Sunteți pe pagina 1din 9

DEPARTAMENTUL III - TIIN E FUNC IONALE

Disciplina FIZIOPATOLOGIE
Lucr ri practice FIZIOPATOLOGIE | 1
Spl. Tudor Vladimirescu, nr. 14
300173 Timi oara

LP 03 FIZIOPATOLOGIE ANUL III MEDICIN


Semestrul I 2016-2017

EXPLORAREA SINDROMULUI FEBRIL I A SINDROMULUI DUREROS


OBIECTIVE EDUCA IONALE
La sfr itul acestei lucr ri practice, studen ii trebuie s :
1. Defineasc febra, sindromul febril i enumere cauzele acestora.
2. Descrie i interpreteze diferitele curbe termice.
3. Solicite i interpreteze scalele unidimensionale de evaluare a durerii nociceptive.
4. Solicite i interpreteze chestionarul PainDetect de evaluare a durerii neuropate.

I. EXPLORAREA SINDROMULUI FEBRIL


Temperatura intern (bazal ) reprezint o valoare
de bilan ntre produc ia de c ldur (termogeneza)
i pierderea de c ldur (termoliza). Reglarea celor
dou procese este realizat printr-un mecanism
feed-back
negativ. n cadrul acestuia,
hipotalamusul compar temperatura intern cu o
valoare de referin
(pragul de reglare al
termostatului hipotalamic, egal cu 37,1 C) i
activeaz
mecanismele
efectoare
pentru
readucerea temperaturii interne la valoarea de
referin pe baza informa iilor primite de la
termoreceptorii centrali i periferici.

A. TERMOMETRIA
Defini ie: metoda de m surare a temperaturii
corpului (t C) care nso te obligatoriu orice
examen clinic.
Tehnica m sur rii t C:
se m soar axilar, sublingual sau rectal
o la adult n regiunea axilar , timp de 5
min (dup
tergerea pielii de
transpira ie !), cu termometrul a ezat n
unghiul superior al fosei axilare i cu
bra ul corespunz tor lipit de torace
o la copil sublingual sau rectal, timp de
2 min
se m soar de 2 ori pe zi: diminea a n jurul
orei 6 (t C matinal ) i seara n jurul orei 18
(t C vesperal )
se m soar la interval de 2 ore dac
oscila iile sunt mari
se nregistreaz n foaia de observa ie
pentru ob inerea curbei termice

Valoare NORMAL : 36,8 0,4 C


Varia ii FIZIOLOGICE:
a. Dup zona de determinare:
t C axilar 36,5-37 C
t C sublingual
36,7-37,2 C (+ 0,2 C
fa de t C axilar )
t C rectal
37-37,5 C (+ 0,5 C fa de
t C axilar )
b. Varia ii circadiene:
t C minim la ora 6
t C maxim la 18
c. St ri fiziologice:
t C matinal cre te tranzitor (cu cca.
0,6 C) la femei n perioada ovula iei i se
men ine crescut n timpul sarcinii
(efectul progesteronului)
t C cre te n efortul fizic (pn la 39 C
n efortul fizic sever/prelungit)

B. SINDROMUL FEBRIL
Defini ie: febra este o reac ie de AP RARE
NESPECIFIC a organismului declan at de
factori exogeni i endogeni, denumi i pirogeni,
care induc cre terea t C interne peste valorile
normale. Asocierea febrei cu alte simptome
(cefalee, astenie, apatie, etc.) poart numele de
sindrom febril.
Clasificare
a. Dup CAUZE:
o Febra infec ioas
n infec ii locale i
sistemice
o Febra neinfec ioas :

2 |Explorarea sindromului FEBRIL i a sindromului DUREROS


toxice endogene (febra de resorb ie)
din necroze tisulare, hemoliz ,
hematoame
toxice exogene inhalate (ex, gaze
iritative), ingerate (ex, alimente,
medicamente), perfuzii
imunologice alergii, boli autoimune
n episoadele de exacerbare (ex,
LES, artrit reumatoid )
neoplazice leucemii, carcinoame
neurogene (febra de tip central)
traumatisme craniene, hemoragii i
tumori cerebrale, insola ie
psihice ocuri emo ionale, psihoze
endocrine hipertiroidism
metabolice deshidratare, acidoz
febra factitia febra fals (simulat )
Tabel 1. Tipuri de CURBE TERMICE.
Tipuri de curbe TERMICE
1. Febra CONTINU (n platou)

2.

Febra INTERMITENT

3.

Febra REMITENT

4.

