Sunteți pe pagina 1din 1

OPIS cu documentele din dosar

1. Cerere tip
2. Copii dupa certificatele care atesta parcurgerea modulelor de formare
3. Raportul final de intervizare
4. Adeverinta care atesta parcurgerea orelor de dezvoltare personal