Sunteți pe pagina 1din 72

Proiect de diplom

Cosmin Iulian Bursuc

UNIVERSITATEA DE TIINE AGRICOLE I MEDICIN


VETERINAR ION IONESCU DE LA BRAD DIN IAI
FACULTATEA DE AGRICULTUR

PROIECT DE DIPLOM

Coordonator tiinific,
ef lucr. Dr. Gabriela Ignat

Absolvent,
Cosmin Iulian Bursuc

2013

Proiect de diplom

Cosmin Iulian Bursuc

UNIVERSITATEA DE STIINE AGRICOLE I MEDICIN


VETERINAR ION IONESCU DE LA BRAD DIN IAI
FACULTATEA DE AGRICULTUR
SPECIALIZAREA INGINERIE ECONOMIC N AGRICULTUR

PERFORMANA PE BAZA
SITUAIEI FINANCIARE ANUALE
,,CONTUL PROFIT I PIERDERE
LA S.C. AGROCOMPLEX LUNCA
PACANI S.A.

Coordonator tiinific,
ef lucr. Dr. Gabriela Ignat
Absolvent,
Cosmin Iulian Bursuc

IAI
2013

Proiect de diplom

Cosmin Iulian Bursuc

DECLARAIE,

Subsemnatul Bursuc Iulian Cosmin, student

la Universitatea de tiine Agricole i

Medicin Veterinar Ion Ionescu de la Brad din Iai, Facultatea de Agricultur, specializarea
Inginerie Economic n Agricultur declar pe propria rspundere, cunoscnd prevederile art. 292
Cod Penal, privind falsul n declaraii, c lucrarea cu titlul Performana pe baza situaiei
financiare anuale Contul Profit i Pierdere la S.C. Agrocomplex Lunca Pacani S.A. nu este un
plagiat, fiind creaia mea personal. Lucrarea este elaborat de mine i nu a mai fost prezentat
niciodat la o alt facultate sau instituie de nvmnt superior din ar sau strintate. De
asemenea, declar c toate sursele utilizate, inclusiv cele de pe Internet, sunt indicate n lucrare,
cu respectarea regulilor de evitare a plagiatului:
toate fragmentele de text reproduse exact, chiar i n traducere proprie din alt limb,
sunt scrise ntre ghilimele i dein referina precis a sursei;
reformularea n cuvinte proprii a textelor scrise de ctre ali autori deine referina
precis;
rezumarea ideilor altor autori deine referina precis la textul original.
Am luat la cunostin de faptul c, n cazul n care se va dovedi c lucrarea a fost
plagiat, voi fi exmatriculat sau, dac plagiatul va fi dovedit dup absolvirea studiilor, mi va fi
anulat diploma obinut.

Iasi,
.

Absolvent,
Cosmin Iulian Bursuc
______________________

Proiect de diplom

Cosmin Iulian Bursuc

CUPRINS
Introducere.9
Lista tabelelor i a figurilor
PARTEA I CONSIDERAII GENERALE
CAPITOLUL 1 ASPECTE TEORETICE PRIVIND CONTUL DE PROFIT I
PIERDERE .................................................................................................................................. 11
1.1 Contul de Profit i Pierdere. Generaliti............................................................................. 11
1.2 Analiza pe baza contului de profit i pierdere ..................................................................... 15
1.2.1 Analiza n dinamic a rezultatelor ................................................................................ 15
1.2.2 Analiza cifrei de afaceri ................................................................................................ 15
1.3 Tabloul de bord .................................................................................................................... 16
1.4 Soldurile intermediare de gestiune ...................................................................................... 17
1.5 Clasificarea cheltuielilor ...................................................................................................... 19
1.5.1 Cheltuieli de exploatare ................................................................................................ 19
1.5.2 Cheltuieli financiare ...................................................................................................... 20
1.5.3 Cheltuieli extraordinare ................................................................................................ 21
1.6 Clasificarea veniturilor ........................................................................................................ 22
1.6.1 Venituri din exploatare ................................................................................................. 22
1.6.2 Venituri financiare ........................................................................................................ 23
1.6.3 Venituri extraordinare ................................................................................................... 23
1.7 Delimitri i structuri privind rezultatele............................................................................. 24
PARTEA a II-a - CONTRIBUII PROPRII
CAPITOLUL 2 PREZENTAREA EXPLOATAIILOR AGRICOLE LA S.C.
AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A. ............................................................................ 26
2.1 Date generale cu privire la S.C AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A .................... 26
2.2 Analiza exploataiilor agricole la S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A. ........ 28
2.3 Piaa de aprovizionare i desfacere, concurena i strategia de marketing .......................... 34
2.3.1 Diagnoza furnizorilor, clienilor i concurenei la S.C. AGROCOMPLEX LUNCA
PACANI S.A. ...................................................................................................................... 34
2.3.2 Strategia de marketing a societii ................................................................................ 36
CAPITOLUL 3 OBIECTIVELE STUDIULUI I METODOLOGIA CERCETRII ........ 38
3.1. Obiectivele studiului ........................................................................................................... 38
3.2 Metodologia cercetrii ......................................................................................................... 39

Cosmin Iulian Bursuc

Proiect de diplom

CAPITOLUL 4 ANALIZA PERFORMANELOR PE BAZA CONTULUI DE PROFIT I


PIERDERE LA S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A. ........................................ 42
4.1 Analiza elementelor de activ i pasiv la S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A.
................................................................................................................................................... 42
4.1.1 Analiza elementelor de activ ......................................................................................... 42
4.1.2 Analiza elementelor de pasiv ........................................................................................ 48
4.2 Contul de Profit i Pierdere ................................................................................................. 53
4.3 Contabilitatea veniturilor la S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A.................. 54
4.3.1 Analiza structurii veniturilor la S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A. n
perioada 2010 2012 ............................................................................................................. 54
4.3.2 Analiza structurii veniturilor din exploatare la S.C. AGROCOMPLEX LUNCA
PACANI S.A. n perioada 2010 2012 .............................................................................. 56
4.3.3 Analiza dinamicii cifrei de afaceri la S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A.
n perioada 2010 2012 ......................................................................................................... 57
4.3.4 Analiza structurii cifrei de afaceri la S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A.
n perioada 2010 2012 ......................................................................................................... 58
4.4 Contabilitatea cheltuielilor la S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A. .............. 59
4.4.1 Analiza structurii cheltuielilor la S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A. n
perioada 2010 2012 ............................................................................................................. 59
4.4.2 Analiza structurii cheltuielilor din exploatare la S.C. AGROCOMPLEX LUNCA
PACANI S.A. n perioada 2010 2012 .............................................................................. 61
4.5 Analiza profitului la SC AGROCOMPLEX LUNCA PACANI SA ................................ 62
4.5.1 Analiza dinamicii principalelor rezultate economice la S.C. AGROCOMPLEX
LUNCA PACANI S.A. n perioada 2010 2012 ................................................................ 62
4.5.2 Analiza dinamicii rezultatului financiar la S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI
S.A. n perioada 2010 2012................................................................................................. 64
4.6 Analiza principalilor indicatori financiari calculai pe baza bilanului contabil ................. 65
4.6.1 Indicatori de lichiditate ................................................................................................ 65
4.6.2 Indicatori de echilibru financiar .................................................................................... 65
4.6.3 Indicatori de rentabilitate i profitabilitate .................................................................... 66
4.6.4 Indicatori de activitate (gestiune) .................................................................................. 66
CAPITOLUL 5 CONCLUZII I RECOMANDRI ........................................................... 68
5.1 Concluzii.............................................................................................................................. 68
5.2 Recomandri ........................................................................................................................ 70
Bibliografie...71

Proiect de diplom

Cosmin Iulian Bursuc

Lista figurilor
Figura 1.1: Contul de Profit i Pierdere sub form tabelar .......................................................... 13
Figura 1.2: Tabloul soldurilor intermediare de gestiune ............................................................... 18
Figura 2.1: Evoluia suprafeelor cultivate n perioada 2010 2012 n cadrul S.C. Agrocomplex
Lunca Pacani S.A. ....................................................................................................................... 30
Figura 4.1: Evoluia activelor imobilizate i a activelor circulante la S.C. AGROCOMPLEX
LUNCA PACANI S.A. n perioada 2010-2012 .......................................................................... 43
Figura 4.2: Evoluia imobilizrilor corporale la S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A.
n perioada 2010-2012 ................................................................................................................... 45
Figura 4.3: Evoluia principalelor active circulante la S.C. AGROCOMPLEX LUNCA
PACANI S.A. n perioada 2010-2012 ........................................................................................ 46
Figura 4.4: Structura datoriilor la S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A. n perioada
2010-2012...................................................................................................................................... 51
Figura 4.5: Evoluia veniturilor din exploatare la S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI
S.A. n perioada 2010-2012........................................................................................................... 55
Figura 4.6: Evoluia veniturilor financiare la S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A. n
perioada 2010-2012 ....................................................................................................................... 55
Figura 4.7: Structura veniturilor din exploatare la S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI
S.A. n anul 2011 ........................................................................................................................... 57
Figura 4.8: Evoluia cifrei de afaceri i a veniturilor obinute din producia vndut la S.C.
AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A. n perioada 2010-2012 .......................................... 58
Figura 4.9: Structura cifrei de afaceri la S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A. n anul
2012 ............................................................................................................................................... 59
Figura 4.10: Evoluia cheltuielilor de exploatare i a cheltuielilor totale la S.C.
AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A. n perioada 2010-2012 .......................................... 60
Figura 4.11: Structura cheltuielilor de exploatare la S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI
S.A. n anul 2012 ........................................................................................................................... 62
Figura 4.12: Evoluia veniturilor i a cheltuielilor totale la S.C. AGROCOMPLEX LUNCA
PACANI S.A. n perioada 2010-2012 ........................................................................................ 63
Figura 4.13: Evoluia profitului brut la S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A. n
perioada 2010-2012 ....................................................................................................................... 64
Figura 4.14: Evoluia ratelor de rentabilitate i profitabilitate la S.C. AGROCOMPLEX LUNCA
PACANI S.A. n perioada 2010-2012 ........................................................................................ 67

Proiect de diplom

Cosmin Iulian Bursuc

Lista tabelelor
Tabelul 1.1: Structura contului de Profit i Pierdere ..................................................................... 14
Tabelul 2.1: Evoluia suprafeelor cultivate n perioada 2010 2012 n cadrul S.C.
AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A. ............................................................................... 29
Tabelul 2.2: Evoluia produciilor totale i medii n perioada 2010 2012 n cadrul S.C.
AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A. ................................................................................ 32
Tabelul 2.3: Potenialii furnizori ai S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A. ............... 34
Tabelul 2.4: Potenialii clieni ai S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A. ................... 35
Tabelul 2.5: Situaia principalilor concureni ai societii ............................................................ 36
Tabelul 4.1: Analiza dinamicii activelor la S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A. n
perioada 2010 2012 .................................................................................................................... 42
Tabelul 4.2: Analiza structurii activelor la S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A. n
perioada 2010 2012 .................................................................................................................... 43
Tabelul 4.3: Analiza dinamicii activului patrimonial la S.C. AGROCOMPLEX LUNCA
PACANI S.A.n perioada 2010 2012 ....................................................................................... 44
Tabelul 4.4: Analiza structurii activelor imobilizate la S.C. AGROCOMPLEX LUNCA
PACANI S.A. n perioada 2010 2012 ...................................................................................... 45
Tabelul 4.5: Analiza structurii activelor circulante la S.C. AGROCOMPLEX LUNCA
PACANI S.A. n perioada 2010 2012 ...................................................................................... 46
Tabelul 4.6: Situaia amortizrii activelor imobilizate la S.C. AGROCOMPLEX LUNCA
PACANI S.A. la 31.12.2012 ....................................................................................................... 47
Tabelul 4.7: Analiza dinamicii pasivelor la S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A. n
perioada 2010 2012 .................................................................................................................... 48
Tabelul 4.8: Dinamica datoriilor la S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A. n perioada
2010-2012...................................................................................................................................... 49
Tabelul 4.9: Analiza structurii datoriilor la S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A. n
perioada 2010 2012 .................................................................................................................... 50
Tabelul 4.10: Ratele de structur ale activului i pasivului patrimonial n perioada 2010 2012
(%) ................................................................................................................................................. 52
Tabelul 4.11: Dinamica veniturilor, cheltuielilor i rezultatelor n perioada 2010-2012 .............. 53
Tabelul 4.12: Analiza structurii veniturilor la S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A.
n perioada 2010 2012 ................................................................................................................ 54
Tabelul 4.13: Analiza structurii veniturilor din exploatare la S.C. AGROCOMPLEX LUNCA
PACANI S.A. n perioada 2010 2012 ...................................................................................... 56
Tabelul 4.14: Analiza dinamicii cifrei de afaceri la S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI
S.A. n perioada 2010 2012 ........................................................................................................ 57

Cosmin Iulian Bursuc

Proiect de diplom

Tabelul 4.15: Analiza structurii cifrei de afaceri la S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI
S.A. n perioada 2010 2012 ........................................................................................................ 58
Tabelul 4.16: Analiza structurii cheltuielilor la S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A.
n perioada 2010 2012 ................................................................................................................ 59
Tabelul 4.17: Analiza dinamicii cheltuielilor la S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A.
n perioada 2010-2012 ................................................................................................................... 60
Tabelul 4.18: Analiza structurii cheltuielilor din exploatare la S.C. AGROCOMPLEX LUNCA
PACANI S.A. n perioada 2010 2012 ...................................................................................... 61
Tabelul 4.19: Analiza dinamicii principalelor rezultate economice la S.C. AGROCOMPLEX
LUNCA PACANI S.A. n perioada 2010 2012 ....................................................................... 62
Tabelul 4.20: Analiza dinamicii rezultatului financiar la S.C. AGROCOMPLEX LUNCA
PACANI S.A. n perioada 2010 2012 ...................................................................................... 64
Tabelul 4.21: Indicatori de lichiditate ........................................................................................... 65
Tabelul 4.22: Indicatori de echilibru financiar .............................................................................. 65
Tabelul 4.23: Indicatori de rentabilitate i profitabilitate .............................................................. 66
Tabelul 4.24: Indicatori de activitate (gestiune)............................................................................ 66

Proiect de diplom

Cosmin Iulian Bursuc

INTRODUCERE
Problematica abordat n cadrul lucrrii surprinde aspecte ce privesc analiza
performanelor pe baza contului de profit i pierdere n cadrul societii S.C. AGROCOMPLEX
LUNCA PACANI S.A., precum i aspectele de natur teoretic, metodologic i aplicativ a
acestora.
Performana, reuita i succesul au devenit motivaia oricrei societi comerciale ce
ncearc s se nscrie n exigenele economiei de pia.
Competiia european cere luarea n calcul, n primul rnd, a dimensiunilor economicofinanciare ale activitii societii comerciale i, de aceea, un rol esenial revine analizei
performanelor economico-financiare.
Rezultatele financiare reprezint elementele fundamentale spre care un ntreprinztor i
concentreaz atenia i i orienteaz eforturile.
Maximizarea profitului net prin aplicarea unor strategii de cretere a vnzrilor
independente sau corelate cu strategii de minimizare a cheltuielilor, reprezint funcia obiectiv
spre care converg toate msurile economice ntreprinse.
Analiza situaiilor financiare presupune studiul relaiei dintre informaiile cuprinse n
aceste documente, la un moment dat i tendina evoluiei acestora, ntr-un anumit interval de
timp.
Scopul principal al analizei situaiilor financiare este acela de a obine o imagine
pertinent a situaiei interne a ntreprinderilor, reflectat concentrat n nivelul rentabilitii,
eficienei i riscului, informaii care permit apoi selectarea deciziilor optime de investiii. Prin
analiza financiar se elaboreaz previziuni cu privire la evoluia viitoare a subiectului analizat i
se poate diagnostica starea financiar a ntreprinderii.
Lucrarea ncepe cu prezentarea n primul capitol al fundamentelor teoretice privind
cheltuielile, veniturile i rezultatele, respectiv aspecte ale contului de profit i pierdere.

