Sunteți pe pagina 1din 1
Concursul teoretic și experimental de fizică «Galileo, ediția a V-a» Concursul teoretic și experimental de
Concursul teoretic și experimental de fizică «Galileo, ediția a V-a»
Concursul teoretic și experimental de fizică «Galileo, ediția a V-a»
Etapa teoretică
Etapa teoretică
20 decembrie 2014
20 decembrie 2014

Subiectul I

“Seră”

Imaginează-ți că tu ești un fermier care montează o seră pentru creșterea plantelor de roșii pe timp de primăvară devreme. Pentru încălzirea aerului din seră pe timp rece în interiorul acesteia plasezi o sobă. Forma serei este paralelipipedică cu conexiune semicilindrică deasupra, cum este indicat în figură. Se cunoaște: dimensiunile părții

ca

paralelipipedice

combustibil se folosește lemn tare cu puterea calorică

(stejar) (1 kcal=4184 J), densitatea aerului

specifică a aerului

, temperatura normală pentru plante în seră este

serei

L×ℓ×h=30m×4m×2m

,

a

pentru

sobă

q=3460 kcal/kg ρ=1,29 kg/m 3 , căldura β=6 m 2 /kg
q=3460 kcal/kg
ρ=1,29 kg/m 3
, căldura
β=6 m 2 /kg

D=2,0 m 3 /s

.

c=1011 J/kg× 0 C

, tipul peliculei este

iar prețul p=75 lei/kg t n =20 0 C
iar prețul
p=75 lei/kg
t n =20 0 C

, debitul volumic de lucru a fiecărui ventilator

[Total- 10 puncte]

volumic de lucru a fiecărui ventilator [Total- 10 puncte] Acum, fermierul nostru montează sera și efectuează

Acum, fermierul nostru montează sera și efectuează un test cum funcționează aceasta. Cerințe:

1.1 Aflați aria peliculei care este necesară pentru acoperirea serei și prețul acesteia,

este necesară pentru acoperirea serei și prețul acesteia, S-?; P-? [1,5 puncte] Sera este prevăzută cu

S-?; P-?[1,5 puncte]

Sera este prevăzută cu trei ventilatoare: două la capete unul suflă aer din exterior în seră, iar altul îl suflă afară, cel din mijloc mișcă aerul din centrul serei și omogenizează aerul din seră. Cînd este prea cald în seră se conectează ventilatoarele din capete, iar cînd e rece ele nu lucrează, cel din centru lucrează permanent.

1.2 Cît timp este nevoie ca ventilatoarele să facă un schimb total de aer din seră,

τ-?
τ-?

[1,5 puncte]

Considerăm că inițial aerul din seră are o temperatură de

t n =20 0 C
t n =20 0 C

, s-a consumat

m 0 =1,9 kg

, iar pentru încălzirea acestuia pînă la

de lemn tare. Aici vom neglija pe durata încălzirii

t 1 =10 0 C
t 1 =10 0 C

temperatura normală

schimbul de căldură cu aerul din exteriorul serei.

1.3 Determinați randamentul sobei,

η-?
η-?

[2,0 puncte]

Se cunoaște că pentru un corp cu aria S, temperatura t și aflat într-un mediu cu temperatura t 0 , între corp și mediu are loc un schimb de căldură care se determină după relația: | | , unde este cantitatea de căldură primită sau cedată de corp în intervalul de timp , coeficent de conducție termică care este o mărime constantă. Fermierul a observat că pentru a menține în seră temperatura normală

cînd afară este t 1 =10 0 C , el folosește în fiecare Δτ 1
cînd afară este
t 1 =10 0 C
, el folosește în fiecare
Δτ 1 =1 h
o masă de
1.4 Aflați coeficentul de conducție termică,
α-?
[1,5 puncte]

Δm=2,0 kg

de lemn.

În una din zile fermierul înregistrează scăderea uniformă a temperaturei aerului de afară de la

t 2 =-2 0 C
t 2 =-2 0 C

timp de

Δτ 2 =4 h .
Δτ 2 =4 h
.
t 1 =10 0 C
t 1 =10 0 C

la

1.5 Aflați cum depinde în funcție de timp masa totală de combustibil folosită de fermier în aceste 4h

pentru menținerea temperaturei normale și trasați graficul acesteia,

m(τ)-?
m(τ)-?

[3,5 puncte]

Autor:

profesor L.T. „Orizont„ Burleai Valeriu

Pagina 1 din 1