Febra INTERMITENT
PERIODIC

b. Dup GRADUL de febr (t C axilar ):


subfebrilitate: 37 -38 C
febr moderat : 38 -39 C
febr nalt : 39 - 41 C
hiperpirexie: 41 C
c. Dup DURATA febrei:
efemer : 1 zi (ex, alergii, inhalare
de gaze toxice, etc.)
tranzitorie: cteva zile (ex, infec ii
oare, moderate)
prelungit :
2 s pt mni (infec ii
severe, colagenoze, neoplasme)
Tipuri de CURBE TERMICE se ob in prin
determinarea zilnic a t C matinale i
vesperale, timp de mai multe zile. Se descriu
10 tipuri clasice de curbe termice (Tab.1):

Caracteristici
men inerea t C la un nivel ridicat de 3839 C cu oscila ii
1 C ntre t C
vesperal i matinal
durat de 5-14 zile

Cauze
pneumonie
bacterian

diferen e
1
matinal
valori minime
diferen e
1
matinal
valori minime

C ntre t C vesperal

infec ii
bacteriene

37 C
C ntre t C vesperal

infec ii
bacteriene

37 C

cre terea brusc a t C pn la 39-40 C,


cu o durat de 2-3 ore, urmat de
sc derea brusc pn la valoarea
normal i o perioad afebril
episoadele febrile se repet :
zilnic (febra cotidian )
la 2 zile (febra ter )
la 3 zile (febra cuart )

malarie

Lucr ri practice FIZIOPATOLOGIE | 3


5.

Febra ONDULANT

alternan
de perioade febrile
i
afebrile/subfebrile, cu durata de cteva
zile
tranzi ie lent

b. Hodgkin
neoplasme

6.

Febra RECURENT

alternan de perioade febrile i afebrile,


cu durata de cteva zile
tranzi ie brusc

borelioza
(boala Lyme)

7.

Febra HECTIC

diferen e de 2-5 C ntre t vesperal


matinal

septicemii
TBC grav

8.

Febra de tip INVERS

t C matinal

9.

Febra BIFAZIC

dou episoade febrile:


etapa de bacteriemie sau viremie
etapa de localizare n organe
(a doua exacerbare a febrei)

10. Febra NEREGULAT

oscila ii febrile nesistematizate, care nu


pot fi incluse in tipurile de febr descrise
mai sus

t C vesperal

TBC grav

infec ii
bacteriene
(leptospiroza)
infec ii
virale
(rujeola)
abces pulmonar
bron iectazie
angiocolecistite

4 |Explorarea sindromului FEBRIL i a sindromului DUREROS

II. EXPLORAREA SINDROMULUI DUREROS.


PRINCIPII I METODE DE EVALUARE A DURERII
A. Defini ie, caracteristici, clasificare
Defini ie: experien senzorial i emo ional
nepl cut determinat de distrugeri tisulare
actuale sau poten iale. Durerea este o reac ie
de AP RARE NESPECIFIC a organismului,
reprezentnd cel mai comun simptom din
st rile patologice, care apare de fiecare dat
n cazul unui esut lezat i este asociat cu 2
reac ii:
vegetativ
simpato-adrenergic
caracterizat
prin
tahicardie,
hipertensiune, transpira ii, midriaz
afectiv-emo ional
nepl cut
caracterizat prin anxietate, agita ie,
depresie, iritabilitate, tulbur ri de somn i
de comportament
Caracteristici
durerea prezint
10
caracteristici ce stau la baza diagnosticului
clinic:
1. Sediu
2. Iradiere tipic (dnd rela ii privind organul
privind organul de origine) sau atipic (ex.,
durere iradiat )
3. Calitate sau caracter (ex., senza ia de
arsur , cramp , ghear , etc.)
4. Severitate sau intensitate (pe o scal de la 1
la 10)
5. Durat (minute, ore, zile)
6. Frecven i periodicitate
7. Timpi speciali de apari ie
8. Factori agravan i (ex, alcool, alimenta ie)
9. Factori amelioran i/paliativi (ex, alcaline n
ulcerul gastro-duodenal, nitroglicerin n
angina pectoral )
10. Simptome de acompaniament (ex, tuse i
expectora ie n pneumonie, gre uri i
rs turi n ulcerul gastro-duodenal)
De re inut!
Pentru memorarea mai u oar a caracteristicilor
durerii a fost propus formula PQRST:
P = factori produc tori (agravan i) i paliativi
(amelioran i)
Q = calitate (caracter)
R = regiune (sediu)
S = severitate (intensitate)
T = timp (durat )

