Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Analiza structural a rezultatului brut al exerciiului dup destinaia cheltuielilor de


Nr.
crt.

Indicatori

1
2

Cifra de afaceri net


Costul bunurilor vndute i al
serviciilor prestate
Rezultatul brut aferent cifrei de
afaceri
nete
(rezultatul
operaional)
Alte venituri din exploatare
Cheltuielile de desfacere
Cheltuieli
generale
de
administraie
Rezultatul din exploatare
Venituri financiare
Cheltuieli financiare
Rezultatul financiar
Rezultatul brut

4
5
6
7
8
9
10
11

N-1
Suma

91.640.296
89.705.663

% n
CA
100
97,89

Suma
103.222.048
95.924.612

% n
CA
100
92,93

1.934.663

2,11

7.297.436

7,07

Indice
(%)
112,6
106,0
377,1

1.963.524
5.718.137
866.208

130.679
5.057.354
845.274

6,65
88,4
97,5

(5.360.191)
119.714
771.547
(651.833)
(6.012.024)

4.218.157
255.897
542.213
(286.316)
(3.931.841)

178,7
213,7
70,2
227.6
152,9

exploatare, la SC. Boromir Prod. S.A Buzu

Nr.crt
1.
2.
3.
4.
5.
10
11

Indicatori
Venituri din exploatare
Cheltuieli de exploatare
Profitul / Pierderea din exploatare
Venituri financiare
Cheltuieli financiare
Profitul / Pierderea financiara
Rezultatul brut

Suma N
90.929.817
96.290.008
(5.360.191)
119.714
771.547
(651.833)
(6.012.024)

Suma N+1
106.045.397
101.827.240
4.218.157
255.897
542.213
(286.316)
(3.931.841)

Indici
116,6
105,8
227
213,7
70,2
227.6
152,9

2. Analiza structural a rezultatelor dup natura veniturilor i cheltuielilor

Nr.
crt.
1
2
3
4
4.1
4.2
5
6
6.1
6.2
7
8
9
10
11
12

Indicatori
Cifra de afaceri
Cheltuieli aferente CA
Profitul aferent CA
Volumul efectiv al produciei vndute evaluat pe
baz de:
- costuri complete prevzute
- preuri de vnzare prevzute
Profitul mediu la 1 leu cifr de afaceri
Active totale, din care:
- Active imobilizate
- Active circulante
Randamentul activelor imobilizate
Viteza de rotaie a activelor circulante (nr. rotaii)
Viteza de rotaie a activului total (nr. rotaii)
Rata rentabilitii comerciale (%)
Rata rentabilitii resurselor consumate (%)
Rata rentabilitii economice (%)

3. Analiza indicatorilor de rentabilitate

Simbol
qvi pi
qvi ci
Pr
qvi1 ci0
qvi1 pi0

pr

At
Ac
Ai
R
n
CA/At
Rc
Rrc
Rec

Prevzut
(0)
822.000
629.590

Realizat
(1)
850.500
731.430

830.220
635.886

137.000
191.800

170.100
255.150