Sunteți pe pagina 1din 4

Capitolul Analiza pozitiei financiare

Aplicatii I
1. Analiza poziiei financiare pe baza activului net, lichiditii i solvabilitii
2. Analiza structurii patrimoniale a ntreprinderii,
3. Analiza corelaiei dintre FR-NFR-TN i a ratelor financiare care pot fi stabilite pe seama
acestora.
mii lei
Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

INDICATORI
Active imobilizate
Active circulante, din care:
Stocuri
Creane
Investiii financiare pe termen
scurt
Disponibiliti
TOTAL ACTIV
Capital propriu
Datorii pe termen lung (mprumuturi pe
termen lung)
Datorii pe termen scurt, din care:
Credite pe termen scurt
TOTA PASIV
Cifra de afaceri

10
11
12
13
14. T
4. S se interpreteze economic:
a.
I AI= 102%
I Kper = 101%,
I PT = 107%.
b.
I Dat Tot = 112%
I AT = 105%,
I AI = 106%.
c.
I FR = 107%,
I NFR = 106%,
ICA= 104%.
d.
I AT = 109%,
I AI = 106%,
I K pr = 108%.
e.
I K per = 109%,
I Kpr = 105%,
I PT = 107%.
f.
I AC = 102%,
I St = 104%,

P0
154.200
765.300
270.970
350.240
76.900

P1
162.400
788.900
388.000
275.000
70.400

68.190
919.500
410.000
230.400

55.500
951.300
422.000
270.000

279.100
50.200
919.500
1.320.400

259.300
68.500
951.300
1.870.900
360

I D Crt = 96%,
I Cr = 101,5%.
5. Analiza factorial a vitezei de rotaie a activelor circulante i reflectarea modificrii
acesteia asupra principalilor indicatori economico-financiari ai ntreprinderii.
lei
Nr. crt.
INDICATORI (lei)
1
Cifra de afaceri
2
Active circulante din care:
3
Stocuri
4
Creane
5
Suma mprumuturilor contractate
6
Suma dobnzii
7
Cota de impozit pe profit
1. Creanele sunt evaluate la preuri de vnzare fr TVA
2. T= 360 zile

P0
7.890.800
1.320.900
560.000
760.900
180.000
1800
16

P1
6.565.260
980.500
450.000
530.500
230.000
3900
16

6. Analiza corelatiei dintre Fondul de rulment - Necesarul de fond de rulment - Trezoreria neta
utiliznd bilanul patrimonial.
lei
Nr.
crt.
Indicatori
N-1
N
1
Disponibilitati
96,000
180,000
Investiii financiare pe termen
2
scurt
180,000
300,000
3
Datorii pe termen lung
900,000
1,680,000
4
Capital propriu
1,440,000 1,800,000
5
Stocuri
1,440,000 1,848,000
6
Active imobilizate
2,976,000 3,372,000
7
Creante
3,000,000
3,30,000
8
Datorii pe termen scurt, din care:
5,352,000 5,520,000
- credite pe termen scurt
1,500,000 2,040,000
9
Cifra de afaceri
12,240,000 13,440,000
T = 360 zile
7. Analiza corelatiei dintre Fondul de rulment - Necesarul de fond de rulment - Trezoreria neta
pe baza bilanului funcional.
Nr. crt.
Indicatori
1
Trezoreria de activ
Surse ciclice din afara
2
exploatrii
3
Trezoreria de pasiv
Active ciclice din afara
4
exploatrii

N-1
25,575

N
21,687,5

60,187,5
73,125

55,125
72,750

188,925 407,812,5

5
6
7
8
9

Surse ciclice de exploatare


Active ciclice de exploatare
Active aciclice (stabile)
Surse aciclice (stabile)
Cifra de afaceri
T = 360 zile

446,250
1,040,625
1,515,000
2,055,450
4,959,864

605,625
1,156,125
2,145,000
3,007,125
8,348,340

8. Analiza poziiei financiare pe baza activului net, lichiditii i


solvabilitii firmei
- leiNr.
crt.
Indicatori
N-1
N
100,00 300,00
1
Investiii financiare pe termen scurt
0
0
2
Rezerve
4,000
4,000
3
Capital social
40,000 40,000
198,00 300,00
4
Disponibiliti
0
0
700,00 120,00
5
Rezultatul exerciiului
0
0
1,360, 1100,0
6
Rezultatul reportat
000
00
2,400, 3,000,
7
Stocuri
000
000
Datorii pe termen lung (mprumuturi pe
2,400, 2,700,
8
termen lung)
000
000
6,400, 7,000,
9
Creane
000
000
2,100, 2,300,
10
Active imobilizate
000
000
6,694, 8,936,
11
Datorii pe termen scurt, din care:
000
000
1,200, 1,300,
12
- credite pe termen scurt
000
000