Sunteți pe pagina 1din 6
Examen de admitere ~ 25 iulie 2016 Grila nr. 2 A. Marcati varianta corectit de raspuns: 1. Fie enuntul: Adund ce cu ce vrei, numai gribeste-te! Cuvintele subli (subordonatoare, pronume sau adverb); b. este relativ (subordor relativ (subord., pronume sau adverb) nu a. sunt amindoua relative for, pronume sau adverb) numai primul; e. este 1 al doilea; d. formeaza (impreuna) o locutiune relativa (subordonatoare). 2. Fie enunful: Nui ce se mai intimpla ai interpretare. ‘tul propocitiei este: a. ce: b. intdmplar e. se intdmpla: a. alta 3. Se dau enunturile: (1) Cu ce seop m-ai citutat la telefon? (2) A pliins ce-a plans, dar in cele din urmii s-a linistit. (3) Nu stii ce splendide zile am avut la mare. (4) Te-ai cruci sit stii ce om e taica-sau. Cuvantul subliniat este: a. adj. pron. interogativ in (1), pronume relativ in (2), adverb in (3) si (4); b. adj. pron. interogativ in (1), adj. pron rel. in (2), (4), adverb in (3); €. adj. pron, interogativ in (1), adverb in (2) gi (3), adj. pron. rel, in (4): d. alta interpretare. ie urmitoarele seevente: (1) duceti-i cadoul; (2) sterge-ti nasul; (3) atrnd-ti pofta-n cuiz (4) duce-ti-ar dorul, unt corect scrise: a. toate; b. numai (1) si (3): €. numai (1) si (4): d. numai (2) si 4). 3. Fie urmitoarele structuri: (1) masurile de revigorare ale monedei nationale; (2) mdsurile de revigorare a monedei nationale; (3) solutile de iesire din cricit a guvernului; (4) solugiile de iesire din crizi ale guvernului. Sunt corecte gramatical: a. toate; b. numai (2) si (4); €. numai (2), (3) si (4); d. altd interpretare: 6. Fie enunfurile urmatoare: (1) Nu mai bate atita din gura! (2) Lasé-i sé hombiine cit vor! (3) De ce sit ti se destdinuie tie? (4) A ajuns ce a ajuns cam repede, dar va decadea la fel de brusc. Sunt corecte gramatical formele verbale subliniate: a. toate; b, niciuna; e. numai din (1), (2), (3) si (4); d. numai din (1), (2) si(3) 7. Fie urmatoarele enunturi: (1) Nu se stie daca va ajunge la timp. (2) Nu-mi past daca va pierde meciul. (3) Dacé ot ai venit, ramai yi tu. (4) Daci voi nu mii vreti, ew vii vreau. Propozitiile subordonate introduse prin conjunctia daci sunt: a. subicctiva in (1), compl. indirecta in (2), cire. de cauza in (3), cite. concesiva in (4) b. subicetiva in (1) si (2), cire. de cauza in (3), cite. conditionala in (4); ¢. compl. direeta in (1), compl. indirect in 2), cite. conditionala in (3) gi (4); d. alta interpretare 8. Fie urmatoarele enunquris (1) Jau creioanele rosit, pe celelalte nu le vreau. (2) lau creioanele rosii, celetalte nu le vreau. (3) Dintre creioane, pe al meu l-am pierdut. (4) Dintre creioane, al meu lam pierdut. (5) Am mai multe umbrele, asa ci 0 poti imprumuta pe oricare. (6) Am mai multe umbrele, asa ca 0 poti imprumuta oricare. Sunt corecte gramatical: a. toate: b. toate, in afara de (6); e, numai (1), (3) si (3); d. alta interpretare. 9. Fie enunful: Mie insimi nu-mi prii atentia excesiva $i respectul indoielnic pe care mi I-ai acordat, asa et i-afi lucrurile de aici $i dispari, ci, alifel, nu-fi va fi bine! Acesta confine: a. sase greseli; b. cinei greseli: e. patru areseli: d. trei greyeli. 