Sunteți pe pagina 1din 2

-Numr par (cu so) 0,2,4,6,8,10,;au forma 2k

-Numr impar (fr so) 1,3,5,7,9,11,au forma 2k+1


2
3
-Ptratul lui 7 este 7 =49; cubul lui 2 este 2 =8
-Ptrat perfect-este egal cu ptratul unui numr natural:0,1,4,9,16,
-Cub perfect-este egal cu cubul unui numr natural:0,1,8,27,
-Numr prim-care se divide numai cu 1 i cu el nsui:2,3,5,7,11,
-Numr compus-care nu este prim: 4,6;8;9;15,16,
-Numere pozitive: +12;3;4,5; Numere negative:23;2,25;0,(54)
-Opusul lui 35 este 35 ;
Inversul lui 35 este 1
35
xy = 10 x + y ; abc = 100 a + 10 b + c

Mulimi de numere
N-naturale : 0,1,2,3,...

Z-ntregi :. 4,0,9,+12.
gfdgdfggdfgdfgdgggd

Q-raionale: 3 ;4;3;6,2;3, (4)


5
3
R-reale:
7; ;4;3;6,2;3, (4)
5
Numere iraionale: 7; 2;....
NZQR

Calcule elementare 58=3; 43=7; 7+2=5; 7+9=2; 5(2)=5+2=3; (ab+c)=a+bc;


2
3
7
4
3(5)=15; 4(+2)=8; (2)(3)=6; 8: (4)=2; (8):(1)=8; (3) =9; (3) =27; (1) =1; (1) =1;
5
1
1
0
0
7
17 3 20 13 3 10
3 4 12
3
3
3
4
1 =1; 8 =8; (7) =7; 3 =1; (6) =1; 0 =0; 2 2 =2 ; 5 :5 =5 ; (7 ) =7 ; (2n) =8n ; 3n2n =6n ;
5
1 ;
1
1;
2 5 ; 2 1 ; n
1 5 2 )1 3) 5 17 ; 7 5 35 ; 7 5 7 3 21 ; 2
2
=
+ =
+
=
=
: = =
= 5 5 = 2 a = n (3) =
5
6 4 6
4 12
a
6 4 24 2 3 2 5 10 3
3
( 3) 2 9
49 = 7 ; 5 5 = 5 ;

3 2 = 6

212 = 21

Eliminri de paranteze
(a+b)(c+d)=ac+ad+bc+bd;

; 5x+2x=7x; 2y9y=7y;b+2b=b; 3n 5n =8n ; a+a=2a;cc=c ;

+(5+xy)= 5+xy; (ab+3)=a+b3 ; 3(2n-7)=6n21;


2
3
2
(x 3)(x4)=x 4x 3x+12
2)

Raionalizarea numitorului 3 =
2

3+ 2 )
3 2 ;
4
4 12 + 4 2 12 + 4 2
=
=
=
=
2
92
7
2
3 2 3 2

Procent

Transformarea fraciilor zecimale n fracii ordinare

7
7 % din 300=
300= 21
100
Raport

7
207
345
; 0 , 207 =
;3 , 45 =
10
1000
100
-periodice simple 0 , ( 73 ) = 73 ; 2 , ( 5 ) = 2 + 5 = 23
99
9
9
-periodice mixte 0,7(31) = 731 7 = 724 ;1,13(5) = 1 + 135 13 = 1022
990
990
900
900
-finite

Raportul dintre 2 i 3 este 2


3

Proporie

a a-numrtor,b-numitor
b

Fracii
-subunitare:

63 = 9 7 = 3 7

Scoaterea factorilor de sub radical

-Divizorii lui 18: 1,2,3,6,9,18


218 sau 18 M 3
-Multiplii lui 18: 0,18,36,54,
-Cel mai mare divizor comun (8,12)=4
-Cel mai mic multiplu comun [8,12]=24
5
2
6
-Dac a=2 37 i b=2 57,atunci a i b au c.m.m.d.c.
5
6
2
egal cu 2 7 ,iar c.m.m.m.c. 2 37 5
5
2
-ci divizori naturali are un numr:dac n=2 37
atunci nr.divizorilor lui n este (5+1)(1+1)(2+1)=36
Criterii de divizibilitate:
-cu 2:dac numrul are ultima cifr 0,2,4,6 sau 8
-cu 3:dac suma cifrelor se divide cu 3
-cu 4:dac nr. format din ultimele 2 cifre se divide cu 4
-cu 5:dac numrul are ultima cifr 0 sau 5
-cu 9: dac suma cifrelor se divide cu 9
-cu 10:dac numrul are ultima cifr 0
-cu 25:dac nr.format din ultimele 2 cifre se divide cu 25