Proiect de diplom

Cosmin Iulian Bursuc

Capitolul doi prezint o descriere a societii S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI


S.A., din punct de vedere al obiectului de activitate, al evoluiei produciilor, al rezultatelor
obinute, al furnizorilor, al concurenei i al strategiei de pia ce va fi aplicat pentru
valorificarea produselor sau serviciilor obinute prin implementarea proiectului.
Cel de-al treilea capitol face referire la obiectivele studiului i metodologia cercetrii
utilizate n procesul cercetrii tiinifice, inclusiv teoria asupra metodelor pe care le utilizez
tiina.
Capitolul patru este structurat dup organizarea contabilitii cheltuielilor, veniturilor i
rezultatelor la S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A, respectiv a analizei indicatorilor
economico-financiari privind cheltuielile, veniturile i rezultatele care arat necesitatea analizei
indicatorilor economico-financiari prezentnd analiza pe baza contului de profit i pierdere i
calculul ratelor de rentabilitate.
De asemenea, n acest capitol al lucrrii, abordm performana ntreprinderii pe baza
rentabilitii care are n vedere rezultatele obinute prin utilizarea factorilor de producie,
respectiv cele recunoscute i prezentate n contul de profit i pierdere, precum i rezultatul
obinut din deinerea factorilor de producie, de natura ctigurilor i pierderilor nerecunoscute ca
urmare a unor tranzacii i care este o component a rezultatului global.
Lucrarea se ncheie cu o serie de concluzii referitoare la activitatea societii S.C.
AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A, iar n final sunt prezentate cteva recomandri.

10

Proiect de diplom

Cosmin Iulian Bursuc

PARTEA I CONSIDERAII GENERALE


CAPITOLUL 1 ASPECTE TEORETICE PRIVIND CONTUL DE PROFIT
I PIERDERE
Starea de performan economicofinanciar a unei firme constituie o problem deosebit
de important i mai ales stringent pentru firmele aflate ntr-o anumit penurie de capital i
lichiditi.
Analiza orientat spre studiul performanelor economicofinanciare ale firmei, evoluia i
perspectivele acestora furnizez informaii utile managerilor, dar i partenerilor externi. (Ignat G.
i Cojoc D., 2008)

1.1 Contul de Profit i Pierdere. Generaliti


Documentele contabile care exprim cum s-a ajuns la respectiva stare patrimonial final,
care au fost fluxurile de venituri i cheltuieli care au marcat traiectoria evoluiei ntreprinderii
ntre nceputul perioadei i sfritul exerciiului financiar, l reprezint Contul de Profit i
Pierdere. Este un document de sintez care msoar performanele activitii firmei n cursul
perioadei analizate. (Cojoc D i Ignat G., 2005)
Contul de Profit i Pierdere reprezint cea de-a doua component a situaiilor financiare
anuale i care sintetizeaz ansamblul operaiilor care au loc n cadrul unei uniti patrimoniale i
care conduc la formarea rezultatului exerciiului. n timp ce n bilan, rezultatul exerciiului este
numai constatat, n contul de profit i pierdere, acesta este explicat.
El constituie o sintez a contabilitii de flux la nivel microeconomic, deoarece pune n
eviden fluxurile de valoare care au contribuit la creterea sau micorarea bogiei unei firme.
Msurarea performanelor firmei vizeaz, n mod esenial msurarea profitului, care poate fi
abordat din 3 puncte de vedere:

11

Proiect de diplom

Cosmin Iulian Bursuc

patrimonial, prin compararea valorii unei firme referitoare la dou momente

diferite, utiliznd aceleai metode de evaluare;

economic, prin deducerea cheltuielilor din venituri, ambele referitoare la aceeai

perioad;

financiar, prin deducerea amortizrii din fluxurile nete de trezorerie.

Din punct de vedere patrimonial, msurarea profitului ntreprinderii pleac de la ecuaia


juridic a bilanului: Active Datorii = Capitaluri proprii
Contul de Profit i Pierdere prezint importan pentru o gam larg de utilizatori de
informaie contabil, fiecare urmrind satisfacerea propriilor nevoi informaionale. Astfel,
plecnd de la contul de profit i pierdere, investitorii i creditorii pot s evalueze fluxurile
viitoare de trezorerie ale ntreprinderii. n felul acesta, investitorii pot s evalueze, cu cea mai
mare exactitate, valoarea economic a ntreprinderii unde sunt acionari, iar creditorii pot s
determine msura n care ntreprinderea i va putea rambursa datoriile.
Previziunea fluxurilor de trezorerie se face prin actualizarea performanelor (profiturilor)
trecute ale ntreprinderii, iar atunci cnd exist o corelaie raional ntre performanele trecute i
cele viitoare, estimarea rezultatelor i fluxurilor de trezorerie viitoare nu trebuie pus la ndoial.
Contul de rezultate poate fi utilizat i de alte categorii de utilizatori: clienii vor s fie
informai asupra capacitii n care ntreprinderea le poate furniza bunurile i serviciile de care au
nevoie; sindicatele sunt interesate s examineze rezultatele n vederea negocierii de noi convenii
colective; guvernele utilizeaz informaiile privind rezultatele pentru fundamentarea politicilor
economice i fiscale; managerii utilizeaz contul de profit i pierdere pentru evaluarea eficacitii
resurselor consumate i proiectarea de noi strategii de firm.
ntocmirea contului de profit i pierdere ca i bilanul contabil constituie o obligaie legal
pentru societile comerciale sau grupurile de societi. n continuare, prezentarea contului de
rezultate variaz, ns, de la o ar la alta, n funcie de particularitile economice, juridice, i
fiscale ale fiecrei ri, ct i de experiena de normalizare contabil.
Practica contabil contemporan permite conturarea unei tipologii de prezentare a contului
de profit i pierdere, care are la baz dou criterii:
1.

Clasificarea contului de rezultate dup forma de prezentare:

- sub forma de tablou bilateral sau forma de cont (schema orizontal care prezint n partea
stng cheltuielile i pierderile, iar n partea dreapta, veniturile i profiturile);
- sub forma de list (sau schema vertical care descrie formarea rezultatului).
Cea mai utilizat form de prezentare a contului de profit i pierdere, pe plan mondial, este
forma list.
12

Proiect de diplom

Cosmin Iulian Bursuc

2.

Clasificarea contului de rezultate dup coninutul informaional:

- cont de rezultate cu prezentarea destinaiei cheltuielilor i veniturilor (sau cu prezentarea pe


funciuni sau pe activiti a veniturilor i cheltuielilor);
- cont de rezultate cu prezentarea cheltuielilor i veniturilor dup natur.

Cheltuieli
II. Cheltuieli pentru exploatare
Cheltuieli privind mrfurile
Cheltuieli materiale
Cheltuieli cu lucrri si servicii executate
de teri
Cheltuieli cu impozite, taxe i
vrsminte asimilate
Cheltuieli cu personalul
Alte cheltuieli de exploatare
Cheltuieli cu amortizrile i
provizioanele

Venituri
I. Venituri din exploatare
Venituri din vnzarea mrfurilor
Productia vndut
Cifra de afaceri
Venituri din producia stocat
Venituri din producia de
imobilizri
Producia exerciiului
Venituri din subvenii de exploatare
Alte venituri din exploatare
Venituri din provizioane privind
activitatea de exploatare
A. Rezultatul din exploatare (I-II)
IV. Cheltuieli financiare
III. Venituiri financiare
Pierderi din creane legate de participaii Venituri din participatii, alte
Cheltuieli privind titlurile de plasament
imobilizri financiare i creane
cedate
imobilizate
Cheltuieli din diferene de curs valutar
Venituri din titluri de plasament
Cheltuieli privind dobnzile
Venituri din diferene de curs valutar
Alte cheltuieli financiare
Venituiri din dobnzi
Cheltuieli cu amortizrile i
Alte venituri financiare
provizioanele
Venituri din provizioane
B. Rezultatul financiar (III-IV)
C. Rezultatul curent al exerciiului (I+III-II-IV)
VI. Cheltuieli extraordinare privind:
V Venituri extraordinare privind:
Operaiile de gestiune
Operaii de gestiune
Operaiile de capital
Operaii de capital
Amortizari i provizioane
Provizioane
D. Rezultatul extraordinar (V-VI)
VIII. Cheltuieli totale
VII. Venituri totale (I+III+V)
(II+IV+VI)
E. Rezultatul brut al exerciiului (VII-VIII)
IX Impozit pe profit
F. Rezultatul net al exrciiului(E-IX)
Figura 1.1 Contul de Profit i Pierdere sub form tabelar
13

Proiect de diplom

Cosmin Iulian Bursuc

Schematic, contul de profit i pierdere se prezint astfel:


Structura contului de Profit i Pierdere
Tabel 1.1
Exercitiul financiar

Indicatori

Precedent

ncheiat

1. ACTIVITATEA DE EXPOATARE
1.1. Venituri
1.2. Cheltuieli
1.3. Rezultatul din exploatare (1.1. - 1.2.)
2. ACTIVITATEA FINANCIAR
2.1. Venituri
2.2. Cheltuieli
2.3. Rezultatul financiar (2.1. 2.2.)
2.4. Rezultatul curent (1.3. + 2.3.)
3. ACTIVITATEA EXTRAORDINAR
3.1. Venituri
3.2. Cheltuieli
3.3. Rezultatul extraordinar (3.1. 2.2.)
4. VENITURI TOTALE (1.1. + 2.1. + 3.1.)
5. CHELTUIELI TOTALE (1.2 + 2.2. + 3.2)
6. REZULTATUL BRUT AL EXERCIIULUI (4-5 sau 5-4)
7. IMPOZITUL PE PROFIT
8. REZULTATUL NET AL EXERCIIULUI
-

PROFIT (6-7)

PIERDERE (7-6)

Rezultatul obinut - profitul sau pierderea se determin n mod distinct pentru fiecare
dintre cele trei grupe de activiti i n mod cumulat att pentru primele dou grupe, ct i pentru
toate cele trei grupe, precum i pentru cea de a patra grup care privete impozitul pe profit, n
vederea obinerii rezultatului final net al exerciiului financiar.
14

Proiect de diplom

Cosmin Iulian Bursuc

1.2 Analiza pe baza contului de profit i pierdere


1.2.1 Analiza n dinamic a rezultatelor
Rezultatul exerciiului (profit sau pierdere), dei constituie un indicator relevant, se
oglindete prin intermediul unui singur element sau post al bilanului contabil propriu-zis, ceea
ce denot c sub aspect informaional are caracter general, sintetic, neasigurnd premisele sau
datele necesare pentru efectuarea analizei modului cum a fost obinut i implicit pentru
determinarea factorilor de influen n vederea lurii deciziilor ce se impun pentru perioada
urmtoare. n scopul eliminrii acestui neajuns se folosete un instrument contabil distinct
denumit Contul de profit i pierdere, care reprezint o component a situaiei financiare
anuale. (Cojoc D., Ignat G. i Mihai C.V., 2005)
Contul de profit i pierdere, prin structura pe care o are, asigur detalierea sau cunoaterea
modalitilor de obinere a rezultatului exerciiului, prin compararea valorilor privind vnzrile,
denumite generic, venituri, cu cele referitoare la consumurile sau utilizrile de resurse aferente
veniturilor obinute, denumite cheltuieli.
Profitul, ca rezultat al exploatrii, exprim mrimea absolut a rentabilitii activitii de
exploatare, care se obine dup deducerea tuturor cheltuielilor din veniturile obinute n
activitatea de exploatare.
Profitul brut este determinat i de activitile financiare, mrindu-i sau reducndu-i
valoarea n funcie de acestea. Este folosit n calculul ratelor de rentabilitate, precum i ca
indicator de comparaie cu alte societi din sector.
Profitul net rezult dup deducerea impozitului pe profit din profitul brut. Este expresia
mrimii absolute a rentabilitii financiare a societii i are ca destinaie remunerarea prin
dividende a acionarilor i surs proprie principal pentru investiii.

1.2.2 Analiza cifrei de afaceri


Modificarea cifrei de afaceri acioneaz direct sau indirect, asupra tuturor indicatorilor
economico-financiari ai societii, precum i asupra celor care i definesc poziia ntr-un anumit
mediu concurenial.
Cunoaterea implicaiilor cifrei de afaceri, a mecanismului prin care aceasta concur la
mbuntirea performanelor societii este util n fundamentarea deciziilor operative i a celor
privind orientarea strategic a societii.
15

Proiect de diplom

Cosmin Iulian Bursuc

1.3 Tabloul de bord


Tabloul de bord cuprinde un ansamblu de elemente informaionale care stau la baza
deciziilor managerilor ntreprinderilor comerciale i ajut la msurarea drumului parcurs, precum
i la punerea n aplicare a programelor de aciune.
n conducerea firmei, tabloul de bord constituie un eficient instrument de corectare a
activitii economice, n vederea realizrii indicatorilor urmrii i de realizare a bugetului de
venituri i cheltuieli.
Tabloul de bord trebuie s cuprind informaii ce permit managerilor aprecierea rapid i
complex a activitii i orientarea rapid n adoptarea deciziilor. (Ignat G. i Cojoc D., 2008)
Informaiile furnizate de tabloul de bord trebuie cuprinse ntr-un sistem de indicatori, care
vor reflecta fenomenele ce se succed n activitatea firmei i s ofere posibilitatea comparrii cu
informaiile care rezult din desfurarea curent. Abaterile ce rezult din compararea
activitilor trebuie luate n considerare pentru intervenia rapid a managerilor.
Informaiile cuprinse n tabloul de bord trebuie s fie concentrate ntr-un numr ct mai
restrns de indicatori, fr a diminua capacitatea de informare a managerilor.
Prin coninutul su, tabloul de bord trebuie s prezinte informaiile ntr-o form
accesibil, din care s rezulte i cauzele care au contribuit la apariia unor fenomene cu tendin
negativ. (Ignat G. i Cojoc D., 2008)
Pentru analiza economic, cifra de afaceri este un indicator fundamental al aprecierii
activitii financiare, care, n corelaie cu ali indicatori contribuie la determinarea performanelor
acestora.
Valoarea adugat este un indicator care evideniaz dimensiunea real a firmei prin
acumularea de resurse bneti de la o perioad la alta a gestionrii patrimoniului.
Profitul este un indicator sintetic care caracterizeaz din punct de vedere calitativ ntreaga
activitate a ntreprinderii. Profitul constituie sursa de formare a rezervelor, asigurrii creterii
resurselor de finanare a ciclului de exploatare al firmei.

