Sunteți pe pagina 1din 2

Planificare pentru o unitate de invatare

Unitati
de
invatar
e
Unitat
ea I
1.Carte
a si
textul

2.Eul
liric

Continuturi tematice

Continutu
ri specfice

Nr
or
e

Saptam
ana

Prezentarea
programului;Cartea- obiect
cultural
Miracolul suprem :cuvantul
Explorarea textului
Vocabularul
Derivarea
Compunerea
Schimbarea valorii gramaticale
Sinonimele.Antonimele.Omoni
mele
Arhaismele.Regionalismele.
Pleonasmul.Paronimele
Imagine,cuvant,simbol

1.1,1.2,23,
3.1,
3.2,3.3

Autorul si eul liric


La mijloc de codru, de
Mihai Eminescu.
Explorarea textului.
Interpretarea textului.
Fonetica(1)
Fonetica(2)
Argumentarea unui punct de
vedere

1.1,1.3,2.4,
3.1,4.3,4.4

*Limba romana, manual pentru clasa a VI-a, Alexandru Crisan, Sofia Dobra,
Florentina Samihaian, Ed. Humanitas Educationals, Bucuresti, 2002

Obs