12 m 3 .
32. 1,2 cm.
A t = (120 + 12 3 ) cm 2 .

21. A l = 128 cm 2 , A t = 160 cm 2 .


23. 216 3 cm 2 . 24. 120 3 cm 3 .
29. 10 cm 2 .

30. A l = 120 cm 2 ,

33. a) 2 38 cm; b) 248 cm 2 .

34. a) A l = 288 3 cm 2 , A t = 32(9 3 + 2) cm 2 , V = 384 3 cm 3 ; b) 24 cm.


35. A t = (32 3 + 144) cm 2 , V = 96 3 cm 3 .
3. 9 cm 2 .
A l = 45 3 cm 2 , A t = 72 3 cm 2 , V = 36 3 cm 3 .
9 3 3
cm . 8. A l = 60 cm 2 ,
4. A t = (36 3 + 72) cm 2 , V = 24 3 cm 3 . 5. 63 3 cm 2 . 6. b). 7.
2
V = 48 cm3 . 9. At = 360 cm2 , V = 400 cm3 . 10. At = 100 cm2 , V = 36 3 cm3 . 11. Al = 80 cm2 ,
3.

1.

45 cm 2 .

2.

A t = 144 cm 2 , V = 64 cm 3 .

12. A t = (24 3 + 48) cm 2 , V = 16 3 cm 3 .

13. a) P = 24 m,

Al = 144 m2 , A = 180 m2 ; b) P = 52 m, Al = 520 m2 , l = 20 m; c) P = 36 m, a = 9 m, A = 369 m2 ;


d) a = 11 m, l = 18 m, A = 517 m 2 ; e) a = 8 m, P = 32 m, l = 22 m.
16. 6 cm. 17. (48 3 + 96) cm 2 . 18.

432 3
cm3 . 19.
3

14.

A l = 60 2 cm 2 .

5. 20. A l = 150 7 cm 2 , V =

21. A t = 384 cm 2 , V = 384 cm3 . 22. a) A t = 16 3 cm 2 , V =

1000
cm 3 .
3

16 2
1
cm 3 ; b) . 23. 64 3 cm 2 .
3
9

2279
cm. 11. 4 cm. 12. 16 cm 2 . 13. 25 cm.
2
14. 4 cm. 15. Nu, deoarece prelungirile muchiilor laterale nu snt concurente n acelai punct.

4. 6. 24 cm. 7. 5 cm. 8. 7 cm. 9. 20 cm. 10.

16. 3 3 cm.
Geometrie

225

R=spunsuri [i indica\ii

Exerciii i probleme recapitulative


128 2
2
cm3 . 4. A t = 232 cm 2 , V = 224 cm3 .
cm. 3.
3
3

1. a) 720; b) 1 080; c) 1 440. 2. 10


5.

A t = 216 cm 2 .

8.

a) A t = 594 cm 2 , V = 810 cm3 ;

A l = 96 cm 2 , V = 32 3 cm 3 .

6.

b) 56,25 cm 2 .

A l = 24 cm 2 , V = 12 3 cm 3 .

7.
9.

A l = 16 3 cm 2 , V = 8 3 cm 3 .

3 7
3
cm. 12. h = 3,75 cm, V = 281,25 cm 3 . 13.
cm 3 .
2
2
252 cm 2 . 16. AB = 4 2 cm, V = 128 2 cm 3 . 17. 148 cm 2 .

10. a) 4 3 cm; b) 192 cm3 . 11.


14. 1 224 cm3 .

15.

18. d = 3 11 cm, A t = 190 cm 2 . 19. A t = (18 3 + 288) cm 2 , patru diagonale de 2 43 cm i


dou de 4 13 cm.

20. A l = 940 cm 2 , V = 4 200 cm3 .

22. a) 18 cm; b) 10 cm; c)

21.