10. Fie enunjul: Daca fe veti da si lor, ce ne-ati dat si nowd, in numele, zice el, a aceleeusi vechi amicitii, ar reusi sit va agreieze, asa cum i-au agreeat $i pe alfii. Acesta contine: a. sapte greseli; b. sase greselis ¢. cin d. patru greseli. 11, Fie enungul: Nu sunt deacord cu ideea cd fostul tau coleg meritit aceeasi atentie care o acorzi si actualilor tii prieteni si, dealtfel, nu se meritd s-o fii una si bund, mai ales ciind stii bine, dupa cum stiu si eu, ca numai boul ¢ consecvent. Acesta confine: a. doua greseli b. trei greselis e. patru greseli; d. cinci greseli. 12. Fie enuntul: Poate cd vont reusi, cu sprijinul Parlamentului si a Comisiei (1) / al Comisiei (2) / Comisiei (3) Europene, si iesim din criza, in ciuda previsiunilor sumbre si al scepticismului (4) / a scepticismulu (5) / scepticismului (6) analistilor economici. Dintre cuvintele subliniate, sunt corect folosite: a. toate; b. numai (2) si (5); numai (1) si (4); d. numai (2), (3), (5) si (6). 13. Fie enunful: Oamenilor acestora (1) / acestia (2) nu le place sa dea niménui (3) / niminuia (4) nimic, desi e bine sa imparti si unor alti (5) /altor (6) semeni din ce iti prisoseste. Dintre cuvintele subliniate, sunt corect folosite: ‘a, toate; b. numai (1), (3) $i (6); €. numai (1), (3), (4), (5) $i 6); a. alta interpretare. 14, Fie enunful: Problema cel (1) / cea (2) mai des ridicati, dragite (3) / dragele (4) mele, a fost cit nimeni nu soia (5) / vroia (6) sd isi asume raspunderea pentru ce se intémplase. Dintre cuvintele subliniate, sunt corect folosite: mai (1), (3) si (5); b. numai (2), (4) si (6); €. numai (1), (4) si (5); d. alta interpretare. 15. Fie enunful: Dacd acum (1) / acuma (2) nu vai mentineti ferm pe pozitie, stimatit doamnds, o st dectideyi (3) / decadeti (4) definitiv din drepturi yi o sa ajungeti angajata cel (5) / cea (6) mai slab paiva din toatit firma, Dintre cuvintele subliniate, sunt corect folosite: a. numai (1), (2), 3) si G); b. numai (1), 3) si (6); €. numai (2), (4) si (5); d. toate. Examen de admitere ~ 25 iulie 2016 Grita ne, 2 16. 19, 20. 21. 2. 23. 24, 26, n. 28, 29. 30. 3 32. 33. enunjul: Pe (1) sfarsitul examenului, incepuse sé isi faci griji despre (2) corectitudinea raspunsurilor, dar mi rise (3) sa afirm ci nu avea motive. Dintre pozitiile subliniate (prepozitii si verb), sunt corect folosite: a niciuna; b, numai (1) si (2); e. numai (I) si (3); d. toate. Se dau urmatoarele serii de cuvinte: (1) incognito, fébruarie, inconjtirul, deundzi; (2) incégnito, fébruari incénjurul, detinizi; (3) incdgnito, februdrie, incénjurul, detndzis (4) incégnito, februarie, inconjirul, deundzi, Confin(e) doar cuvinte corect accentuate: a. numai a treia serie; b. numai prima serie: e. numai a treia si a patra serie; d. alta imterpretare. Se di enunjul: Ar trebui sit fii mai precdut(t) / precait(2) cand ai de-a face cu o persoand de 0 asemenea perfidie(3) / perfidie(4). Dintre cuvintele accentuate, sunt corect (pottivit) folosite: a. toate; b. numai (1) si (4): €. numai (2) si 3): 4. numai (1), (2) $i (4). Se dau urmitoarele cuvinte: ambiguu, laureat, pleoapd, cabanier. Contin(e) diftongi: a. niciunul; b. numai al doilea gi al patrulea; e, numai primul, al treilea gi al patrulea; d. numai al treilea Se dau urmatoarele serii de cuvinte: (1) maicii, pietei, dragii, sorei; (2) maicit, pietii, dragei, sorei; (3) maicei, pieei, dragei, surorii; (4) maicei, piefei, dragii, surori, Contin(e) numai