16

Proiect de diplom

Cosmin Iulian Bursuc

1.4 Soldurile intermediare de gestiune


n general, firmele concentreaz o complexitate de operaii economico-financiare care
sunt reflectate n documentele contabile de sintez, sub forma fluxurilor i stocurilor.
Fluxurile, adic veniturile i cheltuielile perioadei de gestiune sunt generate de 3 domenii
de activitate:
de exploatare activitate dominant ce vizeaz realizarea profitului firmei;
financiar privete participaiile la capitalurile altor societi;
excepional privete operaiile de gestiune i operaiile de capital care nu sunt
legate de activitatea curent.
Tabloul soldurilor intermediare de gestiune reprezint de fapt un model de regrupare i
restructurare a poziiilor din contul Profit i Pierdere n vederea analizrii rezultatelor. (Ignat G.
i Cojoc D., 2008)
Fiecare activitate determin un anumit rezultat stabilit ca diferen ntre veniturile i
cheltuielile perioadei de gestiune reflectate n cadrul Contului de Profit i Pierdere, astfel nct,
analiza rezultatelor se va realiza pe baza contului de rezultate.
Structura acestui cont permite degajarea unor solduri de acumulri bneti poteniale,
destinate s ndeplineasc o anumit funcie de remunerare a factorilor de producie i de
finanare a activitii viitoare, denumite solduri intermediare de gestiune. (Dragot V., 2004)
Realizarea acestui obiectiv presupune tratarea prealabil a Contului de Profit i Pierdere
pentru a pune n eviden modul de funcionare i rentabilitatea ntreprinderii.
Soldurile intermediare de gestiune reprezint de fapt, paliere succesive n formarea
rezultatului final (fig. 1.1).
Excedentul brut al exploatrii (EBE) se stabilete ca diferen ntre valoarea adugat
(plus subvenii de exploatare), pe de o parte, i impozitele, taxele i cheltuielile de personal, pe
de alt parte.

17

Proiect de diplom

Cosmin Iulian Bursuc

Cheltuieli
Costul

de

Venituri

cumprare

Solduri intermediare

al Vanzri de mrfuri

mrfurilor vndute sau variaia Producia vndut


Producia stocat

n minus

Marja comercial
Producia exerciiului

Producia imobilizat
Consumuri provenind de la Producia exerciiului
teri

Marja comercial

Impozite, taxe

Valoarea adugat

Valoarea adugat

Excedent brut

Subvenii de exploatare
Cheltuieli cu personalul

Excedent brut

Amortizri, provizioane

Alte venituri

Rezultatul exploatrii

Alte cheltuieli de exploatare Rezultatul exploatrii (profit)

Rezultatul curent

sau Pierdere
Cheltuieli

financiare

sau Venituri financiare

Rezultatul curent (Pierdere)

Profit

Cheltuieli excepionale

Venituri excepionale

Rezultatul net

Figura 1.2 Tabloul soldurilor intermediare de gestiune


Excedentul brut exprim acumularea brut din activitatea de exploatare fiind o resurs
principal a ntreprinderii, cu influen hotrtoare asupra rentabilitii economice i a capacitii
poteniale de autofinanare a investiiilor.
Un excedent brut mare va permite rennoirea imobilizrilor firmei, antrennd cheltuieli
financiare, iar diferena va fi dat statului (impozit pe profit), acionarilor (dividende) sau
conservat prin autofinanare. (Ignat G. i Cojoc D., 2008)
Rezultatul exploatrii privete activitatea de exploatare normal i curent a firmei.
Rezultatul exploatrii = EBE + (Venituri din provizioane + alte venituri) (cheltuieli cu
amortizarea i provizioane + alte cheltuieli pentru exploatare).
Rezultatul exploatrii exprim mrimea absolut a rentabilitii activitii de exploatare
obinut prin deducerea tuturor cheltuielilor din veniturile exploatrii.
Rezultatul curent este rezultatul tuturor operaiilor curente ale ntreprinderii.
Rezultatul net exprim mrimea absolut a rentabilitii financiare cu care vor fi
remunerai acionarii pentru capitalurile proprii subscrise.
18

Proiect de diplom

Cosmin Iulian Bursuc

1.5 Clasificarea cheltuielilor


Cheltuielile se clasific dup mai multe criterii :
dup natur, respectiv natura activitaii desfaurate i natura resurselor consumate;
dup destinaie (n cadrul contabilitii de gestiune);
dup momentul angajrii i consumului.
Contabilitatea cheltuielilor se ine pe feluri de cheltuieli, dup natura lor, astfel :
cheltuieli de exploatare ;
cheltuieli financiare ;
cheltuieli extraordinare (calamiti i alte evenimente extraordinare).

1.5.1 Cheltuieli de exploatare


Cheltuielile de exploatare se refer la complexitatea activitilor economice pe care
ntreprinderea le poate desfura, fiind sistematizate n urmtoarele categorii:
- Cheltuielile privind mrfurile (sau costul mrfurilor vndute ) sunt constituite din preul de
cumprare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport, aprovizionare i alte cheltuieli
accesorii legate de achiziia mrfurilor.
- Cheltuielile cu materiile prime se refer la cheltuielile cu consumul de materii prime.
- Cheltuielile cu materiale consumabile constau din cheltuielile cu materiale auxiliare,
combustibil, materiale pentru ambalat, piese de schimb, semine i materiale de plantat, furaje i
alte materiale consumabile.
- Cheltuielile cu energia i apa reprezint costul de achiziie al energiei i apei consumate.
- Alte cheltuieli materiale care includ costul de achiziie al obiectelor de inventar consumate sau
uzura acestora, cheltuielile privind baracamentele i amenajrile provizorii, costurile de achiziie
al materialelor nestocate trecute direct asupra cheltuielilor i costul de achiziie al animalelor i
psrilor.
- Cheltuielile cu lucrrile i serviciile executate de teri reprezint cheltuielile cu ntreinerea i
reparaiile; redevene, locaii de gestiune i chirii ; studii i cercetri inclusiv sumele pltite
pentru contractele de cercetare; cheltuieli cu primele de asigurare; cheltuieli cu alte servicii
executate de teri (colaboratori, comisioane, inclusiv cele pltite agenilor economici cu activitate
de comer exterior i onorarii; cheltuieli de protocol, reclam i publicitate; transportul de bunuri

19

Proiect de diplom

Cosmin Iulian Bursuc

i personal; deplasri, detari i transferri, pota i taxe de telecomunicaii; servicii bancare i


altele).
- Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate suportate de unitatea patrimonial,
indiferent de rezultatul exerciiului cum sunt: impozitul pe cldiri i terenuri; taxa pentru
folosirea terenurilor proprietate de stat; taxa asupra mijloacelor de transport; datorii i vrsminte
privind fondurile speciale.
- Cheltuieli cu personalul, unde se ncadreaz: salariile i alte drepturi de personal; asigurri i
protecie social (contribuia unitii la asigurari sociale, ajutorul de omaj, asigurri sociale de
sntate i alte cheltuieli privind asigurrile i protecia social

suportate de unitatea

patrimonial).
- Alte cheltuieli de exploatare, care se refer la pierderile din creane i debitori diveri;
despgubiri, amenzi i penaliti; donaii i subvenii acordate; activele cedate i alte operaii de
capital; sconturile acordate clienilor i alte cheltuieli financiare (pierderi din creane de natur
financiar).

1.5.2 Cheltuieli financiare


n cheltuielile activitii financiare sunt incluse:
- Pierderi din creane legate de participaii reprezint pierderile din creanele imobilizate ale
ntreprinderii.
- Cheltuielile privind investiiile financiare cedate, respectiv valoarea imobilizrilor financiare,
cedate sau scoase din activ ; diferena nefavorabil dintre valoarea contabil a investiiilor
financiare pe termen scurt i preul de cesiune.
- Cheltuieli din diferene de curs valutar, reprezentate de diferenele nefavorabile de curs valutar,
rezultate n urma lichidrii creanelor i datoriilor n valut, diferenele nefavorabile de curs
valutar aferente disponibilitilor n devize existente n casierie ct i existentul n conturile de
acreditive n devize.
- Cheltuielile privind dobnzile, respectiv dobnzile curente aferente mprumuturilor primite i
altor datorii privind exerciiul n curs.
- Alte cheltuieli financiare, reprezentate de sconturile acordate clienilor, debitorilor i alte
cheltuieli financiare.

20

Proiect de diplom

Cosmin Iulian Bursuc

1.5.3 Cheltuieli extraordinare


Cheltuielile extraordinare reprezint acele cheltuieli care nu sunt legate de activitatea
normal, curent a unitii patrimoniale. Ele se refer la calamiti i alte evenimente
extraordinare sau altfel spus la piederile din calamiti i exproprieri de active.
Cheltuielile cu amortizrile i provizioanele sunt grupate, n funcie de natura lor, pe
activitile care le ocazioneaz, de exploatare i financiar, i cuprind: cheltuieli ce privesc
amortizarea imobilizrilor necorporale i corporale, provizioane pentru riscuri i cheltuieli de
exploatare i deprecierea imobilizrilor corporale, necorporale i financiare, activelor circulante
de natura stocurilor i celor financiare.
Cheltuielile cu impozitul pe profit i alte impozite reprezint sumele de aceast natur
datorate bugetului statului de ctre toate entitile economice, inclusiv microntreprinderi.
Cheltuielile se afl ntr-o conexiune cu veniturile deja recunoscute, proces cunoscut sub
denumirea de matching. Toate cheltuielile angajate n cursul exerciiului care nu se pot ataa
veniturilor realizate sunt activate sau recunoscute ca active, fiind imobilizate, stocate sau
repartizate asupra mai multor exerciii.
Generaliznd, se poate aprecia c n contabilitatea financiar cheltuielile se grupeaz n:
-

cheltuieli curente,

cheltuieli nregistrate n avans,

cheltuieli de repartizat pe mai multe exerciii,

cheltuieli de plat.
Prima categorie, cheltuielile curente, cuprinde cheltuielile angajate i recunoscute de

rezultatul exerciiului curent sau n curs.


Cheltuielile nregistrate n avans i cele de repartizat pe mai multe exerciii sunt, dup caz,
cheltuieli constatate sau angajate n exerciiul N, dar recunoscute de rezultatul exerciiului
N+1.
n ceea ce privete cheltuielile de plat sunt consumurile constatate efectiv pentru care nu
s-au primit pn la nchiderea exerciiului documentele de constatare (exemplu: drepturile
cuvenite angajailor la nchiderea exerciiului cu titlu de concedii de pltit, impozite i taxe
datorate, dobnzi datorate).

21

Proiect de diplom

Cosmin Iulian Bursuc

1.6 Clasificarea veniturilor


1.6.1 Venituri din exploatare
Veniturile aferente activitii de exploatare care cuprind:
- Veniturile din vnzri de mrfuri sunt ntlnite la ntreprinderile comerciale, dar i la alte tipuri
de ntreprinderi cu activitate de distribuie. Vnzrile de mrfuri sunt evaluate la pre de vnzare
(preul pieei), exclusiv taxa pe valoare adugat.
- Veniturile din producia vndut includ veniturile din vnzarea de produse finite, semifabricate,
produse reziduale, executarea de lucrri, prestri de servicii, venituri din studii i cercetri,
venituri din redevene, locaii de gestiune i chirii, venituri din activitile anexe. Producia
vndut este evaluat la pre de vnzare, exclusiv taxa pe valoare adugat.
nsumarea vnzrilor de mrfuri i a produciei vndute, evaluate la pre de vnzare, exclusiv
reducerile de pre acordate clienilor i TVA duce la obinerea indicatorului cifra de afaceri,
utilizat n caracterizarea mrimii ntreprinderii i n analiza situaiei economico-financiare a
acesteia.
- Variaia stocurilor reprezint variaia n plus (cazul stocajului, cnd stocul final > stocul iniial)
sau n minus (cazul destocajului cnd stocul final < stocul iniial), ntre valoarea la cost de
producie a stocurilor de produse i produciei n curs de execuie, de la finele perioadei i
valoarea iniial a acestor stocuri, fr a lua n considerare provizioanele constituite pentru
depreciere. Variaia stocurilor se determin pentru fiecare form de produse stocate (produse
finite, semifabricate, produse reziduale) ct i pentru producia n curs de execuie.
- Veniturile din producia imobilizat reprezint costul lucrrilor i cheltuielilor efectuate de
unitatea patrimonial, pentru ea nsi, i nregistrate ca active imobilizate corporale i
necorporale.
Producia stocat i producia imobilizat sunt venituri care nu genereaz ncasri monetare
ntr-o perioad imediat urmtoare; fiind surse de mbogire virtual pentru ntreprindere, ele
sunt evaluate, din raiuni de pruden, la nivelul costurilor de producie.
Suma algebric dintre producia vndut, producia stocat i producia imobilizat reprezint
producia exerciiului.
- Venituri din subvenii de exploatare reprezint sume primite cu titlu gratuit (nepurttoare de
dobnd i nerambursabile) pentru finanarea activitii de exploatare a persoanei juridice, n
schimbul respectrii anumitor condiii. Alte venituri din exploatare se refer la veniturile din
creane reactivate i alte venituri din exploatare, altele dect cele prezentate anterior.
22

Proiect de diplom

Cosmin Iulian Bursuc

1.6.2 Venituri financiare

n veniturile financiare sunt incluse:


- Veniturile din participaii deinute la filiale din cadrul grupului; la societi din afara grupului ;
n ntreprinderi asociate din cadrul grupului; n ntreprinderi asociate din afara grupului; titluri de
participare strategice n cadrul grupului i n afara grupului.
- Veniturile din investiii financiare pe termen scurt sunt reprezentate de dividendele aferente
investiii financiare pe termen scurt.
- Veniturile din creane imobilizate reprezentnd dobnda aferent creanelor imobilizate cedate.
- Veniturile din imobilizri financiare cedate reprezint ctigul rezultat din vnzarea investiiilor
financiare pe termen scurt la un pre de cesiune mai mare dect valoarea contabil.
- Veniturile din diferene de curs valutar reprezint veniturile obinute din diferenele favorabile
de curs valutar, rezultate n urma lichidrii mprumuturilor i datoriilor n valut ale unitii i
din diferenele favorabile de curs valutar aferente disponibilitilor bancare n devize,
disponibilitilor n devize existente n casierie, precum i existentul n conturile de acreditare n
devize.
- Veniturile din dobnzi includ dobnzile primite pentru disponibilitile din conturile bancare i
pentru mprumuturile acordate.
- Veniturile din sconturi obinute i alte venituri financiare.