0 ,7 =

2 ; 1 ; 23 (numitorul>numrtorul)
9 13
24

-supraunitare: 9 ; 13 ; 24 (numitorul<numrtorul)

Mulimi

-aparine; -nu aparine


-inclus ; -include

2,3,4,6 se numesc termenii


proporiei.3 i 4 sunt mezii,
iar 2 i 6 sunt extremii.
Proprietatea fundamental a
unei proporii:produsul
mezilor este egal cu produsul extremilor.

-Cardinal al unei mulimi-cte elemente


are acea mulime.
-Mulimi disjuncte-care nu au elemente
comune
Operaii cu mulimi

Dac A={1,2,3,4}i B={3,4,5},atunci:

23

13

24

-echivalente 2

4 ;
=
3
6

Fracii etajate:

30

se recunosc astfel:34=26

2
7 = 2 : 3 = 2 5 = 10
3
7 5 7 3 21
5

Formule de calcul

Medii

(a+b) =a +2ab+b
2 2
2
(ab) =a 2ab+b
2 2
(a+b)(ab)=a b
3 3
2
2
a +b =(a+b)(a ab+b )
3 3
2
2
a b =(ab)(a +ab+b )
2 2 2 2
(a+b+c) =a +b +c +2ab+2bc+2ac
3 3
2
2 3
(a+b) =a +3a b+3ab +b
3 3
2
2 3
(ab) =a 3a b+3ab b

-aritmetic m = x+ y
a

-mulimea vid

-ireductibile-care nu se pot simplifica 2


9
-reductibile-care se pot simplifica 25 se simplific cu 5

Este o egalitate de dou


rapoarte. 2 = 4 .Numerele

-echiunitare: 2 ; 13 ; 24 (numitorul=numrtorul)

2xy
-armonic
mh =
2
x+ y
-aritmetic ponderat a numerelor 10 i
9,avnd ponderile 3 i 5,este 103+95
3+5
-geometric (proporional) m =
g

xy

mh mg ma

Inegalitatea mediilor

-reuniunea AUB={1,2,3,4,5}

Comparri

-intersecia AB={3,4}

9<7 ; 5<2 ; 23<0


7
4
24
24
>
>
5
5
13
17

-produsul cartezian AxB={(1,1);(1,3)}

Sistem de axe

Ecuaia de gradul doi


2

O
3

5
M

Ox-axa absciselor
Oy-axa ordonatelor
M(5,3) ; 5 i 3 sunt coordonatele
punctului M.Numrul 5 este abscisa,
iar 3 este ordonata punctului M.

ax +bx+c=0;se afl (delta),


2
=b 4ac.Dac este negativ,
ecuaia nu are soluii reale.
Dac 0,soluiile sunt
b
b+
x1 =
x2 =
2a
2a
Dac x1 i x2 sunt soluiile
2
ecuaiei ax +bx+c=0,atunci
2
ax +bx+c=a(x x1)(xx2)

Volum
Lungime
Suprafa
5 m=5000 dm
3 m=30 dm
7 m=700 dm
0,03 cm=30 mm
0,7 m=70 cm
0,05 m=500 cm
0,05 km=50 hm
2 km=2000 m
2 km=200 hm
1 dm=1000 cm
3,5 cm=35 mm
1 ar=1 dam=100 m
1 m=109 mm
2,7 dam=0,27 hm 1 ha=1 hm=100 ari
3 mm=0,003 cm
1,3 mm=0,13 cm 0,02 ha =2 ari= 200 m 0,25 dam=250 m