forme corecte de genitiv-dativ articulat: a. toate: b. numai prima si a patra; e, numai a doua sia treia; d. numai a patra Se dau urmitoarele cuvinte: azi-dimineagt, azi-dupd-amiazt, astii-noapte, miine-dimineati. Sunt coreet serise cu eratima: a. toate; b. numai al treilea; ¢. toate, in afard de al doilea: d. altd interpretare. Se dau urmitoarele substantive comune: mapamond, antren, comert, jend, Sunt defective de plural: a, toate: b. numai primul sal doilea; e. numai primul, al doilea si al treilea; d. niciunul. Se da enuntul: Patronii cetor doué cotidiane(1) / cotidiene(2) au declarat ca vor continua sa publice pamflete(3) / pamfleturi(4) la adresa guvernantilor. Dintre substantivele la plural subliniate, sunt corecte, in contextele date: a. numai (1), (3) $i (4); b. numai (1) si (3); e. numai (2) gi 3); d. toate. Se di enuntuls Dupa experienta dobandita in attitea periple(1) / peripluri(2) prin tard, se gandeste sa se inscrie la ‘mai multe profile(3) / profiluri(4) din cadrul Facultagii de Geografie. Dintre substantivele la plural subliniate, sunt corecte, in contextele date: a. numai (1), (2) si (3); b. numai (1) si (4); €. numai (2), (3) si (4); d. toate, Se di urmatorul enun{: Eu md chinuiese(1) / chinui(2) sa te ajut, dar adevarul este ca toaté tumea se indoieste(3) /indouie(4) cé vei reusi. Dintre formele verbale subliniate, sunt corecte, in contextele date: a. toate: bb. numai (2) si (3); e. numai (1) si (4); d. numai (1), (2) $i 3). Se di urmatorul enunt: Aseard, céind am ajuns in Las Vegas, primul lucru pe care Lam facut a fost sa merg la un cazinou (1) / cazino (2), unde am baut un cocktail (3) / cocteil (4); diseard (5) / deseard (6) voi merge din now. Dintre cuyintele subliniate, au forme literare: a. toate; b. numai (1), (3), (4), (5) si (6); €. numai (2). (3) si (3) 4. alta interpretare. Se da urmitorul enunt: $i-a sustinut frumos dizertatia(1) / disertatia(2), vorbind farié repaos(3) / repaus(4) si avind 0 dictie(5) / dictiune(6) impecabild. Dintre cuvintele subliniate, au forme literare: a, toate; b. numai (1), (3) si (3); €- mumai (1), 2), (3), (5) si (6): &. numai (2), (4), (5) $i (6). Se di enuntul: Nu mai face pe claunul(1) /clovnul(2), cit ai intrecut mitsura! Cuvantul corect (potrivit) pentru acest enunt este: a. primul dintre paronime; b. al doilea dintre paronime: ¢. cuvintele subliniate sunt variante optionale, deci amandoua variantele sunt corecte; d. cuvintele subliniate sunt sinonime, deci amandoua variantele sunt corecte Se dau urmitoarele expresii: democratie populard, jurimént solemn, reprimare violenti, oligarhie financiard, Constituie pleonasme: a. toate; b. numai prima sia doua; e. numai a treia sia patra; d. toate, in afari de a patra Se di enuntul: Va asigur cit vi vom raspunde la toate intrebarile posibile pe care ni le-ati putea pune si raminem in continuare ta dispozitia voastra, asa cum ne impune deontologia profesional. Acesta contine: a. trei pleonasme; b. doud pleonasme; e. un pleonasm; d. niciun pleonasm, Se da enuntul: $tiind cit nutresti fayii de el un puternic atasament, am hotirat sit vit avi concediu, incét si puteti pleca impreund in acel safari in Africa. Avesta contin pleonasme: e. un pleon |. niciun pleonasm. Se dau cuvintele: (1) @ mahni: (2) a destina; (3) a simula; (4) a prejudicia. Sunt sinonime ale cuvantului afecta: a. toate; b. numai primul, al doilea si al patrulea; e, numai primul gi al doilea; d. numai al patrulea. Blazat este: a. dezgustat; b. ineapabil de emotii si de sentimente; e. indifer iim oficial cererile de i pleonasme: b, doua Sensul cuvantul |. toate cele trei sensuri de mai sus, coming eas Examen de admitere ~25 iulie 2016 Grila ne. 2 3 36. 