1.6.3 Venituri extraordinare

Veniturile extraordinare cuprind acele venituri care nu sunt legate de activitatea curent a
unitii patrimoniale. Aceste venituri sunt venituri rezultate din compensaii primite pentru
cheltuieli sau pierderi din calamiti sau alte evenimente extraordinare.
Venituri din diminuarea sau anularea provizioanelor.
Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare reprezint veniturile obinute din
diminuarea sau anularea provizioanelor pentru riscuri i cheltuieli, pentru deprecierea
imobilizrilor corporale i necorporale, pentru deprecierea activelor circulante .
Veniturile financiare din provizioane reprezint venituri din diminuarea sau anularea
provizioanelor constituite n legtur cu activitatea financiar

a ntreprinderii cum sunt

provizioanele pentru deprecierea imobilizrilor financiare i pentru deprecierea titlurilor de


plasament.
23

Proiect de diplom

Cosmin Iulian Bursuc

Sunt pasivizate sau recunoscute ca pasive toate veniturile realizate n avans care sunt
atribuite exerciiilor viitoare. De aceea, veniturile se mpart n:
-

venituri curente;

venituri nregistrate n avans;

venituri de realizat.
Veniturile curente sunt constatate, nregistrate i ncorporate n rezultatul exerciiului

curent.
Veniturile de realizat sunt venituri realizate efectiv n exerciiul N i ncorporate n
rezultatul aceluiai exerciiu, pentru care nu s-au ntocmit documente de nregistrare. Exemplu:
vnzri de produse pentru care nu s-au ntocmit facturi pn la nchiderea exerciiului.

1.7 Delimitri i structuri privind rezultatele


n acest sens, conturile de cheltuieli i conturile de venituri n care se nregistreaz, n
funcie de natura lor, cheltuielile, respectiv, veniturile se nchid provizoriu, prin contul de
rezultate.
Determinarea rezultatului exerciiului prin prisma abordrii patrimoniale este criticabil n
perioada de creteri de preuri, deoarece ajustrile aduse elementelor patrimoniale, ca urmare a
variaiilor de preuri, se pot realiza prin metode diferite, ceea ce atrage furnizarea mai multor
imagini (mrimi) plauzibile de rezultate.
Punctul de vedere economic definete rezultatul ca diferen ntre venituri i cheltuieli:
Venituri - Cheltuieli = Rezultatul exerciiului
Rezultatul poate fi o mrime pozitiv, denumit profit sau beneficiu, atunci cnd veniturile
sunt mai mari dect cheltuielile, adic un venit rmas dup acoperirea cheltuielilor sau o mrime
valoric negativ, denumit pierdere, n situaia invers.
Prin compararea cheltuielilor din exploatare cu veniturile din exploatare se determin
rezultatul din exploatare - profit sau pierdere. Rezultatul din exploatare evalueaz rentabilitatea
economic a unei ntreprinderi i corespunde activitii normale i curente a acesteia, inclusiv
operaiuni efectuate n exerciiile anterioare dar aferente exerciiului curent. Acest rezultat este
utilizat n compararea performanelor ntreprinderii care au politici financiare diferite.
Prin compararea cheltuielilor financiare cu veniturile financiare se determin rezultatul
financiar - profit sau pierdere. Veniturile i cheltuielile financiare generate de operaiuni
24

Proiect de diplom

Cosmin Iulian Bursuc

financiare sunt considerate n aceast categorie, indiferent de caracterul lor ordinar sau
excepional.
Suma algebric dintre rezultatul de exploatare i rezultatul financiar permite stabilirea
rezultatului din activitatea curent profit sau pierdere, deci a rezultatului curent al execiiului.
Acesta este soldul intermediar de gestiune care apare n Contul de Profit i Pierdere i care
decurge din activitatea curent a ntreprinderii, excluznd operaiunile excepionale.
Rezultatul extraordinar se obine prin compararea veniturilor extraordinare cu cheltuielile
extraordinare. Veniturile i cheltuielile din aceast categorie reprezint operaii cu caracter de
excepie, neavnd legtur direct cu activitile curente ale unitii, de exploatare i financiar.
Rezultatul brut al exerciului profitul sau pierderea contabil - se calculeaz ca sum
dintre rezultatul curent i cel extraordinar.
Dac din rezultatul exerciiului nainte de impozitare se scade impozitul pe profit
determinat conform normelor legale, se obine rezultatul net al exerciiului care este de fapt
soldul Contului de Profit i Pierdere nscris n documentele contabile de sintez, fiind apoi supus
afectrii.
Rezultatul contabil reprezint suma global a profitului sau pierderii exerciiului financiar
ce figureaz n contul 121 Profit i Pierdere nainte de impozitare.
Rezultatul fiscal reprezint profitul impozabil sau pierderea fiscal a exerciiului, stabilit
potrivit regulilor fiscale i n funcie de care se calculeaz volumul impozitelor exigibile (sau
rambursabile).

25

Proiect de diplom

Cosmin Iulian Bursuc

PARTEA a II-a CONTRIBUII PROPRII


CAPITOLUL 2 PREZENTAREA EXPLOATAIILOR AGRICOLE LA
S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A.
Unitatea luat n studiu S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A. este
reprezentativ n ceea ce privete forma de proprietate, de exploataie i de profil a produciei
agricole n zona Moldovei.

2.1 Date generale cu privire la S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A.


S.C. Agrocomplex Lunca Pacani S.A. are sediul social n municipiul Pacani, judeul
Iai i are ca obiect de activitate cultivarea de cereale i plante tehnice, producia de lapte,
produse lactate, carne bovin i ovin cu desfacere prin magazinul din incinta unitii,
reproducie, ngrtorie, producere de furaje i activiti industriale: atelier de tmplrie i
confecii metalice.
S-a nfiinat n conformitate cu prevederile Legii 31/1990, privind organizarea societilor
comerciale, prin preluarea patrimoniului C.A.P. Sucursala Lunca Pacani i funcioneaz n
conformitate cu statutul propriu n concordan cu legile romne.
Prin cererea nregistrat la Judectoria Pacani sub nr.68/SC/1991 s-a solicitat autorizarea
funcionrii societii comerciale S.C. Agrocomplex Lunca Pacani S.A.
La dosar au fost depuse procesul verbal de constituire din 12.04.1991, contractul de
societate i statutul, ultimile dou fiind autentificate sub nr.901/08.05.1991 de ctre Notariatul de
stat Pacani.
Statutul societii este n conformitate cu prevederile legii i este autentificat, toate
modificrile la statut fiind nscrise prin cereri de meniuni la Oficiul Registrului Comerului.
Societatea are nregistrate la Administraia Financiar bilanurile contabile i anexele
aferente i are ntocmite i avizate de cenzori, balane contabile lunare.
26

Proiect de diplom

Cosmin Iulian Bursuc

n acelai timp deine i Certificat de atestare a dreptului de proprietate exclusiv asupra


terenului, nregistrat n Cartea funciar a localitii unde este amplasat.
Din toate acestea rezult c societatea a fost constituit de un numr de 295 de acionari,
toi ceteni romni cu domiciliul n Romnia, lista acestora fcnd parte ntreag din contract.
Obiectul de activitate al S.C. Agrocomplex Lunca Pacani S.A. este urmtorul:

producia de lapte;

produse lactate;

carne bovin i ovin;

desfacerea acestora prin magazinul din incinta unitii i magazinelor din oraul

reproducie i ngrtorie;

producere de furaje;

cultivarea de cereale i plante tehnice;

cultura plantelor de nutre;

comer cu cereale;

semine i furaje, comer intermediar cu materii prime agricole i animale;

comer al animalelor vii.

Pacani;

Utilajele de care dispune societatea sunt unele performante din care amintim:

15 tractoare U650;

3 tractoare Jhon Deere 250 CP;

6 semntori cereale;

6 camioane;

6 pritori;

2 combine de recoltat cereale;

2 semntori pentru cartofi;

1 main pentru recoltat cartofi.

n prezent societatea exploateaz 3500 ha, teren pentru care exist contracte pe termen
lung de arendare i concesionare, din care 3166 ha teren arabil, iar restul de 334 ha este cultivat
cu pune.
Societatea se mai ocup i de creterea bovinelor de lapte al cror efectiv variaz n jurul
cifrei de 1000 capete i de creterea ovinelor de lapte care se gsesc n numr de 900 capete.
n sectorul de panificaie unitatea dispune de o brutrie modernizat care corespunde
normelor Uniunii Europene ce a fost dat n folosin la data de 15.04.2005, care produce zilnic
15000 buci pine.
27

Proiect de diplom

Cosmin Iulian Bursuc

Capitalul social al societii este integral privat, acionarii fiind persoane fizice conform
Certificatului Constatator eliberat de Registrul Comerului Iai.
Aria geografic a segmentului de pia deservit de produsele i serviciile firmei este
reprezentat de Municipiul Pacani n primul rnd pentru toate produsele agroalimentare i
serviciile practicate.

2.2 Analiza exploataiilor agricole la


S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A.
O problem important de care depind n mare msur, rezultatele de producie i
economice, pentru o perioad ndelungat de timp o constituie gradul de utilizare al capacitii
productive i gradul de valorificare al produciei realizate.
Pentru aprecierea capaciti de producie a unei exploataii agricole, n cazul nostru S.C.
AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A., s-au folosit urmtorii indicatori tehnici:
suprafaa cultivat;
producia total;
producia medie;
producia marf.
Suprafaa cultivat
n perioada analizat, S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A. avea n folosin
o suprafa de 3166 hectare arabil n anul 2012 mai mare dect n anii anteriori cnd s-au
nregistrat suprafee de 3000 hectare arabil n 2010 i 2900 hectare arabile n 2011.
Scderea suprafeei n anul 2011 poate fi explicat prin programul investiional susinut
n sectorul zootehnic, i astfel toate resursele financiare au fost ndreptate catre acest sector de
activitate, determinnd astfel renunarea unei suprafee de teren importante.
Din analiza datelor prezentate de societate rezult c, sub aspect cantitativ n structura
suprafeelor domin grul de toamn cu un procent de 23,6 %, porumb boabe cu un procent de
18 %, floarea soarelui cu un procent de 16,7 %, soia cu un procent de 15 %, urmate n ordine
de: rapi cu un procent de 14 %, porumb siloz cu un procent de 8,76 %, cartof cu un procent de
8,33 %, i mazre cu un procent de 7,71 %.

28

Proiect de diplom

Cosmin Iulian Bursuc

Evoluia suprafeelor cultivate n perioada 2010 2012 n cadrul


S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A.
Tabelul 2.1
Cultura

U.M

Anul

Media

2010

2011

2012

ha

3000

2900

3166

2972

- gru

ha

680

600

680

656

- rapi

ha

240

220

450

300

- mazre

ha

150

164

210

175

- floarea soarelui

ha

500

435

480

470

- porumb-siloz

ha

230

185

200

200

- porumb-boabe

ha

490

460

520

510

- soia

ha

400

495

440

445

- cartof

ha

175

220

260

215

Suprafaa arabil
total, din care:

% din total suprafa


- gru

26

23

20

23,6

- rapi

10

10

16

14

- mazre

7,71

- floarea soarelui

19

17

15

16,7

- porumb-siloz

10

8,76

- porumb-boabe

18

17

19

18

- soia

16

18

14

15

- cartof

10

10

8,33

Sursa: S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A.

29

Proiect de diplom

Cosmin Iulian Bursuc

Se observ o cretere important n rndul culturii de rapi n ultimul an suprafaa


dublndu-se acest lucru fiind posibil datorit contractului foare avantajos pe care societatea l-a
realizat cu o firm productoare de biodisel cu reprezentana n Romnia la Urziceni.
Pe viitor societatea dorete s ia n arend noi terenuri agricole care s poat susine
proiectul de dezvoltare al societii, deoarece sectorul zootehnic este un mare consumator de
resurse pe tot parcursul unui an pe cnd profitul pe sectorul agricol vine o singur dat, respectiv
la recoltare.

Figura 2.1 Evoluia suprafeelor cultivate n perioada 2010 2012 n cadrul


S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A.
Producia total i producia medie
Asupra produciei vegetale acioneaz o serie de factori, care pot influiena att pozitiv,
ct i negativ mrimea i calitatea produciei. Analiza indicatorului producie trebuie s se fac
sub diferite forme, avnd n vedere att factorii care determin creterea produciei, ct i msura
n care creterea produciei atrage dup sine obinerea unor rezultate economice bune.
30

Proiect de diplom

Cosmin Iulian Bursuc

n cadrul analizei produciei s-au luat ca termeni :

dinamica produciei totale la culturile analizate;

dinamica produciilor medii la aceste culturi pe unitatea de suprafa;

producia marf exprimat n uniti fizice.

Producia total reprezint ntreaga cantitate care se recolteaz de pe suprafaa cultivat


cu fiecare din cele 8 culturi analizate.
Producia final n agricultur este un indicator de calcul al venitului net i al valorii
adugate i reprezint expresia valoric a produciei agricole i a veniturilor din alte activiti
economice obinute ntr-o anumit perioad de timp. Se va obine prin nsumarea produciei
finale vegetale i a produciei finale animale.
Valoarea produciei vegetale principale rezult din nsumarea valorii produselor
principale realizate ntr-un an calendaristic de la culturile de cmp, culturi n sere, solarii i
rsadnie, ct i de la plantaiile viti-pomicole i pajitile naturale. n cadrul produciei vegetale
principale trebuie s se includ ntreaga producie realizat de la culturile respective.

31

Proiect de diplom

Cosmin Iulian Bursuc

Evoluia produciilor totale i medii n perioada 2010 2012 n cadrul


S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A.
Tabelul 2.2

Cultura

U.M.

Anul
2011

2010

Producia medie
kg/ha
4500,00
6070,00
- gru
%
100,00
155,40
kg/ha
3200,00
3380,00
- rapi
%
100,00
108,38
kg/ha
2800,00
4120,00
- mazre
%
100,00
147,90
- floarea
kg/ha
3000,00
1340,00
soarelui
%
100,00
47,37
- porumbkg/ha
30000,00
35000,00
siloz
%
100,00
116,66
- porumbkg/ha
6800,00
7310,00
boabe
%
100,00
110,00
kg/ha
2900,00
2436,00
- soia
%
100,00
85,95
kg/ha
15500,00
15170,00
- cartof
%
100,00
94,99
Producia total
t
3220
5670
- gru
%
100,00
120,94
t
1081,00
1100,00
- rapi
%
100,00
105,00
t
201,00
205,00
- mazre
%
100,00
102,00
- floareat
990,00
995,00
soarelui
%
100,00
104,00
- porumbt
1524,00
2485,00
siloz
%
100,00
163,05
- porumbt
1350,00
3120,00
boabe
%
100,00
232,12
t
1602,00
1607,00
- soia
%
100,00
105,00
t
590,00
600,00
- cartof
%
100,00
110,00
Sursa: S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A.

2012

Media

6040,00
144,38
3300,00
102,32
2785,00
137,85
1330,00
45,32
34000,00
110,00
7300,00
100,00
2400,00
80,90
15150,00
90,95

5536,67
133,26
3293,33
103,56
3235,00
128,58
1890,00
74,79
33000,00
108,88
7136,66
103,33
2578,66
88,95
1527,33
95,31

5630
115,90
1110,00
107,00
207,00
105,00
990,00
100,00
2460,00
140,00
3100,00
210,10
1600,00
98,00
590,00
100,00

4840
112,28
1097
104
204,33
102,33
991,66
101,33
2156,33
134.35
2523,33
180,74
1603
101
593,33
103,33

Valoarea produciei vegetale secundare este reprezentat de suma tuturor valorilor


produselor secundare obinute din ramura vegetal n timpul unui an calendaristic.
32

Proiect de diplom

Cosmin Iulian Bursuc


6000
5670

5630

5000

4000
3220

3120

3100

3000
2485

2460

2000
1524
1081 1100 1110

1350

1602

1607
1600

990 995 990

1000

590 600 590


201 205
207

to
f
ca
r

bo
ab

so
ia

z
si
lo
po

po
2011

ru
m
b-

so
ar
ea
flo
2010

ru
m
b-

ar
el
u

e
az
r
m

t
ra
pi

gr

2012

Figura 2.2 Evoluia produciilor totale ntre 2010 2012 n cadrul


S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A.