108 30
8 11
cm. 24.
cm 3 . 23.
3
3

A t = 16 3 cm 2 , V =
4

8 5
cm 3 .
3

1
cm 3 .
3

Capitolul 5
1. 3. a), c) Da; b) nu.

5. a) A = 150 cm 2 , V = 250 cm3 ; b) A = 6 cm 2 , V = 2 cm3 ;

c) A = 0,96 cm2 , V = 0,128 cm3 . 6. A = 130 cm2 , V = 200 cm3 . 7. 96 cm 3 sau 72 cm 3 .


96
1152
288
1 152 3
cm 3 ;
8. a) A = 192 3 +
cm 2 , V =
cm 3 sau A = 192 3 + cm 2 , V =

128 256
1 024
50
250

cm 2 , V =
cm 3 ; c) A =
cm 3 sau
+
b) A = 100 + cm 2 , V =

3
3

128 256
1 024
cm 2 , V =
cm 3 .
A =
+
3
3

11. a) 192 cm 2 ; b) 36 2 cm 2 .
19. 1350 cm .

10. a) 60 cm 2 ; b) 8 cm 2 ; c) 2 x 2 3.

12. a) 375 kg; b) 60,8 kg.

15. A = 125 cm 2 , V = 187,5 cm3 .


3

9. 40 cm 2 .

20. 12 2 cm, 48%.

13. 66 cm 2 .

14. A doua.

16. A = 130 cm 2 , V = 200 cm3 .

17. 4 cm.

21. 22 de piulie, 17 % din volumul bazei se pierde.

22. De 8 ori. 23. De 2 2 ori.


2.

5. At = 24 cm2 , V = 36 cm3 .

6. A = 312 cm 2 , V = 1 440 cm3 .

7.

1
cm.
2

9 7
567 2
8. 2 105 cm2 . 9. A =
(4 + 7 ) cm2 , V =
cm3 . 10. A l = R 4 + 4 S 2 , V = 2RS .
4
4
1
h2
1 Sh 3
11. 25 ml. 12. A l = 2 d 2S + S 2 , V =
. 13. V = a 2 b 2 a 2 + b 2 cm 3 . 14. 24 cm 2 .
3
3 d2
d
3
3
3
15. 125 cm . 16. 256 cm . 17. 384 cm . 18. 1 056 cm3 .

3. 6. R = 50 cm, r = 6 cm, h = 117 cm. 7. 10 cm. 8. 40 cm. 9. 12 cm. 10. 6,5 cm. 11. 8,5 cm.
12. 13 cm. 13. 10,5 dm3 . 14. 2 cm i 4 cm.
4. 5. a) 8 cm; b) 24 cm; c) 4 cm. 6. 6 400 km. 7. a) A = 144 cm 2 , V = 288 cm3 ;
226

Geometrie

R=spunsuri [i indica\ii

30
286
cm 2 , V = 1
cm 3 ; c) A = 108 cm 2 , V = 108 3 cm 3 . 8. a) 81 cm 2 ;
49
343
b) 180 cm 2 ; c) 0. 9. Unui biat. 10. a) 3 364 cm 2 ; b) 5 476 cm 2 . 11. a) 43 cm 2 .

b) A = 6

12. a)

3
cm.
2

Exerciii i probleme recapitulative


9 35
150
150 5
2
3. A t = 20 15 +
cm 3 . 5. 6 cm.
cm 3 . 4. A t = 15,75 cm 2 , V =
cm , V =

100
200 3
1
54
2
cm 3 . 8.
.
6. A t = 33 cm , V = 36 cm3 . 7. a)
cm3 ; b)
cm 3 . 9.
27