3. 38, 39. 40. a 2. B. Marcafi imerpretarea corecta a struct Fie urmatoarele definiri i / sau expliciri de euvinte: (1) aparenta inyelitoare; (2) actiune simulati; (3) obiect care dit o falsi impresie a realiudtit. Care dintre acestea este (sunt) sensul (sensurile) cuvantului simulacr a. numai a treia; b. toate: e. numai prima sia treia; d. numai a doua, Fie urmatoarele definiri si / sau expliciri de cuvinte: (1) care nu poate fi tulburat de nimic; (2) care denotd stipinire de sine; (3) linistit, calm; (4) flegmatic, placid. Care dintre acestea reprezinti sensul (sensurile) cuvantului imperturbabil? a. numai prima; b. numai prima, a doua ia treia: e. toate; d. numai prima i a patra Se dau urmatoarele cuvinte: afabil(1); inefabil(2); exprimabil(3); riuvoitor(4). Se poate stabili un raport de antonimie: a. intre (1) si (4), respectiv intre (2) si (3); b. numai intre (2) si (3); e. numai intre (1) si (3): d. inte (1) si 2), respectiv intre (1) si (3). Se dau urmitoarele abrevieri pentru cuvéntul ,secunda”: (1) s, (2) see, (3) 8, (4) sec. 'b. numai prima sia patra: ¢. numai a treia sia patra: d alta interpretare. Se da enuntul: Aceste schimbdri frecvente ale ministrului Educatiei (1) / Ministrului Educatiei (2) / Ministrului educatiei (3) / ministrului educatiei (4) aduc doar deservicii in sistem. \n secventele subliniate, este corecta serierea eu eu majuseule: a. numai in (4); b. numai in (2); e, mumai in (I): a. alta interpretare Se di enun{ul: La examen s-au inscris doi candidati, dar s-a prezentat numai unu(1) / unul(2), care era frate cu 0 prietend de-a mea (3) / de-ale mele (4). Dintre seeventele subliniate, sunt corecte: a. numai (2) si (4): b. numai (1) si (4); €. numai (1), (3) si (4); d. alta interpretare. Se di enungul: Desi munciti cu dedicatie, vi avertizez ca sunt un sef sever, care muncese din greu, cot la cot cu voi, aya cit sit nu mai se mire nimeni dact va voi penaliza la cea mai minora abatere. Acesta confine, raportat la limba romana literara: a. o greseala: b. doud greseli: e. trei greseli: d. patru greseli. Se da enuntul: Nu cred cd ar trebui si fie vreo diferenta intre a vorbi corect sau a scrie fir greseli, asa ca, atdt Ja examenele scrise si la cele orale voi fi la fel de exigent, iar pentru nota zece e nevoie de mult efort, dar si de interes pentru gramatica. Acesta confine: a. nicio greseali: b. o areseald; e. dou greseli; d. alti interpretare, Se da enuntul: Fiind 0 avocatit care mereu esti solicitatit de clienti, ai ajuns $i una dintre pujinele femei care trebuie apreciattt pentru rolul in societate si chiar tu insiti recunosti cit ai un cuvant greu de spus in multe privinte. Acesta contine: a. nicio greseali; b. o gresealai; €. dou greseli: d. trei gres. Se da enuntul: M-am cam sdturat de reclama aceea care suni cam