Producia total este indicatorul care reflect mrimea cifrei de afaceri a unitii
economice i influieneaz direct mrimea unor indicatori cum ar fi: costul de producie, profitul,
rata profitului i productivitatea muncii.
Fcnd aceast analiz constatm c, n perioada studiat producia medie la gru a avut
valori superioare mediei pe ar.
Producia marf
Producia marf reprezint totalitatea produselor vegetale i animale, a materialului
sditor legumicol, pomicol i viticol, a materialului de reproducie i animale vii. Rezult c
producia marf este egal cu oferta de produse agricole.
33

Proiect de diplom

Cosmin Iulian Bursuc

2.3 Piaa de aprovizionare i desfacere, concurena i strategia de marketing


2.3.1 Diagnoza furnizorilor, clienilor i concurenei la S.C. AGROCOMPLEX LUNCA
PACANI S.A.
Solicitantul, S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A. are experien pe piaa
comerului cu produse obinute n urma exploatrii sectorului zootehnic. n prezent societatea
comercializeaz lapte i carne de vit obinute n cadrul fermei n ce privete sectorul zootehnic
i cereale i leguminoase obinute n cadrul sectorului vegetal.
Avnd n vedere rezultatele financiare actuale ale societii putem concluziona c
managementul S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A. este capabil s negocieze
contracte avantajoase pentru societate cu diverii ageni economici de la care achiziioneaz
produsele necesare funcionrii fermei sau crora le furnizeaz produsele obinute. n ce privete
contractele de furnizare, solicitantul va avea n vedere permanenta mbuntire a relaiei cu
agenii economici i posibilitatea de a obine cele mai bune preuri. Astfel se va urmri
prelungirea contractelor actuale, dar i obinerea unora noi, mai avantajoase.
Potenialii furnizori ai S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A.
Tabelul 2.3
Denumire furnizor de
materii prime/materiale
auxiliare/produse/servicii
E-ON Moldova
Petrom
RA Apele Romne
Inspectoratul de semine
S.C. AGRICOVER
S.R.L.
S.C. NUTRIMOLD S.A.
S.C. ADVANCE VET
S.R.L.
S.C. AGRITEHNICA
S.R.L.
METRO
METRO
S.C. ROMION
AGRI&CO S.R.L.
Cabinet medic veterinar
MITITIUC IOAN

Produs furnizat i
cantitate
aproximativ
Energie electric
Combustibil

Valoare
aproximativ
-lei194480,00
3151913,61

% din
total
achiziii
1,80
29,17

Ap

78000,00

0,72

Semine
Fertilizani

1426117,90
1226302,00

13,2
11,35

300625,00
24050,00

2,78
0,22

Bacu, judeul
Bacu
Iai, judeul Iai
Iai, judeul Iai
Iai, judeul Iai

Furaje zootehnie
Tratamente
zootehnice
Piese de schimb

450000,00

4,16

Materiale auxiliare
Obiecte de inventar
Mrfuri

200000,00
180606,00
373559,00

1,85
1,67
3,46

Iai, judeul Iai

Prestaii externe

3200000,00

29,61

Adresa
Iai, judeul Iai
Pacani, judeul
Iai
Bacu, judeul
Bacu
Iai, judeul Iai
Voluntari, judeul
Ilfov
Iai, judeul Iai
Cluj, judeul Cluj

34

Proiect de diplom

Cosmin Iulian Bursuc

Dup cum se poate observa n tabelul anterior, majoritatea furnizorilor S.C.


AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A. sunt din Regiunea de Nord Est a Romniei.
n ceea ce privete piaa de desfacere a produselor oferite de S.C. AGROCOMPLEX
LUNCA PACANI S.A., aceasta va fi localizat cu precdere la nivelul regiunii de Nord Est.
Astfel, potenialii clieni ai solicitantului sunt prezentai n tabelul de mai jos:
Potenialii clieni ai S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A.
Tabelul 2.4
Nr. Crt.

Client (Denumire i adres)

Valoare lei-

% din vnzri

1.

SC AVASTAR SRL

2150204,55

15

2.

SC MONSANTO BUCURETI SRL

1433469,70

10

3.

SC AGRANA ROMNIA SA

1863510,61

13

4.

SC ALMERA INTERNATIONAL SRL

2580245,46

18

5.

SC AGRICOLA MIRON SRL

2150204,55

15

6.

SC MERYMEDYON SRL

3870368,19

27

7.

COOPERATIVA AGRICOL DE

286693,94

14334697,00

100

GRAD 2 MOLDOVA 2007-IAI-SUD


TOTAL

Sursa: S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A.


Solicitantul, S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A. deine n cadrul
exploataiei un numr de 820 capete bovine din care 714 bovine de lapte i 106 bovine pentru
carne. Prin urmare, piaa de desfacere pentru produsele solicitantului S.C. AGROCOMPLEX
LUNCA PACANI S.A. este constituit din comercianii i procesatorii de carne de vit de la
nivel naional. Aadar, potenialii concureni ai solicitantului se constituie din cresctorii de
bovine de carne din Regiunea Nord-Est, dar nu numai:

35

Proiect de diplom

Cosmin Iulian Bursuc

Situaia principalilor concureni ai societii


Tabelul 2.5
Cota de pia
deinut (%)

IAI

Cifra de afaceri
n anul 2011
(RON)
938758

GALAI

17189

0,03

BRAOV

7346545

13,94

ILFOV

5036070

9,56

BRAOV
BRAOV

8587330
10395925

16,30
19,73

HRLU,
JUDEUL IAI
PACANI,
JUDEUL IAI

3561930

6,76

16784807

31,86

Nr. crt.

Denumire concurent

Localitate

1.

SC AGRICOLA MIRON
SRL
SOC. AGRICOL
NFRIREA
SC AGRA
TRANSILVANIA SRL
SC AGROINDAFAFUMAI SA
SC POLZOO-EXIM SRL
SC ROMLAND
TRANSILVANIA SRL
SC RAZANA SRL

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SC AGROCOMPLEX
LUNCA PACANI SA

1,78

Sursa: S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A.


Se poate remarca faptul c S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A. deine o
cot de pia foarte bun, ns trebuie s precizm c s-a realizat o comparaie pe un segment
concurenial aproximativ identic ca i productivitate cu cel al solicitantului.
2.3.2 Strategia de marketing a societii
O component de baz a politicii societii este politica de marketing care-i ofer
posibilitatea receptrii promte i reale a semnalelor pieii i-i permite adaptarea rapid la
modificrile aprute pe pia, cu maxim eficien. Astfel, ntreprinderea poate s evalueze
corect parametrii pieii i s aloce resursele de care dispune corespunztor cererii reale, poate s
sesizeze segmentele neacoperite de pe pia i avantajele comparative fa de concureni.
(Chiran A., Gndu E., Dima F., 2007)
Prin strategia de marketing adoptat se precizeaz:

poziia pe care organizaia i propune s i-o asigure pe pia mbuntirea cotei de


pia pe care o deine n prezent la nivel naional;
36

Proiect de diplom

Cosmin Iulian Bursuc

scopurile urmrite consolidarea poziiei actuale pe piaa de profil i lrgirea bazei de


clieni;

inteniile prin care acestea se vor atinge ntr-o anumit perioad de timp propunerea
proiectului de fa are scopul de a asigura dezvoltarea i modernizarea societii i,
implicit, mrirea capacitii de producie a acesteia, fapt ce va determina creterea
viabilitii economice i a profiturilor solicitantului;

ca suit de decizii, strategia de marketing are ca scop finalitatea optim a activitii


societii ntr-o perioad optim i reflect:
-

sfera de activitate;

orientarea pe termen lung;

reaciile la solicitrile pieii;

atitudinea fa de mediul ambiant i comportamentul su n raport cu


componentele lui;

maniera adaptrii la dinamica mediului ambient;

corelaia activitii sale cu resursele disponibile;

opiunea pentru o anumit cale de urmat, aleas dintre mai multe alternative
posibile.

Strategia de marketing adoptat de S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A. va


determina diversificarea produselor obinute n cadrul societii.
Cu ajutorul tehnicilor de marketing S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A. va
putea s descopere nevoile consumatorilor i satisfacerea acestor nevoi cu produse agricole care
prin caracteristicile, preurile i disponibilitatea lor n timp i n spaiu, pot oferi un ansamblu de
avantaje ce pot asigura cumprarea lor repetat de ctre consumatori i va asigura profiturile
exploataiei agricole.

37

Proiect de diplom

Cosmin Iulian Bursuc

CAPITOLUL 3 OBIECTIVELE STUDIULUI I METODOLOGIA


CERCETRII

3.1. Obiectivele studiului


Obiectivele lucrrii de licen vizeaz:
evidenierea necesitii utilizrii contabilitii rezultatelor financiare n fundamentarea
strategiilor ntreprinderii. n acest sens s-au ntreprins culegerea informaiilor i
documentarea utiliznd resursele bibliografice specifice temei lucrrii i realizarea unor
corelaii ntre factorii de influen ai rezultatelor financiare relevate de bilanul contabil i
contul de profit i pierdere realizndu-se totodat reprezentarea tabelar i grafic a
dinamicii i structurii elementelor reprezentative de activ i pasiv;
analiza diagnostic a activitii S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A. n cadrul
judeului Iai corelat cu investigarea pieei produselor de panificaie, produselor lactate,
produseleor din carne de vit, respectiv oaie i a factorilor de influen ai acesteia, analiza
comparativ a rezultatelor obinute cu rezultatelor analizelor de pia anterioare i cu
informaiile furnizate de ctre productorii din domeniu;
analiza rezultatelor economice a ntreprinderii S.C. AGROCOMPLEX LUNCA
PACANI S.A. n perioada 2010-2012, prelucrarea i interpretarea informaiilor din
cadrul bilanurilor contabile si a conturilor de Profit i Pierdere ale ntreprinderii luat n
studiu i extrapolarea concluziilor i recomandrilor pentru celelalte firme din acelai
sector sau din sectoare adiacente;
generarea unei radiografii economico-financiare fundamentat pe utilizarea datelor din
contabilitate prin calcularea unor indicatori economici i compararea valorilor acestora cu
cele standard furnizate de teoria de specialitate, precum i evidenierea evoluiei acestora
pe parcursul celor trei ani.

38

Proiect de diplom

Cosmin Iulian Bursuc

3.2 Metodologia cercetrii


n vederea ntocmirii lucrrii au fost utilizate o serie de metode specifice domeniului
economic:
1. Documentarea tiinific prin culegerea informaiilor din diferite cri, reviste,
surse electronice i alte materiale, n biblioteci sau alte centre de documentare. Conceptul de
documentare implic activitatea unei persoane/grup de persoane care este interesat/sunt
interesate de un anumit subiect i care consult documente aferente subiectului n cauz.
Documentarea este un concept cu coninut complex, incluznd trei forme: documentarea
bibliografic, documentarea direct, consultarea specialitilor. (Constantinescu N.N., 1989)
Informarea este procesul prin care o unitate specializat a reelei de documentare
sistematizeaz literatura tiinific dup criterii bine stabilite i furnizeaz beneficiarului n
diferite modaliti, o informaie de semnalare bibliografic. Cu ajutorul acesteia, beneficiarul ia
cunotin de existena surselor documentare.
Documentarea propriu-zis reprezint procesul prin care unitatea specializat pune la
dispoziia beneficiarilor documente pe care acetia le solicit n urma primului proces, de
informare. Aadar, documentarea este procesul de ansamblu al celor dou componente
(informarea i documentarea propriu-zis). Exist mai multe tipuri de documentare tiinific.
A. Documentarea bibliografic este o component mai larg a procesului cuprinztor de
documentare tiinific. Ea are o importan hotrtoare n cercetarea tiinific, deoarece ne d
posibilitatea ca, prin intermediul literaturii de specialitate, tiprite i netiprite, s cunoatem
zestrea tiinific, ceea ce au scris ali oameni de tiin din cele mai vechi timpuri i pn astzi,
din ar i din afara rii, ipotezele de lucru folosite pentru explicarea fenomenelor economice,
metodele de analiz i calcul, concluziile i teoriile lor tiinifice. Aceasta este funia particular,
specific a documentrii bibliografice n tiina economic. (Andone I., 2011)
B. Documentarea direct asupra realitii i asupra faptelor empirice are o sfer extrem de
complex; ea se refer, n funcie de tema de cercetare sau de obiectivul urmrit la nivel de
ntreprindere (firm, ferm), de subramur, ramur sau sector economic, de unitate teritorialadministrativ (comun, ora, municipiu, zona, jude), la scar naional i internaional, la
nivel mondial.

39

Proiect de diplom

Cosmin Iulian Bursuc

C. Consultarea specialitilor nseamn solicitarea de informaii de la un numr mare de


specialiti ca: cercettori i profesori cu stagii i contribuii n domeniul temei de cercetare alese,
statisticieni n calitate de metodologi n prelucrarea i asigurarea coerenei datelor, specialiti
practicieni din firm, minister (economiti, ingineri). Aceast consultare este de cea mai mare
importan pentru cercettor i din perspectiva modului de folosire a noiunilor, conceptelor, a
teoriei n general. Variabilelor pentru care se organizeaz evidena statistic.
2. Analiza i interpretarea contului de Profit i Pierdere.
Analiza i calculul anumitor indicatori pe baza contului de Profit i Pierdere, precum i
interpretarea acestora constituie etape eseniale n pregtirea tiinific. Una din cele mai
importante prghii ale unei societi bazate pe cunoatere este informaia. Aceasta circul ntre
diverse persoane, instituii ale statului, ageni economici, i public, fiind adesea cuantificat n
cifre sau transformat n imagini. De aceea, pe ct este de important n diverse contexte, s
primim informaie, pe att este de important s o nelegem corect. Forma grafic este una dintre
metodele de transmitere a unei informaii, care beneficiaz de avantajul unui impact vizual
puternic asupra receptorului, precum i de o mare capacitate de sintez. Aadar, de o parte i de
alta a baricadei, receptor sau transmitor al informaiei, este necesar s nelegem informaia
coninut ntr-un astfel de grafic, respectiv s putem utiliza noi nine astfel de metode grafice.
De asemenea, prelucrarea datelor sub form tabelar rmne una dintre cele mai utilizate forme
de evideniere a informaiilor. (Andone I., 2011)
Statistica pune la ndemna utilizatorului astfel de metode, unele dintre cele mai des
ntlnite fiind reprezentrile grafice sub form de diagrame de structur, diagrame prin coloane.
Astfel de grafice transmit fie o structurare pe diverse segmente a unui ntreg, fie evoluia unui
indicator.