Clasificare:
1. n func ie de DURAT
Durerea ACUT
Caracteristici:
dispare sau scade de obicei n momentul
instituirii tratamentului etiologic (dureaz mai
pu in de 6 luni)
este previzibil (durere provocat de analize
invazive sau durere postoperatorie)
este nso it de anxietate
trebuie tratat din momentul n care este
perceput senza ia (men inerea sa este
inutil , nefast , pentru pacient)
Durerea CRONIC
Caracteristici:
durere care evolueaz /dureaz mai mult de
6 luni
reprezint elementul esen ial pentru pacient
afecteaz via a de zi cu zi a pacientului i
devine invalidant
este nso it de depresie
2. n func ie de ETIOPATOGENEZ
Durerea NOCICEPTIV
Etiologie:
traumatisme
inflama ii
postoperatorie
Mecanism PATOGENIC:
suprastimularea
fibrelor
nervoase
senzitive care vehiculeaz
mesajul
dureros (nociceptiv) dinspre periferie spre
duva spin rii i centrii corticali
Implica ii TERAPEUTICE:
sensibil
la antalgice (scad/ntrerup
transmiterea mesajului nociceptiv la nivel
periferic i/sau central)
Durerea NEUROPAT
Etiologie:
traumatisme (inclusiv chirurgicale)
tumori (prin compresiune, infiltrare)
cauze metabolice (ex, diabet zaharat)
cauze toxice (ex, etanolic , chimioterapie)
Mecanism PATOGENIC:

Lucr ri practice FIZIOPATOLOGIE | 5


modificarea procesului de transmisie
i/sau de control al mesajului dureros ca
urmare a unei leziuni nervoase periferice
sau
centrale manifestat
printr-o
hiperactivitate a nervului chiar i dup
nl turarea stimulului nociv
Implica ii TERAPEUTICE:
spunde
la
antidepresive
i
antiepileptice (medicamente cu ac iune
central care pot ameliora disfunc iile de
transmitere i de control ale mesajului
nociceptiv)
spunde la tehnici de neurostimulare
(transcutanat sau medular )

B. Metode de EVALUARE a DURERII


Metode SUBIECTIVE scale i chestionare
care evalueaz percep ia individual a
durerii nociceptive i neuropate din punct de
vedere al caracteristicilor acesteia: intensitate
calitate, frecven , durat , etc.
Metode OBIECTIVE investiga ii paraclinice
cu valoare diagnostic i de monitorizare a
eficacit ii tratamentului medicamentos n
durerea neuropat
(ex., electromiografia,
microneurografia, biopsia cutanat etc.)

a) Metode de evaluare a DURERII


NOCICEPTIVE
Principiu: evaluarea se efectueaz cu ajutorul
unor
scale
unidimensionale
i
multidimensionale, instrumente simple, sigure,
exacte, adecvate nivelului de dezvoltare fizic ,
emo ional i cognitiv a pacientului.

1. Scalele UNIDIMENSIONALE
Principiu: evalueaz o singur dimensiune a
percep iei individuale a durerii pe baza
autorelat rii, i anume intensitatea durerii
Valoare CLINIC :
sunt utile pentru evaluarea DURERII
ACUTE
Scala de EVALUARE NUMERIC (Fig.1)
Valoare CLINIC :
este cea mai folosit scal de evaluare a
durerii nociceptive
pacien ii i evalueaz durerea pe o scal de
la 0 care indic f
durere i 10 indic
cea mai mare durere posibil

Figura 1. Scala de EVALUARE NUMERIC a DURERII.


(Modificat dup http://www.keyword-suggestions.com)

Scala ANALOG VIZUAL (Fig.2)


Valoare CLINIC : este un instrument simplu i
sensibil care permite pacientului s i exprime
durerea, marcnd intensitatea acesteia ntr-un

punct de-a lungul celor 10 cm ai liniei cuprinse


ntre:
o nicio durere
o cea mai mare durere posibil

Figura 2. Scala ANALOG VIZUAL de evaluare a DURERII.


(Modificat dup http://www.keyword-suggestions.com)

Scala FACIAL (Fig.3)


Valoare CLINIC :
prezint imagini de 6-8 expresii faciale ce
reprezint o gam larg de emo ii

este util la copiii mici, la pacien ii cu


afectare cognitiv u or-moderat sau la
pacien ii cu bariere de limbaj.

6 | Explorarea sindromului FEBRIL i a sindromului DUREROS

Figura 3. Scala FACIAL de evaluare a DURERII.


