Sunteți pe pagina 1din 1

4

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 808/13.X.2016


PARLAMENTUL ROMNIEI
C A M E R A D E P U TA I L O R

S E N AT U L

LEGE
pentru modificarea alin. (1) al art. 139
din Legea nr. 53/2003 Codul muncii
Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.
Articol unic. Alineatul (1) al articolului 139 din Legea nr. 53/2003 Codul
muncii, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 345 din 18 mai
2011, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific i va avea urmtorul
cuprins:
Art. 139. (1) Zilele de srbtoare legal n care nu se lucreaz sunt:
1 i 2 ianuarie;
24 ianuarie Ziua Unirii Principatelor Romne;
prima i a doua zi de Pati;
1 mai;
prima i a doua zi de Rusalii;
Adormirea Maicii Domnului;
30 noiembrie Sfntul Apostol Andrei, cel nti chemat, Ocrotitorul
Romniei;
1 decembrie;
prima i a doua zi de Crciun;
dou zile pentru fiecare dintre cele 3 srbtori religioase anuale, declarate
astfel de cultele religioase legale, altele dect cele cretine, pentru persoanele
aparinnd acestora.
Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea
prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (1) din Constituia Romniei, republicat.
PREEDINTELE CAMEREI
DEPUTAILOR

FLORIN IORDACHE

PREEDINTELE SENATULUI

CLIN-CONSTANTIN-ANTON
POPESCU-TRICEANU

Bucureti, 7 octombrie 2016.


Nr. 176.

PREEDINTELE ROMNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1)
al art. 139 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii
n temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) i ale art. 100 alin. (1) din Constituia
Romniei, republicat,
Preedintele Romniei d e c r e t e a z :
Articol unic. Se promulg Legea pentru modificarea alin. (1) al art. 139 din
Legea nr. 53/2003 Codul muncii i se dispune publicarea acestei legi n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
PREEDINTELE ROMNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS
Bucureti, 7 octombrie 2016.
Nr. 844.