3. Analiza diagnostic
Un element esenial n fundamentarea strategiei firmei l constituie efectuarea unei
analize diagnostic, proces extrem de complex i laborios i care reprezint punctul de pornire n
conceperea, fundamentarea i implementarea unor soluii tehnico-tactice de mbuntire a
viabilitii economico-financiare i manageriale a firmei.
Conceptul de diagnostic la nivelul firmei presupune determinarea strii generale,
reperarea disfuncionalitilor n activitatea ei i, pe baza acestora determinarea msurilor i
mijloacelor de corectare a neajunsurilor prin aplicarea celor mai adecvate metode manageriale
care s conduc la reglarea situaiei.
40

Proiect de diplom

Cosmin Iulian Bursuc

Analiza diagnostic la nivelul firmei prezint o serie de caracteristici specifice, cum sunt:
marea complexitate a analizei datorat multitudinii de aspecte ce trebuie investigate;
necesitatea colaborrii ntre conductori i executani la toate nivelurile organizatorice ale
firmei pentru obinerea de informaii veridice i valorificarea acestora n puncte forte,
puncte slabe i recomandri;
caracterul predecizional reflectat n faptul c recomandrile, ce constituie punctul final al
diagnosticrii, reprezint suportul interveniei decizionale i de aciune ulterioar din
partea managerilor.
Obiectivele diagnosticului strategic sunt definite pornind de la accepiunea de strategie
care reprezint ansamblul aciunilor ce permit firmei s obin i s conserve un avantaj
concurenial. Aceste obiective sunt:
segmentarea, care pornete de la poziia firmei pe pia i are n vedere oferta de produse
i/sau servicii oferite. Se urmrete gradul de extindere, de internaionalizare i de
segmentare a pieelor i capacitatea firmei de a-i diversifica oferta sau de a asigura
calificarea personalului;
relaiile firm-mediu, se refer la concureni, parteneri, instituii i urmrete relaiile
firmei situate pe acelai nivel cu ea (concurena), precum i cu cele din amonte i aval de
ea;
decizii structurale interne, legate de modul de gestionare al firmei, modul de organizare al
acesteia.
Raiunea efecturii unui diagnostic al performanelor firmei poate avea la baz nu numai
situaia cnd aceasta are dificulti, respectiv disfuncionaliti, ci i atunci cnd starea este
normal, dar se dorete mbuntirea acesteia.
Realizarea unei analize diagnostic generale implic asigurarea din punct de vedere
organizatoric, a urmtoarelor aspecte:
-

precizarea principalelor domenii i rezultate ce urmeaz a fi investigate;

stabilirea metodelor i tehnicilor de nregistrare i prelucrare a datelor i


informaiilor;

definitivarea situaiilor informaionale ce vor fi utilizate n realizarea studiului de


diagnosticare i a mrimilor standard cu care se vor face comparaiile n vederea
intrepretrii datelor obinute.

41

Proiect de diplom

Cosmin Iulian Bursuc

CAPITOLUL 4 ANALIZA PERFORMANELOR PE BAZA CONTULUI DE


PROFIT I PIERDERE LA S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A.

4.1 Analiza elementelor de activ i pasiv la


S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A.

4.1.1 Analiza elementelor de activ


Analiza dinamicii activelor indic evoluia elementelor patrimoniale ca o consecin a
strategiilor si politicilor adoptate de societate.
Analiza elementelor de activ la S.C. Agrocomplex Lunca Pacani S.A. se bazeaz pe
folosirea datelor extrase din bilanurile contabile i pe calculul ratelor de structur i anume
( tab 4.1).
Analiza dinamicii activelor la S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A.
n perioada 2010 2012
Tabelul 4.1
Specificaie

U.M.

2010

2011

2012

Active imobilizate

lei

8228679

8058289

10115490

100%

97,92

122,92

lei

4310832

6513744

8853365

100%

151,1

205,37

lei

12539511

14572033

18968855

100%

113,2

151,27

Active circulante

Total Activ

42

Proiect de diplom

Cosmin Iulian Bursuc

Pe perioada analizat S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A. a nregistrat


creteri ale activului patrimonial. Astfel valoarea activelor imobilizate a crescut cu 22,92% n
2012 fa de 2010 ( de la 8228679 lei la 10115490 lei ) n timp ce activele circulante au prezentat
creteri de 105,37% pentru aceeai perioad ( de la 4310832 lei la 8853365 lei ), cu o medie
procentual a creterii activului total de 64,15% (fig 4.1).

Figura 4.1 Evoluia activelor imobilizate i a activelor circulante la


S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A. n perioada 2010-2012

Analiza structurii activelor la S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A.


n perioada 2010 2012
Tabelul 4.2
Specificaie

U.M.

2010

2011

2012

Active imobilizate

lei

8228679

8058289

10115490

65,62%

55,3%

53,33%

lei

4310832

6513744

8853365

34,38%

44,7%

46,67%

lei

12539511

14572033

18968855

100%

100%

100%

Active circulante

Total Activ

43

Proiect de diplom

Cosmin Iulian Bursuc

Pe perioada celor trei ani analizai n cadrul structurii activelor se observ c activele
imobilizate dein o pondere important n total activelor, aproximativ 58%, fa de activele
circulante care sunt n proporie de 42%.

Analiza dinamicii activului patrimonial la S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A.


n perioada 2010 2012
Tabelul 4.3
Specificaie

U.M.

2010

2011

2012

lei

8226316

8055519

9540172

100%

97,92%

115,97%

lei

2363

2770

575318

100%

117,22%

24346,93%

Active imobilizate
total

lei

8228679

8058289

10115490

100%

97,92%

122,92%

Stocuri

lei

3379412

5144171

4709633

100%

152,22%

139,36%

lei

681959

922813

3602145

100%

135,31%

528,2%

lei

249461

446760

541587

100%

179,09%

217,1%

lei

4310832

6513744

8853365

100%

151,1%

205,37%

Imobilizri corporale

Imobilizri necorporale
ACTIVE
IMOBILIZATE

Creane
ACTIVE
CIRCULANTE

Casa i conturi la bnci

Active circulante
total

Pe perioada analizat S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A. a nregistrat


creteri ale activului patrimonial. Astfel valoarea activelor imobilizate a crescut cu 22,92% n
2012 fa de 2010 ( de la 8228679 lei la 10115490 lei ) n timp ce activele circulante au prezentat
creteri de 105,37% pentru aceeai perioad ( de la 4310832 lei la 8853365 lei ), cu o medie
procentual a creterii activului total de 64,15%.

44

Proiect de diplom

Cosmin Iulian Bursuc

Analiza structurii activelor imobilizate la S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A.


n perioada 2010 2012
Tabelul 4.4
Specificaie

U.M.

2010

2011

2012

Imobilizri corporale

lei

8226316

8055519

9540172

99,97%

99,96%

94,31%

lei

2363

2770

575318

0,03%

0,04%

5,69%

lei

8228679

8058289

10115490

100%

100%

100%

Imobilizri necorporale

Active imobilizate total

Pe perioada celor trei ani analizai n cadrul structurii activelor imobilizate se observ c
imobilizrile corporale

dein o pondere foarte important n total activelor imobilizate, n

valoare de 98%, fa de imobilizrile necorporale care dein doar 2% din totalul activelor
imobilizate (fig 4.2).

Figura 4.2 Evoluia imobilizrilor corporale la S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A.
n perioada 2010-2012

45

Proiect de diplom

Cosmin Iulian Bursuc

Analiza structurii activelor circulante la S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A.


n perioada 2010 2012
Tabelul 4.5
Specificaie

U.M.

2010

2011

2012

Stocuri

lei

3379412

5144171

4709633

78,39

78,97

53,19

lei

681959

922813

3602145

15,82

14,17

40,69

Casa i conturi la
bnci

lei

249461

446760

541587

5,79

6,86

6,12

Active circulante
total

lei

4310832

6513744

8853365

100%

100%

100%

Creane

n totalul activelor circulante pe parcursul celor trei ani S.C. AGROCOMPLEX LUNCA
PACANI S.A. ponderea cea mai important o deine stocurile n valoare de aproximativ
70,18%, n timp ce creanele i casa au o pondere de 23,56%, respectiv 6,26%.

Figura 4.3 Evoluia principalelor active circulante la


S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A. n perioada 2010-2012
46

Proiect de diplom

Cosmin Iulian Bursuc

Din cadrul activelor imobilizate se remarc n mod deosebit evoluia ascendent a


imobilizrilor necorporale a cror valoare a fost n anul 2012 cu 24246,93% mai mare dect cea
nregistrat n anul 2010.
Evoluia valoric a activelor circulante la S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI
S.A. n perioada 2010-2012 a fost determinat de creterile corelate ale stocurilor, creanelor i a
casei i conturilor la bnci.
Astfel structura contabil casa i conturi la bnci a nregistrat valori de 249461 lei n
2010, 446760 lei n 2011 i 541587 lei n 2012 (fig. 4.3), indicele de cretere fiind de 117,1% n
2012 raportat la anul 2010.
Valoarea stocurilor a crescut n anul 2011 cu 52,22% de la 3379412 lei la 5144171 lei,
ns n anul 2012 s-a diminuat la 4709633 lei, ceea ce reprezint un plus procentual de 39,36%
fa de acelai an 2010. Creanele ntreprinderii au crescut de la 681959 lei n 2010 la 922813 lei
n 2011 i 3602145 lei n 2012.

Situaia amortizrii activelor imobilizate la S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A.


la 31.12.2012
Tabelul 4.6
Valori brute

Elemente de imobilizri

Amortizare
Amortizare la
aferent
sfritul anului
imobilizrilor (col.4=1+2-3)
scoase din
eviden

U.M.

Sold
iniial

Amortizare
n cursul
anului

Imobilizri necorporale
total

lei

7414

7414

Construcii

lei

2371412

366324

2737736

Instalaii tehnice i maini

lei

5260909

1152998

449237

5964670

Alte instalaii, utilaje i


mobilier

lei

42330

9968

52298

Total imobilizri
corporale

lei

7674651

1529290

449237

8754704

AMORTIZRI TOTAL

lei

7682065

1529290

449237

8762118

47

Proiect de diplom

Cosmin Iulian Bursuc

Situaia amortizrii activelor imobilizate indic la sfritul anului o valoare total de


8762118 lei din care 8754704 reprezint amortizarea imobilizrii corporale, iar 7414 lei
amortizarea imobilizrii necorporale. (tab. 4.6).
4.1.2 Analiza elementelor de pasiv
Elementele componente ale evoluiei pasivului reflect n principal, capitaluri proprii i
obligaii totale ale societii la 31/12/2012, comparative cu 31.12.2011, respectiv 31.12.2010.
Analiza dinamicii pasivelor la S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A.
n perioada 2010 2012
Tabelul 4.7
Elemente de pasiv
Capital social subscris i vrsat

Rezerve

Aciuni proprii

Rezultatul exerciiului profit

Repartizarea profitului

Datorii totale

Subvenii

Venituri n avans

TOTAL

U.M.

2010

2011

2012

lei

541398

541398

541398

100%

100%

100%

lei

995289

1215949

1317101

100%

122,17

132,33

lei

92423

92423

88594

100%

100%

95,85

lei

250503

107833

329263

100%

43,04

131,44

lei

38270

8428

1747

100%

22,02

4,56

lei

8394141

10715855

14561695

100%

127,65

173,47

lei

2613972

2454566

2354957

100%

93,9

90,09

lei

107654

172497

lei

12664610

15042404

19186570

100%

118,77

151,49

Creterea elementelor de pasiv n 2012 fa de 2010 cu 51,49% a fost determinat de:


- creterea datoriilor cu 73,47% n valoare de 6167554 lei;
48

Proiect de diplom

Cosmin Iulian Bursuc

- nregistrarea n contul ,,Venituri n avans a sumei de 172497 lei;


- creterea profitului nregistrat n anul 2012 fa de anul 2010 cu 31,44%;
- scderea subveniilor cu 9,91%.
n ceea ce privete datoriile, evoluia lor comparativ cu anii 2010 si 2011 se prezint
astfel:
Dinamica datoriilor la S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A. n perioada 2010-2012
Tabelul 4.8
Specificaie

U.M.

Sold
2010
2011
2012
Credite pe termen lung
lei
2543764
1894132
2824927
i mediu
%
100%
74,46
111,05
Credite pe termen scurt
lei
2374735
3337005
5681307
%
100%
140,52
239,23
Furnizori i conturi
lei
2571818
4465964
4411252
asimilate
%
100%
173,65
171,52
Clieni creditori
lei
810381
%
Datorii de personal
lei
281931
268550
400050
%
100%
95,25
141,89
Asigurri sociale
lei
90405
111238
62750
%
100%
123,04
69,4
Ajutor omaj
lei
5187
6278
3355
%
100%
121,03
64,68
Impozit pe profit
lei
6139
39015
40341
%
100%
635,52
657,12
TVA de plat
lei
345626
77464
%
100%
22,41
Alte impozite i taxe
lei
63465
%
Impozit pe salarii
lei
18898
25478
14138
%
100%
134,81
74,81
Fonduri speciale
lei
271
%
100%
Alte datorii
lei
105367
503195
107265
%
100%
477,56
101,8
Asociai conturi
lei
50000
65000
65000
curente
%
100%
130
130
TOTAL
lei
8394141
10715855
14561695
%
100%
127,65
173,47
Datoriile nregistrate n 2012 au crescut fa de 2010 cu 73,47% datorit scderii sumelor
datorate furnizorilor de materii prime, material i utiliti n procent de 71,52% datorit
49

Proiect de diplom

Cosmin Iulian Bursuc

aprovizionrii cu ngrminte i alte materiale consumabile necesare pentru nfiinarea culturilor


agricole de primvar, a creterii mprumuturilor pe termen lung i mediu cu 11,05%, creditele
pe termen scurt au crescut cu 139,23%, alte datorii au crescut cu 1,8%, TVA-ul de plat a sczut
fa de 2010 cu 77,59%, clienii creditori au crescut cu suma de 810381 lei, datoriile de personal
au crescut cu 41,89%, asigurrile sociale i omajul au sczut cu 30,6%, respective 35,32%,
impozitul pe profit a crescut cu 557,12%, alte impozite i taxe au crescut cu suma de 63465 lei,
iar impozitul pe salarii a sczut cu 25,19%.
Analiza structurii datoriilor la S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A.
n perioada 2010 2012
Tabelul 4.9
Specificaie

U.M.

Credite pe termen lung


i mediu
Credite pe termen scurt

lei
%
lei
%
lei
%
lei
%
lei
%
lei
%
lei
%
lei
%
lei
%
lei
%
lei
%
lei
%
lei
%
lei
%
lei
%

Furnizori i conturi
asimilate
Clieni creditori
Datorii de personal
Asigurri sociale
Ajutor omaj
Impozit pe profit
TVA de plat
Alte impozite i taxe
Impozit pe salarii
Fonduri speciale
Alte datorii
Asociai conturi
curente
TOTAL

2010
2543764
30,3%
2374735
28,29%
2571818
30,64%
281931
3,36%
90405
1,08%
5187
0,06%
6139
0,07%
345626
4,12%
18898
0,26%
271
0,003%
105367
1,26%
50000
0,6%
8394141
100%
50

Sold
2011
1894132
17,68%
3337005
31,14%
4465964
41,68%
268550
2,51%
111238
1,04%
6278
0,06%
39015
0,36%
25478
0,24%
503195
4,7%
65000
0,61%
10715855
100%

2012
2824927
19,4%
5681307
39,02%
4411252
30,29%
810381
5,57%
400050
2,75%
62750
0,43%
3355
0,02%
40341
0,28%
77464
0,53%
63465
0,44%
14138
0,1%
107265
0,74%
65000
0,45%
14561695
100%

Proiect de diplom

Cosmin Iulian Bursuc

n cadrul structurii datoriilor, o pondere important din totalul datoriilor o dein creditele
pe termen lung i mediu, creditele pe termen scurt, respectiv furnizorii i conturile asimilate cu
procente de 22,46%, 32,82%, respectiv 34,2%, n timp ce la polul opus al structurii datoriilor
avem fondurile speciale, ajutorul de omaj i impozitul pe profit n proporii de 0,003%, 0,06%,
respectiv 0,07% (fig 4.4).