5
3 13

10. Cazul I. A l = 70 cm 2 , V = 175 cm3 . Cazul II. A l = 70 cm 2 , V = 245 cm 3 . 11. Masa bilei
este mai mare. 12.

64 3
81
cm 3 . 13. 2 cm. 14. 7 cm. 15. Nu. 16.
cm 3 . 17. Sfera.
3
2

18. A t = 108 cm 2 , V =
20. 90. 21. 60. 22.

216 3
cm 3 .
3

338 3
2197 3
2
cm 3 .
19. A t = 169 +
cm , V =
3
9

3 3
a . 23. 13 cm. 24. a) 256 cm3 ; b) 256 cm 3 .
4

Geometrie

227

R=spunsuri [i indica\ii

Cuprins
Algebr=

Geometrie

Capitolul 1. Recapitulare [i complet=ri

1. Mulimea numerelor reale ...................


2. Operaii cu numere reale .....................
3. Puteri i radicali ..................................
Exerciii i probleme recapitulative .....
Test sumativ ..........................................

Capitolul 1. Recapitulare [i complet=ri

4
10
14
19
21

1. Puncte, linii, plane, unghiuri ............. 124


2. Poligoane ......................................... 130
Test sumativ ........................................ 140

22

154
160
162

Capitolul 2. Cercul

1. Recapitulare i completri ................


2. Unghiuri nscrise n cerc ...................
3. Cercuri nscrise. Cercuri
circumscrise .....................................
Exerciii i probleme recapitulative ...
Test sumativ ........................................

Capitolul 2. Func\ii

1. Noiunea de funcie. Recapitulare i


completri ...........................................
2. Funcii numerice. Recapitulare i
completri ...........................................
3. Funcia de gradul II ............................
4. Funcia f : R R, f ( x) = x 3 ............
Exerciii i probleme recapitulative .....
Test sumativ ..........................................

25
31
49
51
54

Capitolul 3. Arii

1. Noiunea de arie ...............................


2. Aria paralelogramelor .......................
3. Aria triunghiului ...............................
4. Aria trapezului ..................................
5. Aria poligonului regulat. Lungimea
cercului i aria discului .....................
Exerciii i probleme ...........................
Test sumativ ........................................

Capitolul 3. Polinoame [i frac\ii algebrice

1. Monoame. Operaii cu monoame ........


2. Polinoame. Operaii cu polinoame ......
3. mprirea polinoamelor ......................
4. Rdcinile polinoamelor .....................
5. Operaii cu fracii algebrice.
Recapitulare i completri ..................
Exerciii i probleme recapitulative .....
Test sumativ ..........................................

141
148

55
59
67
72

163
163
166
167
168
169
173

Capitolul 4. Poliedre

74
79
80

1. Poliedre ............................................
2. Prisma ...............................................
3. Piramida ............................................
4. Trunchiul de piramid ......................
Exerciii i probleme recapitulative ...
Test sumativ ........................................

Capitolul 4. Ecua\ii. Sisteme de ecua\ii

1. Ecuaii de forma ax + b = 0, a, b R.
Recapitulare i completri .................. 81
2. Ecuaii de gradul II cu o necunoscut .... 85
3. Ecuaii raionale .................................. 92
4. Sisteme de ecuaii ............................... 95
5. Rezolvarea problemelor cu ajutorul
ecuaiilor i/sau sistemelor de ecuaii .... 99
Exerciii i probleme recapitulative .... 103
Test sumativ ......................................... 106

174
177
185
191
195
197

Capitolul 5. Corpuri rotunde

Capitolul 5. Inecua\ii. Sisteme de inecua\ii

1. Inecuaii i sisteme de inecuaii


de gradul I cu o necunoscut.
Recapitulare i completri ................. 107
2. Inecuaii de gradul II cu o necunoscut.
Metoda intervalelor ........................... 114
Exerciii i probleme recapitulative ... 121
Test sumativ ........................................ 122
228

1. Cilindrul (circular drept) ...................


2. Conul (circular drept) .......................
3. Trunchiul de con (circular drept) ......
4. Sfera .................................................
Exerciii i probleme recapitulative ...
Test sumativ ........................................

198
204
208
212
215
217

R=spunsuri [i indica\ii ...............................

218

Geometrie