Sunteți pe pagina 1din 1

UNITATEA SCOLARA

NR...... / ..

ADEVERIN
V facem cunoscut c doamna/ domnul_______________________________________________________________________________
profesor titular la postul / catedra de __________________________________________ conform actului de numire ( decizia ISJ / O.M.E.N. / disp. de
repartizare nr. _______/ __________, va fi ncadrat n anul colar 2016-2017 la postul didactic
/ catedr de
__________________________________________________________________________________________________si este alctuit din ore existente la
_______________________________________________ i la __________________________.
Situaia postului didactic/ catedrei este urmtoarea:
Mediu/
Nivel
inv.

Unitatea/
Unitatile
de invatamant

Disciplina/
disciplinele

Nr. ore

Total

Viabilitate
(in ani)

TC

Perioada de
ncadrare
( Det/ Nedet. )

CDS

Cond.
specif.

DA

Catedra poate fi utilizata pentru

NU

Revenirea
c.d. titulare pentru
restrangere nerez.

Revenirea
c.d. titulare pentru
care s-a completat
norma did.

Realizarea
ntregirii de norm

DA

DA

DA

NU

NU

NU

Nota: In etapa completrilor de norm aceast catedr nu a fost completat / a fost completat la nivel de unitate colar cu ore ______________ .
Director,

Secretar,