Figura 4.4 Structura datoriilor la S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A.


n perioada 2010-2012

51

Proiect de diplom

Cosmin Iulian Bursuc

Ratele de structur ale activului i pasivului patrimonial n perioada 2010 2012 (%)
Tabelul 4.10
Specificare

2010

2011

2012

Rata activelor
imobilizate

65,62%

55,3%

53,33%

Rata imobilizrilor
necorporale

0,03%

0,04%

5,69%

Rata imobilizrilor
corporale

99,97%

99,96%

94,31%

Rata activelor
circulante

34,38%

44,7%

46,67%

Rata stocurilor

78,39%

78,97%

53,19%

Rata creanelor

15,82%

14,17%

40,69%

Rata disponibilitilor
bneti

5,79%

6,86%

6,12%

Rata datoriilor totale

66,28%

71,24%

75,9%

Datorit obligaiilor pe termen scurt, rata datoriilor totale a crescut considerabil, ajungnd
n anul 2012 la o valoare de 75,9%, fa de 66,28% n 2010.

52

Proiect de diplom

Cosmin Iulian Bursuc

4.2 Contul de Profit i Pierdere

Evoluia veniturilor, cheltuielilor i rezultatelor n perioada 2010-2012 se prezint astfel:

Dinamica veniturilor, cheltuielilor i rezultatelor n perioada 2010-2012


Tabelul 4.11
Explicaii

U.M.

2010

2011

2012

Cifra de afaceri

lei

12313571

16784807

18843585

100%

136,31

153,03

Venituri din
exploatare

lei

14836833

18259296

18952246

100%

123,07

127,73

Venituri
financiare

lei

16637

1327

2990

100%

7,98

17,97

Venituri totale

lei

14853470

18260623

18955236

100%

122,94

127,61

Cheltuieli din
exploatare

lei

13706917

17453262

17899145

100%

127,33

130,58

Cheltuieli
financiare

lei

877576

638795

650606

100%

72,79

74,14

Cheltuieli totale

lei

14584493

18092057

18549751

100%

124,05

127,19

Rezultatul brut
profit

lei

268977

168566

405485

100%

62,67

150,75

Impozit pe profit

lei

18474

60733

76222

100%

328,75

412,59

lei

250503

107833

329263

100%

43,05

131,44

Rezultatul net
profit

53

Proiect de diplom

Cosmin Iulian Bursuc

Din analiza contului de profit i pierderi rezult c n anul 2012 s-a obinut un profit net
mai mare fa de anul 2010 cu suma de 78760 lei n special pe seama creterii veniturilor totale
n proporie de 127,61% n timp ce cheltuielile totale au crescut n proporie de 127,19%. Cifra
de afaceri a crescut cu suma de 6530014 lei, n procent de 153,03%.

4.3 Contabilitatea veniturilor la S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A.


Bilanul contabil relev faptul c n structura veniturilor obinute veniturile financiare
dein o proporie de circa 0,02% n 2012, ntreprinderea nenregistrnd venituri extraordinare pe
parcursul celor trei ani luai n considerare (tab. 4.12, fig. 4.5).

4.3.1 Analiza structurii veniturilor la S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A.


n perioada 2010 2012
Tabelul 4.12
Specificaie

U.M.

2010

2011

2012

Venituri din exploatare

lei

14836833

18259296

18952246

99,89%

99,99%

99,98%

lei

16637

1327

2990

0,11%

0,01%

0,02%

lei

14853470

18260623

18955236

100%

100%

100%

Venituri financiare

Venituri totale

Structura veniturilor la S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A. relev proporia


predominant a veniturilor din exploatare n cadrul veniturilor totale, n anul 2012 reprezentnd
99,98%, fa de veniturile financiare care au pondere de 0,02% din totalul veniturilor (fig 4.6).

54

Proiect de diplom

Cosmin Iulian Bursuc

Figura 4.5 Evoluia veniturilor din exploatare la


S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A. n perioada 2010-2012
Din punct de vedere valoric veniturile din exploatare au crescut n 2011 fa de 2010 cu
3422463 lei, iar n anul 2012 ritmul de cretere s-a diminuat, veniturile din exploatare fiind cu
692950 lei mai mari fa de 2011.

Figura 4.6 Evoluia veniturilor financiare la S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A.
n perioada 2010-2012
55

Proiect de diplom

Cosmin Iulian Bursuc

Veniturile financiare, spre deosebire de cele din exploatare au nregistrat o scdere n


anul 2011 fa de 2010 de 92,02% ( de la 16637 lei la 1327 lei ), iar n anul 2012 fa de 2010 de
82,03% ( de la 16637 lei la 2990 lei ).

4.3.2 Analiza structurii veniturilor din exploatare la


S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A. n perioada 2010 2012
Tabelul 4.13
Specificaie

U.M.

2010

2011

2012

lei

12313571

16784807

18843585

82,99%

91,93%

99,43%

lei

2276510

1255104

15,34%

6,87%

lei

399243

Sold debitor

2,11%

Producia realizat de entitate


pentru scopurile sale proprii i
capitalizat

lei

44823

9691

0,31%

0,05%

lei

201929

209694

507904

1,36%

1,15%

2,68%

lei

14836833

18259296

18952246

100%

100%

100%

Cifra de afaceri net


Sold creditor

Alte venituri din exploatare


Total venituri din exploatare

Din punct de vedere structural veniturile din exploatare la S.C. AGROCOMPLEX


LUNCA PACANI S.A. nu au nregistrat modificri substaniale (tab. 4.13).
n cadrul veniturilor din exploatare cea mai mare proporie este deinut de cifra de
afaceri net cu circa 83% n anul 2010 (12313571 lei ), aceasta crescnd pn la 99% n anul
2012 (18843585 lei )

56

Proiect de diplom

Cosmin Iulian Bursuc

Cifr de afaceri net

1.15%
0.05%
6.87%

Sold creditor
Producia realizat de
entitate pentru scopurile
sale proprii i capitalizat
Alte venituri din exploatare

91.93%

Figura 4.7 Structura veniturilor din exploatare la


S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A.n anul 2011

4.3.3 Analiza dinamicii cifrei de afaceri la S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A.
n perioada 2010 2012
Tabelul 4.14
Specificaie

U.M.

2010

2011

2012

Producia vndut

lei

8837833

12750266

14705665

100%

144,27%

166,39%

Venituri din vnzarea


mrfurilor

lei

376667

320193

331584

100%

85,01%

88,03%

Venituri din subvenii de


exploatare aferente cifrei de
afaceri nete

lei

3099071

3714348

3806336

100%

119,85%

122,82%

Total cifr de afaceri

lei

12313571

16784807

18843585

100%

136,31%

149,78%

Cifra de afaceri a nregistrat o cretere de 36,31% n 2011 fa de 2010, n timp ce n


2012 a crescut cu 49,78% fa de 2010, n cadrul acesteia evideniindu-se veniturile din vnzarea
mrfurilor care au sczut n 2011 fa de 2010 cu 15%, iar n 2012 au sczut cu aproximativ 12%
fa de 2010 ( tab. 4.14, fig. 4.8.).
57

Proiect de diplom

Cosmin Iulian Bursuc

Figura 4.8 Evoluia cifrei de afaceri i a veniturilor obinute din producia vndut la
S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A. n perioada 2010-2012
n anul 2011 cifra de afaceri a crescut cu 36,31% fa de 2010, graficul evideniind
amplitudinea diferenei fa de valoarea nregistrat fa de anul anterior, iar n anul 2012 a
crescut cu 49,78% fa de anul 2010, creterea fiind temperat.

4.3.4 Analiza structurii cifrei de afaceri la S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A.
n perioada 2010 2012
Tabelul 4.15
Specificaie

U.M.

2010

2011

2012

Producia vndut

lei

8837833

12750266

14705665

71,77%

75,96%

78,04%

Venituri din vnzarea


mrfurilor

lei

376667

320193

331584

3,06%

1,91%

1,76%

Venituri din subvenii de


exploatare aferente cifrei de
afaceri nete

lei

3099071

3714348

3806336

25,17%

22,13%

20,2%

Total cifr de afaceri

lei

12313571

16784807

18843585

100%

100%

100%

58

Proiect de diplom

Cosmin Iulian Bursuc

n cadrul cifrei de afaceri, cea mai mare pondere au avut-o veniturile obinute din
producia vndut cu o valoare de circa 78% n anul 2012, dei ponderea acestora pe ansamblu a
nregistrat valori de 71,77% n anul 2010 i 75,96% n anul 2011 (fig. 4.9).

Figura 4.9 Structura cifrei de afaceri la S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A.
n anul 2012

4.4 Contabilitatea cheltuielilor la S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A.


4.4.1 Analiza structurii cheltuielilor la S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A.
n perioada 2010 2012
Tabelul 4.16
Specificaie

U.M.

2010

2011

2012

Cheltuieli din
exploatare

lei

13706917

17453262

17899145

93,98%

96,47%

96,49%

Cheltuieli financiare

lei

877576

638795

650606

6,02%

3,53%

3,51%

lei

14584493

18092057

18549751

100%

100%

100%

Cheltuieli totale

Structura cheltuielilor la S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A. n perioada


20102012 relev preponderena cheltuielilor de exploatare care au reprezentat 93,98% din total
cheltuieli n anul 2010, 96,47% n anul 2011 i 96,49% n anul 2012.
59

Proiect de diplom

Cosmin Iulian Bursuc

Analiza dinamicii cheltuielilor la S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A.


n perioada 2010-2012
Tabelul 4.17
Specificaie

U.M.

2010

2011

2012

Cheltuieli din exploatare

lei

13706917

17453262

17899145

100%

127,33%

130,58%

lei

877576

638795

650606

100%

72,79%

74,14%

lei

14584493

18092057

18549751

100%

124,05%

127,19%

Cheltuieli financiare
Cheltuieli totale

n cadrul cheltuielilor totale ale ntreprinderii evoluia a fost determinat n principal de


creterea cheltuielilor de exploatare n anul 2011 fa de 2010 cu 27,33%, respectiv n anul 2012
fa de 2010 cu 30,58% (fig. 4.10).

Figura 4.10 Evoluia cheltuielilor de exploatare i a cheltuielilor totale la


S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A. n perioada 2010-2012

60

Proiect de diplom

Cosmin Iulian Bursuc

4.4.2 Analiza structurii cheltuielilor din exploatare la


S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A. n perioada 2010 2012
Tabelul 4.18
Specificaie

U.M.

2010

2011

2012

Cheltuieli cu materii
prime si materiale
consumabile

lei

8098343

10044821

10158980

59,08

57,55

56,76

lei

33250

104796

223213

Alte cheltuieli materiale

0,24

0,6

1,25

Alte cheltuieli externe ( cu


energia i apa )

lei

226732

198801

257705

1,65

1,14

1,44

Cheltuieli privind
mrfurile

lei

321437

312850

322577

2,35

1,79

1,8

Reduceri comerciale
primite

lei

5632

0,04

lei

1727945

1985793

2244944

Cheltuieli cu personalul

12,61

11,38

12,54

Ajustri de valoare
privind imobilizrile
corporale i necorporale

lei

1714666

1380674

1529290

12,51

7,91

8,54

Ajustri de valoare
privind activele circulante

lei

866

6976

0,01

0,04

Alte cheltuieli de
exploatare

lei

1589310

3418451

3162436

11,59

19,59

17,67

Total cheltuieli de
exploatare

lei

13706917

17453262

17899145

100%

100%

100%

Structura cheltuielilor de exploatare evideniaz n anul 2010 o pondere de 59,08% a


cheltuielilor cu materii prime i materiale consumabile acestea diminundu-se n anul 2011 la
57,55%, ajungnd s reprezinte 56,76 % n anul 2012.
61

Proiect de diplom

Cosmin Iulian Bursuc

La nivelul anului 2012 ponderi nsemnate n cadrul cheltuielilor de exploatare au mai


avut cheltuielile cu personalul ( 12,54% ) i cheltuielile de exploatare ( 17,67% ) (fig. 4.11).

Figura 4.11 Structura cheltuielilor de exploatare la


S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A. n anul 2012

4.5 Analiza profitului la S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A.


ntr-o viziune sintetic rezultatele financiare se refer la veniturile totale, cheltuielile totale i
profitul obinut. La nivelul ntreprinderii studiate valoarea veniturilor totale ca urmare a creterii
volumului vnzrilor i a msurilor de minimizare a cheltuielilor a determinat obinerea unui
profit de aproximativ 400000 lei (tab. 4.18, fig. 4.12).

4.5.1 Analiza dinamicii principalelor rezultate economice la


S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A. n perioada 2010 2012
Tabelul 4.19
Specificaie
Venituri totale
Cheltuieli totale
Profit brut

U.M.
lei
%
lei
%
lei
%

2010
14853470
100%
14584493
100%
268977
100%
62

2011
18260623
122,94%
18092057
124,05%
168566
62,67%

2012
18955236
127,61%
18549751
127,19%
405485
150,75%

Proiect de diplom

Cosmin Iulian Bursuc

Analiza dinamicii principalelor rezultate economice la S.C. AGROCOMPLEX LUNCA


PACANI S.A. n perioada 2010 2012 indic o cretere a veniturilor totale ale ntreprinderii n
anul 2011 fa de anul 2010 de 122,94% urmat de o cretere n anul 2012 fa de 2010 de
127,61%. Cheltuielile totale au avut o dinamic similar veniturilor totale, nregistrnd o cretere
de 124,05% n anul 2011 fa de 2010 i de 127,19% n anul 2012 fa de 2010.

Figura 4.12 Evoluia veniturilor i a cheltuielilor totale la


S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A. n perioada 2010-2012
Evoluia comparativ veniturilor i a cheltuielilor totale indic o diferen n cretere pe
parcursul celor trei ani, evoluia determinnd un trend cresctor al profitului brut (fig. 4.12),
prognozndu-se meninerea aceluiai parcurs pe termen scurt.

63

Proiect de diplom

Cosmin Iulian Bursuc

Figura 4.13 Evoluia profitului brut la S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A.
n perioada 2010-2012

Profitul brut pe parcursul celor trei ani a vut valori de 268977 lei n 2010, de 168566 lei
n 2011 i de 405485 lei n 2012.

4.5.2 Analiza dinamicii rezultatului financiar la


S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A. n perioada 2010 2012
Tabelul 4.20
Specificaie

U.M.