asa: "Consumati ziltic minim doi litri de lichide!”, mai ales cit am aflat cit in spatele ei se afla un milionar care se prezinta drept presedinte Partidul Secetei. Acesta confine: a. nicio gresealt; b. o greseala; e. dou greseli; d. alta interpretare. Se da enuntul: O alt problema care as fi vrut sito luitm in discutie, de fara cu tofi ministrit, era legati de aceeasi situatie cu care noi ne mai confuntasem si in trecut, si anume cé tu, intotdeauna, indiferent de parerea cetor din jur si de interesele partidului, iti este imposibil si faci echipa cu noi. Acesta contine: a. nicio greseali; b. 0 greseala; ¢. doua gregeli; d alta interpretare. i frazelor de mai jos. (Propozitiile sunt date in ordinea in care se succeda predicatele lor Jexprimate sau subinjelese] in frazi.) 45. 46. 47. Ca vii ori nu, mie mi pesemne ci nici pe tine nu te preocupa in mod deosebit ce cred eu, din moment ce in seara end s-a dat comunicatul cu pricina nu te-ai invrednicit nici maear si-mi dai un telefon. a. cite, concesiva + cire. concesiva + principala + principala + subiectiva + atributiva + cire. de cauza + compl. directa: b. subiectiva + subiectiva + principala + principala + subiectiva + subiectiva + atributiva + circ, de cauza + compl. directa; ¢. circ. concesiva + circ. concesiva + principala + subiectiva + subiectiva + atributiva + atributiva + compl. directa d. alta interpretare, Di-mi voie si nu fiu de acord cu tine, avand in vedere cd pregitirea ta ¢ una, iar a mea, alta. a. principala + compl, indirecta + compl. directa + compl. directa; b. principala + compl. directa + compl. directa + compl. directa: ¢. principal + compl. indirect + circ. conditionala + cire. condiionala; d. alta interpretare. Pe motivul ef, oriedt si oriunde ar munci, fot n-avea cum aduna atitia bani incdt si-si cumpere o casi, iar de un ajutor din partea parintilor nu putea fi vorba, nu-si mai ficea niciun proiect de viitor, aproape c& nici nu-l mai interesa ce-o si se aleagi de el. a, circ. concesiva + cire. concesiva + atributiva + circ. consecutiva + atributiva + principala + principal + subiectiva + subi concesiva + atributiva + cire, consecutiva + atributiva + principala ~ principal + compl. directa; e. cre. concesiva + circ, de cauza + compl. direct + cite, consecutiva circ, de cauza + principala + principala + subiectiva + compl. indirecta: d. alta interpretare Examen de admitere ~ 25 iulie 2016 Grita nr. 2 C. Marcati varianta corecta de analizi gramaticala a cuvintelor subliniate din enunturite de mai jos: 48. 49. 50. sl. Sosirea lui pe neasteptate i-a intrigat pe multi, a. loc. adv. de mod / compl. cire. de mod: b. loe. adv. de timp / compl. cire. de timp.; €. participiu (pl., fem., Ac. cu prep.) / compl. cire. de mod; d. alt interpretare, N-are cum prea altfel decit este. a, adv. rel. de mod / compl. circ, de mod; b. adv. rel. de mod / nume predicativ; -ady. rel. de mod / compl. indirect; d. alta interpretare Péini a fi gisit de echipa de salvare, turistul a inghetat. a. adj. (provenit din partic b. adj. (provenit din participiu), Ac. / compl. circ. de timp; e. adv. de mod (provenit di mod; d. alta interpretare. Ce ici seris omutui in frunte i-i pus. a. verb, ind. prez., d. pasiva / pred. verbal; b. verb cop.. impers. + nume predicativ (adj. part. sg., masc., N.) / pred. nominal; e. verb cop., impers. + nume predicativ (adv. de mod, prov. din part.)