(Modificat dup http://www.viata-medicala.ro/Evaluarea-durerii-la-pacientul-care-nu-poate-comunica)

2. Scalele MULTIDIMENSIONALE
Principiu: sunt instrumente de evaluare a durerii prin aprecierea intensit ii, frecven ei, duratei i
calit ii acesteia
Valoare CLINIC : sunt recomandate n evaluarea DURERII CRONICE

b) Metode de evaluare a durerii NEUROPATE


Chestionarul PainDETECT
Principiu: pacientul evalueaz (pe o scal de la 0 la 10) caracteristicile principale ale durerii neuropate ca
arsuri, n ep turi, durere la atingere, iar pe baza scorului ob inut se apreciaz probabilitatea ca durerea s
aib o component neuropat
Interpretare:
o scor = 0-12: prezen a componentei neuropate este improbabil
o scor = 13-18: rezultatul este ambiguu, ns este posibil prezen a componentei neuropate
o scor = 19-38: prezen a componente neuropate este foarte probabil

VERIFICA I-V CUNO TIN ELE!


*1. Cum se interpreteaz
temperaturii de 38,5 C ?
A. Subfebrilitate
B. Febr u oar
C. Febr moderat
D. Febr nalt
E. Hiperpirexie

o valoare a

4. Care din urm toarele reprezint cea mai


frecvent cauz a durerii nociceptive?
A. Inflama ia
B. Consumul de alcool
C. Tratamentul cu chimioterapice
D. Radioterapia
E. Diabetul zaharat

*2. Care din urm toarele tipuri de curbe termice


poate fi prezent n neoplasme?
A. Febra continu
B. Febra remitent
C. Febra recurent
D. Febra ondulant
E. Febra hectic

5. Selecta i afirma ia corect referitoare la


scalele multidimensionale de evaluare a
durerii:
A. Sunt utile pentru evaluarea durerii acute
B. Sunt utile pentru evaluarea durerii cronice
C. Sunt instrumente de evaluare a durerii
neuropate
D. Includ cele 6 caracteristici ale durerii
nociceptive
E. Cuprind scala de evaluare numeric a durerii

*3. n care din urm toarele situa ii poate ap rea


febra efemer ?
A. Alergii
B. Infec ii moderate
C. Infec ii severe
D. Boli de colagen
E. Neoplasme

6. Selecta i afirma iile corecte referitoare la


febra remitent :
A. Exist o diferen
1 C ntre t C vesperal i
matinal

Lucr ri practice FIZIOPATOLOGIE| 7


B. Exist o diferen
1 C ntre t C matinal
vesperal
C. Temperatura minim este 37 C
D. Temperatura minim este 37 C
E. Este caracteristic pentru malarie

7. Cum poate fi clasificat starea febril


caracterizat prin t C matinal = 39,5 C i t C
vesperal = 37 C cu durata 2 s pt mni?
A. Febr nalt
B. Hiperpirexie
C. Prelungit
D. Hectic
E. De tip invers
8. Care din urm toarele sunt caracteristici ale
durerii neuropate?
A. Arsuri
B. Furnic turi
C. Cramp
D. Ghear

E. Durere la atingere
9. Scala facial de evaluare a durerii este util :
A. Ca scal multidimensional
B. Pentru evaluarea durerii neuropate
C. La copiii mici
D. La pacien ii cu afectare congnitiv u ormoderat
E. La pacien ii cu bariere de limbaj
10. Care din afirma iile referitoare la
chestionarul PainDETECT sunt adev rate?
A. Evalueaz durerea nociceptiv
B. Evalueaz durerea neuropat
C. Apreciaz probabilitatea ca durerea s aib o
component nociceptiv
D. Apreciaz probabilitatea ca durerea s aib o
component neuropat
E. Este o scal multidimensional de evaluare a
durerii nociceptive

STUDIU DE CAZ

1. O pacient n vrst de 52 de ani prezint tuse, expectora ie purulent i hemoptizie de aproximativ 2


pt mni. Pacienta acuz oboseal , frisoane i transpira ii nocturne, astenie fizica, pierderea poftei de
mncare i pierdere n greutate. t C matinal = 37 C, t C vesperal = 40 C.
Care este cel mai probabil diagnostic?
Argumenta i r spunsul!
...
...
...
...
2. Un pacient diabetic n vrst 60 de ani, se prezint la medic pentru furnic turi, amor eli i durere perceput
ca senza ie de arsur la nivelul picioarelor. Scorul ob inut la chestionarul PainDETECT este 23.
Care este cel mai probabil diagnostic?
Argumenta i r spunsul!
...
...
...
...

Lucr ri practice FIZIOPATOLOGIE| 7

8 | Explorarea sindromului FEBRIL i a sindromului DUREROS