Uniti de msur

Descompunerea expresiilor n factori

-diferena AB={1,2}

a)Prin factor comun


3
2 2
5
4
4
x 5x =x (x-5) ; (n4) +(n4) =(n4) (n4+1)
b)Prin formule
2
2
2
y 25=(y5)(y+5); 9x 6x+1=(3x1)
c)Prin grupri de termeni
3
2
2
2
2n +2n +7n+7=2n (n+1)+7(n+1)=(n+1)( 2n +7)
2
2
x +6x+8=x +4x+2x+8=x(x+4)+2(x+4)=(x+4)(x+2)

Capacitate
1 l=1 dm
3 l=3000 ml
0,3 dal=3 l
0,2 hl=20 l
125 ml=0,125 l
0,07 kl=70 l
3 cl=0,3 dl

Sisteme de ecuaii

x = 4 + y
x = 4 + y

2(4 + y ) + y = 11 8 + 3 y = 11

f:AB
(citim funcia f
definit pe A cu valori n B)
A-domeniul de definiie
B-domeniul de valori
-funcie liniar (de gradul I) este
o funcie de forma f(x)=ax+b,de
ex.f(x)=3x5
Reprezentare grafic
Fie f:RR ,f(x)=3x5
x
1
2
f(x)

a)Rezolvare cu metoda substituiei


x y = 4

2 x + y = 11

Funcii

x = 5

y = 1

b) Rezolvare cu metoda reducerii


x y = 4

2 x + y = 11

3 x = 15

Mas
4 kg=4000 g
0,5 dag=5 g
7 cg=70 mg
2 hg=200 g
6,23 g=62,3 dg
3 t=3000 kg
34 dg=0,34 g

x = 5

y = 1

Timp
1 or=60 minute
1 minut=60 secunde
1 deceniu=10 ani
1 secol=100 ani
1 mileniu=1000 ani
ore=15 minute
ore=30 minute

y
1

2
-Coordonatele punctului de
intersecie a graficului cu axa Ox
se afl rezolvnd ecuaia f(x)=0,
iar cu axa Oy calculnd f(0).
-Intersecia graficelor a 2 funcii
f,g se afl cu ecuaia f(x)=g(x)

Teoreme importante

Linii importante n triunghi

-suma unghiurilor unui triunghi este 180


-suma unghiurilor unui patrulater este 360

1.Bisectoarea-mparte un unghi n dou


unghiuri congruente;sunt concurente
n I, centrul cercului nscris

-unghiurile de la baza unui triunghi


isoscel sunt congruente
-ntr-un triunghi isoscel,bisectoarea
unghiului de la vrf este i median,
nlime,mediatoare.

2.Mediatoarea-perpendicular pe mijlocul
unei laturi ;sunt concurente n O,centrul
cercului circumscris
-la triunghiul obtuzunghic,O este n exterior
-la triunghiul dreptunghic,O este n mijlocul
ipotenuzei

-ntr-un triunghi dreptunghic,


mediana din vrful unghiului
drept este jumtate din ipotenuz.

3..nlimea-perpendiculara dintr-un vrf


pe latura opus;sunt concurente n H,
ortocentrul

-ntr-un triunghi dreptunghic


care are un unghi de 30,cateta
opus acestui unghi este
jumtate din ipotenuz.

4.Mediana-unete un vrf cu mijlocul


laturii opuse;sunt concurente n G,centrul de greutate
-centrul de greutate este la 1/3 de baz i 2/3 de vrf

Numai n dreptunghic:
-teorema nlimii
AD = BD DC
-teorema catetei
AB = BD BC
-teorema lui Pitagora

Unghiuri

AB+AC=BC

-teorema lui Thales:


dac EFBC, AE

EB

AF
FC

-teorema fundamental a asemnrii: dac EFBC,atunci


AE AF EF
AEF~ABC, adic
=
=
AB AC BC
-raportul ariilor a dou triunghiuri asemenea este egal cu
ptratul raportului de asemnare
-teorema bisectoarei
n orice ,dac AD este bisectoare,
AB
AC
=
BD
DC

-unghiul la centru <AOB are msura


egal cu a arcului cuprins ntre laturi
-unghiul nscris n cerc <AMB are
msura jumtate din a arcului cuprins
ntre laturi
-raza este perpendicular pe tangent
-unghiul format de o tangent cu o
coard este jumtate din arcul subntins
de coard
-diametrul perpendicular pe o coard njumtete i
coarda i arcul
-unghiurile opuse ale unui patrulater inscriptibil sunt
suplementare: <A+<C=180,<B+<D=180
-ntr-un patrulater inscriptibil,unghiul format de o
diagonal cu o latur este congruent cu unghiul format de
cealalt diagonal cu latura opus.