2010

2011

2012

Rezultatul din
activitatea de
exploatare

lei

1129916

806034

1053101

100%

71,34

93,2

Rezultatul din
activitatea
financiar

lei

-860939

-637468

-647616

100%

74,04

75,22

Rezultatul
curent

lei

268977

168566

405485

100%

62,67%

150,75%

Rezultatul brut

lei

268977

168566

405485

100%

62,67%

150,75%

lei

250503

107833

329263

100%

43,05

131,44

Rezultatul net

64

Proiect de diplom

Cosmin Iulian Bursuc

4.6 Analiza principalilor indicatori financiari calculai pe baza bilanului contabil


Dinamica principalilor indicatori economico-financiari la
S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A. n perioada 2010 2012
4.6.1 Indicatori de lichiditate
Tabelul 4.21
Indicatori

U.M.

2010

2011

2012

Lichiditate general (global)

0,74

0,74

0,75

Lichiditate imediat (test acid)

0,16

0,16

10,35

Rata solvabilitii generale

28,32

19,2

25,54

Solvabilitatea

13,08

11,73

10,94

Indicatorii de lichiditate care arat dac exploataia are sau nu disponibiliti pentru plata
termen a datoriilor. Atunci cnd coeficientul este mai mare dect 2, n cazul ratei lichiditii
generale, el arat o bun lichiditate pentru exploataie i acest coeficient trebuie s fie superior
indicelui 1 ns n cazul S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A. acesta are valori
subunitare, variind de la 0,74 n anul 2010 la 0,75 n 2012, ceea ce denot faptul c
ntreprinderea are o lichiditate sczut, deci disponibiliti reduse pentru plata datoriilor.

4.6.2 Indicatori de echilibru financiar


Tabelul 4.22
Indicatori

U.M.

Rata autonomiei financiare

2010

2011

2012

0,39

0,48

0,43

Rata datoriilor

66,28

71,24

75,90

Grad de ndatorare

506,74

607,33

694,27

0,20

0,22

0,21

Rata capitalului propriu fa de


active imobilizate

65

Proiect de diplom

Cosmin Iulian Bursuc

Valoarea gradului de ndatorare arat c ntreprinderea are independen financiar. Cu


ct nivelul acestui indicator este mai mare cu att datoriile ntreprinderii sunt mai ferme, iar
poziia financiar este mai riscant. n cazul de fa se observ modificri ale valorilor acestui
indicator de la 506,74% n 2010 la 694,27 n 2012.
4.6.3 Indicatori de rentabilitate i profitabilitate
Tabelul 4.23
Indicatori

U.M.

2010

2011

2012

Rata rentabilitii economice

11,04

5,36

5,49

Rata rentabilitii financiare

15,03

6,11

15,70

Rata profitului (marja brut)

2,10

9,55

2,16

Rentabilitatea capitalului social

46,27

19,92

60,82

Rentabilitatea vnzrilor (marja net)

2,04

0,64

1,75

Rata rentabilitii financiare, ca i rata rentabilitii economice, poate s fie n mod util
comparat cu rata dobnzii pentru mprumuturile pe termen lung contractabile pe piaa
financiar. Dac rata rentabilitii este mai mare, ntreprinderea va fi interesat s se mprumute
pentru a se dezvolta, deoarece remuneraia capitalurilor mprumutate va fi acoperit de
rentabilitatea ridicat. Acest indicator a prezentat o cretere uoar de la 15,03% n 2010 la
15,70% n 2012.

4.6.4 Indicatori de activitate (gestiune)


Tabelul 4.24
Indicatori

U.M.

2010

2011

2012

Nr. ori

3,64

2,06

4,00

Perioada de recuperare a creanelor

Zile

20,21

20,07

69,77

Perioada de rambursare a datoriilor

Zile

248,82

233,03

282,06

Rotaia activelor

Nr. ori

0,97

1,12

0,98

Rotaia capitalului social

Nr. ori

22,74

31,00

34,81

Rotaia stocurilor

66

Proiect de diplom

Cosmin Iulian Bursuc

Indicatorii de gestiune reflect modul n care s-a realizat gestiunea activelor fixe i
circulante, a produciei, a mrfurilor, a resurselor materiale i financiare. Viteza de rotaie a
stocurilor stabilete numrul de cicluri n medie, n cursul unei perioade, innd cont de ritmul
operaiilor de aprovizionare. Valoarea acestui indicator a fost n 2010 de 3,64, n 2011 de 2,06 i
n 2012 de 4.
Rotaia activelor a fost de 0,97 n 2010, cu mici modificri n 2011, ajung n 2012 la o
valoare de 0,98.

Figura 4.14 Evoluia ratelor de rentabilitate i profitabilitate la


S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A. n perioada 2010-2012

67

Proiect de diplom

Cosmin Iulian Bursuc

CAPITOLUL 5 CONCLUZII I RECOMANDRI

5.1 Concluzii
1. Rezultatele financiare sintetizez eficiena cu care s-a desfurat ntreaga activitate
economic a ntreprinderii. Acestea se calculeaz la sfritul exerciiului financiar pe baza
diferenei ntre venituri i cheltuieli, rezultatul putnd fi o mrime valoric pozitiv denumit
profit, n situaia cnd veniturile sunt mai mari dect cheltuielile sau o mrime valoric negativ
denumit pierdere, n situaia invers. Procesul de formare a rezultatului este descris i analizat
prin contul de rezultate (contul de profit i pierdere).
2. Societatea S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A. activeaz pe piaa
produselor de morrit i panificaie, a produselor lactate, a produselor din carne de vit i oaie,
fiind un agent economic reprezentativ n domeniu pe piaa judeului Iai.
3. Analiza economico-financiar efectuat pentru perioada 2010-2012 pe baza datelor
puse la dispoziie, a scos n eviden o serie de puncte pozitive i negative ale societii luate n
studiu, pe care managerii firmei le vor avea n vedere n luarea deciziilor ce privesc evoluia
viitoare a firmei:

Pe perioada celor trei ani analizai n cadrul structurii activelor se observ c activele
imobilizate dein o pondere important n total activelor, aproximativ 58%, fa de
activele circulante care sunt n proporie de 42%.

n totalul activelor circulante pe parcursul celor trei ani S.C. AGROCOMPLEX LUNCA
PACANI S.A. ponderea cea mai important o deine stocurile n valoare de aproximativ
70,18%, n timp ce creanele i casa au o pondere de 23,56%, respectiv 6,26%.

Rotaia activelor a fost de 0,97 n 2010, cu mici modificri n 2011, ajung n 2012 la o
valoare de 0,98.

Creterea elementelor de pasiv n 2012 fa de 2010 cu 51,49% a fost determinat de:


- creterea datoriilor cu 73,47% n valoare de 6167554 lei;
68

Proiect de diplom

Cosmin Iulian Bursuc

- nregistrarea n contul ,,Venituri n avans a sumei de 172497 lei;


- creterea profitului nregistrat n anul 2012 fa de anul 2010 cu 31,44%;
- scderea subveniilor cu 9,91%.

Datorit obligaiilor pe termen scurt, rata datoriilor totale a crescut considerabil, ajungnd
n anul 2012 la o valoare de 75,9%, fa de 66,28% n 2010. n concluzie putem remarca
faptul c societatea dispune de autonomie i stabilitate financiar.

Reprezentarea comparativ a evoluiei datoriilor la S.C. AGROCOMPLEX LUNCA


PACANI S.A. indic o cretere de 73,5% n 2012 fa de 2010, iar cea a creanelor este
de aproximativ 5 ori mai mare n anul 2012 dect n anul 2010.

Cheltuielile de exploatare sunt n cretere datorit consumului specific de materii prime i


materiale, a cheltuielilor de personal i a altor cheltuieli de exploatare.

Veniturile de exploatare nregistreaz n anul 2012 o cretere de 27,7% fa de anul 2010.

Cifra de afaceri continu acelai trend ascendent n 2012 fa de 2010, nregistrnd o


cretere de aproximativ 50%.

Producia exerciiului n perioada luat n calcul nregistreaz o cretere de 66% n 2012


fa de 2010.

Rata rentabilitii economice n perioada analizat a avut o scdere de la 11% n 2010 la


5,5% n 2012.

Profitul brut pe parcursul celor trei ani a vut valori de 268977 lei n 2010, de 168566 lei
n 2011 i de 405485 lei n 2012.
4. Contabilitatea rezultatelor financiare la ntreprinderea S.C. AGROCOMPLEX

LUNCA PACANI S.A constituie un punct de interes pentru factorii decizionali, respectiv
echipa de management i este utilizat att ca furnizor de date pentru celelalte departamente
structurale ct i ca instrument de sintez a activitii desfurate.
5. Cu ajutorul tehnicilor de marketing S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A.
va putea s descopere nevoile consumatorilor i satisfacerea acestor nevoi cu produse agricole
care prin caracteristicile, preurile i disponibilitatea lor n timp i n spaiu, pot oferi un
ansamblu de avantaje ce pot asigura cumprarea lor repetat de ctre consumatori i va asigura
profiturile exploataiei agricole.
6. Se poate remarca faptul c S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PACANI S.A. deine o
cot de pia foarte bun, ns trebuie s precizm c s-a realizat o comparaie pe un segment
concurenial aproximativ identic ca i productivitate cu cel al solicitantului.

69

Proiect de diplom

Cosmin Iulian Bursuc

5.2 Recomandri
1. Concentrarea eforturilor spre realizarea unor indicatori de solvabilitate i de echilibru
financiar care s se ncadreze n parametrii optimi specificai de literatura de specialitate n
vederea consolidrii poziiei ntreprinderii pe pia i a meninerii/creterii ncrederii n
ntreprindere n raport cu furnizorii, clienii, instituii de creditare i mai ales cu consumatorii
finali ai produselor.
2. Diversificarea activitilor de promovare ale produselor prin abordarea unei strategii de
marketing agresive care s vizeze multitudinea de canale de comunicare.
3. Dinamizarea procesului de recuperare a cranelor, sume necesare n desfurarea fluxului
de producie n cadrul ntreprinderii i a achitrii obligaiilor contractuale imediate.
4. Acordarea unei atenii sporite volumului activelor circulante corelat cu
meninerea/diminuarea volumului datoriilor n vederea asigurrii unei lichiditi favorabile
politicii de dezvoltare i extindere a ntreprinderii.
5. Totodat, societatea trebuie s profite de importana pe care tot mai mare o are
agricultura att n Romnia ct i n Europa, i mai ales de aporturile financiare de care poate
beneficia.
6. Monitorizarea veniturilor i cheltuielilor financiare urmat de msurile economice
corective sau ameliorative ce se impun n vederea obinerii unui rezultat din activitatea financiar
pozitiv.
7. Diversificarea sortimental i adaptarea continu la cerinele consumatorilor n vederea
creterii cotei de pia i fidelizrii clienilor existeni, precum i pentru a rspunde iniiativelor
concurenei n acest sens sau a promova produse ce vizeaz anumite segmente ale populaiei.

70

Proiect de diplom

Cosmin Iulian Bursuc

BIBLIOGRAFIE
1. Andone I., 2011. Metodologia cercetrii n contabilitate, Editura Tehnopress, Iai.
2. Brezuleanu S., 2009. Managementul n agricultur, Editura Tehnopress, Iai.
3. Chiran A., Gndu Elena, Banu A., Ciobotaru Elena-Adina, 2003. Marketing agroalimentar
teorie i pactic, Editura PIM, Iai.
4. Chiran A., Gndu E., Dima F., 2007. Marketing n agricultur, Editura Alma Print, Galai.
5. Cojoc Doina, 1999. Elemente de contabilitate agricol, Editura Ion Ionescu de la Brad, Iai.
6. Cojoc Doina, Gabriela Ignat, 2003. Contabilitate i analiz economico financiar, Lucrri
practice, Editura Ion Ionescu de la Brad, Iai.
7. Cojoc Doina, Gabriela Ignat, 2005. Contabilitate, noiuni de baz, Editura Ion Ionescu de la
Brad, Iai.
8. Cojoc Doina, Gabriela Ignat, 2008. Contabilitate pentru ingineri ,Editura PIM, Iai.
9. Cojoc Doina, Ignat Gabriela, Mihai C.V. 2005. Contabilitatea indicatorilor economicofinanciari la o societate comercial (studiu de caz). Lucr. t., U.S.A.M.V. Iai, vol. 48, seria
Agronomie.
10. Constantinescu N.N.(coord), 1989. Introducere n metodologia cercetrii tiinifice, ASE,
Bucureti.
11. Dragot V., 2004. Consideraii privind modul de calcul al soldurilor intermediare de
gestiune i al capacitii de autofinanare. Revista Finane, Bnci, Asigurri, nr 5/2004.
12. Du Alexandrina, 2002. Elemente de metodologie a cercetrii tiinifice, Editura
Universitii de Vest, Timioara.
13. Georgescu N., 1999. Analiza bilanului contabil, Editura Economic, Bucuresti.
14. Gabriela Ignat, Doina Cojoc , 2008. Bilanul contabil i reuita economic, Editura PIM,
Iai.
15. Ghic Graiela, 2006. Analiza economico financiar, Ed. Universitar.
16. Mihai I. Coordonator, 1997. Analiza situaiei financiare a agenilor economici, Editura
Mirton , Timioara.
17. Munteanu V., 1999. Contabilitatea financiar a ntreprinderii, vol 2, Editura Economic,
Bucureti.
18. Onofrei M., 2001. Finanele ntreprinderii, Editura Economic, Bucureti.
19. Popescu C., Rboac Gh., Ciucur D., Iovan Daniela, 2006. Metodologia cercetrii tiinifice
economice, Editura ASE, Bucureti.
71

Proiect de diplom

Cosmin Iulian Bursuc

20. Samuelson P.A., 1964. Leconomie,tehniques modernes de lanalyse economique,


A.Colin, Paris.
21. tefan G. i colab., 2000. Economie agrar, Editura Ion Ionescu de la Brad, Iai.
22. Vlceanu Gh, Robu V, Georgescu N, 2005. Analiza economico-financiar ,ediia a II a,
Editura Economic , Bucureti.
23. Vernimmen P, 2002. Finance dentreprise, 5e dition, Dalloz, Paris.
24. Zai D., 1997. Elemente de metodologia cercetrii, Editura Universitii, Al. I. Cuza, Iai.
25. Standardele Internaionale de Contabilitate 2003, Editura Economic 2003.
26. Documente contabile, 2010-2012 la S.C. Agrocomplex Lunca Pacani S.A.
27. Ordinul Ministrului Finanelor Publice nr. 94/2001, pentru aprobarea Reglementrilor
Contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitii Economice Europene i cu Standardele
Internaionale de Contabilitate.
27. Ordinul Ministrului Finanelor Publice nr. 306/2002, pentru aprobarea Reglementrilor
Contabile simplificate armonizate cu Directivele Europene.
28. Situaia financiara anual, 2010-2012 la S.C. Agrocomplex Lunca Pacani S.A.
29. OMFP nr. 1752-2005 Noile regelementri contabile conforme cu Directivele Europene.
30. *** - OMFP 1752/30.11.2005
31. *** - Reglementri contabile conforme cu directivele europene aprobate prin OMF nr. 30552009 publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 766 Bis din 10 noiembrie 2009.

72