/ pred. nominal; d. alta interpretare. iu), N. / nume predicativ; participiu) / compl. cire. de Aga ceva nu se face, dragul meu! a, pron. nchot., Ac. / compl. direct; b. adj. pron. nehot., N. / atr, adj.; €. pron nehot., N. / subiect: d. alta interpretare. Jon nu este sigur c& vine si el la nunti. a, adv. de mod / nume predicativ: b. adv, de mod / compl. cire, de mod: €. adj.. N. /nume predicativ; d. alta interpretare. Jubitul meu prieten, te rog si mi ierfi pentru cele spuse. a. adj. pron. pos., V. / fra functie sintactica: b. adj pron. pos., N. /atr. adj.; e. adj. pron. pos., V. /atr, adj. d. adj. pron. pos., G. /atr. adj Parerile alor mei au contat prea putin. a. pron. pos., G. / atr. pron. gen. b. pron, pos., D. / atr. pron, in dativ; ©. pron. pers., G. /atr. pron. gen.; d, alta interpretare, 56. Celor dowd colege premiante, a mea si a ta, le-au fost inmanate ieri diplomele. a. pron. posesiv, N. / apovities b. pron, posesiv, G. / apozitie; e. adj. pron. posesiv, D. / tr. adj.; d. adj. pron. pos. N. / tr. adj 57. Societatea in al cdrei mijloc triia fi era binevoitoare. a. pron. rel., G./ atr. pron. gen.; b. pron. rel. G. /atr. pron. prep.;€. pron. rel., G. / compl. circ. de loc; d. adj. pron. rel., G. /atr. adj 58. Nu mi-am gisit incd o ofertA potrivitd pentru concediul de vara, dar nu mi tenteazi nici dintre ale voastre. a. pron. pos., Ac. / compl. direct; b. pron. pos., Ac. / subiect (exceptie de la subiectul in N.); e. pron. pos., Ac. / att. pron. prep.; d. adj. pron. pos., Ac. /atr. adj. 59. Na-ti-o frat, ed ti:am dres-o! a. inter). pred. / pred. verbal; b. verb pred. (forma populara de la a Tua), imperativ, pers. a Ila, sg. / pred. verbal; e. inte fra functie sintacticd: d. alt interpretare. 60, S-a infuriat tocmai pe cel care-i voia binele. a. pron. dem., Ac. / compl. indirect; b. pron. dem., Ac. / compl direct; ¢. art. dem. / fara functie sintactica; d. alta interpretare. D. Marcati raspunsul corect: 61. Actiunea se deosebeste de obligatiune prin aceea ci: a. aduce intotdeauna un venit mai mic; b. este mai seumpas ¢. poate aduce un venit variabil; d. este un titlu de valoare. 2. t preluat pe 3 ani se face in transe anuale egale, cu plata dobinzilor la fiecare final de an, operiim cu relafia de calcul aferenta: a. dobanzii compuse: b. dobanzii simple: e. dobanzii capitalizate; d. dobanzii la termen. 63. Care din urmatoarele afirmafii este falsi: a. Utilitatea marginala exprima sporul de satisfactie resimtit de consumator, prin cresterea cu o unitate a cantitatii consumate dintr-un bun economic omogen; b. O unitate ., consumati dintr-un bun economic omogen, corespunde unei nevoi mai putin intense decat unitatea .x — 1”, consumata anterior; ¢. in general, prin consumul unei unitati suplimentare dintr-un bun economic omogen, creste satisfacfia totala inregistrata de consumator; d. Fiecare nou unitate aditionald, consumata dintr-un bun economic, are aceeasi utilitate pentru consumator precum cea precedenta si cea urmatoare, 64. Cererea inelastic arati ed, in valoare absolut, mérimea coeficientului de elasticitate a cererii in raport cu preful (K) este: a. K = 0; b. K=-1;.0

S-ar putea să vă placă și