(R2 + r2 + Rr)
3
AL=G(R+r) ; AT=AL+AB+Ab
3
-Sfera V = 4 R ; A=4R
3

V=

Linia mijlocie n trapez


-unete mijloacele
laturilor neparalele..
Este paralel cu
bazele i este egal
cu media lor
aritmetic.

Trigonometrie
sinus=c.op/ip,cosinus=c.al/ip
tangenta=c.op/c.al, cotangenta=c.al/c.op
sin 30= 1/ 2, sin 45= 2/2, sin 60= 3/ 2
cos 30= 3/ 2, cos 45= 2/2, cos 60= 1/ 2
tg x=sin x/cos x sinx+cosx=1
cos x=sin(90x) ctg x=tg(90x)

-Triunghi

A =

a +b + c
bh ;
ab sin u ; formula lui Heron:
A =
A = p( p a)(p b)(p c),unde_ p =
2
2
2

2
-triunghiul echilateral A = a

nlimea triunghiului echilateral h = a 3

3 ;

-triunghiul dreptunghic A = c1 c2 ;

nlimea triunghiului dreptunghic

-raza cercului nscris n triunghi r = A ;

c c
h= 1 2
ip

raza cercului circumscris triunghiului R = abc

4A

u=

d =l 2

; Trapez

A=

(B+b) h ;
2

Cerc L=2R,A=R,

3,14

-Poligon regulat:apotema an=Rcos 180/n ; latura ln=2Rsin 180/n ; unghiul u=(n2)180/n


-Prisma
V=ABh, aria lateral=suma ariilor feelor laterale, AT=AL+2AB

-Conul V = R h ; AL=RG ; AT=AL+AB

-Trunchiul de con

-unete mijloacele
a dou laturi .
Este paralel cu
a treia latur i
este jumtate din
aceasta.

Arii,volume i alte formule

-diagonala ptratului

AL=2RG ; AT=AL+2AB

-unghiul sectorului obinut prin desfurare

-unghi propriu:care nu este nici alungit,nici nul


-unghi ascuit :are msura mai mic de 90
-unghi drept: are msura 90
-unghi obtuz: are msura mai mare de 90
-unghiuri alterne interne:1 i 7 ,
2 i 8
-unghiuri alterne externe:3 i 5,
4 i 6
-unghiuri corespondente: 1 i 5,
2 i 6,3 i 7,4 i 8.
-Dac dreptele sunt paralele,aceste perechi de unghiuri
sunt congruente i reciproc.

Linia mijlocie n triunghi

-Paralelogram A=bh ;Dreptunghi A=Ll (sau bh); Romb A = D d (sau bh) ;ptrat A=l
2

AM , MB d
AB d
V = R h ;

-adiacente :au acelai vrf


i o latur comun
-opuse la vrf
sunt congruente
-complementare :dou unghiuri care au suma 90
-complementul unghiului de 20este unghiul de 70
-suplementare :dou unghiuri care au suma 180
-suplementul unghiului de 20este unghiul de 160
-unghi alungit:care are 180
-unghi nul care are 0
-unghiuri n jurul unui punct
au suma 360

-teorema celor trei perpendiculare

-Cilindrul

-la triunghiul obtuzunghic,H este n exterior

360R
G

-diagonala paralelipipedului dreptunghic d = a2 + b2 + c2 ; diagonala cubului


-Piramida V = AB h , aria lateral=suma ariilor feelor laterale, AT=AL+AB
3
-apotem=nlimea unei fee laterale
-Trunchiul de piramid
AT=AL+AB+Ab

h
V = (AB + Ab + AB Ab )
3

d =l 3

aria lateral=suma ariilor feelor laterale

http://sorinborodi.ro/

S-ar putea să vă placă și